woensdag 20 januari 2016

Directeur van AZP Brahim: 'Wij lopen op onze tenen'

Brahim wil weer snel overleg met minister van Volksgezondheid


Het is al maanden bekend, dat ziekenhuizen problemen hebben met de aanschaf van materialen, zowel medicamenten als medische gebruiksartikelen, omdat zij in een precaire financiële situatie zitten. 'Het is aan het eind van de maand steeds een devil’s choice, waar moet ik het geld precies aan besteden, want het is onvoldoende om uit de lopende inkomsten, de lopende uitgaven te betalen', zegt directeur Antoine Brahim van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP) vandaag, 20 januari 2016, in het Dagblad Suriname. 

'Het is de kunst om de lange termijn koers die wij hebben vastgesteld, te handhaven. Als wij die loslaten, houdt het op. De continuïteit van het ziekenhuis op lange termijn is dus van belang', zegt Brahim.

De ziekenhuizen zijn van de ene op de andere dag (per 1 januari 2014) geconfronteerd met het stopzetten van de suppleties vanuit de overheid. Daar voor zou er een systeem in de plaats moeten komen, dat pas in oktober 2014 is geïmplementeerd (Wet Nationale Basiszorgvoorziening). Dat systeem heeft niet de oplossingen gebracht die werden verwacht.

Volgens Brahim zijn zaken juist sterk achteruit gegaan. De zorgsector komt hiermee in grote problemen, juist omdat er in dit ziekenhuis, specialistische zorg wordt aangeboden aan de gemeenschap. 'Daarvoor worden wij onvoldoende en zelfs niet betaald', zegt Brahim. Momenteel maken heel wat mensen gebruik van de basiszorgverzekering. De ziekenhuizen zijn vooralsnog bezig met de onderhandelingen over de definitieve tarieven van de zorg. Vanwege de ontwikkelingen op economisch gebied wordt de situatie moeilijker.

Het aantal mensen dat verzekerd is, betaalt bij de verzekeringsmaatschappij een bepaalde premie. Degenen die niet kunnen betalen of zijn vrijgesteld van betaling, worden door de overheid opgevangen. De omvang van alle premie door een ieder betaald, is dus ook standaard. De kosten van de zorg anderzijds zijn marktconform. Met de verhoging van de koers zijn de kosten in ieder geval gestegen.

Volgens VHP-Assembleelid en arts Dew Sharman zal de premie-inning op een bepaald moment niet voldoende zijn om de zorgkosten te betalen. Het zorgsysteem zal financieel bekeken volgens hem in elkaar storten. De problemen zijn sinds de devaluatie flink verergerd.

'Het wordt steeds erger. We praten niet over een lange termijn situatie. Ik denk dat het initiatief van de minister van Volksgezondheid om ons een maand geleden bij elkaar te roepen, om te praten over een structurele oplossing, zo snel mogelijk hervat moet worden, want wij lopen op onze tenen', aldus Brahim

Curaçao heeft een eerste patiënt met het zikavirus

Patiënt loopt virus op tijdens reis naar buitenland


'Eén op de drie huishoudens draagt bij aan creëren van broedplaatsen voor muggen die ziektes kunnen verspreiden'


Het eerste zika-geval op Curaçao is een feit. Dat meldt het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN) vandaag, woensdag 20 januari 2016, zo bericht de Amigoe. Het betreft een persoon die het virus onlangs tijdens een reis naar het buitenland heeft opgelopen. Het virus, dat wordt overgebracht door de Aedes aegypti-mug, rukt al enige tijd op in het Caribisch gebied en Latijns-Amerika. Het ministerie heeft nog geen reisadvies afgegeven.

Het Amerikaanse volksgezondheidsinstituut CDC heeft vorige week het advies uitgebracht dat zwangere vrouwen de komende periode beter niet naar delen van Latijns-Amerika en de Cariben kunnen reizen. Dit naar aanleiding van de mogelijke relatie tussen het zika-virus en microcefalie. Deze hersenaandoening heeft tot gevolg dat baby’s geboren worden met een klein hoofd en een ernstige vorm van hersenschade.

Premier Whiteman laat weten dat het op Curaçao nog te vroeg lijkt om een reisadvies af te geven voor zwangere vrouwen. Wel moeten ze de nodige voorzorgsmaatregelen treffen om de kans te beperken dat ze gestoken worden. Op Aruba raadt de Directie Volksgezondheid (Despa) zwangere vrouwen ten zeerste af om te reizen naar gebieden waar het zikavirus voorkomt. Op Aruba zijn echter nog geen zika-besmettingen geregistreerd.

Momenteel wordt in Suriname onderzocht of er ook sprake is van een relatie tussen het guillain barré-syndroom (een zenuwaandoening) en zika.

'Naar mijn weten heeft de Pan American Health Organization (PAHO) nog geen reiswaarschuwing afgegeven. Zodra dit wel gebeurt, zullen er stappen worden ondernomen', aldus Whiteman. Het ministerie meldt wel, dat er een grote kans is dat men het virus oploopt, indien men naar die gebieden reist. 'Neem passende maatregelen om niet gestoken te worden', adviseert GMN.

De PAHO adviseert om een verhoogd aantal gevallen van neurologische syndromen en andere geboorteafwijkingen te monitoren. Vervolgens moet dit ook worden gemeld aan de organisaties voor de volksgezondheid, zo luidt het devies. Gezondheidsinstellingen moeten zich daarnaast voorbereiden op de kans dat de vraag naar gespecialiseerde zorg op het gebied van neurologische syndromen, geboorteafwijkingen en prenatale zorg kan stijgen.
Volgens de meest recente update van de PAHO over het virus, komt zika nu voor in Brazilië, Barbados, Bolivia, Colombia, Ecuador, El Salvador, Frans Guyana, Guadeloupe, Guatemala, Guyana, Haïti, Honduras, Martinique, Mexico, Panama, Paraguay, Puerto Rico, St. Maarten, Suriname en Venezuela. Het aantal landen waar het virus is geconstateerd, is daarmee sinds 1 december 2015 (de vorige update) verdubbeld.

GMN meldt verder opnieuw, dat de verspreiding van zika geminimaliseerd kan worden als men zelf voorzorgsmaatregelen treft. Het ministerie doelt hiermee onder andere op het elimineren van broedplaatsen van muskieten rondom de eigen woning.

Tijdens de begrotingsbehandeling afgelopen december maakte minister Siegfried Victorina van Gezondheid bekend, dat één op de drie huishoudens op Curaçao bijdraagt aan het creëren van broedplaatsen voor muggen die ziektes kunnen verspreiden, waaronder zika. Dit meldde hij op basis van een analyse van de cijfers van de grootschalige schoonmaakactie rondom woningen, die eind vorig jaar is verlengd.

Premier en voormalig minister van Gezondheid Ben Whiteman zei vorige week, dat het het niet de vraag was of het virus onze kant op zou komen, maar wanneer dat zou gebeuren. Hij voegde hieraan toe, dat de bestrijding een gezamenlijke inspanning betreft, waar zowel de overheid als het volk aan moet meewerken.

Zika wordt ook wel omschreven als een lichtere variant van het chikungunya-virus. De symptomen zijn rode ogen, lichte koorts, hoofdpijn, gezwollen voeten en huiduitslag. Eventueel kan men ook last hebben van diarree, een verminderde eetlust, pijn achter de ogen en buikpijn gepaard met overgeven.

Fundashon Vision Bándabou op Curaçao vindt rescuewagen Bándabou broodnodig

Onderneemt minister Navarro niets, dan gaat ViBa tot actie over


'Er wordt niet geluisterd naar de noodkreten van bewoners van Bándabou'


Volgens Fundashon Vision Bándabou (ViBa) heeft een fataal verkeersongeluk van afgelopen zondag opnieuw aangetoond, dat een rescuewagen voor de omgeving van Bándabou meer dan noodzakelijk is. ViBa geeft minister Nelson Navarro van Justitie (PAIS) tot en met vandaag, woensdag 20 januari 2016, de tijd om te reageren op haar noodkreet. Gebeurt er niets, dan gaat ViBa over tot actie, aldus de Amigoe.

ViBa vraagt al langere tijd om extra materiaal. Naar aanleiding van het auto-ongeluk van zondag, waarbij het eerste dodelijke verkeersslachtoffer van 2016 te betreuren viel, is ViBa weer in actie gekomen voor een rescuewagen.

Tirso Petroudis, woordvoerder voor de actiegroep van ViBa, stelt dat een rescuewagen daadwerkelijk nodig is. Dit om met name assistentie te kunnen geven aan slachtoffers van auto-ongelukken. Petroudis beweert dat als een rescuewagen snel aanwezig was geweest zondag, het slachtoffer beter geholpen had kunnen worden.

De vijftigjarige man overleed afgelopen zondag waarschijnlijk, omdat hij met hoge snelheid de ‘mondi’ dicht bij het Christoffelpark in reed. Volgens Petroudis had de man, als er eerder medische hulp was gekomen, door ambulancepersoneel uit de wagen gehaald kunnen worden. De hulp kwam echter laat en de man kwam ter plekke om het leven. ViBa betreurt deze situatie ten zeerste.

