zondag 10 januari 2016

Nederlandse bolletjesslikker gepakt in Dominicaanse Republiek

Man had 105 bolletjes cocaïne ingeslikt en wilde naar Brussel vliegen


Leden van de drugsbestrijdings- dienst in de Dominicaanse Republiek (la Dirección Nacional de Control de Drogas, DNCD) hebben een Nederlander gepakt die 105 bolletjes cocaïne had ingeslikt. De arrestatie vond plaats op het vliegveld van Punta Cana in het zuidoosten van het land, zo bericht vandaag, zondag 10 januari 2016, de nieuwswebsite Primera Hora op Puerto Rico.

De man had met de Belgische luchtvaartmaatschappij Jetairfly naar Brussel willen reizen, maar gedroeg zich verdacht op de luchthaven. De drugsbestrijdingsdienst hield de man aan.

In het ziekenhuis Nuestra Señora de La Altagracia in Higüey kwamen de bolletjes eruit. De Nederlander is overgedragen aan Justitie.

(Red. De Surinaamse Krant/Primera Hora)

Congres VHP afgeblazen vanwege onvoldoende aanwezige leden

Blamage voor VHP, vooral omdat belangrijke statutenwijzigingen op de agenda stonden


Het congres van de VHP is vandaag, zondag 10 januari 2016, terwijl die was aangevangen door partijvoorzitter Chandrikapersad Santokhi afgeblazen, omdat te weinig leden aanwezig waren. De bijeenkomst werd geopend zonder dat een twee derde meerderheid, die nodig is om de statuten te kunnen wijzigen - het belangrijkste agendapunt - aanwezig was, zo bericht Starnieuws. 

Aanvankelijk hadden 592 stemgerechtigde leden de presentielijst getekend in het VHP-centrum in Paramaribo, maar er zijn minstens 659 stemgerechtigden nodig om rechtsgeldig te kunnen vergaderen. Na een schorsing van een half uur waren 665 handtekeningen op de presentielijst geplaatst.

Veel mensen hadden de vergadering verlaten. Uiteindelijk heeft Santokhi medegedeeld, dat de vergadering niet verder zou doorgaan, omdat onvoldoende leden fysiek aanwezig waren, ondanks dat het aantal handtekeningen toegenomen was.

Santokhi stelde voor om voor 31 januari een nieuw congres uit te schrijven.

Bond van Hooghart wint referendum van bondsman Leeflang binnen Huize Ashiana - Hooghart haalt weer eens uit naar vakbondscollega

Ronald Hooghart: 'Leeflang kan nu inpakken'

'Vakbonden gespecialiseerd in particuliere en parastatale bedrijven zijn niet in staat belangen van ambtenaren te behandelen'


De bond van vakbondsleider Ronald Hooghart, aangesloten bij de Centrale van Landsdienaren Organisaties (CLO), heeft vrijdag het referendum bij Huize Ashiana gewonnen. Op de lijst van Hooghart stemden 93 werknemers. De bond onder leiding van Murwin Leeflang kreeg 63 stemmen. Hooghart zegt vandaag, zondag 10 januari 2016, in een reactie op Starnieuws dat Leeflang nu kan inpakken.

'Wij hadden de bestuursverkiezing al gewonnen, maar Leeflang wilde zich hier niet bij neerleggen. Uiteindelijk heeft de minister van Sociale Zaken en Huisvesting besloten om de Bemiddelingsraad in te schakelen', zegt Hooghart.

Hij zegt verder, dat inmiddels een uitgebreid rapport is opgemaakt over zaken die aangepakt moeten worden bij het tehuis en dat het rapport is overhandigd aan minister Joan Dogojo.

Hooghart vindt, dat vakbonden die zich gespecialiseerd hebben in particuliere en parastatale bedrijven, niet in staat zijn belangen van ambtenaren te behandelen. Dat is volgens hem ook gebleken bij Huize Ashiana.

Hij blijft met zijn negatieve uitspraken over bondscollega's 'vijanden' maken in die wereld, waarin eensgezindheid door dergelijk optreden, ver te zoeken is.

Starnieuws schrijft te hebben vernomen, dat Leeflang deze kwestie niet op zijn beloop zal laten. De situatie bij Huize Ashiana wordt morgen in C-47 verband besproken. Hij heeft ondersteuning van de voorzitter van C-47, Robby Berenstein.

