woensdag 6 januari 2016

Twee oude kranen in de haven van Curaçao voor lossen containers en goederen zijn defect

'Eventuele aanschaf nieuwe kranen is afhankelijk van uitsluitsel door de overheid'


Diverse schepen moesten uitwijken naar Aruba om daar te lossen


De recente uitval van beide kranen in de haven, voor het lossen van containervracht en goederen wordt vandaag, woensdag 6 januari 2016, in de Amigoe bevestigd door CPA-directeur Humberto de Castro. Aangezien de kranen van de containerterminal 21 en 30 jaar oud zijn en steeds vaker stuk gaan, wordt een oplossing daarvoor onlosmakelijk gezien met aanschaf van nieuwe kranen, ofwel vervanging van de oude. 'Een eventuele aanschaf is weer afhankelijk van uitsluitsel door de overheid, die wel of geen goedkeuring zal geven over de onderhandelde concept-concessie met CPS.'

'Het is inderdaad zo, dat er gedurende één dag sprake was van uitval van één kraan terwijl de andere kraan op dat moment nog in revisie was. Dit gebeurde op 30 december en aangezien het een drukke periode betrof heeft men hierdoor meer ongemak ervaren. Er is hard gewerkt aan de kraan die in revisie was, om dit zo snel mogelijk te verhelpen en gelukkig werd het binnen één dag opgelost', aldus de directeur van Curaçao Ports Authority (CPA).

Uit tips die de Amigoe ontvangen heeft, blijkt dat verschillende schepen noodgedwongen uit moesten wijken naar Aruba om aldaar te lossen, waarna pas later de vracht weer naar Curaçao verscheept kan worden. De Castro reageert: 'Deze specifieke informatie heb ik niet – daar zouden de scheepvaartagenten uitkomst over kunnen bieden – maar ik weet wel dat dit zich voor kan doen bij uitval van kranen.' 

Aangezien het eiland zo afhankelijk is van import, is het van essentieel belang dat er beschikking is over betrouwbare, goed functionerende kranen voor containeroverslag en het laden en lossen daarvan.

De beide oude kranen zijn in bezit van de CPA en het beheer daarvan valt – binnen de oude concessie met het stuwadoorsbedrijf Curaçao Port Services (CPS) – ook onder het havenbedrijf. Over de onderhandelingen en de concept-concessie tussen CPA en CPS, stelt De Castro: 'We zijn al een poos uitonderhandeld, het concept ligt er. Nu is het wachten op goedkeuring van de overheid. CPA kan zonder goedkeuring op dit moment geen stappen ondernemen. Aangezien ik eind vorig jaar – in oktober of november – een brief van de minister van Economische Ontwikkeling heb ontvangen, kan CPA ondertussen slechts middels onderhoud en reparaties van de kranen, de huidige situatie in stand houden.' 

De brief van de toenmalige MEO-minister namens de overheid, bood antwoord op het voorstel van CPA om tot bestelling van nieuwe kranen over te gaan. Als indicatie voor de aanschafprijs wordt 30 miljoen gulden voor twee nieuwe kranen gehanteerd. 'Dit bedrag stoelt op in het verleden opgevraagde offertes. Dus de brief gaf aan dat we niet tot bestelling over dienden te gaan. En aangezien alles in overeenstemming met de Raad van Commissarissen, de algemene vergadering van aandeelhouders (ava) dient te verlopen is het nu wachten op eventuele goedkeuring. Ik begrijp dat de overheid hier op korte termijn een beslissing over wenst te nemen', aldus De Castro.

PAIS heeft in april vorig jaar een verklaring uitgegeven waarin de partij zich achter het beleid van haar minister schaarde en zo snel mogelijk de nieuw onderhandelde concessie-overeenkomst wenste te ondertekenen. 'Dit ter beëindiging van het monopolie en de exclusiviteit voor het stuwadoorsbedrijf CPS.' De partij gaf toen ook aan hierin ‘op de steun van de coalitiepartners te hopen’.

De heronderhandelde voorwaarden van de concept-concessie zijn dat het stuwadoorsbedrijf 50 miljoen gulden zal investeren, waarvan 30 miljoen in de aanschaf van twee nieuwe kranen voor de containerterminal en 20 miljoen gulden in de infrastructuur van de terminal, zoals onder meer de kades. Oud-minister Palm heeft toen verklaard dat om CPS de gelegenheid te bieden de beoogde investering terug te verdienen, er een akkoord was bereikt om de contractduur op 25 jaar vast te stellen, zonder monopolie.

Vervolgens bleek op 8 mei, dat PAIS niet kon rekenen op de steun van coalitiepartner PS voor ondertekening van de nieuw onderhandelde concept-concessie. In een gezamenlijke verklaring hadden vier parlementariërs van PS onder meer aangegeven, dat de kranen in eigendom van de CPA dienden te blijven, waarmee de investering van CPS lager dan de nu besproken 30 miljoen gulden voor kranen zou uitvallen, en dat daarmee de noodzaak voor het aangaan van een lange contractsduur – 25 jaar – overbodig was. Het standpunt van de PS ligt verankerd in een motie die reeds op 17 mei 2011 in de Staten werd ingediend. Daarin werd er bij de regering op aangedrongen om het monopolie binnen de Curaçaose havens te doorbreken en een situatie te scheppen waarin sprake is van ‘gezonde en eerlijke concurrentie’. Ook werd om een regulering van de economische activiteiten gevraagd, die een duurzame ontwikkeling zou garanderen ten voordele van de bevolking van Curaçao.

Op de vraag of de CPA over de issues omtrent de kranen met de huidige MEO-minister, Eugene Rhuggenaath (PAR), heeft gesproken, antwoordt De Castro: 'De minister is hier zeker van op de hoogte en hij heeft hiervoor zowel zijn begrip, als aandacht geuit. Wij hebben er dan ook vertrouwen in dat er in ieder geval op korte termijn uitsluitsel zal worden gegeven.'

Onderzoek naar smokkel van whiskey van Venezuela naar Curaçao

Douane en politie op eiland onderzoeken illegale import van whiskey


Er wordt op dit moment een onderzoek uitgevoerd op Curacao naar de smokkel van whiskey. Dit wordt vandaag, woensdag 6 januari 2016, bevestigd in de Curacao Chronicle.

Het zou gaan om grote hoeveelheden whiskey van Venezuela naar Curaçao. Hiervoor wordt geen importbelasting betaald.

Het onderzoek naar de illegale import van de drank wordt door de douane in samenwerking met de politie verricht. De politie op het eiland was niet bereikbaar om meer informatie te verstrekken.

Oud-directeur Curaçao Airport Holding wordt directeur toeristenbureau op Bonaire

Adriaens: 'Ik zie dit als een mooie nieuwe uitdaging'


Maurice Adriaens (zie foto - Bron: Twitter) de oud-directeur van de Curaçao Airport Holding (CAH), bevestigt vanmiddag, woensdag 6 januari 2016, in de Amigoe, tot een overeenkomst te zijn gekomen met het toeristenbureau van Bonaire, de Tourism Corporation Bonaire (TCB), om de functie van directeur te bekleden. 

'Ik zie dit als een mooie nieuwe uitdaging', aldus Adriaens.

Zijn contract werd vorig jaar bij de CAH niet verlengd, wat tot veel consternatie en publieke discussies leidde. Vervolgens solliciteerde Adriaens op Curaçao bij het toeristenbureau CTB en bij Bureau Telecommunicatie en Post (BTP).

'Dit was dus helaas niet gelukt en zoals gezegd zie ik nu de nieuwe uitdaging met plezier tegemoet.'

Eerste dag van Ipko op Sint Maarten vooral in teken onderwijs, studeren in regio en discriminatie

Parlementsleden van Nederland, Curaçao, Sint Maarten, en Aruba tot en met vrijdag bijeen

Curaçao hamert op het belang van een ferry-dienst tussen de ABC-eilanden


Onderwijs, studeren in de regio, maar ook discriminatie stonden gisteren centraal op de eerste dag van het Interparlementair Koninkrijksoverleg (Ipko) dat momenteel op St. Maarten wordt gehouden. Parlementariërs van Aruba, St. Maarten, Curaçao en Nederland overleggen tot en met vrijdag over gezamenlijke onderwerpen, zo bericht de Amigoe vanmiddag, woensdag 6 januari 2016.
 
