zaterdag 23 januari 2016

RIVM in Nederland raadt zwangeren af om naar tropen te reizen vanwege zikavirus

'Wij adviseren zwangere vrouwen om twee keer over zo'n reis na te denken'

'We verwachten dat het virus zich ook op Curaçao gaat verspreiden'


Zwangere vrouwen kunnen beter niet naar gebieden waar het zikavirus heerst reizen. Dat is de mening van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Grote delen van Zuid- en Midden-Amerika hebben te maken met een uitbraak van het zikavirus, dat ervan wordt verdacht de hersenen van ongeboren baby's aan te tasten. Ook in Nederland is het virus inmiddels opgedoken.

Brazilië vecht tegen een ongekende uitbraak van het zikavirus. Duizenden pasgeboren baby's raken erdoor verstandelijk gehandicapt. De boosdoener is een mug, die op weg is naar Europa.

In het actualteitenprogramma Nieuwsuur zei Jaap van Dissel van het Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVM vanavond, zaterdag 23 januari 2016: 'Wij adviseren zwangere vrouwen om twee keer over zo'n reis na te denken. Overweeg of het nou verstandig is en laat je informeren.
Er zijn in de tropen ook nog vele andere ziekten die je niet wilt oplopen als je zwanger bent. En wat betreft de gebieden waar het zika-virus ook nog eens heerst, zeggen we: als het geen noodzakelijke reis is, stel het dan uit. Ga naar een andere bestemming.'


Voor een lijst met landen waar het zika-virus op dit moment heerst verwijst het RIVM naar de website van Europese Centrum voor Ziektepreventie.


Het zikavirus is voor volwassenen niet gevaarlijk, maar kan bij het ongeboren kind leiden tot hersenafwijkingen als microcefalie. De schedel is dan te klein waardoor de hersenen zich niet goed ontwikkelen en het kind gehandicapt kan zijn.

Inmiddels hebben zich tien Nederlanders gemeld met het virus. Zij hebben het opgelopen in Suriname. Omdat de mug die het zika-virus overbrengt in Nederland niet voorkomt, heeft het virus hier weinig kans. Maar op de Antillen en in Suriname kan het virus zich wel verspreiden.

'We kennen inmiddels een geval op Curaçao, die kwam vanuit Suriname. We moeten daar zeer oplettend zijn', zegt Van Dissel. 'We verwachten dat het virus zich daar ook gaat verspreiden. Het lijkt op het chikungunya-virus dat we het afgelopen jaar daar ook hebben gehad.'

Districtscommissaris Miranda laat twee gehuurde graafmachines weghalen bij Brunswijk in Moengo

'Men moet niet steeds alles linken aan politiek'


Districtscommissaris Jerry Miranda vindt dat men niet alles moet linken aan politiek. Zo reageerde hij op berichten, dat er een probleem zou zijn met het ABOP-Assembleelid Ronnie Brunswijk over twee graafmachines. Uit berichten is vernomen, zo schrijft vandaag, 23 januari 2016, het Dagblad Suriname, dat de ABOP-voorzitter twee graafmachines zou hebben geleend die eigenlijk bestemd zijn voor werkzaamheden van het commissariaat in Marowijne. 

Miranda: 'Dit is geen politieke zaak. Ik zie een ondernemer die de machines in huur had. De graafmachines zijn door mijn voorgangers verhuurd aan Brunswijk voor werkzaamheden. Brunswijk heeft zich alleen niet gehouden aan de afspraak van levering. Bij mijn aantreden als waarnemend districtscommissaris van het gebied heb ik een evaluatie gehouden van de zaken en gevraagd aan een ieder en niet alleen Brunswijk, om alle machines die in het veld zijn, terug te leveren aan het commissariaat.'

Het was de bedoeling dat maandag de machines weer op het commissariaat moesten zijn waar Miranda het een en ander wilde bekijken. Maar, maandag waren de machines nog niet geleverd, waarop de districtscommissaris besloot de machines te laten ophalen.

'Regels zijn regels en we houden ons aan de regels. En Brunswijk heeft daarna zonder slag of stoot de machines afgeleverd', zegt Miranda. De districtscommissaris zegt er niet te zijn om met ondernemers te vechten, wie het ook mag zijn.

De districtscommissaris van Paramaribo Noordoost neemt momenteel waar in het district Marowijne. Dat houdt in dat hij enkele dagen per week in Marowijne zal zijn.

In Willemstad, Curaçao, is door bewoners begonnen met bouw stellages langs carnavalsroute

Bouwwerkjes moeten uiterlijk 14 februari weer weg zijn


Personen die een lapje grond langs de carnavalsroute hebben gereserveerd, konden vanaf vanmorgen 10 uur hun stellages bouwen en stoelen en banken plaatsen. Uiterlijk 14 februari moeten de bouwwerkjes weer worden verwijderd, aldus de Amigoe vandaag, zaterdag 23 januari 2016.

De kinderoptocht op 31 januari begint op Plasa Hariri en eindigt in Otrobanda.

De overige carnavalsoptochten, zoals de Tienerparade en de Gran Marcha, vertrekken vanaf de F.D. Rooseveltweg in Sta. Maria (kruising Jan Noorduynweg/ Winston Churchillweg) en eindigen bij het Brionplein in Otrobanda.

Nog onzekerheid over komst brandweerpost te Bándabou (Curaçao)

Brandweercentrale bij Barber onzeker

ViBa: 'Bewoners Bándabou was brandweercentrale en personeel beloofd door oud-premier Asjes'


Het is nog onzeker of Bándabou een eigen brandweerpost krijgt vanwege de hoge kosten die dat met zich mee zou brengen. Dat bleek tijdens een overleg tussen Fundashon Vision Bándabou (ViBa), vertegenwoordigers van de brandweer en het ministerie van Justitie. Dit overleg werd gevoerd naar aanleiding van het ultimatum dat ViBa eerder deze week aan minister Nelson Navarro van Justitie (Pais) stelde om een brandweercentrale in Barber toe te zeggen. Dit bericht de Amigoe vandaag, zaterdag 23 januari 2016.

De aanrijtijd naar Bándabou is volgens brandweercommandant Elvin Regina 20 tot 30 minuten. Er is vorig jaar een oude brandweerwagen geplaatst bij de ambulancepost in Barber, maar deze werkt niet goed en er is bovendien geen brandweerpersoneel aanwezig op de post.

Het gesprek vond woensdag plaats bij brandweerpost Roodeweg tussen Regina, sectordirecteur van het ministerie van Justitie Gerold Daantje, en medewerker van dat ministerie Marlon Jamaloodin, en enkele leden van ViBa. Aan de ViBa-leden was volgens hen beloofd dat minister Navarro aanwezig zou zijn, maar dat bleek niet het geval.

In dit gesprek werd uitgelegd dat er nog geen beslissing is genomen over de brandweercentrale Barber. Op 3 juli 2015 was in een gesprek met voormalig minister-president Ivar Asjes (PS) aangegeven, dat er geld beschikbaar zou zijn om een brandweercentrale met personeel bij Barber te plaatsen, aldus de ViBa-leden. 'Dit is aan de bewoners van Bándabou beloofd. Maar, wat ze hebben gedaan is een brandweerwagen neerzetten, die meer water laat lopen dan dat ermee geblust wordt', aldus een ViBa-lid. Volgens hem is dat voor veel bewoners van Bándabou onacceptabel.