(Red. De Surinaamse Krant/Starnieuws)

Politie Santo Boma arresteert drie mannen en minderjarige voor diefstal... koe

Koe en verdachten overgedragen aan de politie te Santo Boma

 
De politie van Santo Boma kreeg afgelopen donderdag via de Centrale Meldkamer van de politie een melding van diefstal van een koe (Bron foto: eigen foto Red. De Surinaamse Krant)aan de Braamshoopweg door vier personen. Nadat via de Centrale Meldkamer het bericht  was uitgegaan, kwam de Surveillance Unit van Regio Midden van het Korps Politie Suriname een vrachtwagen, waarin de gestolen koe, in de Verlengde Hannaslustweg tegen, zo bericht de afdeling Public Relations van de politie gisteren, zaterdag 9 januari 2016.

De politie gaf de bestuurder aan te stoppen waarop de vier inzittenden werden staande gehouden. Bij een  ingesteld onderzoek in de bak van het voertuig werd de koe aangetroffen. Zowel de koe als de vrachtwagen werden in beslag genomen en samen met de vier verdachten overgedragen aan de politie van Santo Boma.

Hoewel het niet om de koe van de beller ging, maar om die van zijn buurman,deed hij het politiebureau aan voor het doen van aangifte. Volgens verklaring van de man was hij in zijn woning toen hij een truck heen en weer hoorde rijden. Hij stond op en zag een vrachtwagen voor de woning van zijn buurman stoppen.

Vier mannen stapten vervolgens uit en renden achter de koe aan. Op een bepaald moment lukte het de mannen het beest vast te grijpen en plaatsten die in de bak van de vrachtwagen.

Drie van de mannen zijn hangende het onderzoek na overleg met een lid van het Openbaar Ministerie in het cellenhuis opgenomen. De vierde man is een minderjarige en werd na verhoor naar huis gestuurd.  

Bond binnen Belastingdienst Suriname steunt beleid minister Hoefdraad

Ministerie heeft vandaag, 10 januari, overleg met bond over aangekondigde hervormingen


De bond Dienst der Belastingen zal het beleid dat door minister Gillmore Hoefdraad van Financiën is uitgezet om te komen tot hervormingen ondersteunen. Dit zegt voorzitter Steve Ramsaran vanochtend, zondag 10 januari 2016, op Starnieuws. Hij stelt, dat de bond inspraak heeft in het beleid. Later vandaag is er een overleg met de bewindsman over de aangekondigde hervormingen die morgen in gaan.

Meermalen heeft de bond aangegeven, dat het gevoerde politieke beleid in de richting van de Dienst der Belastingen een efficiënte en effectieve fiscale organisatie in de weg staat. Het uitstippelen en uitvoeren van een rechtvaardig fiscaal beleid wordt hierdoor bewust gehinderd, meent Ramsaran.

In een onlangs aan minister Hoefdraad overhandigd inventarisatierapport zijn naast ernstige knelpunten, ook concrete oplossingsmiddelen aangegeven ter gezondmaking van de Belastingdienst. Ook over het verbeteren van de controle, heffings- en innings-mechanismen zijn aanbevelingen gedaan.

Ramsaran vindt dat ingegrepen moet worden op beleids-, technisch-, personeels-, onderhouds- en investeringsniveau. 'Vanaf november 2015 heeft het bestuur kunnen constateren, dat er een andersoortig beleid gevoerd wordt naar de dienst toe. Minister Hoefdraad heeft tijdens verschillende beraadslagingen met de vakorganisatie uiteengezet op welke wijze hij concreet de dienst wenst te verbeteren', aldus Ramsaran.

De minister heeft aangegeven, dat de hervorming/reorganisatie ingaat vanaf deze maand. Belangrijk voor de bond is, dat de vakorganisatie wordt meegenomen in dit proces en inspraak werd toegezegd door Hoefdraad. 'De vakorganisatie zal dit ingezette beleid ondersteunen, maar omwille van de verantwoordelijkheden zal de bond het proces ook kritisch volgen. Waar nodig zal de bond haar stem laten horen', zegt Ramsaran.