ViBa liet voor het eerst van zich horen tijdens een manifestatie op 2 juli vorig jaar. Op 22 juli heeft de stichting overleg gehad met de ministerraad, waarbij zij onder meer het probleem van een beperkt hulpaanbod voor Bándabou heeft benadrukt en heeft gevraagd om een rescuewagen.

In het gesprek met de ministers op 22 juli was Navarro uitlandig en heeft zijn collega Etienne van der Horst van Bestuur, Planning en Dienstverlening (PAIS) voor hem waargenomen. Na dit gesprek heeft ViBa volgens Petroudis niks meer vernomen van minister Navarro.

Petroudis geeft aan dat ViBa voor de bevolking van Bándabou opkomt. Als gevolg daarvan hierdoor hebben ze na het ongeluk van zondag 2 keer 24 uur aan minister Navarro gegeven om meer duidelijkheid te geven over een rescuewagen voor Bándabou. Als de minister niets van zich laat horen is het plan om vandaag in actie over te gaan, aldus Petroudis. Volgens Petroudis heeft minister Navarro geen respect heeft voor bewoners van Bándabou. 'Er wordt niet geluisterd naar de noodkreten van bewoners van Bándabou.'

De woordvoerder van de politie, Imro Zwerwer, geeft aan dat alle nodige assistentie aanwezig was bij het auto-ongeluk bij Wacawa. Hij kan niet bevestigen dat met de aanwezigheid van een rescuewagen er meer voor de slachtoffer gedaan had kunnen worden. Zwerwer stelt, dat degenen die meer informatie hierover kunnen geven, ook degenen zijn die het onderzoek gaan uitvoeren.

Curaçao's ministerie van Onderwijs gaat certificering voor crèches invoeren

Onderwijs wil probleem onderwijsniveau leerlingen bij basis aanpakken

 
Het ministerie van Onderwijs wil het probleem met betrekking tot het onderwijsniveau van leerlingen bij de basis aanpakken. Dit onder andere door een certificering voor crèches in te voeren. Dat meldt woordvoerder Tico Vos, zo bericht vandaag, 20 januari 2016, de Amigoe.

Om dit kunnen realiseren werkt het ministerie aan verschillende projecten waarbij de taalontwikkeling van kinderen van nul tot vier jaar centraal staat. Volgens Vos begint het proces namelijk al bij de begeleiding op de crèche. Door gebrek aan vaardigheden en kennis van begeleiders zouden kinderen van jongs af aan niet goed worden ondersteund in de ontwikkeling van de fijn-motorische vaardigheden van het voorbereidend schrijven.

Het vroegtijdig signaleren van problemen met voorbereidend schrijven in de kleuterjaren kan schrijfproblemen met betrekking tot bijvoorbeeld spelling reduceren, zo stelt het ministerie. Op latere leeftijd zouden problemen met de verdere taalontwikkeling daardoor minder vaak voorkomen, waardoor kinderen ook minder problemen met rekenen hebben en over het algemeen beter presteren. De stap naar het funderend onderwijs zal daardoor minder groot zijn, in die zin dat de kleuters beter zijn voorbereid en minder achterstand hebben.

Al het personeel moet gecertificeerd zijn. Daarnaast moet alles conform de wet worden uitgevoerd. Het ministerie zal daartoe nieuwe wetsvoorstellen indienen. Het is bedoeling dat de eerste modelcrèche dit jaar nog wordt gelanceerd. Het project is anderhalf jaar geleden gestart.

Dit biedt echter geen oplossing voor kinderen die niet naar de crèche gaan. Vos zegt hierover, dat bepaalde zaken onderwijsgerelateerd zijn. Andere zaken vallen echter onder het ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn (SOAW). Daartoe moet een interministerieel programma worden opgezet, zodat ook thuis kan worden gewerkt aan de fijn-motorische vaardigheden.

Het ministerie begint daarnaast eind deze week met de campagne ‘Unda bo ta laga bo yu awe?’ (Waar laat je je kind vandaag?). 'Hiermee willen we ouders bewustmaken van het feit dat het belangrijk is om na te denken over waar ze hun kind achterlaten. Maak bewuste keuzes. Laat je kind in goede handen achter, zodat ze geen emotionele of andere schade oplopen.'

Leraren moet ook worden ondersteund. De lerarenopleiding komt vanuit de University of Curaçao (UoC). 'Er moet hen een spiegel worden voorgehouden. Vervolgens moet gekeken worden naar wat er exact verbeterd dient te worden. Het ministerie kan op dat gebied wel advies geven.' De woordvoerder voegt hieraan dat er moet worden samengewerkt en dat we de lange tenen iets minder kort moeten maken.

Zo'n 350 uitzendkrachten Curaçaose Dokmaatschappij vragen aandacht voor uitblijven betaling

Advocaat Bijkerk: 'De Raad van Commissarissen van de CDM Holding ligt dwars'

Statenlid Leeflang: 'Het Land heeft evengoed schuld aan de jarenlange uitbuiting van deze werknemers'


Een groep van 350 lokale uitzendkrachten van de Curaçaose Dokmaatschappij (CDM) heeft gisteren, door zich uit protest voor de CDM-poorten te verzamelen, opnieuw aandacht gevraagd voor het uitblijven van betaling van de 3,5 miljoen gulden waar zij recht op hebben. Dit stelt hun raadsman Roelof Bijkerk vandaag, woensdag 20 januari 2016, in de Amigoe. Hij spreekt er schande van dat, ondanks de bereidwilligheid van de MEO-minister om tot betaling over te gaan, ‘de Raad van Commissarissen van de CDM Holding dwarsligt’.

Bijkerk refereert aan eerdere uitspraken van de minister van Economische Ontwikkeling, Eugene Rhuggenaath (PAR), dat hij een oplossing wil zien voor de lokale arbeiders die nog in dienst zijn van de Dokmaatschappij, inmiddels elders in dienst zijn of de pensioengerechtigde leeftijd hebben behaald.

Bijkerk: 'De minister heeft na zijn aantreden tegenover de media verklaard tot betaling van het uitstaande bedrag waar de uitzendkrachten nog recht op hebben, de 3,5 miljoen, over te willen gaan en dit ‘nog voor eind 2015’. Ondanks deze toezeggingen en de bereidwilligheid van de minister heb ik uit verschillende bronnen vernomen dat de RvC van de CDM Holding dwarsligt. Naar ik begrijp zit daar een politieke reden achter, namelijk dat men de nieuwe minister ‘geen succes gunt’. Het is gewoonweg een schande hoe men met de lokale groep werknemers omspringt, dit zeker gezien het feit dat men eerder wel met drie Cubaanse ex-werknemers heeft geschikt, dit voor een bedrag van 15 miljoen gulden.'

De groep uitzendkrachten van CDM Holding wil de ‘tweede helft van hun geld’, waarmee gedoeld wordt op de nog uitstaande claim van 3,5 miljoen gulden als compensatie voor loonderving. In 2011 was een akkoord bereikt over de uitbetaling van deze uitzendkrachten, die jarenlang minder betaald kregen dan personeel van de Dokmaatschappij voor het uitvoeren van dezelfde werkzaamheden. De uitzendkrachten kregen middels een schikking de eerste helft van hun claim van CDM, omdat de financiële positie van de Dokmaatschappij het toen niet toeliet om de gehele vordering te betalen en de uitzendkrachten toentertijd stelden te willen voorkomen dat CDM met een faillissement geconfronteerd zou worden. Volgens de advocaat besloten zij toen genoegen te nemen met (minder dan) de helft van het bedrag waar zij recht op hebben.

'Aangezien de Dokmaatschappij schulden had, werden zij voor het resterende gedeelte naar de CDM Holding verwezen. Daarover is geprocedeerd en medio vorig jaar kregen wij van de rechter gelijk, waarop de Holding in beroep ging. Deze rechtszaak loopt nog. Het is dan ook bijzonder wrang dat enerzijds de minister aangeeft de kwestie te willen oplossen en dat er anderzijds doorgeprocedeerd wordt. Er is bijvoorbeeld ook een grote groep mensen die bijvoorbeeld geen pensioen heeft opgebouwd en echt moet afzien, dit ondanks het feit dat zij recht hebben op dit geld. De uitzendkrachten worden aan het lijntje gehouden en overwegen dan ook verdere acties', aldus Bijkerk.

Onafhankelijk Statenlid Omayra Leeflang stelt dat het Land ‘evengoed schuld heeft aan de jarenlange uitbuiting van deze werknemers’: 'Aangezien het Land als enige aandeelhouder van het overheidsbedrijf ook schuld draagt, dient men verantwoordelijkheid te nemen door de helft van de claim door de Holding te laten betalen, waarbij ik meen dat het resterende gedeelte – van ongeveer 1,5 miljoen gulden – door het Land gedragen zou kunnen worden. Het is immers zo dat minister Rhuggenaath duidelijk een verwachting heeft gewekt. Aangezien hij ook op de hoogte is van de gehele slepende kwestie, omdat hij in zijn tijd als gedeputeerde ook belast was met deze portefeuille, heeft hij nu de kans om de kwestie tot een oplossing te brengen.'