Regina zei, dat een brandweercentrale wordt geplaatst aan de hand van het aantal mensen in een wijk en incidenten die in de desbetreffende wijk gebeuren. Op Bándabou gebeuren er minder incidenten dan in Bándariba, aldus Regina.
Volgens hem is een procedure in gang gezet voor een brandweerpost in Barber. Indien de Raad van Ministers dit goedkeurt zal er meteen overgegaan worden tot het werven van mensen. 'Ik voer een plan uit, maar kan geen beslissing nemen om de brandweerpost op te zetten.' Regina wacht op de toekenning.

Als de ministerraad een beslissing neemt, kunnen de eerste medewerkers in vier maanden tijd een eerste fase-opleiding volgen. De intentie was om hier begin 2016 mee te beginnen, zodat vervolgens in de maand juli de brandweermannen geplaatst zouden kunnen worden in Barber.

ViBa vindt dat de bewoners van Bándabou dezelfde rechten hebben als bewoners van Bándariba. 'Wij betalen belasting zoals de rest van de bewoners van Curaçao', aldus een ViBa-lid. De leden geven aan dat Bándabou zich gediscrimineerd voelt. 'Wij moeten als mensen behandeld worden en niet als dieren.'
'De maanden gaan voorbij en mensen gaan dood', stelt een lid. De brandweerpost te Barber moet een werkende brandweerwagen en een rescuewagen met personeel hebben.

Ruim 30.000 Brazilianen in binnenland zouden slavenarbeid verrichten

Minister Van Dijk-Silos: 'In wijk Paramaribo wordt kinderporno gemaakt met 4- en 6-jarigen'...


'Het is walgelijk, want ook tieners doen mee tegen betaling. Het is commercieel en een tip is gevallen'


Meer dan 30.000 Brazilianen verrichten slavenarbeid in het binnenland. Dat zei minister Jennifer van Dijk-Silos van Justitie en Politie gisteren onder andere  bij de installatie van de Werkgroep Trafficking in Persons. Volgens de bewindsvrouwe is het de bedoeling om mensenhandel zwaar terug te brengen, waardoor ons land betere ratings op internationaal niveau kan halen, aldus het Dagblad Suriname vandaag, zaterdag 23 januari 2016.

Zij benadrukte, dat zowel kinderen als volwassenen slachtoffer zijn hiervan, maar het tegelijkertijd de taak is van de gemeenschap om melding te maken van zulke gevallen. De slavenarbeid onder Brazilianen wordt vooralsnog met de Braziliaanse ambassade besproken om tot een werkbare oplossing te komen.

Voor Van Dijk-Silos was het haar plicht om zo'n werkgroep te installeren. 'In het geval van trafficking in persons zitten wij in een mogelijkheid van het downgraden van Tier 2 (Watchlist) naar Tier 1. Als wij in Tier 3 belanden, kunnen wij aannemen dat wij nauwelijks hulp hoeven te verwachten', sprak de minister.

De minister onthulde, dat zij geconstateerd heeft dat in een wijk in Paramaribo op een goedkope manier kinderporno wordt gemaakt. Hierbij moeten zelfs vier- en zesjarigen meedoen in de opnames. 'Een meisje van 4 jaar moet seks hebben met een jongen van 6 jaar en dat wordt op sluwe manier gefilmd. Ik ga geen enkele wijk stigmatiseren. Het is walgelijk, want ook tieners doen mee tegen betaling. Het is commercieel en een tip is gevallen', stelde Van Dijk-Silos.

Zij vroeg de samenleving om meer van zulke gevallen te melden. De werkgroep, die voor een jaar is geïnstalleerd, heeft de taak dit soort zaken op te lossen. Er wordt volgens haar ook gekeken naar waar slachtoffers kunnen worden opgevangen. Voor eind maart moet de werkgroep oplossingsmodellen hebben gevonden. De groep staat onder leiding van Humphrey Tjin Liep Sjie, directeur op het ministerie.

Oud-minister Misiedjan zou basja's van Matawai met dood hebben bedreigd

Zo'n vijftien basja's uit dorp Matawai doen bij politie Latour aangifte tegen Misiedjan, maar trekken die dezelfde dag weer in....

Misiedjan: 'Er is een valse aangifte gedaan, enkel en alleen om mijn reputatie te schaden'


Ruim vijftien basja's uit het dorp Matawai hebben woensdag aangifte gedaan bij de politie te Latour tegen de oud-minister van Justitie en Politie, Martin Misiedjan, wegens bedreiging met de dood. Zij verklaarden, zo bericht het Dagblad Suriname vandaag, zaterdag 23 januari 2015, dat de ex-minister  zijn wapen zou hebben getrokken en daarbij bedreigende uitlatingen zou hebben gedaan. In verband met het onderzoek in deze zaak moest Misiedjan zich op vrijdag 22 januari op het bureau melden. 

'Ik heb een jongeman geld geleend. Langer dan drie maanden heeft hij niets van zich laten horen. Wij zijn niet in een deal, maar voor mij gaat het om principe. Als je thuis bij me komt en we maken een afspraak, vind ik dat jij je aan je afspraken dient te houden. Hij kwam naar de stad en hield zich al die tijd schuil. Op die dag heb ik hem heel toevallig ontmoet. Ik heb hem toen gevraagd hoe het zit met onze afspraak. Ik heb op geen enkel moment mijn wapen getrokken', aldus Misiedjan in een reactie.

Uit het politieonderzoek blijkt, dat er inderdaad een aangifte tegen de ex-minister is gedaan. Gedurende het onderzoek waren de basja’s op het Kabinet van de President en hebben daar, om onduidelijke redenen, hun aangifte ingetrokken. De politie van Latour, die vanaf dat moment geen gronden meer had om Misiedjan langer vast te houden, heeft hem na verhoor heengezonden. Het Dagblad Suriname vermeldt niet een reactie van de basja's op de voor de hand liggende vraag - maar, waarschijnlijk niet door het dagblad gesteld - waarom zij hun aangifte hebben ingetrokken.

Het voertuig van Misiedjan is onderzocht geworden en daarin werden door agenten een vuistvuurwapen met scherpe patronen aangetroffen. Misiedjan zegt dat hij zelf de politie toestemming heeft gegeven om zijn voertuig te onderzoeken. 'Er is een valse aangifte gedaan, enkel en alleen om mijn reputatie te schaden.'

(Red. De Surinaamse Krant/Dagblad Suriname)

'Regering a la dol met ander besluit komen at betreft stroomtarieven, gebaseerd op de situatie van de dag'

Energiedeskundige Ajodhia: 'Aanhouden tariefsverhogingen is paniekactie van regering en politiek besluit'


Het besluit van de minister van Natuurlijke Hulpbronnen (NH), Regilio Dodson, om de tarieven van de NV Energiebedrijven Suriname (EBS) niet verder te verhogen, is volgens energiedeskundige Viren Ajodhia duidelijk een politiek besluit. De regering ziet de koers omhoog gaan, salarissen blijven op hetzelfde niveau en de koopkracht gaat achteruit. De actie van de regering is dus volgens Ajodhia een paniekactie, zo schrijft het Dagblad Suriname vandaag, zaterdag 23 januari 2016.

'Het fundamenteel probleem is de wijze waarop de tariefsverhoging is doorgevoerd. Het is op veel los zand gebaseerd. Er zijn geen concrete cijfers. Er is niet eens een methodologie om de tarieven te bepalen. Als men een systeem heeft en men is erover eens, komen de cijfers vanzelf. Dan heb je geen discussies. Als we een voetbalwedstrijd spelen en een ieder ermee eens is dat je die bal niet met je handen mag aanraken, dan discussieer je niet. Wij hebben dus nu een voetbalwedstrijd waarvan de spelregels niet bekend zijn. Dit leidt ertoe dat de regering a la dol met een ander besluit kan komen, gebaseerd op de situatie van de dag', aldus Ajodhia.