'Op hol geslagen man' te ressort Santo Boma rukt wapen met holster van broekriem agent

Agent schiet 34-jarige opstandige man in de linkerarm

Verplegend personeel AZP moet 'vreselijk tekeer' gaande man kalmeringsmiddel toedienen


De politie van het ressort Santo Boma kreeg gisteren, zaterdag 9 januari 2016, een melding via de Centrale Meldkamer dat een man tekeer ging in het ressort en dat hij probeerde een woning in brand te steken. Surveillance Wanica verleende assistentie en ging ter plaatse. Toen de 34-jarige Rufus H. de agenten zag, rende hij op hen af en gaf een van hen een klap in het gezicht, zo bericht de afdeling Public Relations van het Korps Politie Suriname.

Op het zelfde moment greep hij naar het wapen van de agent en rukte het met holster los van de broekriem. Een militair, die samen met de wetsdienaren dienst deed en ook ter plaatse was, greep in. Ter verdediging van de politieman loste hij twee waarschuwingsschoten. Ondanks de waarschuwingsschoten kon de verdachte met het vuurwapen van de politieman in zijn hand niet tot andere gedachten worden gebracht.

Een andere politieman, die ook ter plaatse was, was genoodzaakt gericht te schieten. Rufus werd in zijn linkerarm geraakt. Het dienstwapen werd teruggenomen door de agenten.

Met een ambulance werd de verdachte afgevoerd naar het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. Hij ging echter ook vreselijk tekeer en het verplegend personeel was genoodzaakt om hem een kalmeringsmiddel toe te dienen.

Rufus is onder politiebewaking opgenomen in de ziekeninrichting. Zodra hij weer bij bewustzijn is gekomen, zal hij worden voorgeleid. De zaak is in onderzoek bij de recherche van regio Midden.

Jurist Jananansing kan zich vinden in beslissing Hoofdstembureau inzake terugroeping Sapoen/Chitan

'Besluit lijkt mij geheel in overeenstemming met de wet'

Sapoen en Chitan wel of niet teruggeroepen?
'Terugroepwet moet zelf teruggeroepen worden'


In eerdere artikelen heb ik de opvatting verdedigd dat de zogenoemde ‘Terugroepwet’ (officieel geheten Wet Terugroeping Volksvertegenwoordigers bij afkorting WTV) wat mij betreft zelf teruggeroepen moet worden. Dit omdat, deze wet in strijd is met een fundamenteel rechtsbeginsel namelijk, dat iemand die rechtstreeks door het volk is gekozen voor de periode van vijf jaar, niet door zijn partij teruggeroepen zou mogen worden. Alleen het electoraat zou dat mogen doen.

Hiertegen zou kunnen worden ingebracht dat een Assembleelid gekozen is, omdat zijn partij hem heeft voorgedragen. Feit blijft echter, dat hij niet door zijn partij, maar door het electoraat is gekozen. Deze opvatting wordt ook door vele rechtsgeleerden gehuldigd onder andere Mr. Fred Kruisland, in zijn pleidooi in de zaak Jessurun ca Trefpunt en anderen.
De oude democratieën zoals Engeland, Frankrijk, Duitsland en Nederland kennen geen wetgeving waar wettig gekozen parlementariërs door hun partijen van hun zetel kunnen worden beroofd.

Verder merk ik op dat het woord ‘terugroepen’ in dit kader niet de juiste benaming is voor de handeling die ertoe moet leiden dat een gekozen parlementariër zijn zetel moet prijsgeven. Terugroepen wekt de indruk alsof betrokkene naar huis (zijn partij) moet terugkeren, terwijl hij in feite juist uit de partij verjaagd wordt. In de praktijk wordt het begrip terugroepen bijvoorbeeld gebruikt voor een ambassadeur die in een conflictsituatie tussen twee landen naar zijn eigen land moet terugkeren.
Een gelijksoortig recht als ons terugroeprecht komen we wel tegen in sommige jongere democratieën, waarbij overlopen van de ene partij naar een andere een veel voorkomend verschijnsel was. Een goed voorbeeld hiervan is India.

Ons staatsrechtelijk bestel heeft zijn fundamenten in het oude Nederlandse recht dat tot 1975 in ons land heeft gegolden. Ook na de onafhankelijkheid was er geen sprake van ‘terugroeprecht’. Dit werd pas bij wet van 22 februari 2005 in ons staatsrechtelijk systeem geïntroduceerd. De directe reden hiervoor is dat de toenmalige Nieuw Front-regering geconfronteerd werd met een massale overloperij van VHP-ers naar de NDP. Het wetsproduct kan daarom worden beschouwd als een uitvinding van de toenmalige regering.

