donderdag 4 februari 2016

Vrouwenorganisatie Nieuw Koffiekamp wil dorp nieuw leven in blazen

'We willen terug naar de situatie van de jaren '70, we hadden een leuke sfeer in Nieuw Koffiekamp'


Vrouwenorganisatie Nieuw Koffiekamp wil weer bloei in haar thuisbasis. De organisatie wil de gemeenschap in het dorp stimuleren om het heft in handen te nemen. 'We willen terug naar de situatie van de jaren zeventig. We hadden een leuke sfeer in Nieuw Koffiekamp. Het was een lust om te zien', zegt coördinator Romeo Albitrouw. Dit laat de organisatie vandaag, donderdag 4 februari 2016, weten in een persbericht. 

Volgens Albitrouw worden nu bijna geen sociale-, recreatie- en sportactiviteiten ontplooid in het dorp.

'De jongeren en ouderen hebben geen sociale bezigheden.' Een aantal vrouwen is brodeloos. Daarom wil Nieuw Koffiekamp werkgelegenheid creëren en ondernemerschap stimuleren van ondernemerschap. 'Niemand gaat het voor ons doen. Wij moeten het zelf doen', aldus de coördinator.

De organisatie houdt als eerste aanzet zaterdag een Tapu Yari in het dorp. Met de opbrengsten moet het kerkgebouw in Nieuw Koffiekamp worden opgeknapt. Het gebouw verkeert in een deplorabele staat. De organisatie is ook van plan om fundraisingsactiviteiten te organiseren.

De Tapu Yari start met een kerkdienst en wordt voortgezet met live entertainment, waaronder zang en dans. Daarbij komen onder andere Boys of the Ladies, Cosmo Stars en Marcha Djoe op de planken. Albitrouw verwacht zowel inwoners van Paramaribo als Nieuw Koffiekampers.

VHP'ers Mathoera en Gajadien willen antwoorden van president Bouterse op vragen over bauxietindustrie

Stand van zaken inzake gevolgen vertrek Suralco onduidelijk


De Assembleeleden Krishna Mathoera en Asiskumar Gajadien (VHP) stellen vandaag, donderdag 4 februari 2016, aan president Desi Bouterse vragen over de bauxietindustrie. Het is volgens de twee politici onduidelijk wat de stand van zaken is, terwijl (oud-)werknemers van Suralco onzeker zijn over hun toekomst. De vragen zijn gesteld via Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons aan Bouterse:

'De Nationale Assemblee heeft in haar schrijven van 30 november 2015 aan de regering van Suriname ten aanzien van de stopzetting van de aluminium en aluinaarde productie activiteiten van Suralco in Suriname aanbevelingen gedaan. De regering had aan DNA aangegeven, dat verdere stappen in nauw overleg met De Nationale Assemblee zouden worden ondernomen. Nu na ruim twee maanden is het niet duidelijk welke acties door de Regering zijn ondernomen in deze zaak.

Aangezien deze zaak van bijzondere nationale importantie is, waarbij ruim 2000 gezinnen direct en indirect betrokken zijn, zien ondergetekenden de beantwoording van onderstaande vragen op zeer korte termijn tegemoet.

1. Kan de president aangeven waarom De Nationale Assemblee niet zo omstandig mogelijk geïnformeerd wordt over de voortgang van dit voor Suriname zeer belangrijk traject?
2. Kan de president aangeven als er reeds afspraken zijn gemaakt met Alcoa over objecten die nu in beheer zijn van Alcoa, als havenfaciliteiten hier in Suriname en Trinidad?
3. Kan de president aangeven wat de stand van zaken is om met derden te praten voor overname van de activiteiten van Suralco hier ten lande, zoals b.v. gepresenteerd, de Monaco Resources?
4. Kan de president aangeven wat de status is van de arbeiders van Suralco?
5. Kan worden aangegeven welke maatregelen zijn getroffen met betrekking tot contractors van Suralco en hun arbeiders, die reeds zijn ontslagen?
6. Kan de president aangeven wat de status is van Alcoa/Suralco in Suriname en derhalve de status van het Brokopondo overeenkomst?
7. Kan de president aangeven welke vervolg acties de regering wenst te ondernemen naar Alcoa?
8. Zijn er andere redenen waarom het proces tot afwikkeling van zaak Suralco/Alcoa zo lang op zich laat wachten?'

Verdachte 'Nini' Fonseca in Maximus-zaak op Curaçao moet van Hof DNA afgeven

Advocate Vaders: 'Mijn cliënt heeft geen bezwaren tegen DNA-afgifte, maar gang van zaken is ongelooflijk'


Zorgen bij advocate: 'OM kan DNA-materiaal van iedereen afdwingen, al is die persoon niet betrokken bij een zaak' 


Het Hof heeft vanochtend, donderdag 4 februari 2016, besloten dat het Openbaar Ministerie (OM) bloed, en indien dit niet geschikt is, wangslijm en/of haarwortels van Maximus-verdachte Burney ‘Nini’ Fonsenca mag afnemen, voor een DNA-onderzoek in de moordzaak Raúl ‘Bolle’ Martinez. Fonseca’s advocate Marije Vaders benadruk,t dat haar cliënt hiermee geen problemen heeft, maar dat de gang van zaken wel ‘ongelooflijk' is. Dit bericht de Amigoe.

De advocate heeft gisteren tijdens de beroepszaak – die door Fonseca via video-conference in een gevangenis bij Middelburg werd gevolgd – betoogd dat Fonseca nooit gedetineerd is geweest voor de moord op Martinez en dat er daarom geen ernstige bezwaren bestaan tegen hem. Tevens zijn deze aanwijzingen, die het OM drie jaar na de moord op Martinez ten gronde legt, door de rechter in de Magnus-zaak ter zijde gelegd. Het gaat hier om de verklaringen van horen zeggen van Monalisa, de vrouw van Elvis ‘Monster’ Kuwas, oftewel de schutter van Helmin Wiels in 2013, dat ‘Nini’ betrokken was. Er is derhalve geen zaak en er kan dientengevolge geen bevel tot afname van DNA-materiaal worden gegeven, benadrukte de raadsvrouwe.

Vaders baseerde haar betoog op artikel 79a van het Wetboek van Strafvordering. Daarin staat, dat een bevel tot afname van celmateriaal slechts kan worden gegeven in geval van verdenking van een misdrijf waarvoor voorlopige hechtenis is toegelaten, en indien uit feiten en omstandigheden blijkt van ernstige bezwaren tegen de verdachte, en het onderzoek redelijkerwijze nodig is voor waarheidsvinding. Het bevel wordt bovendien niet gegeven, pas nadat de verdachte is gehoord en vruchteloos is uitgenodigd vrijwillig DNA-materiaal ten behoeve van het onderzoek af te staan.

Het hof is het met de advocate eens, maar de argumenten worden anders gewogen. 'Noch het feit dat de verdachte niet is gedetineerd geweest, noch het tijdsverloop, kan verhinderen dat hij thans door het OM als verdachte wordt aangemerkt.'

Dat de verklaringen van getuigen in andere kaders al zijn beoordeeld en daarvoor te licht zijn bevonden, betekent niet dat die niet kunnen bijdragen aan de ernstige bezwaren tegen Fonseca. 'Evenmin kan worden gezegd dat in de met de onderhavige verdenking samenhangende zaak Magnus, niet langer ernstige bezwaren tegen de verdachte bestaan, zodat de rechter-commissaris die zaak, anders dan de verdediging heeft betoogd, terecht in haar beoordeling heeft betrokken.'