In dit geval zit de overheid met een financieel tekort en hoge subsidies. Er komt een invoering van een nieuw tarief waarvan 60% wordt ingevoerd. Er wordt een tweede en een derde invoering van de tarieven beloofd. Nu zegt men dat men het niet meer zal doen. 'Als je met zoveel lawaai dat ding hebt aangekondigd en zoveel maatschappelijke onrust hebt veroorzaakt, is het voor de burger wel goed, maar vanuit een beleidsoptiek paniekvoetbal', stelt de deskundige.

Volgens Ajodhia handelt men letterlijk van dag tot dag. Er zijn geen consistentie en voorspelbaarheid in beleid.

Kinderbijslag en financiële bijstand worden eindelijk uitbetaald

Uitbetaling financiële bijstand door ministerie van Welzijn tussen 22 en 29 januari

Kinderbijslag 2015 en nabetaling 2014 geschiedt van 26 januari tot en met 30 maart


Het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting ofwel Welzijn heeft bekendgemaakt, dat de uitbetaling van financiële bijstand voor mensen met een beperking over de maand januari 2016 eindelijk voortgang zal vinden. De betaling zal geschieden tussen 22 en 29 januari. 

Deze groep heeft met grote ergernis de afgelopen dagen de kantoren platgelopen om over hun gelden te kunnen beschikken. Twee dagen was er zelfs een lange rij wachtenden te zien bij het kantoor van de afdeling Administratie Uitbetaling Sociale Voorziening (AUSV) aan de Gemenelandsweg in Paramaribo. Wegens bijzondere omstandigheden kon de betaling eerder geen voortgang vinden, aldus het Dagblad Suriname vandaag, zaterdag 23 januari 2016.

Niet alleen is het ministerie nu in staat de financiële bijstand uit te betalen, maar er is ook bekendgemaakt, dat zij zal overgaan tot de uitbetaling van Algemene Kinderbijslag (AKB) over het dienstjaar 2015 en de nabetaling over het dienstjaar 2014, door de dienst Administratie en Uitbetaling Sociale Voorzieningen (AUSV) in het stadsdistrict Paramaribo. Dit zal ook ten kantore van AUSV plaatsvinden.

De uitbetaling van de AKB is uitgestrekt over een aantal dagen en zal vanaf 26 januari tot en met 30 maart plaatsvinden. De mensen worden opgeroepen bij zich te hebben hun AKB-kaart en ID-kaart van het CBB (Centraal Bureau voor Burgerzaken), als ook een familieboekje of een recent gezinsuittreksel. Bij een machtiging dient de gemachtigde de volgende bescheiden te overleggen: een machtiging afgestempeld en getekend door het hoofd Bureau AKB, een ID-kaart en een AKB-kaart en het familieboekje of een gezinsuittreksel van betrokkene. Zij die reeds uit hoofde van hun beroep van welke instantie dan ook reeds kinderbijslag genieten, komen vanwege het Bureau AKB niet in aanmerking daarvoor.

Mogelijk ook verband tussen zikavirus en zenuw- en spieraandoening syndroom van Guillain-Barré

In landen getroffen door zika plotseling golf van gevallen van Guillain-Barré


Het zikavirus, dat erg gevaarlijk lijkt te zijn voor ongeboren baby's, brengt mogelijk nog meer onheil. In Latijns-Amerika wordt onderzocht of er een verband bestaat tussen het zikavirus en de slopende zenuw- en spieraandoening die het syndroom van Guillain-Barré heet. De Colombiaanse krant El Tiempo schreef, dat Guillain-Barré zich mogelijk voordoet als een complicatie van het door muggen overgebrachte zikavirus. Diverse internationale media berichten hierover vandaag, zaterdag 23 januari 2016.

Volgens onderzoekers is het anders wel heel erg toevallig, dat in de landen waar het zikavirus nu is uitgebroken, zoals het Centraal-Amerikaanse El Salvador, plotseling ook een golf van gevallen van Guillain-Barré is geconstateerd. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) telde van 1 december tot 6 januari 46 gevallen van het syndroom in dat land. Dat is buitengewoon veel voor een natie waar zich gemiddeld 170 gevallen per jaar voordoen.

Ook in Colombia hebben zich ineens gevallen van het syndroom voorgedaan in plaatsen waar al het zikavirus was opgedoken. De Colombiaanse zender Región Canal TRO besteedde er gisteren aandacht aan:


Staatssecretaris van Volksgezondheid Fernando Ruiz vreest dat het aantal gevallen van Guillain-Barré snel toeneemt door het virus.

Het uiterst zeldzame syndroom van Guillien-Barré is een zenuwaandoening die de spieren aantast. De meeste patiënten herstellen op den duur, maar het kan tot volledige verlamming en de dood leiden.

Het zikavirus wordt overgebracht door een bepaald soort mug (Aedes aegypti) en is op zich niet gevaarlijk, behalve voor ongeboren baby's van zwangere patiënten. Die kunnen naar het zich laat aanzien gehandicapt worden door schade aan de hersenen.

(Red. De Surinaamse Krant/de Telegraaf)

Tante Es en slager Achmed verdwijnen van tv en toneel

Jörgen Raymann: 'Ze zijn heel geliefde karakters, dus laat ik ze op andere manier groeien, als cartoonkarakters'


Tante Es (zie foto - Bron: NPS) en slager Achmed zijn binnenkort niet meer op tv of toneel te zien. De bekende typetjes van Jörgen Raymann zullen nog wel op een andere manier te zien zijn. Dit berichten vandaag, zaterdag 23 januari 2016.


'Ik word 50 en ik heb besloten mijn typetjes als Tante Es en slager Achmed niet meer op het toneel of op tv te spelen. Ze zijn heel geliefde karakters, dus ik laat hen wel op een andere manier groeien. Als cartoonkarakters. Tante Es heeft al een kookboek, er komt een kinderboek en ze heeft nu net haar eigen flussy, een glossy voor op het toilet. Met verhaaltjes over de liefde, net lang genoeg voor één stoelgang', zegt Raymann in De Telegraaf.


In 2012 stopte Raymann met het maken van theatershows, maar hij lijkt daar nu op teruggekomen te zijn. Binnenkort begint Jörgen aan een tour langs kleine comedytheaters en in september staat hij weer met een eigen show onder de titel Hoezo crisis - midlife op het toneel.

Minister Van Dijk-Silos roept werkgroep 'Trafficking in Person' in het leven

Crashprogramma moet Suriname uit mensenhandel- rapporten VS verwijderen


Vóór eind 2016 moet Suriname uit de huidige positie in het Amerikaanse rapport over mensenhandel. Dit is de opdracht die minister Jennifer van Dijk-Silos aan de gisteren geïnstalleerde werkgroep ‘Trafficking in Person’ heeft meegegeven, zo schrijft de Ware Tijd vandaag, zaterdag 23 januari 2016.

Suriname stond in 2015 voor het vierde achtereenvolgende jaar op de zogenoemde Tier 2 Watchlist. Het rapport wordt jaarlijks uitgegeven door een afdeling van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken die belast is met de bestrijding van mensenhandel.

Landen op de Tier 2 Watchlist voldoen niet aan minimale normen om mensenhandel aan te pakken. Ze hebben grote aantallen slachtoffers van mensenhandel of een toename daarvan. Hun overheden kunnen niet bewijzen dat inspanningen om mensenhandel aan te pakken succesvol zijn geweest. Het streven is om Suriname voor eind 2016 in 'rating 1' te krijgen.
De werkgroep heeft tot eind maart de tijd om strategieën, vervat in een crashprogramma, uit te werken. 'Het is een zware job, maar ik heb geloof dat het zal lukken. Als we eind 2016 niet halen, moet het wel in uiterlijk het eerste kwartaal van 2017', zegt Silos.

