donderdag 31 maart 2016

Ministerie van Welzijn gebruikt on-en minvermogendenlijst bij afgifte 7.000 voedsekpakketten

VHP'er Jogi wil weten hoe selectie van wie pakket ontvangt tot stand komt


Het ministerie van Welzijn moet erop toezien dat de 7.000 pakketten van de regering aan de meest behoeftigen worden uitgereikt. Vicepresident Ashwin Adhin antwoordde vandaag, donderdag 31 maart 2016, in De Nationale Assemblee, dat het ministerie daarvoor een systeem heeft ontwikkeld en de bestaande lijst van on- en minvermogenden zal hanteren. Deze lijst zal eventueel aangevuld worden. Indien er meer behoeftigen zijn, zullen die meegenomen worden. Dit bericht de webeditie van het Dagblad Suriname.

Het was VHP-Assembleelid Mahinder Jogi die duidelijkheid wilde hebben met betrekking tot wie precies deze hele operatie zal uitvoeren. 'Hoe komt de selectie tot stand? Wie zijn de mensen die in aanmerking komen en wie zijn de mensen die het project gaan uitvoeren? Is het zo dat mensen van het Bureau Volkscontacten het project gaan uitvoeren? Dat politieke structuren ingezet zullen worden?' 

Volgens Jogi heeft president Desi Bouterse enkele weken geleden nog gezegd, dat de cassavefabriek IAP NV een fiasco is geworden en het project naschoolse opvang zelf een ‘njang patu’ is geweest. Hij wil niet dat het staatshoofd over drie maanden wederom komt vertellen dat ditmaal het pakkettenproject ook een ‘njang patu’ is geworden.

Het gaat volgens hem uiteindelijk om ongeveer 84.000 pakketten op jaarbasis met een kostenplaatje van Srd 10 miljoen. Jogi benadrukte ook dat er uiteindelijk een einde moet komen aan het uitdelen van pakketten. Het land kan volgens hem niet altijd doorgaan met het uitdelen van pakketten. 'Is de eindhalte in zicht of niet? Welke maatregelen treft de regering om de inkomstenzijde te vergroten, zodat wij uiteindelijk een hengel kunnen geven en niet die vis', aldus de VHP’er.

'Ministerie van HI heeft weer bewezen consument niet goed te beschermen'

Voorzitter Consumentenkring vindt dat Consumentenzaken van HI ontkoppeld moet worden

'HI dient ook de belangen van de ondernemers'

 
Problemen tussen consumenten en ondernemers dienen op een volwassen manier opgelost te worden. Een situatie waarin deze twee groepen tegenover elkaar staan, is uit den boze voor het ministerie van Handel en Industrie (HI). Minister Sieglien Burleson legde hierop gisterochtend de nadruk  bij de lancering van een mobiele applicatie voor consumenten, zo bericht de Ware Tijd vandaag, donderdag 31 maart 2016. 

HI laat weten, dat de consument via dit elektronisch systeem (zie foto - Bron: ministerie van HI) een klacht kan opsturen naar Consumentenzaken van het ministerie. Maar, voor een onafhankelijke behandeling van een klacht kan de consument natuurlijk nog steeds naar de consumentenorganisaties Consumentenkring en Consumentenbond Suriname.   

Burleson stelt, dat de consument zich bewust moet zijn van zijn rechten, 'maar, dat mag niet tot een conflictsfeer leiden. Dat willen we beslist niet. Het gaat erom dat we elkaar corrigeren, evalueren en steeds op een meer volwassen manier met elkaar omgaan'.

Voorzitter Albert Alleyne van de Consumentenkring vindt deze insteek van de minister ietwat ongelukkig tot zelfs 'onterecht'. Hij stelt, dat malafide ondernemers door deze opmerking ervan uit zullen gaan, dat zij ondanks hun handelingen tegen het belang van de consument, beschermd worden door het ministerie. Met de opmerking van de minister wordt volgens hem weer bewezen, dat het ministerie de consument niet goed zal kunnen beschermen, gelet op het feit dat het departement ook gericht is op het beschermen van ondernemers.

Hij vindt daarom, dat de afdeling Consumentenzaken gescheiden van het ministerie moet opereren, als ze de consument effectief wil beschermen. 'Zolang je als ministerie belangen van ondernemers dient, zul je de consument nooit adequaat kunnen beschermen. Je kunt geen twee goden dienen.'

Winkeliersvertegenwoordiger Raymond Hasnoe heeft de indruk dat consumenten openstaan voor dialoog in geval een ondernemer hun rechten heeft aangetast. 'Je hebt soms wel consumenten die kwaadaardig bezig zijn en het imago van de ondernemer schaden, maar dat komt niet veel voor.'


Coming soon near you; please share
Geplaatst door Consumentenbescherming Suriname op dinsdag 22 maart 2016


(Red. De Surinaamse Krant/de Ware Tijd)

D66-Tweede Kamerfractie wil gedetineerden Caribisch gebied Koninkrijk plaatsen in Nederlandse gevangenissen

Staatssecretaris Dijkhoff voelt weinig voor voorstel D66


De Tweede Kamerfractie van D66 heeft staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Klaas Dijkhoff (VVD) gisteren verzocht om de mogelijkheid te bekijken om gevangenen uit het Caribisch deel van het Koninkrijk onder te brengen in de vele lege gevangeniscellen in Nederland. In zijn reactie stelde Dijkhoff dat het hoogst onwaarschijnlijk is dat dit zal gebeuren, aldus de Amigoe vandaag, donderdag 31 maart 2016.

Kamerlid Judith Swinkels (D66) kwam met dit voorstel tijdens een debat met Dijkhoff over het Nederlandse gevangeniswezen. Ze kreeg bijval van haar collega Liesbeth van Tongeren (GroenLinks), die sprak van een ‘uitstekend voorstel’.

Nederland heeft een groeiend aantal lege gevangeniscellen: een derde van de cellen is nu leeg en men verwacht dat dit aantal de komende vijf jaar zal toenemen, omdat er minder capaciteit nodig zal zijn als gevolg van dalende criminaliteit en kortere straffen. Als gevolg hiervan overweegt de Nederlandse regering de sluiting van een aantal penitentiaire inrichtingen, ook vanwege het kostenbesparende aspect.

Om het gehele artikel te kunnen lezen klik hier.

Buschauffeurs op Curaçao in actie tegen lager tarief

Minister Rhuggenaath luistert naar klachten chauffeursBuschauffeurs kwamen vanochtend, donderdag 31 maart 2016, in actie tegen de tariefverlaging voor kleine- en middelgrote bussen. Deze gaat morgen in. De buschauffeurs verzamelden zich bij het busstation in Otrobanda en eisten de aanwezigheid van de minister van Economische Ontwikkeling, Eugene Rhuggenaath (PAR), zodat hij naar hun klachten kon luisteren. Hij was inderdaad aanwezig (zie foto), zo schrijft de Amigoe.
 
'De buschauffeurs hebben in hun bussen A4-tjes geplakt om duidelijk te maken dat een bus niet aan de tariefverlaging doet', aldus Giovanni Decaster, voorzitter van STU, de vereniging voor kleine bussen. Op de A4-tjes staat de tekst: ‘Let op! In deze bus worden de tarieven niet verlaagd!'

'Aan de minister werd ook duidelijk gemaakt, dat de buschauffeurs hun tarieven niet zullen verlagen. Hij kan inspecteurs sturen, het maakt niet uit. Wij doen er niet aan mee.' 

Klik hier voor het complete artikel. 

Advocaat van Curaçao's Statenlid Thodé (MFK) wil Pais-leden en Cft-voorzitter horen als getuigen

Behandeling beroep tegen vonnis door Thodé verdaagd tot 20 april


De behandeling van het beroep dat Statenlid Amerigo Thodé (MFK) heeft ingediend tegen het vonnis in de zaak Mantel, werd vandaag, donderdag 31 maart 2016, door het Hof verdaagd tot 20 april. Het Hof zal dan bekendmaken of enkele Pais-leden en de voorzitter van het College financieel toezicht (Cft), Age Bakker, op verzoek van de verdediging als getuigen gehoord moeten worden in deze zaak, zo bericht de Amigoe.

Het gaat hier om dezelfde personen waartegen afgelopen januari aangifte is gedaan, ook voor schending van ambtsgeheim, namelijk Bakker, Hensley Koeiman (MAN) en Pais-leden Alex Rosaria (leider), Alison Manuel (medewerker) en Marcolino ‘Mike’ Franco (Statenvoorzitter).

Advocaat Chester Peterson diende namens de politieke partij MFK op 18 januari een aangifte in bij het OM tegen de genoemde personen. MFK eist van het OM om ook deze personen strafrechtelijk te vervolgen voor schending van ambtsgeheim, aangezien zij dezelfde strafbare feiten hebben begaan als Thodé.

Lees hier het volledige artikel in de Amigoe van vandaag.

Na dertien jaren elektrciteit voor Sandlanding bij Apoera

26 Huishoudens in inheems dorp aangesloten op EBS Apoera netwerk

(Bron foto: EBS)
 
Het dorp Sandlanding, ongeveer een kilometer van de opwekfaciliteit van de N.V. Energiebedrijven Suriname (EBS) te Apoera, krijgt na dertien jaar elektriciteit van Power Generation Region Center (PG-RC). Dorpelingen van Apoera en Kwamalasamutu vestigden zich in 2002 in Sandlanding en waren sinds toen verstoken van energie, zo bericht de EBS vandaag, donderdag 31 maart 2016, in een persbericht.

