vrijdag 5 februari 2016

EBS snoeit in wagenpark als bezuinigingsmaatregel

Een dienstauto alleen voor directeuren en onderdirecteuren en personeel wachtdienst

 
Alleen directeuren en onderdirecteuren van de NV Energiebedrijven Suriname (EBS) hebben in de nieuwe structuur van het bedrijf nog een dienstauto ter beschikking. Ook medewerkers in de wachtdienst hebben een ter beschikking. Alle overige personeelsleden die een dienstvoertuig hadden hebben deze inmiddels moeten inleveren, zo laat de EBS vandaag, vrijdag 5 februari 2016, in een persbericht weten.

De slechte financiële situatie van het bedrijf noopt de directie tot bezuinigingen. Intrekken van de dienstvoertuigen betekent bezuiniging op brandstofgebruik. De ingetrokken voertuigen zullen volgens een bericht van de EBS worden ingezet in de 'dagelijkse bedrijfsvoering om verlichting te brengen in de dienstverlening aan de klant'.

Ook het defecte wagenpark van het energiebedrijf krijgt aandacht. Defecte voertuigen zullen worden gerepareerd en worden ingezet om netten te bouwen en huisaansluitingen te maken. Medewerkers die permanent over een voertuig beschikten, zagen zich ineens geconfronteerd zonder een auto. Er waren  medewerkers die al 20 jaar een bedrijfsauto hadden en deze moeten inleveren voor de bezuinigingen van de onderneming.

De EBS kondigt in de komende maanden meer maatregelen aan die moeten resulteren in het gezond maken van zijn financiële positie.

Parmessar (NDP) wil intrekking vergunning bussen waarvan chauffeurs roekeloos rijden

Bussen op bijvoorbeeld Indira Gandhiweg rijden dagelijks over trottoir om file te ontwijken


NDP-parlementariër Rabin Parmessar wil dat de vergunning van bussen die roekeloos rijden en mensenleven in gevaar brengen. Hij noemde het voorbeeld van bussen die over het trottoir rijden bij files, aldus het Dagblad Suriname vandaag, vrijdag 5 januari 2016.

Hij was het niet eens met minister Andy Rusland van Transport, Communicatie en Toerisme, die gisteren tijdens de begrotingsbehan- delingen zei eerst bewijzen van bussen in overtreding te moeten hebben om op te kunnen treden. Rusland wil niet buiten de wet handelen.

Parmessar vroeg zich hardop af waarom de bewindsman niet meteen actie onderneemt. ‘Er zijn toch buscontroleurs? Laat ze op straat staan en noteren welke bussen in overtreding zijn. Dan heb je toch meteen bewijzen. Wat is zo moeilijk?’

Rusland zei dat ze inderdaad gaan optreden tegen bussen die mensenlevens in gevaar brengen. ‘We gaan ze hard aanpakken, maar binnen de perken van de wet.’ Op de Indira Gandhiweg is dagelijks te zien hoe roekeloos lijnbussen kunnen rijden.

Advocate Nailah van Dijk vangt jaarlijks Srd 250.000 van ministerie van RGB

Minister Relyveld: 'Het gaat om een werkrelatie tussen ministerie en Van Dijk'

Jogi: 'Het is kwalijke zaak, dat dochter van bewindsvrouwe zoveel werkrelaties met regering heeft'


De Assembleeleden Marinus Bee (ABOP) en Mahinder Jogi (VHP) onthulden gisteren tijdens de tweede ronde van de begrotingsbehandeling in De Nationale Assemblee (DNA) dat advocate Nailah van Dijk, dochter van minister Jennifer van Dijk-Silos van Justitie en Politie, jaarlijks een bedrag van Srd 250.000 toucheert van het ministerie van Ruimtelijke ordening, Grond en Bosbeheer (RGB). Dit bericht het Dagblad Suriname vandaag, vrijdag 5 februari 2016.

Het gaat volgens RGB-minister Steven Relyveld om een werkrelatie met het advocatenkantoor Van Dijk, die volgens de juiste procedures is geschied. 'Wij hadden in eerste instantie een ander advocatenkantoor, dat werkzaamheden voor ons uitvoerde. Gaandeweg de rit kwam er echter een andere offerte, die tweemaal duur was. Er zijn offertes van andere kantoren opgebracht en is uiteindelijk gekozen voor het kantoor Van Dijk', stelde de bewindsman.

Relyveld gaf echter aan, dat hij de hoogte van het bedrag niet uit het hoofd kende en hiervoor dan een en ander terug zou koppelen met het parlement. Jogi zei het echter een kwalijke zaak te vinden, dat de dochter van de bewindsvrouwe zoveel werkrelaties met de regering heeft, terwijl de moeder zelf heeft aangegeven dat haar dochter dit niet zou doen. 'Ik wil weten of het bedrag Srd 250.000 per jaar, wat neerkomt op Srd 20.000 per maand juist is. Zij heeft zelf gezegd, dat de procureur-generaal aanwijst welke advocaat zaken van de staat mag behandelen. Ik wil weten of de minister ontslag zal nemen als blijkt dat ze heeft gelogen. Ik vraag u het parlement te beschermen. Ik vraag u welke sancties er zijn als ministers hier staan en onwaarheden verkondigen?', vroeg de VHP’er aan DNA-voorzitter Melvin Bouva.

Die benadrukte, dat hij de bewindsvrouwe heeft horen zeggen, dat haar dochter niet in dienst zou treden van de overheid. In dit geval gaat het om een werkrelatie met een advocatenkantoor, waardoor hij niets verkeerds ziet. Hij vroeg de minister de contracten echter toch op te sturen naar DNA.  

Bee heeft een week geleden in het parlement zware kritiek geleverd op de minister en haar beschuldigd van nepotisme en het verkondigen van onwaarheden. Bee las een presidentieel besluit voor aan het parlement en overhandigde dat ook aan de voorzitter. Daarin wordt vermeld, dat Nailah van Dijk inderdaad is aangetrokken als deeltijds juridisch adviseur op het Kabinet van President Desi Bouterse.

De ABOP-fractie, die zware kritiek leverde op de minister, stelt dat haar ministerschap een beloning is voor haar rol bij de uitslag van de verkiezingen van 25 mei. Silos was vóór haar ministerschap voorzitter van het Onafhankelijk Kiesbureau. Bee gebruikte zijn hele spreekbeurt om kritiek op de minister te uiten. Aanleiding hiervoor zou haar uitspraak zijn dat er op het ministerie van Justitie en Politie ‘marrongeboefte’ is aangenomen. ABOP-fractieleider Ronnie Brunswijk eiste dat ze zich hiervoor haar verontschuldigingen aanbiedt, ook tegenover de samenleving. Dat is niet gebeurd.

