maandag 31 oktober 2016

Onbekenden gaan er vandoor met complete kluis van specerijenfabriek

In kluis zit een geldbedrag, 10 gram ruw goud en gouden halsketting


De politie van Kwatta, Paramaribo, kreeg maandagmorgen 31 oktober 2016 een aangifte binnen betreffende een inbraak bij een bekende specerijenfabriek aan de Laskarweg. Toen de werknemers 's ochtends de kantoorruimte openden merkten zij dat er in het gebouw was ingebroken. Uit het kantoor bleek een kluis te zijn verdwenen, zo bericht het Dagblad Suriname.

De eigenaar had in die kluis Srd 37.000, 7.000 Amerikaanse dollar, Euro 3.000, Srd 10.000, 100 gram ruw goud en een halsketting van 150 gram goud bewaard.

Het gebouw is volgens de ondernemer beveiligd door dievenijzer en een alarm. Omdat de inbrekers via het plafond zijn binnengedrongen is het alarm niet afgegaan. De politie van Kwatta is bezig met de opsporing en aanhouding van de daders.

Agenten moeten vanaf november wekelijks een week dienst draaien te Brownsweg

'Maar, in dienstwoning is niet eens een lepel aanwezig'

'Het is ondoenlijk met eigen auto elke dag twee uur naar Brownsweg te rijden en twee uur terug, op eigen kosten, zelfs voeding betalen we zelf'


De dienstleiding van het Korps Politie Suriname heeft deze week via een schrijven alle politieofficieren op de hoogte gesteld, dat vanaf morgen vier politieofficieren telkens voor een week (korte detachering) naar het politiebureau Brownsweg moeten. Volgens het voorlopige dienstrooster duurt dit tot 9 januari 2017. De officieren zullen dan drie tot vier keren telkens voor een week naar Brownsweg moeten afreizen. 

Het Dagblad Suriname bericht vandaag, maandag 31 oktober 2016, informatie te hebben, dat de huidige inspecteur die op die post voor zes maanden was geplaatst inmiddels is afgereisd naar de stad. Ook hij is weer ingedeeld, maar nu voor een week.

Het breekpunt is dat er wel een dienstwoning aanwezig is te Brownsweg, maar de gehele inboedel ontbreekt. ‘Er is niet eens een lepel in dit huis’, wordt gezegd, ‘er is geen kookgerei, bed of stoel’. 'De leidinggevenden bij wie dit bekend is, hebben tot nu toe geen enkele voorziening getroffen', zeggen de gedupeerde officieren.

'Het is ondoenlijk om met je privéwagen elke dag twee uren naar Brownsweg te rijden en twee uren terug te rijden. Zelfs brandstof moet je zelf bekostigen evenals voeding. Bij lange detacheringen moet je wel zelf voor alles opdraaien. Bij korte detacheringen is het de taak van de korpsleiding om in genoemde zaken te voorzien zoals op de controleposten. Dat anno 2016 men dit soort onsmakelijke grapjes uithaalt met politieofficieren gaat alle grenzen te buiten. Het is om te huilen in deze zware c.q. precaire situatie', aldus de gedupeerde politieofficieren.

Harriet Ramdien (VHP): 'Bouterse is een bloedzuiger'

'Bouterse geniet volgens mij ervan wanneer hij het volk ziet pienaren'

'President begint psychopathische gedragingen te vertonen'


‘Een bloedzuiger’, zo typeert politica Harriet Ramdien (VHP) uit Nickerie president Desi Bouterse. Ze zegt vandaag, maandag 31 oktober 2016, in het Dagblad Suriname dat zij op geen meer geschikte term dan bloedzuiger kon komen, om de president te associëren. ‘Een andere benaming voor hem heb ik niet’, aldus Ramdien.

Dat, uitgerekend in deze zware crisisperiode, waarin het volk nauwelijks het hoofd boven water kan houden, er allerlei belastingmaatregelen waaronder ook de voertuigenbelasting worden ingevoerd. ‘Volgens mij bezorgt het Bouterse heel veel plezier en geniet hij ervan wanneer hij het volk ziet pienaren’, zegt Ramdien. Voor haar is het oud nieuws, dat Bouterse die zichzelf de volkspresident noemt, ‘psychopatische gedragingen begint te vertonen’. ‘Ik schuif dit alles naar de president, omdat hij de eindverantwoordelijke is, zichzelf de volkspresident noemt en pretendeert zoveel van het volk te houden.’

Ramdien is geen voorstander van voertuigenbelasting in deze periode. Ze legt de nadruk er op dat Suriname beslist niet met het buitenland vergelijken moet worden waar het volk tal van belastingen moet betalen. De salarissen in het buitenland laten het wel toe, terwijl in Suriname de salarissen nog lang niet voldoende zijn om alle magen van gezinsleden gedurende de maand te vullen. ‘Wanneer het volk de belasting kan betalen, is het geen probleem, maar wij zijn niet in staat om dat te doen.’ 

Volgens Ramdien moet ook de slechte staat van de wegen in ogenschouw worden genomen. In het buitenland zijn er veelal gladde wegen, terwijl de wegen in Suriname meer schade aan het voertuig aanbrengen dan wat anders. ‘Dankzij de president zijn we werkelijk geïsoleerd van de rest van de wereld. Wij kunnen het ons niet permitteren om zelfs naar het binnenland te gaan voor vertier en plezier. Het enige wat ons rest is rond dwarrelen rond ons eigen huis met een half gevulde maag. En dit alles dankzij de zogenaamde volkspresident Bouterse die met zijn mond belijdt zoveel van het volk te houden.’

Brandweermannen stuiten bij blussen grasbrand in Meursweg op menselijke botten

Brandweermannen vinden schedel, rugwervel, schouderblad en stuk bot van arm


Tijdens het blussen zaterdagmiddag van een grasbrand in de Meursweg, bij het oude Biliton stafdorp, stuitten de brandweermannen op een schedel op het perceel. De brandweer schakelde meteen de politie in en het blijkt dat het om menselijke botresten gaat, zo bericht het Dagblad Suriname vandaag, maandag 31 oktober 2016.

Er werden naast de schedel ook nog een rugwervel, een bot behorende bij een arm en een schouderblad aangetroffen.

De politie van het ressort heeft de resten in beslag genomen voor onderzoek. Het onderzoek in deze zaak duurt voort.

Minister Dodson nog steeds lid van DOE

'Wij betreuren het dat hij is aangebleven als minister, terwijl partij uit coalitie is gestapt'


Regillio Dodson, de huidige minister van Natuurlijke Hulpbronnen, is formeel nog steeds lid van de partij voor Democratie en Ontwikkeling in Eenheid (DOE). Dit bevestigde partijvoorzitter Carl Breeveld zaterdag in het actualiteitenprogramma Rashid Pierkhan’s Kal Aaj Aur Kal (KAAK). 'Hij is nog lid van de partij, maar bekleedt geen enkele functie. Het laatste woord hierover binnen de partij is ook nog niet gezegd. Wij betreuren het dat hij is aangebleven als minister, terwijl de partij uit de coalitie is gestapt. Het meest normale wanneer een partij vertrekt is, samen uit, samen thuis', zei Breeveld, aldus vandaag, maandag 31 oktober 2016, het Dagblad Suriname. 

Nadat DOE in juli uit de coalitie werd gezet door president Desi Bouterse, bleek dat Dodson, die namens de partij deel uitmaakte van de regering, ervoor koos om aan te blijven als minister. Bouterse vroeg Dodson om aan te blijven in ‘s lands belang en zijn werkzaamheden voort te zetten.

De DOE-voorman voerde aan dat er een heleboel zaken vooraf moesten worden gedaan, waardoor de partij geen ruimte heeft gehad om zich te buigen over het lidmaatschap van de bewindsman. Echter blijft hij erbij dat de partij geen enkel verantwoordelijkheden heeft ten aanzien van NH.


