woensdag 27 januari 2016

Minister Abdoelgafoer: 'Het is teleurstellend dat het sportcomplex achterstallig onderhoud vertoont'

'Overheid is niet in staat gebleken tot een verantwoord beheer en onderhoud sportcomplexen'


'Het is teleurstellend dat het sportcomplex achterstallig onderhoud vertoont. Het is allemaal triest wat wij daar hebben gezien.' Zo verwoordt minister Faizel Abdoelgafoer van Sport- en Jeugdzaken de situatie waarin het sterk verwaarloosde Letitia Vriesde Sportcomplex in Coronie zich bevindt. Hij was onlangs op bezoek in het district, aldus de Ware Tijd vandaag, woensdag 27 januari 2016.

Het complex is niet lang terug opgezet en nu al blijken toiletten en kleedkamers niet te voldoen aan de verwachtingen. Op verschillende plekken in het gebouw zijn bijen, waaronder in de gemeenschapszaal.

Een delegatie bekeek de situatie in Nickerie en zal hierover verslag uitbrengen aan Abdoelgafoer, die op zijn beurt mogelijkheden bekijkt om de accommodaties beter te beheren en onderhouden. Hij overweegt particulieren hiermee te belasten.

De minister geeft toe, dat de overheid niet in staat is gebleken tot een verantwoord beheer en onderhoud. Hij vraagt zich af waarom dit bij particuliere sportaccommodaties wel goed uit de verf komt en bij de gebouwen van de overheid niet.

Het ministerie is bezig met een landelijk masterplan beheer en onderhoud. Er zullen duidelijke regels komen om de faciliteiten optimaal te beheren. Het ministerie heeft een pilot gedraaid met de veertien minikunstvelden waarbij het beheer en onderhoud zal worden gedaan door bedrijven. 'We willen alle betrokkenen erbij halen en zorgen dat de middelen gecentraliseerd worden, zodat in het vervolg het gebruik effectief en efficiënt zal zijn.'

Abdoelgafoer zegt dat op Wageningen na, alle sportaccommodaties al in beeld zijn gebracht. 'Wij willen gaan naar een tijdperk waarin Suriname ooit erin slaagt accommodaties adequaat beheren en onderhouden.' De accommodaties in Saramacca zijn in een redelijke conditie. 'Er zijn enkele kleine reparaties nodig om de faciliteiten aantrekkelijker te maken voor de jeugd.'

Tweede Kamer bereidt zich met betrokkenen voor op vergadering over Isla-raffinaderij op Curaçao

SMOC: 'Regering Nederland moet aansturen op ingrijpen door Rijksministerraad'


Als voorbereiding op de vergadering over de Isla-raffinaderij zocht de Tweede Kamer vandaag, woensdag 27 januari 2016, naar de grens tussen noodzakelijke, efficiënte Nederlandse hulp en ongewenste neokoloniale bemoeienis. Tijdens een rondetafelgesprek met deskundigen, belangenorganisaties en voormalige omwonenden vroegen Tweede Kamerleden van de VVD, PvdA en GroenLinks wat er eigenlijk van Nederland verwacht wordt, aldus de Amigoe.

Volgens hoogleraar Bestuursrecht Herman Bröring en Arjen Linthorst, bestuurslid van de Stichting Schoon Milieu op Curaçao (SMOC), moet de Nederlandse regering aansturen op ingrijpen door de Rijksministerraad. Niet om de raffinaderij te sluiten, maar wel om ervoor te zorgen dat oliemaatschappij PdVSA zich aan de milieueisen houdt en de uitstoot van schadelijke stoffen vermindert. De juridische basis van ingrijpen is de schending van de mensenrechten van omwonenden, zei Bröring. Aangezien het Koninkrijk het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens heeft ondertekend, moet het Koninkrijk ook iets doen aan die situatie.'We kunnen niet achterover leunen. Dat is veel te lang gebeurd', zei hij. Linthorst sloot zich daarbij aan en merkte op dat van de Curaçaose regering niet verwacht kan worden dat de problemen worden opgelost. 'Er is sprake van bestuurlijke onkunde en onwil', zei de SMOC-bestuurder, die zich ook afvroeg waarom de gevolmachtigde minister Marvelyne Wiels niet aanwezig was.

Uit de vragen en opmerkingen van de Tweede Kamerleden bleek dat zij op dit moment niet de voorkeur geven aan ingrijpen. Zo zei VVD-Tweede Kamerlid André Bosman dat de Rijksministerraad alleen kan ingrijpen als Curaçao geen enkele actie onderneemt. Zowel Bröring als Linthorst merkte echter op dat de Curaçaose regering weinig kan doen, omdat de Milieudienst niet optimaal functioneert en er simpelweg een tekort is aan voldoende expertise.

De Tweede Kamerleden Yasmine Cegerek (PvdA) en Liesbeth van Tongeren (GroenLinks) vroegen vooral naar alternatieven voor ingrijpen. 'Zou het een verschil maken als de Milieudienst wel zou functioneren?', vroeg Cegerek. Als milieuwoordvoerder viel ze in voor partijgenoot Roelof van Laar, die later aanschoof.

Van Tongeren richtte zich rechtstreeks tot de oud-bewoners Jerry Gumbs en Fardy Lodowica en tot Sven Rusticus van GreenTown. 'Ik ben volledig overtuigd van de vervuiling en het vroegtijdig overlijden van mensen. Maar, hoe kunnen we helpen bij de volgende stap. Is er behoefte aan protesten? Is er een stemwijzer nodig voor de volgende verkiezingen? Moet er alvast een klein deel van het terrein opgeruimd worden met behulp van TNO?'

Rusticus gaf aan dat GreenTown vooral hulp nodig heeft bij het maken van een masterplan voor een alternatief gebruik van het Isla-terrein, te beginnen bij de omliggende gronden, zoals de Curaçaose Dokmaatschappij. Daarnaast is er behoefte aan een communicatieplan, zodat meer mensen gaan geloven dat er een realistisch alternatief is voor de raffinaderij en de politiek vervolgens ook voor een alternatief durft te kiezen. 'We hebben onder meer met de ministers Etienne van der Horst en Nelson Navarro gesproken, die het een goed plan vinden. Maar, men durft niet.'

Verhuizing afdelingen ministerie van SOAW Curaçao naar Tauber Building, Punda, duurt langer dan verwacht

Minister Larmonie-Cecilia: 'Omvang verhuizing is onderschat'

 
'De verhuizing van enkele afdelingen van het ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn (SOA) naar de Tauber Building in Punda duurt langer dan verwacht, omdat de omvang van de verhuizing werd onderschat', aldus SOA-minister Ruthmilda Larmonie-Cecilia (PS) in de Amigoe van vandaag, 27 januari 2016.

Voor zover zij weet is dat niet, omdat het gebouw ongeschikt is om in te werken. De brandweer heeft het in ieder geval niet afgekeurd. Dat zou ook nog niet kunnen, aangezien er nog helemaal geen brandveiligheidadvies is aangevraagd. Tevens is er geen aanvraag uitgegaan voor een vergunning voor de verbouwing.

Het ministerie is onlangs begonnen met het verhuizen van het buurthuis Punda en de sectoren/afdelingen Familie en Jeugd, Arbeid, en Sociale Ontwikkeling naar het nieuwe gebouw. 'Het betreft een grote verhuizing, waarbij men vanuit drie gebouwen naar één gebouw verhuist. Wij hebben dit onderschat en hebben daarom besloten  om niet vandaag, maar aanstaande maandag weer voor het publiek te openen', aldus de minister.

Ze heeft vorige week tijdens een persconferentie ook reeds bevestigd dat de werkomstandigheden in het nieuwe gebouw ‘aanvaardbaar’ zullen zijn. Bestuurslid Stanley Heerenveen van de vakbond ABVO geeft ook aan niets te hebben gehoord over het ongeschikt zijn van het nieuwe gebouw voor de werknemers. 'Voor zover wij hebben weten is alles goed gegaan met de verbouwing en was het ministerie begonnen met de verhuizing.

De minister stelde vorig jaar in het begrotingsoverleg voor 2016, dat de verhuizing van een deel van het ministerie naar één gebouw een efficiëntere manier van werken zou betekenen en een besparing van 1,6 miljoen gulden aan huurkosten zou opleveren. Zij gaf daarnaast ook aan dat het gebouw door arbeidsinspecteurs van het ministerie zelf is gekeurd.

James Wilson van de brandweer zegt, dat er architecten bij de instantie zijn geweest voor advies over de brandveiligheid van het pand. Hij stelt echter: 'Er moet via de dienst Ruimtelijke Ordening en Planning (ROP) een bouwvergunning aangevraagd worden, deze komt dan bij de brandweer binnen. De brandweer zal dan na inspectie een brandveiligheidsadvies opstellen. Voor zover wij in ons systeem kunnen zien is er door de regering geen bouwvergunning aangevraagd, hoewel wij hoorden dat er aan dat gebouw is gewerkt.'

