vrijdag 29 januari 2016

Assembleevoorzitter houdt vol dat document niet is vervalst in parlement - 'Er is niets aan de hand, het gaat om intern werkdocument'

'Er is een politiek gevecht gaande tussen een politieke partij en leden, tegen de voorzitter en het parlement'

'Starnieuws heeft personeel geblameerd met bericht over vals document'


Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons blijft met klem ontkennen, dat er een document is vervalst in De Nationale Assemblee (DNA). 'De samenleving mag rustig zijn. Er is een politiek gevecht aan de gang tussen een politieke partij en haar leden, tegen de voorzitter en het parlement. Jammer genoeg heeft men ervoor gekozen om in de strijd de griffie van De Nationale Assemblee als het ware te blameren', aldus Geerlings-Simons vandaag, vrijdag 29 januari 2016, zo bericht Starnieuws.

Zij haalde aan, dat in deze zittingsperiode constant leden en zelfs de Assembleevoorzitter voor het gerecht zijn gedaagd. Hierdoor is ook het college partij geworden in de strijd die binnen de Pertjajah Luhur gaande is. Advocate Nailah van Dijk en later ook John Kraag zijn in de arm genomen voor juridische bijstand.

Advocate Van Dijk deelde mee, dat de tegenpartij een document toonde waaruit zou blijken dat Raymond Sapoen en Diepakkoemar Chitan een aparte fractie zouden vormen. Simons zei dat zo'n stuk haar niet bekend is. Ook de griffie kent dat stuk niet. Toen bleek volgens de Assembleevoorzitter, dat de griffie een werkdocument heeft dat zij ook niet kende. Dit document met de fracties is verstrekt aan de advocate. Hoe het document in de rechtszaal is gebruikt, weet Simons niet.

De Assembleevoorzitter merkt op dat het college leden niet in een fractie plaatst. Tijdens de huishoudelijke vergadering van 23 juli vorig jaar hebben Sapoen en Chitan geprotesteerd dat zij niet opgenomen zijn in de fractie van de Pertjajah Luhur. Een deel van die vergadering werd beluisterd tijdens de openbare vergadering van gisteren. Simons zei, dat bij de namen Sapoen en Chitan niet staat fractieleider, zoals bij andere fracties. Het gaat om PL-leden, zoals zij aangegeven hebben. De griffie heeft daarom in het werkdocument die leden apart op de lijst geplaatst.

De voorzitter van het parlement is ook niet spreken over het bericht op Starnieuws waarin met stelligheid wordt geschreven, dat het om een vals document gaat. Zij valt er ook over dat niet nagetrokken is bij haar of de griffie hoe zaken in elkaar zitten. 'Hoe kan je een onderzoek doen zonder de instanties zelfs te raadplegen, over wat je zogenaamd hebt gevonden?' Simons vindt dat met zulke berichten de mensen van de griffie geblameerd zijn, want zij kunnen niet antwoorden.

Geerlings-Simons denkt dat iedereen tot bezinning moet komen. Zij zal zich beraden over wat er verder moet gebeuren. Zij vindt dat de samenleving goed uitleg moet krijgen hierover. De Assembleevoorzitter voert aan dat als het document verkeerd is gebruikt, dat in de rechtszaal moet worden uitgevochten.

'Het punt is dat er geen vervalst document is. Laat de gemeenschap dat weten. Ook niet, omdat meneer Breeveld erop staat. Op het document staat bovenaan de lijst de leiding van De Nationale Assemblee op het moment dat de mensen op de griffie het document hebben gemaakt. Onderaan staan de fracties, zoals vastgesteld in de vergadering van 23 juli', aldus Geerlings-Simons. Volgens haar is er niks aan de hand. Het gaat om een intern werkdocument.

Jogi (VHP) vindt dat banken cliënten niet mogen schaden

VHP'er zeer verontrust over besluit bankiers om transacties bij SPSB te boycotten


Het VHP-Assembleelid Mahinder Jogi is zeer verontrust over het besluit van de Surinaamse Bankiersvereniging om geldtransacties bij de Surinaamse Postspaarbank (SPSB) te boycotten. Dit, omdat zo'n besluit niemand anders dan de cliënten van banken zal treffen. 'De dienstverlening moet niet in het geding komen en je moet je cliënten niet schaden. Een bank staat en valt met cliënten, een bank is voor cliënten. Je kan niet mijn tegoed vasthouden als bank, terwijl ik opdracht geef om te storten. Dit, omdat daar waar ik de verplichting heb te betalen, bij niet voldoening er ook juridische consequenties kunnen volgen. Op wie zullen de boetes verhaald worden?', vraagt Jogi zich vandaag, 29 januari 2016, af in het Dagblad Suriname.

De parlementariër vindt dat dit een zaak is waar de Centrale Bank van Suriname (CBvS) onmiddellijk moet ingrijpen.

'Er is al weinig vertrouwen in autoriteiten en instituten in het land en ik denk dat in dit gevecht, dat banken willen voeren over de ruggen van cliënten van andere banken, onmiddellijk beëindigd moet worden. Het is niet in het belang van de samenleving en bedrijfsvoering van bedrijven, maar ook het gehele financiële verkeer in het land komt in geding. Het is een onding en men moet onmiddellijk hiermee stoppen. Zo tref je mensen niet. Je moet andere modellen en mogelijkheden uitwerken om mensen te treffen', stelt de politicus.


Jogi zegt dat hij zo'n maatregel helemaal niet had zien aankomen. Dit, omdat minister-governor Gilmore Hoefdraad in zijn afgelopen persconferentie zelf had aangegeven, dat de SPSB betrokken zou worden om samen met de cambio’s te gaan reguleren om de koers terug te brengen. 'Ik neem aan dat wanneer de CBvS-governor de persoon is die geschikt is voor de functie, zeker overleg voert met de banken en niet eigendunkelijk dictatoriaal een besluit neemt, dat op zoveel weerstand stuit.' Volgens Jogi blijkt nu inderdaad dat dit besluit niet door gecommuniceerd is met andere banken, vandaar dat er hevig verzet nu plaatsvindt.

Gersie treedt 1 februari aan als governor Centrale Bank van Suriname

Protocol van overdracht functie na inspectie erewacht

 
Drs. Glenn H. Gersie treedt maandag 1 februari aan als governor van de Centrale Bank van Suriname. Om negen uur 's morgens zal hij de erewacht inspecteren, waarna het protocol van overdracht getekend zal worden in de grote vergaderzaal van de bank. 

Na de ondertekening zal governor Gersie kort de aanwezige pers te woord staan. Na de officiële plichtplegingen zal Gersie het personeel van de bank toespreken in een besloten sfeer.

Oud-voorzitter Jeugdparlement Boetoe nieuwe directeur Cevihas

Personeel betwijfelt of Boetoe vanwege ontbreken ervaring iets voor bedrijf kan doen


Derryl Boetoe, oud-voorzitter van het Nationaal Jeugdparlement (NJP), is de nieuwe directeur van de Centrale voor Vissershavens in Suriname NV (Cevihas). Benz Abbas, die reeds enkele jaren leiding aan dit bedrijf gaf, is onlangs van zijn functie ontheven, zo bericht het Dagblad Suriname vandaag, vrijdag 29 januari 2016.

Boetoe heeft in mei 2015 op nummer 15 gestaan op de kandidatenlijst van de Nationale Democratische Partij (NDP) in Paramaribo. Hij behaalde slechts 1.040 stemmen.