De werkgroep wordt geleid door de waarnemend directeur van het ministerie, Humphrey Tjin Liep Shie.

Nieuwe president-commissaris Centrale Bank is niet op voordracht NPS

NPS-voorzitter Rusland: 'Partij verbiedt leden niet om technische bijdragen te leveren'

'NPS maakt geen deel van de regering uit'


De Nationale Partij Suriname (NPS) zal haar leden niet verbieden om technische bijdragen te leveren en te proberen de enorme problemen waarmee de samenleving te kampen heeft het hoofd te bieden. Zo reageert NPS-voorzitter Gregory Rusland vandaag, zaterdag 23 januari 2016, via Starnieuws op de benoeming van Silvano Tjong-Ahin, die voorzitter is van de Adviesraad bij de NPS, tot president-commissaris van de Centrale Bank van Suriname (CBvS). De partijleider benadrukt, dat de NPS geen deel is van de regering.

De positie van president-commissaris van de CBvS zal op persoonlijke titel worden ingevuld door Tjong-Ahin. Rusland zegt, dat hij geen voordracht van de NPS is geweest. 'Wij hebben nu eenmaal het kader en beseffen dat onze leden benaderd kunnen worden om ondersteuning te geven om de situatie niet te verergeren, maar te verbeteren', stelt Rusland.

'Het is niet alleen een zaak van het installeren van een vertrouwenwekkend team bij de Centrale Bank, maar de regering zal de handelingen die geleid hebben tot de huidige precaire situatie, achterwege moeten laten. Zij zal haar uitgavenbeleid in werkelijkheid drastisch dienen aan te passen en afstemmen op de inkomsten. De regering zal verder vooral ervoor moeten zorgen dat de Centrale Bank haar werk op een verantwoordelijke wijze uitvoert in plaats van dat de bank zich gaat bemoeien in de politieke activiteiten van de regering. De bank heeft haar taken en dient zich daaraan te houden', aldus Rusland.

Curaçao's PNP-Statenlid Davelaar dient wetsontwerp getinte autoruiten in

Met getinte ruiten heeft bestuurder minder hinder van felle zonnestralen

Davelaar: 'Een auto met getinte ruiten verbruikt minder brandstof'...
 

Statenlid Humphrey Davelaar van de regeringspartij PNP heeft een voorstel voor een wetswijziging ingediend om het tinten van de voorzijruiten van auto’s mogelijk te maken. Dat heeft Davelaar in een persverklaring bekendgemaakt, aldus het Antilliaans Dagblad zaterdag 23 januari 2016.

(Bron foto: climaxautoglas.nl)
Om dit mogelijk te maken moet de Wegenverkeersverordening gewijzigd worden. Het verzoek hiertoe is donderdag ingediend.

In een toelichting stelt Davelaar, dat het tinten van de voorzijruiten gezien moet worden als een bijdrage aan de gezondheid van het volk. Met het tinten van de voorzijruiten zal het zicht van bestuurders niet langer gehinderd worden door felle zonnestralen die ook niet goed zijn voor de huid. Afgezien daarvan zal de felle zon niet langer het interieur van de auto verkleuren. Zonwerende film op de ruiten zorgt ervoor dat de warmte van de zon tot 65 procent in de auto wordt gereduceerd.

Davelaar verwacht ook, dat bestuurders geen last meer zullen hebben van de laag staande zon. Een getinte ruit biedt ook bescherming tegen blootstelling aan UV-stralen. In de toelichting op het voorstel om de wet te wijzigen schrijft Davelaar, dat de film die op de ruiten wordt aangebracht zoals een effectief zonnescherm werkt voor mensen met een zonne-allergie of overgevoelige ogen. Volgens Davelaar is er minder inkijk in de auto bij getinte ruiten. Inbrekers zouden daardoor minder geneigd zijn om in te breken in de auto. Mocht de ruit worden ingeslagen dan zorgt de folie ervoor dat de scherven worden tegengehouden. Een auto met getinte ruiten verbruikt volgens het Statenlid ook minder brandstof. 

In Nederland mogen folies en coatings die het doorlaten van licht te sterk verminderen niet worden aangebracht op de autoruiten. De voorruit en de zijruiten mogen geen beschadigingen of verkleuringen hebben. Ook mogen er geen onnodige voorwerpen op het raam zitten die het zicht van de bestuurder belemmeren. Dit geldt ook voor de achterruit als de auto geen rechterbuitenspiegel heeft, zo is te lezen op de website rijksoverheid.nl.

De voorruit en de naast de bestuurderszitplaats aanwezige zijruiten moeten minimaal 55% van het licht doorlaten. De achterzijruiten en de achterruit mogen een lagere lichtdoorlatendheid hebben als de auto links en rechts een buitenspiegel heeft. Donkerder getinte autoruiten zijn niet veilig omdat ze het zicht van de bestuurder beperken. Bij regenachtig en donker weer kunnen te sterk getinte ruiten tot gevaarlijke situaties leiden, aldus de Nederlandse autoriteiten.

(Red. De Surinaamse Krant/Antilliaans Dagblad)

Curaçao Tourist Board niet in paniek door zikaverhalen

Autoriteiten Curaçao maken zich nog weinig zorgen over gevolgen zikavirus voor toerisme

 
Zwangere vrouwen die hun vakantie naar Curaçao niet meer aandurven wegens het zikavirus kunnen bij vliegmaatschappij TUI omboeken naar een andere bestemming. Dat zegt Lara Soetekouw van de Curaçaose vestiging van de maatschappij, aldus het Antilliaans Dagblad vandaag, zaterdag 23 januari 2016. De eerste aanvragen voor omboekingen zijn al binnen. 

Het nieuws dat zika kan zorgen voor baby’s met hersenafwijkingen is inmiddels ook doorgedrongen tot Nederland. Het NOS Journaal opende gisteravond om acht uur met het nieuws dat Nederlandse onderzoekers naar Suriname gaan en dat het virus zich snel verspreidt. Er wordt ook een stel, van wie de vrouw zwanger is, aan het woord gelaten dat een reis naar Curaçao heeft omgeboekt.

Toch maken de autoriteiten op Curaçao zich weinig zorgen over de gevolgen voor het toerisme. 'Bij ons zijn nog geen annuleringen bekend. Zika heerst in alle tropische gebieden', zegt interim-directeur Hugo Clarinda van toeristenbureau CTB. Clarinda zegt dat er in samenwerking met de dienst Geneeskunde en Gezondheidszaken (G&Gz) maatregelen worden genomen. Er is ook voorlichtingsmateriaal op komst en dat kan snel klaar zijn. Daarin zal staan hoe men zich kan beschermen.

'Zika wordt overgebracht door dezelfde mug als chikungunya en dengue. De folders die we voor chikungunya kunnen we opnieuw gebruiken door de tekst wat aan te passen.'

Bij de KLM wordt de situatie ‘nauwlettend in de gaten gehouden’, maar zijn er nog geen richtlijnen hoe om te gaan met passagiers die hun reis willen annuleren of omboeken. Dat zegt general manager Pieter de Man. De richtlijnen worden opgesteld door het hoofdkantoor in Nederland, licht hij toe. 'Het gaat niet alleen om Curaçao, maar om meer landen. Heel Zuid-Amerika en het Caribisch gebied hebben er last van.'

Bij TUI is er dus wel een beleid voor passagiers die hun reis willen wijzigen, al is er geen sprake van een negatief reisadvies. Annuleringen zijn dan ook niet mogelijk, aldus Soetekauw. 'We hanteren een coulance-beleid. Zwangere vrouwen kunnen omboeken naar een andere bestemming. We hebben veel vergelijkbare bestemmingen.'

