zondag 24 januari 2016

Nieuwe governor Centrale Bank pakt cambio's aan

Gersie: 'Het is helaas zo geworden, dat cambio's grote greep hebben op financieel systeem'


De invloed van cambio’s op de financieel-monetaire ontwikkelingen in Suriname zal de komende periode worden teruggedrongen. Ze zullen weer onder volledige controle van de Centrale Bank van Suriname (CBvS) gebracht. Dat zei aankomend governor van de CBvS Glenn Gersie vandaag, zondag 24 januari 2016, in het programma ‘Welingelichte kringen’ op radio ABC, zo bericht de Ware Tijd Online.

Cambio's zullen zich uitsluitend moeten bezighouden met hun kerntaken en dat is volgens Gersie omwissselen van kleine valutabedragen. Regels waar de wisselkantoren zich aan moeten houden zullen tegen het licht gehouden worden en waar nodig aangepast. Het stuit Gersie tegen de borst dat de wisselkantoren de regie in het monetaire beleid hebben overgenomen en de hoogte van de wisselkoersen schijnen te bepalen.

'Het is helaas zo geworden, dat cambio's een grote greep hebben gekregen op ons financieel systeem. Het is niet goed voor ons land. Het geldverkeer is intransparant en het roept vraagtekens op', aldus  Gersie. Hij ziet het als een grote uitdaging om de wisselkantoren weer in het gareel en onder het regiem van de CBvS te brengen.

Het Surinaamse bankwezen riskeert internationaal geboycot te zullen worden als er geen maatregelen worden getroffen. Zoals de situatie nu is kan 'geld uit duistere kringen makkelijk zijn weg vinden in het officieel systeem'. Gersie heeft hierover zijn bezorgdheid al uitgesproken bij de regering.

Hij vindt het ook jammer, dat de Vereniging van Cambiohouders niet wil aangegeven waar de 13 miljoen Amerikaanse dollar vandaan komt, dat aan de Surinaamse Postspaarbank beschikbaar gesteld zal worden om tegemoet te komen aan de dringende dollarvraag van bedrijven.

Korps Politie Suriname reikt voor 4e keer 'Police Awards' uit tijdens Police Award Night

Prijzen uitgereikt aan beste medewerker, beste manager, beste afdeling en medewerker met markant optreden


Mahinderkumar Mathoera gedecoreerd voor heldhaftig optreden

 
Het Korps Politie Suriname heeft vrijdag voor de vierde keer de Police Award Night gehouden. Tijdens deze Award Night zijn leden van de organisatie die zich in het afgelopen jaar, onder alle omstandigheden, hebben ingezet voor het korps voorgedragen voor een nominatie. De voordracht vond plaats door de verschillende regio commandanten, na afstemming met hun ressort commandanten, zo bericht de afdeling Public Relations van het korps vandaag, zondag 24 januari 2016.

De Police Award bestaat uit de categorieën beste medewerker, beste manager, een beste afdeling en een medewerker of een afdeling die een markante optreden heeft geleverd. In elke categorie zijn drie nominaties.

Voor het afgelopen jaar werden dertien medewerkers voorgedragen om genomineerd de worden in de categorie beste medewerker. Voor de categorie beste manager werden vier ressortcommandanten voorgedragen. De beste afdeling had vier voordrachten en het markante optreden twee.
Als beste medewerker werd de agente van politie Shahira Uiterloo, die te werk is gesteld bij de afdeling Jeugdzaken, gekozen.
De inspecteur van politie Sandra Claver werd de beste manager. Het Arrestatie Team werd uitgeroepen tot de beste afdeling van 2015.
De prijs voor het markante optreden werd door hulpagente van politie tweede klasse, Isaiva Vianen in de wacht gesleept.

Behalve de nominaties werd de agent van politie tweede klasse Mahinderkumar Mathoera gedecoreerd voor zijn heldhaftige optreden. De agent heeft in 2015 om drie uur in de ochtend een autobestuurder die met zijn voertuig in het Taut Li Fautkanaal terechtkwam, gered. Hij sprong in uniform het kanaal in en bracht de man op het droge. Dezelfde agent heeft deze maand met anderen nog eens twee mensen gered uit een brandende woning aan de Munderweg.