Uit de stukken en de in de raadkamer verkregen informatie blijkt dat er wel degelijk voldoende aanwijzingen zijn dat Fonseca betrokken is geweest bij het medeplegen van de moord c.q. doodslag op Martinez, aldus het Hof.

Vaders kan niets meer doen om de DNA-afname te voorkomen, maar zegt daarbij dat Fonseca ook geen problemen heeft om dit te doen. Ze maakt zich wel zorgen om de mogelijkheid die het Hof nu voor het OM heeft gecreëerd, dus dat het OM DNA-materiaal van iedereen kan afdwingen, al is die persoon niet betrokken bij de bewuste zaak.

Premier van Curaçao: 'Contract Isla wordt niet stilzwijgend verlengd, maar raffinaderij blijft sowieso open'

Premier Whiteman: 'De Isla wordt gemoderniseerd, we laten het project niet torpederen door krachten met verborgen agenda'


De overheid heeft besloten om de lease-overeenkomst van Isla met PdVSA (Petróleos de Venezuela, S.A), die in 2019 afloopt, niet stilzwijgend onder dezelfde voorwaarden tien jaar te laten verlengen. Dit zou volgens het huidige contract gebeuren als een van de partijen, twee jaar van te voren, niet schriftelijk zou melden daarvan af te zien. Dit stelt GMN-minister Siegfried Victorina in antwoord op vragen van PAIS-partijleider en Statenlid Alex Rosaria. Victorina benadrukte vanmiddag, donderdag 4 februari 2016, in de Amigoe dat ‘dit niet betekent dat het contract met PdVSA niet verlengd wordt’. 

Tijdens een haastig ingelaste persconferentie was premier Ben Whiteman nog stelliger: 'De Isla blijft sowieso open en wordt gemoderniseerd.'

Minister van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN) Victorina belegde samen met premier Ben Whiteman (beiden PS) een persconferentie over dit onderwerp. Reden was een artikel in het Antilliaans Dagblad vanmorgen naar aanleiding van de antwoorden van minister Victorina. Daarin stond dat ‘de lease-overeenkomst met de Isla door de overheid niet verlengd wordt’. Volgens hem blijft de Isla echter hoe dan ook open. 'We laten het project niet torpederen', aldus de premier.

Volgens Whiteman lijkt het erop, dat er ‘krachten zijn met een verborgen agenda’, die de Isla willen sluiten. 'We zitten in een sandwich, ze oefenen druk uit van bovenaf en nu dus ook van onderaf. De verkeerde informatievoorziening komt niet alleen van de media, maar soms ook van medewerkers van de Isla zelf die er hun eigen agenda op nahouden.'

Werner Wiels, de voorzitter van het Multi Disciplinaire Project Team (MDPT) dat zich onder meer bezighoudt met de modernisering van de raffinaderij, sprak tijdens de persconferentie van een goede sfeer bij de gesprekken over een nieuw contract met de PdVSA op 29 november vorig jaar en herhaalde dat de regering in december heeft besloten om niet de clausule van stilzwijgende verlenging te gebruiken. Whiteman herhaalde meermaals dat de onderhandelingen met PdVSA over het openhouden en moderniseren van de raffinaderij constructief verlopen en dat de komende tijd zal worden besloten welke partij de modernisering zal gaan uitvoeren. 'De Isla blijft sowieso open en wordt gemoderniseerd', aldus de premier.

Victorina zegt, dat hij zijn antwoorden naar de Staten heeft gestuurd. Ter verduidelijking gaf hij de aanvulling ‘dat beslissingen over bestaande contracten en het aangaan van nieuwe contracten omtrent de exploitatie van de raffinaderij niet onder zijn portefeuille vallen’ en dat hij nimmer heeft gesteld dat de lease-overeenkomst met PdVSA niet verlengd zou worden. Dergelijke beslissingen ‘vallen overigens niet onder het GMN-ministerie, maar onder het ministerie van Algemene Zaken’, ofwel premier Whiteman.

Statenlid Rosaria stelde in september een reeks vragen aan de minister van Algemene Zaken premier Whiteman – waaronder Energiezaken vallen –, en de GMN-minister, waarin om openheid werd gevraagd inzake het bestaande contract met de Isla. Zo wilde de PAIS-fractie onder meer weten of het klopt dat in het contract met de Isla-raffinaderij is bepaald dat, indien er geen actie wordt ondernomen in 2017, het huidige contract dat in 2019 afloopt automatisch wordt verlengd met tien jaar tot 2029. PAIS had vernomen, dat in het bestaande contract met PdVSA een clausule was opgenomen waarmee niet alleen het contract automatisch met tien jaar verlengd kan worden, maar waarmee de Isla in dat geval tot 2029 ook geen plicht heeft om de raffinaderij te moderniseren. Dit wordt door de antwoorden van Victorina bevestigd.

Uitspraak in Kort Geding 'terugroep-zaak' PL-Assembleeleden Sapoen/Chitan vrijdag 5 februari

Mogelijk komt morgen een einde aan soapserie rond de terugroeping van Sapoen en ChitanDe Kort Gedingrechter doet morgenmiddag om een uur uitspraak in de inmiddels geruchtmakend geworden zaak inzake het door de Pertjajah Luhur (PL) terugroepen van haar Assembleeleden  Raymond Sapoen en Diepakkoemar Chitan, zo bericht Starnieuws vanmiddag, donderdag 4 februari  2016. Met de uitspraak komt mogelijk een einde aan de maandenlange door de PL geregisseerde beschamende schertsvertoning ofwel soapserie, 'De terugroeping van Sapoen & Chitan'.

In deze zaak zijn achttien personen en instanties gedagvaard. Advocate Nailah van Dijk treedt op namens president Desi Bouterse en de Staat Suriname. Irwin Kanhai is de advocaat van het Centraal Hoofdstembureau (CHS), de dertien leden van dit orgaan, de voorzitter van de hoofdstembureaus Wanica, Roline Samsoedien, en van Saramacca, Laksmienarain Doebay.

Advocaat Gerold Sewcharan is in de arm genomen door de Pertjajah Luhur, NPS, VHP en de kandidaten Barkat Mohabali en Prim Sardjoe.

Paul Somohardjo, voorzitter van de Pertjajah Luhur, zegt dat de achterban weer gevraagd is naar de rechtbank te komen, om getuige te kunnen zijn van de uitspraak.

(Red. De Surinaamse Krant/Starnieuws)

Actievoerende personeelsleden 's Lands Hospitaal schorten staking op

'We hebben te doen met zieke mensen en kunnen niet al la dol blijven staken'

Bond hoopt op gesprek met president Bouterse


Actievoerende personeelsleden van ‘s Lands Hospitaal, die sinds maandag in staking waren om hun kledingtoelage, gaan maandag weer aan het werk. De Bond van Personeel ‘s Lands Hospitaal heeft besloten om vandaag, donderdag 4 februari 2016, de actie op de schorten. 'We hebben te doen met zieke mensen, wij kennen onze verantwoordelijkheid en kunnen niet al la dol blijven staken', zegt bondsvoorzitter Imro Edam in de Ware Tijd.

De bond heeft vanochtend een petitie ingediend bij Eugene van der San, directeur van het Kabinet van de President. Hij beloofde in aanwezigheid van het ziekenhuispersoneel dat hij de petitie zou doorgeleiden naar president Desi Bouterse. 'Wij zijn ervan overtuigd dat de president ons zal ontvangen om het probleem op te lossen' , zegt de bondsvoorzitter.

