zaterdag 2 januari 2016

FFAS-voorzitter Iwan Wijngaarde geen voorstander wijzigen 'koloniale' namen

'Het is onze gezamenlijke Surinaamse geschiedenis en daar moet men van afblijven'

'Blakaman Dey' wordt zondag 3 januari gehouden te Santigron zonder welke steun dan ook van regering


De FFAS-voorzitter (Feydrasi Fu Afrikan Srananman) vindt het belangrijk om Surinamers te eren die zich hebben ingezet voor het land en om nationalisme te bevorderen. 'Maar, er zijn genoeg onbekende plekken, plaatsen en straten die kunnen worden benoemd.' Hij zegt vandaag, zaterdag 2 januari 2015, op Starnieuws, geen voorstander te zijn van het wijzigen van namen. 

'Het is onze gezamenlijke Surinaamse geschiedenis en daar moet men van afblijven', aldus Wijngaarde en kijkt naar het presidentieel paleis. Op de voorgevel hiervan is het oude wapen van Suriname van de Geoctroyeerde Westindische Compagnie enkele maanden geleden vervangen door een Surinaams kunststuk.

'Je ziet een gebouw met een tuin dat een geschiedenis kent. En dan zie je dat storende detail in dit verhaal.' Hij heeft ook in de tuin van het paleis gewerkt. 'Je kunt renoveren, mooier maken, verfijnen, perfectioneren, maar verkracht je eigen geschiedenis niet.' Wijngaarde blikt terug op zijn betrokkenheid bij het palmentuin-bomen project en plan voor een palmboom botanische tuin. 'Nadat ik over de geschiedenis van de plek heb geleerd, heb ik afgezien van de plannen. Het is een stukje opgetekend werelderfgoed dat wij met zijn allen moeten behouden.'

De door zijn organisatie georganiseerde jaarlijkse herdenking van de Dag van de Zwarte Beschaving, Blakaman Dey, wordt morgen te Santigron, district Wanica, gehouden. De dag staat in het teken van het thema ‘respect’, Wijngaarde. 'Wij merken dat dit aan het wegglijden is bij de mens. Binnen gezinnen, buurten en zelf in de top van het land, zien wij steeds meer disrespect naar elkaar.'

Door het thema te koppelen aan de viering, wil de organisatie de houding van de Surinamers, het tonen van respect voor elkaar, een stimulans geven. In het dorp zal een gedenkplaat worden onthuld met daarop vijftien namen van personen die zich vanaf het ontstaan van Santigron hebben ingezet voor dit dorp. Er worden ook drie awards uitgereikt, als teken van grani, aan personen die zich verdienstelijk hebben gemaakt op het gebied van de wetenschap, economie en het sociale vlak. De bijeenkomst begint om half elf met een begi en formeel gedeelte, gevolgd door culturele optredens.

In 2014 werd het VN Internationaal Decennium voor mensen van Afrikaanse afkomst uitgeroepen. In deze periode wil men werken aan de erkenning, rechtvaardigheid en ontwikkeling binnen de Afrikaanse diaspora. Amper een jaar na de afkondiging, concludeert Wijngaarde dat de Surinaamse regering geen stap heeft verzet. 'Helaas, de Staat Suriname heeft geen millimeter werk verzet om aandacht te geven aan dit VN verzoek.' Hij had graag gezien dat de overheid tenminste een werkgroep zou samenstellen met personen die hart voor de zaak hebben en willen werken aan de planning om die ontwikkeling op gang te brengen. 'Wij als burgers en cultuurdragers doen dit al in onze vrije tijd. Maar, je hebt die steun nodig om verder alleen te kunnen hardlopen.'

De FFAS-voorzitter erkent dat Surinamers binnen de doelgroep het initiatief, de eerste stap hierin zouden moeten nemen. 'Het ontbreekt aan vooraanstaande en belangrijke personen binnen die Afrikaanse diaspora die spontaan tot actie overgaan.'


