vrijdag 22 januari 2016

Nieuwe governor Centrale Bank niet gelukkig met bemoeienissen cambio's

Gersie: 'Voor de cambio’s is geen rol weggelegd als spelbepaler'


Voor de cambio’s of wisselkantoren is geen rol weggelegd als spelbepaler. Dit zei Glenn Gersie, de nieuwe governor van de Centrale Bank van Suriname (CBvS), vanochtend, vrijdag 22 januari 2016, tijdens een door president Desi Bouterse belegde persconferentie. Gersie zei niet gelukkig te zijn met de huidige bemoeienissen van de cambio’s, zo bericht Waterkant.net.

Die mogen van minister Gillmore Hoefdraad van Financiën bemiddelen bij het toekennen van goedkopere dollars.

'Ik ben niet gelukkig met de omstandigheid dat de indruk wordt gewekt dat de cambio’s monetaire autoriteit zijn. Het kan goed bedoeld zijn, maar cambio’s hebben geen rol te vervullen als monetaire autoriteit', aldus Gersie. Dat de wisselkoersen moeten worden aangepakt staat buiten kijf.

De formele wisselkoersen voor dollar en euro zijn al lang verlaten. 'Onze grootste zorg vormen de wisselkoersen. Het is van groot belang stabiliteit te brengen. We moeten kijken hoe de wisselkoersen zo snel mogelijk lager te krijgen. We zullen vanaf het eerste moment proberen orde op zaken te stellen.'

Minister Hoefdraad spreekt met IMF, Wereldbank, IDB en Caribbean Development Bank...

Suriname verzoekt het IMF in februari financiële en technische ondersteuning


Internationale financiële instanties waarderen 'hervormingsinspanningen' Surinaamse regering


De minister van Financiën, Gillmore Hoefdraad, heeft begin van deze week besprekingen gevoerd met het IMF (deputy Managing Director Mitsuhiro Furusawa), de Wereldbank (Jorge Familiar, Vice President Latina America and Caribbean), en de IDB (Alexandre Meira da Rosa, Vice President Countries) in Washington DC. Verder heeft hij een telefonisch onderhoud gehad met de president van de Caribbean Development Bank,de heer Warren Smith

In die besprekingen is er verder duidelijkheid gegeven over het eigen stabilisatieprogramma dat vanaf het aantreden van de regering Bouterse-II is ingezet, zo bericht het ministerie vandaag, vrijdag 22 januari 2016, in een persbericht.

In het verlengde hiervan heeft de regering het Internationaal Monetair Fonds uitgenodigd om begin februari mogelijke financiële en technische ondersteuning te bespreken. Het IMF-team zal binnenkort ons land bezoeken om samen met de Surinaamse autoriteiten de financiële steun en technische bijstand vast te stellen. De IDB en de WereldBank zullen ook deel uitmaken van deze missie.

Tijdens het afgelopen bezoek aan Suriname in december 2015, ter finalisering van het jaarlijks surveillance rapport, raakte het IMF-team sterk onder de indruk van de serieusheid en reikwijdte van de aanpassingsinspanningen van de Surinaamse autoriteiten om het hoofd te bieden tegen de desastreuze effecten van de tot nog toe ergste grondstoffenprijsschok voor Suriname. Duidelijk werd in de besprekingen tussen Financiën en het IMF team onder leiding van Mitsuhiro Furusawa, dat het IMF tevreden was met de inspanningen getoond door Suriname op macro-economisch gebied en de reeds gaande en op handen zijnde institutionele hervormingen op het gebied van overheidsfinancien. Het IMF gaf aan dat zij substantiële financiering ter ondersteuning van de reservepositie van de Centrale Bank kan bieden, uitgebreide technische bijstand bij het verder ontwerp en de uitvoering van de hervormingen kan verlenen, en een extra impuls kan geven aan het vertrouwen binnen en buiten Suriname.

Met name de internationale gemeenschap zal ingelicht worden over de positieve beoordeling van de geschiktheid en levensvatbaarheid van het Surinaams aanpassingsprogramma.

Het programma is geenszins gedicteerd door het IMF. De Surinaamse regering ontwikkelde een eigen aanpassingsprogramma en voert dat sinds augustus 2015 met toenemend succes uit. Het IMF zal het programma dat is opgesteld door de overheid onderzoeken op de geschiktheid, haalbaarheid, en effectiviteit. Het IMF zal de programmering van kwantitatieve doelstellingen met betrekking tot de houdbaarheid van de betalingsbalans, schuld en de begroting beoordelen. Daarnaast zal het IMF de behoefte van Suriname aan technische bijstand voor het ontwerpen en implementeren van structurele hervormingen nagaan. Deze hervormingen gericht op hogere economische groei en werkgelegenheid, effectiviteit en financierbaarheid van het sociale beschermingsstelsel komen mogelijk in aanmerking voor technische bijstand op kosteloze basis.

Op grond hiervan zou de technische en financiële steun van het IMF niet alleen een 'verzekering' zijn tegen de wisselvalligheid van de grondstoffenmarkt, maar ook een kosteneffectieve ondersteuning van onze hervormingsinspanningen. Tevens houdt het een belangrijke internationale erkenning in van het fiscale en monetaire beleid en de hervormingsinspanningen die Suriname zich getroost.

Daarnaast hebben multilaterale banken, zoals de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank, de Wereldbank en de Caribische Ontwikkelingsbank ook reeds hun ondersteuning toegezegd aan de enorme hervormingsinspanningen van de overheid. De drie ontwikkelingsbanken zullen naast het IMF in de komende twee jaar ook substantiële financiering en technische hulp, verscheidene beleidsgebieden rakende, bieden aan Suriname, aldus het ministerie van Financiën.

Verklaring IMF 22 januari: 

IMF Statement on Suriname
Press Release No. 16/22
January 22, 2016

Mr. Daniel Leigh, the International Monetary Fund’s mission Chief for Suriname, issued the following statement today:

"The Surinamese authorities have approached the Fund to discuss the possibility of IMF financial support for their economic reform program in response to the sharp fall in international commodity prices. Several important policies have already been implemented in the context of this program with a view to strengthening the level of international reserves and paving the way for the economy to achieve sustained growth and financial stability.

“Together with our sister organizations–the Caribbean Development Bank, the Inter-American Development Bank, and the World Bank-we stand ready to help Suriname meet the economic challenges it is currently facing.

“At the request of the authorities, an IMF team will visit Paramaribo in the next few weeks for discussions on Suriname's reform program and financing needs."

