zaterdag 16 januari 2016

Curaçao's ministerie van VRP gaat zorgvuldig om met project Wechi


Minister Camelia-Römer: 'Ik heb gekeken of alles op orde is, zoals het wegenplan en zaken met Openbare Werken'


'Wij hebben de afgelopen maanden hard gewerkt aan het project Wechi. Het is een belangrijk project', aldus minister Suzy Camelia-Römer (PNP) van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP). De minister geeft aan, zo schrijft de Amigoe vandaag, zaterdag 16 januari 2016, zorgvuldig om te zijn gegaan met het project. Zo is er met de meeste betrokkenen gesproken, om zo mogelijke issues op te lossen. 
 
Dat meldde Camelia-Römer deze week tijdens een persconferentie van de politieke partij PNP. Zij stelde dat het, sinds Wechi begin jaren negentig werd gekocht, moeilijk was geweest om het project van de grond te krijgen.

'Daarom heb ik nu zorgvuldige stappen genomen. Ik heb gekeken of alles op orde is, zoals het wegenplan en zaken met Openbare Werken. Onlangs heb ik ook met Aqualectra vergaderd over de werkzaamheden die zij bij Wechi moeten uitvoeren', aldus de minister. Zij hoopt dat eind deze maand de nodige vergunningen getekend kunnen worden, zodat de ontwikkeling van Wechi voortgezet kan worden.

Waar minister Camelia-Römer nog netjes bleef, speelt haar partijgenoot Elvin Gerard, tevens voorzitter van Plataforma Bándabou, het ietsje harder door milieuorganisatie Amigu di Tera uit te dagen opnieuw een rechtszaak te beginnen tegen het bouwen op Wechi. 'De bouwvergunning voor Wechi is voor het einde van de maand klaar.'

Gerard, die voorzitter Lloyd Narain in zijn persbericht ‘Laren’ noemt van de ‘Enemigu di Tera’, verwijst naar de rechtszaken die zijn gevoerd tegen de regering om ontwikkeling van Wechi te voorkomen omdat het valt onder conserveringsgebied.

De eerste zaak werd gewonnen door Amigu di Tera. Maar, de overheid en woningbouwstichting FKP gingen in hoger beroep en kregen gelijk. Van de 133 hectare van Wechi zal FKP 80 tot 90 hectare gebruiken voor ontwikkeling en die vallen niet onder het conserveringsgebied.
Gerard wijst verder op de bouw- en woningverordening. In artikel 11 staat dat, alvorens men huizen gaat bouwen, er eerst infrastructuur aangelegd moet worden en daar voldoet FKP aan bij Wechi. In diezelfde bouwvergunning staan onder artikel 22 tien punten opgenomen over het weigeren van een bouwvergunning. Maar, punt 8 kan volgens Gerard niet geïmplementeerd worden, omdat er geen bestemmingsplan bestaat.

Het Eilandelijk Ontwikkelings Plan (EOP) werd in 1995 van kracht en moet elke vijf jaar herzien worden, maar dat is nooit gebeurd. Niet door de regering, niet door de minister die op dat moment VVRP in zijn portefeuille had en ook niet door de DROV, de dienst die belast is met de uitvoering van de infrastructuur.
Wel is er een wet die verbiedt dat een huis hoger is dan acht meter. Maar, in diezelfde wet wordt duidelijk gesteld dat als iemand goed kan motiveren waarom de woning hoger wordt, er dan wel een bouwvergunning voor wordt afgegeven.

Man (74) verdronken in zee bij Marie Pampoen op Curaçao

Zwemmer is vermoedelijk onwel gekregen en kreeg daardoor veel water binnen


De 74-jarige Henry Albertis Timber is vanochtend, zaterdag 16 januari 2016, verdronken in de zee bij Marie Pampoen. Omstanders hebben de man uit het water gehaald, maar bij aankomst van politie en ambulance bleek hij al overleden te zijn. Dit bericht de Amigoe.

De politie in Punda kreeg om kwart over zes vanochtend een melding dat er een man uit het water was gehaald. Bij aankomst in Marie Pampoen trof de politie de man op het strand aan. Hij gaf geen teken van leven meer en het ambulancepersoneel constateerde dat hij was overleden.

Uit onderzoek ter plekke is gebleken dat de man waarschijnlijk tijdens het zwemmen onwel was geworden, waardoor hij veel water binnenkreeg.

Curaçao krijgt extra politieagenten uit Nederland

Nederlandse agenten gestationeerd op Sint Maarten kunnen op Curaçao worden ingezet


Curaçao kan ook gebruikmaken van de diensten van Nederlandse politieagenten die naar Sint Maarten worden uitgezonden. Een deel daarvan zal op Curaçao worden gestationeerd om te helpen bij politieonderzoek. Dat zei minister van Justitie Nelson Navarro (PAIS) donderdag tijdens de wekelijkse persconferentie van de ministerraad, aldus de Amigoe vandaag, zaterdag 16 januari 2016. Hij gaf daarin een samenvatting van de afspraken die gemaakt zijn tijdens het Justitieel Vierlanden Overleg (JVO), dat op 4 en 5 januari op Aruba plaatsvond.

Zo hebben de vier Justitieministers binnen het Koninkrijk afgesproken, dat een werkgroep een reactie formuleert op het rapport van de Evaluatiecommissie over de vier justitiële consensus-Rijkswetten. Voor Curaçao zitten Stanley Betrian en Caryl Monte in de werkgroep. De ministers willen vóór het eerstvolgende JVO, dat in juni plaatsvindt, de reactie ontvangen. Zij zullen vervolgens in juni een besluit nemen. De Evaluatiecommissie onderzocht onder meer de doeltreffendheid en effecten van de Rijkswetten. Daartoe moest onder meer worden bekeken hoe deze in de praktijk worden toegepast en welke (onvoorziene) knelpunten daarbij kunnen worden gesignaleerd.

