donderdag 28 januari 2016

Eerste lokale besmetting zikavirus op Curaçao geconstateerd

Ministerie van Gezondheid: 'Zonder broedplaatsen zouden er geen muggen zijn'


Het is gisteren bevestigd, dat voor het eerst een persoon het zikavirus op Curaçao heeft opgelopen. Dat meldt het ministerie van Gezondheid vandaag, 28 januari 2016, in een persbericht, zo bericht de Amigoe. Vorige week werd het eerste geïmporteerde geval van zika gerapporteerd, maar gisteren is bevestigd dat zika ook op Curaçao is uitgebroken. 

De voornaamste symptomen van zika zijn huiduitslag en rode ogen, met of zonder koorts. Personen met deze symptomen kunnen hun huisarts raadplegen. Die kan vervolgens patiënten doorverwijzen naar het laboratorium voor een test. De kosten voor de test zijn vooralsnog voor rekening van de overheid. In tegenstelling tot andere berichtgevingen hoeven patiënten dus niet naar een specialist om zich te laten testen op het zikavirus.

Het virus verspreidt zich door de Aedes aegypti-mug. Er bestaat geen vaccin tegen het zikavirus. Beschermen tegen de mug kan enkel en alleen door jezelf te beschermen tegen muggenbeten en door het verwijderen van broedplaatsen van muggen, maar het virus kan ook door bloed of sperma worden overgedragen. Het ministerie van Gezondheid benadrukt dat zonder broedplaatsen er geen muggen zijn. En zonder muggen is er geen zika.


De Wereldgezondheidsorganisatie WHO komt maandag in spoedberaad bijeen om te bepalen of de verbreiding van het zikavirus geldt als een zogenoemd wereldwijd noodgeval. WHO-directeur Margaret Chan verklaarde vandaag in Genève, dat de VN-organisatie extreem alert is. Tegelijk maande Chan geen paniek te laten ontstaan. 'Het is geen ebola.'

Oppositiepartij MFK heeft een openbare Statenvergadering aangevraagd over de maatregelen die het ministerie van Gezondheid tegen de verspreiding van het zikavirus neemt. Het virus wordt in verband gebracht met hersenaandoeningen van baby’s. Zo komen schedelafwijkingen voor in samenhang met neurologische aandoeningen die leiden tot ontwikkelingsproblemen. Die aandoening heet microcefalie.

De WHO voorziet 3 tot 4 miljoen besmettingsgevallen in Midden- en Zuid-Amerika, vooral in Brazilië. Veel landen adviseren momenteel zwangere vrouwen niet naar het Amerikaanse continent te reizen of vooraf een arts te raadplegen.

Advocaten in 'Hato-shooting'-rechtszaak op Curaçao hebben meer tijd nodig

Rechtszaak wordt voortgezet op 7 en 8 april


De drie rechters van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie hebben vandaag, donderdag 28 januari 2016, de zaak die de naam Hato-shooting kreeg, niet meer behandeld. Het Hof heeft na correspondentie met de advocaten van de betrokken veroordeelden, Judrin ‘MOB’ Martis, Adriaan ‘Poison’ Martha en Raily Bart, respectievelijk Marije Vaders en Paula Janssen, op hun verzoek de zitting verdaagd, om ze tijd te geven zich beter te kunnen voorbereiden op de zaak, aldus woordvoerder Norman Serphos van het Openbaar Ministerie (OM) in de Amigoe.

De zaak zou vandaag en morgen behandeld worden, maar dat wordt nu 7 en 8 april.

Het gaat zoals bekend om de fatale schietpartij bij Hato op 15 juli vorig jaar, waarbij Erwin ‘Jais’ Juliana en diens neef Shentley ‘Champi’ Arnhem werden neergeschoten, en diverse personen ernstig gewond zijn geraakt.

De raadsvrouwen hadden eind oktober vorig jaar tijdens de pro-formazitting gepleit voor nader onderzoek, zoals het horen van diverse getuigen en de veroordeelde medeverdachten Renaldo ‘Naldo Rasta’ Martina en Gyvency ‘Rama’ Maria. Zij wilden de zaaksofficieren van Justitie Gert Rip en Clarelli Hato-Willems horen over onder meer de toezeggingen die aan getuigen en (mede)verdachten zijn gedaan in deze zaak.

Vaders, de advocate van de tot levenslang veroordeelden Judrin ‘MOB’ Martis en Adriaan ‘Poison’ Martha, wilde hiervoor ook de verbalisanten brigadier E. Riedel, inspecteur M. Beaumont en  hoofdinspecteur van het Korps Politie Curaçao E. Martier, horen. Hierdoor zou men duidelijkheid krijgen over de gevoerde besprekingen tussen het OM, de verbalisanten en de betreffende medeverdachten en getuigen, en de daarbij gemaakte afspraken omtrent gelden voor het reizen, onderhoud en verblijfplaats van de bedoelde getuigen. Het Hof heeft enkele weken later alle ingediende verzoeken afgewezen.

Prijs van liter benzine op Curaçao daalt met 11 cent in februari

Tarieven voor stroom- en waterverbruik dalen ook komende maand

 
De literprijs van benzine daalt in februari met 11 cent. Consumenten betalen per 2 februari 1,318 gulden per liter aan de pomp. Ook de prijs van diesel daalt. Aan de pomp kost een liter diesel dan 0,966 gulden. Dat is 4 cent minder. Dat maakt het Bureau Telecommunicatie, Post en Utiliteiten (BTP&U) vandaag, donderdag 28 januari 2016, bekend, aldus de Amigoe.

Ook de nutstarieven dalen per 1 februari. Huishoudens die tussen 250 en 350 kWh verbruiken betalen per kWh 0,5799 gulden. Dat is nu 0,6195 gulden.

Voor water betalen huishoudens die tussen 9 en 12 kubieke meter verbruiken 12,4267 gulden per kubieke meter. Dat is nu 12,6941gulden. Dit betekent een daling van 28 cent.

De daling van de nutstarieven wordt voornamelijk bepaald door de lagere brandstofprijzen. Daarnaast betalen huishoudens ook minder voor een fles kookgas. Een gasfles LPG 100 kost 40 gulden en LPG 20 daalt naar 8 gulden.

Tweede Kamer oordeelt hard over Isla-raffinaderij op Curaçao

Er is sprake van schending van de mensenrechten en van ondeugdelijk bestuur

PvdA-fractie: De overheid schaart zich aan de kant van de raffinaderij bij rechtszaken


De Tweede Kamer was vandaag, donderdag 28 januari 2016, eensgezind in haar oordeel over de Isla-raffinaderij: er is sprake van een schending van de mensenrechten en van ondeugdelijk bestuur. De PvdA wil die mening zwart-op-wit vastleggen in een motie om zo extra druk uit te oefenen op partijgenoot minister Ronald Plasterk, die wel wil helpen, maar niet wil ingrijpen. Dit bericht de Amigoe.

Met name PvdA-Tweede Kamerlid Roelof van Laar was vanmiddag heel stellig. Hij erkende dat de Rijksministerraad voorafgaand aan een aanwijzing moet beoordelen of er sprake is van nationaal redres ofwel eigen acties van de regering van Curaçao om de situatie te verbeteren. 'Maar de PvdA heeft niet de verwachting dat de nationale overheid nog op gaat treden. Sterker nog, de overheid schaart zich aan de kant van de raffinaderij bij rechtszaken.'

In zijn pleidooi om in te grijpen, trok Van Laar vervolgens de vergelijking met de financiële aanwijzing voor Aruba en de integriteitsaanwijzing voor St. Maarten. In beide gevallen hadden de regeringen nog altijd mogelijkheden om de problemen zelf aan te pakken, maar werd er toch ingegrepen. 'De Rijksministerraad had namelijk niet de verwachting dat die mogelijkheden benut zouden worden', zei hij.

Van Laar kreeg bijval van Liesbeth van Tongeren (GroenLinks) en Sjoerd Sjoerdsma (D66). 'Dit klinkt als een doorbraak', prees Sjoerdsma zijn collega-Kamerlid Van Laar. De D66-parlementariër stelde voor om de Curaçaose regering in ieder geval alvast te waarschuwen dat de Isla-problematiek een Koninkrijksaangelegenheid wordt als er niet op korte termijn gehandhaafd wordt. Van Tongeren omschreef de Isla-raffinaderij als het ‘op afstand grootste fossiele schandaal binnen het Koninkrijk’ en sprak haar twijfels uit over het nut van adequate handhaving. Zelfs al zou de raffinaderij de uitstoot beperken, dan nog is er sprake van een schending van mensenrechten. De geldende normen zijn uit 1979 en dus zwaar verouderd. Nederland draagt bovendien verantwoordelijkheid voor het vinden van een oplossing, omdat het hele Koninkrijk moet voldoen aan de afspraken van de klimaattop in Parijs, waaronder een drastische vermindering van de uitstoot van koolstofdioxide (CO2), aldus Van Tongeren.

PvdA, D66 en GroenLinks zochten de steun van de VVD, verwijzend naar een motie uit 2008. Zelfs VVD-leider Mark Rutte, destijds lid van de Tweede Kamer, vond toen dat mensenrechten werden geschonden. 

Tweede Kamerlid André Bosman erkende dat er ook nu mensenrechten worden geschonden en er sprake is van ondeugdelijk bestuur. Maar, hij benadrukte dat de raffinaderij en volksgezondheid de verantwoordelijkheid zijn van Curaçao. 'We kunnen hier wel debatteren over de Isla, maar het gaat erom wat Curaçao wil. De Curaçaose pers en Statenleden moeten aandringen op duidelijkheid', zei hij. Bosman kreeg het verwijt, dat de VVD Curaçao in de kou laat staan, maar dat wees hij van de hand. 'Als ze hulp willen, dan hoeven ze maar te bellen, maar we gaan Curaçao niets opleggen.'