Zesentwintig huishoudens in dit dorp werden op 9 maart 2016 op het elektriciteitsnet van EBS Apoera aangesloten. Ongeveer 800 meter aan hoogspannings- en laagspanningsnet is vanuit de Apoera centrale aangelegd naar de nederzetting. Voor enkele woningen moeten nog voorzieningen worden getroffen, zoals installaties en aanlegkabels.

In het inheemse dorp moet ook nog straatverlichting en ongeveer 120 meter laagspanningsnet worden bijgebouwd.

De start van de bouw van het elektriciteitsnet begon in maart 2015 en werd in april van datzelfde jaar opgeleverd. Dertig woningen werden voor keuring aangeboden door het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen.

Aannemers aangesloten bij AAV wachten nog op ruim Srd 100 miljoen van overheid....

Werken voor overheid alleen met bankgarantie

AAV gaat devaluatie-compensatie vragen


De voorzitter van de Algemene Aannemersvereniging (AAV), Anthony Wong, zegt vandaag, 31 maart 2016, in het Dagblad Suriname, dat een heleboel civieltechnische bedrijven die weg- en waterbouwprojecten alsook projecten als het ophalen van trenzen voor de overheid uitvoeren, nu zowat stil liggen. De drop in de sector is volgens hem bijna 50%. Deze bedrijven zullen moeten saneren. 

De overheid is een aantal van de aannemers, aangesloten bij de AAV, nog een totaalbedrag van meer dan Srd 100 miljoen schuldig. De beloofde resterende 20% van het aan hen verschuldigde bedrag, dat afgelopen december uitbetaald moest worden, is nog steeds niet uitbetaald. Dit is volgens Wong ‘niet netjes’. Hier komt nog bovenop, dat er in november een devaluatie heeft plaatsgevonden, waardoor het verschuldigde geld ontwaard is. De vereniging zal hiervoor een compensatie vragen.

Wong zegt, dat het belangrijk is dat de overheid begrijpt dat als zij de ondernemers niet betaalt, het geld niet gaat rollen en er geen werk beschikbaar zal zijn. Alles zal stagneren. De AAV zal daarom wederom een schrijven richten aan de regering omtrent de resterende betalingen. Het ministerie van Openbare Werken is reeds aangeschreven hierover, maar een reactie is uitgebleven.

De overheid kan volgens Wong wel ervan uitgaan dat zij zich nu alleen op onderhoud gaat richten, maar de enige manier om de economie uit de slop te halen, is om werken te laten uitvoeren. Dit moet vooral niet door buitenlandse bedrijven geschieden, anders is het geld het land zo weer uit en is er geen omzet meer, legt hij uit. Aannemers zouden volgens hem nog wel projecten willen uitvoeren en daarbij voorschieten, mits de overheid een bankgarantie van een commerciële bank hiertegenover kan stellen. Ook moet het geld binnen een bepaalde termijn terugbetaald worden.

'Dit is de enige manier waarop de aannemers de overheid nog gaan vertrouwen.' De rollen zijn volgens Wong nu omgekeerd, omdat de overheid de wanbetaler is en dus degene die niet presteert bij de overeenkomst. Als blijkt dat het geld ter beschikking is op elk moment dat de aannemer uitbetaald moet worden, dan is een samenwerking wel mogelijk. Een belangrijke voorwaarde is ook dat de overeenkomst wordt aangegaan tegen een waardevast bedrag. 'Dit zou in valuta kunnen zijn uitgedrukt en uitbetaald kunnen worden in Srd.'

Goud schiet omhoog naar beste kwartaal in 30 jaar

Centrale banken van China, India en Rusland kopen in hoog tempo goud op 


De stormloop van kopers op goud maakt dat de prijs de sterkste stijging doormaakt in dertig jaar. Voor de standaardmaat van een troy ounce van 31,3 gram betaalden beleggers afgerond $ 1.350. Dit kwartaal steeg goud met 66%, de sterkst stijgende belegging in grondstof achter hout, zo schrijven onder andere de Telegraaf en persbureau Reuters vandaag, donderdag 31 maart 2016.

De Federal Reserve, het stelsel van Amerikaanse centrale banken, verwacht vanwege die zwakte in de VS en in de rest van de wereld niet dat de belangrijke beleidsrente snel wordt verhoogd. In juni zou de eerste stap volgen.
Beleggers zoeken veiligheid in goud, omdat de verwachting is dat dit zwakke economische sentiment bij centrale banken in de VS en Europa de komende maanden niet verandert.

Volgens goudkenners is met de stijging dit kwartaal van 66% ook een einde gekomen aan de bear market, een langdurig dalende markt et meer dan 20% daling, waarin het edelmetaal zich lang bevond.
Centrale banken van China, India en Rusland kopen in hoog tempo goud op, in ruil voor dollars. China alleen al heeft voor 215 ton aan fysiek goud op zijn kooplijst voor 2016 staan.

In heel Europa halen centrale banken hun goud uit andere landen terug. Eerder repatrieerde De Nederlandsche Bank (DNB) goud uit buitenlandse kluizen. Het bouwt een nieuwe opslag.
Volgens grondstoffenexpert William Engdahl is Rusland en China bezig om zijn munt net zo sterk als goud te maken, een verwijzing naar de oude goudstandaard uit 1971, toen elke dollar werd gedekt door goud.
Die standaard werd losgelaten, en centrale banken zetten de geldpers aan. Sindsdien zijn hun schulden maar voor een klein deel gedekt door het edelmetaal.

Staatsolie zou geld lenen bij dochter GoW2 om salarissen te kunnen betalen

Saneringsmaat- regelen noodzaak om Staatsolie te kunnen redden 


Het is inmiddels geen geheim meer, dat Staatsolie het financieel slecht doet. De bonussen van december 2015 kunnen nog niet uitbetaald worden en beweerd wordt, dat Staatsolie geld moet lenen bij dochtermaatschappij GoW2 om haar salarissen te kunnen betalen. Bondsvoorzitter Lloyd Read, die de Staatsoliewerknemers vertegenwoordigt, gaf gisteren in een radio-interview op ABC te kennen dat Staatsolie inderdaad in economisch zwaar weer verkeert, zo schrijft het Dagblad Suriname vandaag, donderdag 31 maart 2016.

Hij wilde niet bevestigen of het deelnemen van Staatsolie in Surgold/Newmont namens de Staat Suriname daar iets mee te maken zou hebben. Hij gaf wel te kennen, dat Staatsolie zich niet uit die deal zal terugtrekken. Staatsolie is wel bezig gesprekken te voeren om 5% van haar aandelen, die zij niet wil, af te stoten.

Read zei verder, dat er van alles wordt gedaan om arbeidsplaatsen te behouden. Er worden afvloeiingsregelingen uitgewerkt voor de werknemers die 55-plus zijn. Zij mogen vrijwillig aan een afvloeiingsregeling meewerken en zal het bedrijf op de plaats van de afgevloeide medewerker geen nieuw personeel aantrekken. Op die manier probeert men zoveel mogelijk werknemers te behouden en degenen die dicht bij een pensioen zitten, vervroegd af te vloeien.

Uit het gesprek werd niet duidelijk hoeveel procent van de werknemers afgevloeid moet worden om het bedrijf weer financieel gezond te maken. Ook is niet duidelijk of het verlagen van lonen ter behoud van arbeidsplaatsen een mogelijke optie is. De gemeenschap klaagt reeds lange tijd over de hoge salarissen bij dit staatsbedrijf.

Openbaar Ministerie op Curaçao op 1 en 2 april blauw gekleurd

Light It Up Blue vraagt internationaal aandacht voor autisme


De activiteit Light It Up Blue (LIUB) vindt jaarlijks wereldwijd plaats op 1 en 2 april en is bedoeld om internationale aandacht te vragen voor autisme. Dit bericht het Openbaar Ministerie op Curacao vandaag, donderdag 31 maart 2016, in een persbericht.

Op de avond van 1 april, het begin van de Autism Awareness Month, worden wereldwijd zo veel mogelijk monumenten, sportstadions, bruggen, scholen, universiteiten maar ook bedrijfspanden blauw verlicht.

Zo ook de drie locaties van het Openbaar Ministerie op Curaçao, te weten de betaalbalie (Paga Bo But) aan het Waaigat, De Tempel en het kantoor van de Procureur-generaal.

Deze zijn allen verlicht in het blauw om zo aandacht te vragen aan autisme.

Grote krant in Florida, Miami Herald, prijst Elias voor 'zijn' Cubaanse Stones-concert

'Wie ben ik nou helemaal?'


'Wie ben ik nou helemaal?', reageert Gregory Elias in de Amerikaanse krant Miami Herald, over zijn telefoontje met de manager van The Rolling Stones. Elias verwachtte niet teruggebeld te worden, maar 24 uur later was het concert op Cuba een feit. De Amerikaanse krant blikt met ‘de rijke bedrijfsjurist van Curaçao’ terug op het historische concert van een van de meest legendarische rockbands in het nog altijd communistische Havana, zo schrijft vandaag, donderdag 31 maart 2016, het Antilliaans Dagblad.

'Na een lange pauze zei manager Jayne Smyth dat het een uniek voorstel was', aldus Elias tegenover de krant. Dit gesprek vond op 13 november plaats, een dag later kon Elias aan de gang om alles te regelen.