Verder zijn de ministers overeengekomen om de rechtshandhaving te versterken. In het vorige JVO is besloten om daaraan te werken. Zo moet de politie worden versterkt en de capaciteit van het Openbaar Ministerie (OM) en van het Hof van Justitie worden uitgebreid.

'We hebben gemerkt dat de zaken zich opstapelen. Het OM heeft een bepaald budget waarmee het moet werken en een aantal mensen om alle zaken te behandelen. De tijd is aangebroken om het OM te versterken met meer mensen. Ook het Hof van Justitie moet versterking krijgen om het werk gedaan te krijgen. De consequentie is anders dat het heel lang duurt voordat er een vonnis ligt. Er is eerder een bedrag afgesproken dat onder de landen wordt verdeeld', aldus Navarro. Sint Maarten krijgt eerst ruim 20 miljoen euro, dat onder meer wordt aangewend om ‘ondermijning daar te bestrijden’. In juni zal duidelijk worden welk bedrag er verder beschikbaar zal worden gesteld.

Ook is gesproken over de training en opleiding van politieagenten. Curaçao kreeg veel lof voor het onderzoek dat wetenschappelijk onderzoeker Carl Camelia heeft gedaan naar de oprichting van een bachelor- en master-opleiding voor de politie op Curaçao. Hij heeft veel tijd in het onderzoek gestoken en heeft voor het verzamelen van data door de regio gereisd en een bezoek afgelegd in Nederland. Hij kwam met een voorstel waarover alle partners in het Koninkrijk het eens zijn. Hier wordt verder aan gewerkt.

In juni wordt er een definitief besluit genomen over de bachelor- en master-opleiding. Het plan zal dan in alle (Caribische) delen van het Koninkrijk worden ingevoerd, dus ook op de BES-eilanden en Aruba, Curaçao en Sint Maarten.

Tot slot hebben de ministers gesproken over samenwerking op het gebied van het gevangeniswezen. De ministers kwamen overeen om een periodiek overleg tussen de gevangenisdirecteuren van Aruba, St. Maarten en de BES-eilanden in te stellen. De landen zijn tot de conclusie gekomen dat het goed is om expertise en kennis te delen en samen tot een gevangenisbeleid te komen dat zich niet alleen richt op het opsluiten van criminelen, maar ook werkt aan de remigratie van gedetineerden in de samenleving.

Curaçao werkt aan een eigen Constitutioneel Hof

Hof moet wetten aan Staatsregeling toetsen

Initiatiefvoorstel voor Constitutioneel Hof afkomstig van PAIS

 
In navolging van Sint Maarten wordt op dit moment ook gewerkt aan een eigen Constitutioneel Hof voor Curaçao. Dit Constitutioneel Hof zal als taak moeten krijgen om onder meer wetten aan de Staatsregeling te toetsen. Het voorstel komt uit de koker van coalitiepartij PAIS, die op dit moment de laatste hand legt aan een initiatiefvoorstel in dit verband, aldus de Amigoe vandaag, zaterdag 16 januari 2016.

Sint Maarten heeft sinds 2010 een eigen Constitutioneel Hof, dat als taak heeft om wetten – en de eventuele onverenigbaarheid daarvan – aan de Staatsregeling van Sint Maarten te toetsen. Specifiek richt het Hof zich daar op wetten die zijn bekrachtigd, maar die nog niet van kracht zijn geworden. Verzoeken voor toetsing aan het Constitutioneel Hof op Sint Maarten dienen te worden ingediend via het Ombudsbureau op het Bovenwindse eiland. Wetten die de toetsing niet kunnen doorstaan, worden vernietigd. Op Sint Maarten heeft het Constitutioneel Hof bijvoorbeeld ‘levenslang’ uit alle vonnissen geschrapt, omdat dit tegen de Staatsregeling zou indruisen.

Op Curaçao gaan al jaren stemmen op om ook een Constitutioneel Hof, op eigen kracht of in samenwerking met Aruba en/of Sint Maarten, op te richten.

Dit onderwerp kwam vorige week maandag op Sint Maarten ter sprake tijdens het tripartiet overleg van de parlementen van Aruba, Curaçao en Sint Maarten. In de afsprakenlijst van het tripartiet overleg op Sint Maarten is opgenomen, dat Curaçao op dit moment een voorstel heeft gepresenteerd voor een Constitutioneel Hof voor Aruba, Sint Maarten en ook Curaçao, maar dat de reikwijdte van het voorstel verder gaat dan het Constitutioneel Hof zoals dit op Sint Maarten op dit moment actief is.

Het voorstel dat nu op tafel ligt, maakt het ook mogelijk dat het Constitutioneel Hof geschillen tussen staatsorganen beslecht. De parlementen van de drie landen spraken af dat zij het voorstel verder zullen uitwerken voordat het tijdens een eerstvolgend tripartiet overleg weer aan bod zal komen.
De introductie van een Constitutioneel Hof op Curaçao vereist een aanpassing van de huidige Staatsregeling, aangezien er in de huidige versie geen ruimte bestaat om wetten te toetsen aan de Staatsregeling. In artikel 101 van de Staatsregeling is, net zoals in de Staatsregeling van Aruba, opgenomen dat toetsing door de rechter is verboden. In Nederland mag de rechter beperkt wetten toetsen aan de Grondwet. Zo kunnen sociale grondrechten bijvoorbeeld niet worden getoetst.

