zaterdag 9 januari 2016

Voorzitter STU op Curaçao: 'Verlaging bustarieven is politiek gemotiveerd’

Decaster: 'Ik denk dat deze verlaging veel met politiek te maken heeft, daar de verkiezingen eraan komen'


'Er zijn verschillende vervoerstarieven, zoals die van taxi’s die toeristen 50 tot 60 dollar per rit vragen, die lager kunnen. Toch worden telkens de buschauffeurs aangepakt. Ik denk dat deze verlaging veel met politiek te maken heeft, daar de verkiezingen er dit jaar aankomen', stelt Giovanni Decaster, voorzitter van STU (Sindikato Transporte Uní), de belangenvereniging voor chauffeurs van kleine bussen, in de Amigoe van vandaag, zaterdag 9 januari 2016. Deze hanteren, vanuit ontevredenheid met het handelen van de regering, nog de tarieven van vorig jaar.

Decaster zegt, dat de buschauffeurs goed met het ministerie van Economische Ontwikkeling (EO) hebben meegewerkt toen de Stichting Overheidsaccountantsbureau (Soab) onderzoek deed naar het aantal busritten per dag, om tot eerlijke tarieven – gebaseerd op het minimumloon – te kunnen komen.

'Maar hun beurt is nu gekomen om mee te werken en dat hebben ze nog niet gedaan', aldus de voorzitter. Hij verklaart dat het Soab-onderzoeksrapport vorig jaar af had moeten zijn en dat STU samen met EO-minister Eugene Ruggenaath (PAR) daarna de resultaten van het rapport zou bespreken. Nu blijkt dat men nog een maand extra nodig heeft om het rapport af te ronden, en dat de regering een concept daarvan heeft ontvangen.

'De beslissing is daarna genomen om de busprijzen per 1 januari 2016 te verlagen', aldus Decaster.

Het ministerie verklaarde vorig jaar zelf dat de verlaging van de tarieven het gevolg is van een lagere gemiddelde brandstofprijs in de tweede helft van het jaar. 'Over de resultaten van het (concept)rapport is nog niet met ons gesproken. Daarom wachten wij op een gesprek met minister Ruggenaath, zodat wij duidelijkheid hierover kunnen krijgen. Pas hierna zullen wij de nieuwe tarieven hanteren. Wij hebben geen bezwaar tegen het verlagen van de tarieven met 5 of 10 cent, maar van deze beslissing willen we wel een verantwoording', stelt de voorzitter.

Vooralsnog is niet bekend wanneer de partijen om de tafel zullen zitten. Er is reeds gevraagd om een vergadering met de EO-minister. Ook zal de belangenvereniging een brief daarover naar de minister sturen

Multifunctioneel sportcentrum in Barber, Curaçao, na 13 jaar niet meer dan slechts een sporthal

Geen faciliteiten, geen kleedkamers, geen zwembad en geen activiteiten

 
Het multifunctionele sportcentrum dat in Barber zou komen, is na dertien jaar nog niet klaar. Er is op het terrein alleen een sporthal neergezet. Buurtkinderen lopen naar binnen om een balletje te trappen. Maar, er zijn geen faciliteiten, geen kleedkamers en er worden geen activiteiten georganiseerd. Ook het zwembad kwam er niet, zo is vandaag, zaterdag 9 januari 2016, in de Amigoe te lezen. 

Verschillende regeringen hebben het sportcentrum naar elkaar doorgeschoven en verschillende Statenleden hebben er de afgelopen jaren vragen over gesteld. Zo bekommerde Anthony Godett van de FOL zich om het sportcomplex en meer recent ook Zita Jesus-Leito (PAR). Momenteel maakt Gilmar ‘Pik’ Pisas, fractielid van MFK, zich hard voor de afronding van het sportcomplex.

Volgens Pisas bestaat het project uit vier fases en is alleen de eerste fase tot nu toe afgerond.
Fase 1 bestond uit het schoonmaken rondom de zaal en de riolering van richting veranderen, omdat deze dwars door het sportcentrum liep.
Fase 2 behelst het maken van kleedkamers, toiletten, vergaderruimtes et cetera.
Fase 3 houdt in het in orde maken van de route waar men kan (hard)lopen.
Fase 4 behelst het aanleggen van een zwembad waar kinderen zwemlessen kunnen krijgen. Op dit moment worden de zwemlessen voor de kinderen bij Playa Lagun gegeven. Als het weer slecht is, kan de les niet doorgaan.

Het project startte in 2003. Volgens Pisas begon de partij PAR zich in 2001 in te zetten voor verbetering van het centrum. Volgens hem is er in 2010 is een bedrag van 1,6 miljoen gulden van Usona vrijgekomen voor dit multifunctionele sportcentrum. Dit bedrag zou op rekening van Centro Social Deportivo Barber gestort worden, maar dat is nooit gebeurd, aldus Pisas. Vóór 30 september 2011 moest het geld gebruikt worden voor het renoveren van dit sportcentrum. Indien het geld niet gebruikt werd zou het teruggestort moeten worden op de rekening van Usona. MFK heeft een motie ingediend op 26 september 2011 om tenminste een eerste steen te leggen, zodat het geld niet terug zou gaan, aldus de politicus.

In december 2011 heeft vervolgens een officiële opening van het sportcentrum plaatsgevonden door PS. Waarna in januari 2012 het terrein schoongemaakt moest worden waar het sportcentrum zou komen. Maar er werd niets gedaan. Pisas geeft aan dat hij op 16 januari 2013 een brief aan de minister heeft gestuurd waarin hij aangaf dat het terrein begroeid was en er nog steeds geen werkzaamheden werden verricht.

In juli 2014 schreef de Amigoe over de strijd tussen toenmalig minister-president Ivar Asjes en de organisatie Sedreko. Er werd aangegeven dat de eerste fase van het sportcentrum gefinancierd was door de regering, terwijl die eigenlijk door de Isla-raffinaderij gefinancierd werd.