Lichaam 26-Jarige houthakker bij Maho uit Saramaccarivier opgevist

Man met vader aan het werk in Reebergproject en verdween toen hij podosiri ging zoeken


Het lichaam van de 26-jarige houthakker Richerno Willems is gisteren opgevist uit de Saramaccarivier ter hoogte van het dorp Maho. Twee dagen eerder was aangifte van vermissing gedaan van de man, zo bericht de afdeling Public Relations van het Korps Politie Suriname vandaag, vrijdag 22 januari 2016.

Richerno was samen met zijn vader in het bos in het Reebergproject. Tijdens het werken zei hij op een moment, dat hij zijn mobiele telefoon ging halen uit de auto. Toen de vader bemerkte dat zijn zoon niet terugkeerde ging hij naar de auto. Een andere persoon die in het voertuig zat, vertelde de vader dat hij Richerno wel had gezien en dat hij een jachtgeweer had genomen en had gezegd dat hij podosiri zou gaan zoeken. Vanaf dat moment is de 26-jarige man niet meer gezien.

Een zoektocht in de buurt leverde niets op. Tijdens de zoekactie van de politie van Lelydorp, die werd bijgestaan door het Nationaal Leger, ontvingen de eenheden het bericht dat er een lijk dreef in de Saramaccarivier.

Bij confrontatie met de familie herkende de vader zijn zoon aan de kleding en het polshorloge. Er zijn jachtpatronen aangetroffen op het lijk, maar van het jachtgeweer ontbreekt nog elk spoor.

Tientallen HI-ambtenaren protesteren tegen hun ontslag

'Het ministerie heeft ons geadviseerd in de landbouw te gaan en kostgrondjes te gaan bewerken'


Tientallen medewerkers van het ministerie van Handel en Industrie (HI) hebben vandaag, vrijdag 22 januari 2016, geprotesteerd tegen hun ontslag dat eind deze maand ingaat. Het gaat om medewerk(st)ers uit Moengo en omgeving die een zoveelste Kort Geding van de Pertjajah Luhur in de terugroepingszaak rond Raymond Sapoen en Diepakkoemar Chitan, aangrepen om bij het gerechtsgebouw aan de Grote Combeweg hun ongenoegen en bezorgdheid te uiten, zo is te lezen op de website van De Ware Tijd.

Verschillende betogers verklaarden, dat ze eind december tot hun ontsteltenis ontdekten dat hun salaris niet was gestort. Zonder geld hebben ze de feestdagen en jaarwisseling doorgebracht. De stopzetting van hun loon vinden ze onmenselijk. Sommigen kregen een brief om zich te verweren, omdat ze volgens HI niet op het werk verschenen. Dit wordt door de betrokken ambtenaren met klem tegengesproken. Het betreft voornamelijk schoonmaak- en bewakingspersoneel, dat nu de wacht wordt aangezegd. De mensen werden begin 2015 in dienst genomen.

Wat hen steekt is, dat ze van de ene op andere dag brodeloos worden gemaakt, zonder dat de overheid rekening ermee houdt dat ze gezinnen te verzorgen hebben en leningen bij de bank moeten aflossen. 'Fa wi o sorgu un pikin die e go na fotoh na skoro en e tan ini internaat?', riep een vrouw. De mensen vinden het walgelijk dat vertegenwoordigers van het ministerie hen hebben geadviseerd 'in de landbouw te gaan en kostgrondjes te gaan bewerken'.

Een man vroeg zich hardop af of binnenlandbewoners alleen daarvoor geschikt zijn. Johannes Abedang, één van de demonstranten, zei dat terwijl zijn SZF-kaart tot 2018 geldig is hij van HI te horen kreeg, dat hij deze tot februari dit jaar kan gebruiken. Dan stopt ook deze medische voorziening. Abedang benadrukt, dat alle mensen die voor de verkiezingen in dienst werden genomen, worden ontslagen. 'Niet alleen mensen van ABOP, ook NDP'ers. Iedereen.'

OM onaangenaam verrast door beschuldigingen Bouterse aan adres rechterlijke macht

'Het OM zal nimmer meewerken aan ondermijning van zijn constitutionele positie'


Waarnemend procureur-generaal Roy Baidjnath Panday gaat vanmiddag, vrijdag 22 januari 2016, in een verklaring op Starnieuws in op uitspraken vanochtend gedaan door president Desi Bouterse tijdens zijn persconferentie, over vermeende inmenging van buitenlandse krachten binnen de rechterlijke macht. De president beweerde, dat het requisitoir in het 8 decemberstrafproces door buitenlanders wordt geschreven. Het staatshoofd uitte ernstige en ongefundeerde beschuldigingen aan het adres van de rechterlijke macht, waarvan het Openbaar Ministerie (OM) deel uitmaakt.

'Het OM heeft met stijgende verbazing kennisgenomen van de mededeling van de president van onze republiek op de heden gehouden persconferentie en wel met betrekking tot het schrijven van het requisitoir in de 8 december strafzaak door personen buiten het OM.

Het OM is bij wet uitgerust met de bevoegdheid om in strafzaken bij het gerecht het requisitoir te kunnen houden en doet volledig in eigen beheer en met eigen kader het voorwerk voor de tot stand brengen van het requisitoir. Betrokkenheid van derden in dat proces is geheel uitgesloten, aangezien het een autonome bevoegdheid is van het OM waaraan het nimmer enige concessie deed of zal doen.
Het OM kan zich derhalve niet terugvinden in het beeld dat geschetst is omtrent het schrijven van bedoeld requisitoir.

Het OM zal nimmer meewerken aan ondermijning van zijn constitutionele positie en verwacht dat op enig moment alle beschikbare informatie bevattende feiten of omstandigheden beschikbaar zal komen opdat een strafrechtelijk onderzoek kan worden ingesteld.'


(Red. De Surinaamse Krant/Starnieuws)

President Bouterse beweert dat door 'buitenland aangestuurde krachten' proberen Suriname te destabiliseren

Rechterlijke macht maakt volgens president deel uit van die krachten

'8 Decemberstrafproces staat ineens weer op de rol terwijl er wetgeving hierover is'


President Desi Bouterse heeft vanochtend, vrijdag 22 januari 2016, tijdens een persconferentie beweerd, dat er krachten zijn, aangestuurd door het buitenland, die proberen in Suriname onregelmatigheden te doen plaatsvinden, om het land te destabiliseren. Hier zou volgens de president de rechterlijke macht deel van uitmaken. Hij haalde aan, dat het 8 decemberstrafproces ineens weer op de rol is gekomen, terwijl er wetgeving hierover is, doelend op de Amnestiewet. Dit bericht Starnieuws.

'Ik ben er heilig van overtuigd, omdat de mensen van de rechterlijke macht niet achterlijk zijn. Die weten natuurlijk dat er wet- en regelgeving is. Het rekest wordt buiten geschreven. De requisitoir wordt buiten geschreven, overigens zij die het gaan schrijven, zijn al hier', aldus Bouterse.