Wilson zegt verder, dat wanneer de regering de bestemming van een bestaand gebouw wil veranderen (in dit geval tot kantoor), de brandweer moet beoordelen of het pand geschikt is voor de gewenste bestemming. Hij stelt dat het wel ‘vaker gebeurt’ dat de regering achteraf in plaats van vooraf om advies vraagt. Aan Larmonie-Cecilia is om een aanvullende reactie gevraagd, maar zij was in een vergadering en kon niet reageren.

Staking leden vakbond BTG bij Selikor op Curaçao voorbij

Bond bereikt akkoord met directie over nieuwe sollicitatieprocedure voor voormannenDe actie van vakbond BTG (Bònt di Trahadornan di Gobièrnu) bij vuilnisophaalbedrijf Selikor is voorbij. De partijen hebben gisteravond laat een akkoord bereikt, waarbij een nieuwe selectieprocedure voor voormannen bij het bedrijf werd overeengekomen. Dit bevestigt zowel Selikor-directeur Wesley Kook, als BTG-voorzitter Frensley Sillé vandaag, woensdag 27 januari 2016, in de Amigoe.
 
Het personeel legde gisteren het werk neer uit onvrede over het aannemen van drie voormannen, die via een externe werving waren aangetrokken. Voormannen zijn belast met het begeleiden van werknemers, het coördineren en toezicht houden op de werkzaamheden binnen het bedrijf. In eerste instantie had Selikor daarvoor een interne sollicitatieadvertentie laten uitgaan. Uiteindelijk werd er maar één voorman aangenomen. Hierna werd een externe ronde opgestart, waarbij drie personen werden aangetrokken.

BTG eiste in de afgelopen dagen dat de benoemingen terug zouden gedraaid. Toen een bevestiging uitbleef, ging de vakbond over tot actie en blokkeerde de toegang tot Landfill Malpais. Overleg tussen Kook en een BTG-delegatie, onder toeziend oog van minister Siegfried Victorina leidde gisteravond laat tot een doorbraak.

Volgens Kook heeft de Selikor-directie begrip voor de bezwaren van het personeel. Zij menen dat zij weinig tot geen kansen hebben voor carrière-opbouw bij Selikor. Afgesproken is dat er een nieuwe interne wervingsronde voor de functie van voorman zal worden opgestart. Aan dit proces kunnen alle Selikor-werknemers die hiervoor interesse hebben aan deelnemen. Kook benadrukte dat dit niet inhoudt dat de eisen verlaagd zullen worden. Hij wijst erop dat wat in de eerste wervingsronde was afgesproken, namelijk dat de geselecteerden gedurende een jaar tot voorman zullen worden opgeleid, ook nu zal gelden.

Over de drie voormannen die zijn aangenomen was de Selikor-directeur vanochtend kort. 'Ze zijn aangenomen, maar nog niet werkzaam als voorman. Ze zouden binnen een jaar worden opgeleid tot voorman. We gaan nu intern kijken hoe wij hen aan een nieuwe functie binnen het bedrijf kunnen helpen.'

Met het akkoord kwam er een einde aan de actie bij Selikor. Volgens BTG-voorzitter Sillé kunnen zijn leden zich vinden in het akkoord dat nu op tafel ligt. 'Er komt een nieuwe interne sollicitatieronde. Wij hebben altijd gezegd dat het personeel van Selikor voldoende gekwalificeerd is om deze functies te vervullen. Er zal nu gewerkt moeten worden om de zwakke kanten van het personeel te versterken. Als de nieuwe geselecteerden na een jaar niet in staat zijn om als voorman te functioneren, gaan ze terug naar hun oude functie binnen Selikor.'

Al met al is Sillé tevreden met het bereikte akkoord. Ook is hij te spreken over de actie. Hij biedt verder zijn excuses aan voor de mogelijke overlast van gisteren en stelt blij te zijn alle medewerkers bij het bedrijf de strijd van BTG hebben gesteund.

Juwelier schiet tijdens achtervolging overvaller een 78-jarige vrouw in het hoofd.....

Het recht in eigen hand nemen loopt finaal verkeerd af

Juwelier is aangehouden en in verzekering gesteld


De 33-jarige eigenaar N.M., eigenaar van een juwelierszaak op de kruising van de Coesewijnestraat en de Tyronneweg in Paramaribo, heeft vanmiddag, woensdag 27 januari 2016, tijdens de achtervolging op een overvaller in het wilde weg geschoten, waarbij een 78-jarige vrouw in het hoofd werd geraakt, zo bericht het Dagblad Suriname. 

Rond een uur vanmiddag ging een man gewapend met een hamer de juwelierszaak binnen en nam sieraden meegenomen. De overvaller ging er met een compaan vandoor op een bromfiets. De eigenaar van de zaak zette meteen een achtervolging in met een jachtgeweer. Tijdens de achtervolging heeft hij vier keer op de overvaller geschoten.

De juwelier, die de achtervolging had ingezet met zijn auto, heeft geprobeerd de daders in de Asraf Safoeralaan klem te rijden, maar kwam tegen een schutting aan. De twee overvallers lieten een deel van de buit vallen. Een van hen vluchtte daarna te voet, zo bericht de Ware Tijd. De eigenaar koos ervoor om hem verder te achtervolgen. Twee straten verder loste hij een schot, waarbij de hagels dwars door een zinken schutting ging en de bejaarde vrouw, die op haar erf zat, in het voorhoofd troffen.

Het 78-jarige slachtoffer werd per ambulance vervoerd naar het Academisch Ziekenhuis Paramaribo.

De politie van Latour, die over het voorval werd gealarmeerd, heeft de N.M. en het jachtgeweer overgebracht naar het bureau. Het jachtgeweer is wel gedekt met een vergunning. In het belang van het verdere onderzoek acht het Openbaar Ministerie de aanhouding van de schutter, de eigenaar van de juwelierszaak, noodzakelijk.

Districtscommissaris van Commewijne legt functie van voorzitter in opspraak geraakte stichting neer

Pollack: 'Een rein geweten vreest geen aanklacht'


De districtscommissaris van Commewijne, Remy Pollack, heeft op 12 januari zijn functie als voorzitter van de stichting ‘Plekje in het Paradijs’, waarmee hij recent in opspraak is geraakt, neergelegd. Dat heeft hij op advies van minister Edgar Dikan van Regionale Ontwikkeling en zijn advocaat gedaan. Dit bericht de Ware Tijd vandaag, woensdag 27 januari 2016.

Pollack werd door een groep personen beschuldigd van malafide praktijken met gronden in het district. 'De minister viel erover dat ik als districtsvoorzitter voorzitter ben van de stichting. Hij noemde het conflict of interest. Ik heb met mijn advocaat gesproken en die heeft mij geadviseerd om liever afstand te nemen van het voorzitterschap.'

Minister Steven Relyveld van Ruimtelijke ordening, Grond- en Bosbeheer zei vanochtend voor de microfoon van Radio Apintie, dat de stichting niet stond geregistreerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken en dus geen enkele rechtsgrond had.

Dikan zegt, dat de kwestie nog in onderzoek is bij de president. Of er maatregelen komen tegen de districtscommissaris laat hij over aan president Desi Bouterse. Pollack heeft zich schriftelijk verweerd bij de minister, die het verweer naar de president heeft doorgestuurd.

De districtscommissaris zou naar verluidt in zijn hoedanigheid als stichtingsvoorzitter geld hebben ontvangen van personen die zich hadden geregistreerd om in aanmerking te komen voor een perceel voor landbouwdoeleinden.

Enkele geregistreerden beklaagden zich erover dat zij hun grond nog steeds niet hebben gehad. Pollack vindt echter, dat hij niets verkeerd heeft gedaan. 'Waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt. Als je meerdere je zegt om je te verweren, doe ik dat. Een rein geweten vreest geen aanklacht.' Het gebeurde heeft volgen hem geen invloed gehad op zijn functioneren als districtscommissaris.

(Red. De Surinaamse Krant/de Ware Tijd)

Parmessar en Linga (NDP) vragen regering aandacht voor te hoge prijzen en vervallen producten in binnenland

Nading (NDP): 'Waarom wordt brandstof niet op tijd geleverd aan dorpen binnenland en waarom is hoeveelheid verminderd?'


Assembleelid Rabin Parmessar (NDP) is het eens met zijn collega Erwin Linga, dat het niet kan dat brandstof en andere spullen te Atjoni veel meer kosten dan in de stad en omstreken. 'Waarom is benzine in Atjoni niet tegen dezelfde prijs als in Paramaribo? Nickerie is 200 plus kilometer verder. Ook Albina en Moengo zijn zoveel kilometer verder, maar zij hanteren dezelfde prijzen. Atjoni heeft ook een geasfalteerde weg. Ik vraag daadkrachtiger optreden vanuit de regering. Minister van HI (Handel en Industrie), sluit de tent, als er niet tegen dezelfde prijzen als in Paramaribo verkocht kan worden', zei Parmessar tijdens de begrotingsbehandeling gisteren in De Nationale Assemblee (DNA), aldus het Dagblad Suriname vandaag, woensdag 27 januari 2016.


