vrijdag 1 januari 2016

Agent in Nickerie gearresteerd voor doorrijden, in dronken toestand, na aanrijding

Iemand anders deed zich voor als bestuurder van de auto van de agent

 
De agent van politie T. is door de politie van Nieuw Nickerie in verzekering gesteld voor het in dronken toestand doorrijden na een aanrijding met een bromfietser. Ruim anderhalve week geleden vond die aanrijding plaats in de Middenstandspolder. In verband met deze zaak had de politie in eerste instantie iemand ingesloten die zich had voorgedaan als de bestuurder van het betrokken voertuig. 

Uit nader politieonderzoek bleek echter, dat de auto door T. werd bestuurd, zo bericht het Dagblad Suriname vandaag, 1 januari 2016, op haar internetsite.

Als gevolg van de aanrijding liep de bromfietser zwaar lichamelijk letsel op.

In het belang van het verder onderzoek is de politieman, die vanwege een ander gepleegd feit al enige tijd buiten functie was gesteld, momenteel door de politie opgesloten. De bestuurder die zich valselijk had opgegeven bij de politie is inmiddels in vrijheid gesteld.

Voorlopig geen reshuffeling districtscommissarissen

Minister Dikan is niet bekend met een overheveling of verwijdering van een districtscommissaris


Minister Edgar Dikan van Regionale Ontwikkeling (RO) stelt, dat districtscommissarissen voorlopig niet gereshuffeld zullen worden. Hij reageert vandaag, vrijdag 1 januari 2016, in het Dagblad Suriname op de vraag of de geruchten omtrent een reshuffeling van districtscommissarissen klopt. 

Er zijn zelfs twee kandidaten bekend die genoemd worden als de volgende districtscommissarissen, zo schrijft het Dagblad Suriname op haar website. De minister zegt hiervan niet op de hoogte te zijn en, voor zover hij weet, wordt geen enkele districtscommissaris van zijn of haar post overgeheveld of verwijderd.

Er is nog geen invulling gegeven aan de vervanging van Theo Sondrejoe van Marowijne, die in augustus 2015 is overleden, 'Er is een lopende afspraak met de president. Daarover moet er nog gesproken worden met de regering en de coalitie. Tot die tijd blijft dc Pollack van Commewijne waarnemen voor dit gebied', aldus de RO-minister.

VSB: 'Proeve ambieert niet governor-functie CBvS en is nimmer door ons voorgedragen'

VSB stelt in persbericht, dat nimmer contact is geweest met Bouterse over voordracht Proeve

'Proeve is voorgedragen als kandidaat voor de SER'


Sigmund Proeve, de huidige directeur van De Surinaamsche Bank (DSB), ambieert de functie van governor van de Centrale Bank van Suriname (CBvS) niet. Ook zou hij nimmer door het bestuur van de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) zijn voorgedragen voor deze post. Dit meldt de VSB vandaag, vrijdag 1 januari 2016, in een persbericht, zo bericht het Dagblad Suriname op haar website.

Volgens de VSB is er nimmer contact geweest met president Desi Bouterse over deze kwestie. Het bestuur van de VSB heeft reeds geruime tijd besloten en wel voor de verkiezingen van 25 mei 2015, dat de vereniging geen politieke functies zal invullen en deze gedragslijn heeft zij continu gevolgd in de afgelopen maanden.

Het bestuur van de VSB heeft eveneens besloten, dat zij alleen namen van kandidaten zal voordragen voor raden en overige organen, waarin zij grondwettelijk of wettelijk vertegenwoordigd is, zoals de Staatsraad, de Sociaal Economische Raad (SER) of de Bemiddelingsraad. Proeve is daarom samen met Maarten Schalkwijk en Mariette Tjon A Ten voorgedragen als kandidaten voor de SER, terwijl Paul Torilal, Marlon Telting en Adit Moensi zijn voorgedragen als plaatsvervangende leden.

President Desi Bouterse heeft eerder op een persconferentie bevestigd, dat Proeve voorgedragen is om governor te worden. Hij zei het jammer te vinden als Proeve hiervan afziet, omdat het op die manier via Starnieuws in het nieuws is gebracht. 'Dan gaan wij het bedrijfsleven moeten vragen naar een andere kandidaat.'

De uitspraak van het staatshoofd deed vermoeden, dat het bedrijfsleven Proeve als kandidaat has voorgedragen. De VSB betreurt dit ten zeerste.

