dinsdag 2 februari 2016

EBS heeft nieuwe Raad van Commissarissen

Patrick Peneux geeft leiding aan nieuwe Raad


De nieuwe Raad van Commissarissen van de NV Energiebedrijven Suriname (EBS) is zondag aangetreden tijdens een algemene vergadering van aandeelhouders. De raad wordt geleid door Patrick Peneux, broer van de minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, Robert Peneux.

In de nieuwe raad hebben verder zitting Kathleen Kraag-Brandon,(plaatsvervangend voorzitter, Sharmila Dwarka, secretaris, en de leden Darmdew Chotkan en Ronald Pansa, zo laat het bedrijf vandaag, dinsdag 2 februari 2016, in een persbericht weten.

De installatie vond plaats in het bijzijn van de nieuwe EBS-directie en minister Regilio Dodson van Natuurlijke Hulpbronnen. De vorige Raad van Commissarissen, onder leiding van Iwan Krolis, heeft vijf jaar aangezeten en zal de opgedane kennis ten dienste stellen van de nieuwe voorzitter, aldus de EBS in haar persbericht.

Alleen ABOP-marrons maken zich druk om gebruik woord 'marrongeboefte' door minister Van Dijk-Silos

Waterberg (BEP): 'Alleen zij die vinden dat ze wel geboefte zijn, nemen er aanstoot aan'

Linga (NDP): 'Oppositie wil politiek scoren'
 

Coalitieparlementariërs van marronafkomst nemen, in tegenstelling tot hun collega’s van de oppositie, geen aanstoot aan de woorden ‘marrongeboefte’ van minister Jennifer van Dijk-Silos. De minister van Justitie en Politie gebruikte deze woorden tijdens de begrotingsbehandeling in december toen parlementariër en ABOP-voorzitter Ronnie Brunswijk constateerde, dat zonder grondige reden zijn partijaanhangers uit hun functie worden ontheven op het ministerie. 

Volgens hem zou Van Dijk-Silos het gemunt hebben op marrons. 'Ik kan er niets aan doen, indien men geboefte marrons heeft geplaatst op het ministerie en dat ze daardoor ontheven zijn', was haar reactie.

NDP-parlementariër Erwin Linga uit Sipaliwini stelt dat de oppositie, door aanstoot te nemen aan de woorden, politiek wil scoren. 'Ze maken van een mug een olifant. Hun doel is om de minister weg te hebben en ze misbruiken alles om dat doel te bereiken.'

De ABOP-fractie eist verontschuldigingen van Van Dijk-Silos. Linga wil daarover zijn mening niet geven. 'Of er een verontschuldiging moet komen, hangt af van de minister. Dat ga ik niet bepalen.'

BEP-parlementariër Celsius Waterberg is nuchter. 'Ik ben geen boef en mijn mensen ook niet. Alleen zij die vinden dat ze dat wel zijn, nemen er aanstoot aan. Geboefte komt overigens in alle etnische groepen voor.' Waterberg had liever dat de minister concreet was geweest in haar bewoording. 'Ze moest duidelijk zeggen dat ze het over mensen van de ABOP heeft.'


NDP-parlementariër Frederik Finisie, uit Brokopondo, heeft de bewindsvrouwe persoonlijk om nadere uitleg gevraagd over de door haar geuite woorden, nadat NDP-aanhangers van marronafkomst dat van hem vroegen.

'Zoals ik het heb begrepen heeft de minister het niet over de totale marrongemeenschap gehad, maar alleen over degenen die werkzaam zijn op het ministerie en dat heeft ze mij ook uitgelegd. Ze heeft beloofd dat nader te zullen uitleggen in het parlement.' Finisie vindt het daarom niet nodig dat de minister zich verontschuldigt.

Curaçao Post International werkt aan nieuwe opzet 'community boxes'

Cpost hoopt met introductie Cboxes op hele eiland 4 miljoen gulden te besparenCuraçao Post International (Cpost) is op dit moment bezig met een nieuwe opzet voor de community boxes, de centraal gelokaliseerde postbussen in wijken op het eiland. Dit bevestigt de nieuwe interim-directeur van Cpost, Andy Luisa, aldus de Amigoe vandaag, dinsdag 2 februari 2016.
 
De introductie van de community boxes (Cboxes) was een van de maatregelen waarmee het noodlijdende bedrijf sinds vorig jaar probeert haar uitgaven te verlagen. Met de introductie van Cboxes over het hele eiland hoopt CPost een bedrag van 4 miljoen gulden te kunnen besparen. In eerste instantie kwam er een Cbox-complex bij het postkantoor van Groot Kwartier. Later ook in Marchena.

Alle community boxes staan onder 24 uurs cameratoezicht en tot nu toe hebben zich geen incidenten voorgedaan. Het was de bedoeling dat er in de eerste proeffase in nog twee andere wijken community boxes zouden komen. Maar er is volgens Luisa voor een nieuwe opzet van het project gekozen.

De nieuwe opzet is gekozen op voorstel van minister Suzy Camelia-Römer (Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning, PNP). De minister stelde voor om het project kleinschaliger te maken. 'Haar ministerie was bezig met het opzetten van zes nieuwe pleinen in een aantal wijken op het eiland. Zij stelde voor dat wij van deze nieuwe pleinen gebruik zouden maken, om ze zo meer bij een gemeenschap te betrekken. Wij vonden het een goed idee en zijn hier nu mee bezig.'

Er zijn veel voordelen verbonden aan de nieuwe kleinere opzet, aldus Luisa. Hij wijst op het feit dat de Cboxes nu meer deel gaan uitmaken van een gemeenschap, ze zullen komen op kleinere locaties waar mensen zich begeven, terwijl het toezicht ook verbeterd zal zijn.

Het gaat nu beter met Cpost, stelt Luisa. Hij wijst erop dat in 2014 het bedrijf een verlies leed van 5,7 miljoen gulden. In 2015 daalde dit verlies, volgens de eerste voorlopige cijfers tot zo’n 1 miljoen gulden. De verbetering van de financiële positie van het bedrijf is ingegeven door tal van nieuwe activiteiten die het bedrijf is gaan ontwikkelen om de daling van zijn inkomsten te kunnen compenseren.

'We hebben in de afgelopen periode gemerkt dat wij steeds minder post bezorgen. Maar, wij constateren dat in de regio de terugval nog groter is. Blijkbaar maken nog steeds veel mensen en bedrijven op het eiland gebruik van de post om hun brieven te bezorgen. Maar het is niet meer wat het geweest is.'