Pertjajah Luhur grote verliezer in terugroep-rechtszaak Sapoen/Chitan

Rechter wijst vordering van PL, VHP, NPS en kandidaten Mohabali en Sardjoe af


Raymond Sapoen en Diepakkoemar Chitan blijven Assembleeleden. De vordering van de Pertjajah Luhur (PL), NPS, VHP en de kandidaten Barkat Mohabali en Prim Sardjoe is vanmiddag, vrijdag 5 februari 2016, door de rechter afgewezen, zo bericht Starnieuws.

De rechter heeft bepaald, dat de Staat Suriname, president Desi Bouterse en de individuele leden van het Centraal Hoofdstembureau (CHS) onterecht naar de groene tafel zijn gesleept. De vordering tegen het CHS en de voorzitters van het hoofdstembureau Wanica en Saramacca is eveneens afgewezen.

Advocate Nailah van Dijk, die de Staat en de president verdedigde, zei na de uitspraak, dat de tegenpartij geen vordering ingesteld heeft tegen haar cliënten. In feite komt het erop neer, dat de president in persoon en de Staat zomaar en dus ten onrechte door de eisende partijen in de zaak zijn betrokken.

De rechter stelde eveneens, dat individuele leden van het CHS niet verantwoordelijk gesteld kunnen worden voor het besluit van het orgaan. Zij hebben als instituut gehandeld en niet als individuele personen. Er zijn volgens de rechter ook fouten gemaakt bij de terugroeping van Sapoen en Chitan.

De Pertjajah Luhur zal na bestudering van het vonnis bepalen of er hoger beroep zal worden aangetekend. Het vonnis zal dinsdag op schrift beschikbaar worden gesteld.

Directeur Self Reliance: 'Wij hebben 's Lands Hospitaal meer betaald dat in contract staat'

Roemer: 'Alle rekeningen die 's Lands Hospitaal heeft ingediend zijn betaald'


'Er zijn ziekenhuizen die patiënten opnamen die elders zijn verzekerd, maar de rekening aanboden aan Self Reliance'


De directeur van verzekeringsmaatschappij Self Reliance, Maurice Roemer, zegt vandaag, vrijdag 5 februari 2016, op Starnieuws dat aan 's Lands Hospitaal meer is uitbetaald dan contractueel is overeengekomen. Zo is het ziekenhuis begin februari uitbetaald door de verzekeraar voor een veel hoger bedrag dan de rekening die openstond. Dit houdt in dat er dan een voorschot is betaald. 'Alle rekeningen die 's Lands Hospitaal heeft ingediend, zijn betaald. Ook alle bijzondere ingrepen door buitenlandse missies worden door ons goedgekeurd en betaald', aldus Roemer.

Roemer zegt, dat reeds bij de invoering van de Basiszorgverzekering Self Reliance (BZSR) met de ziekenhuizen een historische overeenkomst gesloten is over de ligdagtarieven, de doorlooptijden voor de indiening van rekeningen en de betalingen hiervan. Het tarief was marktconform voor particulieren en veel hoger dan het toenmalige tarief van het ministerie van Sociale Zaken. Dit werd ongeveer tweemaal meer en veel hoger dan het SZF-tarief. 'Alle ziekenhuizen zijn vanaf de invoering steeds maandelijks uitbetaald. In 2013, 2014 en deels 2015 bij wijze van voorschot, aangezien de ziekenhuizen over het algemeen niet in staat waren om tijdig de maandelijkse facturen op te maken', aldus Roemer.

De directeur stelt verder, dat het hoge ligdagtarief dat aan de ziekenhuizen wordt betaald, bedoeld is om de rationele kosten die ook feitelijk aan een ligdag toegerekend kunnen worden, te dekken. 'Helaas bestaat de overleving van ziekenhuizen uit het betalen van alle lasten ongeacht of die wel of niet rationeel zijn en zeker omdat de subsidie is weg komen te vallen. Dit resulteert ten onrechte in het aanwijzen van verzekeraars als schuldige of de nieuwe Basiszorgwet. Self Reliance heeft vaker ziekenhuizen betaald hoewel zij op grond van de overeenkomst niet in aanmerking komen voor uitbetaling.'

Volgens de verzekeraar zijn er ziekenhuizen die alle richtlijnen voor de opname bij de invoering van de BZSR in 2013 doodgewoon naast zich hebben neergelegd. Ze hebben patiënten opgenomen die elders zijn verzekerd, maar de rekening aangeboden hebben aan Self Reliance. 'Dubbele verzekeringen kwamen veelvuldig voor bij de invoering, omdat vele burgers vanwege de ruime dekking graag een BZSR-verzekering wilden hebben en het feit dat de ziekenhuizen graag BZSR tarief wilden innen. Overigens is het ook lastig voor de verzekeraars om opeens rekeningen van enkele maanden of een jaar of langer te ontvangen.'

De directeur van Self Reliance vindt, dat ziekenhuizen hun cashmanagement moeten verbeteren door de indiening van rekeningen op basis van de gerealiseerde ligdagtarieven en overige diensten tijdig op te maken. Wanneer de rekeningen opgestapeld worden, krijgt de verzekeraar of een stelsel de schuld dat er een doorlooptijd is overeengekomen die 'te lang' is

NPS houdt morgen, zaterdag 6 februari, motivatiebijeenkomst in partijcentrum Grun Dyari

Partij bespreekt programma voor dit jaar

Ook aandacht voor 'desastreuze werkwijze en het te verfoeien optreden van de regering Bouterse'


De Nationale Partij Suriname (NPS) komt morgen in haar partijcentrum Grun Dyari in Paramaribo bijeen in een motivatiebijeenkomst om het NPS-programma 2016 uit de doeken te doen en zoals gebruikelijk in te gaan op de politieke ontwikkelingen van het moment. Dit bericht vandaag, vrijdag 5 februari 2016, het Dagblad Suriname.

De organisatie van dit jaarlijks terugkerend hoogtepunt van de NPS is toevertrouwd aan de afdeling Paramaribo onder voorzitterschap van Ivanildo Plein.

Naast partij organisatorische zaken als bestuursverkiezingen die op alle bestuursniveaus van de partij plaatsvinden zal aandacht worden besteed aan wat genoemd wordt 'de desastreuze werkwijze en het te verfoeien optreden van de regering Bouterse'.