Velen in het bedrijf betwijfelen of Boetoe, die geen enkele ervaring heeft op dit gebied, iets zal kunnen doen op Cevihas. Onder leiding van Abbas is in de afgelopen jaren behoorlijk binnen het bedrijf geïnvesteerd. Er staat een moderne visverwerkingsfabriek, een nieuw laboratorium van het Viskeuringsinstituut en een ijsfabriek, waar boten op een moderne manier worden voorzien van ijs om de vangst koel te bewaren op zee.

In het entrepot worden de meest essentiële attributen voor de vaart vrij van invoerrechten ingeklaard en op voorraad gehouden en er staat ook een droogdok voor groo tonderhoud. Cehivas concentreert zich voorts op de brandstofbevoorrading van de vissersvloot.

Minister Soeresh Algoe van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) heeft onlangs de opdracht gegeven om verhuizing van het garnalenverwerkings- en exportbedrijf Sail versneld te doen plaatsvinden. Alles duidt erop dat het bedrijf, dat in de jaren ‘50 van de vorige eeuw aan de Cornelis Jongbawstraat zijn activiteiten begon, zal worden verplaatst naar de iets zuidelijker aan de Surinamerivier gelegen Cevihas.

Minister van Gezondheid van Curaçao: 'Zika is een pandemie aan het worden en we moeten er goed mee omgaan'

'Het is niets nieuws en we moeten het risico zo veel mogelijk beperken, maar we moeten niet overdrijven’

 
Minister Siegfried Victorina (PS) van Gezondheid is bereid om met de oppositie om de tafel te zitten om te praten over de bestrijding van zika. Dit naar aanleiding van de brief die onafhankelijk Statenlid Omayra Leeflang en Giselle McWilliam (MAN) begin deze week naar de minister stuurden. Victorina laat overigens vandaag, vrijdag 29 januari 2016, via de Amigoe weten de brief nog niet ontvangen te hebben. 

De minister wordt in de brief onder andere gewezen op de opeenhoping van vuil in verschillende wijken. Verder wordt ingegaan op de oproep in Brazilië om niet zwanger te worden vanwege het mogelijke verband tussen zika en de hersenaandoening microcefalie. Momenteel wordt er onderzoek verricht om na te gaan of er daadwerkelijk sprake is van een causaal verband. McWilliam stelt echter dat we de onderzoeksresultaten niet moeten afwachten en per direct actie moeten ondernemen.

'Mensen die te maken hebben met moeder-en-kindzorg moeten goed op de hoogte zijn en patiënten informeren. Zika is een pandemie aan het worden en we moeten er goed mee omgaan', aldus Victorina.

Binnenkort zal er intensiever campagne worden gevoerd. Daartoe worden momenteel voorbereidingen getroffen. 'De campagne moet effectief zijn en goed georganiseerd worden.' Het ministerie is daarnaast al geruime tijd bezig met andere maatregelen ter bestrijding van muggenbroedplaatsen.
De Gezondheid-minister stelt echter wel, dat we niet moeten overdrijven. 'In Nederland zijn er twaalf mensen besmet. Hier praten we over twee. We kennen de mug. We weten wanneer de periode is waarin hij vaker voorkomt. Het is niets nieuws en we moeten het risico zo veel mogelijk beperken, maar we moeten niet overdrijven’, aldus de minister.

In reactie op de vraag of we lokaal een oproep moeten doen om zwangerschap uit te stellen, zegt Victorina dat Curaçao de aanbevelingen van de World Health Organization (WHO) en het regionale kantoor van het Amerikaanse continent (PAHO, Pan American Health Organization) volgt. Het internationale gezondheidsinstituut werkt momenteel aan vectorbestrijding in diverse regio’s, onderzoek naar het verband tussen zika en microcefalie en het ondersteunen van het rapporteren van de cijfers. Het virus komt momenteel in 23 landen voor en verspreidt zich razendsnel over het Amerikaanse continent, zo meldt de WHO, die daartoe op 1 februari een spoedberaad heeft in Genève.

De WHO en PAHO adviseren om een verhoogd aantal gevallen van neurologische syndromen en andere geboorteafwijkingen te monitoren. Vervolgens moet dit ook worden gemeld aan de organisaties voor de volksgezondheid. Gezondheidsinstellingen moeten zich daarnaast voorbereiden op de kans dat de vraag naar gespecialiseerde zorg op het gebied van neurologische syndromen, geboorteafwijkingen en prenatale zorg kan stijgen. Het reisadvies om Latijns-Amerika en het Caribisch gebied te mijden is tot nu toe alleen uitgegeven door het Amerikaanse volksgezondheidsinstituut CDC. Braziliaanse gezondheidsautoriteiten raden vrouwen in het land af zwanger te raken.

Curaçao's premier Whiteman vindt oordeel Tweede Kamer over Isla-raffinaderij 'hypocriet'

'Toen Shell op het eiland was heeft die onze grond vervuild en Nederland heeft zich toen nooit bekommerd om mensenrechten'


Het oordeel van de Tweede Kamer van gisteren wat betreft de Isla-raffinaderij, dat er sprake is van schending van mensenrechten en ondeugdelijk bestuur, noemt premier Ben Whiteman (PS) ‘hypocriet’. Hij zegt vanavond, vrijdag 29 januari 2016, in de Amigoe ‘heel verbaasd’ te zijn over de uitspraken van de Tweede Kamer, omdat deze weet hoeveel men zich inspant over deze zaak. David Dick, voorzitter van GreenTown zegt in ieder geval blij te zijn dat Nederland zich bewust is van het milieuprobleem en zich hier medeverantwoordelijk voor voelt.

De Tweede Kamer was gisteren vrij gelijkgestemd over mogelijk ingrijpen door Nederland als de Curaçaose overheid geen actie onderneemt om de situatie te verbeteren. PvdA-Tweede Kamerlid Roelof van Laar zei niet te verwachten niet dat Curaçao dat zelf gaat doen. 'Sterker nog, de overheid schaart zich aan de kant van de Isla-raffinaderij bij rechtszaken.'

Kamerleden Liesbeth van Tongeren (GroenLinks) en Sjoerd Sjoerdsma (D66) waren het met Van Laar eens. Minister Ronald Plasterk van Koninkrijkrelaties echter liet gisteren weten wel te willen helpen, maar niet in te grijpen.

Whiteman verbaast zich over het oordeel van de Tweede Kamer. 'Toen de Koninklijke Shell op het eiland was heeft deze onze grond vervuild. Nederland heeft zich toen nooit bekommerd om de mensenrechten. De raffinaderij werd vervolgens voor een gulden verkocht, en wij bleven met een achterstallige installatie achter. Nu wil Nederland aan de andere kant van de tafel zitten en vingers wijzen over luchtvervuiling. Ik vind het hypocriet', aldus Whiteman.

Tevens zegt de premier dat Nederland zich nu, zoals vroeger met Curaçao, niet bekommert om de vervuiling die de Shell veroorzaakt in Nigeria. Ingrijpen is voor hem niet wenselijk.'We zijn een land dat voor autonomie heeft gestemd, met de bedoeling om eens onafhankelijk te worden. Wij zouden het ingrijpen niet waarderen en het vinger wijzen helpt ons ook niet vooruit.'

De GreenTown-voorzitter maakt zich niet druk over de uitspraken van de Kamerleden. 'Die uitspraken zijn vaak om stemmen te krijgen.' Wat hij wel interessant vindt is het feit dat Nederland zich bewust is van het probleem en zich er ook verantwoordelijk voor voelt. 'Curaçao staat er in ieder geval niet alleen voor', aldus Dick. Hij voelt echter ook niets voor ingrijpen. 'We zijn volwassen genoeg om zelf deze problemen aan te pakken. Wij moeten ons eiland respecteren', aldus Dick.