Om extra fondsen te generen is Cpost bezig met allerlei extra activiteiten. Luisa wijst in dit verband naar onder meer PuntoMio, waarmee klanten op Curaçao producten in de Verenigde Staten of Canada kunnen bestellen. De interim-directeur wijst erop dat Cpost bezig is om het concept in de regio uit te breiden. Hij wijst in dit verband naar uitbreiding op Aruba, St. Maarten en de BES-eilanden en nu zelfs Colombia. Terwijl Cpost tevens in gesprek is over het opzetten van een soortgelijk product dat op Cuba is opgericht. Hij wijst ook naar een project in de vrije zone en zeevrachttransport als middelen om extra fondsen te genereren.

Luisa is sinds gisteren actief als interim-directeur bij Cpost. Hij is door de Raad van Commissarissen (RvC) aangewezen als directeur nu het bedrijf tijdelijk geen directeur meer heeft. Hij volgt Franklin Sluis op, die directeur van het Bureau Telecommunicatie, Post en Utiliteiten (BTPU) is geworden. Luisa is sinds 2009 werkzaam bij Cpost als financieel directeur. Met het vertrek van Sluis is hij nu op interim-basis doorgeschoven naar de directeursfunctie, totdat de aandeelhouder, de overheid, een besluit heeft genomen over de aanstelling van een nieuwe directeur.

Patrouillevliegtuig Kustwacht Curaçao spot barkje met motorpech voor kust Aruba

Zr.Ms. De Zeven Provinciën neemt scheepje op sleep naar Aruba


Het Dash-8 maritiem patrouillevliegtuig van de Kustwacht zag gisteren een barkje, de ‘JM’, met voortstuwingsproblemen. Het vaartuig lag op dat moment 10 mijl ten westen van Aruba, aldus de Amigoe vandaag, dinsdag 2 februari 2016.

De Zr. Ms. De Zeven Provinciën, het stationsschip in het Caribisch gebied, werd naar de locatie gedirigeerd om te helpen. De bark werd op sleeptouw genomen en meegesleept tot vlak bij de kust van Aruba ter hoogte van Baracadera, waar een andere bark de ‘JM’ heeft overgenomen en naar binnen gesleept.

Curaçao's minister van Justitie Navarro wil vier tijdelijke brandweerlieden te Barber

'De brandweerpost bij Barber is een acuut probleem, dat te lang heeft geduurd'


Justitie-minister Nelson Navarro (PAIS) gaat morgen in de Raad van Ministers voorstellen om tijdelijk vier brandweermannen in Barber te plaatsen. Zij zullen moeten rouleren met collega’s van andere brandweerposten. In de tussentijd zou moeten worden gewerkt aan het werven en opleiden van twintig brandweerlieden, zodat over tien maanden Bándabou een eigen brandweerpost kan krijgen. Dit heeft de minister aangegeven tijdens een gesprek met leden van Fundashon Vishon Bándabou (ViBa), zo bericht de Amigoe vandaag, dinsdag 2 februari 2016. 

Indien het voorstel wordt goedgekeurd streeft brandweercommandant Elvin Regina ernaar dat de vier tijdelijke personeelsleden per 15 februari geplaatst worden bij Barber.

Navarro gaf tijdens het gesprek aan, dat hij van het probleem af weet sinds hij in 2013 minister werd. 'De brandweerpost bij Barber is een acuut probleem, dat te lang heeft geduurd. Het feit dat er bij de post geen personeelsleden en ook geen goed functionerende brandweerwagen aanwezig zijn, kan zo niet doorgaan', aldus Navarro. Hij geeft aan dat de Raad van Ministers een beslissing over deze situatie moet nemen.

De afgelopen jaren is Bándabou erg gegroeid qua bewoners en de regering moet een inhaalslag doen om de nodige instanties op Bándabou te plaatsen, zegt Navarro. Hij geeft ook aan dat er al brandweermateriaal beschikbaar is om mee te kunnen werken.

ViBa-leden zijn tijdens het gesprek met verschillende voorstellen naar voren gekomen om dit probleem op te lossen. Een van de punten betreft het meer ‘overtime’ laten draaien door de huidige brandweermannen van de verschillende locaties. Brandweercommandant Elvin Regina geeft aan dat hij niet kan garanderen dat er over drie maanden nog mensen zijn om ‘overtime’ te blijven draaien. Hij denkt dat er de eerste maanden zonder probleem gewerkt kan worden, maar als de personeelsleden veel overwerken worden ze moe en zullen er ziekmeldingen komen, zo denkt hij.

Tevens geeft Regina aan dat er geld beschikbaar moet zijn om het overwerk te kunnen betalen. 'Het budget voor overwerk komt op 1,5 tot 2 miljoen gulden per jaar', aldus Regina.

ViBa-lid Tirso Petroudis geeft aan dat als het brandweerpersoneel weet dat er gewerkt wordt aan een oplossing, ze mogelijk zullen overwerken tot de tien maanden voorbij zijn. Volgens Petroudis zijn de brandweerleden die woonachtig zijn op Bándabou, bereid om over te werken om hun wijk te helpen.

Na afloop van de ministerraad zal de uitkomst aan de ViBa-leden gecommuniceerd worden, zo heeft de minister aangegeven. Indien het voorstel goedgekeurd wordt, zal Regina op korte termijn een lijst maken met de diensten waar het personeel werkzaam moet zijn.

Braziliaanse president Rousseff: 'E is geen gebrek aan geld om zikavirus te bestrijden'

Volgens WHO raken 1.5 miljoen mensen besmet in BraziliëBrazilië zal alle noodzakelijke financiële middelen inzetten om het zikavirus te bestrijden. De Brazilianen zetten vooral in op het afrekenen met de grootste boosdoener, de mug die het virus overbrengt. Dat zei president Dilma Rousseff vandaag, dinsdag 2 februari 2016, bij de opening van het Braziliaanse parlementaire jaar in de hoofdstad Brasilia.
 
Rousseff verzekerde de beide kamers van de volksvertegenwoordiging dat er geen gebrek aan geld is. Fondsen zijn zeker noodzakelijk, nu de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft berekend, dat in Brazilië 1,5 miljoen mensen besmet zullen raken.


