vrijdag 8 januari 2016

Deel van Brazilië leidt onder ergste milieuramp ooit, maar niemand praat er nog over...


Brazil is still experiencing one of the worst environmental disasters in its history.Follow Greenpeace Brasil for updates and learn more about what happened here >> http://grnpc.org/IgSj0
Geplaatst door Greenpeace International op vrijdag 8 januari 2016

Zr.Ms. De Zeven Provinciën vertrekt zondag 10 januari naar Curaçao

De Zeven Provinciën (Bron foto: NavyInside.nl)
Fregat lost voor periode van vijf maanden de Zr.Ms. Friesland af


Het luchtverdediging- en commandofregat Zr.Ms. De Zeven Provinciën vertrekt komende zondag, 10 januari, naar het Caribisch gebied voor een periode van vijf maanden. Het schip lost de Zr.Ms. Friesland af en zet zich in voor counterdrugsoperaties en Kustwachttaken, zo bericht vandaag, vrijdag 8 januari 2016, de Groninger Krant.

Zr.Ms. De Zeven Provinciën vertrekt om een uur 's middags uit de haven van Den Helder en zet meteen koers richting Curaçao.

Naast de bewaking van de integriteit van de grenzen van het Koninkrijk der Nederlanden en de counterdrugsoperaties kan Zr.Ms. De Zeven Provinciën ingezet worden voor bijvoorbeeld humanitaire hulpverlening bij rampen, zoals na een orkaanpassage. Maar, ook voor search and rescue-taken en inspecties van illegale visserij of milieudelicten voor de Kustwacht.

De verwachting is dat Zr.Ms. De Zeven Provinciën op 22 januari ceremonieel wordt onthaald in Curaçao.

Familie zamelt geld in voor repatriëring op Curaçao doodgeschoten 26-jarige Janisairah Jano

Voor repatriëring Janisairah Jano en haar ongeboren baby'tje is 15.000 euro nodig

(Bron foto: Facebook)

De familie van de op Curaçao vermoorde Janisairah Jano is een inzamelingsactie begonnen. Om haar en haar ongeboren baby’tje naar Nederland te repatriëren is 15 000 euro nodig. De vrouw werd in de nacht van zaterdag op zondag neergeschoten en overleed enkele uren later in het ziekenhuis, net als haar te vroeg geboren kind, zo is vandaag, 8 januari 2016, te lezen op de website van het Nederlandse televisieprogramma Hart van Nederland.

De uitvaart wordt in Nederland gedekt maar om de lichamen hier heen te krijgen moet veel geld betaald worden. De onvoorziene kosten zijn een extra klap voor de familie. 

De lichamen van de jonge vrouw en haar baby zijn nog niet vrijgegeven door de Curaçaose autoriteiten maar zodra dat gebeurd hoopt de familie ze zo snel mogelijk naar Nederland te halen.

De uit Rotterdam afkomstige Janisairah (26) was op vakantie in Curaçao toen ze werd doodgeschoten. Ze is mogelijk onbedoeld slachtoffer geworden van een bendeoorlog. De zwangere vrouw zat met haar vriend en vier kinderen in een auto, die klem werd gereden en onder vuur genomen.

Jog (VHP)i: ‘Falen grondconversieproject te Flora in Paramaribo door te hoge prijs’

Project dreigt te worden stopgezet vanwege een matige belangstelling


Het VHP-Assembleelid Mahinder Jogi is nog steeds een fervent voorstander van het grondconversieproject dat vorig jaar met een pilotproject te Flora in Paramaribo werd geïnitieerd door de minister van Ruimtelijke ordening, Grond en Bosbeheer (ROGB), Steven Relyveld. Maar, omdat er vanuit de gemeenschap matig werd gereageerd op de mogelijkheid om hun domeingronden (recht op erfpacht of grondhuur) om te zetten in eigendom, zou het project nu kunnen worden stopgezet, aldus het Dagblad Suriname vandaag, vrijdag 8 januari 2016.

Relyveld had bij het pilotproject aangegeven, dat het project eerst geëvalueerd zou worden alvorens tot verdere uitvoering op landelijk niveau zou worden overgegaan.

Jogi zegt nu, dat de prijs die per vierkante meter voor de conversie wordt gevraagd veel te hoog ligt en daarom worden burgers volgens hem niet enthousiasme over deze optie. 'Als mensen Euro 20.000 voor de conversie moeten betalen, terwijl zij in dezelfde omgeving een eigendomsperceel voor Euro 15.000 kunnen kopen, dan gaan ze liever gewoon een eigendomsperceel kopen.'

NDP-fractieleider André Misiekaba had in De Nationale Assemblee gezegd niet voor het project te zijn, omdat het volgens hem meer nadelen dan voordelen zou hebben. Ten eerste zouden de domeingronden uit de boezem van de Staat verdwijnen en ten tweede zouden de opbrengsten voor de staat maar ‘korte termijn inkomsten’ zijn.

Jogi zegt echter, dat de vrees bestaat dat enkele mensen terreinen zullen opkopen. 'Als mensen terreinen opkopen, komt dit nog steeds ten goede aan de Staat. Heel belangrijk is ook dat je daardoor een verzadiging op de markt zal krijgen. Als er een groot aanbod aan eigendomsgrond is, gaan de prijzen van kavels namelijk omlaag. Hierdoor zullen meerdere mensen in de gelegenheid zijn om een perceel te kunnen kopen.'

De reden waarom er in Suriname een woningnood is, ligt volgens Jogi vooral in het feit, dat de meeste mensen zich geen kavels kunnen veroorloven. Als zij dit wel kunnen, kan de overheid de voorgenomen bouw van 18.000 woningen dan ook eerder realiseren. Jogi verwacht dat als de overheid de prijzen voor conversie per vierkante meter omlaag brengt, er meer mensen zullen willen kopen. Dit, omdat de wil wel aanwezig is, maar het geld niet, redeneert hij. Daarnaast vindt Jogi, dat er geen beperkingen moeten worden opgelegd. Mensen over het gehele land moeten in de gelegenheid worden gesteld om hun gronden te converteren en niet de mensen in slechts delen van gebieden. De zaak moet volgens hem opengegooid worden en daarna pas geëvalueerd. Een goede opstart is volgens de parlementariër een betere garantie voor succes. De voordelen van conversie moeten duidelijk op een rijtje gezet worden, stelt hij.

'De zekerheid, goedkope bouwkavels, het opzetten van woningen, inkomsten voor de Staat zijn enkele voordelen, maar je zal ook meer investeringen krijgen in de onroerend goed sector. Dit leidt dan weer tot sterkere gezinnen, zelfstandigheid en ontwikkeling. De conversie is een goede gelegenheid om een heleboel problemen in het land op te lossen. De zaak moet in een breder perspectief geplaatst worden en men moet meer toekomstgericht gaan denken. Al zouden mensen de gronden kopen, ze blijven nog steeds in het land. Ze gaan slechts van eigenaar veranderen en de Staat krijgt er geld voor.'

Jogi ziet daar geen enkel verlies in het converteren van domeingronden naar eigendomsgronden. 'Integendeel, het levert de Staat alleen maar voordelen op.'

Naast Flora zijn de gebieden Eerste Rijweg, Zorg en Hoop, Dalberg (Para), Saramacca en Nickerie in het pilotproject opgenomen. De conversiebedragen voor gebieden in Paramaribo liggen tussen Srd 47 en Srd 147 per m2. In Saramacca ligt dat tussen Srd 18 en Srd 53 per m2, in Nickerie tussen de Srd 29 en Srd 64 per m2 en in Para is het bedrag tussen Srd 18 en Srd 29.

