maandag 29 februari 2016

Stichting Overheidsaccountantsbureau Curaçao adviseert lagere bustarieven

STU-voorzitter: 'Deze tarieven werden in de jaren ‘90 gehanteerd'


De Stichting Overheidsaccountantsbureau (Soab) heeft in een onderzoek naar het aantal busritten per dag, om tot eerlijke tarieven te kunnen komen, veel lagere bustarieven berekend en geadviseerd dan de tarieven die tegenwoordig gehanteerd worden. Giovanni Decaster, voorzitter van STU (Sindikato Transporte Uní), de belangenvereniging voor chauffeurs van kleine bussen, vindt dit vreemd. Hij wil weten hoe Soab aan de kostprijs van de busritten is gekomen. 'Deze tarieven werden in de jaren ‘90 gehanteerd. Hoe kan het zo zijn dat ze tegenwoordig nog steeds van toepassing kunnen zijn?', aldus Decaster vandaag, maanag 29 februari 2016, in de Amigoe.

Zowel de voorzitter als de minister heeft een presentatie van het onderzoek van Soab gezien. Decaster spreekt van ‘hele lage tarieven’. Het verschil per tarief is nog onbekend. Hij zegt in ieder geval zo snel mogelijk met Soab te willen vergaderen om over de tarieven en ook andere punten in het rapport te praten. Er moet in ieder geval voor 1 april duidelijkheid komen, want dan past de regering de bustarieven aan.

De voorzitter maakt zich zorgen dat de regering op 1 april de door de Soab geadviseerde tarieven zal toepassen. Hij denkt dat er dan grote ophef zal ontstaan onder de buschauffeurs. Enkele chauffeurs reageerden al ‘geïrriteerd’ toen de resultaten van het rapport hun ter ore kwam.

'Men heeft een tarief berekend op basis van de kosten van de ritten gedeeld door het aantal mensen dat wij dagelijks vervoeren. Wat wij willen weten is hoe zij aan de kosten zijn gekomen. Want het is onmogelijk dat een tarief dat jaren geleden geldig was anno 2016 nog steeds geldig kan zijn', aldus Decaster.

STU stelt, dat buschauffeurs van kleine bussen de prijzen die per 1 januari 2016 zijn aangepast (verlaagd) niet hanteren. Dit, omdat zij toen in de veronderstelling waren, dat men eerst het onderzoek van Soab naar het aantal busritten per dag, het aantal vervoerde passagiers en de gereden afstand, om tot rechtvaardige tarieven – gebaseerd op het minimumloon – te kunnen komen, zou afronden. Vervolgens zouden deze resultaten met de minister van Economische Ontwikkeling, Eugene Ruggenaath (PAR) besproken worden. Op basis hiervan zouden de bustarieven aangepast worden. In januari bleek dat Soab een extra maand nodig had om het rapport af te ronden.

STU besloot daarom de nieuwe bustarieven niet te hanteren. Echter, in juli vorig jaar is wel door de regering besloten dat men om de drie maanden de bustarieven op basis van stijging of daling van de olieprijzen aanpast. Nu blijkt er een groot verschil te zijn tussen de huidige en de geadviseerde prijzen.

Curaçao Tourist Board zet toeristen in tegen zika

CTB bindt strijd tegen zikavirus aan met video Zika is een heet hangijzer momenteel, ook op Curaçao. Er zijn veel onbeantwoorde vragen, en alhoewel de luchtvaartmaatschappijen het niet erkennen, nemen ook de boekingen naar de landen met zika af, zo schrijft Paradise FM.

Het Curaçao Toeristenbureau (CTB, Curacao Tourist Board) gaat de strijd aan en laat toeristen aan het woord over zika. Gaat dit volgens u helpen in de strijd tegen zika, vraagt Paradise FM zich vandaag, maandag 29 februari 2016, af

Autoriteiten Trinidad & Tobago lijken de eenden van de Surinaamse Doksenclub niet te 'lusten'

Importeur op Trinidad & Tobago steeds geconfronteerd met obstakels


Doksenclub is enige gecertificeerde eendenboerderij in Caribische regio

 
De Surinaamse Doksenclub klopt al tevergeefs een jaar op de deuren van Trinidad & Tobago. Importeur Rainbow Imports ziet zich echter steeds geconfronteerd met obstakels die worden opgeworpen door de Trinidadiaanse autoriteiten, zo bericht vandaag, maandag 29 februari 2016, de lokale krant Newsday (zie onderaan), aldus Starnieuws.

De eenden/doksenboerderderij die gevestigd is in Lelydorp wil haar producten op de Trinidadiaanse markt krijgen. Directeur Gerard van den Bergh zegt, dat hij zich veel moeite heeft getroost en aanzienlijke kosten heeft gemaak om te voldoen aan de eisen van het Trinidadiaanse ministerie van Landbouw. 'Maar, elke keer als hij voldoet aan een verzoek van het ministerie, komt er een ander obstakel dat de invoervergunning voor de eenden tegenhoudt.'

Van den Bergh zegt vandaag in Newsday, dat de Doksenclub de enige gecertificeerde eendenboerderij is in het Caribisch gebied. 'We hebben ISO 22000.' Deze certificering betreft een voedselveiligheidsmanagementsysteem. Elke schakel in de voedselketen kan hierdoor worden gevolgd, van zaad tot bord. Dus vanaf het begin van het productieproces, in dit geval vanaf de broed totdat de eend op het bord ligt, wordt volgens beschreven kwaliteitsnormen afgewerkt. Ondanks dit international erkend certificaat van goede productieprocessen en hygiëne, hebben de Trinidadiaanse autoriteiten herhaaldelijk een importvergunning voor de eenden uit Suriname geweigerd.


Vorig jaar dacht de Doksenclub dat alles op gegeven moment in orde was en had het bedrijf een container geladen. 'Klaar voor verscheping, tot we op het laatste moment een telefoontje uit Trinidad kregen en was het licht weer uit', aldus Van den Bergh.

De Doksenclub werkt met Barbarijse (Muscovy, Cairina moschata) eenden, het ras dat door de meerderheid van de horeca wordt gebruikt. Het bedrijf kan behalve de markt in Suriname ook die van Trinidad voorzien. Op de boerderij zijn verhoogde vloeren in de kooien, waardoor de eenden lopen op een schone, droge ondergrond. Hun uitwerpselen vallen door de verhoogde plastieken vloeren met gaten op de echte vloer er onder. Ook hier zijn er zijn verbeteringen doorgevoerd om te voldoen aan de eisen van Trinidad & Tobago.

Buiten zijn de gebieden rondom de zijkanten van de kooien droog, zelfs in het regenseizoen. Er zijn aanpassingen aangebracht om de afwatering in speciale sloten te doen. Twee keer per dag wordt het water van de eenden gecheckt als een indicator van hun gezondheid. Een daling in consumptie zou gezondheidsproblemen aantonen. Op verzoek van Trinidad zijn poorten geplaatst op het terrein, is er een receptie post met accommodatie voor een full-time bewaker bij de ingang van de boerderij. 'Alles op verzoek van Trinidad', stelt Van den Bergh.

De broederij waar de eieren worden uitgebroed is een klinische omgeving met ultramoderne machines, witte muren en deuren geflankeerd door computerschermen die detailinformatie geven over de omstandigheden binnen. De slachtruimte is schoon met een nieuw plafond, zoals vereist door Trinidad. De eenden worden halal-geslacht en niet op een mechanische lijn.

'Dit is allemaal in aanvulling op de reguliere maandelijkse controles van de Surinaamse inspectie autoriteiten, met inbegrip van laboratoriumtesten van de uitwerpselen van de eenden', vertelt Van den Bergh. 'We maken gebruik van topkwaliteit geïmporteerd voer uit Nederland en de eieren zijn afkomstig uit Frankrijk. Wij produceren een topkwaliteitsproduct waar de horeca in Trinidad en Tobago zeker van kan profiteren, terwijl wij ook een betrouwbare voedselbron in de regio Caricom toevoegen.'

Leden Zorgraad niet door regering geïnformeerd over wijzigingen Basiszorgwet

Oud-vicepresident en adviseur Zorgraad Ameerali: 'Er is niets mis met die wet'

'Problemen vanwege financiering en niet nakomen door regering gemaakte afspraken'


Het voornemen van de regering om de Wet Nationale Basiszorgverzekering (zie onderaan) te herzien zit oud-vicepresident Robert Ameerali niet lekker. Dat heeft hij zaterdag laten blijken tijdens de openbare vergadering van de Zorgraad, die erop moet toezien dat de wet nageleefd wordt. 'Er is niets mis met die wet. De problemen die nu spelen hebben te maken met financiering en het niet nakomen van afspraken die door de regering zijn gemaakt', zegt Ameerali, die adviseur van de Zorgraad is, vandaag, maandag 29 februari 2016, in de Ware Tijd. 

Met name het ontbreken van aanvullende wetgeving in de vorm van staatsbesluiten die nog moeten worden geslagen, zorgt voor heel veel problemen. Daarbovenop zal wijziging van de wet volgens Ameerali betekenen dat de regering nog meer geld zal moeten ophoesten voor de financiering daarvan.

De Zorgraad is het eens met Ameerali. 'De wet is jong. Het is nog te vroeg voor wetswijzigingen. Laten wij met z'n allen kijken wat wij kunnen doen om het functioneren ervan te verbeteren. Als iedereen doet wat zij moet doen, zijn wij al een eind op weg', was de oproep van Zorgraadvoorzitter Anjanie Ganput.