In de petitie staat, dat het personeel van 's Lands Hospitaal een dringend verzoek doet op de president om een oplossing te brengen in de zeer moeilijke, onoverzichtelijke en onhoudbare situatie binnen het ziekenhuis. Het personeel zegt sinds 2011 te maken te hebben met verdeel- en heerspraktijken door de leiding.
Ook bestaan vermoedens, dat er misstanden zijn binnen het financieel beleid. De bond wilt dit laten onderzoeken door de procureur-generaal.

'Personeelsleden zijn niet zeker van hun positie binnen het bedrijf en durven vaak niet hun mening te uiten vanwege het rancuneus gedrag van de leiding', luidt een passage uit de petitie.
Volgens het personeel vindt er mismanagement plaats. Ook moet de leiding spoedig vervangen worden door een algemeen directeur.

LVV-minister Algoe weerspreekt verhalen dat er crisis zou zijn in de rijstsector

St. Wederopbouw Rijstbouw Lareco wil dat regering spoedig crisisteam rijstsector opzet


De rijstsector is niet in een crisis, zegt minister Soeresh Algoe van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) vandaag, donderdag 4 februari 2016, op Starnieuws. 'Als er sprake was van een crisis, dan was niet 27.500 hectare ingezaaid.'

De Stichting Wederopbouw Rijstbouw Lareco wil dat de regering op 'zeer korte termijn een crisisteam rijstsector' in het leven roept. Zij hadden dit verzoek vorig jaar augustus al gedaan aan minister Algoe. De stichting zegt dat de totale productiekosten bij de voorjaarsoogst een jaar geleden, rond de Srd 3.600 waren. 'Met de devaluatie van november en de daarna op hol geslagen wisselkoers, stevenen wij af op meer dan Srd 5.000 per hectare aan productiekosten.'

Vorig seizoen werd landelijk 31.000 hectare ingezaaid. Dat dit seizoen landelijk minder is ingezaaid, ligt volgens de bewindsman puur aan het El Nino weerfenomeen. Door dit weerfenomeen is de zoutwatergrens aan de rechteroever van de Nickerierivier verder landinwaarts getrokken. Het gevolg daarvan is dat 5.000 hectare aan de rechteroever van de Nickerierivier niet in productie kon worden gebracht, aldus Algoe.

De stichting wijst er daarentegen op, dat de landbouwers als vier seizoenen verlies lijden door te lage prijzen voor hun padie. Maar, ook daar is een verklaring voor, zegt de LVV-bewindsman. 'De rijstsector lijkt makkelijk, maar niets is minder waar. Het probleem binnen deze sector is niet op korte termijn op te lossen.' De wereldmarktprijs is laag en tegelijkertijd moet de lokale consumptie worden gegarandeerd. En dat is volgens minister Algoe niet in een wip en zucht gedaan.

Hij heeft wel oor voor de sector. Acuut wil hij een team samenstellen dat bestaat uit verwerkers, producenten en LVV-functionarissen. Dit team moet de huidige situatie evalueren en voorstellen doen. Voor de lange termijn moet het team een plan voor vijf tot tien jaar voor de sector uitzetten.

Volgens de stichting is door het uitblijven van consistent regeringsbeleid, de sector 'nog steeds als een dobberend schip op zee achtergebleven.' Andere groepen in de samenleving worden wel op allerlei manieren en onduidelijke gronden tegemoet gekomen, uit de stichting haar ongenoegen. Zij wijst erop dat de meeste inputs aan productiemiddelen en diensten binnen de rijstsector voor anderhalf maal de prijs worden geleverd, door de huidige wisselkoersontwikkelingen die direct invloed hebben op de padieproductie.

Braziliaanse autoriteiten melden overdracht zikavirus door bloedtransfusie

Naast overdracht via seks, blijkt het zikavirus ook door bloedtransfusie te kunnen worden overgedragen


Braziliaanse autoriteiten hebben vandaag, donderdag 4 februari 2016, bevestigd dat iemand het zikavirus heeft opgelopen door bloedtransfusie van een donor die was geïnfecteerd met het virus. Het ministerie van Volksgezondheid in Campinas, een industriestad niet ver van Sao Paulo, stelt dat een ziekenhuispatiënt met schotwonden geïnfecteerd raakte met het zikavirus na meerdere bloedtransfusies in april vorig jaar, zo bericht het persbureau Reuters.

Het bloedcentrum van de Universiteit van Campinas heeft verklaard, dat een tweede persoon die bloed heeft gedoneerd in mei, symptomen vertoonde en positief op zika testte, terwijl de ontvanger van het bloed geen zikasymptomen vertoont.

Volgens het Braziliaanse ministerie van Volksgezondheid overleed de eerste patiënt aan de gevolgen van de schotwonden en niet door het zikavirus. Inmiddels zijn richtlijnen voor bloedbanken aangescherpt en mensen die zijn geïnfecteerd met het zika- of denguevirus mogen geen bloed doneren tot dertig dagen nadat zij volledig zijn  genezen van het virus.

(Red. De Surinaamse Krant/Reuters)

Drie ministeries moeten afdelingen in Brownsweg samenpersen in klein schamel gebouwtje

Tien ambtenaren moeten werken in te klein ruimte
 
Anno 2016 moeten zo'n 10 ambtenaren van 3 ministeries in dit hok werken....

Districtssecretaris trekt aan de bel over gebouw dat ooit rijstpelmolen was


Afdelingen van drie ministeries zijn in het ressort Brownsweg sameggeperst in een schamel gebouw van ongeveer 6 bij 5 vierkante meter. Het gaat om de ministeries van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), Welzijn en Sport & Jeugdzaken. De districtssecretaris van Brokopondo, Freddy Linga, zegt vandaag, 4 februari 2016, op Starnieuws, dat tien ambtenaren moeten werken in één ruimte. Van alles ontbreekt, er zijn niet genoeg stoelen en tafels en spullen om goed het werk te kunnen doen. De districtssecretaris is zelf ook de dupe van de slechte huisvesting van ambtenaren in het ressort.

Linga zegt, dat het gebouw dienst deed als rijstpelmolen voor de bewoners van Brownsweg. LVV is sinds 1999 gevestigd in dit gebouw. De twee andere ministeries zijn vorig jaar erbij gekomen. De districtssecretaris zegt verder, dat de ambtenaren tot twaalf uur 's middags aanwezig zijn, daarna gaan zij naar huis.

'Bij uitbetaling van AOV door het ministerie van Welzijn leen ik de ambtenaren tafels en stoelen om toch nog hun werk te kunnen doen, omdat het gaat om uitbetaling van oudere mensen, verleen ik mijn medewerking om tafels en stoelen te huren. Daarvoor wordt niet betaald. Zij vragen mij om hen te helpen', aldus Linga.

Linga heeft het ook niet riant in zijn positie. Sinds de brand van het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB) in 2013 te Brownsweg, heeft hij zijn werkruimte afgestaan. De ruimte waarin hij zit, zou een andere indeling krijgen, maar dat is nog steeds niet gebeurd. Als diensthoofd zit Linga in dezelfde ruimte met het administratief personeel.

'Onder deze omstandigheden werk ik als districtssecretaris. Dit is in strijd met de Personeelswet en andere wettelijke regelingen', zegt de districtssecretaris. Hij hoopt dat zo snel mogelijk de situatie wordt aangepakt. Hij heeft tot nu toe tevergeefs via interne kanalen aan de bel getrokken en lijkt het nu te proberen via Starnieuws.