Statenvoorzitter Marcolino ‘Mike’ Franco (PAIS) omschreef de eerste Ipko-dag gisteren als ‘goed’. Ook PAR-leider Zita Jesus-Leito was te spreken over de sfeer tijdens de eerste vergaderdag van het overleg.

Het onderwerp dat gisteren op de agenda stond was onderwijs. Het ging hierbij onder meer om de mogelijkheden voor studeren in de regio. Op dit moment is het niet mogelijk om studiefinanciering in Nederland bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) aan te vragen, om in de regio te studeren. De Nederlandse parlementariërs staan hierbij achter het besluit van de Nederlandse regering in deze zaak, maar gisteren was er vooral vanuit St. Maarten en Aruba verzet tegen deze opstelling.
De parlementariërs van beide landen zien de weigering van de Nederlandse regering als een vorm van discriminatie, omdat er onderscheid wordt gemaakt tussen Koninkrijksstudenten uit het Caribisch en het Europees deel van het Koninkrijk.

De Sintmaartense Statenvoorzitter Sarah Wescot-Williams, die als gastvrouw van het Ipko optreedt, stelt dat het laatste woord over deze zaak nog niet is gezegd. 'Er is een verschil van mening. Maar, de besprekingen zijn nog niet ten einde. We beschouwen dan ook het antwoord van de Nederlandse minister niet als het laatste woord in deze zaak.'

Jesus-Leito, die zich in het recente verleden heeft ingezet voor Curaçaose studenten, vooral voor diegenen die een schuld aan hun studie hebben overgehouden, merkt op dat er tal van voordelen zijn verbonden aan studeren in de regio. Haar persoonlijke mening is dat de eilanden zelf voor de financiering van hun studenten moeten opdraaien. 'Ik wil de studenten zoveel mogelijk hier houden en ik vind het beter als wij niet bij derden hoeven aan te kloppen voor geld. Wij moeten dit zelf zien op te lossen. Maar, sowieso vind ik dat de Stichting Studiefinanciering Curaçao (SSC) en DUO meer met elkaar moeten samenwerken. Dit brengt voordelen voor beide organisaties met zich mee. Punt blijft dat als je geld krijgt om te studeren, je, als je klaar bent met je studie, het ook moet terugbetalen.'

Ook over de toenemende discriminatie in de Nederlandse samenleving werd gisteren gesproken. Volgens Statenvoorzitter Franco vroegen parlementariërs van het Caribisch deel van het Koninkrijk hun collega’s uit het Europees deel van het Koninkrijk hiernaar. Franco stelde dat de delegatieleden als antwoord kregen, dat dit in het licht moet worden gezien van de vluchtelingenproblematiek, waarmee Nederland op dit moment te maken heeft. Maar, vanuit Curaçao werd gewezen op het feit dat ook Nederlandse politici een voorbeeldfunctie hebben. Door bepaalde uitspraken te doen, dragen zij ook bij aan de toonzetting.

Een ander onderwerp dat aan bod kwam, is de verbetering van de zee- en luchtverbindingen. Vanuit de Nederlandse delegatie waren er vragen over de noodzaak om de luchtverbinding te verbeteren tussen de BES-eilanden Saba en St. Eustatius met St. Maarten, terwijl vanuit Curaçao werd gehamerd op het belang van een ferry-dienst tussen de ABC-eilanden. Dit zou de economische ontwikkeling van alle drie de eilanden stimuleren, stelde PAIS-lid Alex Rosaria.

Een belangrijk punt op de agenda van vandaag is de behandeling van het voorstel voor een geschillenregeling. De delegaties van Curaçao, Aruba en St. Maarten zullen een voorstel indienen om de Hoge Raad hiermee te belasten. Het is de vraag of de Nederlandse delegatie zich hierin zal kunnen vinden.

Twee Nederlandse en een Amerikaans bedrijf melden zich voor bouw tweede megapier voor Curaçao

Er hangt een prijskaartje van 43 miljoen dollar aan ontwikkeling tweede megapier

'Een cruise village is nog niet aan de orde'


'We zijn nu in een eindfase beland om eind deze maand te tekenen voor ontwikkeling van de tweede megapier, waarop het drie tot vier maanden zal duren alvorens men daadwerkelijk fysiek bouwwerkzaamheden zal zien.' Dat zegt CPA-directeur Humberto de Castro vandaag, woensdag 6 januari 2016, in de Amigoe. Hij legt uit, dat er een shortlist van drie offertes van internationale bedrijven is gemaakt – twee uit Nederland en één uit de Verenigde Staten – waartussen zal worden gekozen. 

Met de ontwikkeling van een tweede megapier voor Curaçao zal nu ongeveer een totaalinvestering van 43 miljoen dollar gemoeid zijn, zo laat De Castro weten.
 
De directeur van de Curaçao Ports Authority (CPA) licht verder toe, dat een definitieve ondertekening in afstemming met de Raad van Commissarissen (RvC) van het overheidsbedrijf en de algemene vergadering van aandeelhouders (ava) zal geschieden.

'Aangezien de aanbesteding binnen een zogenoemd ‘design-building’ format zal plaatsvinden en het design er al is, zal het bedrijf na ondertekening binnen de voornoemde periode van ongeveer vier maanden, het technisch gedeelte van de realisatie van de tweede megapier dienen uit te werken. De reden dat we van internationale bedrijven offertes hebben opgevraagd, is simpelweg om de zeer specifieke expertise die hiervoor vereist is, waarbij de shortlist van gegadigden werd opgemaakt onder andere aan de hand van ervaring op dit vlak', aldus De Castro, die verder aangeeft dat er ook tijd nodig is om het benodigde materieel – zoals barges en kranen – voor de klus naar het eiland te verschepen.

De CPA zal uit eigen middelen 10 miljoen dollar investeren in de realisatie van de tweede megapier. De overige gelden dienen uit leningen te worden gegenereerd. Over de wijze waarop de leningen zullen worden aangegaan, zal volgens De Castro ook nauw overleg met de overheid en de RvC dienen plaats te vinden.

De aanleg van een tweede megapier werd op 10 juli 2014 door oud-minister van Economische Ontwikkeling Stanley Palm (PAIS) aangekondigd. De periode tot de aanleg van de tweede megapier, die naast de bestaande megapier zal komen en waarvan de realisatie oorspronkelijk voor medio 2015 gepland stond, zou worden gebruikt om de financiering van de pier ook lokaal rond te krijgen. Bij de aankondiging van de plannen werden er geen concrete uitspraken gedaan over het investeringsbedrag dat met de aanleg gemoeid zou zijn, maar eerder gaf oud-minister Palm in een ‘preliminaire schatting aan dat met de aanleg van de tweede megapier een bedrag van 40 miljoen gulden gemoeid zou zijn’.

De vormgeving van het project van zowel de te realiseren megapier als de bijbehorende ‘cruise village’, is door het designbureau LandDesign uitgevoerd. De Castro laat weten dat de aandacht nu primair uitgaat naar de ontwikkeling van een tweede megapier en dat een cruise village nog niet aan de orde is. Een impressie van het gehele ontwerp werd op een groot bord geëtaleerd bij de ingang van de Ernest (Jackie) Voges-megapier. De tweede megapier zal vanaf de wal bekeken rechts van de huidige pier worden aangelegd en een lengte van 160 meter krijgen. De nieuwe pier zal, net als de oude pier, de grootste cruiseschepen moeten kunnen accommoderen.

Politiek analist Hardeo Ramadhin: 'Het CHS moet die opdracht uitvoeren en mag niet toetsen'

'De leden van het CHS wonen waarschijnlijk op een andere planeet, ik niet'

'Het CHS is zogenaamd bezig de zaak te traineren en dat wordt gedirigeerd door het Kabinet van de President'


Lothar Boksteen, oud-voorzitter van het Centraal Hoofdstembureau, heeft onlangs gezegd, dat op den duur, als alle stappen zijn gevolgd, men niet anders zal kunnen dan de Assembleeleden Diepakkumar Chitan en Raymond Sapoen terug te roepen. Uiteindelijk krijgt de Pertjajah Luhur (PL)  een vonnis in handen, waarin ook de rechter stelt dat de terugroeping correct is geschied. Het vervolg zou bij het CHS moeten worden doorgetrokken, maar die koos precies de tegenovergestelde richting van de rechter. Het CHS is iets gaan doen dat het hoogst waarschijnlijk niet mocht doen: de wet toetsen, zo schrijft het Dagblad Suriname woensdag 6 januari 2016. 

