dinsdag 29 december 2015

30-Jarig lid Bijstand- en Beveiligingsdienst Suriname voor 2e keer in boeien geslagen

Dronken BBS'er bedreigt buurman met de dood

In augustus 2014 bedreigde zelfde BBS'er een commerciële sekswerkster met de dood


De politie van de Regio Midden kreeg maandag 22 december een melding, dat een man te keer ging op een adres in het ressort de Nieuwe Grond. Op het adres aangekomen trof de politie de 30-jarige Kirankoemar P. aan. De man, die in dienst is van de Bijstand en Beveiligingsdienst Suriname (BBS), verkeerde dusdanig onder invloed van alcohol, dat hij niet op zijn benen kon staan, zo is vandaag, dinsdag 29 december 2015, pas bekendgemaakt door de de afdeling Public Relations van het Korps Politie Suriname.

Hij bedreigde zijn buurman met de dood. Het wapen van de BBS’er werd in beslag genomen.
Na afstemming met een lid van het Openbaar Ministerie werd de BBS’er in verzekering gesteld.

P. was in augustus 2014 ook al aangehouden door de politie van de Regio Midden kort nadat hij een commerciële sekswerkster met de dood had bedreigd. De man had met zijn dienstwapen op de woning geschoten, toen de vrouw had geweigerd seks met hem te bedrijven. Bij het zien van gearriveerde agenten gooide de BBS’er zijn dienstwapen in de berm langs de weg. Het wapen werd in beslag genomen.

Voor dat feit werd de man ook in verzekering gesteld na afstemming met een lid van het Openbaar Ministerie.

Eerste vuurwerkslachtoffer in Suriname is 9 jaar jong

Jongen door 'striker' gewond geraakt aan gezicht


Bij de afdeling Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo heeft zich gistermiddag tegen zes uur het eerste vuurwerkslachtoffer gemeld. Het gaat om een 9-jarige jongen die tijdens het afschieten van vuurwerk, een ‘Striker’, gewond is geraakt, aldus het Dagblad Suriname vandaag, dinsdag 29 december 2015.

De ouders hebben hun zoontje zelf naar het ziekenhuis gebracht voor medische hulp.

De jongen heeft letsels in zijn gelaat opgelopen. Omdat het ongeluk niet van ernstige aard was, kon de jongen na behandeling naar huis.

'We willen een bijdrage leveren aan de werkgelegenheid op Curaçao en de airlift uitbreiden

AVA Airways weerspreekt beweringen VVRP-ministerie over niet authentieke documenten


Luchtvaartmaatschappij Ava Airways heeft onlangs weer nul op het rekest gekregen met betrekking tot de aanvraag van een economische vergunning. Desondanks laat mede-oprichter Giovanni Atalita (Bron foto: Atalita/Facebook) weten, zo bericht vandaag, 29 december 2015, de Amigoe, dat hij ‘blijft geloven in het project’.
 
Vorige week maakte minister Suzy Camelia-Römer (PNP) van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP) kenbaar het verzoek voor de vergunning niet in te willigen. Ava zou valse documenten hebben ingediend bij de aanvraag.

'Uit forensisch onderzoek is gebleken, dat er twijfels bestaan over de echtheid van de verschafte documenten. Van één van de documenten kan met zekerheid worden gesteld dat het vervalst is. Ava heeft zich zodoende niet aan de geldende regels en wetgeving gehouden met betrekking tot de luchtvaart', zo schreef het ministerie in een bericht aan de media.
Er is aangifte gedaan wegens een e-mail die de minister verzonden zou hebben aan één van de directeuren van InselAir. Camelia-Römer verklaarde dat dit een valse beschuldiging was. Vervolgens werd er een aangifte ingediend wegens de corruptiebeschuldigingen aan het adres van de directeur van de Curaçaose Burgerluchtvaart Autoriteit, Oscar Derby. Ten slotte is hier een nieuw strafbaar feit aan toegevoegd wegens vervalsing van documenten voor het verkrijgen van de vergunning.

'In de eerste instantie was ik niet van plan om te regeren op de afwijzing, maar nu er een fout beeld ontstaat heb ik besloten dit toch te doen', zo schrijft Atalita zondag op zijn Facebook-pagina. 'Diegenen die zich geroepen voelen kunnen mijn bericht toesturen aan minister Camelia-Römer, PNP en de directeur van de Burgerluchtvaartautoriteit Oscar Derby. Be my guest!'

Olivier Arrindell, Jorge Palu Djó Sulbaran, Menki Rojer, Giovanni Michele Atalita
Posted by Giovani Gio Atalia on zondag 27 december 2015


In het bericht schrijft Atalita, zoals hij eerder ook al verklaarde, dat de documenten die hij heeft ondertekend authentiek zijn. Ava zou daarnaast gedwarsboomd worden vanwege een persoonlijk conflict tussen mede-oprichter Olivier Arrindell, Derby en diens echtgenote. Derby zou in eerste instantie faliekant achter het project hebben gestaan en daarbij hebben gezegd: 'Atalita, dit is een van beste business plannen die ik ooit heb gezien!' Hij zegt bewijs te hebben in de vorm van WhatsApp-gesprekken. Nadat de relatie in april 2014 verslechterde, veranderde ook de mening van Derby over de luchtvaartmaatschappij in oprichting, stelt hij.

Op basis van wetgeving zou er daarnaast volgens hem geen gegronde verklaring zijn voor het niet verkrijgen van de economische vergunning. 'Dit heeft onze advocaat bevestigd.' Ava zou tot driemaal toe hebben bewezen hoe de financiering is geregeld. De bankgarantie van 48,9 miljoen gulden, die als voorwaarde wordt gesteld, is volgens hem niets meer dan een blokkade om Ava in de weg de zitten.

Atalita meldt verder, dat hij niet uit is op een strijd met InselAir. 'We willen een bijdrage leveren aan de werkgelegenheid op Curaçao en de airlift uitbreiden. Dit vooral gezien de huidige staat van de economie. DAE ging failliet. Restaurants, bakkerijen, apotheken en winkels staan eventueel hetzelfde lot wachten.'