Curaçao's Statenlid Thodé veroordeeld tot voorwaardelijke boete van 1.400 gulden

Thodé veroordeeld voor lekken info vertrouwelijke informatie uit besloten Cft-vergadering


Statenlid gaat via zijn advocaat in beroep: 'Het OM is niet-integer'
 

De rechter acht bewezen, dat Amerigo Thodé als Statenlid en lid van de Vaste Commissie Financiën van de Staten van 4 tot en met 19 september 2014 tijdens een radio-uitzending en een MFK-persconferentie opzettelijk vertrouwelijke informatie uit een besloten vergadering met het College financieel toezicht (Cft) publiekelijk heeft gemaakt. Hij is hiervoor vandaag, vrijdag 8 januari 2016, veroordeeld tot een voorwaardelijke geldboete van 1.400 gulden, te vervangen door 24 dagen cel en twee jaar proeftijd, zo bericht de Amigoe.

'De samenleving heeft er belang bij dat de bespreking van onderwerpen in de vaste commissies van de Staten niet in het openbaar plaatsvindt, bijvoorbeeld omdat het gaat over overleg over nog onvoldragen voorstellen en standpunten. Dit is een algemeen belang dat bescherming behoeft.'

Zijn advocaat Chester Peterson heeft eerder ter zitting aangevoerd, dat hij moet worden ontslagen van alle rechtsvervolging wegens een geslaagd beroep op overmacht, aangezien hij niet anders kon dan de informatie naar buiten brengen. De verdediging benadrukte, dat het belang van de waarheid over het door de regering gevoerde beleid ter zake de publieke middelen in dit geval zwaarder woog dan de wettelijke plicht tot geheimhouding. Echter, het is niet aannemelijk geworden, dat er sprake is geweest van een dermate zwaarwegend belang dat het voor Thodé gerechtvaardigd was om zijn plicht te schenden. Hij had ook alternatieven, aldus de rechter. Zo had hij Age Bakker om toestemming kunnen vragen.

Peterson gaat in beroep. 'Volgens mij realiseert de rechter zich niet in welke samenleving ze woont en ook niet de omvang van haar vonnis. Ik denk het niet, maar als ze gelijk heeft, betekent dit dat het Openbaar Ministerie (OM) ook PAIS en de leden Alison Manuel (die de foto heeft gemaakt), Marcolino Franco (Statenvoorzitter) en Hensley Koeiman (MAN-leider) moet vervolgen. Maar ja, het OM is niet-integer.'

Voorzitter werkgeversorganisatie VBC wil privatisering van overheids-nv’s Curaçao weer op de politieke agenda

Behr: 'Gemeenschap gebaat bij omwisseling miljarden in overheids- bedrijven in privé kapitaal'


De privésector op Curaçao is van mening, dat het onderwerp privatisering van overheids-nv’s weer op de politieke agenda geplaatst moet worden. Dit stelt Herman Behr (zie foto - Bron: LinkedIn.com), voorzitter van werkgeversorganisatie VBC. Volgens hem heeft de gemeenschap er meer aan als de miljarden die in overheidsbedrijven zitten, worden ingewisseld voor privékapitaal.

Het zou niet voor het eerst zijn dat de regering werk maakt van privatisering van de overheidsbedrijven, zo schrijft de Amigoe vandaag, vrijdag 8 januari 2016.

In het verleden werd hiervoor de Stichting Implementatie Privatisering Overheids-nv’s StIP opgericht onder leiding van voormalig gezaghebber en later interim-premier Stanley Betrian. Het aantal overheidsbedrijven dat deze stichting wist te privatiseren was niet echt groot te noemen. Het WTC werd verkocht aan de Caribbean International University van de Venezolaanse zakenman Vittorio de Stefano, terwijl de luchthaven in de Curaçao Airport Partners (CAP), een internationaal conglomeraat, een nieuwe exploitant kreeg.

In de samenleving, maar vooral uit de politiek, was er veel kritiek op StIP en de manier waarop zij heeft gefunctioneerd. Vanuit de politiek richtte de kritiek zich op het feit dat de privatiseringsstichting economisch eigenaar was van de aandelen van de overheidsbedrijven die onder haar vielen en dat de overheid er niet over kon beschikken. Ook waren er vragen over hoe effectief de stichting indertijd was. In 2010 was het toenmalig PS-gedeputeerde van Financiën Ivar Asjes, die tot opheffing van StIP overging.

Behr gaf vanochtend toe, dat StIP geen grote overheidsbedrijven heeft weten te verkopen. 'Maar, als je kijkt naar het WTC. Je kan er kritiek op hebben, maar het gebouw staat er en het draait. Dat geldt ook voor de luchthaven. Je kan kritiek hebben op het gebouw, maar wij als gemeenschap hoeven er niet ieder jaar aan mee te betalen.'

Maar de VBC-voorzitter benadrukt, dat op dit moment de overheid veel geld in overheidsbedrijven heeft zitten. 'Dit is geld dat gebruikt kan worden voor zaken zoals justitie, infrastructuur en onderwijs. De publieke gelden in overheidsbedrijven zoals UTS, Curoil, Aqualectra en Refinería di Kòrsou (RdK) moeten worden ingeruild voor privégelden. Het geld dat dan vrijkomt moet ten goede komen aan de gemeenschap.'

Docent A.H. op Curaçao tot 24 jaar cel veroordeeld voor moord op zijn echtgenote Cristina Barry

Advocaten stellen meteen na uitspraak namens hun cliënt hoger beroep in

Verweer dat OM bewijs onrechtmatig zou hebben verkregen is door rechtbank verworpen


Docent A.H. is vanochtend, vrijdag 8 januari 2016, tot 24 jaar cel veroordeeld voor uitlokking van- en de moord op zijn vrouw Cristina Barry in hun eigen tuin in Bonam op 15 maart vorig jaar. Tevens dient hij aan de nabestaanden 13.337,28 gulden aan schadevergoeding te betalen. Zijn advocaten Roangelo Lodewijks en Mirto Murray, die tijdens de behandeling vrijspraak eisten, hebben namens hem meteen hoger beroep ingesteld, zo bericht vanmiddag de Amigoe. 

Zowel de nabestaanden als de familieleden van H. waren aanwezig.

Bewezen is, dat hij het plan, om zijn vrouw door een ander – Giovanni N., die een kind heeft met H.'s ex-vriendin Micaella R. – te laten vermoorden, in de eerste maanden van 2015 heeft beraamd. Nadat N. zich eind februari terugtrok, heeft H. een paar weken later zelf zijn echtgenote om het leven gebracht. Het tijdstip waarop en de omstandigheden waaronder dit is gebeurd, komen vrijwel exact overeen met het eerder door H. geschetste plan. Dit vormen allemaal belangrijke aanwijzingen voor de conclusie dat H. met voorbedachten rade heeft gehandeld.

Het alternatieve scenario, dat hij in een ‘ogenblikkelijke gemoedsopwelling’ heeft gehandeld (waarbij sprake is van doodslag en geen moord), is volgens de rechter onaannemelijk. Bovendien geldt immers nog dat Barry buiten op het erf levenloos is aangetroffen, er zijn geen aanwijzingen dat zij die avond nog in de woning is geweest. Dit betekent dus, dat H. naar buiten moet zijn gegaan om haar op te wachten. Dat ligt zo laat op de avond niet voor de hand en roept dan ook de vraag op waarom hij dit zou doen als hij geen kwade bedoelingen had, aldus de rechter. Voorts geldt dat het slachtoffer is overleden aan de gevolgen van dodelijke messteken.