Volgens politiek analist Hardeo Ramadhin maakt het CHS hierbij al dan niet bewust een grote fout. 'Het CHS moet die opdracht uitvoeren en mag niet toetsen. Nu heeft het CHS geen poten meer om op te staan. Op basis van het vonnis heeft Somohardjo het CHS op de hoogte gesteld van de terugroeping, zodat de nieuwe mensen toegelaten kunnen worden. De meerderheid van de leden van het orgaan zegt nu, dat de mannen nog deel uitmaken van de fractie van de PL. Ik woon niet op een andere planeet. Waarschijnlijk de leden van het CHS wel. Het is duidelijk bekendgemaakt, dat de mannen een eigen fractie hebben gevormd in De Nationale Assemblee. Dit is een papieren tijger. Men zegt allemaal A en als puntje bij paaltje komt zijn er vele oneerlijke mensen die rondlopen', stelt Ramadhin.

Het CHS is volgens Ramadhin momenteel een politiek foefje aan het uitspelen. 

'Zij zijn zogenaamd bezig de zaak te traineren. Dit wordt gedirigeerd door het Kabinet van de President. De leden van CHS zijn gewoon handlangers van de president. Waar zijn de grote moraalridders nu? De waarden en normen zijn vandaag de dag zodanig vervaagd, dat men schouderophalend gewoon aan dingen voorbij gaat', aldus Ramadhin.

Minister Van Dijk-Silos: 'Kwestie Jannasch is niet mijn pakkie aan'

'Ik ga mij niet wagen op het terrein van mijn collega van Binnenlandse Zaken'

 
Minister van Justitie en Politie Jennifer van Dijk–Silos laat vandaag, 6 januari 2016, in het Dagblad Suriname weten, dat in de kwestie van de mogelijke benoeming van Hans Jannasch, een man met een drugsvonnis op zijn naam, tot directeur van de Centrale Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (CIVD), het wel duidelijk moet zijn dat dit instituut niet onder haar ministerie valt. 

'Ik ga mij niet op het terrein wagen van de minister van Binnenlandse Zaken. Vooral gezien de gevoeligheid van de zaak.' 

Over het bestaan van een samenwerkingsovereenkomst op het gebied van informatie-uitwisseling tussen het ministerie en dit instituut kan Van Dijk-Silos weinig zeggen. Zij zegt, dat ze in de vier maanden dat zij minister is, dit niet als zodanig heeft meegemaakt. Haar ministerie heeft volgens Van Dijk-Silos een afgebakend beleidsgebied. Ook heeft dit ministerie zijn eigen intelligence.

'Ik ken mijn beleidsgebied heel goed, ik ken mijn competenties, ik ken mijn bevoegdheden, maar ik ken ook mijn beperkingen, daarom ga ik geen mening geven. Niet omdat ik niet durf, maar omdat het niet mijn pakkie aan is.'

De bewindsvrouwe meent voorts, dat haar persoonlijke mening hier niet relevant is. Het budget van de CIVD valt onder het ministerie van Binnenlandse Zaken. Het instituut zelf valt rechtstreeks onder het Kabinet van de President.

Het feit dat Jannasch als kandidaat en waarnemend directeur van de CIVD van Suriname een veroordeling van acht jaar voor het opzetten van het grootste xtc-laboratorium in het Caribisch gebied op zijn naam heeft staan, heeft ondertussen het internationale nieuws gehaald. Landen zoals de Verenigde Staten en Nederland mogen volgens hun protocollen geen formele contacten onderhouden met drugsveroordeelden en ex-drugsveroordeelden. Indien Jannasch de post inderdaad definitief krijgt toegewezen, zou dit voor stagnatie kunnen zorgen in de uitwisseling van veiligheidsinformatie tussen de betreffende diensten van eerdergenoemde landen en Suriname.

President Bouterse heeft zelf benadrukt dat de post een zeer belangrijke is en dat de persoon die de post zal invullen eerst een zorgvuldige antecedentenscreening zal moeten doorstaan, die doorslaggevend zal zijn voor de uiteindelijke benoeming.

Gajadien (VHP) vindt dat het Hoofdstembureau de politieke democratie van Suriname in gevaar brengt


'Assembleevoorzitter moet Sapoen en Chitan niet meer voor vergaderingen uitnodigen'


Het VHP-Assembleelid Asiskumar Gajadien vindt dat het Centraal Hoofdstembureau (CHS) door zijn ondeskundig handelen de politieke democratie van Suriname in gevaar. Volgens Gajadien wordt door de Grondwet de waarachtige politieke democratie gewaarborgd, doordat de verantwoordingsplicht ten opzichte van het volk en controle op het overheidshandelen door organen die daartoe zijn ingesteld, in het terugroeprecht ten aanzien van de volksvertegenwoordigers zijn gewaarborgd. 

'Wanneer een rechter een positief vonnis uitspreekt over de wijze van invulling van de terugroepwet op de partijraadsvergadering van de Pertjajah Luhur, zien wij een orgaan van lagere rang geen invulling daaraan geven, terwijl het de bevoegdheid mist om de terugroepwet te toetsen', aldus  Gajadien vandaag, woensdag 6 januari 2016, in het Dagblad Suriname.

Het CHS gaat dus gewoon voorbij aan wat de rechter heeft gezegd. De enige manier waarop het CHS, volgens Gajadien, dit recht kan trekken, is door weer een vergadering te beleggen om het besluit van de rechter in acht te nemen.

'In dit geval mogen de overige organen, vooral De Nationale Assemblee, vooralsnog geen fout maken door verder te gaan met Sapoen en Chitan. De voorzitter van het parlement moet dus het besluit van de rechter respecteren en deze parlementariërs niet meer uitnodigen voor de vergaderingen van het parlement. De mensen zijn teruggeroepen en CHS moet alleen de stappen voor de opvolging inzetten', aldus Gajadien.

Ontsnapte arrestant door agenten in dijbeen geschoten

Verdachte wist twee keer eerder te ontvluchten uit het cellenhuis te Albina....

 
Arrestant C. M. (21), die gisteren wist te ontvluchten, is vandaag, woensdag 6 januari 2016, na een actie aangehouden. De politie heeft gericht moeten schieten, toen hij niet reageerde op waarschuwingsschoten, zo bericht de afdeling Public Relations van het Korps Politie Suriname vandaag.

De verdachte werd gisteren naar het Parket vervoerd. Na zijn voorgeleiding werd hij weer opgehaald door de politie. Bij aankomst op het terrein te Richelieu, zag hij kans het bos in te vluchten. Een surveillance in de directe omgeving leverde gisteren niet het gewenste resultaat op.

De politie van Richelieu kreeg vandaag een melding, dat M. te Tamansari was gesignaleerd. In samenwerking met het Regio Bijstand Team (RBT)-Oost werd het gebied afgekamd. Bij het zien van de politie vluchtte de arrestant dieper het bos in. Waarschuwingsschoten brachten hem niet tot andere gedachten. De politie zag zich genoodzaakt gericht te schieten, waarbij M. in zijn rechterdijbeen is geraakt.

Met de ambulance van de RGD-Meerzorg werd hij overgebracht naar het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. Onder politiebewaking is hij ter observatie opgenomen.

In augustus 2015 werd M. ingesloten als verdachte van mishandeling en verkrachting in Albina.  Vanuit het cellenhuis te Albina wist de verdachte al twee keren ontvlucht. De politie was dus gewaarschuwd voor vluchtgevaar. Hij is nu ingesloten in het cellenhuis te Richelieu.

PL-Assembleelid Karta-Bink: 'Wat wil het Hoofdstembureau nog, is er nog democratie?'

'We zijn nog niet klaar, dit is een uitstel van executie'


Ingrid Karta-Bink, Pertjajah Luhur (PL)-Assembleelid, vindt de reactie van het Centraal Hoofdstembureau (CHS) op het verzoek invulling te geven aan het besluit van de terugroeping van de leden Raymond Sapoen en Diepakkoemar Chitan, teleurstellend.