Volgens Linga is het bekend dat prijzen in winkels en supermarkten omhoog zijn gegaan. De prijzen in de supermarkten in het binnenland waren volgens hem zelfs twee tot driemaal de prijs van de stad. Nu is de situatie nog erger.

Ook heeft de parlementariër opgemerkt dat het binnenland gebruikt wordt als dumpplaats van vervallen producten. 'Het BOG (Bureau voor Openbare Gezondheidszorg) en het ministerie van Volksgezondheid zijn nergens zichtbaar', stelde de politicus. Hij wil graag weten wat het beleid is van het ministerie van Handel en Industrie.
Volgens Parmessar beginnen de grote dingen bij de eerste stappen die wij zetten. Hij mist duidelijk het daadkrachtig optreden in deze. 'Er zijn anderen die wel tegen dezelfde prijs kunnen verkopen. Waarom krijgen zij de kans niet?'

Assembleelid Aida Nading, NDP, bleek niet tevreden te zijn met de werkzaamheden van minister Regilio Dodson van Natuurlijke Hulpbronnen (NH). 'Wanneer ik over het binnenland praat, dan weet ik precies waarover ik praat. De minister van NH was heel goed begonnen met werken, maar van 25 tot 31 december heeft een aantal dorpen de feestdagen in het donker doorgebracht', stelde Nading.

Volgens de politica is het zo dat dorpen, die voorheen 25 vaten brandstof kregen, nu 10 vaten of minder krijgen. Daarnaast zit het dorp LangaTabiki in het Paramaccaans gebied nog steeds in het donker, omdat de lichtmotor daar defect is. Nading wil graag van de bewindsman weten waarom brandstof niet op tijd wordt geleverd en waarom de hoeveelheid is verminderd. Daarnaast zou zij graag een reparatie van de lichtmotor (aggregaat) willen hebben.

Abdoel (NDP) bekritiseert Assembleeleden die onjuiste financiële cijfers aan de gemeenschap presenteren

'Nurmohamed presenteert balans zonder kop, zonder staart, zonder bronvermelding, verwisselt cijfers van de VES en het IMF'
 

NDP-Assembleelid Amzad Abdoel hekelt het feit, dat parlementariërs financiële cijfers aan de gemeenschap presenteren die niet op juistheid berusten. Tijdens de begrotingsbehandeling in De Nationale Assemblee (DNA) ergerde hij zich er gisteren aan, dat Riad Nurmohamed van de VHP cijfers presenteerde, die volgens Abdoel niet van de Centrale Bank van Suriname (CBvS) of het ministerie van Financiën afkomstig waren, zo schrijft het Dagblad Suriname vandaag, woensdag 27 januari 2016.

'Ik heb heel veel te zeggen. Het lid presenteert hier een balans zonder een kop, zonder staart, zonder een bronvermelding, verwisselt cijfers van de VES (Vereniging van Economisten in Suriname) en het IMF (Internationaal Monetair Fonds) door elkaar. Waarover gaat zijn balans? Is zijn balans een balans van de handelsrekening? Een balans van de betalingsrekening? Het lid weet het zelf niet. Ik nodig het lid uit om uit dit document te werken, als hij over cijfers van Suriname praat.'

Volgens Abdoel is het document, dat hij in handen had, het officiële document van de Centrale Bank. De NDP’er verwees naar de Nieuw Front-regering in de jaren ’90, toen Suriname volgens hem de hoogste inflatie heeft gehad.  

Nurmohamed zei, dat de cijfers die hij heeft gebruikt uit de officiële rapporten van de CBvS en het ministerie van Financiën afkomstig zijn. Hij zei een brief  naar het ministerie van Financiën te hebben gestuurd en heeft de rapporten ontvangen. 'Als je goed hebt opgelet, zal je zien dat de trend niet zal verschillen. Abdoel, ga de rapporten goed lezen.' 

Nurmohamed gaf in zijn presentatie aan, dat Suriname tussen 2005 en 2010 gemiddelde inkomsten van 250 miljoen Amerikaanse dollar uit de mijnbouwsector kreeg. Dat is boven het gemiddelde van de daaraan vooraf gaande periode. De vraag die volgens hem rijst is waar de berm aan Euro’s en Amerikaanse dollars naartoe zijn gegaan. Volgens Nurmohamed had iedereen uit de cijfers van het ministerie  Financiën al vijf jaar geleden kunnen weten wat de prijs van goud, olie en aluminium zou worden. 'Nu weten wij al wat de prijs zal zijn tot 2025. De prijzen zijn bekend. De algemene trend is dat wij voor deze drie sectoren weten dat het niet zo rooskleurig uitziet, omdat het op dat niveau zal blijven.'

De parlementariër benadrukte, dat wij elke winst gaan moeten sparen. Hij vroeg zich daarom af wat onze monetaire autoriteiten niet hadden kunnen zien. De vraag volgens hem is wat er precies mis is gegaan en of er geen gedegen onderzoek moet komen. Nurmohamed gaf aan te hopen dat Suriname niet weer dezelfde fout zal maken met de Amerikaanse goudmijnmultinational van wie de (Surgold/Newmont) goudmijn in het Meriangebied in 2017 in productie moet gaan.

'Wij moeten leren uit wat we eerder hebben meegemaakt. Er is een gebrek aan concrete ontwikkelingsacties met gewenste outputs. De punten van de president verzekeren geen voldoende welvaart en welzijn voor de samenleving. Er is onvoldoende transparant beleid en duurzaam beleid om Suriname uit deze economische crisis te halen', aldus Nurmohamed.

Autowrak op berm in scholencomplex in Paramaribo vol gedumpt met afval

Autowrak is goede broedplaats voor muskieten


Secretaris commissariaat Paramaribo Noordoost mist verantwoordelijkheidsbesef bij burger


In hartje Paramaribo staat een open autowrak in een berm op het terrein van een scholencomplex. De auto bevat vuil waaronder etensbakjes, flessen en andere rommel. Het ziet ernaar uit, aldus het Dagblad Suriname vandaag, woensdag 27 januari 2016, dat voetgangers of mensen die daar zitten en iets gebruiken, hun vuil gewoon in de auto gooien. Vooral met het oog op het zikavirus is dit heel gevaarlijk voor de gemeenschap, omdat het wrak gemakkelijk als broedplaats van muskieten kan dienen. Burgers uiten hun bezorgdheid over deze situatie, omdat dit wrak midden in een scholencomplex staat. 

Enkele dagen geleden hebben bestuursambtenaren een training gevolgd over voorlichting naar de gemeenschap toe om vooral hun omgeving schoon te houden. Het autowrak als vuilstort is echter weer één van de voorbeelden van hoe het niet moet.

Maikel Wormer, secretaris van het commissariaat Paramaribo Noordoost, in de functie van hoofd van de Milieu- en Gezondheidsdienst, had eerder al gezegd graag meer verantwoordelijkheidsbesef bij de burgers te zien. Volgens Wormer zouden ten behoud van het bewustzijn, wat strengere maatregelen kunnen worden getroffen tegen het vervuilen van het milieu. Ook districtscommissaris Jerry Miranda van Paramaribo Noordoost had eerder gezegd voorstander te zijn van het opleggen van boetes. 'Niemand hoeft je te zeggen netjes te zijn, dat moet je zelf weten', had Miranda gezegd.

Van het Burger Informatie Centrum (BIC) heeft de redactie van het Dagblad Suriname vernomen, dat David Bakker van de afdeling Milieu-inspectie van het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg (BOG) samen met de bestuursambtenaren momenteel op Blauwgrond bezig is met werkzaamheden. Er zou terstond contact opgenomen worden met Bakker om hem op de hoogte te stellen. Maar, ook werd aangegeven, dat het BOG geen opdracht als zodanig heeft verstrekt om vuil op te ruimen. Het ging meer om de boodschap te brengen naar de mensen om hen te manen hun vuil op te ruimen.

Er zal intern een vergadering gehouden worden waarin besproken zal worden hoe zulke zaken aangepakt moeten worden en of Openbaar Groen gelijk in kennis gesteld moet worden.

Loempia vol gestopt met hasj voor arrestant cellenhuis Geyersvlijt

Bezoeker tracht 25 gram hasj naar arrestant te smokkelen


Een bezoeker bracht zondag wat eten voor een arrestant in het cellenhuis te Geyersvlijt in Paramaribo Noord. Bij controle van de voeding viel het echter op, dat de loempia goed gevuld was en dat die vrij zwaar woog. De politieman die het eten controleerde, stuitte op de vulling waarin drugs was verwerkt, zo bericht het Dagblad Suriname woensdag 27 januari 2016.

Bezoeker K.T., die het eten had meegebracht, werd door de politie aangehouden en voor overtreding van de Wet Verdovende Middelen in verzekering gesteld.

Het gaat om 25 gram hasj en dat werd door de politie in beslag genomen.

