zaterdag 30 januari 2016

Overheid gaat ruim kwart onderhoud in eigen beheer uitvoeren

Bezuinigingen nopen tot in eigen beheer nemen van onderhoudswerk


De overheid wil als deel van het beleid gericht op bezuinigingen ruim een kwart van de onderhoudswerkzaamheden die uitbesteed worden voortaan in eigen beheer uitvoeren. Dat zei minister Siegfried Wolff van Openbare Werken gisteren na een certificaatuitreiking aan ambtenaren. Het ging om ruim honderd ambtenaren uit Paramaribo en districten die gedurende elf dagen getraind zijn om zwaar materieel te bedienen en onderhouden, met als uiteindelijk doel de zelfwerkzaamheid te vergroten, zo bericht de Ware Tijd vandaag, zaterdag 30 januari 2016.

De ministeries van Openbare Werken, Defensie, Regionale Ontwikkeling en Landbouw, Veeteelt en Visserij hebben in dit verband de handen ineengeslagen. Volgende week wordt een commissie ingesteld om het project te coördineren. Daarna zullen de beschikbare machines naar behoefte verdeeld worden over het gehele land. Het gaat om vier egaliseermachines, twintig veegwagens en vijf rioolreinigers die zijn geschonken door China.

De minister zegt in een reactie, dat het project geen druk op het ambtenarenbestand zal leggen, omdat er voldoende ambtenaren beschikbaar zijn.

Het project zal er naast het kostenbesparende effect ook toe moeten leiden dat onderhoudswerkzaamheden in de verre districten optimaal plaatsvinden. Aannemers zijn volgens het ministerie van OW door de hoge kosten niet gauw geneigd om voor twee dagen naar verafgelegen gebieden te gaan. Getrainde ambtenaren in die gebieden kunnen nu ingezet worden.

Wolff is ervan overtuigd dat de duurzaamheid van dit project gegarandeerd is. Hij zegt dat de vakkundigheid van de operator van groot belang is. 'Het is om deze reden dat bij de schenking van het zwaar materieel er ook een training aan is gekoppeld.'

Vuilophaalbedrijf Selikor op Curaçao wil dit jaar acht nieuwe trucks aanschaffen

Bedrijf heeft iedere week te kampen met vertragingen vuilophaal door defecte trucksVuilnisophaalbedrijf Selikor hoopt dit jaar acht nieuwe trucks aan zijn wagenpark toe te voegen. Dit stelt directeur van het bedrijf Wesley Kook vandaag, 30 januari 2016, in de Amigoe. Technische problemen met de Selikor-trucks zijn de belangrijkste redenen dat het bedrijf wekelijks te kampen heeft met vertraging bij het ophalen van huisvuil, aldus Kook.
 
Volgens de Selikor-directeur gaat het inmiddels om een bekend probleem. Door technische problemen is Selikor niet in staat om op tijd kliko’s bij de mensen thuis te legen. Dit heeft in de afgelopen periode tot felle kritiek geleid op sociale media en in lokale kranten. Maar, volgens Kook wordt er op dit moment gewerkt aan een oplossing.

'Het probleem is bekend. We hebben op Curaçao geen truckfabriek en ook geen bedrijf dat onderdelen voor onze trucks verkoopt. Dus als er iets aan de hand is met een van onze trucks, dan moeten deze van buitenaf komen. Dat kost tijd.'

Op dit moment heeft Selikor zestien trucks. Bij een optimale bezetting moet Selikor in staat zijn om gedurende de normale werkuren van maandag tot en met vrijdag het hele eiland te kunnen bestrijken. Maar zodra een of meerdere trucks niet kan/kunnen worden ingezet, heeft het bedrijf een probleem. Er moeten dan extra shifts worden gedraaid om het gemis aan wagens op te kunnen vangen. Op dit moment is het zo dat Selikor vanaf maandag tot en met zondagavond moet rijden om het huisvuil op te halen.

'Ons streven blijft om zo snel mogelijk, of in ieder geval zo dicht mogelijk bij de afgesproken dag, het vuilnis op te halen. Als dat niet mogelijk is, dan mikken we erop om het nog in diezelfde week te doen. De verhalen dat mensen soms weken moeten wachten voordat de kliko’s worden geleegd, lijken mij dan ook sterk. We doen ons best met de middelen die wij tot onze beschikking hebben.'

Op dit moment is Selikor bezig met de aanschaf van vier nieuwe trucks. De verwachting is dat die in maart op het eiland zijn. In eerste instantie werd er overigens nog gesproken van januari. Kook verwacht dat met deze nieuwe voertuigen de druk op het Selikor-schema zal worden verlicht, terwijl er ook ruimte kan worden gecreëerd om trucks die nu met mankementen te maken hebben, te repareren. Nog voor het eind van dit jaar hoopt het bedrijf nog vier extra trucks aan te kunnen schaffen, waardoor dit jaar het wagenpark van Selikor met acht trucks zal worden uitgebreid.

Forse kritiek premier Whiteman van Curaçao op de GGD Amsterdam - 'Nederland heeft geen respect voor eiland'

'GGD Amsterdam lapt afspraken met Curaçao aan zijn laars' 


Instituut zou op eigen houtje zijn begonnen met voorbereidingen luchtmetingen op eiland - 'Er zitten mensen met verborgen agenda in het Curaçaose ambtenarenapparaat'


Premier Ben Whiteman (PS) was gistermiddag tijdens een met spoed belegde persconferentie in Fòrti niet te spreken over de GGD Amsterdam. Volgens de minister-president lapt de GGD Amsterdam afspraken aan zijn laars en is het instituut op eigen houtje begonnen met de voorbereidingen voor uitgebreide luchtmetingen op Curaçao, zo bericht de Amigoe vandaag, zaterdag 30 januari 2016.