In reactie op de vraag of Ava van plan is juridische stappen te ondernemen tegen het besluit, zegt Atalita: 'Na de feestdagen komen we hierop terug. De stukken worden onderzocht door onze adviseurs, daarna besluiten we wat de vervolgstappen zijn. We zijn in afwachting van het onderzoek van het Openbaar Ministerie.'

Dierenasiel op Curaçao voorlopig gered


St. Dierenbescherming Curaçao ontvangt eenmalige subsidie van 102.000 gulden

'De dreiging dat we moeten sluiten is iets kleiner geworden'


Het Dierenasiel hoeft voorlopig niet de deuren te sluiten. Mede door een eenmalige subsidie van 102.000 gulden komt de Stichting Dierenbescherming Curaçao tot een sluitende begroting voor 2015. In juni van dit jaar had toenmalig minister Ben Whiteman van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN) al toegezegd om uit verschillende posten financiële middelen te zullen aanwenden om de stichting draaiende te houden, zo bericht vandaag, dinsdag 29 december 2015, de Amigoe.
 
De voorzitter van de Dierenbescherming, Gregory Berry, meldt dat de eenmalige subsidie is toegekend bovenop de structurele bijdrage van 40.000 gulden die de stichting op jaarbasis ontvangt voor het salaris van de klachteninspecteur. In combinatie met de opbrengsten van diverse collecte- en publiciteitsactiviteiten dit jaar kunnen zo de operationele kosten van het Dierenasiel van rond de 250.000 gulden worden gedekt.

Volgens Berry is het nog steeds niet voldoende, maar het helpt wel. 'De dreiging dat we moeten sluiten is iets kleiner geworden. Het verlies is gedekt en voor de komende maanden kunnen we blijven draaien.' Het gaat hierbij om de kerntaken van de Dierenbescherming, waarbij het asiel honden en katten opvangt die vrijwilligers en huisdiereneigenaars afleveren, de dieren tijdelijk in quarantaine worden gehouden en ze een medische behandeling krijgen, waarna ze ter adoptie worden aangeboden.

In 2015 heeft de Dierenbescherming intensief gecollecteerd en zijn er tal van acties op poten gezet, waaronder de Walk for the Animals, het benefietconcert van rockband Di-Rect en het galadiner met Marianne Thieme van de Nederlandse Partij voor de Dieren. Ook bleef het bestuur van de stichting hardnekkig aan de bel trekken bij het ministerie van GMN en werd via diverse kanalen druk uitgeoefend om financiële steun te krijgen. 'We zoeken hulp bij iedereen die we kennen en invloed kan uitoefenen. Een benefietgala helpt daarbij, dat zorgt voor de nodige ‘exposure’, zodat de gemeenschap ziet dat de Dierenbescherming bezig blijft', aldus Berry.

Voor komend jaar heeft de Dierenbescherming een subsidie van 400.000 gulden aangevraagd voor educatiecampagnes en een programma ter sterilisatie van zwerfhonden, maar dat is niet toegekend. Ook in 2016 blijft de stichting afhankelijk van donaties, omdat de subsidiëring vanuit de overheid onzeker blijft.

Berry: 'Ik heb in de wandelgangen vernomen, dat er de komende jaren structureel een subsidie van 82.000 gulden zal worden uitgezet. Dat is niet voldoende, want de helft gaat naar het salaris van de klachteninspecteur, maar alle beetjes helpen.'

De stichting gaat in 2016 samen met het Platform Dierenwelzijn Curaçao een telling doen van het aantal zwerfhonden op het eiland. Dit moet volgens Berry een wetenschappelijk onderbouwde studie worden waaraan ook de University of Curaçao (UoC) zal meewerken. Volgens hem is het prioriteit om goed in beeld te krijgen hoeveel zwerfhonden er zijn, zodat er gerichter beleid op kan worden gevoerd.

Scheepvaart in oliesector rond Curaçao onder zware druk

Veiling en verkoop boorschepen door aanhoudende daling olieprijs


Scheepvaart gerelateerd aan de oliesector staat onder enorme druk, zo blijkt uit navraag door de Amigoe, aldus deze krant vandaag, dinsdag 29 december 2015. Het gaat hier onder meer om exploitanten van boorplatformen, boorschepen en ‘jackup-rigs’, hefplatformen van een kleiner formaat. Zo hebben volgens een expert de aankondiging van de executoriale veiling van het vrij nieuwe, op Bermuda geregistreerde, boorschip de ‘Deepsea Metro II’, dat al sinds medio juli in Boca Samí aangemeerd ligt, en de verkoop van de ‘Castoro 7’, onder Panamese vlag' aan een ‘scrapyard’ voor sloop, te maken met de aanhoudende daling van olieprijzen.
  
Of dit mogelijk een nadelige uitwerking op de klandizie van het eiland zal hebben, wordt desondanks ontkend, dit onder het motto ‘ieder nadeel biedt ook voordelen, ofwel nieuwe kansen’. Uitgelegd wordt, dat rederijen en exploitanten onder de dalende olieprijzen binnen deze industrie minder opdrachten krijgen en dat zij daarom onder meer genoodzaakt zijn om de boorplatformen en schepen naar rendabiliteit te beoordelen voor eventueel behoud. Men verwacht dat door de langere periodes tussen de verstrekking van nieuwe opdrachten in, en beslagen door banken op vaartuigen van rederijen die in moeilijkheden zijn geraakt, de kans ‘juist groter is dat er meer boorplatformen en schepen naar het eiland uit zullen wijken om voor langere tijd aan te meren’. Dit door de gunstige benedenwindse ligging van het eiland en de naar verhouding soepele immigratieafhandeling.

Verder blijkt volgens de scheepvaartexpert, dat oudere schepen nu onder druk van de ongunstige omstandigheden binnen de sector sneller voor schroot worden verkocht en dat men zich probeert te richten op vernieuwing van de vloot, wat tot een grotere efficiëntie kan leiden. Dit mits er überhaupt een opdracht wordt binnengehaald.