Hij stelde niet bezig te zijn met sensatieverhalen om de aandacht af te leiden. Als men hem daarvan wil betichten, zo zei zij, 'dan kan ik er niets aan doen'. Hij zei niet dieper op de zaak in te kunnen gaan, 'maar de instanties zijn ermee bezig'.

'November, december hadden wij al tien man gespot, die zich met dit soort onoorbare praktijken bezighouden. Zij zijn terug en ze zijn zwaar bezig. Of het nou gaat om mensen uit Libië, Nederland of de Verenigde Staten, dat is niet belangrijk. Men moet weten dat ze professionals zijn en ze zijn momenteel weer in het land.'

Bouterse heeft de coalitiefractie van De Nationale Assemblee gevraagd hoe 'out of the blue sky' plotseling ondanks wet- en regelgeving we horen, dat de 8 decemberperikelen zich weer beginnen te roeren.

'Ik zeg wat is er aan de hand wanneer de rechterlijke macht de president, de voorzitter van De Nationale Assemblee, de individuele leden van De Nationale Assemblee wil dwingen om zaken anders te brengen dan wat zij met het volk hebben afgesproken. Ik zeg, denkt u dat deze grove inmenging, grove vertroebeling van de triaspolitica zomaar is komen binnenvallen? Ik zeg wees op uw hoede. Wij gaan de rechterlijke macht niet bespreken, wij hebben geen enkele behoefte, maar uiteraard zijn wij ook de medebewakers van de trias politica en zorgen wij dat conform de Grondwet er duidelijke scheiding is in de machten, de uitvoerende, wetgevende en rechterlijke macht.'

VHP-Assembleelid Sharman wil weten waar cambio's de vele Amerikaanse dollars vandaan halen

'Is het zwart geld? Is het drugsgeld? Waarom hebben ze alleen voor de SPSB gekozen?'

'Zolang de cambiohouders daarover geen openheid geven, is het voor mij een duistere zaak'


Het VHP-Assembleelid Dew Sharman wil duidelijkheid van de regering en de Vereniging van Cambiohouders hebben waar zij ineens zoveel Amerikaanse dollars en Euro’s tevoorschijn halen en zogenaamd bereid zijn mee te werken om de Amerikaanse dollar koers gestadig terug te brengen naar Srd 5,15. 

'Ik heb gehoord dat Remy Bhailal van de cambiohouders gezegd heeft, dat hij niet gaat aangeven van waar hij ze haalt. Ik vind het inderdaad een punt van bezorgdheid dat hij dat niet wil aangeven. Hij moet juist duidelijkheid geven aan de samenleving, want uiteindelijk gaat het om een stukje vertrouwen dat je wil herstellen in de Surinaamse munt. Is het zwart geld? Is het drugsgeld? Waarom hebben ze alleen voor de SPSB gekozen? Waarom betrek je niet alle banken? Je moet juist openheid geven en zeggen hoe je aan dat geld komt en waarom je de gelden verstrekt aan het bedrijfsleven en hoe je het terug gaat krijgen. Dit, zodat de samenleving een beetje tot rust komt', aldus Sharman vandaag, vrijdag 22 januari 2016, in het Dagblad Suriname.

Sharman stelt, dat al deze statements van betrokken actoren gewoonweg ruimte creëert voor ruis.

Zolang er geen duidelijkheid is waar die gelden vandaan komen, geeft men volgens de politicus ruimte voor speculatie. 'Dan gaan mensen inderdaad zeggen dat het misschien om zwart geld of geld uit een andere bron naar boven wordt gehaald.'

Sharman zegt, dat hij mensen niet kwalijk kan nemen als zij ervoor kiezen om zulke uitspraken te doen, omdat hij de juiste reden persoonlijk ook niet weet. 'Zolang de cambiohouders daarover geen openheid geven, is het voor mij ook een duistere zaak.'

De parlementariër stelt, dat indien het inderdaad om zwart geld gaat, het belangrijk voor de samenleving is om te weten of het om een gevestigde organisatie gaat, waarbij het cambiowezen zich leent voor duistere praktijken. Het feit dat een staatsbank als de Surinaamse Postspaarbank (SPSB) erbij betrokken is, maakt de situatie volgens hem erger. 'Er zijn wetten in die samenleving die allemaal nageleefd worden. Wij denken dan gelijk aan de Meldpunt Ongebruikelijke Transacties (MOT)', aldus de volksvertegenwoordiger.

Sharman zegt verder, dat het mogelijk is, dat de cambiohouders al de miljoenen Amerikaanse dollars, die de Centrale Bank van Suriname (CBvS) in de afgelopen periode heeft gebruikt om te interveniëren, zou hebben opgespaard. Deze interventies werden gepleegd toen de koers nog op Srd 3,35 stond. 'Zie nou het resultaat. Met de Amerikaanse dollar koers van Srd 5,40 maken ze tenminste Srd 2 winst op 1 Amerikaanse dollar', aldus Sharman.

Remy Bhailal, voorzitter van de Vereniging van Cambiohouders, zegt dat zijn recente reacties voor een heel andere sfeer hebben gezorgd, waardoor hij besloten heeft om voorlopig geen uitlatingen meer te doen.

Aanhoudende droogte in Suriname begint voor problemen te zorgen

Nickerie kampt met watertekort voor de rijstbouw

Toename watertransport naar gebieden die afhankelijk zijn van regenwater


Er is nog geen reden tot paniek, maar de aanhoudende droogte begint zich ook in Suriname te wreken. Dat schrijft althans vandaag, 22 januari 2016, de Ware Tijd. In Nickerie wordt al melding gemaakt van een tekort aan water voor de rijstbouw. De Surinaamsche Waterleidingmaatschappij (SWM) ziet een stijging in watertransport naar gebieden die afhankelijk zijn van regenwater. 

'Het gaat niet alleen om de aanhoudende droogte, maar ook om het feit dat het al maanden niet optimaal regent. Dit is het sluipende gevaar van de droogte die zich plotseling kan manifesteren in ernstige tekorten aan water', zegt Sukarni Sallons-Mitro, hoofd van de Meteorologische Dienst Suriname.

SWM-woordvoerder Edmond Blufpand laat weten, dat huishoudens die gebruik maken van kraanwater gemerkt zullen hebben dat de momenten dat er geen water uit de kraan stroomt, iets langer duren. 'In tijden van droogte moet het beschikbare water gedeeld worden met gebieden als Commewijne waar het al geruime tijd niet regent.'

De Meteorologische Dienst staat in nauw contact met het Nationaal Coördinatie Centrum voor Rampenbeheersing (NCCR). 

