maandag 18 januari 2016

Kustwachters Curaçao 19 januari weer in actie

Politiebond tegen plan overheid om mogelijk niet integere Kustwachters te laten werken

 
De politiebond NAPB (Nederlands Antilliaanse Politiebond) is tegen de plannen van Justitieminister Nelson Navarro (PAIS) om de medewerkers van de Kustwacht waarvan men vermoedt dat ze niet integer zijn, normaal te laten werken en dus drugsbestrijdingsacties op zee te laten uitvoeren. Dit is simpelweg gevaarlijk voor de rest van de medewerkers, die wel integer zijn, laat bestuurslid Soraida Cicilia vandaag, maandag 18 januari 2016, in de Amigoe weten. Reden te over voor de Kustwachters om morgen weer hun werkzaamheden te onderbreken voor een vergadering bij het hoofdkwartier van de bond.
 
Navarro heeft afgelopen vrijdag een brief – gedateerd 12 januari – naar de bond gestuurd, waarin hij uitlegt waarom de uitvoering van het al opgestelde wapenbeleid vertraging heeft opgelopen, zoals hij afgelopen donderdag tijdens de wekelijkse persconferentie van de ministerraad aangaf. In deze brief informeerde de minister de bond ook dat hij het proces helemaal heeft stopgezet, in afwachting van de resultaten van het onderzoek ‘Baywatch’ naar drugshandel waarbij drie kustwachtmedewerkers betrokken zijn. De minister sluit niet uit dat er nog enkele ‘rotte appels’ in de organisatie zitten die aangehouden moeten worden.

In verband met deze brief heeft het bestuur vanochtend een buitengewone vergadering gehouden en is besloten een brief met een uiteenzetting van de positie van de bond vandaag bij de minister in te dienen. Aan Navarro wordt daarin een dringende oproep gedaan om de ‘rotte appels’ per direct uit de Kustwacht te halen, om de veiligheid van de andere medewerkers te kunnen garanderen. Of de minister moet alle drugsbestrijdingsacties op zee schorsen. Het is onacceptabel dat de corrupte medewerkers nog langer deel uitmaken van het korps, aldus de bond.

De Kustwachtmedewerkers zullen morgenochtend opnieuw hun werkzaamheden onderbreken voor een vergadering. Dan zal het bestuur de brief van de minister van 12 januari met hen bespreken, waarop de leden een beslissing moeten nemen over de volgende te nemen stappen.

De medewerkers van de Kustwacht zijn gedemotiveerd en het gevoel van onveiligheid onder hen is ook duidelijk groot, benadrukt Cicilia. Volgens haar heeft de beslissing van de minister om de bewapening van de medewerkers te schorsen, ook geen toegevoegde waarde. 'De aangehouden medewerkers van de kustwacht waren ook in het bezit van vuurwapens. Dit betekent dat de niet-integere medewerkers die dus ook nog banden hebben met de onderwereld al een vuurwapen hebben. Het niet bewapenen van de rest maakt dit niet anders. De minister moet zo spoedig mogelijk een beslissing nemen.'

Als het aan het bestuur ligt, zullen de medewerkers de zee niet opgaan voor drugsbestrijdende acties, zolang zij zich en hun familieleden buiten werktijd niet kunnen beschermen. NAPB vraagt zich in een persbericht af hoe het mogelijk is dat de minister het in zijn hoofd haalt om deze verrotte appels verder te laten werken, gezien de grote partijen drugs die de Kustwacht normaliter in beslag neemt en het gevaar die de integere medewerkers hierdoor lopen. De minister dwingt hiermee de andere medewerkers dus om samen met de verrotte appels te werken, met alle negatieve gevolgen van dien. Hierdoor handelt de minister bovendien in strijd met de wet, aldus Cicilia.

Daarom roept de bond ook volksvertegenwoordigers dringend op in hun persbericht om deze situatie aan te pakken om zo de veiligheid van de Kustwachtmedewerkers en hun familie te kunnen garanderen. 'Of zal iedereen wachten totdat iets betreurenswaardigs gebeurt om pas dan actie te ondernemen, zoals de laatste tijd regelmatig op het eiland gebeurt?'

Groot deel LOB-verzoeken wordt niet beantoord door ministeries en uitvoeringsorganisaties op Curaçao

De LOB legt de overheid de plicht op tot informatieverstrekking aan de burger


De meeste ministeries en uitvoeringsorganisaties (UO’s) voldoen onvoldoende aan de verplichte beantwoordingstermijn op verzoeken in het kader van de Landsverordening Openbaarheid van Bestuur (LOB). Een groot deel van de verzoeken wordt zelfs niet eens beantwoord. Dit blijkt uit een overzicht van de LOB-verzoeken (Bron foto: Leoni Leidel-Schenk/Caribisch Netwerk-NTR) over de jaren 2010 tot en met 2014 dat onlangs naar de Staten is gestuurd, zo bericht vandaag, 18 januari 2016, het Antilliaans Dagblad.