Bosman zei daar in feite hetzelfde mee als minister Plasterk. 'Ik twijfel er niet aan dat de Isla-raffinaderij een smerige toestand is. Ik voel ook een morele verantwoordelijkheid om te helpen. Daarom heb ik ook een rondje gemaakt langs de Nederlandse ministeries om te vragen waar we kunnen helpen', zei hij. Maar, voor een aanwijzing door de Rijksministerraad voelt Plasterk niets, zelfs al gaat het alleen om de opdracht om huidige milieunormen te handhaven. 'Als de Rijksministerraad ingrijpt, dan moeten we ook rekening houden met de consequenties daarvan', zei Plasterk.

'Handhaven kan alleen als de raffinaderij moderniseert en bij een investering voor modernisering wordt rekening gehouden met de plannen op de lange termijn.' Een aanwijzing heeft financiële gevolgen voor Curaçao en waarschijnlijk ook Nederland, zei hij. De PvdA, GroenLinks en D66 vonden echter dat eventuele toekomstplannen niets te maken hebben met een opdracht om de huidige normen te handhaven.

Volgens Plasterk is er bovendien ook nog geen reden voor ingrijpen of een voorzichtige waarschuwing, die in de praktijk ook neerkomt op een aanwijzing. 'Er is geen grond om te concluderen dat er sprake is van ondeugdelijk bestuur. Er is ook geen grond om te concluderen dat er sprake is van een schending van mensenrechten', zei hij. Hij wees erop, dat de Isla-raffinaderij hoog op de agenda staat van de Curaçaose regering en bevolking en dat er rechtszaken over gevoerd worden; allemaal signalen dat er serieus aandacht voor is. Het oordeel of er sprake is van mensenrechtenschendingen is uiteindelijk aan het Europees Hof, net zoals dat het geval was met betrekking tot de gevangenissen, zei hij. 'Het is niet aan de minister van Koninkrijksrelaties om dat te beoordelen.' 

Die terughoudendheid van Plasterk was voor Van Laar reden om een motie aan te kondigen, waarin de Tweede Kamer zich uitspreekt over de vraag of er mensenrechten worden geschonden en er sprake is van ondeugdelijk bestuur.
Plasterk deed overigens wel een aantal toezeggingen. Hij beloofde dat hij zich sterk zal maken voor een nieuw onderzoek naar de schade door de raffinaderij, zich in zal zetten voor meer milieubewustzijn op Curaçao en aan zal dringen op een reactie van de Curaçaose regering op de aangeboden Nederlandse hulp.

Ministerie van Arbeid gaat overtreders Wet Minimum Uurloon aan grote klok hangen

Bepaalde werkgevers zijn hardleers in het zich niet houden aan minimumloon


Uit de onlangs gehouden evaluatie van de Arbeidsinspectie met betrekking tot handhaving van de Wet Minimum Uurloon is gebleken, dat bepaalde overtreders zich niet willen houden aan het minimumloon ondanks interventie van de Arbeidsinspectie. Het ministerie van Arbeid zal dit jaar daarom genoodzaakt zijn bestuurssancties en strafsancties conform de wet toe te passen op overtreders die blijven persisteren, zo laat het ministerie vandaag, donderdag 28 januari 2016, via een persbericht weten.

Werkgevers die willens en wetens de wet overtreden zullen  met naam en toenaam bekend worden gemaakt aan de samenleving. Deze wet biedt het ministerie deze mogelijkheid. Behalve de naam van het bedrijf zal ook de begane overtreding worden bekendgemaakt. Het ligt niet in de bedoeling om hiermee overtreders te schande te maken, maar het ministerie zal werkgevers die koppig volhouden aan het overtreden van deze wet publiekelijk corrigeren.

Het algemeen minimumloon is per 1 januari 2016 vastgesteld op Srd 5,22. Voor de sectoren die genoemd zijn in de wet zijn hogere minimumlonen vastgesteld. Zo geldt voor het minimumuurloon voor winkelbedrijven Srd 6,27. Voor horeca- en bewakingsbedrijven is het minimumloon vastgesteld op Srd 7,31. Maar, voor de sectoren winkelbedrijven en horecabedrijven geldt een uitzonderingsregeling. Deze regeling komt erop neer dat buurtwinkels, die voornamelijk levensmiddelen verkopen en minder dan vier personeelsleden in dienst hebben, het algemeen minimumloon mogen hanteren. Ook horecabedrijven met minder dan dertien werknemers mogen het algemeen minimumuurloon toepassen in plaats van het sectoraal minimumloon. Het sectoraal minimumloon is altijd hoger vastgesteld dan het algemeen minimumuurloon, aldus het ministerie.

Het wettelijk vastgestelde minimumuurloon is het laagste bedrag dat een werkgever verplicht is te betalen aan zijn werknemer als loon per uur. Als de werknemer constateert dat zijn werkgever hem niet ten minste het vastgestelde minimumuurloon uitbetaalt, dient hij terstond een klacht in te dienen bij de Arbeidsinspectie. Hij hoeft niet bang te zijn voor broodverlies, want de ontslagwetgeving biedt hem voldoende bescherming.

Breeveld (DOE): 'Minister van Financiën moet betalingen aanhouden waarover twijfels bestaan'

'Twijfelachtige reçu's met astronomische bedragen voor levering goederen en diensten niet uitbetalen'


Het DOE-Assembleelid Carl Breeveld heeft gisteren in De Nationale Assemblee vragen gesteld aan minister Gillmore Hoefdraad van Financiën over achterstallige betalingen. Hij twijfelt aan bedragen die via reçu's zijn opgebracht voor levering van goederen en diensten. Breeveld vindt, dat de minister niet over moet gaan tot betaling als zaken onrechtmatig zijn. Dit bericht Starnieuws vandaag, donderdag 28 januari 2016.

Breeveld deelde tijdens de tweede ronde van de begrotingsbehandeling mee, dat astronomische bedragen zijn opgebracht via reçu's. Er zijn Surinamers die helemaal geen goederen en diensten geleverd hebben en de moed hebben opgebracht om rekeningen in te dienen. Het Assembleelid zei, dat ook al zijn reçu's ingediend, dat niet betekent dat die correct zijn.

'De minister van Financiën moet de betalingen aanhouden waarover twijfels bestaan. De overheid is geen nyan patu. Geen plek om slag te slaan', stelde Breeveld.

Hij sprak ook over de problematiek van de Naschoolse Opvang, als voorbeeld. Er moet een bedrag van Srd 171 miljoen worden betaald. Naast Srd 90 miljoen is er additioneel nog Srd 56 miljoen opgebracht op de begroting door de minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. Het Assembleelid vindt dat hier serieus naar gekeken moet worden. Er moet sprake zijn van rechtvaardigheid.

De regering antwoordt vandaag op de vragen die maandag en dinsdag zijn gesteld in De Nationale Assemblee.

Woedende PL-fractievoorzitter Somohardjo uit de Assembleevergadering gezet

Assembleevoorzitter vindt dat Somohardjo de orde verstoorde


Pertjajah Luhur-fractievoorzitter Paul Somohardjo is vanmiddag, donderdag 28 januari 2016, uit de vergadering van de De Nationale Assemblee (DNA) verwijderd (zie foto - Bron: Dagblad Suriname). Voorzitter Jennifer Geerlings-Simons vond dat Somohardjo de orde verstoorde en vroeg politieassistentie om Somohardjo uit de zaal te zetten, zo bericht de website van het Dagblad Suriname. 

De PL-voorzitter wilde uitleg van de DNA-voorzitter over eventueel geknoei - vervalsing van - met de authentieke PL-fractielijst, waarin in eerste instantie de dissidenten Raymond Sapoen en Diepakkoemar Chitan niet werden verme. Maar, in een rechtszaak van de Pertjajah Luhur tegen de Assembleevoorzitter haalde de advocaat van Geerlings-Simons een authentiek stuk aan, met daarop de namen van Sapoen en Chitan in de lijst.

Simons benadrukte diverse malen dat er geen enkel document is vervalst. Zij gaf aan dat Sapoen en Chitan Assembleeleden zijn, ook al is het een probleem hierover binnen die partij. Daarom is er een rechtszaak gaande. De griffie van De Nationale Assemblee heeft een werkdocument gemaakt op basis waarvan de leden worden uitgenodigd. Daarin zijn Sapoen en Chitan ook opgenomen. Zij hebben in een brief aan de PL, met een kopie naar de Assembleevoorzitter aangegeven dat zij nog steeds leden van deze partij.

Dat het document in handen van de advocaat is gekomen, zegt Simons dat zij als Assembleevoorzitter ook partij is gemaakt. De PL-leiding heeft haar ook bij deze partijaangelegenheid betrokken. Hierdoor is het college ook partij geworden. De advocate van de Assembleevoorzitter, Nailah van Dijk, heeft het document gekregen voor de verdediging. Simons zegt er niets aan te kunnen doen als dit stuk in een andere zaak blijkbaar als productie is overgelegd. 

Sapoen en Chitan vormen formeel geen aparte fractie, zoals beweerd is door Somohardjo. Zij maken nog gewoon deel uit van de fractie van de Pertjajah Luhur en daar hebben Somohardjo en zijn collega's Ingrid Karta-Bink en William Waidoe veel problemen mee. Geerlings-Simons wees erop, dat beide heren ook op de website van de Assemblee te vinden zijn bij de fractie van de Pertjajah Luhur en dat zij niet zijn opgenomen als een zelfstandige fractie.

NDP-fractieleider André Misiekaba vond, dat de zaak duidelijk is. Hij zei, de frustratie van Somohardjo te kunnen begrijpen. 'Hij krijgt zijn zin niet en wil de zaak in het parlement uitvechten.' Hij haalde aan dat ieder lid zich kan positioneren. 'Ik kan ook zeggen ik ben van de fractie NDP 2. Als de partij het daar niet mee eens is, dan zal die mij terugroepen, maar dit is niet een zaak van De Nationale Assemblee', aldus Misiekaba.