Truckchauffeur in Coronie gearresteerd voor smokkel vijf illegale Guyanezen

Chauffeur negeert stopteken politie en wordt klemgereden voor agenten


De politie van Coronie blijkt op vrijdag 8 januari een vrachtwagenchauffeur uit Nickerie aangehouden die in zijn truck vijf illegale Guyanezen te hebben. Dit bericht vandaag, vrijdag 22 januari 2016, het Dagblad Suriname. De man werd bij een korte verkeersactie voor het politiebureau gesommeerd te stoppen. De bestuurder gaf echter geen gevolg aan het stopteken en reed door. Agenten zagen zich genoodzaakt de achtervolging in te zetten en reden de vrachtwagen klem.

De chauffeur verklaarde dat hij het stopteken niet had gezien. Tijdens controle in de container van de vrachtwegen werden vijf illegale Guyanezen aangetroffen, vier mannen en een vrouw. Het vijftal kon tijdens navraag geen documenten overleggen.

De bestuurder werd na overleg met een lid van het Openbaar Ministerie in verzekering gesteld. De vijf illegalen zijn in vreemdelingenbewaring genomen.

Anthony Caram: 'Monetaire maatregelen zijn noodzakelijk, maar niet voldoende'

'Er zal een nationaal spaarfonds moeten worden gevormd'


Tijdens de conferentie van De Moederbond 'Een wetenschappelijke visie die leidt tot een planmatige en duurzame ontwikkeling', ter gelegenheid van het 65-jarig bestaan van deze vakcentrale, sprak prof. dr. Anthony Caram gisteren over de recente monetaire ontwikkelingen in ons land, zo bericht het Dagblad Suriname vandaag, vrijdag 22 januari 2016. Met betrekking tot de achterliggende oorzaken van de uitdagingen waarmee wij geconfronteerd worden, zei Caram dat deze naar zijn stellige indruk niet primair het gevolg zijn van een gebrek aan kennis en ervaring met betrekking tot economische verschijnselen en de werking van monetaire mechanismen. Zij zijn veeleer het gevolg van een doelbewuste keuze voor een populistisch geaard beleid.

Zowel theoretisch als praktische argumenten benadrukken volgens Caram de noodzaak van het voeren van een monetair beleid, dat gebaseerd is op een doelmatig compromis tussen de extreme paradigma’s. Een voorzichtig monetair beleid en economische groei zijn nodig om voldoende financiële buffers op te bouwen voor het opvangen van onvoorziene tegenvallers. Hoewel de geschetste interne en externe economische schokken de problemen voor onze economie hebben doen ontstaan, stelde Caram dat Suriname met dergelijke schokken zou kunnen leven indien de Staat financiële buffers had opgebouwd.

'Om verscheidene redenen deel ik de opvatting van André Telting dat de waarde van de internationale reserve voldoende moet zijn voor de dekking van de import gedurende een periode van 6 maanden. In deze dekkingsratio schuilt dan deels de gewenste buffer. Daarnaast zal een nationaal spaarfonds moeten worden gevormd', zei Caram.

Ondanks duidelijke signalen dat er een omslag op komst was, kiest de regering niet voor ombuiging van haar uitgavenbeleid. Bij het aangaan van schulden speelt het Bureau voor de Staatsschuld niet de rol die hem bij wet is toevertrouwd. De Centrale Bank vervult goeddeels de rol van schuldbemiddelaar. Hierdoor neemt het risico toe dat haar wettelijke kerntaak, gericht op het bevorderen van de stabiliteit in de waarde van de geldeenheid, in het geding komt. Het vertrouwen verdwijnt verder doordat de Centrale Bank tegelijkertijd, via interventies op de valutamarkt, de koers van onze munt ten opzichte van de Amerikaanse dollar tracht te stabiliseren.

Het vertrouwensherstel kan voor Caram worden bevorderd indien de monetaire autoriteiten met parlementaire instemming gezamenlijk een bindende verklaring doen uitgaan dat de Staat vooralsnog geen of slechts een beperkt beroep zal doen op de kredietfaciliteiten van de Centrale Bank. Haar kredietbehoeften dienen op de markt dan wel in het kader van internationale samenwerkingsverbanden te worden gedekt. Strikte beteugeling van de kredietverlening en deugdelijke transparantie over de filosofie achter het budgettaire en monetaire beleid zullen ook leiden tot de vereiste unificatie van de koersen op de valutamarkt.

De Centrale Bank moet in het vervolg absolute prioriteit geven aan uitvoering van haar kerntaken. Monetaire maatregelen zijn noodzakelijk, maar bij monde van Caram helemaal niet voldoende. Additionele, samenhangende op korte en langere termijn werkende maatregelen zijn vereist.

Met behulp van het macro-economische Surya simulatiemodel is recent globaal berekend wat het effect is van alternatieve beleidspakketten op de economie. Exercities met dit model indiceren dat voorlopig niet valt te ontkomen aan daling van de productie, van de koopkracht van de bevolking en van het oplopen van de werkloosheid. Dit sombere beeld zal zich ook bij het doorvoeren van diepingrijpende maatregelen voordoen. Zo zullen het constant houden van de nominale lonen, hervormingen in de sfeer van belastingen en subsidies, vermindering van de consumptieve bestedingen door een effectieve kredietbeperking en verhoging van de productie in 2016 onvoldoende resultaat opleveren. Een uit balans gegroeide economie kan nu eenmaal niet op korte termijn recht worden getrokken.

'De vraag is of wij de wijsheid, discipline en bereidheid hebben een rigoureus stabiliteits- en groeiprogramma op eigen kracht ten uitvoer te brengen. Indien wij deze vraag ontkennend beantwoorden dienen wij niet te schromen een beroep te doen op organisaties, zoals het Internationale Monetaire Fonds, voor steun en begeleiding gekoppeld aan het verkrijgen van conditionele overbruggingsfinanciering', aldus Caram.

Nederlanders doen in Suriname onderzoek naar zikavirus

Onderzoekers gaan eigenschappen virus en effecten op zenuwstelsel onderzoeken


Het Erasmus MC in Rotterdam gaat de gevolgen van het zikavirus onderzoeken en krijgt hierbij hulp van Surinaamse collega's. Dit bericht de nieuwswebsite nu.nl vandaag, vrijdag 22 januari 2016. 
Het zikavirus waart rond in Latijns-Amerika en zorgt voor koorts, gewrichtsklachten en huiduitslag. Deze klachten verdwijnen binnen een week.
Zwangere vrouwen worden wel gewaarschuwd voor het virus. De baby loopt hierdoor mogelijk kans op microcefalie, wat zorgt voor een te kleine schedel en onvolgroeide hersenen. De landen El Salvador, Brazilië en Colombia hebben vrouwen zelfs geadviseerd om een zwangerschap uit te stellen vanwege het rondwarende zika-virus.