Agent Mathoera is de eerste persoon die in aanmerking is gekomen voor de medaille die speciaal is ontworpen om bijzondere optredens te waarderen. De waarnemend korpschef Agnes Daniel heeft de medaille opgespeld voor deze held.

President Bouterse zou toch niet twijfelen aan integriteit OM en waarnemend procureur-generaal

Minister Van Dijk-Silos spreekt president over zijn uitspraken over OM en 'buitenlandse krachten' -  Het was een misverstand...


'Als Bouterse geen vertrouwen had in waarnemend procureur-generaal, zou hij zijn benoeming niet tekenen' 


De regering heeft alle vertrouwen in het Openbaar Ministerie (OM) en waarnemend procureur-generaal Roy Baidjnath Panday. Dit zegt minister Jennifer van Dijk-Silos van Justitie en Politie vanavond, zondag 24 januari 2016, op Starnieuws. Na uitspraken van president Desi Bouterse over de rechterlijke macht, hebben de minister en de president een onderhoud gehad met elkaar. Inmiddels had het hoofd van het OM al verklaard, dat het vervolgingsapparaat nimmer een concessie zal doen in zijn autonome bevoegdheid.

Van Dijk-Silos zegt, dat de president de termen rekest en requisitoir onjuist heeft gebruikt tijdens de persconferentie. Bouterse deelde mee, dat er krachten zijn, aangestuurd door het buitenland om te proberen hier onregelmatigheden te doen plaatsvinden. Hij vindt het verdacht, dat de 8 decemberstrafzaak weer op de rol gaat verschijnen.
'Ik ben er heilig van overtuigd, omdat de mensen van de rechterlijke macht niet achterlijk zijn. Die weten natuurlijk dat er wet- en regelgeving is. Het rekest wordt buiten geschreven. Het requisitoir wordt buiten geschreven, overigens zij die het gaan schrijven, zijn al hier', zei Bouterse tijdens zijn persconferentie vrijdag.

'In het gesprek heb ik de president uitgelegd dat het requisitoir door het OM wordt geschreven. Door dit te noemen is het OM in diskrediet gebracht', zegt de minister. Zij merkt op, dat de president niet erbij stil stond dat de termen zo een reikwijdte hadden. De president heeft de minister meegedeeld geen reden te hebben om te twijfelen aan de integriteit van het OM en daarmee van de waarnemend procureur-generaal.

De minister zegt verder ten faveure van Bouterse, dat de president de benoemingsresolutie van Baidjnath Panday al heeft getekend. 'Als de president geen vertrouwen had in de waarnemend procureur-generaal, zou hij zijn benoeming niet tekenen. In februari wordt hij beëdigd', aldus Van Dijk-Silos mee.

Dat er informatie is vanuit de inlichtingendiensten over krachten die bezig zijn met onregelmatigheden, is de minister ook bekend. Deze kwestie is eerder ook besproken met de president. De bewindsvrouwe wil echter niet verder op deze kwestie ingaan, aangezien de zaak nog in onderzoek is. Zij betreurt het misverstand dat ontstaan is.

Brand in notariskantoor Soerdjbalie in centrum Paramaribo

Vier brandhaarden in afzonderlijke ruimten en traliewerk raam 1e verdieping verwijderd


In het notariskantoor Soerdjbalie aan de Lim A Postraat heeft vanmorgen, zondag 24 januari 2016, brand gewoed. De brandweer, die om iets voor half twaalf uur de melding kreeg, trof vier brandhaarden in afzonderlijke ruimten aan. Een ‘brandvrije kluis’ stond wagenwijd open, zo bericht Starnieuws.

De brandweer heeft in eerste instantie geprobeerd om een deur te verwijderen die naast de ruimte lag waarin de rookontwikkeling het grootst was. Nadat deze deur was verwijderd, bleek zij geblindeerd te zijn, wat als een vertragende factor heeft gewerkt.

De boekhouder van het notariskantoor, die inmiddels was gearriveerd, heeft meegewerkt om via een andere ingang het gebouw te betreden. Op de eerste verdieping van het gebouw bleek een deel van het traliewerk van een raam te zijn verwijderd. Volgens de boekhouder was deze tot vrijdagmiddag drie uur nog in tact.