Bestuurslid Arjen Linthorst van de Stichting Schoon Milieu op Curaçao (SMOC) zegt ‘blij’ te zijn dat de Kamer vindt dat er sprake is van schending van mensenrechten en ondeugdelijk bestuur. Daarnaast noemt hij de ‘bestuurlijke onwil’ van de regering om de milieuvergunning van de Isla-raffinaderij te handhaven ‘schrijnend’. 'SMOC was er nooit op uit geweest om de Isla te sluiten, alleen om de milieuvergunning te handhaven, de overheid moet willen handhaven', aldus Linthorst.

Curaçao krijgt dit jaar instituut voor onderzoek naar door muggen overgebrachte virusziekten

'De virussen vormen ook een probleem voor de voormalige Nederlandse Antillen'

Bekende Nederlandse viroloog Ab Osterhaus maakt deel uit van adviescommissie


Curaçao krijgt dit jaar nog een instituut dat onderzoek zal doen naar virusziekten die worden overgebracht door muggen. Dat bevestigt de viroloog Byron Martina (zie foto - Bron: Martina/Facebook), één van de initiatiefnemers en tevens hoofd van Artemis One Health Research Foundation in Utrecht, zo bericht de Amigoe vandaag, vrijdag 29 januari 2016. Het instituut zal tussen april en oktober worden opgezet. In april wordt namelijk het eerste financieringsverzoek voor wetenschappelijk onderzoek ingediend bij de Europese Unie (EU). 'Daar gaan over het algemeen dan zes maanden overheen', aldus de viroloog.

Martina is van Curaçaose afkomst en doet al jaren onderzoek naar virussen die voornamelijk een probleem vormen in tropische gebieden. Hij heeft biomedische wetenschappen gestudeerd aan de Montfort Universiteit in Leicester in het Verenigd Koninkrijk. In 1998 behaalde hij zijn master op het gebied van immunologie en infectieziekten. In 2003 promoveerde hij bij het Erasmus Medisch Centrum. Gedurende zijn loopbaan heeft hij zich onder andere verdiept in verschillende exotische virussen, waaronder dengue, chikungunya en het westnijlvirus.

Het idee om een instituut voor virusziekten op te zetten op Curaçao is afkomstig van Martina, medisch immunoloog en hoogleraar van de universiteit van Groningen Ashley Duits en de nationale epidemioloog Izzy Gerstenbluth.

'In Europa lopen we tegen het probleem aan dat er weinig geld is voor onderzoek naar virussen die armere landen in bijvoorbeeld Afrika en Latijns-Amerika treffen. De virussen vormen echter ook een probleem voor de voormalige Nederlandse Antillen', aldus Martina. De mensen om dergelijk onderzoek te verrichten zijn er wel. 'We hebben genoeg mensen die naar Nederland komen voor bijvoorbeeld studie.'
Hij denkt daarom dat Curaçao er baat bij zou hebben om zelf onderzoek te verrichten. Dit met name door de recente uitbraak van het zika-virus in het Caribisch gebied. 'Het was te voorspellen dat er ook andere virussen naar Curaçao zouden komen, daar de Aedes Aegypti-mug altijd al aanwezig was.'

Martina meldt dat ze al in een vergevorderd stadium zijn voor wat betreft de oprichting en infrastructuur. 'De statuten zijn al gemaakt. De infrastructuur van de organisatie is volledig uitgeschreven.' Ook zijn er mensen benaderd die al hebben toegezegd medewerking te verlenen, zo ook de bekende Nederlandse viroloog Ab Osterhaus, die deel uit zal maken van de adviescommissie. Osterhaus heeft vele prijzen gewonnen en kan door zijn expertise andere experts aantrekken, vertelt hij. 'Er moet alleen nog een aantal papieren worden getekend.'
Met betrekking tot de locatie van het instituut zegt Martina, dat ze daarvoor hulp krijgen van Medical Laboratory Services (MLS). 'Ze zijn bereid om ons te steunen door de eerste paar jaar de huisvesting te verzorgen.' De initiatiefnemers zijn ook in gesprek met andere lokale partijen.

'Uiteraard rijst de vraag, hoe komen we aan ons geld?' Martina vertelt, dat ze de financiering voor elkaar willen krijgen door middel van het schrijven van projectvoorstellen. Dit in samenwerking met universiteiten en andere instituten in het Caribisch gebied en Amerika. Het is de bedoeling dat de projecten dan worden gefinancierd door de EU, de Amerikaanse regering of de World Health Organization/Pan American Health Organization (WHO/PAHO), daar ze allemaal een budget hebben voor onderzoek naar virusziekten. Een tweede optie is fundraising. 'Zowel op Curaçao als in Amerika zijn er filantropen en organisaties die interesse tonen om dergelijk onderzoek te steunen.'

Er zijn nog geen gesprekken gevoerd met de regering. 'We willen de projecten namelijk zelfstandig opzetten en tot uitvoering brengen. Uiteindelijk is het wel de bedoeling dat we inventariseren hoe de regering ons zou kunnen helpen. Maar het moet een instituut worden dat niet afhankelijk is van wat de regering biedt', aldus Martina.

Suriname lijkt moe van 'Wij zijn Moe'

'Het gaat om de boodschap bij ons, je kunt veel aanhang hebben, maar geen boodschap'


Nog geen dertig mensen gaven vandaag, vrijdag 29 januari 2016, gehoor aan de oproep van protestgroep 'Wij Zijn Moe' om te protesteren tegen het regeringsbeleid. Trekker van de groep, Curtis Hofwijks, zegt in een reactie op Starnieuws, dat hij niet teleurgesteld is door de opkomst. Hij is blij dat hij nieuwe gezichten heeft gezien. Hij verwacht dat morgen de groep groter zal zijn, omdat de meeste mensen dan niet aan het werk zijn.

'Het gaat om de boodschap bij ons. Je kan veel aanhang hebben, maar geen boodschap. Er zullen meer mensen zich aansluiten bij de groep', aldus Hofwijks.

Hij zegt ook, dat er personen zijn die bang zijn voor rancune. Mensen die hun steun hadden toegezegd, trekken zich op het laatste moment terug. De groep gaat aan actieve fondsvorming doen om aan middelen te komen voor transport, water en andere zaken die nodig zijn bij de acties die gevoerd worden.

Aan Hofwijks is voorgehouden, dat zijn uitdaging via de media voor een debat met president Desi Bouterse niet goed is aangekomen. Hofwijks zegt in een reactie, dat er een nette brief naar de president gaat voor een debat. Op de vraag waarom niet eerder ingegaan is op de uitnodiging die Bouterse had gedaan, zegt Hofwijks dat hij een gesprek wil waar publiek en media ook bij kunnen zijn. Mensen moeten getuige kunnen zijn van het onderhoud en ook vragen kunnen stellen.

Hofwijks stelt dat de situatie in het land veel erger wordt. Er wordt niet opgetreden tegen corruptie en niemand weet welk aanpassingsprogramma er wordt uitgevoerd. Hij zegt door te zullen gaan met protestacties.

VIDS werkt hard en nog steeds aan het project Penard’s Kali’na encyclopedie

Inheemse organisatie houdt met deskundigen uit Leiden workshop te Galibi


De Vereniging van Inheemse Dorpshoofden in Suriname (VIDS) belegde gisteren een persconferentie over de voortgang van het project Penard’s Kali’na encyclopedie, handgeschreven werken van de gebroeders Penard, die op dit moment in het museum in Leiden liggen. Een deel van de werken was in het Engels geschreven, waardoor dat deel eerst vertaald moest worden in het Nederlands. In de afgelopen twee weken is de VIDS in Galibi geweest, waar Kali’na cultuurkenners en een team van wetenschappers uit Leiden samen een workshop hebben gehouden, waarbij de werken zijn doorgenomen. Herkus van der Bosch en Harriete Vreedzaam zijn twee van de cultuurkenners van de Kali’na cultuur, die meegewerkt hebben aan het project, zo is vandaag, vrijdag 29 januari 2016, te lezen in het Dagblad Suriname.