De regering vindt wel, dat er enkele noodzakelijke wijzigingen moeten worden aangebracht in de Basiszorgwet. Minister Soewarto Moestadja, die namens de Onderraad voor het Sociaal Zekerheidsstelsel aanwezig was, maakte tijdens de vergadering bekend, dat de wet onder de loep zal worden genomen en dat De Nationale Assemblee al bezig is voorbereidingen hiertoe te treffen.

De leden van de Zorgraad waren verrast met deze onthulling. Volgens ondervoorzitter Paul Wong waren deze plannen van de regering niet bekend bij het bestuur. Hij hoopt dat de Zorgraad betrokken wordt bij deze beraadslagingen. Door het verschil in inzicht ontstond er een heftige woordenwisseling tussen Moestadja en de ex-vicepresident. De minister vond namelijk, dat Ameerali makkelijk praten heeft als hij zegt dat de wet niet aangepast moet worden, terwijl ook hij als vicepresident de problemen niet heeft kunnen oplossen.

Onbekenden vernielen apparatuur voor waterstandenregistratie te Weg naar Zee

'Het is riskant gezien de cruciale situatie van de kleidam'

Ministerie van OW doet aangifte van vernieling bij politie - Sabotage wordt niet uitgesloten


Onbekenden hebben de apparatuur voor waterstandenregistratie (zie foto - Bron: ministerie van OW) te Weg naar Zee vernield. Het slot is gebroken en de stellage is kapot. De vernieling maakt het riskant voor de kleidam, aldus het ministerie van Openbare Werken, zo bericht Starnieuws vandaag, maandag 29 februari 2016.

'Dit zorgt ervoor dat er geen waterstanden kunnen worden opgenomen', zegt Armand Amatali, hoofd van de afdeling Waterloopkundige Dienst van het ministerie. 'Het is riskant gezien de cruciale situatie van de kleidam.'

Vanwege de mogelijkheid, dat onverlaten weer schade toebrengen aan de apparatuur, wordt uitgekeken naar mogelijkheden om onder toezicht weer een meetinstrument op de plek te plaatsen.

Amatali vindt het triest dat dit soort zinloze vernielingen worden gepleegd. 'Derden kunnen geen gebruik maken van het meetinstrument, omdat wij de database onderhouden.'

Het ministerie heeft aangifte gedaan bij de politie, maar vraagt ook de samenleving om alert te zijn bij het zien van onrechtmatige handelingen. Amatali sluit sabotage niet uit. Voorlopig zal er worden gewerkt met de opgenomen standen te Nieuw-Amsterdam om een gemiddelde te berekenen en een beeld te hebben van de waterstandenontwikkelingen te Weg naar Zee.

Actiegroep 'We zijn Moe' stoort zich niet aan negatieve reacties vanuit zogenoemde 'Boutisten'

'Het zijn veelal mensen die niet voor zichzelf durven na te denken'
 


De actiegroep ‘Wij zijn Moe’ heeft zaterdag haar protesten hervat. Deze keer had de groep zich op het Kwakoeplein in Paramaribo verzameld. De groep krijgt zowel positieve als negatieve reacties vanuit de gemeenschap, maar het aantal deelnemers blijft toch gering om van enig effect te kunnen spreken. Enkele leden uit de groep zeggen soms ‘heel domme reacties van mensen te krijgen’. ‘Het zijn de Boutisten, de mensen voor wie Bouterse niets verkeerds kan. Hij heeft ze zo gehypnotiseerd, dat ze geen enkele kant op kunnen’, zeggen enkele vrouwelijke protesterenden vandaag, maandag 29 februari 2016, in het Dagblad Suriname. 

De leden zeggen echter te weten dat een ieder de situatie voelt, ook zij die negatief reageren. ‘Wanneer je een kalm gesprek met de mensen voert, hoor je aan de reacties dat het niet gaat.’

Initiatiefnemer van de groep Curtis Hofwijks zegt zich niet te storen aan de gekke dingen die mensen willen zeggen. ‘Het zijn veelal mensen die niet voor zichzelf durven na te denken.' Er worden volgens Hofwijks meer positieve dan negatieve reacties gegeven. ‘Er zijn enkelen die het niet leuk vinden dat wij opkomen tegen het wanbeleid, omdat zij er ook van profiteren. Wij doen wat wij moeten en zij doen wat zij vinden’, zegt hij.

Bij de herdenking van 36 jaar Dag van de Revolutie heeft president Desi Bouterse enkele uitspraken gedaan, die niet in goede aarde zijn gevallen bij velen in de gemeenschap. De president heeft tijdens zijn speech gezegd, dat er historisch iets fout is met de burger. Hij heeft ook gesteld, dat wetsdienaren bewust uitrukken om mensen te liquideren.

Hofwijks zegt in een reactie, dat de uitspraken van de president sowieso een president onwaardig zijn. ‘Zoiets zeg je niet. Als je bewijs hebt dat wetsdienaren erop uit zijn mensen te liquideren, waarom is er hiertegen geen melding gedaan? Waarom weet de minister van Justitie en Politie niets van? Weet die man wel waarover hij praat? Is hij wel nog toerekeningsvatbaar? Of zegt hij dingen bewust om mensen angst in te boezemen? Hebben hij en de andere kopstukken binnen de partij de vraag gesteld hoe het komt dat het niet goed gaat? Laten zij die vragen beantwoorden’, aldus de trekker van de groep.

De groep heeft 25 februari een bezoek gebracht aan Nickerie. Hofwijks geeft aan, dat de problemen die in Paramaribo gevoeld worden, nog erger zijn in het rijstdistrict. ‘Werkloosheid daar is enorm, alles lijkt lamgelegd, zelfs de machines van de SML zijn gesloopt. Het ethanolproject van Staatsolie, wat bedoeld was om werk te creëren, is stopgezet. Er wordt beweerd dat de zetels die de NDP heeft behaald, meer van Wageningen komen. Dit, omdat er veel aan de mensen was beloofd. Echter is niets daarvan terechtgekomen. Er is geen ontwikkeling en alles ziet er heel verwaarloosd uit. Vanwege de spontaniteit van de mensen in Nickerie om over deze zaken te protesteren, zijn wij gegaan om onze ondersteuning te geven. We willen ook naar de andere districten, maar we kijken uit naar de mensen om ook zelf een initiatief te nemen.’

(Red. De Surinaamse Krant/Dagblad Suriname)

Dagtoerisme bevorderen ter ontwikkeling district Coronie

Districtscommissaris vol plannen, maar dat waren zijn voorgangers ook

Wat is er geworden van een leguanen fokboerderij? (Bron foto: Red. De Surinaamse Krant)
Toerismeplannen nooit echt van de grond gekomen door ontbreken overheidssteun


Een van de mogelijkheden voor de ontwikkeling van Coronie is het bevorderen van het dagtoerisme, vooral in het weekend. Daartoe zullen toeristische activiteiten moeten worden opgevoerd. Afhankelijk van de toeristische belangstelling zullen er meer overnachtings-mogelijkheden gecreëerd moeten worden. Het district heeft volgens districtscommissaris Aroenkoemar Ramdhani veel toeristische mogelijkheden, maar er is geld nodig om die te realiseren. Hij zegt vandaag, 29 februari 2016, in de Ware Tijd, dat doelgericht gezocht moet worden naar investeerders voor de sector. 

Om het toerismebeleid te coördineren denkt hij aan het opzetten van een Toerismeraad Coronie of een Stichting Ontwikkeling Toerisme Coronie onder verantwoordelijkheid van het lokale bestuur. De raad of stichting zal een infocentrum moeten opzetten waar tours geboekt kunnen worden voor bijvoorbeeld vogelspotten en een architectuurroute.

De woning van de districtscommis- saris, dicht bij het commissariaat in Friendship, die voorbestemd is om als museum te dienen, lijkt de beste locatie te zijn voor het informatiecentrum. Dagjestoeristen willen vaak een kleine ruimte waar zij kunnen rusten.

Op het terrein achter het logeergebouw, waarvan de renovatie voltooid zal moeten worden, kunnen volgens de commissaris rieten hutten opgezet worden. Hij wil ook meer eetgelegenheden met goede sanitaire voorzieningen. Daarnaast moet erop worden toegezien, dat alle toeristische attracties opgezet worden op basis van een degelijk plan. Doel van het opzetten van de toeristensector is, dat die, naast een inkomstenbron voor de Coronie, ook financiën oplevert voor de overheidskas en het districtsfonds.

Vermeldenswaard is nog, dat het juist de overheid is geweest die de komst van een grote toeristische attractie in het district feitelijk heeft gedwarsboomd door niet met geld en andere ondersteuning over de brug te komen, een leguanen fokboerderij. De mooie plannen van de districtscommissaris zijn dan ook vooralsnog plannen....

(Red. De Surinaamse Krant/de Ware Tijd)

Fly All Ways vliegt naast Barbados ook op Sint Maarten

Nieuwe lucht- vaartmaatschappij Suriname wil twee maal per week naar Sint Maarten vliegen


De nieuwe Surinaamse luchtvaartmaatschappij Fly All Ways heeft na Barbados, van 25 tot 28 februari, ook St. Maarten aangedaan. De prijs van de eerste tickets was 390 Amerikaanse dollar. Volgens de geluiden uit het veld, zo bericht vandaag, 20 februari 2016, het Dagblad Suriname, is de prijs van deze tickets aan de goedkope kant. 