Deze maand zouden de uitgebreide luchtmetingen door de GGD plaatsvinden. Conform afspraak zou de luchtkwaliteit worden gemeten, zoals de aanwezigheid van zwaveldioxide, metaaldeeltjes en fijnstof. De meetapparatuur die de GGD hiervoor heeft aangeschaft, wijkt echter af van hetgeen is afgesproken. De premier is dan ook niet tevreden over de behandeling die Curaçao krijgt van Nederland. Ook de pittige uitspraken in de Tweede Kamer over de Isla-raffinaderij deze week noemde Whiteman gisteren al hypocriet.

Volgens Whiteman zijn er duidelijke afspraken over de luchtmetingen gemaakt tussen de GGD Amsterdam en die van Curaçao. De procedure en de meetmethode zijn op papier vastgelegd. Dat Nederland zonder overleg al met de voorbereidingen van start is gegaan, verbaasde Whiteman. Daar komt bij, dat een niet ondertekende conceptbrief hierover naar de Nederlandse minister van Koninkrijksrelaties Ronald Plasterk is verstuurd. De premier vermoedt dan ook, dat er mensen met een verborgen agenda in het Curaçaose ambtenarenapparaat zitten. Deze opeenstapeling van incidenten heeft voor frictie tussen de beide landen gezorgd. Volgens Whiteman blijkt hieruit, dat Nederland geen respect heeft voor Curaçao.

De woordvoerder van Defensie op Curaçao zegt de beschuldigingen van Whiteman aan het adres van de GGD Amsterdam uit te zullen zoeken. De uitgebreide metingen naar de luchtkwaliteit op Curaçao betroffen een voornemen van het ministerie van Defensie. De Nederlandse minister Jeanine Hennis-Plasschaert besloot hiertoe over te gaan, omdat het Defensiepersoneel in Julianadorp zich zorgen maakte over de uitstoot van de Isla-raffinaderij.

Defensie gaf zijn personeel in 2013 de gelegenheid om te verhuizen naar een ander deel van Curaçao. Hennis-Plasschaert nam hierop contact op met de Curaçaose autoriteiten om de metingen te laten verrichten. Dit heeft geresulteerd in de opdracht aan GGD Amsterdam, die al sinds 2009 luchtmetingen op het eiland verricht. Met de GGD Amsterdam is afgesproken dat het uitgebreide meetprogramma in beginsel gedurende langere tijd zou worden voortgezet. De meetresultaten worden gepubliceerd op www.luchtmetingencuracao.org.

Volgens olieraffinaderij Isla hebben milieugroepen op Curaçao de afgelopen weken een media-offensief gehouden om het standpunt van de leden van de Tweede Kamer over de Isla te beïnvloeden. Dat meldt de olieraffinaderij in een persbericht.

De Isla trekt de motieven van Curaçaose milieugroepen als SMOC (Stichting Schoon Milieu op Curacao) om tegen de luchtvervuiling te ageren in twijfel. Volgens de olieraffinaderij is er sprake van manipulatie. Donderdag oordeelden de Tweede Kamerleden dat er inzake de olieraffinaderij sprake is van schending van de mensenrechten en ondeugdelijk bestuur.

Suriname gaat het visumbeleid versoepelen

China, India, Indonesie en overige lidlanden UNASUR en CELAC profiteren van versoepeling


Suriname zal binnenkort het visumbeleid verder versoepelen. Deze stap is bedoeld om de toegang naar Suriname te vergemakkelijken ter bevordering van het toerisme. Per 1 maart zal het visumbeleid versoepeld worden voor China, India, Indonesië en overige lidlanden van UNASUR (Unión de Naciones Suramericanas) en CELAC (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños) die nu nog een visumplicht hebben. Dit meldt de Nationale Voorlichtingsdienst (NVD) vandaag, zaterdag 30 januari 2016, in een persbericht.

Tijdens de regering Bouterse-I is hiermee een aanvang gemaakt met de invoering van de toeristenkaart. Burgers van 35 landen kunnen door de toeristenkaart Suriname makkelijker betreden. De toeristenkaart heeft bijgedragen tot het verder faciliteren van het reisverkeer. Deze beleidsmaatregel is vanaf 25 november 2011 in werking getreden voor landen zoals Verenigde Staten, Canada, Nederland, Duitsland, Frankrijk en de meeste West-Europese landen.

Houders van zogenoemde business paspoorten komen al in aanmerking voor een multiple entry-visa van minimaal een jaar. Deze dienst wordt verleend door alle Surinaamse vertegenwoordigingen in het buitenland.

Telesur kondigt verlaging internettarieven aan per 1 februari

Telecombedrijf neemt nieuw dataoverdracht- systeem in gebruik


Telesur heeft gisteren een nieuw dataoverdrachtsysteem in gebruik genomen dat het bedrijf in staat stelt ook breedbandinternetdiensten aan te bieden op locaties in het land waar geen vaste telefoonfaciliteiten zijn. Minister Andy Rusland van Transport, Communicatie en Toerisme en waarnemend directeur Russ Headley pleegden de officiële handelingen door een videogesprek te voeren met een klant aan de Javaweg, zo bericht de Ware Tijd vandaag, zaterdag 30 januari 2016.

Meer dan vijfduizend internetaanvragers staan op de wachtlijst. Ze zullen nu in rap tempo worden aangesloten, zei Headly.