De president zei, dat Brazilië samen met de Verenigde Staten werkt aan de ontwikkeling van een vaccin tegen zika, het virus dat zo goed als zeker schedel- en hersenafwijkingen bij baby's veroorzaakt.

In Chili werd dinsdag bij een man voor het eerst het zikavirus vastgesteld. Deze man was juist teruggekeerd uit Colombia, waar het virus al langer circuleert.

(Red. De Surinaamse Krant/Telegraaf)

Ashwien Kanhai benoemd tot honorair-consul Sri Lanka in Suriname

Benoeming door Sri Lanka's ambassadeur Jayasuriya uit BrasiliaAshwien Kanhai is vandaag, dinsdag 2 februari 2016, benoemd tot honorair-consul van Sri Lanka in Suriname. Ambassadeur-generaal Jagath Jayasuriya, de niet-residerend ambassadeur van Sri Lanka in Suriname, heeft hem benoemd.

Jayasurya heeft zijn standplaats te Brasilia, de hoofdstad van Brazilië.

Suriname en Sri Lanka zijn in 2014 bilaterale relaties aangegaan. De Sri Lankese ambassade heeft in 2014 de benoeming van Kanhai geïnitieerd. Ambassadeur Jayasurya hoopt, dat de nieuwe honorair-consul zich zal inzetten om de bestaande relatie tussen Suriname en Sri Lanka te verstevigen.

Sri Lankese ondernemingen zijn al geïnteresseerd in de kokosindustrie in Suriname. Kanhai zal zich beijveren om binnenkort de Sri Lankese keuken naar Suriname te brengen met een foodfestival. Hij zegt dat hij daarbij het belang van de samenwerking tussen Sri Lanka en Suriname vooropstelt.

(Red. De Surinaamse Krant/Starnieuws)

Lijkschennis en mogelijk necrofilie leiden tot vele speculaties en verzinsels op social media

'Ik heb hier geen woorden voor, zelfs iemand die geestelijk gestoord is, doet dit niet'

(Bron foto: Anthony Janki/de Ware Tijd)
Status politieonderzoek naar dader(s) lijkschennis niet duidelijk


Het komt vaker voor dat graven worden opengebroken in Suriname, veelal om het plunderen van waardevolle goederen waarmee de overledene wordt begraven, zoals sieraden. Ook voor botten in verband met occulte praktijken worden graven regelmatig geschonden, zo schrijft althans de Ware Tijd vandaag, dinsdag 2 februari 2016.

'Men steelt zelfs gouden tanden. Maar, dit maken wij voor het eerst mee in Suriname', zegt een veterane geestelijk leider, die anoniem wenst te blijven. Hij doelt daarmee op het lugubere incident van afgelopen weekend waarbij het afgelopen vrijdag ter aarde bestelde lichaam van de 35-jarige A.R.P. opgegraven werd.

Ook Irwin Goedhart, gran brada van de afleggersverenigingen, kan zich niet voorstellen dat iemand of meerdere mensen, hiertoe kan of kunnen overgaan. 'Ik heb hier geen woorden voor. Zelfs iemand die geestelijk gestoord is, doet dit niet.'

Er wordt natuurlijk volop op social media gespeculeerd over de doeleinden van de daders, van satanisme tot necrofilie, ook wordt gerept over een sekte. De gekste en meest bizarre verhalen doen de ronde onder mensen die graag van alles verzinnen en van dit afschuwelijke misdrijf een item voor speculatie en verzinsels maken, zonder enig oog en gevoel voor de nabestaanden van het slachtoffer te hebben.

Overigens kan de politie dergelijke speculaties de kop indrukken en zelfs voorkomen, door op tijd met mededelingen via persberichten naar buiten te treden. Maar, tot nu toe heeft de politie geen enkel bericht naar buiten gebracht en wordt door burgers en media vooral afgegaan op die geruchtenstroom en daardoor kunnen allerlei indianenverhalen de wereld in worden gebracht. Zo gaat vandaag het gerucht dat een arrestatie is verricht en dat het zou gaan om een wachter van de begraafplaats.....

'In dergelijke gevallen is de dader, of daders, behoorlijk roekeloos geweest met de eigen gezondheid', zegt de gran brada.

Het lijk werd zaterdagmiddag ontdekt op de begraafplaats Hodi Mihi Cras Tibi en was deels ontkleed. Er is mogelijkerwijs zowel sprake van lijkschennis als grafschennis, omdat niet alleen het graf, maar ook het lijk mogelijk is beschadigd. Aangezien het lijk half naakt werd ontdekt bestaat het vermoeden dat er seks is  gepleegd met het lichaam.

De geestelijke zegt, dat voor de familieleden van de overledene dit ongetwijfeld een pijnlijke zaak moet zijn. 'Na een begrafenis wordt immers echt afscheid genomen van de persoon die is overleden en beginnen de nabestaanden met het verwerkingsproces. Maar, om in minder dan vierentwintig uur met zo iets gruwelijks  geconfronteerd te worden zal ongekend pijnlijk zijn', vermoedt de geestelijke die ervaring heeft met het begeleiden van mensen tijdens het rouwproces.

Naast emotioneel leed, komen er volgens hem ook extra financiële kosten om het stoffelijk overschot opnieuw te begraven. 'Ik zou de nabestaanden willen adviseren om met liefde de overledene opnieuw naar de laatste rustplaats te brengen. Daarnaast zou ik ze willen verzoeken om de dader of daders van deze gruweldaad te proberen te vergeven. God zal te zijner tijd verantwoording hiervoor opeisen.'

De familie van de overleden vrouw wenst de pers en dus ook de redactie van de Ware Tijd, begrijpelijkerwijs, niet te woord te staan. Pers zou uit fatsoen de nabestaanden sowieso met rust moeten laten. Iedereen kan zich indenken hoe de familie zich deze dagen moet voelen.

Letitia Pinas, woordvoerder van het Korps Politie Suriname (KPS), laat weten dat de zaak door de afdeling Kapitale Delicten van de politie wordt onderzocht. Tot en met gisteren geen details bekend over het verloop van het onderzoek.