Zr.Ms. De Zeven Provinciën gearriveerd op Curaçao

Marineschip welkom geheten met saluutschoten vanaf Fort Amsterdam en door Nederlanders


Met traditionele saluutschoten vanaf Fort Amsterdam is gisterochtend Zr.Ms. De Zeven Provinciën welkom geheten op Curaçao. Het nieuwe stationsschip blijft vijf maanden in de West, zo bericht vandaag, zaterdag 23 januari 2016, het Antilliaans Dagblad.

Bij het binnenvaren was op het achterdek een Belgische helikopter te zien. Die zal worden ingezet voor taken zoals drugsbestrijdingsoperaties, search & rescue en noodhulp, zoals na een natuurramp.

Sommige bemanningsleden van De Zeven Provinciën kregen zelfs een persoonlijk welkom door middel van een spandoek (zie foto - Bron: Jeu Olimpio/Antilliaans Dagblad).

De afgelopen vijf maanden was Zr.Ms. Friesland het stationsschip in het Caribisch deel van het Koninkrijk.

Benoeming econoom Tjon-Ahing als president-commissaris CBvS zou tot commotie binnen NPS leiden

Tjon-Ahing: 'Ik wil geen enkele koppeling maken met de politiek'
 

Econoom Sylvano Tjon-Ahing zegt vandaag, zaterdag 23 januari 2016, op Starnieuws, dat hij de functie van president-commissaris bij de Centrale Bank van Suriname (CBvS) als technocraat heeft aanvaard. 'Ik wil geen enkele koppeling maken met de politiek.' Zijn benoeming zou, aldus Starnieuws, voor enige commotie hebben gezorgd binnen de NPS, waar hij voorzitter is van de Adviesraad. Hij gaat de nieuwe governor Glenn Gersie ondersteunen. Ook de econoom Anthony Caram zal zijn bijdrage leveren.

Tjon-Ahing zegt de beroering niet te begrijpen. 'Ik denk dat eenieder die de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw meegemaakt heeft, zich zorgen maakt. Wij mogen niet toestaan dat de zaak uit de hand loopt. Wij moeten er alles aan doen om te helpen de wisselkoers te stabiliseren.' Dit heeft volgens hem niets met politiek te maken.

'De gemeenschap heeft geïnvesteerd in mij en ik geloof dat het beter kan. Ik kan niet staan en toekijken hoe alles misgaat, zonder iets te doen. Wie daar moeite mee heeft, moet maar bij zichzelf te rade gaan. Ik ben geen wondereconoom, maar als op mij een beroep wordt gedaan om mijn bijdrage te leveren, zal ik dat zonder aarzelen en naar eer en geweten doen', aldus Tjon-Ahing.

Een formele reactie van de NPS, ter bevestiging of ontkenning van de door Starnieuws genoemde commotie, wordt in het Starnieuws-bericht niet vermeld.

(Red. De Surinaamse Krant/Starnieuws)

Ter bestrijding ziekten als zika wordt in Nickerie vanaf begin februari weer grofvuil opgehaald

Met ophalen grofvuil worden meteen broedplaatsen muskieten verwijderd


In het streven Nickerie schoon te krijgen en daarmee bij te dragen aan het uitbannen van ziekten en het district toerist vriendelijk te maken, wordt de jaarlijkse ophaal van grofvuil dit jaar hervat. De dienst heeft zeker drie jaar stilgelegen. Met het ophalen van het grofvuil worden ook broedplaatsen van muskieten en andere insecten opgeruimd, zo bericht de Ware Tijd vandaag, zaterdag 23 januari 2016.

Districtscommissaris (dc) Wedprekash Joeloemsingh wil begin februari starten en het project nog dezelfde maand afronden. Dit zei hij tijdens de eerste hoorzitting van het districtsbestuur dit jaar in de oostelijke polders.

'We wachten nu op voertuigen van de ministeries van Regionale Ontwikkeling en Openbare Werken om het vuil af te voeren ter verwerking in het South Draingebied.'

Eveneens op initiatief van de districtscommissaris is een jaar geleden begonnen met het ophalen van huisvuil in alle ressorten. In een terugblik spreekt hij van een succes, 'omdat ongeveer 75 procent van het totaal geproduceerde huisvuil wordt afgevoerd'. Hij wil dit percentage in 2016 opvoeren, zodat het district er echt schoon bij zal liggen.

Wat betreft het opruimen van broedplaatsen verwijst Joeloemsingh naar het zikavirus dat om zich heen grijpt in Suriname. 'Wij willen voorkomen dat de ziekte ook in Nickerie opduikt.'

Azeez Khodabaks, ondervoorzitter van de districtsraad, juicht de aanpak van de dc toe. 'Hierdoor kunnen wij erger voorkomen.' 

Hij vraagt de gemeenschap ondersteuning en de instructies van de bestuursdienst op te volgen. Het vuil in het ressort Henar zal als eerst worden opgehaald. 'We gaan per ressort een week lang bezig zijn, alleen in Nieuw-Nickerie gaan wij twee weken werken omdat het gaat om een vrij groot gebied met veel percelen.'
Het project wordt eind februari afgesloten in de Westelijke polders.

Bankiersvereniging distantieert zich van valuta-interventie 'via officiële kanalen' en bekritiseert houding monetaire autoriteiten

Bij algemene ledenvergadering Bankiersvereniging schitterde SPSB door afwezigheid...


De Surinaamse Bankiersvereniging constateert, dat valutaverkopen boven de door de Centrale Bank van Suriname (CBvS) vastgestelde koers van Srd 4,20 via officiële kanalen plaatsvinden. In een verklaring distantieert de Bankiersvereniging zich volledig van deze valuta-interventie. De bankiers hielden gisteren een algemene ledenvergadering waarin de ontwikkelingen op de vreemde valutamarkt diepgaand aan de orde zijn gesteld. De situatie is zo ernstig, dat de Bankiersvereniging deze kwestie onder de aandacht wil brengen.

Starnieuws bericht vandaag, zaterdag 23 januari 2016, te hebben vernomen, dat de Surinaamse Postspaarbank (SPSB) niet aanwezig was op de vergadering. Directeur Ginmardo Kromosoeto, die secretaris is van de vereniging, heeft ter elfder ure afgezegd. De valutaverkoop aan bedrijven die hun behoefte aangeven bij de cambio's, vindt via SPSB plaats. Het gaat om ongeveer 13 miljoen Amerikaanse dollar. De cambio's garanderen Srd 5,15 voor een Amerikaanse dollar, ver boven de koers van de CBvS.

Tekst verklaring Bankiersvereniging
 
'In haar algemene ledenvergadering van 22 januari 2016 heeft de Surinaamse Bankiersvereniging de ontwikkelingen op de vreemde valutamarkt breedvoerig aan de orde gesteld. Uit de vergadering is de conclusie getrokken dat de situatie dermate ernstig is dat het volgende onder de aandacht van het publiek wordt gebracht.

De Bankiersvereniging heeft uit informatie moeten constateren dat valutaverkopen ver boven de officiële koers van Srd 4,20 op de Amerikaanse dollar via officiële kanalen plaatsvinden. Het bevreemdt de Bankiersvereniging dat de autoriteiten in het algemeen, meer in het bijzonder de monetaire autoriteiten, op geen enkele wijze deze actie ter discussie stellen. Hierdoor is er een complete verwarring op de vreemde valutamarkt ontstaan.