Zo is de Deepsea Metro II, een boorschip dat in 2011 door scheepswerf Hyundai Heavy Industries in het Zuid-Koreaanse Ulsan werd afgeleverd, nog vrij nieuw. Dit in tegenstelling tot de Castoro 7 die onlangs na een jaar op het eiland aangemeerd te hebben gelegen, richting een scrapyard werd gesleept.

Welingelichte bronnen melden, aldus de Amigoe, dat ondanks ‘een beslagname door de bank’ voor het halfjarig verblijf van de Metro II op het eiland alle betalingen ‘netjes zijn voldaan’. Zo voltooide het schip reeds in mei de laatste opdracht voor het Braziliaanse staatsoliebedrijf Petrobras om vervolgens naar het eiland uit te wijken. Bij beslagname van waardevolle boorschepen willen banken deze veiligstellen waarbij er sowieso sprake is van langere aanmeerperiodes.

Met een advertentie in de Amigoe verscheen vorige week de aankondiging van de executoriale veiling van dit boorschip op 1 februari 2016. Hierin wordt de partij die tot executie van het vonnis overgaat, de DVB Bank America NV, genoemd. Volgens deze advertentie is de huidige eigenaar van het vaartuig, Chloe Marine Corporation LTD, gevestigd op Bermuda. Het voornoemde schip en zijn zusterboorschip ‘Deepsea Metro I’ werden door een consortium geëxploiteerd; het Noorse Odfjell Drilling dat voor 40 procent eigenaar is en Chloe Marine Corporation voor 60 procent.

Medio augustus doken er al berichten op dat Odfjell Drilling de boorschepen te koop had aangeboden. De berichten van offshorepost.com spraken van een ‘bleke toekomst’ voor dit consortium als de schepen bij het uitblijven van nieuwe opdrachten stil zouden blijven liggen. Ook werd melding gemaakt van het feit dat er zich geen geïnteresseerde kopers hadden aangediend en er een dagtarief van 500.000 dollar per schip geldt.

Voor het zusterschip de Deepsea Metro I wist het consortium nog een contract van 40 miljoen dollar binnen te slepen in Vietnam, voor de Vietnamese tak van het Russische oliebedrijf Gazprom, Vietgazprom. De contractduur is ongeveer twintig weken en loopt medio 2016 af.

Het consortium liet bij het binnenhalen van deze opdracht in Vietnam nog opgelucht weten: 'We zijn in deze uitdagende markt verheugd deze opdracht veilig te hebben gesteld.'

De lokale scheepvaartexpert wijst er in dit kader op, dat de Metro II juist door deze omstandigheden zo lang op Curaçao heeft vertoefd en dat het, ondanks de voornoemde omstandigheden, grote inkomsten voor het eiland genereert. Dergelijk nieuwe boorschepen en platformen zijn tussen de 600 en 800 miljoen dollar waard en zoals bekend brengen deze schepen en platformen van een grotere omvang meer haven- en liggelden op voor de Curaçao Ports Authority (CPA). Ook worden zoals bekend tal van diensten en producten lokaal afgenomen en deze spin-off genereert een positieve impact voor de economie.

Begin deze maand trok ook het bericht de aandacht dat ‘Vantage Drilling’ – lokaal bekend van de regelmatige bezoeken van het olieboorschip ‘Titanium Explorer’ – surseance van betaling krijgt. In de Verenigde Staten gaat dit via de zogenoemde ‘Chapter 11’ van de Bankruptcy Code. Binnen deze regeling kan een debiteur een reorganisatieplan indienen om een bedrijf in leven te houden en de crediteuren op termijn af te betalen.

Vantage Drilling heeft volgens marketwired.com ‘een schuld van 1,6 miljard dollar’ en kon door een beroep te doen op Chapter 11 binnen de overeenkomst 152 miljoen dollar aan jaarlijkse rentelasten elimineren. Ondanks ‘de moeilijke tijden’ blijken de opdrachten voor de bouw van nieuwe schepen/platformen niet te zijn ‘opgedroogd’. Zo staat volgens de expert de oplevering van ongeveer 26 nieuwe boorplatformen en -schepen en ‘jackup-rigs’ voor komend jaar gepland, en draait onder meer de scheepswerf Hyundai Heavy Industries nog op volle toeren. In dit licht wordt dan ook geconcludeerd dat zich voor Curaçao en Aruba tal van nieuwe kansen voordoen, waar de eilanden ‘hard aan moeten blijven trekken’.

'Als de eilanden hier slim op inspelen door het bieden van voldoende adequate aanlegmogelijkheden, kan dit extra inkomsten genereren aan haven- en liggelden, iets wat al vele miljoenen heeft gegenereerd.'

Open brief DA91 aan burgers van Suriname

'2015 Jaar van nieuw dieptepunt in betrouwbaarheid van Surinaamse politici en politieke instituten'


 'Er zijn geen fundamentele veranderingen verwachtbaar'


Beste medeburgers,

Ieder jaar, rond deze tijd, herdenken en vieren we samen en binnen onze eigen kringen, onze persoonlijke en professionele inzet en verworvenheden van het afgelopen jaar. Het is voor mij als voorzitter van DA91 een goed moment om observaties, zorgpunten en onze visie met betrekking tot de staat van ons Suriname en onze gemeenschap aan de vooravond van een nieuw jaar, met u te delen.

Als politieke organisatie maken ook wij afwegingen ten aanzien van de aspecten van verandering ten goede van ons totaal land en volk. Hierbij denken wij aan productieverhoging, versterking van de democratie en rechtstaat, en verbetering van het welzijn en welvaart van ons als volk in een sterke harmonie.

Geen veranderingen
Het jaar dat we binnen enkele dagen achter ons zullen laten was een belangrijk jaar voor Suriname, waarin we momenten van hoop en diepe teleurstelling hebben gekend. Het was het jaar van de algemene en geheime verkiezingen in mei 2015. Een moment waar we gehoopt hadden dat Suriname de gelegenheid geboden zou worden om wederom op de juiste koers gezet te worden. Velen kozen voor deze kans op verandering, maar nog net niet genoeg. Het resultaat: een ongestoorde voortzetting van beleid van de afgelopen vijf jaren, leidend tot een steeds dieper dal van uitzichtloosheid. Er zijn geen fundamentele veranderingen verwachtbaar.

