maandag 1 februari 2016

VHP'er Kalloe: 'Slecht beleid LVV zorgt voor verdere afgang sector'

'Vervangen deskundig kader door politieke loyalisten en vrienden leidt tot minder doelgericht beleid'


Het is geen nieuws, dat investeren thans in de agrarische sector meer dan noodzaak is. Het vereist ook geen deskundigheid om in te zien, dat de verslechterende sociaaleconomische situatie in het land ook bij de micro-, klein- en middelgroot ondernemerschap in onder andere de agrarische sector zich al doet voelen en wreken. Dat stelt het VHP-Assembleelid Jitendra Kalloe vandaag, 1 februari 2016, in het Dagblad Suriname en het bewijs ligt volgens hem in de terugval in de inzaai voor de rijstproductie ten behoeve van de voorjaarsoogst 2016 naar circa 19.000 hectare. 

'In vergelijking met de voorgaande seizoenen, ongeveer 30.000 hectare, is dit een terugval van zo'n 11.000 hectare ofwel rond de 36%. Ook in de tuinbouwwereld beginnen de productie en productiviteit af te nemen ten gevolge van verminderde exporten en een sterk verminderde lokale omzet als gevolg van de koopkrachtdaling. Een ander schoon voorbeeld is de import van slachtvee en melkpoeder voor de melkproductie, dat duidelijk een signaal is van de achteruitgang van de veestapelsector in Suriname. De stopzetting van de export van garnalen en visproducten naar Europa is eveneens een gevoelige klap voor verdere ontwikkeling en behoud van de visserijsector. Ondanks de bewustwording van beleidsmakers voor het diversifiëren van de economie door de kelderende prijzen, evenals de minder gunstige verwachtingen voor herstel van olie- en goudprijzen op korte termijn op de wereldmarkt, merken wij weinig van politieke wil, en visionair beleid voor een duurzame agrarische ontwikkeling, gericht voor het creëren van werkgelegenheid, verhogen van het exportvolume, het ontwikkelen van agrarische industrie en hogere inkomsten genereren', stelt de parlementariër.


Met het huidige beleid, met name het vervangen van deskundig kader door politieke loyalisten en vrienden, ziet Suriname volgens Kalloe een in versnelling geraakte afglijden van doelgericht beleid, dat het sociaaleconomisch getij zou moeten keren.

'Alwaar er bedreigingen zijn, zijn er ook kansen. Echter dienen deze kansen, die ruim aanwezig zijn, gesignaleerd te worden om middels een strategisch programma duurzaam te ontwikkelen voor de wederopbouw van ‘s lands economie. Het zou nooit mogen dat door gevoerd wanbeleid, bestaande productie(sub)sectoren dusdanige schade ondervinden, waardoor doelgroepen (in het bijzonder jongeren) vertrouwen erin verliezen.'

Volgens de VHP’er moet de regering nu meer dan ooit financiële middelen uit alle inkomsten genererende bronnen beschikbaar stellen om de veel belovende sectoren, zoals de agrarische sector, te doen ontwikkelen. 

'Innovatie in zowel product- als gewasdiversificatie vereist investeringen op alle vlakken, vanaf projectidentificatie, implementatie en primaire productie tot het eindproduct\de consument.
We kijken uit naar verrichtingen van de regering met betrekking tot het hervormen van haar financieel beleid, zodat geïnvesteerd kan worden in het hervormen van de economie. De agrariërs kijken vol verwachting uit per welke datum de rente op de schulden bij de verschillende banken kwijtgescholden zal worden, zoals aangekondigd door de president, zodat er wat ademruimte ontstaat voor de verdere continuering van de productie', aldus Kalloe.

Zikavirus nauwelijks van invloed op toeristenstroom naar Curaçao

Minister Rhuggenaath: 'Er is veel onjuiste berichtgeving'
 

Het zikavirus heeft tot nu toe weinig impact op de lokale toerismebranche. Dat zegt minister Eugene Rhuggenaath van Economische Ontwikkeling, aldus de Amigoe vanmiddag, maandag 1 februari 2016. In samenwerking met de het Curaçaose Toeristenbureau CTB (Curaçao Tourist Board) en belangenvereniging CHATA (Curaçao Hospitality & Tourism Association) stond hij vanochtend de pers te woord in de Tula-zaal van het Kurá Hulanda Hotel.
 
Eind vorige maand werd het eerste zikageval geconstateerd op Curaçao. Dit betrof een persoon die het virus had opgelopen in het buitenland. Een week later werd voor het eerst iemand lokaal besmet met het virus, dat wordt overgebracht door de Aedes aegypti-mug.

Deze uitbraak zorgt voor bezorgdheid, maar volgens het ministerie echter ook veel onjuiste berichtgeving. Om die reden besloten Rhuggenaath en de organisaties uit de toerismesector vandaag samen een persconferentie te organiseren, waarbij informatie werd verstrekt over de impact en de maatregelen die worden getroffen om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan.

De kleinere hotels, met minder dan veertig kamers, hebben tot nu toe negentien annuleringen gehad. Bij de grotere hotels annuleerden twaalf personen hun reservering. Dit in verband met zwangerschap, zo vertelt marketingmanager Miles Mercera (CHATA). Bij de ground tour operators kwamen er veel vragen binnen over zika, maar geen annuleringsverzoeken.

Callcenters van vliegtuigmaatschappijen hebben het ook aanzienlijk drukker met vragen van reizigers. Meerdere zwangere vrouwen hebben hun reis omgeboekt. InselAir en ArkeFly/TUI verklaarden eerder al hier flexibel mee om te gaan. KLM gaf aan dit per geval te bekijken.

CTB-directeur Hugo Clarinda meldt, dat hotels de richtlijnen van de Caribbean Public Health Agency (CarPHA) volgen. Deze richtlijnen werden medio januari verspreid door de Caribische organisatie voor de volksgezondheid. Het betreffen diverse tips over welke maatregelen hotels en reizigers zelf kunnen treffen. Zo dienen hotels en andere gastenverblijven te allen tijde geïnformeerd te zijn over de situatie rondom het virus, zodat ze de signalen en symptomen snel kunnen herkennen. Daarnaast is het belangrijk dat men zich bewust is hoe zika wordt verspreid en hoe het virus bestreden kan worden. Ook moeten hotels broedplaatsen elimineren. Reizigers worden eveneens geadviseerd geïnformeerd te blijven over het virus. Naast de lokale maatregelen werken de stakeholders daarnaast aan een internationaal bericht, zodat men in het buitenland ook op de hoogte wordt gebracht van de maatregelen die er worden getroffen.

In samenwerking met Geneeskunde & Gezondheidszaken (G&Gz) is een brochure samengesteld over voorzorgsmaatregelen tegen muggenbeten. De brochure is verkrijgbaar in het Engels en Nederlands en zal onder andere te vinden zijn in hotels en op Hato. De flyer zal ook worden vertaald naar het Spaans. Verder worden op luchthaven Hato op diverse locaties posters geplakt om reizigers te informeren. Over twee weken zal het CTB weer een presentatie geven over de cijfers.

Over de maatregelen vanuit de regering met betrekking tot het elimineren van broedplaatsen kon Rhuggenaath niet veel kwijt, daar dit niet binnen zijn portefeuille valt. Minister Siegfried Victorina van Gezondheid zou vandaag om twee uur 's middags het parlement hierover inlichten.

Curaçao - ABVO-voorzitter hekelt hoger beroep minister Jardim in zaak duurtetoeslag pensioenen

'Men houdt geen rekening ermee dat deze personen zich jarenlang voor Curaçaose samenleving hebben ingezet'


Abvo-voorzitter Wendy Calmes (Algemene Bond van Overheidspersoneel) is niet te spreken over het besluit van Financiën-minister José Jardim (namens onafhankelijk Statenlid Glenn Sulvaran) om in hoger beroep te gaan in de zaak waarin de rechter bepaalde dat de overheid pensioenen met een duurtetoeslag over 2012 met terugwerkende kracht moet indexeren. Dit schrijft vandaag, maandag 1 februari 2016, de Amigoe.

Duurtetoeslag is een aanvulling op het salaris voor het duurder worden van levensonderhoud. De duurtetoeslagregeling werd in 1943 ingevoerd. Vanaf 1968 is het gefaseerd afgeschaft. Door de jaren heeft de overheid de pensioenen met en zonder een duurtetoeslag ieder jaar geïndexeerd. In 2012 besloot de regering de pensioenen van ambtenaren met een duurtetoeslag niet te indexeren. Als reden verwees de regering naar de aanwijzing die Curaçao destijds was opgelegd. Hierdoor kon een bedrag van 4,5 miljoen gulden worden bespaard, gaf het Land aan tijdens de gang naar de rechter. De ABVO stapte namens de gepensioneerde ambtenaren naar de rechter en werd in het gelijk gesteld. De rechter constateerde dat het Land geen argument had om de pensioenen van ambtenaren met een duurtetoeslag niet en die van ambtenaren zonder een duurtetoeslag wel te indexeren.

Naar wat de ABVO nu heeft vernomen heeft Financiën-minister Jardim besloten om in hoger beroep te gaan. Calmes reageert verbolgen op dit bericht. 'Er zijn in de afgelopen periode tal van maatregelen genomen tegen gepensioneerden. Men houdt geen rekening met het feit dat deze personen zich jarenlang voor de Curaçaose samenleving hebben ingezet.'

Jardim heeft nog niet bekendgemaakt in hoger beroep te zullen gaan in deze zaak. Maar, Calmes is stellig: 'Er is geen raadsbesluit hierover. Maar wij hebben van een minister in de ministerraad begrepen, dat de minister heeft gezegd in hoger beroep te zullen gaan. Ook heeft onze advocaat per mail een bevestiging gekregen dat hij in hoger beroep gaat. Ik ben benieuwd wat de coalitiepartijen van deze actie van de minister vinden.'