Lees hier het gehele artikel in de Miami Herald van dinsdag 29 maart.

Onafhankelijk Curaçao's Statenlid Leeflang vraagt in motie aan premier Whiteman ontslag Marvelyne Wiels

Statenleden hebben nog steeds geen inzage gekregen in 3e rapport functioneren Wiels


In de eerstvolgende vergadering waarin Gevolmachtigde minister Marvelyne Wiels van het Curaçaohuis in Den Haag agendapunt is, zal onafhankelijk Statenlid Omayra Leeflang een motie indienen waarin premier Ben Whiteman (PS) wordt opgedragen Wiels te ontslaan. Dat bericht het Antilliaans Dagblad vandaag, donderdag 31 maart 2016.

Leeflang vroeg 11 januari het derde rapport over het functioneren van Wiels op, maar het parlement heeft dit rapport officieel nog niet ontvangen. Een verzoek van 19 februari, waarin Leeflang samen met oppositiepartij MAN en Statenlid Marilyn Moses een vergadering aanvraagt, omdat het rapport niet wordt verstrekt, is ook nog altijd niet ingewilligd.

'Het feit dat we het rapport - waarvan een oorspronkelijke en gekuiste versie zou bestaan - nog niet hebben ontvangen is eigenlijk al een motie van wantrouwen richting de premier waard', aldus Leeflang.

Klik hier om het gehele artikel te kunnen lezen.

Biografie over oud-premier Pourier van Curaçao gepresenteerd

Boek wordt in april gepresenteerd op zijn geboorte-eiland Bonaire


De biografie over oud-premier Miguel Pourier is gisteren gepresenteerd. Het door Bernadette Heiligers geschreven boek ‘Miguel Pourier, leven om te dienen’ werd overhandigd aan de weduwe van de politicus, zijn zoon, gouverneur Lucille George-Wout (rechts) en Carel de Haseth van de Fundashon Miguel Pourier. 

Bij de presentatie waren ook veel kopstukken van de door Pourier opgerichte partij PAR. Volgende maand wordt het boek gepresenteerd op zijn geboorte-eiland Bonaire, aldus het Antilliaans Dagblad van vandaag, donderdag 31 maart 2016.

Oud-premier Miguel Pourier van de Nederlandse Antillen overleed 23 maart 2013 op 74-jarige leeftijd. Pourier was in de jaren '90 van de vorige eeuw twee keer premier: van 1994 tot 1998 en van 1999 tot 2002.

Jogi (VHP): 'Cassavefabriek IAP in Para ligt al op de intensive care'

'Overname door meelfabrikant De Molen laatste poging om een verloren bedrijf te redden'


Het VHP-Assembleelid Mahinder Jogi ziet de stap van de regering om de cassavefabriek Innovative Agro Processing Industries (IAP) NV te Para  door meelfabrikant De Molen te laten overnemen, als een laatste poging om een verloren bedrijf te redden. 'Wanneer iemand nog ziek is, breng je hem naar de intensive care in de hoop dat die nog beter kan worden. IAP NV ligt al op de intensive care. Nu is het kijken of er nog iets eruit gehaald kan worden', aldus Jogi vandaag, donderdag 31 maart 2016, in het Dagblad Suriname.

Volgens Jogi heeft president Desi Bouterse zelf enkele weken geleden aangegeven dat de cassavefabriek een grote mislukking en fiasco is geworden. De parlementariër benadrukt, dat hij sinds de opzet van dit bedrijf erop gehamerd heeft dat zaken als corruptie en bemoeienis van familieleden van politieke kopstukken ervoor hebben gezorgd dat dit bedrijf naar de grond is gebracht.

Tot 2014 heeft de regering meer dan Srd 5 miljoen in het bedrijf geïnvesteerd. De fabriek, die oorspronkelijk met een schenking van 1 miljoen Amerikaanse dollar uit China productieklaar opgezet zou moeten worden, werd na een jaar wanbeleid overgedragen aan de Staat. Met nog een investering van in totaal Srd 5.2 miljoen bleek deze fabriek niet in staat te zijn nog te kunnen verwerken en te exporteren.

Jogi zegt dat er duidelijkheid moet komen over het CLAD-onderzoek (Centrale Landsaccountantsdienst) dat binnen het bedrijf is uitgevoerd. Het onderzoek moet volgens hem uitwijzen of Kamla Madho, levenspartner van ex-minister Winston Lackin van Buitenlandse Zaken, en Robert Power inderdaad schuldig zijn aan vermeende malversaties bij de cassavefabriek IAP NV. 'Toen wij in De Nationale Assemblee hebben aangekaart dat er flink gefraudeerd is bij IAP NV en mensen flink geld hebben gemaakt, heeft de regering dat steeds ontkend. Nu zien wij het rendement van die ontkenningen', stelt Jogi.

Eerder heeft minister Soeresh Algoe van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) te kennen gegeven, dat hij het CLAD-rapport nog steeds niet heeft ontvangen. Dit onderzoek is in het laatste kwartaal van 2015 gestart.

IAP heeft namelijk één keer 10.000 kilo cassavemeel verkocht aan Barbados. De VHP’er vraagt zich af of de opzet van IAP NV werkelijk bedoeld was om een subsector te ontwikkelen of juist snel een slag te slaan. Dit, omdat na de overdracht van het cassavebedrijf nog dezelfde mensen deel uitmaken van de directie. 'Hoe serieus moet deze minister door de (cassave)boeren genomen worden? Vele boeren hadden na een intensieve training zwaar geïnvesteerd in de teelt van cassave. Echter zijn zij bedrogen uitgekomen. Zal het ministerie van LVV deze verliezen alsnog compenseren? Ik hoop echt dat er wel iets goeds hieruit kan komen', aldus Jogi.

Besluit om RGD-directrice te ontheffen is volgens Volksgezondheid in goed overleg genomen

Ontheffing vanwege lang slepende kwesties tussen RGD en artsen


Het besluit om de leiding van de Regionale Gezondheidsdienst (RGD) te vervangen is in goed overleg genomen met directrice Maaltie Sardjoe. Het ministerie van Volksgezondheid stelt vanmiddag, donderdag 31 maart 2016, in een verklaring, dat de beslissing voortvloeit uit een reeks slepende kwesties waar de RGD reeds enige tijd in verwikkeld is.

Minister Patrick Pengel van Volksgezondheid stelt, dat er overleg is geweest met Sardjoe. 'In dit gesprek heb ik het besluit aan de directeur meegedeeld en onderbouwd. Wij zijn in goed overleg en met wederzijds respect uit elkaar gegaan.'

Pengel geeft verder aan dat hij, ondanks de goede werkrelatie die hij met directrice heeft gehad, genoodzaakt was dit besluit te nemen. 'Een aantal slepende kwesties heeft de afgelopen periode een climax bereikt. Ik heb in de afgelopen zeven maanden meerdere malen interventies moeten plegen, die geen bevredigend resultaat hebben opgeleverd.'

De bewindsman wijst op de impasse tussen de RGD-directie en de Vereniging van RGD Artsen (VRA), het RGD-stichtingsbestuur dat het vertrouwen heeft opgezegd in Sardjoe die al tien jaar leiding geeft aan de RGD, alsook aanhoudende klachten van het RGD-personeel. De RGD-directie en de VRA zijn intussen beland bij de Bemiddelingsraad voor Geheel Suriname, waar nog geen oplossing is gevonden voor het geschil tussen partijen.

'Er is geen zicht op verbetering van de werkverhoudingen. Voor de continuïteit van de RGD, ben ik dus genoodzaakt de leiding te vervangen', aldus de minister, die verder laat weten, dat de directrice na overdracht van haar werkzaamheden ter beschikking is van het ministerie van Volksgezondheid. Er zal, wederom in overleg, worden nagegaan op welke manier verder invulling zal worden gegeven aan de werkrelatie.

Salarissen personeel COVAB zijn na april niet gegarandeerd

Precaire financiële situatie bij college is bekend bij Volksgezondheid, maar vooralsnog gebeurt niets


Het Elsje Finck Sanichar College (COVAB, Centrale Opleiding voor Verpleegkundige en Aanverwante Beroepen) kan nauwelijks meer het hoofd boven water houden. De uitbetaling van salaris vormt elke maand weer een uitdaging. De directeur van de instelling, Angele Wallerlei–Kumbangsila, heeft de minister van Volksgezondheid, Patrick Pengel, op verschillende momenten ingelicht over de nijpende financiële situatie, zo bericht de Ware Tijd vandaag, donderdag 31 maart 2016.

De COVAB heeft inmiddels de noodklok geluid, omdat de salarissen van vast personeel en parttime docenten niet gegarandeerd zijn na april. Hiermee lopen de lessen van 900 studenten gevaar en de salarissen van de 100 vaste - en 150 parttime docenten.
Volgens Gail Molijn, publiciteitsvrouw van de COVAB, had minister Pengel toegezegd, met zijn collega van Financiën, Gilmore Hoefdraad, te praten over de huidige situatie. Ook via het bestuur van de instelling is meermalen gebeld met Volksgezondheid.

'De financieel manager van COVAB, Ronald Pleisner, belt ook regelmatig naar het ministerie om te vragen wanneer er gestort zal worden.'
De COVAB is voor zijn inkomsten voor een groot deel afhankelijk van opbrengsten uit de opleidingen. 'Deze opbrengsten komen bij mondjesmaat binnen, omdat de ziekenhuizen ook met liquiditeitsproblemen zitten. Andere opbrengsten zijn verhuur van faciliteiten en verkoop van maaltijden. Deze opbrengsten maken echter maar ongeveer vijf procent uit van de totale maandelijkse kosten.'