2015 is ook het jaar geweest waarin wij veertig jaar onafhankelijkheid beleefden. Een onafhankelijkheid die had moeten leiden tot de realisatie van de Surinaamse droom. Echter moeten we jammer genoeg constateren dat 40 jaar later het leven van de Surinamers nog steeds triest genoeg gecompliceerd is door de ketenen van vriendjespolitiek, corruptie en wanbeleid. De belofte bij de Surinaamse onafhankelijkheid is tot nu toe niet ingelost. In plaats daarvan hebben de Surinamers keer op keer en nu weer in 2015 een ongedekte cheque gekregen van de regering met het stempel erop 'onvoldoende fondsen!'

Wanbeleid
2015 was ook het jaar van de devaluatie van onze munt, het verhogen van de benzineprijs terwijl de wereldmarkt prijs daalt en verergering van de problemen van onze rijstboeren. Het was het jaar van een nieuw dieptepunt in de betrouwbaarheid van Surinaamse politici en de politieke instituten. De aanvallen op onze democratische geest, veelal vanuit politiek gestuurde acties, zijn ernstig
toegenomen. Deze pogingen zijn heel goed georkestreerd, sterk gefinancierd (vaak met onze eigen belastinggelden) en opgezet om onze jonge democratie die net wortel begon te schieten bij de jongere generatie, te ontmantelen.

Jonge Surinamers betalen een hoge prijs voor wanbeleid, ook nu weer. Een onbezorgde jeugd wordt hen ontnomen, het gebrek aan vooruitzichten voor de toekomst dat velen ervaren, misschien de dwingende roep om hun eigen land te verlaten voor een beter perspectief; net als in de jaren ’80 van de vorige eeuw. Echter is het belangrijk dat de jeugd beseft dat de sleutel tot verandering in hun zelf zit. Het durven kijken naar het verleden om het heden te begrijpen en je toekomst voor te bereiden is een belangrijk aspect daarvan. En hoewel de overvloed aan negatieve ontwikkelingen misschien reden genoeg zou kunnen zijn om op te geven, roep ik u toch op dat niet te doen! Het is een realiteit die we onder ogen moeten zien en ons voornemen om met een verhoogd urgentiegevoel, doelgerichtheid en vastberadenheid en bereidwilligheid bij te dragen aan de redding van onze toekomst met gelijke en eerlijke kansen voor ons allemaal. Wij verdienen beter, ons land verdient beter en onze nakomelingen verdienen beter!

Cyclus doorbreken
We moeten deze cyclus van armoede doorbreken. De strijd is niet één voor de sterken alleen, het is meer nog een strijd voor hen die waakzaam blijven, zij
die actief strijden en moed opbrengen. Het succes zal zijn aan de zijde van hen die niet terugkrabbelen en niet overgeven!
Ik ben ervan overtuigd dat Suriname alleen duurzame vooruitgang zal kennen wanneer onze handel en wandel voldoet aan democratische normen en waarden, we in een rechtsstaat leven, dienend en politiek integer leiderschap hebben.
Als politieke partij zie ik onze rol als bewakers en mede-scheppers van een toekomst en onze vooruitgang als land. Het is dan ook onze plicht om niet te zwijgen bij constatering van een gebrek aan vooruitgang binnen de belangrijkste instituten van Staat en in het leiderschap.

Laten we strijden voor een duurzame verandering van koers. Om nu onze inspanningen te verslappen zal een grote fout zijn en ons niet vergeven worden door de toekomstige generaties. Onze opmars richting echte vrijheid voor ons allemaal is onomkeerbaar. Wij moeten niet toestaan dat angst ons
daarbij in de weg staat. Want die gezamenlijke droom die wij hebben voor ons Suriname zal en moet verwezenlijkt worden. Het enige wat we hiervoor moeten leveren is onwankelbare vastberadenheid, toewijding, zelfdiscipline en inzet. Moge het ons daaraan niet ontbreken in 2016!

Angelic Alihusain-del Castilho, BSc. M.A.
Voorzitter DA’91

Venezuela in 2015 met 27.875 moorden gevaarlijkste land Latijns-Amerika

Meer dan 90 moorden per 100.000 inwoners in Venezuela


Venezuela is nu het gevaarlijkste land van Latijns-Amerika. Het heeft dit jaar een triest record behaald met 27.875 mensen die een gewelddadige dood stierven. Dit meld het Venezolaanse Observatorium van Geweld (Observatorio Venezolano de la Violencia), zo berichten diverse internationale media. 

Dat bureau stelt, dat Venezuela met meer dan 90 doden door geweld per 100.000 inwoners het Centraal-Amerikaanse Honduras voorbijstreeft.
 
In 2014 telde het observatorium 24.980 moorden in het ruim 33 miljoen inwoners tellende land. Van alle circa 145.000 moorden in heel Latijns-Amerika en het Caribisch gebied, is dit jaar 19 procent in Venezuela gepleegd.

Het minst gewelddadige land van Zuid-Amerika is Chili. Dat telt circa drie moorden per 100.000 inwoners.

(Red. De Surinaamse Krant)

Waarnemend procureur-generaal vindt dat meer moet worden geïnvesteerd in preventief optreden

'Sommige ondernemingen in woonbuurten zijn criminele haarden geworden'


De veiligheid in woonbuurten moet op een andere manier worden aangepakt. Cijfers geven aan dat het onveiliger wordt in buurten. Om het tij te keren moeten de politie en het Openbaar Ministerie (OM) met nieuwe initiatieven komen en meer doen dan alleen de wantoestanden de kop indrukken. Waarnemend procureur-generaal Roy Baidjnath Panday vindt dat er meer moet worden geïnvesteerd in preventief optreden. Hij zei dat gisteren gezegd tijdens de oudejaarsviering van het Korps Politie Suriname, zo bericht Starnieuws vandaag, 29 december 2015.