Eithne Carlin, taalkundige en vertegenwoordigster van het team Leiden, zei dat in het jaar 1912 de gebroeders Penard het manuscript en de Kali’na encyclopedie naar hun broer in de VS stuurden en hij stuurde het in 1951 naar het museum Volkenkunde in Leiden met het doel, dat het gepubliceerd zou worden. Het werd echter nooit gepubliceerd. In 2001 werd het manuscript bij het uitpakken van enkele documenten teruggevonden. De encyclopedie leek echter vermist en eind 2011 werd die gevonden tijdens evaluatiewerkzaamheden in het huidige Rijksmuseum in Leiden.

Bij het ontdekken van de inhoud werden Kali’na cultuurkenners ingeroepen om te helpen met het ontcijferen van het script. Hierbij werd dus in 2011 ook contact gemaakt met de VIDS. In 2012 werden kopieën van het manuscript en tekeningen overhandigd aan het bestuur van de VIDS. In samenspraak met de inheemse organisatie werd contact gezocht met twee in Nederland wonende Kali’na cultuurkenners.

Het manuscript telt 230.000 woorden en beschikt over 7.000 limas. In mei 2013 werd een intentieverklaring getekend voor samenwerking met het Rijksmuseum Volkenkunde. Volgens de Leiden-vertegenwoordigster is er een gezamenlijke aanvraag geschreven en ingediend, waarvoor goedkeuring is verkregen van de Uitvoeringsorganisatie Twinningsfaciliteit Suriname en Nederland, het UTSN. 'We konden zo met het uiteindelijke werk beginnen en de vertalingen doen, waarbij de eerste workshop in Galibi georganiseerd werd.' 

Lesley Artist, voorzitter van de VIDS, zegt dat na tien dagen intensief werken op Galibi aan de manuscripten het vermoeden werd bevestigd, dat de manuscripten over waardevolle informatie beschikken. Het werk bevat informatie die verstrekt zijn door grote piai’s en dorpshoofden zo'n 100 tot 120 jaren geleden. In de documenten is een schat aan informatie terug te vinden, waaronder verhalen, legendes, tekeningen en symbolen met uitleg, uitleg over rituelen en woorden, dieren, planten en natuurfenomeen. Dit zal grondig doorgenomen worden en gecategoriseerd worden gezamenlijk met hulp van het museum en de Universiteit van Leiden.

Tijdens deze eerste tiendaagse workshop werd gezamenlijk een methodiek ontwikkeld om tekeningen van de Penard’s te beoordelen op betrouwbaarheid. Niet alle informatie klopt, volgens de VIDS-voorzitter, waardoor sommige teksten onvolledig, foutief geschreven of uit de context gehaald zijn. 'We moeten ook nog bepalen welke geheime shamanistische informatie niet toegankelijk kan worden gemaakt', stelt Artist. Maar, zo zegt hij, met de informatie blijft de cultuur in stand blijft.

'De tweede workshopperiode vindt tijdens Pasen plaats in het Wayambo-gebied in het dorp Donderskamp en de derde wordt omstreeks juni in het Paragebied gehouden. In de komende maanden zal er dus nog heel veel werk verzet worden. Pas daarna kan een volledige presentatie van de encyclopedie gepresenteerd worden', aldus Artist.

Onbekende steelt onderdeel dienstwapen agent zijn auto...

Tijdens afhalen echtgenote van haar werk wordt ingebroken in auto agent


De politie van het bureau Keizerstraat in Paramaribo blijkt afgelopen zondagmorgen een aangifte opgenomen te hebben opgenomen van diefstal van een deel van het vuurwapen van een politieman, werkzaam te Richelieu. Dit bericht het Dagblad Suriname vrijdag 29 januari 2016.

Hij verklaarde bij de politie, dat hij zijn vuistvuurwapen in zijn wagen had achtergelaten. Voordat hij zijn dienstwapen onbeheerd in de wagen achterliet, had hij het eerst uit elkaar gehaald en in delen verspreid in de auto. De man was zijn vrouw gaan afhalen van haar werk. Toen de agent na ruim een uur terugkwam, ontdekte hij dat in zijn wagen was ingebroken.

Hij controleerde de auto en toen bleek dat de zogenoemde 'kast' van zijn dienstvuurwapen, dat hij in het handschoenenvakje had opgeborgen, er niet meer was. Behalve dat deel van het wapen zijn ook de autopapieren gestolen.

De redactie van het Dagblad Suriname heeft de informatie, dat de agent toestemming had om zijn vrouw van het werk af te halen. Dit mocht hij doen in zijn diensttijd. Het onderzoek in deze zaak duurt voort.

Somohardjo (PL): 'Advocatenkantoor Van Dijk-Silos (VDS) moet gesloten worden, er moet justitieel onderzoek komen'

'Ik heb gestreden, de machtsstaat is aan het groeien'

'Wanneer een warunghouder in de fout gaat, wordt zijn warung gesloten'


De voorzitter van de Pertjajah Luhur (PL), Paul Somohardjo, steekt het beslist niet onder stoelen of banken: ‘Advocatenkantoor Van Dijk-Silos (VDS) moet gesloten worden. Er moet een justitieel onderzoek komen’, zo zegt hij vandaag, vrijdag 29 januari 2016, in het Dagblad Suriname. 

In de rechtszaak over de terugroeping van zijn partijgenoten Raymond Sapoen en Diepakkoemar Chitan zijn ook president Desi Bouterse en de Staat Suriname voor het gerecht gesleept. Wie schetst de verbazing van Somohardjo, dat de advocate van de Staat Suriname en van Bouterse, Nailah van Dijk, de dochter van minister Jennifer van Dijk-Silos van Justitie en Politie, met een document op de proppen komt, waaruit blijkt dat Sapoen en Chitan wel staan opgenomen als fractieleden van de PL. ‘Dit kan niet’, zegt Somohardjo stomverbaasd.

Bij de vorming van de fractie in het parlement had hij duidelijk gezegd, dat zijn fractie slechts uit drie leden bestaat namelijk hij, William Waidoe en Ingrid Karta-Bink. Voor Somohardjo is het meer dan duidelijk, dat het advocatenkantoor geknoeid heeft met de stukken van fractieleden. ‘De Justitieminister moet aftreden, zij moet met ontslag gestuurd worden’, spuugt hij eveneens zijn gal op Jennifer van Dijk-Silos. Zij zou volgens de politicus debet zijn aan de knoeierij en vervalsing van stukken afkomstig van haar advocatenkantoor.

Al gauw bleek, dat het relaas dat Somohardjo gisteren in het parlement wilde houden over ‘het vervalste stuk’, dat geproduceerd zou zijn door ‘het advocatenkantoor van de Justitieminister’, hem helemaal niet in dank werd afgenomen. Parlementsvoorzitter Jennifer Simons beet hem toe, zo schrijft het dagblad vandaag, dat Somohardjo zich in het parlement bevond en niet in de rechtszaal. Hem werd het woord ontnomen, waarna hij door tussenkomst van de sterke arm uit de vergaderzaal werd gezet. ‘Ik heb gestreden, de machtstaat is aan het groeien’, aldus Somohardjo.