Grote schuld bij SAO leidt tot uitbetaling personeel per kas

'Bij de bank hebben we een schuld die we spoedig moeten aflossen'


De Stichting Arbeidsmobilisatie en Ontwikkeling (SAO) zit zo diep in de schuld, dat ze besloten heeft om de subsidie die zie krijgt voor onder andere salarissen niet op de bank te laten storten, maar het personeel per kas te betalen. 

'Bij de bank hebben we een schuld die we spoedig moeten aflossen en de kans is groot dat beslag gelegd wordt op de rekening, waardoor geen salaris kan worden betaald',  zegt directeur Rajesh Hemradj vandaag, donderdag 31 maart 2016, in de Ware Tijd.

Hij benadrukt dat de lening bij de bank is aangegaan met toestemming van het ministerie van Arbeid, waaronder de stichting ressorteert.

De schuld is gemaakt om het salaris over november en december 2015 uit te betalen. Volgens informatie van de Ware Tijd gaat het om totaal Srd 350.000. De stichting zou de afgelopen maanden overigens geen loonbelasting hebben afgedragen, omdat de overheid nog geen subsidie heeft betaald voor het eerste kwartaal.

Winston Ramautarsing is de nieuwe voorzitter van de VES

Oud-voorzitter Sowna blijft bestuurslid als ondervoorzitter vereniging

(Bron foto: VES)

Winston Ramautarsing is gisteravond, bij enkele kandidaatstelling, gekozen tot de nieuwe voorzitter van de Vereniging van Economisten in Suriname (VES). De overige bestuursleden zijn Waddy Sowma (ondervoorzitter), Brigette van Hetten (secretaris), Steven Debipersad, penningmeester en John Ramdat Tewarie (commissaris).

Op de algemene ledenvergadering werd ook het jaarprogramma gepresenteerd en goedgekeurd. De VES zal in dit verenigingsjaar haar traditionele activiteiten zoals CEO Talks, de nieuwjaarsreceptie, lezingen en discussie-avonden en bedrijfsbezoeken, blijven uitvoeren.

De vereniging zal ook een bijdrage leveren om te komen tot diversificatie van de Surinaamse economie. De VES stelt vandaag, donderdag 31 maart 2016, in een persbericht zich er bewust van te zijn, dat de 'non renewable resources' zoals goud en aardolie eens op zullen raken. 'Tevens hebben we ervaren dat de traditionele mijnbouwsectoren alleen, niet die brede basis vormen waarop structurele en duurzame macro-economische groei gerealiseerd kan worden.'

Sowma heeft de vereniging twee termijnen geleid. Hij blijft in het bestuur als ondervoorzitter.

Foto-onderschrift: Het nieuwe bestuur van de VES. Waddy Sowma, Winston Ramautarsing, Brigette van Hetten, Steven Debipersad en John Ramdat Tewarie.

Wilde actie personeel Anton de Kom Universiteit van Suriname door bond overgenomen

Personeel ontevreden over uitblijven Srd 100 inflatiecorrectie en verlagen december-extraatje


Het personeel van de Anton de Kom Universiteit van Suriname heeft gisteren een wilde actie gehouden die werd overgenomen door de bond. Bondsvoorzitter Hugo Blanker zegt dat het gaat om het personeel van CELOS, MWI en AdeKUS, zo bericht de Ware Tijd vandaag, donderdag 31 maart 2016.

De inflatie correctie van Srd 100 die vanaf januari uitbetaald had moeten worden is uitgebleven. Het personeel is er ook niet over te spreken, dat de gebruikelijke Srd 300 die wordt toegevoegd aan het salaris in december, is teruggebracht naar Srd 100.
Blanker zegt, dat is gesproken met het stichtingsbestuur om een middenweg te zoeken, maar dit heeft niet geleid tot werkhervatting.

'Het stichtingsbestuur is niet bij machte om de belofte te doen dat het geld uiterlijk 8 mei wordt uitbetaald. Het geld ontwaardt elke dag dat het later word gestort. Daarom gaan wij morgen naar de minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur', zegt Blanker.

Remy Grauwde, directeur van de universiteit, zegt dat de leiding zich wel inspant om het personeel tegemoet te komen. Met de bond is afgesproken dat de universiteit zich harder zal gaan inzetten. 'We hebben ons deel gedaan en we wachten op feedback, maar dat hebben we nog niet gehad. We weten nu ook wat de situatie is in het land.'

52e Avondvierdaagse trekt minder deelnemers dan voorgaande edities

Organisator Oliveira niet te spreken over afwezigheid bewindslieden
 
(Bron foto's: Kevin Ngadimin/Dagblad Suriname)

De 52e Avondvierdaagse (AVD) is gisteren met een paar duizend wandelaars van start gegaan. Purcy Oliveira, voorzitter van de Bedrijven Vereniging Sport en Spel (BVSS), neemt het de ministers van Volksgezondheid, Onderwijs, Wetenschap & Cultuur en Sport & Jeugdzaken, kwalijk dat ze het hebben laten afweten bij de start. Oliveira stelt dat bij dit evenement de samenleving van hen wil horen wat er gedaan wordt aan de gezondheid van het volk, 'vooral in deze tijd waar het moeilijker wordt om de dokter te betalen', zo schrijft Starnieuws vandaag, donderdag 31 maart 2016.

Het is de laatste jaren de gewoonte geworden, dat bij de opening een hoogwaardigheidsbekleder het startsein geeft of zelf minstens een straatje meeloopt. 'Ik zie geen van die ministers hier. Eentje heeft afgezegd, dat is te begrijpen. Wij zeggen dat als je in al je begrotingen, je concept ontwerpplannen, pagina’s vol schrijft over gezonde levensstijl, maar niet hier bent, heb je alleen meer geschreven plannen, alleen maar geschreven beleid. Wij verwachten van de beleidsmakers dat ze ook hier zijn om ons te vertellen wat ze gaan doen. Zeker in deze situatie waar we geen geld hebben om de dokter en medicijnen te betalen.'Het ministerie van Sport & Jeugdzaken had wel een vertegenwoordiging. Directeur Jeugdzaken Rachel Koningsbloem-Pinas zei in een reactie het ongenoegen bij Oliveira te begrijpen en gaf de verzekering dat de boodschap zeker zal aankomen bij minister Faizel Abdoelgafoer.

Koningsbloem-Pinas zei verder, dat het ministerie meer doet dan alleen beleid ontwikkelen. Zij heeft uit de doeken gedaan dat Abdoelgafoer binnenkort een buurtontwikkelingsprogramma voor jongeren zal lanceren. Het ministerie zal op de laatste dag meelopen, deelt Koningsbloem-Pinas mee. 'Daarmee geven wij ook aan dat wij u ondersteunen, dat we het beleid begrijpen om tot een gezondere samenleving te komen.' Oliveira blijft er echter bij dat de aanwezigheid van de ministers een positiever beeld schept.

'We hebben geen 3500 lopers, maar gelet op de situatie moeten we trots zijn op u dat u een bijdrage bent komen leveren aan een gezonder Suriname', gaf hij de wandelaars bij de start mee. Het thema van de wandelmars dit jaar is ‘Obesitas is Negatieve ballast.’


'In wezen zijn we terug naar het gemiddelde. Vorig jaar was het een verkiezingsjaar en was het deelnemers aantal fors toegenomen.'

Van alle politieke partijen is de NDP nog steeds aanwezig. De partij wordt door nog geen honderd jongeren vertegenwoordigd. Er zijn ook veel minder buitenlanders, met name uit het Caribisch gebied, aanwezig dit jaar. Dit ligt onder andere aan het Zikavirus, aldus Oliveira. De economische situatie is ook een oorzaak van het afgenomen deelnemersaantal.

'Door de situatie in het land is men gaan bezuinigen. In essentie gaat het om het promoten van de gezonde levensstijl. In wezen doe je dat gewoon met een jeans en een patta, maar we hebben er iets fleurigs van gemaakt wat geld kost, de kleding. Daarop is men gaan bezuinigen.'

Ontheven RGD-directrice moet volgens haar arbeidscontract tot haar 60e salaris ontvangen...

Bond en RGD- stichtingsbestuur niet bekend met reden ontheffing Sardjoe


De algemeen directrice van de Regionale Gezondheidsdienst (RGD), Maaltie Sardjoe, mag dan wel door de Staat zijn ontheven, maar door haar arbeidscontract moet ze tot haar zestigste uitbetaald worden. Dit hangt wel af van de vraag of ze niet in strijd met dat contract heeft gehandeld, zo bericht de Ware Tijd vandaag, donderdag 31 maart 2016.

Gelet op haar leeftijd kan Sardjoe over een periode van bijna tien jaar salaris ontvangen. Zij zou maandelijks rond de Srd 20.000 verdienen. Dit schrijft de Ware Tijd 'uit betrouwbare bronnen' te hebben vernomen.  
Sardjoe, die meer dan tien jaar verbonden was aan de RGD, was niet bereikbaar voor commentaar.

Zowel bondsvoorzitter Robby Naarendorp als de voorzitter van het stichtingsbestuur RGD, John Goedschalk, weet nog niet waarom de directrice is ontheven. Zij zijn wel afzonderlijk hiervan op de hoogte gesteld  door minister Patrick Pengel van Volksgezondheid en zullen nader geïnformeerd worden. De bewindsman zal in de loop van vandaag een persverklaring publiceren.