Bepaalde ondernemingen in woonbuurten, waarvoor vergunningen zijn verleend, zijn verworden tot criminele haarden of werken criminaliteit in de hand, zei de waarnemend procureur-generaal. Preventief optreden moet daarom volgens hem samen met lokale autoriteiten gebeuren.

Baidjnath Panday zei, dat vroeg in het nieuwe jaar zal worden gewerkt aan het opzetten van een ‘driehoeksoverleg voor Suriname.’ Hierin zullen zitten het OM, de politie en districtscommissarissen of leden van het districtsbestuur.

'Het heeft vaak te maken met concentraties in woongebieden waarbij een vergunningverlening aanleiding geeft om drinkgelagen op te zetten tot in de late uren, iedereen erbij te krijgen die onrust veroorzaakt en zo wordt een basis gelegd voor de kleine criminaliteit die groter wordt/Denk ook aan die locaties, waarbij ze met een vergunning in de hand zogenaamd een hotel of een motel zijn, maar veel meer dan dat aanbieden. In feite wordt het daar een concentratie van ongure gasten die uw en mijn woonveiligheid ondermijnen.'

Baidjnath Panday wil ook dat 'cybercrime' serieuzer wordt aangepakt. 'We gaan moeten investeren in techniek en kunde. We moeten proberen om de criminaliteit niet ver achter te lopen en als het kan voor te zijn. Er is veel werk aan de winkel.'

Drie KLM monteurs veroordeeld tot celstraffen voor opzetten cocaïnelijn vanuit Antillen

Smokkelpogingen van cocaïne in verborgen ruimtes in vliegtuigen mislukten


Drie KLM-onderhoudsmonteurs moesten onlangs terechtstaan voor het opzetten van een cokelijn. De pogingen om cocaïne in te voeren vanuit de Antillen door drugs te verstoppen in verborgen ruimtes in vliegtuigen faalde, maar de drie kregen toch straffen opgelegd tot 2,5 jaar cel. Het Parool besteedt in haar editie van gisteren aandacht aan de organisatie die het niet lukte om ook maar een gram over de grens te krijgen, aldus vandaag, dinsdag 29 december 2015, het Antilliaans Dagblad.

De drie monteurs, werkzaam in hangars 11 en 14 op Schiphol-Oost, zouden door hun werk pakketten coke uit de geheime bergplaatsen kunnen halen van het vliegtuig. Deze kisten zouden ze een etmaal onder handen krijgen voor onderhoud. Via tussenpersonen kwamen de onderhoudsschema’s bij hun medeverdachten. Deze belden en pingden deze schema’s door naar de contacten op de Antillen zodat zij wisten in welk vliegtuig en op welke plek de drugs moest worden verstopt. Dat zou moeten gebeuren onder de dekens in een van de vrachtruimen of bij de zuurstofflessen.

John R. (57) wordt volgens Het Parool gezien als de ‘President-directeur’. Deze onderhoudsmonteur werkzaam in hangar 14 coördineerde met een handlanger buiten het vliegveld de drugsimport; twee monteurs uit hangar 11 en familieleden van R. verleenden hand- en spandiensten.

Eind 2013 gaat het steeds weer mis. Het is ‘slecht weer’ of ‘de zee is vol’, luiden berichten van overzee: het is te link de drugs te verstoppen. Te veel getuigen. Vergissingen over data leiden een mislukking in of de mannen op de Antillen klagen over geldgebrek. Het drugsteam van marechaussee, douane en Fiod kan volgens Het Parool gemakkelijk de gesprekken onderscheppen en deze koppelen aan de vliegtuigen. Maar, deze kisten komen steeds zonder drugs aan. Als arrestatieteams de verdachten in 2014 van hun bed lichten, hebben ze nog geen euro binnengehaald.

Eén van de verdachte monteurs die over zijn rol een bekentenis aflegt: hun criminele organisatie was een waardeloze organisatie. De rechtbank neemt die kwalificatie over, maar voegt daaraan toe: ‘Ook een waardeloze organisatie is een organisatie.’ John R., die driekwart jaar werkte aan zijn drugslijn, krijgt tweeënhalf jaar cel, net zoals zijn belangrijkste handlanger, de link naar de Antillen. R. krijgt zo een half jaar minder straf dan justitie had gevorderd, ook omdat hij zijn baan bij KLM na veertien jaar kwijt is. Van de andere vijf verdachten krijgen er vier een tot twee jaar cel en één een werkstraf van 240 uur plus een voorwaardelijke celstraf.

Megapier op Curaçao heet voortaan Ernest 'Jackie' Voges Pier

Voges was eerste directeur Curaçao Ports Authority


De kleinkinderen Robert, Carola en Celia mochten gisterochtend het nieuwe naambord onthullen voor de megapier. Die draagt nu de naam van hun opa Ernest ‘Jackie’ Voges (rechts). Dit bericht het Antilliaans Dagblad vandaag, dinsdag 29 december 2015.

Hij speelde een belangrijke rol in de haven als eerste directeur van Curaçao Ports Authority en was daarnaast actief in de politiek en het onderwijs.

Links op de foto de huidige CPA-directeur Humberto de Castro en minister Eugene Rhuggenaath van Economische Ontwikkeling.

Slechts zo'n 25% rijstareaal Nickerie ingezaaid - Voor het eerst in geschiedenis zo'n lage inzaai

'Financiële problemen onder rijstboeren belangrijkste oorzaken achterlopen van inzaai'

Voorzitter PFV wil dat regering rijstmonitoringsteam instelt om reddingsplan rijstsector voor te bereiden


Uit een veldoriëntatie blijkt, dat tot nu toe niet eens 25% van het rijstareaal is ingezaaid, terwijl de najaarsinzaai 2015 op 31 december zal aflopen. 'Het is niet raadzaam om na december in te zaaien. De kleine percelen in de oostelijke en westelijke polders, die via zwaartekracht bevloeid kunnen worden, worden wel ingezaaid. Maar, deze boeren beschikken niet over voldoende middelen om onder meer meststoffen, herbiciden en insecticiden te kunnen aanschaffen, waardoor de verdere gewasverpleging van het ingezaaide areaal ook niet optimaal gegarandeerd is', zegt Soedeshchand Jairam, voorzitter van de PVF (Politieke Vleugel van de Federatie van Agrariërs en Landarbeiders), vandaag, dinsdag 29 december 2015, in het Dagblad Suriname.