Ondanks mijn vele pogingen om te weten te komen welk land model gestaan heeft voor onze huidige WTV tast ik nog steeds hierover in het duister. De ontstaansgeschiedenis is van belang om de interpretatie van de WTV beter te kunnen doen, alsook om achter jurisprudentie te komen die van belang kan zijn bij de uitleg van de wet. Ik ben er vrijwel zeker van dat de bedoelde wet geen authentieke Surinaamse vinding is.

Los van het principiële bezwaar tegen deze wet, vertoont ze ook vele gebreken. Zo zijn bijvoorbeeld de gronden waarop de terugroeping kan geschieden niet of nauwelijks omschreven. Artikel 3 noemt drie gronden voor terugroeping, waarvan alleen de eerste, royement, voor ons duidelijk is. Dit omdat het begrip royement in onze wetgeving een ingeburgerd begrip is. De twee andere gronden, ‘overlopen’ en ‘het vormen van een eigen fractie’ kunnen niet aan de hand van andere wetsproducten of jurisprudentie worden verklaard.

In de zaak van Sapoen/Chitan (eisers) contra de Pertjajah Luhur (PL) (gedaagde), (Kantongerecht in het eerste kanton in Kort Geding A.R. no. 15-5671, 30 december 2015) komt niet duidelijk naar voren welke rechtsgrond voor de terugroeping doorslaggevend is geweest.
Eerdere processen waren van zuiver formele aard. Hierbij kreeg de PL van de rechter nul op het rekest, omdat de partijleiding niet de juiste procedures zou hebben gevolgd. Inhoudelijke overwegingen kwamen dus niet aan de orde. In het laatste proces was de Kantonrechter van mening dat alle formaliteiten in acht genomen waren.

Dit is echter niet voldoende voor de terugroeping ex art 2, 3 en 4 WTV, daar deze wet in art 3 expliciet aangeeft dat één of meer van de drie terugroepingsgronden aanwezig moet(en) zijn voor een rechtsgeldige terugroeping. Deze drie gronden zijn dus van materiële aard en staan los van de in art 2 WTV vereiste formele gronden; maar noodzakelijk is wel dat naast de formele gronden tenminste één van de drie materiële gronden aanwezig moet zijn.

Vonnis Kantonrechter
In haar voormeld vonnis maakt de Kantonrechter bij de beoordeling van de door eisers gevraagde voorzieningen een onderscheid tussen:
A.categorie I betrekking hebbende op de terugroeping en
B. categorie II de voordracht tot royement en ontslag.
T.a.v. categorie I wijst de Kantonrechter de door PL gevraagde voeging van het onderhavige proces met de eerder gevoerde kort geding zaken af. Dit, omdat processen in Kort Geding geen gezag van gewijsde hebben. Elk van de bedoelde processen is van gelijkwaardige aard, daar zij door dezelfde instantie (Kantongerecht) zijn gewezen.

Ten aanzien van het door de eisers gestelde spoedeisend belang merkt de Kantonrechter het volgende op:
Op grond van artikel 68 lid 1 sub c van de Grondwet van de republiek Suriname eindigt het lidmaatschap van De Nationale Assemblee door terugroeping van het lid op grond van de WTV. Verder wijst de kantonrechter erop dat blijkens artikel 4 lid 3 van de WTV het eindigen van het lidmaatschap van de betrokken volksvertegenwoordiger een feit is bij de betekening van het deurwaardersexploot zoals bedoeld in artikel 4 lid 2 van deze wet.
Op grond hiervan overweegt de Kantonrechter dat de terugroeping van de leden reeds een feit is, zodat het spoedeisend belang van de eisers dat ook deel uitmaakt van de grondslag niet aannemelijk is.
Op die grond weigert de Kantonrechter de door eisers gevraagde voorzieningen om de PL te verbieden om hen om welke wijze dan ook te hinderen in de uitoefening van hun taken.
Door eisers werd naar voren gebracht dat de terugroeping in strijd met de statuten en het huishoudelijk reglement van PL is geschied. Volgens de Kantonrechter is deze stelling echter onvoldoende gemotiveerd, waardoor zij deze niet gegrond heeft verklaard.

Ten aanzien van de categorie II (royement) is de Kantonrechter van mening dat de gevraagde voorzieningen niet voor toewijzing vatbaar zijn, omdat het toewijzen van deze vordering een beperking van de PL zou zijn om op te kunnen treden tegen leden die het doel van de vereniging veronachtzamen. Hierbij neemt de Kantonrechter ook in overweging dat er nog geen besluit genomen is omtrent het royement, daar de eisers het recht van verweer hebben alsmede het recht om de beroepscommissie te adiëren tegen een eventueel royement.