 'Als wij de kiesregeling lezen, dan zien wij wat de taken van het CHS zijn. Het CHS moet invulling geven aan de terugroeping. In plaats hiervan, gaat zij concluderen dat de terugroeping niet correct was. Wie geeft haar het recht om te concluderen? Het CHS moet zijn taak vervullen. Als wij naar de waarborging van de democratie, in de grondwet opgenomen, kijken, dan vraag ik mij af als er nog democratie is. Wij hebben alle stappen ondernomen, die aangegeven zijn in die terugroepwet. De rechter heeft een vonnis uitgesproken waarbij aangegeven is dat het een feit is. Wat wil CHS nog? Is er nog democratie?', vraagt Karta-Bink zich af in het Dagblad Suriname van vandaag, woensdag 6 januari 2016.

Karta-Bink zegt verder, dat zij dacht dat zij zich vergist had toen de PL het besluit van het CHS vernam. Het officieel besluit was een teleurstelling.

'Wij zijn nog niet klaar. Dit is een uitstel van executie. De PL is een partij, die strijd voor het volk. Wij gaan er niet bij stil zitten dat een onafhankelijk instituut dit bepaalt voor het volk van Suriname. De president heeft onlangs aangegeven dat hij licht ziet in de tunnel. Als wij hier doorgaan met het schaden van die democratie, kunnen wij het licht niet zien. De leden die hij benoemd heeft voor dit orgaan, schaden die democratie. Hij kan ingrijpen. Ik doe als DNA-lid een beroep op de president om de democratie van dit land niet verder te schaden', aldus Bink.

Zanger Gerold Limon (47) in Nederland overleden

Limon was zanger van de groep Rupia


Geheel onverwachts is vanochtend, woensdag 6 januari 2016, in zijn woonplaats in Nederland zanger en entertainer Gerold Limon overleden. Volgens goede vriend en collega-zanger John Olddenstam zakte Limon thuis in elkaar en overleed ter plekke. De slechts 47-jarige zanger was bekend als zanger van de in Nederland immens populaire groep Rupia. 

Vijf jaar geleden overleed ook de andere voorzanger van deze band en bekende Surinaamse artiest Ragmad Amatstam. Toen nam Gerold Limon het van hem over. In Suriname maakte Limon grote naam met het nummer 'Arki mi' tijdens een van de eerste Suripopfestivals.

In Nederland deed hij met Maikel van Hetten en John Oldenstam mee met de Henny Huisman Soundmixshow met het nummer 'If you walk away' van Goodfellaz. Hij stond ook bekend als de Surinaamse Gerald Levert, een van de voorzangers van The O'Jays.

Volgens producent Ricardo Tuinfort heeft Limon vorig jaar nog een show ter herinnering van de grote Amerikaanse groep gedaan. Het is nog niet bekend wanneer de uitvaart plaatsvindt.

Politie Munder vindt kluis in kanaal langs Ringweg Noord

43 Natte en niet meer leesbare paspoorten in kluis


De politie van Munder blijkt donderdag 31 december tijdens surveillance op de Ringweg-Noord een kluis in het kanaal te hebben gevonden. Dat bericht de afdeling Public Relations van het Korps Politie Suriname bijna een week later, vandaag, woensdag 6 januari 2016.

De sleepdienst werd ingeschakeld, die de kluis uit het kanaal haalde.

In de kluis werden 43 natte en niet meer leesbare paspoorten aangetroffen. Het onderzoek in deze zaak is overgedragen aan de afdeling Forensische Opsporing (FO) van de politie

Een inheemse peuter (2) in koelen bloede vermoord, maar Brazilië besteedt er amper aandacht aan

De moord op Vitor wordt genegeerd, omdat hij van inheemse afkomst wasIn de middag van 30 december van vorig jaar gaf een inheemse Kaingang moeder haar 2 jaar oude zoontje borstvoeding op een trottoir bij een busstation in de havenstad Imbituba in de Braziliaanse staat Santa Catarina. Zij hadden daar enkele dagen geslapen met een groep inheemsen die een busreis van acht uur achter de rug hadden van Chapecó naar Imbituba om hun met de hand vervaardigde kunstnijverheidsproducten te verkopen, zo bericht de website GlobalVoices.org dinsdag 5 januari 2016.

Het einde van het jaar wordt Santa Catarina, een staat in het zuiden van Brazilië, en bekend vanwege haar stranden, overspoeld door toeristen uit andere staten en buurlanden als Venezuela en Argentinië. Veel inheemsen zien die toestroom van toeristen als een uitstekende mogelijkheid om wat geld te verdienen met de verkoop van hun kunstnijverheid en het is daarom niet ongebruikelijk om groepen inheemsen bij busstations te zien om dichter bij hun potentiële klanten te kunnen zijn.

De jonge moeder hield haar peuter in de armen, terwijl ze uitrustte met de rug tegen een muur toen een vreemde hen naderde. Beelden van een beveiligingscamera laten zien, dat de man eerst het gezicht van het jongetje aanraakte en vervolgens zijn keel doorsneed met een klein mes. Toen hij op de vlucht sloeg schreeuwde de moeder om hulp, maar de 2-jarige Vitor Pinto overleed in haar armen. 

Novo ângulo do brutal assassinato de uma criança em Imbituba..
Divulgado novo vídeo que mostra o momento exato do assassinato da criança indígena de dois anos. Note que a criança estava no colo da mãe, que após a investida, em desespero, tropeça e cai. O acusado M.A.S, de 23 anos, já está preso. O vídeo de uma câmera de segurança foi incluído no inquérito e serviu de base para a confirmação de diversos detalhes, de acordo com a entrevista coletiva do Delegado de Polícia, Rogério Taques, responsável pelo caso, veiculada na página do Jornal Nosso Povo.
Geplaatst door RWC TV op vrijdag 1 januari 2016


Deze brutale moord op een peuter, op klaarlichte dag gedood in de armen van zijn moeder, haalde niet de voorpagina's in Brazilie. Slechts een paar media namen de moeite om te berichten wat er as gebeurd. De Braziliaanse journaliste Eliane Brum schreef dit in haar column in de bekende Spaanse krant El País:

'Als hij mijn zoontje was geweest of van welke andere blanke middenklasse vrouw dan ook, vermoord onder deze omstandigheden, dan zou het wel de voorpagina's halen, er zouden deskundige zijn die het geweld analyseren, er zou gehuild worden en er zou solidariteit zijn. En misschien zouden er kaarsen worden aangestoken en bloemen gelegd in het busstation, zoals werd gedaan voor de slachtoffers van terrorisme in Parijs. Maar, Vitor was inheems. Een peuter, maar inheems. Klein, maar inheems. Een slachtoffer, maar inheems. Vermoord, maar inheems. Geperforeerd, maar inheems. Dit 'maar' is de verborgen moordenaar. Dit 'maar' is een seriemoordenaar.'


Al sinds de tijd dat Latijns Amerika een 'Europese business' werd - zoals journalist Eduardo Galeano altijd zei - was het leven van de inheemsen altijd de goedkoopste op het continent. Dat is niet nieuws.

'Racisme tegen inheemsen is historisch', benadrukte de Braziliaanse historicus Waldir Rampinelli in een interview met 
Radio Campeche na de moord op Vitor:

'Zodra Brazilië onafhankelijk werd veranderde er niets voor de inheemsen (...). De vooroordelen tegen inheemsen houden stand tot vandaag de dag. Zelfs het vermoorden van een inheems individu in het busstation van Imbituba wordt gezien als een veel minder erg misdrijf dan het vermoorden van een blank kind in het busstation van Florianópolis (de hoofdstad van de staat).'