Gelijktijdig met het opstarten van dit project kondigde Headly aan, dat de internettarieven per 1 februari worden verlaagd. Hij bevestigt de tariefaanpassing, maar wilde niet zeggen met hoeveel het tarief wordt verlaagd. Het bedrijf heeft nu een actie, waarbij internetklanten 20 procent korting krijgen. 'Of het tarif ook met 20 procent wordt verlaagd, weet ik niet.'

Headly zei verder, dat met de ingebruikname van het dataoverdrachtsysteem de eerste stap is gezet voor het realiseren van internetdiensten over het gehele land. Voorlopig is het systeem slechts beschikbaar in Paramaribo, Wanica, Nickerie en Commewijne. Het is de bedoeling om medio dit jaar in alle districten internetfaciliteiten aan te bieden. Dit streven past volgens hem volledig in het bedrijfsthema van dit jaar 'Benutting van onze maximale potentie'.

Behalve de nieuwe klanten, van wie sommigen al vijf jaar op een aansluiting wachten, komen ook de huidige klanten aan bod, volgens directeur Headley. Hij zegt dat er na de inhaalslag zal worden gekeken naar verbetering van de huidige internetdienstverlening.

NPS-voorzitter vindt plaatsing video tierende fractiegenote Etnel op Facebook 'dieptepunt parlementaire geschiedenis'

Rusland stelt dat NDP-Assembleelid Tsang video heeft gemaakt

Een tierende Etnel tijdens vergadering Assemblee (Bron foto: Dagblad Suriname)

Gedrag Etnel reactie op uitspraak 'viswijf' door NDP'er Bouva

Tsang: 'Haar gedrag is bij elke vergadering zo'


De fractieleider van de NPS, Gregory Rusland, spreekt van een dieptepunt in de parlementaire geschiedenis, naar aanleiding van een video over zijn tierende fractiegenote Patricia Etnel. Hij spreekt zijn afkeuring uit over het handelen van Stephen Tsang van de NDP-fractie. Hij wordt de maker genoemd van het filmpje over Etnel, dat sinds donderdag op Facebook circuleert. Daarin is te zien hoe Etnel heftig verbaal en gebarend bezig is naar de ondervoorzitter van het parlement Melvin Bouva toe, zo bericht de Ware Tijd vandaag, zaterdag 30 januari 2016.

Volgens de fractieleider van de NPS was de handeling van Etnel het gevolg van de uitspraak 'viswijf', uit de mond van Bouva naar het NPS-lid toe. Dit filmpje is donderdag gemaakt tijdens de schorsing van de nogal heftige openbare vergadering.

'Het is erg dat Assembleeleden op deze manier met elkaar omgaan. Wat zij hebben vastgelegd willen zij in een bepaalde context gebruiken', zegt Rusland. Volgens hem wil de coalitie Etnel schade berokkenen.

Zelf noemt ze de reacties op het filmpje 'genuanceerd' en zegt als persoon boven de reactie te staan. 'Ik heb niet uitgescholden. Ik heb een duidelijke visie en standpunt gepresenteerd.' Volgens haar heeft ze zich uitgesproken over de betiteling 'viswijf', waarmee ze zich in haar privacy aangetast voelt.

Tsang noemt de reactie van Etnel klein en zielig. 'Ik heb niets gedeeld op Facebook. Ik heb wel een filmpje gemaakt.'

Hij beweert overigens niet te weten over welk filmpje Etnel het heeft. Hij zegt dat er verschillende opnames op sociale media circuleren over het voorval. De NDP'er noemt het gedrag in de opname gebruikelijk voor zijn collega uit de oppositie. 'Haar gedrag is bij elke vergadering zo. Het ligt aan haar zelf.'

Man (23) gearresteerd voor oplichting en verduistering via Facebook

'Thing for Sale'- Strict Software doet zich voor als reparateur software mobiele telefoons


De recherche Regio Midden van het Korps Politie Suriname blijkt zaterdag 23 januari de 23-jarige Ali G. ofwel Ali Ryan te hebben gearresteerd als verdachte van oplichting en verduistering. Dat bericht de afdeling Public Relations van het korps vandaag, zaterdag 30 januari 2016.

Ali Ryan bood via social media (Facebook) zijn diensten aan voor het repareren van software van mobiele telefoons en deed zich voor als specialist op het gebied van ICT.   De man opereerde onder de naam ‘Thing for Sale’- Strict Software.

Een vrouw reageerde 26 november 2015 op een advertentie op Facebook en bood hem ter reparatie een telefoon van het merk Samsung S5 en een tablet aan. Daarvoor betaalde zij een voorschot van Srd 445. Toen zij echter merkte, dat zij haar goederen niet terugkreeg, deed zij aangifte bij de politie.

Ali Ryan is opgespoord en aangehouden. Hij geeft toe de goederen van de aangeefster te hebben aangenomen. Uit het politieonderzoek is komen vast te staan, dat op andere politiebureaus soortgelijke aangiftes zijn gedaan tegen Ali Ryan. Hij slaagde er echter steeds weer in middels het vergoeden van de slachtoffers uit handen van de politie te blijven.

In deze specifieke zaak is Ali Ryan na afstemming met een lid van het Openbaar Ministerie in verzekering gesteld.

De politie doet een oproep aan benadeelden om zich te melden op het politiebureau De nieuwe Grond, bij de afdeling Recherche voor het doen voor aangifte. De afdeling is te bereiken op het telefoonnummer 580677.