Hij heeft dus op enig moment buiten met een mes in zijn handen gestaan. In het scenario van doodslag is moeilijk voorstelbaar dat hij dit mes al in zijn handen had, toen hij voor het eerst naar buiten ging. Hij zou het mes dus later moeten zijn gaan halen (naar de redenen hiervan kan de rechter slechts gissen), om het vervolgens tegen zijn vrouw te gebruiken. Het slachtoffer zou dan ondertussen buiten moeten zijn gebleven. Dit is allemaal weinig plausibel. Het onderzoek ter zitting heeft ook geen aanwijzingen opgeleverd voor een incident tussen H. en Barry na haar thuiskomst, bijvoorbeeld een ruzie of iets dergelijks, wat de oorzaak zou kunnen zijn van een plotselinge geweldsexplosie van hem jegens haar, aldus de rechter. H. heeft dus voldoende tijd gehad om na te denken over de betekenis en de gevolgen van zijn daad en daarom is voorbedachte raad ook bewezen. 'Het feit dat het slachtoffer in totaal 35 keer is gestoken, wat een contra-indicatie voor voorbedachte raad zou kunnen opleveren, maakt dit niet anders.'

Het verweer van de verdediging dat het OM niet-ontvankelijk dient te worden verklaard, omdat er sprake is van onrechtmatig verkregen bewijs en omdat het OM slechts de verklaring van één persoon, namelijk N., als bewijs had, werd door de rechter verworpen.

Over het onrechtmatig verkregen bewijs zegt de rechter, dat H. hierdoor niet in zijn verdediging is geschaad en tevens is de verklaring van N. niet het enige bewijs. De man had ook een motief, gelegenheid en middelen. Bovendien werd zijn DNA op de spullen van Barry gevonden die overal werden neergegooid om te laten lijken dat er sprake was van een fatale overval. Tevens acht de rechter de verklaringen van N. en R. betrouwbaar. Verder deelt de rechter de opvatting van de verdediging, dat het OM een tunnelvisie had, ook niet, aangezien ook N. en R. als verdachten werden aangemerkt en ondervraagd.

H. werd wel voor bedreiging van N. vrijgesproken en de rechter heeft ook rekening gehouden met zijn blanco strafblad.

Louis Voigt benoemd tot directeur van de SLM voor periode van zes maanden tot een jaar

Nieuwe voorzitter Raad van Commissarissen is Ranu Mathura


Louis Voigt is vandaag, vrijdag 8 januari 2016, benoemd tot directeur van de Surinaamse Luchtvaart Maatschappij (SLM). De aanstelling is echter tijdelijk, voor zes maanden tot een jaar. Ranu Mathura is benoemd tot voorzitter van de Raad van Commissarissen benoemd. 

Minister Andy Rusland van Transport, Communicatie en Toerisme (TCT) is gemachtigd door  president Desi Bouterse om Voigt te benoemen tijdens de Algemene Vergadering voor Aandeelhouders. Hetzelfde geldt voor Mathura. In een vandaag uitgebracht persbericht stelt TCT, dat de benoemingen conform de statuten van de SLM zijn geschied.

De directeur zal mede ervoor moeten zorg dragen, dat de vliegoperatie van de SLM verantwoord wordt uitgevoerd, zoals het een luchtvaartmaatschappij betaamt. Het beleid van de SLM moet mede indachtig het beleid van de regering op het gebied van het luchtvaartgebeuren, zeker in de regio, versneld uitgevoerd worden. Dit is nodig om zo het bestaan van de SLM op de eerste plaats en daarnaast de groei van de national carrier te garanderen. Dit zal geschieden in samenspraak met de raad van commissarissen en de regering.

De belangen van Suriname en de SLM, als ook die van de werknemers, zullen door de nieuwe SLM-directeur veilig gesteld moeten worden, aldus het ministerie van TCT.

Voigt zal op zeer korte termijn moeten nagaan op welke wijze er nationale en internationale allianties aangegaan kunnen worden, om de ondersteuning van de SLM in de economische ontwikkeling te vergroten.

Ingenaaide cocaïnepasta, zo'n 20 kilo, uit de Antillen onderschept in Rotterdamse haven

(Bron foto: OM Nederland)
De cocaïne zat in een container verstopt in dekens, dekbedden, rugzakken en andere persoonlijke spullen - Twee verdachten gearresteerd


Het zogenoemde HARCteam, een samenwerkingsverband van de Douane, Zeehavenpolitie en de FIOD (Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst, opsporingsdienst van het ministerie van Financiën), heeft deze week twee mannen aangehouden die hebben geprobeerd cocaïne binnen te smokkelen, ingenaaid in huishoudspullen. Dit is vandaag, vrijdag 8 januari 2016, door het Openbaar Ministerie Nederland - Arrondissementsparket Rotterdam -  via een persbericht bekendgemaakt.

De cocaïne, waarvan een soort pasta was gemaakt, zat in dekens, dekbedden, rugzakken en andere persoonlijke spullen.

De ingenaaide drugs zaten in dozen die eind november in een zogenoemde groupagecontainer, met spullen van diverse afzenders, uit de Antillen in de Rotterdamse haven was gekomen. In drie dozen vond de Douane bij een controle de drugs. In totaal ging het om zo’n 20 kilo, die meteen werd vernietigd.

De dozen waren bestemd voor een adres in Brabant. Deze week werden ze opgehaald bij een bedrijf in Spijkenisse door een 24-jarige man uit Eindhoven en een 27-jarige man uit Heeze. De twee verdachten werden aangehouden door een arrestatieteam. Ze zijn vandaag voorgeleid aan de rechter-commissaris die ze voor 14 dagen langer vastgezet heeft.

79 Pakketten drugs gevonden aan boord schip van Curaçao voor de Dominicaanse kust

Zeven Dominicaanse bemanningsleden gearresteerd


Schip 'The Black Bull' staat geregistreerd op Sint Maarten en was op weg naar Puerto Rico


De anti-drugs autoriteiten in de Dominicaanse Republiek hebben op 31 december 2015 aan boord van het van Curaçao vertrokken schip 'The Black Bull' 79 pakken drugs gevonden. Dat berichten vandaag, vrijdag 8 januari 2015, de Nederlandse Crimesite.nl en de Amigoe. De nieuwswebsite 721 News op Sint Maarten maakte op 31 december al melding van de grote drugsvangst.

Het schip staat geregistreerd op het eiland Sint Maarten. De zeven Dominicaanse bemanningsleden en de kapitein werden gearresteerd. De vondst van de drugs en de daarop volgende arrestatie van de bemanning was een gecombineerde operatie van de Dominicaanse marine en luchtmacht.

De autoriteiten waren getipt, dat het schip onderweg was naar Puerto Rico met aan boord een onbekende hoeveelheid drugs, waarvan ook niet bekend was of het ging om cocaïne of heroïne.

Het schip werd naar de haven Arroyo Barril gesleept te Samaná. Nadat de boot in de haven was gearriveerd werd het door de autoriteiten doorzocht en werden de 79 pakketten met erin een wit poeder gevonden in zes plastic bakken in de benzinetank.

Graven in de corrupte goudindustrie in Suriname.....


Chinese en hindoestaanse ondernemers maken zich zorgen over toename criminaliteit

NDP-Assembleelid Tsang pleit voor meer bewustwording: 'Chinezen zijn ook Surinamers'


Chinese ondernemers in Suriname maken zich al enige tijd zorgen over de toename van criminaliteit, waarbij vooral de roofovervallen hen zorgen baart. NDP-parlementariër Stephen Tsang geeft aan dat roofovervallen en inbraken niet alleen onder de Chinese ondernemers plaatsvinden, maar eveneens onder de Hindoestaanse ondernemers. 'Het feit is wel dat doordat er veel meer Chinese ondernemers zijn, het fenomeen criminaliteit onder hen eerder opvalt', aldus Tsang vandaag, vrijdag 8 januari 2016, in het Dagblad Suriname.

Dit is een fenomeen dat al jaren plaatsvindt. Het aantal overvallen op vooral supermarkthouders neemt toe. Over het algemeen is, in vergelijking met 2014 met betrekking tot overvallen, een daling opgetreden van 29,33% in 2015. In 2014 stonden de cijfers op 433 en in 2015 staan 306 gevallen geregistreerd. Met betrekking tot inbraken echter, is een lichte stijging van 8.87% te zien in 2015 ten opzichte van 2014. In 2014 zijn er 3.685 genoteerde gevallen, terwijl deze cijfers in 2015 staan op 4.012.