Elaine Tavares, een journaliste gestationeerd in Santa Catarina waar Vitor werd gedood, merkt op dat inheemsen, toen Spaanse en Portugese ontdekkingsreizigers in Latijns Amerika arriveerden, gebrandmerkt werden als 'niet-mensen, tweederangs burgers, ontrouw en nutteloos':

'Gedurende al die eeuwen werd een negatief beeld van inheemsen gecreëerd, alleen maar om de invasie, de roof van hun leefgebieden en rijkdommen, te rechtvaardigen. Inheemsen worden gezien als iets dat in de weg staat, een onprettige herinnering aan het bloedbad. Dat is waarom de beste oplossing uitmondt in het opbergen van de inheemsen in enkele 'reservaten', uit gezichtsveld van de mensen. Maar, als ze besluiten het reservaat te verlaten om zich te begeven in de blanke wereld, dan worden zaken lelijk.'

Dit is de gruwelijke werkelijkheid van Brazilië. In de staat Mato Grosso do Sul bijvoorbeeld zijn in het recente verleden minstens 300 inheemsen vermoord in grondgeschillen. Veel inheemse leiders hebben geprobeerd om aandacht te krijgen voor wat zij noemen een genocide in het land, waarin georganiseerde milities inheemsen hebben gedood. Maar, nog steeds wordt er weinig over deze kwestie gedebatteerd. Sommige slachtoffers waren Guarani-Kaiowá inheemsen, een groep waarin de meeste zelfmoorden in het land worden gepleegd. Volgens een New York Times artikel, zijn de zelfmoorden onder deze inheemse gemeenschap twaalf keer zo hoog als het landelijk gemiddelde.

Door het hele land strijden Braziliaanse inheemsen voor erkenning van hun grondrechten en begrenzing ervan. Wachtende, moeten velen leven in de bermen van autowegen of op straten. De regering van president Dilma Roussef heeft de slechtste staat van dienst als het gaat om demarcatie in 30 jaar. 

Twee dagen na de moord op Vitor gaf een 23-jarige man zich aan bij de politie en bekende de peuter te hebben gedood. Hij besloot zichzelf aan te geven, omdat hij vreesde voor zijn leven, maar hij heeft nog niet gezegd wat het motief voor zijn daad was. Er wordt door sommigen gespeculeerd, dat hij psychisch gestoord is.


Entrevista coletiva - Prisão do acusado da morte da criança in...
O Delegado de Polícia, Rogério Taques, que está à frente do caso da criança indígena assassinada, deu entrevista coletiva as 18:00 de hoje (01) na sede da Delegacia de Polícia de Imbituba. Na entrevista o delegado dá informações sobre a prisão que aconteceu hoje (01), durante a madrugada, de M. A. S., de 23 anos, natural de Imbituba, desempregado, que ligou para a polícia militar solicitando proteção, pois havia confessado o crime para amigos e passou a sentir-se ameaçado.Foi encaminhada a prisão temporária ao judiciário, que foi deferida, pelo prazo de 30 dias, por se tratar de crime hediondo.Neste período, serão realizadas novas investigações e serão recebidos os resultados dos laudos técnicos. Várias provas foram anexadas. Foram encontrados diversos itens como o boné da cor e modelo dos vídeos, a camiseta cinza, a luva, a bermuda, a mochila com o bóton, e o tênis. As características físicas, como cabelo e as costeletas ajudaram a confirmar a identidade. O mesmo seria usuário de drogas, e serão solicitadas avaliações psicológicas, pois o mesmo já teria recebido tratamentos médicos no passado, além de evidências comportamentais anormais verificadas durante interrogatórios.O preso não informou as razões do crime.Não foi possível fazer imagens do preso, pois já havia sido removido para o presídio municipal de Imbituba. A justiça não liberou a informação do nome.Imagens e reportagem: Celso RéggioColaboração: Ângela BastosVídeo exclusivo: RWC TV/Jornal Nosso Povo
Geplaatst door Jornal Nosso Povo op vrijdag 1 januari 2016


Maar, als er nog zo weinig te berichten is over de moordenaar, Vitor's dood spreekt daarentegen boekdelen over hoe Brazilië haar inheemsen behandelt. In de woorden van Eliane Brum:

'Zij die steeds maar door moord in Brazilië worden gedood zijn in meerderheid zwarte mensen, arme mensen en inheemsen. (...) Wij zijn naakt. En ons imago is verschrikkelijk. Het kleurt met het bloed van het kleine lichaam van Vitor voor wie zo weinigen hebben gehuild.'Dentro do sistema jurídico Kaingang, qual seria a pena para o assassino do pequeno Ví...
Geplaatst door FIB - Faces Indígenas do Brasil op woensdag 6 januari 2016


(Red. De Surinaamse Krant/GlobalVoices)

Jayant Padarath, eigenaar Bingo Pizza, nieuwe voorzitter KKF Suriname

Padarath van ondervoorzitter naar functie van voorzitter


Jayant (Aniel) Padarath is de nieuwe voorzitter van de Kamer van Koophandel en Fabrieken (KKF). In het vorig bestuur onder leiding van Henk Naarendorp was hij al ondervoorzitter. Tijdens een geheime Kamervergadering gisteren werd hij gekozen om de organisatie te leiden. Als ondervoorzitter werd Moulijn Abas gekozen, zo bericht Starnieuws vandaag, woensdag 6 januari 2016.

Na het sluiten van de vergadering gisteren werd het bestuur conform de richtlijnen van het Kiesreglement Kamers van Koophandel 1962 samengesteld. De gekozen 21 Kamerleden hebben in een geheime stemming bepaald wie de functie van voorzitter en ondervoorzitter mag invullen.

De nieuwe voorzitter is eigenaar van Bingo Pizza en al jarenlang Kamerlid. Bij de discussies over de verhoging van de energietarieven heeft hij flink aan de weg getimmerd.

De Kamerverkiezingen werden op 10 december gehouden. De lijst van Rahid Doekhie heeft daarbij de meeste stemmen behaald. Karin Refos, die zich ook kandidaat had gesteld, werd, zoals eerder bericht, niet gekozen. Geen van de vier kandidaten van haar lijst en de plaatsvervangers is binnengekomen.

Bij de stemming was de opkomst laag. Slechts 14% (807) van de bedrijven nam deel. In Nickerie was de opkomst iets beter met 34%. De Kamerverkiezingen werden alleen in Branche B gehouden, omdat er twee lijsten waren. In de andere branches was er maar één, waardoor de zestien Kamerleden automatisch bij enkele kandidaatstelling zijn gekozen.

Maleisië verbiedt gedurende drie maanden bauxietwinning vanwege vervuiling

'De rode aarde afkomstig van trucks legt een sluier over het land'
(Bron foto: The Malaysian Insider)

Maleisië verbiedt de komende drie maanden bauxietwinning, om zo vervuiling tegen te gaan. Dat melden onder andere het persbureau Bloomberg/Washington Post, het Financieel Dagblad in Nederland en de Wall Street Journal vandaag, woensdag 6 januari 2016. Met ingang van 15 januari wordt het verboden om bauxiet te delven, zei milieuminister Wan Junaidi Jaafarsaid. 

Er mag nog wel worden geëxporteerd, waardoor de voorraden in de havens zullen slinken. Nadat het verbod is opgeheven, zal de bauxietproductie worden teruggebracht, aldus Jaafarsaid.

Maleisië was vorig jaar goed voor 40% van het bauxiet dat China importeerde. Bauxiet wordt vooral gebruikt om aluminium van te maken. China produceert de helft van alle aluminium in de wereld.

In Maleisië legt de rode aarde die afkomstig is van de enorme vrachtwagens die bauxiet naar de havens brengen, als het ware een sluier over de wegen, bomen, planten en het land, zei parlementslid Fuziah Salleh, uit Kuantan, de hoofdstad van de staat Pahang, tegen Bloomberg. Dat bedreigt de luchtkwaliteit en de waterbronnen. 'Het loopt uit de hand.'

De Malaysian Insider berichtte op 2 januari, dat vissers zeggen dat het aantal gevangen vis drastisch is afgenomen en dat dat waarschijnlijk wordt veroorzaakt door bauxietwinning.

Visser Che Daud Che Amat (63): 'Al jaren leiden wij een zwaar leven vanwege de activiteiten van bauxietmijnen. Ons inkomen is gedaald door de povere vangst. In het verleden vingen we met gemak 50 kilo makreel, maar tegenwoordig lukt het nauwelijks om 10 kilo te vangen.'