Aangekondigd bezoek 2e Kamerlid Van Tongeren (GroenLinks) aan Isla op Curaçao leidt tot protest werknemers

Arbeiders raffinaderij niet tevreden met bezoek Tweede Kamerlid

Van Tongeren heeft ook een onderhoud met SMOC


De aankondiging van het bezoek van Tweede Kamerlid Liesbeth van Tongeren (GroenLinks) - die vanaf 2003 een paar jaren directeur was van de Nederlandse afdeling van de internationale natuurbeschermingsorganisatie Greenpeace - aan de Isla-raffinaderij om de milieuproblemen met eigen ogen te aanschouwen, bracht vanmiddag, zaterdag 9 januari 2016, een groep Isla-werknemers en hun vakbonden PWFC (Petroleum Workers Federation of Curaçao) en Apri op de been. Zij verzamelden zich voor aankomst van het Tweede Kamerlid bij Post 5, het Isla-hoofdkantoor. Dit uit onvrede over het bezoek en om ‘op passieve wijze hiertegen te demonstreren’, zo bericht de Amigoe.

 
Dit bevestigt de vakbondsleider van PWFC voor het personeel in de oliesector en hij licht toe: 'Mevrouw Van Tongeren mag van de Isla-directie de raffinaderij bezoeken, maar de werknemers zijn daar niet tevreden over. Vandaar dat wij ons samen met Apri (de vakbond voor stafpersoneel van de raffinaderij) voor aankomst van het Tweede Kamerlid voor de ingang zullen verzamelen om op passieve wijze te demonstreren. Ook hopen wij haar een brief te kunnen overhandigen', aldus Meyer, die vanochtend niet op de inhoud van de brief wilde ingaan. 'Ik vind het niet netjes om daar uitspraken over te doen alvorens de brief is overhandigd.'

Op het voornemen van de vakbonden reageerde Isla-woordvoerder Kenneth Gijsbertha vanochtend als volgt: 'Wij zullen dit respecteren, mits het niet in de weg staat van het bezoek van het Tweede Kamerlid. Het verzoek om een bezoek te kunnen brengen aan de raffinaderij is middels de Nederlandse Vertegenwoordiging binnengekomen en gehonoreerd. Mevrouw Van Tongeren zal tijdens dit bezoek een presentatie krijgen van het reilen en zeilen van de raffinaderij, met tevens een stukje uitleg over de historie van de raffinaderij. Ook zal mevrouw een rondleiding krijgen van ongeveer een uur, waarbij zij volop de gelegenheid zal krijgen om vragen te stellen', aldus Gijsbertha.

Hij licht toe dat de presentatie ‘gelijk zal zijn aan presentaties die eerder aan bezoekende Kamerleden werden gegeven’. Omdat het bezoek in informele setting plaatsvindt, is de pers hiervoor niet uitgenodigd.

Van Tongeren besloot na het Interparlementair Koninkrijksoverleg (Ipko) op St. Maarten om Curaçao aan te doen en weg te blijven van de Caribbean Netherlands Summit die vandaag op Saba wordt gehouden.

De advocate van de Stichting Schoon Milieu Op Curaçao (SMOC), Sandra In ’t Veld, bevestigde vanochtend dat er in de namiddag een ontmoeting/gesprek met het Tweede Kamerlid zal plaatsvinden. Namens SMOC zal de advocate samen met bestuurslid/huisarts Adriana Boersma het gesprek aangaan met het Kamerlid. 'We weten nog niet of mevrouw Van Tongeren slechts een gesprek wil aangaan of dat zij mogelijk ook wil rondrijden om bewoners onder de rook te spreken. We wachten het af', aldus In ’t Veld.

Van Tongeren had eerder aangegeven dit bezoek te willen gebruiken als voorbereiding voor het debat van de vaste commissie Koninkrijksrelaties van de Tweede Kamer met minister Ronald Plasterk. Eerder gaf de politica tijdens haar verblijf op St. Maarten ook aan ‘dat zij zich bewust is van het feit dat het te veel gevraagd is om nu de raffinaderij te sluiten’. De Isla en ook de olieterminals op Bonaire en St. Eustatius dragen allemaal bij aan de werkgelegenheid van de lokale economieën.

Volgens voorzitter Consumentenkring hebben alle appels en peren in winkels een deuk...

'Winkelier laat gedeukte vruchten op de rekken alsof er niets aan de hand is'
 
Alleyne blij met actie ministerie van HI om geen winkelvergunningen meer te verstrekken


‘Alle appels en peren hebben een deuk. Wanneer de consument zijn ogen goed de kost geeft, komt die tot de ontdekking dat alle appels en peren die staan uitgestald in de winkels, een deuk hebben. Behalve die deuk beginnen de appels en peren ook bederf te vertonen.' Deze constatering doet de voorzitter van de Consumentenkring Suriname (CKS) Albert Alleyne. zo bericht vandaag, 9 januari 2016, het Dagblad Suriname. 

Vooral omdat de winkeliers het niet zo nauw menen met de gezondheid van de consument, juicht hij de maatregel van het ministerie van Handel en Industrie om voorlopig geen winkelvergunningen te verstrekken, toe. Alleyne vindt dit een prachtig voornemen van het ministerie.

De winkelier denkt er niet eens aan om de appels en peren van de rekken te verwijderen. Hij laat de vruchten die gedeukt en al zijn geïmporteerd ‎op de rekken alsof er niets aan de hand is, in de veronderstelling dat deze spullen toch gekocht worden door de consument. Er zijn tal van deze trucjes die winkeliers hanteren om ongezonde en kwalitatief lage producten door de portemonnee van de consument door te drukken, zegt Alleyne. En hier moet een stop aan komen.

Te veel winkels in een woonbuurt kunnen nooit goed zijn voor de consument. Het is niet geoorloofd om op willekeurige wijze winkelvergunningen te verstrekken, aldus de voorzitter. Het is de consumenten die hier de dupe van worden. ‘Je kunt niet 10 winkels naast elkaar hebben die allemaal dezelfde producten verkopen.’