(Red. De Surinaamse Krant/de Ware Tijd)

Oppositiefracties verlaten huishoudelijke vergadering Assemblee

Oppositie gekant tegen besloten behandeling kwestie vermeend vals document

Gajadien (VHP): 'Coalitie wil geen voortzetting begrotingsbehandeling, maar bespreking Terugroepwet'


De oppositionele fracties VHP, ABOP en NPS, hebben de huishoudelijke vergadering van De Nationale Assemblee (DNA) vanmiddag, dinsdag 2 februari 2016, verlaten. Dit gebeurde bij het agendapunt waarbij Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons informatie zou verschaffen over het vermeende vals document dat verstrekt is aan advocate Nailah van Dijk. De oppositie vindt dat deze kwestie niet in een besloten vergadering aan de orde gesteld moet worden. De zaak werd afgelopen donderdag in het openbaar behandeld. De Pertjajah Luhur nam op voorhand al niet deel aan de huishoudelijke vergadering vanmiddag, omdat De partij een strafklacht bij het Openbaar Ministerie heeft ingediend tegen DNA vanwege het zogenoemde valse document.

Ronnie Brunswijk, fractievoorzitter van de ABOP, vindt dat het kwaad al is geschied door de wijze waarop deze zaak in de openbare vergadering van donderdag is besproken. Als er nu informatie gegeven wordt en correcties gepleegd worden, moet dat volgens hem in het openbaar gebeuren.

Asiskumar Gajadien, waarnemend fractieleider van de VHP, beweert dat de coalitie de begrotingsbehandeling niet wil voortzetten. Er wordt voor gekozen om eerst de Terugroepwet tegen het licht te houden. Gajadien benadrukt dat er grote problemen zijn. Zo zijn extra middelen nodig om het zikavirus te bestrijden. De economie verkeert in een precaire situatie. De begrotingsbehandeling moet worden voortgezet, vindt de oppositie.

De Terugroepwet wordt al toegepast om Raymond Sapoen en Diepakkoemar Chitan terug te roepen, zeggen Brunswijk en Gajadien. Gajadien voert aan, dat de wet niet met terugwerkende kracht kan worden toegepast. Net als bij het doordrukken van de Amnestiewet, wil de coalitie ook weer interveniëren in een zaak die onder de hamer is bij de rechter. De oppositie vindt dat het nu geen prioriteit is om aan reparatie van de Terugroepwet te werken. Gajadien zegt verder, dat gedaan wordt alsof de oppositie het griffiepersoneel de schuld geeft van valsheid in geschrifte. Volgens de oppositie heeft de leiding van het parlement misbruik gemaakt van haar macht.

Brunswijk meent dat Sapoen en Chitan alle steun krijgen van de coalitie. Hij haalt aan, dat vanaf het begin duidelijk is dat het tweetal is overgelopen. Er is ook apart onderhandeld met de president bij de vorming van de regering. Sapoen krijgt spreektijd van de NDP. Nu Sapoen en Chitan nattigheid voelen, zeggen ze dat zij de Pertjajah Luhur zijn, aldus Brunswijk, die vindt dat de Assembleevoorzitter zich steeds mengt in de discussies en niet boven partijen staat.

Assembleelid Patricia Etnel (NPS) stelt, dat oppositieleden vaak de ruimte niet krijgen om hun mening te uiten in De Nationale Assemblee. Zij is van oordeel, dat ruimte moet worden geboden aan Assembleeleden om hun visie en standpunten kenbaar te maken. 'Wij gaan niet mee knikken dat alles in orde is. Wij zijn geen ja-knikkers.'

Mathoera (VHP): 'Brute moord op onschuldige burgers moet stoppen'

'Mensen moeten in hun woning beschermd zijn tegen criminelen en niet in angst leven'

'Minimaal 20 jaar moet de straf zijn voor rovers die bewoners overvallen en verwonden of doden' - Mathoera wil compensatie voor slachtoffers


Het VHP-Assembleelid Krishna Mathoera (VHP) zegt vandaag, 2 februari 2016, in het Dagblad Suriname, dat de brute moord op vrouwen moet stoppen. Ondanks de vele veiligheidsvoorzieningen die burgers treffen, blijkt dat ze niet veilig zijn in hun woning.

'Mensen moeten in hun woning beschermd zijn tegen criminelen en niet in angst leven. Een woning moet de veiligste plek worden. Minimaal 20 jaar moet de straf zijn voor rovers die in woningen overvallen plegen met zwaar lichamelijk letsel en de dood tot gevolg. Deze brute gasten moeten niet in aanmerking komen voor gratie en voorwaardelijke invrijheidstelling. Hun bezittingen moeten geconfisqueerd worden en ze moeten ook hun leven lang de schade, die ze aanrichten aan de samenleving, betalen', stelt de politica.

Volgens haar moet er financiële compensatie komen voor slachtoffers van ernstige misdrijven.

'De samenleving moet beschermd worden. De brute overval op het echtpaar Sharma in de ochtend van zaterdag 30 januari, waarbij zij in hun slaap werden overvallen en mishandeld door vier mannen en mevrouw Mahadew vermoord werd, moet aanleiding zijn voor de minister van Justitie en Politie om kordaat acties te ondernemen', aldus Mathoera.

Dronken automobilist zonder rijbewijs ramt EBS-paal omver

Automobilist moet geldboete voldoen en schade EBS-mast vergoeden


De bestuurder van een Toyota Vitz heeft gistermorgen op de Warakoeweg te Livorno een elektriciteitsmast van de EBS omver gereden (zie foto - Bron: Dagblad Suriname). Uit het politieonderzoek blijkt dat de bestuurder met enkele vrienden was gaan ‘chillen’, zo schrijft het Dagblad Suriname vandaag, dinsdag 2 februari 2016. 

Hij reed over de Warakoeweg en iets voorbij het voetbalveld verloor hij de controle over het stuur en reed vervolgens een EBS-mast omver. Ten tijde van het ongeval zaten drie personen in de wagen, inclusief de bestuurder.

Op aanvraag van de politie kon de bestuurder gevraagde autopapieren niet overleggen. Hij was ook niet in het bezit van een rijbewijs. Bovendien reed hij onder invloed van alcoholhoudende drank, maar omdat er geen sprake was van zwaar lichamelijk letsel, werd hij niet in verzekering gesteld.

Hij zal een forse boete moeten betalen voor de overtreding en ook voor de schade aan de EBS-mast. Op het rijden zonder geldig rijbewijs staat een boete van Srd 750.