Deken Orde van Advocaten: 'Simons in staat zelfs wetten te manipuleren'

Monorath: 'Beschuldiging aan adres griffie Assemblee van vervalsen documenten is zeer gevaarlijke zaak'


Het feit dat de griffie van De Nationale Assemblee (DNA) beschuldigd wordt van het opzettelijk vervalsen van authentieke stukken moet als een zeer gevaarlijke zaak worden gezien. De kans is groot, dat de hoofdverantwoordelijke, Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons, ook in staat kan zijn allerlei andere zaken, zoals wetten die na goedkeuring nog afgekondigd moeten worden, te manipuleren. Dit stelt Harish Monorath, Deken van de Surinaamse Orde van Advocaten, vandaag, zaterdag 30 januari 2016, in het Dagblad Suriname. 

'Zij mag zo'n fout niet maken, maar zij heeft het toch gemaakt. Haar administratie mag zo'n fout niet maken, omdat het een instituut is dat originele wetten maakt. Als zo iets gebeurt en Geerlings-Simons luchtig erover doet, is het heel gevaarlijk.'

Volgens de oud- (Nieuw Suriname) parlementarier is de parlementsvoorzitter de eindverantwoordelijke in alle administratieve zaken die zich binnen het parlement afspelen. Zo is het ook, dat de griffier slechts de persoon is die opdrachten van Geerlings-Simons opvolgt. 'De DNA-voorzitter is fout bezig, omdat zij eindverantwoordelijke is van het parlement. Zij bepaalt de opening en sluiting van de vergadering en dus ook de inhoud. De Pertjajah Luhur (PL) is gerechtigd om haar aansprakelijk te stellen, omdat er fouten zijn gemaakt die de partij rechtsreeks treffen', stelt de Deken.

Het Advocatenkantoor Van Dijk-Silos (VDS) moet volgens PL-voorzitter Paul Somohardjo gesloten worden. 'Er moet een justitieel onderzoek komen', aldus Somohardjo. Voor Somohardjo is het meer dan duidelijk, dat het advocatenkantoor geknoeid heeft met de stukken van fractieleden. ‘De Justitieminister moet aftreden, zij moet met ontslag gestuurd worden’, spuugt hij eveneens zijn gal op minister Jennifer van Dijk-Silos, minister van Justitie en Politie. Zij zou volgens de politicus debet zijn aan de knoeierij en vervalsing van stukken afkomstig van haar advocatenkantoor.

Monorath vindt deze uitspraak echter niet correct, omdat de advocate slechts in een civiel proces gebruikt wat aan hem of haar door de cliënt is verstrekt. In dit geval is advocate Nailah van Dijk, dochter van de bewindsvrouwe, nimmer aansprakelijk als zij door haar cliënt, de DNA-voorzitter, mogelijk is misleid. 'Zij weet het niet. Al zou zij het weten, zij draagt geen enkele verantwoordelijkheid. Zij heeft de stukken niet zelf gemaakt, noch heeft zij het zelf genomen of hulp gehad.'

De advocate heeft volgens Monorath de productie gehad van haar cliënt. De advocate gaat dan vrij uit. 'Zij kan het niet weten en noch behoorde zij dat te weten. In zulke gevallen is de advocaat nimmer aansprakelijk wanneer de cliënt hem of haar misleidt', aldus Monorath.


Monorath ziet geen heel in de voornemens van Geerlings-Simons en NDP-fractieleider André Misiekaba om de Terugroepwet op de operatietafel te plaatsen. 'Als ze dat willen doen, moeten zij dat dan maar doen. Zij gaan dan van de rechter net zo'n vonnis weer krijgen dat zij hebben gehad bij de amnestiekwestie.' Volgens hem zijn er meerdere zaken deze wet aangaande die nu op het bord van de rechterlijke macht zitten. Een wijziging in dit stadium zou volgens hem om een grove inmenging gaan dat vergelijkbaar is met de amnestiekwestie uit 2012. Toen moest het 8 decemberstrafproces on-hold worden gezet in afwachting op het opzetten van een ander instituut, het Constitutioneel Hof. Monorath is blij dat het Hof van Justitie deze kwestie onlangs recht heeft getrokken met een vonnis. Hij verwacht dat hetzelfde ook zal gebeuren in deze kwestie.

Onvrede onder personeel Anton de Kom Universiteit van Suriname over uitblijven salarisbetaling

Vertraging in uitbetaling door gewijzigde procedure bij ministerie van Financiën...


Het personeel van de Anton de Kom Universiteit van Suriname is nog niet uitbetaald deze maand. De personeelsleden hebben een schrijven ontvangen met een mededeling hierover. Vanuit de universiteit wordt verontschuldigd voor enig ontstane ongerief, zo bericht Starnieuws zaterdag 30 januari 2016.

Door de veranderde procedure die door het ministerie van Financiën is ingevoerd voor de beschikbaarstelling van subsidiemiddelen is er vertraging ontstaan in de administratieve verwerking. Het gevolg hiervan is, dat de salarissen over de maand januari verlaat zullen worden uitbetaald.

Enkele personen verbonden aan de universiteit hebben tegenover Starnieuws verklaard, dat er veel ongerief ontstaat door deze situatie. 'Ik heb een hypotheek die afgelost moet worden. Dat bedrag wordt automatisch afgetrokken. Nu er geen salaris is gestort, ontstaat er een moeilijke situatie.'