'Voor het LGBT Platform was 2015 een succesvol jaar'

Nieuwe voorzitter Govaard: 'Dit jaar zal intern aan organisatie worden gewerkt'


'Wanneer wij kijken naar wat wij ons hadden voorgenomen om te realiseren, al de moeite die wij daarin hebben gestopt en de resultaten die wij met al de moeite hebben geboekt, kunnen wij niet anders dan zeggen dat het platform een succesvol jaar heeft gehad.' Dit zegt de nieuwe voorzitter van het LGBT Platform, Luciën Govaard (zie foto - Bron: Govaard/Facebook), vandaag, 1 januari 2016, in de webeditie van het Dagblad Suriname.

Het platform hield onlangs de vijfde Coming Out Week. Het was volgens Govaard de grootste ooit. De groei was duidelijk te merken. 'Waar wij in 2011, toen wij startten met de Coming Out Week, 11 vlagen rond Paramaribo hadden hangen, hebben wij er in 2015 89 van gemaakt. Voor ons is dat een grote doorbraak.'

Volgens Govaard is 2015 dan ook een uitstekend jaar geweest. Het werk van het platform zal dus naar zijn zeggen op dezelfde tour worden voortgezet.

'Ons werk gaat door. Dat is ons eerste plan voor 2016. Wij hebben twee andere dingen die wij heel concreet willen doen. Ten eerste zal er intern aan de organisatie worden gewerkt. Het ander heeft gewoon te maken met de voortgang van alles wat wij in gang hebben gezet gedurende de afgelopen vier jaren. Wij zijn ook altijd aan het volgen wat de interne staatsdoelen zijn. Wij zijn in contact met internationale organisaties en dit niet alleen voor mensen van de LGBT-gemeenschap, maar voor mensen over het algemeen. Wij zijn ook deel van het burgerinitiatief voor participatie en goed bestuur. Dit alles wat in gang is gezet, verdient het om nagevolgd te worden. Alles wat men van ons gewend is, gaat op de zelfde manier en zelfs intensiever door', aldus de nieuwe voorzitter.

NPS-voorzitter Rusland: 'NPS wil in 2016 waar mogelijk het leven van mensen draaglijker maken'


'Wij treuren niet, maar zullen nu samen ten strijde moeten trekken om u een beter leven te geven'


'Nu 2016 is aangebroken wil de Nationale Partij Suriname (NPS) vooruit kijken en waar mogelijk die ondersteuning geven om het leven voor onze mensen draaglijker te maken. Er dient weer een stabiele situatie gecreëerd te worden, waar wij kunnen plannen en niet bang hoeven te zijn dat wij met maatregelen van de overheid geconfronteerd raken die ons leven alleen maar duurder en dus moeilijker maakt.' Woorden van partijvoorzitter Gregory Rusland gisteravond in het partijcentrum Grun Dyari tijdens de jaarafsluiting. 

'Wij willen dat de duizenden mensen die zonder baan zijn komen te zitten snel weer aan het werk geholpen worden zodat zij een waardig bestaan kunnen hebben en voor zichzelf en gezin kunnen zorgen.'

De NPS wordt volgens Rusland nu meer dan ooit geconfronteerd met een opdracht om luider en krachtiger haar stem te laten horen om verandering te brengen, zodat de Surinaamse gemeenschap zich spoedig kan herstellen en verworden tot een welvarende en levenskrachtige.

Suriname is volgens de NPS-leider terechtgekomen in een diep dal. 'Wij staan voor verbetering van de effectiviteit van het overheidsapparaat, het geven van aandacht aan gemarginaliseerde groepen, het wegwerken van corruptie, sociale wetgeving voor het beschermen van sociaal zwakkeren, bescherming van het milieu en dieren en zeker duurzame economische ontwikkeling.'

'Voor diegenen die het moeilijk hebben om in de basisvoorzieningen voor het gezin te kunnen voldoen moeten er noodmaatregelen getroffen worden zodat zij instaat zijn om een beter leven te hebben.'

Rusland wees de aanwezigen erop, dat zij deze belangrijke opdracht niet alleen zal kunnen voltooien. De partij kijkt naar alle burgers, vooral naar hen die tot het besef zijn gekomen dat bij de verkiezingen in 2015 een verkeerd besluit is genomen. 'Wij treuren niet, maar zullen nu samen ten strijde moeten trekken met alle beschikbare legale en democratische middelen om u een beter leven te geven', sprak de partijvoorzitter.