NDP-Assembleelid en secretaris Suriname Chinese United Association Tsang staat achter ordening winkelsector

'Ik denk dat winkeliers het met elkaar eens zijn, dat er regelgeving en gezonde concurrentie moeten komen'

 
Het NDP-Assembleelid en secretaris van de Suriname Chinese United Association, Stephen Tsang, is het eens met de op handen zijnde ordening van de winkelsector door het ministerie van Handel en Industrie (HI). Tsang zegt nog niet te weten hoe het veld zal reageren op het besluit. 

'Ik kijk uit naar de ordeningsmaatregelen, want er is aangegeven dat het verstrekken van nieuwe vergunningen voorlopig wordt stopgezet voor ordening', aldus Tsang vandaag, 6 januari 2016, in de Ware Tijd.

HI heeft besloten per 1 januari voorlopig geen nieuwe aanvragen voor vergunningen in de categorie winkelier algemeen, met daaronder supermarkten, te behandelen. Aanvragen die voor voorgenoemde datum zijn ingediend, worden wel in behandeling genomen.

Tsang denkt niet dat het besluit bedoeld is om ondernemerschap te belemmeren, maar dat het juist genomen is ter bescherming van de sector. 'Ik denk dat winkeliers het met elkaar eens zijn dat er regelgeving moet komen ten aanzien van waar er precies winkels opgezet kunnen worden.'

Ook de Vereniging van Surinaamse Winkeliers is positief gestemd over het besluit en hoopt op inspraak bij de ordening. Tsang kan zich vinden in de gedachtegang van HI, dat er sprake moet zijn van gezonde concurrentie. 'Concurrentie is voordelig voor de consument, maar als er vijf supermarkten op relatief korte afstand van elkaar zijn, dan concurreren zij elkaar dood.'

Leefbarometer ministerie van BiZa: 'Amsterdam Zuidoost en Westpoort minst leefbare stadsdelen'

Met behulp van 100 diverse 'indicatoren' wordt leefbaarheid vastgesteld


Amsterdam Zuidoost en Westpoort hebben de twijfelachtige eer zich de minst leefbare stadsdelen van Amsterdam te mogen noemen. Tenminste, zo bericht de lokale Amsterdamse zender AT5 vandaag, woensdag 6 januari 2016, als je de 'Leefbarometer' van het ministerie van Binnenlandse Zaken (BiZa) moet geloven. 

Leefbaarheid betekent volgens met ministerie 'de mate waarin de leefomgeving aansluit bij de voorwaarden en behoeften die er door de mens aan worden gesteld'.

Aan de hand van honderd verschillende indicatoren, op het gebied van onder meer woningen, veiligheid en voorzieningen, stelt Binnenlandse Zaken de leefbaarheid in een wijk uiteindelijk vast.

Zuidoost en Westpoort komen er dus niet best vanaf. Als totaal krijgt Amsterdam een voldoende, maar Zuidoost krijgt een 'onvoldoende' en Westpoort zelfs een 'zeer onvoldoende'. Het Centrum wordt met een 'uitstekend' het hoogst gewaardeerd van alle stadsdelen.

Binnen verschillende stadsdelen bestaan overigens sterke verschillen. Zo krijgen bepaalde delen van Zuidoost een ruime voldoende, terwijl het stadsdeel gemiddeld genomen dus niet heel goed wordt beoordeeld.

Analist Robby Makka stort zich op jaarredes president Bouterse en constateert terugkerend patroon...

Makka concludeert dat woorden 'zal' en 'zullen' opvallend veel terugkeren

'Armoede(bestrijding)' geen enkele keer vermeld

 
Bij het nalezen van de jaarredes van de laatste jaren van de president, blijkt er eigenlijk altijd hetzelfde patroon in te zitten. De elementen 'zal' en 'zullen' keren steevast terug in de voordrachten. In de jongste en korte nieuwsjaarrede van de president, d.d. 1 januari 2016, komen de woorden: 'zal' 5x, 'zullen' 5x en 'moeten' 8x voor. 

Als wij de jaarrede van 1 oktober 2015, mede inhoudende de regeringsverklaring een welzijns-samenleving door Duurzame economisch groei analyseren, komen de woorden 'zal' en zullen', onnodig aantal keren ook voor: 'Zal' 197x en 'zullen' 113x. Samen dus 310x in het 45 pagina’s tellend document. Binnen 3 maanden treft u 'zal' en 'zullen', 320x. Gemiddeld wordt dit 'zal en zullen' 7x per pagina gerouleerd. Ook onder de vorige regeringen was dit het geval. Het wordt echter steeds gewoner, terwijl de economie behoorlijk oververhit is geraakt en financiën afkoelen.
Het woord 'moeten', als tekstuele vervanging, van 'zal en zullen' laat ik buiten beschouwing. Anders was deze kille statistiek nog hoger. Op zich is er niks mis mee, want het zijn voornemens. Maar zijn deze 320x 'zal en zullen' financierbaar?.

In de regeringsverklaring komen, -als ik het goed heb- daarnaast de volgende ontwikkelingswoorden in de volgende aantallen voor: economie (17x), financiën (7x), armoede (0x), schuld (7x) en sociaal (8x). Beide jaarredes, van 1 oktober en 1 januari moet u in samenhang lezen, omdat elk nieuwjaarsrede een uitvloeisel is van een regeringsverklaring welke voorafgaat aan een begroting. De regeringsverklaring wordt behandeld en goedgekeurd in DNA (De Nationale Assemblee). De nieuwsjaarrede passeert DNA formeel niet.

Zagende economie
Hoe kan er in de regeringsverklaring het woord 'armoede(bestrijding)' niet voorkomen? Dat is de eerste vraag die je kunt stellen. Enfin. De investeringsinspanning -met de in totaal 320x zal en zullen- is niet (geheel) financierbaar. Is er een bijlage met kwantificering en cijferschema? Er is tussen de jaarredes geen brug en wellicht geen toekomst; de eerdere jaarrede heeft immers geen jaarrekening. We kennen de ambitieuze plannen met: we zullen 18.000 woningen bouwen en 5.000 arbeidsplaatsen creëren.

Nu zijn er weer toezeggingen over duizenden arbeidsplaatsen. Zonder berekeningen en financiële haalbaarheidsstudies kennen wij de uitkomst wel: De gehele begroting van Suriname is gehalveerd. De economie is gedempt en dit 'zal en zullen' wordt (sterk) afgeslankt.
In deze 'zal en zullen' constructie zit er duurzaam een cruciale irreëel economische fout tussen: het denken en doen. Er is een verschil tussen vergelijken en gelijkstellen. Terwijl ik vergelijk, wordt er gelijkgesteld. Wij doen het m.i. daarom (bewust) zagend. En onnodig zaagt men aan het fundament van de Surinaamse reële economie.

Kernwoorden
De volgende kernwoorden uit de diverse jaarredes mogen het bovenstaande staven:
2011: Regering focust op productiviteit, veiligheid en duurzaamheid;
2012: Vernieuwing voor een rechtvaardige samenleving;
2013: Stimuleren, investeren en produceren, de gouden toekomst Suriname,
in 2013 komt het persbericht: Reconstructie van het Financieel Beheer;
2014: Koesteren van eenheid overstijgt politieke en maatschappelijke verschillen; 'kader is dringend nodig voor onze ontwikkeling' en
2015: Planning, efficiency, productie en educatie voor gezondheid, sociale zekerheid, veiligheid en schoon milieu.

In al deze voordrachten zitten honderden (en wellicht meer dan 1000), de woorden 'zal' en 'zullen'. Als wij al de kernwoorden vanuit dit 'zal en zullen' fenomeen, van de afgelopen 5 jaren eerlijk afpellen, zowel procedureel en financieel, zouden wij totaal geen devaluatie (moeten) krijgen. Want diversificatie, differentiatie en wereldcrisis kwamen al langs en de 'reconstructie van het financieel beheer' hadden wij precies in het midden van deze 5 jarig termijn. Zie hierboven.

De conclusie is: veel van wat in de laatste jaarredes is opgenomen, is lood om oud ijzer. In de zin van concrete antwoorden op 4 'stellingen' uit de 1 januari nieuwsjaarrede van de President, treft u rechts het commentaar.