In de vijf beschreven jaren wordt meer dan een kwart van het aantal LOB-verzoeken niet beantwoord. Het hoogste percentage onbeantwoorde verzoeken was in 2013, 42 procent, het laagste percentage was in 2014, 25 procent. De meeste LOB-verzoeken werden ingediend in 2011 en 2014, respectievelijk 109 en 107. Sommige verzoeken betreffen verschillende ministeries en UO’s.

In 2014 gingen de verzoeken naar de meeste ministeries en UO’s, te weten 132. De afdeling Bentana di Informashon, vallende onder het ministerie van Bestuur, Planning en Dienstverlening (BPD), die alle LOB-verzoeken binnenkrijgt en doorstuurt naar de desbetreffende ministeries en UO’s, concludeert dat er beter gecommuniceerd moet worden met de ministeries en dat in 2014 in samenwerking met de Stichting Overheidsaccountantsbureau (Soab) werkprocessen beschreven zijn en aanbevolen wordt om met de verschillende ministeries en UO’s ‘service level agreements’ (SLA’s) aan te gaan.

In de rapporten wordt er nog eens op gewezen, dat de LOB de overheid de plicht oplegt tot informatieverstrekking aan de burger en dat de LOB de burger het recht geeft op informatieverstrekking door de overheid.

Overigens gaat het in de beschreven jaren om het beantwoorden van LOB-verzoeken, wat niet direct impliceert dat aan het verzoek ook voldaan is en dat er inzage gegeven is in de documenten. In de landsverordening zijn uitzonderingen en beperkingen opgenomen op basis waarvan besloten kan worden dat er geen inzage verschaft wordt, bijvoorbeeld als de informatie de eenheid van de regering kan schaden of als de informatie de veiligheid, de economische of financiële belangen van het land in gevaar brengt. Ook wordt er geen informatie verstrekt over tot personen herleidbare beleidsopvattingen.

Uit de gegevens blijkt dat de meeste LOB-verzoeken ingediend worden door advocaten en advocatenkantoren en betrekking hebben op het ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP), afdeling Ruimtelijke Ordening en Planning (ROP) en Openbare Werken (OW)

Een opvallend verzoek is opgetekend in 2011 waar inzage gevraagd werd in alle gedane uitgaven van publieke fondsen door middel van een creditcard of bankpas van diverse bewindspersonen. Dit verzoek is onbeantwoord gebleven. In 2012 worden twee verzoeken ingediend naar informatie over de creditcard van verschillende gedeputeerden. Een van deze verzoeken is beantwoord en het andere niet.

In 2014 is het opvallend dat er 18 verzoeken ingediend worden voor inzage in het integrale onderzoeksrapport van PricewaterhouseCoopers betreffende de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS). Daarvan blijken alle 18 binnen de tweede termijn van zes weken antwoord te hebben gekregen.

Soeur Hedwigschool op Curaçao opgeknapt voor zo'n 5 miljoen gulden

Refineria Isla BV draagt kleine 2 miljoen gulden bij


De Soeur Hedwigschool is opgeknapt voor een bedrag van bijna 5 miljoen gulden. Usona stelde een bedrag van 3 miljoen gulden beschikbaar en dit is aangevuld met een kleine 2 miljoen gulden van Refineria Isla bv., aldus het Antilliaans Dagblad van vandaag, maandag 18 januari 2016.

Afgelopen vrijdag opende de school haar deuren en konden de kinderen een compleet nieuwe school binnentreden. Het gaat om een school voor speciaal onderwijs waarvoor het Rooms Katholiek Centraal Schoolbestuur (RKCS) al jaren het plan had deze op te knappen en beter in te richten voor de leerlingen met een beperking.

Om het project door te kunnen laten gaan was het een vereiste van Usona dat er zelf nog 2 miljoen opgebracht werd. Refineria Isla heeft daar uitkomst in geboden en de leuze ‘Ku Kurason pa Komunidat’ (met hart voor de gemeenschap) invulling gegeven. De overeenkomst tussen de Isla en RKCS werd in 2013 getekend.

Voor het RKCS, de leerkrachten en de leerlingen is een droom verwezenlijkt. Bij de opening zong leerling Jones het volkslied uit haar hoofd en dat leverde haar een omhelzing op van Onderwijsminister Irene Dick (PS). Bij de feestelijkheden waren ook RKCS-directeur Lisette van Lamoen-Garmers aanwezig en bisschop Luis Secco.

Demonstratie op Curaçao langs scholen tegen uitstoot door Isla-raffinaderij

Protest vooral om aandacht te vragen voor kinderen die onder de rook naar school gaan

(Bron foto: de Amigoe)

Demonstranten verzamelden zich vanochtend, maandag 18 januari 2016, al om zeven uur bij de Mgr. Ellis-school in Santa Helena, op de hoek van de Frater Richardusweg en de Soeur Gerardaweg. Zij gingen langs verschillende scholen lopen om te demonstreren tegen de vervuilende uitstoot van de Isla-raffinaderij, zo bericht het Antilliaans Dagblad.