Hij meent dat de parlementsvoorzitter, die in feite onafhankelijk diende te opereren, zich verdienstelijk maakt als een verlengstuk van de president, de regering dus. ‘Dat Simons nota bene de knoeierij en vervalsing, die gepleegd is door het advocatenkantoor van de Justitieminister komt verdedigen’, is volgens Somohardjo meer dan ooit het ultieme bewijs dat het hek van de dam is, dat er al gevreten wordt aan de rechtsstaat om de machtsstaat door te drukken. ‘Wanneer een warunghouder in de fout gaat, wordt zijn warung gesloten, wanneer een supermarkthouder in de fout gaat, wordt zijn supermarkt gesloten, en wanneer een advocatenkantoor in de fout gaat moet ook haar kantoor gesloten worden’, redeneert Somohardjo.

In de rechtszaak die aanhangig is gemaakt, heeft zijn advocaat de producties opgestuurd gisteren. ‘Verwacht wordt dat volgende week een uitspraak van de rechter volgt, indien de tegenpartij geen vertragingstactiek toepast’, zegt Somohardjo, die het verschrikkelijk vindt dat de rechtsstaat wederom een pispaal is geworden van de opkomende machtsstaat.

Minister Schippers: 'Antillen, maak vaart met muggenbestrijding'

Curaçao, Aruba en Sint Maarten moeten 'echt voortmaken' met invoering richtlijnen WHO


De Nederlandse Antillen moeten vaart maken met muggenbestrijding om verspreiding van het zikavirus te voorkomen. Dat zei minister Edith Schippers van Volksgezondheid vandaag, vrijdag 29 januari 2016, zo berichten diverse media in Nederland. 'Muggenbestrijding is echt het beste wat je preventief kan doen.'
Verder moeten Curaçao, Aruba en Sint Maarten volgens haar 'echt voortmaken' met de invoering van de richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie, WHO. 'We helpen waar we kunnen, maar de eilanden moeten echt werk maken van muggenbestrijding; dat is het beste wat je kunt doen.'

Op Curaçao is een persoon besmet geraakt met het zikavirus, meldde het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) gisteren.

In Nederland is de ziekte vastgesteld bij twaalf mensen die in Suriname waren gestoken. De steekmug die het virus in Midden-en Zuid-Amerika overbrengt, komt niet in Nederland voor. Het virus is gevaarlijk voor ongeboren kinderen.

'Pantage zika op Ronde Klip' Curaçao

Natuurgebied in Ronde Klip door familie Martisopengesteld als vuilstortplaats

(Bron foto's: St. Uniek Curaçao/Facebook)

Afval wordt regelmatig in brand gestoken


Een groot stuk terrein, een natuurgebied, in het gebied Ronde Klip (banda riba) is onlangs door de familie Martis opengesteld als vuilstortplaats, een illegale landfill. Een groot gedeelte van de bebossing is weg geschaafd en of in brand gestoken. Elke dag, ook in het weekeinde, blijven dumptrucks hun lading storten. Het afval wordt regelmatig in brand gestoken. Steeds vaker wordt afval gestort langs het hekwerk dat de begrenzing vormt met het terrein van de scouts, waar gekampeerd wordt. Dit meldt de Stichting Uniek Curaçao vandaag, vrijdag 29 januari 2016, op haar Facebookpagina.

In de directe omgeving zijn meerdere illegale landfills in gebruik.De toegang van een weg (overheidsterrein) langs het terrein (Varkensfokkerij) van mevrouw Wilsoe is zelfs illegaal afgesloten en de weg met bijbehorende bermen en grond is geconfisqueerd voor illegale afvalstorting tegen betaling, aldus de stichting.

Een andere open lucht stortplaats, meer in de buurt van Playa Canoa, is gespecialiseerd in de opslag van versleten autobanden.


Het eerder genoemd afvalgebied, grenzend aan het terrein van de Antilliaanse scouts, heeft zicht op het afval. Dit is geen goede voorbeeldfunctie. Bovendien is de reuk regelmatig ondragelijk en bij verbranding is het risico van het vrijkomen van het dodelijk vliegas aanwezig, zo schrijft Uniek Curaçao.

Een even grote zorg is het groeiende risico van de komst van het zikavirus. Deze afvalgronden zijn bij uitstek de plaatsen waar de mug (tijgermug), verantwoordelijk voor het zikavirus, zal gedijen. De broedplaatsen, meestal in afvalstukken waarin water kan blijven staan, zijn massaal in aantal en zijn de oorzaak van een snel groeiende epidemie.

Behalve de terreinhuurder Martis, verdient ook een aannemer, Miguel Carillo Clavijo van Colven Truck Transport & Excavations B.V. met een truck, met kentekenplaatnummer Z-100, die zijn diensten aanbiedt om illegaal het afval te dumpen, aan de veroorzaakte ellende.

Omwonenden en bezoekers vinden het onbegrijpelijk, dat met het zikavirus in aantocht, noch de politie noch de milieupolitie ingrijpt vanwege de kans op een grote broedplaats voor de tijgermug. Immers, de milieudienst heeft recentelijk een huis aan huis bezoek afgelegd om te controleren of er mug gevoelige plaatsen aanwezig waren. Bovendien weet men dat het houden van een landfill wettelijk verboden is.

Extra politienummer 915 tijdens carnaval Curaçao

Nummers 917 voor niet-urgente zaken, en 911 voor urgente zaken, blijven gewoon dag en nacht bereikbaar


Tijdens de vijf optochten van carnaval zal de politie een extra telefoonnummer in gebruik hebben voor vragen en meldingen die gerelateerd zijn aan het carnavalsfeest. Het nummer 915 gaat twee uur voordat de optocht begint open en zal tot een uur nadat de laatste carnavalsgroep binnen is openblijven. Dat maakten hoofdinspecteur Elbert Sambo en politiewoordvoerder Imro Zwerwer gistermiddag bekend, aldus vanochtend, vrijdag 29 januari 2016, het Antilliaans Dagblad. 

Het gaat om vijf dagen, namelijk 31 januari tijdens de kinderoptocht, 5 februari tijdens de tienerparade, 7 februari tijdens de Gran Marcha, 8 februari tijdens de afscheidsparade van de kinderen en 9 februari tijdens de Marcha di Despedida. De andere nummers, 917 voor niet-urgente zaken en 911 voor urgente zaken, blijven dag en nacht bereikbaar.

Om de veiligheid te garanderen van de deelnemers aan de optocht en het publiek langs de kant zijn er ook dit jaar dranghekken geplaatst en hangen er camera’s langs de hele route. 'Ook onze politiewagens zijn voorzien van camera’s', aldus Sambo, die benadrukte dat de politie er niet is tijdens carnaval om mensen te pesten met alle maatregelen, zoals door sommigen wordt gesuggereerd, maar dat de politie erop focust dat een zo groot mogelijke groep een zo geslaagd mogelijk carnaval kan vieren zonder problemen. 'Voor ons van de politie is er geen carnaval, wij zijn aan het werk en doen wat er gedaan moet worden.'

Eerder deze maand werden al verscherpte verkeersmaatregelen aangekondigd. Gistermiddag werden de boetes bekendgemaakt die voor bepaalde overtredingen staan. Zo wordt feveren bestraft met een geldboete van 750 gulden. Daaronder valt ook, stelt de politie: 'Gevaar op de weg dat wordt veroorzaakt of kan worden veroorzaakt en dat het verkeer op de weg wordt gehinderd of kan worden gehinderd.'

Het onnodig geluid veroorzaken met een brom- of motorfiets of ander motorvoertuig wordt bestraft met een geldboete van 500 gulden. Wie geen passende helm op heeft, moet 300 gulden neertellen. 'Wie tot 31 januari geen geldige helm draagt - dus van een gedegen constructie zonder gaten, met een goede voering, riem onder de kin om de helm vast te maken en met bescherming aan de zijkant van het hoofd - moet zijn voertuig inleveren en kan deze op vertoon van een goedgekeurde helm vanaf 3 februari weer ophalen. Iedereen die na 31 januari wordt gepakt zonder geldige helm, moet zijn voertuig inleveren en kan deze pas op 12 februari weer ophalen op vertoon van een goedgekeurde helm.'