Uit de media is vernomen dat de PL met betekening van alle daartoe bedoelde bescheiden het Centraal Hoofdstembureau (CHS) gevraagd heeft te voorzien in de vacatures van de twee teruggeroepen dissidente leden. Het CHS moest volgens de wet binnen veertien dagen na de betekening bij elkaar komen om te voorzien in de vacatures. Het CHS heeft echter tot veler verrassing met overgrote meerderheid beslist dat er geen sprake is van enige vacature en dus evenmin daarin kan voorzien.
De vraag die rijst is of het CHS de bevoegdheid heeft om los van het rechterlijk vonnis een eigen onderzoek in te stellen of de terugroeping al dan niet rechtsgeldig is. Met andere woorden heeft het CHS een eigen onderzoeksrecht of wellicht onderzoeksplicht?

Als algemene regel in het recht geldt dat een rechterlijk vonnis moet worden nageleefd. Dit geldt in ieder geval voor de procespartijen. In casu waren dat Sapoen en Chitan als eisers en PL als gedaagde. De rechter heeft echter in het onderhavige proces niemand veroordeeld, maar alle gevraagde voorzieningen geweigerd. Er is dus anders gezegd geen sprake van een veroordelend vonnis.

De Kantonrechter in Kort Geding heeft slechts in een overweging te kennen gegeven dat de terugroeping ingevolge de WTV een feit is. Dit kan gezien worden als een soort ‘legal opinion’, maar is in ieder geval geen veroordeling.
Het CHS was overigens geen partij in het vonnis en haar kan dus het verwijt niet gemaakt worden dat ze geen uitvoering geeft aan een vonnis, los nog van de vraag of zij gerechtigd of verplicht is een eigen onderzoek in te stellen. Het CHS heeft gewoon geconstateerd dat er geen vacature aanwezig is, waarbij zij mede in acht genomen heeft dat Sapoen en Chitan van mening zijn dat de terugroeping niet op rechtsgeldige wijze is geschied.

Als rechtskundig commentator kan ik met dit standpunt meegaan, omdat zoals hiervoor uitvoerig betoogd is, de terugroeping niet alleen een formele kant heeft, maar ook gebaseerd moet zijn op één van de drie materiële terugroepingsgronden.
De eerste is royement. Hiervan zegt de Kantonrechter uitdrukkelijk dat deze niet van toepassing is.
Ook van overlopen in de zin van toetreden tot een andere partij is hier geen sprake, daar de dissidente leden uitdrukkelijk te kennen gegeven hebben dat zij zich nog als lid van de partij beschouwen. Dit wordt overigens ondersteund door de overweging van de Kantonrechter dat zij niet geroyeerd zijn en daarom ook nog als lid beschouwd moeten worden.

Blijft nog over de derde grond van ‘het verlaten van de fractie van de politieke organisatie’ (PL). Sapoen en Chitan hebben steeds volgehouden dat zij nog deel uitmaken van de fractie, maar dat zij hun eigen standpunten hebben in DNA. De vraag of dit als verlaten van de fractie moet worden beschouwd, is nog steeds onbeantwoord.
Resumerende kom ik tot het oordeel dat wettelijk niet is komen vast te staan dat één van de terugroepingsgronden van toepassing is. Dit leidt dan tot de conclusie dat de wettelijke procedure voor terugroeping niet is nageleefd en er dus geen sprake kan zijn van een rechtsgeldig besluit tot terugroeping als bedoeld in artikel 4 WTV.
De beslissing die door het CHS is genomen lijkt mij dan ook geheel in overeenstemming met de wet.

Carlo Jadnanansing

Overvaller Gow2-pompstation aan Coesewijnestraat door veiligheidsman gedood

CIVD'er opent vuur op overvaller


Een overvaller op een pompstation van Gow2 aan de Coesewijnestraat in Paramaribo is gisteravond, zaterdag 9 januari 2016, iets voor acht uur, doodgeschoten door een veiligheidsman. De overvaller is ter plekke overleden, zo bericht althans Starnieuws.