De parlementariër verduidelijkt dat precies hoe criminaliteit niet aan ras gebonden is, niet gesteld kan worden dat Chinese winkeliers alleen target zijn. 'Wat we wel zien, is dat de Chinese winkelier vaak wordt mishandeld nadat ze zijn beroofd. Er zijn zulke ernstige gevallen, waarbij men zelfs in brand is gestoken en waar ledematen worden afgehakt en dat heeft allemaal ook te maken met die trend van negativiteit in Suriname rondom deze groep.'

Waarvoor de NDP-politicus al jarenlang heeft gepleit is, dat er een bewustwording optreedt dat Chinezen ook Surinamers zijn.

Nog recent is te Geyersvlijt weer een inbraak geweest in een supermarkt, waarbij de daders 40.000 Amerikaanse dollar en Euro 1.000 hebben buitgemaakt. Behalve geld werden ook sieraden meegenomen. De winkelier was op dat uur niet thuis.

Het parlementslid zegt dat er sowieso maatregelen getroffen moeten worden om verbetering te brengen in deze situatie.

'We moeten zeker werken aan een stukje bewustwording bij de ondernemers en bij het publiek. Sociale controle is ook één. Wat we nu aan het bestrijden zijn, zijn de symptomen van de criminaliteit. Waar wij naartoe willen, is een langdurige oplossing en dat hebben we ook in het parlement doorgegeven. Het gaat om een stukje educatie en resocialisatie en dat zijn dingen die interdepartementaal moeten gebeuren. Het ministerie van Justitie en Politie kan bijvoorbeeld alleen de symptomen bestrijden, maar we moeten het ministerie van Onderwijs, Wetenschappen en Cultuur inschakelen voor educatie en we hebben het ministerie van Arbeid nodig voor het creëren en beschikbaar stellen van werkgelegenheid. Eigenlijk moeten alle ministeries samenwerken om een oplossing te brengen hierin.'

Groninger basisscholen De Wegwijzer en De Kleine Wereld krijgen bezoek collega's uit Marowijne, Suriname

Inzet bezoek is van en met elkaar te leren


De Groninger basisscholen De Wegwijzer en De Kleine Wereld krijgen van zondag 10 tot zaterdag 16 januari bezoek van collega’s uit het district Marowijne in Suriname. Dit in het kader van een programma van Edukans, die de beide Groninger scholen een partnerschap heeft laten aangaan met drie Surinaamse scholen, zo bericht de Groninger Gezinsbode vandaag, vrijdag 8 januari 2016. 

Noraly Beyer, voormalig nieuwslezeres van het NOS Journaal en lid van het Comité van aanbeveling van Edukans, komt ook naar de beide Groninger scholen.

Uit internationaal onderzoek blijkt, dat samenwerking tussen ouders, gemeenschap en school een cruciale strategie is om leerprestaties te verbeteren. Geringe betrokkenheid van ouders heeft een negatieve invloed op de prestaties van de kinderen op school en andersom. Voor zowel de lagere scholen in het district Marowijne in Suriname als die in de gemeente Groningen is dit een knelpunt.

Edukans, een ontwikkelingsorganisatie die zich puur en alleen op onderwijs richt, hanteert het STER-Schoolmodel om de kwaliteit van onderwijs te bevorderen. Een van de pijlers van dit model is betrokkenheid van ouders en gemeenschap.

Het programma heeft een twinning-karakter. Ouders, besturen en docenten van de scholen worden aan elkaar gekoppeld en bezoeken elkaar. Ze herkennen elkaars problematiek, brengen hun kennis en ervaring in om zo van elkaar te kunnen en willen leren.

Begin januari zijn de gasten uit Suriname in Groningen, in februari gaan de Groningse ouders, bestuursleden en leraren samen met Noraly Beyer naar Marowijne in het binnenland van Suriname.
Over dit project wordt een film gemaakt.

Parkeerwachters zorgen voor overlast in binnenstad Paramaribo

'Ze doen alsof de parkeerplaatsen van hun zijn en zeggen dat je ze moet betalen'
 
(Bron foto: Dagblad Suriname)
NDP-Assembleelid Gangaram Panday: 'Politie moet optreden tegen illegale parkeerwachters' 


De redactie van het Dagblad Suriname ontving een bericht van een zeer geprikkelde burger, die niet te spreken is over de 'illegale parkeerwachters’ die zowel in de binnenstad van Paramaribo als in bepaalde buurten het verkeer ‘regelen’. Vooral bij het Academische Ziekenhuis Paramaribo (AZP) aan de Flustraat en bij het St. Vincentius Ziekenhuis aan de Koninginnestraat ervaart men deze ongewenste ordehandhavers als zeer lastig, zo schrijft het dagblad vandaag, vrijdag 8 januari 2016.

'Ze doen alsof de parkeerplaatsen van hun zijn en zeggen dat je ze moet betalen. Als je ze niks geeft, schelden ze je uit en bedreigen je', zegt een burger die vaker op bezoek is bij het AZP. Hij is niet de enige die zich benadeeld voelt. Het is niet de eerste keer dat men geklaagd heeft over deze groep mensen, die soms ook heel gevaarlijk kunnen worden en die de auto’s van bezoekers zelfs vernielen wanneer ze niet hun zin krijgen. Het gaat zo ver dat waar men vroeger de man zelf iets vrijwillig kon toeschuiven er nu een bedrag geëist wordt, hetgeen soms wel kan oplopen tot Srd 5.

'Soms heb je zelf de moeite genomen een parkeerplaats te vinden. Je ziet op dat moment niemand. Ga je na het boodschappen doen of na je bezoek afgelegd te hebben weg, komt dan zo een parkeerwachter aangerend om zijn beloning op te eisen voor het feit dat hij zogenaamd op je auto heeft gelet, terwijl hij eerst nergens te bekennen was', aldus een andere burger die haar wagen vaak parkeert bij de Hermitage Mall.

NDP-parlementariër Keshopersad Gangaram Panday vindt dat de politie moet optreden tegen deze illegale parkeerwachters. De samenleving heeft recht om daar te parkeren waar de overheid parkeergelegenheid heeft laten aanleggen, stelt hij. 'Het is niet zo, dat de politie geen controle uitvoert, maar het is niet genoeg zichtbaar en er moet effectiever opgetreden worden. Als je kijkt naar de ziekenhuizen zijn deze mensen duidelijk aanwezig.'

De parlementariër noemt met name ook het AZP, waar het volgens hem krioelt van de illegale parkeerwachters. De klachten van het betalen van Srd 5 zijn ook bekend bij deze parlementariër. 'Men moet wederom een groep samenstellen, die de illegaliteit vooral in de binnenstad aan banden legt.'

In het verleden was de parlementariër buurtmanager van Centrum, waar hij vaak te maken kreeg met bovengenoemde klachten. Klachten met betrekking tot het AZP kwamen aan de bureau Keizerstraat, ressort Centrum, ook binnen. 'Toen had je politie Munder nog niet', aldus Gangaram Panday. Met overleg van de ressortcommandant en de politiecommandant werd er toen tegen de illegale parkeerwachters opgetreden.

Zodat zij niet een last zijn voor anderen kan er eventueel volgens Gangaram Panday een andere oplossing voor hen gezocht worden. 'In het verleden heb ik ook gekeken waar het probleem zat en heb ik velen van hen ook geholpen aan een baan bij een bewakingsbedrijf. Je verwijdert ze niet alleen waarbij je ze brodeloos maakt, maar je probeert ook een optie voor hen te bedenken. Bepaalde van deze parkeerwachters zijn echter ook drugsverslaafden en raken steeds in verval. Dus ook voor die mensen moet er een sociale instelling te vinden zijn, zoals Stichting De Stem. Velen zijn veranderd en zie ik ze niet meer op straat. Er komen echter steeds nieuwe in hun plaats, vandaar dat men consistent moet zijn in het verwijderen van de mensen.'