Mensen werden opgeroepen om mee te lopen in witte overalls en met mondkapjes. Het is niet de actiegroep Stop Isla Now! die de demonstratie heeft georganiseerd, maar de oprichters van deze groep zullen wel meelopen in de optocht.

Onder meer Eugene Angelica heeft de demonstratie georganiseerd. Angelica is oud-medewerker van Curaçao Refinery Utilities (CRU/BOO-centrale) en ging in beroep tegen zijn ontslag op staande voet. Op 9 februari wordt hierin een uitspraak verwacht. Volgens Angelica is hij ontslagen omdat hij lastige vragen had gesteld over hoe CRU omgaat met de opslag van gevaarlijk afval en is zijn ontslag gebaseerd op valse gronden. De verdediging van CRU stelt dat Angelica onrechtmatig meermaals gevoelige bedrijfsinformatie aan de pers heeft doorgespeeld. Angelica werd op 30 september vorig jaar op staande voet ontslagen, nadat twee dagen eerder een vernietigend artikel over CRU en Refineria di Kòrsou (RdK) was verschenen in de Ultimo Noticia.

Nu loopt Angelica dus mee in de optocht, waarbij de demonstranten vooral aandacht willen voor de kinderen die onder de rook naar school gaan.

Om half acht vanochtend liepen de demonstraten van de Mgr. Ellis-school naar de andere scholen in de wijk, zoals het Maria Immaculata Lyceum en het Sta. Maria College.

De Amigoe berichtte later vandaag, dat de Fundashon Promove Derecho Humano Kòrsou vanochtend ongeveer vijf bladzijdes met handtekeningen ingezameld heeft bij de verkeerslichten van Habaai. Deze actie ging langs verschillende scholen onder de rook van het Schottegat-industrieterrein. Dit gebeurde in aanloop naar de openbare vergadering van de Staten morgen, waar asbest op het terrein van de Refinería di Kòrsou (RdK) geagendeerd staat.

De stichting kreeg bij deze actie steun van ‘Stop Isla Now’, dat hiervoor gisteren een oproep deed. De Facebook-groep: 'De opkomst was gering, dit mede omdat het zo kort van tevoren was georganiseerd, in aanloop naar het Statendebat. Tevens viel het op een maandagochtend vroeg en wellicht was het voor mensen moeilijk was om op dit tijdstip daar gehoor te geven. Desondanks wist Fundashon Promove Derecho Humano Kòrsou een behoorlijk aantal handtekeningen in te zamelen waarbij zij ook op steun konden rekenen van de ouders van van de leerlingen van de bezochte scholen.'

'Draconische maatregelen om ontspoorde wisselkoersen voor vreemde valuta te beteugelen zullen niet helpen'

Hoogleraar Caram: 'Centrale Bank heeft afgelopen jaren falend monetair beleid gevoerd'


De afgelopen jaren heeft de Centrale Bank van Suriname (CbvS) een falend monetair beleid gevoerd. De deur naar financiering voor de overheid werd wagenwijd opengezet en zelfs de Bankwet is overtreden. 'Draconische maatregelen' die nu worden getroffen om de ontspoorde wisselkoersen voor vreemde valuta te beteugelen, zullen niet helpen. Dat is het harde oordeel van Anthony Caram, hoogleraar en voormalig governor van onder meer de Centrale Bank van Aruba.

In het actualiteitenprogramma 'Welingelichte kringen' gisteren op Radio ABC merkte de oud-bankier op, - zo bericht de Ware Tijd vandaag, maandag 18 januari 2016 - dat de Centrale Bank van Suriname op schromelijke wijze haar plicht heeft verzaakt. In plaats van de toegang van de overheid tot eigen financiering en financiering door de commerciële banken af te sluiten, is die toegang juist wijd opengezet 'door allerlei oneigenlijke transacties die indruisen tegen het wettelijke kader'.

De bank moet terug naar haar oorspronkelijke doelstelling, namelijk 'regulering van de geldhoeveelheid om de stabiliteit van het geld te waarborgen'. Het dichtdraaien van de geldkraan voor de overheid ziet Caram als de belangrijkste voorwaarde om te komen tot herstel van de financieel-monetaire situatie in het land.

Hij is zeer verbaasd over de 'draconische' maatregelen om via de cambio's en de Surinaamse Postspaarbank te proberen de wisselkoersen te stabiliseren. Caram: 'Al deze maatregelen zijn tot mislukken gedoemd zolang de geldkraan niet wordt dichtgedraaid.' Hij stelt dat de overheid sinds 2013 jaar in jaar uit meer dan Srd 1 miljard extra in omloop heeft gebracht. Daarom is de wisselkoers op hol geslagen. De afgelopen jaren heeft de Centrale Bank onrechtmatig krediet verschaft aan de Staat. De overheid heeft te veel en onrechtmatig kortetermijnkredieten opgenomen', aldus de hoogleraar.

'Strikt genomen had men geen stuiver krediet op basis van de Bankwet aan de overheid mogen geven', stelt de econoom. Daarnaast had de bank ook geen langlopende kredieten aan de Staat mogen geven, wat wel is gebeurd.