Het Statenlid verwijst verder naar het feit, dat claims ook een belemmerende werking kunnen hebben op eventuele privatiseringsplannen van de overheid en dan specifiek met betrekking tot de Holding. Sinds 2011 zijn beslagen gelegd op de drie grootste percelen van de Holding, die in totaal ruim zes hectare beslaan.

Uitstoot zwaveldioxide: Curaçao in 2015 op 3e plaats van de wereld

SMOC waarschuwt weer, dat leven onder de Isla-rook schadelijk is voor volksgezondheid

'Tijd dat het grofste schandaal binnen het Koninkrijk op zeer korte termijn wordt aangepakt'


Dat Curaçao tot de wereldtop 5 behoort voor koolstofdioxide (CO2) uitstoot per inwoner, is inmiddels wel bekend, maar in 2015 is Curaçao tot de wereldtop 3 gestegen als het om zwaveldioxide (SO2) gaat. Vorige week zijn op www.luchtmetingencuracao.org de officiële cijfers bekend gemaakt van de door de overheid uitgevoerde metingen in 2015. Voor zwaveldioxide gaat het om een recordmeting. Het jaargemiddelde (SO2) blijkt 225 microgram per kubieke meter. In 2013 was dat gemiddelde 152, in 2014 was dat gemiddeld 167. Niet eerder in de geschiedenis is er zoveel SO2 in de lucht gemeten, ook niet ten tijde van Shell, zo bericht SMOC (Stichting Schoon Milieu Op Curaçao) vandaag, woensdag 20 januari 2016, in een persbericht.

Zoals SMOC al eerder rapporteerde is leven onder de Isla-rook hiermee, alleen al vanwege  zwaveldioxide, ‘hazardous’ volgens de Air Quality Index (AQI) van de US Environmental Protection Agency. Het bijbehorende gezondheidsadvies van de AQI is: binnenblijven, kinderen en astmatici in het bijzonder.

'Waar de hele wereld probeert de luchtkwaliteit te verbeteren, en die trend ook zichtbaar wordt, is Curaçao het enige land ter wereld waar die trend tegenovergesteld is: de vervuiling blijft toenemen. Een uiterst kwalijke ontwikkeling', zo schrijft SMOC.


De Spaanse onderzoekers Baldasano, Valera en Jimenéz vergelijken in het gezaghebbende The Science of the Total Environment in totaal 210 bekende steden uit zowel ontwikkelde als minder ontwikkelde landen. Slechts twee steden, Chongqing en Guiyang, beide in China, scoren ‘hoger’ dan de Curaçaose 225 microgram per kubieke meter.

Deze cijfers bevestigen dat de Curaçaose bevolking onder de rook blootgesteld wordt, willens en wetens, aan inademingslucht die ernstige gezondheidsschade tot gevolg kan hebben, tot aan vroegtijdige dood toe[1]. De overheid en het parlement zwijgen en stemmen dus toe met deze door de industrie op het Isla-terrein veroorzaakte ecocide. Het wordt tijd dat het grofste schandaal binnen het Koninkrijk der Nederlanden op zeer korte termijn wordt aangepakt.

Komende week vindt in Nederland een debat plaats over deze problematiek. De regering van Curaçao heeft zich zonder opgave van reden afgemeld.

'Wat SMOC betreft zal de Koninkrijksregering niet meer kunnen afzien van een maatregel van Koninkrijkswege. De burgers van Curaçao dienen beschermd te worden tegen de schadelijke uitstoot, maar ook tegen het onbehoorlijke bestuur van Curaçao en de grove schending van mensenrechten. Bijgaande grafiek laat daar geen enkel misverstand meer over bestaan. Ta basta awor.'

 [1] De gezondheidseffecten volgens Environmental Protection Agency (USEPA): http://www.epa.gov/airtrends/aqtrnd95/so2.html  [accessed 3/3/15] -Korte termijn: ademhalingsproblemen, hoesten, kortademigheid, irritatie van neus, keel en longen, buikpijn, menstruatieklachten, waterige ogen, remming van de schildklierfunctie, geurverlies, hoofdpijn, misselijkheid, overgeven, koorts, convulsies en duizeligheid. -Lange termijn: chronische bronchitis, emfyseem, longziekten, verergering bestaande hartziektes, verminderde vruchtbaarheid bij mannen en vrouwen, vroegtijdige dood. Kinderen, ouderen en mensen met astma, hart- en vaatziekten of chronische longziekten zijn de meest kwetsbare groepen.

Vermiste Nederlandse man duikt na jaren op bij priester in Brazilië

Man uit Limburgse Belfeld verdween spoorloos in 2012

Priester in Rio de Janeiro vraagt via Facebook aandacht voor zwervende Nederlander


Een man uit Belfeld die in 2012 spoorloos verdween, blijkt al jaren rond te zwerven in Brazilië. Jarenlang vroeg de familie van Jeroen Nijs zich af waar hij was. In 2012 verkocht de toen 28-jarige man zijn auto in Eindhoven, daarna vernam de familie niets meer van hem. Tot nu, zo bericht vandaag, woensdag 20 januari 2016, onder andere de Limburgse regionale zender 1Limburg.

Na een Facebookpost van Valdir Lima, een Braziliaanse priester, is er eindelijk duidelijkheid. De priester postte een paar dagen geleden een foto van Jeroen met de tekst: 'Deze jongeman leeft op straat in Rio de Janeiro. Hij is dakloos sinds het WK Voetbal, drie jaar geleden. Hij zegt dat hij uit Nederland komt en 'Johan' heet.' Daarna vraagt Lima of iemand de familie van de man kan laten weten dat hij nog leeft. 'Kan iemand hem overhalen om terug te keren naar Nederland?'


GUYS, SOME OF HIS FRIENDS HAVE RECOGNIZED HIM AND ATE TRYING TO HELP OUT. THANKS FOR YOUR CARE. This young man (+- 25)...
Geplaatst door Valdir Lima op maandag 18 januari 2016Een woordvoerder van de politie zegt bekend te zijn met de zaak. Familieleden van Nijs klopte in 2012 bij de politie aan, omdat ze zich ernstige zorgen maakten. Omdat het om een volwassen man ging, die vrijwillig vertrokken was, werd er geen actie ondernomen. 'Wij hebben toen begrepen dat hij geen behoefte meer had aan contact met zijn familie', zegt de politie nu.

Braziliaan Valdir Lima heeft inmiddels laten weten, dat hij contact heeft met de familie van de 'Dutch Young Man'. De priester sluit zijn Facebookpost toepasselijk genoeg af met 'Deel dit bericht alsjeblieft met de mensen die om hem geven. God bless.'


CONCERNING "JOHAN", THE DUTCH YOUNG MAN, HIS FAMILY HAS GOTTEN IN TOUCH WITH ME AND THEY ARE PROVIDING EVERYTHING TO BRING HIM BACK TO HOLLAND. Please share this with those people who care about him. God bless.
Geplaatst door Valdir Lima op dinsdag 19 januari 2016

Braziliaanse vrouw en haar vriend door landgenoot doodgeschoten te Sarakreek

Dader is de ex van de vrouw


Twee personen zijn vandaag, woensdag 20 janari 2016, doodgeschoten te Claudia Pasi, Sarakreek, in het district Brokopondo. Het gaat om een Braziliaan en zijn Braziliaanse vriendin. De dader is de ex-vriend van de vrouw, eveneens een Braziliaan, zo bericht Starnieuws.

De dader heeft meerdere schoten gelost met een jachtgeweer.

De politie van Brokopondo is nog bezig met het onderzoek. Verschillende diensten zijn ingeschakeld voor assistentie.

De slachtoffers zijn geïdentificeerd als de 26-jarige Ann Aucilia Andra Costa en de 38-jarige Antonia Pereira De Almeida. De dader zou bekend zijn als Mackking.

Arnold Kruisland: 'De NDP heeft geen mensen met verstand'

'NDP heeft alleen personen die aan zelfverrijking denken, hoe zij en familie snel rijk kunnen worden'

'Hoefdraad moet de eer aan zichzelf houden'


‘De NDP heeft geen mensen met verstand’, zegt oud-diplomaat en politicus Arnold Kruisland vandaag, woensdag 20 januari 2016, in het Dagblad Suriname. Het bewijs daarvoor is volgens hem het feit, dat de NDP-regering, die voor de derde maal aanzit, een financiële wanorde en malaise heeft gemaakt met stijgende koersen en devaluatie van de Surinaamse munt. Kruisland zegt expliciet, dat de NDP ‎sinds de jaren ‘80 telkens wanneer zij aanzit een financieel wanbeleid voert. ‘Omdat de NDP geen kader heeft, ze heeft geen mensen met verstand. De NDP heeft alleen personen die aan zelfverrijking denken, hoe zij en hun familie snel rijk kunnen worden. Ze denken niet eens aan het besturen van het land.’

‘Dat er over en weer met verwijten worden geslingerd wanneer het beleid faalt, hier is de NDP-regering heel goed in. President Bouterse heeft deze tactiek de afgelopen regeringsperiode gehanteerd door te stellen dat zijn partners geen visie hadden, doelend op de Pertjajah Luhr (PL) en de ABOP, die toen deel uitmaakten van de regering. ‎De PL werd niet lang erna eruit gezet. Na de verkiezing in 2015 werd de Abop-leider faliekant overgeslagen, terwijl hij stond te springen voor eventuele samenwerking met de NDP.'