'Wat wij nu gaan doen is onze focus volledig richten op 2016. Een focus van betrokkenheid, meedoen, meedenken en samen optrekken met iedereen, die anders had gehoopt. Een focus nogmaals van hoop, omdat de NPS die hoop biedt. Laten wij gaan voor politieke rust als basis van duurzame ontwikkeling. Die rust, die ontwikkeling, die vooruitgang kan de NPS u gegarandeerd bieden. Wij dienen ons dan zodanig op te stellen dat wat wij doen in de belangrijkste plaats is om onze samenleving te verheffen naar een hoger niveau en niet alleen maar ja te zeggen omdat het politiek juist zou zijn.'

Rusland riep op om niet alleen uit te kijken, geloof te hebben en te werken naar dat moment, maar zeker ook te bidden voor al diegenen die een bijzonder moeilijk jaar achter de rug hebben, zij het vanwege ziekte, verlies van een dierbare of vanwege de moeilijker geworden financiële situatie.

Den Blauwvinger: Het onbegrijpelijke pagara-fenomeen - 'Time for Change'

COLUMN: Honderden mensen vergapen zich jaarlijks met oordopjes in en mondkapjes voor aan knallend 'giftig' rookfestijn

Tijd om rokerig pagara-feestje te veranderen in mooi siervuurwerkfestijn tijdens jaarwisseling- Geef de jaarwisseling haar glans terug....


Het was weer zover. Het centrum van Paramaribo werd gisteren overdag, zoals ieder jaar op oudjaarsdag, bezet door een mensenmassa. Het was weer zover. De zogenoemde pagara-estafette, dit jaar omgetoverd tot een pagara-festijn en weer georganiseerd door een aantal winkelbedrijven. Rechtstreeks uitgezonden door de staatszender STVS en van commentaar voorzien door een presentatrice en presentator die vooral zichzelf heel leuk leken te vinden en onschuldige bezoekers aanklampten om ze lastig te vallen met de meest onnozele vragen.

Vingers in de oren en op afstand gehouden worden door mannen en vrouwen in uniform
Een vuurwerkfeest dat om onbegrijpelijke redenen ieder jaar weer vele bezoekers uit binnen- en buitenland (lees: Nederland) trekt. Onbegrijpelijk, immers wat is er de lol van om met oordopjes (duizenden werden gratis uitgedeeld door een organisatie) of met een aantal van je vingers in je oren en een mondkapje of lapje stof voor je mond, je te vergapen aan met een hels kabaal uit elkaar spattende strengen pagara's? Daarbij ook nog een op zo'n twee meter afstand gehouden door leden van de korpsen politie en brandweer van Suriname, om maar extra aan te geven hoe 'leuk' het feestje is.

Honderden fotocamera's, I-Phones, tablets, videocamera's en mobiele telefoons werden omhoog gehouden om toch maar vooral spannende beelden vast te leggen: uit elkaar knallende pagara's en rook, vooral veel giftig en dus ongezonde rook. Onbegrijpelijk. Maar, het is ook een feest van om gezien en gezien te worden en om te drinken. Vele blikjes bier en veel reclame van de lokale bierproducent Parbo. Hier en daar wat podia met schreeuwerige muziekgroepjes. Een Surinaams feestje van de gekte, dat nu en dan toch in het recente verleden goed bleek voor een beetje video-aandacht van een internationale nieuwszender als CNN.

En dit alles dus overdag, rond het middaguur, op de laatste dag van 2015. Overdag, en dus niet tijdens de jaarwisseling.

Pagara's, maak plaats voor siervuurwerk
Waarom investeren die organiserende winkelbedrijven niet eens in een mooi siervuurwerkfestijn tijdens de jaarwisseling, dus om middernacht, en laten ze de herrie en de giftige dampen van de traditionele pagara's niet eens voor wat ze zijn, ongezond en onaantrekkelijk? Time for change? Valt er niet meer te genieten van een mooi siervuurwerkspektakel dan van op de grond uit elkaar spattende pagara's? De antwoorden lijken duidelijk.

Bij deze dan ook een oproep aan de organisatie van het pagara-festijn om in 2016 over te stappen op een mooier en meer verantwoord siervuurwerkspektakel in het centrum van de stad, op bijvoorbeeld het Onafhankelijkheidsplein, in plaats van weer een oorverdovend en rokerig ongezond pagara-feestje overdag.