Het thema van het jaarprogramma 2016 is 'Stre de fu stre, wi no sa frede', waarmee wordt aangegeven dat iedere burger zal moeten strijden om een halt toe te roepen aan het wanbeleid dat zich alom manifesteert, er zal geen blad voor de mond genomen worden. Na het officieel gedeelte volgt een informeel samenzijn.

Inbrekers in woning boven supermarkt krijgen buitgemaakte kluis niet open en dumpen hem op de vlucht

Politie Leiding 9A vindt kluis niet ver van supermarkt


De politie van Leiding 9A kreeg woensdagavond rond kwart over negen een melding van een diefstal en inbraak bij een supermarkt annex woning aan de Commissaris Weytinghweg. Ter plaatse aangekomen, vernam de politie dat de eigenaar van de supermarkt samen met zijn zes werknemers bezig was op de benedenverdieping met werkzaamheden, zo bericht het Dagblad Suriname vrijdag 5 februari 2016. 

Op de bovenverdieping heeft de eigenaar enkele slaapkamers. Terwijl zij beneden bezig waren, werd boven ingebroken. De daders waren via de achterzijde naar binnen gedrongen. Een werkneemster, die toevallig naar boven ging, merkte dat de kamerdeuren allemaal open stonden. Zij sloeg alarm waarna de eigenaar op controle uitging. Het bleek dat een brandkast met daarin waardevolle bezittingen was verdwenen.

De gealarmeerde politie volgde de vluchtweg van de verdachten. Zo'n 40 meter verwijderd van de supermarkt werd de gestolen kluis gevonden. De inbrekers hebben de kluis niet open kunnen krijgen en het ding gedumpt. De kluis was voorzien van bepaalde code en de dieven konden dat niet ontcijferen.

Volgens de eigenaar hebben de inbrekers wat geld, dat in de slaapkamers werd bewaard, en ook een mobiele telefoon meegenomen. De politie van Leiding heeft de kluis na de vondst afgestaan aan de eigenaar. Het onderzoek in deze zaak duurt voort.

Minister van Arbeid en bond werken aan verbetering functioneren Arbeidsinspectie

Minister Moestadja vindt goed werkende inspectie dringend gewenst

(Bron foto: ministerie van Arbeid)
Bond: Inspecteurs voelen zich nauwelijks gemotiveerd door jarenlange miskenning


Zowel minister Soewarto Moestadja van Arbeid als het bestuur van de bond bij de Arbeidsinspectie, heeft vandaag, vrijdag 5 februari 2016, tijdens een bespreking de intentie uitgesproken om het functioneren van de Arbeidsinspectie te verbeteren. De minister vindt een goed werkend inspectieapparaat dringend gewenst, in het belang van arbeiders in het land, aldus het ministerie in een persbericht.

Volgens de bond zijn de arbeidsinspecteurs onvoldoende gemotiveerd, omdat ze al jarenlang worden miskend. Tegen deze achtergrond is afgesproken, dat eerst gewerkt zal worden aan het wegwerken van gevoelens van onbehagen bij de arbeidsinspecteurs. De slechte rechtspositie van de inspecteurs sedert de implementatie van FISO (Functie Informatie Systeem van de Overheid) blijkt ten grondslag te liggen aan het onprettig gevoel dat leeft bij de bond.

De bond heeft bij deze gelegenheid diverse pijnpunten aan de minister voorgelegd. Zo werd genoemd het tekort aan arbeidsinspecteurs, dat een extra werkdruk legt op het huidig personeel. Ook is de bond ontevreden over het structureel gebrek aan persoonlijke beschuttingsmiddelen voor de inspecteurs, waardoor controle werkzaamheden in bedrijven onvoldoende tot hun recht komen.

De slechte fysieke conditie waarin het hoofdkwartier verkeert, stuit de arbeidsinspecteurs ook tegen de borst. Afgezien hiervan vormt de locatie van hun gebouw aan de Watermolenstraat een bron van ergernis. De bond vindt de omgeving niet representatief en ongeschikt voor zowel arbeidsinspecteurs als cliënten. Afgesproken is dat gefaseerd gewerkt zal worden aan oplossingen voor de vastgestelde problemen met het doel het functioneren en imago te verbeteren.

Storing in telefoonverkeer Telesur

Bellen naar bepaalde nummers niet mogelijk


Het Telecommunicatiebedrijf Suriname, Telesur, heeft bevestigd, zo bericht het Dagblad Suriname vandaag, vrijdag 5 februari 2016, dat zij momenteel geconfronteerd wordt met een storing in het telefoonverkeer in Paramaribo. 

De storing was gisteren nog niet opgeheven. Als gevolg hiervan is het bellen naar bepaalde nummerreeksen niet mogelijk (40xxxx, 44xxxx, 43xxxx, 49xxxx, 46xxxx en 47xxxx).

Technici van Telesur zijn in samenwerking met de leverancier druk aan het werk om de storing te lokaliseren en zo spoedig mogelijk op te heffen. Telesur vraagt begrip van het publiek en biedt haar welgemeende verontschuldiging aan voor het ontstane ongerief.

Optreden districtscommissaris Pollack in grond-kwestie lijkt hete aardappel voor ministeries van RGB en RO

RGB en RO schuiven de aardappel door naar het bord van president Bouterse


De auutoriteiten die bevoegd zijn om een oordeel uit te spreken over recente handelingen van districtscommissaris Remy Pollack van Commewijne, lijken volgens de Ware Tijd van vandaag, 5 februari 2016, een kat en muisspel te spelen. Zowel minister Steven Relyveld van Ruimtelijke ordening Grond en Bosbeheer (RGB) als zijn collega Edgar Dikan van Regionale Ontwikkeling vindt, dat president Desi Bouterse een uiteindelijk oordeel moet vellen. 

Bouterse laat weten, dat hij nog geïnformeerd moet worden over deze kwestie. 'Ik weet niet hoe ernstig de zaak is. RGB zal mij moeten adviseren daarover'. Eventuele maatregelen hangen volgens de president af van de ernst van de zaak.

De districtscommissaris kwam enkele weken geleden in opspraak nadat enkele burgers hem beschuldigden van malafide handelingen met gronden in Commewijne. Pollack zou naar verluidt in zijn hoedanigheid van voorzitter van de stichting ‘Plekje in het Paradijs’ geld hebben ontvangen van personen die in ruil daarvoor in aanmerking zouden komen voor grond. Sommigen verklaarden via de media echter, dat zij nimmer de toegezegde grond hebben gehad en eisten hun geld terug. Het gaat om bijna driehonderd hectare in Montressor.