Breeveld gaf aan, dat het besluit om geen deel meer uit te maken van de coalitie de pro-Suriname-lijn van de partij niet wegneemt. 'Wij gaan constructieve oppositie voeren zoals wij in de periode 2010 tot 2015 hebben gedaan. Wij hebben toen ook niet in de coalitie gezeten en hebben wij de regering elke keer gezond en kritisch begeleid. Die begeleiding en controle gaan door', aldus Breeveld.

Breeveld heeft eerder in zijn commentaar op de Jaarrede van president Desi Bouterse aangegeven dat er mensen rondom de president zijn die in de afgelopen periode een scheve schaats hebben gereden. Zo zijn er projecten uitgevoerd waarbij het volk voor miljoenen Amerikaanse dollar en euro’s is opgelicht. Volgens de politicus is een aantal zaken volgens het rapport van de Centrale Landsaccountants Dienst (CLAD) dat aanpak behoeft.

'Wij wisten dat voordat wij in de coalitie gingen. Echter, zaken zijn nu manifester geworden naarmate de tijd verloopt. Het is wel zo, dat je deel uitmaakt van een politiek geheel en ergens je rol moet vervullen. Dus, als je uitgenodigd wordt, ga je praten', zei Breeveld over de overweging om na de verkiezingen met de NDP te onderhandelen.

De partijvoorzitter benadrukte dat alle vermeende corruptieve gevallen van de regering Bouterse-I reeds bij de eerste onderhandelingen aan de orde zijn geweest en DOE daarbij duidelijk haar voorwaarden heeft gesteld. 'Echter zie je de zaken vervolgens niet komen, waardoor je ook gaat nadenken', aldus Breeveld.

Breeveld blijft erbij, dat de Anti-Corruptiewet nog steeds prioriteit blijft. 'Het zal prioriteit blijven, omdat wij het zeer noodzakelijk vinden. Wat dat betreft zijn wij als een hond die een kluif heeft in zijn tanden en wij houden dat keihard vast.' De politicus benadrukte, dat hij het er niet eens mee is dat de voornoemde wet na de eerste behandelingen in november 2015 nog zo lang blijft liggen. 'Het is niet goed voor de samenleving', aldus Breeveld.

Deel personeel RGD in staking vanwege uitblijven salaris

Minister Hoefdraad: Financiën heeft de 28e Srd 8.720.000 overgemaakt naar Centrale Bank


Het personeel van het hoofdkantoor van de Regionale Gezondheidsdienst (RGD), enkele poliklinieken en apotheken heeft vanmorgen, maandag 31 oktober 2016, het werk neergelegd. De medewerkers hebben deze maand nog geen salaris ontvangen. Als er geen duidelijkheid komt over de betaling, wordt morgen het werk landelijk neergelegd, zo bericht Starnieuws. 

Veel patiënten worden vandaag niet geholpen. Bestuurslid van de bond, Rinaldo Herkul, zegt dat alles bij elkaar de RGD ruim Srd 60 miljoen moet ontvangen van de overheid. Het geld komt maar niet los. Volgens de bond heeft de directie alle mogelijke wegen bewandeld om de subsidie uitbetaald te krijgen.

Het hoofd van de afdeling Public Relations van de RGD, Hariette Neslo, deelt mee dat ook minister Gillmore Hoefdraad van Financiën vorige week is gebeld. Hij was in het buitenland, maar beloofde dat hij het geld zou overmaken opdat het personeel uitbetaald kon worden. De directie heeft tot vanmorgen niks gezien op de rekening.

Minister Hoefdraad laat vandaag weten, dat vrijdag iets voor het middaguur Srd 8.720.000 door Financiën is overgemaakt naar de Centrale Bank van Suriname. Nagegaan zal worden met de RGD-leiding welke betalingen dringend verricht moeten worden. Dat bedrag zal beschikbaar worden gesteld, zegt de bewindsman.

Indringer rukt gouden halsketting weg van vrouw in woning te Santo Dorp

Vrouw wordt 's nachts verrast door indringer in haar woning aan Menassezegenweg


In de nacht van vrijdag op zaterdag 29 oktober is een vrouw in haar woning aan de Menassezegenweg te Santo Dorp overvallen. Volgens het slachtoffer lag zij in haar kamer te slapen toen zij op een moment wakker schrok en iemand voor haar staan, zo bericht het Dagblad Suriname vandaag, maandag 31 oktober 2016. 

De verdachte rukte haar gouden halsketting weg en nam de benen.

Uit het politieonderzoek blijkt, dat de indringer via een raam zich de toegang wist te verschaffen tot de woning. Hij verwijderde drie shutterglazen en via de ontstane opening is hij het huis binnen gekomen.

Met medeneming van de buit rende de verdachte de Goedezorgweg op. De politie van Santo Dorp is belast met het onderzoek.

Planbureau wil graag nationale discussie over het Jaarplan 2017 van regering

'Jaarplan dwingend voorschrijven naast Financiële Nota bij indienen begroting stamt uit tijd ontwikkelingshulp'


Vicepresident Ashwin Adhin heeft het Jaarplan 2017 van de regering ingediend bij De Nationale Assemblee. Dit wordt samen met de begroting behandeld. De directeur van het Planbureau, Reynold Simons, merkt in het voorwoord op, dat het jaarplan dwingend is voorgeschreven bij de indiening van de begroting. Hij vindt het nodig, zo schrijft Starnieuws vandaag, maandag 31 oktober 2016, dat een nationale discussie gevoerd wordt over de rol en functie van het jaarplan, vooral in relatie tot de Financiële Nota. 

De traditie om bij de indiening van de begroting naast de Financiële Nota ook een Jaarplan dwingend voor te schrijven stamt uit 'de tijd van de ontwikkelingshulp', stelt Simons. Toen werd een fors deel van vooral de kapitaalsuitgaven van de overheid, als ontwikkelingsinvesteringen gefinancierd middels ontwikkelingshulp. Het jaarplan beschreef dan ook voornamelijk deze geraamde uitgaven en de realisaties en de verantwoording van deze bestedingen vanuit een macro-economisch perspectief. De goedkeuring door het parlement formaliseerde deze beleidsprioriteiten en maatregelen, bestedingen en verantwoording.

In deze situatie is volgens de directeur van het Planbureau drastisch verandering gekomen naarmate Ontwikkelingshulp steeds minder belangrijk werd in Surinames economie, maar meer specifiek in de ontwikkelingsfinanciering.

Sinds 2010 heeft Suriname het leeuwendeel van zijn ontwikkelingsinspanningen zelf gefinancierd uit de opbrengsten van de minerale sector. In die situatie zijn de rol en functie van het jaarplan onder druk komen te staan, meent Simons. Surinames eigen besparingen zijn gekrompen en zeer ontoereikend als gevolg van de teruggelopen overheids- en deviezeninkomsten uit de minerale sector.
De voor de hand liggende conclusie is volgens Simons dat Suriname in de toekomst veel meer ertoe over zal (moeten) gaan om bilaterale en multilaterale financieringsbronnen te mobiliseren om zijn ontwikkelingsprogramma te financieren. Deze financieringsbehoefte vereist een weloverwogen strategie die particulier kapitaal, donorfondsen en leningen optimaal combineert. Een transparant, effectief en efficiënt mechanisme dat de allocatie en besteding van deze middelen moet garanderen is evident.

'In deze context is de discussie over de opbouw van een competent en duurzaam planapparaat, een van de voorwaarden voor onze ontwikkeling, actueel. Immers, het beantwoorden van de ontwikkelingsuitdagingen waarmee ons land wordt geconfronteerd maar ook het (succesvol) grijpen van onze kansen zal afhankelijk zijn van het opbouwen van een dergelijk nationaal planapparaat. De rol en functie van het jaarplan in dit geheel is onderdeel van deze discussie die nationaal gevoerd zal moeten worden', concludeert Reynold Simons.