Hij zei verder, dat toen Noreen Cheung uit de NDP stapte, zij bloemen kreeg van Somohardjo. Ook Charles Pahlad had aangekondigd, dat hij naar de VHP overstapte. Zaken moeten volgens Misiekaba in de rechtszaal worden uitgevochten en niet in de vergaderzaal van DNA.

Geerlings-Simons vindt ook, dat een kwestie van de rechtszaal niet in DNA besproken kan worden. Volgens haar zijn de dissidenten leden van de PL. Somohardjo werd woest. Zelfs Ronnie Brunswijk (ABOP) kon hem niet tot bedaren dwingen, aldus het dagblad. Uiteindelijk koos Geerlings-Simons ervoor hem uit de zaal te zetten.

(Red. De Surinaamse Krant/Dagblad Suriname/Starnieuws)

SLM-stewardess op Schiphol aangehouden met 10 kilo cocaïne

Cocaïne zou verborgen hebben gezeten in geraspte cassave


SLM-stewardess Y.G. blijkt maandag te zijn  aangehouden op Schiphol met tien kilo cocaïne in haar bagage. De Public Relations afdeling van het Korps Politie Suriname kan dit bericht nog niet bevestigen, zo bericht vanmiddag, donderdag 28 januari 2016, Starnieuws. Het Parool maakt vandaag ook melding van de arrestatie van de vrouw door de Koninklijke Marechausse, die verder niet wilde reageren op de aanhouding.

Het avondblad De West maakte gisteren melding van de aanhouding. Starnieuws schrijft te hebben vernomen, dat de cocaïne in geraspte cassave was verborgen. Bij controle viel de stewardess door de mand. Zij had dienst op de vlucht die maandag is uitgevoerd.

Y.G. is in verzekering gesteld in Nederland. Het is niet de eerste keer, dat SLM-personeel in Nederland is aangehouden met cocaïne in het bezit.

NDP'er Kensenhuis hoopt op snelle ordening van het openbaar vervoer

'Vele trajecten worden vaak alleen tijdens spitsuren onderhouden'


Kensenhuis voorstander van een soort concessiehouderssysteem op bepaalde bustrajecten
Het NDP-Assembleelid Patrick Kensenhuis kijkt uit naar de concrete ordening van het openbaar vervoer. De voorzitter van de vaste parlementaire commissie Transport, Communicatie en Toerisme (TCT) zei gisteren in de tweede ronde van de begrotingsbehandeling in De Nationale Assemblee, dat het openbaar vervoer op dit moment chaotisch is. 'Er moet een stukje ordening daar komen. Ook met betrekking tot gelden die worden gegeven binnen deze sector. Vooral subsidiegelden, die niet op de juiste wijze worden gedeclareerd en ook niet op de juiste wijze worden gerealiseerd.' Dit bericht vandaag, 28 januari 2016, het Dagblad Suriname.

Kensenhuis benadrukte, dat hij graag van TCT-minister Andy Rusland wil weten op welke wijze in het dienstjaar 2016 het openbaar vervoer zal worden geordend. De parlementariër zei, dat het goed zou zijn als het totale busvervoer aan een nadere beschouwing zou worden onderworpen. Er zal een nationaal bus- of mobiliteitsplan opgezet moeten worden. 'Nader bekeken zal moeten worden of het verstrekken van busvergunningen aan particulieren, die niet zelf rijden, wel de meest ideale oplossing is.'

Kensenhuis gaf aan, dat vele trajecten vaak alleen tijdens spitsuren worden onderhouden, terwijl de passagier op goed geluk op andere tijden een bus kan vinden. Om de verplichtingen en de dienstverlening te vergroten, zal volgens de volksvertegenwoordiger eraan gewerkt moeten worden om eventueel over te stappen op een systeem van het verstrekken van een concessie op bepaalde trajecten, waarvoor ook medeverantwoordelijkheid wordt gedragen door de concessiehouder, die gedurende de hele dag op gezette tijden volgens een dienstrooster bussen ter beschikking stelt. In dit geval zullen er bij niet naleving van de concessievoorwaarden sancties volgen.

'Gedurende de concessieperiode kan de overheid planmatig en budgettair haar beleid blijven uitvoeren. Wij moeten dus anders hiernaar gaan kijken', aldus Kensenhuis.

Minister Van Dijk-Silos: 'Van nepotisme met betrekking tot mijn dochter is absoluut geen sprake'

'Anderen hebben mijn dochter aangetrokken om haar diensten te verlenen'


Minister Jennifer van Dijk-Silos van Justitie en Politie blijft erbij, dat zij niet heeft gelogen over de werkzaamheden van haar dochter en advocate Nailah van Dijk en zegt dat er van nepotisme absoluut geen sprake is door het accepteren van haar dochter van een deeltijdbaan als juridisch adviseur op het Kabinet van de President. 

Reagerend op kritiek van ABOP-parlementariër Marinus Bee zegt Silos dat niet zij, maar anderen haar dochter hebben aangetrokken om haar diensten te verlenen. 'Nepotisme zou het zijn wanneer ik mijn dochter in dienst had genomen op het ministerie van Justitie en Politie', aldus de minister, zo bericht de Ware Tijd vandaag, donderdag 28 januari 2016.

Bee heeft dinsdagavond in het parlement zware kritiek geleverd op de minister en haar beschuldigd van nepotisme en het verkondigen van onwaarheden.
Van Dijk-Silos zegt, dat toen ze in een eerdere Assembleevergadering hierover ook al was bekritiseerd, zij eenzelfde reactie had gegeven. 'Ik heb dus niet gelogen over niets en zal dat ook niet doen.'

Zij bevestigt dat toen ze minister werd, inderdaad in haar dochter een geschikte kandidaat werd gezien om haar op te volgen, 'maar, nogmaals ik heb daarover geen enkel besluit genomen'.

De bewindsvrouwe zegt, dat deze kwestie voor haar is afgedaan en dat ze er verder geen woorden meer aan zal vuil maken.

Rusland (NPS): 'Wij kunnen geen situaties toestaan, waarbij CBvS zich bezighoudt met populariteit regering'

'Je kunt niet steeds aangeven dat financiële situatie onder controle is, terwijl deviezenreserve verdampt'
'Wij merken dat er acties worden ondernomen om de crises die ontstaan is vooral op financieel-economisch gebied aan te kunnen. We merken dat er een team zal aantreden bij de Centrale Bank van Suriname (CBvS) en dat de bedoeling is een vertrouwenwekkend team te hebben, waardoor een basis gelegd kan worden voor rust op de valutamarkt en alles wat daarmee samenhangt. De bank moet alle ruimte krijgen om via banktechnische en wettelijke regelingen o.a. vervat in de Bankwet haar werk te doen. Wij kunnen geen situaties toestaan, waarbij de bank zich bezighoudt met de populariteit van de regering en zaken presenteert die niet de werkelijkheid zijn. Je kan niet continu aangeven dat de financiële situatie onder controle is, terwijl onze belangrijke deviezenreserve aan het verdampen is.'
Dit stelde NPS-fractieleider Gregory Rusland gisteren tijdens de tweede ronde van de begrotingsbehandeling in De Nationale Assemblee (DNA), zo schrijft het Dagblad Suriname vandaag, donderdag 28 januari 2016.
Volgens de NPS-voorzitter hebben zich in de afgelopen weken sinds de sluiting van de eerste ronde van de begrotingsbehandeling verschillende ontwikkelingen op financieel-economisch gebied zich voorgedaan.

Na de aanpassing van de wisselkoers en besluiten genomen door de financiële autoriteiten, is de koers op hol geslagen, met alle gevolgen van dien. Dit heeft volgens hem een enorme impact gehad op het leven van alledag voor grote delen van ons volk en de burgers hebben het bijzonder moeilijk.

'Naast de verhoogde prijzen voor met name elektra en water, die nu voor velen een grote strop zijn, zijn tevens ook de kosten voor levensonderhoud drastisch gestegen en blijven ze stijgen. Als je de winkel instapt, merk je duidelijk de stijging. Het is zelfs zo erg dat terwijl je wilt betalen voor producten de prijzen de lucht ingaan. Gaarne hiervoor een duidelijke aanpak en verandering, want dit is uitbuiting van het volk', stelt de politicus.

De regering heeft volgens Rusland een begroting ingediend en aangepast aan de situatie van enkele maanden geleden. 'Intussen is de situatie dusdanig veranderd, dat wij met z’n allen beseffen dat wij nu bezig zijn aan een zinloze actie en dat wij bijna zeker terug zullen moeten komen als DNA, zodat de regering ingaat op de suppletoire uitgaven. Of had de regering reeds toen deze aanpassing van de koers ingecalculeerd? Gaarne ontvangen wij hierover informatie van de minister van financiën', aldus de NPS’er.

De problemen waar de samenleving mee worstelt op dit moment vereisen volgens de parlementariër, dat de regering ervoor zal moeten zorgen dat er acties worden ondernomen om de mensen een helpende hand te bieden en een loonronde in te passen. Verder moet op belastingniveau bekeken worden of de belastingvrije grens naar boven geschoven kan worden, zodat vooral de mensen aan de lagere kant van de salarissen meer in handen zouden kunnen krijgen. 'Maar, dit betekent dat waar wij thans over praten, de begroting, weer aangepast zal moeten worden en dus nu al achterhaald is', aldus Rusland.