Naarendorp zegt dat hij over het algemeen een goede samenwerking had met  Sardjoe. 'Wij hadden onze meningsverschillen, maar we hebben een aantal collectieve arbeidsovereenkomsten getekend.'

woensdag 30 maart 2016

'Paar monsters willen stichting Un Bon Hoben pa Un Bon Famia kwaad doen'

Oud-voorzitter Maduro verdacht van seksueel misbruik minderjarigen bij Brakkeput


Door de handelingen van een groepje mensen heeft de stichting Un Bon Hoben pa Un Bon Famia een gebrek aan financiën. Dat laat Elvin Gerard van stichting Plataforma di Bándariba vandaag, woensdag 30 maart 2016, in de Amigoe weten.

Als gevolg hiervan zijn volgens hem 200 jongeren nu ‘hulpeloos’. Hij stelt dat een paar ‘monsters’ de stichting kwaad willen berokkenen en dat de kinderen die hierbij aangesloten zijn de gevolgen moeten dragen. De twee stichtingen beleggen morgen een persconferentie om de problematiek aan te kaarten.

Un Bon Hoben pa Un Bon Famia had als voorzitter de 34-jarige Majron Maduro, die nog altijd verdacht wordt van seksueel misbruik van minderjarigen bij Kinderoorden Brakkeput.

Gerard laat echter weten, dat Maduro al afstand heeft genomen van het bestuur van de stichting totdat de strafzaak tegen hem afgelopen is. Daarnaast stelt hij dat in het bestuur genoeg ‘bekwame’ personen, onder andere drie schooldocenten, zitten die de stichting op de been kunnen houden. Hij ziet daarom geen reden om de sponsors en subsidies van de stichting stop te zetten.

Lees hier het gehele artikel.

Tarieven bussen op Curaçao per 1 april verlaagd...

...maar regering heeft nog niet besloten naar aanleiding Soab-advies over eerlijke tarieven


De tarieven voor kleine en middelgrote bussen worden per 1 april 2016 verlaagd. Dat liet het ministerie van Economische Ontwikkeling (MEO) vanochtend, woensdag 30 maart 2016, in een persbericht weten, aldus de Amigoe. Dit terwijl de regering nog geen beslissing heeft genomen naar aanleiding van de adviezen van Soab over eerlijke bustarieven. 

Giovanni Decaster, voorzitter van de vereniging voor chauffeurs van kleine bussen (STU, Sindikato Transporte Uní): 'Ik kan nu nog geen commentaar geven, want ik moet de informatie nog aan mijn collega’s doorgeven.'

Naar verwachting is Decaster ontevreden over de handelingen van MEO, omdat hij in zijn laatste gesprek met deze krant al had aangegeven niet te verwachten dat de tarieven aangepast zouden worden. Dit, omdat MEO met de chauffeurs in onderhandeling is over de bustarieven.

De Stichting Overheidsaccountantsbureau (Soab) heeft vorig jaar in opdracht van de regering een onderzoek naar eerlijke bustarieven gedaan. Komend weekeinde zou Soab aan de buschauffeurs een presentatie geven hierover. Vorige week zei Decaster nog: 'Het zou wel heel onethisch zijn als de regering de tarieven nu gaat aanpassen, terwijl zij nog in onderhandeling is met ons. Daarnaast heeft Soab voorgesteld de presentatie op 2 april te houden. Het zou niet slim zijn om de tarieven nu aan te passen.' Nu blijkt dat de tarieven toch worden verlaagd.

Klik hier om het complete artikel te kunnen lezen.

Fonseca waarschijnlijk niet aanwezig bij behandeling beroepszaak Rizinia

'Nini' blijft liever in Nederland


Burney ‘Nini’ Fonseca (44) zal morgenochtend waarschijnlijk niet aanwezig zijn bij de behandeling van de beroepszaak Rizinia. Dat liet woordvoerder van het Openbaar Ministerie (OM) Norman Serphos vandaag desgevraagd weten, aldus de Amigoe vandaag, woensdag 30 maart 2016.

Fonseca staat samen met medeverdachte Churandy Cijntje (26) terecht voor hun betrokkenheid bij een drugsorganisatie, maar wil liever in Nederland blijven en vertegenwoordigd worden door zijn advocate, Marije Vaders.

Fonseca werd conform de eis van het OM veroordeeld tot vier jaar celstraf. De eis tegen Cijntje van 24 maanden vond de rechter echter te weinig en vermeerderde dat tot 30 maanden cel.
Fonseca werd tegen zijn eigen wil en voor zijn eigen veiligheid door het Openbaar Ministerie naar Nederland overgebracht

Klik hier om de rest van het artikel te kunnen lezen.


Werkbezoek minister Navarro aan Nederland toont noodzaak samenwerking criminaliteitsbestrijding

Navarro bespreekt met minister Plasterk plannen aanpak gevangenis en politie Curaçao


De minister van Justitie Nelson Navarro (Pais) heeft een werkbezoek afgelegd aan Nederland in de periode van 5 tot 14 maart. De resultaten van dit werkbezoek hebben nogmaals de noodzaak aangetoond van nadere samenwerking op justitieel gebied, die ten doel heeft een effectieve bestrijding van criminaliteit. Dat blijkt uit het verslag over het werkbezoek, zo bericht de Amigoe vandaag, woensdag 30 maart 2016.

De delegatie bestond uit de minister, secretaris-generaal van het ministerie van Justitie (SG) Desiree Lai-Promes, korpschef van de politie Mauricio Sambo en de directeur van de ICUC Carl Camelia.

Navarro en de SG hebben een werkbezoek afgelegd bij de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Ronald Plasterk. Hier hebben de ministers onder andere over de plannen van aanpak van de Sentro di Detenshon i Korekshon Kòrsou (SDKK) en van het KPC gesproken. Nederland is tevreden over de manier waarop deze plannen verlopen en er werd bevestigd dat deze plannen eind 1 oktober 2016 afgerond zullen worden.

Lees hier het volledig artikel in de Amigoe.


Tekort aan inkt, papier en toiletpapier bij diverse politiebureau's

Korps Politie Suriname krijgt al een jaar geen toiletpapier meer geleverd


Landelijk bekeken zit een aantal politiebureaus zonder inkt en papier. Het politiewerk wordt hierdoor danig gestagneerd. Er is nu als tussenoplossing een model bedacht om het werk toch voortgang te laten hebben. Er is afgesproken dat politiefunctionarissen hun processen-verbaal op een memory stick moeten opslaan en zich daarmee moeten begeven naar een politiepost die momenteel nog wel over inkt en papier beschikt, aldus het Dagblad Suriname vandaag, 30 maart 2016.

De redactie van het Dagblad Suriname heeft in verband met dit probleem gebeld met het kabinet van de korpschef. Vanwege gezondheidsreden was de korpschef, Agnes Daniel, echter niet aanwezig. In een eerder bericht had zij reeds te kennen gegeven dat er inderdaad wat stagnaties zijn bij het hanteren van de procedures voor autorisatie.

'Het duurt werkelijk heel lang. Ik kan mij voorstellen, dat het van invloed kan zijn op je optreden wanneer je op een bepaald moment door je moeizaam opgebouwde voorraden heen bent. Ik heb werkelijk iets door gerapporteerd gekregen over gevallen dat medewerkers gelden uit hun eigen zak voorschieten. Maar, ik heb ze ook ervoor gewaarschuwd dat ze niet steeds moeten voorschieten omdat restitutie van dat geld niet altijd plaats vindt. Het is een hele procedure die daaraan vooraf gaat. Ik heb dit probleem ook al bij de minister aangehaald en bij haar erop aangedrongen om het proces van autorisatie bij haar collega van Financiën te bespreken, omdat hij daarover uiteindelijk het besluit neemt. Indien alles vlot loopt krijg je de benodigde spullen al heel snel op de werkplek. Ik weet wel dat men incidenteel geld op de afdelingen bij elkaar brengt om dingen te doen, maar ik heb consequent aangehaald dat het niet de juiste werkwijze is. Er is immers geen garantie dat je het geld terug zal krijgen. Er zijn comptabele regels die je moet naleven. Voorschieten van privégelden dat is iets wat heel moeilijk is binnen de comptabiliteitswetgeving.'

Al ruim een jaar krijgt het Korps Politie Suriname (KPS) ook geen toiletpapier meer aangeleverd. Het komt erop neer, dat het personeel dit maar zelf moet oplossen. Toiletpapier wordt ook niet meer voorgeschoten door derden. Het desbetreffende personeelslid moet zelf voor zijn of haar toiletpapier zorg dragen.

Ook zijn er politieposten die momenteel zonder een schoonmaakster of een corveeër zitten. De politiefunctionarissen maken hun eigen ruimte zelf schoon. De gedupeerde agenten maakten de opmerking dat zij dit voor het eerst meemaken. 'En dan nog te bedenken dat we pas in het eerste jaar van deze regeercoalitie zitten. Hoe lang gaat deze ontbering nog duren? Het magazijn van KPS zit momenteel leeg. De goederen worden letterlijk bij mondjesmaat geleverd en deze goederen raken dan ook binnen de kortste keren op.'