Aangezien de rechter op Curaçao wetten niet kan toetsen aan hun grondwettelijkheid, is het aan de adviseurs van de regering – lees de Directie Wetgeving en Juridische Zaken en adviesorgaan Raad van Advies (RvA) – om wetten, voordat ze bij het parlement worden ingediend, te toetsen of zij nu wel of niet tegen de Staatsregeling indruisen. Maar, het kan gebeuren dat de betrokken minister, of een parlementaire meerderheid, dit advies naast zich neerlegt. Een voorbeeld hiervan is de 80/20-regeling, die ervan uitgaat dat 80 procent van alle banen bij een bedrijf door lokale krachten moet zijn ingevuld. Dit werd aangenomen ondanks het feit dat de RvA had aangegeven dat de wet tegen het gelijkheidsbeginsel vermeld in de Staatsregeling indruiste.

Het voorstel van PAIS maakt ook melding van de noodzaak om de Staatsregeling van Curaçao aan te passen, zodat de instelling van een Constitutioneel Hof ook hier mogelijk is. Overigens moet hierbij vermeld worden dat verandering van de Staatsregeling alleen mogelijk is met twee derde steun van alle Statenleden. Een normale, minimale meerderheid voldoet in dit geval niet.

Somohardjo (PL) moet van rechter verontschuldigingen aanbieden aan ondernemer Guno Chin A Sen

PL-leider maakte grievende opmerkingen in media in verband met uitgifte grond aan Waterkant


De rechter heeft Pertjajah Luhur-voorzitter Paul Somohardjo gisteren veroordeeld tot het aanbieden van zijn verontschuldigingen aan ondernemer Guno Chin A Sen. De politicus had op de nieuwssite GFC Nieuws en op Apintie Radio en Televisie grievende uitlatingen gedaan over de zakenman die dat niet pikte en correctie wilde. Aangezien die uitbleef, stapte hij naar de rechter. De uitspraken van Somohardjo hielden verband met de uitgifte van één hectare grond langs de Waterkant in de omgeving van de Plattebrug. Dit bericht de Ware Tijd vandaag, zaterdag 16 januari 2016.

De NV Cactus, waar Chin A Sen president-commissaris van is, wil er een winkelcentrum en parkeergelegenheid opzetten. Somohardjo bekritiseerde deze uitgifte, met onder meer de opmerking dat Chin A Sen een toplocatie die miljoenen waard is, cadeau has gehad van de NDP.

'Dit is pure grondroof', liet de politicus zich op 25 maart vorig jaar ontvallen. Hij trok een parallel naar zijn partij die grondroof wordt verweten. Daarbij wees hij erop dat Martinus Sastroredjo zou zijn ontslagen als minister van Ruimtelijke ordening, Grond- en Bosbeheer (RGB), omdat zijn partner een grondaanvraag had gedaan. Dit werd gedaan, terwijl Chin A Sen, die door Somohardjo werd omschreven als top NDP'er en sponsor van die partij, grond kreeg en er geen gevolgen waren voor de huidige minister van RGB.

De NV Cactus werd omschreven als een NDP NV. Deze zaken waren tegen het zere been van Chin A Sen die nu zijn gelijk heeft gekregen bij rechter. De rechter ging voorbij aan het verweer, dat de uitlatingen waren gedaan in het algemeen belang en dat Somohardjo als Assembleelid het recht heeft om misstanden aan de kaak te stellen. Ook het beroep op 'vrije meningsuiting' werd niet geaccepteerd door de rechter.

De magistraat vindt dat Somohardjo zich via GFC Nieuws en Apintie Radio en Televisie moet verontschuldigen tegenover Chin A Sen voor de 'nodeloos kwetsende uitlatingen'.

Illegale goudzoekers hebben al 2.000 hectare van 'beschermd' Brownsberg Natuurpark vernield onder toeziend oog autoriteiten en organisaties als WWF

WWF Guianas presenteert zoveelste studie over goudwinning in Brownsberg Natuurpark....

....maar van enige bescherming uniek natuurgebied is nog steeds geen sprake


Door illegale goudwinning is al tweeduizend hectare van het zogenaamde 'beschermde' Brownsberg Natuurpark vernietigd. Dat blijkt uit een studie van het Wereld Natuurfonds (WWF) Guianas dat eind 2015 is afgerond. Dit bericht de Ware Tijd vandaag, zaterdag 16 januari 2016.

Het natuurpark van ruim 12.000 hectare kan volgens Sofie Ruysschaert van het WWF-Guianas in zones verdeeld worden, waardoor duidelijk zal zijn waar gemijnd mag worden en welk deel beschermd gebied is. 'Er moet wel genoeg controle zijn, want als er goud wordt ontdekt bij de grens, zullen de goudzoekers weer stukjes afsnoepen en zijn we weer bij af', zegt Ruysschaert.

Opmerkelijke opmerking van het WWF, immers het Brownsberg Natuurpark is in zijn geheel een beschermd gebied en er zou dan ook nergens aan goudwinning mogen worden gedaan. Maar, zo langzamerhand is algemeen bekend dat enige vorm van bescherming of controle de afgelopen jaren geen enkele sprake is geweest, integendeel, de goudzoekers en hun vernietigende activiteiten werden door de overheid en natuurbeschermingsorganisaties gedoogd.

De studie heeft ook uitgewezen, dat het aantal goudzoekers in het natuurpark is gedaald naar ongeveer driehonderd. Ruysschaert zegt, dat volgens de goudzoekers de hoeveelheid goud is afgenomen en dat dit onder meer ertoe geleid heeft dat het aantal winkels, bars en hoerententen is verminderd.

