woensdag 3 februari 2016

Oppositie stelt in verklaring, dat Assembleevoorzitter haar griffiepersoneel in beklaagdenbank plaatst

'Geerlings-Simons onttrekt zich aan haar politieke verantwoordelijkheid'


In een gezamenlijke vandaag, woensdag 3 februari 2016, uitgebrachte verklaring, beweren de oppositionele partijen VHP, NPS en ABOP, dat Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons haar griffiepersoneel in de beklaagdenbank heeft geplaatst. Zij onttrekt zich volgens de oppositie aan haar politieke verantwoordelijkheid. Hieronder de tekst van de verklaring: 

'De oppositionele partijen, VHP, NPS en ABOP die de eerste huishoudelijke vergadering van de DNA (De Nationale Assemblee) op 2 februari 2016 hadden bijgewoond en daaraan volledig hebben meegewerkt, hebben de tweede huishoudelijke vergadering op dezelfde dag eerder verlaten. De fractie van PL (Pertjajah Luhur) heeft de vergadering niet bijgewoond als protest aangezien zij deze kwestie reeds bij het Openbaar Ministerie heeft gelegd ter onderzoek en vervolging.

De oppositionele fracties zijn van oordeel, dat met de behandeling van het agendapunt 'Informatie over DNA document gebruikt in een rechtszaak, zoals besproken in de Openbare Vergadering d.d. donderdag 28 januari 2016', de voorzitter van DNA zich tracht te onttrekken aan haar politieke verantwoordelijkheid. De voorzitter is verantwoordelijk voor het leiden van de werkzaamheden van DNA en de uitvoering van besluiten genomen.

Bij dat agendapunt werd wederom getracht om het vervalste document, welke gebruikt is in een rechtszaak goed te praten en de schuld te schuiven in de schoenen van het griffiepersoneel, welke ernstig afgekeurd en betreurd moet worden. Hiervoor heeft zij de griffier en personeel in de beklaagden bank geplaatst om haar wettelijke verantwoordelijkheid conform artikel 7 van het orde reglement te ontlopen. De oppositionele fracties in DNA hebben dit juist willen voorkomen en wensen op geen enkele manier deelgenoot te worden van dit afkeurenswaardig gedrag van de voorzitter van DNA en hebben daarom de vergadering verlaten.
Vooraf is getracht om de voorzitter en coalitie hiervan door middel van communicatie en argumentatie te overtuigen, hetgeen volkomen genegeerd is geworden. Enkele leden van de oppositie hebben op aanvraag niet het woord gehad om hun visie te geven.

De oppositionele partijen wijzen erop dat juist het parlement, als te zijn het huis van het volk van Suriname zaken zeer transparant moeten plaatsvinden en het volk hiervan getuige moet zijn. Zij kijken daarom uit naar het resultaat van het justitioneel onderzoek en de verdere afhandeling van de begrotingsbehandeling zonder onderbreking.'

Twee dienstwapens gestolen uit woningen twee agenten Korps Politie Curaçao

Agenten mogen hun dienstwapen mee naar huis nemen


De politie is met een onderzoek gestart naar de diefstal (mogelijk door middel van inbraak) van twee dienstwapens, die onlangs uit de woningen van twee politieagenten zijn gestolen. Dat bevestigt politiewoordvoerder Imro Zwerwer vandaag, woensdag 3 februari 2016, in de Amigoe.
 
Zwerwer kan achter verder niet veel vertellen over het onderzoek. De agenten moesten conform de procedure aangifte doen van de diefstal, waarna een interne procedure werd gevolgd. Zij hebben inmiddels andere dienstwapens gekregen om hun taken uit te kunnen voeren, aldus de woordvoerder.

Zoals bekend mogen agenten te allen tijde gewapend zijn en dus ook hun wapens meenemen naar huis. Dat dienstwapens worden gestolen is niet nieuw. In het verleden werden diverse politieagenten van hun dienstwapen bestolen. Zo werd het wapen van een hoge politieman enkele jaren terug bij een snèk uit zijn auto gestolen. Ook bij een andere agent werd het dienstwapen uit zijn auto gestolen.

Zwerwer weet niet precies hoe vaak dit voorkomt. Of de vuurwapens terug worden gevonden, zal moeten blijken. Volgens de politiewoordvoerder kwam het eerder voor dat gestolen politiewapens tijdens een andere strafrechtelijke onderzoeken opdoken. Natuurlijk komt het ook wel voor dat een gestolen wapen niet meer teruggevonden wordt, aldus Zwerwer. Het onderzoek in deze twee gevallen is hoe dan ook in volle gang.

Impasse in pensioenbesprekingen tussen zorgvakbond CBV en Sehos op Curaçao

Verschil van mening over Sehos-voorstel voor pensioen- gerechtigde leeftijd van 62 jaar


Het personeel van het St. Elisabeth Hospitaal (Sehos) en zorgvakbond CBV ( Curaçaose Bond van Werknemers in Verplegende en Verzorgende Instellingen) geven alle actoren die bij het lokale ziekenhuis zijn betrokken een week de tijd om tot een oplossing te komen voor de huidige impasse die is ontstaan in de pensioenbesprekingen bij het ziekenhuis. Dit is vanochtend, woensdag 3 februari 2016, besloten in een vergadering onder werktijd bij het Sehos, zo bericht de Amigoe.
 
De vergadering van vanochtend volgde op een bijeenkomst tussen CBV en de Raad van Bestuur (RvB) die gisteren werd gehouden. Tijdens deze vergadering wisten de partijen elkaar niet te vinden in een nieuwe pensioenregeling.

Tijdens de vergadering presenteerde het Sehos een voorstel voor een regeling met een pensioengerechtigde leeftijd van 62 jaar. Dit, terwijl de CBV juist uitging van 65 jaar. In een toelichting stelt CBV-voorzitter Johnsel Diaoen het voorstel van de RvB onacceptabel te vinden. 'Sehos volgt altijd de richtlijnen van de overheid. De aov gaat uit van een pensioenleeftijd van 65 jaar. Ze hebben geen argument waarom ze voor 62 hebben gekozen. Alleen dat ze oudere werknemers door jongeren wil vervangen.'

De CBV-voorzitter wijst erop dat het voorstel van de RvB ervoor zal zorgen dat gepensioneerde Sehos-werknemers met een pensioengat te maken krijgen. Zij moeten namelijk op hun 62e met pensioen, maar het volle pensioen van de algemene ouderdomsverzekering (aov) wordt pas op hun 65e uitbetaald. Eerder gaf Diaoen al aan dat voorkomen moet worden dat de Sehos-werknemers tot de bedelstaf veroordeeld zullen worden. 'We zijn al twee jaar bezig. Het voorstel dat nu op tafel ligt vinden wij onacceptabel', aldus Diaoen.

Tijdens de vergadering onder werktijd werden de aanwezige werknemers van het ziekenhuis het erover eens dat er vandaag brieven zullen uitgaan naar onder meer premier Bernard ‘Ben’ Whiteman (PS), partijgenoot en minister van Gezondheid, Milieu en Natuur Siegfried Victorina, leden van de Staten, het Bisdom van Willemstad en de Raad van Toezicht van het Sehos. 'Wij leggen hen uit wat er speelt en verzoeken hen om in deze zaak tussenbeide te komen. We geven iedereen een week de tijd. Uiterlijk Aswoensdag dient er een oplossing te zijn, anders zullen wij ons op vervolgstappen beraden.'

Namens de Raad van Bestuur van Sehos stelt algemeen secretaris Indra Rossen-Lucasius dat de RvB niet inhoudelijk op deze kwestie wil reageren zolang de partijen aan het onderhandelen zijn. “Maar we blijven ervan overtuigd dat wij eruit zullen komen”.

De patstelling bij het St. Elisabeth Hospitaal is voor onafhankelijk Statenlid Omayra Leeflang reden om in de pen te klimmen. Zij wijst met een beschuldigende vinger naar de regering, die volgens haar een overval op gepensioneerden heeft gepleegd. 'De overheid heeft de pensioenleeftijd voor de aov in een keer verhoogd van 60 naar 65 jaar, maar de pensioenleeftijd voor werknemers is vast blijven staan op 60 of 62. Dit heeft ervoor gezorgd dat werknemers met een gat in hun pensioen van 862 gulden zitten en 31 procent aan premies moeten betalen.'

Volgens Leeflang is de regering verantwoordelijk voor het huidige probleem, omdat zij de pensioengerechtigde leeftijd voor de AOV heeft verhoogd, zonder dat er een akkoord was bereikt met de private sector. Zij dringt er nu bij minister Ruthmilda Larmonie-Cecilia op aan om in overleg te treden met werkgevers in de private sector om tot een protocol te komen, waardoor werknemers niet gedwongen kunnen worden om voor hun 65e met pensioen te gaan.