Commissariaat Commewijne heeft Srd 318.000 aan betalingsachterstanden

Districtscommissaris Pollack vindt budget van Srd 1.400.000 te weinig en wil Srd 4.500.000

RO-minister Dikan bracht 26 januari bezoek aan Commewijne en commissariaat


Minister Edgar Dikan van Regionale Ontwikkeling heeft dinsdag tijdens zijn eerste werkbezoek aan Commewijne zich laten informeren over het reilen en zeilen in het district. Tijdens de rondleiding op het districtscommissariaat stelden hij en zijn gevolg zich op de hoogte over de omstandigheden waaronder de ruim 400 ambtenaren van zijn ministerie daar werken. Dit bericht vandaag, donderdag 28 januari 2016, het Dagblad Suriname.

Districtscommissaris Remy Pollack en zijn medewerkers drongen bij de bewindsman er vooral op aan om werk te maken van de bevorderingen, waarop belanghebbende ambtenaren al jaren wachten. Het tekort aan een districtssecretaris en ander leidinggevend personeel werd aangekaart. Minister Dikan deed de toezegging om met voortvarendheid te werken aan de bevorderingen.

Pollack sprak ook over de behoefte aan bureaus, meubilair, apparaten, waaronder computers en airconditioners, en kantoorbenodigdheden. De minister wees echter op de precaire financieel-economische situatie waarin Suriname verkeert en zei dat afhankelijk van de ruimte die de nog goed te keuren begroting 2016 biedt, gewerkt zal worden aan verbetering.

De districtscommissaris zei, dat de Srd 1.400.000 bij lange na niet voldoende is om het district efficiënt te kunnen besturen is dat hij op zijn minst Srd 4 .500.000 nodig heeft. Het Districtsmanagementteam doet al het mogelijke om met de beschikbare middelen het maximale te bewerkstelligen, daarom worden projecten en diensten zorgvuldig gemonitord en geëvalueerd.

Tijdens het ministerieel bezoek werd bekend, dat het districtscommissariaat Commewijne over het dienstjaar 2015 Srd 318.000 aan nog te betalen rekeningen open heeft staan.

Bankiersvereniging vertrouwt constructie tussen cambiohouders en SPSB niet

Bankiers ontmoedigen cliënten om zaken te doen met cambiohouders en SPSB


'Als bankiers hebben wij besloten om onze cliënten te ontmoedigen om zaken te doen met de cambiohouders en de SPSB (Surinaamse Postspaarbank), omdat wij nog steeds vinden dat er geen transparantie is in hoe de gelden precies stromen', aldus een directielid van een bank vandaag, donderdag 28 januari 2016, in de Ware Tijd.

'Mocht het zo zijn, dat onze klanten toch beslissen gebruik te maken van de SPSB-deal, dan mogen ze maximaal honderdduizend Srd lichten. Maar, wij doen geen rechtstreekse overmakingen naar de SPSB en accepteren ook geen geldtransfers van hun naar ons toe'. Het is onduidelijk of alle banken aan de boycot meedoen.


De Vereniging van Cambiohouders (VvC) liet eerder weten, dat een honderdtal bedrijven zich heeft geregistreerd voor een totaalbedrag van dertien miljoen Amerikaanse dollar. De geldwisselkantoren hadden zich garant gesteld om binnen zeven dagen dollars via de SPSB te kunnen betrekken tegen een koers van Srd 5.15. Dit zou de koers op de zwarte markt, die richting de Srd 6 holde, moeten afremmen en geleidelijk brengen naar onder de Srd 5.

De bankiersvereniging vertrouwt de constructie tussen de VvC en de SPSB niet en waarschuwt voor witwaspraktijken. In het parlement is de regering opheldering gevraagd. Aankomend CBvS-governor, Glen Gersie, heeft al te kennen gegeven dat hij de valutatransacties zoveel mogelijk terug wil hebben bij de commerciële banken, in plaats van via de VvC.

Ook de regering heeft maatregelen genomen om een einde te maken aan valutazwendel door kopstukken van staatsbedrijven. Uit onderzoek van de Ware Tijd is gebleken, dat de regering per brief alle staatsbedrijven, zoals Staatsolie, Luchthavenbeheer, de Maritieme Autoriteit Suriname, Havenbeheer, SLM en Telesur, heeft verboden om hun dollars en euro's bij cambio's te wisselen. Zij mogen uitsluitend bij de Centrale Bank of de commerciële instellingen hun buitenlandse courant wisselen.

Het blijkt ook, dat de voorziening voor goedkope brandstof aan de visserijsector is stopgezet, wegens valutaspeculatie. 'Vissers kochten brandstof goedkoop op en verkochten die illegaal terug aan pomphouders tegen een forse winst. De pomphouders verkochten door, eveneens voor een hogere winst. Al die extra gelden werden gebruikt om te speculeren op de valutamarkt', aldus een anonieme bron uit de financiële sector.

Somohardjo (PL) ziet in minister Hoefdraad de hoofdoorzaak van alle financiële ellende in Suriname


'Ik heb geen moeite met het hoge salaris van Hoefdraad, maar wel met zijn prestatie'

'Als wij hem niet wegsturen, staat vast dat wij zeker in problemen komen'


Pertjajah Luhur (PL)-voorzitter Paul Somohardjo ziet minister Gillmore Hoefdraad van Financiën als de hoofdoorzaak van alle financiële ellende waarmee Suriname nu te kampen heeft. Tijdens de tweede ronde van de begrotingsbehandeling in De Nationale Assemblee (DNA) schroomde de politicus gisteren dan ook niet om zijn gevoelens kenbaar te maken, zo bericht het Dagblad Suriname vandaag, 28 januari 2016. 

'A hanu fu a minister disi habi olo. Door toedoen van de minister van Financiën tevens governor van de Centrale Bank is de Srd meer dan 50% gedaald, door zijn toedoen zijn wij in deze precaire situatie beland, door zijn toedoen zijn wij armer geworden, door zijn toedoen is het zo dat geld dat wij verdienen en opsparen elke dag aan waarde verliest, door zijn toedoen zijn de winkelprijzen meer dan 50% hoog gegaan, u kunt niet meer bouwen, zelfs eten en drinken is al zo moeilijk. Onze dollars zelf zijn zo goed als op, hij verschaft monetaire financiering aan de staat, verkwistend beleid, hij laat geld drukken zonder dekking. Als wij niet oppassen, gaan wij drie nullen op onze Srd weer terugzien', benadrukte Somohardjo.

De oudste parlementariër in jaren wil weten of de bewindsman deze zaken bewust of op commando van president Desi Bouterse doet. Als dat het niet is, zou hij ook graag willen weten of hij ongeschikt is voor deze job.

Volgens de PL-leider is het een kwalijke zaak, dat Hoefdraad binnen vijf jaar onze Surinaamse munt twee tot drie keren heeft gedevalueerd, terwijl het land hem per maand een bedrag van Srd 80.000 betaalt. 'Toen wij hem aantrokken, hoorden wij de president zeggen dat hij een kei was, een kei! Niet bauxietkei, maar een topper van het IMF. Dat waren de woorden van de president, zonder dat hij enig onderzoek had gepleegd, zonder een cv op te vragen. Want hij is econoom, een kei en topper van het IMF', aldus Somohardjo.

De politicus benadrukte, dat hij geen moeite heeft met het hoge salaris van Hoefdraad, maar wel met zijn prestatie. 'Als wij niet oppassen, streven wij naar Goedschalk de tweede', stelde Somohardjo, verwijzend naar het desastreus beleid van oud-CBvS-president Henk Goedschalk. Wanneer de drie nullen volgens hem ook erbij worden geplaatst, dan zal Suriname bedragen hebben van Srd 1.000 en Srd 5.000. Bedragen die geen enkele waarde hebben. Ook het feit dat de regering meewerkt aan het witwassen van geld bij de SPSB, baart hem zorgen. Vooral het feit dat Suriname door het buitenland kan worden geïsoleerd.


In plaats van deze minister-governor te evalueren, krijgt hij volgens Somohardjo een zachte landing als minister van Financiën. Dit als tegenprestatie of beloning van zijn trouwe loyaliteit aan de president. 'Als hij dat krijgt, is het de verantwoordelijkheid van de president, maar als hij ongeschikt is als governor, hoe kunnen wij hem laten benoemen tot minister van Financiën? Hij is nauwelijks zes maanden begonnen of hij schuift alle fouten aan de poti minister van Transport, Communicatie en Toerisme, Andy Rusland', aldus Somohardjo.

Somohardjo zei, dat de Assembleeleden Amzad Abdoel en André Misiekaba van de NDP meteen na de uitlatingen van Hoefdraad heel harde uitspraken hebben gedaan. Uitspraken die hij zelf niet zou durven te citeren in het parlement. Maar, daar zag hij gelijk de hand van baas commando, die gelijk deze twee leden terugriep. 'Het was een storm in een glas water. Het lijkt wel op een opgezet scenario. Baas commando zei: Hallo jongens, minister Hoefdraad na mi boi. Dankzij hem hebben wij de verkiezing gewonnen, dankzij hem hebben wij het volk kunnen misleiden. Wi na wang. Wi njang fu wang NDP patu', aldus Somohardjo.


'Als wij hem niet wegsturen, staat vast dat wij zeker in problemen komen. Dit, gelet op de ervaring die wij hebben met hem bij CBvS. Gezien het feit dat Hoefdraad geen verantwoording aan het parlement verschuldigd is, rest mij alleen om de president te vragen hem naar een ander ministerie te sturen, maar pe moni no de. A hanu fu a minister disi habi olo. Als het niet mogelijk is, stuur hem liever terug naar IMF', aldus Somohardjo.

Vuurwapengeweld CIVD'ers: 'Het zou een keertje kunnen mislopen'

Hoofd recherche Militaire Politie reageert op recente schietincidenten CIVD'ers

 
Al dan niet schieten op een vermoedelijke crimineel is elke keer een dilemma voor wapendragers. Dit zegt Anand Debisarun, hoofd van de recherche van de Militaire Politie (MP) vandaag, donderdag 28 januari 2016, in de Ware Tijd. 'Het is een keuze die je binnen enkele seconden moet maken. Een verkeerde keuze kan je het leven kosten.'