Officier van Justitie Monique Dennaoui, die namens het Openbaar Ministerie (OM) bij de persconferentie aanwezig was, benadrukte dat iedereen die een overtreding begaat, wordt aangehouden. Wie direct de boete betaalt, met contant geld of via pinpas, krijgt korting en is meteen weer op vrije voeten. 'Wie niet kan betalen krijgt een dagvaarding en moet alsnog voor 15 februari betalen. Gebeurt dat niet, dan komt de zaak voor.'

Openbaar dronkenschap wordt beboet met 300 gulden, al geeft het OM aan dat Curaçao vooralsnog niet over blaastesten beschikt. 'Het moet dus overduidelijk zijn dat iemand heel erg dronken is als hij een boete krijgt.'

Naast deze actie ‘Aktua robes, sint’e robes’ loopt ook de actie 'Ta basta awor' nog gewoon door en dus zal publiek preventief gefouilleerd mogen worden. Illegaal wapenbezit is en blijft strafbaar, maar ook het dragen van een wapen niet zijnde een vuurwapen of een voorwerp dat als wapen bedoeld is, wordt bestraft. Vijfhonderd gulden kost deze overtreding. Het beledigen van een ambtenaar in functie wordt afgestraft met een boete van 400 gulden, verbale dreiging kost 500 gulden, een eenvoudige mishandeling 600 gulden en vernieling is 400 gulden boete, met daar bovenop de schadevergoeding van wat is kapotgemaakt. Cocaïne op zak wordt bestraft met 300 gulden als het drie gram of minder is, tot vijf gram kost het 500 gulden. In het geval van marihuana moeten gebruikers 100 gulden neertellen bij 10 gram of minder, 200 gulden als het tussen 10 en 20 gram betreft, tot 30 gram is de boete 300 gulden. Bestuurders van een auto zonder geldig verzekeringsbewijs kunnen een boete van 300 gulden krijgen; wie geen geldig rijbewijs, nummerplaat of goedkeuringsbewijs heeft mag 250 gulden boete betalen.

KvK Curaçao: 'Economie jarenlang op nullijn door protectie in breedste zin van het woord

KvK-voorzitter Jonckheer: 'De beschermingsmuren moeten worden neergehaald'


'In feite beschermen wij onszelf tegen onze eigen vooruitgang'


De Kamer van Koophandel (KvK) is ervan overtuigd dat protectie in de breedste zin van het woord verantwoordelijk is voor het feit dat de economie van Curaçao de facto jarenlang structureel op de nullijn zit. 'Wij moeten de beschermingsmuren - ‘walls of protection’ - die hebben gezorgd voor de protectie van het nul-procent-groeiscenario neerhalen', aldus KvK-voorzitter Willem ‘Billy’ Jonckheer gisteravond in zijn speech in verband met de jaarlijkse nieuwjaarsbijeenkomst die dit keer in het WTC plaatsvond, aldus het Antilliaans Dagblad vandaag, vrijdag 29 januari 2016.

Extreme bescherming is een soort ‘tweede natuur’ geworden van Curaçao en daar moet het eiland vanaf, meent het bestuur van de KvK. Dat geldt ‘voor alles en iedereen’: bedrijven, sectoren, overheidsentiteiten, de factor arbeid, lokale bewoners. Decennialang werden ze beschermd tegen expansie en tegen buitenlandse invloeden.

'Daarmee zijn wij echter niet in staat het ontwikkelingsniveau te bereiken dat onze gemeenschap nodig heeft om aan alle behoeften die wij als kleine samenleving hebben te kunnen voldoen.'

Door alles en iedereen te beschermen, beschermt Curaçao in werkelijkheid slechts de nullijn; géén economische groei. 'In feite beschermen wij onszelf tegen onze eigen vooruitgang', sprak Jonckheer.

De voorzitter en de bestuursleden pleiten voor ‘Curaçao, The Export Powerhouse of the Caribbean and Latin America’. Maar, om de export met kracht op te krikken, en daarmee de economie en de werkgelegenheid, moet het eiland wel eerst zichzelf openstellen. Mede in dit licht, en na consultatie met allerlei bedrijfsbranches en businessorganisaties, lanceert de KvK zes actiepunten: een aantrekkelijk immigratiebeleid; effectief onderwijs en een flexibele arbeidsmarkt; vrije markten zonder inmenging; afschaffen van de bureaucratie; privatisering van bepaalde overheidsbedrijven; en een aantrekkelijk belastingstelsel.

Wat dit laatste betreft ‘zijn we ons zonder enige twijfel in de goede richting aan het begeven’, stelt de KvK, wijzend op de verlaging van de belastingtarieven voor burgers en bedrijven, ook weer in 2016. Maar op de andere punten is nog veel werk aan de winkel. Wat bijvoorbeeld het onderwijs betreft is er - opnieuw - het pleidooi voor Engels als eerste instructietaal, in plaats van Papiaments en Nederlands.

Politie Curaçao houdt grootscheepse verkeerscontrole

78 Personen werden gefouilleerd en 65 auto's doorzocht

(Bron foto: Jeu Olimpio/Antilliaans Dagblad)

Tijdens een grootscheepse controle van de Unit Speciale Taken samen met de Curaçaose Militie zijn gisteren 78 mensen gefouilleerd en 65 wagens doorzocht. Dit gebeurde tussen 10.00 en 13.30 uur aan de Caracasbaaiweg en de Koraal Spechtweg, zo bericht het Antilliaans Dagblad vandaag, vrijdag 29 januari 2016.

Zeven personen hadden geen geldig rijbewijs, tien geen geldige verzekering, twee een ongeldige keuringskaart en twee auto’s zijn in beslag genomen.

Ook drie scharen, twee messen, een sabel, een ‘flare gun’ en twee zakjes marihuana werden ingenomen.

Miranda vervangt als waarnemend districtscommissaris Marowijne afdelingshoofden commissariaat

Afdelingshoofden hielden zich bezig met ordening, waaronder schoonmaak Albina


Miranda: 'Albina oogt nog net als 20 jaar geleden'


Waarnemend districtscommissaris van Marowijne, Jerry Miranda (districtscommissaris van Paramaribo Noordoost), heeft afdelingshoofden van het commissariaat die zich bezighielden met de ordening, vervangen. Zij hebben andere werkzaamheden gekregen, zo bericht de Ware Tijd vandaag, vrijdag 29 januari 2016.

De mutaties zijn gepleegd als onderdeel van het beleid om Albina onder andere voor het toerisme schoon te maken. Volgens Miranda oogt het plaatsje als twintig jaar geleden en het is de bedoeling om Albina zijn oude glorie terug te geven. Volgens Miranda juicht de lokale samenleving zijn initiatief toe.

Hij zegt dat Albina wordt aangepakt, omdat het grenst aan Frans-Guyana en toeristvriendelijk moet worden. Dit past in het beleid van de overheid om in het kader van inkomstenverhogende maatregelen meer uit het toerisme te halen.

De vertegenwoordigers van het district Marowijne in het parlement zullen bij de actie betrokken worden. In dit verband zegt ABOP-Assembleelid Ronnie Brunswijk, dat hij uitkijkt naar de uitnodiging van Miranda, maar hij benadrukt dat er genoeg geld moet zijn om het district tot ontwikkeling te brengen.

'Met Srd 500.000 die jaarlijks wordt vrijgemaakt door het ministerie van Regionale Ontwikkeling kan geen effectieve ordening en ontwikkeling worden gebracht.'