De brandweer meldt, dat zij de vlammen binnen veertig minuten onder controle had, 'waardoor de monumentale omgeving van een ramp bespaard is gebleven'.

Zo'n 120 ontslagen Suralco medewerkers worden omgeschoold

Kosten omscholing bij St. Arbeidsmobilisatie en Ontwikkeling vergoed door Suralco


Ongeveer 120 ontslagen medewerkers van Suralco worden sinds afgelopen maandag door de Stichting Arbeidsmobilisatie en Ontwikkeling (SAO) omgeschoold. Ashok Algoe, coördinator training van de SAO, zegt vandaag, zondag 24 januari 2016, in de Ware Tijd, dat de cursisten hiermee de mogelijkheid wordt geboden elders werk te vinden. 

Het gaat om de trainingen Gas, Water en Sanitair (Gawasa) en koeltechniek.

'Ze zullen in staat zijn een heel huis te voorzien van gas-, water- en sanitairaansluiting. Zij die koeltechniek volgen zullen in staat zijn vriezers, ijskasten en airco's te repareren of installeren.'

De training duurt twee maanden en wordt twee keer per week verzorgd in Lelydorp en Geyersvlijt. Algoe zegt, dat de kosten voor de training volledig worden gedekt door Suralco.

De groep bestond oorspronkelijk uit 160 man, maar slechts 120 personen hebben zich aangemeld. Hij weet niet wat de reden is voor het verminderde aantal deelnemers.

Monseigneur Choennie de nieuwe bisschop in Suriname

Choennie onder grote belangstelling ingewijd


Suriname heeft vanaf vandaag, zondag 24 januari 2016, een nieuwe bisschop en dit keer een die in het land geboren en getogen is, monseigneur Karel Choennie. Twaalf jaar na de inwijding van monseigneur Wilhelmus de Bekker, is pater Choennie vandaag officieel ingewijd in de Petrus en Paulus basiliek als de nieuwe bisschop van Suriname.

Er was grote belangstelling van binnen- en buitenland voor de inwijdin . De processie in de Henck Arronstraat was een heel kleurrijke, een weerspiegeling van de multiculturele samenleving van het land, aldus Starnieuws.


Voor monseigneur De Bekker en de nieuwe bisschop was het een emotioneel moment bij de overdracht van de mijteren de staf die bij het ambt horen. Monseigneur De Bekker is twee jaar geleden afgetreden vanwege gezondheidsredenen. In de basiliek was ook zijn voorganger monseigneur Aloysius Zichem aanwezig.

Het koor van de kathedrale basiliek heeft tijdens de hele ceremonie de toon gezet van de plechtigheid van de hele dienst. Monseigneur Choennie, die lang heeft geaarzeld om het ambt in te vullen, is nu de bootsman van de christelijke gelovigen in Suriname. Hij zal de dienaren van de christelijke kerk in rustige wateren moeten leiden.

Een exemplaar van de officiële akte wordt gestuurd naar de Heilige Stoel in Rome, Italië. Het ander exemplaar blijft in de archieven van het bisdom in Paramaribo. De akte is het bewijs dat monseigneur Choennie is ingewijd als bisschop van Suriname.

Bestuur Nickerie wil onderzoek naar waterverlies in rijstsector

LVV wil dat deskundigen worden gezocht voor beter waterbeheer


De districtsraad Nickerie wil onderzoeken hoeveel water er per seizoen verloren gaat in de rijstsector. Tijdens een vergadering van afgelopen woensdag heeft het lid Robertino Mangoenredjo aan Guido van der Kooye, plaatselijk coördinator van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), voorgesteld dit door deskundigen te laten vaststellen. Aan de andere kant wil hij dat onder andere boeren verantwoordelijk omgaan met het water, zo bericht de Ware Tijd vandaag, zondag 24 januari 2016.

Van der Kooye kent het probleem van waterverspilling en wil ook dat deskundigen worden aangetrokken voor beter waterbeheer.

'Het kan niet zo zijn dat er duur betaald wordt voor het pompen te Wakay en dat we niet op een duurzame manier omgaan en toestaan dat water via kapotte kunstwerken de Nickerierivier instroomt', zei het raadslid. Hij weet dat de meeste kunstwerken lekkages vertonen. Mangoenredjo vraagt zich af hoe het komt dat water, bestemd voor de rijstsector in de polders, in andere gebieden terechtkomt waar het niet nodig is. Hij pleit voor meer kunstwerken voor betere waterbeheersing en om te voorkomen dat er water verloren gaat.