De rijstsector is een kapitaalintensieve sector, waardoor de huidige financiële problemen een negatief effect heeft op de inzaai.

‘Uit ons veldonderzoek in de westelijke en oostelijke polders is gebleken, dat het financieel probleem als gevolg van de wanbetaling door opkopers, niet volledig uitbetalen van de beloofde subsidie, achterstand van bankschulden en de extreem lage padieprijzen, de belangrijkste oorzaak is van het achterlopen van de inzaai. Het watertekort verergert het probleem, omdat er extra uitgaven gedaan moeten worden om water in te pompen. In het rechteroevergebied is het probleem van watertekort groter. Ook kan uit het onderzoek geconcludeerd worden, dat de producenten zwaar gedemotiveerd zijn en hebben ze bijna geen hoop meer op verbetering. De instanties die de sector moeten begeleiden, stellen niks voor’, aldus Jairam.

Opgemerkt dient te worden, dat hoewel de verwerker na opkoop van de padie, eigenaar wordt van het product, bepaalde verwerkers de boeren zelfs voor twee seizoenen nog niet of niet volledig hebben betaald. Deze verwerkers laten zich compleet financieren door de arme boeren die zelf in grote schulden zitten. Daardoor zijn de meeste van deze boeren ook niet in staat om in te zaaien.

‘Indien de achterstand van de inzaai binnen enkele weken niet wordt weggewerkt, zal voor het eerst in de geschiedenis van onze gemechaniseerde rijstbouw het inzaaipercentage zo laag bedragen. Vanwege het spin-offeffect van deze sector kan de lage inzaai leiden tot verhoogde werkloosheid en armoede, vooral in Nickerie, terwijl ook de voorziening van ons hoofdvoedsel in gevaar kan komen.
Via een modern agrarisch beleid en een professionele aanpak van de agrarische ontwikkeling kan er een grote verlichting komen in de problemen, waarmee onze economie nu geconfronteerd wordt. De rijstsector is één van de belangrijke subsectoren waarmee het mogelijk is om snel deviezen te verdienen en werkgelegenheid te creëren. Echter , er moet dringend een oplossing gezocht worden voor de noodzakelijke samenwerking en eenheid binnen de sector, het zaaizaadprobleem, onderzoek, watermanagement, schuldenvraagstuk, noodzakelijke incentives (brandstofheffing), voorlichting en de noodzakelijke instituten (voor onder andere een betere marketing). Wij willen daarom de regering adviseren om binnen een week een rijstmonitoringsteam te installeren bestaande uit deskundigen en stakeholders uit de sector om een reddingsplan voor te bereiden en uit te voeren ter behoud en bevordering van de sector.’

51-Jarige man gearresteerd voor seksuele uitbuiting Hongaarse vrouw

Man mishandelt vrouw en pakt haar paspoort af


De 51-jarige Harold D. is afgelopen zondagavond door de politie van Kwatta aangehouden als verdachte van mishandeling, bedreiging en verkrachting. Uit de aangifte van een vrouw blijkt, dat zij de man in Nederland in 2010 had leren kennen en een relatie kregen. De vrouw zat toen in de prostitutie. Zij komt oorspronkelijk uit Hongarije, zo bericht het Dagblad Suriname vandaag, dinsdag 29 december 2015.

De man bracht haar naar Suriname en verbleef met haar aan de Ramanandweg, een zijstraat van het Garnizoenspad. Hij heeft een kind met de vrouw.

Volgens verklaring van de vrouw mocht zij nergens gaan en had zij ook geen contact met de buitenwereld. De man bleef haar mishandelen en onder bedreiging werd zij seksueel misbruikt. De man heeft haar zondagavond weer mishandeld, waarop de vrouw de Centrale Meldkamer van de politie heeft gebeld.

De politie van Kwatta, die na een poosje ter plekke verscheen, heeft de man op basis van verklaringen van de vrouw aangehouden en overgebracht naar het bureau. Uit het onderzoek blijkt dat de vrouw seksueel werd uitgebuit en mishandeld. De dader had bovendien haar paspoort afgepakt. In het belang van het verdere onderzoek is de verdachte ingesloten.

Voorzitter Politiebond haalt tijdens jaarafsluiting politie ongemeen fel uit naar oud-minister Belfort

Ramjiawan spuit zijn ergernis over tegenhouden door Belfort en ABOP van bevorderingen

Minister Van Dijk-Silos 'heeft ballen getoond'


Volgens voorzitter Robby Ramjiawan van de Surinaamse Politiebond was de vorige minister van Justitie en Politie, Edward Belfort, totaal ongeschikt. De vakbondsman heeft gisteren tijdens de jaarafsluiting van het Korps Politie Suriname de ex-minister een harde trap na gegeven. Ramjiawan zei zich vooral te hebben geërgerd aan het tegenhouden door Belfort, om volgens hem politieke redenen, van de bevordering van een aantal officieren. Dit berichten vandaag, 29 december 2015, de Ware Tijd en het Dagblad Suriname.

Volgens de bondsvoorzitter werden hoofdinspecteurs gechanteerd door exponenten van de ABOP, de partij van de minister.

'Jullie worden niet bevorderd, zolang jullie die persoon niet opsluiten', zou tegen hen gezegd zijn door een hoge politiefunctionaris die de ABOP aanhangt. De gedupeerde hoofdinspecteurs werden gisteren uiteindelijk toch tot commissaris van politie bevorderd.