De Bankiersvereniging wijst er nadrukkelijk op dat deze interventies niet door haar worden onderschreven en distantieert zich derhalve ook volledig daarvan. Los van de oneerlijke concurrentie die door deze acties teweeg is gebracht, zijn de risico’s van reputatieschade voor de gehele Surinaamse samenleving evident. Het gevaar van witwaspraktijken via het officiële circuit is hierbij aan de orde en de Bankiersvereniging roept de monetaire autoriteiten op om conform hun wettelijke bevoegdheden maatregelen te treffen, zodat de noodzakelijke rust en transparantie in onze economie hersteld worden.'

Grootste zorg voor nieuwe governor Centrale Bank is gang van zaken rond wisselkoers

'Valutaverkeer moet terug naar de banken'


De ontwikkeling van de wisselkoers is de grootste zorg van de nieuwe governor van de Centrale Bank van Suriname (CBvS), Glenn Gersie. Hij is ook niet gelukkig met de nadrukkelijke rol die de cambio's vervullen om de koers omlaag te brengen. Zij komen over als een monetaire autoriteit. Gersie, die per 1 februari aantreedt als governor, gaat ervan uit dat de cambio's goede bedoelingen hebben, maar het valutaverkeer moet terug naar het bankwezen. Dat is ook belangrijk voor het nationale en internationale vertrouwen. Dit bericht vandaag, zaterdag 23 januari 2016, Starnieuws.

Gersie werd gisteren op een persconferentie van president Desi Bouterse, geïntroduceerd als de nieuwe governor. Zijn benoeming is al geformaliseerd. Gersie zal worden bijgestaan door de econoom Anthony Caram, die twee internationale centrale banken heeft geleid. Verder zal hij door de econoom Sylvano Tjong-Ahin worden ondersteund, die president-commissaris wordt bij de CBvS. Hij is directeur van MI-GLIS (Management Instituut Grondregistratie en Land Informatie Systeem Suriname). De nieuwe governor prijst zich gelukkig met de ondersteuning van twee technocraten met internationale ervaring.


Gersie vindt het belangrijk dat de koers zover mogelijk omlaag gaat en zich stabiliseert. Hij haalde aan, dat een hoge koers ook invloed heeft op de prijzen van goederen en diensten. 'Als de koers omhoog gaat, gaan de prijzen ook omhoog. Dat veroorzaakt heel veel ellende in de samenleving', stelde hij.

Remy Bhailal, voorzitter van de Vereniging van Cambiohouders, liet eerder weten dat er veel lucht is in de koers die kunstmatig omhoog wordt gestuwd. De vraag is de grote boosdoener. Daarom is er een plan op tafel gelegd om een bijdrage te leveren aan het omlaag brengen van de koers. De bedrijven parkeren hun geld zeven dagen bij de Surinaamse Postspaarbank en krijgen dan hun deviezen op basis van Srd 5,15 voor de dollar. Er komen volgens Bhailal verschillende tranches om de koers omlaag te brengen. Gersie zei, dat de cambio's ook zullen beseffen dat dit niet hun rol is.

Waar de 13 miljoen Amerikaanse dollar vandaan komt die de cambio's zullen opbrengen voor hun interventie, is niet duidelijk. Bhailal zei aan Starnieuws dat het 'hun geheim' is. President Bouterse zei gisteren, dat hij wenste dat hij kon zeggen waar het geld vandaan komt.

Over het salaris van de nieuwe governor, deelde de president mee dat er een bijzondere regeling was getroffen met Gillmore Hoefdraad. Hij had verplichtingen die hij moest nakomen en de regering wilde hem graag aantrekken. Gersie zal het salaris krijgen dat governor André Telting ontving. Dat is ook vastgelegd in het benoemingsbesluit.

Uitspraak in Kort Geding tegen PL in terugroepzaak Sapoen/Chitan in februari

PL-voorzitter Somohardjo teleurgesteld dat geen vonnis kon worden gewezen


Een uitspraak in het Kort Geding dat gisteren plaatsvond inzake het terugroepen van de Pertjajah Luhur (PL)-Assembleeleden Raymond Sapoen en Diepakkoemar Chitan wordt in februari gedaan. De rechter kwam gisteren een schema overeen met de betrokken partijen voor het vervolg van de zaak. De advocaten Nailah van Dijk, optredend namens president Desi Bouterse en de Staat Suriname, en Irvin Kanhai, optredend namens het Centraal Hoofdstembureau (CHS), de dertien leden van dit orgaan, de voorzitters van de hoofdstembureaus Wanica, Roline Samsoedien, en van Saramacca, Laksmienarain Doebay, zullen dinsdag antwoorden in deze zaak. Advocaat Gerold Sewcharan, die namens de Pertjajah Luhur, NPS, VHP en de kandidaten Barkat Mohabali en Prim Sardjoe, optreedt, doet donderdag zijn verhaal, waarna 1 februari Van Dijk en Kanhai weer aan de beurt zijn. Vervolgens bepaalt de rechter wanneer vonnis wordt gewezen.

In de zaak zijn achttien personen en instanties gedagvaard.

De voorzitter van de Pertjajah Luhur, Paul Somohardjo, toonde zich teleurgesteld dat gisteren de zaak niet kon worden afgehandeld. 'Ik dacht dat iedereen klaar was', zei hij na afloop van de zitting, aldus Starnieuws vandaag, zaterdag 23 januari 2016.

Advocate Van Dijk zegt, dat niet om uitstel is gevraagd. De rechter heeft een schema voorgesteld en daar zijn alle advocaten mee akkoord gegaan. Sewcharan werd vertegenwoordigd door zijn collega Benito Pick. 'Wij hoefden geen uitstel te vragen. De rechter heeft een voorstel gedaan en in gezamenlijk overleg is het schema bepaald', aldus Van Dijk.

De Pertjajah Luhur had burgers opgeroepen om ter ondersteuning aanwezig te zijn bij het gerechtsgebouw. Hij bedankte de mensen die hier gehoor aan hebben geven.

Het VHP-Assembleelid Dew Sharman, zegt dat de partijen niet gemobiliseerd hebben en geen bussen ingezet hebben. Er was volgens hem een dwarsdoorsnede van de oppositie aanwezig bij het Kantongerecht.

Somohardjo zei, dat hij zich niet erdoor zal laten afleiden dat de Assembleevoorzitter Sapoen en Chitan gewoon heeft uitgenodigd voor de begrotingsbehandeling die maandag wordt hervat. De PL zal onder protest de vergadering bijwonen. Somohardjo vindt dat rechterlijke vonnissen naast zich neer worden gelegd. Hij blijft volhouden, dat volgens de rechter de partijraadsvergadering, waarin de twee leden teruggeroepen zijn, rechtsgeldig is. Hij roept op tot waakzaamheid, omdat de rechtsstaat is volgens hem in het geding zou zijn.

Maximus-verdachte Fonseca zwijgt over moord op Curaçao's politicus Helmin Wiels

'Nini' is voor zijn veiligheid overgevlogen naar Nederland

Onvrede bij advocate Vaders over de manier waarop Fonseca plotseling is overgebracht naar Nederland


Maximus-verdachte Burney ‘Nini’ Fonseca, die donderdag voor zijn veiligheid naar Nederland is overgebracht, heeft geen enkele verklaring afgelegd over de moord op Helmin Wiels op 5 mei 2013 op het strand bij Marie Pampoen. Dat zegt zijn advocate Marije Vaders in de Amigoe van vrijdag 22 januari 2016.

Zij weerspreekt hiermee wat ochtendkant Ultimo Noticia heeft gepubliceerd en betreurt het dat momenteel veel geruchten de ronde doen, die simpelweg niet waar zijn. Verder is ze niet te spreken over de manier waarop haar cliënt naar Nederland is overgebracht.