Directeur Amichand Jhauw zegt, dat de luchtvaartmaatschappij zowel reguliere als chartervluchten zal uitvoeren naar het eiland. Het ligt in de bedoeling dat Fly All Ways één tot twee keren per week naar St. Maarten zal vliegen. De vluchten zullen niet rechtstreeks naar St. Maarten worden uitgevoerd, maar er worden tussenstops gemaakt. De route wordt nog bekendgemaakt.

Het netwerk van Fly All Ways strekt zich uit van het Caribisch gebied tot Brazilië. De missie van Fly All Ways is om de nummer één luchtvaartmaatschappij in de regio te worden.

Jhauw zegt verder nog, dat alle ticketprijzen tussen de 200 en 600 Amerikaanse dollar liggen. De prijs van het ticket was geen actieprijs. Het is een reguliere prijs. Jhauw zegt nog niets over andere routes. Voor de vluchten worden twee Fokkertoestellen ingezet met elk 80 zitplaatsen.

Oud-directeur Staatsolie Jharap: 'Toekomst Staatsolie ziet er niet zo rooskleurig uit'

'Het is niet mijn hoofdpijn, maar ze zullen het vreselijk moeilijk hebben om kosten te dekken uit lopende inkomsten'


Volgens voormalig Staatsolie-directeur Eddy Jharap ziet de toekomst van Staatsolie er niet zo rooskleurig uit. Jharap zegt vandaag, maandag 29 februari 2016, in het Dagblad Suriname, dat de olieprijzen internationaal zullen blijven dalen zoals blijkt uit alle analyses. 'De prijs gaat laag blijven', aldus Jharap. 

Wanneer ‘the brand of the west Texas intermediate’ in de buurt van 30 Amerikaanse dollar ligt, zal de olieprijs van Staatsolie volgens hem bijna de helft zijn en liggen tussen 15 en 20 dollar, vanwege de specificaties van de olie. Staatsolie produceert zware olie waaruit uit eerste destillatie nauwelijks enige gasoline en diesel uitkomt. Het is moeilijk te raffineren olie en daardoor is de prijs van de Saramacca olie vergelijkbaar met de waarde van stookolie (fuel oil no 6). De olie is dan beneden de kostprijs van Staatsolie.

 'Er zal geen winst worden gemaakt. Er is misschien nog ruimte in de cashflow, maar Staatsolie heeft een enorme schuld buiten zoals leningen, obligaties en financiering van het goudproject. De leningen met rentes moeten worden afgelost. Bovendien moeten ze de operationele kosten en 1500 man personeel betalen. Het is niet mijn hoofdpijn, maar ze zullen het vreselijk moeilijk hebben om al die kosten te dekken uit de lopende inkomsten.'

De raffinaderij kost het bedrijf volgens Jharap ook enorm. Het heeft behalve de grondstoffen uit Saramacca ook inputs nodig uit het buitenland die in Amerikaanse dollars betaald moeten worden. 'Dit zal ook de nodige problemen geven. Wat ook duidelijk moet zijn, is dat die olieproductie die nu op 16.000 barrels is, wat nodig is om die raffinaderij voor 100% te kunnen voeden, afneemt. Als je olie uit de grond haalt, neemt de druk af en dan gaat de olieproductie met de bestaande installaties geleidelijk ook afnemen. Het neemt jaarlijks af en je moet steeds 100 nieuwe bronnen erbij boren. Elke nieuwe bron kost het bedrijf tenminste een half miljoen Amerikaanse dollar. Dit is dus volledig een vreemde valuta component. Als je de investeringen niet kan plegen, dan betekent dit dat er straks niet voldoende productiecapaciteit is. Dit zijn allemaal kopzorgen.'

Staatsolie zou volgens de oud-directeur kunnen stellen, dat ze niet meer in nieuwe bronnen gaat investeren. 'Maar, dat betekent dat je niet in staat gaat zijn om je feedstock aan ruwe olie te leveren aan de maatschappij', zegt Jharap die hiermee aangeeft dat de continuïteit van de olieproductie in het gedrang zou kunnen komen.

Casinohouders willen niet corrupte en integere bestuursleden Gaming Board

Niet functionerende Gaming Board al in juli 2009 ingesteld

Gaming Board pas op politieke agenda na dreiging 'blacklisting' door CFATF


Casinohouders zien de Gaming Board als een belangrijk instituut om de gok- en kansspelindustrie op de juiste wijze te controleren, maar zij vrezen, dat de ordening niet alleen staat en valt met wetten, maar ook met de naleving ervan. 'Kunnen wij ervoor zorg dragen dat er zodanige regels, selectie en benoemingscriteria komen, dat het bestuur en personeel niet corrupt, omkoopbaar, niet-integer en ondeskundig zijn?', zegt Jules Ramlakhan, voorzitter van de Vereniging van Casinohouders in Suriname (VCS), vandaag, maandag 29 februari 2016, in het Dagblad Suriname.

De Gaming Board, die bij wet in juli 2009 is ingesteld om toezicht en controle op kansspelen te houden, functioneert niet. Deze kwestie kwam aan de orde tijdens de behandeling van ontwerpwetten om blacklisting van Suriname door de Caribbean Financial Action Task Force (CFATF) te voorkomen.

Minister Jennifer van Dijk-Silos van Justitie en Politie beloofde in het parlement, dat zij zal uitzoeken waarom dit instituut niet functioneert. Tijdens de discussies in De Nationale Assemblee (DNA) werd, aldus het Dagblad Suriname, flink ingehakt op vermoedelijke illegale praktijken die zich binnen deze sector voordoen. Ramlakhan betreurt dat. Volgens hem moeten zaken eerst goed onderzocht worden, alvorens dergelijke uitspraken gedaan worden. 'Jammer, als dat zo is. Zaken eerst goed onderzoeken, is altijd belangrijk. Het zou DNA niet sieren om zaken op vermoedens en geruchten te baseren. Vandaar het belang het Toezicht- en Controle Instituut, de officiële naam van de Gaming Control Board.’ 

De hoop van de VCS volgens Ramlakhan is, dat het parlement en de overheid de Wet Toezicht en Controle Kansspelen tot uitvoering brengen, die met name veel aandacht schenkt aan de invulling, taken en werkwijze van het bestuur en personeel van dit instituut.

Er bestaat wel verwarring bij VCS over de Gaming Board, omdat zij enkele jaren geleden kennis heeft gemaakt met Nadira Samlal, de toenmalige directeur van de Board. 'Deze directeur heeft zich opengesteld voor overleg met de VCS, informatie uitgewisseld, stukken geschreven, personeel en een kantoorgebouw gehad. Het is voor de VCS onduidelijk in welke fase de GCB is', stelt Ramlakhan. Samlal gaf in 2012 al aan, dat de board slechts als een papieren tijger moest worden gezien, omdat bij het functioneren toen al gauw bleek dat de board niets tegen de vele onregelmatigheden binnen de sector kon doen.


Ramlakhan benadrukt, dat de indruk bij de VCS bestaat, dat pas nadat de Caribbean Financial Action Task Force (CFATF) Suriname met ‘blacklisting’ bedreigt, de kwestie van de Gaming Contol Board op de agenda wordt geplaatst. Aankoop van goederen en diensten door kansspelbedrijven internationaal is onderhevig aan enorme en moeizame due diligence procedures. Blacklisting zou volgens de VCS-voorzitter het einde van de kansspelindustrie in Suriname kunnen betekenen. Fabrikanten en banken weigeren volgens hem bij de geringste twijfel.

'Maar, niet daarom alleen horen we aandacht te besteden aan het functioneren van de Gaming Control Board en geldende wetten. Het land, de burgers en een behoorlijke en gezonde kansspelindustrie hebben er baat bij. De casinosector is zwaar getroffen door de economische malaise in het land. De casino’s Queens, Macao, Flamingo, Wyndham, Phoenicia en Golden Tulip zijn al gesloten. Casa Blanca en Planet Casino worden verkocht. Elegance, zoals eerder vermeld, wordt niet verkocht. De kwestbaarheden en risico’s worden evenals haar economische nut, onderschreven door de VCS. Daarom is de toepassing van de Wet Toezicht en Controle Kansspelen zo belangrijk', aldus Ramlakhan.

Ramlakhan zegt verder, dat er enkele wettelijke vereisten zijn, die heel belangrijk zijn voor het welslagen van de wetten en het instituut. 'Het gaat dus om vereisten van integriteit en deskundigheid. Wie bepaalt dat? Hoe wordt het vastgelegd en nageleefd? Waarmee moet er rekening worden gehouden?' Er moet opsporingspersoneel komen en er moeten duidelijke arbeidsvoorwaarden voor directie en personeel zijn. Deze punten zijn volgens de VCS-voorzitter even belangrijk als wetten tegen witwassen.

Schoolvervoer ligt nagenoeg plat door staking vervoerders en NVB-bushouders

Bushouders NVB en schoolvervoerders wachten al maanden op betaling

'Het kan niet zo zijn, dat stukken al tijdje bij Financiën zijn en we niet worden uitbetaald'


Bushouders van het Nationaal Vervoerbedrijf (NVB) en schoolvervoerders hebben vandaag, maandag 29 februari 2016, het werk neergelegd vanwege achterstallige betalingen. De NVB-vervoerders kijken tegen een achterstand van vijf maanden aan. De schoolvervoerders hebben nog steeds niet voor de maand januari gestort gekregen, zo meldt de Ware Tijd.