De tactiek van Bouterse schijnt overgenomen te zijn door de minister van Financiën, Gillmore Hoefdraad, die het financieel falend beleid in de schoenen schuift van zijn voorganger Andy Rusland. Volgens Kruisland is Hoefdraad kennelijk vergeten, dat hijzelf aanzat als de governor van de Centrale Bank van Suriname en een salaris genoot van zo'n Srd 80.000.

‘Hoefdraad was de beheerder van de staatsfinanciën, hij diende beter te weten wat de consequenties zijn wanneer er meer uitgaven zijn dan inkomsten.’ Hoefdraad had ook de opdracht gegeven om bankbiljetten te laten drukken. Verwijten maken aan het adres van zijn voorganger, is volgens de oud-diplomaat allesbehalve collegiaal. ‘Dan moet je opdonderen.’ 

Kruisland herinnert eraan dat Hoefdraad als een geweldige econoom is binnengehaald om zitting te nemen op de stoel van de governor van de CBvS. En wanneer het financieel helemaal misgaat, schuift hij de schuld in de schoenen van de toenmalige minister van Financiën, Andy Rusland. ‘Dit siert Hoefdraad niet, hij moet de eer aan zichzelf houden.’

Surinaamse medici bleven achter met informatievoorziening over zikavirus

'Zika, ja wel van gehoord, maar het is niet zo ernstig toch?'

Huisarts Wim Bakker: 'Je mag ervan uitgaan dat duizenden Surinamers besmet zijn'


'Zika? Ja wel van gehoord, maar het is niet zo ernstig toch?' De Surinaamse Claire is vijf maanden zwanger en komt net van controle bij de gynaecoloog. Er is een echo gemaakt en alles is in orde. Over het zikavirus en de mogelijke gevolgen voor haar ongeboren kind is Claire niet door de specialist geïnformeerd. Ook niet door haar huisarts. 'Zika is veel minder erg dan dengue. Dat heb ik twee jaar geleden gehad en ik dacht dat ik dood ging', herinnert Claire zich.

Iedereen in Suriname heeft zika gehad of kent wel iemand die besmet is geweest, zo schrijft NOS-correspondent Harmen Boerboom vandaag, 20 januari 2016, op de website van de Nederlandse omroep.

De in Suriname bekende huisarts en politiek activist Wim Bakker, die een eigen radioprogramma heeft waar mensen naar toe kunnen bellen met vragen over gezondheidsklachten, krijgt gemiddeld vijf patiënten per dag in zijn poli met de symptomen. 'Als je weet dat lang niet iedereen naar de dokter gaat voor deze ziekte, dan mag je ervan uitgaan dat er duizenden Surinamers besmet zijn', zegt hij. 'Er is sprake van een epidemie.'

De Surinaamse overheid heeft pas deze week een officiële waarschuwing gegeven over het mogelijke verband tussen zika bij zwangere vrouwen en een schedelafwijking bij ongeboren baby’s. Hoewel er de afgelopen weken in de Surinaamse media regelmatig bericht is over de gevaren van het schijnbaar onschuldige virus, bleven medici achter met informatie.


Bakker is erg kritisch over de aanpak van de Surinaamse overheid en steekt zijn kritiek niet onder stoelen en banken. De waarschuwingen komen veel te laat, vindt hij. Bakker was vele jaren directeur van het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg (BOG), onderdeel van het ministerie van Volksgezondheid. Hij vroeg vele malen om uitbreiding van de wetenschappelijke staf. Tevergeefs. 'De Surinaamse politiek denkt nauwelijks vooruit.'

Bakker vindt het moeilijk om advies te geven aan vrouwen die zwanger zijn en besmet zijn geweest met het zikavirus. Hij is geen voorstander van abortus, maar in sommige gevallen denkt hij dat het serieus overwogen moet worden. Sowieso adviseert de huisarts jonge vrouwen om voorlopig niet zwanger te worden. Nederlandse vrouwen die in de eerste drie maanden van hun zwangerschap zijn, moeten Suriname voorlopig mijden, vindt hij.

Den Blauwvinger: Suriname lapt internationale regelgeving inzake vuurwapengeweld agenten aan haar laars

COLUMN: Ieder schietincident met lid gewapende macht zou onafhankelijk onderzocht moeten worden

In Suriname keurt de slager echter steeds zijn eigen vlees


Waarom gebeurt het nogal eens, dat iemand van de zogenoemde gewapende machten in Suriname op een vluchtende verdachte van een 'klein' misdrijf als auto- en zelfs fietsendiefstal schiet, waarbij het is gebeurd dat zo'n 'gevaarlijke' verdachte dodelijk door een of meerdere 'gericht' afgevuurde kogels werd getroffen? Verdachten zijn zelfs in de rug geschoten. Ongewapende verdachten zijn, zittend in een auto, om zeep geholpen door agenten. Zijn agenten van het Korps Politie Suriname, militairen van het Nationale Leger en leden van de Centrale Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (CIVD) slecht getraind in het hanteren van een vuurwapen, in het gericht vuren, is het de spanning van het moment, de adrenalinestoot die door het lichaam van de schutter stroomt of is het gewoon een kwestie van macht tonen, stoerdoenerij wellicht? Een CIVD'er heeft vanochtend nog een vluchtende verdachte van het in brand steken van een auto in Uitvlugt, Paramaribo, doodgeschoten...

Voer voor psychologen en de leidinggevenden van genoemde gewapende machten zouden er wellicht goed aan doen om eens onderzoek te laten verrichten naar het gebruikte vuurwapengeweld door haar personeel en om nationale- en internationale wet- en regelgeving inzake dat geweld nog eens goed, maar waarschijnlijk voor het eerst, na te lezen.

Suriname lapt internationale regelgeving aan de laars
Internationale deskundigen op dit terrein zijn het er over eens: Suriname houdt zich niet aan internationale standaarden en wet- en regelgeving als het gaat om toepassing van vuurwapengeweld door leden van gewapende machten in de jacht op (vluchtende )verdachten. Maar, zelfs eigen, Surinaamse wet- en regelgeving – het 'Politiehandvest' uit 1971 – schrijft voor, in art. 12 lid 2 sub c, dat vuurwapengeweld mag worden gebruikt ter aanhouding van personen die van een ernstig misdrijf worden verdacht.

Maar, is het stelen van een auto of een fiets, en vervolgens ermee op de vlucht slaan, een ernstig misdrijf? Het Surinaams Wetboek van Strafrecht kent geen specifieke bepaling als het gaat om diefstal van een voertuig of fiets. In algemene zin vermeldt dit wetboek onder Titel XII, artikel 370 inzake diefstal het volgende: 'Hij die enig goed dat geheel of ten dele aan een ander toebehoort, wegneemt, met het oogmerk om het zich wederrechtelijk toe te eigenen, wordt, als schuldig aan diefstal, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van ten hoogste zestig gulden. (...)'

Proportioneel
Vuurwapengeweld mag, volgens normen onder internationaal recht, alleen worden toegepast teneinde een legitiem politie-doel te bereiken en het moet proportioneel worden toegepast. Volgens de deskundigen is het dan ook uit den boze om te vuren op een fietsendief die weg fietst, maar zeker geen gevaar oplevert en geen dreiging uit en ook nog eens onbewapend is. Dit is in strijd met de internationale standaarden. En een verdachte op de vlucht of onder andere omstandigheden in de rug schieten is helemaal taboe.
Toch gebeurt dat in Suriname, zoals in augustus 2011 toen een fietsendief door een agent in Paramaribo dodelijk in zijn rug werd geschoten. De dief had de fiets bij de agent thuis gestolen... Een verdachte van autodiefstal werd 3 januari van dit jaar in zijn rug geschoten door een agent. De man overleeft. Zo'n jaar eerder werd de 16-jarige autodief Domino Hiwat door een agent in de rug geschoten. Hiwat overleed. Hij had met drie vrienden een auto gestolen. Ze waren ongewapend.

In veel zaken waarbij door een lid van een gewapende macht vuurwapengeweld is gebruikt tegen een – vluchtende – verdachte is niet bekend of er een onderzoek is verricht naar de toedracht van het 'incident', laat staan of een schutter voor het door hem uitgeoefende vuurwapengeweld is bestraft.

De slager keurt zijn eigen vlees
Internationaal moet de politie verantwoording afleggen voor haar geweldsgebruik en waar dat van toepassing is moet onnodig vuurwapengeweld arbitrair leiden tot nader onderzoek. Daarenboven is het algemene beginsel, dat iedere dode als gevolg van politieoptreden moet worden onderzocht.
Doordat de politieorganisatie waar de schutter toe behoort vaak zelf het onderzoek doet naar dit soort voorvallen, worden de regels opgerekt of niet of niet goed toegepast in de toetsing, beoordeling en afwikkeling. Daarom is het goed, dat het bevoegd gezag (het Openbaar Ministerie, het bestuur eventueel met een gecontroleerd mandaat naar de korpsleiding) door een geschikte en onpartijdige dienst het onderzoek laat doen en door deskundige anderen de beoordeling.