Hij refereert hiermee aan twee afzonderlijke gevallen waarbij recentelijk twee personen dodelijk zijn geraakt door schoten uit het dienstwapen van leden van de Centrale Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (CIVD). Debisarun zegt dat de MP intussen in beide gevallen heeft geconcludeerd, dat de CIVD'ers rechtmatig gehandeld hebben en dat de dossiers voor verdere afhandeling naar het Openbaar Ministerie (OM) zijn opgestuurd.

Debisarun stelt, dat elke CIVD'er bevoegd is verdachten aan te houden die op heterdaad betrapt zijn. Hij vindt het daarom niet vreemd dat de CIVD'ers hebben ingegrepen en dat zij daarbij hun wapen hebben gebruikt. Debisarun geeft weliswaar toe, dat de twee hebben gehandeld naar aanleiding van wat zij gezien hebben, maar dat zij vooraf niet met zekerheid konden vaststellen dat het inderdaad om misdadigers ging. 'Het zou een keertje kunnen mislopen', erkent hij. Hij onderstreept echter, dat in deze twee gevallen achteraf gebleken is dat het inderdaad misdadigers betrof. Maar, of de twee op een juiste wijze op de verdachten hebben geschoten is nog niet duidelijk.

Op 10 januari overleed een jeugdige overvaller aan een schot van een CIVD'er bij de beroving van een pompbediende. De veiligheidsambtenaar ging toevallig langs en maakte de beroving mee. Tien dagen daarna overleed een vermoedelijke brandstichter van een auto door een schot van een lid van de veiligheidsdienst. De schutter was getuige van de brandstichting, omdat het bij zijn buren gebeurde.

NDP-Assembleelid Nading zeer bezorgd over eventuele gevolgen zika voor binnenlandbewoners

'Als zika in binnenland verspreidt, zijn wij allemaal dood'

'Laat de huidige minister van Volksgezondhed advies bij oud-minister Waterberg gaan halen'


'Als Zika in binnenland verspreidt, zijn wij allemaal dood.' Dit zei NDP-parlementariër Aida Nading tijdens de begrotingsbehandeling in De Nationale Assemblee (DNA) gisteren, aldus het Dagblad Suriname vandaag, donderdag 28 januari 2016. 

Volgens Nading is dit zo, omdat het binnenland geen ziekenhuizen, maar slechts over hulppoli’s beschikt die niet alle ziekten adequaat kunnen behandelen. Nading prees de aanpak van malaria in Sipaliwini enkele jaren geleden tijdens het bewind van Celcius Waterberg als minister van Volksgezondheid.

'Laat de huidige minister advies bij hem gaan halen', was een advies van Nading.

Twee monumenten voor slachtoffers Binnenlandse Oorlog worden in maart onthuld

'Wij Surinamers hebben tegen elkaar gevochten en dat mag niet'


De twee monumenten die staan in het teken van de doden die zijn gevallen tijdens de Binnenlandse Oorlog (1986- 1992) worden in maart onthuld. Het was de bedoeling dat eerder te doen, maar door geldgebrek konden de monumenten niet worden afgebouwd.

'De nabestaanden van de mensen die zijn gestorven tijdens de oorlog, zullen eindelijk een plek hebben om hun geliefde te herdenken', zegt Remi Martopawiro, compagniecommandant tijdens de binnenlandse oorlog, vandaag, donderdag 28 januari 2016, in de Ware Tijd.

Naar zijn zeggen gaat een jarenlange wens van hem in vervulling. 'Ik wilde allang een monument, maar toen moesten we aanhoren dat hiervoor geen geld en geen plek was.'

De monumenten moeten volgens hem er ook toe leiden dat zo'n oorlog niet meer plaatsvindt in Suriname. 'Wij Surinamers hebben tegen elkaar gevochten en dat mag niet.' Hij wijst erop dat het leger genoodzaakt was om toentertijd in actie te komen, omdat soldaten van de militaire post te Stolkertsijver waren ontvoerd door leden van het Jungle Commando, geleid door huidige ABOP-voorzitter en -Assembleelid Ronnie Brunswijk. Als het leger niet was opgetreden, zouden soldaten van andere posten hun standplaats verlaten.

Het monument, dat aan de Waterkant staat, heeft de vorm van een piramide, met aan de top een knak (zie foto - Bron: de Ware Tijd), die staat voor de mensenlevens die verloren zijn gegaan. Het andere gedenkteken is in de vorm van een rots, met de namen van de 79 gesneuvelde soldaten.

Somohardjo (PL): 'Bouterse was zelf met uzi’s in DNA gekomen'

'Het wordt weer als in de jaren ’80 waar hij dwingt om de algehele macht aan hem over te dragen'

'Minister Van Dijk-Silos durft president niet te corrigeren'


Volgens Pertjajah Luhur (PL)-leider Paul Somohardjo zijn er aanwijzingen, dat president Desi Bouterse de rechterlijke macht en het Openbaar Ministerie met zijn recente uitspraken heeft geprobeerd te intimideren. 

'Het wordt weer als in de jaren ’80 waar hij dwingt om de algehele macht aan hem over te dragen. Bouterse was toen zelf met uzi’s in De Nationale Assemblee gekomen om te dwingen om de macht aan hem over te dragen. In de jaren ‘80 was ik maar een jongeman van 37 jaar, maar ik was bereid voor mijn land te sterven. Mijn partij boog niet. Nu op 72-jarige leeftijd rest mij niets anders dan alles op te geven om de rechtstaat te beschermen', stelde Somohardjo gisteren tijdens de voortzetting van de begrotingsbehandeling in het parlement, aldus vandaag, donderdag 28 januari 2016, het Dagblad Suriname.

Volgens de PL-leider is de intimidatie duidelijk gericht aan de waarnemend procureur-generaal Roy Baidjnath Panday en waarnemend president van het Hof van Justitie, Iwan Rasoelbaks. De kans is volgens hem groot dat deze twee heren niet officieel door het staatshoofd worden benoemd. 'Gelukkig dat deze heren de uitspraak over buitenlandse krachten naar de vuilnisbak verwezen. De rechtstaat staat nog overeind', aldus Somohardjo.

Hij zei verder, dat minister Jennifer van Dijk-Silos van Justitie en Politie in het begin als een zwaargewicht haar werkzaamheden had opgepakt. 'Let op, een zwaargewicht in de figuurlijke zin en niet in de letterlijke zin. Terwijl een ieder praat over witwaspraktijken zwijgt zij in alle talen en doet zij alsof haar neus bloedt. Terwijl met haar toestemming de voorzitter van de Nederlandse raadkamer hier komt voor een werkbezoek, doet de president zulke gevaarlijke uitspraken. Zij heeft wel guts om marrons geboefte te noemen, maar president Bouterse durft zij niet te corrigeren. Waarschijnlijk, omdat zij ook bang is en rekening houdt met haar positie', aldus Somohardjo.

Pokie (ABOP): 'Bejaardeninstelling maakt visbal van dode vijvervissen'

'Hoe is het gesteld met controle op particuliere opvanginstellingen?'


Het ABOP-Assembleelid Diana Pokie heeft gisteren tijdens de begrotingsbehandeling in het parlement alarm geslagen over het feit, dat er geluiden zijn dat een bejaardeninstelling dode vijvervissen gebruikt heeft om visbal voor haar inwoners te maken, zo bericht het Dagblad Suriname vandaag, donderdag 28 januari 2016.

'Weet SoZaVo (ministerie van Sociale Zaken en Vokshuisvesting/Welzijn) dit? Wie controleert dit? Ik wil de minister van Sociale Zaken vragen hoe het gesteld is met de controle op particuliere opvanginstellingen, in het bijzonder bejaardeninstellingen. Ik heb het gevoel dat men solt met het lot van onze seniorenburgers.'

Bij de politica gaat het erom, dat er controlemechanismen moeten zijn, die moeten helpen voorkomen dat zulke dingen gebeuren. DOE-parlementariër Carl Breeveld gaf bij interruptie aan Pokie te ondersteunen in deze kwestie. Het gaat volgens hem immers om de gezondheid van burgers.

VHP-fractievoorzitter Santokhi wil opheldering van minister Dodson over export rivierwater

Santokhi vindt dat waterbronnen beschermd moeten worden


VHP-fractieleider Chandrikapersad Santokhi verwacht dat de regering met duidelijke antwoorden komt over de toestemming die het Zwitsers/Nederlandse bedrijf Amazone Resources voor 40 jaar heeft gekregen om rivierwater te exporteren. Minister Regilio Dodson van Natuurlijke Hulpbronnen had eerder gesteld, dat er geen stukken zijn aangetroffen waaruit blijkt dat zijn departement advies heeft uitgebracht voor het presidentieel besluit van maart 2012.

In december vorig jaar kreeg De Nationale Assemblee dit document. Ook andere Assembleeleden, onder wie Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons, hebben aangegeven dat Surinamers betrokken moeten zijn bij dit project. Er moet ook een Waterwet komen.

Santokhi vindt, zo schrijft Starnieuws vandaag, donderdag 28 januari 2016, dat het Surinaamse belang centraal dient te staan, waarbij waterbronnen beschermd moeten worden. Hij wil weten of er een onderzoek heeft plaatsgevonden naar de milieu-effecten. De vraag is ook of de overeenkomst die gesloten is voldoet aan internationale normen. Santokhi is voorstander van bijstand van de Verenigde Naties of een expertise bureau.

'Wie coördineert in Suriname? Wat is de rol van Grassalco in deze overeenkomst?  Wat is de rol van de SWM? Wat is de relatie van NV Amazon Green met de Staat Suriname? Wat is de relatie van Q Water Suriname NV met Suriname?', zijn enkele vragen die Santokhi heeft gesteld aan de regering, die vandaag aan het woord komt in De Nationale Assemblee.