Rusland (NPS): 'Sapoen en Chitan (PL) maken tijdens begrotingsbehandeling gebruik spreektijd NDP-fractie'

Assembleevoorzitter zou tegenover PL-politica Karta-Bink hebben bevestigd, dat Sapoen en Chitan NDP-spreektijd hebben


NPS-fractievoorzitter in De Nationale Assemblee (DNA) Gregory Rusland zei gistermiddag tijdens een persconferentie belegd door de oppositie, dat de twee Pertjajah Luhur (PL)-dissidenten Raymond Sapoen en Diepakkoemar Chitan tijdens de begrotingsbehandeling gebruik hebben gemaakt van de spreektijden van de fractie van de Nationale Democratische Partij (NDP). Slechts de leden Somohardjo, William Waidoe en Ingrid Karta-Bink maakten gebruik van de drie uren die aan de PL-fractie waren toebedeeld, zo bericht het Dagblad Suriname vandaag, zaterdag 30 januari 2016.

'De erkenning van de fractie van de PL is terug te vinden in de spreektijdenregeling, waarbij ieder Assembleelid van de PL ongeveer een uur had voor zijn bespreking. De PL heeft dan volgens de officiële lijst van DNA drie uren. Waar zijn die twee uren van de heren Chitan en Sapoen?', vroeg Rusland.

Somohardjo vulde aan, dat de twee uren van de dissidenten aangevuld waren door de NDP-fractie van André Misiekaba. Volgens Somohardjo heeft Karta-Bink na aanvraag bij Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons bevestigd gekregen, dat de spreektijden inderdaad van de NDP afkomstig waren.

Rusland, Somohardjo, Chandrikapersad Santokhi en Edward Belfort waren het op de persconferentie ermee eens, dat er geknoeid is met stukken. Santokhi benadrukte, dat het vervalsen van deze stukken om een zeer kwalijke zaak gaat. Volgens hem is Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons zelf in staat om wetten te manipuleren en de totale rechtstaat in gevaar te brengen.

Somohardjo toonde enkele stukken, waaronder een ledenlijst 2015-2020 van de griffie, waarin alle namen van fractievoorzitters staan aangegeven. Volgens de PL-voorzitter is het opmerkelijk, dat Sapoen als fractievoorzitter op de lijst is ondergebracht van een naamloze fractie waarin hij samen met Chitan zit. Op de betreffende lijst is het verder opmerkelijk, dat bij geen van de leden aangewezen is tot welk partij hij behoort. De politicus verwees naar de recent gedane uitspraak van de parlementsvoorzitter, dat de ‘fractie Sapoen’ nimmer heeft bestaan en op geen enkel ogenblik over een fractieleider heeft beschikt. 'Simons is in dit gevaar de hoofdverantwoordelijke. Wie weet of de griffier gedicteerd wordt om deze stukken te produceren? Sapoen staat op de ledenlijst met rood aangeduid als een fractieleider. Dus mevrouw Simons moet geen rommel komen vertellen.'

Voorzitter Santokhi van de VHP verduidelijkte tijdens de persconferentie dat zijn partij, de NPS en de PL juridisch hulp hebben ingeroepen om de situatie goed te bestuderen. Hierna zal mogelijk niet geschroomd worden om een strafrechtelijke klacht tegen Geerlings-Simons in te dienen bij de procureur generaal en de Interparlementaire Unie (IPU). 'De advocaat zal voorzien worden van alle belangrijke stukken die nu boven water zijn gekomen. Hij zal de rechter moeten overtuigen dat er informatie binnen het parlement gemanipuleerd wordt. Tegelijkertijd zullen wij van de gezamenlijke advocaat, Gerold Sewcharan, moeten vernemen of wij naar de procureur generaal zullen gaan.'

Santokhi zei verder, dat alle partijen intern ook gebruik zullen maken van eigen juristen die op basis van ‘het gedegen advies’ van advocaat Sewcharan voorbereidingen zullen treffen over de stappen te nemen naar de Interparlementaire Unie. Hij benadrukte dat de IPU ook het orgaan is, waar leden terecht kunnen als een parlement of parlementariërs over de scheef gaan. Als het aan Somohardjo lag zou hij de aanklacht per direct hebben ingediend. De groep moet volgens Santokhi voor twee uur komende maandagmiddag alle informatie in de bestaande rechtszaak aan de advocaat overdragen. Dan zal Sewcharan de rechter proberen te overtuigen.

Zikavirus duikt op in inheemse Trio-gemeenschap Kwamalasamutu

Directeur Medische Zending maakt zich ernstig zorgen

Veel water wordt opgeslagen, vanwege weinig regenval, waardoor broedplaatsen van muskieten kunnen staan


Het zikavirus heeft zich uitgebreid naar het inheems dorp Kwamalasamutu. Zeven inwoners zijn positief getest op het gevreesde virus en zij zouden besmet kunnen zijn vanuit Brazilië, maar de ziekte kan ook vanuit Paramaribo zijn meegenomen naar het gebied.

De directeur van de stichting Medische Zending, Edward van Eer, zegt vandaag, zaterdag 30 januari 2016, in de Ware Tijd, dat vorige week zeventien testaanvragen zijn verstuurd naar het laboratorium van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. Hiertoe werd besloten nadat bij een jongen een week geleden mogelijke verschijnselen van het virus zijn geconstateerd.

'Dinsdag kregen we bericht van het lab dat zeven gevallen positief zijn getest.' Het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg (BOG) en het ministerie van Volksgezondheid zijn op de hoogte gesteld.

Van Eer maakt zich zorgen, omdat het nu weinig regent in het binnenland, waardoor veel water wordt opgeslagen. Als dat niet op de juiste manier plaatsvindt, kunnen broedplaatsen ontstaan voor de muskiet die de ziekte verspreidt. 'Verder gaat het ook om een geïsoleerd gebied, en dat is zorgwekkend.'