Politieke organisaties en bevolking op Curaçao hebben negatief beeld van integriteit

VU-Amsterdam studente Vanelly Ellis rond scriptie ‘De interne organisatie van integriteit door de politieke partijen van Curaçao’ afZowel de bevolking van Curaçao als de politieke organisaties op het eiland hebben een negatieve perceptie van de huidige stand van zaken met betrekking tot integriteit. Dit staat vermeld in de scriptie ‘De interne organisatie van integriteit door de politieke partijen van Curaçao’ van Vanelly Ellis, studente aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Uit haar onderzoek blijkt wel, dat de politieke partijen een goed beeld hebben van hun eigen organisatie, aldus de Amigoe vandaag, woensdag 3 februari 2016.
 
Het onderzoek van Ellis richt zich op de stand van zaken met betrekking tot integriteit binnen politieke partijen op Curaçao en vergelijkt dit met hoe dit onderwerp leeft bij de bevolking. Uit het onderzoek wordt geconcludeerd, dat op Curaçao integriteit wordt geïnterpreteerd als een een karaktereigenschap van een moreel betrouwbare individu of organisatie.

'Bij deze karaktereigenschap hoort consistentie, een ontwikkelde identiteit, loyaliteit aan de eigen identiteit en transparantie. Het gedrag in het persoonlijk leven wordt ook beschouwd als een onderdeel van integriteit van bestuur. Integriteit wordt dus geïnterpreteerd als een karaktereigenschap die behoort tot het gehele karakter van een persoon.'

Het onderzoek constateert, dat de politieke partijen op het eiland over genoeg organen beschikken die het mogelijk maken om integriteit in verschillende lagen van de organisatie goed te organiseren. De politieke organisaties hebben ook instrumenten tot hun beschikking die reguleren wat er van de leden verwacht wordt. 'De meeste politieke partijen beschikken over gedragscodes, partijmanifesten, transparantie van nevenactiviteiten, criteria voor verkiezingskandidaten. Het ontbreekt echter aan een organisatie van de evaluatie van integriteit en instrumenten die integriteit gerelateerde waarden kweken in de individuele leden van alle lagen van de organisatie', aldus Ellis in haar onderzoek.

Ellis constateert verder, dat een speciale commissie van integriteit, het instellen van jongerenorganisaties en trainingen op moreel en integer handelen manieren zijn waarmee politieke partijen integriteitstrajecten goed kunnen organiseren. 'Met een commissie, goede jongerenorganisatie en trainingen voor moreel integer handelen kan er namelijk voor gezorgd worden dat integriteit deel wordt van de politieke cultuur op Curaçao.'

In het kader van haar onderzoek sprak Ellis onder meer met alle politieke partijen die in de Staten zijn vertegenwoordigd, PS, PAR, PNP, Pais, MAN en de MFK, maar ook met de nieuw opgerichte partij Un Kòrsou Hustu (UKH) van onafhankelijk Statenlid Omayra Leeflang. Ook de Democratische Partij die al sinds jaren niet in het parlement is vertegenwoordigd, werd in het kader van het onderzoek geïnterviewd, terwijl er verder ook 51 respondenten op tal van locaties op het eiland zijn geïnterviewd.

Actie medisch specialisten AZP per direct opgeschort

Met directie en Raad van Commissarissen bereiken specialisten principe akkoord


De medisch specialisten van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP) hebben hun actie met onmiddellijke ingang opgeschort. Dit bericht de medische staf vanmiddag, woensdag 3 februari 2016, in een persbericht.

De specialisten van het AZP waren sinds gisteren in actie, omdat gemaakte betalingsafspraken niet waren  nagekomen. Na intensief overleg de afgelopen dagen is met de directie en Raad van Commissarissen van het AZP weer een principe akkoord bereikt.

Met het opschorten van de actie is het kernprobleem echter nog niet verholpen, aldus de medische staf. 'Samen met de directie van het AZP, Raad van Commissarissen en de minister van Volksgezondheid wordt naarstig gezocht naar permanente en structurele oplossingen.'

'Dan kan de discussie beginnen'; Alphons Levens

Dan kan de discussie beginnen


Zij verkopen geen marihuana,
noch xtc-tabletten of cocaine;
waarom dan kijken sommige parlementariërs
zo op hen neer in de jaren
waarin zij niet naar de markten gaan
om de stemmen van deze visverkoopsters?

Een vrouw die zich in hun ogen in DNA misdraagt
een viswijf noemen
en het eigen parlement een markt
is een belediging van de hardwerkende moeders en grootmoeders
die op onze markten netjes vis verkopen aan ons.
Zeg dan liever: u gedraagt zich niet parlementair.

Alphons Levens,
3 februari 2016.

'Geld en donor kunnen 8-jarige Gilliana redden van beenmergfalen'

Beenmerg van in AZP opgenomen meisje maakt onvoldoende bloed
 
(Bron foto's: Stichting 1 Voor 12)
Medicatie moet uit buitenland gehaald worden - Beenmergtransplantatie kan alleen in het buitenland worden uitgevoerd


Willen de ouders van de 8-jarige Gilliana Kartotaroeno haar redden van een ernstige aplastische anemie (zeer zeldzame, ernstige beenmergziekte), dan moeten ze zo snel mogelijk een donor en geld zien te vinden om haar te behoeden van deze ziekte. De pupil, die nog in haar bloei van haar leven zit, is bij de kinderarts van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP), Nannan-Toekoen, bekend met beenmergfalen, dat betekent dat haar beenmerg onvoldoende bloed maakt. Als gevolg hiervan is ze opgenomen in het ziekenhuis. Dit bericht de stichting 1 Voor 12 vandaag, woensdag 3 februari 2016, in een persbericht.
 
Bij een beenmergonderzoek hebben de artsen vastgesteld, dat het beenmerg van Gilliana geen wittebloedcellen, rode bloedcellen en bloedplaatjes maakt, waardoor ze elke maand bloed met bloedplaatjes moet krijgen. De witte bloedcellen heeft ze volgens de arts nodig om infecties tegen te gaan. 'Ze zijn de militairen van het lichaam', laat de arts weten. Die heeft Gilliana niet, waardoor haar leven in gevaar is.

Veel kan de arts zelf niet doen tegen deze ziekte, omdat er in Suriname geen mogelijkheden zijn voor bestrijding van deze ziekte. De medicatie die ze nodig heeft moeten vanuit het buitenland gehaald worden. Er kan wel een beenmergtransplantatie in het buitenland plaatsvinden, maar dat kost volgens de arts en de Geneeskundige Commissie van het ministerie van Volksgezondheid heel veel geld.

De secretaris van de Geneeskundige Commissie, O. Dwarka, zegt dat een beenmerg transplantatie minimaal 150.000 Amerikaanse dollar kan bedragen. De staat kan tot maximaal 35.000 dollar inkomen en de overige kosten zijn voor rekening van de patiënt. Er wordt volgens de secretaris gewerkt met een missive van de overheid, die duidelijke richtlijnen geeft over de goedkeuring van het uitzenden van patiënten naar het buitenland. Volgens haar kan de beenmergtransplantatie wel gedaan worden in het buitenland, maar de staat zal tot een bedrag van maximaal 35.000 dollar goedkeuren. 'De regels geven ons niet de mogelijkheid om al de kosten voor zo iemand te betalen.'

Niet alleen geld is nodig voor Gillian's redding, maar ook een donor is nodig tenzij er een beenmergtransplantatie gedaan wordt. De ouders van Gilliana weten zich geen raad en weten ook niet hoe zij aan al het geld zullen komen om hun dochtertje te redden. Ze vragen steun vanuit de overheid en de samenleving.

De moeder heeft stichting 1 Voor 12 benaderd voor hulp en de stichting  is inmiddels een inzamelingsactie gestart. Ze smeekt de overheid om haar dochtertje te helpen, omdat ze niet in staat is de hoge bedragen te betalen. Het meisje is wel verzekerd bij het Staatsziekenfonds, maar het SZF is niet de instantie die goedkeuring moet geven om haar dochter naar het buitenland te sturen. Het SZF is slechts de uitvoerder en de Geneeskundige Commissie de opdrachtgever.

De commissie werkt met regels van de overheid en die regels zullen mogelijk het leven van een jong meisje kosten tenzij er niet tijdig hulp wordt geboden.

De arts probeert haar te helpen met een maandelijkse bloedtransfusie en toediening van antibiotica, maar dat is niet de oplossing. De oplossing, volgens de arts, kan in het geval van Gilliana alleen op twee manieren gezocht worden, door het toedienen van speciale medicijnen uit het buitenland, die de weerstand van het lichaam kunnen veranderen en door middel van een beenmergtransplantatie in het buitenland. De beste oplossing voor haar is de beenmergtransplantatie.