Benoemingen van procureur-generaal en korpschef Korps Politie Suriname bijna rond

Nog geen duidelijkheid over wie president van het Hof van Justitie wordt

Minister Van Dijk-Silos: 'Het is niet een simpel antecedenten- onderzoek, ik heb nog geen bericht'


Stukken in verband met de aanstelling van de nieuwe korpschef van het Korps Politie Suriname liggen momenteel op de tafel van president Desi Bouterse ter ondertekening. Minister Jennifer van Dijk-Silos van Justitie en Politie zegt vandaag, 8 januari 2016, in het Dagblad Suriname, dat de post van de korpschef door de huidige waarneemster in de functie, commissaris Agnes Daniels, zal worden ingevuld. 

'Het besluit is goedgekeurd door de Raad van Ministers en er waren geen commentaren', aldus de minister.

De post van procureur-generaal (pg) wordt officieel door de advocaat-generaal (ag), belast met de waarneming van de post van de pg, Roy Baidjnath Panday, ingevuld. Hiermee komt de post van advocaat-generaal open te staan. Ook de post van Maureen Dayala komt open te staan, omdat zij binnenkort met pensioen gaat. Volgens Van Dijk-Silos zal er vooralsnog aan één van de ag-posten invulling worden gegeven.


Over de post van de president van het Hof van Justitie, welke al geruime tijd wordt waargenomen door Iwan Rasoelbaks, zegt de bewindsvrouwe: 'Deze mensen worden goed onderzocht voordat er een ja komt. Ook de pg en korpschef zijn goed onderzocht. Het is niet een simpel antecedentenonderzoek. Ik heb nog geen bericht.'

'Tropische groenten in Nederland steeds populairder'


'Kousenband leveren we in pondjes en voor de catering in 2,5 kiloverpakking ready to eat'

(Bron foto: AGF)
Surinaamse-, Chinese- en Vietnamese kousenband zijn echte toppers in assortiment Bima in Rotterdam


Als er één bedrijfstak de op- en ondergang van de economische crisis in een vroeg stadium meekrijgt, is het wel die van de handel in tropische groenten. 'Wanneer mensen veel reizen, gaat men op zoek naar de producten die men in het buitenland gegeten heeft. Nu het economisch weer beter gaat, zijn er meer mensen die op vakantie gaan en neemt de vraag naar tropische groenten toe', zegt Humphrey Bindraban van het in de import van deze producten gespecialiseerde Bima aan de Keilestraat 7 (Gebouw Opticool) in Rotterdam vandaag, 8 januari 2016, op de AGF (aardappelen, groenten, fruit) nieuwswebsite.

Volgens Bindraban gaat ook de autochtone bevolking steeds meer aan de exotische groenten en fruit. 'Bij ons gaat nu zo'n 80% van het volume naar de etno-handel en 20% naar de niet-etnische klanten. Ook de Hollanders krijgen andere eetgewoonten en de bestedingen van de tropische groenten nemen daarom toe. Op de vraag van hun klanten nemen steeds meer Nederlandse supermarkten de exotische groenten op in het assortiment. Zo voeren leidende supermarktketens al op vaste basis kousenband op in het assortiment.'

Kousenband vormt dan ook een echte topper in het assortiment van Bima. De importeur betrekt de kousenband vers uit Suriname, maar ook bevroren vanuit China en vanaf juni ook vanuit Vietnam.
'We importeren tien tot twaalf containers per jaar uit China. Kousenband is een redelijk bekend product, maar consumenten weten nog niet altijd waar ze het kunnen kopen. We zien de kousenband steeds populairder worden. Zo leveren we ze in pondjes en voor de catering in 2,5 kiloverpakking ready to eat.'

Naast de Nederlandse markt levert Bima ook aan afnemers in Engeland. Uitbreiding van de exportactiviteiten is niet aan de orde, omdat de productbeschikbaarheid niet groot genoeg is. 'Je moet aan de boeren een voorschot betalen voor ze planten. We kijken dus goed wat we doen. De prijzen van de tropische groenten fluctueren sterk. We groeien graag door, maar wel gecontroleerd', vertelt Bindraban.

'De controles van de NVWA (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit) zijn streng en als het product niet in orde is wordt het direct aan de kant gezet. Maar, dat juich ik alleen maar toe, er mag geen twijfel bestaan over de exoten.'

Defecte verkeerslichten veroorzaken al enkele weken de nodige problemen

Ministerie van OW weet niet waarom lichten nog niet zijn gerepareerd

(Bron foto: Dagblad Suriname)

De verkeerslichten op de kruising van de Dr. Sophie Redmondstraat en de Van Idsingastraat in Paramaribo zijn a enige weken defect. Dit zorgt voor veel ongerief, vooral gedurende de spitsuren, zo schrijft het Dagblad Suriname vandaag, vrijdag 8 januari 2016. 

De file over de Van Idsingastraat loopt aan beide zijden van de kruising door, aangezien het verkeer over de Sophie Redmondstraat voorrang geniet op deze kruising en het verkeersfatsoen ver te zoeken is, alds het dagblad.

Afgelopen dinsdag botste een personenauto tegen een vrachtwagen, toen die op de weg probeerde te komen. Waarom het verkeerslicht na weken nog niet is gerepareerd, kan het ministerie van Openbare Werken niet aangeven.

SLM-directeur Henshuijs treedt mogelijk vandaag officieel af

Henshuijs zou zelf hebben aangegeven niet langer door te willen gaan


Ewald Henshuijs zal mogelijk vandaag officieel aftreden als directeur van de Surinaamse Luchtvaart Maatschappij (SLM). Dit schrijft de Ware Tijd vandaag, vrijdag 8 januari 2016, te hebben vernomen uit regeringskringen. 

'Het is bekend dat de directeur zelf aangegeven heeft dat hij niet langer door wenst te gaan. Daar ook de aandeelhouder gezegd heeft hem te willen vervangen zal het proces alleen maar makkelijker verlopen', zegt John Lie A Kwie, voorzitter van de werknemersbond. Hij kon niet bevestigen of Henshuijs inderdaad vandaag wordt bedankt .

'Wij zijn in nauw overleg met de minister van Transport, Communicatie en Toerisme (TCT) en zitten vandaag voor de vierde keer in een week met hem om de tafel om de situatie te bespreken. Misschien krijgen wij dat te horen dat het proces officieel is afgerond.'

De bond is volgens de voorzitter niet tegen vervanging van de directeur. 'Alleen moeten zaken juist verlopen, volgens de richtlijnen in onze collectieve arbeidsovereenkomst en de statuten van het bedrijf.' 

Volgens hem heeft TCT-minister Andy Rusland beloofd om het vertrek van Henshuijs volgens de juiste procedures af te wikkelen. Hij zal worden opgevolgd door Luis Voigt, die pas nog geïnstalleerd is als voorzitter van de Raad van Comissarissen, zo verneemt de Ware Tijd. Voigt kon tot en met gisteren nog geen officiële mededelingen doen. Lie A Kwie zegt, dat volgens de statuten van het bedrijf er meerdere directeuren mogen worden benoemd

Ruth Wijdenbosch (NPS): 'CHS probeert balans tussen meerderheid en minderheid in Assemblee te beïnvloeden'

Wijdenbosch bijzonder teleurgesteld in CHS 

 'CHS treedt buiten zijn taken en bevoegdheden, is een stap te ver gegaan en heeft zich geleend voor een politieke actie'


Het oud-NPS Assembleelid Ruth Wijdenbosch windt er geen doekjes om. Haar teleurstelling over de handelwijze van het Centraal Hoofdstembureau (CHS) steekt zij niet onder stoelen of banken. Het CHS bestaat uit leden die een staat van dienst hebben zonder enige steun van de politiek. ‘Er zijn mensen op die post die het beter weten. Ze hebben hun sporen verdiend en hebben kennis van de wet. En toch negeren zij een rechterlijk vonnis. Zij moesten dat nooit hebben toegestaan', aldus Wijdenbosch vandaag, vrijdag 8 januari 2016, in het Dagblad Suriname. 