Pollack heeft inmiddels zijn voorzitterschap van de stichting opgegeven op advies van de RO-minister.

Uitspraak IACHR in Kaliña- en Lokono-zaak gunstig voor alle in stam verband levende gemeenschappen

VIDS: 'Wij kunnen nu geen uitbundig feest vieren, maar doen dat wanneer het vonnis is uitgevoerd'


Hoewel de uitspraak van het Inter-Amerikaans Hof voor Mensenrechten, IACHR (Inter-American Commission on Human Rights) heeft betrekking op genoegdoening voor de Kaliña en Lokono van het beneden-Marowijnegebied, maar blijkt ook in het voordeel te vallen van alle in stamverband levende volken in Suriname, zo bericht de Ware Tijd vandaag, vrijdag 5 februari 2016.

Het Hof heeft de Staat Suriname veroordeeld tot het wettelijk regelen van de grondenrechten en rechtspersoonlijkheid van alle inheemse en tribale volken (marrons)  in Suriname, om herhaling te voorkomen en hen meer rechtszekerheid te verschaffen.

'Deze verplichting voor de Staat is bedoeld om een structureel defect in de Surinaamse wetgeving en praktijk te verhelpen, die van negatieve invloed is op alle inheemse en tribale volken', luidt een passage uit een persbericht van de Vereniging van Inheemse Dorpshoofden in Suriname (VIDS).

VIDS-voorzitter Lesley Artist zegt dat het vonnis voldoende argumenten biedt om het grondenrechtenvraagstuk in Suriname op te lossen. 'Wij kunnen nu geen uitbundig feest vieren, maar wij zullen de echte overwinning vieren wanneer het vonnis zal zijn uitgevoerd waardoor zowel inheemsen als marrons profijt hieraan zullen hebben.'

Hij heeft overigens geen goed woord over voor de jurist van de Staat, Martin Misiedjan (oud-minister van Justitie en Politie), die eerder heeft gezegd, dat de inheemsen onder meer Albina, de Marowijnerivier en marrondorpen hebben opgeëist.

Twintig Nederlanders met zikavirus besmet

Patiënten hebben virus allemaal opgelopen in Suriname


Het aantal mensen in Nederland dat besmet is met het zikavirus is opgelopen tot twintig. Dat meldt minister Edith Schippers van Volksgezondheid vandaag, vrijdag 5 februari 2016, zo berichten media in Nederland. Onder hen zijn geen zwangere vrouwen, voegde ze eraan toe.

De mensen hebben de besmetting opgelopen in Suriname, aldus de bewindsvrouwe. Vorige week lag het aantal besmettingen nog op dertien. De gele koorts mug die het zikavirus overbrengt, komt niet in Nederland  voor.

Reisorganisatie TUI heeft sinds de uitbraak van het virus tientallen vakanties omgeboekt. 'Wij brengen veel mensen naar het Caribisch gebied, maar vooral zwangere vrouwen gaan daar nu liever niet heen', zegt een woordvoerder van het bedrijf. 'Daarom hebben we aardig wat vakanties omgezet naar een vakantie binnen Europa.'

Het virus is gevaarlijk voor ongeboren kinderen. Als een zwangere vrouw besmet raakt, kan de baby geboren worden met een te kleine schedel, waardoor het kind hersenbeschadiging oploopt.

DNA-onderzoek in gruwelijke lijkschennis-zaak

Politie heeft nog geen verdachten in beeld van de lijkschennis


Er wordt DNA-onderzoek uitgevoerd om de dader te vinden van de gruwelijke lijkschennis het afgelopen weekend. Dit bevestigt minister Jennifer van Dijk-Silos van Justitie en Politie vandaag, 5 februari 2016, in de Ware Tijd. 'Ik heb begrepen dat er een DNA-onderzoek gaande is. Verdere details zijn nog niet bekend', aldus de bewindsvrouwe.

Uit politiekringen is vernomen, zo schrijft de Ware Tijd, dat er genoeg fysiek materiaal gevonden is van de dader(s) om een beeld te hebben van zijn/hun lichamelijke opbouw via DNA-onderzoek. Er zijn momenteel geen verdachten in beeld.

De samenleving werd opgeschrikt door de lijkschennis, waarbij de stoffelijke resten van een 35-jarige vrouw, nog geen 24 uur na haar begrafenis, opgegraven en geschonden werden. Deze grove vorm van lijkschennis is nooit eerder in Suriname voorgekomen. Graven worden wel regelmatig door onverlaten geschonden om waardevolle spullen te stelen of voor occulte doeleinden.

Openbaar Ministerie Suriname heeft eindelijk een informatieve website

Website ter verbetering dienstverlening naar samenlevingOm de dienstverlening naar de samenleving te verbeteren, heeft het Openbaar Ministerie (OM) een eigen website ontwikkeld. Waarnemend procureur-generaal Roy Baidjnath Panday zegt vandaag, vrijdag 5 februari 2016, op Starnieuws, dat het om een interactieve website gaat. 'Eenieder kan specifieke vragen stellen via email, waarna de beantwoording plaatsvindt.'

Via de website wordt de samenleving geïnformeerd over de organisatie en de verschillende diensten die het OM biedt. De missie die op de site te vinden is, luidt: 'Openbaar Ministerie is als Constitutionele entiteit verantwoordelijk voor de opsporing en belast met de vervolging van alle strafbare feiten gericht op de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde vanuit een op democratische beginselen georiënteerde samenleving'.

Op de website wordt ook onder andere vermeldt wie de hoofdofficieren en Officieren van Justitie zijn. Als partners van het OM zijn vermeld het Korps Politie Suriname, het Korps Brandweer Suriname, de Douane, het Korps Penitentiaire Ambtenaren, de Parketwacht en de Militaire Politie. 'Samen met u gaan wij voor een veiliger Suriname', stelt het OM.

Het 'universitair gehalte' Anton de Kom Universiteit van Suriname van bedroevend niveau

Zorgen bij Vereniging van Opvoedkundigen over niveau universiteit

Voorzitter bestuur universiteit: 'Probleem van onbevoegde docenten al decennia bekend'


De Vereniging van Opvoedkundigen maakt zich ernstig zorgen over het niveau van de Anton De Kom Universiteit van Suriname (AdeKUS). Voorzitter Humphry Berggraaf schat dat slechts tien procent van de docenten op de universiteit bevoegd is om op dat niveau les te geven, zo bericht de Ware Tijd vandaag, vrijdag 5 februari 2016.