De politicus wil ook, dat de rijstboeren beter voorgelicht worden hoe om te gaan met het kostbare water. Nu worden de rijstarealen bevloeid en het overtollige water wordt via de loosleiding afgevoerd naar de rivier.

'We moeten er alles aan doen om dit probleem te minimaliseren.' Een ander probleem dat zich momenteel voordoet, is dat bij de verdeelwerken in de Clarapolder de meeste schuiven defect zijn, waardoor ook de distributie van water naar de landbouwgebieden niet goed geregeld kan worden.

MV Canawaima vaart vanaf 25 januari slechts een keer dagelijks naar en van Guyana

Veerboot vaart door motorstoring op één motor


Door een plotseling opgetreden motorstoring drie dagen geleden vaart de MV Canawaima van  de Canawaima Management Company vanaf morgen slechts keer op een dag van en naar Guyana. De veerboot zal om tien uur 'smorgens vertrekken van South Drain en keert om elf uur terug. Dit meldt Starnieuws vandaag, zondag 24 januari 2016.


De boot heeft gistermiddag ongeveer een half uur voor anker moeten liggen aan de Surinaamse oever van de Corantijnrivier. Onder normale omstandigheden is de veerboot, die wordt aangedreven door twee dieselmotoren, wel in staat om met gemak aan te meren op één motor.

Door de zware stroming als gevolg van de springvloed, heeft de kapitein besloten om de enige draaiende motor niet over te belasten. Hij wilde het risico niet nemen dat de motor door de ingebouwde veiligheidssystemen ook zou uitvallen.

Totdat de boot weer in optima forma is wordt vanaf morgen slechts één vaart uitgevoerd. De Canawaima Management Company N.V. biedt haar welgemeende verontschuldiging aan voor eventueel ongerief dat ondervonden wordt door deze plotseling opgetreden motorstoring. De klanten krijgen de verzekering dat de veerboot binnen zeer korte tijd weer in staat zal zijn om op volle kracht veilig de veerdienst te onderhouden.

Curtis Hofwijks daagt president Bouterse uit voor openbaar debat

Trekker actiegroep 'Wij zijn Moe': 'Beschuldigingen Bouterse aan adres rechterlijke macht slaan nergens op'
   
(Bron foto: Curtis Hofwijks/Facebook)

Curtis Hofwijks van de protestgroep 'Wij Zijn Moe' daagt president Desi Bouterse uit voor een openbaar debat. Hij vindt dat de president beschuldigingen heeft geuit die nergens op slaan. Volgens Bouterse worden individuen en de rechterlijke macht aangezet door buitenlandse krachten om het land te destabiliseren. Dit zei hij op een vrijdag gehouden persconferentie.

Hofwijks stelt in een verklaring, dat zijn groep geen mensen bespreekt. Er is aandacht gevraagd voor de nijpende situatie in het land. Met verbazing is kennis genomen van de beschuldigingen die de president eerst in De Nationale Assemblee geuit heeft en nu herhaalde op de persconferentie.

'Net als het Openbaar Ministerie voelen wij ons ook geroepen om op de aantijgingen in te gaan', zegt Hofwijks.

'De president die houdt van monologen en scenario's. De man die geen tegenspraak duldt en geen debater genoemd kan worden. De man met het 'a no mi' syndroom. De 'it wasn't me' artiest. Als hij de groep 'We Zijn Moe' bedoelt met individuen die zijn aangezet door buitenlandse krachten en hij deze informatie heeft van de inlichtingendienst, raden wij hem aan om de diensten op te doeken. Hij is alweer misleidend bezig en is niet bereid het pad van leugens te verlaten', zegt Hofwijks.

'President, zijne excellentie Desiré Delano Bouterse, toont u zich een man. Kom in een openbaar debat met de leider van het volksprotest, Curtis Hofwijks en laat zien dat u de onbevreesde leider bent. Verlaat het pad van monologen en scenario's. Indien u over tal van informatie beschikt en met ondersteuning van uw deskundigen moet dit een peulenschil heten voor u. Of mag er wel degelijk geconcludeerd worden dat u raaskalt?', stelt Hofwijks.

