donderdag 31 december 2015

NH verbiedt vanaf 1 januari schelp- en schelpzandafgravingen in kustvlakte

Uitgegeven vergunningen en toestemmingen afgravingen worden ingetrokken

 
Het afgraven van schelp en schelpzand in de kustvlakte is vanaf vrijdag 1 januari 2016 verboden. Alle uitgegeven vergunningen en toestemmingen voor het ontginnen van schelpen en schelpzand zijn per die datum ingetrokken. Dit is vandaag, donderdag 31 december 2015, bekendgemaakt door het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen in een persbericht.

Door klimatologische veranderingen in de Caribische regio en de effecten hiervan op Suriname, zal er nader gekeken moeten worden naar alle factoren die directe negatieven invloeden kunnen hebben op de kust van Suriname.

Er moeten enkele indringende studies verricht worden om optimale strategieën te ontwikkelen ter bescherming van de kust. De studie  Assessment of impacts of coastal sea shell and sandmining', wordt in samenwerking met het World Widelife Fund (WWF) uitgevoerd.

Met het uitvoeren van deze studie zullen voor onbepaalde tijd alle schelp- en schelpzandafgravingen langs de kust en in de kustvlakte stopgezet worden.

2-Jarige peuter in Coronie geëlektrocuteerd

Jongetje heeft vermoedelijk met een elektrische grondkabel gespeeld


De twee jarige Gravero Limon is gisteren in Hamilton in het district Coronie geëlektrocuteerd. De jongen was op vakantie bij familieleden in het kokosdistrict. Volgens de politie van Coronie moet het jongetje met een elektrische grondkabel hebben gespeeld, zo bericht de afdeling Public Relations van het Korps Politie Suriname vandaag, donderdag 31 december 2015.

Het jongetje was thuis met andere kinderen tussen de leeftijd van 2 en 18 jaar. Op een gegeven moment moet de peuter naar buiten zijn gegaan, terwijl de andere kinderen zich in het huis bevonden. 

Hij ging naast de woning en moet een elektrische grondkabel hebben aangeraakt met het noodlottige gevolg.

De peuter werd bij de bedrading gevonden door zijn familie. Hij overleed onderweg naar de huisarts in het district.

Nieuw vonnis in geruchtmakende EEG-aanrijdingszaak op Curaçao

Automobilist Nelso dos Santos reed in augustus 2013 drie voetgangers dood


In een onlangs uitgesproken arrest van de Hoge Raad tegen Nelso dos Santos, is geoordeeld dat er in hoger beroep een nieuwe uitspraak gedaan moet worden. Dos Santos werd hier veroordeeld tot een gevangenisstraf van twaalf maanden, waarvan drie maanden voorwaardelijk, met een proeftijd van drie jaar en tot een ontzegging van de bevoegdheid motorrijtuigen te besturen voor de duur van drie jaar, voor het in augustus 2013 op de EEG-weg, tegenwoordig de Helmin Magno Wiels Boulevard, aanrijden van drie personen die daarbij kwamen te overlijden. Dit bericht vandaag, 31 december 2015, het Antilliaans Dagblad.

Hij werd in eerste aanleg veroordeeld tot vier jaar cel waarvan twee voorwaardelijk. Dos Santos vocht het hoger beroep vonnis aan, omdat in het wetboek expliciet staat opgenomen, dat bij de oplegging van een vrijheidsontnemende straf het vonnis in het bijzonder de redenen daarvoor moeten opgeven. De Hoge Raad stelt vast, dat de overwegingen van het Hof in strijd met het wetboek geen opgave van de redenen geeft die in het bijzonder hebben geleid tot de keuze van een straf die vrijheidsontneming meebrengt. 'De klacht is gegrond', aldus de Hoge Raad.

Dos Santos reed in augustus 2013 drie voetgangers aan op de EEG-weg waarbij Kristen Leyba, Monique van Meerwijk en Elton Montisant van Road Runners Club Kòrsou (RRCK) om het leven kwamen.

In het vonnis van de Hoge Raad wordt van het voorval nog eens verslag gedaan: 

'De verdachte heeft in vermoeide toestand zonder rijbewijs aan het verkeer deelgenomen, terwijl hij door rood licht is gereden en in slaap is gevallen, waarbij hij slingerend over meerdere rijstroken heeft gereden en daarbij enige tijd op de linkerrijstrook heeft gereden, waar zich een tegenligger bevond, en waarna hij met een veel hogere snelheid dan was toegestaan zonder te remmen in botsing is gekomen met drie voetgangers die zich aan de rechterkant van de weg bevonden en die daardoor om het leven zijn gekomen. Het is aan de schuld van de verdachte te wijten dat de drie voetgangers zijn gestorven. De dood van de slachtoffers heeft ernstig en onherstelbaar leed bij hun nabestaanden veroorzaakt. Zij zullen hun leven lang met de gevolgen van dit ongeval geconfronteerd worden. Het verkeersongeval heeft bovendien niet alleen een grote impact op de directe nabestaanden gehad, maar vanwege de bijzonder dramatische afloop ook op de samenleving op Curaçao.'