Het WWF heeft nog twee andere studies gedaan, waarin een deel van het gebied is geplaatst op een driedimensionale kaart, met medewerking van de inwoners die hebben verteld hoe zij het gebied gebruiken. Inwoners? In het Brownsberg Natuurpark wonen echt geen mensen.

In een andere studie is een grotere betrokkenheid van de private sector bij het beheer van de toeristische elementen aanbevolen, om de winstgevendheid te verhogen. Nu blijkt er onder meer geen deskundig personeel te zijn waardoor het aantal toeristen dat Brownsweg bezoekt, terugloopt. WWF wil zowel de overheid, de inwoners van Brownsweg als andere belanghebbenden tot actie aanzetten, om samen  tot een oplossing te komen.

Overigens rept het WWF Guianas met geen woord over de recente studie op haar website...

(Red. De Surinaamse Krant/de Ware Tijd)

Internetprobleem groter dan gedacht...

Glasvezelkabel bij Coesewijnebrug die Telesur-centrales verbindt verbrand

Wrevel onder veel internetgebruikers over houding Telesur


Het internetprobleem dat zich landelijk voordoet is groter dan aanvankelijk gedacht. Bij de Coesewijnebrug is de glasvezelkabel die de Telesurcentrales met elkaar verbindt, verbrand. Het Telecommunicatiebedrijf Suriname (Telesur) heeft de politie ingeschakeld.

In een spoed bekendmaking omstreeks half vijf vanmiddag, zaterdag 16 januari 2016, stelt Telesur dat 'klanten te Latour en omgeving als ook Balona en omgeving niet kunnen deelnemen aan het internetverkeer en ook niet aan het verkeer voor mobiele telecommunicatie'. Mede hierdoor is ook de digitale uitzending van ATV tijdig onderbroken, voegt het bedrijf eraan toe.

De politie moet onderzoeken wat de oorzaak van de brand op die bewuste plek is. Het bedrijf wil weten of de kabel moedwillig is vernietigd.

Op veel plekken is geen internet, omdat de verbrande kabel deel is van de verbinding tussen de centrales. Het gevolg is, dat ook klanten van andere internetproviders waaronder Digicel en Parbo.net zijn verstoken van dataverkeer. Ook bij veel mediabedrijven is het internetverkeer onderbroken. Het probleem doet zich vanaf vanmorgen omstreeks half elf voor.

Landelijk is er veel ongerief en wrevel. Starnieuws bericht te worden 'platgebeld' door boze burgers die erop wijzen dat internet geen luxe meer is, maar gewoon een basisgoed. Vanuit Telesur is er tot nog toe geen enkele officiële mededeling gedaan, ook niet via de radiostations.

Burgers blijken ook verontwaardigd te zijn, dat zij nergens hun beklag kunnen doen over het ongerief dat zij nu ervaren. Ook over de informatievoorziening vanuit de providers zijn zij niet te spreken. 'Als we moeten betalen, staat Telesur voor in de rij voor zijn geld. Maar, waar blijft hun service, is dit dezelfde klantvriendelijkheid die ze prediken?'

Buurtbewoners bedevaartsoord Weg naar Zee dumpen er vrolijk op los en vervuilen hun omgeving

Bedevaartsoord Weg naar Zee wordt zoetjesaan een vuilstortlocatie

(Bron foto: De West)
Voorzitter stichting Bedevaartsoord beweert dat vuildumpers mensen 'van buiten' zijn


Het bedevaartsoord te Weg naar Zee wordt langzaam tot een vuilstortplaats gemaakt. Buurtbewoners laten veel grofvuil en huisvuil achter langs de weg vlak voor de tempel. Het vuil hoopt zich met de dag meer op, zo bericht De West in haar editie van vrijdagavond 15 januari 2016. Bij regenval veroorzaakt dit een stank. Ook rennen de ratten vrolijk door het vuil heen. 

Bezoekers en toeristen die dagelijks het heilige oord bezoeken, klagen over het vuil dat het aanzicht van de tempel en van de buurt schaadt.

'Het staat een tempel niet om zo omringd te zijn met alle soorten vuil. Kijk maar wat voor vuil allemaal hier opgehoopt is. Van autobanden tot elektrische apparaten en huisvuil', reageert een toerist.

Hij wijst erop, dat een plaats waar gebeden wordt, schoon moet worden gehouden. Er zijn al diverse klachten gegeven aan de beheerder van het oord, Ramon Badjnath, maar er worden geen acties ondernomen.

De tempel is omringd met woonhuizen en naar informatie wordt het vuil gedumpt door de bewoners van deze woningen. De woningen zelf zijn eigendom van het bedevaartsoord en worden verhuurd door Badjnath, die voorzitter is van de Stichting Bedevaartsoord Weg naar Zee.

In een reactie zegt Badjnath, niet te weten van wie het vuil allemaal is. 'Er komen veel mensen hier die petflessen en eten en drinken hier en daar gooien.' Hij ontkent dat de bewoners van de verhuurde woningen het gebied vervuilen. 'Zij plaatsen hun vuil in een zak en die wordt opgehaald. De rommel die hier wordt achtergelaten, is van mensen van buiten.'

Hij heeft echter geen antwoord op de vraag waarom er geen acties worden ondernomen om te voorkomen dat er vuil wordt gedumpt voor de mandir (tempel). 'Het vuil is in elk geval niet in de mandir, maar ver voor de mandir', luidt zijn commentaar.

Paramaribo kampt met groot internetprobleem

Technici van Telesur werken aan oplossing probleem


Een groot gebied van Paramaribo heeft te kampen met een storing van het internet. Behalve het Telesur-netwerk, heeft ook het dataverkeer van Digicel problemen. Daar bovenop is ook het netwerk van Parbo.net. uitgevallen, zo bericht Starnieuws vanmiddag, zaterdag 16 januari 2016.