Calmes stelt de actie van de minister discriminerend te vinden. 'Waarom zijn gepensioneerden weer het middelpunt? In het verleden werden zodra de salarissen van ambtenaren werden aangepast, meteen de pensioenen geïndexeerd. In 2013 besloot de regering hiervan af te stappen. De rechter heeft duidelijk aangegeven dat zij indertijd geen argumenten hadden om dit te doen', aldus de Abvo-voorzitter vanochtend.
Minister Jardim was vanochtend niet voor commentaar bereikbaar, aldus de Amigoe.

GGD Amsterdam metingen luchtkwaliteit op Curaçao uitgesteld na kritische opmerkingen premier

Nederlands ministerie van Defensie in overleg met Curaçaose regering


De start van de metingen naar de luchtkwaliteit in Julianadorp die de GGD Amsterdam in opdracht van het ministerie van Defensie in Nederland en in samenspraak met de Curaçaose autoriteiten, zou uitvoeren, is tot nader order uitgesteld. Dit naar aanleiding van de spoed persconferentie van premier Ben Whiteman (PS) afgelopen vrijdag waarin hij de GGD beschuldigde zich niet aan de afspraken te houden. De inzet van Defensie is om te bepalen wanneer de metingen dan wél kunnen plaatsvinden, aldus de Amigoe vandaag, maandag 1 februari 2016.

Defensie heeft contact gezocht met de Curaçaose regering ‘om in samenwerking en nauw overleg’ de voorgenomen uitbreiding van luchtmetingen in Julianadorp nader te bespreken, bevestigt Defensie-woordvoerster Maartje van der Maas desgevraagd. 'Aangezien er bijzondere waarde wordt gehecht aan een goede verstandhouding met Curaçao, is er contact gezocht en zijn deze gesprekken nog gaande.' Ze kon nog geen uitsluitsel geven over de uitkomsten van deze besprekingen.

Van der Maas laat verder weten, dat de inzet nu is om in samenwerking en overleg, ‘de vervolgstappen inzake de voorgenomen luchtmetingen nader uit te werken’. 'Besproken wordt op welke wijze er gezamenlijk invulling kan worden gegeven aan deze metingen.'

Defensie legde het contact naar aanleiding van de uitspraken van een ontstemde premier Whiteman, dat GGD Amsterdam de gemaakte afspraken ‘aan zijn laars lapt en op eigen houtje was begonnen met de voorbereidingen voor uitgebreide luchtmetingen op Curaçao’.

De premier gaf verder ook aan dat de meetapparatuur die de GGD voor de metingen heeft aangeschaft, afwijkt van hetgeen was afgesproken. Hij uitte ook zijn onvrede ‘over de behandeling die Curaçao krijgt van Nederland’ waarbij hij de pittige uitspraken in de Tweede Kamer over de Isla vorige week, als ‘hypocriet’ bestempelde.

Defensie-minister Jeanine Hennis-Plasschaert (VVD) kondigde eerder de komst van een technisch team van de GGD Amsterdam naar Curaçao aan. Dit team zou begin januari op het eiland arriveren en volgens de minister de meetapparatuur opzetten zodat een uitgebreid meetprogramma naar de luchtkwaliteit zou kunnen starten.

Uit de uitspraken van Whiteman valt af te leiden dat het technisch team vooralsnog niet welkom is. Van der Maas kon op de vraag of het technisch team op het eiland is geweest en mogelijk weer huiswaarts is gekeerd, geen nadere informatie verschaffen en verwees hiervoor naar de premier. Deze was vandaag helaas niet bereikbaar voor nader commentaar.

Een Defensie-woordvoerder die in Nederland met deze portefeuille is belast, benadrukt ook dat Defensie veel waarde hecht aan een goede relatie met Curaçao, en rekening houdt met de uitspraken die door de minister-president zijn gedaan. 'Om deze reden worden er nu goede gesprekken gevoerd waarbinnen het streven is om de relatie verder te bestendigen. De metingen zijn vooralsnog uitgesteld en daarover worden nu gesprekken gevoerd. Gesproken wordt over wanneer deze metingen wel kunnen plaatsvinden', aldus de woordvoerder.

Defensie-minister Hennis-Plasschaert nam het initiatief voor een extra meetpunt – op kosten van Defensie – omdat het Defensiepersoneel in Julianadorp zich zorgen maakte over de uitstoot van de Isla-raffinaderij. Defensie gaf zijn personeel in 2013 de gelegenheid om te verhuizen naar andere wijken. De opdracht voor het meetstation in Julianadorp werd aan GGD Amsterdam verstrekt, die al sinds 2009 luchtmetingen op het eiland verricht in opdracht van de Curaçaose overheid.

De Defensie-minister gaf in antwoord op een brief van de Stichting Schoon Milieu Op Curaçao (SMOC), eind vorig jaar, tevens aan dat de benodigde meetapparatuur inmiddels op het eiland gearriveerd is. 'Zoals ik aan de Tweede Kamer heb geschreven, gaat het om een breed opgezet meetprogramma. Niet alleen voor zwaveldioxide (SO2) en fijnstof, maar ook (zware) metalen, Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (PAK’s)-verbindingen en vluchtige koolwaterstoffen waaronder benzeen.' SMOC reageerde toen nog verheugd dat naast de gebruikelijke meting naar stoffen als zwaveldioxide, ook tal van andere giftige stoffen zullen worden doorgemeten.

WHO: Zikavirus wereldwijde noodsituatie

Internationale actie tegen zikavirus gaat worden versneld


De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft de uitbraak van het zikavirus vandaag, maandag 1 februari 2016,  bestempeld als een wereldwijde noodtoestand voor de volksgezondheid. Het door muggen overgebrachte virus verspreidt zich snel en kan bij ongeboren kinderen leiden tot hersenafwijkingen. Dit berichten diverse internationale media.

Door de verspreiding van het virus te bestempelen als noodsituatie wil de Wereldgezondheidsorganisatie de internationale actie tegen het zikavirus versnellen.


De Braziliaanse minister van volksgezondheid Marcelo Castro zei vandaag, dat de uitbraak van het zikavirus in Brazilië ernstiger is dan gedacht, omdat in verreweg de meeste gevallen mensen geen symptomen vertonen.

Het zikavirus kan bij ongeboren kinderen leiden tot hersenafwijkingen als microcefalie. De schedel is dan te klein waardoor de hersenen zich niet goed ontwikkelen en het kind gehandicapt kan zijn.
Volgens minister Castro zijn er inmiddels 3.700 bevestigde en vermoedelijke gevallen van pasgeborenen met hersenafwijkingen in Brazilië.

Pertjajah Luhur dient strafklacht bij OM in tegen vervalsers veel besproken vermeend vals document Assemblee

Tegen wie de strafklacht word ingediend is niet bekend


De Pertjajah Luhur (PL) dient een strafklacht in tegen degenen die valsheid in geschrifte hebben gepleegd in de kwestie van het document van De Nationale Assemblee. Na overleg met advocaat Gerold Sewcharan blijkt dat er voldoende aanleiding is om een strafklacht in te dienen bij het Openbaar Ministerie (OM). Dit beweert de PL in een vandaag, maandag 1 februari 2016, in een uitgebracht persbericht.

Het vermeende valse document was door De Nationale Assemblee verstrekt aan de advocate Nailah van Dijk in de terugroepzaak die de PL en overige oppositiepartijen hebben aangespannen. Het proces ter indiening van de strafklacht is gaande. De PL belegt woensdagmiddag een persconferentie hierover.

PL-voorzitter Paul Somohardjo stelt, dat de strafzaak bij het Openbaar Ministerie wordt ingediend tegen degenen die valsheid in geschrifte hebben gepleegd. Er zijn echter geen concrete namen genoemd.

Volgens het Wetboek van Strafrecht kan degene die schuldig wordt bevonden aan het opmaken van dit valse document een gevangenisstraf van ten hoogste vijf jaren opgelegd krijgen. Dat geldt ook voor degene die desbetreffende valselijk opgemaakt document heeft gebruikt om anderen schade te berokkenen, aldus de PL in het persbericht.

Somohardjo stelt verder, dat niemand boven de wet staat. 'Recht voor één, recht voor allen, als het een gewone burger was, zou die ook door de politie zijn ingesloten.'

Ministerie van Arbeid pakt kinderarbeid en vroegtijdige schoolverlaters aan

Minimumleeftijd voor verrichten arbeid wordt opgetrokken van 14 naar 16 jaar

(Bron foto: Ministerie van Arbeid)
Minister Moestadja spreekt met presidentiële Integraal werkgroep Kind en Jeugdbeleid


De minimumleeftijd om arbeid te verrichten in Suriname wordt opgetrokken van 14 naar minimaal 16 jaar. Tegelijkertijd zal de leerplichtleeftijd van 12 jaar zich aanpassen aan de arbeidsminimumleeftijd. De Raad van Minister heeft haar goedkeuring gegeven aan het toetreden van ons land tot het ILO-verdrag 138  - zie onderaan - (International Labour Organization), dat betrekking heeft op minimum arbeidsleeftijden. De staatsraad en De Nationale Assemblee moeten nog hun goedkeuring hierover uitspreken. Deze mededeling deed minister Soewarto Moestadja van Arbeid aan de presidentiële Integraal werkgroep Kind en Jeugdbeleid onder leiding van Lilian Ferrier die bij hem op werkbezoek was, zo bericht het ministerie vandaag, maandag 1 februari 2016, in een persbericht. 