Minister van Arbeid Moestadja spreekt met leden Districtsraad Paramaribo

Vooral aandacht voor tekort aan banen voor afgestudeerden hogeronderwijsinstellingen

(Bron foto: ministerie van Arbeid)
Ook onderwerp van gesprek bedrijven die wet Minimumuurloon aan hun laars lappen


Minister Soewarto Moestadja van Arbeid heeft vandaag, woensdag 3 februari 2016, met de Districtsraad van Paramaribo van gedachten gewisseld over problemen die de districtsraadsleden in hun werk ervaren in Paramaribo. De problemen zijn velerlei, maar er is bij deze gelegenheid vooral gefocust op kwesties die betrekking hebben op het beleidsgebied van het ministerie van Arbeid, zo bericht het ministerie in een persbericht.

Zo werd het vraagstuk van werkloosheid onder jongeren die wonen in het district Paramaribo besproken. In dit verband werd bijzondere aandacht gevraagd voor het fenomeen van afgestudeerden van hogeronderwijsinstellingen die verlegen zitten om werk. Ook werd de minister geïnformeerd over bedrijven in dit district die het volgens de districtsraad niet nauw nemen met de wet Minimum Uurloon.

Het ministerie van Arbeid is niet belast met de uitvoering van de Nationale Basiszorgverzekering en Algemeen Pensioen 2014, maar aangezien de wet Minimum Uurloon niet los gezien kan worden van deze twee sociale wetten, heeft de minister zich eveneens laten informeren over de problemen die in het veld geconstateerd worden door de districtsraadsleden. De districtsraad vraagt vooral om verbetering van de dienstverlening vanuit instanties die deze wetten moeten uitvoeren. Zo vinden ze dat personen die daadwerkelijk aanspraak maken op ziektekostenverzekering vanwege de overheid, veel te lang wachten op een verzekeringspasje.

Minister Moestadja heeft zich als minister voorgenomen binnen deze regeerperiode in communicatie te staan met verschillende district- en ressortraden, omdat hij ervan is overtuigd dat beleid vanuit de basis voorbereid dient te worden en het succes bij de implementatie van overheidsbeleid, zal afhangen van de betrokkenheid van deze gekozen regionale organen, aldus het ministerie in haar persbericht.

Hij zal vanuit zijn positie als lid van de regering werken aan een samenleving waarbij de burger mede verantwoordelijkheid neemt voor zijn eigen woonomgeving. Moestadja gelooft dat dit uiteindelijk zal resulteren in een langzame overgang van verzorgingsstaat naar een participatie samenleving. Binnen de Raad van Ministers zal pleiten voor meer betrokkenheid van deze regionale raden bij het ontwikkelen van beleid.

Emile Wijntuin adviseert PL om met kwestie terugroeping Sapoen/Chitan naar IPU te stappen

'Assembleevoorzitter Simons loopt aan de leiband van anderen'


Voormalig parlementsvoorzitter Emile Wijntuin vindt dat de Pertjajah Luhur (PL) er goed aan zou doen om de perikelen rond het terugroepen van de PL-dissidenten Raymond Sapoen en Diepakkoemar Chitan als lid van De Nationale Assemblee (DNA) voor te leggen aan de Interparlementaire Unie (IPU), gezeteld in het Zwitserse Genève.

'Ik zie het benaderen van de IPU als een mogelijkheid om uit deze kwestie te geraken. Als deze stap wordt gezet, zal het niet de eerste keer zijn dat Suriname een klacht deponeert bij dit permanente forum voor parlementen van soevereine staten met een democratische grondslag', stelt Wijntuin.

Wijntuin heeft in 1980 als voorzitter van het parlement aangifte gedaan tegen toenmalig dictator Desi Bouterse, nu president, toen hij in 1980 het parlement onder voorzitterschap van Wijntuin had ontbonden. Suriname is sinds 1975 lid van de IPU.

De IPU vaardigde een onderzoekscommissie af naar Suriname, maar Bouterse weigerde consequent de commissie te ontvangen. 'Ik ben nooit voorstander van de Terugroepwet geweest. De functie van DNA-voorzitter voor Jennifer Geerlings-Simons is in deze een moeilijke, omdat zij als voorzitter boven partijen moet staan en tegelijkertijd ook lid moet zijn van de coalitie.'

In 2010 wendde de NDP zich volgens Wijntuin tot de Interparlementaire Unie nadat Bouterse op grond van de Grondwet werd geroyeerd als lid van De Nationale Assemblee, omdat hij langer dan zes maanden geen vergaderingen had bijgewoond. De NDP werd toen in het ongelijk gesteld.

Wijntuin had er geen goed woord voor over, dat Geerlings-Simons schitterde door afwezigheid tijdens de inwijding van Karel Choennie tot bisschop. 'Dit, terwijl zij bij de beëdiging tot voorzitter van De Nationale Assemblee de eed aflegde in handen van pater Choennie. Tot nu toe tast ik in het duister waarom zij afwezig was. Voorzitter Simons heeft duidelijk laten zien, dat zij aan de leiband loopt van anderen. Haar ambivalentie valt vaker op.'

Granman Bono Velantie van marronstam Ndjuka beëdigd door president Bouterse

President Bouterse: 'Het instituut van gran krutu zal in ere worden hersteld'


Granman Bono Velantie van de Ndjuka-marronstam ofwel Aucaners is vandaag, woensdag 3 februari 2016, beëdigd door president Desi Bouterse. De plechtigheden vonden plaats in het presidentieel paleis. Daarna verplaatsten de festiviteiten zich naar de Congreshal en het Onafhankelijkheidsplein. Daar zal het grootopperhoofd cultureel worden verwelkomd, zo bericht Starnieuws.

In maart vorig jaar werd de granman in het dorp Poeketi aan de Tapanahonirivier, in het zuidoosten van het land, traditioneel ingezworen. Hij volgt Gazon Matodja op die in december 2011 is ingeslapen. Na ruim vijftig jaar heeft de Aucaanse stam een nieuwe granman beëdigd. President Bouterse zei, dat het proces nu een absolute hoogtepunt heeft bereikt.

De president liet weten, dat de granman goed voorbereid is op zijn taak. Van hem wordt verwacht dat hij de belangen van het volk in het algemeen en zijn stam in het bijzonder behartigt. Bouterse merkte op, dat de granman te maken zal krijgen met niet-traditionele ontwikkelingen in zijn stamgebied. Hij twijfelt er niet aan dat granman Velantie samen met de overige dignitarissen zal komen tot constructieve samenwerkingsverband.

De president zei verder, dat door minister Edgar Dikan van Regionale Ontwikkeling structurele overlegmomenten ingebouwd zal worden met het traditionele gezag. Het instituut van gran krutu zal in ere worden hersteld, deelde de president mee.

Na de toespraak van Bouterse volgde het dankwoord namens de stam, waarna het officiële gedeelte werd afgesloten. Toen bleek echter, dat er een grote protocollaire fout was gemaakt. De granman werd namelijk  niet toegerust met de attributen die behoren bij de functie van grootopperhoofd.

De president zei dat iedereen zo blij was en de granman wilde feliciteren en brasa's geven, dat de protocolmedewerkers daardoor dit deel over het hoofd zagen De granman werd alsnog op plechtige wijze voorzien van epauletten en hoofddeksel. Hij kreeg ook gelijk zijn beschikking overhandigd.

's Lands Hospitaal en waarnemend directeur spannen rechtszaak aan tegen bondsvoorzitter Edam

Rechtszaak richt zich op berichten over financiële malversaties door waarnemend directeur


Het ‘s Lands Hospitaal en de waarnemend directeur, Bernard Abia, zijn een rechtszaak begonnen tegen de voorzitter van de Bond Personeel ‘s Lands Hospitaal (BPLH), Imro Edam. De aanklacht is gebaseerd op berichten over financiële malversaties door de waarnemend directeur. ‘De heer Abia vindt dat in de berichten zijn goede naam en eer zijn aangetast, doordat bepaalde zaken door de media zijn gepubliceerd’, zegt Edam.

De bondsvoorzitter vindt, dat hij niet verantwoordelijk gesteld mag worden voor datgene wat een nieuwsblad als kop plaatst in zijn bericht. ‘Alles wat ik zeg, kan ik staven. De man zegt dat ik in een vergadering heb gezegd dat hij twee boten heeft, van plan is een short time hotel te bouwen en een transportbedrijf heeft.’

De waarnemend directeur zou volgens Edam deze uitspraken zelf gedaan hebben. ‘Dit heb ik aan de leden voorgehouden tijdens een vergadering. Wanneer iemand binnen zes jaren na aankomst zelf aangeeft hoeveel hij heeft vergaard in die periode, is het wel een beetje bedenkelijk’, stelt Edam. De bondsvoorzitter zegt dat op die dag de pers zelf ook aanwezig was.