Volgens de NOS vertrekt een groep onderzoekers binnenkort naar Suriname om onder meer de eigenschappen van het virus en de effecten ervan op het zenuwstelsel te onderzoeken. Het wetenschappelijke bewijs voor de link tussen het virus en de hersenafwijking ontbreekt nog. Vorig jaar werden er 3.500 baby's met de afwijking geboren.
Ook is er geen vaccin om infectie te voorkomen en geen medicijnen die de ziekte tegengaan.

De Amerikaanse volksgezondheidsdienst CDC (Centers for Disease Control and Prevention) waarschuwt zwangere vrouwen om Latijns-Amerika en de Cariben voorlopig te mijden. Het gaat om Brazilië, Colombia, El Salvador, Frans-Guyana, Guatemala, Haïti, Honduras, Martinique, Mexico, Panama, Paraguay, Puerto Rico, Suriname en Venezuela.

Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken ziet nog geen reden om het reisadvies aan te passen. Er zijn tien Nederlanders besmet met het virus, waarschijnlijk hebben zij de ziekte opgelopen in Suriname.
België adviseert zwangere vrouwen hun reis naar een van die landen uit te stellen.

SLM wil alweer af van de 'nieuwe' Airbus A340-313

Er zouden klachten zijn over 'krap zitten' in vliegtuig


Leasecontract openbreken zou financiële gevolgen kunnen hebben


De Surinaamse Luchtvaart Maatschappij, SLM, wil de pas aangeschafte Airbus A340-313 van de hand doen. Dat meldt de Times of Suriname vandaag, vrijdag 22 januari 2016. Het toestel voldoet niet. Maar. of de maatschappij ook ervan af komt, is zeer de vraag.

De mogelijkheden zijn zeer beperkt. Het toestel is voor maar liefst vijf jaren geleased. Volgens de krant gaat het om ‘waterdicht’ contract waar weinig aan te tornen valt. In regeringskringen wordt het ook goed beseft.

'Ik weet niet in hoeverre het mogelijk is om af te komen van het vliegtuig', zegt minister Andy Rusland van Transport, Communicatie & Toerisme. Het bedrijf heeft al financiële problemen genoeg.

Het leasecontract openbreken zou financiële gevolgen kunnen hebben en die kan de SLM nu missen. Het heeft er dus veel van weg, dat de passagiers het met de A340-313 moeten doen de komende vijf jaar.

De klacht is vooral, dat het krapper zitten is dan in het vorige toestel van de SLM. De vorige directie van de SLM is de laan uitgestuurd, ook vanwege de ‘miskoop’. De Airbus moet de Mid-Atlantische route onderhouden.

Fiscaal jurist Makka: 'Monetaire reserve Centrale Bank bereikt niveau van 2006/2007'


Monetaire reserve CBvS bedraagt eind december 2015 330 miljoen Amerikaanse dollar


De monetaire reserve bij de Centrale Bank van Suriname (CBvS) zakt verder en heeft eind december 2015 een bedrag van 330 miljoen Amerikaanse dollar bereikt. Volgens fiscaal jurist Robby Makka gaat het om een dal dat vergelijkbaar is met de jaren 2006 en 2007. In 2006 stonden deze reserves nog op 237.2 miljoen. Daarna begon zij een opwaartse trend te vertonen naar de 403.3 miljoen in 2007. 

Volgens de analyse van de fiscaal jurist is duidelijk, zo schrijft het Dagblad Suriname vandaag, vrijdag 22 januari 2016, dat de monetaire reserves een flinke groei hebben gemaakt tot december 2012, alwaar het bedrag een piek van 1.008.4 miljoen Amerikaanse dollar bereikte. Een jaar daarna, in 2013, doken deze reserves naar 778.8 miljoen. De afname van de reserves was na de piek van december 2012, gelijk in januari 2013 te merken toen het bedrag met 34.1 miljoen slonk naar 974.3 miljoen Amerikaanse dollar.

In maart 2015 merkte Makka reeds op, dat er sprake was van een diepste val van de reserve sinds 2009. Dat was het slechtste ooit sinds het 1e kwartaal van 2009. De monetaire reserve bedroeg per eind juli 2015, weken voor de nieuwe regering aantrad, 460.7 miljoen Amerikaanse dollar. Nu is dat 330.2 miljoen.

Wat achtergelaten was door het Nieuw Front (NF) is ruim 331.9 miljoen meer (augustus 2010 minus december 2015). Uit de analyse van Makka is te zien, dat de Nieuw Front 3-regering rond de periode van de presidentverkiezingen in augustus 2010 met de Mega Combinatie (MC) als winnaar, 662.1 miljoen Amerikaanse dollar spaarde. Dit bedrag droeg het NF volgens de analyse van Makka over aan de Mega Combinatie (MC) ofwel oud CBvS-governor André Telting droeg deze spaarpot over aan Gilmore Hoefdraad, de toenmalige CBvS governor.

Nooit eerder was de monetaire reserve binnen de NDP-I regering onder de grens van 600 miljoen Amerikaanse dollar gekelderd. In de maand februari 2015 was dat wel het geval (577.7 miljoen). ‘Sinds toen is het dus erger geworden’, meent de fiscaal jurist.

Albinataxi's aan Waterkant niet van zins te verhuizen naar Drambrandersgracht

'Nieuwe locatie is te ver en de mensen zullen geen extra taxi nemen om er naar toe te gaan'


Chauffeurs van 'Albinataxi’s' willen niet van de standplaats nabij de oude veersteiger verhuizen naar Drambrandersgracht, naast Millers Markt. Zij vrezen verlies van klanten en daarmee minder verdiensten. Dat bericht de Ware Tijd vandaag, vrijdag 22 januari 2016.

De voorzitter van de Vereniging van Taxi's Paramaribo-Albina, Eddy Austen, geeft als voorbeeld aan, dat wanneer mensen op de markt of in het centrum goederen kopen, ze niet ver hoeven te lopen naar de huidige standplaats. De nieuwe locatie is te ver en de mensen zullen geen extra taxi nemen om er naar toe te gaan.

De vereniging had districtscommissaris Jerry Miranda van Paramaribo Noordoost voorgesteld dat de taxi's na het voorgenomen herstel van het afwateringssysteem bij de oude veersteiger terug gaan naar de huidige standplaats, die ze tijdelijk zouden moeten verlaten. Ook hebben ze gevraagd om daar een platform voor hen te maken met een in- en uitrit, waardoor ze niet meer op straat hoeven te parkeren. 'Wij hebben niets meer vernomen van de dc en we horen plotseling dat we naar Drambrandersgracht moeten', aldus Austen.