Bij deze gelegenheid werd er van gedachten gewisseld over de integrale aanpak van beleid van de verschillende ministeries gericht op kinderen en adolescenten. Het ministerie van Arbeid richt zich op beide doelgroepen. De werkgroep heeft al een integraal beleids- en actieplan opgesteld en zorgt ervoor dat de ministeries met elkaar gaan samenwerken in het belang van de jeugd.

Ten aanzien van kinderen moet het ministerie toezien op het verbod op kinderarbeid en zorgen voor aangepaste en gemoderniseerde wetgeving op dit gebied. Maar, het ministerie vindt dat het ontmoedigen van kinderarbeid veel verder reikt dan het beleid van Arbeid. Zo zullen vanuit andere ministeries gezinnen gestimuleerd moeten worden om hun kinderen onderwijs te laten genieten, want als kinderen werken in plaats van naar school gaan zal dit armoede in stand houden.

Het ministerie weet uit ervaring dat kinderen die werken nauwelijks in staat zijn om iets aan hun situatie te veranderen. Ook zullen ze als volwassenen minder mogelijkheden hebben om bij te dragen aan de economische ontwikkeling van hun gezin en aan het land. Tegen deze achtergrond ziet Moestadja de integrale benadering vanuit verschillende ministeries als voornaamste voorwaarde om succes te kunnen boeken tegen kinderarbeid. Het in overeenstemming brengen van de leerplichtige leeftijd met de minimum-arbeidsleeftijd ziet hij als een goed voorbeeld op dit gebied.

De rode draad van deze integrale benadering is ook terug te vinden in de visie van het ministerie met betrekking tot adolescenten ofwel jongeren tussen 15 en 20 jaar. Arbeid richt zich, voor wat deze groep betreft, voornamelijk op vroegtijdige schoolverlaters door hen kansen aan te bieden op de arbeidsmarkt. Zo worden jongeren getraind in jobskills en tracht het ministerie werkzoekende jongeren te plaatsen voor jobs in bedrijven die vacatures aanbieden. Ook stimuleert het ministerie klein-ondernemerschap onder deze groep. Het ministerie is ervan overtuigd, dat er veel minder vroegtijdige schoolverlaters zich zullen aanmelden voor tweede kans onderwijs, als er al heel vroeg beleid wordt ontwikkeld voor adolescenten door de overheid.

Moestadja zal alle ondersteuning geven aan de implementatie van het integraal beleids- en actieplan van de presidentiële werkgroep. Dit document is een aanvulling op het Ontwikkelingsplan 2012-2016. De werkgroep werd in 2011 in het leven geroepen door de president van Suriname met het doel om beleid vanuit de verschillende ministeries gericht op de jeugd te stroomlijnen en te coördineren. Bij het gesprek met de minister waren ook de leden Henk Essed en Ingrid Nortan-Uden van de werkgroep aanwezig.

Kalloe (VHP): 'Politieke kopstukken sjoemelen met domeingronden van Nickerianen'

'Er moet voor eens en altijd einde komen aan grootschalige dubbele uitgifte domeingronden'


Het VHP-Assembleelid Jitendra Kalloe vindt dat er voor eens en altijd een einde moet komen aan de grootschalige dubbele uitgifte van domeingronden in het district Nickerie. Volgens de parlementariër heeft hij in de afgelopen periode alarmmeldingen van verschillende Nickerianen gehad, dat hun perceel, waarop zij jaren lang hebben gewoond, gewerkt en geïnvesteerd, op sluwe wijze is uitgegeven aan een ander. In de meeste gevallen gaat het volgens hem om gronden die door mensen met goede politieke connecties zijn afgepikt. 'Politieke toppers sjoemelen met domeingronden van Nickerianen', stelt Kalloe vandaag, maandag 1 februari 2016, in het Dagblad Suriname. 

Volgens de VHP’er heeft hij zelf gevallen ontdekt waarbij deze figuren mensen zover proberen te krijgen om goed en strategisch gelegen plaatsen, die al 30 tot 40 jaar bewoond zijn, te laten inruilen voor een perceel dat volgens hun veel groter is. 'Wat er eigenlijk gebeurt is, dat deze personen voor de gek worden gehouden. Dit, omdat er misbruik wordt gemaakt van het feit, dat niet alle burgers weet hebben over wet en recht in het land.'

Kalloe zegt, dat er zelfs gevallen zijn waarbij papieren en of beschikkingen valselijk worden opgemaakt om anderen te benadelen. Er wordt volgens hem alles aan gedaan om mensen te misleiden om de gronden over te dragen.

'Ik heb recentelijk enkele gevallen binnengekregen. Die stukken heb ik dus ook meegenomen om met de minister van Ruimtelijke ordening, Grond- en Bosbeheer te bespreken. Hierna zullen wij kijken hoe wij deze mensen bij elkaar krijgen zodat ze zelf hun zegje kunnen doen', stelt hij.

Ook Kalloe is verwikkeld in een dubbele uitgiftekwestie met NDP-parlementariër Rachied Doekhie. Hij merkt op dat er ruim 25 jaren lang activiteiten ontplooid zijn op het terrein van NV Wavebo en zonder enig schrijven of mededeling werd het wederom uitgegeven. Toen hij een hypotheekuittreksel ging halen, schrok hij zich rot. Hij merkte op dat het stuk wederom uitgegeven was. De parlementariër zegt dat hij bewijsmateriaal heeft om een  rechtszaak bij de rechter te kunnen winnen.

Tijdens de begrotingsbehandeling in het parlement heeft hij beloofd om het bewijsmateriaal aan Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons te overhandigen.

PALU voorstander meer samenhang in beleid met productie stimulerende maatregelen

'Opzetten Nationaal Investerings Fonds met een deel mijnbouw- inkomsten heeft grootste prioriteit'

Eenzijdige afhankelijkheid Surinaamse economie van mijnbouw moet doorbroken worden'

Aan de internationale neergang van prijzen van onze belangrijkste mijnbouwproducten waaronder de recente prijsdalingen van de olieprijs, kan weinig gedaan worden. Er is een economische oorlog aan de gang in de wereld en het einde is nog niet in zicht. Heel veel landen zijn in problemen aan het geraken door deze ontwikkelingen. Maar, aan de reactie van onze regering op die internationale ontwikkelingen hebben wij helemaal in ons eigen hand, aldus oud-Assembleelid Henk Ramnandanlal. En dat is nu waar een heleboel aan schort en kritiek op is, zo schrijft de partij in een vandaag, maandag 1 februari 2016, uitgebrachte verklaring.

Volgens Ramnandanlal heeft het geen nut om aan vingerwijzing te doen. We moeten lering trekken uit de maatregelen die de afgelopen zes maanden genomen zijn. Er is een aanvang gemaakt om te komen tot een breed gedragen hervormingsbeleid door het instellen van het Financieel Economisch Platform (FEP). De aanbevelingen gedaan door dit orgaan bieden goede uitgangspunten om te komen tot een breed gedragen samenhangend hervormingsbeleid. Deze hervormingen moeten goed doorgerekend worden om het gewenst effect te kunnen bereiken waarbij transparantie en versterking van het vertrouwen in de nationale economie een rode lijn zal moeten zijn.
Volgens hem zijn de afgelopen financiële maatregelen teveel genomen vanuit de bekende IMF-achtige (Internationaal Monetair Fonds) benadering: inkomsten verhogen door belastingmaatregelen en uitgaven beperken door het snijden van subsidies en andere uitgaven. Het enige wat nog ontbreekt zijn massaontslagen bij de overheid. Met de verwachtbare komende internationale ontwikkelingen en de dalende valuta inkomsten zal dit dweilen met de kraan open blijken te zijn. Op deze wijze zal uiteindelijk een stabilisatie plaatsvinden, maar de vraag is, tegen welke prijs en zal het draaglijk zijn voor de bevolking? 

Vanuit de PALU zijn reeds kanttekeningen geplaatst hierbij tijdens de eerste en tweede ronde van de begrotingsbehandelingen waarbij er continu is gepleit voor een algehele structurele hervorming. Sociale investeringen moeten hand in hand gaan met investeringen in de reële sfeer. Maar, ook hervormingen van de overheid moeten doorgevoerd worden in samenhang met hervormingen van de Surinaamse economie. De van oudsher eenzijdige afhankelijkheid van de Surinaamse economie van de mijnbouw moet doorbroken worden. Dit zal vooral moeten inhouden investeringen in de duurzame productie sectoren waarbij vooral investeringen uit het eigen land gestimuleerd zullen moeten worden. De hervormingen in de overheidssfeer zullen hierop afgestemd moeten worden door bijvoorbeeld startende ondernemers in deze sectoren belastingvoordelen en financieringsmogelijkheden te geven. Ondernemers in de duurzame productiesectoren moeten ook in staat worden gesteld de government take op brandstof terug te krijgen via hun belastingaangifte. Ook zal in beschouwing moeten worden genomen een afkooppakket voor ambtenaren die willen overstappen naar de particuliere sector en de agrarische sector.

Zeker in de productiesfeer ziet Ramnandanlal concrete mogelijkheden om binnen een jaar tot verhoging van de exporten te komen vanuit een geïntegreerde benadering. Investeringen in de agrarische sector zullen integraal moeten plaatsvinden vanaf teelt en verwerking tot de afzet in het buitenland. 

Ook voor de toerismesector geldt hetzelfde: bekende markten in het buitenland moeten gekoppeld worden aan de ontwikkeling van toeristische oorden. Ondernemers schreeuwen om financieringsmogelijkheden. Het gaat erom die projectvoorstellen te evalueren op haalbaarheid en vervolgens de noodzakelijke financiering hiervoor vrij te maken op de korte termijn. 