Somohardjo (PL): 'In de drang om de PL te breken, vergeet de NDP het land te regeren'

'NDP doet er alles aan om de overlopers te beschermen'


'Bijna 40 jaar is het niemand, ook niet de NDP, gelukt de partij en mij als voorzitter te breken'


'De NDP doet er alles aan om de overlopers te beschermen, waardoor zij een gevecht uitlokt die zij niet meer aankan. In de drang om de Pertjajah Luhur (PL) te breken, vergeet zij het land te regeren. Zij vergeet de AKB, AOV en ziekenhuizen en om Combe Markt op tijd te betalen. Het is een blinde zucht, de NDP legt zelfs een vonnis naast zich neer. Laat de NDP een ding onthouden. Bijna 40 jaar is het niemand, ook niet de NDP, gelukt om de partij en mij als voorzitter te breken. Met de hulp van de Almachtige zal het ze in de komende 40 jaar ook niet lukken', zei de 72-jarige partijvoorzitter Paul Somohardjo gisteren tijdens een persconferentie, belegd naar aanleiding van de kwestie van het vermeende vals document van De Nationale Assemblee, DNA. Dit bericht het Dagblad Suriname vandaag, donderdag 4 februari 2016.

Volgens Somohardjo moet president Desi Bouterse liever alle aandacht richten op de chaos in het land, dan constant te proberen zijn partij klein te krijgen. Dit alles begon volgens hem met het omkopen van het volk en het omkopen van de overlopers Raymond Sapoen en Diepakkoemar Chitan.

'Het gaat daarna om een handeling van de president die in strijd is met de Grondwet door een fungerend voorzitter van DNA te verwijderen, zonder dat hij daartoe bevoegd is. Een vonnis naast zich neerleggen en opdracht aan het Centraal Hoofdstembureau geven om geen uitvoering te geven aan een rechterlijk vonnis, opdracht aan Geerlings-Simons geven om de overlopers toch te convoceren in DNA en als allerlaatste fraude plegen met stukken van DNA. Fraude plegen, enkel en alleen om de rechter te kunnen beïnvloeden. In hun blindheid om ons te vernietigen, hebben zij dan een fout gemaakt op de DNA-website', aldus de PL-leider gisteren.

Robby Maaijen gaat voor voorzitterschap vakbond bij SLM

Huidig voorzitter Lie A Kwie stelt zich niet herkiesbaar

'Lie A Kwie wist looneisen voor CAO te matigen, maar heeft wel een riante bevordering geregeld voor zichzelf'


Na zo'n tien jaren van automatische herverkiezingen, lijkt er nu een strijd te komen om het voorzitterschap van de vakbond bij de Surinaamse Luchtvaart Maatschappij (BPSLM). Robby Maaijen, een veteraan van het staatsbedrijf met 35 dienstjaren heeft volgens de Ware Tijd van vandaag, donderdag 4 februari 2016, belangstelling voor het voorzitterschap. 

Maar, het is niet uitgesloten dat ook vanuit de vakcentrale C-47, waar de bond bij is aangesloten, een kandidaat-voorzitter naar voren geschoven wordt. De huidig voorzitter, John Lie A Kwie, stelt zich niet herkiesbaar.


Op initiatief van Maaijen heeft een belangrijk deel van het personeel gevraagd om een spoed algemene ledenvergadering die 10 februari wordt gehouden. 'Het personeel voelt zich misleid door het bestuur-Lie A Kwie, door de jongste collectieve arbeidsovereenkomst (cao) die met het bedrijf is gesloten in december', zegt Maaijen.

Volgens hem heeft Lie A Kwie het personeel ervan kunnen overtuigen om zijn eisen te matigen tijdens de cao-onderhandelingen. 'De lezing was dat het bedrijf geen zware looneisen kan verwerken wegens de slechte financiële positie. Maar, de bondsvoorzitter die met pensioen gaat, heeft wel een riante bevordering geregeld voor zichzelf. Dit is tegenstrijdig en een misleiding', aldus Maaijen.

Lie A Kwie wenst niet in te gaan op de persoonlijke aantijgingen: 'Er is conform de statuten een algemene ledenvergadering uitgeschreven. Daar zal de cao, die met toestemming van het personeel, officieel in december is gesloten, worden besproken. Daarna zullen later in de maand verkiezingen worden gehouden, conform de statuten. Ik heb sinds vorig jaar gemeld dat ik stop als voorzitter. Dus er is niets aan de hand.'

Sharman (VHP): 'Seksuele overdraagbaarheid zika reden tot zorg'

'Door minister Pengel vrijgemaakt bedrag voor bestrijding zika mogelijk niet meer genoeg'


'Indien het inderdaad zo is, dat het zikavirus seksueel overdraagbaar is, dan is dit een verontrustende ontwikkeling. Deze wijze van overdracht voegt een geheel nieuwe en zeer ernstige dimensie aan de bestrijding van het virus toe', aldus het VHP-Assembleelid en arts Dew Sharman. 'Als niet alleen de factor muskiet een rol speelt, maar als besmetting ook van mens op mens kan dan wordt het veel moeilijker om de ziekte aan te pakken', aldus de polticus vandaag, donderdag 4 februari 2016, in het Dagblad Suriname.

Het gebruik van condooms zou volgens hem in dat geval aangespoord moeten worden. Volgens de medicus staat echter nog niet medisch vast, dat de ziekte seksueel overdraagbaar is. Het echte wetenschappelijk bewijs moet eerst geleverd worden.

Sharman zegt, dat het niet genoeg is om te weten dat het virus in het lichaamsvocht, in dit geval het sperma van mannen, is aangetroffen. Daarnaast is het van belang om na te gaan of de aangetroffen concentratie van het virus sterk genoeg is om het virus aan een ander te kunnen overdragen via seks. Uit voorzorg zou volgens hem wel preventieve voorlichting gegeven kunnen worden, zoals wij die kennen bij seksueel overdraagbare aandoeningen. 'De praktijk heeft helaas uitgewezen dat het zeer moeilijk is om soa’s uit te roeien. Ondanks alle informatie en het risico op de dood, blijft een ziekte als bijvoorbeeld hiv zich toch uitbreiden', aldus Sharman.

Ondanks dat er geen bewijs is, ook overigens niet voor wat het veroorzaken van geboorteafwijkingen (microcefalie) bij ongeboren baby’s betreft, zegt Sharman dat men alert moet blijven en preventief zaken zal moeten aanpakken. Daarom zou hij zelfs vrouwen adviseren om de komende drie maanden niet zwanger te worden, totdat er meer wetenschappelijk resultaat uit de diverse onderzoeken betreffende het zikavirus bekend is.

Wat het uitroeien van de Aedes muskiet betreft, is er volgens de parlementariër niet genoeg gedaan en zijn er niet op tijd maatregelen getroffen in Suriname, reden waarom de epidemie zich nu zou uitbreiden richting Nickerie. De arts is geen voorstander van het aanpakken van broedhaarden alleen, maar denkt dat een landelijke aanpak effectiever is. 'Als je de muskiet klein krijgt, hou je de ziekte enigszins binnen de perken.'

Daarnaast moet de samenleving aangespoord worden om zorgvuldiger om te gaan met huisvuil, omdat zij ook debet is aan de verspreiding van de ziekte indien zij hiermee onverantwoordelijk omgaat. Het is niet uitgesloten dat zika via bloedtransfusie zou kunnen worden overgedragen. Alhoewel het donorbloed zorgvuldig op allerlei ziekten getest wordt alvorens het te gebruiken, is het zikavirus op dit moment niet één van de ziekten waarop getest wordt. Als dat nu wel moet gebeuren, zal de nodige apparatuur aangeschaft moeten worden hetgeen ook weer geld zal kosten.