In Suriname is het de afdeling Onderzoek Politionele Zaken, OPZ, binnen het Korps Politie Suriname, die een dergelijk onderzoek uitvoert. Er is dan ook geen enkele sprake van een objectief en onafhankelijk onderzoek. Neen, in Suriname keurt de slager zijn eigen vlees en daardoor is het aannemelijk dat zaken in de doofpot verdwijnen en er nauwelijks tot geen agenten worden bestraft voor ten onrechte toegepast vuurwapengeweld.

Hoogachtend,
Den Blauwvinger
20 januari 2016
Amsterdam – Paramaribo 

Tegen een verpleger in AZP die twee zwangere vrouwen zou hebben misbruikt is 12 maanden cel geëist waarvan 7 voorwaardelijk

Veel vraagtekens bij OM in misbruikzaak

Met de gevorderde eis hoeft verdachte niet de cel in


Het Openbaar Ministerie (OM) heeft gisteren een gevangenisstraf van twaalf maanden, waarvan zeven maanden voorwaardelijk, geëist in de verkrachtingszaak tegen verdachte R.P. Hij wordt als verpleger in het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP) verdacht van het misbruiken van een tweetal zwangere vrouwen, zo bericht het Dagblad Suriname vandaag, woensdag 20 januari 2016. 

Met de uitgesproken strafeis hoeft P. niet de cel in. Voor zijn geëiste invrijheidstelling in december had hij al vijf maanden in voorarrest gezeten.

De Officier van Justitie eiste voor het eerste strafbare feit waarvan de verpleger wordt verdacht vrijspraak, omdat er volgens hem teveel onduidelijkheden zijn. Vooral het feit, dat het slachtoffer aan de verpleegkundig directeur voorgesteld heeft de zaak te parkeren in ruil voor een baan bij het AZP, deed Nanhoe de wenkbrauwen fronsen.

Bij de verkrachting van een tweede zwangere vrouw wist de Officier van Justitie wel tot wettig en overtuigend bewijs te komen. Volgens het OM is tijdens het onderzoek in die zaak naar voren gekomen, dat het slachtoffer en de verdachte op de bewuste avond van 29 juni 2015 seksueel getinte gesprekken hebben gevoerd. R. zou de vrouw zelfs hebben voorgehouden een ‘behandeling’ in de behandelkamer te geven. De verdachte deed de deur van die kamer op slot en kneep de lippen van het slachtoffer dicht, waardoor volgens het OM een bedreigende situatie voor haar zou zijn ontstaan.

De rechtbank doet op 16 februari uitspraak in deze zaak.

Politie Curaçao vindt dode 88-jarige vrouw in woning te Jan Thiel Noord

Agenten treffen een overhoop gehaalde woning aan


In Jan Thiel Noord is gisterochtend de 88-jarige Cristina Virginia Griejaloe dood in haar huis aangetroffen, zo meldt het Antilliaans Dagblad vandaag, woensdag 20 januari 2016. De politie constateerde bij aankomst dat aan de achterkant van het huis de shutters van het keukenraam kapot waren. Binnen troffen de agenten een overhoop gehaald huis aan. 

De vrouw werd liggend op de slaapkamervloer gevonden. Ze vertoonde geen teken van leven meer. Op tafel lag een tas die was leeggeschud. Het lichaam van de vrouw is in beslag genomen voor autopsie.

De politie vraagt iedereen die denkt meer te weten over wat er gebeurd is te bellen met 917 of (anoniem) 108.

Minister Rhuggenaath wil banden tussen Curaçao en Cuba verstevigen

Curaçao wil zich strategisch positioneren in globale economie en eiland profileren als een hub


De banden tussen Curaçao en Cuba moeten nog meer verstevigd worden. Dat heeft PAR-minister van Economische Ontwikkeling Eugene Rhuggenaath verklaard na zijn deelname aan een handelsmissie in koninkrijksverband naar het eiland. Curaçao wil zich strategisch positioneren in de globale economie en het land profileren als een hub, waarbij verschillende economische activiteiten worden aangeboden. Dit bericht vandaag, 20 januari 2016, het Antilliaans Dagblad.

Het land wil het Caribisch gebied en Latijns-Amerika in verbinding brengen met Europa. In dit kader is het belangrijk om de banden met Cuba nog meer aan te halen, aldus de bewindsman.

Samen met de andere partners in het Koninkrijk moeten de beschikbare middelen gebundeld worden en gericht zijn op kansen die zich voordoen. Uitgangspunt daarbij is om de gemeenschappelijke doelen te bereiken en een duurzame ontwikkeling te creëren.


Het programma van de missie was uitgesplitst in een tak voor ondernemers en een andere voor bewindslieden. De missie stond onder leiding van minister Ploumen van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.

Nadat minister Ploumen op 12 januari weg ging, werd Rhuggenaath de delegatieleider. Uit gesprekken met de ondernemers uit Curaçao concludeerde de minister dat de lokale deelnemers blij waren met de handelsmissie. In totaal deden 72 ondernemers uit Aruba, Curaçao, Nederland en Sint Maarten mee aan de missie.

Op politiek niveau is er in koninkrijksverband afgesproken dat het Koninkrijk zich gaat richten op alternatieve energie, landbouw en logistiek om buitenlandse investeerders aan te trekken.

Minister Rhuggenaath zal op Curaçao intern overleg voeren over de strategie en samenwerking met Cuba. Op grond van gemaakt afspraken zal er binnenkort een delegatie van de Cubaanse regering Curaçao bezoeken met het doel om een volledig beeld te krijgen van de diensten die het eiland te bieden heeft.

Politie Curaçao gaat scherper controleren op scooters, motoren en quads

Onverantwoordelijk rijgedrag kan leiden tot inbeslagname voertuig


De politie op het eiland gaat scooters, motoren maar ook quads scherper controleren. Dat heeft het korps gisteren laten weten in een speciaal daarvoor belegde persconferentie, zo bericht vandaag, woensdag 20 januari 2016, het Antilliaans Dagblad.

Zo moeten alle papieren op orde zijn, moet het voertuig in goede technische staat zijn en moeten zowel de rijder als eventuele bijrijder een helm dragen. Ook wordt er benadrukt dat het niet is toegestaan om te ‘feveren’ of op een andere manier het andere verkeer in gevaar te brengen.

Mocht de politie een bestuurder onverantwoordelijk zien rijden, dan riskeert die niet alleen een boete, maar ook dat zijn voertuig voor onbepaalde tijd wordt ingenomen.

Particuliere afhandelaar van privévluchten op Hato (Curaçao), CATS, opent vestiging op Cuba

'Een belangrijke dag in de geschiedenis van de privéburgerluchtvaart'


De particuliere afhandelaar van privévluchten op Hato, CATS (Curaçao Air Terminal Services), opent een vestiging op Cuba. Vorige week is daar tijdens de handelsmissie van het Koninkrijk naar Cuba het contract voor getekend. 'Een belangrijke dag in de geschiedenis van de privéburgerluchtvaart', aldus het bedrijf in een persbericht, zo bericht vandaag, woensdag 20 januari 2016, het Antilliaans Dagblad. 

Curaçao Air Terminal Services is het eerste bedrijf ter wereld, dat op Cuba opereert als officieel aangewezen Business Aviation Handling Agency (BAHA). CATS zal op de José Martí International Airport in Havana naast de gewone afhandeling van vluchten ook VIP-diensten, brandstofvoorziening, conciërgediensten en de coördinatie van vergunningen verzorgen.

CATS noemt zichzelf met 32 jaar ervaring een pionier in de privéburgerluchtvaartindustrie op Curaçao.

Naast eigenaar Soenita Oedjaghir zijn sinds 2013 ook Vishal Oedjaghir en Krishna Doll-Oedjaghir aandeelhouders. Samen met financieel manager Kyle Doll hebben ze zich voorbereid op de verdere uitbreiding met internationale investeerders. Bestuursvoorzitter en adviseur Ronald Gibbs voorziet een vruchtbare samenwerking tussen de bedrijven op Curaçao en in Cuba. De aandeelhouders benadrukken de belangrijke rol van het team bij deze ontwikkeling.

Weer schiet een CIVD'er een vluchtende verdachte dood...

Verdachte zou betrokken zijn geweest bij in brand steken auto te Uitvlugt


Een tot nog toe onbekende verdachte is vanochtend, woensdag 20 januari 2016, neergeschoten door een militair en is later in een ziekenhuis overleden. De Ware Tijd Online schrijft te hebben vernomen, dat de militair lid is van de Centrale Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (CIVD). Het is de tweede keer in korte tijd dat een CIVD’er optreedt met dodelijke afloop. Een jonge overvaller werd 10 januari door een CIVD’er doodgeschoten. 

Buurtbewoners van de Koemboestraat in het ressort Uitvlugt werden vanochtend opgeschrikt door een knal. Het bleek om een voertuig te gaan dat in brand stond. Terwijl de eigenaar de brand probeerde te blussen, werden de brandweer en politie gealarmeerd. Dit verklaart de moeder van de eigenaar in gesprek met de redactie van de Ware Tijd.