Het opzetten van een Nationaal Investerings Fonds met een deel van onze mijnbouwinkomsten heeft daarom de grootste prioriteit. Het belangrijkste doel daarbij zal moeten zijn het creëren en stimuleren van nationale ondernemerschap en werkgelegenheid waarmee de bevolking in staat wordt gesteld eigen valuta inkomsten te verdienen. En juist deze samenhang met productie stimulerende maatregelen zien wij te weinig in het huidige regeerbeleid waardoor het toekomstperspectief ontbreekt en het vertrouwen verder verloren gaat. In deze situatie zal het verloren gaan van een breed nationaal draagvlak en het 'ouwerwetse' geruzie in coalitie en DNA voor het te voeren beleid slechts de crisis verslechteren, aldus Ramnandanlal.

Progressieve Arbeiders en Landbouwers Unie
(PALU)
Suriname
info: www.palu-suriname.org

Medische staf AZP gaat 'ingaande 2 februari te 00.00 uur in actie'

'Medici willen uitbetaling van achterstallige honoraria voor specialistische hulp'

AZP-directeur Brahim: 'Patiënten mogen niet de dupe worden van de situatie'


De medische staf van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP) gaat vanaf komende middernacht in actie. Dit houdt in dat alleen acute zorg en opvang van cito verwijzingen behandeld zullen worden. Dit heeft de medische staf van AZP tijdens een spoed algemene ledenvergadering vandaag, maandag 1 februari 2016, besloten.

In een persbericht stelt de medische staf van het AZP ingaande 2 februari 2016 te 00.00 uur de aangekondigde en uitgestelde acties van 2 december 2015 ten uitvoer te brengen. 'Wederom betreuren wij ten zeerste, dat ons geen keuze gelaten wordt dan op deze manier de directie te dwingen gemaakte afspraken na te komen', aldus het medisch stafbestuur.

De medici willen de uitbetaling van hun achterstallige honoraria voor specialistische hulp. Er wordt maanden overleg gevoerd met de directie, maar de achterstanden worden niet ingelopen. De beloften die gedaan zijn, worden niet ingelost, stelde de medische staf eerder.

Algemeen directeur van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo, Antoine Brahim, heeft een beroep gedaan op de medische staf om af te zien van de aangekondigde acties. Brahim zegt op  Starnieuws, dat er alles aan gedaan zal worden om de continuïteit van de zorg aan patiënten te garanderen.

Volgens Brahim gaat het om het honorarium voor klinische zorg van augustus 2015 en een deel van juli. Er is ongeveer Srd 2 miljoen nodig om de specialisten voor de klinische zorg uit te betalen.

'Wij hebben keuzes moeten maken. Het is met moeite gelukt om de salarissen van het personeel en de kledingtoelage uit te betalen. Het personeel is afhankelijk van het loon, terwijl de meeste medici hun eigen praktijk hebben. Natuurlijk hebben zij recht op hun klinisch honorarium, maar wij hebben voor de meest kwetsbare groep moeten kiezen omdat het ziekenhuis niet genoeg middelen heeft om aan alle verplichtingen te kunnen voldoen', aldus Brahim.

Alle betrokkenen zijn op de hoogte van de situatie van het AZP. Er is ook een presentatie gegeven aan de vaste Assembleecommissie voor Volksgezondheid. De Assembleeleden hebben in de drie uur durende sessie inzicht gekregen in het reilen en zeilen binnen het ziekenhuis en in de liquiditeitsproblemen, zegt Brahim. Sinds de invoering van de wet Basiszorgverzekering is de situatie verergerd. Het Staatsziekenfonds is niet bij machte om de specialisten apart te betalen, zoals is vastgelegd. Nu moet het ziekenhuis de medici uit de ligdagtarieven betalen, die niet toereikend zijn.

Brahim zegt de situatie te zullen bespreken met de Raad van Commissarissen en minister Patrick Pengel van Volksgezondheid. Pengel is echter vertrokken naar een belangrijke vergadering met collega's uit Zuid-Amerika aangesloten bij MERCOSUR (Mercado Común del Sur), over het zikavirus in Montevideo, Uruguay.

'Wij moeten steeds achter geld aan om de meest noodzakelijke betalingen te kunnen verrichten. Wij lijken meer op een incassoloper', zegt Brahim. Hij zegt er alles aan te doen om de medici zo spoedig mogelijk uit te betalen, want patiënten mogen niet de dupe worden van de situatie.

Parkeren SLM Boeing 747-300 in woestijn Arizona (VS) kost Surinaamse belastingbetaler veel geld

Vliegtuig wordt zonder enig onderhoud op den duur een wrak Er heerst onduidelijkheid over de miskoop/leasing van de nieuwe Airbus 340-313 door de Surinaamse Luchtvaart Maatschappij (SLM). Critici vragen zich af waarom de SLM een nieuw contract moest gaan sluiten voor een andere kist, terwijl het staatsbedrijf al zes jaren, sinds 18 januari 2010, een Boeing 747-300 in Arizona’s Pinal Park (VS), ten noordwesten van de stad Tucson, heeft staan. De Boeing 747-300 werd in 2004 aangeschaft. 

Een andere vraag is, zo schrijft het Dagblad Suriname vandaag, maandag 1 februari 2016, waarom de SLM een Boeing 747-300 heeft aangekocht en het al na vijf jaren in een woestijn heeft laten staan. Lastiger nog is het feit dat er een mogelijkheid bestond om een back-up te hebben voor de Airbus, of zelfs een mogelijkheid om een andere lijn te openen binnen de SLM, ‘waar men lekker over heen is gegaan’.

Dat de vliegtuigen juist in gebieden als Arizona worden geparkeerd, heeft normaal gesproken te maken met het klimaat. De droge en heldere weersomstandigheden minimaliseren de kans op corrosie. Om de toestellen te beschermen tegen zand, worden ze na aankomst voorzien van een laagje latex, dat wordt aangebracht op gevoelige plekken als de motoren, het landingsgestel en ramen. Het is niet duidelijk of de kist daarheen is gezonden om op een later tijdstip in gebruik te nemen of richting de ‘boneyard’ (begraafplaats) is gestuurd.

Ewald Henshuys, ex-SLM-directeur, gevraagd naar een reactie op de ratio achter dit besluit, zwijgt er gewoon over. ‘Ik heb er niets over te vertellen. Het is achter de rug’, aldus Henshuys.

De nieuwe SLM-directeur, Louis Voigt, is zich momenteel nog aan het verdiepen in de zaken, die zich gedurende de afgelopen jaren hebben voorgedaan. Volgens hem zou het verstandiger zijn om na gedegen onderzoek en kennisneming van zaken, conclusies te trekken. ‘Ik dok niet. Ik heb alleen wat meer tijd nodig’, zegt Voigt. Hij vermeldt dat indien zaken duidelijk zijn, er zeker transparantie aan de dag zal worden gelegd.

Volksvertegenwoordiger Patrick Kensenhuis (NDP), lid van de vaste parlementaire commissie Transport, Communicatie en Toerisme (TCT), verwacht dat de Raad van Commissarissen van de SLM de ex-directeur wel ter verantwoording roept. ‘Waarom werd die Boeing niet ingezet, gezien wij momenten hadden, waarbij wij moesten uitwijken om een andere kist te huren? Het is een serieuze zaak. Het is een verloren kans. Per slot van rekening praat je ook over onze belastinggelden, die verspild raken. Los van het onderhouden, kost het parkeren van het vliegtuig de belastingbetaler al heel wat. Er is dus zeker sprake van verspilling’, aldus Kensenhuis.

Nu de kist zonder enig onderhoud zo lang in de woestijn heeft gestaan, is het volgens deskundigen eerder een wrak dan een vliegtuig. Om een wrak operationeel te krijgen, zou de SLM misschien dieper in de buidel moeten tasten.

Binda, voorzitter AKMOS: 'Alles wordt schaars en gemeenschap wordt aan haar lot overgelaten'


 'Zelfs bepaalde medicamenten zijn schaars geworden'

Zorgen bij AKMOS-voorzitter over financiële situatie bij Staatsolie


Ondernemer en voorzitter van de Associatie van Kleine en Middelgrote Ondernemingen in Suriname (AKMOS), Sham Binda, ziet de situatie in het land in de komende periode verder verergeren. 'Alles wordt schaars', stelt Binda vandaag, 1 februari 2016, in het Dagblad Suriname. De AKMOS-voorzitter zegt, dat de meeste salesmensen van de importeurs op straat geen bestellingen kunnen krijgen, omdat de Chinese supermarkthouders niet bereid zijn de spullen tegen de verhoogde prijzen op te kopen. 'Er is geen afzet in de winkel, terwijl de mensen maandelijks verschillende rekeningen moeten betalen.'

 De meeste winkels zijn volgens Binda op dit moment bomvol, omdat de consument moeilijk inkopen kan doen. Hij verwacht dat dit fenomeen ervoor gaat zorgen dat langzamerhand bepaalde merken spullen zullen afnemen of erger nog van de schappen zullen verdwijnen. Binda vindt dat importeurs inmiddels al bepaalde stappen nemen door aan te geven, dat er een bepaalde schaarste gaat zijn aan specerijen of levensmiddelen, die dagelijks door de samenleving worden gebruikt. Hij ziet dit echter als een pressiemiddel om de Amerikaanse dollars van de Centrale Bank van Suriname (CBvS) los te krijgen. De AKMOS-voorzitter vindt het ook een gevaarlijke zaak dat geen vergunningen meer verstrekt zullen worden aan winkeliers. Dit, omdat de sector al doodbloedt en het juist goed zou zijn om deze te stimuleren, immers er wordt ook gezorgd voor werkgelegenheid.