De Telesur-gebruikers van Paramaribo Zuid en -West, het Leidingen-gebied, Zorg en Hoop en Balona hebben al sinds ongeveer elf uur geen internetverbinding.

De storing van Digicel en Parbo.net houdt in dat klanten van deze providers landelijk geen internet hebben.

Starnieuws schrijft verder te hebben vernomen, dat technici van Telesur bezig zijn het probleem op te sporen en oplossingen te zoeken. Op dit moment zijn heel veel mensen verstoken van dataverkeer, e-mail en internet. Het is nog niet duidelijk hoe lang de storing zal duren.

Geen van de internetproviders heeft tot nu toe een officieel bericht uitgegeven.

Makers bioscoopfilm 'Tuintje in mijn Hart' op verkenning in Suriname

Art director op zoek naar geschikte filmlocaties in heel Suriname


De voorbereidingen van de bioscoopfilm 'Tuintje in mijn Hart' zijn in volle gang. Sinds een week is de art director en locatiescout Ruben Schwartz, heel Suriname aan het zoeken naar geschikte filmlocaties voor de opnames van de romantische multiculturele comedy ‘Tuintje in mijn Hart’. De opnames vinden plaats in maart en april van dit jaar. 

Gedelegeerd producent Bernard Tulp arriveert dinsdag in Paramaribo. Hij zal een week door Suriname rondreizen en de nodige voorbereidingen treffen voor de opnames.

Beide heren hebben eerder samengewerkt aan de zeer succesvolle Nederlands bioscoophits ‘Michiel de Ruyter’, ‘Toscaanse Bruiloft’ en ‘Verliefd op Ibiza’. Hun laatste bioscoopfilm ‘Sneekweek’ waar de mannen aan hebben gewerkt gaat maandag 18 januari op spectaculaire wijze in première in Amsterdam.

De werktitel van de speelfilm is 'Tuintje in mijn Hart'. De familiekomedie speelt zich af in de periode tussen Kerst en Oud en Nieuw. Centraal staat het onderwerp cultuur. Want wanneer voel je je een echte Surinamer en wanneer mag je jezelf Nederlander noemen? In deze SuriCom proberen de makers het antwoord te achterhalen.

Productie: De productiemaatschappij in Nederland is Farmhouse Film & TV BV. 
'Tuintje in mijn Hart' is een productie van Klaas de Jong en Bernard Tulp. Het scenario is geschreven door Lars Boom. De regie is in handen van Marc Waltman, die met 'Tuintje in mijn Hart', zijn lange speelfilmdebuut maakt.

Tekst openingstoespraak VHP-voorzitter Santokhi conferentie 67 jarig bestaan partijAmsterdamse rijken investeerden ooit enthousiast in slavenhandel net als in koffie en suiker

Vrije Universiteit Amsterdam en Stadsarchief onderzoek reizen slavenschip Watervliet

Met 3 reizen begin 18e eeuw vervoerde Watervliet ruim 1.200 Afrikaanse slaven naar Suriname en Curaçao


De Amsterdamse elite investeerde ooit enthousiast in de trans-Atlantische slavenhandel, zo blijkt uit onderzoek van de Vrije Universiteit en het Stadsarchief naar de reizen van het slavenschip Watervliet. Dat bericht het Parool vandaag, zaterdag 16 januari 2016.

De Watervliet maakte aan het begin van de achttiende eeuw drie reizen van Amsterdam via de Goudkust van Afrika naar de Nederlandse koloniën Curaçao en Suriname.

De Amsterdamse koopman Dirk Versteeg was de initiatiefnemer, maar hij verzamelde twintig investeerders om zich heen, onder wie de burgemeesters Pieter Rendorp en Harmen Hendrik van de Poll.

Tijdens de drie reizen bracht de Watervliet ruim 1.200 Afrikaanse slaven naar de plantages van Curaçao en Suriname. Zij werden aangekocht in de forten op de kust van het huidige Ghana met wapens, schelpen en andere goederen die als betaalmiddel werden geaccepteerd. De investering betaalde zich niet altijd uit: tijdens de derde reis van de Watervliet kwam meer dan de helft van de vierhonderd meegevoerde mannen, vrouwen en kinderen om het leven.

De onderzoekers maakten een reconstructie van de onderneming met behulp van het notarieel archief in het Stadsarchief, een verzameling nota's en contracten die 2,5 kilometer beslaat. Over enige twijfel bij de investeerders over de handel in mensen valt niets terug te vinden. 'Zij handelden in alles waarmee geld kon worden verdiend,' vertelt Mark Ponte van het Stadsarchief. 'Slaven waren handelswaar, net als koffie en suiker.'

Den Blauwvinger: Schop Barcelona en Madrid van de Surinaamse buis en zendt lokale topwedstrijden uit

COLUMN: Surinaamse omroepen moeten gaan investeren in techniek, apparatuur en kennis

OPROEP: ABC, STVS, Apintie, maak live uitzendingen van Surinaamse topwedstrijden mogelijk, zoek grote adverteerders


Wat is dat toch met Surinaamse televisiezenders en voetbal? Je wordt als onschuldige televisiekijker 'dood gegooid' met rechtstreekse beelden - 'afgetapt' van andere buitenlandse zenders - op onder andere ABC, STVS en Apintie van vooral Spaanse en Engelse wedstrijden.
Maar, nooit wordt een eigen, Surinaamse, topwedstrijd live uitgezonden.

Waarom niet? Schamen de zenders zich er voor om beelden uit te zenden van die wedstrijden in krakkemikkige stadions, met nauwelijks toeschouwers en/of heeft men simpelweg de techniek en knowhow en voldoende camera's niet in huis? Het is waarschijnlijk van alles wat.