Het VN decennium loopt tot en met 31 december 2024. De Dag van de Zwarte Beschaving, Blakaman Dey, wordt jaarlijkse op de eerste zondag van januari gehouden. De eerste viering was in 1997. De FFAS vindt het jammer, dat de overheid niet is ingekomen met financiële en/of organisatorische ondersteuning voor deze 19e viering.

Surifesta tevreden met slechts zo'n 250 bezoekers 'Owru Yari Countdown'

Teleurstellend aantal belangstellenden op Onafhankelijkheids- plein bij aftelfeestje naar 2016


De organisatie Surifesta beweert vandaag, zaterdag 2 januari 2015, in de Ware Tijd, tevreden te zijn over de eerste ‘Owru Yari Countdown’ op het Onafhankelijkheidsplein in Paramaribo, ondanks een teleurstellend aantal bezoekers. 'Er waren ongeveer 250 mensen aanwezig. Voor de eerste keer was het goed', reageert Deborah Arlaud van Surifesta, die de leiding had. 

De organisatie heeft voor het eerst een evenement georganiseerd dat plaatsvond in tijdens nieuwjaarsnacht. 'Wij hebben gedanst en gebeden, er is afgeteld en wij hebben verder gedanst. De mensen hebben genoten.'

Arlaud zegt verder, dat Surifesta met dit evenement vooral toeristen een mogelijkheid wil bieden om het jaar af te sluiten, zoals het in Suriname gebruik is. Ook mensen die er geen behoefte aan hebben om middernacht thuis te zijn, kunnen de jaarwisseling op het Onafhankelijkheidsplein doorbrengen.

Arlaud vindt het goed dat Suriname zich aansluit bij grote landen die al jaren zo'n evenement organiseren. 'Why not in Suriname?' In een aantal landen is zo'n aftelmoment een grote trekpleister.

Ook over het pagara-festijn in de Domineestraat donderdagochtend is Surifesta tevreden.

Arlaud heeft zich wel gestoord aan weggebruikers die zich tijdens de opruimingswerkzaamheden hebben misdragen. Zeker twee verplaatsbare verkeersborden zijn opzettelijk door weggebruikers omver gereden. 'Dat was wel een minpunt', zegt ze. De borden waren geplaatst om het verkeer om te leiden, zodat de wegen waar de organisatie aan het schoonmaken was, vrij konden blijven. Enkele automobilisten hebben geweigerd zich hieraan te houden en hebben de borden kapot gereden, waardoor de organisatie onnodig op kosten is gejaagd. Overigens, zo schrijft de Ware Tijd, is hetzelfde eind 2014 ook gebeurd.

2015 Is amper twee dagen oud en al twee woningen zijn in vlammen opgegaan

Woningbrand te Kwatta en Blauwgrond


Aan de Amritsarweg te Kwatta is een hoogbouw woning in vlammen opgegaan. De benedenverdieping is volledig uitgebrand, aldus bericht Starnieuws vandaag, 2 januari 2015.

Het huis was verzekerd tegen brand. Er deden zich geen persoonlijke ongelukken voor. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Het gaat om de tweede woningbrand van dit jaar.

Op nieuwjaarsdag vatte een huis aan de J.S. Greenstraat, te Blauwgrond, vlam. Twee bewoners moesten medisch worden behandeld, omdat zij te veel rook hadden ingeademd.

Aantal dodelijke verkeersslachtoffers vertoont jaarlijks dalende trend

In 2015 waren 59 doden in het verkeer te betreuren, 12 minder dan in 2014Het aantal verkeersdoden is vorig jaar vergeleken met 2014 met 12 gedaald. In het 2014 waren 71 slachtoffers te betreuren. Opmerkelijk is, aldus het Dagblad Suriname vandaag, zaterdag 2 januari 2016, dat het aantal verkeersdoden sinds 2010 tot 2015 een dalende trend laat zien.

In het 2010 was het aantal verkeersdoden 87, in 2011 was het aantal op 86. In 2012 vielen 82 dodelijke verkeersslachtoffers en in 2013 76.