Naar verwachting ontstaat spoedig schaarste aan aardappelen en uien

Aanvoer uien en aardappelen in januari zou niet optimaal zijn geweest


Het Dagblad Suriname bericht vandaag, maandag 18 januari 2016, dat aardappelen en uien deze week in minder hoeveelheden te zien zullen zijn in de winkels. De oorzaak is tweeledig. Januari is qua verkoop van dit soort producten een slappe maand. Daarenboven is de aanvoer van aardappelen en uien deze maand niet optimaal geweest. 
 
Importeurs stemmen onderling niet af voor er bestellingen worden geplaatst. Dit geldt zowel voor het teveel als het te weinig inkopen. Naar het schijnt rekenden de importeurs op elkaar, denkende dat de andere wel genoeg zal importeren, wat ertoe leidde dat er minder is geïmporteerd. De marktbehoefte aan aardappelen is ongeveer 5.000 balen en voor uien is dat ongeveer 3.000 balen per week. Er zijn ongeveer 3.000 balen aardappelen en uien binnengehaald. 
 
De laatste grote lading kwam op 23 december 2015 binnen. De lading van de importeurs komen allemaal in één boot. Voor aardappelen en uien zijn ongeveer tien spelers op de markt. De eerste lading voor 2016 is pas op 16 januari binnengekomen, terwijl die 10 januari binnen had moeten zijn.

Volgens de leiding van Combe Markt was de lading van 16 januari maar een kleine hoeveelheid. De aansluitende boot daarop moest vandaag binnenvaren, maar zal hoogst waarschijnlijk vrijdag pas binnen zijn. Als reden hiertoe wordt aangegeven, dat er een probleem ontstond met de bemanning van de boot (technisch probleem) in Nederland.

Ook Combe Markt heeft vanwege de verwachtingen in januari minder ingekocht. Radjen Ramsoedit, onderdirecteur Combe Markt, zegt dat er tegen 25/26 januari bij Combe Markt een normale aanvulling van aardappelen en uien te zien zal zijn. 'Wij moeten deze week wel zien te overbruggen', zegt Ramsoedit.

VHP'er Nurmohamed: 'DNA-leden die beleid regering ondersteunden moeten eer aan zichzelf houden'

Nurmohamed vindt vingerwijzing minister Hoefdraad terecht


Minister Gillmore Hoefdraad heeft tijdens zijn onlangs gehouden inmiddels berucht geworden persconferentie met zijn vinger gewezen in de richting van De Nationale Assemblee (DNA) en de vaste commissie van Financiën in de Assemblee die volgens hem gefaald zouden hebben om op te treden tijdens de vorige regering. Volgens VHP-volksvertegenwoordiger Riad Nurmohamed is de vingerwijzing van de minister terecht. 

DNA-leden die er tijdens de vorige regeringsperiode bij waren en nu klagen over Hoefdraad, zijn volgens hem oneerlijk. 'Die DNA-leden hadden al moeten weten, dat de situatie ernstig was. Hoefdraad heeft niet op 25 mei voor de verkiezingen gestreden. De DNA-leden hebben gestreden. Zij hebben het volk geen correcte informatie gegeven. Het is niet eerlijk als men Hoefdraad zo beschuldigt', zegt Nurmohamed vandaag, 18 januari 2016, in het Dagblad Suriname.

‘Als DNA wil, mag zij elk beleid van de regering stopzetten en de functionarissen terugroepen. Ze mochten ook de president terugroepen met hun 34 stemmen, maar dat hebben ze nooit gedaan. Hoefdraad heeft gelijk om de vinger te wijzen naar de vorige regering, omdat de cijfers inderdaad tonen dat de economie in 2013 een dieptepunt had bereikt. De coalitie weigerde te geloven en werd misleid door coalitie-DNA-leden zelf.’ Zij hebben volgens Nurmohamed ook het parlement misleid, omdat andere parlementariërs dit niet werd verteld. Deze cijfers toonden gewoon de harde realiteit aan.

‘Dit is de rol van DNA. DNA-leden moeten eens leren om eerlijke analyses te maken en niet te vechten voor de regering, omdat zij in de regering zitten. Een DNA-lid uit 2010-2015 had al moeten inzien dat er iets mis is met de economie. Tussen 2007 en 2010 was de economie door de FISO-regeling (Functie Informtiesysteem Overheid) al aan het vallen. Daarom heeft het volk ook afgerekend met Nieuw Front. Sinds 2011 maakte de economie een grote val mee, wat uiteindelijk in 2013 een dieptepunt bereikte', zegt Nurmohamed.

DNA-leden hadden volgens Nurmohamed toen al de begrotingen moeten stopzetten, maar hebben het beleid van de regering zitten verdedigen en goedkeuren.

'Alle DNA-leden van het vorig parlement die het beleid van de regering hebben ondersteund en nu weer in het parlement zijn, moeten de eer aan zichzelf houden. Ze hebben hun werk niet goed gedaan. Ik denk niet dat wij dat soort mensen in ons DNA moet hebben', aldus Nurmohamed.