Minister Moestadja voelt zich genoodzaakt het stakingsrecht nader toe te lichten

Bewindsman wil eventuele ongerustheid vanwege mediaberichten wegnemen

'Het stakingsrecht is niet beperkt bij de aanname van de Wet Vrijheid van Vakvereniging'


Naar aanleiding van de opmerkingen die ten aanzien van de behandeling van wetsontwerpen in de afgelopen week in de media zijn verschenen over het stakingsrecht, heeft de minister van Arbeid, Soewarto Moestadja, de behoefte geconstateerd om vooruitlopend op de publicatie van de goedgekeurde wetten, de gemeenschap te informeren, zodat de ongerustheid, die eventueel zou zijn ontstaan, terstond wordt weggenomen, zo laat de bewindsman vandaag, maandag 31 oktober 2016, in een persbericht weten.

Aan De Nationale Assemblee is een wetsontwerp Wet Vrijheid van Vakvereniging aangeboden, die met algemene 37 stemmen door het hoogste college van staat is aangenomen op dinsdag 25 september 2016. Aanvankelijk was er een uit één zin bestaand artikel 11 in het wetsontwerp opgenomen dat art. 33 van de Grondwet herhaalde met de bedoeling om het belang van het stakingsrecht in dit allesomvattend wetsontwerp over de vrijheid van vakvereniging te benadrukken.

Artikel 33 van de Grondwet luidt als volgt: ‘Het stakingsrecht wordt erkend behoudens de beperkingen die uit het recht voortvloeien’.Tijdens de behandeling van het wetsontwerp werd door leden van zowel de oppositie als de coalitie de oproep gedaan om, nu er een artikel in de allesomvattende wet opgenomen wordt over het stakingsrecht, toch iets verder te gaan met betrekking tot de noodzakelijke regulering van het stakingsrecht. Aan deze oproep van het college werd gevolg gegeven door de regering tijdens de behandeling op 25 oktober 2016 door de tijdens het voorbereidingstraject doorgehaalde leden 2, 3 en 4 van artikel 11, als aanvulling op het eenregelige artikel voor te stellen. Deze aanvulling werd geaccepteerd en houdt het volgende in.

Er is een nieuw lid 2 bij artikel 11 goedgekeurd welke aangeeft dat bij wet het stakingsrecht beperkt kan worden voor militairen, ambtenaren van politie, overige ambtenaren en de essentiële diensten. Er is een nieuw lid 3 toegevoegd welke aangeeft dat bij de beperking van het stakingsrecht tegelijkertijd snelle, effectieve en onpartijdige procedures in het leven geroepen worden om in deze sectoren geschillen te beslechten. Verder is een nieuw lid 4 aan artikel 11 toegevoegd welke aangeeft dat de ‘essentiële diensten worden bij wet vastgesteld’.

Alzo handelende heeft de regering casi quo het hoogste college van staat geheel gehandeld conform de regels, uitgangspunten en uitspraken zoals die met betrekking tot het stakingsrecht gelden bij de International Labour Organization en meer in het bijzonder haar Committee on the Freedom of Association en haar Committtee of Experts.

Het is dus duidelijk dat het stakingsrecht niet is beperkt bij de aanname van de Wet Vrijheid van Vakvereniging. Er wordt alleen melding gemaakt langs welke lijnen het stakingsrecht zou kunnen worden gereguleerd in de toekomst in een wet die nog kan worden voorgesteld en moet worden goedgekeurd. De regulering van het stakingsrecht is volgens de nieuwe leden 2 en 4 alleen mogelijk via de ‘wet in formele zin’ dus via goedkeuring van een wet in De Nationale Assemblee.

Politie op Curaçao neemt 289 kilo cocaïne in beslag op parkeerplaats van luchthaven Hato

Drie personen van Turkse en een van Duitse afkomst onder zes gearresteerde verdachten


De politie heeft gisteren 289 kilo cocaïne in beslag genomen op de parkeerplaats van Hato. In totaal zijn er zes mensen gearresteerd, van wie er drie van Turkse afkomst zijn en een van Duitse afkomst. Dit meldt het Antilliaans Dagblad vanochtend, maandag 31 oktober 2016.

Medewerkers van de luchthavenbeveiliging schakelden gisterochtend rond half vier de politie in, nadat er een melding was van een man die zich verdacht gedroeg op de parkeerplaats. Terwijl de man, van Curaçaose nationaliteit, werd aangehouden en ondervraagd, werd kort daarop een andere man aangehouden die een ijzerschaar in zijn bezit had, waarmee hekwerk kan worden doorgeknipt. Ook hij werd aangehouden.

Na aankomst van de politie werd bij onderzoek tevens een busje op de parkeerplek aangetroffen, waarin zich een persoon met de Turkse nationaliteit bevond, alsook een groot aantal pakjes met cocaïne van in totaal 289 kilo. Ook werden een vuurwapen, twee gevulde munitiedoosjes, bivakmutsen en handschoenen gevonden. Het busje, de drugs en het vuurwapen met munitie zijn in beslag genomen voor verder onderzoek en de twee mannen zijn voorgeleid aan de rechter-commissaris die verdere hechtenis gelastte.

De politie zette het onderzoek voort en heeft een inval gedaan in drie kamers van een hotel in Otrobanda. Hierbij werd zevenduizend gulden in beslag genomen; de politie arresteerde een man en een vrouw van de Turkse nationaliteit, alsook een man van de Duitse nationaliteit. De woordvoerder van de politie, Imro Zwerwer, meldt dat er verder onderzoek wordt gedaan naar de herkomst van de coke. Ook sluit de politie niet uit dat er meer verdachten zijn in deze zaak.

Schoonmaakactie op vlakte van Hato op Curaçao levert 350 Selikor-zakken afval op

Zo'n 100 vrijwilligers, waarvan een derde kinderen, maken gebied rond San Pedro schoon


Onder afval producten door stroming meegevoerd uit Afrika en Venezuela


Een grote schoonmaakactie op de vlakte van Hato heeft gisteren 350 Selikor-zakken afval opgeleverd. De schoonmaakactie was georganiseerd door de Child First Foundation (CFF). Ongeveer honderd vrijwilligers maakten gisteren het gebied rond San Pedro schoon, zo schrijft vandaag, maandag 31 oktober 2016, het Antilliaans Dagblad.

Bijna een derde van de vrijwilligers bestond uit kinderen, waaronder scholieren van de After School Academy van Kolegio Nechi Pieters te Buena Vista, de Marnixschool en het Radulphus College. Ook het vrijwilligerskorps van de Brigada di Seguridat i Formashon hielp mee met de schoonmaak.

Volgens Melinda Domacassé van CFF is gekozen voor San Pedro, omdat dat deel van het eiland vaak over het hoofd wordt gezien, ondanks dat een speciale plek is waar mensen vaak fietsen, wandelen en mediteren. Op de vlakte zelf lag veel zwerfafval, maar het merendeel van het verzamelde afval was aangespoeld. Het gaat hierbij om producten die helemaal vanuit Afrika door de stroming zijn meegevoerd, maar ook is er afval gevonden uit Venezuela, dat rond het eiland is meegevoerd door de stroming en door de passaatwind en aan de noordkant terecht is gekomen.

Child First Foundation bestaat sinds 2009 en heeft tot doel tot een betere en meer bewuste Yu di Kòrsou te komen, die gezond is en vreedzaam leeft. De stichting wil dit bereiken door aandacht te besteden aan een holistische benadering van opvoeden, waaronder het belang van goed eten, genoeg slapen en een bewuste goede ademhaling.

Isla-raffinaderij, Curaçao Refinery Utilities en Aqualectra worden aan inspectie onderworpen

'Inspectie gericht op beoordelen installaties, operationele processen en condities en bedrijfsvoering in relatie de uitstoot milieuvervuilende en/of schadelijke stoffen'


De Isla-raffinaderij, die wordt geëxploiteerd door het Venezolaanse staatsbedrijf PdVSA (Petróleos de Venezuela, S.A), Curaçao Refinery Utilities (CRU, voorheen BOO) en het energiebedrijf Aqualectra worden onderworpen aan een inspectie. Dit gebeurt ‘in de vorm van een technische en milieukundige audit’, aldus het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuurbeheer (GMN) gisteren, zo bericht het Antilliaans Dagblad vanochtend, maandag 31 oktober 2016.