Onlangs heeft de minister van Volksgezondheid extra gelden vrijgemaakt om te besteden aan de bestrijding van zika. Volgens Sharman zou het best mogelijk kunnen zijn dat dit bedrag, gezien de koersontwikkeling en de kosten die met de maatregelen gepaard gaan, niet meer genoeg is.

PL vraagt OM te onderzoeken wie vermeend vals document heeft gemaakt en in opdracht van wie

Somohardjo: 'Personeel De Nationale Assemblee is niet valselijk beschuldigd'

'Doekhie bepaalt niet of procureur-generaal iets te zoeken heeft in deze zaak'


De Pertjajah Luhur (PL) heeft waarnemend procureur-generaal Roy Baidjnath Panday gisteren formeel gevraagd om een onderzoek in te stellen naar wie het gewraakt vermeend vals document van De Nationale Assemblee (DNA) heeft gemaakt en in opdracht van wie. Het gaat om een document dat gebruikt is in de rechtszaak over het terugroepen van Raymond Sapoen en Diepakkoemar Chitan. De brief is geschreven door advocaat Gerold Sewcharan, in opdracht van de PL, aldus Starnieuws vandaag, donderdag 4 februari 2016.

PL-voorzitter Paul Somohardjo zei gisteren op een persconferentie, dat het personeel van De Nationale Assemblee niet valselijk is beschuldigd. Het Openbaar Ministerie is gevraagd om te onderzoeken wie het document heeft opgemaakt en in wiens opdracht. Ook het wijzigen van de website van De Nationale Assemblee moet worden onderzocht.

Somohardjo zei ook, dat niet het NDP-Assembleelid Rashied Doekhie bepaalt of de procureur-generaal iets te zoeken heeft in deze zaak. Hij blijft erbij dat het document valselijk is opgemaakt. Volgens hem is  geprobeerd om de rechtszaak die gaande is tegen het Centraal Hoofdstembureau, de leden van dit orgaan, de hoofdstembureaus Saramacca en Wanica en de president te beïnvloeden.

Inmiddels heeft De Nationale Assemblee na een huishoudelijke vergadering in een
publicatie op haar website vermeld, dat het niet om een vals of valselijk opgemaakt document gaat. Het is een werkdocument van de griffie. Ook over het veranderen van de website wordt ingegaan in de verklaring.

Asbest wordt verwijderd bij kerk van Santa Famia, Curaçao

Kerk geeft geen ruchtbaarheid aan werkzaamheden vanwege ophef rond asbestverwijdering bij Isla


Bij de kerk van Santa Famia zijn sinds afgelopen maandag de werkzaamheden begonnen om asbest te verwijderen. Dat heeft broeder Franklin Clemencia namens het bisdom tegenover het Antilliaans Dagblad verklaard, zo bericht de krant vandaag, 4 februari 2016. 

'Wij hebben ervoor gekozen om geen ruchtbaarheid hieraan te geven, omdat er de laatste tijd zoveel te doen was over de reiniging van asbest bij de raffinaderij, mensen halen vaak dingen door elkaar. Voor de reiniging hebben we het geld gebruikt dat we uit collectes hebben gekregen. Ons streefbedrag was een kwart miljoen, we hebben iets minder binnengekregen en daar moeten we van rond kunnen komen', aldus Clemecia.

Volgens de broeder zijn er veel niet begrote kosten bijgekomen. Zo was het plan eerst om het plafond te schilderen. Maar het plafond bleek in zo’n slechte staat te zijn, dat het nu geheel wordt vernieuwd. De reiniging wordt door een lokaal bedrijf gedaan, het bedrijf heeft een deskundige uit Nederland erbij gehaald.

'Er gelden hele strenge regels tijdens de reiniging. De kerk is hermetisch afgesloten en alleen het gecertificeerde personeel kan via speciale sluizen naar binnen en naar buiten. De werknemers moeten na het werk in een speciale cabine douchen, de speciale werkkleding die zij hebben en de handdoeken die zij gebruiken worden in plastic zakken verzegeld bewaard en later vernietigd.'

Clemencia gaat ervan uit dat de reiniging vijf tot zes weken in beslag neemt. 'Daarna moeten er bijvoorbeeld luchtmonsters en kleefmonsters van muren naar Nederland worden gestuurd voor testen. Pas als de resultaten bekend zijn en de testen uitwijzen dat de kerk nu asbestvrij is, kunnen we gaan nadenken over de heropening.' 

De verwachting is dat de kerk in juli feestelijk wordt heropend.

Eigenaar woning Grote Berg op Curaçao zou die zelf hebben vernield

Bewoner zou boos zijn over beslag op zijn woning en aankomende veiling


De eigenaar van een huis in Grote Berg zou zijn eigen huis hebben vernield. Op de woning zou beslag zijn gelegd en het huis zou vervolgens zijn geveild. De eigenaar zou daar zo boos over zijn geworden dat hij met een grote shovel zijn huis deels heeft neergehaald, aldus bericht het Antilliaans Dagblad vandaag, donderdag 4 feburari 2016.

Een rondgang langs verschillende instanties door de redactie van het dagblad levert niets op. De politie kan niets zeggen over de zaak, evenals het Openbaar Ministerie.

In ieder geval is duidelijk dat er, vooralsnog, geen aangifte is gedaan tegen de eigenaar van het huis.

Notariskantoor Hu-A-Ng, dat de woning heeft geveild, wilde geen commentaar geven op het voorval. De sloop van de woning werd gisteren breed uitgemeten in de kranten. De woning staat aan Grote Berg RA-13 en heeft een oppervlakte van 527 vierkante meter. De inzetprijs bij de veiling was 330.000 gulden.

Vakbond CBV op Curaçao praat met Raad van Toezicht Sehos over pensioenvoorstel ziekenhuis

'Bereidheid bij Sehos om te zoeken naar oplossing voor pensioenprobleem'


De bond voor verplegend personeel CBV praat vanmorgen, donderdag 4 februari 2016, met de Raad van Toezicht van het Sint Elisabeth Hospitaal (Sehos) om te kijken of partijen toch een akkoord met elkaar kunnen bereiken over het pensioen. Het overleg is een duidelijke toenadering vanuit de zorginstelling. Dat zegt Johnsel Diaoen, voorzitter van CBV, vandaag in het Antilliaans Dagblad. De afspraak voor het overleg van vandaag vloeit voort uit telefonische gesprekken die CBV gisteren met de raadsleden voerden.

'In die gesprekken merk ik dat Sehos bereid is om een oplossing voor het pensioenprobleem te zoeken. De details daarvan kan ik nu niet geven', aldus Diaoen.

De bond probeert al een tijd om de pensioengerechtigde leeftijd voor het personeel te verhogen van 60 naar 65 jaar. De CBV hield gisterochtend een vergadering onder werktijd voor de leden.

Onafhankelijk Statenlid Omayra Leeflang vindt dat het ministerie van Sociale Ontwikkeling Arbeid en Welzijn (SOAW) moet ingrijpen. Het ministerie moet een protocol opstellen dat zegt dat een werknemer niet verplicht kan worden om voor zijn 65ste met pensioen te gaan waardoor een pensioengat zou ontstaan. Leeflang schrijft dat in een brief aan minister Ruthmilda Larmonie-Cecilia. In de brief stelt de parlementariër dat de werkgever de pensioenleeftijd op 60 jaar of 62 jaar handhaaft.