Waarnemend directeur Stichting Toerisme Suriname legt functie neer

Faridy Lila blijft wel voorzitter van de stichting...


De Stichting Toerisme Suriname (STS) krijgt een nieuwe directeur, nu waarnemend directeur Faridy Lila gisteren - om onbekende redenen - haar functie heeft neergelegd. Dit bevestigt minister Andy Rusland van Transport, Communicatie en Toerisme vandaag, donderdag 28 januari 2016, in de Ware Tijd. Lila, die ook waarnemend onderdirecteur Toerisme bij het ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme is, blijft wel voorzitter van het STS-bestuur. 

De nieuwe directeur wordt, naar de Ware Tijd schrijft te hebben vernomen, een persoon met jarenlange ervaring in de toerisme- en horecasector in zowel binnen- als buitenland en heeft een wetenschappelijke masterstudie Tourism & Hospitality gedaan. Minister Rusland wil hierover nog niets kwijt, 'omdat een aantal statutaire zaken in acht genomen moet worden'.

Bij zijn aantreden maakte Rusland bekend, dat het toerismebeleid bij hem hoge prioriteit geniet. Door president Desi Bouterse is diversificatie van de economie aangekondigd en de toerismesector wordt gezien als één van de potentiële grootverdieners voor de toekomst. Vooral het ecotoerisme heeft veel potentie.

Het schort volgens betrokkenen in de sector echter nog aan een goede marketingstrategie en beleid om het land in het buitenland als toeristisch product te verkopen. Ze zeggen dat af en toe staan op een toerismebeurs niet voldoende is om veel buitenlanders naar Suriname te lokken. Dit wordt beaamd door de bewindsman.

Rusland zegt, dat de nieuwe STS-leiding specifieke opdrachten zal krijgen die op korte en lange termijn positieve resultaten voor het land moeten opleveren. Belangrijk is dat Suriname makkelijker bereikbaar wordt door goede en betaalbare vliegverbindingen, maar ook training van horecapersoneel moet op een aanvaardbaar niveau blijven.
Tevens moet gewerkt worden aan het creëren van concrete trekpleisters in het land, alsook accommodaties die voldoen aan internationale standaarden.

Robby Makka: 'Centrale Bank werkt al jarenlang met buitenlandse consultants die astronomische bedragen verdienen'

'Ook bij de CBvS werken enkele grootverdieners'

'Staatsolie en Centrale Bank vormen een band, de monetaire buis'


De aankomend governor van de Centrale Bank van Suriname (CBvS), Glenn Gersie, heeft aangekondigd dat hij het liefst met Surinaamse deskundigen zal werken. Maar, in feite heeft de CBvS volgens analist Robby Makka al jarenlang consultants uit het buitenland aangetrokken voor astronomische bedragen, terwijl eigen kader zwaar ondergewaardeerd wordt. Hij heeft in de loop der jaren informatie vergaard, die hij nu wenst te delen met de samenleving, zo schrijft Starnieuws. In De Nationale Assemblee zal vicepresident Ashwin Adhin vandaag, donderdag 28 januari 2016, ingaan op onder andere salarissen die directieleden van staatsbedrijven ontvangen.

'De gepubliceerde salarisstrook op social media van de ex-directeur van Staatsolie Eddy Jharap, die ik met toestemming van hem op Starnieuws plaats, is de hoofdaanleiding tot deze publicatie. Niet alleen bij parastatale bedrijven, maar ook bij de CBvS zijn enkele grootverdieners. Staatsolie en CBvS hebben een band met elkaar. Een buis, de monetaire buis, noem ik deze gemakshalve. Hoge olie inkomsten hebben gezorgd voor groei van de monetaire reserve. Deze reserve is de koopkrachtdekking van de munt, de Srd is het betaalmiddel van het loon', stelt Makka.


Hij vindt dat aankomend governor Gersie, adviseur Anthony Caram en president-commissaris Silvano Tjon-Ahing de informatie nodig hebben. 'Ook de informatie dat er meerdere governors bij de CBvS werkzaam zijn. Maar, de gemeenschap moet ook weten dat bij CBvS consultants meer dan 20.000 Amerikaanse dollar per maand ontvangen. Hoe is dit mogelijk? Het regent aan verspillingen en valutavlucht.'

Uit de benoemingsresolutie van governor Gersie blijkt, dat zijn voorganger Gillmore Hoefdraad een buitenproportioneel salaris kreeg. Hij zal een normaal salaris als governor André Telting krijgen. Sinds de oprichting van de CBvS zijn er tot nu toe zes governors geweest, verdeeld over acht perioden. Op Hoefdraad na heeft geen van deze ex-governors vaste hoge lonen in Amerikaanse dollar of euro ontvangen. Hoefdraad krijgt een netto bedrag van 16.234 Amerikaanse dollar overgemaakt op zijn privérekening bij de Federal Bank van de VS. In totaal is aan nettoloon door Hoefdraad ontvangen: 58 maanden x 16.234 = 940.000 Amerikaaanse dollar.

De grootverdieners bij de CBvS zijn groter dan zelfs governor Hoefdraad. Zij hebben een groot netwerk (onder andere bij het IMF, Wereld Bank) en zijn ook verantwoordelijk voor de prachtige creditratings teksten bij kredietbeoordelaars, financial stability informatie in magazines en reorganisaties bij de CBvS. Zij zijn speciale deskundigen en/of adviseurs. Zij hebben ook de nodige netwerkcontacten in Washington DC, stelt Makka.

Hieronder enkele voorbeelden van consultants, buitenlandse of Surinaamse bedrijven of personen die op de maandelijkse betaalrekening staan. In het kader van (internationale) privacygegevens en ter bescherming van hun baan in de toekomst, wordt enkel de afkorting vermeld:

• WO heeft het hoogste salaris bij CBvS in US$
• BFK US$ 20.835
• DvL US$ 12.200 + 8% OB
• NM N. US$ 9.000 + 8% OB
• FM US$ 10.000
• EP euro 12.000
• JTB euro 12.000
• RS euro 4.000
• LDL US$ 4.000
• STI Srd 12.000
• CM Srd 38.000
• LW euro 5.000

WO en BFK zijn de informele governors. Totaal goed voor meer dan 50.000 Amerikaanse dollar per maand. In totaal ontvangen de grootverdieners bij de CBvS, inclusief Hoefdraad, 107.000 Amerikaanse dollar, 33.000 euro en Srd 50.000 per maand.

'De vraag is, wat is dan eigenlijk de bijdrage geweest van deze consultants gezien de precaire economische situatie inclusief monetaire malaise waarin ons land zich momenteel bevindt?', vraagt Makka zich af.

Pikant detail is dat sommige van deze adviseurs nu verhuisd zijn naar het ministerie van Financiën. De CBvS schiet de fee voor. Makka vindt dat er een grondig onderzoek moet komen en de contracten, die nog niet vervallen zijn, moeten worden beëindigd.

Rijstsector heeft grootste financiële impact in Nickeriaanse economie

SPBA-voorzitter content over herschikken schulden boeren door DSB


Boeren investeren gezamenlijk ruim Srd 100 miljoen per seizoen in de rijstsector, gebaseerd op een inzaai van ongeveer 30.000 hectare. Het neveneffect hiervan moet niet onderschat worden, omdat elke ontwikkeling in de rijstsector doorwerkt in alle overige sectoren zoals de bouw, handel en dienstverlening. Dat zegt Mahinderpersad Kalipersad, filiaalhouder van De Surinaamsche Bank (DSB) in Nickerie, vandaag, donderdag 28 januari 2016, in de Ware Tijd. 

Volgens hem heeft de rijstsector ook de grootste financiële impact in de Nickeriaanse economie. 'Als het even niet goed gaat in de rijstsector, klagen vanaf de winkelier tot de grote handelszaken in het westen van het land.'

Gelet op de situatie in de sector heeft DSB uitgaande van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid ter behoud van de rijstsector de kredieten herschikt, die daarvoor in aanmerking zijn gekomen. 'Eveneens hebben wij de rentepercentages draaglijker gemaakt.'

Kalipersad is zeer positief gestemd en rekent erop dat de rijstsector betere tijden tegemoet gaat. 'Uiteraard moeten alle neuzen in dezelfde richting kijken om uit deze mindere periode te geraken.'

Harinandan Oemraw, voorzitter van de Surinaamse Padie Boeren Associatie, is blij dat DSB al gestart is de schulden van de boeren te herschikken. Hij heeft graag dat ook de andere banken dit voorbeeld van DSB volgen, zodat de boeren niet meer worden bedreigd met het verlies van hun eigendommen.

Een boer, die niet bij naam genoemd wil worden, zegt dat met de recente ontwikkeling hij geen boeterente meer hoeft te betalen. Hij is ervan overtuigd dat hij de intussen opgelopen schuld nu in alle rust zal aflossen en verwacht door de koersontwikkeling een veel betere prijs voor zijn padie bij de oogst die eind volgende maand moet beginnen.

Minister Navarro op Curaçao laat beveiligingscamera's langs carnavalsroute plaatsen

'Vorig jaar hingen de camera's er ook al'In verband met de komende carnavalsoptochten zijn gisteren in opdracht van minister Nelson Navarro van Justitie (PAIS) beveiligingscamera’s geplaatst langs de carnavalsroute, zo bericht vandaag, donderdag 28 januari 2016, het Antilliaans Dagblad (zie foto - Bron: Jeu Olimpio/Antilliaans Dagblad). 

Het is niet de eerste keer dat er beveiligingscamera’s worden geplaatst langs de route van de Gran Marcha om zo onregelmatigheden in de gaten te houden, aldus Navarro.

'Vorig jaar hingen de camera’s er ook al.' Om hoeveel camera’s het gaat, kon de Justitieminister gisteren nog niet zeggen.