De formele start van deze inspectie vond afgelopen donderdag plaats. De demissionair minister van GMN, Siegfried Victorina (Pueblo Soberano), zat een kick-offmeeting voor tussen de Inspectie voor de Volksgezondheid en vertegenwoordigers van Isla, CRU en Aqualectra. CRU, voorheen bekend als de BOO-energiecentrale, is de leverancier van stroom, stoom en luchtdruk ten behoeve van de raffinaderij en CRU valt onder de verantwoordelijkheid van overheids-nv Refineria di Kòrsou (RdK), eigenaar van het raffinaderijcomplex, dat gehuurd en gerund wordt door Isla/PdVSA. Alle drie - Isla, CRU en Aqualectra - zijn actief in en rond het Schottegat.

'De inspectie van deze bedrijven in het Schottegatgebied is gericht op het beoordelen van de installaties, de operationele processen en condities en de bedrijfsvoering in relatie tot de uitstoot van milieuvervuilende en/of schadelijke stoffen', aldus het ministerie van GMN in een schriftelijke verklaring.

In het algemeen worden de drie verantwoordelijk gehouden voor de sterke vervuiling ten westen van de raffinaderij. Het team van de inspecteur Milieu en Natuur wordt voor deze inspectie tijdelijk versterkt door externe deskundigen van Fluor. Dit van oorsprong Amerikaanse bedrijf is internationaal gerenommeerd en heeft uitgebreide expertise op het terrein van raffinaderijen en raffinageprocessen, zo meldt GMN.

'In aanvulling op de inspectie zal Fluor ook aanbevelingen doen voor maatregelen, met de nadruk op korte termijn, ter verminderen van de uitstoot van schadelijke en overlast gevende stoffen.'

Volgens de huidige planning zullen de eerste resultaten eind 2016 beschikbaar zijn. Het ministerie voegt er wel aan toe dat ‘deze inspectie overigens losstaat van de discussies die momenteel gaande zijn over de toekomst van de raffinaderij op de lange termijn.

Er wordt al jarenlang, met name door burgerpressiebeweging SMOC (Stichting Schoon Milieu op Curaçao) aangedrongen op de aanpak van de sterk verontreinigende en zelfs dodelijke impact van met name de Isla/PdVSA-raffinaderij. Vaak kreeg SMOC echter nul op het rekest, ondanks metingen en gewonnen gerechtelijke procedures.

Waterautoriteit Barbados bevestigt dat zij een MoU heeft getekend met Amazone Resources

BWA benadrukt, dat er geen overeenkomst is voor werkelijke levering rivierwater, het gaat om een proef verscheping


De Barbados Water Autoriteit (BWA) heeft in onderstaande verklaring onthuld, dat zij een Memorandum of Understanding (MoU) heeft getekend met het bedrijf Amazone Resources (AR), dat een verscheping van twee miljoen liter rivierwater naar het eiland aan het voorbereiden is voor komende maand. In de verklaring gaat BWA ter verduidelijking in op berichten over de overeenkomst, maar benadrukt dat er geen enkele deal met AR is om werkelijk rivierwater aan Barbados te gaan leveren,  zo bericht Barbados Today zondag 30 oktober 2016, op haar website.

Afgelopen donderdag beweerde een artikel in Trinidad Newsday, dat de deal werd bereikt met de regering van Barbados in april 2015, maar de BWA legt uit dat het de autoriteit was en niet de regering Freundel Stuart die de overeenkomst eerder deze maand heeft ondertekend. Volgens de BWA heeft Amazone Resources haar in 2014 benaderd om deel te nemen en samen te werken aan het onderzoek naar de haalbaarheid van het vervoer van rivierwater als proef uit Suriname door schepen ontworpen in Nederland en gebouwd in Spanje. De BWA verklaart verder, dat de MoU pas in oktober werd ondertekend nadat 'een prototype flex tank voor levering aan Suriname uit Spanje klaar werd geacht om een zak met water naar Barbados te slepen om de levensvatbaarheid te testen'.

De BWA stelt, dat het transport naar verwachting uit Suriname vertrekt op 22 november om op 25 november op Barbados te arriveren. 'Maar, afgesproken is dat het water dan niet gelost gaat worden, vanwege een gebrek aan bestaande infrastructuur op Barbados voor de ontvangst van het water, de opslag en het pompen en de noodzaak om de vereiste kwaliteit van het water vast te stellen en controle op invoermaatregelen.'
De BWA benadrukt, dat 'het transport zoals door Amazone Resources is vermeld in een persbericht, daarom alleen een test is om toekomstige beslissingen te informeren met betrekking tot de kosten, de monitoring van de waterkwaliteit en acceptatie protocollen, het juiste gebruik van het water en het ontwerp en de bouw van de juist ontvangende en pompeninfrastructuur'.

De BWA-verklaring legt verder uit, dat de invoer van water deel uit maakte van te onderzoeken mogelijkheden om de duurzaamheid van de voorraad van het land op de lange termijn te waarborgen. Volgens de BWA is dit niets nieuws, omdat na de watervoorradenstudie in 1997 bleekm dat de autoriteiten de mogelijkheid overwogen om water te importeren uit Dominica, 'maar dit bleek duurder dan ontzilt water te zijn'. Toch werd deze optie haalbaar geacht en open gelaten voor toekomstige beoordelingen. Er zouden nog twee andere opties zijn overwogen, waaronder ontzilting en hergebruik van gezuiverd afvalwater.

De BWA onthult in haar onderstaande verklaring dat het 'een contract heeft ondertekend voor de bouw van 30.000 kubieke meter zeewater ontziltingsinstallatie en is in vergevorderde besprekingen voor een tweede ontziltingsinstallatie van vergelijkbare capaciteit als een uitbreiding van de bestaande 'Ionics Ontziltingsinstallatie'. Met betrekking tot het hergebruik van gezuiverd afvalwater,zegt de BWA dat dat nog steeds onderwerp van gesprek is.

(Red. De Surinaamse Krant/Barbados Today)
http://www.nationnews.com/nationnews/news/88602/bwa-statement-water-importation