We mogen geen tijd verliezen - we hebben verloren, zgn. beginnen wij opnieuw;
Tegenvaller, sluiting van Suralco - wisten wij allang, wat waren de opvangplannen!
Verzuim spaar- en kredietfonds - bewust gedaan, gemorst en verspilt;
Genomen efficiency en bezuiniging - was er niet, juist meer mensen in dienst.

Diversificatie

Door de diversificatie nu tot ultieme graadmeter van de economie te maken, wordt een misleidend beeld gecreëerd van de economische werkelijkheid. Vrijwel het voltallige kiezersvolk, waarvan kennelijk de zwevende zwijgende is geworden, is nu in het bezuinigingsframe van de Regering gevangen. En dat is kwalijk. De (begrotings)tekorten zijn het gevolg van de economische problemen, niet de oorzaak. Het land gaat door de moeilijkste tijd sinds de jaren ’90, en misschien wel de sinds de jaren ‘80 van de vorige eeuw. De ramingen en cijfers zitten vanaf 2012 en zeker in 2013 in de vrije val naar beneden. Talloze landbouwers, bedrijven en huishoudens kampen met niet-financierbare restschulden.

Om de samenleving mee te krijgen bij dit 'zal en zullen', verdient het hoge prioriteit de jaarrede om te spitten in een serie productie- en voorlichtingsprogramma’s en deze nader toe te lichten. Want (wederom) de algemene formulering bij de presentatie van de jongste jaarredes heeft en geeft geen concrete toetsingskader over doelen, tijdstippen en overheidsgelden. Het allerbelangrijkste is dat jaarredes oprecht financierbaar moeten zijn, zonder ontwrichting van de economie.
Afgestapt moet worden van de mistige jaarredes, schemerachtige regeringsverklaringen, wazige ontwikkelingsplannen en onscherpe beleidsnota’s waarvan wij dizzy worden. De beste meetlat is die van grafische weergegeven combinatie tussen beleidsvoornemens, opgesteld door deskundigen, met data over bewijsbare uitvoeringen in de vorm van presentaties en grafieken. Dan is een toespraak met 'zal en zullen' financierbaar en minder bekritiseerbaar. De President 'zal' en wij 'zullen' dat 'moeten' doen.

De bedoeling van dit artikel is om erop te wijzen dat de volgende generatie niet moet zeggen: 'De president profileerde zich geforceerd als stoere, zelfverzekerde en foutloze president. Helaas op niets gebaseerd. De jaarredes waren monetair gefinancierd en het 'zal en zullen' is onsamenhangend uitgevoerd, met 2x een gedevalueerde brandstofeconomie, met veel deviezenverval en afdwingbare valutabasket van het IMF'.
Beter is om een basket financiële security te hebben met een Surinaamse slam dunk jaarrede, zonder overtreding. Een basket of Good Economy.

Mr. Robby Makka

Voorzitter C-47 Berenstein: 'Vooruitzichten voor dit jaar niet gunstig'

'Ingevoerde maatregelen door regering, zonder overleg, hebben tot verdere verarming samenleving geleid'

 
De vooruitzichten voor 2016 zijn voor vakbondsleider Robby Berenstein, voorzitter van vakcentrale C-47, niet gunstig. 'Maar wij zijn geen zwartkijkers. Wij zullen de verantwoordelijkheid moeten helpen dragen om een oplossing te vinden. Er moet wel een correcte analyse gemaakt worden om het probleem op te kunnen lossen.' Dit zei Berenstein gisteravond tijdens een bijeenkomst van de Kenniskring in het Lalla Rookhgebouw in Paramaribo, aldus Starnieuws vandaag, woensdag 6 januari 2016. Hij pleitte voor het voeren van een eerlijk beleid door de regering naar het volk toe.

Berenstein zei, dat de maatregelen die tot nu toe getroffen zijn, geleid hebben tot de verdere verarming van de samenleving. Hij somde op de verhoging van de brandstof, nutsvoorzieningen en de devaluatie van de Surinaamse munt. Daartegenover is er geen toename van de inkomsten van werknemers, geen stimulering van de productie en geen verlichting van de belastingen. De werkloosheid is toegenomen door afvloeiing van werknemers bij Suralco, IAmGold en andere bedrijven.

De vakbondsleider haalde aan dat er ook geluiden zijn om de regering maar te laten zodat zij haar eigen rommel opruimt, want de middelen zijn opgemaakt. Berenstein benadrukte dat het gaat om geld van de Staat, van het volk. De vakbeweging kan zich niet permitteren om de verantwoordelijkheid niet te helpen nemen voor het zoeken van oplossingen. Een groot deel van de beroepsbevolking is werkloos geworden, stelde Berenstein.

'De ongebreidelde uitgaven om verkiezingswinst te behalen, de enorme publiciteitscampagne die gevoerd is en de corruptie zijn de boosdoeners', zei Berenstein.

Hij stelde, dat de regering zonder goed overleg de maatregelen heeft getroffen. Pas daarna worden maatschappelijke groepen betrokken. In het geval van de verhogingen, had volgens Berenstein de regering de plannen al klaar en heeft draagvlak proberen te vinden door het Financieel Economisch Platform in het leven te roepen. Nu zijn er kostenverhogende maatregelen getroffen zonder dat er een samenhangend pakket is gepresenteerd. De vakbondsleider pleitte voor een eerlijk beleid en structureel overleg.

Vier door agenten zwaar mishandelde mannen te Powakka slepen Staat voor rechter

'Deze zaak mag niet in de doofpot belanden, al gaat de rechtszaak twee jaar duren'De vier contractarbeiders van Staatsolie die zondag 15 november vorig jaar te Powakka onder meer door politieagenten werden mishandeld, zullen spoedig gerechtelijke stappen ondernemen tegen de Staat. Zij zullen een vergoeding eisen voor de materiële en immateriële schade die ze hebben opgelopen. 'Deze zaak mag niet in de doofpot belanden, al gaat de rechtszaak twee jaar duren, we willen gerechtigheid', zegt Ronald Makosie, aftredende kapitein van Powakka, vandaag, woensdag 6 januari 2016, in de Ware Tijd.

Hij zegt verder, dat de afdeling Onderzoek Politionele Zaken (OPZ) binnen het Korps Politie Suriname, nog steeds stelt dat het onderzoek naar deze zaak nog niet is afgerond. Makosie zal deze week voor de laatste keer OPZ aandoen.

Naar zeggen van de scheidende kapitein worden onder andere de medische-, transport- en advocaatkosten betaald met geld uit de dorpskast en hebben ook anderen financiële hulp geboden. 'De overheid staat de jongens niet bij en wij hebben al paar duizenden Srd uitgegeven', aldus Makosie.

Hij ziet graag dat de jongens psychisch begeleid worden, omdat ze getraumatiseerd zijn. Ricardo Sabajo, één van de slachtoffers die onder meer een armfractuur heeft opgelopen, is zes maanden rust voorgeschreven door een arts .

De drie anderen zijn inmiddels weer aan het werk. De mannen gingen in november na het werk bier drinken bij de winkel in hun dorp. Zij besloten om na negen uur 's avonds naar huis te lopen. Op een moment kwam een voertuig met 'verblindend' licht uit de tegenovergestelde richting. Ze riepen de bestuurder toe om het licht te dempen, maar dat kwam kennelijk verkeerd aan. De auto stopte, gewapende mannen stapten uit en vielen hen direct aan. Kort na het voorval werden twee politieagenten en twee burgers aangehouden in deze zaak.

Koninkrijk wisselt meer informatie uit over criminelen en slachtoffers

Vier ministers van Justitie ondertekenen op Aruba intentieverklaring


Landen gaan ook DNA-informatie van gedetineerden delen


Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten gaan meer informatie uitwisselen over criminelen en slachtoffers. Dat beloofden de vier ministers van Justitie na het Justitieel Vierpartijenoverleg op Aruba. Gisteren werd dit overleg afgerond met de ondertekening van een intentieverklaring. Dit meldt vanochtend, woensdag 6 januari 2016, het Antilliaans Dagblad.

Op een persconferentie werd benadrukt, dat samenwerking door de Openbare Ministeries, politiekorpsen en het gevangeniswezen belangrijk is voor de criminaliteitsbestrijding.

Er is nooit geld genoeg, zei de Curaçaose minister van Justitie Nelson Navarro. 'Laten we eerlijk zijn, de baas van een Colombiaans kartel heeft meer geld dan de begroting van Aruba, Curaçao en Sint Maarten.'