Parmessar vangt als nieuwe EBS-directeur maandelijks Srd 35.000

Riant salaris voor nieuwe directeur EBS


NDP'er Rabin Parmessar is vandaag, maandag 18 januari 2016, officieel aangesteld als directeur van de NV Energiebedrijven Suriname (EBS). Hij gaat Srd 35.000 per maand aan salaris ontvangen, vijftien maanden per jaar. Er is een contract voor vijf jaar getekend met Parmessar. Emolumenten zoals brandstof, representatie en telefoon zijn niet inbegrepen in de bezoldiging, zo bericht Starnieuws.

Van de directie maken verder deel uit Marcel Eyndhoven als chief technical officer, Sam Mehardjan is de nieuwe chief operations officer, Randis Koster is chief financial officer geworden. Ruben Julen zal eveneens deel uitmaken van het management als assistent van de directeur. Het directieteam werd vandaag bekendgemaakt door minister Regilio Dodson van Natuurlijke Hulpbronnen.

Parmessar heeft als Assembleelid steeds aangedrongen op openheid van zaken bij parastatale instellingen. Hij had ook aangekondigd zijn salaris bekend te zullen maken. Hij zal ongeveer twee keer het salaris van een minister ontvangen en bijna evenveel als de president.

Econoom Samson: 'Cambio’s vervullen rol primaire banken en SPSB van Centrale Bank'

'Hoefdraad werkt nu met mensen die geen kaas hebben gegeten van de monetaire situatie'


Suriname kent, zoals algemeen bekend moge zijn, twee monetaire autoriteiten, namelijk de president van de Centrale Bank van Suriname(CBvS) en de minister van Financiën. De primaire banken zijn instellingen waar de CBvS gebruik van maakt om de circulatie van geld te regelen. Volgens de econoom en jurist Guillermo Samson, zijn, gezien de laatst gehouden persconferentie van minister Gillmore Hoefdraad van Financiën, de rollen van genoemde partijen echter verschoven, zo bericht het Dagblad Suriname vandaag, maandag 18 januari 2016. 

'Hoefdraad verlaat de echte monetaire economen en werkt nu met mensen die geen kaas hebben gegeten van de monetaire situatie. Ze denken de koers naar 5.15 te brengen, maar wie zijn de cambio’s?', zegt Samson.

De cambio’s vervullen volgens Samson nu de rol van de primaire banken en de SPSB vervult de rol van de Centrale Bank. Cambio’s kan men beschouwen als de secundaire instellingen die geen geld mogen creëren. Maar, Samson bekruipt het gevoel dat zij de rol krijgen van een primaire bank. 'Dit hebben wij gekend in de tijd van Goedschalk, toen de banken niets kregen en aan de kant waren gezet en vervolgens er zaken met cambio’s werden gedaan', zegt Samson.

Dit model zal volgens Samson leiden tot een nog hogere koers. 'In Suriname draaien bijkans alle zaken om financiële belangen. Anders zou ik het niet kunnen zien. Overal ter wereld gaat de geldcirculatie, als men het goed wil doen, via de primaire banken. Cambio’s zijn niets anders dan wisselkantoren die hun winst zouden maken.'
Samson denkt dat er hier grote financiële belangen spelen en dat het niet zo zeer om de ontwikkeling van Suriname gaat. Deze regering is volgens hem met andere dingen bezig.

Door de verschillende koersen zijn er verschillende schakels die geld maken. Samson ziet dit systeem dus als corruptie faciliterend en -aankwekend. Er is geen enkel vertrouwen meer in geen enkele autoriteit in Suriname.

Een van de scenario’s volgens Samson zou het sluiten van de cambio’s kunnen zijn. 'Als je één koers hebt, heb je geen cambio’s nodig. De cambio’s moeten winst kunnen maken en geven dus meer dan de banken. Als dat vraag- en aanbodsysteem er niet is, heb je geen cambio meer nodig. Zodoende krijg je een stabiele koers', aldus Samson.

Inbraak in woning minister van Binnenlandse Zaken Noersalim


Bewindsman vermoedt dat ambtenaar van zijn ministerie bij inbraak betrokken is


Bij de politie van Munder kwam afgelopen vrijdagmiddag een aangifte binnen in verband met een inbraak in de woning van de minister van Binnenlandse Zaken, Mohamed Faizel Noersalim. De aangever verklaarde, dat er geen sporen van inbraak in zijn woning zijn waargenomen. Hij heeft sterk het vermoeden, dat een ambtenaar die werkzaam is op zijn ministerie bij de inbraak betrokken is. 

Volgens het Dagblad Suriname van vandaag, maandag 18 januari 2016, bestaat de buit uit geluidsversterkers die in de bovenwoning in de woonkamer waren.

De minister heeft aangifte gedaan, maar, wenst nog geen politieonderzoek, omdat hij de zaak eerst intern op zijn ministerie wenst op te lossen. Indien er intern geen beslissing komt, zal hij de politie zelf benaderen voor verder onderzoek.