Kort termijn vuurwerkverkoop en afschieten vuurwerk in
Overigens, krijg je in Paramaribo wel eens het gevoel, dat de jaarwisseling al dagen van te voren wordt 'gevierd'. Vanaf de dag dat vuurwerk mag worden verkocht, 28 december, wordt er zinloos geknald en dat gaat door tot en met morgen, 2 januari. Het afschieten van vuurwerk tijdens de echte jaarwisselingsnacht lijkt dan ook geen enkele zin meer te hebben, aan kracht te hebben ingeboet, er is immers nauwelijks verschil te horen en te zien met de nachten en dagen er voor.Suriname kent een paar jaarwisselingen....

Een tweede oproep, maar nu gericht aan de regering, is dan ook om dit jaar de vuurwerkverkoop te laten plaatsvinden vanaf bijvoorbeeld oudjaarsdag, 31 december, tien uur in de ochtend tot zes uur 's avonds en het afschieten van vuurwerk toe te staan tussen oudjaarsdag 31 december tien uur 's morgens en nieuwjaarsdag 1 januari vier uur 's morgens. Mogelijk krijgt daardoor de jaarwisseling in Suriname weer echte glans en kracht. Geef de jaarwisseling weer haar traditionele intenties en gevoelens en kleuren aan de hemel terug.

Hoogachtend,
Den Blauwvinger
1 januari 2016
Amsterdam-Paramaribo

Toch weer op paar locaties kogelinslagen tijdens jaarwisseling

Mensen blijken jaarwisseling ook te 'vieren' door vuurwapens te gebruiken


Op minstens drie locaties in Paramaribo zijn rond de jaarwisseling bij het Korps Politie Suriname kogelinslagen gemeld. Aan de Mottonshooplaan werden thuis bij een politie-inspecteur kogelinslagen op het balkon aangetroffen. De kogels zijn ingeslagen in twee stoelen. Niemand is gewond geraakt, zo bericht vandaag, 1 januari 2016, Starnieuws.

Aan de Ramdjansingweg te Latour werd bij een woning een kogelinslag vastgesteld in het plafond. Een kogel van kaliber 9mm werd in beslag genomen door de politie. Niemand werd geraakt door de kogel.

Ook aan de Sohawanweg werd een kogel aangetroffen en in beslag genomen door de politie. Niemand is gewond geraakt.

De politie is nog bezig met het onderzoek. Eerder had de politie gewaarschuwd om wapens niet te gebruiken als 'vuurwerk'.

Vertrek Suralco leidt tot zo'n 30 procent inkomstenderving voor de MAS

Minister Rusland en MAS-directeur Amafo: 'MAS zal deze uitdaging het hoofd kunnen bieden'


Met het vertrek van bauxietmaatschappij Suralco valt in één keer ongeveer 30 procent van de inkomsten van de Maritieme Autoriteit Suriname (MAS) weg. De grote uitdaging voor 2016 is om via besparingen en nieuwe projecten de leemte op te vullen en de omzet minimaal break-even te houden. 

Minister Andy Rusland van Transport, Communicatie en Toerisme en MAS-directeur Michel Amafo zeggen vandaag, 1 januari 2016, in de Ware Tijd, ervan overtuigd te zijn dat het bedrijf deze uitdaging het hoofd zal kunnen bieden.

MAS heeft niet alleen deskundigheid in huis om het in 2016 financieel-economisch goed te doen, maar ook mogelijkheden. 'Het is een slok op een borrel', aldus Rusland. Hij zegt dat het bedrijf nu zwaar zal moeten bezuinigen en zal moeten bekijken hoe op een andere manier meer geld verdiend kan worden. Er zijn mogelijkheden te over.

'Nu wordt nagegaan hoe de vetkwabben uit de organisatie te halen wegens het vertrek van Suralco.' Het bedrijf is, aldus Rusland, een belangrijk orgaan in de regio. 'Wij waarderen vaak genoeg niet wat we hebben. Eigenlijk is de MAS een gigant in het Caribisch gebied.' Ze is in staat trainingen te verzorgen en een belangrijke schakelfunctie te vervullen bij maritieme ontwikkelingen in de regio.

Directeur Amafo zegt voorts, dat er al maatregelen worden doorgevoerd om de kosten te verlagen en de efficiëntie te verhogen. Hij noemt 2015 in financieel opzicht een veel beter jaar voor de MAS ten opzichte van 2015. '2016 Wordt een heel uitdagend jaar, omdat het effect van het vertrek van Suralco te merken zal zijn.'