Dit gedrag had Wijdenbosch nooit voor mogelijk gehouden in een rechtstaat. Dat juist deze mensen zich volledig hebben overgegeven aan de politiek en dat zij als werkarm de balans tussen meerderheid en minderheid in het parlement proberen te beïnvloeden, doet bij Wijde‎nbosch de wenkbrauwen fronzen.

Het CHS heeft nimmer de bevoegdheid gehad om te toetsen of Sapoen en Chitan wel of niet wettelijk geroyeerd zijn. Dit is al gedaan door de rechter, die inmiddels vonnis heeft gewezen en een rechterlijk bevel heeft gegeven dat de terugroeping van Sapoen en Chitan wettelijk correct heeft plaatsgevonden. Het CHS moet slechts tot uitvoering van het vonnis overgaan en de opengevallen vacatures invullen.

Dat het CHS buiten zijn taken en bevoegdheden treedt, vindt Wijdenbosch een stap te ver gaan. Zij heeft geen andere keus dan te moeten stellen, dat het CHS zich heeft geleend voor een politieke actie. Meer wil de politica niet kwijt, zo teleurgesteld is zij in het CHS. Een orgaan waartegen zij altijd had opgekeken en waarvoor zij altijd veel respect had getoond. Het is een orgaan dat zijn goede naam en eer op het spel heeft gezet door politieke inmenging.

Inmiddels is bekend, dat de VHP, de NPS en de Pertjajah Luhur (PL) het CHS voor het gerecht zullen slepen. De twee opengevallen vacatures van Sapoen en Chitan zouden ingevuld moeten worden door Mohab Ali van de VHP en Sardjoe van de NPS. Somohardjo, voorzitter van de PL, vindt het niet erg dat die twee opengevallen plaatsen eventueel door afgevaardigden van de VHP en de NPS worden ingevuld.

Nieuwe Surinaamse luchtvaartmaatschappij Fly All Ways voert zondag haar inaugurele vlucht uit

Maatschappij is eigendom van ondernemer Dilip Sardjoe


Surinames nieuwste luchtvaartmaatschappij Fly All Ways voert komende zondag haar inaugurele vlucht uit over Suriname. De eigenaar van Fly All Ways is Dilip Sardjoe en de maatschappij is een zusterbedrijf van Blue Wing Airlines. Zij zal naast de SLM vluchten naar het Caribisch Gebied uitvoeren, zo bericht het Dagblad Suriname vandaag, vrijdag 8 januari 2016.

Het bedrijf is sinds 2014 bezig met de nodige voorbereidingen. De nieuwe maatschappij nam vorig jaar twee Fokker-70 vliegtuigen over van de KLM.

CASAS-directeur (Civil Aviation Safety Authority Suriname) Brian De Souza zei vorig jaar, dat Fly All Ways een vergunning van het ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme heeft. Alleen nog de procedures van CASAS moesten worden gevolgd voor certificering. Daarbij worden veiligheidsvoorschriften, onderhoudsvoorzieningen en de capaciteit om vluchten daadwerkelijk uit te voeren, gecontroleerd. Thans is de hele papierwinkel afgehandeld en kan de eerste vlucht worden uitgevoerd.

Onduidelijkheden rond eventuele belangenverstrengeling bij grondverkoop door Remy Pollack in Commewijne

'De stichting staat niet op naam van de districtscommissaris, maar op naam van Remy Pollack'


'Niet de districtscommissaris is bezig, maar Remy Pollack. Toevallig is hij districtscommissaris en voorzitter van de stichting, want die stichting staat niet op naam van de districtscommissaris, maar op naam van Remy Pollack.' Zo reageert de districtscommissaris van Commewijne Remy Pollack op de informatie dat hij gronden zou hebben verkocht, zo bericht vandaag, vrijdag 8 januari 2016, de Ware Tijd.

Een stellig antwoord blijft uit, aldus de Ware Tijd. De bewerinen, dat hij de personen die percelen hebben gekocht zal terugbetalen, wil hij ook niet bevestigen of ontkennen. 'Ik ga volgende week een persconferentie beleggen, dan mag je daar alle vragen stellen.'

Op 25 mei 2015 liet hij via de Ware Tijd weten, dat hij enkele plannen heeft die hij samen met zijn team wil uitvoeren. Verder onthulde hij ook, dat hij als voorzitter van een stichting samen met de inwoners van Commewijne onder andere de landbouw in het district verder op gang wil brengen.
Bij het landbouwproject gaat het erom dat geïnteresseerden gratis een stuk grond krijgen om daar landbouwactiviteiten op uit te oefenen. Dit project wordt uitgevoerd te Baboen Pasi.

Pollack zal hierin niet in de hoedanigheid van districtscommissaris optreden, maar als stichtingsvoorzitter. De infrastructuur moet nog besproken worden met de belanghebbenden. 'De beleidskaart is al af en het gaat om vierhonderd hectare.' Inmiddels hebben 92 personen zich aangemeld.

AZP wil huisartsenpraktijk op haar terrein

Huisartsen dicht bij huis om druk op Spoedeisende Hulp te verlichten


Het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP) wil in de toekomst huisartsen dichterbij huis hebben, zodat onder meer de drukte op de afdeling Spoed Eisende Hulp (SEH) kan afnemen. Het ligt in de bedoeling om de kliniek op het AZP-complex te accommoderen, maar er is geld nodig om dit plan uit te voeren. 

Dit zeggen Antoine Brahim, directeur van het AZP en medisch directeur LindyLiauw Kie Fa vandaag, vrijdag 8 januari 2016, in de Ware Tijd.

De medisch directeur laat weten dat er donoren worden gezocht voor de realisatie van dit plan. Ze zegt, dat de bereikbaarheid van de huisartsen te wensen overlaat. Als de huisarts beter bereikbaar is, hoeft de patiënt zich voor een minder ernstig ongeval niet te melden bij de SEH.

Liauw Kie Fa stelt dat een groot deel van de personen dat zich meldt bij de SEH, in feite oneigenlijk gebruik maakt van de dienst. Hierin moet verandering komen.

Minister van Arbeid stelt commissie 'Heroriëntatie Ministerie van Arbeid' in

Bewindsman Moestadja: 'Afdelingen binnen ministerie vertonen een ondermaatse output'

(Bron foto: ministerie van Arbeid)
 'Met vergrootglas gaat gekeken worden naar capaciteitsgebreken'


Het ministerie van Arbeid zal zich de komende drie maanden nader oriënteren op de personeelsformatie met de bedoeling om het functioneren van de verschillende onderdelen op het departement efficiënt en naar wenst te laten verlopen. Hiervoor werd gisteren, donderdag 7 januari 2015, de commissie 'Heroriëntatie Ministerie van Arbeid' geïnstalleerd door minister Soewarto Moestadja, zo laat het ministerie in een persbericht weten.

De minister heeft sinds zijn aantreden geconstateerd, dat het ministerie niet voldoende slagkracht heeft getoond om efficiënt te kunnen inspelen op zowel nationale als internationale uitdagingen en verwachtingen. Dit is te zien aan de ondermaatse output van afdelingen.

De vraag waar het eigenlijk om draait is of er voldoende kader is en of afdelingen en functionarissen nog zijn afgestemd op de taken van het ministerie. Ook zal gekeken worden of de logge personeelsbezetting op bepaalde afdelingen impact heeft op de slagkracht en output van het ministerie. Er zal met een vergrootglas worden gekeken naar de interne organisatorische en capaciteitsgebreken binnen het departement.