Minister Moestadja: 'Suriname moet vooruitgang boeken bij bestrijding mensenhandel en rechten gastarbeiders'

Minister van Arbeid spreekt op conferentie 65-jarige De Moederbond


Minister Soewarto Moestadja van Arbeid heeft afgelopen vrijdag in zijn toespraak tijdens de driedaagse conferentie van de 65-jarige De Moederbond in Hotel Torarica, onder andere gezegd, dat zijn ministerie bijzondere aandacht geeft aan het zogenoemde Decent Work Programma. 

'Suriname heeft de taak om op interdepartementaal niveau vooruitgang te boeken bij de bestrijding van mensenhandel en de rechten van gastarbeiders.'

Het Decent Work Programma 2014-2016, waarin kinderarbeid en gelijke behandeling op de werkplek onderdeel van zijn, werd in 2015 ondertekend.De Raad van Ministers heeft afgelopen week de ratificatie van drie belangrijke ILO-verdragen (International Labour Organization) over deze onderwerpen goedgekeurd, 'waarmee we ons binden aan de internationale standaarden'.

Moestadja zei ook, dat er in samenwerking met het ILO-kantoor op Trinidad & Tobago een analyse zal worden gemaakt. Daarna zullen hiaten in de wet en praktijk efficiënt kunnen worden weggewerkt. Verder staat op het programma van het ministerie een complete doorlichting van de veiligheidswetgeving, wat moet leiden tot een moderne veiligheidswetgeving.

Ook daarbij verwacht de minister technische assistentie van de ILO. Inmiddels zijn zes wetsontwerpen goedgekeurd door de Raad van Ministers. Deze wetsvoorstellen gaan over vrijheid van vakvereniging, collectieve onderhandelingen, uitzendkrachten, arbeidsbemiddelingsbureaus, arbeidsinspectie en tripartisme (Arbeidsadviescollege). Op programma staat ook het nader vaststellen van een al bestaand wetsontwerp in verband met de modernisering van het ontslagrecht.

Patrick Peneux wordt nieuwe president-commissaris bij EBS

Voor het dood mishandelen van inbreker zat Peneux slechts een jaar in de cel

Minister Dodson: 'Het gaat niet om een crimineel '....

 
Patrick Peneux (zie foto - Bron: Peneux/Facebook), directeur van het bedrijf Surmac en broer van de minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur Robert Peneux, wordt de nieuwe president-commissaris van de NV Energiebedrijven Suriname (EBS). Hij neemt de plaats in van Iwan Krolis. Minister Regilio Dodson van Natuurlijke Hulpbronnen bevestigt vandaag, zondag 24 januari 2016 op Starnieuws, dat het besluit genomen is. Peneux zal tijdens de algemene aandeelhoudersvergadering eind januari formeel aangesteld worden.

Dodson zegt, dat Peneux voldoet aan de eisen om de Raad van Commissarissen van het staatsbedrijf te leiden. Hij is succesvol bij Surmac en zou de technische kennis bezitten.

Maar, hij heeft wel een straf van een jaar uitgezeten en werd in 2012 vrijgelaten. Hij was veroordeeld voor zware mishandeling de dood ten gevolge hebbende. Peneux - destijds directeur van Bruynzeel in Suriname - werd de zoveelste keer geconfronteerd met diefstal in zijn in aanbouw zijnde woning. De inbreker, Su Yongfu, werd zwaar mishandeld door Peneux en overleed ten gevolge daarvan. Peneux was met zijn auto ingereden op de man en had hem ook nog bewerkt met een knuppel. Het slachtoffer zou regelmatig materialen weg hebben genomen van de bouwwerf van Peneux. Tegen Peneux was in juli 2011 zes jaar gevangenisstraf geëist. Er was dan ook grote onvrede onder met name de familie van het slachtoffer over de opgelegde lage straf.

De minister beweert, dat Peneux gerehabiliteerd is en zijn leven weer heeft opgepakt. Het gaat niet om een crimineel, aldus de bewindsman.

(Red. De Surinaamse Krant/Starnieuws)