Binda benadrukt dat het nu zelf opmerkelijk is dat bepaalde medicamenten aan schaarste onderhevig zijn. 'U weet zelf dat wij een basis medische klapper hebben, maar een groot deel van de medicamenten op de klapper is niet meer te vinden.' Volgens Binda moet de patiënt uit zijn eigen zak aan de apotheek betalen, omdat de medische verzekeringen dat niet meer dekken. Hij benadrukt dat de tendens van schaarste zich in alle sectoren al voordoet, omdat wij in Suriname geen verdiencapaciteit hebben. 'Hoe gaat geloof terugkeren als dit probleem iedere keer wordt veroorzaakt?', vraagt Binda zich af.

De Akmos-man zegt verder, dat de huidige ontwikkelingen in de oliesector al indicaties geven dat Staatsolie in grote problemen kan geraken. Het gaat volgens hem immers om de aflossing van grootschalige schulden in Amerikaanse dollars, terwijl deze dollars niet eens te vinden zijn. 'Staatsolie heeft schulden. Als zij haar brandstof aan lokale mensen verkoopt, gaat zij alleen Srd’s ontvangen. Dat betekent dat zij haar schulden in vreemde valuta niet kan betalen.' Binda benadrukt dat hij echt zijn hart vasthoudt met betrekking tot de obligaties van Staatsolie. 'Het bedrijf staat straks echt in het rood en goed in het rood ook als de olieprijzen verder blijven dalen. Het punt is dat wij nu regelrecht afdalen naar daar waar er geen plannen zijn, waarbij men zegt hoe Suriname op kort termijn snel geld kan verdienen. Welke branches of actoren kunnen wij inzetten om direct geld te verdienen?', aldus Binda.

Binda voorziet al grotere erupties in de komende maanden. 'Het volk is voldoende geschoold en wij zijn geen analfabeten. Mensen begrijpen zelf dat langzamerhand alles schaars zal worden.'

Hij verwacht de erupties al binnen de eerste zes maanden dit jaar. 'Voor juni ga je zien wat voor erupties er gaan komen. Wij kunnen het niet zonder Amerikaanse dollars doen. Voor alles moeten wij spullen uit het buitenland halen. Hierbij is vreemde valuta vereist.' Binda ziet het wantrouwen van het volk al in president Desi Bouterse, die zich steeds verschuilt en zich alleen maar met populistische plannen bezighoudt. De gemeenschap is volgens Binda aan haar lot overgelaten.

Hira doet verslag van bezoek aan marrondorpen in boven Suriname en inheemse dorpen in Marowijne

'Ik heb vaker iemand moeten omarmen om te troosten'

'Mijn bezoeken in het binnenland hebben me vervuld van verdriet en pijn'


Afgelopen week ben ik doorgegaan met bezoeken aan dorpen in het binnenland. Ik heb enkele marrondorpen in boven Suriname en inheemse dorpen in Marowijne bezocht. De verhalen die ik hoor zijn letterlijk om te huilen. Grote mannen in het binnenland barsten in tranen uit als ze vertellen over hun traumatische ervaringen tijdens de oorlog. Ik heb vaker iemand moeten omarmen om te troosten, alus Sandew Hira (Dew Baboeram) vandaag, maandag 1 februari 2016, op Starnieuws, zijn spreekbuis in het 'Bouterse-getuigenis-project'.

Wat moet je doen als plotseling in je buurt militairen of Jungle Commando’s verschijnen die op elkaar schieten? Je beseft nauwelijks wat het betekent om een permanent gevoel van onveiligheid en angst te hebben. Een kapitein van een Inheems dorp in Marowijne – kapitein Gunter van Erowarte – schetst het beeld: 'Je hoort dat er geschoten wordt bij Stolkertsijver, maar je denkt dat het nog ver weg is. Maar elke dag komen de gevechten dichterbij. Bovendien horen we dat de Jungle Commando’s vertellen dat Bouterse half-inheems is en zij dus de Inheemsen een lesje zullen leren en ze willen uitmoorden.'

Een man uit het Inheemse Alfonsdorp vertelt hoe de oorlog de verhoudingen tussen de inheemsen en marrons verpest heeft: 'Vroeger gingen we goed met elkaar om. De jongeren voetbalden met elkaar. We respecteerden elkaar. Soms als we groot wild hadden gevangen, dan deelden we dat. We zijn verschillend in cultuur, maar we leefden in vrede met elkaar.'

Kapitein Gunter vertelt een vreselijk verhaal over drie inheemse vrouwen die door het Jungle Commando gevangen zijn genomen, verkracht werden en vervolgens gebonden werden en op de weg moesten liggen. Er werd een truck gebracht die ze overreed waardoor ze een gruwelijke dood vonden. Een andere man vertelt over twee jongens die werden aangehouden door het Jungle Commando met hun bootje. De JC’s namen de motor in beslag en vermoordden één jongen. Zijn penis werd afgesneden en in zijn mond gestopt. De andere kon vluchten.
Oorlog betekent dat burgers de eerste slachtoffers worden. Het leger voerde zuiveringsacties uit. Er werden pamfletten uitgedeeld met de mededeling dat de mensen zich uit het gebied moeten verwijderen. Maar, waar moet je gaan?

Een inheemse man vertelt over zijn vluchtverhaal: 'Ik was amper twintig. Toen we hoorden dat we weg moesten, raakten we in paniek. Wat moet je meenemen? Kleding voor onderweg, hangmatten om in het bos te slapen en voedsel. Moet ik mijn diploma’s of eigendomsbewijs van mijn huis en grond meenemen voor het geval mijn woning wordt vernietigd en ik later mijn leven weer moet opbouwen? Alles wat je meeneemt is een last. Mijn zieke moeder moesten we op onze rug dragen. Soms maakten we een draagbare hangmat waar ze in ging liggen, terwijl wij vervolgens liepen door het bos. Waar ga je naartoe? Overal dreigt er oorlog, dus proberen we naar Frans-Guyana te vluchten. In het bos regent het. Je maakt provisorische afdakjes. Het eten dat je hebt meegenomen is snel op. Je kunt niet gaan jagen en vissen, want je bent op de vlucht. Als we ergens overnachten dan hebben we te weinig hangmatten, dus moeten de sterke mannen staan of ergens zitten, terwijl de kinderen slapen. Je hebt steeds honger.”
Veel inheemsen weten Frans-Guyana te bereiken, maar daar zijn ze ook niet veilig. Want ook daar zijn er leden van het Jungle Commando die het op de inheemsen hebben gemunt.

Ook het leger heeft zich schuldig gemaakt aan misdaden tegen inheemsen. Een zuiveringsactie betekent dat iedereen die geen gehoor geeft aan de oproep om het dorp te verlaten, een potentiële vijand is. Een man vertelt hoe hij het dorp niet durfde te verlaten, want hij had vee dat verzorgd moest worden. Hij werd door een legereenheid gevangen genomen samen met zijn moeder en twee zussen van 12 en 15 jaar. Hij werd geblinddoekt en vastgebonden. Zijn moeder en zussen zijn verkracht door de militairen.
Als ik met de mensen praat voel je het enorme verdriet in de woorden, de ogen en de houding. Ze hebben diepe trauma’s opgelopen en niemand heeft al die jaren naar ze omgekeken.

De inheemsen leggen een verband met 500 jaar kolonialisme. Dit is hun land, hun eigendom. Dat is van ze gestolen. Van al het goud, de bauxiet en olie die van hun land wordt weggehaald, ontvangen ze geen cent. En ze moeten nog steeds vechten om hun grondrechten erkend te krijgen.
Inheemsen in andere landen zijn ze voorgegaan en ze hebben gewonnen. In 1971 heeft de Amerikaanse regering 1 miljard Amerikaanse dollar en 18 miljoen hectare land teruggegeven aan de inheemsen in de staat Alaska. In Canada is in 1999 een wet aangenomen om land terug te geven aan de inheemsen, die daar First Nation worden genoemd. Het gaat om land waar nota bene olievoorraden en andere mineralen in de grond zitten.

Oorlog is niet alleen geweld waarbij mensen op elkaar schieten. Oorlog vernietigt fysieke en sociale infrastructuur. Het vernietigt de verhoudingen tussen mensen. Het schept ook een grote onrechtvaardigheid. Waar blijft de rechtstaat als het gaat om arme mensen die moeten toezien hoe hun familie wordt vermoord? Waar zijn de juristen, de mensenrechtenactivisten als het gaat om eenvoudige mensen, die niet prominent zijn, maar ook menselijke waardigheid en menselijke gevoelens kennen?

Zij moeten toekijken hoe hun leed wordt ontkend en als het bekend gemaakt wordt eenvoudigweg verder verzwegen wordt.
Mijn bezoeken in het binnenland hebben me vervuld van verdriet en pijn. Een vrouw uit het binnenland stuurde me een brief via een contact. Op 13 juni 1987 gingen haar man en zoon een kennis en haar broer helpen met verhuizen op Victoria. Ze zijn door het Nationaal Leger vermoord. Ze heeft de lijken nooit gevonden. Ze is naar de Memre Boekoe kazerne geweest waar ze wel een trouwring en horloge terugkreeg, maar niemand kon vertellen waar haar familie ligt begraven.
Ze vraagt mij om hulp.

Afgelopen week had ik de eerste vergadering met het Comité Nabestaanden en Slachtoffers van Politiek Geweld. Voor hen ligt een belangrijke taak om erkenning te vragen voor het leed van mensen die tot nu toe geen stem hebben gehad. Die erkenning ligt ook in het helpen van deze dame om te weten waar haar man en zoon liggen begraven, zodat ze dertig jaar later alsnog een bloemetje kan leggen bij het graf.
Ik hoop dat het Comité vanuit de bevolking gesteund kan worden om haar werk voor erkenning te kunnen doen.

Sandew Hira

Jogi (VHP): 'Toen Cyriel Daal bezig was, sprak Bouterse ook stoere taal'

'Is hij de enige persoon die goed is in het land, die alles weet en informatie heeft?'