Vanwege de zwakke koopkracht komt het veelvuldig voor, dat de schappen ook veel vervallen producten bevatten. Deze worden door onoplettende consumenten gekocht. In zon situatie moet geen verwijt gemaakt worden aan het adres van de consument, dat die niet goed heeft opgelet. Het is zaak dat de consument wordt beschermd, aldus de voorzitter van de Consumentenkring.

Het in leven roepen van agentschappen is van groot belang om kapitaalverlies tegen te gaan, verduidelijkt Alleyne. Het komt veelvuldig voor dat consumenten allerhande zaken, waaronder een ventilator of een horloge en andere producten, kopen die binnen afzienbare tijd stuk gaan. Ze kunnen nergens terecht voor eventuele onderdelen of reparatie. Wanneer de winkelier met het kapotte spul geconfronteerd wordt, haalt die zijn schouders op alsof hij zich niet bewust is van de herkomst van het product. Agentschappen moeten gestimuleerd worden om kwalitatieve goede producten aan te bieden met garantstelling, aldus Alleyne, die de consumenten op het hart drukt om te besparen en te sparen met hun budget. De factoren besparen en sparen zijn van groot belang om 2016 door te komen, zegt de voorzitter met klem.

Rauwe melk in voorraadtanks Melkcentrale Paramaribo een week houdbaar

Groep melkveehouders testen houdbaarheid melk MCP

Mogelijk wordt melk niet altijd constant in winkels opgeslagen


Een groep melkboeren heeft onlangs een steekproef uitgevoerd op de melk van de Melkcentrale Paramaribo. De boeren hebben in december op dezelfde dag bij vier verschillende winkels vier pakken melk gekocht. Thuis voor verbruik voorbereid, bleek dat de melk niet te consumeren was. De boeren zijn de mening toegedaan, dat zulke zaken het imago van MCP kunnen schaden, zo bericht het Dagblad Suriname vandaag, zaterdag 9 januari 2016.

Deze test was het gevolg van informatie, dat de MCP veel melk zou overhouden en hierdoor veel melk in de voorraadtanks moet opslaan. 'Als anderen dit meemaken, zullen ze de volgende keer tien keer nadenken voordat zij weer MCP melk kopen', zegt een melkboer.

Hoe komt het dat de voorraadtanks vol kunnen zitten? MCP is wettelijk verplicht alle rauwe melk die door de melkboer naar haar toe wordt gebracht bij hen af te nemen. Toen de naschoolse opvang volop draaide, kon de MCP een groot deel van haar melk middels haar bijproducten nog afzetten.

MCP-directeur Dewkoemar Sitaram reageert met de woorden, dat de tweede helft van december een periode is waarin minder melk en melkproducten worden geconsumeerd, dus wordt er minder gekocht.

'Waar wij een dagelijkse situatie hadden dat wij na afname de melk gingen verwerken, hebben wij een situatie waarbij we de melk van een bepaald dag, de volgende dag, of de dag daarop moesten verwerken', zegt Sitaram. Volgens Sitaram gaan de afzet en de verkoop momenteel wel de betere kant op. Hij praat dus niet meer over overschotten, omdat de situatie de komende dagen zeker zal normaliseren.

Onverwerkte melk is, indien op de juiste manier opgeslagen, ongeveer een week (7 tot 8 dagen) houdbaar. Een verklaring voor de test van de boeren, waaruit bleek dat de melk verzuurd was, kan zijn, dat de melk in de winkels niet voldoende gekoeld opgeslagen is.

Directeur Sitaram gaf in een eerder interview te kennen, dat alle schakels de melk goed moeten opslaan, anders zal het aan kwaliteit inboeten. Omdat de afname verplicht is, weigert het bedrijf geen rauwe melk. Sitaram erkent, dat de melk soms niet direct verwerkt wordt, maar de melk zit volgens hem ook niet lang op verwerking te wachten.

OW-minister: 'Er is behoefte aan parkeergelegenheid, maar er is geen parkeerprobleem'...

Er zijn geen nieuwe plannen voor de parkeerproblematiek


Vanuit betrouwbare bronnen, zo schrijft het Dagblad Suriname vandaag, zaterdag 9 januari 2016, heeft de redactie van dit dagblad vernomen, dat er genoeg mensen en organisaties in de rij staan om te investeren in de fysieke infrastructuur. Deze organisaties en mensen zouden zich bij het ministerie van Openbare Werken (OW) hebben gemeld. Gezien het feit, dat het ministerie keer op keer stelt, dat er geen geld is om nieuwe projecten uit te voeren, zou het voor OW goed uitkomen - aldus het Dagblad Suriname - om hulp te accepteren van andere investeerders. Het zou voornamelijk om Surinaamse investeerders gaan. 

Ook voor een oplossing van het parkeerprobleem zouden er mensen/organisaties zijn die willen investeren, maar voor deze investeerders worden blokkades opgeworpen. Volgens verkregen informatie worden de mensen/organisaties niet toegelaten, omdat zij gewoon, zoals in de volksmond bekend, geen ‘tjoekoe’ willen betalen.

De minister van OW, Siegfried Wolff, is het niet eens met de benadering van het vraagstuk alsof dat  een ‘parkeerprobleem’ zou zijn. Volgens hem moet er meer over de behoefte aan parkeergelegenheid worden gesproken, in plaats van een parkeerprobleem.

'Als wij zeggen, dat wij over het algemeen veel meer moeten bewegen, zou het geen probleem moeten zijn om een afstand van 400 meter te lopen naar een bestemming toe', stelt de minister. Technisch zijn er geen nieuwe plannen voor de parkeerproblematiek. Dit wordt ook door Wolff bevestigd. OW begint volgens de minister fysiek de bestaande parkeerplaatsen in orde te maken. Waar  parkeerplaatsen zijn die verhard moeten worden, zullen die verhard worden en waar regelmatig bezand moet worden, zal dat ook gebeuren.