Voorzitter Landbouwcoöperatie Kwatta verwacht daling groenteprijzen

Bajnath: 'Mensen brengen deze situatie in politieke sfeer, als 't niet goed gaat, plaatst men het in de schoenen van de regering'
 

Vergeleken met oktober en november vorig jaar zijn de prijzen van groente op de markten iets gestegen. De voorspelling was, dat de kleine regentijd ertoe zou leiden, dat de prijzen zouden dalen, maar de aanhoudende weersomstandigheden laten echter het omgekeerde zien. In de maand januari, wanneer in normale gevallen de kleine regentijd heerst, was het vrij droog. Dit leidde tot schaarste en vervolgens stijging van de prijzen van bepaalde groentesoorten, zoals tomaat, bloemkool en boulanger. Gisteren zag het weer er anders dan droog uit, zo schrijft vandaag, 2 februari 2016, het Dagblad Suriname.

Volgens Wim Bajnath, voorzitter van Landbouwcoöperatie Kwatta, zal, indien dit weer aanhoudt, de consument binnenkort minder betalen voor groente.

De prijs van groente is inherent aan vraag en aanbod. Hiervan uitgaande zou er volgens Bajnath helemaal niet moeten worden gesproken over een link met de economische situatie in het land. Als de boer ziet dat hij niet eens het arbeidsloon kan halen uit de oogst, zal de hij zijn groenten te velde laten.

‘Mensen brengen deze situatie in de politieke sfeer. Eenmaal het al niet goed gaat, plaatst men het in de schoenen van de regering. Maar, we moeten eens eerlijk tegen over elkaar zijn. In augustus en september was groente verschrikkelijk duur. Toen had de devaluatie nog niet plaats gevonden', zegt Bajnath.

De munt heeft een bepaalde waarde. ‘Als de boer plant tegen de tijd dat de Amerikaanse dollar  bijvoorbeeld Srd 3,50 was en de dollar op een bepaald moment Srd 5 is, kijkt men of het lonend is om te oogsten als er een overaanbod is. Het kan zijn dat men het minimum optrekt naar een hoger niveau. Wat men vroeger voor Srd 3,50 lonend vond, zal tegenwoordig voor Srd 5 niet lonend zijn. Dit zijn de enige dingen waar de boer rekening mee zal houden. Voor de rest heeft het allemaal te maken met vraag en aanbod’, aldus Bajnath.

Politie hoopt met behulp van een bril dader moord op Sharon Cairo (19) te vinden

Bril gevonden op locatie waar lichaam meisje werd gevonden


In het politieonderzoek naar de dader van de op 26 november vorig jaar om het leven gebrachte 19-jarige Sharon Caïro werd tijdens het onderzoek op de plaats van het misdrijf, aan de  Vredeslustweg 1, een bril gevonden en in beslag genomen. De bril is niet van haar afkomstig, dus bestaat het vermoeden, dat die van een mogelijke dader is, zo bericht de afdeling Public Relations van het Korps Politie Suriname vandaag, dinsdag 2 februari 2016. 

In deze zaak zijn personen opgebracht voor verhoor, maar nog geen verdachten aangehouden.

De politie doet hierbij een beroep op de gemeenschap om alle informatie die kan leiden tot het achterhalen van de eigenaar van de bril door te spelen via de telefoonnummers 403645; 403252 of 402736.

PL-fractie neemt niet deel aan Assembleevergadering over vermeend vals document

'Wij hebben geen behoefte aan informatie uwerzijds in het geheim in een huishoudelijke vergadering'


De fractie van de Pertjajah Luhur (PL) in De Nationale Assemblee neemt niet deel aan de huishoudelijke vergadering vanochtend, dinsdag 2 februari 2016, waarin de ophef rond het vermeend vals document van het parlement staat geagendeerd. Dit heeft fractieleider Paul Somohardjo schriftelijk meegedeeld aan Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons, aldus Starnieuws.

Somohardjo zegt in reactie op Starnieuws, dat dit besluit genomen is, omdat de PL het Openbaar Ministerie heeft gevraagd om een strafrechtelijk onderzoek in te stellen naar het document van De Nationale Assemblee dat in de rechtszaal is gebruikt. De PL blijft erbij, dat het om een vervalsing van een officieel besluit gaat van De Nationale Assemblee.

'Wij hebben geen behoefte aan informatie uwerzijds in het geheim in een huishoudelijke vergadering', schrijft fractievoorzitter Somohardjo aan de Assembleevoorzitter. 'Straks worden de besluiten toch weer verdraaid, zoals dat gebeurd is met de vergadering van 23 juli 2015. Op die vergadering is nooit het besluit genomen dat er twee fracties zijn van Pertjajah Luhur', aldus Somohardjo op Starnieuws.

De andere oppositionele fracties wonen de vergadering wel bij. 'Zij gaan luisteren wat de voorzitter te vertellen heeft', zegt Somohardjo.

Staking personeel 's Lands Hospitaal wordt gecontinueerd

'Wij wilden meewerken aan termijnbetaling kledingtoelage, maar door verdeel en heers directie is dit mislukt'


Bond eist ook vervanging stichtingsbestuur en directie ziekenhuis


De leden van de bond bij 's Lands Hospitaal hebben besloten hun staking voort te zetten tot er een oplossing is gevonden voor de uitbetaling van de kleding- en prestatietoelage. De bond eist ook, dat het stichtingsbestuur en de directie van de ziekeninstelling vervangen worden. Zij zouden de hoofdschuldigen  zijn voor de problemen waarmee het ziekenhuis te kampen heeft.

Bondsvoorzitter Imro Edam zegt vanochtend, dinsdag 2 februari 2016, op Starnieuws dat de ochtendploeg net als gisteren het werk neergelegd heeft. De middag- en avonddienst functioneren. De centrale keuken en couveuse afdeling hebben dispensatie. Het werk op de kinderafdeling wordt verricht als een zondagsdienst.

'Wij weten ook dat het ziekenhuis in rode cijfers is. Daarom wilden wij meewerken om de kledingtoelage in kavels uitbetaald te krijgen. Door verdeel en heers van de directie is dit mislukt. Nu willen de leden dat de betaling gelijk plaatsvindt', zegt Edam.

Voor de uitbetaling van de kledingtoelage is Srd 1,6 miljoen nodig. Met de prestatietoelage zou ongeveer Srd 3 miljoen gemoeid zijn.

Bij het ziekenhuis zijn ruim 700 personeelsleden in vaste dienst, terwijl ook circa honderd studenten verbonden zijn aan de instelling.