'Ik kan u de verzekering geven, dat het niet aan de korpsleiding heeft gelegen dat zaken nu pas rond zijn', zei Ramjiawan in zijn toespraak. Toch is de bond rustig gebleven, omdat zij ervan uitging dat Belfort het ambt niet lang meer zou bekleden.

'U hebt ballen getoond als minister. Velen zeggen dat u het niet lang zult maken en teruggeroepen zult worden door de president. Al deze zaken lijken op zaken die men gewend is te zeggen. Ik heb in de afgelopen jaren een aantal ministers zien komen en gaan. U hebt aangegeven dat u niet gevraagd bent om minister te worden. U hebt het ambt niet aanvaard omdat u financieel beter van wilt worden. U bent deskundig. U hebt liefde voor het werk. Helaas had uw voorganger geen van deze vier sterke punten. Hij had geen liefde voor het werk. Hij was niet deskundig. Hij was niet gevraagd om minister te worden, want die hebben zich opgedrongen en hem daar geplaatst. U wacht niet op eind van de maand. Uw voorganger wachtte wel op eind van de maand. Tussendoor als het wat laat wordt, wat wij ook doen, verkopen wij ook wat eieren en groenten', aldus Ramjiawan in de richting van minister Van Dijk-Silos.

BOG krijgt meer geld om voorlichting over zika op te voeren

BOG-directeur Resida adviseert vrouwen nog niet om zwanger te worden...


Hoofd AZP-laboratorium: 'Gevolg van zika in Suriname is niet gering'


Deze week nog krijgt het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg (BOG) geld om haar voorlichtingsactiviteiten over het zikavirus, dat enkele weken geleden haar intrede heeft gedaan in Suriname, op te voeren. Tot nu toe is van voorlichting nog weinig te merken. BOG-directeur Lesley Resida zegt, aldus de Ware Tijd vandaag, dinsdag 29 december 2015, dat de minister van Volksgezondheid deze toezegging gisteren heeft gedaan. 

Het is noodzakelijk, dat de gemeenschap op de hoogte wordt gehouden van de ziekte en voorzorgsmaatregelen die getroffen kunnen worden. Het BOG, het ministerie en vertegenwoordigers van de Pan-Amerikaanse Gezondheidsorganisatie (PAHO) hebben gisteren de situatie met betrekking zika besproken. Aan de PAHO-vertegenwoordiging is gevraagd om zowel binnen de eigen organisatie als in de Verenigde Naties financieringsbronnen aan te boren voor Suriname.


'We hebben ook gekeken naar de officiële en niet-officiële berichten over de relatie tussen zika en een afwijking bij pas geboren baby's. We gaan zaken niet klakkeloos overnemen, maar we gaan er wel aandacht op vestigen. Vooralsnog gaan we geen advies geven aan vrouwen om niet zwanger te worden', zegt Resida. De Braziliaanse autoriteiten geven dat advies echter wel.

John Codrington, hoofd van het laboratorium van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP), zegt dat er meer dan vijfhonderd aanvragen zijn ingediend om te worden getest. Dit is slechts het topje van de ijsberg en 'op basis daarvan kunnen we voorzichtig aannemen, dat een paar duizend personen zikakoorts hebben opgelopen'.

Behalve in Paramaribo zijn er in Commewijne bevestigde gevallen. Verder meldt hij, dat een aantal zwangere vrouwen zich via de huisarts heeft laten testen, waarvan enkele positief zijn bevonden. Ook gezondheidswerkers zijn besmet met het virus. Codrington zegt verder, dat het gevolg van zika in Suriname niet gering is.

(Red. De Surinaamse Krant/de Ware Tijd)

Surinaamse Politiebond biedt minister Van Dijk-Silos erelidmaatschap aan

Erelidmaatschap bedankje voor inzet bewindsvrouwe om politie uit FISO-systeem te halen

Bondsvoorzitter: 'Over de ruggen van agenten garandeert de overheid veiligheid aan de burger' 

 
Minister van Justitie en Politie Jennifer Van Dijk-Silos gisteren tijdens de jaarafsluiting van het Korps Politie Suriname (KPS) erelid van de Surinaamse Politiebond geworden. Dat lidmaatschap werd haar, aldus Starnieuws vandaag, dinsdag 29 december 2015, aangeboden, omdat zij er werk van gaat maken om de politie en het leger uit het FISO-systeem (Functie Informatie Systeem van de Overheid) te halen en een aparte bezoldiging te regelen. De benoeming werd namens het bondsbestuur gedaan door voorzitter Robby Ramjiawan.

Het KPS is al geruime tijd bezig om de overheid zover te krijgen de bezoldigingen te herzien. Voormalig korpschef Humphrey Tjin Liep Shie heeft dit zelfs al aan de president voorgelegd, aldus Ramjiawan, maar er is niets mee gedaan.

'Wij hebben naar uw toespraak geluisterd. U haalde aan dat de constitutionele groepen als het leger en de politie niet passen in het FISO. Toen we dit hoorden, dat u, zonder dat de vakbond een beroep op u heeft gedaan, enigszins in die richting denkt, hebben wij gelijk als bestuur het besluit genomen om u het erelidmaatschap van de bond te geven. U hebt getoond dat u het belang van de leden in de gaten houdt', sprak Ramjiawan.

Van Dijk-Silos gaat zich persoonlijk inzetten om de bezoldigingen en andere zaken juridisch in orde te krijgen. 'Het KPS is het best georganiseerde korps van het ministerie, maar toch ben ik ontevreden, omdat ik heb ontdekt, dat jullie grondwettelijke recht met de voeten vertrapt geworden is. Ook uw salariëring moest bij wet geregeld zijn. Als ik het alleen voor het zeggen had was het volgende week in orde.'

De bewindsvrouwe kondigde aan, dat zij met de bond en het korps een wetsvoorstel zal maken. 'Ik hoop dat de politiek meewerkt, dat het snel op de agenda van De Nationale Assemblee komt zodat jullie, speciale ambtenaren met een speciale taak, eindelijk op de grondwettelijke manier behandeld worden.'