ABOP-fractie in Assemblee blijft pijlen richten op minister Van Dijk-Silos

Fractie blijft hameren op verontschuldingen voor gebruik woord 'marrongeboefte'

ABOP wil ook dat bewindsvrouwe aftreedt, omdat dochter Nailah op Kabinet van de President werkt


De ABOP-fractie wil dat minister Jennifer van Dijk-Silos van Justitie en Politie alsnog haar verontschuldigingen aanbiedt voor het gebruik van het woord marrongeboefte tijdens een openbare vergadering van de Nationale Assemblee in december. 'Een deel van deze gemeenschap voelt zich aangesproken', aldus het ABOP-Assembleelid Marinus Bee. Verder wil hij dat de minister aftreedt, omdat haar dochter - advocate Nailah van Dijk - in dienst is getreden van de overheid, door deeltijds adviseur te worden van president Desi Bouterse.

André Misiekaba, fractieleider van de NDP, zei, dat Bee selectief las uit de handelingen van de vergadering. Daarin staat ook, dat de minister gesteld heeft dat haar dochter geen werk van het ministerie van Justitie en Politie zal krijgen. Misiekaba haalt aan, dat de bewindsvrouwe ook had gezegd dat haar dochter niet gestraft mag worden, omdat zij haar moeder is.

Bee had een presidentieel besluit overhandigd aan de Assembleevoorzitter waaruit blijkt, dat dochter Nailah de plaats van haar moeder innam als juridisch adviseur van de president, gelijk nadat Van Dijk-Silos minister werd. Volgens Bee is dit nepotisme.

Deze kwestie is niet verder aan de orde geweest aangezien de vergadering gisteren werd verdaagd. De regering is gisteren niet aan het woord gekomen - door trammelant rond de Pertjajah Luhur en haar voorzitter Paul Somohardjo -, terwijl ze vragen zou beantwoorden over de begroting die in de tweede ronde waren gesteld. De begrotingsbehandeling is voor onbepaalde tijd uitgesteld.

James en Cyrus lijsttrekkers verkiezing nieuw bestuur Vereniging Surinaamse Veteranen en Ex-militairen

Vereniging lange tijd toneel van bestuurlijke geschillenWaldo Jameson en Renato Cyrus zijn de lijsttrekkers bij de verkiezing van een nieuw bestuur van de Vereniging Surinaamse Veteranen en Ex-militairen. Met de verkiezingen in de gebieden Apoera en Coronie voor de boeg, heeft de lijst Jameson een voorsprong. De ex-militairen waren gisteren tot zes uur 's avonds in de gelegenheid om in Paramaribo en Nickerie een nieuw bestuur te kiezen. Het gaat om vervroegde verkiezingen, zo bericht Starnieuws vandaag, vrijdag 29 januari 2016.

Er zijn in totaal 1.310 geregistreerden. Dit aantal is exclusief Nickerie. In dat district is onder de 176 leden gestemd. De telling heeft meteen plaatsgevonden na sluiting van de stemming. Jameson heeft 182 stemmen en Cyrus 65 verkregen. In Nickerie heeft Cyrus 39 stemmen tegenover 0 voor Jameson.

Binnen de groep was geruime tijd onenigheid, waardoor belangen van de leden nauwelijks werden behartigd. Ook werd het ministerie van Defensie opgezadeld met twee besturen en was het niet duidelijk wie de gesprekspartner was.

Jameson bevestigt de onenigheid binnen het oude bestuur waaraan hij leiding gaf. 'We waren bezig statuten voor te bereiden. Deze zouden uiterlijk 2014 worden afgerond. Twee bestuursleden zijn toen hun eigen weg opgegaan. Het werd op den duur een bestuur binnen een bestuur', geeft hij aan.

Cyrus vindt het belangrijk, dat de sociale projecten worden opgepakt. Ook de opleidingen en sport als bindmiddel staan op de prioriteitenlijst van Cyrus. 'We hebben gemerkt dat de organisatie bergafwaarts ging. Alles zit vast om één persoon', aldus Cyrus. De wijze van leiding geven en de aanpak is volgens Cyrus niet goed. Hij zegt, dat indien de lijst Jameson het haalt, hij zich zal neerleggen bij de uitslag. 'We hebben geen kans gehad te lobbyen.'

De verkiezingscommissie wordt geleid door kolonel Adolf Jardim. De stemming die plaats vond in het gebouw van de stichting Nazorg Dienstplichtigen en Ex-militairen aan de Thompsonstraat is rustig voorlopen. Vandaag vindt de verkiezing plaats in Apoera en Coronie. De officiële uitslag wordt 1 februari bekendgemaakt.

Verzekeringsmaatschappijen vergoeden geen kosten verzekerden gemaakt bij Spoedpost St. Vincentius Ziekenhuis

SelfReliance: 'Wij hadden overeenkomst met ziekenhuis voor Spoedeisende Hulp, maar niet voor spoedpost'


Verzekeringsmaatschappijen zullen kosten die verzekerden maken bij de Spoedpost van het Sint Vincentius Ziekenhuis niet vergoeden. Partijen hebben hierover geen overeenkomst, meldt de Surinaamse Vereniging van Assurantie Maatschappijen (SurVAM), aldus de Ware Tijd vandaag, vrijdag 29 januari 2016. 

'Wij hadden wel een overeenkomst met het ziekenhuis voor de Spoedeisende Hulp (SEH), maar niet voor een spoedpost', zegt Shirley Relyveld, onderdirecteur van SelfReliance, in reactie. Ze stelt, dat bij een SEH ook specialisten beschikbaar zijn, terwijl bij een spoedpost huisartsen werken. De tarieven voor spoedeisende hulp zijn door de specialistische hulp ook hoger dan die van een spoedpost.

'Ook hebben wij al afspraken met huisartsen en de Regionale Gezondheidsdienst en wij gaan niet dubbel betalen.'

Ze zegt verder, dat  het Sint Vincentius Ziekenhuis de verzekeringsbedrijven op de valreep op de hoogte heeft gesteld dat de SEH in een Spoedpost is omgezet. SelfReliance heeft toen aan het Sint Vincentius Ziekenhuis geschreven, dat ze hierover vooralsnog geen overeenkomst heeft.

Volgens Relyveld heeft haar maatschappij facturen ontvangen, maar diezijn teruggestuurd naar het ziekenhuis.

Oppositie belegt persconferentie over gedoe rond 'valse' documenten in Assemblee

Kwestie terugroeping Sapoen/Chitan en hun positie binnen PL blijven PL-gemoederen bezighouden


De gezamenlijke oppositie - Pertjajah Luhur (PL), NPS, ABOP en VHP - belegt vanmiddag, vrijdag 29 januari 2016, om een uur in De Nationale Assemblee een persconferentie. Deze partijen blijven erbij, dat gisteren onjuiste documenten vanuit De Nationale Assemblee gepresenteerd zijn. In de huishoudelijke vergadering van 23 juli is geen besluit genomen over twee fracties van de Pertjajah Luhur, zo bericht Starnieuws.

Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons stelde na een urenlang onderzoek vast, dat er geen documenten zijn vervalst, zoals de fractieleider van de PL, Paul Somohardjo, had aangekaart. Zij zei bezig te zijn geweest in overleg met de fractieleiders deze kwestie uit te zoeken. Terwijl het proces nog gaande was, verscheen er een artikel over op Starnieuws.

Geerlings-Simons was van mening, dat de gemeenschap omstandig geïnformeerd moest worden dat er niet geknoeid was met stukken. Volgens NDP-fractieleider, André Misiekaba, wilde Somohardjo helemaal geen oplossing en dat daarom de informatie volgens hem was gelekt. 'Somohardjo wil het instituut kapot maken', stelde Misiekaba.