Volgens Wolf berust het verhaal van de ‘tjoekoe’ in ieder geval niet op waarheid. Naar zijn weten is er vooralsnog één organisatie met personen van Surinaamse afkomst die zich heeft gemeld om deze problematiek te helpen oplossen. De organisatie heeft aangegeven nieuwe inzichten te willen delen, maar zei tegelijkertijd dat er qua wetgeving veel veranderd moet worden.

Ook over het betaald parkeren is er al vaker gesproken. Het betaald parkeren zou op één of andere manier als maatregel kunnen worden gezien, dat ertoe moet leiden dat het parkeren in de binnenstad wordt ontmoedigd.
Betaald parkeren aan de andere kant heeft ook inkomsten. In Suriname heeft men volgens Wolff geen probleem met betalen, maar wel een probleem met betalen van het juiste bedrag. De discussie over de waarde van de dienstverlening moet nog worden gevoerd. De waarde moet in kwaliteit en bedrag worden uitgerafeld. Dit is ook met de organisatie besproken. OW zit in februari weer met de organisatie aan tafel.

Blamage voor SZVB: Trainingen stopgezet voor CFU WK Futsal kwalificatiewedstrijden

Suriname nog niet voor toernooi geregistreerd door miscommunicatie met CFU


Het bestuur van de Surinaamse Zaalvoetbalbond (SZVB) heeft de trainingen stopgezet voor de WK Futsal kwalificatiewedstrijden 2016 van de Caribbean Football Union (CFU). De SZVB is na opgave van de nationale Futsal-selectie geconfronteerd met het feit, dat de inschrijving bij de CFU tot op heden nog niet geregeld is. Door miscommunicatie tussen de SVB en de CFU is Suriname nog niet geregistreerd voor dit belangrijke toernooi.

De SZVB stelt, dat zij vanaf de start van de trainingen tijdig alle voorbereidingen heeft getroffen en ook de tickets naar Cuba heeft geregeld en visa voorbereid. Maar, tot heden is ondanks intensieve communicatie met de SVB en de CFU nog geen bevestiging van deelname van de CFU ontvangen.

Op grond van die onduidelijkheid heeft het bestuur van de SZVB besloten de trainingen stop te zetten. Gewacht wordt tot er uitsluitsel is over deze kwestie.

'Wij betreuren het verloop van deze kwestie ten zeerste, onze sporters, de organisatie en ook alle Futsal liefhebbers worden zwaar getroffen door deze situatie', aldus het bestuur van de SZVB.

30-Jarige recidivist gepakt door politie Coronie met tien dozen medicamenten

Bekende van politie probeert weer medicamenten Suriname vanuit Guyana binnen te smokkelen


De politie van Coronie heeft onlangs een man aangehouden bij de controlepost te Burnside met in zijn bezit tien dozen vol medicamenten. De 30-jarige verdachte K.S. is een oud bekende van de politie. Hij werd vorig jaar ook al eens voor een soortgelijk feit aangehouden, zo bericht het Dagblad Suriname vandaag, zaterdag 9 januari 2016.

De politie heeft de verdachte in verzekering gesteld. De medicamenten, die bestemd zijn voor de gezondheidssector, zijn waarschijnlijk gesmokkeld vanuit Guyana.

Regiocommandant van West Widjaikoemar Oedit zegt, dat de verdachte S.K. voor overtreding van Wet Economisch Delicten in verzekering is gesteld. Aangezien de man voor de tweede keer is aangehouden, zal zijn zaak waarschijnlijk niet buiten proces worden afgehandeld.

K. verklaarde tegenover de politie dat de medicijnen bestemd waren voor iemand in Paramaribo. Maar, hij kon niet precies verklaren voor wie deze zending bestemd was.

Directeur Blue Wing Airlines niet blij met negatieve wereldwijde berichtgeving

Blue Wing Airlines weer op EU zwarte lijst van minst veilige luchtvaartmaat- schappijen


Onlangs,medio december vorig jaar, is Blue Wing Airlines weer negatief in de publiciteit gekomen. In diverse nationale als internationale media werd bericht, dat deze luchtvaartmaatschappij nog steeds tot de top tien van meest onveilige vliegmaatschappijen behoort. Om precies te zijn staat zij op nummer twee van de minst veilige vliegmaatschappijen in de wereld. Het gaat om de EU-zwarte lijst van maatschappijen die niet mogen vliegen op bestemmingen in de Europese Unie.Amichand Jhauw, managing director van Blue Wing Airlines, beweert vandaag, zaterdag 9 januari 2016, in het Dagblad Suriname,  dat al die berichtgeving niet juist is.

Blue Wing Airlines bestaat al dertien jaar en voert zowel charter- als lijndiensten uit naar 22 bestemmingen. In 2010 is een vliegtuigongeluk geweest, waarbij de oorzaak van de crash in eerste instantie niet bekend was. Op uitnodiging van de EU, heeft Jhauw een vier uur durend gesprek gevoerd hierover in Brussel. Hierbij werd de vraag gesteld, wat de oorzaak was van de crash. Jhauw gaf op zijn beurt aan, dat het onderzoek zou moeten uitwijzen wat de oorzaak is geweest van de crash. De EU wilde ook weten hoe het staat met de binnenlandse vluchten en die informatie verstrekte hij toen ook.

Ondanks dit gegeven kreeg Jhauw binnen enkele weken bericht van de EU, dat zijn maatschappij op de blacklist geplaatst zou worden. Jhauw vond dit niet terecht, daar er nog geen onderzoeksrapport was van de oorzaak van de crash. Hij bestempelt dit dan ook als een veroordeling van zijn maatschappij, zonder dat een onderzoeksrapport voor handen was.

Na zo'n twee jaren was het rapport er van de crash van 2010, waarbij ‘pilot incapacity’ als oorzaak werd aangegeven. Ondanks dat rapport is Blue Wing niet van de blacklist gehaald.