De weg is vrij voor Orco groep om eigenaar te worden van Rif Resort Hotel op Curaçao

Marriott ziet af van recht als eerste Rif te kopen


Marriott International heeft officieel aangegeven af te zien van haar recht om als eerste het hotelcomplex van Rif Resort Hotel te Piscadera, bekend als Marriott Curaçao (zie foto - Bron: eigen foto Red. Surinaamse Krant), te kopen. Daarmee is de weg verder vrijgemaakt voor Orco Groep om de nieuwe eigenaar te worden van het 247 kamers tellende luxe resort. Dat zegt Arthur Rosaria vandaag, donderdag 31 december 2015, in het Antilliaans Dagblad. Hij is zowel bestuurder van Rif Resort Hotel als lid van de zogeheten Begeleidingscommissie die namens minister José Jardim van Financiën de verkoop coördineert en daarvoor de expertise van de internationale broker Ackman-Ziff in New York heeft ingeschakeld. 

Na instemming eerder al van de ministerraad en van Rif Resort zelf met Orco Groep als zogenoemde ‘preferred negotiating partner’ werd de voornaamste kandidaat-koper ter goedkeuring aan Marriott voorgelegd. Marriott heeft namelijk op basis van de managementovereenkomst een zogeheten ‘right of first refusal’ bij de verkoop van het hotel.

Marriott heeft onlangs formeel laten weten hier geen gebruik van te maken door van dit recht af te zien. Hoewel de Amerikaanse hotelketen ook in een eerder stadium geen signalen gaf van dit recht gebruik te zullen maken, ligt dit nu vast. En daarmee is een volgende, belangrijke stap gezet in het proces om het hotel van de hand te doen.

De volgende fase in het traject betreft het aanbieden van de zogeheten ‘draft asset purchase agreement’. Dat is in samenspraak met Ackman-Ziff over de feestdagen heen getild en zal vermoedelijk begin 2016 naar Orco Groep worden gestuurd. Na overeenstemming dient de kandidaat-koper een depositobedrag van 500.000 dollar te storten, gevolgd door de technische due dilligence. Indien deze goed wordt afgesloten, moet Orco Groep een tweede deposito van 250.000 dollar overmaken.

Op basis van de due dilligence vinden slotonderhandelingen plaats over de definitieve asset purchase agreement.

Om te voorkomen dat er een te grote afhankelijkheid ontstaat van de ‘preferred negotiating partner’ is in de vooraf gemelde spelregels opgenomen dat in het geval er na zes weken nog geen overeenstemming is bereikt met Orco Groep, er simultane onderhandelingen worden opgestart met de Lionstone Groep, die na de offerteronde enige maanden terug als tweede beste uit de bus kwam. De partij waarmee dan als eerste volledige overeenstemming wordt bereikt en die de volledige 750.000 dollar heeft gestort, wordt voor definitieve goedkeuring aan de regering en aan Rif Resort voorgelegd.

Lionstone, van de Argentijns-Amerikaanse investeerdersfamilie Lowenstein die op Curaçao al drie hotels bezit (Hilton, Sunscape en Floris Suite), dreigde schriftelijk met een rechtsprocedure, maar volgens de Begeleidingscommissie is het haar niet bekend dat het daadwerkelijk tot een zaak is gekomen.

Spoedpost St. Vincentius Ziekenhuis geopend van zeven uur 's morgens tot elf uur 's avonds

'Mocht toeloop naar Spoedpost groot zijn, dan worden diensten mogelijk alsnog uitgebreid naar 24 uur per dag'

 
De Spoedpost van St. Vincentius Ziekenhuis (SVZ) zal deze dagen niet 24 uur per dag open zijn. De spoedpost is dagelijks geopend zijn van zeven uur 's morgens tot elf uur 's avonds voor patiënten die om welke reden dan ook niet bij hun huisarts terecht kunnen voor spoedzorg. Algemeen directeur van het ziekenhuis Manodj Hindori zegt vandaag, 31 december 2015, op Starnieuws dat uit ervaring is gebleken dat na elf uur 's avonds relatief weinig patiënten zich aandienen, terwijl de shift tussen elf uur en zeven uur in de ochtend juist de hoogste kosten met zich meebrengt. Per 1 januari wordt de Spoedeisende Hulp (SEH) omgezet in Spoedpost SVZ.