Man (59) aangehouden verdacht van onzedelijk betasten 9-jarig nichtje

Broertje (11) betrapt oom op heterdaad


De politie van Saramacca heeft in het weekend de 59-jarige A.M. ingesloten als verdachte van aanranding. De man is de oom van een 9-jarig meisje. Het meisje was thuis bij haar oom om games op zijn mobiel te spelen. De man zat op dat moment in een hangmat te relaxen, zo bericht vandaag, woensdag 30 maart 2016, het Dagblad Suriname. 

Het meisje zat bij haar oom op schoot. Terwijl zij aan het gamen was, heeft de oom haar ondergoed uitgetrokken en begon haar overal te betasten. Een oudere broer van het meisje, 11 jaar oud, zag wat er gebeurde, liep naar hun toe waarna de oom meteen stopte. Het meisje trok haar ondergoed weer aan en liep samen met haar broer naar huis.

Thuis aangekomen verwittigde de broer zijn ouders omtrent de handelwijze van de oom. De ouders hebben geen moment getwijfeld en stapten naar de politie om aangifte te doen. In het belang van het verder onderzoek is de 59-jarige oom in verzekering gesteld.

Rosebel/IAmGold houdt 'gran krutu' te Brokopondo

Rosebel wijst op succes duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen


Op initiatief van Rosebel Gold Mines N.V. (Rosebel/IAmGold) werd gisteren een zogenoemde 'gran krutu' gehouden in het multifunctioneel centrum van Brokopondo. De bijeenkomst was een multi-stakeholders consultatie, waarbij onder andere aanwezig waren de minister van Regionale Ontwikkeling (RO) Edgar Dikan, de districtscommissaris van Brokopondo Ivonne Pinas, het Traditioneel Gezag van Brokopondo, vertegenwoordigers van de ministeries van Natuurlijke Hulpbronnen en Onderwijs, Wetenschap en Cultuur leden van de Consultatie Comité, vertegenwoordigers van de lokale kleinschalige goudzoekers en management van Rosebel. Dit bericht het Dagblad Suriname vandaag, woensdag 30 maart 2016.

Het doel van de 'gran krutu' was om duurzame ontwikkeling van Brokopondo, met name de omliggende dorpen, en de nieuwe weg voorwaarts te bespreken. Het gaat om de dorpen  Marshallkreek, Nieuw Lombe, Klaaskreek, Balingsoela, Nieuw Koffiekamp, Brownsweg en Kwakoegron.

De gemeenschappen hebben concrete voorstellen aangedragen voor gezamenlijke uitvoering door de gemeenschappen, de overheid en Rosebel. Enkele van deze projecten zijn het opzetten van drinkwatervoorziening voor Brokopondo, educatie- en gezondheidsprojecten, het oprichten van een vuilverwerkingsbedrijf en het opzetten van een ontwikkelingscentrum.

In de afgelopen 13 jaar hebben Rosebel en de gemeenschappen van Brokopondo een goede relatie opgebouwd, gebaseerd op gemeenschappelijke doelen voor duurzame ontwikkeling van dit district. In de loop der jaren zijn zowel de behoeften van de gemeenschappen als de bedrijfsomstandigheden gewijzigd. Hierdoor is het noodzakelijk gebleken om de afspraken binnen het partnerschap tussen Rosebel en de omliggende gemeenschappen te evalueren en in lijn te brengen met de veranderde omstandigheden.

De General Manager van Rosebel, Suresh Kalathil, zei in zijn toespraak: 'Onze toewijding aan duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen zijn de sleutel tot het succes van Rosebel. Vanaf de oprichting heeft Rosebel, samen met de gemeenschappen, tal van projecten gerealiseerd, voornamelijk op de gebieden educatie, gezondheidszorg en stimulans van lokaal ondernemerschap. Goede voorbeelden hiervan zijn de bouw van poliklinieken, logeergebouwen, accommodaties voor leerkrachten, speeltuinen, renovatie van scholen en volledige studiebeurzen voor de best geslaagde studenten van Brokopondo. Verder neemt Rosebel, zoveel als mogelijk, goederen als fruit, groenten en eieren, af van lokale ondernemers uit Brokopondo. Dit partnerschap tussen Rosebel en de gemeenschappen wordt verder versterkt doordat 27% van de werknemers van Rosebel afkomstig is uit Brokopondo. De afgelopen jaren waren uitdagend voor Rosebel door onder andere een dalende wereldmarktprijs voor goud en hogere productiekosten. Om deze omstandigheden het hoofd te bieden, heeft Rosebel maatregelen getroffen, w.o. het verminderen van de kosten en het verhogen van de productiviteit. Het is belangrijk dat zowel Rosebel als de gemeenschappen van Brokopondo werken aan een goede nalatenschap voor het district door te focussen op duurzame projecten die zullen leiden tot verdere capaciteitsversterking en het stimuleren van lokaal ondernemerschap.'

Minister Dikan van Regionale Ontwikkeling gaf aan, dat het de rol van het traditioneel gezag, de bestuursdienst en de centrale overheid is om duurzaamheid te creëren, waarbij RO de taak heeft om regio’s tot ontwikkeling te brengen. De minister gaf aan dat hierbij vooral het stimuleren van ondernemerschap en de agrarische ontwikkeling belangrijke factoren zijn.

De districtscommissaris van Brokopondo, Ivonne Pinas, benadrukte dat decentralisatie ertoe heeft geleid dat het district haar eigen ontwikkeling ter hand kan nemen. Zij zei dank aan Rosebel voor het helpen uitvoeren van een aantal duurzame projecten, maar gaf tegelijkertijd ook aan dat Brokopondo nog veel projecten heeft te realiseren.

Tijdens de bijeenkomst hebben de gemeenschappen concrete voorstellen aangedragen, die zij gezamenlijk met Rosebel en de centrale overheid wensen uit te voeren. Enkele van deze voorstellen zijn: drinkwatervoorziening voor Brokopondo, het uitvoeren van educatie- en gezondheidsprojecten, het opzetten van een vuilverwerkingsbedrijf en het opzetten van een ontwikkelingscentrum. In de komende periode zullen deze voorstellen verder uitgewerkt en besproken worden.

Stagnatie dreigt op te treden in levering eten aan arrestanten

Grote betalingsachter- standen overheid bij leveranciers arrestantenvoeding


Arrestanten in de cellenhuizen zijn ook slachtoffer van de economische situatie in het land. De overheid heeft bij een aantal leveranciers van arrestantenvoeding gigantische betalingsachterstanden, aldus het Dagblad Suriname vandaag, woensdag 30 maart 2016. Er zijn leveranciers die al een jaar niet hebben ontvangen. Anderen hebben zeven, acht of negen maanden niet ontvangen. 

De verantwoordelijkheid van deze leveranciers gaat ver, in die zin dat zij de veroordeelden niet dubbel kunnen straffen door geen eten voor hen te bezorgen. Het kan bij deze leveranciers echter niet anders, aangezien zij door hun voorraad levensmiddelen heen zijn. De leveranciers kunnen hun voorraad niet meer aanvullen, omdat de crediteuren die zij ook al maanden niet hebben kunnen betalen, nu weigeren om goederen te leveren.

'Wij kunnen van de week nog koken. Volgende week zullen wij gedwongen zijn, harde standpunten in te nemen. Ten eerste zullen de leveranciers hun personeel moeten ontslaan en vervolgens geen arrestantenvoeding meer leveren', zegt een van de leveranciers.

Het grootste deel van de leveranciers staat achter dit standpunt, maar is bang voor rancune en blijft daarom anoniem. Het contract met de overheid voor de levering van voeding was na een aanbesteding voor drie jaren gesloten. Dit is het derde jaar van het contract. De overeenkomst met de leveranciers werd op de toentertijd geldende prijzen van levensmiddelen gesloten. Intussen is bekend dat al de prijzen zijn achterhaald.

'Daarover praten wij later. Wij willen eerst de betalingsachterstanden aangezuiverd zien, zodat wij verder kunnen leveren', zegt een andere leverancier. De leverancier wordt geacht in een week drie keren bladgroenten, vier keren vlees en drie keren vis op het menu van de arrestanten te hebben. Dagelijks is er ook een ochtend- en avondbroodmaaltijd met beleg en drank. Bij de warme maaltijd moet er ook altijd drank geleverd worden.

'Particuliere Lijnbusorganisatie heeft gebrek aan daadkracht en competente leden'

Bushouder Suraj Sahadew-Lall: 'Particuliere bushouders houden zichzelf voor de gek'

'Tariefaanpassingen moeten onmiddellijk worden ingevoerd'


Gezien de algehele monetaire situatie in het land, is het volgens bushouder Suraj Sahadew-Lall van belang dat tariefaanpassingen onmiddellijk worden ingevoerd. De brandstofcompensatie wordt niet op tijd uitbetaald door de Staat, terwijl de ondernemers elke dag hun routes onderhouden en benzine tanken. Bij de recente valutaveiling is gebleken, dat diverse telecombedrijven per direct hun tarieven aanpassen aan de vastgestelde valutakoers.

Tariefaanpassingen voor de bushouders, die alles ten behoeve van hun busonderhoud importeren, worden met de dag uitgesteld. Sahadew-Lall vraagt zich vandaag, woensdag 30 maart 2016, in het Dagblad Suriname af welke regering in staat zal zijn om het probleem op te lossen.

De Particuliere Lijnbusorganisatie heeft naar de mening van Sahadew-Lall gebrek aan daadkracht, wilskracht en competente leden die kennis dragen van het maatschappelijk ontwikkelingsproces.