Volgende week zal de Medische Zending samen met vertegenwoordigers van het BOG en het Nationaal Coördinatie Centrum voor Rampenbeheersing (NCCR) naar Kwamalasamutu reizen. Het is de bedoeling te bespuiten.
De mensen in het achterland zijn op de hoogte van de ziekte. Al maanden verstrekt de Medische Zending informatie over onder andere chikungunya en zika en de dorpelingen worden ook op de hoogte gehouden van de recente ontwikkelingen. Ook worden de inheemsen geattendeerd op het gevaar van zwangerschap in deze periode.

Eerder werd tenminste één inwoner van Albina positief getest.

Vrouw (62) overlijdt ten gevolge kneveling door vier overvallers

Vier gewapende mannen overvallen echtpaar in hun woning aan Sir Winston Churchillweg


Mina Changur-Mahadew (62) is vanochtend, zaterdag 30 januari 2016, overleden ten gevolge kneveling tijdens overval door met vuurwapens bewapende mannen. Zij en haar echtgenoot werden in hun woning aan de Sir Winston Churchillweg te Dijkveld overvallen, zo bericht Starnieuws.

De vier overvallers wisten zich de toegang tot de woning te verschaffen door een diefijzer te forceren.

Het echtpaar werd in de slaap overvallen. Zij werden door de vier mannen gekneveld. De mond van de vrouw werd dichtgeplakt. Zij overleed vóór de komst van een ambulance.

Haar echtgenoot liep een een barstwond op aan zijn voorhoofd. Hij werd voor behandeling vervoerd naar het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. Het is niet duidelijk wat de overvallers hebben buitgemaakt.

Voorzitter Assemblee doet onderzoek naar mogelijk tijdens vergadering aangebrachte wijzigingen op website DNA

Belfort (ABOP): 'Dit kan echt niet, hoe kunnen wij het college nog vertrouwen?'


Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons stelt een onderzoek in naar de beschuldiging dat gisteren veranderingen zouden zijn aangebracht op de website van De Nationale Assemblee, DNA. Dit bericht Starnieuws vandaag, zaterdag 30 januari 2016. Tijdens de vergadering zagen oppositieleden, terwijl zij naar de website keken, dat er een verandering werd aangebracht in de fractie van de Pertjajah Luhur (PL). In plaats van een fractie uit drie leden, werden volgens hen de foto's van Raymond Sapoen en Diepakkoemar Chitan erbij geplaatst. Simons zei gisteren in een reactie, dat zij geen enkele opdracht had gegeven om de website te veranderen.

Assembleelid Edward Belfort (ABOP) zei gistermiddag tijdens een persconferentie van de oppositionele partijen, dat William Waidoe hem op de website wees dat de PL-fractie uit drie leden bestaat. Hij was bezig dat vast te leggen op zijn mobiel. Het beeld werd ineens zwart en alles verdween, zei Belfort. Kort daarna waren vijf personen te zien op de website. 'Dit kan echt niet. Hoe kunnen wij het college nog vertrouwen? Het gaat om de wetgevende macht. Straks worden er zinnen uit wetten weggehaald of bijgeplakt', sprak Belfort.

Simons zei dat het om verregaande beschuldigingen gaat tegen ambtenaren die belast zijn met de website. Zij is bezig met een intern onderzoek.

De Assembleevoorzitter zei voor het eerst mee te maken, dat volksvertegenwoordigers harde beschuldigingen schreeuwen naar het personeel, dat zich niet kan verdedigen. Als er problemen zijn met medewerkers worden die in een huishoudelijke vergadering besproken. Indien het nodig is worden er maatregelen tegen hen genomen. Simons wees er op, alle medewerkers juist op het hart gedrukt te hebben om elk Assembleelid op dezelfde manier te behandelen.

Er vindt een onderzoek plaats om de blaam die op het personeel gelegd is, weg te halen, zei Simons.


Deelnemer hoorzitting Tweede Kamer over Isla-raffinaderij Curaçao geïntimideerd

Lodowika vooraf gewaarschuwd om niet als spreker naar hoorzitting te gaan


Waardering uit Kamer voor zijn aanwezigheid


Een van de deelnemers aan de hoorzitting die de Tweede Kamercommissie voor Koninkrijksrelaties woensdag over de Isla-raffinaderij heeft gehouden, is vooraf gewaarschuwd om niet op de uitnodiging in te gaan. Dat bericht vandaag, zaterdag 30 januari 2016, het Antilliaans Dagblad.

De tegenwoordig in Nederland wonende Fardy Lodowika was door de commissie gevraagd om als ervaringsdeskundige het woord te voeren. Hij is opgegroeid in Buena Vista, een van de wijken die het meest te lijden heeft onder de ongebreidelde uitstoot van de raffinaderij.

Nadat in de media melding was gemaakt van zijn deelname aan de hoorzitting, werd Lodowika te verstaan gegeven dat zijn medewerking niet goed zou zijn voor zijn toekomstperspectief op Curaçao. 'Ik wil graag terug naar mijn geboorte-eiland. Als afgestudeerd ingenieur is er eigenlijk maar één werkgever waar ik terecht zou kunnen, de raffinaderij.'

Wie achter de intimidatiepoging schuilgaat, weet Lodowika niet. 'Mijn familie en kennissen op Curaçao hebben signalen opgevangen en die aan mij doorgegeven.'