'We moeten eerst nagaan hoe groot de feitelijke toestroom van patiënten naar de Spoedpost zal zijn. Mocht de toeloop naar de Spoedpost werkelijk groot zijn, dan zullen we in overweging nemen om de diensten uit te breiden naar 24 uur per dag', aldus Hindori.

Het ziekenhuis heeft minister Patrick Pengel van Volksgezondheid op de hoogte gesteld van het omzetten van de SEH in de Spoedpost. De minister is blij dat de post openblijft voor spoedzorg aan de gemeenschap. Ook het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP) is geïnformeerd over de nieuwe Spoedpost. Deze dienst zal nog steeds een verlichting betekenen voor de drukke SEH van het AZP. Begin januari zullen de twee ziekenhuizen verdere gesprekken voeren over de voortzetting van hun goede samenwerking in de nieuwe situatie.

De medische zorg op de Spoedpost zal worden geboden door twee vaste en negen parttime Surinaamse artsen. Daarnaast is er verpleegkundig en ander ondersteunend personeel ter beschikking. De Spoedpost beschikt over een volledig ingerichte kliniek voor spoedzorg, over het laboratorium en de radiologieafdeling van het ziekenhuis en over drie ambulances. De coördinatie van de Spoedpost ligt in handen van twee vrouwelijke artsen en een verpleegkundig hoofd.

Indien na onderzoek op de Spoedpost SVZ blijkt dat de patiënt direct specialistische hulp nodig heeft, zal die na overleg verwezen worden naar een specialist van het ziekenhuis of naar de SEH van het AZP. Waar nodig kan de patiënt per ambulance vervoerd worden naar het AZP.


Het consulttarief tussen zeven uur 's ochtends en vier uur 's middags bedraagt Srd 75. Tussen vier uur 's middags en elf uur 's avonds en op zon- en feestdagen is het consulttarief Srd 100. Dit consulttarief zal de patiënt vooralsnog zelf betalen. Over de vergoedingen werkt het ziekenhuis er momenteel aan om een overeenkomst aan te gaan met de verzekeringsmaatschappijen, zodat de kosten bij de verzekeraars kunnen worden gedeclareerd.

Oudejaarsviering in Paramaribo via drie 'live streams' te volgen


'Live streaming' wordt verzorgd door Liveinsu.nu


De oudejaarsviering in Paramaribo kan dit jaar via vier live streams vanuit drie locaties worden gevolgd. Gardelito Hew A Kee zegt vandaag, donderdag 31 december 2015, op Starnieuws dat hij vorig jaar voor Surifesta zes live streams had, maar door enorme drukte en minder sponsoring, heeft hij het aantal plekken moeten verminderen.

Voor de achtste keer zorgt Liveinsu.nu voor de live streaming op oudejaarsdag. De locaties zijn Krasnapolsky, Drescode en MG Fashion/Galaxy. Mensen in het buitenland kunnen op deze manier de unieke sfeer die er is in Suriname op owru yari, toch meemaken.

Hew A Kee verzorgt de live streaming samen met Erick Kumbangsila. Het gaat om een samenwerking met Surifesta, die de activiteiten rond de jaarwisseling organiseert.

De locaties kunnen nu al worden bekeken.

'Iedereen moet in 2016 op tijd beschikken over AOV'

Ministerie van Welzijn  streeft naar maandelijkse uitbetaling aan senioren burgers


Het AOV Fonds wordt in 2016 geëvalueerd en toegankelijker gemaakt voor de doelgroep. 'De bankbetalingen zijn al gerealiseerd, maar de kasbetalingen moeten verder uitgediept worden, zodat iedereen op tijd kan beschikken over zijn of haar AOV', aldus minister Joan Dogojo van Welzijn (Sociale Zaken en Volkshuisvesting) gisteren bij de jaarafsluiting met het personeel van het AOV Fonds, zo bericht vandaag, donderdag 31 december 2015, het ministerie.

Dogojo zei, dat de betaling via kas en bank simultaan moet geschieden. Er zal door de leiding van het ministerie en het AOV Fonds een lijst gemaakt worden van de zorgpunten. Zij onderstreepte het belang van de inzet van elk individu voor het bereiken van de gestelde doelen voor 2016.

AOV-directeur, Anuska Gopalrai: 'Het is geen werk van een persoon, het is een geheel. Elke mening en elk idee telt. Er moet transparantie zijn binnen dit dienstonderdeel van het ministerie.'

De huidige financiële situatie moet geen reden zijn voor kwaliteitsvermindering van de dienst naar de senioren burgers, aldus het ministerie. Voor het komende dienstjaar is de focus voornamelijk gericht op het district Sipaliwini. Het streven zal in de toekomst ook gericht zijn op het maandelijks uitbetalen van senioren burgers, in plaats van op kwartaalbasis.