De oppositie is het niet eens met de gang van zaken en de voorstelling van zaken. De voorzitters van de partijen hebben overleg met elkaar gevoerd over deze kwestie en de perikelen erom heen. Het besluit is genomen om via een persconferentie de samenleving te informeren.

Twee leerkrachten Oedayraising Varma-school overgeplaatst na beschuldigingen van 'duistere machten'

Achttien leerlingen in trance geraakt

Twee  leerkrachten door collega's verdacht van zwarte magie


Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur heeft besloten om twee leerkrachten van de Oedayraising Varma school aan de Jamaludinstraat in Paramaribo over te plaatsen nadat achttien leerlingen dinsdag in trance waren geraakt, zo bericht de Ware Tijd vandaag, vrijdag 29 januari 2016.

Een leerkracht verdenkt een collega bezig te zijn met zwarte magie tegen haar. De directeur van het ministerie, Natasja Bennanon, zegt dat voor overplaatsing als oplossing is gekozen, voor de veiligheid van de leerkrachten en de leerlingen en om verdere escalatie te voorkomen. 'Vooralsnog is de rust teruggekeerd.'

Collega leerkrachten verdenken het tweetal ervan bezig te zijn met duistere machten tegen elkaar. Om een einde te maken aan deze beschuldigingen zijn ze beiden elk op een andere school geplaatst. In hun plaats zijn twee andere leerkrachten ingezet.

De directeur van de Jamaludin-school, Bramerloo, zegt dat de leerkracht die door de leerlingen als boosdoener wordt gezien, dinsdag totaal overstuur en emotioneel was. Sinds december zouden leerlingen regelmatig hun bewustzijn kwijt zijn geraakt.

NDP-fractievoorzitter Misiekaba wil spoedvergadering over gewraakte Terugroepwet

'Het is een onding, de Terugroepwet moet op de operatietafel'


De fractievoorzitter van de Nationale Democratische Partij (NDP) in De Nationale Assemblee, André Misiekaba, heeft gisteren tijdens een rumoerige vergadering van het parlement, voorgesteld om zo snel mogelijk stappen te ondernemen tegen de Terugroepwet (zie onderaan). Het is een onding. De Terugroepwet moet op de operatietafel , zei Misiekaba, zo bericht Starnieuws vandaag, vrijdag 29 januari 2016. 

Sinds de aanname van deze wet in 2005 zijn er alleen maar problemen, zei ook Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons gisteren. De openbare vergadering werd gistermiddag afgeblazen nadat de gemoederen verhit waren geraakt, vooral binnen de fractie van de Pertjajah Luhur (PL). De vergadering begon ruim vier uren later dan gepland, omdat er twee besluitenlijsten bleken te zijn over een huishoudelijke vergadering die op 23 juli vorig jaar is gehouden.

De fractieleider van de Pertjajah Luhur, Paul Somohardjo, ontdekte dat er vanuit De Nationale Assemblee een lijst is afgegeven aan advocate Nailah van Dijk, waarop staat dat er twee fracties zijn van de PL. Somohardjo kaartte dit aan bij de Assembleevoorzitter. Hij wilde, voordat de regering aan het woord kwam, de gelegenheid krijgen om deze kwestie aan de orde te stellen. Simons besloot om meteen uit te zoeken wat er aan de hand was, omdat het volgens Somohardjo ging om vervalsing van authentieke stukken van het college.

Nadat deze kwestie aan de orde kwam en harde woorden waren gevallen voor en buiten de microfoon, werd de vergadering geschorst. Na hervatting zei Simons, dat zij niet geneigd was om verder te gaan met de begrotingsbehandeling.

Misiekaba en Geerlings-Simons wezen er op dat terugroepen van leden een aangelegenheid is van partijen. De strijd wordt volgens hen in De Nationale Assemblee voortgezet, terwijl er een rechtszaak gaande is. Misiekaba merkte op dat desnoods komend weekeinde naar de Terugroepwet wordt gekeken. Voordat de begroting 2016 verder wordt behandeld, moet volgens Misiekaba deze kwestie opgelost worden.

Vanuit Assemblee zou vals document zijn verstrekt aan advocate Van Dijk

Assembleevoorzitter beweert dat het een document is waarmee griffie werkt

Ophef over document en al dan niet twee PL-fracties leidt tot verwijdering Somohardjo en uitstel begrotingsbehandeling

Strijd Somohardjo/Sapoen-Chitan frustreert politiek


Starnieuws bericht vanochtend, vrijdag 29 januari 2015, 'na enkele uren speurwerk' te hebben ontdekt, dat een 'vals document' vanuit De Nationale Assemblee is verstrekt aan advocate Nailah van Dijk. Het document, waarop staat welke Assembleeleden tot welke fractie behoren, is wel van een Assemblee-briefhoofd voorzien, maar is niet ondertekend. Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons heeft gisteren tijdens de openbare vergadering gezegd, dat het om een document gaat waarmee de griffie werkt. Hierin staat dat op de huishoudelijke vergadering van donderdag 23 juli 2015 is vastgesteld, dat de 1e vervanger van de vicevoorzitter Carl Breeveld is. Dit agendapunt was (besluitenlijst 23 juli 2015) op die dag aangehouden. Pas op 30 juli 2015 (zie ook convocatie) is Breeveld gekozen als vervanger van vicevoorzitter Melvin Bouva, zo schrijft Starnieuws.

De fractieleider van Pertjajah Luhur (PL), Paul Somohardjo, was ziedend toen bleek dat de advocate een productie bij de rechter had overgelegd waarin staat dat er twee fracties van zijn partij zijn. Dit besluit zou genomen zijn in de huishoudelijke vergadering op 23 juli vorig jaar.

Simons besloot na beschuldigingen van knoeiwerk en vervalsing van authentieke stukken een fragment van de huishoudelijke vergadering openbaar te maken. William Waidoe zei, dat de PL-fractie naast hem bestaat uit Somohardjo en Ingrid Karta-Bink. Raymond Sapoen was het hier niet mee eens en zou dit aangeven in een brief aan de partijleiding. In de besluitenlijst van die vergadering is niet opgenomen, dat de PL twee fracties heeft. Somohardjo gaf in alle mogelijke bewoordingen aan - tijdens de openbare vergadering van gisteren - dat een verkeerde voorstelling van zaken gegeven is in het stuk dat naar buiten gegaan is namens De Nationale Assemblee. Volgens hem is een authentiek document vervalst.

Assembleevoorzitter Geerlings-Simons bleef er echter bij dat er niks mis is met het gewraakte document. Zij gaf aan, dat de griffie met dat document werkt, aangezien alle leden uitgenodigd moeten worden. Bovendien bleek uit een brief van Sapoen en Diepakkoemar Chitan dat zij aangeven nog steeds deel uit te maken van de PL-fractie. Somohardjo werd verweten door de Assembleevoorzitter en NDP-fractieleider André Misiekaba het parlement in een kwaad daglicht te brengen.

Uit documenten van De Nationale Assemblee blijkt, dat de informatie die verstrekt is als besluit van de huishoudelijke vergadering van 23 juli 2015 niet op waarheid berust. Simons zei dat het stuk gegeven is aan de juriste Van Dijk, aangezien zij in de arm is genomen door de Assembleevoorzitter, die door de PL-leiding voor het gerecht is gedaagd. Simons zegt niets eraan te kunnen doen als zij dit stuk eventueel in een andere zaak heeft gebruikt. Na de, volgens Starnieuws, zwaar beladen vergadering werd de begrotingsbehandeling uitgesteld tot nader order.