‘De media die aanwezig waren tijdens de vergadering, hebben dit dus ook gehoord en hebben de informatie gepubliceerd. Als men een andere kop heeft gezet is dat echter niet voor mij. De man heeft zelf aangegeven tijdens zittingen met het bestuur en de leiding wat hij allemaal heeft. Dan denk ik niet dat ik iets verkeerds heb gezegd’, aldus Edam.

De bondsvoorzitter heeft aangegeven dit op te zullen nemen met zijn advocaat. Hij geeft aan zich absoluut niet uit het veld te zullen laten slaan door een rechtszaak

Somohardjo (PL): 'Wij zijn niet weggelopen uit huishoudelijke vergadering Assemblee'

'Ik had netjes een brief geschreven aan de voorzitter'

‘Ik ga mij niet laten verdraaien door Simons’ 


‘Ik ga mij niet laten verdraaien door Simons’, zegt Paul Somohardjo vandaag, woensdag 3 februari 2016, in het Dagblad Suriname. Parlementsvoorzitter Jennifer Geerlings-Simons had gisteren een huishoudelijke vergadering belegd, waarin de vermeende frauduleuze en vervalste uitgifte van stukken door het parlement aan de orde werd gesteld. 

De fractie van de Pertjajah Luhur (PL), die wordt geleid door Somohardjo en waarin verder zitting hebben Ingrid Karta-Bink en Willim Waidoe - en Raymond Sapoen en Diepakkoemar Chitan -, heeft een brief gericht naar Geerlings-Simons, waarin wordt gesteld,. dat de PL-fractie de noodzaak en het belang voor het beleggen van een huishoudelijke vergadering in het geheim niet inziet. In de brief staat verder vermeld, dat de vervalsing door het parlement reeds als een strafzaak is gedeponeerd bij het Openbaar Ministerie.

Somohardjo blijft erbij, dat zij nimmer zijn weggelopen uit de vergadering. Hij zegt netjes een brief te hebben geschreven aan de voorzitter. De PL-voorzitter en -fractieleider zegt voortaan heel alert en voorzichtig te zijn met 'de moves' van de parlementsvoorzitter en probeert zoveel mogelijk te voorkomen, dat Geerlings-Simons geen misbruik van hem maakt voor haar eigen voordelen. ‘Ik ga mij niet laten verdraaien door Simons. Straks brengt zij een bandje naar buiten ten eigen voordeel’, aldus Somohardjo, die bijzonder op zijn hoede is.

Volgens Somohardjo heeft hij de vermeende fraude die gepleegd is door het parlement, zien ontkennen door de Assembleevoorzitter. Van collega’s heeft hij gisteren vernomen, dat Geerlings-Simons niet mals was tijdens de huishoudelijke vergadering. Zij probeerde leden van de oppositionele partijen continu monddood te maken.

'Straatacties zullen het alleen maar erger maken'

RaVakSur-voorzitter: 'Als onze eisen niet worden ingewilligd, gaan wij wel in actie'


VSB en ASFA houden de kiezen op elkaar als gevraagd wordt naar zin of onzin van straatacties


Over het voeren van straatacties, zoals de laatste tijd nu en dan wordt gedaan door de groep 'Wij zijn Moe' (zie foto - Bron: Curtis Hofwijks/Facebook), is niet alleen bij de oppositiepartijen enige terughoudendheid. Ook diverse belangengroepen uiten zich voorzichtig hierover. Acties zullen volgens voorzitter Albert Alleyne van de Consumentenkring geen oplossing brengen in de huidige situatie. 'Straatacties zullen het alleen maar erger maken.'

Bovendien vreest hij dat als de regering naar huis gestuurd wordt, er veel tijd zal gaan zitten in het vormen van een nieuw kabinet. Een vreedzaam protest kan volgens hem wel leiden tot verbetering van het beleid.

RaVakSur-voorzitter Robby Berenstein (Raad van Vakcentrales Suriname) houdt wel rekening met eventuele acties. Hij zegt dat de vakbeweging in onderhandeling is met de regering over een dringend wensenpakket. 'Als onze eisen niet worden ingewilligd, gaan wij wel in actie.' Hij onderstreept, dat geen enkel volksprotest als doel heeft 'een regering naar huis sturen'. 'Dat zijn bijkomstigheden.'

Ook het Nationaal Jeugdparlement ziet geen heil in straatacties. Voorzitster Priya Sital zegt wel open te staan voor gesprekken (met wie?) die de jeugd en het land ten goede komen.

Het Rooms-Katholieke Bisdom is geen tegenstander van protest, omdat het een democratisch recht is van elke burger, maar de kerk gelooft in de kracht van de dialoog. 'Een volksprotest beschouwen wij als een uiterste middel om de aandacht van de regering te vragen.'

De bedrijvenorganisaties VSB (Vereniging Surinaams Bedrijfsleven) en ASFA (Associatie van Surinaamse Fabrikanten) hebben beide geweigerd te reageren. VSB-voorzitter Ferdinand Welzijn zegt, dat er 'in bestuursverband is afgesproken dat wij niet in de publiciteit treden over politieke aangelegenheden'.

(Red. De Surinaamse Krant/de Ware Tijd)

Vrouw (35) in haar woning te Koewarasan verkracht door buurtbewoner

Dader weet ongemerkt woning alleenstaande vrouw binnen te dringen


Een 35-jarige alleenstaande vrouw is gistermorgen in haar woning door een buurtbewoner verkracht. Uit het politieonderzoek blijkt, dat de vrouw alleen in haar woning aan de Satijnweg te Koewarasan woont. De verdachte woont een straat verder en heeft gisteren zijn kans schoon gezien om onopgemerkt de woning binnen te dringen, zo schrijft het Dagblad Suriname vandaag, woensdag 3 februari 2016.

Eenmaal in de woning heeft hij tegen de wil van het slachtoffer in seksuele gemeenschap met haar gehad.

De politie van Santo Boma heeft een onderzoek ingesteld. Op basis van de verklaring van het slachtoffer werd de verdachte kort daarna aangehouden. Hij is als verdachte van verkrachting in verzekering gesteld.

Het slachtoffer is inmiddels met een visum verwezen naar een gynaecoloog. Het onderzoek in deze zaak duurt voort.

Oud-vicevoorzitter Assemblee: 'Ik heb nog nooit van een werkdocument gehoord'

Ruth Wijdenbosch: 'De griffier van de Assemblee gaat uit zichzelf nooit een document aan een advocaat geven'


Het tot zes maal toe gekozen oud-Assembleelid en gewezen vicevoorzitter van De Nationale Assemblee (DNA), Ruth Wijdenbosch, zegt vandaag, woensdag 3 februari 2016, in het Dagblad Suriname, dat zij graag ziet dat parlementsvoorzitter Jennifer Geerlings-Simons de verantwoordelijkheid voor de zaken die fout zijn gegaan op zich neemt en toegeeft dat er geen werkdocument uit zou moeten zijn gegaan. Dit, omdat dat document een verkeerde voorstelling van zaken geeft, net zoals de informatie op de DNA-website, die plotseling veranderd is. 

Wijdenbosch vindt verder, dat Geerlings-Simons het juiste document, namelijk de besluitenlijst, aan de advocate moet geven om in de rechtszaak te behandelen. 'Ik heb nog nooit van het gebruik van werkdocumenten in het parlement gehoord. Ik heb voor het eerst gehoord van een werkdocument dat het parlement of de griffie bezit, waarin andere zaken staan dan zoals door het parlement besloten. Het is ongebruikelijk. Het document waarmee je moet werken, het document dat de voorzitter verplicht is uit te dragen, omvat de besluiten die genomen zijn door het parlement. Dit is de besluitenlijst', aldus Wijdenbosch. Als iets afgegeven moest worden, was dit volgens haar dus de besluitenlijst en geen werkdocument.

Wijdenbosch zegt ronduit dat zij het begrip ‘werkdocument’ niet kent. Zij vindt het bijna logisch, dat men er nu toe overgaat de parlementsvoorzitter ervan te verdenken dat zij zaken probeert te verdoezelen door niet de besluitenlijsten, maar een zogenaamd werkdocument naar buiten te brengen. Ook stelt zij duidelijk dat zij van mening is dat dit laatste niet gebeurd is op eigen initiatief van de griffie. 'Als het wel door de griffie is gebeurd, dan is dit met medeweten en met toestemming van de voorzitter gebeurd. De griffier gaat uit zichzelf nooit een document, nog erbij het besluit van het parlement negerend, geven aan een advocaat.'