Twee mannen, die worden aangemerkt als vermoedelijke verdachten van het in brand steken van de auto, vluchtten in een witte auto bij het zien van de eigenaar en de buren. Een buurman, militair van beroep, zette de achtervolging in.

In de Cyriel van Daalstraat te Leiding vervolgden de verdachten hun vlucht te voet en hielden zich schuil in een bosschage. De Ware Tijd bericht vernomen te hebben, dat een van hen tevoorschijn kwam met een vuurwapen waarop de militair meteen gericht en raak zou hebben geschoten. De getroffen verdachte werd per ambulance naar een ziekenhuis afgevoerd waar hij kort daarna kwam te overlijden.

De politie, die het incident bevestigt, kan nog geen details prijsgeven, omdat het onderzoek nog in volle gang is. De tweede verdachte is nog voortvluchtig. Het voertuig dat deels is uitgebrand, is door de politie in beslag genomen voor het verdere onderzoek.

Volgens Starnieuws  is in opdracht van de auditeur militair de Militaire Politie een onderzoek gestart naar de rechtmatigheid van het vuurwapengeweld dat is aangewend.

Herinrichting Nieuw Weergevondenweg wordt na een jaar onderbreking hervat

'Er zijn enkele achterstallige betalingen verricht, de aannemer pakt werkzaamheden weer op'

(Bron: Google Earth/Red. De Surinaamse Krant)

De herinrichtingswerkzaamheden van de Nieuw Weergevondenweg zijn na ongeveer een jaar hervat. 'Er zijn enkele achterstallige betalingen verricht, waardoor de aannemer de werkzaamheden weer heeft opgepakt', aldus Santosh Sohan, directeur Civiel Technische Werken van het ministerie van Openbare Werken, vandaag, woensdag 20 januari 2016, in de Ware Tijd. Hij verwacht dat het weggedeelte tussen de Indira Gandhiweg en Coesewijnestraat binnen twee weken afgerond zal zijn. 

Omdat dit deel als voorbeeld zal dienen voor de rest van de weg, zullen de werkzaamheden worden geëvalueerd. Soman zegt, dat bij het uitzetten van de werkzaamheden rekening wordt gehouden met voetpaden en paden voor het langzaam verkeer. 'De veiligheid van de weggebruikers is voor het ministerie van eminent belang.' 

Ook zullen er voldoende businhammen worden opgezet, zodat het overige verkeer geen last ondervindt van de lijnbussen. Wanneer het project helemaal afgerond zal zijn kan Sohan nog niet zeggen. Hij zegt dat het ministerie, gezien de opgetreden vertraging, aan de aannemer heeft gevraagd een nieuwe tijdsplanning in te dienen.

De herinrichtingswerkzaamheden begonnen in het laatste kwartaal van 2012. De weg verkeert door verzakkingen al een poos in zeer slechte staat. Ook is het rijvlak smal en er is haast geen looppad voor voetgangers. Soman stelt, dat de weg breder wordt dan oorspronkelijk. Inmiddels zijn duikers in de trenzen geplaatst. De stroom- en telefoonkabels en waterleidingbuizen zijn verplaatst.

Minister Siegfried Wolff heeft sinds zijn aantreden in augustus gezegd, dat zowel de Nieuw Weergevonden- als de Latourweg hoge prioriteit geniet.

Douane gaat na zeven jaar tarieven van Kostenwet in rekening brengen bij ondernemers

Per 15 januari worden tarieven in rekening gebracht


De dienst der Invoerrechten en Accijnzen (Douane) brengt per 15 januari van dit jaar kosten in rekening brengen van ondernemers voor werkzaamheden die ambtelijk zijn voorgeschreven. De tarieven van de Kostenwet werden in december 2009 gewijzigd, maar tot nu toe niet in rekening gebracht, zo bericht Starnieuws vandaag, woensdag 20 januari 2016.

Minister Gillmore Hoefdraad heeft op 11 januari de douane schriftelijk laten weten, dat de tarieven nu wel in rekening moeten worden gebracht. Alle bedrijfslevensorganisaties zijn schriftelijk op de hoogte gesteld van deze kwestie. De afdelingschefs van alle visitatieposten en overige douaneambtenaren hebben een schrijven ontvangen van de inspecteur der Invoerrechten en Accijnzen, Ruben Mendonça.

In een dienstorder hebben de douaniers instructies gekregen van Mendonça om op basis van het Staatsbesluit de kosten in rekening te brengen voor de voorgeschreven ambtelijke handelingen. Ambtenaren die belast zijn met het bijhouden van de kostenadministratie moeten erop toezien dat de juiste, tijdige en volledige heffing en inning van de vacatiekosten, plaatsvindt.

Het gaat om bedragen die variëren tussen Srd 45 en Srd 2.515.

'President Bouterse moet het volk zijn verontschuldigingen aanbieden'

Gajadien (VHP): 'Bouterse was op hoogte van de enorme schuld, terwijl Rusland ander beeld gaf'


Het VHP-Assembleelid Asiskumar Gajadien vindt dat president Desi Bouterse zijn verontschuldigingen moet aanbieden aan het volk. Als regeringsleider wist hij volgens Gajadien precies dat er mega achterstallige schulden waren. Veel meer dan de toenmalige minister van Financiën, Andy Rusland, liet eten. Gajadien zegt vandaag, woensdag 20 januari 2016, op Starnieuws, dat ook de president vóór de verkiezingen heeft aangegeven dat de achterstallige schulden betaald zouden worden. Hij was op de hoogte van de enorme schuld, terwijl Rusland aan de vaste commissie van Financiën van het parlement en in De Nationale Assemblee een ander beeld gaf.


Gajadien vindt het logisch, dat de president geen keuze heeft gemaakt tussen de ministers Gillmore Hoefdraad, Andy Rusland, de fractieleider van de NDP, André Misiekaba, en zijn vervanger Amzad Abdoel. Hoefdraad heeft tijdens zijn veel besproken een persconferentie vorige week Rusland beschuldigd informatie te hebben achtergehouden voor de Centrale Bank van Suriname. Rusland had ook beweerd, dat de achterstallige betalingen aan ondernemers ongeveer Srd 300 miljoen was. De schuld bleek bij het aantreden van Hoefdraad op Financiën echter Srd 1,4 miljard te zijn.

Gajadien zegt, dat er ook sprake was van reçu's die onrechtmatig waren. Toen dit naar buiten kwam  heeft Hoefdraad dit categorisch ontkend. Het Assembleelid stelt dat ook creditratingbureaus voor de gek zijn gehouden.

Volgens analyse van Gajadien is alles met medeweten van de president gebeurd. Daarom kiest hij niet voor de leiding van de fractie van de NDP, die stelde dat Hoefdraad kan inpakken als hij de financieel-economische problemen niet kan oplossen en de vinger naar anderen wijst. 'De president heeft ervoor gekozen om de situatie te lijmen, omdat hij weet dat zijn eigen desastreus beleid ervoor gezorgd heeft dat wij vandaag in deze situatie zijn beland. De NDP-fractieleider zal normaal blijven functioneren en met gekrulde staart verder gaan, alsook zijn waarnemer.'

'Nu minister Hoefdraad aangeeft dat er enorme betalingsachterstanden waren, bevestigt dit alleen dat Andy Rusland reeds betrapt was in het parlement, maar aangaf dat de betalingsachterstand niet zo groot was, terwijl ik een lijst gepresenteerd had van ondernemers die betaald moesten worden en aangaf dat reçu's in de lade bleven liggen. De president heeft mede ervoor gezorgd dat de juiste informatie niet naar buiten kwam. Zo heeft de toenmalige governor, huidig minister Hoefdraad, ook alles in het werk gesteld voor de president om vóór de algemene verkiezingen de koers niet omhoog te laten gaan, door met alle deviezenreserve te interveniëren en zelfs monetair te financieren middels allerlei swapdeals', voert het Assembleelid aan.

De financieel-monetaire crisis waarin het land verkeert, is volgens Gajadien veroorzaakt door misleiding van het volk. Het ging bij de president alleen maar om verkiezingswinst. 'De president zou zich hiervoor tegenover het volk moeten verontschuldigen en het mandaat moeten teruggeven, zodat de kiezers een oprechte keuze kunnen maken zonder misleiding.'

Eigenaar gecrashte Cessna 206 bij Apoera overtuigd dat zijn vliegtuig geen mankementen had

Raghoebarsingh: 'Mijn toestel had alle certificaten'


Terwijl een gerechtelijk onderzoek naar de oorzaak van de crash van een Cessna 206 bij Apoera gaande is, beweert vandaag, woensdag 20 januari 2016, de eigenaar ervan, Nauransing ‘Nootje’ Raghoebarsingh, in de Ware Tijd, ervan overtuigd te zijn dat het toestel geen mankementen vertoonde. 

Hij zegt, dat hij voor het toestel een luchtwaardigheidscertificaat van de autoriteiten heeft. Dit geldt voor toestellen die privé staan geregistreerd. 'Mijn toestel had alle certificaten.'

Raghoebarsingh wil zich niet verder uitlaten en wacht het onderzoek af dat wordt geleid door de procureur-generaal.