Hoewel hij tegenover de commissie verklaarde zich te realiseren dat de macht van de Isla tot in alle geledingen van de maatschappij reikt, heeft hij geen moment overwogen zich terug te trekken. 'In Amerika zeggen ze you can shoot the messenger but his message wil remain.' Het leverde de jonge Curaçaoënaar een compliment op van commissievoorzitter Jeroen Recourt (PvdA): 'Extra waardering dat u hier toch bent.'

Lodowika vertelde dat hij opgroeiend onder de rook van de Isla zich nooit bewust is geweest van de gezondheidsrisico's. 'Je liep naar school in de stank en de smog, maar dat nam je voor lief. We wisten niet beter dan dat het erbij hoorde.' 

Net als de eveneens aanwezige andere oud-omwonende Jerry Gumbs pleitte Lodowika niet voor sluiting van de raffinaderij. 'Ik snap dat er ook economische belangen meespelen zoals de werkgelegenheid. Maar het kan niet zo zijn dat de bevolking moet boeten voor de onkunde van de directie van de Isla en de regering. Waarom wordt toegelaten dat men zich niet aan de normen houdt?'

Gumbs: 'Alle partijen in het Koninkrijk moeten samen om de tafel om een balans te vinden tussen people, profit en planet.'

Opvallende afwezige bij de hoorzitting was de - wel uitgenodigde - Curaçaose regering. 'Een gemiste kans, niet voor de commissie, maar vooral voor de regering. Ze hadden hier hun kant van het verhaal aan de Kamerleden kunnen vertellen', aldus voorzitter Recourt.

Minister Pengel woont 3 februari zika spoedoverleg ministers Volksgezondheid MERCOSUR-landen in Uruguay bij

Vergadering op verzoek van presidenten van Uruguay en Brazilië


Minister Patrick Pengel van Volksgezondheid woont op 3 februari een spoedoverleg in Montevideo, Uruguay, bij van de ministers van Volksgezondheid van MERCOSUR-lidlanden (Mercado Común del Sur). Lesley Resida, directeur van het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg (BOG) zal de bijeenkomst ook bijwonen, aldus Starnieuws zaterdag 30 januari 2016.

De spoedvergadering is op verzoek van president Dilma Rousseff van Brazilië en Tabaré Vázquez van Uruguay bijeengeroepen. Uruguay is de tijdelijke voorzitter van MERCOSUR. De reden voor de vergadering is de 'serieuze epidemische situatie in de regio die is veroorzaakt door de Aedes Aegypti-muskiet'. Deze muskiet is drager van de virussen dengue, zika en chikungunya.

In de afgelopen week heeft Maureen Wijngaarde-Van Dijk, directeur op het ministerie van Volksgezondheid, deelgenomen aan een vergadering van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) in Geneve. Zij heeft ook met de PAHO-directeur afdeling Washington en de generaal-directeur van de WHO gesproken over zika.

De WHO schat dat het zikavirus in Amerika alleen drie tot vier miljoen slachtoffers zal maken. Een vaccin voor het virus is nog niet gevonden. Brazilië is het zwaarst getroffen door deze zika-epidemie. Ook in Suriname blijft het aantal zika-geïnfecteerden gestaag toenemen. Vrouwen zijn geadviseerd zwangerschap uit te stellen.

Ministerie van HI pakt hoge benzineprijzen en andere illegale zaken in Atjoni en Brownsweg aan

ECD ontdekt gesmokkelde en vervallen producten in supermarkt te Brownsweg

In magazijn liggen grote partijen erectiepillen, illegale vuurwapens, landbouwchemicaliën, patronen en jachtgeweer

De Economische Controledienst, ECD,van het ministerie van Handel en Industrie (HI) heeft donderdag, 28 januari 2016, tijdens controlewerkzaamheden in Atjoni en Brownweg een aantal illegale praktijken aangepakt. Zo hadden pompstations hogere brandstofprijzen op de pompen aangebracht, aldus het ministerie in een gisteren, vrijdag 29 januari, uitgebracht persbericht.

De eigenaren werd aangezegd om de brandstofprijzen meteen terug te draaien naar het niveau zoals bij beschikking door het ministerie van HI is vastgesteld. In De Nationale Assemblee werd onlangs een dringend beroep gedaan om op te treden tegen de hoge benzineprijzen in dit gebied en HI heeft meteen daarop ingespeeld. 

Verder is tijdens de ECD-controle in een supermarkt annex pompstation te Brownsweg een partij smokkelwaar, waaronder gezouten varkensstaart uit Frans Guyana, gesmokkelde sigaretten, gedestilleerd en een grote partij medicamenten die ten verkoop werden aangeboden ontdekt. 

De onderzoeksambtenaren zijn ook gestuit op vele vervallen goederen in de winkel, waarbij gezegd kan worden dat van zo'n 80% van de koekjes de vervaldata geëxpireerd waren. 

Bij nadere controle in het magazijn zijn de ECD’ers ook op erectiepillen en een grote partij landbouwchemicaliën tegengekomen. Verder onderzoek heeft een hele grote partij jachtpatronen van verschillende kalibers en een jachtgeweer met bijbehorende patronen van 22 kalibers aan het licht heeft gebracht. Daarnaast zijn er ook drie illegale vuurwapens met bijbehorende patronen en een aantal patronen van 9mm in een bovenruimte aangetroffen. 

Vanwege de aard van deze illegale praktijken werd de politie van Brownsweg ook ingeschakeld. Deze zaken zijn in beslag genomen en na overleg met de gewestelijke politiecommandant van Brokopondo aan de politie aldaar over gedragen voor verder onderzoek.