Investeer in je omroep en zend wekelijks minstens twee lokale topwedstrijden uit. Maak afspraken met grote adverteerders die rond de velden willen adverteren en gebaat zijn bij rechtstreekse uitzendingen..... creëer als omroep een win-win-situatie.

Geef het Surinaamse voetbal de belangstelling die het verdient - en vertoon niet steeds ver-van-mijn-bed wedstrijden met veelal onverstaanbaar schreeuwerig Braziliaans/Portugees commentaar. Waar is de SVB (Surinaamse Voetbalbond) in dezen?

Overigens is het in Suriname zo bizar, dat het kan gebeuren dat een wedstrijd van Barcelona of Real Madrid door drie of zelfs vier zenders tegelijk wordt uitgezonden........ Van enige onderlinge zenderafstemming is geen sprake.

Wordt Suriname zo langzamerhand er niet moe van om de rappe Messi en de arrogante ijdeltuit Ronaldo wekelijks wel een of twee keer op de beeldbuis te zien in plaats van mooie lokale toppers die waarschijnlijk niemand kent, omdat ze zelden tot nooit in beeld zijn en helemaal niet live?
Jammer en zeur dan ook niet langer over het 'natio' ofwel het nationaal voetbalelftal en de dubbele nationaliteit en de ver verwijderde deelname aan een wereldkampioenschap, als kennelijk zeer weinigen in het Surinaamse voetbal willen investeren en er nauwelijks iemand op tribunes te vinden is rond de 'groene' velden tijdens competitiewedstrijden.

Hoogachtend,
Den Blauwvinger
16 januari 2016
Amsterdam – Paramaribo

Bij afvalverwerking Selikor op Curaçao ‘een verhoogd risico voor de volksgezondheid’ door illegale dump

Personeel Selikor en 'pickers' op vuilstortplaats lopen gevaar

'Gedoogsituatie' wat betreft dumpen van dode dieren...


Er is bij de afvalverwerking van Selikor ‘een verhoogd risico voor de volksgezondheid’ door illegale dump. Ook het personeel en zogenoemde ‘pickers’ die op de vuilstortplaats worden toegestaan lopen gevaar, omdat zij blootgesteld worden aan ‘bedrijfsafval’ dat zonder fysieke inspectie wordt gedumpt en  waarvan niet bekend is wat er in dit afval aan ‘gevaarlijk’ materiaal aanwezig is. Dit blijkt uit het concept-auditonderzoek dat onlangs is uitgevoerd door PricewaterhouseCoopers (PWC), aldus het Antilliaans Dagblad van vandaag, zaterdag 16 januari 2016.

Zo spreekt Selikor van een ‘gedoogsituatie’, waar het gaat om de dump van dode dieren (karkassen). Vanwege de stilstand van de verbrandingsinstallatie worden deze gestort en afgedekt. Maarm ook ten aanzien van ziekenhuisafval is er geen duidelijke stellingname van de overheid hoe hiermee om te gaan.

'In aanvulling daarop zijn er vanuit de overheid ook geen duidelijke uitspraken of doelstellingen geformuleerd ten aanzien van de International Health Regulations (IHR) die door de World Health Organization (WHO) geformuleerd zijn en gelden voor alle lidstaten', aldus de audit.

'Het doel van de IHR is om internationale verspreiding van ziekte te voorkomen en hiertegen te beschermen. In de IHR zijn specifieke richtlijnen opgenomen ten aanzien van toezicht op de veilige verwijdering van verontreinigd water of voedsel, menselijke of dierlijke uitwerpselen, afvalwater en andere verontreinigd materiaal.'

Als het gaat om ‘health and safety’ van personeel, dan blijkt er binnen de organisatie van Selikor weinig samengewerkt te worden.

PWC: 'Wij constateren dat het opzetten, beheersen en verbeteren van health & safety oftewel arbeidsomstandigheden en veiligheid, niet eenduidig en onafhankelijk binnen de organisatie van Selikor is belegd. Zo gaat in de huidige setting de afdeling Human Resources (HR) over arbeidsomstandigheden. Dit wordt zowel in de stukken als in de gesprekken vooral bezien vanuit het verhogen van de efficiency en productiviteit. Zo wordt er wel op ziekteverzuim gestuurd, maar niet op preventie. Afdelingen HR en Milieu verwijzen naar elkaar over het onderwerp health & safety. Selikor heeft een milieucoördinator en een kwaliteitscoördinator aangesteld, maar geen Arbo-coördinator.'

Curaçao wint prijs op New York Times Travel Show

Eiland heeft meest tot de verbeelding sprekende stand


Door een bril kijken en je even wanen op de bekende Pontjesbrug


Tijdens de New York Times Travel Show heeft Curaçao een prijs gewonnen voor de stand die het meest tot de verbeelding spreekt. Door een bril op te zetten waanden jong en oud zich eventjes op de kenmerkende Pontjesbrug. Dit bericht vandaag, 16 januari 2016, het Antilliaans Dagblad.

De CTB-afdeling in de Verenigde Staten (VS) liet verder een stand bouwen in de vorm van de Emmabrug, ‘the Swinging Old Lady’.

Het Curaçao Toeristenbureau werd in New York vergezeld door verschillende bedrijven uit de sector zoals het Floris Suite Hotel Spa & Beach Club, Livingstone Jan Thiel Resort en Papagayo Curaçao. CTB: 'Deze hotels hebben ook bijgedragen aan het promoten van de non-stop-verbinding van JetBlue door speciale aanbiedingen hieraan te koppelen.'