De trend die de politie waarneemt is, dat het nog steeds veelal mannen zijn die omkomen in het verkeer. Van de 59 doden zijn 54 man en 'slechts' 5 vrouw. Het aantal bromfietsers dat dit jaar is omgekomen in het verkeer staat op 21 en vormt daarmee de grootste groep dodelijke verkeersslachtoffers.

Openbare 'owru yari wasi' met 'switi watra' mogelijk dit jaar op Kwakoeplein

'Ons nationaal monument, het beeld van Kwakoe, staat ook daar'


 
De openbare 'owru yari wasi' met 'switi watra' zal eind dit jaar mogelijk niet meer op het Onafhankelijkheidsplein plaatsvinden, maar op het Kwakoeplein. Er zijn plannen om deze traditie te verhuizen naar het Kwakoeplein, zegt Rita Ravenberg, die de oudejaarstraditie van duman Elly Purperhart voortzet, vandaag, zaterdag 2 januari 2016, op Starnieuws. 

Volgens Ravenberg vinden de meeste culturele activiteiten op het Kwakoeplein plaats. 'Ons nationaal monument, het beeld van Kwakoe, staat ook daar.'

 De Federatie Fu Afrikan Srananman (FFAS), die de organisatie nu in handen heeft, bevestigt de verhuizingsplannen. 'Het is nog maar een gedachte hoor, we moeten intern verder hierover discussiëren', zegt FFAS-voorzitter Iwan Wijngaarde in een reactie. De rituele wassing is al jaren een publiekstrekker op het Onafhankelijkheidsplein. 'De plaats is centraal en vele Surinamers en toeristen starten de laatste dag van het jaar met een wasi hier.'

Tientallen personen hebben zich gisteren laten wassen met het geurige water. De één koos voor een nat maken van het gezicht en onderarmen, de ander liet zich zegenen met een volledig kruidenbad, terwijl sommige flessen bij zich droegen om de switi watra mee te nemen. Met enkele zegeningswoorden van Ravenberg en het zingen van het Surinaamse volkslied, startte de rituele wasi.

'Het is voor mij een grote eer om het volk te bedienen. Na wroko fu a kondre en ik doe dit met mijn heel hart', aldus Ravenberg. Een dag eerder heeft zij zich geestelijk voorbereid. 'Ik heb god om de kracht gevraagd om de mensen die hier komen te begeleiden. Den sma e kon dja nanga lobi, plezier en vertrouwen in mij.'

SPA: 'Met afschieten pagara's zijn bedreigingen en uitdagingen in 2015 niet verdwenen'

'Suriname kent een zeer scheve inkomens- verdeling'

'SPA heeft vertrouwen in de kracht van het volk'


De bedreigingen en uitdagingen die zich in 2015 hebben gemanifesteerd, zijn met het afschieten van pagara’s niet vanzelfsprekend verschoten en verdwenen. Dit stelt de Surinaamse Partij van de Arbeid, SPA, in een op nieuwjaarsdag uitgebrachte verklaring.

'Om bij het opmaken van de balans op 31 december 2016 te kunnen zeggen 2016 was een goed jaar voor ons en ons geliefd Suriname, zullen wij met de kracht van de ideologische opvattingen van sociale rechtvaardigheid, met liefde voor land en volk, een productieve instelling en gedrag, maar bovenal ownership van onze eigen ontwikkeling ten toon moeten stellen.

Want de almachtige zal ons altijd bij staan maar de helige geschriften leren ons 'Bid en Werk . Een passieve houding waarbij wij slechts hoop en vertrouwen stellen in de inspanning van anderen zal Suriname niet redden want de uitdagingen zijn groot. Suriname kent een zeer scheve inkomensverdeling waarbij grote delen van onze samenleving het enorm moeilijk hebben om de eindjes aan elkaar te knopen.

De vernietigende corruptie, uitstroom van gelden uit onze economie, de dalende prijzen voor onze natuurlijke hulpbronnen, het vertrek van belangrijke productie bedrijven uit Suriname, hoge werkloosheid onder jongeren een dalende koopkracht van de arbeiders, onzekere arbeidstoekomst, verkeerde beleidskeuzes en slecht bestuur vormen mede het decor en de omstandigheden waarbinnen wij als natie in 2016 zullen moeten opereren.