'Hierdoor krijgen de werknemers een gat in hun pensioen van 862 gulden en moeten zij 31 procent aan premies betalen. Dus een professional die zijn hele leven heeft gewerkt, raakt in armoede op het moment dat hij met pensioen gaat', aldus de parlementariër.

De bewindsvrouwe moet volgens Leeflang ingrijpen, omdat de regering het probleem schiep op het moment dat de pensioenleeftijd werd verhoogd zonder daarover een akkoord te sluiten met de privésector. Het is tijd geworden om met de privésector een akkoord te sluiten zodat niemand gedwongen kan worden om voor zijn 65ste met pensioen te gaan en daardoor arm wordt, zo betoogt de politica.

'De regering kan niet langer uitsluitend op de eigen zak letten en de gepensioneerde en de toekomstige gepensioneerde in problemen brengen.' Leeflang wil van de minister weten of zij bereid is om met Sehos te gaan onderhandelen.

Bond bij 's Lands Hospitaal roept hulp president Bouterse in

CLO-voorzitter: 'Bij gang naar Bouterse moet actie opgeschort worden'

Hooghart: 'Self Reliance, grootste debiteur van ziekenhuis, kon best over de brug komen'


De bond bij 's Lands Hospitaal is van plan vandaag, donderdag 4 februari 2016, een brief aan te bieden aan president Desi Bouterse. De bond voert sinds maandag actie, de ochtenddienst wordt niet gedraaid. Enkele vitale afdelingen hebben dispensatie, terwijl de middag- en avonddiensten wel verricht worden. De bond wil uitbetaling van de kleding- en prestatietoelage. Daarnaast wordt ook geëist, dat de directie naar huis gaat. De bond, onder leiding van Imro Edam, vindt dat er financieel wanbeleid wordt gevoerd.

De bond is aangesloten bij de Centrale van Landsdienaren Organisaties (CLO). De directie heeft tijdens een onderhoud maandag, waarbij de voorzitter van de CLO, Ronald Hooghart, ook aanwezig was, de situatie van het ziekenhuis uitgelegd. Duidelijk werd aangegeven, dat afgesproken was dat de toelagen in vier maanden zouden worden betaald. De bond verwijt de directie verdeel- en heerspolitiek. Personeelsleden zouden door twee directieleden zijn aangezet om de afspraak voor het betalen in kavels niet te accepteren. Waarnemend directeur Bernard Abia zegt dat dit niet waar is. In de praktijk is gebleken, dat negentig procent van de leden het geld in één keer willen ontvangen.

Hooghart zegt vandaag tegenover Starnieuws dat er twee bonden waren. De directie heeft jarenlang gewerkt met de bond die aangesloten was bij vakcentrale 'de Moederbond'. De bond onder leiding van Edam bleek uiteindelijk een groter draagvlak te hebben. Hooghart heeft de bond voorgehouden, dat naar de president gaan betekent dat de acties opgeschort moeten worden. Hij had het liefst gehad dat de bond eerst met minister Patrick Pengel van Volksgezondheid zou praten. De bewindsman is nu in Uruguay waar hij een spoedvergadering over zika heeft bijgewoond van collega's van MERCOSUR.

De CLO-voorzitter vindt, dat Self Reliance, die de grootste debiteur is van 's Lands Hospitaal, best over de brug kon komen. Met een garantiebrief aan de bank kunnen de toelagen worden betaald.

Edam heeft gisteren zijn leden tijdens de algemene ledenvergadering voorgehouden, dat in een ziekenhuis niet te lang actie gevoerd kan worden, omdat patiënten anders gedupeerd dreigen te worden. Het probleem zal worden voorgelegd aan het staatshoofd, waarna het antwoord wordt afgewacht.

Griffier Assemblee: 'Werkdocument griffie niet gewijzigd, aangepast of vervalst'

Afdeling Communicatie parlement heeft zelf wijzigingen in PL-fractie op website aangebracht

 
De griffier van De Nationale Assemblee (DNA) heeft verklaard, dat het zogenoemde werkdocument van de griffie, met daarop de namen van leden en partijfracties, dat aan de advocate van het parlement, Nailah van Dijk, is afgegeven, niet is gewijzigd, aangepast, of vervalst. In een communiqué, gepubliceerd op de DNA-website, (zie onderaan) stelt de Assemblee, dat tijdens de huishoudelijke vergadering geconstateerd is dat het gewraakte stuk door de griffier is afgegeven aan de advocate van het college, tijdens een bespreking met Assembleevoorzitter Jenny Geerlings-Simons en een jurist van DNA. Dit bericht de Ware Tijd vandaag, donderdag 4 februari 2016.

Inmiddels heeft de griffier op verzoek van de advocate schriftelijk verklaard dat het werkdocument identiek is aan wat zij aan de advocaat heeft afgegeven. Over veranderingen die donderdag op de website van DNA plaatsvonden hebben medewerkers van de afdeling Communicatie en Informatie verklaard eigendunkelijk wijzigingen bij de Pertjajah Luhur (PL)-fractie te hebben aangebracht.

In een verklaring stellen oppositiepartijen Abop, VHP en NPS, dat met de bespreking van het vervalsingsdispuut 'de voorzitter van DNA zich tracht te onttrekken aan haar politieke verantwoordelijkheid'. De voorzitter is verantwoordelijk voor het leiden van de werkzaamheden van DNA en het uitvoeren van besluiten.

Volgens de drie politieke partijen werd weer getracht om het vervalste document, dat gebruikt is in een rechtszaak, goed te praten en de schuld te schuiven in de schoenen van het griffiepersoneel. 'De oppositionele fracties in DNA hebben dit juist willen voorkomen en wensen op geen enkele manier deelgenoot te worden van dit afkeurenswaardig gedrag van de voorzitter van DNA en hebben daarom de vergadering verlaten.'

De oppositiepartijen wijzen erop dat juist in het parlement zaken zeer transparant moeten plaatsvinden en dat het volk hiervan getuige moet zijn. Zij kijken daarom uit naar het resultaat van het justitieel onderzoek en de verdere afhandeling van de begrotingsbehandeling zonder onderbreking.

BESLUITEN EN CONCLUSIES NAAR AANLEIDING VAN AGENDA PUNT 4 VAN DE HUISHOUDELIJKE VERGADERING (H.05) VAN DINSDAG 2 FEBRUARI 2016

BESLUITEN EN CONCLUSIES NAAR AANLEIDING VAN AGENDA PUNT 4 VAN DE HUISHOUDELIJKE VERGADERING (H.05) VAN DINSDAG 2 FEBRUARI 2016