Miranda, die niet veel wil zeggen over de kwestie, bevestigt dat de Albinataxi's naar Drambrandersgracht moeten verhuizen in verband met ordening van de binnenstad. Hij zegt dat het voorstel van de Albinataxi's miljoenen gaat kosten en dat geld heeft de overheid niet. Hij heeft beloofd de vereniging binnenkort uit te nodigen voor een gesprek.

Douane Suriname wil onder nieuwe leiding meer inkomsten genereren en belastingontduiking bestrijden

Voorzitter Douanebond: 'Kartopawiro heeft ruim 35 jaren ervaring in korps en is zeker geschikt'


Glenn Kartopawiro heeft gisteren zijn eerste werkdag gehad als waarnemend hoofd van de Douanedienst. Hij heeft overgenomen van Ruben Mendonça die met pensioen is gegaan. 'Kartopawiro is iemand met ruim vijfendertig jaren ervaring in het korps en is zeker geschikt voor de functie', zegt Romeo Chin A Loi, voorzitter van de Douanebond, vandaag, 22 januari 2016, in de Ware Tijd.

Mendonça heeft ruim twee jaar in de functie gediend en was voornamelijk belast met het implementeren van Asycuda World ( Automated SYstem for CUstoms DAta), het nieuw geautomatiseerd administratiesysteem van de Douanedienst. De bedoeling is om transparantie in de transacties tussen de douane en het bedrijfsleven te brengen. Het doel is indamming van corrupte praktijken, waarbij de ambtenaren hand en spandiensten aan handelaren verlenen om hun belastingplichten te omzeilen.

Naast Kartopawiro is Glenn Cruickshank benoemd tot adjunct hoofdinspecteur. Samen zijn zij belast met de algehele leiding van 's lands belangrijkste staatskasbewaarders.

Hun aanstelling moet worden gezien in het licht van de algehele reorganisatie die de regering aan het doorvoeren is in haar financiële huishouding. Het hoofddoel is om de inkomsten van de Staat te maximaliseren en om de verliezen door belastingontduiking te bestrijden. Chin A Loi juicht de veranderingen toe, maar is kritisch.

Financiële problemen bij politie? Voor pand Regionaal Bijstandsteam in Albina wordt Srd 8.500 huur per maand betaald

Regiocommandant Oost politie: 'Ik moet eerst goed uitzoeken hoe dit alles in elkaar zit'


Het Dagblad Suriname bericht vandaag, vrijdag 22 januari 2016, dat de redactie 'uit welingelichte bronnen' heeft vernomen, dat het Korps Politie Suriname over allerlei financiële problemen klaagt. Maar, toch is een afdeling van het Regionaal Bijstandsteam  ondergebracht in een pand aan de Luitenant Weyneweg te Albina waarvoor op dagbasis Srd 300 huur wordt betaald en dat is dus per maand Srd 8.500. 

De regiocommandant van Oost, commissaris Franklien Amier, zegt in een reactie geen zicht te hebben over dit deel, omdat de leiding van het korps daarmee belast is. Amier bevestigt wel, dat een onderafdeling van het Regioniaal Bijstandsteam op dat adres ondergebracht is. Vroeger was de Anti Terreur Eenheid (ATE) daar ondergebracht.

'Het gaat in feite om minimaal een groep van vier tot zes mannen', zegt Amier. Met betrekking tot bedragen wilde de regiocommandant in deze fase geen uitspraken doen. 'Ik moet eerst goed uitzoeken hoe dit alles in elkaar zit. Het gaat om een afdeling die in voorkomende gevallen assistentie verleent, zowel aan Moengo als aan Albina.'

Het dagblad schrijft verder te hebben vernomen, dat er momenteel per dienst twee personen in het gebouw bivakkeren. Dit komt de Staat uiteindelijk duurder te staan, aldus het Dagblad Suriname, dan wanneer de twee personen in een hotel zouden worden ondergebracht.

Bert Schreuders zou logo Boshuizen Training & Consultancy hebben misbruikt

Directeur Boshuizen Training & Consultancy doet aangifte van fraude tegen Schreuders


Schreuders: 'Zij zit met een fantasieverhaal dat van achteren en van voren niet klopt en moet naar het PCS'


Nadat Boshuizen Training & Consultancy al drie maanden adverteert, dat Bert Schreuders en Estrella Alidikromo niet meer aan de organisatie verbonden zijn, verbreekt directeur Usha Sewmangal het stilzwijgen. Hoewel de directie beweert dat het tweetal ontslagen is, zegt Schreuders dat hij en Alidikromo er zelf de brui aan hebben gegeven.

'Het is je reinste flauwekul. Ik ben zelf opgestapt. Ik wilde het instituut helpen, maar met slechte honden is het moeilijk hazen vangen. Ze is paranoïde en moet naar PCS (Psychiatrisch Centrum Suriname)', zegt Schreuders (zie foto - Bron: Stomix.nl) vandaag, vrijdag 22 januari 2016, in de Ware Tijd.

Sewmangal beschuldigt Schreuders, die als docent aan de opleiding verbonden was, van verduistering, valsheid in geschifte en oplichting. 'Hij heeft ons logo gekopieerd en misbruikt voor een bedrag van Srd 70.000.'

Schreuders: 'Het stinkt er van alle kanten. Zij heeft me op mijn ziel getrapt. Zij zit met een fantasieverhaal dat van achteren en van voren niet klopt.'

Sewmangal: 'Wij willen mensen erop attenderen dat zulke figuren nergens meer aan de slag gaan.' Ze heeft aangifte gedaan bij de politie van het station Munder, waar de afdeling Fraude gevestigd is.

Agent van politie Hopkinson (NDP) wil maar wat graag in het pluche van vertrekkend Assembleelid Parmessar plaatsnemen

Jonge NDP'er bereidt zich deze dagen voor op zijn aantreden in het parlement


Roché Hopkinson staat te popelen om namens de NDP tot De Nationale Assemblee (DNA) te worden toegelaten. Hij bereidt zich mentaal voor en bestudeert het ordereglement. De 25-jarige agent van het Korps Politie Suriname Hopkinson maakt zich op om door te schuiven in De Nationale Assemblee (DNA). 

Samen met Rajiv Ramsahai uit Commewijne, die al enkele maanden in het college zit, zal hij een van de jongste leden zijn in de parlementaire geschiedenis. Ze zijn beiden van de NDP. Volgens de kandidatenlijst van de partij voor Paramaribo schuift Hopkinson door als een NDP-Assembleelid in dit kiesdistrict het parlement verlaat. Rabin Parmessar zal dat per 31 januari doen, nu hij tot directeur van de NV Energiebedrijven Suriname, EBS, is benoemd.