Jhauw vermoedt dat er mogelijk sprake is van gezichtsverlies aan de zijde van de EU, als zij het bedrijf van de black list had gehaald. Het bedrijf werd toen op een andere lijst geplaatst, met bedrijven waarvan de oorzaken van de crashes niet bekend zijn. Volgens hem is er in deze case een grove fout gemaakt en is er in feite sprake van powerplay. De organisatie in Europa gebruikt in feite haar macht tegen kleine maatschappijen in onder andere Zuid Amerika. In de praktijk is gebleken dat Europese maatschappijen nooit op de blacklist worden geplaatst.

Volgens Jhauw zijn er ook tal van gebeurtenissen in de luchtvaartwereld met Europese luchtvaartmaatschappijen, ‘maar de EU zal nooit een inspecteur sturen om zich ter plekke te orriënteren’. Hij geeft verder aan, dat een ex- inspecteur van de EU hem zelf heeft aangegeven hoe onterecht en vaak men grote bedrijven buiten EU probeert te blacklisten en te veroordelen. In sommige gevallen krijgt men niet eens de kans om te communiceren met een dergelijke maastchappij.

Blue Wing vervoert jaarlijks ongeveer 20.000 passagiers en de negatieve berichtgeving zorgt alleen voor inkomstenderving van deze vliegmaatschappij. Na 2010 hebben zich volgens Jhauw geen noemenswaardige indicenten voorgedaan. Thans worden er tussen de 3.000 en 4.000 vluchten per jaar uitgevoerd, waarbij veiligheid nog steeds hoog in het vaandel staat. Op de vraag waarom Blue Wing nog steeds op de blacklist wordt geplaatst, geeft Jhauw aan dat het bedrijf wacht op de overheid om het onderzoeksrapport van de crash van 2010 te sturen naar de EU. 

Gajadien (VHP): 'Statutenwijziging moet partij organisatorisch en beleidsmatig moderne uitstraling geven'

'De VHP is een van de weinige Surinaamse partijen met ver doorgevoerde democratische participaties'


Met de wijziging van de statuten van de VHP, dat morgen op de agenda staat van het partijcongres, moet de partij organisatorisch en beleidsmatig een moderne uitstraling krijgen. Asiskumar Gajadien, prominent lid van de VHP, heeft samen met enkele leden jarenlang strijd geleverd voor een huishoudelijk- en verkiezingsreglement. 'Transformatie van organisatie is een procesmatige bezigheid welke soms niet alleen veel tijd in beslag neemt maar ook geduld vereist', zegt Gajadien vandaag, zaterdag 9 januari 2016, in het Dagblad Suriname.

Gajadien is ingenomen dat het huidig bestuur, onder leiding van Chandrikapersad Santokhi, het zover heeft gebracht om verdere wijzigingen in de reglementen van de partij te realiseren. 'De VHP is een van de weinige politieke partijen in Suriname met ver doorgevoerde democratische participaties, met ongeveer 1.000 vertegenwoordigers in een partijcongres.' 

Belangrijke wijzigingen in de statuten zijn het regelen van organen zoals het Mr. Jagernath Lachmon Wetenschappelijk Instituut, het Dr. mr. drs. J.H. Adhin Kennisinstituut, Politieke Raad, Jongeren Raad, Integriteitscommissie, Geschillen-/ Beroepscommissie, ressortafdelingen. Participatie van jongeren waarbij de leeftijdsgrens van 18 jaar teru gebracht ordt naar 16 jaar, maar ook de participatie geregeld voor 12-jarigen en ouder. Ook is nieuw in de statuten participatie van niet-Surinamers in de partij, aldus Gajadien.

Het toepassen van sanctiemaatregelen is uitgebreid, waarbij alvorens royement te hanteren, de partij ook andere disciplinaire maatregelen kan treffen zoals ontevredenheidsbetuiging, berisping of schorsing.

Gajadien stelt, dat het creëren van een leiding van het hoogste orgaan van de partij, namelijk het partijcongres, ook belangrijk is. Het mag niet zo zijn dat het hoofdbestuur ook de leiding heeft van de vergadering waarin het wordt gekozen. Het hoofdbestuur wordt ook uitgebreid om zoveel mogelijk leden uit alle districten en diverse maatschappelijke geledingen vertegenwoordigd te hebben in de partijleiding.

De zeeschildpaddenredders op Curaçao zijn gevonden


Redders geen toerist, maar twee 'Yu di Korsou' werkzaam op semi-sub van Atlantis Adventures

 
Na de overweldigende aandacht die de zoektocht naar de schildpaddenredders teweeg heeft gebracht op voornamelijk social media zijn de helden, die vier in een visnet verstrikt geraakte zeeschildpadden hebben gered, opgespoord. Dat bericht vandaag Sea Turtle Conservation Curaçao vandaag, zaterdag 9 januari 2016, op haar Facebookpagina.

In strijdt met eerdere berichtgeving bleek het niet om een toerist te gaan die de heldendaad heeft verricht, maar om twee Yu di Korsou die werkzaam zijn op een semi-sub van Atlantis Adventures. Het gaat om de helden Remy Magdalena en Willy William.

Myung van Leeuwen (vrijwilliger van het Sea Turtle Conservation Curacao onderdeel van CARMABI) en Sabine Berendse (afdelingshoofd van de parken van CARMABI) hebben vanochtend de helden bezocht bij hun werkplek om ze te bedanken voor hun fantastische reddingsactie. De twee heren, die erg bescheiden waren, vertelde dat ze wel vaker schildpadden bevrijd hebben en vonden het de gewoonste zaak van de wereld.

Gelukkig waren de heren er op tijd bij. Iets meer dan een jaar geleden was er bij Klein Curaçao een visnet gevonden, waarbij het helaas minder goed is afgelopen. Dat net bevatte vier dode schildpadden. Alle zeeschildpadden die rondom Curaçao zwemmen zijn soorten die bedreigd of kritiek bedreigd zijn volgens de IUCN (
International Union for Conservation of Nature) rode lijst van bedreigde diersoorten. 