De NY Times Travel Show vond plaats van 8 tot en met 10 januari in het Jacob K. Javits Center in New York City. Het is het grootste reisevenement in Noord-Amerika met participatie van 500 stands van 150 landen.

Curaçao's PAIS-Statenlid Rosaria wil dat burgers geïnformeerd worden over komend rookverbod voor gesloten ruimtes


Rookverbod ter bescherming burgers


Politiek leider Alex Rosaria van regeringspartij PAIS, wil van de verantwoordelijke minister van Gezondheid, Milieu en Natuur weten, wanneer de bevolking geïnformeerd wordt over het rookverbod voor gesloten ruimtes, dat in maart in werking treedt. Dat heeft Rosaria in een schriftelijke verklaring bekendgemaakt, zo bericht het Antilliaans Dagblad vanochtend, zaterdag 16 januari 2016. 

De initiatiefwet voor het rookverbod werd op 26 februari 2015 unaniem door de Staten aangenomen en op 18 september van dat jaar in het Publicatieblad gepubliceerd. Conform een bepaling in de wet, treedt het rookverbod zes maanden na publicatie in werking. De termijn is bedoeld om alle vestigingen in de gelegenheid te stellen zich voor te bereiden op de wet die in werking zal treden. Het is ook belangrijk dat de bevolking geïnformeerd wordt over de nieuwe wet.

Het rookverbod is bedoeld om burgers te beschermen die het slachtoffer worden van de rook van rokers in gesloten ruimtes.

In de verklaring vermeldt Rosaria dat het roken een ernstige bedreiging vormt voor de gezondheid en de belangrijkste veroorzaker is van ziektes en sterfgevallen. Zo vergroot het roken de kans op longkanker maar veroorzaakt het ook hart- en vaatziekten, chronische ademhalingsproblemen en longemfyseem. Als een vrouw tijdens de zwangerschap rookt, draagt dat bij dat de baby bij de geboorte lichter van gewicht is. De baby heeft ook een grotere kans op een vroegtijdige dood.

Zwangere vrouwen kunnen beter niet reizen naar delen Latijns-Amerika en Caribisch gebied

In Nederland zes meldingen van besmettingen zika-virus bij reizigers uit Suriname


Zwangere vrouwen kunnen de komende periode beter niet naar delen van Latijns-Amerika en de Cariben reizen. Het Amerikaanse volksgezondheidsinstituut CDC heeft dit gisteren geadviseerd. In veel landen heerst het zika-virus dat gevaarlijk is voor ongeboren kinderen, zo berichten vanochtend, zaterdag 16 januari 2016, diverse Nederlandse en internationale media.

Het virus, dat wordt overgedragen door muggen, is niet gevaarlijk voor volwassen. De symptomen van het virus voor volwassenen zijn koorts, huiduitslag en gewrichtspijn. Soms zijn er ook nauwelijks klachten. Maar, als een zwangere vrouw besmet raakt, kan het virus wel grote gevolgen hebben voor haar kind. Dat kan geboren worden met een te klein hoofd wat tot ernstige complicaties kan leiden. Er zijn ook gevallen bekend van baby's die na de geboorte overleden ten gevolge van het virus.

De waarschuwing geldt volgens het CDC voor Brazilië, Colombia, El Salvador, Frans-Guyana, Guatemala, Haïti, Honduras, Martinique, Mexico, Panama, Paraguay, Puerto Rico, Suriname en Venezuela. Eerder riepen gezondheidsautoriteiten in Brazilië al op om zwangerschapsplannen even uit te stellen.

Volwassenen worden meestal niet ernstig ziek van het zika-virus, dat wordt overgedragen door muggenbeten. Met symptomen als koorts en uitslagen lijkt de ziekte op tropenziekte als knokkelkoorts of chikungunya. Na een week zijn kwalen vaak weer verdwenen.

lijkt het virus te leiden tot geboorteafwijkingen. In Brazilië, waar afgelopen jaar veel zika-besmettingen waren, werden 3.500 gevallen van microcephalie geregistreerd, waarbij de hersenen van een baby niet zijn volgroeid. Dat kan leiden tot een verstandelijke beperkingen of zelfs de dood.

Er bestaan geen vaccins of medicijnen tegen het virus. Reizigers wordt aangeraden infectie te voorkomen door bedekkende kleding te dragen en goed in te smeren met een muggenwerend middel.

Volgens het Nederlandse RIVM zijn er in Nederland zes meldingen binnengekomen van besmettingen. Die waren allemaal afkomstig van reizigers uit Suriname.

Het RIVM houdt er rekening mee dat het virus in de loop van dit jaar ook zal worden aangetroffen op de Caribische eilanden van het koninkrijk, doordat er veel personenverkeer is met het Zuid-Amerikaanse vasteland waar het virus voorkomt.

Supermarkt te Welgedacht A overvallen door drie gemaskerde mannen

Winkeleigenaar mishandeld en gekneveld achtergelaten


Drie gemaskerde mannen hebben gisteravond een overval gepleegd op een supermarkt aan de Welgedacht A weg in ressort De Nieuwe Grond. Zij zijn ervandoor gegaan met de dagopbrengst. De overval vond plaats kort voordat de winkel zou sluiten. Hoe groot het buitgemaakte bedrag is, is nog niet duidelijk.

Starnieuws bericht vanochtend, zaterdag 16 januari 2016, te hebben vernomen, dat de mannen ook het camerabeveiligingssysteem hebben meegenomen, natuurlijk om te voorkomen dat de politie ze op het spoor komt. De overvallers waren gewapend met messen.

De winkelier is mishandeld en gekneveld achtergelaten. De man klaagde bij aankomst van de politie over pijn over zijn hele lichaam.