 1. Naar aanleiding van de beschuldiging van vervalsing van het werkdocument van de Griffie met daarop de leden en fracties naar partijen, dat is verstrekt aan de raadsvrouw van DNA, wordt naar aanleiding van de verklaring van de Griffier en de vragen en discussie van de leden geconcludeerd en geconstateerd:
  1. Dat het werkdocument dat gebruikt wordt door de Griffie van DNA en nu ter sprake is, door de Griffier aan de advocaat van DNA, mw. N. van Dijk is afgegeven tijdens een bespreking met de Voorzitter en een jurist van DNA. Het document is niet gewijzigd, aangepast of op enige wijze vervalst en wordt nog steeds gebruikt op de Griffie.
  2. De Griffier heeft op verzoek van de advocaat intussen per brief verklaard dat na onderzoek op de Griffie, het door de raadsvrouw opgestuurde met "productie" gestempelde document, identiek is aan wat zij aan de advocaat mevrouw van Dijk heeft afgegeven.
 2. Naar aanleiding van de discussie rond de Website wordt op basis van de verklaringen van de medewerkers van de afdeling Communicatie en Informatie en de vragen en opmerkingen van de leden het volgende geconcludeerd:
  1. De website is op dit moment, zoals door de leden kon  worden waargenomen op de archiefsite http://web.archive.org/web/20160123050636//het-politiek-college/fracties/  zoals door de afdeling ICT gepresenteerd aan het college, wat betreft de fracties, hetzelfde zoals in de periode vóór 28 januari 2016.
  2.  Op 28 januari 2016 is er naar verklaring van de medewerkers van de afdeling Communicatie en Informatie gewerkt aan het aantal leden van de fractie PL op de overzichtslijst, omdat ze van mening waren dat zij op de website een fout hadden gemaakt en deze moesten corrigeren. Het hoofd van de afdeling heeft hen erop gewezen dat het getal 3 niet fout is, omdat toen de webpagina in 2015 werd aangemaakt, was aangegeven dat moest worden gewerkt met de brieven van de fracties. In geval van de PL fractie is er in de brief aangegeven dat de fractie 3 leden telt. Hierdoor is er een verschil met de andere delen van de website. Het afdelingshoofd heeft dus de opdracht gegeven om het terug te brengen naar 3, omdat dit het juiste aantal is zoals in de brief van de PL fractie staat. Dit is ook direct uitgevoerd. Lid Mathoera heeft dus gelijk dat er op die dag veranderingen zijn aangebracht aan de website.
  3. De medewerkers van de afdeling Communicatie en Informatie verklaren dat zij geheel op eigen initiatief actie hebben ondernomen. Niemand heeft hen daartoe de opdracht gegeven. Hieruit wordt geconcludeerd dat er vanuit de leiding van DNA of vanuit de leden, geen enkele opdracht is gegeven om de website te wijzigen zoals gedaan door de afdeling.
 3. Het Parlement heeft in deze kwesties geen reden om te twijfelen aan de integriteit van de Voorzitter en medewerkers van De Nationale Assemblee.
 4. De Terugroepwet die al vele jaren voor ernstige problemen zorgt in DNA zal spoedig op de agenda van de HH worden gebracht.
 5. De besluiten en conclusies n.a.v. agenda punt 4 worden gepubliceerd.

Hi-Jet zoekt met brandweerlieden op de grond in Bemaogebied vermiste heli en Don en Ryatno

Nederlands bedrijf Simpar wil Hi-Jet voor rechter slepen...


Het helikopterbedrijf Hi-Jet heeft begin januari de zoekactie naar de sinds 23 mei 2015 vermiste helikopter en de tweekoppige bemanning, piloot Donavan van Embricqs en technicus  Rytano Kertodikromo, opnieuw hervat. De zoekactie wordt nu vooral op de grond uitgevoerd, omdat er in het Bemaogebied veel hoge bomen en ravijnen met een diepte van ongeveer twintig meter zijn, zo bericht de Ware Tijd vandaag, donderdag 4 februari 2016.

De manschappen van Hi-Jet, ondersteund door brandweerlieden, leggen gemiddeld tien tot twaalf kilometer per dag te voet af. Het is de bedoeling dat later deze maand 43 rekruten van het leger, als onderdeel van hun opleiding, zullen meedoen. Hi-Jet-eigenaar Jerrel van Embricqs zegt dat zijn organisatie geen moment denkt aan het volledig stopzetten van de zoekactie.

'We blijven zoeken en zijn ervan overtuigd dat we hen gaan vinden.' Van Embricqs zegt dat de zoektocht in november en december ongeveer twee weken was onderbroken. Dat gebeurde, omdat de manschappen naar Frans-Guyana moesten voor een training en vanwege de feestdagen.

De eigenaar zegt dat het Nederlandse bedrijf Simpar, dat vorig jaar werd ingehuurd om signalen van de telefoons van de vermisten op te vangen, een rechtszaak wil aanspannen tegen Hi-Jet. 'Het bedrijf heeft locaties aangewezen en we zijn met man en macht gaan zoeken. Dat heeft ons meer dan dertigduizend euro gekost, maar het systeem van Simpar was niet accuraat.'

De eerste signalen werden opgevangen in het westen van het land. Daarna werden signalen op ongeveer 106 kilometer van de eerste locatie opgevangen en vervolgens vanuit een andere locatie ongeveer 46 kilometer van de tweede locatie ontvangen. Het bedrijf eist voor de afzonderlijke gevallen tienduizend euro, maar Hi-Jet is niet van plan  te betalen, omdat de door Simpar opgevangen signalen niets hebben opgeleverd.

Rijstexporteurs vinden aangepaste douanetarieven 'moordend voor rijstsector'

Vereniging van Rijstexporteurs vraagt in brief aan regering aandacht voor haar bezorgdheid

Leden VRE vinden LVV-minister Algoe ongeschikt


De Vereniging van Rijstexporteurs (VRE) heeft op een ledenvergadering de onlangs volgens haar buitensporig aangepaste douanetarieven moordend voor de rijstsector. Er is reden tot bezorgdheid, omdat alle export van rijst en rijstproducten via de haven in Paramaribo loopt 'en je kan voorstellen hoeveel geld dat allemaal zal kosten', zegt voorzitter Imro Manglie vandaag, donderdag 4 februari 2016, in de Ware Tijd.

De VRE zal vandaag of morgen per brief de aandacht van de regering hiervoor vragen, 'zodat er geen onnodige stagnatie optreedt bij verscheping van containers met rijst naar het buitenland'. 

De leden hebben ook gesproken over de export van padie naar Venezuela en de daarvoor uitgebleven betaling. Ook het beleid van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij is onder de loep genomen. De leden zijn tot de conclusie gekomen dat minister Soeresh Algoe ongeschikt is. 'Hij heeft geen visie hoe vooral de rijstsector verder te ontwikkelen. Wil men verandering brengen in de rijstsector, dan moeten binnen LVV snel veranderingen doorgevoerd worden.'

Manglie vindt dat er te veel geklaagd wordt in het land. 'We moeten de problemen op een weegschaal plaatsen en kijken wat prioriteit geniet en dat als eerste oplossen.' Hij denkt dat de rijstsector nog iets kan betekenen voor het land. De regering moet er daarom meer aandacht aan schenken, zodat de rijstsector behouden kan worden. 'Landbouw is een activiteit die nooit vergaat, vandaar dat je die moet blijven ondersteunen, want andere sectoren zijn al bijna uitgestorven.'

Wittenbergbrug in de Meursweg van 9 tot en met 12 februari deels gesloten

Haukes voert renovatiewerk- zaamheden uit


De Wittenbergbrug in de Meursweg te Para is komende week van dinsdag tot en met vrijdag deels voor verkeer gesloten. Haukes Constructions NV voert dan herstelwerkzaamheden uit tussen zeven uur in de ochtend en vijf uur 's middags, zo laat het ministerie van Openbare Werken weten.

De aansluitingshellingen aan de brug vertonen sinds vorig jaar zware verzakkingen met instortingsgevaar. Haukes NV heeft in voorbereiding op de werkzaamheden een hulpbrug geconstrueerd op één rijbaan van de brug.

Het ministerie van Openbare Werken stelt er alles aan te doen om het ongerief ter plaatse tot een minimum te beperken.