De oud-parlementariër meent dat er sprake is van een bewuste of onbewuste verkeerde voorstelling van zaken in het door de advocate aan de rechter ter inzage gelegde document. 'Je wilt een ander beeld scheppen, tegen het ordereglement, een andere indruk wekken bij de rechter dan wat het parlement besloten heeft.'

De gewezen politica zegt verder, dat zij met heel veel belangstelling uitkijkt naar de uitspraak in de bewuste rechtszaak van de Pertjajah Luhur tegen Raymond Sapoen en Diepakkoemar Chitan, waar het gewraakte document voor bedoeld was. Zij hoopt dat de parlementsleden Sapoen en Chitan uiteindelijk teruggeroepen kunnen worden.

'Het is voor mij belangrijk dat zij als voorbeeld gesteld worden om geen bedrog te plegen met de stemmen van de kiezers.'

Gisteren wenste Geerlings-Simons de kwestie van het vervalste document in een huishoudelijke vergadering, dus achter gesloten deuren, te bespreken. Wijdenbosch zegt niet te begrijpen waarom zaken, die reeds in het openbaar zijn besproken, gisteren opeens weer in huishoudelijk verband besproken moesten worden. Samen met de Pertjajah Luhur hebben alle overige fracties dan ook protest aangetekend tegen deze vergadering.

Suriname door IACHR veroordeeld tot erkenning collectieve rechten inheemsen Marowijnegebied

Kaliña en Lokono moeten erkend worden als rechtspersoon

Gemeenschappen moeten inspraak krijgen bij verstrekken concessies in hun leefgebied


Het Inter-Amerikaans Hof voor de Rechten van de Mens (IACHR)in Costa Rica heeft de Staat Suriname veroordeeld tot het bij wet erkennen van de collectieve rechten van inheemsen in het Marowijnegebied. Ook moeten deze gemeenschappen - Kaliña en Lokono - als rechtspersoon erkend worden en inspraak krijgen bij het verstrekken van mijnbouw- en andere concessies in hun woongebied. Dat gebied dient ook afgebakend te worden. De uitspraak van het hof was 25 november 2015 (zie onderaan), maar op 28 januari van dit jaar betekend aan de betrokken partijen,zo bericht de Ware Tijd vandaag, woensdag 3 februari 2016.

De Vereniging van Inheemse Dorpshoofden (VIDS) deponeerde namens de twee inheemse groepen in 2007 een klacht bij de Inter-Amerikaanse Commissie voor de Rechten van de Mens. Op 28 januari 2014 stuurde de mensenrechtencommissie deze zaak voor behandeling naar het mensenrechtenhof, nadat Suriname in gebreke was gebleven aanbevelingen van de commissie uit te voeren.


In grote lijnen komt het vonnis erop neer dat de Kaliña- en de Lokonostam als rechtspersoon moeten worden erkend en collectieve rechten op de grond moeten krijgen, zonder dat er inbreuk wordt gedaan op de rechten van andere tribale groepen die er ook wonen. Er dienen ook maatregelen te komen zodat de inheemsen toegang krijgen tot de natuurreservaten in het gebied.

Voorts moeten ze ook betrokken en geconsulteerd worden bij de uitvoering van sociale- en milieueffectenstudies en genieten van de voordelen van de reservaten.

De overheid is ook opgedragen om aangetaste gebieden in het Wanekreek natuurreservaat te herstellen en een gemeenschaps-ontwikkelingsfonds voor de twee stammen op te zetten.

Hoewel Martin Misiedjan, jurist van de Staat, erkent dat de Staat is veroordeeld voor het schenden van de rechten van de inheemsen, benadrukt hij dat niet alle eisen van de twee stammen zijn gehonoreerd. 'Ze hadden onder andere Albina, de natuurreservaten, marrondorpen en de Marowijnerivier opgeëist, maar die hebben ze niet gehad.' Naar zijn zeggen verschilt de uitspraak niet veel van het Samaaka-vonnis, waarin de Staat Suriname ook is veroordeeld voor het schenden van grondenrechten.


Toelichting over sprekers op video:

00:00:00-00:00:54 Se abre la audiencia pública sobre excepciones preliminares y eventuales fondo, reparaciones y costas en el Caso Pueblos Kaliña y Lokono Vs. Suriname.
00:00:55-00:04:20 Palabras de la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Sr. Pablo Saavedra Alessandri.
00:04:21-00:10:24 Se da la palabra a los Representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Sra. Silvia Serrano.
00:10:25-00:18:00 Palabras del Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Juez Humberto Antonio Sierra Porto, y del Secretario de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Sr. Pablo Saavedra Alessandri.
00:18:01-00:37:23 Interrogatorio por parte de los Representantes de las Presuntas Víctimas, Sr. Fergus Mackay al declarante Sr. Capitán Ricardo Pané.
00:37:24-01:00:52 Interrogatorio por parte de los Representantes del Estado, Sr. Martin P. Misiedjan al declarante Sr. Capitán Ricardo Pané.
01:00:53-01:02:19 Preguntas del Juez Eduardo Vio Grossi al declarante, Sr. Capitán Ricardo Pané.
01:02:20-01:03:30 Preguntas del Juez Manuel E. Ventura Robles al declarante, Sr. Capitán Jona Gunther.
01:03:31-01:12:55 Preguntas del Juez Humberto Antonio Sierra Porto al declarante, Sr. Capitán Jona Gunther.
01:12:56-01:13:37 Palabras del Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Juez Humberto Antonio Sierra Porto y del declarante, Sr. Capitán Jona Gunther.
01:13:38-01:17:17 Palabras del Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Juez Humberto Antonio Sierra Porto, y del Secretario de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Sr. Pablo Saavedra Alessandri.
01:17:18-01:35:11 Interrogatorio por parte de los Representantes de las Presuntas Víctimas, Sr. Fergus Mackay al declarante Sr. Capitán Jona Gunther.
01:35:12-01:42:26 Interrogatorio por parte de los Representantes del Estado, Sr. Martin P. Misiedjan al declarante Sr. Capitán Jona Gunther.
01:42:27-01:43:45 Palabras del Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Juez Humberto Antonio Sierra Porto.
01:43:46-02:00:07 Receso.
02:00:08-02:04:20 Se reanuda la audiencia pública, palabras de la Sra. Emilia Segares Rodríguez, Secretaria Adjunta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y juramentación del perito, Sr. Jeremie Gilbert. Debido a problemas técnicos, una parte de este lapso no incluye audio.
02:04:21-02:17:39 Intervención del perito propuesto por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Sr. Jeremie Gilbert.
02:17:40-02:33:07 Interrogatorio por parte de los delegados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Sr. Erick Acuña, al perito Sr. Jeremie Gilbert.
02:33:08-02:42:38 Interrogatorio por parte de los Representantes de las Presuntas Víctimas, Sr. Fergus Mackay, al perito Sr. Jeremie Gilbert.
02:42:39-02:59:37 Interrogatorio por parte de los Representantes del Estado, Sr. Martin P. Misiedjan al perito Sr. Jeremie Gilbert.
02:59:38-03:07:14 Preguntas del Juez Eduardo Vio Grossi al perito propuesto por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Sr. Jeremie Gilbert.
03:07:15-03:12:57 Preguntas del Juez Diego García Sayán al perito propuesto por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Sr. Jeremie Gilbert.
03:12:58-03:15:34 Preguntas del Juez Manuel E. Ventura Robles al perito propuesto por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Sr. Jeremie Gilbert.
03:15:35-03:19:31 Preguntas del Juez Humberto Antonio Sierra Porto al perito propuesto por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Sr. Jeremie Gilbert.
03:19:32-03:22:35 Palabras del Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Juez Humberto Antonio Sierra Porto, y del Secretario de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Sr. Pablo Saavedra Alessandri.
03:22:36-03:37:10 Intervención de la perita propuesta por los Representantes, Sra. Victoria Tauli-Corpuz.
03:37:11-03:46:45 Interrogatorio por parte de los Representantes de las Presuntas Víctimas, Sr. Fergus Mackay a la perita Sra. Victoria Tauli-Corpuz.
03:46:46-03:51:14 Interrogatorio por parte de los Representantes del Estado, Sr. Martin P. Misiedjan, a la perita Sra. Victoria Tauli-Corpuz.
03:51:15-03:52:56 Palabras del Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Juez Humberto Antonio Sierra Porto y Se levanta la sesión.

WHO: Vermoedelijk twee zika-besmettingen door seksueel contact

Eerste besmetting met zikavirus in VS vastgesteld, overgebracht door seksueel contact


Volgens het regionale centrum voor volksgezondheid in Dallas (VS) is gisteren de eerste besmetting met het zika-virus op het vasteland van de Verenigde Staten vastgesteld en is het virus ditmaal overgebracht door seksueel contact. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) zegt zich zorgen te maken en vindt dat de zaak verder moet worden onderzocht. Volgens de WHO zijn er wereldwijd tot nu toe twee personen bekend bij wie besmetting met het zika-virus vermoedelijk via seksueel contact plaatsvond, zo bericht de Volkskrant vandaag, woensdag 3 februari 2016.
 