VHP-voorzitter Santokhi: 'Regering waar is uw crisisplan, wat zijn de crisismaatregelen?'

'Regering, de armoede neemt toe, het volk komt niet uit en pinaart, de werkloosheid en criminaliteit nemen toe'


VHP-fractieleider Chandrikapersad Santokhi vindt dat tijdens de beantwoording van vragen door de regering in de eerste ronde van de begrotingsbehandeling in december de crisisgeest waarin het land verkeert niet tot uitdrukking is gekomen. Er werden geen prioriteiten gesteld. De regering heeft niet aangegeven wat de effecten zouden zijn van de ingrijpende maatregelen in vrijwel alle sectoren. 'Regering, de armoede neemt toe. Het volk komt niet uit en pinaart. De werkloosheid neemt toe, de criminaliteit neemt toe, de dreigingen dat Suriname op de zwarte lijst kan belanden, nemen toe', zei Santokhi gisteravond bij de behandeling van de begroting in tweede ronde in De Nationale Assemblee.

De VHP-voorzitter zei - zo schrijft Starnieuws vandaag, woensdag 27 januari 2016 -, dat het vertrouwen in het regeerbeleid, de Srd, in de financiële en monetaire autoriteiten afneemt. Hetzelfde geldt ook voor het veiligheidsgevoel en de koopkracht. 'Regering waar is uw crisisplan, wat zijn de crisismaatregelen, wat zijn de beleidsprioriteiten, waar ligt de coördinatie van het crisisbeleid? En hoe komt dit tot uiting in de begroting?', vroeg Santokhi. Hij vindt dat de regering een instabiele indruk maakt, zonder visie, zonder goede samenwerking en soms ook tegenwerking naar elkaar toe.

Santokhi wil van minister Gillmore Hoefdraad van Financiën weten wat het aanpassingsprogramma inhoudt. Hij heeft in een verklaring na gesprekken met het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en de Wereld Bank aangegeven, dat de regering een eigen ontwikkelingsprogramma ontwikkelt en dat sinds augustus 2015 uitvoert. Vanaf het aantreden van de regering beschikt Suriname over een eigen stabilisatieprogramma, deelde de minister mee. 'Minister wat houden deze programma's in en wanneer is het goedgekeurd door regering en parlement?'

De fractieleider van de VHP haalde aan dat in de persverklaring ook staat, dat het IMF het programma dat opgesteld is door de overheid zal onderzoeken op de geschiktheid, haalbaarheid en effectiviteit. 'Mogen wij dat programma ook zien, minister?', vroeg Santokhi. Hij hoopt morgen concrete antwoorden van de regering te krijgen.

Chinese ambassadeur Zigang: 'Wij zijn van plan een industriële stad in Suriname op te zetten'

'Ook China wil Suriname ondersteunen in de overwinning van de moeilijkheden'


Wat de handelssamenwerking met China betreft zijn er twee aspecten die een rol spelen. Ten eerste zal men over overeenkomsten praten, waarna Suriname meer investeringen uit China kan verwachten. Het tweede aspect is de betrokkenheid van de private sector. Niet alleen de overheid, maar ook de private sector kan samenwerkingen aangaan met China, zo bericht vandaag, woensdag 27 januari 2016, het Dagblad Suriname. 

'Wij zijn van plan een industriële stad in Suriname op te zetten. Hierover is al gesproken met de overheid. De ontwikkeling van de projecten is in volle gang', zei de ambassadeur van China in Suriname, Yang Zigang. Zigang, onlangs tijdens een persconferentie, gehouden in verband met de voorbereidingen richting het Chinees Nieuwjaar.

Er zijn verschillende aspecten in de relatie tussen beide overheden. Die relatie zal volgens de ambassadeur verder worden versterkt. In veel internationale situaties hebben Suriname en China hetzelfde standpunt. Zoals in zaken over de Veiligheidsraad - hervorming in de Verenigde Naties -, klimaatverandering en ook armoedebestrijding.

Dit jaar heeft China volgens de ambassadeur veel geschonken aan Suriname en er zijn veel meer schenkingen, zoals landbouw, militaire en ICT-equipment onderweg. Er zijn verschillende projecten die in volle gang zijn, zoals het Wanica Ziekenhuis, honderd huisvestingen te Sophia’ s Lust, een gemeenschapscenter en het beveiligingssysteem van het verkeer in de binnenstad van Paramaribo.

'De roep is wederzijds. Wij hebben Suriname geholpen en Suriname heeft ons ook ondersteund', zei de ambassadeur. Vorig jaar werd een trainingsproject geïnitieerd voor landbouwontwikkeling in Suriname. Er zijn ook ongeveer 80 trainingsprogramma’s aangeboden aan Suriname op gebieden als politie, militaire en sociale integratie. Ook worden er onderwijsbeurzen aangeboden aan studenten van Suriname.

Suriname is een multi-etnisch land met, volgens Zigang, vreedzame en vriendelijke mensen.
De economische situatie in Suriname zal moeilijk zijn. Het is volgens de ambassadeur desondanks niet een probleem van één land, maar een wereldwijd probleem. 

'Over de situatie heb ik zoals andere bestuursambtenaren dezelfde mening. Ik geloof dat door goede inspanningen van de Surinaamse overheid en het volk, Suriname de moeilijke tijden zal overbruggen. Ook China wil Suriname ondersteunen in de overwinning van de moeilijkheden', zegt Zigang.

In dit verband wenst de ambassadeur in de toekomst veel samenwerking op het gebied van landbouwontwikkeling. China wil goede producten en technologie aan Suriname aanbieden. Het land wil ook meer importen uit Suriname hebben. Ook wil China bedrijven in Suriname vestigen.

Recente uitspraken president Bouterse richten 'meer schade aan dan wij vaak denken'

Politicoloog Hans Breeveld: 'Bouterse ondermijnt gezag rechterlijke macht en werkt normloosheid in de hand'

 
De recente beschuldigingen van president Desi Bouterse aan het adres van de rechterlijke macht richten volgens politicoloog Hans Breeveld 'meer schade aan dan wij vaak denken'. Hij vindt dat het staatshoofd met zijn uitlatingen het gezag van de rechterlijke macht ondermijnt en normloosheid in de hand werkt. Breeveld onderstreept, dat ook andere politici zich steeds vaker schuldig maken aan het publiekelijk beledigen van de staatsmachten. 

'En deze gezagsondermijning werkt door en kan ertoe leiden dat ondergeschikten geen respect meer voor hun meerdere opbrengen', zegt Breeveld vandaag, woensdag 27 januari 2016, in de Ware Tijd.

Bouterse zei vrijdag tijdens zijn persconferentie dat buitenlandse krachten invloed hebben op de Surinaamse rechtspraak. Breeveld betreurt het dat belanghebbende autoriteiten niet vooraf op de hoogte zijn gesteld door het staatshoofd, voordat hij dit publiekelijk bekendmaakte.

Advocaat Stanley Marica vindt de uitspraken van Bouterse 'in strijd met de democratische rechtsstaatgedachte'. Hij vindt de uitlatingen aan de rechterlijke macht een serieuze aanval op de rechtsstaat 'en dat kan absoluut niet getolereerd worden'.

Marica is ervan overtuigd, dat de Surinaamse rechters geen hulp nodig hebben van buitenlanders om deze zaak af te handelen. 'Zij hebben de capaciteit.'

Politicoloog Breeveld kan overigens geen touw vastknopen aan de verklaring van Justitieminister Jennifer van Dijk-Silos hierover, die achteraf een verduidelijking gaf. Zoals Bouterse de uitlatingen heeft gedaan, leek het Breeveld niet dat de president per ongeluk een verkeerde woordkeuze maakte. Van Dijk-Silos verklaarde kort na de uitlatingen van de president dat de beschuldiging aan het Openbaar Ministerie (OM) een vergissing was en dat de regering het volste vertrouwen heeft in het OM.

Bouterse zelf heeft op geen enkele wijze laten blijken dat zijn uitspraak een vergissing was. Hij heeft er sinds zijn persconferentie het zwijgen toe gedaan.

(Red. De Surinaamse Krant/de Ware Tijd)

Brunswijk (ABOP): ' Iedereen is bang voor gangster, daarom durven zij niet op straat te gaan'

'Als het tijd wordt ga ik met 20.000 man op straat'


ABOP-fractieleider Ronnie Brunswijk weet waarom de gemeenschap nog niet op straat is gegaan om de regering naar huis te sturen. 'A sang simpel, deng mang disi na gangster, deng mang ai frede a kil. Iedereen is bang, daarom durven zij niet op straat te gaan', aldus Brunswijk, verwijzend naar president Desi Bouterse. Dit bericht het Dagblad Suriname vandaag, woensdag 27 januari 2016.

Tijdens de begrotingsbehandeling in De Nationale Assemblee (DNA) zei de parlementariër gisteren, dat er een crisissituatie heerst in het land, aangezien de koers uit de pan vliegt. 'Regering lasi a koers. Daarom wil ik de president hier zien, niet de ministers en de vicepresident. Daarom heb ik eerder gezegd president, your ship is sinking. Het water stijgt naar onze neuzen. Wo pina, wo dede.'