Deze heroriëntatie is noodzakelijk, omdat het ministerie een belangrijke rol te spelen heeft in de nieuwe koers die de regering heeft ingezet naar een welzijnssamenleving, gebaseerd op menswaardig werk voor iedereen in een groene economie. Hierbij gelden ook de nieuwe 'Sustainable Development Goals 2030' en de uitdagingen van klimaatsverandering op de beroepsbevolking. Als het ministerie als geheel de fase van heroriëntatie heeft doorlopen, zullen de afdelingen efficiënter hun steentje kunnen bijdragen om het beleid te realiseren. Daarvoor zullen ook afdelingsvisies worden ontwikkeld, die zullen neerkomen op een traject voor langere termijn. Die afzonderlijke visies zullen worden vertaald naar nieuwe doelstellingen en jaarplannen.

De voorzitter van de commissie is de heer Jimmy Belfor, directeur van het ministerie. De overige leden zijn Henna Uiterloo (directeur Milieu), Dallas Bauer (onderdirecteur Ondersteunende Diensten),Glenn Piroe (onderdirecteur Juridische en Internationale Zaken), Claudette Hiwat (onderdirecteur Arbeidsmarkt), Glenn van der San (waarnemend onderdirecteur Arbeidsinspectie), Soenarijo Moestadja (adviseur van de minister), Rowan Noredjo (adviseur van de minister). De commissie is aangevuld met de heer Ernst Wever, beleidsadviseur op het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Toerist op Curaçao bevrijdt vier verstrikt geraakte zeeschildpadden uit visnetten

Sea Turtle Conservation Curaçao wil graag met toerist in contact komen


Bij Sea Turtle Conservation Curaçao kwam woensdagmiddag een melding binnen, dat bij Piscadera vier zeeschildpadden verstrikt zaten in netten. Toen ze de melding binnenkregen, bleek dat een toerist de schildpadden al had bevrijd. De Kustwacht heeft het net in beslag genomen, zo is vandaag, vrijdag 8 januari 2015, in het Antilliaans Dagblad te lezen.

Sea Turtle Conservation Curaçao zou graag in contact willen komen met de toerist die de vier schildpadden heeft gered.

Ook zijn ze op zoek naar foto’s, zodat het incident goed geregistreerd kan worden, zo staat op hun Facebookpagina. Onder alle personen die hun Facebookbericht met de oproep hebben gedeeld, wordt een zeeschildpaddenfoto in een passe-partout verloot. 'A.u.b., help ons te achterhalen om wie het gaat! De vooralsnog onbekende persoon is wat ons betreft een held', aldus de organisatie.

Gisteren middag kregen wij een melding dat er bij Piscadera 4 schildpadden verstrikt zaten in netten. Bij het krijgen de...
Geplaatst door Sea Turtle Conservation Curacao op donderdag 7 januari 2016

Nederland wijst tijdens Ipko op Sint Maarten concept-geschillenregeling van Curaçao, Sint Maarten en Aruba af

Delegatie van Nederland vindt regeling 'prematuur'


De concept-geschillenregeling voor de landen binnen het Koninkrijk van de hand van de delegaties van Curaçao, Sint Maarten en Aruba is gisteren afgeschoten door de delegatie van Nederland tijdens het Interparlementair Koninkrijksoverleg (Ipko) op Sint Maarten. Dit tot grote ontevredenheid van Curaçao en Sint Maarten. De delegaties van Curaçao en Sint Maarten willen dat er ‘nu eindelijk’ iets gebeurt, zo bericht het Antilliaans Dagblad vandaag, vrijdag 8 januari 2016.

De Nederlandse delegatie riep bij monde van delegatieleider Jeroen Recourt (PvdA) daarentegen op de regeringen nogmaals aan te sporen actie te ondernemen en liet weten een concept-geschillenregeling zoals die door de drie delegaties is overhandigd aan de vooravond van het Ipko ‘prematuur’ te vinden.

'Op het moment dat drie parlementen komen met een eigen invulling van een geschillenregeling, dan dreigt de eenheid te verdwijnen. Het Nederlandse standpunt is dat de regering nog aan zet is', aldus Recourt. Hij wil dan ook in scherpe bewoordingen vaststellen dat een geschillenregeling noodzakelijk is om zo de Koninkrijksregering te dwingen tot actie.

Eerder kwam minister Ronald Plasterk (PvdA) van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties met het voorstel een tijdelijke regeling voor geschillenbeslechting in het Koninkrijk in te voeren. Dit voorstel werd eerder tijdens het Ipko van 2015 al van de hand gewezen en ook gisteren hebben de vier landen laten weten hier niets voor te voelen.

De Nederlandse delegatieleider: 'Wij zeggen nog duidelijker dat de tijdelijke regeling die op tafel lag niet wenselijk is. Wij willen een definitieve regeling en we willen dat er tempo wordt gemaakt.'

Volgens PAIS-voorman Alex Rosaria, die deel uitmaakt van de Curaçaose delegatie, heeft de hele discussie over de geschillenbeslechting - die nu al zes jaar voortsleept - te lang geduurd. 'Ik kan het er dus niet mee eens zijn dat het een kwestie is van prematuur', reageert hij op Recourt. 'We zijn laat.'

Ook heeft Rosaria de indruk dat ‘sommige collega’s’ denken dat het enige dat aan tafel van het Ipko kan, is druk opvoeren. 'Maar, parlementen hebben ook hun eigen verantwoordelijkheid. En dat is onder meer het opstellen van initiatiefwetgeving', wijst hij naar de concept-Rijkswet Gemeenschappelijk Hof voor Geschillenbeslechting.

Het Curaçaose lid vervolgt: 'Mijn delegatie distantieert zich dan ook volledig van het feit dat we hier slechts zijn om de druk op te voeren.'

Cornelius de Weever van de Sint Maartense delegatie sluit zich hierbij aan. Volgens hem moet de permanente geschillenregeling komen ‘en wel zo snel mogelijk’. Daarom is er volgens hem onder meer een concept gemaakt door de landen zodat de deadline kan worden gehaald. Recourt benadrukte gisteren dat de Nederlandse delegatie niet van plan is inhoudelijk te spreken over de conceptregeling omdat dit ‘in een te vroeg stadium’ zou zijn. 'Ik snap dat de parlementen zelf nadenken over hoe deze regeling in te vullen maar nogmaals, dit is niet het moment om inhoudelijk te praten over een geschillenregeling. (...) Blijft dus de conclusie dat we zeer gecommitteerd zijn tot een regeling. Inhoudelijk praten kan op een later moment, maar niet nu.'

Het onderwerp geschillenregeling zal niet meer plenair worden besproken, zo is gisteren afgesproken. 'Het is nu aan de diplomatie', vatte de Nederlandse delegatieleider het samen. Wat de uiteindelijke uitkomst wordt valt dan ook nog te bezien. Vandaag is de laatste dag van het Ipko, dan zal ook de eindtekst worden gepresenteerd.

OM Curaçao gaat 'Ta basta awor'-campagne in reactie op recente geweldsdelicten intensiveren

Openbaar Ministerie gaat nauw samenwerken met met politie, Defensie, eigen Curaçaose militie en de VKC


Het Openbaar Ministerie (OM) op Curaçao zal de ‘Ta basta awor’-campagne intensiveren in reactie op de geweldsdelicten van de afgelopen tijd. Dat zegt hoofdofficier van Justitie Heiko de Jong vandaag, vrijdag 8 januari 2016, in het Antilliaans Dagblad. Daarbij zal het OM nauw samenwerken met de politie, defensie, de eigen Curaçaose militie en de VKC (Vrijwilligers Korps Curaçao). 

'De bevolking kan binnenkort weer grote acties tegemoet zien waarbij wegen worden afgesloten en controleposten worden ingericht. Ook zullen kleine acties worden gehouden. Denk daarbij aan tien politiemensen die op wijkniveau snel controles uitvoeren, preventief fouilleren en daarna verdergaan. Het is een dynamische manier van werken die in 2014 en 2015 vruchten afwierp. Wij worden daarbij geholpen door de Koninklijke Marechaussee, douane, kortom alle partners in de justitiële keten', aldus de hoofdofficier van Justitie.