De autoriteiten hebben meegedeeld, dat in elk geval niet is geconstateerd dat het virus lokaal door een mug is overgebracht. Degene bij wie het virus is vastgesteld, had seks gehad met iemand die al ziek was. Het Amerikaans instituut voor de controle en preventie van ziekten wilde nog niet bevestigen dat in dit geval de besmetting via seks plaatsvond. Eerder werd bij een vrouw op Hawaii het virus al aangetoond.

Muggen van het geslacht Aedes spelen een grote rol in de verspreiding van het virus, maar wetenschappers vrezen dat zika mogelijk ook overdraagbaar is bij seksueel contact.

Een belangrijke aanwijzing daarvoor werd gevonden door de Amerikaanse bioloog Brian D. Foy, die in 2008 samen met een student malariamuggen in Senegal verzamelde. Bij terugkomst in Colorado kreeg Foy last van uitslag, vermoeidheid en opzwellende gewrichten; typische symptomen voor tropische ziekten die door muggen worden verspreid.

Zijn vrouw kreeg dezelfde symptomen, terwijl er in Colorado voor zover bekend geen Aedes-muggen rondvliegen. De vrouw was nog nooit in Afrika of Azië geweest en had al een jaar niet buiten de Verenigde Staten gereisd. Na een bloedonderzoek bleek dat ze allebei besmet waren met het zika-virus. De overdracht vond waarschijnlijk plaats bij geslachtsgemeenschap, schreef Foy in 2011 in het wetenschappelijk tijdschrift Emerging Infectious Deseases. 

Klachten bij VSB over hoger dan verwachte stroomtarieven EBS

Minister Dodson: 'Het oude tarief was ver beneden de werkelijke kostprijs'


De verhoogde tarieven van de NV Energiebedrijven Suriname (EBS) zijn voor veel huishoudens en bedrijven hoger dan verwacht. De Vereniging Surinaams Bedrijfsleven, VSB, zegt bij monde van directeur Steven MacAndrew vandaag, woensdag 3 februari 2016, in de Ware Tijd, inderdaad veel klachten ontvangen te hebben uit de gelederen. 

'We kijken uit naar de aangekondigde evaluatie met het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen.' Ook Assembleeleden, onder wie VHP-leider Chandrikapersad Santhoki, hebben onlangs tijdens een openbare vergadering van het parlement gevraagd om aandacht voor 'hoger dan aangekondigde' stroomtarieven. 'Er is een verhoging van zestig procent aangekondigd, maar mensen betalen in werkelijkheid tussen de tweehonderd en driehonderd procent meer dan zij gewend waren', stelde Santhoki.

NH-minister Regilio Dodson vindt dat er een complete misvatting is over wat de verhoging precies inhoudt. 'Het is geen zestig procent verhoging op basis van de oude tarieven. Het zou daarom geen eenvoudige rekensom mogen zijn om slechts zestig procent meer te betalen dan wat men voorheen gewend was te betalen.'

Hij zegt verder, dat de verhoging juist procent procent is van de werkelijke kosten om stroom op te wekken in Suriname.
'Het oude tarief was ver beneden de werkelijke kostprijs. De juiste prijs omvat ook componenten zoals schulden, afschrijvingen en een winstmarge voor de EBS.' Deze 'werkelijke' stroomprijs zou in overeenstemming met belanghebbenden, zoals het bedrijfsleven, zijn overeengekomen.

'Vroeger was er geen duidelijke onderbouwing van de tarieven. Er werd veel gegist over hoeveel stroom er werd verbruikt. Met nieuwe, zuivere berekeningen betalen een heleboel mensen ook minder ondanks de verhoging', aldus de bewindsman.

NPS houdt rekening met scenario teruggave mandaat door regering

'Een politieke partij moet steeds draagvlak verbreden, zodat we klaar staan om over te nemen'


Gezien de monetaire situatie waarin het land verkeert, houdt de Nationale Partij Suriname (NPS) er rekening mee dat de regering haar mandaat teruggeeft. Daarom wordt nu meer dan ooit de nadruk gelegd op interne versterking. 'Een politieke partij moet steeds draagvlak verbreden, zodat we bij de volgende gelegenheid, wanneer het volk zich moet uitspreken, klaar staan om over te nemen', zegt voorzitter Gregory Rusland vandaag, 3 februari 2016, in de Ware Tijd.

Het land moet uit de problemen gehaald worden en Rusland zegt, dat de deur open staat voor iedereen die daar een bijdrage aan wil leveren. 'Als de president morgen zegt dat hij niet verder kan, moeten we gereed zijn om over te nemen.'

Rusland reageert desgevraagd op een opmerking van prominent partijlid Wayne Telgt zondag in het actualiteiten- programma 'The Talk'. Telgt, die bij de vorige verkiezingen namens de NPS op de V7-lijst stond, stelt dat personen die wegens uiteenlopende redenen de partij hebben verlaten of geen actief lid meer zijn en een goede bijdrage hebben geleverd, zich weer moeten aansluiten.

Hij legt vooral de nadruk op kader en daarnaast rechtgeaarde Surinamers die de 'groene filosofie' ook uitdragen. 'Mijn oproep is vreselijk dringend. Het gaat nu meesterlijk verkeerd met het land', zei Telgt.

De NPS'er zei ook, dat de NDP verworvenheden van de Nieuw Front-regering overboord gooit. Hij constateert, dat de NDP een 'neks no fout'-mentaliteit aan de dag legt.

Curaçao's premier geeft startsein renovatie honkbalstadion Muizenberg

Hele stadion wordt onder handen genomen


Premier Ben Whiteman heeft afgelopen maandag het symbolische startsein gegeven voor de renovatiewerkzaamheden bij het honkbalstadion in Muizenberg, zo bericht vandaag, woensdag 3 februari 2016, het Antilliaans Dagblad.

Whiteman nam plaats in een graafmachine om zo officieel met het project te beginnen.

De bedoeling is dat het hele stadion onder handen wordt genomen. Het gaat hier bijvoorbeeld om de ‘dughouse’, de tribunes en het clubhuis.

Op Curaçao is het gelukt om reageerbuiskoraal te laten voortplanten met natuurlijk koraal

Het gaat om het bedreigde elandshoornkoraal


Nieuwe genotypen kunnen ontstaan die mogelijk beter met omstandigheden rif kunnen omgaan dan voorouders


Het is gelukt om koraal dat is ontstaan in een reageerbuis van onderzoekers bij Carmabi volwassen te laten worden en te laten voortplanten met natuurlijk koraal. Daarmee is er een grote stap gezet in de strijd tegen de achteruitgang van de koraalriffen. Dat meldt het Marine Research Station Carmabi via de sociale media (zie onderaan), aldus het Antilliaans Dagblad vandaag, woensdag 3 februari 2016.

Onderzoekers van het Duitse Secore International, de Universiteit van Amsterdam en het Curaçaose Carmabi Marine Research Station zijn er voor het eerst in geslaagd om deze lab-gekweekte kolonies groot te brengen. Het gaat om het bedreigde elandshoornkoraal.

'In 2011 zijn nakomelingen van het bedreigde elandshoornkoraal gekweekt uit vruchtbaar materiaal en een jaar later terug geplant in het rif', zegt Valérie Chamberland, promovendus van het Institute for Biodiversity and Ecosystem Dynamics van de Universiteit van Amsterdam en koraalrifecoloog bij Carmabi uit.

'Binnen vier jaar zijn deze koralen gegroeid tot een formaat van een voetbal en hebben ze zich voortgeplant, zowel onderling als met de natuurlijke omgeving.' Dat nu blijkt dat deze elandshoornkoralen een geslachtsrijpheid kunnen bereiken binnen vier jaar is volgens de onderzoekers ‘opwindend nieuws’.