Gebundelde krachten werpen op twee locaties dammen op om verdere uitdroging Bigipangebied te voorkomen

Overheid, vissers, natuurliefhebbers en touroperators slaan handen ineen


35 Personen voeren met de hand werkzaamheden uit


Vissers, touroperators, natuurliefhebbers en de overheid hebben er gezamenlijk voor gezorgd, dat het Bigipangebied, in het district Nickerie, niet verder uitdroogt. Er zijn dammen opgeworpen op twee locaties in de Ramdienkreek vanwaar het water uit Bigipan de zee instroomt. Chanderbhan Dwarka, coördinator van Natuurbeheer in Nickerie, zegt vandaag, 18 januari 2016, in de Ware Tijd, opgelucht dat het probleem verholpen is. 

Hij heeft het probleem met zowel het districtscommissariaat als belanghebbenden besproken. Na een gedegen voorbereiding is donderdag een delegatie van 35 man begonnen om de werkzaamheden handmatig uit te voeren.

'Er is klei afgegraven op dertig meter afstand, waarmee zandzakken zijn gemaakt om dammen op te werpen van ongeveer 4.5 meter lengte, 2.5 meter breedte en 2.5 meter diepte', zegt Dwarka.

Visser Mientje Djosetro is blij dat er een halt is toegeroepen aan de verdere uitdroging van het gebied. 'Door gezamenlijke inspanning hebben wij ervoor gezorgd dat Srd 40.000 bespaard is, want het zou veel meer kosten dan nu is uitgegeven, indien de overheid de werkzaamheden zou uitbesteden.'

De situatie in de pan is niet stabiel. Het water staat op bepaalde plaatsen tot dertig centimeter hoog, waardoor het Jamaer-kanaal net bevaarbaar is. Volgens de visser zijn andere plaatsen, als Amandra, Merkie en Bearinghole, per boot niet meer te bereiken, omdat de gebieden al gedeeltelijk uitgedroogd zijn.

Dwarka zegt, dat er in de afgelopen periode een buis is geplaatst bij de ingang van de Bigipan zodat er bij een hoge waterstand van de Nickerierivier water naar binnen zou stromen, 'maar, het systeem functioneert niet goed door een constructiefout'.

Gajadien (VHP): 'Alles wat u nu ziet gebeuren is een afleidingsmanoeuvre van de regering'

'NDP'ers Misiekaba en Abdoel helpen bij de misleiding van het volk'


'Alles wat u nu ziet gebeuren is een afleidingsmanoeuvre van de regering om de aandacht van de samenleving af te schuiven van wat er werkelijk gebeurt in het land', zegt VHP-parlementariër Asiskumar Gajadien vandaag, maandag 18 januari 2016, in de Ware Tijd. Wat er volgens hem werkelijk aan de hand is, is 'dat de economie totaal vernietigd is'

De Ware Tijd benaderde de politicus naar aanleiding van recente ontwikkelingen waarbij coalitieleden de schuld voor de financiële crisis van zich afschuiven en de minister van Financiën, Gilmore Hoefdraad, hiervoor verantwoordelijk stellen. Hij op zijn beurt wijst de beschuldigende vinger echter naar zijn voorganger Andy Rusland, de huidig minister van Transport, Communicatie en Toerisme.

Het Assembleelid voorziet vooralsnog niet dat de verklaring van Hoefdraad rust zal brengen in de samenleving en de koersontwikkeling. 'Absoluut niet.' De maatregelen die onder meer op het gebied van de belastingen worden genomen, maar ook de onduidelijkheid die heerst over het beleid van de Centrale Bank van Suriname, zullen maken dat er geen rust zal komen.

Gajadien is weliswaar opgelucht dat Hoefdraad heeft toegegeven dat er wanbeleid was. Voor hem is dit een bevestiging van de eerdere uitspraken die hij onder meer had gedaan dat president Bouterse de samenleving misleidt.

Collega-parlementariërs André Misiekaba en Amzad Abdoel van de NDP, die nog steeds ontkennen dat er wanbeleid is gevoerd, helpen volgens hem bij de misleiding van het volk.

Vijf woonruimten aan Baldensteinweg in Paramaribo afgebrand

Brand maakt 26 bewoners dakloos


Vijf woonruimten zijn gisteravond aan de Baldensteinweg (Nieuw Weergevondenweg) afgebrand. Door de brand zijn 26 bewoners dakloos geraakt. Volgens de brandweer was binnen tien minuten alles uitgebrand, zo bericht Starnieuws vandaag, maandag 18 januari 2016.

De brandweer had de uitslaande brand na ongeveer twintig minuten onder controle.

Het ging om een platform van ongeveer twaalf bij acht meter waarop vijf houten woonruimten waren neergezet, die met inboedel en al door de vlammenzee werden vernietigd. Geen van de woonruimten was aangesloten op het elektriciteitsnet van de NV Energiebedrijven Suriname, EBS.

Volgens verklaringen is de brand in één van de woonruimten begonnen, toen de bewoners van dat deel buiten zaten en plotseling vlammen zagen. Een bewoonster werd vanwege een emotionele inzinking per eigen gelegenheid naar het Academisch Ziekenhuis Paramaribo vervoerd.