De man had een pompbediende overvallen, waarna die, een vrouw, meteen om hulp schreeuwde. Een aanwezige veiligheidsman aarzelde geen moment en opende het vuur op de overvaller die op een brommer trachtte ontkomen. De man werd dodelijk geraakt.

Verdere informatie over bijvoorbeeld de achtergrond van die 'veiligheidsman' is nog niet voorhanden. Het Dagblad Suriname meldt vanochtend op haar website, dat de veiligheidsman een lid is van de Centrale Inlichtingen- en Veiligheidsdienst, CIVD, die toevallig aan het tanken was.

(Red. De Surinaamse Krant/Starnieuws/Dagblad Suriname)

Somohardjo (PL): 'Deurwaarder kan voorzitter Merkus van het Hoofdstembureau niet vinden'

Deurwaarder moet brief van PL, NPS en VHP in terugroepkwestie overhandigen
 
Merkus onvindbaar voor deurwaarder

Een deurwaarder heeft vrijdag en gisteren tevergeefs geprobeerd om de brief die de Pertjajah Luhur (PL), NPS en VHP via hun advocaat hebben gericht aan het Centraal Hoofdstembureau (CHS) te bezorgen. Paul Somohardjo, voorzitter van de PL, laat vanochtend, zondag 10 januari 2016, via Starnieuws weten, dat voorzitter Eugene Merkus niet op kantoor en ook niet thuis is aangetroffen.

Ook telefonisch is Merkus niet bereikbaar. De deurwaarder mag niet werken op zondag. Hij gaat maanden opnieuw de adressen aandoen om de brief te kunnen bezorgen.

Somohardjo stelt dat er veel haast bij is om de voorzitter van het CHS te bereiken. Hij zegt ook maar eens voor de zoveelste keer, dat op de partijraadsvergadering van 20 december Raymond Sapoen en Diepakkoemar Chitan teruggeroepen zijn.

Het CHS heeft aangegeven. dat er geen vacatures zijn in De Nationale Assemblee. De NPS en VHP hebben ook een belang in deze zaak. De plaats van Sapoen komt de VHP toe en die van Chitan gaat naar de NPS. De partijen zijn in combinatieverband de verkiezingen ingegaan.

De drie politieke partijen hebben advocaat Gerold Sewcharan in de arm genomen. Besloten is om het CHS alsnog te vragen om te voorzien in de vacatures. Somohardjo zegt niet inhoudelijk in te kunnen gaan op de brief, omdat die nog steeds niet bezorgd is.

Econoom Caram schijnt in 'Welgeinformeerd', Radio Tamara, zijn licht over financieel-economische situatie Suriname

Panel bespreekt gebeurtenissen in onder andere Keulen en het EU-voorzitterschap van Nederland


Honderden vrouwen in oudejaarsnacht in Keulen aangerand door mannen met 'Noord-Afrikaans' uiterlijk


Het panel van het wekelijkse actualiteitenprogramma ’Welgeïnformeerd’ van de lokale Amsterdamse zender Radio Tamara bespreekt zondagavond 10 januari 2016 weer diverse actuele, Nederlandse- en wereldnieuwsitems, in het eerste uur van zes uur tot zeven uur:

* Massa-aanranding Keulen: keerpunt in publieke opinie?
Toen Geert Wilders waarschuwde voor de 'testosteron bommen' uit het Midden-Oosten, werd hij vierkant uitgelachen door de politiek-correcte goegemeente. Maar zie, zijn waarschuwing is waarschijnlijk uitgekomen. Niet alleen in Duitsland, maar ook in Finland, Zweden, Oostenrijk en Zwitserland zijn vrouwen in oudejaarsnacht massaal beroofd en aangerand. Niemand kan meer ontkennen, dat de toelating van meer dan een miljoen vluchtelingen de ontvangende landen deels heeft ontwricht.
Moeten we rouwig zijn om het feit, dat het draagvlak voor de opvang van vluchtelingen vrijwel geheel is verdwenen? Is de grens immers niet bereikt van het ongelimiteerd toelaten van migranten afkomstig uit een anti-westerse cultuur?
Crises als het ongekende molest gepleegd door met name vluchtelingen in diverse Europese steden, leiden ertoe, dat gematigde politici de radicale agenda van de populisten over gaan nemen om te kunnen overleven. Het voorheen ondenkbare wordt denkbaar. Zo pleit Wilders al jaren voor een immigratiestop voor moslims. Dit idee wordt in rap tempo overgenomen in Oost Europa. Afgelopen week zei de Slowaakse premier nog ronduit, dat zijn land geen islamitische vluchtelingen zal opnemen. Ook de herinvoering van grenscontroles binnen Schengen werd aanvankelijk als ongewenst bestempeld; nu is zulks de praktijk in grote delen van Noord-Europa. Ook het idee - onder andere geopperd door de Hongaarse premier Orban- om een fysiek hek te bouwen om de buitengrenzen van Europa, wordt thans niet meer als onzinnig van de hand gewezen. Net zo min als de inmiddels geplaatste hekken tussen EU-lidstaten - hekken die eerder als onwenselijk werden gezien.
Is het correct te veronderstellen dat de vluchtelingencrisis in combinatie met islamitisch geïnspireerde aanslagen het populisme in Europa niet alleen heeft versterkt maar ook aanvaardbaar heeft gemaakt? Het staat buiten kijf dat de migratie- en veiligheidscrisis ten koste gaat van de tolerantie van gezeten allochtonen in de multiculturele samenleving. Welke positie moeten allochtonen innemen in deze crisis?