Het parlement zal het Centraal Hoofdstembureau Suriname (CHS) moeten laten weten dat er een vacature is. Het CHS op zijn beurt moet het hoofdstembureau - in dit geval van Paramaribo - informeren, dat vervolgens moet vaststellen wie de vacature moet bezetten.

Hopkison is zich ervan bewust, dat het parlementaire werk enerverend en zenuwslopend kan zijn, maar hij zegt het vol overgave en passie te zullen doen. De eerste weken in het parlement zal hij gebruiken om zich het reilen en zeilen op zijn nieuwe werkplek eigen te maken. Hij vindt niet dat een DNA-lid zich voor specifieke vakgebieden moet inzetten.

'Een DNA-lid moet van alle markten thuis zijn, ongeacht zijn politieke partij en district.' Hopkinson stelt wel, dat het kan voorkomen dat bepaalde zaken iemand na aan het hart liggen. Voor hem zijn dat Justitie en Politie en Sport- en Jeugdzaken, wegens zijn vorige functie als jeugdparlementariër en zijn werk als politieman.

Wet 80-20 op Curaçao krijgt eindelijk zijn beslag

Minister Larmonie-Cecilia: 'De wet is nu meer dan ooit nodig'
 

Alles wijst erop dat de Wet 80-20 in februari geaccordeerd wordt. Dat heeft verantwoordelijk minister Ruthmilda Larmonie-Cecilia gisteren tijdens een persconferentie verklaard, zo bericht het Antilliaans Dagblad vandaag, vrijdag 22 januari 2016. Volgens de bewindsvrouwe is de wet nu meer dan ooit nodig. 

Zij verklaarde, dat het voor de regering een uitdaging is om ervoor te zorgen dat buitenlanders die hier een onderneming beginnen, lokale mensen in dienst nemen.

De regering heeft kennis genomen dat mensen van een bepaalde nationaliteit een zaak hier beginnen, maar daarbij geen lokale mensen in dienst nemen. Zo antwoordde de minister op de vraag van een vragensteller die het specifiek had over Chinezen die een onderneming opzetten en daar geen lokale werknemers aannemen.

Larmonie-Cecilia zei dat het tijd is dat de regering met deze mensen in gesprek gaat. Wanneer een werkvergunning voor een buitenlandse kracht wordt aangevraagd, zal de overheid die niet afgeven als er lokale werkkrachten beschikbaar zijn. Het is de taak van de overheid om de werkgelegenheid van de bevolking te garanderen, aldus de bewindsvrouw.

Ter informatie:

Gemeente Winterswijk maakt nieuwe straatnaamborden voor Winterswijkstraat op Curaçao

Toeriste ziet de erbarmelijke staat waarin de straatnaamborden verkeerden en besluit tot actie


De gemeente Winterswijk heeft nieuwe straatnaamborden laten maken voor de Winterswijkstraat op Curaçao. De straat in Marie Pampoen wordt voorzien van nieuwe borden door de gemeente naar een verzoek van een Winterswijkse toerist. De Gelderlander berichtte woensdag over het initiatief van de gemeente, alds het Antilliaans Dagblad van vandaag, vrijdag 22 januari 2016. 

De geboren Winterwijkse Herma van Engeland-Hoekstra was op vakantie op Curaçao toen ze zag dat de borden in erbarmelijke staat verkeerden (zie foto - Bron: De Gelderlander). Een mailtje naar de gemeente haalde in eerste instantie niets uit, tot ze burgemeester Thijs van Beem benaderde. Die reageerde enthousiast en besloot het verzoek te honoreren.

De Winterswijkse wethouder Rick Gommers overhandigt op onderstaande foto het straatnaambord aan mevrouw Van Engeland-Hoekstra.


'De gemeente stuurt de borden zelfs op naar mijn vakantieadres; ik heb al gewaarschuwd dat er anderhalve meter Winterswijk aankomt', liet ze weten tegenover de regionale Nederlandse krant.

Begin volgende maand komt Engeland-Hoekstra weer op vakantie naar Curaçao en hoopt ze de borden te kunnen laten installeren. 'Al is het een stuk moeilijker om daar met de juiste persoon in contact te komen.'

Curaçao kampt met medicijntekorten

Op Curaçao is maar één leverancier en die is weer afhankelijk van zijn toeleveranciers


Medicijntekorten zijn op Curaçao aan de orde van de dag. Dat zegt apotheker Ben Bolhuis van Botika Brievengat. 'Het probleem is bekend. Het is een normaal onderdeel van de dagelijkse praktijk', aldus Bolhuis vandaag, vrijdag 22 januari 2016, in het Antilliaans Dagblad. 

In Nederland luidde brancheorganisatie van apothekers KNMP deze week de noodklok wegens sterk toenemende medicijntekorten. Vorig jaar waren er in Nederland 625 medicijnen gemiddeld zes tot negen maanden niet verkrijgbaar in de apotheek.

Hoe de getallen op Curaçao zijn weet Bolhuis niet. Er is geen overkoepelende organisatie die deze tekorten voor alle botika’s bijhoudt. Het probleem op Curaçao ligt tevens ingewikkelder dan in Nederland, legt hij uit. Waar het tekort in Nederland te wijten is aan productieproblemen van een fabrikant kunnen apothekers daar nog informeren bij andere leveranciers. Op Curaçao is er maar één leverancier geregistreerd. Ook die leverancier is weer afhankelijk van zijn toeleveranciers. Daarnaast wordt er een sociaaleconomische afweging gemaakt of Curaçao, als kleine afzetmarkt, wel interessant genoeg is om een medicijn op de markt te brengen.

En alhoewel er officieel is vastgelegd dat de leverancier een voorraad voor drie maanden moet hebben, blijkt de praktijk anders. Gevolg is dat met grote regelmaat een of meerdere medicijnen niet te verkrijgen zijn op het eiland. Bolhuis haalt een hartgeneesmiddel als voorbeeld aan. De registratie voor dit medicijn is verlopen en de leverancier op Curaçao heeft besloten dit geneesmiddel niet opnieuw te registreren. Gevolg: het middel is niet meer te verkrijgen.

De tekorten die in Nederland heersen, komen - zo verwacht de apotheker die al ruim 25 jaar actief is op het eiland - twee keer zo hard aan op Curaçao. Bij een tekort aan medicijnen hebben apothekers de mogelijkheid om middelen in te kopen in Nederland en te importeren. Zo is een bepaalde dosering van een antibioticum voor kinderen al tijden niet te verkrijgen op het eiland, maar ook in Nederland op. Daarmee is het niet meer verkrijgbaar op het eiland. Dat levert soms vervelende situaties op zegt Bolhuis, die dus dagelijks bezig is de medicijnenvoorraad op orde te houden.