BWA statement on water importation

PR,
Added 30 October 2016

The following is the full text of a statement issued by the Barbados Water Authority in response to reports that water would be imported from Suriname.
It has been reported that a Suriname company Amazone Resources (AR) is said to be preparing to ship two (2) million litres of surface water to Barbados in a flex tank as a result of a Memorandum of Understanding (MOU) signed in April 2015 with the Barbados Government.
This statement is only partially true in that the MOU was only signed in October 2016 and is with the Barbados Water Authority and not the Barbados Government. The MOU only deals with the Barbados Water Authority collaborating with Amazone Resources (AR) to demonstrate the feasibility of shipping water by use of recently designed flex tanks. 
The Barbados Water Authority has not reached any agreement with Amazone Resources (AR) to actually deliver water to Barbados. This would be subject to future considerations based on final price, risk assessments and comparison with other options.
The Barbados Water Authority is mandated under the BWA Act by the government of Barbados to keep under constant review the quality, reliability and availability of water supply and services as well as to conduct research programmes and prepare statistics for its purposes.
The collaboration highlighted above falls under this mandate where the BWA is looking at options to ensure long-term sustainability of the country’s water supply.
Climate change is expected to impact the islands available water resources in several ways. These include a reduction in rainfall, increased frequency of droughts, more intense short duration storms, increase in temperature and sea level rise.
These projected impacts will result in a reduction in available water resources either through reduced rainfall and groundwater recharge or through a deterioration of groundwater quality caused by saltwater intrusion.
As part of its climate change mitigation and adaptation strategies to address the projected impacts of climate change on water resources, the BWA has been and continues to evaluate the options available to augment the islands conventional freshwater resources. 
The non-conventional water augmentation options under consideration are: 1. Desalination 2. Treated Wastewater Reuse 3. Importation of water.
Currently the BWA has one signed contract for the construction of one 30,000 cubic meters/day (6 million gallons a day (MGD)) sea water desalination [plant] and is in advanced discussions for a second desalination plant of similar capacity as well as an expansion of the existing Ionics Desalination plant. These plants will take at least 12 months to commission.
Treated wastewater reuse is still under review and consideration but would require the upgrading of the treatment levels at the existing sewage treatment plants in order to achieve the reuse standards and access the necessary financing.
To date, a Draft Water Reuse Act and Water Reuse Concept Plan have been completed and work is ongoing in developing appropriate plumbing codes.
In 1994 and during the water resources study of 1997, the BWA reviewed the option of importing water from Dominica but this was found to be more expensive than desalinated water. However, this option was still deemed feasible and left open to future reviews.
In 2014, the BWA was approached by Amazone Resources (AR) to participate and collaborate in investigating the feasibility of transporting freshwater from Suriname by barges that were being designed in Holland and constructed in Spain to be tested.
Once this was deemed successful, consideration could then be given to augmenting future water supply shortfalls through this approach. An MOU was signed in October 2016 after a prototype flex tank was deemed ready for delivery to Suriname from Spain, to barge a container of water to Barbados to test its viability.
This barge is expected to leave Suriname on November 22 and arrive in Barbados on November 25, 2016. However, it was agreed that due to lack of existing infrastructure in Barbados for the receipt of the water, storage and pumping and the need to establish the necessary water quality standards and importation control measures, the water in the barge would not be offloaded.
The shipment mentioned in the Amazone Resources (AR) press release is therefore only a test run to inform future decisions relative to cost, water quality monitoring and acceptance protocols, appropriate uses of the water and design and construction of appropriate receiving and pumping infrastructure.
Cost and risk assessment comparisons with the other augmentation options would also have to be done before a final decision is made. All this is also subject to Government of Barbados approval.  (PR)

Te Okrodam op 11 oktober doodgeschoten inbreker is de 35-jarige Kaama Foto

Politie werkt nog aan de opsporing van de twee op de vlucht geslagen medeverdachten


De inbreker die te Okrodam op 11 oktober is doodgeschoten is geïdentificeerd. Het gaat om de 35-jarige Kaama Foto. Hij was met twee anderen op een adres voor het plegen van een diefstal. Het drietal werd echter gestoord door de bewoner, die op dat moment naar het toilet zou gaan, zo bericht de afdeling Public Relations van het Korps Politie Suriname in een zondag 30 oktober 2016 uitgebracht persbericht.

De bewoner zag toen de deurklink van de achterdeur op en neer bewegen. Hij vertrouwde de zaak niet en pakte zijn jachtgeweer. Buiten zag hij drie mannen staan. Een was gewapend met een jachtgeweer met ingekorte loop. De bewoner, die ondernemer is, schoot in de richting van de mannen. Een van hen werd dodelijk geraakt, terwijl de twee anderen wegvluchtten met achterlating van het wapen en de auto waarmee zij naar de woning waren gereden.

De ondernemer is in het bezit van een wapenvergunning voor een jachtgeweer. De afdeling Kapitale Delicten die belast is met het onderzoek werkt aan de aanhouding van de twee op de vlucht geslagen verdachten.

Bond Belangenbehartiging Gepensioneerden uit Overheidsdienst tevreden met Srd 100 Kerst-extraatje

'Het extraatje is in ieder geval beter dan de bigisma dey'

Sommige ouderen zouden toch liever weer de bigisma dey hebben gehad dan de Srd 100 extra - 'Wat doe je in zo'n tijd met Srd 100? Ik denk dat Srd 300 beter geweest zou zijn'


De Srd 100 die senioren in december extra ontvangen bovenop hun algemene oudedagsvoorziening, vindt de Bond Belangenbehartiging Gepensioneerden uit Overheidsdienst een goed initiatief. Bondsvoorzitster Renate Wouden zegt vandaag, maandag 31 oktober 2016, in de Ware Tijd, dat zij begrip kan opbrengen voor de eenmalige uitkering die als vervanging moet dienen voor het komen weg te vallen van de jaarlijkse bigisma dey. 

Behalve om het feit dat dit het land minder zal kosten, verwijst ze ook naar de frustraties die het organiseren van deze dag met zich meebracht. Zo werd er vaak geklaagd over eten dat verzuurd was en andere zaken. Ze merkt verder op, dat niet elke seniorenburger kon participeren aan de bigisma dey. Als voorbeeld noemt ze personen met een lichamelijke beperking of personen die ver wonen.

Ze geeft deels toe dat de geldcompensatie misschien niet voldoende zal zijn voor een seniorenburger om zich te ontspannen, maar vindt dit in ieder geval beter dan de bigisma dey. Enkele seniorenburgers met wie de redactie van de Ware Tijd heeft gesproken, blijken in tegenstelling tot Wouden niet echt tevreden te zijn met de extra uitkering.

'Ik had toch graag een bigisma dey gewild, ondanks de missers, omdat het bij mij meer ging om het intermenselijk contact. Het was voor mij een soort reünie omdat je mensen ontmoet die je in geen jaren hebt gezien', zegt de 64-jarige W.S. Ze vindt de financiële tegemoetkoming overigens van generlei waarde, gezien de huidige economische situatie.

'Wat doe je in zo'n tijd met Srd 100? Ik denk dat Srd 300 beter geweest zou zijn', zegt de 66-jarige B.E. Hij is overigens van mening, dat een dagje eruit er beter toe zou doen dan geldcompensatie. 'Ik geniet van de natuur en ontmoet veel vrienden.'

'Privékwestie…'; Alphons Levens

Privékwestie…


Nou schrijft een politicoloog,
dat het kopen van een te duur huis
door de voormalige governor van onze Centrale Bank
een privékwestie is:
“Voor mij is belangrijk,
dat hij het van zijn eigen geld doet.”
‘k Moet even terug naar het Groot Woordenboek.

De ene columnist schrijft,
dat wij niet vergeten,
de andere columnist schrijft,
dat dit volk snel vergeet;
is onze politicoloog misschien vergeten
de vele openbare kritieken
op ‘t te hoge salaris van de voormalige governor?

Alphons Levens,
24 oktober 2016.

UPDATE: Man vermoordt echtgenote en pleegt vervolgens zelfmoord

Aanleiding voor drama nog onbekend


Starnieuws bericht zondag 30 oktober 2016, dat in het ressort Munder, aan de Kasjoemastraat, een man zijn vrouw heeft vermoord en vervolgens zelfmoord heeft gepleegd.

De politie is nog ter plekke met het onderzoek bezig. Het is nog niet duidelijk wat de aanleiding is geweest voor het drama.

Volgens de website van de Ware Tijd, zondagavond, gaat het om de 32-jarige Carol Dhurmanm die in een badkamer buiten de woning werd aangetroffen, en Harilal Persaud (46), die achter het huis, hangend aan een touw werd gevonden.

zondag 30 oktober 2016

Goudkamp aan Tossokreek ten zuiden stuwmeer overvallen

Kamp door vier gewapende mannen overvallen, een wordt in vuurgevecht getroffen door kogel

Gewonde overvaller aangehouden, overige overvallers met ruw goud en ATV op de vlucht


Vier gewapende mannen hebben een een goudkamp overvallen aan de Tossokreek, ten zuiden van het stuwmeer. Starnieuws bericht vanmiddag, zondag 30 oktober 2016, te hebben vernomen, dat een van de verdachten tijdens een vuurgevecht is geraakt door een kogel. 

Hij is aangehouden door de mensen die werden belaagd. De overige rovers zijn gevlucht.

De overvallers hebben nog onbekende hoeveelheid ruw goud en een ATV buitgemaakt. De politie is nog bezig met het onderzoek.