Op het niveau van elkaar bestrijdende bendes heeft het OM een duidelijk beeld van ‘wie wat tegen wie onderneemt, maar dat is informatie die ik uiteraard niet prijs kan geven’.

De Jong is zich bewust van de impact van het schietincident van vorig weekeinde waarbij een vrouw om het leven kwam. Aan de andere kant is dit volgens hem een individueel geval. 'Je kan hieruit niet afleiden dat er voortaan expres op kinderen geschoten zal worden. Het gaat om een exces waarbij er een totale minachting is voor een menselijk leven, binnen dat exces krijg je dan als het ware collateral damage. Dat hebben wij ook bij de schietpartij op Hato gezien, het was beangstigend voor de samenleving, we hebben hard opgetreden, de daders zijn gepakt en hebben het onderste uit de zak gekregen.'

Uit de misdaadcijfers van 2014 en 2015 blijkt dat, ook al liggen de aantallen relatief hoog, er toch sprake is van een knik naar beneden, zo merkt de officier op.

'De intensivering van ‘Ta basta awor’ moet gepaard gaan met hulpprogramma’s voor jeugdige veelplegers om recidive te voorkomen. Dat zal misschien niet in alle gevallen lukken maar met repressie alleen is het probleem niet opgelost. Het moet een combinatie zijn van repressie en preventie. Dus niet alleen meer politieblauw, militiegroen, VKC-bruin op straat maar ook een aanpak van de jeugdige veelpleger, in combinatie met het project ‘Wowo riba bo’.'

CBvS waarschuwt: Vervalste biljetten van Srd 100 in omloop

Een Srd 5 biljet wordt gebleekt waarna een Srd 100 erop wordt afgedruktRecentelijk is ontdekt dat er vervalste Srd 100 biljetten in omloop zijn. De Centrale Bank van Suriname (CBvS) en justitiële autoriteiten hebben deze ontdekking gedaan. De vervalste biljetten moeten zo snel mogelijk uit de roulatie worden gebracht. Hoe groot het aantal valse biljetten is, is nog niet duidelijk. Hoewel de informatie beschikbaar is op de website van de bank en de politie, is er nog geen waarschuwing naar het publiek uitgegaan, zo bericht Starnieuws vanochtend, vrijdag 8 januari 2016.

De CBvS heeft informatie verstrekt aan onder andere de politie over de vervalste biljetten. De Srd 5 wordt gebleekt, waarna de afbeelding van een biljet van Srd 100 hierop wordt afgedrukt. 'Het gevoel hierbij is dat van echt geld, terwijl het wel degelijk om een vervalsing gaat',  aldus de CBvS in een waarschuwing.

Volgens de bank kan de samenleving zich door oplettendheid beschermen tegen verlies. Er wordt gedetailleerd informatie verstrekt hoe de echte biljetten van vervalste kunnen worden onderscheiden. De echte bankbiljetten hebben meer echtheidskenmerken.

'Oplettendheid is geboden, vooral voor degenen die contante betalingen ontvangen onder drukke en minder goed verlichte omstandigheden. Voor valsemunters zijn dit de ideale momenten en plekken om hun vervalst geld te gebruiken.'

'Personen die zouden moeten weten kramen grootste onzin uit over beslissing CHS inzake kwestie Sapoen/Chitan'

'Somohardjo doet aan onnodige stemmingmakerij en maakt zich onsterfelijk belachelijk voor degenen die het wel begrijpen'


De commotie omtrent de beslissing van het Centraal Hoofdstembureau (CHS) is niet logisch, als je het proces-verbaal in beschouwing neemt. Er is blijkbaar weer sprake van middelmatigheid bij de beoordeling en bestudering. Personen die worden geacht het te moeten weten, kramen de grootste onzin uit en houden zich bezig met stemmingmakerij. 'CHS brengt de politieke democratie van Suriname in gevaar' Waarom? Omdat zij schromelijk tekort schieten in hun denkniveau. Wat is er feitelijk aan de hand?

Als wij het proces-verbaal analyseren dan blijkt al gauw, dat het meest recente vonnis van de rechter met betrekking tot dit geschil niet in het besluit is meegenomen, kennelijk omdat het CHS niet over het vonnis beschikt. Er kan van het orgaan niet worden verwacht actie te ondernemen op grond van een verhaal van een burger of krantenbericht, terwijl er al maanden een dispuut loopt bij de rechter.

De griffier van het Kantongerecht is niet verplicht om het vonnis voor het CHS op te sturen en het CHS is ook niet verplicht om het vonnis op te vragen. Het is de belanghebbende die zijn/haar verstand moet gebruiken om ervoor te zorgen dat het vonnis ter bestemde plekke wordt gedeponeerd. In plaats van dat te doen, begint de heer Somohardjo (voorzitter Pertjajah Luhur) met een onnodige stemmingmakerij en maakt zich onsterfelijk belachelijk voor degenen die het wel begrijpen.

Somohardjo dreigt Geerlings-Simons (voorzitter De Nationale Assemblee, DNA) met mega-claim en houdt geen rekening met het CHS.

Het feit dat vonnis is gewezen in dit geschil in overeenstemming met artikel 134 van de Grondwet, betekent dat het CHS verplicht is zich te conformeren aan deze beslissing van de rechterlijke macht. Anders dan wordt beweerd door Somohardjo zal dan artikel 137 lid 2 en 3 van de Kiesregeling in werking moeten treden.

Voor de voorzitter van De Nationale Assemblee is artikel 66 van de Grondwet en het Reglement van Orde van DNA in deze van belang. Wij hebben door onwetendheid weer van een mug een olifant gemaakt.

Eugene van der San

PCS stelt geen opkoper van groente te zijn bij Stichting Re-integratie Kansarmen

Directie Psychiatrisch Centrum voelt zich geroepen om zaken recht te trekken

'Wij betreuren het, dat de naam van het PCS door het slijk is gehaald'


Het Psychiatrisch Centrum Suriname, PCS, was geen opkoper van groente bij de Stichting Re-integratie Kansarmen (Rika). Dit laat het centrum weten in een gisteren, donderdag 7 januari 2016, uitgegeven persbericht. Verschillende media, waaronder de Ware Tijd, hebben bericht, dat PCS-cliënten hebben geprotesteerd tegen de stopzetting van groente opkoop door de instelling.

De directie van de instelling 'voelt zich geroepen' om dit en andere zaken recht te trekken. In het bericht wordt aangevoerd, dat de cliënten op Blauwgrond in principe in hun eigen behoefte voorzien, dus niet per se aan de teelt hoeven te verdienen.

Zo zou directeur Dayasankar Mathoera nooit pompoenen hebben geleverd aan het PCS. Groente en fruit worden geleverd via de gecontracteerde leverancier Albers Markt. Verder moet er voor de levering van groente in 2016 nog een openbare inschrijving plaatsvinden.

'Verder is het ook vermeldenswaard, dat de cliënten in 2013 in het PCS zijn opgenomen ten tijde dat Carifesta werd georganiseerd in Suriname, er werd een beroep gedaan op het PCS om de zwervers op te vangen.' De instelling zou er alles aan hebben gedaan om de zwervers binnen de muren van het PCS te houden.

Na Carifesta is besloten om de zwervers de mogelijkheid te bieden tot resocialiseren. Daarvoor zijn twee resocialisatiewoningen opgezet te op Blauwgrond opgezet, waarbij het PCS heeft voorzien in alle benodigdheden voor de cliënten, variërend van kleding en voeding tot huurgelden. 'De directie vindt het derhalve betreurenswaardig dat de naam van het PCS op dergelijke wijze door het slijk is gehaald', aldus het PCS.