'Nu weten we dat de nakomelingen van de koralen die in het laboratorium zijn geweekt kunnen bijdragen als bron van vruchtbaar materiaal', aldus Chamberland uit. Op deze manier zouden er nieuwe genotypen kunnen ontstaan die mogelijk beter met de huidige omstandigheden van het rif kunnen omgaan dan hun voorouders. Door zijn vorm behoort elandshoornkoraal tot de belangrijkste rif vormende koralen in het Caribisch gebied. Vanwege zijn grote omvang en de grote takachtige structuur vormt dit koraal een natuurlijke barricade in de zee, waardoor de kust wordt beschermd bij stormen. Ook zijn er vele andere organismen in het rif afhankelijk van dit koraal. In de afgelopen decennia is de hoeveelheid elandskoraal in de regio met tachtig tot negentig procent afgenomen. Dit soort koraal plant zich een, maximaal twee keer per jaar voort, een aantal dagen na de volle maan in augustus. Tijdens deze zogenoemde paainachten worden de vruchtbare pakketjes uit het water gevist. Vervolgens worden de zaad- en eicellen in het lab bij elkaar gebracht zodat er via reageerbuisbevruchting koraalembyro’s ontstaan. Deze ontwikkelen zich binnen een paar dagen tot larven die rondzwemmen en die zich uiteindelijk vasthechten aan een speciaal ontwikkelde ondergrond. Na een korte tijd in het laboratorium wordt deze ondergrond vervolgens neergezet in het rif.

Chamberlands benadrukt, dat er voor elk rif een andere methode moet worden gehanteerd. 'Voor ieder afzonderlijk rif is een specifieke oplossing nodig om de oorzaken van de achteruitgang te kunnen aanpakken', stelt zij. Het uitzetten van jong koraal is niet genoeg. Er moet ook worden gekeken naar visserijquota’s, kustbescherming en de aanpak van vervuiling om de koralen niet verder te beschadigen.

Your Friday chunk of good news from Carmabi:Researchers of SECORE International (USA, Germany), the University of...
Geplaatst door Carmabi Marine Research Station op vrijdag 29 januari 2016


We f*** love coral reefs! :-) Thanks to IFLScience
Geplaatst door Secore International op dinsdag 2 februari 2016

VS waarschuwt reizigers ook voor Curaçao in verband met zikavirus

Reizigers wordt geadviseerd voorzorgsmaatregelen te nemen

 
Het Amerikaanse Centers for Disease Control and Prevention (CDC) heeft Curaçao op de waarschuwingslijst gezet van landen waar zika heerst. Op de lijst staan de landen waar reizigers wordt geadviseerd voorzorgsmaatregelen te nemen. Het is geen negatief reisadvies, zo bericht vandaag, woensdag 3 februari 2016, het Antilliaans Dagblad.

In het Caribisch gebied staan nu negen landen op de lijst, waaronder het Franse deel van Sint Maarten, Puerto Rico en de Dominicaanse Republiek. Verder behoort het grootste deel van Zuid- en Midden-Amerika tot de risicogebieden.

Op de website van CDC staat algemene informatie over voorkomende ziektes op Curaçao en sinds maandag ook dat er zika voorkomt. Hiervoor geldt waarschuwingsniveau 2, wat inhoudt dat uitgebreide voorzorgsmaatregelen worden aanbevolen.

In de Texaanse stad Dallas is gisteren de eerste besmetting met het zikavirus op het vasteland van de Verenigde Staten vastgesteld. Het regionale centrum voor de volksgezondheid in Dallas denkt dat het virus is overgebracht door seksueel contact. De autoriteiten hebben meegedeeld dat in elk geval niet is geconstateerd dat het virus lokaal door een mug is overgebracht. Degene bij wie het virus is vastgesteld, heeft seks gehad met iemand die al ziek was. Het Amerikaans instituut voor de controle en preventie van ziekten wilde nog niet bevestigen dat in dit geval de besmetting via seks plaatsvond.

Consumentenkring ontvangt veel klachten over Basiszorgverzekering

Belangenorganisatie consumenten pleit voor 'heel grondige evaluatie' van Basiszorgverzekering

'Basiszorgverzekering is bureaucratisch ding met juridische foefjes en verzekeringsmaatschappijen worden stinkend rijk'
 

Bij de Consumentenkring komen met regelmaat klachten binnen van verzekerden over de werking van de Basiszorgverzekering. Torenhoge rekeningen voor verleende medische zorg, medicamenten en medische zorg die niet vergoed worden en geen geld om de verzekering te kunnen betalen, zijn enkele van de klachten aldus voorzitter Albert Alleyne vandaag, woensdag 3 februari 2016, in de Ware Tijd. Zijn consumentenbelangenorganisatie pleit voor een 'heel grondige evaluatie' van de basiszorgverzekering. 

Alleyne constateert dat deze verworden is tot een 'bureaucratisch ding' met 'juridische foefjes' waar slechts de verzekeringsmaat- schappijen profijt van hebben. 'De verzekeringsmaat- schappijen worden er stinkend rijk van', stelt Alleyne.

Verzekerde O.S. kan meepraten over de problemen die de basiszorgverzekering met zich meebrengt. Haar broer en schoonzus liggen in het ziekenhuis en krijgen niet alle medische zorg vergoed. Zo hebben ze ongeveer Srd 300 moeten neertellen voor een oogscan, dit terwijl de oogscan medisch noodzakelijk was, omdat de patiënt halfblind dreigt te worden. De pleegdochter van O.S. is ook ten einde raad. Als schoolgaande heeft ze recht op gratis basisverzekering, maar ze is nog niet opgenomen in het bestand van verzekerden.Hierdoor dient ze zelf voor de medische zorg te betalen. Alleyne vindt dat alle medisch noodzakelijke zorg vergoed dient te worden.

Op dit moment moeten voor vele medische zorg aanvullende verzekeringen afgesloten worden. De consumentenorganisatie vraagt zich af of het zorgstelsel voor de mensen of voor de verzekeringsmaatschappijen is, want slechts de verzekeringsmaatschappijen lijken er voordeel uit te halen.

Alleyne gaat terug naar de periode vóór de introductie van de basiszorgverzekering. Toen werden vele medische kosten wel gedekt door het Staatsziekenfonds en de on- en minvermogenkaarten. 'De situatie is echt verschrikkelijk.'

Minister Peneux zegt bouw 16 scholen toe dit jaar

'Surinaamse MO-A en -B akten zeer gevraagd in regio'


Suriname zou voordeel kunnen halen uit de samenwerking van het Instituut voor de Opleiding van Leraren (IOL) met Curaçao en andere landen in het Caribisch gebied, zei minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MinOWC), Robert Peneux, vrjdag bij de diploma-uitreiking van het IOL, zo bericht het ministerie vandaag, woensdag 3 februari 2016, in een persbericht. Volgens Peneux zijn de Surinaamse MO-A en MO-B akten zeer gevraagd in de regio. 
 
146 Afgestudeerden, waaronder 18% mannelijke studenten, mochten hun diploma in ontvangst nemen, variërende van een LO-akte, MO-A tot MO-B-akte.

Peneux zei, dat de afgestudeerden op verschillende manieren ingezet zullen worden. Hij beloofde dat dit jaar 16 scholen gebouwd zullen worden, waaronder drie middelbare scholen.

Peneux stelde, dat het overschakelen naar kleine klassen van twintig studenten het aantal geslaagden zal vergroten. Het NATIN (Natuurtechnisch Instituut) blijft groeien en er zullen meerdere NATIN-scholen bijkomen, vandaar dat er meer werkgelegenheid moet zijn, gaf hij aan.

Onder de aanwezigen bij de uitreiking bevonden zich de directeur en onderdirecteur van het IOL, leden van de Raad van Toezicht, docenten en opleidingscoördinatoren, geslaagden en hun familieleden, aldus het ministerie.

Rusland (NPS): 'Nu nieuwe governor in dienst is getreden bij Centrale Bank moet vertrouwen snel worden hersteld'

'NPS doet er van haar kant alles aan om haar bijdrage te leveren aan herstel situatie'


Nu de nieuwe governor van de Centrale Bank van Suriname (CBvS), Glenn Gersie, gisteren is aangetreden, moet zo snel mogelijk overgegaan worden tot herstel van het vertrouwen. Naast een vertrouwenwekkend team, moeten er maatregelen worden getroffen om de financieel monetaire problemen aan te kunnen pakken. Dit zegt Gregory Rusland, voorzitter van de NPS, vandaag, woensdag 3 februari 2016, op Starnieuws.

Gersie heeft aangekondigd, dat de wisselkoers zo snel mogelijk gestabiliseerd moet worden, waarna tot ordening van de valutamarkt moet worden overgegaan. Zijn hoogste prioriteit is sturing te geven aan de wisselkoers om te komen tot stabiliteit, omdat dat belangrijk is voor de productiesector. De governor belooft een transparant beleid te zullen voeren. De valutamarkt moet weer onder toezicht komen van de CBvS.

Rusland wijst er op, dat op dit moment de economie in een negatieve spiraal is terechtgekomen. Belangrijk is dat het vertrouwen in de CBvS wordt hersteld.

'De NPS doet er van haar kant alles aan om een bijdrage te leveren aan het herstel van de situatie. Ook al is deze situatie door anderen gecreëerd, de partij wenst te voorkomen dat het hele volk verzuipt in een situatie van monetaire chaos en onhoudbare wisselkoersen. Deze plicht rust op elke burger in de samenleving', aldus Rusland.