Vanaf Afobaka is het ruim vijf uren gevaren worden om op de plek aan te komen.

(Bron: Red. De Surinaamse Krant/Google Earth)

Broer en zus (15 en 12 jaar) aangehouden voor verspreiden pornografisch filmpje

Op beelden is te zien dat 15-jarige verdachte en een 13-jarig meisje seksuele handelingen plegen


De politie heeft twee jongeren aangehouden en in verzekering gesteld, verdacht van het verspreiden van pornografische beelden. Het gaat om een broer en een zus in de leeftijd van 15 en 12 jaar. Het slachtoffertje, een 13-jarig meisje, heeft aangifte gedaan, nadat de beelden vermoedelijk door de twee verdachten op school waren verspreid. Dit bericht vandaag, zondag 30 oktober 2016, de Ware Tijd op haar website.

Op het filmpje is te zien hoe de 13-jarige bezig is seksuele handelingen te plegen met de 15-jarige verdachte. Het filmpje werd verder verspreid door de zus van de verdachte.

De twee verdachten zijn vermoedelijk leerlingen zijn op VOJ-en VOS-niveau.

Bewoners Saramacca dreigen met barricade Mr. P. Chandishawweg

Mogelijk actie om aandacht te vragen voor deplorabele staat van weg

Bewoners worden ondersteund voor VHP-Assembleelid Jogi - 'Trucks rijden in colonnes achter elkaar en als jij niet uitkijkt, nemen zij jou ook mee'


Bewoners in het district Saramacca dreigen de Mr. P. Chandishawweg te barricaderen om zo aandacht te vragen voor de zeer deplorabele staat waarin de weg nu verkeert. Het VHP-Assembleelid Mahinder Jogi zegt vandaag, zondag 30 oktober 2016, op de website van het Dagblad Suriname dat kuilen en verzakkingen op de weg in de laatste periode dusdanig verergerd zijn, dat er een heel gevaarlijke situatie is ontstaan. 

Jogi benadruk,t dat alles te wijten is aan de zware vrachtwagens die dagelijks over de weg rijden. 'Deze verzakkingen hebben als gevolg dat de verkeersveiligheid enorm in gedrang komt. Mensen moeten uitwijken, terwijl anderen niet uitwijken en van de weg vliegen. Trucks rijden in colonnes achter elkaar en als jij niet uitkijkt, nemen zij jou ook mee. Schoolkinderen moeten dagelijks over de weg, moeten lopen of worden vervoerd. De situatie die zich nu daar manifesteert, is bijzonder gevaarlijk voor een ieder', zegt de VHP’er.

(Bron: Red. De Surinaamse Krant/Google Earth)
De parlementariër vindt dat het ministerie van Openbare Werken en de politie in deze op zouden moeten treden. Ondertussen heeft hij met de politie van verschillende ressorten in Saramacca gesproken.

'De waarnemende GPK (Gewestelijke Politiecommandant) van Jarikaba heeft mij aangegeven dat hij de beschikking moet hebben om de weg te kunnen afsluiten voor zwaar verkeer. Zonder die beschikking kan de politie de autobestuurders niet verbieden gebruik te maken van de weg', zegt Jogi. De parlementariër zegt verder, dat minister Siegfried Wolff van Openbare Werken hem gisteren verzekerd heeft de voornoemde weg en de Tawajarieweg zo snel als mogelijk aan te pakken. De bewindsman heeft volgens hem ook de toezegging gedaan, beschadigd wegmeubilair gelijk te vervangen en dat hij erop gaat toezien dat de politie inderdaad beschikt over de vereiste documenten om over te kunnen gaan tot afsluiting van de weg voor zwaar verkeer.

De politicus zegt blij te zijn, dat de bewindsman zijn bereidheid heeft getoond, zaken zo snel als mogelijk aan te pakken. Indien de beloofde aanpak echter uitblijft, zal binnen enkele dagen overgegaan worden tot het barricaderen van de weg. 'Wij hebben opgemerkt dat verschillende belangengroepen in de afgelopen periode in staat zijn geweest om middels wegbarricades hun probleem opgelost te krijgen. De bewoners zullen dat ook doen en ik als parlementariër zal ze daarbij ondersteunen.'

Advocaat Sewcharan zou van rechter in terugroep-Kort Geding wijzigingen Terugroep moeten inbrengen

Wet zou zich niet in dossier bevinden....

'Wetten zijn openbaar, ik begrijp niet dat de rechter vindt, dat de advocaat de wet in het geding moet brengen'


Een klokkenluider laat vandaag, zondag 30 oktober 2016, via het Dagblad Suriname, weten dat mr. Gerold R. Sewcharan de politieke leiders van de Pertjajah Luhur (PL), VHP en NPS, respectievelijk Paul Somohardjo, Chandrikapersad Santokhi en Gregory Rusland, ervan op de hoogte heeft gesteld dat hij op 27 oktober via de griffier heeft vernomen, dat in de Kort Gedingzaak van de PL, VHP en NPS tegen de dissidente en terugeroepen parlementsleden Raymond Sapoen en Diepakkoemar Chitan en de voorzitster van De Nationale Assemblee Jennifer Geerlings-Simons, de rechter aan de advocaat van de tegenpartijen heeft gevraagd om de wijzigingen van de Terugroepwet in het geding te brengen. 

De wet bevindt zich volgens de griffier niet in het dossier van de rechter. De advocaat van de gedaagden heeft daartoe tot uiterlijk 4 november aanstaande van de rechter de tijd gekregen.

De reactie van Sewcharan tegen de griffier was, dat de wet al door de advocaat is overlegd bij de conclusie van dupliek op 25 augustus 2016. Hij heeft die immers wel ontvangen.

Sewcharan liet in een schrijven zijn cliënten weten dat ‘de beslissing van de rechter is, wat mij betreft onbegrijpelijk’. ‘Wetten zijn openbaar. Ik begrijp niet dat de rechter de zaak aanhoudt om de advocaat in de gelegenheid te stellen de wet in het geding te brengen en nota bene met ruim een week. Overigens komt het bijna niet voor dat een advocaat een stuk wel aan de advocaat van de wederpartij geeft en niet aan de rechter. Ik weet vooralsnog niet wat ik hiervan moet denken’, aldus Sewcharan aan Somohardjo, Santokhi en Rusland.

Suriname is toe aan een nationale kunsthal

Bij opening Nationale Kunstbeurs 2016 wordt weer gewezen op noodzaak kunsthal


Minister Peneux wil zich inzetten om financiering voor hal te zoeken mits hij goed project ontvangt


Een nationale kunsthal in Suriname is een noodzaak. Dit bleek weer eens bij de opening van de Nationale Kunstbeurs (NK) 2016. De voorzitter van de stichting Nationale Kunstbeurs Suriname, Michel Brahim, haalde tijdens zijn toespraak als de noodzaak aan, zo bericht de webeditie van de Ware Tijd vandaag, zondag 30 oktober 2016.

'Niet alleen voor de NK, maar ook voor ballet, toneel, literatuur en andere culturele en kunst expressie', zei hij.

Sigmund Poeve, directeur van de Surinaamse Bank (DSB) en hoofdsponsor van de NK, ondersteunt de zoveelste uiting van de gedachte van een nationale kunsthal. 'Kunst bindt en verbindt, maar ook van belang is het gedachte goed dat wordt voorgedragen.'

Minister Robert Peneux van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, die de NK officieel opende, zegt zich persoonlijk te zullen in zetten om te helpen bij het zoeken naar financiering als een goed project bij hem werd ingeleverd voor de bouw van een nationale kunsthal. De Nationale Kunstbeurs 2016 kan tot en met 5 november worden bezocht.