'Het kan niet zo zijn dat de stukken al een tijdje bij het ministerie van Financiën zijn en we niet worden uitbetaald', zegt Kenneth Themen, voorzitter van zowel de bond van NVB-bushouders als van die van de schoolvervoerders.

De actie zal niet worden opgeschort zolang de bushouders geen geld op hun rekening zien. Naar zeggen van Themen zijn sommige bushouders ook niet uitbetaald voor de maanden december en januari.

Oud-Ajacied Evander Sno voor rechter als verdachte van poging tot doodslag

Sno mishandelde in augustus 2013 met twee familieleden twee personenOud-Ajacied Evander Sno (zie foto - Bron: AT5) staat volgende week voor de rechter. Hij wordt onder andere verdacht van poging tot doodslag en zware mishandeling. In augustus 2013 zou Sno samen met twee familieleden, twee personen zwaar mishandeld hebben. Daarbij zouden de slachtoffers meerdere klappen en zelfs schoppen tegen het hoofd en in het gezicht gekregen hebben, terwijl zij al op de grond lagen, zo bericht de Amsterdamse zender AT5 vandaag, maandag 29 februari 2016.

Het Openbaar Ministerie acht de mishandeling van één van de slachtoffers zelfs zo ernstig, dat het de drie verdenkt van poging tot doodslag.

Evander Sno speelde in het seizoen 2008/2009 voor Ajax. Een jaar later werd hij alweer verhuurd aan Bristol City FC, maar hij keerde kort daarna terug naar Amsterdam.

Zijn carrière raakte in het slop nadat hij in 2010 een hartaanval kreeg op het veld tijdens een wedstrijd van jong Ajax.

'Nini' Fonseca staat 10 juni voor rechter in 'Maximus'-zaak op Curaçao

Onderzoek naar intellectuele opdrachtgevers moord op Helmin Wiels is vergevorderd


Burney ‘Nini’ Fonseca (zie foto - Bron: Paradise FM) moet op 10 juni voorkomen in de zaak 'Maximus'. Het onderzoek naar de intellectuele opdrachtgevers van de moord op politicus Helmin Wiels is, zo laat het Openbaar Ministerie Curaçao vandaag, maandag 29 februari 2016, in onderstaand persbericht weten, zo vergevorderd, dat de behandeling van de strafzaak kan worden voortgezet. 

Na 8 augustus 2014 is het onderzoek 'Maximus' naar de opdrachtgever(s) van de moord op Wiels in volle omvang doorgegaan, meldt het Openbaar Ministerie. 

Op 8 augustus 2014 werd de behandeling van de strafzaak tegen Burney Fonseca alias 'Nini' aangehouden voor onbepaalde tijd.

Nieuwe vuilnistrucks Selikor op Curaçao gearriveerd

Na enige vertraging in levering trucks eindelijk ter versterking op eiland


De nieuwe vuilnistrucks van Selikor zijn gisteren op het eiland aangekomen. Dat meldt het Antilliaans Dagblad vandaag, maandag 29 februari 2016. 


Aan boord van het schip Helga - gebouwd door Damen Shipyards - van scheepvaartbedrijf Nirint Shipping met haar hoofdkantoor in het Nederlandse Barendrecht - kwamen de vrachtwagens binnen. Selikor kampte de laatste tijd met problemen bij het ophalen van het vuilnis, door een gebrek aan wagens. De levering van de voertuigen liep vertraging op, maar zijn dus alsnog op Curaçao gearriveerd. 

Het is niet duidelijk wanneer de nieuwe vuilophaalwagens kunnen worden ingezet.

Toeristenkaart zorgt voor extreem lange rij wachtenden bij Surinaams consulaat Amstelveen

Forse verhoging prijs toeristen- kaart leidt tot run op consulaat
 

'Zo onfair. Ik heb het moeilijk en na jaren ga ik met mijn gezin naar Suriname. Ik kan die verhoging niet betalen, dus ik heb geen keus dan in deze lange rij te staan.' Woorden van Dagmar die een van de tientallen personen is, die vanochtend, maandag 29 februari 2016, in een lange rij voor het consulaat van Suriname in Amstelveen staan (zie foto - Bron: Eric Mahabier/de Ware Tijd), zo schrijft de Ware Tijd.Dagmar trotseert de lange rij, kou en harde wind om de toeristenkaart voor het nog oude tarief van twintig euro te kunnen bemachtigen. Dat scheelt heel veel zegt ze, want ze reist in juli samen met haar man en drie kinderen. Met de verhoging naar negentig euro per 1 maart zou ze 450 euro voor de vijf toeristenkaart moeten neertellen. 'Dat geld is mijn zakgeld en daaraan ga ik niet, dus sta ik in de rij.' Dagmar hoopt dat de regering het besluit terugdraait, want anders is ze niet van plan de komende jaren met haar gezin naar Suriname te reizen.

Ook Soraya kan geen begrip opbrengen voor dit besluit van de regering. Ze is helemaal uit Nijmegen gekomen voor de toeristenkaart. Liefst dertien familieleden gaan in juli naar Suriname in verband met een huwelijk. 'We gaan dertien maal zeventig euro besparen; dus is het de moeite waard hier te staan bibberen van de kou.'

Volgens Starnieuws lag het tempo niet al te hoog. Bezoekers werden telkens per tweetal het consulaat binnengelaten. Eenmaal aan de balie verliep de procedure van het controleren van vliegtickets en paspoorten uiterst traag, aldus Starnieuws.

Overigens is een acceptabele verklaring voor de extreme verhoging vanuit regeringszijde uitgebleven, maar er wordt van uit gegaan, dat de regering in de kaart een extra melkkoe voor de staatskas ziet.

(Red. De Surinaamse Krant/AT5/de Ware Tijd/Starnieuws)

Grootschalige controle Ta Basta Awor op Curaçao

Twee personen aangehouden, acht auto's en munitie, drugs en revolver in beslag genomen

(Bron foto: Openbaar Ministerie/Antilliaans Dagblad)
Diverse boetes voor eigenaren auto's met getinte autoruiten

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft gisteren in samenwerking met het Korps Politie Curaçao, Vrijwilligers Korps Curaçao, de Curaçaose Militie, Koninklijke Marechaussee en Kustwacht in het kader van de actie Ta Basta Awor verschillende controles uitgevoerd. Dit bericht vandaag, maandag 29 februari 2016, het Antilliaans Dagblad.

Tijdens de controles zijn tot zeven uur inde avind acht auto’s in beslag genomen, twee personen aangehouden die illegaal op Curaçao verbleven, is een persoon aangehouden die munitie in zijn auto had en een ander persoon aangehouden die een stopteken negeerde en op een militair inreed. Verder werden een revolver, munitie en drugs gevonden en in beslag genomen. Auto’s zijn geconfisqueerd, omdat eigenaren niet in het bezit waren van een (geldig) rijbewijs of de nodige papieren.

Ook werden verschillende bekeuringen uitgeschreven voor het rijden met te donker getinte autoruiten.

In een toelichting geeft OM-woordvoerder Norman Serphos aan, dat een totaal van 65 auto’s werd gecontroleerd op verschillende locaties op Curaçao waaronder Soto en Willibrordus. 'Alle bestuurders die zijn aangehouden en waarbij overtredingen werden geconstateerd, moesten zich melden bij een functionaris van het Openbaar Ministerie die ter plaatse was. Deze functionaris schreef meteen de bekeuring uit', aldus Serphos.

Om hoeveel bekeuringen het in totaal gaat, was gisteren nog niet bekend. Wel liet de woordvoerder weten, dat er verschillende boetes zijn uitgedeeld voor donker getinte ramen. 'Tot nu toe kwamen overtreders hier vaak mee weg, omdat de rechter steeds aangaf dat de tint van de ramen niet was gemeten. Daar hebben we nu een speciaal apparaatje voor.'

Ministerie van Financiën van Curaçao: Burger houdt netto meer loon over

Financiën geeft speciale folder uit met belang- rijkste fiscale wijzi- gingen per 2016


Iemand met een belastbaar inkomen van 3.000 gulden per maand, houdt dit jaar maandelijks 100 gulden over na afdracht aan de belasting. Dit meldt het ministerie van Financiën van Curaçao in een speciale folder met daarin de belangrijkste fiscale wijzigingen die per 2016 zijn ingegaan, aldus het Antilliaans Dagblad vandaag, maandag 29 februari 2016. 

De veranderingen werden deels al van kracht met ingang van 2015, terwijl de rest per 1 januari jongstleden van toepassing is.

'Vanaf 1 januari 2016 houden we netto meer over', is de centrale boodschap van het ministerie. De basiskorting is opgetrokken, waardoor meer mensen helemaal geen inkomstenbelasting betalen. Daarnaast zijn de belastingtarieven verder verlaagd en de belastingschijven aangepast. Dit betekent dat de individuele werknemer er ‘op vooruit gaat’, aldus Financiën. Lagere inkomens gaan er relatief, in percentages uitgedrukt, er het meest op vooruit.

'Als gevolg van deze wijzigingen gaan 33.210 belastingplichtigen er in koopkracht op vooruit in 2015 en 2016', aldus de folder, die ook te lezen is op de website van de Belastingdienst/Inspectie der Belastingen.Door de verdere verhoging van de algemene basisaftrek tot 2.175 gulden (was 1.997 gulden in 2014 en 2.112 gulden in 2015) is vanaf 2016 tot een belastbaar inkomen van 22.307 gulden geen inkomstenbelasting verschuldigd. Dat was in 2015 nog 19.646 gulden en 16.64 gulden in 2014. Per 1 januari dit jaar hoeven naar schatting 1.169 mensen geen inkomstenbelasting meer te betalen in vergelijking met 2014. In 2015 waren dit er al 1.313.