Monetaire stabiliteit kan volgens de NPS-voorzitter alleen verkregen worden bij een goed gecoördineerde uitvoering van een samenhangend pakket van maatregelen, waarbij zowel de monetaire kant als de productiekant van de economie verbeterd worden. Het uiteindelijke doel is volgens de politicus niet slechts de monetaire rust, maar dat elke burger een menswaardig bestaan kan leiden zonder dat hun inkomen met de minuut in waarde afneemt.

Bond personeel 's Lands Hospitaal dreigt met complete platlegging ziekenhuis

'Ziekenhuis momenteel niet in staat kledingtoelage uit te betalen vanwege de stroeve geldstroom'

 
Als het ’s Lands Hospitaal niet spoedig de kledingtoelage over 2015 uitbetaalt, zal de bond de acties verscherpen door het ziekenhuis volledig lam te leggen. De actie is maandag begonnen met een staking van het personeel van de ochtenddienst, uitgezonderd de keuken en couveuse afdeling. 'We drinken alleen maar water en kunnen hierdoor geen water in de wijn doen. We hebben de directie veel ruimte gegeven om invulling te geven aan onze wens', zegt bondsvoorzitter Imro Edam vandaag, woensdag 3 februari 2016, in de Ware Tijd.

Hij wilde gisteren nog niet zeggen wanneer de acties verscherpt zullen worden.

Overleg tussen de vakbond en de leiding van het ziekenhuis heeft maandag niet tot overeenstemming geleid. De directie wil de kledingtoelage verspreid over vijf maanden betalen, maar de vakorganisatie wil hieraan niet meewerken en eist uitbetaling ineens. Niet-verplegend personeel moet Srd 2.350 per persoon krijgen en verplegend personeel Srd 2.450. Volgens Edam is nog niet duidelijk wanneer het ziekenhuis kan beginnen met het uitbetalen van de toelage, omdat het geen geld heeft.

De onderpanden die het ziekenhuis zou kunnen gebruiken voor een lening bij de bank, zijn al bezwaard. 'Wij hadden eerst voorgesteld dat het geld in fases uitbetaald kon worden, maar directieleden hebben toen bondsleden opgehitst tegen dit voorstel. Wij hebben daarna besloten dat we het geld in één keer willen', aldus Edam.

Medisch directrice Soenita Nannan Panday wil niet uitweiden over de kwestie. Zij zegt slechts, dat het ziekenhuis momenteel niet in staat is het geld uit te betalen vanwege de stroeve geldstroom. Het gaat om een totaal bedrag van Srd 1,7 miljoen.

Doekhie (NDP): 'Dit is honds gedrag, laag bij de gronds, beneden peil van een ongedierte'

Weglopen oppositie uit vergadering parlement valt niet goed bij NDP'er Doekhie - 'Laffe daad ten opzichte van het personeel Assemblee'

'Terugroepwet moet ingetrokken worden en onder de Goslar gestopt worden'


Het NDP-Assembleelid Rachied Doekhie (NDP) heeft geen goed woord over voor de oppositie die gisteren weggelopen is uit een huishoudelijke vergadering van De Nationale Assemblee (DNA). 'Dit is een laffe daad ten opzichte van het personeel. In plaats van in bijzijn van het hele parlement het personeel dat beschuldigd is te horen, dan loop je weg voor de waarheid. Dit is honds gedrag, laag bij de grond, beneden peil van een ongedierte', zei Doekhie gisteren, aldus Starnieuws vanochtend, woensdag 3 februari 2016.

Doekhie stelde, dat het personeel zich niet kon verweren in de openbare vergadering. Daarom werd de huishoudelijke vergadering uitgeschreven. Nu kon het personeel uitleggen wat er aan de hand was en ingaan worden op de beschuldigingen van de voorzitter van de Pertjajah Luhur (PL), Paul Somohardjo, over het vervalsen van een document. Doekhie vindt dat de mensen zich als een padvindertje gedragen, terwijl zij eerst het gedrag van een legergeneraal vertoonden. Er is zoveel poeha gemaakt en nu de kans is om de waarheid te vernemen, loopt men weg, aldus de NDP'er.

'Wij hebben te maken met trias politica. De procureur-generaal heeft hier niets te zoeken. Er is niet ingebroken of gestolen', aldus het Assembleelid. Hij is niet onder de indruk van de strafklacht die de PL ingediend heeft bij het Openbaar Ministerie. Voor Doekhie is belangrijk, dat Raymond Sapoen in de huishoudelijke vergadering van 23 juli vorig jaar ook gezegd heeft, dat hij er niet eens mee is dat de PL-fractie uit drie personen bestaat. Dat had William Waidoe meegedeeld op de vergadering. Doekhie haalt aan dat de mededeling van Sapoen in het openbaar is beluisterd. 'Dat bandje is nu ook naar de rechter.'

Doekhie vindt de Terugroepwet overbodig. Deze moet van hem worden ingetrokken. In de periode van het Front is de wet in elkaar getimmerd, zodanig dat deze gebruikt wordt zoals het de mensen uitkomt. 'Dat heel ding moet ingetrokken worden en onder de Goslar gestopt worden. Je komt aan de democratische rechten. Wat je moet doen als partij is, dat je bij de selectie goede solvabele kandidaten stelt. En wanneer zij gekozen zijn, is het niet alleen de partij die bepaalt. Er moet ook inbreng van de persoon zijn. Want je brengt geen lelekoe, niet zomaar iemand die uit een prullenbak gehaald is.'

Het Assembleelid vindt, dat de partij vijf jaren lang met de persoon moet leren leven. De wet is overbodig. Het is volgens hem vermorsen van papier en inkt. Die wet is nergens voor nodig. De mensen moeten de ruimte krijgen om kritiek te hebben op hun eigen partij. Doekhie vindt het jammer dat de mensen zijn weggegaan. Hij betitelt het gedrag van Somohardjo in de openbare vergadering van donderdag als 'het  tweede viswijf'.

Den Blauwvinger: Dikke onvoldoende voor Public Relations-afdeling politie Suriname

COLUMN: Bizarre indianenverhalen rond gruwelijke lijkschennis (nog steeds) niet door politie ontzenuwd

Politie zwijgt terwijl Facebook gonst van geruchten van randdebiele mensen van necrofilie tot roof


Wanneer komt het Korps Politie Suriname met een persbericht inzake de zaterdag, 30 januari 2016, gepleegde lijkschennis van een een dag eerder begraven 35-jarige vrouw? Het zou goed zijn om alle bizarre indianenverhalen die de ronde doen op social media (lees: Facebook) te ontzenuwen. De meest vreemde en compleet tegenstrijdige berichten gaan rond, verzonnen door mensen die uit zijn op sensatiezucht, niet nadenken en nauwelijks over enig verstandelijke vermogens onder hun hersenpan blijken beschikken.

Zo zou 'een bron' tegenover de Rotterdamse zender Radio Stanvaste vandaag hebben beweerd, dat het om roof zou zijn gegaan, de vrouw zou zijn begraven met sieraden. Het lichaam zou zijn gedumpt in het nog lege graf van de 19 januari in Leiderdorp overleden bekende zanger Max Nijman, die achter in de zaterdagmiddag werd begraven.

Ook gaat het gerucht, dat een verdachte zou zijn gearresteerd, een wachter van de begraafplaats. Een tweede verdachte zou op de vlucht zijn.
Ze zou zijn begraven in haar trouwjurk. Geruchten, geruchten en nog eens geruchten en geen enkele bevestiging.

Kortom, politie, doe hier wat aan en kom zeer snel met een persbericht - neem je werk eens serieus - hoe weinig er misschien ook te melden is, maar ontzenuw in ieder geval al die sensatieverhalen van randdebiele mensen op social media die niet het fatsoen hebben om even stil te staan bij wat hun verhalen aanrichten bij de familie van het slachtoffer.....

Vooral in deze opzienbarende zaak dient de politie alert te reageren, de samenleving snel te informeren, maar het lijkt alsof de toch al amateuristisch opererende afdeling Public Relations van het Korps Politie Suriname in slaap is gesust.

Neen, die afdeling komt vandaag met onder andere deze politieberichten van importantie: 'Watermeloen dieven aangehouden', 'Man wordt boos na te zijn betrapt door partner', 'Eigenares doet aangifte tegen minnaar' en 'Drugsverslaafde zoon aangehouden'.

Met een op tijd uitgebracht persbericht hadden veel geruchten simpelweg voorkomen kunnen worden.

Hoogachtend,
Den Blauwvinger
02 februari 2016
Amsterdam-Paramaribo