De Kustwacht heeft bevestigd dat de netten waarin de laatste schildpadden gevangen zaten illegaal waren.

Als bedankje voor hun heldendaad hebben Remy Magdalena en Willy William een schildpad van Ocean Sole ontvangen en bovendien kunnen zij een Jeepsafari maken in het Christoffelpark en/of Shete Boka.
'Als iedereen zo begaan is met de onderwaternatuur als deze twee heren dan gaan we met zijn alle de goede kant op', aldus Sea Turtle Conservation Curaçao.

Curaçao's Statenvoorzitter Franco: 'Interparlementair Koninkrijksoverleg heeft bestaansrecht bewezen'

'Ipko is volwassen'

Iedereen alsnog akkoord gegaan met geschillen- regeling - Rosaria (PAIS) 'kan ermee leven'


Het Interparlementair Koninkrijksoverleg (Ipko) heeft zijn bestaansrecht bewezen. Dat zei de Curaçaose Statenvoorzitter Mike Franco gisteren op de afsluitende persconferentie, nadat alle delegaties de afsprakenlijst hadden getekend. Het discussieplatform voor de parlement is volgens hem volwassen geworden, zo bericht het Antilliaans Dagblad vandaag, zaterdag 9 januari 2016.

Over het meest heikele punt, de geschillenregeling voor het Koninkrijk, werden de rijen alsnog gesloten. Dat werd door alle delegaties als winst gezien. 'Van het hardlopen heb ik geleerd dat als je een hobbel moet nemen je je pasjes iets kleiner moet maken. Anders kom je er niet. We moeten maximale druk uitoefenen op de regering', zei de Nederlandse delegatieleider Jeroen Recourt. Donderdag zag het er nog naar uit dat de Nederlandse delegatie zich niet kon vinden in het voorstel van de Caribische collega’s om een conceptwet in te dienen voor de geschillenbeslechting. Het zou prematuur zijn, omdat de bal bij de regeringen ligt.

Recourt zei dat er nu toch duidelijke afspraken zijn gemaakt. Alle deelnemers verwezen naar het akkoord van 30 mei 2015, toen op het vorige Ipko werd overeengekomen dat er een definitieve geschillenregeling moet komen en geen tijdelijke, zoals de Nederlandse regering wil. Daar waren de vier delegaties het over eens en daarom kwam men toch nog tot elkaar.

De parlementaire delegaties zeggen in het slotdocument dat zij ‘teleurgesteld zijn in de voortgang op regeringsniveau’ over een definitieve geschillenregeling. Over de formulering van die conclusie werd op de slotdag nog gediscussieerd. Het woord ‘regeringen’ werd niet acceptabel gevonden door Statenlid Cornelius de Weever van Sint Maarten, omdat het eigenlijk alleen de Nederlandse regering is die dwarsligt. Voorzitter Sarah Wescot-Williams liet daarop weten dat die zin was gewijzigd, waarmee alle delegaties akkoord gingen.

Initiatiefnemer van de conceptwet Alex Rosaria (PAIS) was niet helemaal tevreden, maar kan er mee leven: 'Dit keer hebben we geen grote stap gezet, maar er is wel vooruitgang. Ik hoop dat de vier landen binnenkort kunnen werken aan verbeteringen en verfijning van het document.'

Volgens René Herdé (Aruba) is het eind van zes jaar overleg over de geschillenregeling in zicht. 'Ik hoop dat we nog in deze regeerperiode tot overeenstemming komen over een definitieve regeling.' Op Aruba zijn volgend jaar verkiezingen.

Nieuwe eigenaren Avila Hotel op Curaçao onthullen nieuwe naam en logo

Avila Hotel omgetoverd tot Avila Beach Hotel


De nieuwe eigenaren van het Avila Hotel - de familie Vogels - hebben gisteren de nieuwe naam van het Avila onthuld. Sinds gisteren heet het Avila weer - zoals jaren geleden - het Avila Beach Hotel., zo bericht vandaag, zaterdag 9 januari 2016, het Antilliaans Dagblad. 

Tegelijkertijd werd een nieuw logo gepresenteerd.

Robbin Vogels (26) - de zoon van nieuwe eigenaar Will Vogels - voerde het welkomstwoord en gaf aan dat het hotel zich met haar ‘beach’ van de andere hotels onderscheid en dat het woord beach dus een vereiste was voor de nieuwe naam.

Voor de onthulling van de nieuwe naam plaatsvond, vertelde de jonge Vogels, dat hij verschillende mogelijke namen had gehoord, waaronder Robbin’s Love Nest en Avila’s Dive. Het laatste is een toespeling op het Lions Dive Hotel waar Will Vogels de grootste aandeelhouder van is.

Met de onthulling van de nieuwe, en tegelijkertijd bekende en vertrouwde naam hebben de nieuwe eigenaren gisteren aangegeven de identiteit van het Avila te zullen behouden en te zullen blijven werken aan verbetering.

SLM-vlucht naar Miami blijft aan de grond - UPDATE: Vlucht via Georgetown vertrekt 10 januari om 05.30 uur

Technisch probleem bij vliegtuig maakt tijdstip van vertrek onduidelijk

 
De vlucht van de SLM naar Miami is vanochtend, zaterdag 9 januari 2016, niet vertrokken. Passagiers kregen, zo bericht Starnieuws, te horen dat de vlucht met een uur was vertraagd. Uiteindelijk werd besloten om de vlucht niet uit te voeren. Het toestel kampt met technische problemen.

Passagiers waren al ingecheckt voor vertrek. De vlucht zou om kwart over tien worden uitgevoerd. De technische problemen konden echter niet meteen worden opgelost en op grond daarvan werd besloten om de vlucht te cancelen.