Zwemsport op Curaçao de dupe van langdurige sluiting Sentro Deportivo Kòrsou

Voorzitter Federashon Aquatico Kòrsou: 'We hopen dat het zwembad snel gereed is'


Het zwembad van Sentro Deportivo Kòrsou (SDK) is al een jaar dicht en zal voorlopig niet klaar zijn. De renovatie is in volle gang, maar wordt geplaagd door vertragingen. 'We hopen dat het zwembad snel gereed is', zegt voorzitter Glyselle Hanst van Federashon Aquatico Kòrsou vandaag, zondag 30 oktober 2016, op de website van Caribisch Netwerk. 

Volgens Hanst hadden en hebben zij als organisatie geen invloed op de vertragingen.

'We zijn een organisatie die afhankelijk is van geld van de regering en daarnaast zijn wij ook afhankelijk van het bedrijf die de volledige renovatie doet van het stadion.'

Het gesloten zwembad heeft consequenties voor de verschillende zwemteams en wedstrijdzwemmers op Curaçao. Sigmund Sasso, voorzitter van Sithoc: 'Bij de profselectie van vorig jaar zat meer dan de helft van het Sithoc team. Eén zwemmer is tot atleet van het jaar benoemd, Isacar Paula. Verder hebben we ook Mauricio Payne, Adrian Hoek en Tiareth Cijntje die deel vormen van een topteam.'

Sithoc coach Reginaldo Brizuela Gonzalez vult Sasso aan en zegt, dat Curaçao trots moeten zijn op de jongeren die sporten, elke dag komen trainen en aan hun discipline werken.

Klikt u hier om het complete artikel te kunnen lezen.

Directoraat Cultuur van MinOWC wil masterplan voor aanpak binnenstad Paramaribo

Paramaribo Urban Rehabilitation Program gefinancierd door Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank


Het is een vaak voorkomende klacht, Paramaribo heeft geen stadsplanning. Althans zo lijkt het. Het gevolg, verkeer dat elke dag meer lijkt dicht te slibben, op elke hoek eenzelfde soort buurtwinkel, maar ook monumentale gebouwen die met de grond gelijkgemaakt worden en nieuwe monumenten die zonder overleg als paddenstoelen uit de grond lijken te rijzen. Maar, de regering is voornemens daar verandering in te brengen. Dit schrijft de Ware Tijd vandaag, zondag 30 oktober 2016, in haar webeditie.

Het directoraat Cultuur van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MinOWC) hield donderdag een bijeenkomst met om van gedachten te wisselen over de rehabilitatie van Paramaribo en zo een masterplan te maken en meer draagvlak te creëren.

Cultuur-directeur Stanley Sidoel zei, dat het Paramaribo Urban Rehabilitation Program, zoals het project heet, door een financiering van de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank (IDB ), zal worden uitgevoerd. 'Paramaribo zit met een aantal uitdagingen, zoals de verkeers- en parkeerproblematiek en andere zaken die opgelost moeten worden.'

Inleiders Stephen Fokke en Chris Healy lieten doorschemeren dat die oplossingen bewust gezocht worden bij landen wier situatie weinig verschilt met die van Suriname. In eerste instantie zal bij de IDB twintig miljoen Amerikaanse dollar geleend worden om het project tot uitvoer te brengen. 'Met deze lening zullen we niet alles kunnen aanpakken, maar wordt er onder meer een aanvang gemaakt met de ergste problematiek van onze binnenstad', aldus Fokke. Mits het project goed wordt uitgevoerd, verwacht de directeur van Stichting Gebouwd Erfgoed Suriname (SGES) dat er een vervolgtraject komt.

Het geld moet in 25 jaar terug worden betaald aan de kredietverstrekker, met een aflossingsvrije periode van 5,5 jaar. Het programma heeft als doel om een bijdrage te leveren aan de sociaaleconomische ontwikkeling van de binnenstad, terwijl ook behoud van het gebouwd erfgoed wordt nagestreefd. Voor de stedelijke interventie is 75 procent van het bedrag beraamd. Het ligt ook in de bedoeling dat wonen in de binnenstad met dit project wordt gestimuleerd, terwijl ook versterking van het particulier bedrijfsleven en institutionele versterking van het beheer van de werelderfgoedsite hoog op de lijst van specifieke doelstellingen staat.

Ter informatie twee documenten van de IDB:Birinderkoemar Jaikaran nieuwe president-commissaris Canawaima Management Company

Bedrijf onderhoudt veerverbinding tussen Suriname en Guyana


De Canawaima Management Company, het bedrijf verantwoordelijk voor de veerverbinding tussen Suriname en Guyana, heeft een nieuwe Raad van Commissarissen. President-commissaris is Birinderkoemar Jaikaran. 

Minister Andy Rusland van Transport, Communicatie en Toerisme (TCT), zegt, aldus Starnieuws vandaag, zondag 30 oktober 2016, dat de vervanging van de Raad van Commissarissen gezien moet worden in het licht van verjonging en decentralisatie. Er is gekozen voor bestuursleden uit het district Nickerie, omdat Canawaima in dit district is gevestigd.

Jaikaran, die ondernemer is, vormt samen met Catherine (Lifia) Pelswijk en Sultan (Rocky) Mohamed de nieuwe raad. Het verhogen van het aantal passagiers dat tussen Suriname en Guyana wordt vervoerd met de Canawaima veerboot, is het eerste waar de nieuwe president-commissaris aan wil werken. Het bedrijf onderhoudt al achttien jaar de veerverbinding tussen Suriname en Guyana.

Asbest in dak pand ministerie van RGB Cornelis Jongbawstraat is 'een tijdbom'

Minister Relyveld: 'De mensen in gebouw gaan een langzame dood tegemoet'

Personeel Grondinspectie na drie weken staking weer aan het werk

Actie was gericht onder andere tegen ontbreken airco in pand


Minister Steven Relyveld van Ruimtelijke ordening, Grond- en Bosbeheer uitte vrijdag in het programma Bakana Tori op de radiostaatszender SRS zijn bezorgdheid over de staat van het hoofdgebouw van het ministerie aan de Cornelis Jongbawstraat. In de dakbedekking zit het kankerverwekkende asbest. De minister sprak van een tijdbom. Volgens hem gaan de mensen in het gebouw een langzame dood tegemoet, omdat er al asbestdeeltjes loskomen, waarin giftige stoffen zitten.


Na ongeveer drie weken staking zal de afdeling Grondinspectie van het ministerie van Ruimtelijke ordening, Grond- en Bosbeheer morgen weer opengesteld worden voor het publiek. Door de actie is een stagnatie opgetreden in het verwerken van grondaanvragen. De medewerkers voerden actie tegen onder andere de hoge temperatuur in het gebouw, omdat er geen airco was

De directeur van de NV Energie Bedrijven Suriname, Rabin Parmessar, heeft een extra transformator laten plaatsen in de omgeving van het gebouw, waardoor de capaciteit is verzwaard. Ook bondsvoorzitter Ronald Hooghart van de Centrale van Landsdienarenorganisaties (CLO) zou zich, aldus de webeditie van de Ware Tijd vandaag, zondag 30 oktober 2016, hebben beijverd dat het werk zou worden hervat.

Het vervangen van het hoofd van de dienst heeft ook kwaad bloed gezet bij medewerkers. Relyveld zei vrijdagmiddag bij de SRS, dat de vervanging met het algemeen belang te maken heeft. Hij vindt het echter niet juist, om via de media hierover te praten. De bewindsman zei, dat het ministerie gaat voor versterking, verbetering en verdere ordening.

Divali-oproep NPS aan regering om het volk 'uit de duisternis te halen'

'Deel volk leeft nu in duisternis door onoverzichtelijk, verkwistend beleid huidige regeerders'


De Nationale Partij Suriname (NPS) doet een dringend beroep op de huidige regeerders om het Surinaamse volk uit de duisternis te halen en het licht weer te laten schijnen. Deze oproep wordt gedaan in het teken van de viering van het divalifeest dat gekenmerkt wordt door de overwinning van het licht op de duisternis. 