Er werden zes gascilinders uit het brandende pand door de brandweer verwijderd. De oorzaak van de brand is nog niet bekend.

Voorzitter Wong van AAV: 'Alles gebeurt met medeweten van president Desi Bouterse, hij trekt aan de touwtjes'

'Beleid regering Bouterse-I en -II heeft gefaald, er hoeven geen individuele schuldigen te worden gezocht'

 'Het is gewoon schandelijk hoe politiek wordt bedreven'
  

Anthony Wong, voorzitter van de Algemene Aannemers Vereniging (AAV), vindt dat het beleid van de regering-Bouterse 1 en 2, gefaald heeft. 'Er hoeven geen individuele schuldigen te worden gezocht. Alles gebeurt met medeweten van president Desi Bouterse. Hij trekt aan de touwtjes. Wie ook op welke post komt, er zal geen verandering komen, zolang er geen eerlijk beleid wordt gevoerd', aldus de AAV-voorzitter vandaag, maandag 18 januari 2016, op Starnieuws. Volgens hem gaat het om vertrouwen en dat ontbreekt.

Wong zegt ook niet onder de indruk te zijn van de tirade van de NDP'ers André Misiekaba (fractieleider) en Amzad Abdoel (waarnemend fractieleider). Zij hebben steeds alles verdedigd en hebben ook gezegd dat er geen devaluatie komt. 'Het is gewoon schandelijk hoe er politiek wordt bedreven', stelt Wong.

'Dat veel ondernemers hun achterstallige schuld die zij ontvangen hebben, omgezet hebben in deviezen, komt omdat er geen vertrouwen is', vindt Wong. Hij vindt niet dat er een vinger naar hen gewezen moet worden over het op hol slaan van de koers. Als er geen vertrouwen is, is dit het resultaat, zegt de AAV-voorzitter. Hij merkt op dat 20% van de schuld nog moet worden afgelost. 'Voor mij is het eerst zien dan geloven. Door de devaluatie en de hoge koers is het geld behoorlijk ontwaard.'

Op het ministerie van Financiën hebben tijdens de vorige regering de ministers Wonnie Boedhoe en Adelien Wijnerman het veld geruimd. Daarna kwam Andy Rusland. 'De ministers nemen geen zelfstandige besluiten. Het is de president die bepaalt. Hij is de hoofdschuldige. Zolang het beleid niet drastisch omgegooid wordt, zal de situatie niet veranderen. Hij is van alles op de hoogte en als het misgaat, wast hij zijn handen in onschuld. Anderen krijgen steeds de schuld', aldus Wong.

Ministers (17) uit laatste fase regering Bouterse-I ontvangen in totaal Srd 737.000 niet opgenomen verlof

Zeven oud-bewindslieden zouden ieder tussen Srd 50.000 en Srd 80.000 ontvangen


De zeventien ministers uit de laatste periode van de regering Bouterse-I krijgen samen Srd 737.000 aan niet opgenomen verlofdagen uitgekeerd. Het ministerie van Binnenlandse Zaken (BiZa) is, zo schrijft de Ware Tijd vandaag, maandag 18 januari 2016, 'uit betrouwbare bron' te hebben vernomen, bezig dit in orde te maken. Zeven van hen hebben elk tussen Srd 50.000 en Srd 80.000 aan verlofdagen tegoed. Bij de overigen gaat het om bedragen tussen de Srd 8.000 en Srd 49.000.

Deze bevoorrechte positie, om de niet opgenomen verlofdagen van ex-ministers in geld uit te keren, blijkt in de wet 'Financiële Voorzieningen Ministers en Onderministers' geregeld te zijn. Ministers hebben per kalenderjaar recht op dertig dagen verlof met behoud van hun volledig salaris en alle andere financiële voorzieningen. In de wet is geregeld, dat indien een minister na beëindiging van de ambtsperiode nog aanspraak maakt op vakantieverlof, een geldelijke uitkering gedaan wordt die gelijk is aan het bedrag dat aan schadeloosstelling zou worden uitbetaald, wanneer het verlof was opgenomen gedurende de ambtsperiode.

De ex-minister van Handel en Industrie, Don Tonsendjojo, bevestigt dat voormalige bewindslieden aanspraak maken op uitbetaling voor niet opgenomen verlofdagen. Hij heeft hierover al met BiZa gesproken. De Ware Tijd schrijft vernomen te hebben, dat het bij deze minister gaat om Srd 22.000 voor 37 verlofdagen.

Hoewel hij niet voor zijn collega's wil praten, staat Tosendjojo niet afwijzend tegenover een gefaseerde uitbetaling, gezien de financiële crisis in het land. Voor hem mag de uitbetaling zelfs uitgesteld worden, omdat zijn financiële situatie niet nijpend is. Hij woont in het district (Marowijne) en heeft geen al te hoge kosten. Als ex-minister heeft hij recht op doorbetaling van zes maanden schadeloosstelling. Deze uitbetaling stopt in februari.