Hij onderstreept dat docenten van een dergelijke instelling tenminste de doctorsgraad moeten hebben behaald. En dan nog moeten zij onder supervisie van een professor werken. Op dit moment zijn de meeste docenten volgens Berggraaf doctorandus en die kunnen 'het wetenschappelijk werk' niet adequaat begeleiden. 'Het zijn eigenlijk instructeurs.' Een redelijk percentage van bevoegde docenten zou volgens hem zestig procent zijn.

Een belangrijk proces dat spoedig moet worden ingezet, is volgens hem het accrediteren van de universiteit. 'Het zal een aantal jaren duren, maar je moet eraan beginnen.'

Voorzitter Jack Menke van het universiteitsbestuur vindt het niet nodig om inhoudelijk te reageren. Het probleem van de onbevoegde docenten is volgens hem al 'decennia' vastgesteld en speelt op vele andere niveaus in de samenleving. Hij vindt dat er ook al aan gewerkt wordt.

RO-minister ontvangt granman Bono Velantie en staf

Terug te Drietabbetje gaat granman in krutu beleid vaststellen voor zijn regeerperiode
 
(Bron foto: ministerie van RO)

Minister Edgar Dikan van Regionale Ontwikkeling heeft granman Bono Velantie en zijn staf gisteren ontvangen. De minister zei, dat de liba krutu’s en gran krutu’s weer geïntroduceerd zullen worden. Verder zal onderzocht worden hoe de verdiencapaciteit van het binnenland vergroot kan worden en werkgelegenheid gecreëerd voor de binnenlandbewoners. Dit bericht het ministerie vandaag, vrijdag 5 februari 2016, in een persbericht.

Wanneer de granman weer te Drietabbetje is belegt hij een krutu om het beleid vast te stellen voor zijn regeerperiode. Hierna zal de minister een bezoek brengen aan het gebied.

Volgens planning zou de granman vandaag vertrekken, maar wegens diverse afspraken keert hij maandag terug naar zijn residentie.

Granman Velantie werd woensdag beëdigd door president Desi Bouterse in het presidentieel paleis. De minister kaartte aan dat de beëdiging van de granman een historisch moment is. Na vijftig jaar werd weer een granman der Aucaners beëdigd.

Het grootopperhoofd zal over tien tot veertien dagen pas in Drietabbetje zijn, omdat er bepaalde verplichte stopplaatsen zijn waar hij moet overnachten en bepaalde handelingen moet verrichten. Dit gedeelte van het bezoek van de granman aan Paramaribo wordt officieel afgesloten, wanneer hij terug is op zijn residentie te Drietabbetje.

Bewoners Boven-Suriname willen behoud politieposten Djumu en Nieuw Aurora

'Misschien niet veel aangiftes, maar posten hebben hun nut bewezen'


'Veiligheidsgevoel plaatselijke bevolking was gegarandeerd door aanwezigheid politie'


Bij de gemeenschap in Boven-Suriname kan het er nog niet in, dat de politieposten in Djumu en Nieuw Aurora zijn opgeheven. Tijdens een hoorzitting afgelopen weekend in Gujaba is unaniem een beroep gedaan op de regering, om de hulpposten weer te activeren, zo bericht de Ware Tijd vandaag, vrijdag 5 februari 2016.

'Hoewel er misschien niet veel aangiftes zijn gerapporteerd, hebben de posten wel hun nut bewezen', zegt Dennis Maasie, voorzitter van de ressortraad Boven-Suriname. Hij stelt, dat het veiligheidsgevoel bij de plaatselijke bevolking gegarandeerd was met de aanwezigheid van de politie. Plegers van criminele feiten die zich in het binnenland willen verschuilen, zullen zich volgens hem twee keer bedenken wanneer de politie aanwezig is.

'Je gedraagt je als inwoner ook zoals het moet en maakt minder misstappen.' Bij de hoorzitting waren alle subressorten van de bijna zeventig dorpen in het Boven-Surinamegebied vertegenwoordigd.

Minister Jennifer van Dijk-Silos van Justitie en Politie zei vorige week, dat het ministerie wegens bezuinigingen heeft besloten om de posten niet langer te handhaven. Het lage aantal aangiften was ook meegenomen bij de besluitvorming. Volgens de bewindsvrouwe is het niet de bedoeling om het gebied zonder politietoezicht te laten. De minister zei, dat in verband met de criminaliteitsbestrijding een landelijke evaluatie volgt en dat, waar nodig, versterking komt.

Parlementariër Erwin Linga (NDP), die ook aanwezig was bij de hoorzitting, zegt dat hij vóór de bijeenkomst de minister heeft geconfronteerd met de reacties van de dorpsbewoners.

Den Blauwvinger: Dramatisch functionerende omroepen zijn toe aan ordening

COLUMN: Omroepen niet bekend met enige mate van zendercoördinatie en met respect voor de kijker

Surinaamse tv-landschap is toe aan ordening, kennis en nieuwe, moderne apparatuur


De dramatisch functionerende omroepen in Suriname zijn dringend toe aan ordening, opschoning en opschaling van personeel en modernisering van apparatuur. De Surinaamse omroepen negeren hun kijkers , hebben totaal geen respect voor ze en brengen een samengeraapt zooitje aan programma's – op de buis gebracht met krakkemikkige apparatuur (zoals waardeloos functionerende dvd-spelers waarvan het menu gewoon in de huiskamers in beeld wordt gebracht) en bij een enkele omroep aan elkaar gepraat door presentatrices die alles wel leuk en lekkertjes vinden – waar je de tranen van in de ogen springen. Omroepen lijken nauwelijks te investeren in de aanschaf van nieuwe apparatuur.

Negentig procent van de Nederlandse lokale omroepen presteert beter in algemene zin dan de 'grote' Surinaamse (staats-) omroepen.

Tenenkrommend zit je in Suriname voor de beeldbuis. Iedere dag weer. Je weet bijvoorbeeld immers nooit of je die mooie speelfilm waar je midden in zit zonder gebreken helemaal kunt af zien of dat die gewoon wordt afgebroken vanwege een 'vastloper'. Want daar zijn 'ze' wel goed in. Het gebeurt met regelmaat, dat pas enkele minuten nadat een programma is vastgelopen en de kijker dus al die tijd naar een stilstaand beeld heeft mogen kijken en hoe spannend is dat, iemand in een of ander studiootje dat ontdekt en in actie komt. Programma's afbreken, kijkers in het ongewisse laten zonder enig excuus wat dan ook. Neen, want de omroepen hebben nooit een omroeper stand by voor noodgevallen. Waarom zouden ze, want ze hebben schijt aan de kijker.