Werkgroep Evaluatie Naschoolse Opvang adviseert project in andere vorm voort te zetten

Evaluatierapport werkgroep aangeboden aan minister Peneux

'Accent werd gelegd op voeding en niet op educatie'


De werkgroep Evaluatie Naschoolse Opvang en Begeleiding heeft afgelopen vrijdag haar evaluatierapport aangeboden aan minister Robert Peneux van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MinOWC). In het verslag is de aanbeveling gedaan om het project in een andere constructie voort te zetten en vorm te geven. Bij een doorstart moet het transparant en in een gefaseerd traject worden uitgevoerd. Op basis van documenten die zijn bestudeerd, is er voldoende aanleiding om een diepgaand financieel technisch onderzoek uit te voeren  naar al hetgeen in het verleden aan 'vergrijpen' heeft plaatsgevonden, zo bericht het ministerie in woensdag 3 februari 2015 uitgebracht persbericht.

De commissie heeft erop gewezen, dat het accent op voeding werd gelegd in plaats van educatie. Dit heeft ertoe geleid. dat er ernstige organisatorische en financiële problemen zijn ontstaan. De inkoop, distributie en opslag goederen waren vaak genoeg niet goed op elkaar afgestemd. Hierdoor werden rekenplichtige voorschriften bewust en onbewust overtreden.

Er is verder geconstateerd, dat het management, de monitoring en organisatorische aspecten onvoldoende waren om dit landelijke project op een verantwoorde en professionele manier te kunnen sturen en faciliteren. De onderwijskundige invulling is door de werkgroep als onvoldoende gekwalificeerd. Er is ook naar voren gebracht, dat er weinig is ingezet om degelijk onderwijskundig materiaal te ontwikkelen om doelstellingen te kunnen realiseren.

Het rapport werd aangeboden door Roy Raymond de Miranda (voorzitter). In de werkgroep hadden ook zitting Jenny Johns-Christopher, Rosita Woodly-Sobhie, Rattankoemar Ramnarain, Edwin Marshall en Eartha Baarn (ambtelijke secretaris).

Directie 's Lands Hospitaal: 'We kunnen kleding- en prestatietoelage niet in een keer betalen'

Ziekenhuis niet in staat geld te lenen, omdat het geen onderpand heeft


Bond eerst akkoord met 4-maandelijkse termijnbetaling, maar werd teruggefloten door haar leden

 
De directie van 's Lands Hospitaal heeft gisteren in een persconferentie uitgelegd, dat er geen contant geld is om de kleding- en prestatietoelage in één keer uit te kunnen betalen aan het personeel. Het gaat om ruim Srd 3,4 miljoen. Dit is volgens waarnemend directeur Bernard Abia ook uitputtend besproken met de bond. Afgesproken was dat de toelagen in vier maandelijkse termijnen betaald zouden worden. Vervolgens bleek echter, dat negentig procent van het personeel het er niet eens mee was en in actie ging. Nu wil de bond meteen, volledig, uitbetaald worden. Dit bericht Starnieuws vanochtend, donderdag 4 februari 2016.

Abia zei, dat 's Lands Hospitaal wel kredietwaardig is, maar dat het te lang duurt alvorens over het geld beschikt kan worden. In de overeenkomst over de Basiszorgverzekering is met de verzekeringsmaatschappijen afgesproken, dat drie maanden na de goedgekeurde declaratie wordt uitbetaald. Als er fouten zijn, moeten die ook eerst gecorrigeerd worden. De termijn kan dan oplopen tot zes maanden. Alle ziekenhuizen hebben te kampen met dit probleem. Daarnaast is de suppletie die de ziekenhuizen kregen van de Staat, eind 2014 abrupt gestopt.

's Lands Hospitaal moet van een verzekeringsmaatschappij Srd 10 miljoen ontvangen. De directie kan op dit moment hooguit Srd 70.000 krijgen. Er is steeds geleend bij banken, maar daar is ook het plafond bereikt. 's Lands Hospitaal heeft geen onderpand, zoals andere ziekenhuizen, waardoor het geen grote bedragen kan lenen. Abia legde uit, dat het onmogelijk is onder deze omstandigheden de toelagen aan het personeel te betalen. De bond stelde eerder begrip te hebben voor de situatie, maar in de praktijk zijn zaken anders gelopen.

Medisch directeur Soenita Nannan Panday-Gopising deelde mee, dat tot nu toe het ziekenhuis normaal draait. Sommige afdelingen zijn minder goed bezet, maar het lukt tot nu toe wel. Er zijn operaties uitgevoerd, waaronder ook enkele urgente gevallen. De bond heeft aan sommige afdelingen dispensatie verleend. De leiding van het ziekenhuis doet er alles aan om de patiënten op te vangen. De dienstverlening blijft gegarandeerd.

Minister Pengel spreekt tijdens MERCOSUR-vergadering over zika met collega's over nauwere samenwerking

Ministers van Volksgezondheid MERCOSUR bijeen in Montevideo, UruguayDe grootste prioriteit moet zijn om de Aedes Aegypti-muskiet, overbrenger van zika, gele koorts, dengue, chikungunya en diverse andere ziekten, uit te roeien. De rol van de bevolking is cruciaal hierbij. Daarnaast moet onderzoek worden gedaan. Gezamenlijke aanpak van de muskiet, gezamenlijke inkopen van chemicaliën door de gezondheidsorganisatie PAHO (Pan American Health Organization) en samenwerking tussen grenslanden. Dit zijn enkele besluiten die gisteren door ministers van Volksgezondheid van MERCOSUR-lidlanden (Mercado Común del Sur) in Montevideo, Uruguay, zijn genomen.

Minister Patrick Pengel zegt vanochtend, donderdag 4 februari 2016, op Starnieuws, dat tijdens de bijeenkomst de ministers van Volksgezondheid de stand van zaken in hun landen hebben doorgegeven. Twaalf ministers waren aanwezig. Ook de directeur van het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg (BOG), Lesley Resida, neemt deel aan de besprekingen.

Minister Pengel heeft gepleit voor een intersectorale aanpak van deze epidemie. Ook regionaal kunnen lessen van elkaar geleerd worden. Een succesvolle bestrijding is sterk afhankelijk van participatie van de samenleving en middelen die beschikbaar zijn. De Surinaamse delegatie heeft met diverse landen, waaronder Colombia, Costa Rica en Chili, gesprekken over nauwere samenwerking. De bilaterale besprekingen voor een plan van aanpak gaan vandaag verder.

Tot nu toe is alleen in Brazilië geboorten van baby's met kleine hoofden (microcephaly) gemeld in verband met het zikavirus. Sinds oktober vorig jaar zijn er 4.793 gerapporteerde gevallen van microcephaly, 404 bevestigde gevallen en 709 gevallen waarbij dit is uitgesloten. De rest is nog in onderzoek. Er is nog steeds geen bewezen relatie tussen zika en microcephaly. Dit fenomeen doet zich overigens tot nu toe alleen in Brazilië voor. Er vindt ook wetenschappelijk onderzoek plaats in Brazilië. Suriname is samen met deskundigev van de Rotterdamse Erasmus Universiteit bezig met onderzoek.

Aan het slot van de ministeriële conferentie is een verklaring aangenomen waarin afspraken zijn gemaakt over de bestrijding van de muskiet. Ook de coördinerende rol van de PAHO is hierin opgenomen. Verwacht wordt dat eind dit jaar het aantal besmettingen met het zika-virus ruim vier miljoen zal zijn.