'De bustransportsector, die meer dan 40 jaren actief haar bijdrage blijft leveren aan de ontwikkeling van de samenleving, zit nu vol afgeschreven bussen. Hoe komt het? Heeft de huidige regering in samenwerking met de PLO een deugdelijk beleid uitgevoerd? Zou deze regering in staat zijn om de bustransportsector leefbaar te maken, door het aanpassen van de tarieven met een minimale tariefsverhoging van 70% per passagier gezien de Surinaamse dollar die bijna meer dan100% is gedevalueerd?', vraagt Sahadew-Lall.

PLO-voorzitter John Mahadewsingh geeft concreet aan, dat tariefaanpassingen niet aan de orde zijn. De president wil dat niet hebben. De brandstofcompensatie aan de andere kant wordt, op grond van de voorlopige resultaten van de onderhandelingen met de overheid, volgens Mahadewsingh flink opgetrokken.

'Niemand is tevreden met het systeem, omdat de overheid te laat uitbetaalt. Ik ook niet. Maar dat is het systeem bij de overheid. Je kunt wel daadkracht en wilskracht tonen, maar wie staat achter je? Wanneer één person dat zegt, dan zegt hij dat voor zichzelf. Als ik op een alv stel om gezamenlijk actie te ondernemen, dan hoor je het geknor vanuit verschillende hoeken. Iedereen wil dat alleen het bestuur al het werk moet doen. Tariefsaanpassing krijg je niet als je geen ondersteuning hebt. Als je geen mensen hebt die daadkracht willen tonen, kun je het vergeten.'

De PLO heeft een landelijk ledenbestand van ruim 1.200 bushouders. Indien de bushouders inderdaad de zaak niet meer kunnen volhouden en een tariefaanpassing eisen, zou dat aan de stemmen wel te merken moeten zijn.

SP-2e Kamerlid Van Bommel zou tijdens recent bezoek aan Suriname vrouw hebben aangerand

Harry van Bommel doet aangifte na beschuldiging van aanranding 


Het SP-Tweede Kamerlid Harry van Bommel doet aangifte van smaad tegen de vrouw van ex-militair Willem Koenes. Zij deed in Paramaribo aangifte van aanranding na een bezoek van de SP-politicus aan Suriname. De politicus stelt in Privé zelf slachtoffer te zijn geworden van de aanklacht. 'Die aangifte slaat nergens op', zegt Van Bommel in een reactie, zo bericht de nieuwswebsite nu.nl vandaag, woensdag 30 maart 2016.

'Ik heb nu zelf ook tegen Koenes aangifte gedaan wegens smaad en laster. Mijn vriend, die bij de ontmoeting aanwezig was, heeft een verklaring afgelegd en via de notaris laten vastleggen. Je weet maar nooit of het ooit van pas komt.'

Volgens het echtpaar gedroeg Van Bommel zich tijdens het bezoek niet netjes. 'Mijn vrouw is slachtoffer geworden van de onfrisse praktijken van het Kamerlid', zegt Koenes in het weekblad. Van Bommel zou zijn vrouw hebben aangeraakt, onder meer aan haar 'rug en billen'.

Van Bommel raakte in 2007 ook al eens in opspraak nadat hij een vrouw tijdens een dienstreis naar Jordanië zou hebben lastig gevallen. De SP'er noemde zijn gedrag toen 'onhandig' en maakte zijn excuses aan haar.

Minister Moestadja ontvangt vader topwemster Ranomi Kromowidjojo

'Sportbeoefening als industrie met werkgelegenheidscreatie'


Suriname zou sportbeoefening meer en meer moeten zien als industrie en een economische sector die werkgelegenheid moet bieden. Professionele topsporters in het buitenland met Surinaamse roots zouden een inspirerende rol hierbij kunnen spelen. Tegen deze achtergrond heeft minister Soewarto Moestadja van Arbeid de vader van de wereldberoemde Nederlandse zwemster Ranomi Kromowidjojo vandaag, woensdag 30 maart 2016, voor een beleefdheidsbezoek ontvangen, zo laat het ministerie via een persbericht weten.

Vader Rané Kromowidjojo, die geboren is in het district Commewijne, is met enkele broers op familiebezoek in Suriname. De familie Kromowidjojo heeft gewoond in de plantage Constantia aan de rechteroever van de Commewijnerivier.

Hoewel dochter Ranomi Kromowidjojo als zwemster onder de Nederlandse vlag internationale bekendheid geniet, geeft haar typische Surinaamse naam tegelijkertijd bekendheid aan Suriname. Door het land te promoten of het bekendheid te geven, leveren Surinamers in de diaspora al een wezenlijke bijdrage aan de ontwikkeling van Suriname, vindt Moestadja.

Het met ons delen van hun kennis, ervaring en netwerk zijn andere vormen waarop de Surinamers in diaspora een bijdrage zouden kunnen leveren.

Suriname staat volgens de minister voor de uitdaging om sportbeoefening als industrie te ontwikkelen waardoor werkgelegenheid geschapen kan worden en mensen hun brood kunnen verdienen in deze sector. Het ministerie van Arbeid wil samen met het ministerie van Sport en Jeugdzaken nagaan hoe dit idee verder ontwikkeld kan worden. De impulsen van de diaspora hiertoe zullen onmisbaar zijn.

Foto-onderschrift: Rané Kromowidjojo (links), de vader van de wereldberoemde Nederlandse zwemster Ranomi Kromowidjojo op bezoek bij minister Soewarto Moestadja. Kromowidjojo was bij deze gelegenheid vergezeld van twee jongere broers (tweede en vierde van links).Eveneens op de foto beleidsadviseurs Rowan Noredjo en Firosh Abdoelaziz.

AZP en Nierdialyse Centrum: 'Behandeling dialysepatiënten is niet in gevaar'

Slechte communicatie tussen leiding Nierdialyse Centrum en de Patiëntenraad


De behandeling van dialysepatiënten is niet in gevaar. Dit maken het Nationaal Nierdialyse Centrum (NNC) en het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP) vandaag, woensdag 30 maart 2016, in een persbericht bekend, in tegenstelling tot een persbericht gisteren van de Patiëntenraad van het centrum, zo bericht de Ware Tijd. 

De Patiëntenraad verzond gisteren een persbericht waarin stond vermeld, dat de zorg per vandaag niet is gegarandeerd, omdat er geen behandelmateriaal in voorraad is.

Maar, de behandeling van dialysepatiënten is niet gestagneerd en is ook nooit in gevaar geweest, aldus het persbericht van het AZP en het Nierdialyse Centrum. 'Elke patiënt is adequaat behandeld conform de richtlijnen. Ook de komende tijd is de behandeling gegarandeerd. Door logistieke problemen dreigde er een schaarste te ontstaan, waardoor er alternatieve wegen zijn bewandeld binnen Suriname, om aan voldoende materialen te komen teneinde adequate dialysezorg te blijven garanderen.'

Het AZP en het NNC melden verder in het bericht, dat in de toekomst de communicatie in beter overleg met alle actoren zal worden aangescherpt.

Ruben Rozendaal, de voorzitter van de Patiëntenraad van het NNC, zegt in een reactie dat hij niet ervan op de hoogte is, dat de zorg is verzekerd. Hij zegt uit eigen waarneming te hebben opgemerkt dat er een tekort aan materiaal was en het ontstaan daarvan heeft geverifieerd bij de dagelijkse leiding van het centrum. 'Niemand heeft contact met mij gemaakt. Je kan mij als voorzitter van de Patiëntenraad informeren en zeggen wat de situatie is om aan de patiënten door te geven', aldus Rozendaal.

Gajadien (VHP) herinnert governor Gersie van CBvS aan beloofde transparantie

'Nog steeds zijn sectoren niet bekend die in aanmerking komen voor geveilde valuta'


Het VHP-Assembleelid Asiskumar Gajadien herinnerde gisteravond in De Nationale Assemblee aan de toezeggingen die gedaan zijn door governor Glenn Gersie van de Centrale Bank van Suriname (CBvS), om de beloofde transparantie waar te maken. Hij betoogde, dat op z'n minst gepubliceerd zou worden welke sectoren in aanmerking zijn gekomen voor de geveilde valuta, zo bericht Starnieuws vandaag, woensdag 30 maart 2016.

Gajadien zei, dat er bezorgdheid is in de gemeenschap. Bepaalde sectoren die geen concurrentie hebben, blijven volgens het Assembleelid hoog bieden om deviezen toegewezen te krijgen. Hierdoor wordt de wisselkoers omhoog gestuwd. De samenleving gaat gebukt onder prijsverhogingen, aldus de VHP-politicus. Ook de koers die gehanteerd wordt door de bedrijven voor verschillende producten, moet duidelijk worden. De bedrijven moeten de koers betalen die zij bieden via de algemene banken. Hun goederen worden ook op basis van het bod verder berekend.

Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons bevestigde, dat Gersie tijdens zijn presentatie van de valutaveilingen in het parlement beloofd had, dat de CBvS mee zou delen welke sectoren in aanmerking zijn gekomen voor de geveilde valuta. Gaat het om de medische sector, casino of agrosector, gaf Simons enkele voorbeelden.

De Nationale Assemblee begrijpt dat geen gegevens over individuele ondernemers gegeven kunnen worden, maar wel de sectoren. 'Wij willen weten voor welke sectoren de dollars zijn gebruikt', verduidelijkte de Assembleevoorzitter. Zij liet weten deze kwestie aan te zullen kaarten bij de autoriteiten.