De Maximus-verdachte, die tot vier jaar cel werd veroordeeld voor witwaspraktijken en drugshandel, werd donderdagmiddag op een vliegtuig gezet naar Nederland nadat hij de mogelijkheid had gekregen om afscheid te nemen van zijn familieleden. Het is niet duidelijk hoe lang hij daar zal blijven. De risicoanalyses worden voortgezet, aldus het Openbaar Ministerie. Het is echter best mogelijk dat de man zijn complete gevangenisstraf daar zal uitzitten. Elvis ‘Monster’ Kuwas, veroordeeld als schutter van Wiels, zit ook nog vast in Nederland, terwijl hij zijn straf eigenlijk conform de wet hier moet uitzitten. Maar zijn leven liep gevaar, waardoor hij naar Nederland werd overgebracht.

Officier van Justitie Guillano Schoop, belast met de woordvoering over het onderzoek Maximus naar het brein achter de moord op Helmin Wiels in mei 2013, treedt niet in details. Zo wil hij niet zeggen of Fonseca in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) opgesloten zal worden. Over de reden voor de overbrenging zegt hij: 'De autoriteiten analyseren regelmatig het risico dat gedetineerden lopen en uit een recente risicoanalyse blijkt dat het leven van Fonseca gevaar loopt in de politiecellen in Barber.'
Schoop geeft ook aan dat de overbrenging te maken heeft met de moorden gepleegd in de laatste weken. Hij wilde niet bevestigen dat deze afrekeningen het resultaat zijn van de jarenlange bendeoorlog tussen No Limit Soldiers en Buena Vista City. Dat is wel de conclusie die getrokken kan worden.

Vaders (zie foto - Bron: LinkedIn.com) is hoe dan ook ontevreden over de manier waarop alles werd geregeld. Fonseca werd slechts enkele uren van tevoren ingelicht, daarna werden de raadsvrouw en de familieleden op de hoogte gesteld van zijn vertrek.
In andere zaken werd Vaders altijd ongeveer twee weken van tevoren geïnformeerd over de plannen om een cliënt voor zijn eigen veiligheid naar Nederland over te brengen. In dit geval gebeurde dat slechts enkele uren daarvoor. De familieleden zijn kapot, aldus de raadsvrouwe.
Deze manier van optreden heeft ook in het nadeel van de verdediging gewerkt. Zo kon Vaders geen Kort Geding aanspannen tegen de overbrenging van Fonseca, iets waar hij recht op heeft. Ze heeft ook nog geen contact gehad met hem.
Dit allemaal terwijl ze eerder tegen de veroordeling van Fonseca in hoger beroep ging. Opmerkelijk is dat het OM daar niet eens van op de hoogte was.

De advocate zegt, dat ze een boek kan schrijven over onacceptabele handelingen van zowel het OM als van het Gerecht.

Het Gerecht heeft op verzoek van het OM besloten, dat Fonseca bovendien DNA-materiaal moet afstaan voor nader onderzoek naar de moord in 2013 op Raúl ‘Bolle’ Martinez, die bestuurder was van één van de bij de moord op Wiels gebruikte vluchtauto’s. Het lichaam van de man werd verminkt bij de vlakte van San Pedro gevonden. Nu blijkt, dat het OM het DNA van Fonseca wil laten vergelijken met sporen die in deze zaak zijn gevonden. De vordering voor afname van het OM werd afgelopen maandag behandeld. Vaders haalde toen aan, dat dit slechts in geval van eigen bescherming mogelijk is, aangezien Fonseca helemaal niet betrokken was bij de moord op Martinez. Hij was geen verdachte.

Het Gerecht besloot direct dat de afname mocht plaatsvinden. Vaders is in beroep gegaan tegen deze beslissing. Een datum voor de behandeling is nog niet geprikt.

Coalitiepartijen in Staten Curaçao willen meer helderheid over bouw HNO en de kosten

'Wij willen transparantie, er moet duidelijkheid komen over de kosten, de initiële plannen'


De coalitiepartijen zijn het met elkaar eens, er moet duidelijkheid komen over de bouw van Hospital Nobo Otrobanda (HNO) en de kosten die hiermee gemoeid zijn. Dat was de strekking van het coalitieberaad dat gisteren heeft plaatsgevonden, aldus de Amigoe gistermiddag, vrijdag 22 januari 2016. 

'Wij willen transparantie. Er moet duidelijkheid komen over de kosten, de initiële plannen en hoe die tot uitvoering worden gebracht', zegt Zita Jesus-Leito.

De PAR-leidster had haar coalitiepartners aangeschreven om hierover in beraad te gaan. Ze maakte zich met name zorgen over de meest recente ontwikkeling met betrekking tot de bouw: de kostenstijging van ruim 58 miljoen. 'De bouw van het nieuwe ziekenhuis mag de bevolking niet belasten.' Partijgenoot Armin Konket deed eerder al een oproep tot uitleg.

Jesus-Leito laat weten tevreden te zijn over het verloop van het overleg. 'De meerkosten baren alle coalitiepartijen zorgen. De kosten van het ziekenhuis moeten in de komende jaren door de burger worden betaald. Men heeft recht om te weten hoe de vork in de steel zit: waarom de kosten exact zijn gestegen, wat de claims zijn en wat daarover is afgesproken. Wij als regering en parlement hebben de verantwoordelijkheid om erop toe te zien dat de kosten niet de pan uit rijzen. Het ziekenhuis moet uiteraard van goede kwaliteit zijn, conform de afspraken, maar dit moet wel binnen de perken blijven. We zijn allemaal van mening dat er meer informatie moet komen over het proces.' Dit werd ook beaamd door minister Siegfried Victorina van Gezondheid (PS), die het overleg opende met een inleiding over de stand van zaken.

Tijdens het overleg kwam duidelijk naar voren, dat de verhoudingen tussen de diverse partijen voor complexiteit zorgen. Jesus-Leito doelt hiermee op het feit dat de regering een overeenkomst heeft gesloten met Usona. Daarnaast is er ook een overeenkomst met de aannemer Ballast Nedam en met adviesbureau Berenschot. De coalitiepartijen willen naar aanleiding hiervan weten hoe die overeenkomsten in elkaar zitten qua opzet en of er tot nu toe gerapporteerd is en aan wie.

De regering zal Usona vragen om die informatie te verstrekken. Het is bedoeling dat die gegevens op korte termijn op tafel komen. Het onderwerp zal ook op de agenda van een Centrale Commissie-vergadering van de Staten gezet worden.

Weer ontslagzaak met haken en ogen bij Refinería di Kòrsou wegens lekken van informatie

Medewerkster zou bedrijfsgevoelige info naar media hebben gelekt

'Mij werd opgedragen om creatief te boekhouden'


Shenill Isidora, die jaren bij Refinería di Kòrsou (RdK) de taken vervulde van financieel controleur, werd vorig jaar door het bedrijf op non-actief gezet, omdat ze bedrijfsgevoelige informatie op een privé-emailadres zou hebben verzameld en hebben gelekt naar de pers. Het verzoek tot beëindiging van haar arbeidscontract diende donderdag, zo berichtte gisteren, vrijdag 22 januari 2016, de Amigoe. Isidora heeft echter een heel andere lezing. Haar werd opgedragen om creatief te boekhouden. Tevens zit de KPMG-medewerker die beklag deed over haar werkwijze, momenteel op haar werkplek.