Ramjiawan zei te hopen, dat er snel verbeterde lonen komen voor politiemensen. 'Ik ben 38 jaren in dienst en verdien als hoofdinspecteur Srd 4.100. Dat betekent, dat een inspecteur voor omgerekend 800 euro's per maand moet werken. De leden steunen zwaar op overuren, ze zijn verplicht het te doen om zich staande te houden. Als ze dat niet doen gaan ze niet uitkomen. Maar, dat is ook niet gezond. Uiteindelijk kan gezegd worden, dat over de ruggen van politieambtenaren, de overheid veiligheid garandeert aan de gemeenschap.'

'Parmessar heeft bewezen over voldoende managementkwaliteiten te beschikken'

President Bouterse: 'Wij kijken ook wat het beste is voor de EBS'


President Desi Bouterse heeft gisteren tijdens een perscontact gezegd, dat voor het NDP-Assembleelid Rabin Parmessar gekozen is als de nieuwe directeur van de NV Energiebedrijven Suriname (EBS), omdat hij bewezen heeft over voldoende managementkwaliteiten te beschikken.

De bond binnen de EBS onder leiding van Steve Geerlings heeft steeds gesteld, dat een nieuwe directeur uit de geledingen van het bedrijf moet komen. Dit standpunt heeft de bond nog steeds niet laten varen. De bond wil ook gekend worden in de benoeming van de nieuwe directeur van het staatsbedrijf, zo bericht Starnieuws vandaag, dinsdag 29 december 2015.

Volgens de president wordt wel degelijk rekening gehouden met de bond. 'Maar, wij kijken ook wat het beste is voor het bedrijf.' Hij zei ook, dat gekeken is naar deskundigen die beschikbaar zijn. Op basis van deskundigheid is gekozen voor Parmessar.

In de vorige regeerperiode werd Parmessar aangesteld als minister van van Openbare Werken, nadat Ramon Abrahams gevraagd was om zijn portefeuille in te leveren. Ook nu zal Parmessar het lidmaatschap van De Nationale Assemblee inruilen en nu voor zijn nieuwe functie bij de EBS.

Hij heeft zich tijdens de begrotingsbehandeling sterk gemaakt voor transparantie bij de staatsbedrijven. Hij zei onder andere, dat geen van de vijf staatsbedrijven die onder het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen vallen, informatie heeft verstrekt aan De Nationale Assemblee.

Rosebel/IAmGold gaat niet over tot ontslag bepaalde werknemers die hebben gestaakt

Enkele arbeiders hebben wel schriftelijke waarschuwing gekregen of werden geschorst


Rosebel Gold Mines (RGM)/IAmGold ontslaat geen werknemers de tijdens de recente staking regels van het bedrijf hebben overtreden. Dat zegt stafmedewerkster van het bedrijf Sharmila Jadnanansing vandaag, dinsdag 29 december 2015, in de Ware Tijd.

Ze wijst erop dat, daar waar aantoonbaar sprake is geweest van overtredingen, het bedrijf wel disciplinaire maatregelen heeft getroffen in de vorm van een schriftelijke waarschuwing of schorsing. 'We willen benadrukken, dat Rosebel geen disciplinaire maatregelen heeft getroffen, omdat werknemers hebben deelgenomen aan de staking.'

Gebleken is, dat een beperkt aantal werknemers de binnen het bedrijf geldende regels, zoals op het terrein van veiligheid, heeft overtreden.

Jadnanansing zegt, dat het naleven van gedragsregels belangrijk is voor zowel werknemers als werkgevers, maar dat het bedrijf heeft bij de beoordeling rekening heeft gehouden met de periode waarin de overtredingen hebben plaatsgevonden. Ze zijn met de vakbond besproken. Inmiddels zijn nagenoeg alle werknemers weer aan het werk.

Jadnanansing zegt verder, dat directie van het goudmijnbedrijf en het bestuur van de bond de afgelopen tijd in een goede sfeer gesprekken hebben gevoerd over een aantal geschilpunten inzake de afvloeiing van werknemers. De zaak ligt bij de Bemiddelingsraad voor geheel Suriname en dat is ook de reden, dat de RGM-directie momenteel geen verdere inhoudelijke reactie over deze kwestie wil geven.

Minister Van Dijk-Silos woedend dat niet tegen daders misbruik minderjarigen wordt opgetreden

'We gaan er keihard tegenaan, want onderzoek wijst uit wie er achter staan'


In 2016 zal er een harde strijd tegen kindermisbruik gevoerd worden en zonder aanzien des persoons. Dat zei minister van Justitie en Politie Jennifer van Dijk-Silos gisteren tijdens de jaarafsluiting van het Korps Politie Suriname. De fondsen zijn binnen om een landelijke operatie te beginnen, zo bericht Starnieuws vandaag, dinsdag 29 december 2015.

'We gaan er keihard tegenaan want onderzoek wijst uit wie er achter staan. And no matter who it is, from where he comes, from which level that person is, we are gonna lock ‘em up. Geloof me', sprak Van Dijk-Silos.

'En misschien zal ik bedankt worden. Maar, dan weet ik dat ik wat voor het land heb gedaan. Ik hou teveel van mijn land om toe te staan dat er straks geen gezond volk is, omdat kinderen tussen tien en veertien jaar seksueel misbruikt en geëxploiteerd zijn geworden.'

De minister is woedend dat er tot nu toe niet opgetreden wordt tegen de daders. 'Ik ben zelf moeder en grootmoeder. Ik moet er niet aan denken dat een persoon mijn kleinkinderen aanraakt. Geloof me, u gaat me daar komen opzoeken in die cel. Ik vermoord die persoon. Dat is mijn emotionele reactie.'

Een maand geleden is haar ministerie gestart met het opvangen van slachtoffers. Er was toen nog niet genoeg geld om alle plannen uit te voeren. Begonnen is met een proefproject op Apoera waarin slachtoffertjes uit hun situatie zijn gehaald, opgevangen en begeleid worden.

'Ik heb het geld al gevonden. Ik heb het gevonden bij Unicef, UNFPA en UNDP. Dus we gaan ervoor in 2016.'