Van enige professionaliteit bij de Surinaamse omroep is nauwelijks sprake. Er wordt nauwelijks in geïnvesteerd. Ze modderen maar wat aan, ook de sterk gekleurde staatsomroep. Amateurs, amateurisme, zowel bij het personeel als bij de techniek. Wat word je verwend als je bij een van de omroepen iedere dag even kunt kijken naar CNN, BBC World, NOS Journaal, EenVandaag en of Nieuwsuur, waarvan het laatste programma een dag te laat. Een verademing. Even geen ergernissen.

Ergernissen? Ja hoor. Hieronder zijn er slechts een paar, in het kort:

* presentatoren en presentatrices van dagelijkse 'nieuws'-programma's die hun vriendjes en vriendinnetjes uitnodigen voor een interview/studiogesprek, en soms tot vervelends toe, en dan ook nog zonder enige schaamte – daarbij enige vorm van objectiviteit volledig terzijde schuivend - voor de camera zeggen, dat hun gast een vriendje of vriendinnetje is;
* presentatoren en presentatrices van nieuws- en sportprogramma's die dat gewoon naast hun andere baan of baantjes er even bij doen en dat doet zeker afbreuk aan de presentatiekwaliteiten, het zijn immers geen fulltime professionals. Het oogt niet, het klinkt niet en er is geen enkele positieve uitzondering. Ze bedoelen het allemaal goed hoor en denken misschien heuse tv-personality's te zijn, maar, schoenmaker hou je bij de leest;
*presentatoren en presentatrices – onbekend met objectieve berichtgeving en presentatie – die hun eigen mening over besproken issues niet onder stoelen en banken steken en ook er niet voor schromen om de kijker als ware hij of zij een heuse psycholoog, belerend toe te spreken....;
* een presentator die er niet voor terugdeinst om zijn eigen muziekclip zonder blikken en blozen, neen, lacherig, grijnzend aan te kondigen;
* presentatoren en presentatrices die collega's, ook degenen werkzaam achter de schermen, tijdens een uitzending gewoon voor land en volk feliciteren met hun verjaardag of huwelijk;
* een omroep die drie presentatrices heeft die van tevoren, aan het begin van de dag, hun teksten – aankondigen van programma's - inspreken, hetgeen met regelmaat heel dom overkomt wanneer bijvoorbeeld een aangekondigd programma plaats moet maken voor iets anders en toch wordt aangekondigd. Nooit kan worden ingespeeld op de actualiteit door de 'domme blondjes', die de programma's op amateuristische, tranentrekkende wijze aankondigen – het is een vak, maar niet in Suriname, daar wordt het erbij gedaan;
* omroepen zenden steeds dezelfde concerten, films, documentaires, et cetera uit, tot in den treure worden ze herhaald, herhaald en herhaald, waarschijnlijk door een te klein archief – overigens was de James Bond speelfilm/dvd 'Spectre' vorige week diverse keren bij bijna alle zenders te zien, 's morgens, 's middags, 's avonds en 's nachts. Waarschijnlijk was die ergens in een winkel in Paramaribo in de aanbieding geweest.....;
* programma's sluiten zelden naadloos op elkaar aan, je wordt als kijker constant geconfronteerd met de meest irritante muziekvideoclips tussen twee programma's in;
te vaak lopen films/dvd's vast. Bij omroepen wordt kennelijk nooit voor uitzending een film/dvd of documentaire of apparatuur gecontroleerd;
* er worden films vertoond met onder andere Chinese ondertiteling;
* tot vervelends toe worden voetbalwedstrijden uit onder andere de Spaanse, Engelse en Italiaanse competitie rechtstreeks, door tussenkomst van buitenlandse sportzenders, uitgezonden met vooral schreeuwerig 'goaaaaalllllllll' Portugees commentaar. Maar, een Surinaamse topwedstrijd wordt nooit live uitgezonden? Overigens worden vooral wedstrijden van Barcelona en Real Madrid vaak op drie tot vier zenders tegelijk uitgezonden. Van enige zendercoördinatie is in Suriname bij de omroepen geen enkele sprake. Er wordt maar wat aangemodderd, zolang alle wedstrijden van genoemde clubs maar live te volgen zijn;
* het geluid van reclames en het gewone programma zijn zelden op hetzelfde volumeniveau. Als kijker heb je het maar druk met het regelen van het volume van de tv;
* een televisiegids kent men in Suriname niet. Vooral door te zappen kom je er achter wat er zoal waar te zien is;
enzovoorts, enzovoorts.

Het gevoel bekruipt, dat omroepen niet beseffen dat zij er voor de kijkers zijn en dus met die kijkers rekening moeten houden. Maar, de Surinaamse omroepen tonen amper respect voor hun kijkers.

Overigens, in december vorig jaar was de oud-hoofdredacteur van het Nederlandse NOS Journaal, Nico Haasbroek, tien dagen in het land om de staatsmediabedrijven (STVS, ATV, SRS, Radio Boskopu en de Nationale Voorlichtingsdienst) 'door te lichten' – zo heette het – op verzoek van het Kabinet van de vicepresident en een en ander zou gecoördineerd worden door Roy Raymond de Miranda, in alle stilte adviseur geworden van vicepresident Ashwin Adhin, en de persoon die leiding gaf aan een commissie die het project Naschoolse Opvang heeft geëvalueerd. De Miranda, van alle markten thuis. Maar, enig eindverslag of -rapport van de doorlichtingsbevindingen van Haasbroek, zo er überhaupt ook maar iets is doorgelicht (het schijnt dat betrokken omroepen/zenders niet zaten te springen om hun administratie en andere zaken te delen met Haasbroek), is nooit verschenen. Haasbroek verdween als een dief in de nacht weer uit Suriname met waarschijnlijk een goed gevulde portemonnee. Wat was de zin van de doorlichting en waarom al dat stilzwijgen, ook van die Haasbroek?

Ordening, ook van de staatszenders, lijkt meer dan gewenst, vooral nu hun Nederlandse doorlichting volledig lijkt te zijn mislukt en dat roept vele vragen op.