Het lijkt een troosteloos beeld, doch de SPA heeft het vertrouwen in de kracht van het Surinaams volk dat door met vereende krachten te werken aan nationale productie en ontwikkeling, het opeisen van goed bestuur en een gezonde politiekbestuurlijke ordening, een herordening van de financieel monetaire structuur van ons land en met de zegen van de almachtige wij instaat zullen zijn de koers te wijzigen.

Daarvoor moeten wij als volk moed hebben om indien de eis om een voorspoedige, rechtvaardige en eerlijke welzijn samenleving te bouwen niet wordt verhoord door de regering, op te staan en nationaal met vereende krachten verandering te brengen.

We roepen daarom alle Surinamers op om ook bij te dragen aan de versnelde ontwikkeling van ons land door actief mee te werken aan verandering door kritisch de regering te begeleiden en indien er geen deugdelijk bestuur komt alle democratische en legale middelen te gebruiken om verandering ten goed te brengen voor ons geliefd land.

Wan bun wroko, libi, gro, gesontu yari en yari fu strey gi alla Srananman nanga uma ini 2016. Ini na nen fu SPA , yu Sociaal Democratiya wrokoman partij.

Ambra basi Guno Castelen'

Drie overvallers bouwmaterialenzaak aan Martin Luther Kingweg belanden met auto in trens

Twee in bossen gevluchte overvallers gearresteerd na volledig mislukte overval


Drie mannen hebben gisteren tevergeefs geprobeerd bouwmaterialenzaak Sam Trading aan de Martin Luther Kingweg te overvallen. Starnieuws bericht vandaag, zaterdag 2 januari 2016, dat de overvallers via een schuur de zaak binnen wisten te komen door een diefijzer te forceren. Maar, de eigenaar was aanwezig. Die schreeuwde om hulp, rende naar buiten en kreeg hulp van een buurman.

De overvallers vluchten hierop weg in hun auto. Nog geen kilometer verder belandden zij echter met hun wagen in een trens. De gealarmeerde politie wist twee van de overvallers, die zich schuil hielden in de bossen, aan te houden.

De winkelier zegt in een reactie, dat hij op oudjaarsdag al merkte, dat drie mannen enkele keren langzaam langs de zaak reden. Zij waren duidelijk poolshoogte aan het nemen, aldus de eigenaar van Sam Trading.


OWOS belegt maandag 3 januari spoed ledenvergadering over benoeming Parmessar als EBS-directeur

Bond houdt vast aan directeur uit eigen geledingen en niet politiek benoemd


De EBS werknemersorganisatie OWOS (Ogane Werknemers Organisatie Suriname) belegt maandag een spoed algemene ledenvergadering met als belangrijkste agendapunt de gang van zaken rond de politiek benoemde nieuwe directeur, het Assembleelid Rabin Parmessar (NDP). De bond, onder leiding van Steve Geerlings, heeft zich steeds op het standpunt gesteld, dat een algemeen directeur uit het bedrijf afkomstig moet zijn.

President Desi Bouterse heeft afgelopen week bekendgemaakt, dat zijn partijgenoot Parmessar de nieuwe leidinggevende wordt bij de EBS.

Binnen het bedrijf zijn echter verschillende meningen over dit besluit te horen. Een deel vindt dat Parmessar in staat is orde op zaken te stellen in het bedrijf. Anderen vinden, dat Parmessar te veel tijd nodig zal hebben om zich in te werken in een technisch bedrijf als de EBS.

Bouterse stelde daarentegen, dat Parmessar bewezen heeft over voldoende managementkwaliteiten te beschikken om 'de job te klaren'.

Tijdens de ledenvergadering morgen zal de OWOS beslissen welk standpunt ingenomen zal worden. In elk geval wil de bond ook gekend worden in de beslissing. Het bestuur van de bond wil de mening van de leden horen, vandaar deze spoedbijeenkomst, nadat de naam van de nieuwe directeur officieel was bekendgemaakt door de president.