Vuurwerk in Suriname maakt tot en met oudjaarsnacht 20 slachtoffers

Zeven slachtoffers jonger dan tien jaar


Was het aantal vuurwerkslachtoffers tot gistermiddag nog vijf, binnen enkele uren was dat gestegen naar twintig. Het jongste vuurwerkslachtoffer is een meisje van twee jaar.

Van de slachtoffers zijn zeven jonger dan tien jaar. De brandweer stelt, aldus Starnieuws vandaag vrijdag 1 januari 2015, dat de aard van de verwondingen varieert van kruit in het oog tot barstwonden.

Vorig jaar rond deze tijd was het aantal vuurwerkslachtoffers zestien, waaronder twee in Nickerie. Voorlopig is er in het rijstdistrict geen enkel vuurwerkslachtoffer genoteerd. In 2014 waren er achtentwintig ongevallen met vuurwerk.

Tot en met morgen, 2 januari, mag nog vuurwerk worden verkocht en afgestoken.

Drie scalianhouders mogen gaan werken in de Sarakreek, district Brokopondo

Goudzoeklocatie voor drie goudpontons 20 kilometer verwijderd van stuwmeer


Drie eigenaren van scalians ofwel goudpontons hebben toestemming van minister Regilio Dodson van Natuurlijke Hulpbronnen (NH) gekregen om in het zuidoostelijk deel van de Sarakreek in Brokopondo te mogen dredgen. Het gaat om Pieter Peneux van JPP International NV, Soenil Kalloe van Maxi Goldmining en Moreira Santos van Armadillo Mining NV, die samen negen scalians op het stuwmeer hadden. Vijf scalians mogen in het hun toegewezen gebied opereren, zo is vanochtend, vrijdag 1 januari 2016, op Starnieuws te lezen.

Het ziet er dus naar uit, dat de regering toch weer goudzoeken in open water gaat gedogen, terwijl dat bij wet is verboden.

Dodson bevestigt, dat de drie ondernemers vooruitlopend op een nog te ontvangen landconcessie, toestemming hebben om te dredgen in de Sarakreek. De bewindsman zegt, dat afgesproken is dat niemand meer in het stuwmeer naar goud mag zoeken. De plek die nu toegewezen is, is ongeveer 20 kilometer verwijderd van het stuwmeer. Ook de lokale dorpen hebben een inbreng bij de activiteiten. Het gaat om maximaal twee jaar. De ingangsdatum is gisteren, 31 december 2015.

De beslissing is genomen nadat alles op een rijtje was gezet. Ook het Openbaar Ministerie heeft onderzoek gedaan. Gebleken is, dat door officiële organen van de Staat in de periode 2011-2015 verwachtingen zijn gewekt bij de scalianeigenaren. Zij zouden toestemming krijgen van NH om goud te delven in kreken en rivieren in Brokopondo, met name Sarakreek.

De scalianeigenaren hebben schriftelijk gegarandeerd dat zij goudwinningsactiviteiten in het stuwmeer zullen nalaten. De minister stelt, dat na een lang traject doorlopen te hebben, partijen elkaar uiteindelijk hebben gevonden. De vier overige in beslag genomen en aan de ketting gelegde scalians zullen ontmanteld worden of zij krijgen een andere bestemming. Hierover wordt nog van gedachten gewisseld, zegt Dodson.

(Red. De Surinaamse Krant/Starnieuws)

Contract IJmuidens sleep- en bergingsbedrijf Iskes in Frans Guyana biedt ook mogelijkheden voor Suriname

Directeur Van de Graaf van Iskes' partner Baggerbedrijf de Boer: 'Wij zijn er klaar voor en gaan liever vandaag dan morgen aan de slag in Suriname'


Het IJmuidense sleep- en bergingsbedrijf Iskes Towage & Salvage gaat aan de slag in Zuid-Amerika. In Frans Guyana start het bedrijf sleepdiensten in de havensteden Cayenne en Kourou, in een joint-venture met het Nederlandse baggerbedrijf De Boer (Foto:Delta Queen, zelfvarend kraanponton - Bron: baggerbedrijf De Boer). Dat berichtte woensdag 30 december 2015 het Haarlems Dagblad.

Het gaat om een project van twaalf jaar met een totale waarde van honderd miljoen euro, aldus Iskes-directeur Ronald Vergouwen. Beide havens liggen aan rivieren.

Probleem is echter, dat deze rivieren dichtslibben met modder uit de regenwouden en daarom moet er continu gebaggerd worden. Het baggeren gaat baggerbedrijf De Boer doen.