Isidora heeft zich al geruime tijd geleden ziek gemeld door een verpeste werksfeer. Beide partijen waren het erover eens dat er geen vertrouwensbasis meer bestond om samen door te gaan. Isidora eiste een ontslagvergoeding van 300.000 gulden. RdK gaat hier niet mee akkoord. De rechter doet op 25 februari uitspraak. Opvallend is dat er vorige week eveneens een ontslagzaak diende van RdK, waarbij ook het lekken van informatie inzet was.

Volgens Isidora zelf is het allemaal begonnen toen ze bepaalde uitgaven van haar directeur – José van den Wall Arnemann – niet kon verantwoorden, waaronder uitgaven van Funmiles voor privé-doeleinden, en de directeur weigerde om haar vragen over deze uitgaven te beantwoorden. Vervolgens werd haar opgedragen om ‘originele posten te creëren’, aldus een e-mail van de directeur waaruit tijdens de zitting werd geciteerd.

Isidora weigerde dit, waarop ze niet langer bij bestuursvergaderingen aanwezig mocht zijn, wat daarvoor wel het geval was. Ook klaagde KPMG over de incomplete boekhouding die zij namens RdK aanleverde. Uit e-mailcorrespondentie bleek echter, dat ze voor haar werk in de jaren daarvoor juist werd geprezen door de medewerker van het accountantsbureau die de jaarverslagen van RdK onder ogen kreeg.

Dezelfde KPMG-medewerker bekleedt nu de functie van financieel controleur bij RdK, sinds Isidora in januari vorig jaar door haar werkgever op non-actief werd gesteld. Volgens de RdK-advocaat is dit middels een reguliere wervings- en selectieprocedure gegaan, waaraan Isidora niet heeft deelgenomen, en is ‘hier niets mis mee’ aangezien Isidora niet de functie van financieel controleur bekleedde. Tijdens de zitting kwam naar voren dat Isidora niet officieel de functie van financieel controleur had, maar de taken van deze functie wel vervulde.

De formele redenen voor het verzoek van RdK tot ontbinding van het arbeidscontract zijn een incident waarbij Shenill Isidora naar een collega zou hebben geschreeuwd en dat ze bedrijfsgevoelige informatie op een privé-emailadres zou hebben verzameld en hebben gelekt naar de pers, waaronder Bala en Vigilante in 2014.

Deze laatste aantijging heeft RdK nooit kunnen staven, zoals RdK-directeur Jose van den Wall Arnemann in gesprek met vijf Statenleden van de Pueblo Soberano-fractie heeft bevestigd. In het gesprek met de PS-Statenleden Melvin ‘Mac’ Cijntje, Winifred Raveneau, Jaime Córdoba, Elmer Wilsoe en Sherwin Leonora gaf de RdK-directeur toe dat er geen bewijs was dat Isidora had gelekt naar de pers, maar werd de schorsing desondanks wel gehandhaafd. De verdediging van Isidora wilde de vijf Statenleden horen als getuigen, maar gezien de wens van beide partijen om uit elkaar te gaan zal het waarschijnlijk niet zo ver komen.

Isidora voerde de taken uit van financieel controleur bij de RdK, hoewel ze dit technisch gezien niet was. Volgens haar wilde RdK van haar af omdat haar broer voorzitter is van Fundashon Promové Derecho Humano Kòrsou (FPDHK), die fel ageert tegen de opslag van asbest op het terrein van RdK. De RdK-advocaat stelde tijdens de zitting dat dit nonsens is omdat de stichting pas in augustus vorig jaar is opgericht, zeven maanden na het non-actief van Isidora.
Voorts is er volgens Isidora een verband te leggen met de secretaris van de stichting, Eugene Angelica. Die zou de opdracht om asbest te ruimen zelf hebben gewild, maar heeft deze niet gekregen. Angelica heeft dit ontkend en gesteld, dat de RvC hem heeft benaderd om het asbest te ruimen, wat hij heeft geweigerd.

De advocaat van Isidora stelde dat RdK van meet af aan op ramkoers heeft gelegen met haar cliënt, vanwege de banden van haar broer met FPDHK. 'Op deze wijze wilde haar werkgever afrekenen met de stichting. Dat Isidora financieel bewijsmateriaal heeft verzameld is volgens haar niet meer dan logisch, omdat ze zich wilde verdedigen tegen mogelijke beschuldigingen van creatief boekhouden.'

Brandweer Curaçao werkt aan voorkomen vergrijzing binnen korps

'Wij moeten ons gaan concentreren op het opleiden van meer mensen'


Dit jaar zal meer aandacht worden besteed aan opleidingen om de onderbezetting bij de Brandweer Curaçao, vooral bij de staf en het middenkader, aan te pakken en om te voorkomen dat er straks sprake is van vergrijzing. Brandweercommandant Elvin Regina waarschuwde al in 2013, dat als de regering niets doet om de situatie te verbeteren, er dit jaar slechts drie personen in dienst zouden zijn. Het duurde even maar er is werk van gemaakt, de regering heeft mensen geworven. Maar er zijn er meer nodig, aldus Regina gistermiddag,vrijdag 22 januari 2016, in de Amigoe.

De andere activiteiten van de brandweer worden dit jaar dus op een laag profiel gehouden. 'Natuurlijk zal de brandweer voor een goede dienstverlening zorgen, maar wij moeten ons gaan concentreren op het opleiden van meer mensen.'

Diverse kandidaten hebben eerder gesolliciteerd om bij de operationele/hulpverlenende afdeling van de brandweer te werken en inmiddels hebben veertien hun theorielessen afgerond. Die zijn deze maand tevens begonnen met de basis praktijklessen, om kennis en ervaring op te doen. Zij houden dus wacht en worden bij de werkzaamheden door de ervaren brandweermannen begeleid, aldus Regina.

Dat er meer brandweermannen nodig zijn, betekent echter niet dat de brandweer de operationele werkzaamheden niet aankan. Dat was drie jaar terug ook niet het geval. Toen waren er ook voldoende operationele mensen voor de bestrijding van en hulpverlening bij incidenten. 'Er wordt altijd gezorgd dat er een minimum bezetting in place is, maar het is een feit dat wij meer mensen nodig hebben', benadrukt Regina.

Echter het kader- en middenkader en het managementteam zijn nog flink onderbezet. De middenkaderstaf bestaat nog steeds uit maar de helft van de 21 mensen die de brandweer in dienst hoort te hebben. Daar zal binnenkort wel verandering in komen, maar pas over ongeveer twee jaar, de duur van de opleiding.

'De brandweer heeft toestemming gekregen om negen mensen in dienst te nemen. De selectieprocedure is nu gaande. Eerder is ook al een groep kandidaten geselecteerd die binnenkort met de basisopleiding gaat starten, die dus een jaar of twee gaat duren en zij zullen later een vervolgopleiding moeten doen.' Regina voegt daaraan toe dat de kandidaten voor de opleiding brandweerofficieren, die in Nederland moeten volgen. Er bestaat geen mogelijkheid om dat hier te doen. De opleiding voor brandweer-onderofficier kan wel hier op het eiland gevolgd worden.

Regina had graag gewild dat de regering al in 2013 maatregelen had genomen om de situatie te verbeteren, rekeninghoudend met de duur van de opleidingen. Dat was vóór dat jaar niet mogelijk, vanwege de verslechterde financiële situatie en de aanwijzing van de Rijksministerraad. Echter al voor deze situatie heeft de brandweertop de regering meermalen verzocht meer mensen in dienst te nemen, maar de overheid vreesde dat de brandweer door de samenvoeging van de eilandelijke en landelijke instanties, later overbezet zou zijn en wees meerdere verzoeken af.
De brandweercommandant is hoe dan ook tevreden dat de flinke onderbezetting van de genoemde afdelingen over twee jaar weggewerkt kan worden.