Het VHP-Assembleelid Mahinder Jogi vraagt zich vandaag, maandag 1 februari 2016, in het Dagblad Suriname hardop af, of president Desi Bouterse de enige persoon in Suriname is die nooit een fout maakt en alles over het reilen en zeilen van het land af weet. 

'Vanaf de middelbare school observeer ik meneer Bouterse. Is hij de enige persoon die goed is in het land? Is hij de enige persoon die alles weet en informatie heeft? De president zou zich beter kunnen concentreren op de financiële malaise. Het was ooit in de 80’er jaren, dat mensen een invasie in Suriname zouden plegen en werden er toen een anti-interventiecommissies opgericht. Toen Cyriel Daal en Maurice Bishop in Suriname bezig waren, had Bouterse ook stoere taal gesproken.'

Daal was een Surinaamse vakbondsbestuurder. Hij was één van de vijftien tegenstanders van het regime-Bouterse, die 8 december 1982 werden omgebracht. De bond verzette zich in 1982 onder zijn voorzitterschap fel tegen de revolutie van Desi Bouterse. Toen Bouterse op 30 oktober van dat jaar Maurice Bishop ontving, de leider van Grenada, riep Daal een staking uit. Het vliegtuig van Bishop moest in het donker landen en het diner dat Bouterse voor zijn gast had laten organiseren, verliep bij kaarslicht omdat het elektriciteitsbedrijf staakte.

De volgende dag vonden twee massabijeenkomsten plaats, één van de militairen en één van de Moederbond. De militairen hadden gezorgd voor gratis openbaar vervoer, opdat hun bijeenkomst – met Bishop als eregast – door veel mensen zou worden bezocht. Dit gratis openbaar vervoer werd echter door de aanhangers van de Moederbond gebruikt om massaal de bijeenkomst van hun bond te bezoeken. De vakbondsbijeenkomst trok tien maal zoveel mensen als de meeting van de militairen. Bishop was woedend en vond Bouterse veel te soft. Bouterse voelde zich door Daal tegenover Bishop in zijn hemd gezet en zou in het openbaar hebben gezworen de vernedering ‘contant’ te zullen terugbetalen.

Jogi benadrukt, dat het staatshoofd moet nalaten bepaalde uitspraken te doen, omdat deze hem belachelijker naar buiten maken en indien zaken mislopen, in verdere problemen zullen zetten.

Het siert de president van het land volgens Jogi niet om zulke verregaande uitspraken te doen over de rechterlijke macht, dat de minister van Justitie en Politie, die ondergeschikt is aan de president, zelf aanvoelt dat dit niet kan en op een heel zachte manier hem terugfluit.

'Alleen de interventie van minister Jennifer van Dijk-Silos van Justitie en Politie geeft aan dat de president scheve schaats heeft gereden. Stel dat het waar zou zijn! Ik ben er wel helemaal van overtuigd, dat het niet waar is. Dan heeft de president andere mogelijkheden en andere kanalen om dit te bespreken en bespreekbaar te maken. Het schijnt een gewoonte in dit land te zijn geworden. De president belegt een persconferentie en geeft af op mensen die niet naar zijn pijpen willen dansen. Hoefdraad geeft mensen er van langs dat zij in de fout zijn. Welke cultuur hebben wij? Soms krijg je wel het gevoel dat wij terug zijn in een machtsstaat. De president heeft zich bezondigd door uitlatingen richting de rechterlijke macht te doen. De hele case is dat het 8 decemberstrafproces weer wordt opgestart en dat de president hoofdverdachte daarin is. Welke buitenlander komt hier bemoeien in jouw parket? President, mi e begi yu, tap nanga deng sani. Het is doorzichtig', aldus Jogi.

Leerkracht die leerling (6) 1e klas aan stoel vastbond zit thuis

Moeder 'ondeugend' jongetje sprak met leerkracht af dat hij hardhandig mocht worden aangepakt

Volgens moeder is de zaak opgeblazen door ouders overige leerlingen: 'Zij maken er een heisa van'


De vrouwelijke leerkracht die twee weken geleden een jongetje van zes jaar in de eerste klas op een stoel vastbond, is thuis gezet door de Stichting Rooms Katholiek Bijzonder Onderwijs (RKBO). De handeling kan volgens RKBO-directeur Ricardo Kenswil niet door de beugel. De onderwijzeres wordt niet ontslagen. 'Zij wordt verder begeleid. Er zal haar bijgebracht worden hoe met bepaalde situaties om te gaan. Als haar attitude is veranderd, zullen wij kijken hoe wij haar kunnen inzetten', zegt hij, zo bericht de Ware Tijd vandaag, maandag 1 februari 2016.

Kenswil zegt, dat het RKBO met alle betrokkenen heeft gesproken. Daaruit is onder meer naar voren gekomen, dat de moeder van de leerling met de leerkracht had afgesproken dat haar zoon hardhandig aangepakt mag worden, omdat hij 'ondeugend' is. 'Dit maakt de zaak gecompliceerd, maar tactisch pedagogisch is dat niet verantwoord', aldus de RKBO-directeur.

Ook blijkt uit het onderzoek, dat de leerkracht vaker over de schreef is gegaan, maar dat de schoolleiding heeft verzuimd dit aan het RKBO te rapporteren. 'Wij hebben die informatie nooit eerder gehad.'

De moeder van het jongetje reageert nuchter op het gebeurde en zegt dat de zaak is opgeblazen door de ouders van de overige leerlingen in de klas. Zij ergert zich eraan, dat de ouders er zo'n heisa van maken, terwijl zij er geen probleem mee heeft. De klagende ouders vinden echter niet alleen de handeling tegen de jongen verschrikkelijk, maar ook het feit dat hun kind het heeft moeten zien keuren ze af.

Vissers in Nickerie zien vangsten door aanhoudende droogte afnemen

Door NDP'er Doekhie toegezegde beheersautoriteit Bigi Pan en controlepost zijn woorden gebleven


Door de aanhoudende droogte hebben vissers in het district Nickerie het moeilijk. Het waterpeil in het Bigi Pan-gebied is gezakt naar veertig centimeter, waardoor omliggende gebieden niet meer te bereiken zijn per boot. Beroepsvissers in het Bigi Pan-gebied vangen minder vis dan normaal. Ook collega’s die afhankelijk zijn van vangsten bij de samenvloeiing van de Nickerie- en de Corantijnrivier zien hun vangsten afnemen, zo bericht de Ware Tijd vandaag, maandag 1 februari 2016.

Om het hoofd boven water te houden moeten vissers naar andere mogelijkheden uitkijken. Visser Kenneth Manbodh, zegt, dat los van de klimatologische omstandigheden, de gevolgen van de recente verhogingen door de koersontwikkeling zwaar drukken op de winsten. 'Er zijn dagen dat wij zonder vis terugkomen', zegt hij.

De situatie in de pan is altijd al zorgwekkend geweest, ondanks dat onlangs nog op twee locaties in de Ramdienkreek dammen zijn opgeworpen om waterverlies tegen te gaan. Chanderbhan Dwarka, coördinator Natuurbeheer in Nickerie, noemt de situatie in de pan 'niet stabiel'. Door de lage waterstand is bijvoorbeeld het Jamaerkanaal moeilijk bevaarbaar.

Om verdere uitdroging van de pan tegen te gaan moet de overheid maatregelen treffen. 'Er moet een systeem worden ingebouwd waardoor bij vloed het rivierwater de pan kan binnenstromen', zegt Dwarka.

Parlementariër Rachied Doekhie (NDP) beloofde tijdens vorige regeerperiode, dat er een beheersautoriteit in het leven zou worden geroepen om de activiteiten in het Bigi Pan-gebied te ordenen. Er zou ook een controlepost worden opgezet bij de ingang van de pan waar bezoekers zich zouden moeten melden alvorens het gebied te mogen betreden.

De bewoners wachten daar nog steeds op.

SWM verlaagt boete van Srd 60 voor niet tijdige betaling naar Srd 25

SWM-directeur: 'Wij moeten mensen niet straffen, omdat zij laat zijn met betalen'

 
Veel sociaal zwakkeren zijn niet in staat de Srd 60 boete te betalen om over schoon en veilig drinkwater te kunnen beschikken. 'Daarom is het besluit genomen om dit bedrag te brengen naar Srd 25 per vandaag, 1 februari 2016,' zegt de directeur van de Surinaamsche Waterleiding Maatschappij (SWM), Marlon Oosterling, op Starnieuws.

De SWM-directeur, die vorige maand het roer heeft overgenomen bij het staatsbedrijf, geeft aan dat bij de NV Energiebedrijven Suriname (EBS) klanten ook Srd 25 betalen als hun stroom wordt afgesloten. 'Wij moeten mensen niet straffen, omdat zij laat zijn met betalen. Het is belangrijk dat mensen toegang tot water hebben. Veel mensen zagen de leidingen door om toch nog aan water te kunnen komen. Hierdoor lijdt het bedrijf nog meer schade', aldus Oosterling.

'Water is van levensbelang en moet toegankelijk zijn voor eenieder. De SWM moet er meer aan doen om ervoor te zorgen dat mensen op tijd hun rekening betalen', vindt Oosterling. Hij stelt, dat bij de EBS per klant wordt aangegeven dat er een rekening open staat. De klanten krijgen een sms. 

'Wij zijn nog niet in staat om die service te verlenen, want daarvoor moet geïnvesteerd worden. Op dit moment hebben wij onvoldoende middelen om alles wat nodig is aan te schaffen. Wij werken ernaar om alvast een algemene sms te sturen naar de klanten om hen eraan te herinneren dat de waterrekening betaald moet worden.'