'Voorstel minister Plasterk voor geschillenregeling in rijkswet is niet serieus te nemen'

Rosaria (PAIS): 'Respectloos, niet alleen jegens Curaçao maar naar alle parlementen toe'


Het voorstel voor een in een rijkswet op te nemen geschillenregeling van minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is op Curaçao niet goed ontvangen. 'Het voorstel is niet serieus te nemen', reageert PAIS-Statenlid Alex Rosaria. In een brief aan de voorzitter van de Tweede Kamer reageert de minister op afspraken die zijn gemaakt tijdens het Interparlementair Koninkrijksoverleg (Ipko), waarbij de vier parlementen van Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten de regeringen van de landen oproepen om een gezamenlijk uitgewerkt voorstel te doen volgens de afspraken die in mei 2015 al zijn gemaakt tijdens het Ipko. 

'Respectloos', zo noemt Rosaria het antwoord van Plasterk, zo schrijft het Antilliaans Dagblad vandaag, 28 januari 2016. 'Niet alleen jegens Curaçao maar naar alle parlementen toe.'

Ook PAR-Statenlid Zita Jesus-Leito begrijpt niets van het voorstel van Plasterk. Verbaasd stelt zij: 'Maar, dit is helemaal niet wat we overeengekomen zijn. Of Plasterk heeft het niet goed begrepen, of hij heeft de afspraken niet goed gelezen. We zijn weer ver van huis.'

Grootste struikelblok volgens Rosaria, Jesus-Leito en MFK-Statenlid Amerigo Thodé is dat de Raad van State wordt geraadpleegd voor advies in een geschil, waarbij ook nog eens van het advies kan worden afgeweken. 'In mei 2015 hebben we afgesproken dat het advies bindend moet zijn, pas dan is er sprake van geschillenbeslechting. Daar komt bij dat de Raad van State als orgaan niet onafhankelijk is. Plasterk wil zijn eigen vlees blijven keuren. Dit zijn twee fundamenten van de geschillenregeling waar Plasterk nu niet aan voldoet', zegt Rosaria.
 
Plasterk laat in zijn brief aan de Tweede Kamer weten de andere premiers van Curaçao, Sint Maarten en Aruba per brief het voorstel te hebben toegezonden. Onduidelijk is vooralsnog of de premiers van de Caribische landen inspraak hebben gehad in dit voorstel. Premier Ben Whiteman (PS) was gistermiddag niet bereikbaar voor commentaar. Thodé heeft het vermoeden dat de andere regeringen niet zijn geraadpleegd. 'Dit is toch geen gezamenlijk uitgewerkt voorstel. Zo te zien komen we niet verder.'

De volledige tekst van de brief van 25 januari van Plasterk aan de Tweede Kamer:
 
'Bij brief van 14 januari 2016, kenmerk 33845-14/2016D1209, heeft u mij verzocht om mijn reactie op de Afsprakenlijst van het Interparlementair Koninkrijksoverleg (IPKO), dat eerder deze maand plaatsvond. Die reactie doe ik u bij deze toekomen.

In de Afsprakenlijst roept het IPKO de regeringen van de vier landen op, om te komen tot een gezamenlijk en uitgewerkt voorstel voor een geschillenregeling volgens de in mei 2015 vastgestelde uitgangspunten van het IPKO. Ik onderschrijf het belang van een geschillenregeling en kom dan ook graag tegemoet aan uw oproep om te komen tot een gezamenlijk en uitgewerkt voorstel voor een geschillenregeling.

Naar aanleiding van de uitkomsten van het IPKO eerder deze maand heb ik de Ministers-presidenten van Aruba, Curaçao en Sint Maarten per brief voorgesteld om een definitieve regeling te treffen in de vorm van een rijkswet. Het voorstel voor een in een rijkswet op te nemen geschillenregeling zal er in essentie als volgt uitzien:

  1. Uitvoering wordt gegeven aan artikel 12a Statuut;
  2. Indien een land bezwaar heeft tegen een door de Rijksministerraad voorgenomen voorziening, houdende algemeen bindende regelen, of over enige andere aangelegenheid, wordt daarover voortgezet overleg gevoerd. Leidt dat voortgezet overleg niet tot overeenstemming dan kan de kwestie door het land dat het aangaat voor geschilbeslechting worden voorgedragen;
  3. Er wordt een termijn van tenminste twee weken in acht genomen;
  4. Wanneer het geschil voor beslechting is aangedragen legt de voorzitter van de Rijksministerraad de voorgenomen voorziening voor aan de Raad van State van het Koninkrijk. De bezwaren van het land dat het betreft worden daarbij integraal opgenomen;
  5. De Rijksministerraad besluit met inachtneming van het advies van de Raad van State van het Koninkrijk. Van het advies van de Raad kan slechts gemotiveerd worden afgeweken;
  6. Het besluit en het advies van de Raad worden direct nadat het besluit is genomen openbaar gemaakt.

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

dr. R.H.A. Plasterk'


Stopzetting schelpzandafgravingen Braamspunt levert vissers meer garnalenvangst op

'Wij merken gelijk dat de natuur zich herstelt'


Vissers zijn bijzonder blij, dat de afgravingen van schelpzand verboden zijn bij Braamspunt. 'Wij merken gelijk dat de natuur zich herstelt. Nu vangen wij gemiddeld dertig teilen garnalen per getij. Vroeger konden wij met moeite twee tot drie teilen per keer vullen', aldus een van de vissers vandaag, donderdag 28 januari 2016, op Starnieuws.

Verwerkers hebben nu zoveel garnalen, dat zij deze ook vers kunnen verkopen. Eerder werden de garnalen gedroogd en dan verkocht. 'Toen de zandafgravingen gestopt waren, konden wij binnen een week al veranderingen merken. Ineens was er veel meer vis.'

'Ala den fisiman kan lafu now. Ik hoop dat er nooit meer zand wordt afgegraven op Braamspunt',
zegt een visser. Volgens de vissers is het resultaat duidelijk. Het natuurlijk evenwicht werd behoorlijk verstoord door de graafmachines met de ronkende motoren. Ook wordt er geen olie gemorst, waardoor duidelijk herstel te merken is.

Alle uitgegeven vergunningen dan wel toestemming voor het ontginnen van schelpen en schelpzand zijn per 1 januari ingetrokken door het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen. Binnenkort worden studies verricht om optimale strategieën te ontwikkelen ter bescherming van de kust. De studie Assessment of impacts of coastal sea shell and sandmining, wordt in samenwerking met het World Widelife Fund (WWF) uitgevoerd.

Minister Relyveld: 'Medewerkers SBB mogen niet in Amerikaanse dollars worden uitbetaald'

'De salarissen zijn ten onrechte gedollariseerd'

Alle dienstauto's, 172, van SBB moeten worden ingeleverd


Minister Steven Relyveld van Ruimtelijke ordening, Grond- en Bosbeheer (RGB), zegt vandaag, donderdag 28 januari 2016, op Starnieuws dat medewerkers van de Stichting Bosbeheer en Bostoezicht (SBB) niet in Amerikaanse dollars kunnen worden uitbetaald. De salarissen zijn gedollariseerd. Na de devaluatie willen de medewerkers dat de nieuwe wisselkoers wordt gehanteerd. De bewindsman voert aan, dat ook het salaris gedollariseerd is in de contracten, maar deze kunnen niet boven de wet gesteld worden.

De bewindsman stelt, dat bij wet is gesteld dat geen salarissen in Amerikaanse dollars mogen worden uitbetaald. Directie en staf kregen hun salarissen uitbetaald tegen de koers van de Centrale Bank van Suriname (CBvS). Nu willen de mensen dat er een koers van Srd 4,04 voor de dollar wordt gehanteerd. 'Wij hebben gekeken naar de salarissen. Deze zijn ten onrechte gedollariseerd. Wij kijken hoe deze zaak in goede banen kan worden geleid', zegt Relyveld.

De bewindsman bevestigt dat alle voertuigen, behalve die in het veld zijn, moeten worden ingeleverd. Het gaat om 127 dienstvoertuigen bij de SBB. Er zal een evaluatie plaatsvinden of er zoveel auto's nodig zijn. Indien blijkt dat voertuigen overtollig zijn, zullen deze worden verkocht.

Vier directieleden zijn ontslagen bij de SBB. Er vindt ook een strafrechtelijk onderzoek plaats. De minister zegt dat enkele personen al verhoord zijn door de politie. Relyveld zegt verder, dat hij veel bij deze dienst is, omdat hij zelf erop toe wil zien dat zaken in goede banen worden geleid. De mensen mogen ook niet in onzekerheid blijven. Er wordt subsidie verstrekt om betalingen te kunnen verrichten. Het personeel is bang dat het niet op tijd wordt uitbetaald. Relyveld haalt aan dat het ministerie de stukken in orde heeft gemaakt en gaat ervan uit dat het ministerie van Financiën op tijd de middelen zal vrijmaken.

Suriname scoort voor derde jaar op rij slecht in corruptielijst Transparency International

Suriname een van de meeste corrupte landen in het CARICOM-gebied


Suriname krijgt dit jaar opnieuw de discutabele reputatie van één van de meest corrupte landen in CARICOM te zijn. Met een score van 36 punten is Suriname (sinds 2013 staat Suriname op 36) het op drie na meest corrupte land in het regionale blok. Mondiaal staat het land op de 88e plaats op de Corruptie Perceptie Index 2015 van het in Berlijn gevestigde Transparency International. Het jongste jaarrapport is gisteren uitgekomen,zo bericht de Ware Tijd vandaag, donderdag 28 januari 2016. 