Hele dag laat ministerie van Welzijn mensen in de zon wachten op ontvangst sociale bijstand

Ministerie lijkt te sollen met uitkeringsgerechtigdenDeze boom (zie foto - Bron: Dagblad Suriname) bood koelte aan een deel van de mensen dat sociale bijstand geniet. Wel moesten ze blijven staan. Stoelen of banken waren er niet. Letterlijk de hele dag in de zon staan om je sociale bijstand van Srd 325 in handen te krijgen. Dan nog moet je van geluk spreken wanneer je niet tot de groep behoort die niet op dezelfde dag wordt uitbetaald, maar tegen wie gezegd wordt op een andere dag terug te komen. Dit was het beeld afgelopen maandag bij het wijkkantoor van het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting ofwel Welzijn te Houttuin in Paramaribo, zo bericht het Dagblad Suriname vrijdag 29 januari 2016. Hetzelfde beeld - van lang wachtende en klagende burgers - was ook te zien bij het ministerie aan de Gemenelandsweg.

Al vanaf ‘s morgens vroeg hadden burgers zich toegesneld naar het wijkkantoor om de lange rijen te vermijden. De oproep was voor tien uur, maar het liep anders uit. Omstreeks half drie in de middag werd de gerechtigden medegedeeld, dat ze hun geld diezelfde dag nog zouden krijgen, maar pas vanaf vier uur in de middag. Het bleek dat de betaling pas vanaf half vijf plaats zou vinden. Om zes uur werd abrupt gestopt met het toekennen van de uitkering. Aan de overgebleven hulpbehoevenden werd medegedeeld om vandaag, vrijdag, aanwezig te zijn.

Lang niet een ieder had paraplu’s om de zengende hitte enigszins de baas te blijven en dan ook nog de hele dag te staan. Stoelen waren er niet in het bouwvallige gebouw of op het erf aldaar. Er werd verkoeling gezocht onder enkele bomen langs de straat.

De burgers, die anoniem wensen te blijven, zijn niet te spreken over deze behandeling. ‘Ja, zie je, al twee maanden doet de regering zo met ons. Soms komen we en dan krijgen we te horen dat we ons geld niet gaan krijgen. Maar het is al twee maanden zo dat we pas in de late middag ons geld krijgen’, luidde een van de reacties.

Ook zijn de burgers van oordeel, dat de uitkering die zij aan het begin van de maand gewend waren te krijgen, pas aan het eind van de maand wordt uitbetaald. ‘De NDP heeft een rotzooi van het land gemaakt’, luidt ook een van de vele commentaren. De uitbetaling betrof namelijk een verlate uitbetaling. ‘Voor de verkiezing had je zoveel voorzieningen, je kreeg ook een gratis dokterskaart’, aldus enkele burgers die zelf een particuliere zorgverzekering moeten sluiten. De kosten daarvan liggen tussen de Srd 400 en Srd 500 per kwartaal.


ABC ging weer op pad en dit keer bij een wijkkantoor van het ministerie van Sociale Zaken, waar mensen al dagen lange...
Geplaatst door Ananta Khemradj op vrijdag 29 januari 2016

Oppositie maakt zwaar punt van vermeend vals document van Assemblee

Partijen in oppositie overwegen rechtszaak tegen griffier of voorzitter Assemblee of beiden

(Bron foto: VHP)
'Vals document opzettelijk gedaan om rechterlijke macht te beïnvloeden'


Voor de gezamenlijke oppositie staat onomstotelijk vast, dat een 'valselijk opgemaakt document' van het parlement bij de rechter is beland in de terugroepzaak van de Pertjajah Luhur (PL) Assembleeleden Raymond Sapoen en Diepakkoemar Chitan. Dit is volgens de oppositie opzettelijk gedaan om de rechterlijke macht te beïnvloeden. Maar, waarom de oppositie dit denkt is niet duidelijk. De oppositie overweegt om een strafklacht in te dienen bij de procureur-generaal. 

Tijdens een persconferentie gistermiddag, vrijdag 29 januari 2016, in het parlementsgebouw zei VHP-leider Chandrikapersad Santokhi, dat wordt bestudeerd of de voorzitter van het parlement of de griffier of beiden zullen worden aangeklaagd, zo bericht de Ware Tijd Online. Maar, eerst wordt juridisch advies ingewonnen of een een dergelijke procedure moet worden ingezet. Mogelijk komt er ook een klacht bij de Inter Parlementaire Unie, waarvan Suriname lid is.

De oppositie is woedend en bezorgd, omdat niet de authentieke besluitenlijst van het parlement voor de voornoemde rechtszaak is afgegeven, maar een vermeend vals document dat geen juiste weergave zou zijn van de besluiten van het college.

Santokhi ziet opzet in deze zaak om de rechterlijke macht op het verkeerde been te zetten, slechts om politieke redenen. Met een effectieve terugroeping van Raymond Sapoen en Diepakkoemar Chitan door hun partij de Pertjajah Luhur zou de coalitie twee ondersteuners verliezen. Om dat te voorkomen is een stuk aan de advocate van het parlement gegeven waaruit moet blijken, dat er slechts één PL-fractie bestaat waar Sapoen en Chitan deel van uitmaken.

Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons wijst de beschuldigingen categorisch van de hand. Volgens haar is er niets met het bedoelde document aan de hand. Het is een 'werkdocument' op basis waarvan de griffie zijn administratieve werkzaamheden verricht. Simons zegt pas tijdens de rechtszaak te zijn geconfronteerd met dit document. Op vragen van de Ware Tijd zegt ze dat het stuk niet op haar instructie is gemaakt, maar door het griffiepersoneel zelf.

(Red. De Surinaamse Krant/de Ware Tijd)