Volgens Brunswijk moet de valutakoers gestabiliseerd worden. 'Hij is bang, want als de regering de koers niet onder controle kan hebben, wie dan? De cambiohouders?', vroeg Brunswijk. De ABOP-voorzitter wil het staatshoofd in het parlement hebben om duidelijkheid te geven over de aanpak van de financiële malaise.

Brunswijk benadrukte, dat hij voor niemand, ook niet voor Bouterse, bang is. Hij is de man geweest die tijdens de vorige regeerperiode hem heeft weerhouden om de koers op te schroeven, toen het staatshoofd het toen al wilde doen. 'Als het een Nieuw Front-regering was, dan was men al op straat. Als Misiekaba aan de andere kant van de coalitietafel zat, dan was hij al lang op straat. Als men geen beleid heeft, laten ze bij mij komen. De matrozen zijn slap. A potie volk ai firi eng now. Als het tijd wordt, ga ik met 20.000 man op straat', aldus Brunswijk.

Automobilist verleent bromfietser geen voorrang en rijdt door na aanrijding met bromfiets onder auto

Bromfietser en duorijder raken gewond

(Bron foto: Dagblad Suriname - Red. De Surinaamse Krant heeft kenteken verwijderd)

Een automobilist is in gisternacht, na een bromfietser te hebben aangereden op kruising van de Saramaccastraat en Prinsenstraat in Paramaribo, doorgereden. De bromfietser, met een duorijder, reed over de Saramaccastraat vanuit de richting van de Zwartenhovenbrugstraat in de richting van de Ladesmastraat, zo bericht het Dagblad Suriname woensdag 27 januari 2016. 

De automobilist heeft bij het beschrijven van de rechtse bocht naar de Ladesmastraat geen voorrang verleend aan de bromfietser. De bromfietser en zijn duorijder raakten gewond. De duorijder was niet aanspreekbaar, aldus de afdeling Public Relations van het Korps Politie Suriname.

Na de aanrijding is de autobestuurder doorgereden met de bromfiets die nog aan de onderzijde vastzat. Hierbij liet hij de slachtoffers in hulpeloze toestand achter. Een andere autobestuurder, die getuige was van de aanrijding, zette een achtervolging in. Het lukte hem om de doorrijder op de kruising van Gravenberchstraat en Albergastraat klem te rijden.

De bestuurder zag echter toch kans om te vluchten. De politie van Nieuwe Haven heeft de voortvluchtige automobilist nog niet achterhaald. Het onderzoek in deze zaak duurt voort.

'Suriname gaat richting Zimbabwe'

VHP'er Nurmohamed vergelijkt situatie rond werkloosheid en val economie met die van Zimbabwe

Misiekaba (NDP): 'Wanneer een fractielid, die geen wetenschapper is, zegt dat wij richting Venezuela koersen, dan begrijp ik dat wel'


'Het is bekend dat Suriname in de top vijf van landen zit met één van de hoogste werkloosheidscijfers in de regio. Er waren meer dan 20.000 werklozen anno 2015 in Suriname. Ik vermoed, dat het cijfer in realiteit hoger ligt en de trend waarschijnlijk ook zal doorgaan. Samen met de val van de economie denk ik dat wij richting Zimbabwe gaan.' Dit zei VHP-Assembleelid Riad Nurmohamed gisteren tijdens de begrotingsbehandeling in De Nationale Assemblee (DNA), aldus het Dagblad Suriname vandaag, woensdag 27 januari 2016.

Volgens Nurmohamed is Zimbabwe een land met 90% werkloosheid, terwijl het de knapste president heeft met bijna vijf universiteitstitels. 'Een zeer intelligente president, een zeer hoge gdp, zij hebben voldoende natuurlijke hulpbronnen. Wat is er dan mis in het land?'

Volgens de volksvertegenwoordiger, die docent is aan de Anton de Kom Universiteit van Suriname, mag de regering zelf vergelijken en haar eigen conclusies trekken.

De verantwoording over de economische crisis baart hem toch wel zorgen. Nurmohamed presenteerde cijfers uit officiële rapporten van het ministerie van Financiën. Tussen 2005 en 2010, de niet-Bouterse regering, en 2010-2015 (Bouterse-I) is te zien, dat er in 2007 al een val was in onze economie. 'Mijn vermoeden is dat zulks door deviezen komt, waarbij er teveel geld in omloop was. In 2015 zie je dat die val ernstiger geworden is.' Volgens de parlementariër heeft Suriname niet geleerd en gekeken wat er gaande was in ons land. De grootste oorzaak ism dat de uitgaven in begrotingen altijd hoger zijn geweest dan de inkomsten. 'Ik weet niet hoe u mij gaat overtuigen, maar ik ben er pertinent tegen dat we een begroting hebben, waarvan de uitgaven groter zijn dan de inkomsten.' De VHP’er benadrukte, dat er maar één manier is om uit die dip te komen en dat is uitgaven omzetten naar inkomsten.

'Wanneer een fractielid, die geen wetenschapper is, aangeeft dat wij richting Venezuela koersen, dan begrijp ik dat, maar wanneer de wetenschapper daar staat en hier dingen zegt dat Suriname richting Zimbabwe gaat. Op basis van welk onderzoek? Wat zijn de indicatoren? Waar zijn de onderzoeksresultaten wetenschapper?' Volgens NDP-fractieleider André Misiekaba heeft Suriname in de jaren ‘90 onder Nieuw Front het hoogste inflatiecijfer in dit land gehad met 68.5%. Misiekaba hekelde het feit, dat wordt gezegd dat sociale programma’s niet werken. 'Ik weet dat u komt uit een rechts georiënteerde partij die niet gelooft in sociale programma’s. Ik weet dat. Gaat u dat uitleggen aan de mensen op Latour, Henarpolder, Welgelegen, Koewarasan en Klaaskreek.'

De NDP'er benadrukte, dat mensen in Suriname een gebalanceerd inkomen hebben, waarbij steeds op een rechtvaardigere manier het inkomen wordt verdeeld. Wat hem betreft heeft de NDP-regering ervoor gezorgd, dat gestart is om dat te doen.

De situatie in het land is volgens ABOP-parlementariër Edward Belfort veel ernstiger dan werd aangekaart. 'De realiteit is daar. Wat Misiekaba kennelijk bedoelt te zeggen, is dat de situatie, als wij niet oppassen, erger zal zijn dan misschien Zimbabwe zelf. We gaan in elk geval niet richting Dubai. Helemaal niet. Het is triest, heel triest. De mensen daar zitten nu te kijken. Ze zijn eigenlijk al gepakt geworden. Wij zitten hier en wij praten, maar hun magen zijn niet gevuld. Dat is de realiteit.'

Belfort vroeg de regering om zo snel als mogelijk maatregelen hiertegen te treffen. 'Anders gaan wij zeker erger worden dan Zimbabwe. Een blik Morjon Sardien kost al Srd 9.75. Waar gaan wij naartoe? Wi ai lafoe, ma tide na dey o menie s’ma no mang njang. We gingen voor nog 5', aldus Belfort.

Politie Latour neemt vuurwapen oud-minister Misiedjan in beslag

Misiedjan toch weer gehoord door de politie in doodbedreigingszaak

Vijftien basja's zouden aangifte niet hebben ingetrokken.....


Het Dagblad Suriname bericht vandaag, woensdag 27 januari 2016, te hebben vernomen, dat het vuistvuurwapen van de ex-minister van Justitie en Politie, Martin Misiedjan, toch afgelopen maandag door de politie van Latour in beslag is genomen. Uit veiligheidsoverwegingen heeft het Korps Politie Suriname gemeend om het wapen van de ex-minister in beslag te moeten nemen.

Misiedjan is maandag weer door de politie van Latour verhoord in de hoedanigheid van verdachte.

Op woensdag 20 januari werd aangifte tegen Misiedjan gedaan te Latour in Paramaribo ter zake bedreiging met de dood. Ruim vijftien basja’s van het dorp Matawai waren op het politiebureau van Latour aanwezig. Zij verklaarden, dat de ex-minister zijn wapen zou hebben getrokken en daarbij bedreigende uitlatingen zou hebben gedaan. In verband met het onderzoek in deze zaak moest Misiedjan zich vrijdag 22 januari op het bureau melden.

De redactie van het Dagblad Suriname had in verband met deze zaak de ex-minister eerder gesproken die beweerde dat men zijn reputatie wilde schaden. 'Ik heb op geen enkel moment mijn wapen getrokken.' Volgens hem had men valse aangifte tegen hem gedaan.

In eerste instantie was Misiedjan na te zijn verhoord, heengezonden. Naar werd gezegd hadden de basja’s hun aangifte ingetrokken, maar hij werd dus afgelopen maandag toch weer en na verhoor werd zijn wapen in beslag genomen.