Tosendjojo zegt, dat hij geen gebruik meer maakt van heel veel privileges die hij als ex-minister heeft. Zo maakt hij geen gebruik van de 50 liter brandstof-regeling per week. Zijn volgauto heeft hij al ingeleverd. Op 12 februari levert hij pas zijn dienstauto in.

VHP wil bij volgende verkiezingen grootste partij van Suriname worden

Partijvoorzitter Santokhi: 'We willen horen hoe de samenleving naar ons kijkt'

 
De VHP wil de grootste politieke partij van Suriname worden en hoopt om dat te bereiken bij de volgende verkiezingen minimaal zeventien zetels binnenhalen. De partij is al geruime tijd bezig intern veranderingen aan te brengen. Tijdens de conferentie 'Reflectie en heroriëntatie voor transformatie naar de grootste multi-etnische politieke organisatie' afgelopen zaterdag nog meer aanbevelingen gedaan door buitenstaanders om dit doel te bereiken. Dit bericht Starnieuws vandaag, maandag 18 januari 2016.

Santokhi: 'We willen ook horen hoe de samenleving naar ons kijkt. We willen graag van ze horen hoe de transformatie moet plaatsvinden en wat wij moeten doen zodat zij zich aangetrokken tot de partij gaan voelen.'

Uit de verschillende presentaties door academici, politici en gewone mensen is een profiel van de partij geschetst. De VHP heeft altijd kwalitatieve politici geleverd en heeft grote bijdragen geleverd aan ontwikkeling ongeacht hun positie in de regering of De Nationale Assemblee. 'De partij blijft bij de tijd, maar dat komt niet genoeg tot uiting. Meer mensen moeten weten dat de partij ruimte heeft voor de verschillende bevolkingsgroepen dan alleen de hindostaanse. De partij moet er ook voor open staan. De VHP moet op het politieke vlak serieus overwegen om niet meer in partijcombinaties de verkiezingen in te gaan', aldus de partijvoorzitter.

Af en toe waren de discussies, zo schrijft Starnieuws althans, verhit. De partij neemt alle bevindingen en adviezen mee om een nieuw beleid uit te stippelen.

Intern is de VHP al een tijdje bezig met vernieuwingen deelde Santokhi mee. 'De statuten worden aangepast. Moderne instituten worden in het leven geroepen om leden in alle categorieën te scholen. We hebben rekening gehouden met het electoraat dat steeds jonger wordt, daarom is de leeftijdsgrens voor lidmaatschap op twaalf jaar gesteld. Dat is voor aspirant leden, volwaardig lid zijn kan vanaf zestien jaar.' De doorstroom en groeimogelijkheden in de partij worden met de nieuwe statuten verruimd. Er komen gelijke kansen voor jongeren en vrouwen.

De nieuwe VHP zal beschikken over een beroepsorgaan, haalde Santokhi aan. Leden die het niet eens zijn met besluiten van het bestuur krijgen de kans om deze aan te vechten. Dit, om de democratie te bevorderen, zegt de politicus.

De vernieuwde partij zal de verbroederingspolitiek van Jagernath Lachmon weerspiegelen. 'Bij hem ging het niet alleen om interetnische samenwerking tussen politieke partijen. De verbroederingsideologie houdt ook in dat in de partij alle etnische groepen, alle districten en alle doelgroepen vertegenwoordigd zijn. Dit brengt met zich mee dat de naam VHP zal moeten veranderen. De naam is al drie keer veranderd, maar als de toekomstige situatie dat vereist zullen we genoodzaakt zijn het voor een vierde keer te doen. Dat moet geen issue zijn.'

Stroomstoring EBS door uitval centrale van Staatsolie Power Company Suriname

Door uitval SPCS-centrale schakelden overige opwekcentrales zichzelf uit


De algehele black-out gistermorgen is ontstaan, omdat het beveiligingsmechanisme van Staatsolie Power Company Suriname (SPCS) zeer gevoelig is ingesteld. Dit heeft als gevolg dat de totale opwekcapaciteit van de centrale van de SPCS uitviel. Door de uitval van de SPCS, traden de automatische beveiliging van de overige opwekcentrales in werking en schakelden, om schade aan het net te voorkomen, zichzelf uit, aldus de NV Energiebedrijven Suriname (EBS) gisteren, zondag 17 januari 2016, in de loop van de dag in een persbericht.

Het EPAR-gebied (Paramaribo, Wanica, Para, Saramacca en Commewijne) wordt gevoed door de Suralco, de SPCS en de dieselcentrales van de EBS aan de Saramaccastraat. In eerste instantie werd gedacht dat een defecte 33 kV hoogspanningskabel om kwart over zeven in de ochtend de oorzaak zou zijn van een totale black-out. Na anderhalf uur was de stroomvoorziening voor een groot deel genormaliseerd.

Uit onderzoek blijkt, dat een 33 kV kabel vanuit onderstation Zorg en Hoop (Franchepanestraat) naar het onderstation Langatabiki (Langatabikistraat) een mankement heeft. De storing op deze kabel werd uitgeschakeld door het beveiligingsmechanisme. Op hetzelfde tijdstip schakelde het beveiligingsmechanisme van de SPSC de centrale uit.