De sleepdiensten in Frans Guyana zijn nieuw, op verzoek van de lokale autoriteiten, omdat steeds grotere schepen de haven aandoen, maar de baggerwerkzaamheden worden al jaren op continue basis verricht, waarbij Baggerbedrijf de Boer, gevestigd in Sliedrecht, de laatste 12 jaar de haven van Cayenne (Degrad des Cannes) op diepte heeft kunnen houden en nu komt Kourou er dus bij, zo laat Hugo van de Graaf, directeur van het baggerbedrijf donderdag 31 december 2015 de redactie van De Surinaamse Krant weten.

Maar, waarom hebben Iskes/De Boer niet gekozen voor Suriname en activiteiten in de in de regio zeer goed bekend staande haven van Paramaribo en een rivier, de Surinamerivier, die ook nog deels moet worden uitgebaggerd?
'Vanuit onze aanwezigheid in Cayenne hebben we al verschillende kleinere baggerprojecten in Suriname gedaan en zijn we ook regelmatig in gesprek geweest met verschillende instanties over het uitbaggeren van de Surinamerivier', aldus Van de Graaf.

'Tweemaal is er zelfs een tender geweest om de werkzaamheden uit te laten voeren waar ons bedrijf aan mee heeft gedaan. De eerste in 2008, die echter vanwege het vertrek van een grote financier, Billiton, indertijd is afgezegd. Wij hebben toen voorgesteld om een gereduceerdere verdieping te realiseren om het project alsnog betaalbaar te maken. Hiermee is de MAS (Maritieme Autoriteit Suriname) aan de slag gegaan en heeft in 2013 een nieuwe tender uitgeschreven op basis van die kleinere verdieping. Ons bedrijf heeft die tender toen ook gewonnen. Helaas vond het project echter weer geen doorgang, omdat er enkele – met name technische, niet eens zozeer financiële - problemen waren met de financiering.'

Van de Graaf zegt te hebben begrepen dat momenteel nog steeds, zij het op een wat laag pitje, gekeken wordt of het project alsnog gerealiseerd zou kunnen worden. 'Uiteraard hopen wij daar dan bij te kunnen zijn.'
Door de combinatie van bagger- en sleepwerk- zaamheden enerzijds en de combinatie van Cayene en Kourou anderzijds, krijgt, aldus Van de Graaf, de Joint Venture De Boer-Iskes straks een aanzienlijke vloot in de regio, bestaande uit twee grote sleepboten, twee baggerschepen, een  baggerponton (Foto: baggermolen Zeearend - Bron: baggerbedrijf De Boer) en drie meet/assistentievaartuigen, waarvan drie  volledig nieuwe innovatieve en zeer milieuvriendelijke ontwerpen zijn. 'Aardig detail, een voorontwerp is in het verleden zelfs gemaakt met het project Surinamerivier in gedachten en heet op tekening nog steeds 'Paramaribo'.'

Van de Graaf ziet in de nabije toekomst zeker mogelijkheden om in Suriname aan de slag te gaan. Voor hem en zijn bedrijf is het buurland van Frans Guyana niet vreemd.
'Niet alle schepen zijn continue nodig, maar hierdoor hebben we straks wel een overcapaciteit en kunnen we ook voor sleep- en of baggerprojecten elders, zoals in Suriname, een compleet en hopelijk financieel aantrekkelijk pakket aanbieden. Mogelijk brengt het contract in Cayenne dus in Suriname ook sleep- en/of baggerwerken weer iets dichterbij.'

'In het verleden zijn er door de MAS en andere instanties studies gedaan naar de haalbaarheid van het baggerproject en naar wat wij begrepen hebben, zou het project zichzelf moeten kunnen terugbetalen, zelfs in financieel wat mindere tijden. Indien er daarom een gedegen financiering/lening kan worden gevonden bij Surinaamse en/of buitenlandse banken hoeft de overheid hier nu zelf geen geld in te steken en zal het juist activiteit, werkgelegenheid en dus geld op moeten/kunnen leveren. Indien er daarom van alle kanten goede wil is en iemand neemt actief het voortouw, kan het dan ook ineens erg snel gaan. Kortom, aan ons zal het niet liggen, wij zijn er klaar voor en gaan liever vandaag dan morgen aan de slag in Suriname.'

(Red. De Surinaamse Krant)

Tekst Nieuwjaarstoespraak president Desi Bouterse

'Er bestaat geen twijfel, dat onze problemen van tijdelijke en voorbijgaande aard zijn'