Het is nog onduidelijk wanneer de vlucht wel wordt uitgevoerd. De passagiers zullen van de SLM nog te horen krijgen wanneer ze zich weer moeten melden op de luchthaven. De luchtvaartmaatschappij heeft nog geen verklaring over deze vertraging uitgebracht.

UPDATE zaterdagavond negen uur:  De geannuleerde vlucht via Georgetown naar Miami, wordt morgenochtend om half zes uitgevoerd.

Minister Dogojo kondigt opzetten bureau voor opvanginstellingen aan

Minister van Welzijn bezoekt diverse van haar wijkkantoren


Het personeel van wijkkantoren van het ministerie van Welzijn krijgt van minister Joan Dogojo de gelegenheid om mee te denken over manieren waarop de dienstverlening op deze kantoren kan worden verbeterd. Dogojo heeft bij werkbezoeken gisteren aan de wijkkantoren van Osembo, Onverwacht, La Vigilantia, Simonspolder en Smalkalden (Jamaica) ook een bureau voor opvanginstellingen aangekondigd, zo bericht het ministerie in een uitgebracht persbericht.

Tijdens het werkbezoek aan Para werd Dogojo vergezeld van haar directie- en enkele stafleden. Tijdens de rondleiding op de wijkkantoren kreeg zij informatie over de werkzaamheden van het personeel. Er zal een scan gemaakt worden van de status waarin de verschillende wijkkantoren verkeren.

De ambtenaren stelden Dogojo op de hoogte van de 'weeskinderen problematiek' in het district Para, aldus het ministerie in het persbericht.

Dogojo zei gisteren, dat hard gewerkt wordt om opvanginstellingen naar een hoger niveau te brengen. Het ministerie zal een bureau voor opvanginstellingen opzetten, dat controle op alle fronten zal uitoefenen. Alle opvanginstellingen zullen worden geregistreerd. 'Om te komen tot efficiëntie, is de interne structurering van eminent belang.'

'HI-minister Burleson stopt uitgeven winkelvergunningen zonder een gedegen plan'

Binda: 'Is er een studie gemaakt van het hele land, zijn er ook genoeg winkels in Sipaliwini?'


Sham Binda, voorzitter van de Associatie van Kleine en Middelgrote Ondernemingen in Suriname (AKMOS), zegt vandaag, zaterdag 9 januari 2016, op Starnieuws, dat minister Sieglien Burleson van Handel en Industrie zonder een gedegen plan winkelvergunningen heeft stopgezet. De minister heeft via een brief laten weten, dat voorlopig geen vergunningen gegeven zullen worden in verband met de ordening van de winkelsector per 1 januari 2016. Het gaat om de categorie winkelier algemeen ofwel een supermarkt.

Binda zegt, dat hier een omgekeerde werkwijze wordt toegepast. Zonder een plan tot ordening is overgegaan tot stopzetting van winkelvergunningen. 'Is er een studie gemaakt van het hele land? Zijn er ook genoeg winkels in Sipaliwini?', vraagt Binda zich af. Volgens Binda wordt op deze manier geen werkgelegenheid gestimuleerd.

De minister schrijft aan belanghebbenden, dat aanvragen die gedaan zijn vóór 1 januari 2016 wel zullen worden afgehandeld. De bewindsvrouwe deelt verder mee, dat verschillende belangengroepen in de samenleving protest hebben aangetekend over het verstrekken van winkelvergunningen voor supermarkten. Argumenten die hierbij worden gegeven zijn, dat veel winkels en hun bezoekers zorgen voor overlast. Onderlinge concurrentie zorgt voor uitholling van deze vorm van ondernemerschap. Zelfs toeleveranciers beklagen zich over de hoge distributiekosten van teveel supermarkten naast elkaar, terwijl de afzet hierdoor niet noemenswaardig stijgt.

De minister stelt, dat sinds haar aantreden in augustus gebleken is, dat nieuwe vergunningsaanvragen in de categorie 'winkelier algemeen' blijven toenemen. Daarom is besloten om de sector te ordenen.

Binda vindt echter, dat zonder vooraf een plan tot ruimtelijke ordening te hebben, de minister abrupt overgegaan is tot het niet verstrekken van supermarktvergunningen. Straks wordt dat besluit ook genomen voor restaurants, kapsalons of andere bedrijven. Hij stelt, dat mensen vaak een pand opzetten en dan een vergunning aanvragen. 'Wij zijn voor ordening, maar dit moet met een gedegen plan gebeuren.'

Directeur ministerie van Financiën wordt per 11 januari uit haar functie ontheven

Winston Wirht neemt vanaf 11 januari waar als directeur der Belastingen

Vertrekkend Financiën-directeur Pinas-Halfhide wordt beleidsadviseur

 
Liane Pinas-Halfhide wordt per 11 januari ontheven als directeur van het ministerie van Financiën. Met de waarneming wordt Sandhia Khedoe-Bharos belast. Per dezelfde datum wordt Winston Wirht aangewezen om de functie van directeur der Belastingen waar te nemen. Dit meldt het ministerie van Financiën vandaag, zaterdag 9 januari 2016, in een persbericht. Pinas-Halfhide is als beleidsadviseur ter beschikking gesteld van het ministerie. Minister Gillmore Hoefdraad kondigt hervormingen aan bij Financiën voor een gezonde economie.

Minister Hoefdraad stelt, dat in het kader van de hervormingen, verschuivingen van het personeel zullen plaatsvinden dwars door het ministerie, maar dat niemand permanent zal worden thuis gezet.

Alle medewerkers van het ministerie, met uitzondering van degenen die in strijd handelen met de Personeelswet, zullen hun krachten moeten blijven geven aan het ministerie. Er worden enkele beleids-, technische-, als personeelshervormingen op het ministerie van Financiën, in het bijzonder bij de Belastingdienst, doorgevoerd, aldus het ministerie.

Hoefdraad geeft aan dat de hervormingen noodzakelijk zijn ter versterking van de dienstverlening, zodat de inkomstenverhogende maatregelen bij de overheid evenals de aanpassingen op het uitgavenbeleid op een gedegen wijze kunnen worden toegepast.