Jogi (VHP): 'Eindelijk zijn de ogen van Misiekaba en Abdoel geopend'

'Ik heb zoveel keren gezegd, dat minister en governor Hoefdraad verkeerde beslissingen neemt'

'Net zo als Hoefdraad nu, zegt Bouterse ook sinds 1980 dat hij niet schuldig is en hopelijk gaan de ogen van Misiekaba ook daarover een keer open'

Het VHP-Assembleelid Mahinder Jogi zegt vanochtend, zaterdag 16 januari 2016, op Starnieuws blij te zijn, dat de ogen van de fractieleider van de NDP, André Misiekaba, en waarnemend fractieleider Amzad Abdoel, open zijn gegaan. 'Ik heb zoveel keren gezegd dat minister en governor Gillmore Hoefdraad verkeerde beslissingen neemt. Hij is toen verdedigd door dezelfde mensen die nu eindelijk tot inkeer zijn gekomen. Hoefdraad heeft door interventies en de devaluatie de waarde van de munt niet verdedigd. Het wanbeleid van de regering Bouterse-I is nu duidelijk uitgekomen.'


'Wij hebben steeds aangegeven, dat de regering bezig was te verspillen, maar alles werd gegooid op een wereldcrisis en daling van de prijs van goud en olie. Nu zegt Hoefdraad, dat hij niet de schuldige is, maar zijn voorganger Andy Rusland. Net zo zegt Bouterse ook sinds 1980 dat hij niet schuldig is. Het zijn altijd anderen. Ik hoop dat de ogen van Misiekaba ook daarover een keer open gaan. Nu Misiekaba en Abdoel wakker zijn, hoop ik dat zij daadwerkelijk de belangen van het volk zullen behartigen', stelt Jogi.

Het Assembleelid vindt, dat Hoefdraad als governor van de Centrale Bank van Suriname er debet aan is dat het land in een financieel-economische malaise is beland. Als monetaire autoriteit had hij kunnen ingrijpen en als hij de informatie niet kreeg van het ministerie van Financiën, had hij bij de president moeten aankloppen, meent Jogi.

Hij vindt dat Hoefdraad moet aftreden als minister. Rusland dient ook te reageren op de ernstige aantijgingen aan zijn adres of hij moet ook gaan. Jogi zegt verder, dat deze crisis in de coalitie het land verder van huis brengt. Het vertrouwen is ernstig geschaad.

Drie gewonden vliegtuigcrash Apoera maken het relatief goed

Onderzoek oorzaak crash in handen van de procureur-generaal


De drie personen die de crash met de Cessna 206 gisteren overleefd hebben maken het relatief goed. De zwaarst gewonde is met een helikopter vervoerd naar het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. Twee lichtgewonden konden zelfstandig lopen en zijn met Gum Air naar de stad gevlogen, zo bericht Starnieuws vanochtend, zaterdag 16 januari 2016. Wie de gewonden zijn is nog niet bekend gemaakt.

Het toestel is neergekomen in de uitvliegstrook van het vliegveld te Apoera. Piloot Prem Anand Jhauw en Ceasare Calor hebben de crash niet overleefd.

Het toestel, met het registratienummer PZ-PQR, is van de ondernemer Nauransing (Nootje) Raghoebarsingh. Hij was een van de eerste personen die ter plekke was.

Faizel Baarn, hoofd van de Luchtvaartdienst, die assistentie heeft verleend, zegt dat vanuit Paramaribo zo snel mogelijk hulp is geboden. De coördinatie is met ondersteuning van het Nationaal Coördinatie Centrum Rampenbeheersing (NCCR) gegeven. De CASAS (Civil Aviation Safety Authority Suriname) heeft in opdracht van de waarnemend procureur-generaal de feitelijke situatie vastgelegd.

Baarn zegt, dat het gecrashte toestel behoorlijk gehavend is aangetroffen. Hij heeft zoveel mogelijk hulp geboden en de ondernemer bijgestaan. Velen spreken van een wonder dat drie inzittenden de crash hebben overleefd. Zij zaten vermoedelijk achter in het vliegtuig. Er kunnen nog geen details prijsgegeven worden van het onderzoek dat onder supervisie van de procureur-generaal plaatsvindt.

Twee doden en drie gewonden bij vliegtuigcrash te ApoeraDoden zijn piloot Prem Anand Jhauw en Cesare Calor van het bedrijf en tv-programma Fishfinder


Een vliegtuig is vrijdagochtend 15 januari 2016, bij de landing in Apoera gecrasht. Starnieuws bericht te hebben vernomen, dat vijf personen in het toestel zaten, inclusief de piloot. Er zijn twee doden en drie gewonden zijn gevallen. 

Piloot Prem Anand Jhauw en Cesare Calor (zie foto - Bron: Facebook) van Fishfinder, zijn de dodelijke slachtoffers. Piloot Jhauw is de jongere broer van Amichand Jhauw van Blue Wing Airlines en Fly All Ways. Het toestel, een Cesna 206, is van de ondernemer Nauransing (Nootje) Raghoebarsingh.

Starnieuws verneemt dat het toestel bij de landing is gecrasht. De drie gewonden worden behandeld in de polikliniek van de Medische Zending.

Vanuit Paramaribo is intussen medische hulp aangekomen in Apoera.

De piloot vertrok omstreeks kwart voor negen vanochtend vanaf het vliegveld van Zorg en Hoop met aan boord vier passagiers. Het vliegtuig werd om tien minuten over twaalf verwacht te Apoera. Om iets voor tien uur echter werd het laatste signaal van het vliegtuig opgevangen. De politie kreeg daarna het bericht dat het vliegtuig is neergestort, zo meldt de afdeling Public Relations van het Korps Politie Suriname.