'Dus door deze wijzigingen hoeven in totaal circa 2.482 belastingplichtigen geen inkomstenbelasting meer te betalen', aldus het ministerie waar minister José Jardim politiek verantwoordelijk voor is.

Voordat het zover was om de Curaçaose burger minder belasting te laten betalen, moest de regering door een diep dal. Jardim verdedigde de ‘cold turkey’ aanpak die nodig was nadat in 2011 en 2012 de publieke financiën onder het kabinet van premier Schotte (MFK, PS en MAN) weer danig waren verslechterd. Bij de vaststelling van de begroting 2013 van de nieuwe coalitie (PS, PAIS, PNP en Sulvaran, sinds enige tijd ook met deelname van PAR) nam de regering zich voor een integraal plan te implementeren om de financieel-economische situatie van Curaçao te herstellen.

'Dit plan bevatte beleid om de overheidsinkomsten te verhogen, beleid om de overheidsuitgaven te verlagen en beleid om de structurele groei van de economie te versnellen.' De collectieve lastendruk wordt ervaren als een obstakel voor een duurzame economische groei. Om het investeringsklimaat te verbeteren is het voornemen aangekondigd om met ingang van 2015 en 2016 de collectieve lasten te verminderen. 'Dit geldt voor zowel werknemers als werkgevers.'

Nieuwe politieke partij ‘Kòrsou di nos Tur’ van Amparo dos Santos ziet levenslicht

Dos Santos broer oud-minister George Jamaloodin en gokbaas Robbie dos Santos


De partij ‘Kòrsou di nos Tur’ van Amparo dos Santos werd gisteren gelanceerd, zo bericht het Antilliaans Dagblad vandaag, maandag 29 februari 2016.

Dos Santos is de broer van oud-minister van Financiën George Jamaloodin en van loterijbaas Robbie dos Santos en heeft in het verleden onder andere in de Raad van Commissarissen van Curaçao Ports Authority gezeten.

In de partij Kòrsou di nos Tur zitten onder andere Norberto Ribeiro (sectordirecteur ministerie Algemene Zaken), advocaat Chester Peterson (advocatenkantoor Sulvaran & Peterson), Menki Rojer en oud-minister Carlos Monk.

10.000 Deelnemers Ride for Roses op Curaçao lopen, fietsen en zwemmen half miljoen gulden bij elkaar

Organisatie spreekt van een 'zeer geslaagde editie'

(Bron foto: Ride for the Roses)

Bij de twaalfde editie van Ride for the Roses is er een bruto bedrag van een half miljoen gulden opgehaald. Dat zegt bestuurslid Robbin Martina van Ride for the Roses vandaag, maandag 29 februari 2016, in het Antilliaans Dagblad.

Martina spreekt van een ‘zeer geslaagde editie’. Van de half miljoen zal er naar schatting 25 tot 30 procent worden besteed om de kosten te dekken. Aan het evenement hebben dit jaar ongeveer 10.000 mensen meegedaan. De wandelaars vertrokken om zeven uur 's morgens vanaf het Brionplein en konden via de pontjesbrug of de Julianabrug aan de tocht meedoen. De laatste wandelaars bereikten omstreeks half tien de finish.


Kippenvelmoment voor de finishEn zo ziet het er dan uit op een paar honderd meter voor de finish van de Ride for the Roses Curacao. Voormalig kankerpatiënten klappen alle lopers binnen. Het is waar de lopers, fietsers, zwemmers, zeilers en spinners het vandaag allemaal om doen: geld ophalen voor de kankerbestrijding. Heb jij meegedaan?
Geplaatst door Paradise FM Curaçao op zondag 28 februari 2016


Alle wandelaars werden bij de finish opgewacht met een roos, iets te drinken en wat fruit.

Driehonderd mensen zijn van Zanzibar bij Jan Thiel naar Mambo gezwommen. Circa 50 mensen deden mee aan de competitie, de rest bestond uit recreatiezwemmers. De zwemmers vertrokken om kwart over twaalf vanaf Zanzibar, de laatste zwemmers kwamen om ongeveer twee uur aan.

Aan het wieleronderdeel hebben ongeveer 100 fietsers meegedaan. De fietsers vertrokken om acht uur in de ochtend, tegen half elf uur had de laatste fietser het traject afgelegd.

De organisatoren hebben dit jaar de hulp gekregen van padvinders. Veertig jonge padvinders hebben de organisatoren geholpen om flessen water uit te delen onder de deelnemers. Bij de editie van dit jaar waren er circa 250 vrijwilligers betrokken. Het bestuur van het evenement is dankbaar voor de medewerking die het van de politie, de EHBO, de marine en verschillende andere organisaties heeft gekregen.

Meer foto's bekijken? Bezoek dan de Facebookpagina van Ride for the Roses.

Waarschijnlijk nog geen valutveiling door Centrale Bank

CBvS zou pas beginnen met veiling na wijziging Wet op de Staatsschuld


De Centrale Bank van Suriname (CBvS) zal deze week - zoals de zaken nu voor staan - nog niet kunnen beginnen met de voorgenomen valutaveiling. Starnieuws schrijft vanochtend, maandag 29 februari 2016, te hebben vernomen, dat eerst een wijziging moet plaatsvinden van de Wet op Staatsschuld. Indien de officiële wisselkoers wordt losgelaten, kan het obligoplafond voor de buitenlandse lening worden overschreden. Hierdoor zouden de monetaire autoriteiten achter slot en grendel kunnen belanden.

De officiële wisselkoers vastgesteld door de CBvS na de devaluatie op 18 november vorig jaar is Srd 3,95 voor de aankoop van een Amerikaanse dollar. De verkoopkoers is Srd 4,04. De parallelkoers is rond de Srd 5,15.

Bij de valutaveilingen tussen de CBvS en de handelsbanken zal de koers ver boven de huidige wisselkoers komen te liggen. De buitenlandse staatsschuld in Srd's zal ook de lucht ingaan. In de wetswijziging wordt meegenomen, dat de nieuwe zwevende koers die via de valutaveiling wordt verkregen, niet van toepassing zal zijn op de bestaande staatsschuld.

Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) heeft te kennen gegeven voorstander te zijn van een forse devaluatie van de Srd. Maar, governor Glenn Gersie van de CBvS legt het advies van het IMF naast zich neer. Hij kiest voor valutaveilingen waarbij de koers door vraag en aanbod wordt bepaald. De eerste valutaveiling, die technisch is voorbereid, zou deze week plaatsvinden. Aangezien de wetswijziging nog niet is doorgevoerd, lijkt de valutaveiling deze week niet haalbaar, concludeert Starnieuws voorzichtig.

Dertien kandidaten voor drie bestuursfuncties Anton de Kom Universiteit van Suriname

Bestuurs- verkiezing wordt dinsdag 1 maart gehouden


Voor de drie functies in het bestuur van de Anton de Kom Universiteit van Suriname (AdeKUS) die via verkiezingen worden ingevuld is veel belangstelling. Dertien kandidaten hebben zich verkiesbaar gesteld om zitting te nemen in het bestuur, waaraan hoogleraar Jack Menke leiding geeft. De verkiezing vindt morgen, 1 maart, plaats, zo bericht Starnieuws vandaag, maandag 29 februari 2016.

Voor de vertegenwoordiger van de studenten in het bestuur nemen aan de verkiezing deel Walter Bouterse, Joël Frijde, Emanuel Scheek en Radjivkumar Sunderpersad Lall.

Angela Grant, Vincent Jubitana, Soenilkoemar Mahabir, Hellen Stomp, Ricky Veldwel en Roslyn Yhap hebben zich kandidaat gesteld voor de vertegenwoordiging van het Technisch Administratief Personeel.

Yvonne Baal, Anthony Druiventak en Christiaan Huisden dingen naar een plek namens het Wetenschappelijk Personeel.

In het nieuwe bestuur hebben naast Menke al zitting Dennis Mans (ondervoorzitter), Jenny John-Christopher (secretaris), Nailah van Dijk en Rosita Woodley-Sobhie. Zij zijn benoemd door de minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur.

Initiatief om gedumpte autobanden te recyclen tot ruwe diesel

Jaarlijks zou 14.000 ton aan autobanden in het milieu belanden...


Jaarlijks komt er volgens het algemeen Bureau voor de Statistiek 14.000 ton aan afvalbanden in het milieu terecht. Mariska Wirjoinangoen en Rick Hilversum willen beginnen om op zijn minst zeventig procent hiervan uit het milieu te halen. Ze zijn de initiatiefnemers van Innovative Environment Solutions, een bedrijf dat onbruikbare banden wil recyclen en daaruit ruwe diesel wil produceren. Dit bericht de Ware Tijd vandaag, maandag 29 februari 2016.

'Dit is niet nieuw, het gebeurt al op andere plaatsen in de wereld. De doelstelling is om de natuur te beschermen en de broedplaatsen van insecten te helpen opruimen. Een ander voordeel is de besparing van fossiele brandstof. Uit de afvalband komt ruwe diesel die voor zware motoren kan worden gebruikt, zoals industriële generators, landbouwmachines en tractoren', zegt Hilversum.