St. Vincentius overweegt openingstijd Spoedpost te verlengen tot middernacht

'Uitvallen SEH van AZP, toont kwetsbaarheid van slechts 1 SEH in Paramaribo aan'


Het St. Vincentius Ziekenhuis (SVZ) overweegt om de sluitingstijd van de Spoedpost van elf uur 's avonds te verlengen tot middernacht. Het SVZ is blij, dat de Spoedpost in de crisis die was ontstaan door een probleem bij de Spoedeisende Hulp (SEH) van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP), haar kracht heeft kunnen tonen. Uit de gemeenschap zijn veel positieve reacties ontvangen, zo laat het SVZ vandaag, woensdag 30 maart 2016, in een persbericht weten. De inzet van de post tijdens het uitvallen van de Spoedeisende Hulp van het AZP afgelopen vrijdag en zaterdag, is geëvalueerd.

Na het tragisch incident met dodelijke afloop op de SEH van het AZP vrijdagochtend, is de Spoedpost op verzoek van de directeur van het ministerie van Volksgezondheid en de directie van het AZP, vanaf vrijdagmiddag in verhoogde staat van paraatheid gebracht. Naast de reguliere openingstijden van zeven uur 's morgens tot elf uur 's avonds heeft de Spoedpost vrijdagnacht een extra nachtshift gedraaid.

De coördinerende artsen Ashna Bisnath en Shiwa Isrie hebben de directie van het SVZ meegedeeld dat het de afgelopen dagen veel drukker dan normaal was op de Spoedpost. In het weekend van vrijdag 25 tot en met maandag 28 maart zijn gemiddeld 30 patiënten per dag geholpen. Normaal zijn dat tussen 15 en 20 patiënten per dag. De toeloop vanwege het wegvallen van de SEH van het AZP was dus wel merkbaar. Door extra inzet van personeel op de Spoedpost ontstonden er geen wachttijden.

Om de patiënten die vanuit de SEH van het AZP kwamen naar de Spoedpost financieel niet te duperen, werd in het weekend hetzelfde drempeltarief van Srd 50 gehanteerd als het AZP. Normaliter betaalt de patiënt op de Spoedpost door de week het drempeltarief van Srd 75 en in het weekend Srd 100. Ondanks de verminderde inkomsten is het ziekenhuis blij dat de patiënten probleemloos konden worden opgevangen.

De algemeen directeur van het SVZ, Manodj Hindori, heeft het management team van de Spoedpost gecomplimenteerd met de extra inzet van de artsen, verpleegkundigen en ondersteunend personeel. Dankzij hun inspanningen is een groot deel van de patiënten dat snel zorg nodig had en niet bij het AZP terecht kon, toch geholpen.

De Spoedpost van het SVZ is altijd bereid om de gevallen die het AZP doorverwijst op te vangen, zodat er verlichting op de SEH ontstaat. Het SVZ merkt wel op, dat het uitvallen van de SEH van het AZP, de kwetsbaarheid van slechts een SEH in Paramaribo heeft aangetoond. Het SVZ bepleit dat er een verbeterde samenwerking komt tussen ziekenhuizen, andere medische instellingen en huisartsenposten, zodat de patiënt die acute zorg nodig heeft op de snelste manier op de juiste plaats kan worden geholpen, aldus de leiding van het SVZ.

Voorzitter AKMOS: 'Gemanipuleerde koers bij 2e valutaveiling, omdat er te weinig openheid van zaken is'

'Iedereen die niet kan meedoen, gaat weer naar de zwarte markt'


Sham Binda, voorzitter van de Associatie van Kleine en Middelgrote Ondernemingen in Suriname (AKMOS) heeft geen goed woord over voor de tweede valutaveiling van gisteren. Hij spreekt van een gemanipuleerde koers, omdat er weinig openheid van zaken is. Ook merkt hij op dat er voorkeur wordt gegeven aan branches die voedingswaren en medicamenten importeren. 'Iedereen die niet kan meedoen, gaat weer naar de zwarte markt', aldus Binda in de Ware Tijd vandaag, woensdag 30 maart 2016. Hij denkt niet dat de veilingen het gewenste effect zullen hebben. Zo zijn de prijzen in de winkel niet verlaagd en de druk op de dollar is niet minder geworden.
 
De Centrale Bank van Suriname (CBvS) heeft niet voldoende deviezen om te veilen en daarom blijven ondernemers aangewezen op de geldwisselkantoren. 'Zolang de overheid geen grip heeft op de cambio’s is het dweilen met de kraan open', zegt ondernemer Henry Carbière. Vorige week heeft de CBvS 10 miljoen Amerikaanse dollar geveild. Tijdens de tweede veiling was 7,5 miljoen dollar beschikbaar.

De zakenman is bij de eerste veiling vorige week dinsdag, wel in aanmerking gekomen voor deviezen, alleen niet tegen de koers die was vastgesteld. 'De Centrale Bank heeft ons gezegd dat negen banken mee zullen doen en dat er een gemiddelde koers wordt bepaald waarvoor de Amerikaanse dollar opgekocht kan worden. Van onze bank horen we dat we de dollars mogen kopen tegen een andere maximale koers. Dat is heel erg vreemd.'

Wilgo Bilkerdijk, voorzitter van de Associatie van Surinaamse Fabrikanten (ASFA), is blij dat de koers stabiel is gebleven, maar ziet nog geen reden tot optimisme. Hij gelooft dat de veilingen pas na enkele maanden rust zullen brengen op de valutamarkt. Bilkerdijk legt uit dat de zwarte markt zal blijven bestaan zolang de overheid niet aan de vraag kan voldoen. 'De veilingen zijn niet het absolute middel. Er is te weinig vertrouwen in de Srd en Suriname moet verdienen, maar we exporteren niet.'

RGD-directrice Sardjoe zou uit functie zijn ontheven door minister Pengel

Sardjoe neemt onwrikbare houding aan in voortslepend conflict met VRA-artsen


Maaltie Sardjoe, directrice van de Regionale Gezondheidsdienst (RGD), is door de minister van Volksgezondheid uit haar functie ontheven. Dat bericht de Ware Tijd vanochtend, woensdag 30 maart 2016, te hebben vernomen 'uit betrouwbare bronnen'. 

Minister Patrick Pengel van Volksgezondheid sprak gisteren met de Vereniging van RGD-artsen (VRA). VRA-voorzitter Nafiza Slamat wil echter niet zeggen wat er is besproken.

Ook Pengel houdt de kaken op elkaar en zal vandaag met een persbericht komen. Sardjoe was niet bereikbaar voor commentaar. De Ware Tijd schrijft verder te hebben vernomen, dat Sardjoe geen constructieve houding had tegenover de RGD-artsen, waardoor er na veertien maanden nog geen collectieve arbeidsovereenkomst is getekend. Dit is overigens algemeen bekend.

Een heet hangijzer is, dat in januari 2015 een nieuwe loonreeks werd ingevoerd, maar dat het salaris van sommige artsen niet werd verhoogd. Ook werden de werktijden verruimd. De artsen zijn zeer ontevreden en dreigden onlangs weer in actie te gaan.

(Red. De Surinaamse Krant/de Ware Tijd)

Paal (PALU): 'Soepelheid bij toepassing wetgeving betrachten om ongerief voor burger te voorkomen'

Surinaams Burgerlijk Wetboek aangepast na indiening initiatiefvoorstel

 
Waar bij het maken van wetten strengheid is vereist, dient bij het toepassen daarvan de nodige soepelheid betracht te worden. Ongerief voor burgers kan zo voorkomen of geminimaliseerd worden, vindt het PALU-Assembleelid Anton Paal. Daartoe is gisteren het Surinaams Burgerlijk Wetboek aangepast. Het initiatiefvoorstel om de wet te wijzigen was ingediend door de assembleeleden Paal, Carl Breeveld (DOE), Jennnifer Geerlings-Simons (NDP) en Remi Tarnadi (NDP) en werd met 34 algemene stemmen aangenomen. Dit meldt de Ware Tijd vandaag, woensdag 30 maart 2016.

De wijziging houdt in, dat belanghebbenden de directeur van het Centraal Bureau Burgerzaken (CBB) mogen verzoeken instructies aan medewerkers te geven om fouten te corrigeren. Vóór de wetswijziging was alleen de procureur-generaal bevoegd verzoeken om correctie van namen in akten van de burgerlijke stand bij de Kantonrechter in te dienen. Met de wetswijziging wordt de procedure aanzienlijk verkort.

Initiatiefnemer Paal gaf met voorbeelden uit de praktijk aan wat burgers moeten doorstaan, wanneer bijvoorbeeld door een schrijffout in plaats van 'ij' een 'y' in een naam staat. In de meeste gevallen is het duidelijk dat het om een "kennelijke schrijf- of spelfout" gaat, maar ambtenaren weigeren dit te corrigeren.

Als gevolg hiervan moest via een omslachtige en langdurige procedure via de procureur-generaal de omissie worden hersteld. Paal benadrukte, dat ambtenaren zich in voorkomende gevallen inschikkelijker zouden moeten opstellen om burgers die met dergelijke situaties geconfronteerd worden tegemoet te komen. Hij pleitte voor een versoepeling van de toepassing van wetten. 'Bij het maken van wetten is strengheid geboden, bij de toepassing ervan, soepelheid', stelde de parlementariër.