'A regering dof a peer gi Sranan', is de veelgehoorde klaagzang. Een groot deel van het volk leeft nu in duisternis vanwege het onoverzichtelijk en verkwistend beleid van de huidige regeerders. Zonder enige vorm van gevoel wordt dit land en ons volk gestort in een avontuur dat direct of op termijn desastreuze gevolgen heeft.

Grote katalysatoren van ontwikkeling zoals de energiesector worden niet strategisch ingezet, er is een schrijnend tekort aan medische verbruiksartikelen in ziekenhuizen, prijzen in de winkels vliegen de pan uit, onze waterbronnen worden verpand en er ontbreekt gedegen beleid voor de aanpak van de criminaliteit en milieuvraagstukken. Dit zijn slechts enkele punten die ertoe hebben geleid dat Surinamers hun eigen land haast niet meer herkennen.

Een land dat onder het regime van de NPS voldoende perspectief bood en nog biedt voor ontwikkeling en groei. Het divalifeest dient daarom ook in bezinning te worden gevierd door ons allen waarbij wij ons moeten afvragen: 'Wat is goed en wat is slecht, wanneer is er licht en wanneer duisternis?'

Bij beantwoording van deze vragen zal gauw duidelijk worden dat de samenleving kiest voor het licht dat verbonden is met het goede: het volk gaat voor helder en prudent beleid. Dit alles staat in verbinding met de structuur van de NPS; een structuur waarbij de droom van een welvarend, vredig, evenwichtig land kan worden gerealiseerd. Gezien dit gegeven doet de partij ook een oproep aan het volk: 'Stap uit de duisternis en sluit je aan bij het licht.'

SUBH DIVALI

Namens de NPS, 
Gregory Rusland, voorzitter

Nieuwe districtscommissaris Coronie Tarnadi (NDP) nog niet 1, 2, 3 weg uit Assemblee

Kort voor begrotingsbehandeling heeft NDP-fractie Tarnadi nog nodig


Remie Tarnadi (NDP), die de nieuwe districtscommissaris van Coronie wordt, zal voorlopig zijn lidmaatschap van De Nationale Assemblee niet opzeggen. Taradi is zo kort voor de begrotingsbehandeling nog nodig in de NDP-fractie. De nieuwe districtscommissarissen worden woensdag beëdigd door president Desi Bouterse. 

Minister Edgar Dikan van Regionale Ontwikkeling zegt vandaag, zondag 30 oktober 2016, in een reactie op Starnieuws, dat dinsdag definitief wordt besloten of Tarnadi beëdigd zal worden. Hij wordt in elk geval nog niet geïnstalleerd als districtscommissaris.

Tarnadi zegt, dat hij nog niet geïnstalleerd zal worden en het district ook niet zal overnemen. Dit zal plaatsvinden na de behandeling van de begroting en het Meerjaren Ontwikkelingsprogramma. Tarnadi is net als elk ander Assembleelid betrokken bij de voorbereiding van de begrotingsbehandeling. Hij is voorzitter van de Assembleecommissie van Ruimtelijke ordening, Grond- en Bosbeheer en lid van de commissies van Buitenlandse Zaken en Landbouw, Veeteelt & Visserij.

In verband met zijn nieuwe functie is Tarnadi intussen overgeplaatst van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur naar Regionale Ontwikkeling. 'Ik ga de twee functies niet combineren', zegt het Assembleelid.

’Welgeïnformeerd’, Radio Tamara Amsterdam, schijnt 30 oktober licht op opvolging Zalm, invloed Diyanet en EU/Oekraïne

Oproep aan Afro-kiezers om bij 2e Kamerverkiezingen stem te geven aan 'power Afro-vrouw' Sylvana Simons


Het panel van het wekelijkse actualiteitenprogramma ’Welgeïnformeerd’ van de lokale Amsterdamse zender Radio Tamara bespreekt zondag 30 oktober 2016 weer diverse interessante, prikkelende actuele, Nederlandse-, Surinaamse- en wereldnieuwsitems, met in het eerste uur van zes uur tot zeven uur (Nederlandse tijd) onder andere aandacht voor:

* Mr. Owen Venloo roept Afro-kiezers en sympathisanten op om bij de komende Tweede Kamerverkiezingen massaal voorkeurstemmen uit te brengen op power Afro-vrouw Sylvana Simons van DENK. 
Om de gevestigde politieke partijen te laten, zien dat de Afro-kiezers een belangrijke factor van politieke betekenis zijn. Venloo vindt het opmerkelijk, dat eigenlijk geen van de gevestigde politieke partijen Afro-kandidaten, die zich niet de mond laten snoeren, op hoge plaatsen zetten op hun kandidatenlijsten. Dan moet de Afro-gemeenschap dat dan maar zelf doen vindt hij. En die gelegenheid doet zich nu voor, dus roept Venloo alle Afro-kiezers, ongeacht van welke partij dan ook, op om net als bij de vrouwenemancipatie, hun voorkeurstem uit te brengen op Sylvana Simons die, nog niet in het parlement zittend, zich al succesvol heeft geprofileerd en ingezet, onder meer om Zwarte Piet weg te krijgen.
Een moedige power Afro-vrouw die onze massale steun dubbel en dwars verdient, aldus Venloo op Facebook.

* Wie wordt de opvolger van Gerrit Zalm bij ABN-AMRO Bank?
Omdat deze bank tijdens de crisis is gered door de regering met geld van de belastingbetaler, is 77% van de aandelen nu in handen van de Staat der Nederlanden. Dus de minister van Financiën, Jeroen Dijsselbloem, heeft een grote vinger in de pap bij deze benoeming van een nieuwe bestuursvoorzitter ABN-AMRO. De bank wil eigenlijk een echte bankman of -vrouw, terwijl Dijsselbloem een niet gestaalde en geharde bankpersoon in de top van deze staatsbank wil. Wie gaat het winnen?* De Europese Unie en de verdragen. Met hangen en wurgen is het CETA-Verdrag tussen Canada en de EU erdoor gekomen in Wallonië, België. En nu nog het Verdrag Oekraïne en EU, dat via een referendum door Nederland is weggestemd. Premier Rutte zit ermee in zijn maag, want de regering heeft ook een meerderheid nodig in de Eerste Kamer en die meerderheid is er nog niet. Het wordt een zeer spannend en misschien zelf slapeloos weekend voor Mark Rutte. Sommigen sluiten zelfs een kabinetscrisis niet uit. Wat gaat het worden?

* De Nederlandse regering heeft scherpe kritiek op de Turkse religieuze organisatie Diyanet, die de Turkse moskeeën buiten Turkije, dus ook die in Nederland, aanstuurt. 
Volgens een topman van deze organisatie doet zijn organisatie hetzelfde als het Vaticaan doet naar alle katholieke kerken in de wereld. Volgens deze meneer wordt er niet aan politiek gedaan, maar alleen aan religie.
Uit de sterk verhoogde overheidsmiddelen ten behoeve van deze organisatie mag volgens hem niet worden afgeleid dat de Turkse regering de koers bepaalt.
Heeft hij een punt?

In het tweede uur van zeven uur tot acht uur weer actuele onderwerpen over Suriname en Surinamers:

* De redactie heeft een telefonisch interview met dr. Jules Sedney over plussen en minnen van 43 jaar onafhankelijkheid van Suriname

* Tevens wordt getracht een telefonisch interview te hebben met een Surinaamse politicus over de actuele ontwikkelingen in Suriname.

Het panel van 'Welgeinformeerd' wordt deze keer gevormd door Iwan Bottse en Max Sordam en de presentatie is in handen van Owen Venloo.


Dit programma wordt zondag 30 oktober tussen 22.00 uur en 24.00 uur ook uitgezonden in Amsterdam en omgeving via Salto, kanaal Caribbean FM, 105.5 kabel en 107.9 ether. Om 0.00 uur, dat is 20.00 uur Surinaamse tijd, volgt een herhaling van The Talk met Wayne Telgt. Online te beluisteren via www.radiotamara.com.