Regering beantwoordt 28 januari vragen Assembleeleden over begroting 2016

Leden regering zullen vooral vragen moeten beantwoorden over de financieel-economische crisis


De regering zal morgenochtend beginnen met de beantwoording van vragen van Assembleeleden over de begroting 2016. De tweede ronde voor het parlement werd gisteravond afgesloten. Oppositie- en coalitieleden hebben onder andere vragen gesteld over de koersontwikkeling en de rol van de Surinaamse Postspaarbank. Gewezen werd op het gevaar van het witwassen van zwart geld en de slechte naam die Suriname internationaal kan krijgen, aldus Starnieuws vandaag, woensdag 27 januari 2016.

Vicepresident Ashwin Adhin geeft morgen antwoord op vragen over salarissen bij de staatsbedrijven. Jarenlang vragen Assembleeleden transparantie over de loonstructuur en het beleid dat gevoerd wordt door de parastatale instellingen. Tot nu toe is er weinig bekend, ondanks het feit dat ook de vorige regering beloofd had met informatie te komen.

Adhin kon bij de aanvang van de begrotingsbehandeling maandag nog niet zeggen wat de stand van zaken was, omdat hij had nog niet alle informatie had en vroeg om morgen in te gaan op de vragen van politici. Er zijn ook vragen gesteld over wat de stappen zullen zijn indien de olie- en goudprijs verder zullen dalen op de wereldmarkt.

Diverse Assembleeleden vroegen aandacht voor de stijgende prijzen in de winkels. Aan de regering zijn ook vragen gesteld over belastingverlichtende maatregelen voor arbeiders.

Het zogenoemde aanpassingsprogramma van de regering is ook een heet hangijzer. Er is duidelijkheid hierover gevraagd aangezien dit programma tot nu toe niet gepresenteerd is aan De Nationale Assemblee. Het ligt in de bedoeling om de begrotingsbehandeling vrijdag af te ronden.

Paal (PALU): 'Geld van IMF zal crisis in Suriname niet oplossen'

'Regering lijkt zich blind te staren op IMF-gelden'

Paal wil structureel aanpassings- programma van regering zien


'Don’t let the green grass fool you. Geld van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) om de financieel-monetaire problemen aan te pakken zal de crisis in het land niet oplossen.' Woorden van PALU-Assembleelid Anton Paal gisteren bij de voortzetting van de begrotingsbehandeling in De Nationale Assemblee. Dit bericht de Ware Tijd vandaag, woensdag 27 januari 2016.

Hij heeft de indruk dat de regering zich blind staart op geld dat het IMF beschikbaar zal stellen wanneer het uit te voeren aanpassingsprogramma goed wordt bevonden en Suriname akkoord gaat met de voorwaarden.

Paal wil alsnog het structureel aanpassingsprogramma van de regering krijgen. Hij is verbaasd dat het ministerie van Financiën in een communiqué heeft verklaard, dat de regering vanaf haar aantreden in augustus vorig jaar bezig is met de uitvoering van zo'n programma. Dit programma is nooit aan het parlement aangeboden, aldus Paal.

Volgens hem zal het realiseren van een stabiele wisselkoers alleen geen zoden aan de dijk leggen. Het hebben van een stabiele wisselkoers is slechts één facet dat, aldus de politicus, moet leiden tot structurele hervorming van de samenleving.

Het gaat ook om zaken zoals vergroting van het nationale bewustzijn, zodat er geen kapitaalvlucht ontstaat bij de eerste de beste problemen. Daarnaast zijn ook het scheppen van hoogwaardige arbeidsplaatsen, het hebben van een betaalbaar en bereikbaar sociaal zekerheidsstelsel en veiligheid in het land belangrijk, zei Paal.

Hij vindt de begroting van 2016 niet realistisch, aangezien de officiële wisselkoers niet erin verwerkt is. De parlementariër is verder ook van mening dat deze begroting, vanwege de nieuwe effectieve wisselkoers, al is achterhaald.

Hieronder een vandaag, 27 januari 2016, door de PALU uitgebracht persbericht:

PAAL VRAAGT NAAR HET AANPASSINGSPROGRAMMA VAN DE REGERING

PALU-Parlementariër Anton Paal heeft in de tweede ronde van de begrotingsbehandeling aan de minister van Financiën gevraagd om het parlement te doen toekomen het aanpassingsprogramma dat de regering momenteel aan het doorvoeren is. Hierbij citeerde hij uit een persbericht van het ministerie waarin is aangegeven dat de regering sinds het aantreden op 12 augustus 2015 bezig is met het uitvoeren van een aanpassingsprogramma met toenemend succes. Volgens dit bericht zouden deze hervormingen gericht zijn op hogere economische groei en werkgelegenheid, effectiviteit en financierbaarheid van het sociale beschermingsstelsel die mogelijk in aanmerking komen voor technische bijstand op kosteloze basis van het IMF. 

Volgens Paal is in geen van de DNA- vergaderingen door de regering of de minister van Financiën een programma gepresenteerd dat voldoet aan de kwalificatie 'aanpassingsprogramma'. Hij plaatste kanttekeningen bij de kwalificatie 'het EIGEN aanpassingsprogramma van de regering'.  In het persbericht van het ministerie van Financiën is namelijk aangegeven, dat het IMF zich over de voornemens van de regering nog moet uitspreken alvorens besluiten kunnen worden genomen over de effectiviteit van deze voornemens en de mate waarin en de voorwaarden waaronder  het IMF ondersteuning zal verlenen. In hoeverre kan je dan nog spreken van een eigen aanpassingsprogramma, vroeg Paal zich af.

In de eerste ronde had Paal aangegeven geen voorstander te zijn van een structureel aanpassingsprogramma volgens het IMF. Hij pleitte voor een allesomvattende structurele hervormingsprogramma. Paal:  'De discussies over de huidige crisis worden gedomineerd zoniet beheerst door financiële en monetaire issues. Men gaat er naar mijn gevoel ten onrechte vanuit, dat wanneer er op meer of minder korte termijn een oplossing zal zijn gevonden voor onze monetaire problemen dat daarmee de crisis zal zijn afgewenteld.'

Volgens de parlementariër gaat het ook om 
  • verdere vergroting van het nationale bewustzijn, waardoor tijdelijke tegenslagen niet automatisch leiden tot kapitaal vlucht;
  • vertrouwen wekkend bestuur;
  •  ontwikkeling van de reële sector van onze economie met het accent op export bevordering en deviezen generering waardoor de wisselkoers makkelijk kan worden verdedigd;
  • ontwikkeling van de factor arbeid en het scheppen van hoogwaardige werkgelegenheid;
  • een aanvaardbaar en vooral betaalbaar sociaal zekerheidstelsel;
  •  orde en veiligheid, en
  • de beleving van kunst, cultuur, sport en spel.
Paal gaf tenslotte aan, dat de gepresenteerde begrotingen 'niet reëel en niet realistisch' zijn. Niet alleen, omdat in de presenteerde begrotingen de nieuwe officiële wisselkoers niet is verwerkt. Maar, ook omdat de nieuwe officiële wisselkoers inmiddels is achterhaald. Bovendien bij bestudering van de begrotingen zijn er geen indicaties dat de regering voornemens is de hierboven aangegeven hervormingen structureel ter hand te nemen. Hij zegt met de beste instelling van huis te zijn gegaan om samen met het parlement en de regering te geraken tot een oplossing voor de problemen waarvoor Suriname staat.
'De antwoorden van de regering in het eerste ronde geven mij echter geen reden om te juichen. Ik hoop van ganser harte, dat ik in de presentatie van de regering in de tweede ronde aanleiding zal kunnen vinden om het te voeren beleid te ondersteunen', aldus Anton Paal.

Ook ABOP-Assembleelid Bee neemt minister Van Dijk-Silos onder vuur

Bee: 'Dochter van minister is juridisch adviseur president Bouterse op Kabinet van de President'


Het ABOP-Assembleelis Marinus Bee nam gisteren tijdens de begrotingsbehandeling in De Nationale Assemblee minister Jennifer van Dijk-Silos van Justitie en Politie onder vuur, nadat dat eerder ook al was gedaan door zijn fractievoorzitter Ronnie Brunswijk die van de bewindsvrouwe verontschuldigingen eiste voor gebruik van het woord 'marrongeboefte'. Bee overhandigde Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons een presidentiële resolutie (zie onderaan) waaruit blijkt, dat de dochter van de minister, advocate Nailah van Dijk, juridisch adviseur is van de president, zo bericht Starnieuws vandaag, woensdag 27 januari 2016.

Het Assembleelid vindt dat er sprake is van nepotisme, terwijl de minister in De Nationale Assemblee had gezegd hier niet aan te zullen meewerken. Haar dochter is als deeltijds juridisch adviseur werkzaam op het Kabinet van de President voor een salaris van Srd 6.000 per maand, stelde Bee.