Het duurt tot zo’n twee weken voordat de middelen vanuit Nederland op het eiland aanwezig zijn. 'Sommige patiënten kunnen wel even zonder medicijnen, maar anderen moeten deze blijven slikken', legt Bolhuis uit. In dat geval wordt er door de apothekers onderling geïnformeerd of iemand het middel nog heeft liggen. Ook wordt het ziekenhuis gevraagd of zij het medicijn nog op voorraad hebben. Mocht dit niet het geval zijn, moet het middel dus uit Nederland worden gehaald. Dat duurt tot twee weken. Als er dan toch dringend medicijnen moeten worden geslikt wordt door de apotheker samen met de huisarts gezocht naar een oplossing.

Politie houdt in Lelydorp op vrijdagen na sluiting winkels extra controles

Bewoners klagen over hangjongeren, illegale bromfietsraces en luide muziek uit auto's


Vanaf vandaag, vrijdag 22 januari 2016, houdt de politie van Lelydorp acties op het weggedeelte tussen De Crane- en de Javaweg. Deze acties zullen elke vrijdag plaatsvinden na sluitingstijd van de winkelzaken. De politie van dit ressort krijgt geruime tijd aangiften vanuit de gemeenschap en meldingen van bellers via de Centrale Meldkamer dat zij last ondervinden van hangjongeren, illegale bromfietsracers en overluid muziek vanuit geparkeerde auto’s, zo bericht de afdeling Public Relations van het Korps Politie Suriname.

Met de districtscommissaris is naar mogelijke oplossingen gezocht voor de geconstateerde onacceptabele gedragingen. Alle genomen acties hebben tot nog toe niet het gewenste resultaat opgeleverd.

De politie voelt zich daarom genoodzaakt elke vrijdag de acties te gaan verscherpen. De politie doet een beroep op de gemeenschap om zich na sluitingstijd van de winkelzaken niet onnodig op te houden voor inritten en de warungs. Ook is gebleken dat de groep ordeverstoorders zich voor de gesloten winkelzaken ophouden.

Eenieder die geen gevolg geeft aan deze oproep zal als overtreder worden aangemerkt en worden overgebracht naar het politiebureau. Vooral bij de bromfietsers zal streng worden gelet op hun papieren.

Indien blijkt dat bromfietspapieren niet in orde zijn, zal de bromfiets in beslag worden genomen en de overtreder worden geverbaliseerd.

Een onopvallend team van de politie zal de kleuren en de kentekennummers van de auto noteren, van waaruit te luide muziek te horen is.

President Bouterse sust de gemoederen in kwestie Hoefdraad

Bouterse geeft vandaag tijdens persconferentie tekst en uitleg


De crisis die publiekelijk was ontstaan na vorige week vrijdag, toen minister van Financiën Gillmore Hoefdraad zijn gewraakte persconferentie hield, is door president Desi Bouterse tot bedaren gebracht. Hij heeft een week lang met verschillende mensen gesproken om de zaak op te lossen. Iedereen blijft op zijn post en Glenn Gersie wordt de nieuwe governor van de Centrale Bank van Suriname (CBvS). De scheuren zouden zijn gelijmd.

Minister Gillmore Hoefdraad is terug in Suriname en heeft in bijzijn van de president met alle betrokkenen vrede gesloten, zo schrijft Starnieuws vanochtend, vrijdag 22 januari 2016. Hij accepteert ook Gersie als zijn opvolger bij de CBvS. Dat Hoefdraad niet door één deur kon met Gersie, die directeur Monetaire en Economische Aangelegenheden van de CBvS was, wordt achter zich gelaten. In april 2013 viel Gersie in ongenade bij Hoefdraad. Er was sprake van een vertrouwenscrisis. Gersie moest verplicht verlof opnemen, waarna de dienstbetrekking met hem werd beëindigd.

De ruzie begon al een dag voor de persconferentie, donderdag, toen Hoefdraad boos een vergadering met de coalitiefractie had verlaten. Hem werd gevraagd door NDP-fractieleider André Misiekaba hoe op korte termijn de financieel-economische problemen aangepakt zouden worden. Vooral de op hol geslagen wisselkoers was een heet hangijzer. De vergadering werdniet voortgezet nadat Hoefdraad was verdwenen.

Daarna volgende de volgende dag de persconferentie waar de voormalige minister van Financiën, Andy Rusland, publiekelijk door Hoefdraad werd afgevallen. Rusland zou cijfers achtergehouden hebben en de governor van de CBvS verkeerd geïnformeerd hebben. De achterstallige schulden bleken volgens Hoefdraad niet Srd 300 miljoen, zoals beweerd was door Rusland, maar Srd 1.4 miljard te zijn. Rusland heeft tot nu toe deze zaken niet publiekelijk weerlegd.

De president houdt later vandaag een persconferentie waar hij in zal gaan op de ontwikkelingen na vrijdag. Misiekaba, Amzad Abdoel, Rusland en Hoefdraad hebben na inspanningen van Bouterse de zaak bijgelegd.

Houten woning in Latour, Paramaribo, afgebrand

Bewoners waren vrijdag naar binnenland vertrokken


Een houten woning aan de Goedehoopweg te Latour in Paramaribo is gisterochtend volledig afgebrand. De woning was niet aangesloten op het elektriciteitsnet, zo bericht de afdeling Public Relations van het Korps Politie Suriname vandaag, vrijdag 22 januari 2016.

De bewoners waren ten tijde van de brand niet thuis. Buurtbewoners wisten te vertellen, dat de bewoners vrijdag vertrokken zijn naar het binnenland. Volgens informatie moet een moeder met haar vier kinderen in de woning hebben gewoond. De brandweer heeft nablussingswerkzaamheden verricht.

De oorzaak van de brand is nog niet bekend. De woning was ook niet verzekerd. De Forensische Opsporing is bezig met het onderzoek.

Max Nijman krijgt zaterdag 30 januari zijn laatste rustplaats in Suriname

Nijman wordt binnenkort in Amsterdamse muziektempel Paradiso herdacht


De deze week op 74-jarige leeftijd in Leiderdorp overleden muzieklegende Max Nijman zal in Suriname worden begraven. De familie van Nijman heeft besloten, dat hij in zijn geboorteland zijn laatste rustplaats zal hebben.

Na een herdenking in de Amsterdamse muziektempel Paradiso Amsterdam zal de zanger zijn laatste reis maken en op zaterdag 30 januari in Paramaribo ter aarde worden besteld. Dit heeft zijn platenlabel Top Notch bekendgemaakt.

President Desi Bouterse had de hoop uitgesproken dat Nijman in Suriname zou worden begraven.  Nijman zal een grootse begrafenis krijgen in Suriname.

Binnenkort zal meer bekend worden gemaakt over de herdenking in Paradiso te Amsterdam evenals over de staatsbegrafenis in Suriname, aldus Top Notch.