Wegens het internationale karakter van de criminaliteit heeft informatie-uitwisseling prioriteit. De landen gaan bijvoorbeeld ook DNA-informatie van gedetineerden delen. Dan kan beter worden gevolgd waar de criminelen zitten, zei de Nederlandse Justitieminister Ard van der Steur.

Een paar jaar terug nog kwamen verhalen naar buiten over voortvluchtige criminelen die ongestoord op de Caribische eilanden konden leven. Naast uitwisseling van informatie willen de ministers ook meer geld van criminelen af gaan pakken. Daarvoor wil het Koninkrijk meer samenwerken met de Verenigde Staten en Latijns-Amerika.

Verder zijn er afspraken gemaakt over uniforme eisen voor het gebruik van geweld, middelen en vaardigheden voor politieagenten. Met zogenoemde Integrale Basisvaardigheden Trainingen kunnen de landen elkaar beter bijstaan en kan er meer gezamenlijk politieonderwijs worden gegeven. Dit zal de slagkracht van de politie vergroten, aldus de bewindslieden.

Sports Ambassador Award 2015 Curaçao uitgereikt


Yankee-speler Gregorius, bodybuilder Winklaar en tennisser Rojer geëerd met prijs


In het Renaissance Hotel vond gisteren de uitreiking van de Sports Ambassador Award 2015 plaats. Verschillende sportgrootheden van Curaçaose bodem die het afgelopen jaar goed hebben gepresteerd, werden met een prijs geëerd, zo bericht vandaag, 6 januari 2016, het Antilliaans Dagblad. 

Onder anderen Yankee-speler Didi Gregorius, bodybuilder Rulove Winklaar en zwemkampioene Chadé Nersicio vielen in de prijzen.

Ook tennisser Jean- Julien Rojer die vorig jaar met zijn tennispartner het herendubbel op Wimbledon heeft gewonnen, viel in de prijzen. Zijn familie heeft namens hem de prijs in ontvangst genomen (foto - Bron Jeu Olimpio/Antilliaans Dagblad).

Centrale Bank op Curaçao waarschuwt voor EmGoldEX

CBCS waarschuwt ook voor piramidespelen die aangeboden worden als legale zakenkansen


De Centrale Bank CBCS waarschuwt burgers en beleggers voor EmGoldEx, die investeringen in goud aanbiedt, maar niet over de vereiste vergunning en toestemming beschikt. Ook waarschuwt de Centrale Bank in het algemeen voor piramidespelen die worden aangeboden als legale zakenkansen in de vorm van multi-level-marketingsystemen, zo bericht het Antilliaans Dagblad vandaag, woensdag 6 januari 2016.

EmGoldEx biedt de aankoop aan van goud als een legitieme zakelijke kans in de vorm van een multi-level-marketingprogramma, dat vaak wordt gestimuleerd via het internet, de sociale media, conferenties en/of ontmoetingen binnen kleinere groepen.

De Centrale Bank: 'Het multi-level-marketingprogramma biedt deelnemers of beleggers de mogelijkheid om online goud aan te schaffen en moedigt de deelnemers of investeerders aan om andere deelnemers of investeerders te werven, die op hun beurt ook anderen dienen aan te trekken om deel te nemen in het programma.'

Deze deelnemers of beleggers wordt een hoog rendement beloofd op de investeringen door middel van een percentage van de geïnde bedragen van de investeringen van de aangeworven mededeelnemers. 'In het licht van bovengenoemde activiteiten, waarschuwt de CBCS het publiek en (potentiële) investeerders om extra voorzorgsmaatregelen te nemen om niet te beleggen in hoogrendementbeleggingen met een hoog risico, zoals EmGoldEx.'

EmGoldEx heeft niet de nodige autorisatie van de CBCS om, zoals het heet, ‘gelden of andere goederen ter collectieve belegging in of vanuit Curaçao en/of Sint Maarten te vragen of te verkrijgen teneinde de deelnemers in de opbrengst van de beleggingen te doen delen’.

Het aanbieden van deelnemingen, het vragen of verkrijgen van fondsen of andere goederen voor collectieve belegging in of vanuit Curaçao en/of Sint Maarten is op grond van de Landsverordening toezicht beleggingsinstellingen en administrateurs ‘niet toegestaan zonder de voorafgaande toestemming van de CBCS’.

Handelen in strijd met deze verbodsbepaling kan worden bestraft met een gevangenisstraf of boete. 'Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen investeringen die aangeboden worden via het internet of op een commerciële of openbare plaats, zolang de investeringen aan het publiek in het algemeen worden aangeboden in of vanuit Curaçao en/of Sint Maarten.'

EBS-leiding traag in communicatie met burger over afschaffing extra aansluitingskosten

NH-minister Dodson vindt dat EBS nadere informatie moet verschaffen

 
Per 1 januari van dit nieuwe jaar zijn de extra kosten voor aansluiting van netvoorzieningen afgeschaft. Het is nog niet duidelijk of de NV Energiebedrijven Suriname (EBS) alle voorzieningen heeft om te kunnen voldoen aan de vraag. Minister Regilio Dodson van Natuurlijke Hulpbronnen (NH) zegt in een reactie vanochtend, woensdag 6 januari 2016, op  Starnieuws dat de EBS-leiding een schema moet bekendmaken en nadere informatie moet verschaffen.

Cliënten van de EBS weten nog niet waar zij aan te zijn. Er is nog geen informatie beschikbaar. Het bedrijf moet ook nog voorzieningen treffen om de capaciteit op te voeren. Vooral bedrijven kunnen niet in alle gebieden worden aangesloten op het net, omdat er onvoldoende capaciteit is.

Normale aansluitkosten hoeven niet meer betaald te worden. Voor extra voorzieningen zoals grote transformatoren en extra beveiliging moet nog wel betaald worden.

Minister Dodson zegt, dat een schema zal worden gepubliceerd door de EBS over de situatie. In december heeft Dodson nagetrokken bij de leiding van het bedrijf, wat de stand van zaken is. Hij heeft nu opnieuw gevraagd naar de situatie.

CLO-voorzitter Hooghart vindt Srd 100 salarisverhoging voor ambtenaren voldoende

'Het is nu niet verstandig hogere looncorrectie te vragen'


Het voorstel van CLO-voorzitter (Centrale van Landsdienaren- organisaties) Ronald Hooghart om ambtenaren een verhoging van Srd 100 op hun salaris te geven, is nog niet goedgekeurd. De CLO-voorzitter hoopt morgen een ontmoeting te hebben met president Desi Bouterse om een en ander te bespreken, aldus de are Tijd vandaag, woensdag 6 januari 2016.

De vakbondsman en Assembleelid voor regeringspartij NDP is hoopvol gestemd over de reactie van het staatshoofd.

De redactie benaderde twee ambtenaren voor een reactie op de mogelijke verhoging van Srd 100.
'Elke verhoging is een stap in de goede richting; vooral in de tijd waarin we leven. Maar na Srd 100 swaki tumusi', zegt veiligheidsman Giovanni. Hij ziet wel in, dat een te omvangrijke verhoging nadelige gevolgen kan hebben voor de economie.

Onderwijzeres Rita vindt de Srd 100 maar niets. Bovendien zegt zij, dat leerkrachten al vóór de recente prijsverhogingen aanspraak maakten op een looncorrectie. Met de prijsverhogingen erbij vindt Rita dat haar beroepsgroep verder achteruit gaat.

De CLO-voorzitter blijft er echter bij dat een verhoging van Srd 100 voorlopig voldoende is.
'Voor iemand die Srd 1.000 verdient, is Srd 100 een verhoging van 10 procent.' Hij vindt het bovendien niet verstandig om nu een hogere looncorrectie aan te vragen, wegens de mogelijke economische gevolgen.

Overigens wil Hooghart bewust geen procentuele verhoging voor landsdienaren, omdat de discrepantie tussen topfunctionarissen en ambtenaren aan de onderkant van de ladder hierdoor steeds groter wordt. Ook gaat het overgrote deel van het extra geld dat de overheid moet uitgeven bij een procentuele verhoging naar de ambtenaren in hogere rangen.