Wirjoinangoen hoopt in het eerste productiejaar zeventig procent van de afvalbanden op te halen en door de jaren heen dit percentage op te voeren. Wirjoinangoen: 'Nu is alleen de regelgeving dringend. In het buitenland moet men betalen om de banden af te voeren.'

De initiatiefnemers willen afspraken maken met bandenbedrijven dat die hun onbruikbare banden rechtstreeks naar hen brengen zodat die niet belanden in de natuur. Met een grote afnemer van zware olie is al een intentieverklaring getekend.

Wirjoinangoen zegt verder, dat het proces veel makkelijker wordt met regelgeving. Mensen zullen namelijk verplicht worden hun banden af te staan en het milieu te beschermen. De banden zullen geheel milieuvriendelijk worden verwerkt. Zo zullen er geen gassen in de natuur vrijkomen, maar alleen damp. De gassen die vrij komen worden opnieuw gebruikt voor de processen.

Regering wringt zich in allerlei bochten om financiële problemen het hoofd te kunnen bieden

Om monetaire autoriteiten uit gevangenis te houden wil regering definitie van staatsschuld wijzigen...De regering wil de definitie van Staatsschuld wijzigen. De Raad van Ministers heeft een ontwerpwet daartoe al goedgekeurd, aldus Starnieuws vandaag, maandag 29 februari 2016. De wetswijziging is volgens de regering nodig 'in verband met de zeer precaire toestand waarin staatsfinanciën verkeren'. De wijziging moet zo snel mogelijk worden doorgevoerd, anders kunnen de monetaire autoriteiten (lees: de minister van Financiën en de governor van de Centrale Bank van Suriname) in de gevangenis belanden als de wisselkoers van de Surinaamse dollar ten opzichte van de Amerikaanse dollar omhoog gaat. Dan kan het wettelijke leningsplafond voor de buitenlandse schuld worden overschreden. 

Naast wijzigen van twee wetsartikelen komt er in artikel 3 lid 5 nog een volzin bij:

Van overschrijding van een obligoplafond ingevolge dit artikel is geen sprake voor zover deze overschrijding het gevolg is van een latere wijziging van de door de Centrale Bank van Suriname gehanteerde koersen voor het deviezenverkeer. In de Memorie van Toelichting wordt aangegeven, dat de wetswijziging eerder is aangekondigd door president Desi Bouterse. De wet moet voldoen aan internationaal gangbare normen voor het definiëren en doen vaststellen van de staatsschuld. Gewezen wordt op de sterk dalende grondstoffenprijzen van mijnbouwproducten.

Het beleid is volgens de Memorie van Toelichting streng aangepast. Hierbij moet in acht worden genomen dat de Surinaamse schuldpositie een draagbare blijft en wel in relatieve zin volgens gangbare internationale normen van het meten en monitoren van de hoogte en de groei van de staatsschuld. Om aan deze normen te voldoen is het noodzakelijk dat de regering overstapt op andere definities voor de staatsschuld die internationaal worden herkend en erkend.
De definitie van staatsschuld die international gehanteerd wordt is verwoord in de'zogenoemde 'External Debt Statistics, guide for compilers and users'. Dit rapport is samengesteld door alle internationale organisaties die met de schuldproblematiek van landen te maken hebben.

Bij de definitie van staatsschuld afgeleid uit de internationale regelgeving is dus sprake van een schuld bij een uitstaande lopende schuld, waarop in de toekomst betalingen uit hoofde van aflossingen en/of interest gedaan moeten worden.
Voorts kan tevens de internationale voorgenomen financiering die ondersteunend zal zijn aan de structurele financieel economische hervormingen, de staatsschuld kunnen doen toenemen, doch van een aard zijn dat de schuldenlast binnen het wettelijk kader blijft en draagbaar is. Het betreft de voorgenomen concessionele leningen die zullen worden aangegaan om de diversifiëring van de economie te kunnen bewerkstelligen.

Benadrukt wordt dat de op voorhanden zijnde valutaveiling het risico met zich meebrengen kan brengen dat de wisselkoers eventueel hoger kan uitkomen dan de huidige. Hierdoor bestaat de kans dat het in de wet gestelde obligoplafond wordt overschreden. Indien deze overschrijding het gevolg is van een latere wijziging van de door de Centrale Bank van Suriname gehanteerde koersen voor het deviezenverkeer, is er geen sprake van het overschrijden van het obligoplafond in de zin van deze wet, vindt de regering.

Assemblee vervolgt behandeling Elektriciteitswet en Wet Energie Autoriteit Suriname

Energietarieven nog onderwerp van discussie


De Nationale Assemblee (DNA) gaat vanochtend, maandag 29 februari 2016, om elf uur verder met de behandeling van de Elektriciteitswet en de Wet Energie Autoriteit Suriname (zie onderaan). Minister Regilio Dodson moet antwoord geven op diverse vragen die Assembleeleden hebben gesteld, zo bericht Starnieuws.

De vaststelling van de energietarieven is een van de punten waarover nog discussie wordt gevoerd. Ook vinden enkele Assembleeleden dat particulieren in staat moeten worden gesteld om thermische energie op te wekken. De private sector mag hernieuwbare energie opwekken.

Binnen De Nationale Assemblee bestaat consensus over dat de distributie van energie in handen van de Staat moet blijven. Het zou gaan om een strategische positie die niet uit handen gegeven mag worden.

De commissie die de ontwerpwet had voorbereid voor openbare behandeling, stond onder leiding van NDP'erRabin Parmessar. Maar, hij is inmiddels directeur van de NV Energiebedrijven Suriname. Hij had graag de ontwerpwetten willen afronden, maar dat is niet gelukt. Het is onduidelijk of er een nieuwe commissie van rapporteurs nodig is, aangezien de behandeling van de ontwerpwetten in afrondende fase is.

Ter informatie: zondag 28 februari 2016

Jongen (14) neergestoken op parkeerterrein Hermitage Mall achter TBL Cinemas

Politie heeft een 19-jarige verdachte gearresteerd


Bij een steekpartij op het parkeerterrein van de Hermitage Mall is zondagochtend28 februari 2016 een 14-jarige jongen in zijn buikstreek gewond geraakt. De politie een 19-jarige verdachte aangehouden, aldus de Ware Tijd Online zondagavond.

Het slachtoffer werd per ambulance naar een ziekenhuis vervoerd. Over de aard van zijn verwondingen is niets bekend.

Het incident vond plaats achter TBL Cinemas tijdens  een woordenwisseling tussen  jongeren. De zaak is overgedragen aan de afdeling Jeugdzaken van het Korps Politie Suriname.

Het is overigens niet de eerste keer dat jongeren op dat parkeerterrein slaags met elkaar raken.

Vrouw rijdt met auto in op haar echtgenoot op bromfiets te Latour

Man loopt door inrijden door echtgenote schaafwonden op


Een boze vrouw is zondagochtend 28 februari 2016 door de politie aangehouden in het ressort Latour. De vrouw was met haar auto op haar echtgenoot, op een bromfiets (zie foto - Bron: Anthony Janki/de Ware Tijd), ingereden. De man kwam ten val en liep enkele schaafwonden op, aldus de Ware Tijd zondagavond op haar website.

Het voorval deed zich voor tijdens een heftige woordenwisseling tussen het stel. De man besloot op gegeven moment om weg te rijden op zijn bromfiets. Zijn vrouw, die - zo schrijft de Ware Tijd, verhit was, reed op hem in. Ze zou tijdens het incident ook een schutting hebben vernield.

De redactie van de Ware Tijd schrijft verder te hebben vernomen, dat de man een agent van politie is. De politie heeft de zaak in onderzoek.

Indiase ambassade gaat streekziekenhuis Nickerie steunen

Ambassadeur Satendar Kumar brengt bezoek aan ziekenhuis in Nieuw NickerieDe Indiase ambassadeur Satendar Kumar zal het dokter Lachmipersad Mungra Streekziekenhuis Nickerie (LMSZN) steunen. Hij heeft dat gezegd tijdens zijn oriëntatiebezoek aan Nickerie dit weekeinde, zo bericht Starnieuws zondag 28 februari 2016

Op advies van gynaecoloog S. Subba-Rao, die al zeven jaar verbonden is aan het ziekenhuis en uit India afkomstig is, is er een verzoek voor een te transporteren couveuse gedaan. Het verzoek was al aan de vorige Indiase ambassadeur gedaan.

Ambassadeur Kumar heeft zijn medewerking toegezegd om het verzoek te bekijken en indien mogelijk te bespoedigen.

Hij heeft diverse bedrijven en organisaties bezocht. In het ziekenhuis heeft hij een rondleiding gekregen van algemeen directeur Antoine Elias en medisch directeur Heve Sibilo.

CLO-leider Hooghart slaat weer wild om zich heen naar collega vakbondsvoorzitters

'Sommige vakbondsleiders en politici maken misbruik van situatie en proberen er munt uit te slaan'

'Meer geld betekent niet dat de koopkracht toeneemt' - Hooghart geen voorstander salarisverhogingen 


De voorzitter van de Centrale van Landsdienaren Organisaties (CLO) (en NDP-Assembleelid), Ronald Hooghart, vindt dat salarisverhogingen in het verleden hebben gezorgd hebben voor een nog grotere inflatie. 'De koopkracht is afgenomen, omdat de handel misbruik maakt van de situatie door goederen te hoog te prijzen', zegt Hooghart vandaag, zondag 28 februari 2016, op Starnieuws.