Er zaten vijf personen in het vliegtuig. De piloot en een passagier zijn omgekomen, drie passagiers liepen kneuzingen op. De omgekomen piloot Prem Anand Jhauw is gisteren gecremeerd en vandaag vindt de crematie van Cesare Calor plaats.

Ruim 100 bedrijven schrijven zich in bij cambio's voor aanschaf Amerikaanse dollars tegen Srd 5,15

Voorzitter Bhailal van cambiohouders voorspelt verdere daling koers

'Het is ons geheim hoe wij aan die Amerikaanse dollars zijn gekomen'
 

Remy Bhailal (zie foto - Bron: Bhailal/Facebook), voorzitter van de Vereniging van Cambiohouders, is tevreden met de reactie van ondernemers om de koers omlaag te brengen. 'Meer dan honderd bedrijven hebben zich al via vijftien cambio's ingeschreven voor het kopen van dollars tegen de koers van Srd 5,15. De koers is van Srd 5,50 voor een Amerikaanse dollar gedropt naar Srd 5,40. Tegen dinsdag moet de koers veel verder gedropt zijn', aldus Bhailal vandaag, 20 januari 2016, op Starnieuws. Er zou al voor meer dan 10 miljoen Amerikaanse dollar aan Srd zijn ingeschreven door bedrijven.

Bhailal zegt niet te begrijpen waarom de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) kritiek heeft op het plan van de Vereniging van Cambiohouders.

'Namens wie praat de organisatie als nu meer dan honderd bedrijven te kennen gegeven hebben mee te doen met het plan om de koers omlaag te brengen? Veel van deze bedrijven zijn lid van de VSB', zegt Bhailal. Hij noemt diverse klinkende namen van bedrijven die al Srd's gestort hebben bij de Surinaamse Postspaarbank (SPSB) om dollars te kopen voor Srd 5,15.

'De dollars die beschikbaar worden gesteld aan de bedrijven, zijn niet afkomstig van de Centrale Bank van Suriname. Het is ons geheim hoe wij eraan komen, maar het zijn de cambio's die dit geld opbrengen. Wij hebben in SPSB een partner gevonden die bereid is een garantie te geven aan de bedrijven. Ik weet zeker dat andere banken niet zouden meedoen als wij hen zouden vragen.'

'Wij hebben het bedrijfsleven opgeroepen om mee te doen en zo te helpen om de koers omlaag te brengen. Wij zijn blij dat zoveel bedrijven hieraan gehoor hebben gegeven. Wij zijn nog steeds bezig met het inventariseren. Voor de eerste tranche kunnen bedrijven zich nog steeds opgeven', aldus  Bhailal. De Srd's zijn uit de markt gehaald. Vanaf volgende week kunnen de bedrijven beschikken over de valuta. Daarna volgt de tweede tranche die lager zal zijn.

NPS herdenkt 100e geboortedag oud-voorzitter en -premier Johan Adolf 'Jopie' Pengel

Bloemen- en kransenhulde bij monument van Pengel op Onafhankelijk- heidsplein


Als toenmalig premier van Suriname en voorzitter van de Nationale Partij Suriname (NPS) Johan Adolf ‘Jopie’ Pengel nog leefde, dan zou hij vandaag, woensdag 20 januari 2016, honderd jaar zijn geworden. Pengel werd geboren op 20 januari 1916 en stierf op 5 juni 1970. Bij zijn standbeeld op het Onafhankelijkheidsplein in Paramaribo worden vandaag bloemen en kransen gelegd.

De politicus begon zijn carrière op heel eenvoudige wijze op het erf waar hij geboren is aan de Wanicastraat, aldus de NPS-informatiedienst in een persbericht.

Zijn uitzonderlijke talenten als leider kwamen heel vroeg tot uiting door zijn opstelling onder andere als advocaat van het erf waar hij vooral aan arme gezinnen juridisch advies gaf, maar ook oplossingen bood voor alledaagse problemen die aan hem voorgelegd werden. Pengel had daarnaast meerdere talenten. Het was niet makkelijk hem te verslaan als dammer en schaker, hij was veel tegenspelers te slim af.

Toch waren deze zaken slechts de voorloper voor de werkelijke bestemming van 'oom Jopie' zoals hij op jonge leeftijd genoemd werd. Zijn volgende stap leidde naar de politiek, naar de Nationale Partij Suriname, waar hij lid werd voor de algemene vrije en geheime verkiezingen van 1949.

Vooral in zijn politieke carrière heeft hij veel voor Suriname betekend. De NPS verwacht dat alle Surinamers, onder wie alle NPS'ers vandaag ode en eer zullen brengen aan 'deze grote Surinaamse zoon, vakbondsleider, statenlid, minister, premier van Suriname en medegrondlegger van de verbroederingspolitiek'.

Begrotingsbehandeling wordt maandag 25 januari 2016 voortgezet

Gestreefd wordt om begrotingsbe- handeling 29 januari te hebben afgerond


De begrotingsbehandeling 2016 in De Nationale Assemblee wordt maandag 25 januari  voortgezet. Dat heeft Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons de fractieleiders laten weten. Zij heeft overleg gehad met de regeringsleiding over de continuering van de begrotingsbehandeling, aldus Starnieuws vandaag, woensdag 20 januari 2016.

De eerste ronde van de begrotingsbehandeling werd 22 december afgesloten. Ministers hebben diverse vragen, die gesteld waren door de Assembleeleden, meegenomen naar de tweede ronde. Vicepresident Ashwin Adhin zal maandag onder andere ingaan op vragen over parastatale instellingen. Assembleeleden willen informatie over het functioneren van de staatsbedrijven.

Simons heeft aangegeven, dat het streven er op gericht is om de behandeling van de begroting op 29 januari te beëindigen.

NDP'er Rabin Parmessar, die intussen aangetreden is als algemeen directeur van de NV Energiebedrijven Suriname, zal nog tot 31 januari lid zijn van De Nationale Assemblee. Hij zegt, dat hij nog enkele verplichtingen moet nakomen als Assembleelid.

Econoom Gersie wordt waarschijnlijk nieuwe governor Centrale Bank

Gersie werd als directeur CBvS door toenmalig governor Hoefdraad naar huis gestuurd

Econoom Caram in beeld als consultant bij de CBvS


De econoom Glenn Gersie wordt genoemd als de nieuwe topmanager bij de Centrale Bank van Suriname, CBvS. Dit bericht Starnieuws vandaag, woensdag 20 januari 2016. President Desi Bouterse zou een gesprek hebben gehad met Gersie. 


Glenn Gersie, die ruim dertig jaar in topposities bij de Centrale Bank van Suriname heeft gezeten, is door president Desi Bouterse gevraagd om de nieuwe governor te worden. Hij zal worden bijgestaan door een team van deskundigen. Professor Anthony Caram zal als consultant/adviseur worden aangetrokken bij de bank. Er komt ook een nieuwe Raad van Commissarissen bij de CBvS.

Zijn kandidatuur is echter opmerkelijk. Gersie was directeur Monetaire en Economische Aangelegenheden van de CBvS. In april 2013 viel hij in ongenade bij governor Gillmore Hoefdraad. Er was sprake van een vertrouwenscrisis. Gersie moest verplicht verlof opnemen, waarna de dienstbetrekking met hem is beëindigd. Gersie was tot 2014 directeur bij de CBvS.

Volgens de Ware Tijd is Hoefdraad met enkele dagen verlof. Als hij terug is, moet hij zich melden bij het staatshoofd. Hoefdraad gaf onlangs tijdens een persconferentie leden van Bouterse’s NDP de schuld voor de crisis.

Bijzondere tentoonstelling 'Joden in de Cariben' in Surinaams museum te Fort Zeelandia

Expositie in opdracht Nederlandse ambassade vertelt verhaal Portugese joodse gemeenschappen die zich sinds 17e eeuw vestigden in Suriname en op Curaçao
 


De tentoonstelling 'Joden in de Cariben. Vier eeuwen geschiedenis is Suriname en Curaçao' opent morgen, donderdag 21 januari, de deuren voor het publiek. In opdracht van de Nederlandse ambassade vertelt de tentoonstelling het verhaal van joodse gemeenschappen die zich sinds de 17e eeuw vestigden in een onbekende, nieuwe wereld.
 
De groep vertrok in de 17e eeuw vanuit Amsterdam naar verschillende delen in de wereld waar zij zich met name in Suriname en op Curaçao vestigde. De expositie, die in elkaar gezet is door cultuurhistoricus Julie-Marthe Cohen, werd in de eerste helft van 2015 in het Joods Historisch Museum te Amsterdam vertoond.

Cohen is door de Nederlandse ambassade gevraagd om de tentoonstelling in het kader van het Gedeeld Cultureel Erfgoed, in aangepaste vorm in Suriname op te zetten. Tijdens de expositie in Nederland werden meer dan 150 objecten geleend van ongeveer vijftig personen uit de Verenigde Staten van Amerika, Curaçao, Suriname, Israël, Engeland, België en Nederland en tentoongesteld.