Hoogachtend,
Den Blauwvinger
05 februari 2016
Amsterdam-Paramaribo

Waarnemend districtscommissaris Marowijne pakt district grondig aan

Miranda laat winkels controleren op hygiëne en vervallen producten en bermen onderhouden in Moengo


In opdracht van waarnemend districtscommissaris Jerry Miranda (zie foto - Bron: BIC Marowijne) worden dagelijks controlewerkzaamheden uitgevoerd in het district Marowijne. Bestuursambtenaren gaan dagelijks het veld in samen met personeel van de afdeling Milieu Gezondheidsdienst, in samenwerking met een team van het ministerie van Handel en Industrie, ter voorkoming dat vervallen producten in de schappen staan en er onhygiënische toestanden zijn, zo bericht het Burger Informatie Centrum (BIC) Marowijne donderdag 4 februari 2016.


Ook het onderhouden van bermen in Moengo en omgeving, Albina en in de dorpen waar een bestuurskantoor is gevestigd, wordt aangepakt. Miranda vindt dat alle ressorten even belangrijk zijn  en moeten daarom ook aangepakt worden.

Verder heeft Miranda de naam en logo van het BIC Moengo gewijzigd in BIC Marowijne. Hij vindt dat het BIC overal informatie dient in te winnen en te verstrekken aan de burgers.

Het BIC Marowijne moet ervoor zorgen, dat meer zaken bekend worden gemaakt die in het district worden georganiseerd en dat het gebied milieuvriendelijker wordt gemaakt. Alle activiteiten moeten in kaart gebracht worden en ervoor zorgen, dat er een samenwerking komt met alle overheidsdiensten die vertegenwoordigd zijn in het district

Suriname gaat zich samen met Israël storten op grootschalige cacaoproductie in district Brokopondo

2.000 Hectare grond beschikbaar te Phedra en Victoria

(Bron foto: ministerie van LVV)
Israël investeert 42 miljoen Amerikaanse dollar in project


Suriname en Israël gaan op grote schaal cacao produceren. Te Phedra en Victoria in het district Brokopondo is daartoe 2.000 hectare beschikbaar gesteld. Israël komt in met technologie, deskundigheid en investeringen ter waarde van 42 miljoen Amerikaanse dollar, aldus het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) vandaag, vrijdag 5 februari 2016, in een persbericht.

De Investment and Development Corporation Suriname NV (IDCS) heeft het project geschreven. Suriname bezit 40% van de aandelen en Israël 60%. De samenwerkingsovereenkomst is woensdag getekend.

Joseph Harrosh van de Israëlische LR Group, met wie de overeenkomst is aangegaan, zegt dat er jaarlijks drie ton cacaobonen per hectare kan worden geoogst. Met een wereldmarktprijs van 3.100 Amerikaanse dollar per ton, ziet hij er een lucratieve handel in zitten. Harrosh stelt, dat de samenwerking zal bijdragen aan de grote vraag naar cacao in landen waaronder India en China. Hij ziet veel potentie voor de cacaoproductie in het land. Het tropisch klimaat, de aanwezige waterbronnen, de geschikte bodemgesteldheid en de afzetmarkten, zijn voor de LR Group positieve factoren voor de cacao-industrie in Suriname.

LVV-minister Soeresh Algoe ziet graag dat zo snel mogelijk een aanvang wordt gemaakt met de eerste werkzaamheden. Hij stelt dat deze samenwerking voorziet in een inkomstenbron voor de staat en daarnaast ook arbeidsplaatsen creëert.

Ondanks dat Israël geen waterbronnen heeft, exporteert het voor jaarlijks 3 miljard Amerikaanse dollar aan agrarische producten. Het land maakt daarbij gebruik van moderne technologie. Harrosh wil verder met de samenwerking. Op het gebied van zonne-energie, educatie en gezondheidszorg ziet hij ook mogelijkheden.

Curaçao op 30 september naar de stembus

Parlements- verkiezingen vinden eind september plaats

Kansen voor nieuwkomers op het politieke strijdtoneel van Curaçao 


De parlementsverkiezingen vinden dit jaar op 30 september plaats. Dat zegt minister Etienne van der Horst van Bestuurlijke Planning en Dienstverlening vanochtend, vrijdag 5 februari 2016, in het Antilliaans Dagblad.

De bewindsman wil geen details over de verkiezingen geven, omdat dat de taak is van het hoofdstembureau dat geheel is verzelfstandigd. Van der Horst zegt nog wel de voorzitter te hebben aangewezen, namelijk Pacheco Römer, die hiervoor de vicevoorzitter van het bureau was. Charles do Rego wordt de nieuwe vicevoorzitter.

Het is op dit moment nog niet bekend hoeveel partijen aan de verkiezingen mee zullen doen. Sinds de vorige verkiezingen is een aantal nieuwe partijen opgericht. Onder de nieuwkomers bevinden zich enkele partijen van wie de leiders in het verleden nog aan regeringspartij Pueblo Soberano waren gelieerd. Zoals Partido Pro Kòrsou, de partij die ex-premier Ivar Asjes oprichtte nadat hij als premier door Pueblo Soberano was afgezet. Aubert Wiels, broer van de vermoorde politiek leider Helmin Wiels, zat voorheen in het bestuur van Pueblo Soberano. Na de moord werd het bestuur waar hij deel van uitmaakte, door de leden afgezet. Hierna richtte de broer van Wiels de partij 1 Tim Magno op. De Bonairiaanse tak van de partij deed mee aan de verkiezingen op dat eiland, maar wist geen zetel te behalen.

Een andere nieuwkomer is de partij Kousa Promé van ex-minister Rene Rosalia, in het verleden nog minister van Onderwijs voor Pueblo Soberano.

Onafhankelijk Statenlid Omayra Leeflang richtte vorig jaar Un Kòrsou Hustu op, zij heeft vanaf de oprichting gezegd mee te zullen doen aan de verkiezingen.

Onder de nieuwkomers bevindt zich ook Kòrsou Solidario i Duradero.

Premier van Curaçao zet aanval in op Antilliaans Dagblad en haalt uit naar milieuorganisaties en hun agenda's

Whiteman: 'Berichtgeving over leasecontract Isla tendentieus en strategische journalistieke zet'


'Van die milieugroepen is het ook niet bekend wat voor agenda zij hebben'


Premier Ben Whiteman (PS) heeft gisteren tijdens een op het laatste moment ingelaste persconferentie de aanval geopend op het Antilliaans Dagblad (AD). De premier - die vergezeld werd door de minister van Gezondheid, Siegfried Victorina (PS) - was het niet eens met de publicatie van het artikel gisteren in die krant, ‘Leasecontract Isla niet verlengd’, aldus het dagblad vandaag, vrijdag 5februari 2016.