De leiding van het ziekenhuis heeft gisteravond een onderhoud gehad met de vakbond en Ronald Hooghart, voorzitter van de Centrale Landsdienaren Organisaties, CLO. Edam hoopt vandaag nog te vernemen hoe de problemen opgelost gaan worden.

Verkoop tweedehands auto's drastisch gedaald

Hoge wisselkoers buitenlands geld leidt tot zo'n 90% daling verkoop


Met de enorm hoge wisselkoers voor vreemde valuta is de afzetmarkt voor tweedehands auto’s in Suriname enorm geslonken. 'De koers is omhoog en de mensen kunnen niet eens eten kopen, laat staan een auto', zegt de eigenaar van Zhang’s Top Car Center vandaag, 2 februari 2016, in het Dagblad Suriname. 

Hij zegt, dat de verkoop van auto’s in zijn bedrijf in de afgelopen drie maanden een geleidelijke afname heeft gezien tot wel 90%.

De eigenaar van Three Stars Car Sales noteert voor zijn bedrijf een verkoopdaling van tussen de 50% en 60%. In september 2015 verkocht hij nog drie auto’s per week. Nu moet hij al blij zijn als hij vier auto’s in een maand heeft kunnen verkopen. De aflossing van de interne financiering die hij aanbiedt aan zijn klanten in Amerikaanse dollars gaat volgens hem ook moeizaam. Omdat hij met zijn klanten meevoelt, stelt hij hen daarom in de gelegenheid om maandelijks een lager bedrag af te lossen.

'Hun salaris is hetzelfde gebleven, terwijl de koers omhoog is gegaan', aldus de zakenman. Uiteraard zien de vooruitzichten er voor de zakenlui in deze branche er nu minder goed uit. Er worden dan ook minder auto’s door de autodealers geïmporteerd. Niet alleen hebben ze er geen afzet voor, zij genereren ook niet genoeg middelen om weer voertuigen te kunnen inkopen.

Politie pakt twee nieuwe verdachten op in zaak Kirpalani inbraak

Drie verdachten inbraak in warenhuis achter tralies


De recherche van de afdeling Kapitale Delicten van het Korps Politie Suriname heeft in het afgelopen weekend  twee nieuwe verdachten aangehouden in verband met de inbraak in Kirpalani aan de Domineestraat, Paramaribo, in de nacht van maandag 12 oktober 2015. Dit bericht het Dagblad Suriname vandaag, dinsdag 2 februari 2016.

Uit de hoofdkassa werden enkele miljoenen in Srd’s, euro’s en Amerikaanse dollars gestolen. De recherche heeft op basis van feiten en omstandigheden in eerste instantie de verdachte D. gearresteerd. Hij kwam in beeld, omdat hij in korte tijd grote bestedingen zou hebben gedaan. Zo had hij onder andere kort na de inbraak een auto van het merk Toyota Spacio gekocht.

In het belang van het verdere onderzoek stelde de recherche hem in verzekering. Hij heeft bij het bedrijf gewerkt. Het onderzoek in deze zaak duurt voort.

Suriname waarheen?

'We zitten gewoon opgescheept met volksvertegen- woordigers die zitten te duimendraaien'

'Is het geen hoogste tijd voor politieke kwaliteit?'


Waarom kiezen we steeds voor de verkeerde leiders, leiders die daar zitten om eigen belang? Wat een toestand laatst in De Nationale Assemblee, het gekibbel en frustratie en dan heb ik het over Patricia Etnel met haar verwerpelijk gedrag en helemaal niet representatief. Schaamteloos! Zijn we daarvoor naar de stembus gegaan? Er was niets constructief, alleen maar vingerwijzen en meningen die haaks staan op elkaar. We zitten gewoon opgescheept met volksvertegenwoordigers die zitten te duimendraaien. Het is vervelend, dat de suggestie nu wordt gewekt dat we deze volksvertegenwoordigers voor zomaar daar hebben gezet.

Het is jammer, dat er politici zijn gekozen die niet gekwalificeerd zijn voor de taken die verricht moeten worden. Het roept twijfels op. Hoe verder? Is het geen hoogste tijd voor politieke kwaliteit?

Vriendjespolitiek, corruptie en oude afrekeningen waar nooit een streep onder getrokken zal worden. Er is geen ontkomen aan. We hebben juist dienende leiders nodig die het welzijn van het volk boven hun eigen belang stellen. Dat de volksvertegenwoordiger zich moet inzetten voor land en volk lijkt meer een fictie. Burgers zijn meestal de klos, politici zelden…

Loyaliteit is blijkbaar belangrijker dan oprechtheid.

Het is opvallend, dat politieke leiders liever loyaal (morele verbondenheid) zijn aan hun eigen partij en niet corrigerend optreden wanneer er grove fouten worden gemaakt. Dus het is duidelijk, dat de loyale leider het belang van de partij en de partijleden boven het belang van het volk stelt. Dit werkt alleen maar averechts. En ook bij het delen van topposities zijn kwaliteiten niet van belang; zolang je een ja-knikker bent en de partijvlag hoog houdt.

Onze huidige politieke speeltuin waarmee we opgezadeld zitten. Laten we dus samen onze koers bepalen! Het volk wil weten welke kant we opvaren en de stappen die de regering zal nemen om uit het diepe dal van de precaire financiële situatie zal klimmen. Inmiddels is het volk van Suriname het kind van de rekening, terwijl corruptie en nog steeds hoogtij viert. Hoe het verder moet met het land? Dat laat ik aan u over!

Guillermo Feller

Leden bond 's Lands Hospitaal in actie

Kledingtoelage nog steeds niet door ziekenhuis voldaan

 
De bond bij 's Lands Hospitaal is vanochtend, dinsdag 2 februari 2016, om zeven uur bijeen gekomen om de resultaten te bespreken van het gesprek dat gisteravond plaatsvond met de directie en stichtingsbestuur. Het onderhoud vond plaats in bijzijn van de voorzitter van de Centrale van Landsdienaren Organisaties (CLO), Ronald Hooghart. Bondsvoorzitter Imro Edam zegt op Starnieuws, dat er geen concrete resultaten zijn bereikt over de uitbetaling van de kledingtoelage.

De directie heeft contact gemaakt met de CLO, waarbij de bond van het ziekenhuis is aangesloten. Edam zegt, dat de leiding van het ziekenhuis het liefst met de CLO alleen wilde praten, maar daar ging Hooghart niet mee akkoord.