Wat vele burgers al jarenlang niet doen, verandert niet van ene dag op andere door een zikavirus

Mensen werken niet mee om broedplaatsen muskieten te verwijderen en voorkomen'De overheid moet maar komen spuiten, tegen het zikavirus.' Dat is de houding die is waargenomen in de samenleving bij inspecties, zegt Astracia Warner, hoofd van de Milieu Inspectie. 'We merken dat mensen over het algemeen geïnformeerd zijn, maar de instructies niet voldoende opvolgen', zegt ze vandaag, maandag 1 februari 2016, in de Ware Tijd. 

Het ministerie van Volksgezondheid heeft zaterdag in de Domineestraat in Paramaribo mondeling informatie verstrekt aan burgers over het virus en er werden zo'n drieduizend folders uitgedeeld aan voorbijgangers.

Warner beweert, dat het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg (BOG) nog vóór de eerste zikamelding in Suriname al actief in het veld was om informatie te verstrekken. Bij herinspectie bleek echter, dat niet veel met de informatie was gedaan. 'De samenleving leeft met de verwachting dat de overheid moet spuiten en het grofvuil moet ophalen. Daar willen we van af, iedereen moet meewerken om de broedplaatsen te vernietigen.' 

 Maar, het ministerie en haar BOG zouden moeten weten, dat al vele, vele jarenlang burgers nauwelijks hun percelen onderhouden, schoonmaken en ontdoen van broedplaatsen van muskieten. Kijk naar de autowrakken her en der op en voor percelen, autobanden, gedumpte petflessen en ander grof- en kleinvuil waarin water blijft staan en mooie broedplaatsen creëren voor de muskiet. De burger leert niet en kan niet steeds met de vinger wijzen in de richting van de overheid, het BOG.

De veel gestelde vraag tijdens de informatieverstrekking in de Domineestraat ging over zwangere vrouwen en het virus. Inmiddels is ook in Suriname het advies gegeven dat het beter is om in deze periode niet zwanger te raken. In Suriname zijn vier mensen overleden met klachten die teruggebracht kunnen worden tot zikaklachten.

De districtscommissariaten van Paramaribo en Wanica hebben in totaal 115 bestuursambtenaren beschikbaar gesteld voor de zikacampagne. De minister is gisteren vertrokken naar een spoed zikavergadering in Montevideo, Uruguay, van de ministers van Volksgezondheid van MERCOSUR-lidlanden (Mercado Común del Sur).

NVD informeert - voorkom ZIKA
Ten behoeve van onze algehele bevolking is het van belang dat we er alles aan doen om de invloed & verspreiding van ZIKA te minimaliseren. Bekijk daarom onze infomercial zodat ook u weet welke maatregelen u kunt nemen om uzelf en uw gezin te beschermen tegen ZIKA. Bekijk de website voor meer informatie op: http://bit.ly/1ZVExEs #NVDinformeert #Suriname
Geplaatst door Nationale Voorlichtingsdienst Suriname op donderdag 28 januari 2016

(Red. De Surinaamse Krant/de Ware Tijd)

VHP-congres keurt statutenwijzigingen goed - 256 Stemmen voor, geen tegenstem en een onthouding

Santokhi: 'De VHP zal het alternatief moeten zijn en de redding voor Suriname'

(Bron foto: VHP)

Tijdens het gisteren gehouden bijzondere congres van de VHP  is de statutenwijzing goedgekeurd met 256 stemmen voor, 0 tegen en 1 onthouding. VHP-voorzitter Chandrikapersad Santokhi zei, dat beloofd was dat de partij getransformeerd en een sterkere basis gegeven zou worden. Hij stelde, dat er een deskundig team aanwezig is om een strategie te ontwikkelen naar de verkiezingen van 2020 of eerder. 'Er is ook een deskundig team dat werkt aan het crisisplan om Suriname te redden middels het dragen van regeerverantwoordelijkheid. De VHP zal het alternatief moeten zijn, de VHP zal de redding moeten zijn voor Suriname', sprak Santokhi, aldus Starnieuws vandaag, maandag 1 februari 2016.

Santokhi gaf enkele voorbeelden van de verdere uitbouw en versterking van de democratie in de partij en haar structuren. Elk orgaan dat stemgerechtigd is in het partijcongres, zal voorafgaand aan de vergadering, intern moeten overleggen voor standpunten en/of besluitvorming. De vergadering van het partijcongres zal voortaan plaatsvinden met een eigen congresbestuur.

Er komt de mogelijkheid om geschillen tussen partijleden of organen intern te beslechten door een bemiddelingscommissie. De financiële aangelegenheden over het beheer en de controle van de partij zijn aangescherpt. De taken van de partijraad zullen ondergebracht worden bij het partijcongres en de raad houdt als orgaan op te bestaan. Alle partijorganen, leden en sympathisanten worden klaargestoomd tot krachtige, professionele en integere leden.

Aan het einde van zijn toespraak zei Santokhi, dat Suriname een sterke leiding, een sterk bestuur, crisismanagement en vertrouwen nodig heeft. VHP is volgens hem het alternatief.

'Wij zullen als partij alle voorbereidingen treffen om middels regeerverantwoordelijkheid de verschillende crises aan te pakken. Wij moeten ons intern en extern klaarmaken voor de volgende verkiezing, om als grootste partij uit de bus te komen.'

'Dit is niet waar achter ik sta en ik keur het gedrag van mijn dochter ernstig af'

Aankomend korpschef Daniel: 'Schade tegenpartij zal ik wel zelf moeten betalen'

Dochter Daniel veroorzaakt, zonder in bezit rijbewijs, aanrijding met dienstauto moeder


'Dit is niet waar achter ik sta en ik keur het gedrag van mijn dochter ernstig af. Ik zal dan ook niets ondernemen en het onderzoek en de afhandeling overlaten aan de politie, om het geheel volgens de regels te laten verlopen. De schade die aan de tegenpartij is aangericht zal ik wel zelf moeten betalen.' Zo reageert aankomend korpschef Agnes Daniel van het Korps Politie Suriname vandaag, maandag 1 februari 2016, in de Ware Tijd, op de aanrijding die haar negentienjarige dochter vrijdag heeft veroorzaakt met de dienstauto van haar moeder.

Daniel zegt, dat haar dochter zonder haar medeweten het dienstvoertuig bestuurd heeft. 'Ik was in het buitenland op dienstreis en ben zaterdag in de vroege ochtend in Suriname teruggekeerd. Toen heb ik gehoord wat zich heeft afgespeeld.'

Aan haar werd gerapporteerd dat haar dochter, die geen rijbewijs heeft, het dienstvoertuig heeft bestuurd en daarbij tegen een stilstaand voertuig is gereden. Twee agenten die in de omgeving gingen op de klap afg en hebben de zaak meteen opgenomen.

De dochter gaf een andere familienaam dan die van haar moeder op. Zij gaf - naar later bleek - bij de opname van het geval door de politie haar tweede voornaam op. Een medewerker van de korpschef heeft ter plekke de jongedame gezegd naar huis te gaan, met de mededeling dat hij de zaak zou afhandelen op het bureau. Daar bleek dat het ging om het dienstvoertuig van de korpschef en dat de bestuurster haar dochter was. Voor Daniël komt dit gebeuren ongelegen, immers zij wordt 12 februari officieel aangesteld als korpschef.

Cambiohouders tevreden over hun eigen valuta-actie

Vereniging van Cambiohouders reageert met persbericht op vele kritieken op haar optreden


Ondanks de enorme lawine aan kritiek, kan door de Vereniging van Cambiohouders worden gesteld, dat het beoogde doel van de valuta-actie is bereikt. De wisselkoersen hebben een significante terugval gemaakt en er is een zekere rust op de valutamarkt wedergekeerd. Dit schrijft de vereniging vandaag, maandag 1 februari 2016, in een persbericht. De koers op straat is Srd 5.20 voor een Amerikaanse dollar Voor de actie van de cambiohouders, werd meer dan Srd 5.50 voor de Amerikaanse dollar neergeteld.

Starnieuws schrijft te hebben vernomen, dat de Vereniging van Cambiohouders doorgaat met een tweede tranche. Er wordt al een inventarisatie gehouden bij bedrijven voor Srd 4,95 voor de Amerikaanse dollar. De eerste tranche van ongeveer 10 miljoen Amerikaanse dollar wordt afgerond.

De Vereniging van Cambiohouders reageert in haar persbericht, hieronder, op de kritiek die is losgebarsten toen bekend werd gemaakt welke actie ondernomen zou worden.

'Naar aanleiding van uitspraken gedaan door de voorzitter van de Vereniging van Cambiohouders in het kader van de bijdrage welke de cambio’s wensten te leveren aan het omlaag brengen van de op hol geslagen wisselkoersen, is een storm van kritiek losgebarsten vanuit diverse geledingen van onze gemeenschap. Deze actie welke de cambio’s op eigen initiatief en met ondersteuning van de Surinaamse Post Spaarbank hebben opgezet, heeft heel veel stof doen opwaaien, waarbij niet is geschroomd door de critici, om het cambiowezen te criminaliseren en de bedoelde actie als een mogelijke witwas-operatie te brandmerken.

Doelbewust heeft de vereniging gemeend een onmiddellijke mediastilte in acht te nemen daar elk woord of uitleg verkeerd kon worden gecommuniceerd naar de gemeenschap met mogelijke onvoorspelbare gevolgen voor zowel de sector als voor de verdere wisselkoersontwikkelingen. De spontaan opgezette actie vanuit de cambio’s heeft geheel geen schimmig, crimineel of geheimzinnig karakter zoals het vertaald is naar de gemeenschap.