* EU-voorzitterschap Nederland: is de EU nog te redden?
EU-voorzitter Nederland staat voor een zware taak. Ga maar na: voorkomen dat het Verenigd Koninkrijk de EU verlaat - Brexit- zonder toe te geven op essentiële punten; beteugeling van de vluchtelingenstroom, effectieve bestrijding van islam-terreur. En niet te vergeten het tot de orde roepen van Oost-Europese lidstaten die schijten op Brusselse besluiten en bepalingen.


Vooral dat laatste heeft blootgelegd dat de EU van binnenuit wordt uitgehold. Vele EU-lidstaten plaatsen hun eigen soevereiniteit boven de zogeheten Brusselse dictaten die ondemocratisch tot stand zouden zijn gekomen. Ook bestaat er verzet tegen de neo-liberale economische inrichting van de EU; met zijn nadruk op bezuinigingen, privatisering en lage arbeidskosten, zorgt deze voor een grote groep werkende armen die niet profiteert van de toegenomen welvaart. Het verzet tegen de EU is Europa-breed en wordt aangevoerd door extreemlinks én populistisch rechts. Zie de verkiezingsuitslagen en regeringssamenstellingen in diverse Europese landen. Méér Europa is lange tijd het toverwoord geweest waarmee politici dachten crises te kunnen bestrijden. In het euro-sceptische Europa echter, is deze bezwering achterhaald. Jongere generatie politici hebben er geen boodschap aan.
Is het ideaal van een verenigd Europa verworden tot het ideaal van oude mannen?
Hoe kan Nederland het veder uiteenvallen van de EU stoppen?

* Venezuela: Maduro verliest maar regeert verder
De Venezolaanse oppositie won onlangs tweederde van de parlementszetels. De boodschap die de kiezers hebben afgegeven is, dat zij president Maduro en zijn zogeheten Bolivariaanse Revolutie niet meer steunen. Maduro echter, doet alsof er niet aan de hand is. Als reactie op de overwinning van de oppositie, is hij bezig de macht van het parlement te breken. Ook heeft hij rechtszaken aangespannen tegen de oppositie. Kennelijk wilt hij regeren tot het bittere eind en grijpt hij daartoe alle middelen aan. Duidelijk is dat Maduro zich niet op democratische wijze zal laten verdrijven. Opvallend is de internationale stilte rond Maduro's' handelswijze. Zullen andere autoritaire leiders in de regio het voorbeeld van Maduro volgen?

In het tweede uur van zeven uur tot acht uur weer actuele onderwerpen over Suriname en Surinamers:

Aandacht voor de slechte financieel-monetaire situatie van de staat Suriname. Het panel praat met econoom Anthony Caram, hoogleraar aan de Anton de Kom Universiteit van Suriname.

Het panel van 'Welgeinformeerd' wordt deze keer gevormd door Owen Venloo en Iwan Bottse en de presentatie is in handen van Krishna Salikram.

Dit programma wordt zondag 10 januari 2016 tussen 22.00 uur en 24.00 uur ook uitgezonden in Amsterdam en omgeving via Salto, kanaal Caribbean FM, 105.5 kabel en 107.9 ether. Om 0.00 uur, dat is 20.00 uur Surinaamse tijd, volgt een herhaling van The Talk met Wayne Telgt. Online te beluisteren via www.radiotamara.com.