Hooghart stelt - een open deur -, dat het land zich in een economisch dal bevindt mede door de daling van de prijzen van grondstoffen op de wereldmarkt. 'Wij moeten samen kijken om uit de situatie te komen. Meer geld betekent niet dat de koopkracht toeneemt',stelt de vakbondsleider, daarmee indirect reagerend op de eis van C-47-voorzitter Robby Berenstein om salarissen te verhogen tussen de 25 en 30 procent.

De CLO-voorzitter had aan president Desi Bouterse voorgesteld om de ambtenaren alvast de Srd 100 per maand die in december was uitgekeerd, te blijven uitbetalen. Hooghart vindt ook, dat vooral de werkers in de onderste regionen, ondersteund moeten worden.

'Sommige vakbondsleiders en politici maken misbruik van de situatie en proberen munt hieruit te slaan. Zij willen proberen de politieke macht naar zich toe te trekken', zegt Hooghart met de zijn bekende populaire retoriek en ongefundeerde opmerkingen. Hij beweert, dat wanneer iedereen zich werkelijk zou inzetten, er sneller oplossingen gevonden konden worden....

(Red. De Surinaamse Krant/Starnieuws)

C-47 wil koopkrachtherstel en eist loonsverhoging tussen 25 en 30 procent

'Van de regering merken wij weinig actie'


Vakbondsleider Robby Berenstein, voorzitter van C-47, zegt vandaag, zondag 28 februari 2016, op Starnieuws dat werknemers dagelijks merken dat zij de dupe zijn van de economische situatie in het land. Ten opzichte van een jaar geleden is de Surinaamse munt met ruim 25% ontwaard. De officiële wisselkoers wordt losgelaten bij de komende valutaveilingen. Dit betekent dat de prijzen van goederen nog meer gaan stijgen.

Berenstein zegt ten overvloede, dat de koopkracht is gedaald. Veel banen van arbeiders staan op de tocht door de sluiting van Suralco. Het effect in de mijnbouwsector is groot. Afhankelijk van de situatie waarin bedrijven verkeren wil C-47 een loonsverhoging tussen de 25 en 30% vragen.

'Intussen is ook de rating van kredietbeoordelaar Fitch uit, waar het sombere beeld nog eens wordt bevestigd. Van de regering merken wij weinig actie. Wij weten niet wat het aanpassingsprogramma is en welke oplossingen de regering heeft', zegt Berenstein.

Er is een gesprek geweest met de Belastingdienst om belastingverlichting te brengen voor de werknemers. Medio maart zal de vakbeweging een reactie krijgen over voorstellen die zijn gedaan. Berenstein vindt echter, dat het te lang duurt om duidelijkheid te krijgen van de regering, terwijl het dagelijks leven van de burger steeds duurder wordt.

VRA weerspreekt verhaal dat de RGD minder inkomsten heeft sinds invoering basiszorgverzekering

'Dat de introductie van de basiszorg minder inkomsten oplevert, is pure misleiding'


'Het is onmogelijk dat de RGD (Regionale Gezondheidsdienst) minder inkomsten krijgt, sinds de basiszorgverzekering is geïntroduceerd', aldus Rajendra Ramautar, woordvoerder van de Vereniging van Regionale Gezondheidsdienst Artsen (VRA), vandaag, zondag 28 februari 2016, in de Ware Tijd, in reactie op uitlatingen afgelopen woensdag van RGD-woordvoerster Harriëtte Neslo, die beweerde dat inkomsten met 30 procent zijn afgenomen. Volgens de VRA ontvangt de RGD juist meer, omdat die meer per cliënt krijgt. 'Dat de introductie van de basiszorg minder inkomen oplevert, is pure misleiding', stelt Ramautar. 

RGD-directeur Maltie Sardjoe staat achter de uitspraken van haar woordvoerster en wil verder niet ingaan op de reactie van de VRA. Of het aantal cliënten werkelijk verminderd is, is voor de RGD-artsen niet na te trekken. Een aantal artsen zit nog steeds met dezelfde werkdruk.

Ramautar: 'Transparantie vanuit de RGD ontbreekt compleet hieromtrent. Het lijkt er veel op dat het wegtrekken van cliënten zelfs gestimuleerd wordt door de RGD, doordat die de belangrijke groep van academisch geschoolde artsen continu demotiveert.'

Volgens hem is een groot deel van de artsen achteruitgegaan in inkomen sinds de eenzijdig doorgevoerde loonreeks door de leiding.

De basiszorg levert de RGD thans per ingeschrevene een tarief op van tussen de Srd 14 en Srd 19,65, afhankelijk van de verzekeringsmaatschappij. Ook behoudt de RGD sinds 2015 het volledige premiebedrag van SZF-verzekerden, waar zij voorheen 30 procent ontvingen van de verzekeringsmaatschappij. Verder zegt Ramautar, dat de RGD een maandelijks subsidiebedrag van Srd 27 miljoen ontvangt van de overheid.

Overigens vindt de VRA-woordvoerder het niet per se negatief, dat het aantal cliënten per RGD-locatie thans verminderd is. 'Elke arts streeft naar optimale kwaliteit van zorg aan de cliënt. Daar past een overvolle wachtruimte en een overbelaste arts zeker niet bij.'

REDD+ Suriname brengt bossen in kaart

'We kijken naar de koolstofopslag en -uitstoot en de algemene status van onze bossen'


REDD+ Suriname werkt aan een plan van aanpak om informatie over de Surinaamse bossen in kaart te brengen en te centraliseren. Dit is nodig om over drie maanden te kunnen beginnen met de ontwikkeling van een nationaal bosmonitoringssysteem. Van daaruit zullen een nationaal beleid voor ruimtelijke ordening en een bosbeleid geformuleerd worden. 'We kijken naar de koolstofopslag en -uitstoot en de algemene status van onze bossen. We letten daarbij op veranderingen door ontbossing of bosverarming', aldus Jerrel Pinas, de pr-man van REDD+ Suriname, vandaag, zaterdag 28 februari 2016, in de Ware Tijd.


Voor het plan zal onder meer gebruikgemaakt worden van satellietbeelden en veldmetingen. Daarnaast zullen uitwisseling van informatie en samenwerking met belanghebbenden een belangrijke rol spelen.

'Op dit moment zoeken we uit waar gemeten moet worden en wie dat gaat doen.'

Het opzetten van het bosmonitoringssysteem wordt gecoördineerd door de Stichting voor Bosbeheer en Bostoezicht (SBB). Een internationale expert is aangetrokken om het plan van aanpak te helpen opzetten.

Voor de uitvoering van het National Forest Monitoring System (NFMS) mikt Pinas op een samenwerking met diverse organisaties en ministeries. Ook lokale gemeenschappen zullen een rol spelen bij het in kaart brengen van de koolstofvoorraden. Pinas: 'Met de resultaten kunnen plannen gemaakt worden voor duurzame economische activiteiten, zoals concessies voor bijvoorbeeld mijnbouw, bosbouw en landbouw.'

Het nationaal bosmonitoringssysteem, internationaal bekend als National Forest Monitoring System, is een onderdeel van het REDD+-programma.
Door dit programma van de Verenigde Naties wordt gestreefd naar het verminderen van koolstofuitstoot door ontbossing, bosverarming en het stimuleren van duurzaam bosbeheer om zo klimaatverandering tegen te gaan.

REDD+ in Surinamewordt gecoördineerd door het Nationaal Instituut voor Milieu en Ontwikkeling in Suriname (NIMOS) en ingezet als instrument voor duurzame ontwikkeling. Het vergroten van kennis over natuurlijke hulpbronnen is hiervoor noodzakelijk, met in het bijzonder het bos dat meer dan 90 procent van het landoppervlak bedekt.

Ter informatie:
REDD+ is de afkorting voor Reduction of Emissions from Deforestation and forest Degradation, oftewel het verminderen van uitstootgassen door ontbossing of bosverarming.

REDD+ is een programma van de Verenigde Naties ter vermindering van de effecten van klimaatverandering. Het gaat om het aannemen van beleid en creëren van positieve beweegredenen die leiden tot het verminderen van uitstoot door ontbossing en bosbeschadiging in ontwikkelingslanden. Inmiddels is hieraan toegevoegd - en in relatie tot de rol van bosbehoud - het duurzaam bosbeheer en de vergroting van koolstofopslag van het bos.

Braziliaanse minister van Buitenlandse Zaken brengt 1 maart werkbezoek aan Suriname

Mauro Vieira heeft onder andere ontmoeting met president Bouterse

 
De Braziliaanse minister van Buitenlandse Zaken, Mauro Vieira brengt komende dinsdag met een delegatie een werkbezoek van slechts een dag aan Suriname. Het gaat om een regulier programma van consultaties tussen de ministers van Buitenlandse Zaken van Brazilië en Suriname. Naast de formele werkbesprekingen met zijn collega, Niermala Badrising, zal Vieira een onderhoud hebben met president Desi Bouterse, zo laat het Surinaamse ministerie van Buitenlandse Zaken vandaag, 28 februari 2016, in een persbericht weten.

Dit wordt het eerste bezoek van minister Vieira aan Suriname sedert de aanvaarding van zijn ambt. De minister wordt vergezeld van vijf senior-diplomaten en na Suriname zal de delegatie uit Brazilië, Guyana aandoen, meldt Buitenlandse Zaken.