De algemene ledenvergadering had een ultimatum gesteld aan de directie om de kledingtoelage uiterlijk 31 januari uit te betalen. Dit is niet gebeurd. De bond is gisteren in actie gegaan, waarbij aan vitale onderdelen van het ziekenhuis dispensatie is verleend.

Edam zegt verder, dat de directie eerder gesteld had, dat de instelling geen geld heeft om de kledingtoelage nu te betalen. De directie vroeg vijf maanden de tijd. De bond drie maanden voor en uiteindelijk werd medio januari afgesproken dat de uitbetaling over vier maanden zou plaatsvinden. Volgens Edam hebben daarna minstens twee directieleden opposanten opgezet tegen dit voorstel. De leden raakten verhit over deze kwestie en eisten dat de kledingtoelage eind januari betaald moest worden.

De bondsleden zullen vandaag bepalen wat er verder zal gebeuren, nadat er verslag is gedaan over de bespreking.

Assemblee in twee huishoudelijke vergaderingen bijeen

Ophef rond vermeend vals document staat in tweede vergadering geagendeerd


De Nationale Assemblee (DNA) komt vandaag, dinsdag 2 februari 2016, in huishoudelijke vergadering bijeen. Er is een vergadering uitgeschreven om tien uur vanochtend gevolgd door een om elf uur. In de tweede vergadering wordt, naast de begroting 2016, ook gesproken over het DNA-document dat zoveel stof heeft doen opwaaien.

Agendapunt 4 luidt 'Informatie over DNA document gebruikt in een rechtszaak, zoals besproken in de openbare vergadering van donderdag 28 januari 2016'. Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons heeft tijdens die openbare vergadering en vervolgens voor de camera's en microfoons van diverse media gesteld, dat er geen sprake is van een vals of vervalst document, maar om een intern document van haar griffie

De Pertjajah Luhur heeft gisteren bekendgemaakt, dat zij een strafklacht indient bij het Openbaar Ministerie. Deze partij zegt, dat de klacht wordt tegen degenen die valsheid in geschrifte hebben gepleegd. Maar, de partij kan niet exact aangeven tegen wie feitelijk de aanklacht wordt ingediend.

(Red. De Surinaamse Krant/Starnieuws)

Binnenkort start bouw 62 modelwoningen bij Wechi op Curaçao

Doel is de bouw van 4.000 woningen gebaseerd op groene energie

Wechi wordt voorbereid op bouw 62 woningen (Bron foto: Antilliaans Dagblad)

Op korte termijn begint de bouw van 62 verschillende modelwoningen bij Wechi. Dat heeft het ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP) bekendgemaakt, aldus het Antilliaans Dagblad vandaag, dinsdag 2 februari 2016.

Het doel is dat er in totaal 4.000 huizen gebouwd worden volgens de internationaal geldende normen van groene energie. Het ministerie heeft ervoor gezorgd dat dammen en greppels aangelegd worden voor een goede afwatering bij regenval.

De bouw vindt in fases plaats. In de eerste fase worden 700 huizen opgeleverd, de huizen hebben een oppervlakte van circa 300 m2. In een later fase zullen er ook recreatiegebieden, scholen en winkelcentra gebouwd worden.

De bouw van deze huizen is een van de prioriteiten die verantwoordelijk minister Suzy Camelia-Römer zich bij haar aantreden heeft gesteld. Bij Fundashon Kas Popular (FKP) staan meer dan 7.300 burgers op de wachtlijst voor een woning, terwijl Domeinbeheer een wachtlijst van om en nabij 3.500 mensen heeft.

De noodzaak bestaat om gemiddeld 340 huizen per jaar te bouwen. De afgelopen vijf jaar heeft FKP minder dan 80 huizen per jaar gebouwd.

Curaçao's minister van Gezondheid heeft twee weken tijd nodig om vragen Statenleden over zikavirus te beantwoorden

Vier mensen op eiland besmet met zikavirus

Twee personen besmet geraakt op eiland, een in Suriname en een in Colombia


Minister Siegfried Victorina (PS) van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN) van regeringspartij Pueblo Soberano, heeft de Staten twee weken de tijd gevraagd om vragen te beantwoorden die de Statenleden in een spoedvergadering over zika hebben gesteld. De minister vroeg hierom op de dag dat de World Health Organization (WHO) de uitbraak van zika als een internationale noodsituatie omschreef, zo bericht het Antilliaans Dagblad vandaag, dinsdag 2 februari 2016.

De bewindsman informeerde de Staten gistermiddag dat er op Curaçao nu vier gevallen van zika zijn geregistreerd, twee mensen werden in respectievelijk Suriname en Colombia besmet, twee anderen op het eiland zelf.

In zijn inleiding vermeldde de minister ook dat er risicogebieden op het eiland zijn, zonder te specificeren waar deze zich bevinden.

Nu er vier gevallen van zika op het eiland zijn geregistreerd, heeft Curaçao zich daarmee geplaatst op de lijst van vierentwintig landen waar de ziekte voorkomt, aldus de bewindsman. Dat aantal werd later door oppositielid Jacinta Constancia van oppositiepartij MFK betwijfeld. Volgens de politica had de WHO het over zevenentwintig landen waar de besmetting voorkomt.

In zijn inleiding informeerde de bewindsman de Statenleden over de maatregelen die er zijn getroffen. Zo zijn er sinds 14 januari van dit jaar circa 98.000 huizen gecontroleerd. Van die huizen zijn er ruim 19.000 die als potentiële broedplaatsen gelden. In iets minder dan 3.000 huizen was al sprake van broedplaatsen. Er zijn ook 60 zorginstellingen gecontroleerd en 128 scholen. De bevolking wordt via spotjes op de radio, televisie, talkshows en publicaties in de kranten geïnformeerd over de ziekte, ook zijn er circa 60.000 folders verspreid. De infolijn over de ziekte krijgt dagelijks 10 tot 15 telefoontjes van burgers.

Victorina verklaarde ook, dat er een protocol is voor de behandeling van zwangere vrouwen, de informatiecampagne over zika wordt volgende maand geïntensiveerd, op de site van de overheid is een nieuwsbrief geplaatst.

De minister verklaarde verder, dat het nog niet is bewezen, dat zika via seksueel contact wordt overgedragen. Analyses hebben ook niet uitgewezen, dat het virus verantwoordelijk is voor baby’s die met een te kleine omvang van de schedel worden geboren. De bewindsman zei er geen voorstander van te zijn om met chemische middelen de muggen te doden. Hij gaf de tip om in vazen met water wat zout te gooien, zodat de muggen daar niet kunnen broeden.