Men is genoegzaam bekend dat het cambiowezen onder streng toezicht staat van de Centrale Bank en dagelijks alle transacties moeten worden verantwoord middels rapportages van zowel de aankoop als verkoop van valuta. Conform de wet–en regelgeving zijn alle persoons- en bedrijfsgegevens van zowel de aanbieders als de kopers van valuta via het cambiowezen, voldoende bekend bij de Centrale Bank en toch gaat men geheel hieraan voorbij, waarbij ook zeer ernstige ongefundeerde verdachtmakingen zijn geuit.

Ter bescherming van de privacy en overige persoonsgegevens, zal en kan het cambiowezen nimmer ertoe overgaan de namen van haar cliënten openbaar te maken. Door te zeggen dat de bron vanwaar de valuta zou worden gewonnen geheim is, betekende niks meer of minder dan dat zowel de valuta-aanbieders als kopers recht hebben op bescherming van hun privacy en zulks te allen tijde gewaarborgd moet blijven.

Dagelijks, ondanks de terugvallende inkomsten van onze exportproducten en inkrimping van onze economie, wordt er nog altijd tussen de 1 tot 2 miljoen in valuta verhandeld op onze lokale valutamarkt en met deze kennis van de markt is door de cambio’s gemikt om binnen een termijn van maximum acht 8 dagen, de gevraagde $ 13 miljoen bijeen te harken.

De dagelijkse instroom van valuta als uitvloeisel van onder andere remittance (ten behoeve van familie-en gezinsondersteuning- en het plegen van kleine investeringen in Suriname) is ondanks de terugval van onze exportproducten vrij stabiel te noemen en vormt deze nog steeds een belangrijke valutabron voor de cambio’s.

Een oprecht opgezette actie om de valutarush te doen stoppen en het leven van alledag beheersbaar te houden voor alle Surinamers, is helaas in een zeer negatieve context geplaatst, hetgeen ten zeerste wordt betreurd door het cambiowezen.

Het cambiowezen zal zich ook nimmer lenen om wet- en regelgeving te overtreden of zich bevoegdheden aanmatigen welke haar niet toekomen. Ondanks de enorme lawine aan kritiek, kan door de vereniging worden gesteld dat het beoogde doel van de valuta-actie is bereikt, doordat de wisselkoersen inderdaad een significante terugval hebben gemaakt en een zekere rust op de valutamarkt is wedergekeerd.'

Luik op kruitkamer Fort Beekenburg op Curaçao

Luik aangebracht voor veiligheid bezoekersOp de kruitkamer op de toren van Fort Beekenburg is zaterdag een stevig hardhouten luik geplaatst. Daarmee is het gevaar geweken dat bezoekers van het Fort door het gat naar beneden vallen. 'Dat is in het verleden al eens gebeurd. Het slachtoffer liep al fotograferend achteruit', laat François van der Hoeven, vrijwilliger van het project Beekenburg, weten, zo bericht het Antilliaans Dagblad vandaag, maandag 1 februari 2016.

Nu het Fort en de omgeving er weer netjes bij liggen trekt het ‘meer bezoekers dan ooit’.

Het maken en plaatsen van het luik was mogelijk met de steun van Vereniging Onze Vloot, afdeling Curaçao.

Op de foto Rensly Simon (links) die het luik maakte en vrijwilligers Gerda Gehlen, Michael Newton en Gerald Fraai.

Nieuwe gemengde meldkamer voor Korps Politie Curaçao, brandweer en ambulancedienst

Het gaat om 'mission-critical' communicatie- apparatuur en maakt van speciaal netwerk gebruik


Zenitel Caribbean en minister van Justitie Nelson Navarro (PAIS), samen met minister van Financiën José Jardim, hebben een vijfjarig contract getekend voor de levering van een nieuwe meldkamer en digitale radiocommunicatie aan het Korps Politie Curaçao (KPC), de brandweer en ambulancedienst. Het contract behelst de levering van een nieuwe gemengde meldkamer en 650 Motorola radio’s en accessoires, alsmede de radioservice en het onderhoud hiervan, aldus het Antilliaans Dagblad vandaag, 1 februari 2016. 

Het gaat om zogeheten ‘mission-critical’ communicatieapparatuur, die gebruik maakt van een speciaal netwerk en altijd functioneert; ook in het geval van grootschalige evenementen of van calamiteiten en rampen. Met de nieuwe generatie Tetra-radio’s zal het voor de instanties makkelijker worden de radio’s te managen en voor ongewenste personen moeilijker worden het systeem te misbruiken. De digitale radiocommunicatie zal volledig encrypted (versleuteld) worden en gebruikers zullen persoonlijk moeten inloggen om geautoriseerd te worden.

'Het nieuwe contract bevestigt het vertrouwen van de Curaçaose overheid in Zenitel Caribbean en Chuchubi; het KPC en Zenitel Caribbean hebben altijd goed kunnen samenwerken, en zullen dat ook de komende vijf jaar weer blijven doen', aldus Bert Schreuders, directeur van Zenitel Caribbean.

Volgens Justus Martens en Erik Baas, partners in het Curaçao Growth Fund (CGF), bevestigt de ondertekening van dit contract ook dat de aankoop door CGF van Zenitel Caribbean ‘een goede beslissing’ is geweest.

'Wij als nieuwe aandeelhouders van Zenitel zijn erg blij met het wederom in het bedrijf gestelde vertrouwen en zullen zorgen dat dit wordt terugbetaald in de vorm van snelle investeringen in het upgraden van het Chuchubi-netwerk.'

Zenitel Caribbean is regionaal marktleider op het gebied van kritische communicatie en is al meer dan 80 jaar gevestigd op Curaçao en de voormalige Nederlandse Antillen. Het bedrijf opereert onder andere het Tetra Chuchubi-netwerk op zeven eilanden. Zenitel Caribbean heeft 30 personeelsleden, waarvan 20 werkzaam zijn op Curaçao.

Carnaval op Curaçao is losgebarsten

Optocht van kinderen luidt het carnaval in

(Bron foto: Radio Mas99)

Met glitter, glamour en felle kleuren is het carnaval gisteren losgebarsten. Zoals altijd gebeurde dat met de optocht van de kinderen. Volgens de politie is de Kinderparade rustig en zonder incidenten verlopen, zo bericht vandaag, maandag 1 februari 2016, het Antilliaans Dagblad.

Het Openbaar Ministerie laat weten geen enkele boete te hebben gegeven of dagvaarding te hebben opgelegd in het kader van de actie ‘Aktua robes, sintié un bes’.

De carnavalsvierders krijgen een paar dagen de tijd om bij te komen, maar vrijdagavond gaat het feest weer verder met de Tienerparade.

Bándabou viert zaterdag carnaval en zondag is vanaf tien uur 's morgens de Gran Marcha. De dag erna is het afscheid van het Kindercarnaval en dinsdagavond wordt het carnavalsfeest afgesloten met de Lichtjesparade en het verbranden van de pop Momo.


Kaya kòra yen yen di koló i ambiente.... Marcha Hubenil 2016 a hasi su entrada den Rodeweg aki serka nos...i mas ku klaro bo radio Mas 99 tei pa dunabo asta un pida imagen di e beyesa di marcha aki... TUNE IN na bo radio Mas 99 pa mas detaye...
Geplaatst door Radio Mas99 -Official Site op zondag 31 januari 2016

Oud-Assembleevoorzitter Wijntuin: 'Aanzien parlement behoorlijk gedevalueerd'

'Alles wat gebeurt vindt zijn grondslag in onder meer het 8 decemberstrafproces'


Er zijn toen Emile Wijntuin parlementsvoorzitter was, eind jaren '70 van de vorige eeuw, zeker ook uitglijpartijen in het parlement geweest, maar nooit heeft een parlementariër een ander voor viswijf uitgemaakt of de voorzitter beschuldigd van fraude. Zo reageert de politicus in ruste vandaag, maandag 1 februari 2016, in de Ware Tijd, op wat zich afgelopen week in De Nationale Assemblee(DNA) heeft afgespeeld.

De ondervoorzitter van DNA, Melvin Bouva (NDP), maakte het NPS-fractielid Patricia Etnel buiten de vergadering om uit voor viswijf en er werden krachttermen gebruikt. Een en ander werd ook nog eens door NDP-Assembleelid Stephen Tsang met een mobiele telefoon gefilmd waarna het binnen een kwartier al op Facebook verscheen, tot groot ongenoegen van NPS-voorzitter Gregory Rusland, die spreekt van een dieptepunt in de parlementaire geschiedenis van Suriname.

'Met deze gebeurtenissen is het aanzien van het parlement behoorlijk gedevalueerd en de aangerichte schade is moeilijk te herstellen', zegt Wijntuin. Hij voorspelt dat de schade zelfs blijvend zal zijn, ook al zouden parlementariërs elkaar hun verontschuldigingen aanbieden.

Wijntuin benadrukt dat DNA al geen fraai aanzien had en dan komt dit nu ook erbij. De oud-politicus voorspelt dat het einde lang niet in zicht is. Voor de oud-parlementsvoorzitter is er alle reden om bezorgd te zijn welke kant het opgaat met het wetgevend college.

'Vandaag hoor je over fraude bij DNA, wie weet morgen bij de rechterlijke macht en overmorgen hoor je over de kerk. Dan ben je de kluts helemaal kwijt.' Wijntuin constateert een devaluatie van de normen en waarden in de Surinaamse samenleving die zich ook in het parlement aan het afspiegelen is. De recente ontwikkelingen bestempelt hij als een 'lelekoe'.

Alles wat gebeurt, vindt volgens hem zijn grondslag in onder meer het 8 decemberstrafproces. 'Men moet zich realiseren dat 8 december ons zal blijven achtervolgen, totdat Vrouwe Justitia een uitspraak zal hebben gedaan.'

(Red. De Surinaamse Krant/de Ware Tijd)