Bee zei, dat in het presidentieel besluit staat dat eerst Van Dijk-Silos in deze functie heeft gediend. Hij citeerde uit het besluit waarin staat, dat Van Dijk-Silos per 12 augustus 2015 is benoemd tot minister van Justitie en Politie en dat zij per 1 september 2015 werd ontlast als deeltijds adviseur. Per dezelfde datum werd de dochter van de minister in die functie benoemd, voerde Bee aan.

Bee zei verder, dat Nailah van Dijk volgens informatie ook adviseur is van het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen. Hij wil van de minister weten of deze informatie klopt. Het Assembleelid merkte op dat de minister begonnen is met een actie en dus moet zij een reactie verwachten.


Personeel vuilophaaldienst Selikor op Curaçao blokkeert toegang Landfill Malpais

Leden vakbond BTG wachten op brief minister Victorina over terugdraaien benoeming voormannen en Nederlands hoofd garage


Zo'n tachtig 80 werknemers van vuilophaaldienst Selikor hebben gisteren gestaakt en daarbij de toegang tot Landfill Malpais geblokkeerd. Dat zegt voorzitter Frensley Sillé van de vakbond BTG (Bond di Trahadonan di Gobierno) vandaag, woensdag 27 januari 2016, in het Antilliaans Dagblad. 

De bond koos ervoor om bij Malpais de toegang te blokkeren, omdat de directie van Selikor de vuilophaaltrucks daarnaartoe had gestuurd. Door de blokkade konden de wagens niet uitrijden.

Leden van de BTG zijn in afwachting van een brief van de Raad van Commissarissen, waarin de benoeming van drie voormannen bij de overheids-nv wordt teruggedraaid. Die brief is hen afgelopen maandag toegezegd door minister Siegfried Victorina van Gezondheid Milieu en Natuur.

Uit onderzoek zou zijn gebleken dat de werving van de drie externe voormannen niet conform de geldende procedures is verlopen. Zo kregen Selikor-werkers in de sollicitatieprocedure vragen te beantwoorden die de externe kandidaten niet hadden gekregen, aldus Sillé.

Ook zijn de leden in afwachting van een brief van de directie waarin staat dat de aanstelling van een Nederlands hoofd bij de garage niet rond is. Zolang de bond deze twee brieven niet krijgt als bewijs dat de wensen van de BTG zijn ingewilligd, gaan de acties door, zo liet voorzitter Sillé weten.

Nieuwe plaatsvervangend Gevolmachtigde minister Curaçao beëdigd

Anthony Begina beëdigd door gouverneur George-Wout


De nieuwe plaatsvervangend Gevolmachtigde minister is gisteren door gouverneur Lucille George-Wout beëdigd. Dat bericht vandaag, woensdag 27 januari 2016, het Antilliaans Dagblad.

Anthony Begina - die door PAR is voorgedragen - zal in Den Haag met de Gevolmachtigde minister Marvelyne Wiels (PS) werken en in haar afwezigheid waarnemen.

Inmiddels heeft al een aantal gesprekken plaatsgevonden tussen de twee. Op de foto van links naar rechter premier Ben Whiteman (PS), de gouverneur en Begina na de beëdiging.

‘Corruptie bij Tumbafestival' op Curaçao

Oud-juryvoorzitter beticht AMAK-voorzitter Gomes van corruptieve handelingen


Bij de editie van Festival di Tumba 2015 heeft de organisatie Asosiashon di Músiko di Kòrsou (Amak), zich schuldig gemaakt aan corruptie. Daarmee is een bedrag van 10.000 gulden gemoeid. Dat staat in een brief van de voormalige juryvoorzitter Glenn Camelia, in het dagelijks leven advocaat bij FCW Legal en voorheen formateur. Camelia schrijft in de brief van 15 januari van dit jaar aan de Amak-voorzitter Manfred ‘Feco’ Gomes, dat hij in 2015 aan twee bands die niet classificeerden, een bedrag van 5.000 gulden per groep betaalde, zo bericht het Antilliaans Dagblad vandaag, woensdag 27 januari 2016.


'Dit op grond van uw relatie met de twee bands in kwestie. Hiermee hebt u de beslissing van de jury opzij geschoven.'

Volgens de ex-juryvoorzitter heeft Gomes daarmee ook alle andere formaties die niet classificeerden gediscrimineerd ‘in de zin dat zij niet in aanmerking zijn gekomen voor het bedrag in kwestie’.

'Meneer Gomes, in het dagelijks leven wordt dit corruptie genoemd.'

In de brief schetst Camelia het beeld van Gomes die naar leden belde om hen onder druk te zetten om te tekenen. 'Het feit dat u hen liet bellen moet de facto geïnterpreteerd worden als een poging om deze mensen te corrumperen.' In de brief ontkent Camelia ook dat de jury naar huis zou zijn gestuurd. Als bewijs daarvoor haalt hij een brief van 10 december 2015 aan. In het schrijven van december verwijst Camelia naar een eerdere brief van 28 maart waarin de jury toen aankondigde op te stappen.

In de brief van 10 december schrijft Camelia dat Gomes als voorzitter van Amak het besluit bekritiseerde van een jury die door de organisatie goed was bevonden.Ook wordt in deze brief van december 2015 ter sprake gebracht dat er twee bands zijn betaald terwijl ze niet classificeerden. 'U handelt niet te goeder trouw, het is eerder zo dat u manipuleert om aan de macht te blijven.' In deze brief worden de juryleden door Camelia omschreven als serieuze en integere individuen met verantwoordelijke functies in de Curaçaose samenleving. 'Het is niet correct dat onze naam door uw toedoen besmeurd wordt.'

Journalist Yves Cooper plaatste gisteren kopieën van de correspondentie tussen de voormalige juryleden en de Amak-voorzitter op Facebook.

Volgens een post van een persoon die niet bij naam genoemd wordt, begon het gedonder vorig jaar tijdens een persconferentie op donderdag, de dag voor de finale. Bij die persconferentie merkte journalist Richeron Balentien tijdens een gesprek met Gomes op dat veel goede tumba’s de finale niet hadden gehaald. Daarop antwoordde Gomes dat het resultaat te betreuren viel en dat Camelia zelf ook geschrokken was van het resultaat. Hierna benaderen de juryleden Camelia om een rectificatie van Gomes te eisen. Uit een verslag van een evaluatie van de juryleden blijkt dat zij naar hun oordeel respectloos zijn behandeld. Ook zou de zaak uit de hand zijn gelopen. De leden kregen te maken met agressie, intimidatie en bedreigingen.

Glenn Camelia en Feco Gomes waren gisteren niet bereikbaar voor commentaar. Het is niet bekend of er bij het Openbaar Ministerie aangifte is gedaan van corruptie.

Guyanese autoriteiten onderzoeken klachten over Kustwacht Suriname

Kustwacht Suriname zou Guyanese vissers en inheemsen lastigvallen op Corantijnrivier


Guyana heeft moeite met wijze waarop Suriname omgaat met de rivier.... - Hoofd Kustwacht ontkent dat het zou gaan om activiteiten van de Surinaamse Kustwacht


De autoriteiten van Guyana doen onderzoek naar ontvangen klachten over de Surinaamse Kustwacht die Guyanese vissers en inheemsen die op traditionele wijze aan visvangst doen op de Corantijnrivier zou lastigvallen. Dat heeft de minister van Staat Joseph Harmon gisteravond bekendgemaakt, zo bericht de Guyanese nieuwswebsite Demerara Waves Online vandaag, woensdag 27 januari 2016.

Hij zei, dat de Surinaamse ambassadeur in Guyana inmiddels door het ministerie van Buitenlandse Zaken op het matje is geroepen naar aanleiding van berichten dat Guyanese inheemsen te Orealla ministens 10.000 Guyanese dollar aan belasting moesten betalen om te mogen vissen op de Corantijnrivier.


Een aantal inheemsen werd onlangs door de Surinaamse Kustwacht uit hun inverzekeringstelling vrijgelaten.

Harmon liet de redactie van Demerara Waves Online gisteravond weten, dat Guyana erop toeziet dat haar rechten onder internationale wetgeving beschermd worden.
De minister van Staat zei verder, dat deze kwestie verder besproken zal worden met de minister van Buitenlandse Zaken, Carl Greenidge, zodra hij is teruggekeerd van een vergadering in Ecuador.

'Er zijn bredere issues met betrekking tot het gebruik van de rivier waar we mee te maken hebben, dus de vraag over Orealla en de inheemsen is slechts een aspect van de wijze waarop Suriname met die rivier omgaat', aldus Harmon.

Hij zei ook, dat vissers werden aangehouden en dat Surinaamse Kustwachtmedewerkers vroegen naar hun paspoorten en id-kaarten. Volgens Harmon heeft het er alle schijn van dat Suriname, vanwege haar financieel-economische problemen en het inroepen van de hulp van de Wereld Bank, er alles aan doet om snel dollars te kunnen verdienen.

De aanvaringen tussen inheemse vissers en de Surinaamse Kustwacht zijn ook onder de aandacht gebracht van het ministerie van Inheemse Volkeren.