De laatste consultatie werd in 2013 gehouden en beide landen hebben aangegeven dat deze nuttig zijn en gecontinueerd moeten worden. Het buitenlandse beleid van Suriname is erop gericht om de integratie op het Zuid-Amerikaanse continent te verdiepen. Het verstevigen van de relatie met buurland Brazilië, mede in het kader van Zuid-Zuid coöperatie is volgens Buitenlandse Zaken van groot belang.

Historisch zijn de betrekkingen met het grootste land van het Zuid-Amerikaanse continent, belangrijk. In de context van bilaterale en multilaterale samenwerking, alsmede in sociaal-economische partnerschappen, zijn diverse technische samenwerkingsprogramma’s op verschillende gebieden gerealiseerd.

Er zullen ook werkbesprekingen plaatsvinden tussen de delegatie uit Brazilië en de vakministeries die betrokken zijn bij de sectorale samenwerking, Natuurlijke Hulpbronnen, Landbouw, Veeteelt en Visserij, Volksgezondheid en Justitie en Politie.

Het ligt in de bedoeling dat informatie wordt uitgewisseld over lopende activiteiten en er zullen overeenkomsten worden getekend voor samenwerking op de terreinen van onder andere de bestrijding van malaria, 'bosyaws', hiv/aids, de Chagas-ziekte, de rijstbouw, de cacaoteelt en technische ondersteuning bij het produceren van een nieuwe geologische kaart van Suriname.

Tijdens de werkbesprekingen zal voorts van gedachten gewisseld worden over nieuwe initiatieven die daarna verder uitgewerkt zullen worden door beide landen. Aan de orde gaan komen de samenwerking op het gebied van handel en industrie, het stimuleren van de rijstbouw, sport- en jeugdzaken, het personenverkeer, en inter-universitaire samenwerking.

Econoom Caram: 'Negatieve rating van Fitch Ratings was te verwachten'

'Potentiële kredietgevers van overheid houden ook zonder rating rekening met financiële situatie'

 
'De recente rating van Fitch Ratings is een bevestiging van de huidige stand van de economie, die algemeen bekend is. Daarom zal zij op zich geen noemenswaardig effect hebben.' Dit zegt  econoom Anthony Caram vandaag, zondag 28 februari 2016, op Starnieuws in reactie op de negatieve rating van het ratingbureau afgelopen week.

Fitch ziet in de beoordeling die vrijdag bekend is geworden, een bevestging dat de vooruitzichten dit jaar somber zijn. Naast de daling van de grondstoffenprijzen op de internationale kapitaalmarkt, heeft de overheid te kampen met een financieringstekort, groter wordende buitenlandse schuld, macro-economische instabiliteit, verdampen van de monetaire reserve en een uit de hand gelopen wisselkoers.

Fitch Ratings geeft Suriname een B+, een verslechtering ten opzichte van het vorige jaar BB-, een rating die al zorgwekkend was. De vooruitzichten zijn van stabiel naar negatief.

Caram zegt verder, dat potentiële kredietgevers van de Staat Suriname ook zonder de rating rekening houden met de bedoelde stand en deze verdisconteren in hun bereidheid tot en in de voorwaarden van hun eventuele kredietverlening.

De regering heeft meegedeeld te onderhandelen met het Internationaal Monetair Fonds over de financiering van een hervormingsprogramma. Tot nu toe is het programma niet gepresenteerd aan De Nationale Assemblee, die tijdens de begrotingsbehandeling erom vroeg. Volgens minister Gillmore Hoefdraad van Financiën is de regering gelijk na haar aantreden in augustus 2015, begonnen met een aanpassingsprogramma.

De tafel van ’Welgeïnformeerd’, Radio Tamara, Amsterdam, bespreekt forse prijsverhoging toeristenkaart

Ratingbureau Fitch Ratings zeer somber over Surinaamse economie

Dure toeristenkaart: 'De Surinaamse krabbenmentaliteit in vol ornaat'


Het panel van het wekelijkse actualiteitenprogramma ’Welgeïnformeerd’ van de lokale Amsterdamse zender Radio Tamara bespreekt zondagavond 28 februari 2016 weer diverse actuele, Nederlandse-, Surinaamse- en wereldnieuwsitems, met in het eerste uur van zes uur tot zeven uur onder andere aandacht voor: 

* Owen Venloo's Plan Diversiteits Sterren Voor Bedrijven krijgt steeds meer ondersteuning. De Tweede Kamerleden Selcuk Öztürk en Tunahan Kuzu (Venloo's oud-PvdA-partijgenoten ) en hun politieke partij DENK, vinden dit innovatieve en alle diversiteitsgroepen omvattend plan zeer de moeite waard. Zij zullen hun ex-partijgenoot helpen om het door minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gevraagde 'breder maatschappelijk draagvlak en steun' te mobiliseren.Volgens Venloo zou de PvdA dit innovatieve plan voor een eerlijker verdeling van werk voor vrouwen, gehandicapten en de etnische groepen veel enthousiaster moeten steunen, zeker nu Nederland richting de Tweede Kamerverkiezingen van 2017 gaat, met zeer slechte peilingen voor de PvdA.

* Europa Quo Vadis? Wordt het nog wat met de Europese Unie of is het beter om het oude Europa met de nationale grenzen weer in ere te herstellen?
Groot-Brittannië en een aantal Oost-Europese landen trekken duidelijk letterlijk en figuurlijk hun nationale grenzen weer op. Europa, met Nederland als voorzitter, probeert met kunst- en vliegwerk te redden wat er te redden valt, maar er valt steeds minder te redden. Het vluchtelingenprobleem is de lakmoesproef voor Europa en Europa weet niet goed hoe deze proef te doorstaan.
Misschien is meer 'Opvang Op Maat' de beste weg om dit ingewikkelde vraagstuk op een behapbare manier af te wikkelen. Maar, misschien is een 'Europa Met Twee Snelheden' de oplossing, om sommige landen te laten wennen aan Europese solidariteit.

* Het weer fors toenemende aantal vluchtelingen aan de grens van Turkije zorgt ervoor dat daar de discussie over toelating, doorreis, spreiding, opvang hier en in de regio en terugkeer steeds heftiger wordt. Turkije zit tevens en tegelijkertijd met het conflict met de Koerden in Zuidoost Turkije, . terwijl over de grens met Syrië ook Koerden zitten en strijden voor hun eigen belangen. De bemoeienis van Amerika en Rusland met de strijd in Syrië tegen IS  kan dit regionale probleem doen escaleren naar een veel groter en gevaarlijker schaal.
Gelukkig is er nu sprake van een staakt het vuren (exclusief IS en Al-Nusra). Kan dit conflict uitmonden in een complete wereldoorlog ???

* 'Voor iedere oplossing een probleem vinden' Dat is wat geconcludeerd kan worden bij de fotosessie van de leden van het koninklijk huis, met de fotograferende pers, aan het begin van hun wintersportvakantie. Koning Willem Alexander en prinses Maxima hadden hun helm afgedaan om de fotograferende pers ter wille te zijn en onder de foto kwam de tekst, dat de koning onveilig zonder helm op skiën stond en dat dat een publiekelijk slecht voorbeeld is voor andere skiërs. Wat een gezeur toch altijd. Inderdaad, sommigen hebben 'voor elke oplossing een probleem', maar dat is zeker in dit geval erg hinderlijk en ook 'een beetje dom', om in de termen van Maxima te spreken.
Overigens werd zaterdag 27 februari bekend, dat prinses Alexia tijdens het skiën een been heeft gebroken:In het tweede uur van zeven uur tot acht uur weer actuele onderwerpen over Suriname en Surinamers:

* Suriname heeft de prijs van de toeristenkaart verhoogd van 20 naar 90 euro (100 Amerikaanse dollar), omdat een groot aantal landen onlangs visumvrij (dus geen inkomsten meer voor Suriname) is geworden. Dus moeten andere landen het gelag betalen. Maar, een verhoging met 450% is toch belachelijk. Om het diasporabeleid van bepaalde landen te faciliteren (visumvrij maken) , worden de kosten die dat met zich meebrengt onder meer verhaald op de Surinaamse diaspora in Nederland . Bovenop die 140 miljoen die deze Surinaamse diaspora jaarlijks en al decennialang overmaakt naar familie en vrienden in Suriname. De Surinaamse krabbenmentaliteit in vol ornaat. Commentaren hierop vanuit Suriname en Surinamers in Nederland.

* Fitch Ratings heeft een zeer somber beeld geschetst van de staat waarin de Surinaamse economie verkeert. Eigenlijk staan alle parameters van de economie op rood. In 2016 zal er een negatieve economische groei (- 2 tot -3 %) zijn in Suriname. Binnenkort komt ook het IMF met zijn voorwaarden waaronder zij bereid is om Suriname financieel te helpen. Vaststaat nu al, dat de Surinamers een pakket nog ingrijpender maatregelen te wachten staat. En de vraag is of de bevolking deze ellende zal blijven accepteren.
De redactie spreekt met financieel-economisch analist Robby Makka over de recente monetaire ontwikkelingen in Suriname.

Het panel van 'Welgeinformeerd' wordt deze keer gevormd door Owen Venloo en Iwan Bottse en de presentatie is in handen van Krishna Salikram.

Dit programma wordt zondag 28 februari 2016 tussen 22.00 uur en 24.00 uur ook uitgezonden in Amsterdam en omgeving via Salto, kanaal Caribbean FM, 105.5 kabel en 107.9 ether. Om 0.00 uur, dat is 20.00 uur Surinaamse tijd, volgt een herhaling van The Talk met Wayne Telgt. Online te beluisteren via www.radiotamara.com.