Bij de begrotingsbehandeling voor het dienstjaar 2016 had de minister aangegeven, dat voor de realisatie van de sociale doelstellingen een gezonde economie belangrijk is. Eveneens werd door hem aangehaald, dat voor het gezond maken van de economie er fiscale hervormingen zullen plaatsvinden. Het integrale pakket van fiscale stabilisatie en hervormingen houdt onder andere in: het invoeren van het Integrale Overheidsmanagement Informatiesysteem (IFMIS) dat per 1 januari 2016 is ingegaan.

Via dit systeem zal er een betere liquiditeitsplanning en betalingsuitvoering binnen de overheid plaatsvinden, legt het ministerie uit. Ook subsidiesystemen en afdrachten zullen worden ontrafeld en door duidelijke criteria die transparant worden gemaakt. De instelling van een effectief sociaal vangnet dat de kwetsbaren bereikt, financierbaar is en waarbij continuïteit gewaarborgd blijft, zal worden ingevoerd. Het treffen van efficiënte maatregelen bij de inning van belasting en niet-belasting middelen, het afschaffen van oneigenlijke vrijstellingen en het instellen van een beter controlesysteem op de naleving van de plicht van de belastingbetaler behoren eveneens tot de fiscale hervormingen die doorgevoerd zullen worden.

Suriname telt 108 mensen positief getest op Zika-virus tussen oktober 2015 tot en met 3 januari 2016

BOG blijft erop hameren, dat burger 'serieus en consequent' alle mogelijke broedplaatsen in en rondom huis en werkplek opruimt

 
De meest recente informatie vanuit het laboratorium van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP) laat zien, dat in de periode oktober tot en met 3 januari 108 gevallen positief getest zijn op het Zika-virus. Dit meldt het Bureau Openbare Gezondheidszorg, BOG,  in een gisteren, vrijdag 8 januari 2016, uitgebracht persbericht.

In Suriname is vanaf de dreiging van het Zika-virus begonnen met voorlichting naar gezondheidswerkers. Deze voorlichting wordt steeds aangevuld met data uit recente ontwikkelingen binnen en buiten Suriname.

Het Zika-ziektebeeld is vanaf vorig jaar door het BOG opgenomen in het rapportageschema van de huisartsen, die opgenomen zijn in het telefoonsysteem, waarin door het BOG wekelijks een groep artsen wordt gebeld om na te informeren naar hoeveel patiënten zich hebben aangemeld met het ziektebeeld. In onderstaande tabel 1 is een beeld weergegeven van het verloop van de meldingen sinds week 43 van 2015. Het beeld geeft aan, dat na een piek de meldingen duidelijk afnamen, hetgeen natuurlijk ook kan liggen aan het feit dat mensen vanwege het milde en korte verloop van de ziekte, verkiezen om 'thuis uit te zieken', aldus het BOG.


Ook heeft het BOG op basis van de gerapporteerde gevallen de spreiding tot en met week 51 van het vorig jaar schematisch vastgesteld en heeft op basis hiervan ook haar voorlichtings- en bestrijdingsactiviteiten gefocust. Wij blijven artsen en laboratoria aansporen in deze fase van de ziekte ook de woonadressen van de gevallen aan het BOG door te geven.

Het BOG heeft op basis van huidige cijfers en ervaringen uit eerdere ziekte uitbraken, enkele risicogebieden geïdentificeerd en zijn er via de Milieu Inspectie preventief bestrijdingsactiviteiten rondom scholen, crèches, bejaardentehuizen etc. uitgevoerd om plekken waar vooral overdag grote groepen mensen bijeenkomen, zoveel mogelijk muskietenvrij te maken. Hiernaast wordt bij elke melding, het aangegeven adres opgezocht en de omgeving binnen een straal van 100 meter geïnspecteerd en worden er binnen die straal lokale bespuitingen uitgevoerd.
De gerapporteerde gevallen tot en met week 51 van het vorige jaar per district/ressort zijn in tabel 2.


Het werk van het BOG wordt in grote mate bepaald door de uit het veld ontvangen meldingen en de verschillende metingen in het milieu. Er worden gedurende het hele jaar in verschillende plekken in het land metingen en muskietenvangsten gedaan middels ovitraps om een beeld te krijgen van de groei of afname van de Aedes muskietenpopulatie. Uit de metingen moet geconcludeerd worden, dat zij vallen binnen de normale schommelingen en dat er geen sprake is van abnormale toenames van Aedes muskieten in ons milieu. Het blijkt, dat de belangrijkste bron van besmetting wellicht moet liggen binnenshuis of op de werkplekken waar er overdag wordt gewerkt.

De strategie van het BOG bij de beteugeling van ziektespreiding van Zika zal zich daarom ook weer concentreren op het blijven stimuleren van de bevolking om serieus en consequent te werken aan de opruiming van alle mogelijke broedplaatsen in en rondom het huis en de werkplek. Ook vanuit de verschillende districtscommissariaten wordt de nodige ondersteuning hierbij geboden.

Het gebruik van pesticiden is niet uitgesloten en wordt ook ingezet in zorgvuldig bepaalde gevallen, waarbij wij ons er van bewust zijn dat het gebruikte middel malathion nog wel op de WHO-lijst (Wereld Gezondheidsorganisatie) van toegestane middelen voorkomt, maar steeds meer in verband wordt gebracht met kankers en langzaam maar zeker zal worden afgevoerd van de lijst van de WHO.

'In Suriname zijn wij reeds enkele jaren bezig de afhankelijkheid van ons land van grote hoeveelheden pesticiden bij de bestrijding van vector gerelateerde ziekten omlaag te brengen en systematisch over te stappen op alternatieve bestrijdingsmethoden zoals door het gebruik van veilige larvendodende middelen en het bevorderen van het daadwerkelijk opruimen van broedplaatsen', aldus het BOG in haar persbericht.