Guyana's 'Empowered People’s Action Network' (GEPAN) stelt, dat verschillende Arawaks die op de Corantijnrivier vissen, eerder deze maand gevangen zijn genomen door personeel van de Surinaamse Kustacht en de volgende dag weer in vrijheid werden gesteld nadat ze waren gewaarschuwd niet meer op die rivier te vissen.

De president van GEPAN, Anna Correia, heeft gedetailleerd over het incident geschreven aan minister Greenidge van Buitenlandse Zaken, zoals het haar was verteld door voormalig dorpshoofd van Toshao, Flloyd Edwards.

'Een groep dorpsbewoners waren vorige week aan het vissen op de Corantijnrivier toen ze werden tegengehouden door een patrouilleboot van de Surinaamse Kustwacht en naar Suriname werden gebracht waar ze enkele uren werden vastgehouden. Hun familie werd niet hiervan in kennis gesteld en ze moesten de nacht doorbrengen in Suriname. Pogingen van de vissers om de Kustwacht uit te leggen dat ze inheemsen zijn van Orealla, die sterke banden hebben met hun Surinaamse Arawak broeders en zusters in Apoera, waren vruchteloos', zo is in de brief van 26 januari te lezen:


'Ik kan categorisch ontkennen, dat het om eenheden van de Kustwacht gaat. Wij opereren uitsluitend in zee langs de kustvlakte en niet op de Corantijnrivier', zegt Jerry Slijngard, hoofd van de Nationale Kustwacht, vandaag in een reactie in de Ware Tijd.

Een onderzoek is gaande naar de ware toedracht van zaken en wie de potentiële daders zijn. 'Als het is gebeurd, dan is dat natuurlijk verkeerd. Maar de hele situatie lijkt mij onwaarschijnlijk te zijn. Het onderzoek is gaande', aldus Slijngard.

(Red. De Surinaamse Krant/Demerarae Waves Online)

Caribische rampenbeheersingsorganisatie CDEMA wil trainingscentrum opzetten in Suriname

Directeur Jackson bezoekt minister Noersalim van Binnen- landse Zaken


De directeur van de Caribbean Disaster and Emergency Management Agency (CDEMA), Ronald Jackson (zie foto - Bron: CDEMA), heeft aan minister Mike Noersalim van Binnenlandse Zaken een document overhandigd met managementrichtlijnen bij rampsituaties. De CDEMA is van plan om in Suriname een trainingscentrum voor rampenbeheersing en bestrijding op te zetten. CDEMA en IFRC (International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies) houden van 26 tot en met 29 januari een 'Strategic Targeting Methodology' (STM) workshop in Paramaribo. 

Jackson overhandigde ‘the High Level Briefing Document for Sensitisation on Comprehensive Disaster Management & related Instruments’ gisteren, dinsdag 26 januari 2016, bij een beleefdheidsbezoek aan Noersalim, zo bericht het ministerie in een persbericht. Bij die gelegenheid werd hij vergezeld van de coördinator van het NCCR (Nationaal Coördinatie Centrum voor Rampenbeheersing) in Suriname, Jerry Slijngard, en NCCR-stafmedewerker Max Ooft.

CDEMA is het gespecialiseerde orgaan voor rampenbeheersing in de Caribische regio. Jackson”s standplaats en het hoofdkwartier van dit bureau is op Barbados. Suriname is lid van dit regionale orgaan. Jackson gaf een korte uiteenzetting van de structuur, bestuur, taakstelling, fondsvorming en overlegmomenten tussen de lidstaten. De staatshoofden van de lidlanden hebben zitting in de Raad van Bestuur van dit regionaal agentschap.

De hele Caribische regio is door klimaatverandering en menselijk handelen, kwetsbaarder voor natuurrampen geworden. Het plan bestaat dan ook om in Suriname een trainingscentrum voor rampenbeheersing en -bestrijding op te zetten. Met Guyana en Belize behoort het land tot de drie lidstaten gelegen op het Amerikaanse vasteland.

Overval op winkel/woning aan Van 't Hogerhuysstraat in Paramaribo

Twee gemaskerde en gewapende mannen knevelen bewoner en zijn echtgenote


Twee gemaskerde mannen hebben gisteravond een overval gepleegd op een winkelpand annex woning aan de Van 't Hogerhuysstraat in Paramaribo. De slachtoffers, een man en zijn vrouw, zijn onder schot gehouden en gekneveld, aldus Starnieuws vanochtend, woensdag 27 januari 2016.

De man liep letsels op in de borststreek, terwijl de vrouw klaagde van pijn op haar hoofd. Een van de daders was gewapend met een vuistvuurwapen en de ander met een koevoet.

Starnieuws schrijft te hebben vernomen, dat ruim Srd 11.000 is buitgemaakt en bedragen in Amerikaanse dollars en euro's. De daders namen ook  drie mobiele telefoons mee en  verdwenen te voet.

De politie van het Bureau Nieuwe Haven heeft de overval in onderzoek.

VES-voorzitter niet afwijzend tegenover herstelproject economie van IMF

Sowma: 'We zullen IMF-maatregelen moeten opvolgen, anders krijgen we geen betalingsbalanssteun'


Waddy Sowma, voorzitter van de Vereniging van Economisten in Suriname (VES), staat niet afwijzend tegenover het economisch herstelproject van het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Hij denkt dat Suriname geen andere keus heeft. Deskundige hulp van buiten is altijd welkom om te kijken wat mogelijk is of niet, aldus de VES-voorzitter, zo bericht de Ware Tijd vandaag, woensdag 27 januari 2016.

Volgens het concept van het fonds worden de lonen bevroren en wordt er sterk gefocust op saneringen en bezuinigingen bij de overheid.

De problemen zijn zo ernstig, dat het niet om een kleine ingreep gaat. 'Vandaar dat ik denk dat de overheid die stap heeft genomen. We zullen de maatregelen van het IMF moeten opvolgen, anders krijgen we geen betalingsbalanssteun. We staan met onze rug tegen de muur. Er zullen heel zware maatregelen genomen moeten worden. Al de jaren hebben we feest gevierd en nu moeten we betalen voor het feest', zegt Sowma.

Econoom Armand Zunder denkt anders over het herstelprogramma van het IMF. Als het land uit de financiële malaise wil komen, is de hulp van internationale financiële organisaties volgens hem overbodig.

Suriname kan volgens hem zelf maatregelen treffen om zijn economie een stimulans te geven. Een benadering om uit de crisis te komen is stagflatie, ofwel het stagneren van de economie, terwijl er tegelijkertijd sprake is van hoge inflatie en grote werkloosheid. 'De overheid moet het geld gaan zoeken waar het geld is. Dat moet ze doen bij de breedste schouders en het innen van belastingen die buiten zijn.' Als voorbeeld noemt Zunder de informele goudsector, die nauwelijks belasting betaalt.

Waterberg (BEP): 'Voorlichting en hier en daar broedplaatsen opruimen niet voldoende in strijd tegen Aedes aegypti muskiet'

'De muskiet is verantwoordelijk voor 25 ziekten en is heel gevaarlijk'

'Op terrein van BOG staat een container smet een middel om de larven van de muskiet te bestrijden'

 
'De Aedes aegypti muskiet is verantwoordelijk voor maar liefst 25 ziekten. Behalve zika, zorgt deze tijgermuskiet ook voor onder andere diverse vormen van dengue, chikungunya, gele koorts en hersenvliesontsteking. De muskiet zorgt voor dood en is heel gevaarlijk. De oorlog moet aan deze muskiet verklaard worden.' Dit zei het BEP-Assembleelid Celsius Waterberg gisteren in De Nationale Assemblee tijdens de begrotingsbehandeling, aldus Starnieuws vanochtend, woensdag 27 januari 2016. Waterberg is arts en was minister van Volksgezondheid.

Waterberg zei, dat voorlichting en hier en daar broedplaatsen opruimen, niet voldoende is. Grofvuil moet worden opgehaald en op de juiste manier verwerkt orden. Er moet regelmatig bespoten worden met malathion. Waterberg stelde overigens, dat malathion in een lage concentratie niet gevaarlijk is voor de mens. Hij wil geen verhalen horen dat malathion kankerverwekkend is, zoals de minister van Volksgezondheid, Patrick Pengel, had beweerd.

'Er zijn meer virussen op komst van de Aedes aegypti muskiet', voorspelde Waterberg. Hij deelde mee dat op het terrein van het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg (BOG) een container staat met een middel om de larven van de muskiet te bestrijden. Miljoenen dollars aan verlies wordt geleden, terwijl mensenlevens in gevaar zijn, aldus het Assembleelid.

Waterberg zei verder, dat ingegrepen moet worden bij de dienst Medische Zending. Volgens hem gaan door laksheid of starheid mensen dood. Er worden andere soorten medicamenten uitgeschreven in het binnenland dan in Paramaribo. Waterberg merkte op dat de arts een patiënt met een wond heeft aangegeven om deze met zeep en water te wassen. 'Onze mensen moeten niet als proefkonijn worden gebruikt', zei Waterberg.