'Wat heel bijzonder is aan deze tentoonstelling is dat die goed aansloot bij de herdenkingen van 150 jaar afschaffing van de slavernij in 2013 en tweehonderd jaar afschaffing van de slavenhandel in 2014', zegt curator Cohen vandaag, woensdag 20 januari 2016, in de Ware Tijd.

Er zijn volgens de cultuurhistoricus heel veel vooroordelen over de Joden tijdens de herdenkingen van slavernij en slavenhandel. 'Op een objectieve manier heb ik zo goed en zo kwaad als het ging en aan de hand van objecten en documenten het verhaal van de Joodse gemeenschappen op Curaçao en Suriname uitgelegd, waarbij er veel overeenkomsten zijn en ook bijzondere verschillen.'

De tentoonstelling is tot 30 april te zien in het Surinaams museum in Fort Zeelandia. De toegang is gratis.

Media-aandacht vòòr vertrek stagiaires uit Belgie en Nederland naar Suriname kan leiden tot vervelende en ongewenste 'aandacht'

Stagiaires in spe krijgen bijvoorbeeld ongewenste 'Surinaamse' Facebook- verzoeken na berichtgeving


Suriname is een bekende en gewilde bestemming voor Nederlandse en Belgische stagiaires. Zij vinden vooral stageplaatsen in de sectoren gezondheidszorg, media en onderwijs. De, vooral vrouwelijke, stagiaires verblijven over het algemeen voor een periode van drie maanden in Suriname en in die maanden genieten ze niet alleen van hun stage, maar ook van de Surinaamse cultuur, het eten, het uitgaansleven en de natuur, het binnenland. Het zijn veelal die aspecten van het land om voor een stage in Suriname te kiezen. Eenmaal in Paramaribo vallen fietsende stagiaires snel op in het verkeer en zijn ze een bekend beeld geworden.


Soms zijn aankomende stagiaires zo enthousiast over hun stageplaats, dat zij in hun woonplaats de publiciteit zoeken om enige bekendheid te geven aan hun stage. Er verschijnen leuke stukjes in lokale en Belgische media – al dan niet met een foto van de blije nieuwe stagiaires, zelfs met vermelding van een blog of website waarop ze tijdens het verblijf in Suriname verslag gaan doen van hun alledaagse beslommeringen en avonturen – die nu en dan ook - met goede bedoelingen - worden opgepikt door kranten en nieuwswebsites in Suriname.

Maar, dergelijke publiciteit – vooral in Surinaamse media – voorafgaand aan vertrek kan volgens organisaties die zich richten op het uitzenden van stagiaires naar Suriname, de nodige risico's met zich meebrengen voor de stagiaires in spe. Zij hebben dan ook liever niet – vooral niet in Suriname – een dergelijke media-aandacht voor de aankomende stage van Nederlandse of Belgische stagiaires in Suriname.

'Aangezien wij als organisatie ook afspraken maken met de studenten over hun veiligheid, wordt geen informatie gepubliceerd, we hebben rare ervaringen hiermee. Er zijn rare, zieke figuren die deze informatie ook volgen. Wij willen dat studenten met een veilig gevoel naar Suriname kunnen afreizen', aldus een in Nederland gevestigde organisatie die onder andere stagiaires uitzendt naar Suriname in reactie op een artikel in Surinaamse media, waaronder De Surinaamse Krant, overgenomen van Belgische media, waaronder de krant Het Nieuwsblad, over twee Belgische studenten die in Suriname stage gaan lopen.

'Op de Facebookpagina van een Surinaams dagblad was een artikel over Belgische studentes verschenen die stage in Suriname gaan lopen, overgenomen van een nieuwswebsite in België, en ik moet u zeggen, het was niet mals met de 80 procent negatieve reacties van de bezoekers, dan vraag ik mij af hoe wij in dit land het toerisme moeten bevorderen. Ik heb toen het verzoek gedaan om het te laten verwijderen, daar het artikel een heel negatief beeld gaf over Suriname en stagiaires. Dit stelde de meisjes totaal niet op hun gemak.'

Een Belgisch mediabedrijf, dat onlangs verantwoordelijk was voor het verspreiden van een persbericht in België over studenten die stage gaan lopen in Suriname, laat weten dat berichtgeving in Surinaamse media – overgenomen van Belgische media – zou hebben geleid tot 'nogal wat ongewenste Facebookverzoeken. Die Facebookverzoeken is natuurlijk iets waar ze niet naar op zoek zijn.' Maar, niet honderd procent aantoonbaar is, dat die 'ongewenste Facebookverzoeken' een causaal verband zouden kunnen hebben alleen berichtgeving in Suriname. Ongewenst of niet, de verzoeken kunnen uiteraard gewoon genegeerd, afgewezen, worden.

Gesuggereerd wordt, dat media-aandacht – door aankomende stagiaires overigens veelal zelf gezocht voor vertrek naar Suriname – in Suriname voor een onveilig gevoel zou kunnen zorgen bij de studenten. Men heeft, hoe vreemd, echter geen problemen met die media-aandacht in België of Nederland. Vreemd, omdat ook Surinamers in Suriname en waar dan ook in de wereld de kunst van het 'googelen' verstaan en dus ook bepaalde berichten, over stagiaires die stage gaan lopen in Suriname kunnen vinden op het internet.

Natuurlijk hebben stagiaires een eigen verantwoordelijkheid als het gaat om het zoeken van media-aandacht voor hun vertrek naar Suriname. Daarenboven mag van organisaties die studenten als stagiaires uitzenden naar Suriname verwacht worden, dat zij de studenten goed voorlichten en informeren over Suriname en de eventuele (vermeende) risico's en gevaren en dus ook over de eventuele gevolgen van publiciteit voordat studenten voor een stage afreizen naar Paramaribo.

(Red. De Surinaamse Krant)

Oud-inspecteur van politie schiet echtgenote dood en pleegt vervolgens zelfmoord

Drama speelt zich af aan Mijnzorgweg in Wanica


Een oud-inspecteur van het Korps Politie Suriname heeft gisteravond, dinsdag 19 januari 2016, zijn vrouw doodgeschoten en vervolgens zelfmoord gepleegd. Dit berichten Starnieuws en de Ware Tijd Online.

Het drama heeft zich rond acht uur voltrokken aan de Mijnzorgweg in het district Wanica.

Over de toedracht van de moord en zelfmoord is nog niets bekend.

Hoefdraad treedt niet af als minister van Financiën

Bewindsman moet zich van Bouterse verontschuldigen voor door hem gedane gewraakte uitlatingenDe harde woorden die gevallen zijn tussen minister Gillmore Hoefdraad van Financiën en de fractieleiding van de Nationale Democratische Partij (NDP) zullen geen breuk veroorzaken. Hoefdraad en zijn collega Andy Rusland van Transport, Communicatie en Toerisme blijven gewoon op hun post. Fractieleider André Misiekaba en waarnemend fractieleider Amzad Abdoel zullen Hoefdraad moeten accepteren als minister van Financiën.

Starnieuws bericht vanochtend, woensdag 20 januari 2016, te hebben vernomen, dat president Desi Bouterse sinds vrijdag zich continu met de zaak heeft beziggehouden. Er zijn diverse consultaties gepleegd binnen de partij en andere deskundigen. Hij vindt het niet raadzaam om onder deze omstandigheden de minister van Financiën de laan uit te sturen. Van Misiekaba mocht Hoefdraad zijn koffers pakken en ophoepelen. Abdoel schaarde zich ook achter zijn fractieleider.

Hoefdraad had vrijdag tijdens zijn persconferentie de beschuldigende vinger over de economische situatie gewezen naar zijn voorganger Rusland. Hij zou niet de juiste gegevens verstrekt hebben aan hem als governor van de Centrale Bank van Suriname. De achterstallige schulden zouden volgens Rusland Srd 300 miljoen zijn, maar die bleken later echter Srd 1,4 miljard te zijn. Hoefdraad verweet de vaste commissie van Financiën in De Nationale Assemblee het werk niet goed gedaan te hebben. Abdoel was voorzitter van de vaste commissie.

Donderdag was er al een bespreking geweest met de NDP-fractie, vicepresident Ashwin Adhin, Hoefdraad en enkele andere ministers. Toen Hoefdraad om een korte termijn oplossing werd gevraagd over de wisselkoers, liep het volkomen uit de hand. Hoefdraad vroeg zich af wat de Assembleeleden afwisten van economie. Hij verliet de vergadering, iedereen verbouwereerd achterlatend. Daarna belegde hij de volgende dag zijn inmiddels berucht geworden persconferentie waarin hij uitviel tegen Rusland en de vaste commissie van Financiën. Hoefdraad, zei dat hij gecriminaliseerd wordt, terwijl tot 13 augustus vorig jaar hij geen verantwoordelijkheid had over het economisch beleid. Daarna volgden de niet mis te verstane reacties van de NDP'ers Misiekaba en Abdoel.

Het besluit dat de president uiteindelijk genomen heeft, zal gerespecteerd moeten worden door Misiekaba en Abdoel. Hoefdraad zal zich moeten verontschuldigen voor de uitspraken die door hem gedaan zijn. Er zal binnenkort een nieuwe governor van de Centrale Bank van Suriname aantreden.