Het meest corrupte CARICOM-land is Haiti met een score van 17 punten, gevolgd door Guyana (29) en de Dominicaanse Republiek (33). Zeven CARICOM-landen scoorden lager dan vijftig punten. In de context van het uitgekomen rapport wordt corruptie gedefinieerd als illegale activiteiten die opzettelijk verdoezeld worden en slechts door schandalen, onderzoek of strafvervolging aan het licht komen.
In Suriname zou een toenemende lokale drugshandel het systeem van wet en recht en ook het overheidsbestuur ondermijnen.Additioneel zouden de georganiseerde misdaden drugsnetwerken de overheid en het justitiële systeem ondermijnen. Ook bij overheidsaanbestedingen, het verstrekken van vergunningen en het beleid rond gronduitgifte en belastingen, zou sprake zijn van veel corruptie.
Dit jaar staan 168 landen op de Corruptie Perceptie Index. Op een schaal van 0 tot 100 scoorde twee derde van de landen lager dan 50 punten. 'De Corruptie Perceptie Index 2015 toont duidelijk aan dat corruptie een plaag blijft in de hele wereld. Maar, 2015 was ook een jaar waarin mensen weer de straat op gingen om te protesteren tegen corruptie. Mensen over de hele wereld stuurden een sterk signaal naar de machthebbers: het is tijd om grootschalige corruptie aan te pakken', zei José Ugáz, voorzitter van Transparency International bij de presentatie van de nieuwste lijst.

Het is stil rond de Commissie Ordening Goudsector

Voorzitter en spreekbuis commissie Dompig in alle stilte eruit gezet door president 


Illegale goudzoekers gaan gewoon ongestoord door met vernietiging Brownsberg Natuurpark

Asabina (BEP): 'Commissie meermalen door politiek tegengehouden om orde op zaken te stellen in het Brownsberggebied'


Het is de laatste tijd opmerkelijk stil rond de presidentiële Commissie Ordening Goudsector. De vraag rijst dan ook of er nog wel iets op de goudvelden in het binnenland wordt geordend. Maar ook de vraag hoe het is gesteld met de registratie van goudzoekers en hun verplichtingen tegenover de Belastingdienst, worden er wel belastinggelden geïnd en zo ja, hoeveel?

Inmiddels werd de voorzitter van het Managementteam en spreekbuis van de commissie, Gerold Dompig, medio december vorig jaar door president Desi Bouterse uit zijn functie ontheven. Zijn plaats wordt nu ingenomen door Stanley Benschop, gewezen gewestelijk politiecommandant van het district Nickerie. Vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd verliet hij het Korps Politie Suriname. Hij werd lid van het Managementteam van de in december 2010 opgezette presidentiële Commissie Ordening Goudsector. ‘Ik wil mijn bijdrage leveren aan deze uitdaging, iets nieuws, iets anders. Ik zal een andere rol nu vervullen binnen het korps’, zei Benschop destijds.

Commissie en Kabinet van de President doen er het zwijgen toe
Onduidelijk is echter waarom de heer Dompig plaats heeft moeten maken voor iemand anders en waarom gekozen is voor Benschop als zijn vervanger en niet een deskundige op het terrein van kleinschalige goudwinning. Op vragen hieromtrent door de redactie van De Surinaamse Krant aan het Kabinet van de President en aan de commissie werd niet gereageerd, ondanks verzonden herinneringsverzoeken. Het stilzwijgen is veelzeggend en een bevestiging van de wijze waarop de commissie sinds haar start heeft gefunctioneerd. Een orgaan, dat via Gerold Dompig slechts reageerde op anderen via de media, dat zelden met eigen persberichten naar buiten trad, dat voor zover bekend de afgelopen jaren geen inhoudelijke- en financiële jaarverslagen heeft uitgebracht om daarmee verantwoording af te leggen aan de samenleving, aan de belastingbetaler. De commissie ontving immers jaarlijkse forse subsidiebedragen van de regering die in de miljoenen Surinaamse dollars bedroegen.

Daarenboven wordt op de ‘website’ van de commissie sinds eind 2010 bijzonder weinig gepubliceerd over haar activiteiten. Er wordt weinig informatie verstrekt (aan de burger) en de informatie die wordt verstrekt kwam vooral van de heer Dompig op momenten, dat hij het nodig vond om te reageren op anderen – bijvoorbeeld Assembleeleden - en/of mediaberichten over de ordening van de goudsector in het binnenland.

Het is op dit moment volstrekt onduidelijk wat bijvoorbeeld de plannen zijn ten aanzien de bescherming van het al deels, door activiteiten van honderden illegale goudzoekers, vernietigde Brownsberg Natuurpark, waar, naar het schijnt, nog steeds een paar honderd porknokkers actief zijn.Van enige bescherming van het natuurgebied is absoluut geen sprake. Natuurbeschermingsorganisaties en autoriteiten kijken naar elkaar en niemand neemt de verantwoordelijk om een in de wereld uniek stukje biodiversiteit te beschermen.

'Ik tast in belangrijke mate in het duister'
Het oud-Assembleelid Ronny Asabina (BEP, Broederschap en Eenheid in de Politiek) - die zich in de periode dat hij in het parlement zat altijd kritisch uitliet over de ordening van de goudsector en over de aanwezigheid van scalians op het stuwmeer, tegenwoordig in Sarakreek - zegt in een reactie ook 'in belangrijke mate in het duister te tasten voor wat betreft de ontwikkelingen aangaande de Commissie Ordening Goudsector. Heel veel informatie moet ik ook via de media vernemen.' Zijn oud-fractiegenote (BEP) en tegenwoordig deel uitmakend van de ABOP-fractie in het parlement, Diana Pokie (afkomstig van Brownsweg in het district Brokopondo), weigerde overigens op vragen te reageren.

Op de vraag of hij weet of de commissie ooit jaarverslagen heeft gepubliceerd zegt Asabina: 'Ik was een keertje bij commissie en tot mijn verbazing zag ik mooie verslagen, met mooie layout en veel fotomateriaal. Bij mijn weten heeft De Nationale Assemblee nooit schriftelijke verslagen, rapporten en of plannen ontvangen, ondanks het feit dat die tot vervelends toe zijn aangevraagd.'

Over activiteiten van de commissie in het Brownsberg Natuurpark zegt het oud-parlementslid, dat de commissie 'meermalen door de politiek is tegengehouden om orde op zaken te stellen in het Brownsberggebied. Dompig gaf aan dat de commissie paraat stond om in te grijpen, om tot ontruiming over te gaan, maar dat de ondersteuning vanuit de politiek op cruciale momenten uitbleef.'

Stand van zaken Brownsberg Natuurpark
Ook is het nog volstrekt onduidelijk wat de stand van zaken is met betrekking tot het een paar jaar geleden door de Commissie Ordening Goudsector gelanceerde plan om een aantal hectares van het Brownsberg Natuurpark in handen te stellen, legaal dus, van de illegale goudzoekers in het gebied. Een omstreden plan, omdat het riekt naar het belonen van goudzoekers die ervoor hebben gezorgd dat grote delen van het niet beschermde natuurgebied zijn vernietigd. Als goedmakertje zou dan elders een paar hectare grond worden toegevoegd aan het natuurgebied.

De goudsector in het binnenland is nog verre van geordend en het is op dit moment nog maar de vraag of met het aantreden van Benschop als het nieuwe gezicht van de commissie, er een nieuw ordeningsbeleid wordt ingezet of dat de commissie op de oude voet blijft voortmodderen.

(Red. De Surinaamse Krant, donderdag 28 januari 2016)

Max Nijman is terug op Surinaamse bodem....

Onder grote belangstelling werd Nijman van de J.A. Pengelluchthaven naar Paramaribo gereden
 

Het begon gistermiddag, woensdag 27 januari 2016, al op de Johan Adolf Pengelluchthaven, waar inheemsen uit de omgeving met bloemen waren gekomen om een hulde te brengen aan de onlangs in het Nederlandse Leiderdorp overleden zanger die gisteren vanuit Nederland in Suriname arriveerde. Zodra de lijkwagen langsreed regende het fayalobi en bougainville, aldus de Ware Tijd. 'Adyosi, adyosi' klonk het van alle kanten, een van zijn meest bekende liederen.

Onder politiebegeleiding werd Nijmen, met de meegekomen familie, naar een mortuarium in Paramaribo geleid. Langs de hele weg naar Paramaribo, de Indira Gandhiweg, was het een regen van bloemen die op de lijkwagen werd gegooid. Hiermee toonde onder andere het district Para dat Nijman zeer geliefd was. Langs de weg stonden honderden mensen die met Surinaamse vlaggetjes, palmtakken en pangi zwaaiden.
Een en ander werd min of meer live uitgezonden via de staatszender SRS, die vooral veel reclame leek te maken voor zichzelf en eigenaar Guno Ravenberg. Geen enkele televisiezender zond overigens, opmerkelijk genoeg,rechtstreekse beelden uit van de aankomst van Max Nijman in Suriname.

Nabij het commissariaat van Para stonden een paar honderd mensen uitbundig zwaaiend opgesteld. Ook zij strooiden bloemen op de lijkwagen die stapvoets langsreed.

Op de luchthaven waren ook enkele familieleden aanwezig van 'Oom Max', de achtste uit een gezin van dertien kinderen. 'Je kon geen serieuze dingen met Max bespreken. Hij wist altijd iets grappigs ervan te maken', aldus Elfriede. Voor Shirley en Orlando Souprayen was oom Max een gezellige man. 'Ik heb veel van hem geleerd op het gebied van zang. Hij was een gezellige man op wie je altijd een beroep kon doen. Als hij er was en ik hem belde om samen met mij te komen zingen in de Saramaccabar, was hij altijd bereid.'

Voor vrijdagavond is een speciale 'Tribute to Max Nijman' gepland die plaats zal vinden in het KKF-gebouw van zeven tot negen uur. Artiesten als Oscar Harris, Alfons Wielingen, Erwin Bouterse en Ronald Snijders zullen optreden, naast enkele lokale artiesten onder wie Bryan Bijlhout, Lucretia Muringen, Conchita Bergraaf en Wilfred Februari. De toegang is gratis. Zaterdag vindt de uitvaart plaats.