Drie miljoen Srd extra voor Volksgezondheid in strijd tegen Aedes Aegypti muskiet

Extra geld overeengekomen met vaste commissie Volksgezondheid in AssembleeMinister Patrick Pengel van Volksgezondheid zegt vandaag, dinsdag 2 februari 2016, op Starnieuws, dat er drie miljoen extra op het budget van zijn ministerie beschikbaar zal komen dit jaar, bestemd voor de bestrijding van de Aedes Aegypti-muskiet, veroorzaker van zika, gele koorts, dengue, chikungunya en diverse andere ziekten. Het extra geld is overeengekomen met de vaste Assembleecommissie voor Volksgezondheid.

De bewindsman zegt kennis genomen te hebben van de verklaring van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) van vandaag, dat die organisatie het zikavirus tot een mondiale gezondheidssituatie heeft verklaard. De WHO is bezorgd over de uitbraak. Door de verklaring is er wereldwijd extra alertheid voor deze ziekte.  Het zikavirus houdt huis in het Caribisch gebied en Zuid- en Midden-Amerika.

Pengel verwacht dat morgen, tijdens het spoedoverleg van volksgezondheidsministers van MERCOSUR-lidlanden (Mercado Común del Sur) in Montevideo, Uruguay, de WHO-verklaring aan de orde zal worden gesteld.

De MERCOSUR-lidlanden komen bijeen om zich te buigen over onder andere het zikavirus, de gevolgen, bestrijding en onderzoek. Minister Pengel verwacht, dat op de vergadering met zijn collega's uit de regio nieuwe resultaten uit Brazilië gepresenteerd zullen worden.

Salarissen in actie zijnde AZP-medici worden mogelijk vandaag, dinsdag 2 februari, gestort

AZP-directeur Brahim: 'Er wordt alles aangedaan om in loop van de dag medici te betalen'


De directie van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP) is gisteren naarstig op zoek gegaan naar geld om het zogenoemde klinische honorarium van de medische specialisten te kunnen betalen. Algemeen directeur Antoine Brahim zegt vanochtend, dinsdag 2 februari 2016, op Starnieuws dat er alles aan gedaan wordt om in de loop van vandaag de medici te betalen. Zij zijn middernacht in actie gegaan.

De directie van het AZP en het medisch stafbestuur hebben vanochtend een onderhoud met elkaar om de stand van zaken te bespreken. Daarna zullen de medici een algemene ledenvergadering beleggen waarin wordt besloten of de actie opgeheven wordt.

Over de maand augustus en een deel van juli 2015 moet Srd 2 miljoen betaald worden aan de medische specialisten.

De medici hebben besloten om alleen patiënten te behandelen die acuut specialistische hulp nodig hebben. Het medisch stafbestuur vindt dat de directie zich niet gehouden heeft aan gemaakte afspraken. Brahim stelt, dat het bekend is dat het ziekenhuis met financiële problemen te kampen heeft. Er moeten steeds keuzen worden gemaakt aan welke verplichtingen voldaan moeten worden.

Minister Patrick Pengel van Volksgezondheid heeft zich ook intensief beziggehouden met deze zaak. Hij laat eten, dat gewerkt wordt aan een structurele oplossing. Nu moet de acute situatie worden opgelost, waardoor patiënten niet in onzekerheid worden gelaten. Brahim heeft goede hoop dat in de loop van de dag er een oplossing komt.

Kaarten basiszorgverzekering die vervallen tussen 1 februari en 1 april worden verlengd

Verzekeringsmaatschappijen roepen hun cliënten op voor ophalen nieuwe kaart


De basiszorgverzekeringskaarten die in de periode 1 februari tot en met 31 maart komen te vervallen, worden verlengd. Dit zegt minister Joan Dogojo van het ministerie van Welzijn (Sociale Zaken en Volkshuisvesting). De minister had daartoe in aanwezigheid van haar collega Patrick Pengel van Volksgezondheid een bespreking met vertegenwoordigers van verzekeringsmaatschappijen en leden van het Uitvoerend Orgaan Basiszorgverzekering van het Kabinet van de Vicepresident, aldus de webeditie van het Dagblad Suriname maandagavond 1 februari 2016.

Basis Zorgverzekering Self Reliance (BZSR) wordt verlengd
Basis Zorgverzekering Self Reliance (BZSR) wordt verlengdVan ongeveer 22.000 mensen die een BZSR verzekering hebben, die door het ministerie van Welzijn wordt betaald, is de verzekering verlengd. De minister van Welzijn, Joan Dogojo, heeft dat eerder op de dag bekendgemaakt. Het gaat onder andere om verzekeringen van sociaal zwakkeren, werklozen en mensen met een beperking die de verzekering niet zelf kunnen betalen of bijvoorbeeld niet kunnen werken. Verzekeringskaarten die vervallen tussen 1 februari en 31 maart 2016 komen in aanmerking voor deze verlenging. Het opschonen van de lijst van verzekerden gaat ook door. Mensen die in het bezit zijn van een verzekeringskaart van het ministerie van Welzijn terwijl ze de verzekering zelf kunnen bepalen moeten hun verantwoordelijkheid nemen en de premie zelf betalen zegt minister Dogojo.
Geplaatst door Nationale Voorlichtingsdienst Suriname op maandag 1 februari 2016


Minister Dogojo garandeert, dat de zorg wordt gecontinueerd en benadrukt dat die groep verzekerden zich niet ongerust hoeft te maken.

De bezitters van een Basiszorgverzekeringskaart zullen door hun respectieve verzekeringsmaatschappij worden opgeroepen wanneer zij hun nieuwe kaart kunnen afhalen. Op de cliënten wordt een beroep gedaan om de pasjes daadwerkelijk op te halen wanneer zij zijn opgeroepen. Uit rapportages van de verzekeringsmaatschappijen blijkt dat nieuwe pasjes niet tijdig worden opgehaald.

In dit kader kondigde minister Dogojo meteen aan, dat het bestand binnenkort gescreend en opgeschoond zal worden. Zij die onrechtmatig in het bezit van een Basiszorgverzekeringskaart zullen na screening uit het systeem worden gehaald. Die pasjes zullen worden ingetrokken.