De premier noemde de berichtgeving tendentieus en een strategische journalistieke zet. Hoewel het dagblad voor het artikel in kwestie gebruik heeft gemaakt van - en letterlijk geciteerd heeft uit - een brief van Victorina aan de Staten, is Whiteman ervan overtuigd, dat er een strategie zit achter de berichtgeving waarin melding is gemaakt dat het huidige leasecontract met het Venezolaanse staatsoliebedrijf PdVSA niet wordt verlengd.

Whiteman verklaarde dat hij gisterochtend gealarmeerd was door de vakbonden van de raffinaderij. Er zou volgens hem onder de leden grote onrust zijn ontstaan en zij zouden met grote stakingen hebben gedreigd. 'Dat was als gevolg van de berichtgeving in het AD', aldus de premier. Het bericht was gebaseerd op een brief waarin Victorina vragen van parlementariër Alex Rosaria van regeringspartij PAIS beantwoordde. De premier vroeg zich af waarom de krant zeven weken nadat de minister antwoord gaf, het bericht afdrukt. Hoewel Victorina de vragen van de Staten op 16 december beantwoordde, ontvingen de Staten deze brief pas op 26 januari. Een paar dagen daarna was het pas beschikbaar voor de pers.

Volgens de minister-president heeft hij zich afgevraagd wat er is gebeurd sinds het moment dat de brief werd geschreven en het tijdstip van publicatie in deze krant. Het antwoord hierop was volgens Whiteman dat het bericht verscheen op het moment dat de vakbonden van de Isla zich voorbereiden om met hun Venezolaanse broederbonden te gaan praten. 'Er zijn achter de schermen krachten bezig die niet willen dat er een oplossing komt voor de raffinaderij. Krachten die vinden dat de raffinaderij gesloten moet worden', aldus Whiteman.

De premier stond ook even stil bij de milieugroepen die op het eerste gezicht het nobel streven hebben voor een schoon milieu. 'Maar, van die groepen is het ook niet bekend wat voor agenda zij hebben', aldus Whiteman.

Hij deed een oproep aan de pers om feitelijke informatie te brengen. In de ogen van minister Victorina had het Antilliaans Dagblad voor onnodige consternatie gezorgd door - volgens hem - niet te vermelden dat het huidige leasecontract niet wordt verlengd. De krant had het woord ‘huidig’ volgens Victorina niet gebruikt. Hoewel dat woord niet in de kop van het artikel voorkomt, is het wel in het artikel opgenomen.

Tijdens de persconferentie richtte de premier het woord direct aan de werknemers van de Isla. De minister-president riep de werknemers op om zich ‘niet te laten misleiden door de informatie die zij lezen’. 'Sta niet toe dat anderen jou met tendentieuze zaken beïnvloeden', aldus de minister-president.

Vicevoorzitter Michael Doran van vakbond Apri wilde gisteren geen commentaar leveren op de vraag wat hij van de onrust onder zijn leden had gemerkt. Doran wilde alleen bevestigen dat hij gisterochtend contact had met premier Whiteman. Afgezien van Whiteman en Victorina, was ook Werner Wiels, voorzitter van het Multidisciplinair Projectteam (MDPT) aanwezig. Het MDPT houdt zich bezig met de modernisering van de raffinaderij. De onderhandelingen met PdVSA verlopen in goede sfeer, aldus de voorzitter van het MDPT.

'Ook hebben buitenlandse - waaronder ook Nederlandse - investeerders interesse in de raffinaderij. PdVSA en Curaçao zijn het met elkaar eens dat het huidige contract niet verlengd wordt. De onderhandelingen zijn erop gericht om tot een nieuwe overeenkomst te komen. De inzet daarbij is om een schone raffinaderij te hebben, waarbij de vervuiling van het milieu met 80 procent afneemt omdat LNG als brandstof gebruikt wordt.'

Vicepresident Ahin verstrekt Assemblee gegevens over salarissen personeel en directie staatsbedrijven

Informatie over individuele medewerk(st)ers wordt niet openbaar gemaakt

'Vele van de bedrijven zijn vervreemd geraakt van hun ministerie'


Vicepresident Ashwin Adhin heeft De Nationale Assemblee gisteren gegevens verstrekt over salarissen van personeel bij staatsbedrijven. Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons deelde het parlement mee, dat sommige bedrijven zelfs details van alle medewerkers meegestuurd hebben. Naast de salarissen staat ook aangegeven welke inhoudingen gepleegd worden voor goederen die gekocht zijn bij winkelzaken. Afgesproken werd, dat de informatie over individuele personen om privacy-redenen niet openbaar gemaakt wordt. De griffie kreeg de taak om de selectie te plegen waardoor identieke informatie van alle bedrijven wordt verstrekt, zo bericht Starnieuws vanochtend, vrijdag 5 februari 2016.

Adhin zei, dat een gerichter beleid gevoerd zal worden naar de staatsbedrijven. Ook de controle zal worden opgevoerd bij alle instellingen. Hij zei ook, dat vele van de bedrijven vervreemd zijn geraakt van hun ministerie. Hierdoor is de periodieke publieke verantwoording niet optimaal geweest. Er zijn vaak grote achterstanden in de publicatie van jaarrekeningen ontstaan en afwijkende salarisregelingen ten opzichte van de salarisstructuur bij de centrale overheid.

De vicepresident deelde mee, dat vanuit zijn coördinerende rol bij staatsbedrijven en na afstemming van het staatshoofd de Raden van Commissarissen, directies, besturen en raden van toezicht uitgenodigd zullen worden voor een beleidscoördinatie bijeenkomst. Er zal daar discussie plaatsvinden over een aangepaste instructie over het functioneren van staatsbedrijven en instellingen. Er moeten ook preventieve maatregelen worden getroffen om eventuele onregelmatigheden te voorkomen bij aanbestedingen.

Assembleeleden zijn blij met de stappen die de vicepresident gezet heeft en informatie heeft verstrekt aan het parlement. Assembleevoorzitter Geerlings-Simons zei, dat het om uitgebreide informatie gaat waaronder ook de salarissen van directieleden is, ook de emolumenten en het aantal maanden salaris dat zij ontvangen. Nadat de informatie verwerkt is, wordt deze ter beschikking gesteld van Assembleeleden, zodat die openbaar wordt.

De begrotingsbehandeling had gisteren, aldus Starnieuws, een rustig verloop. De vergadering werd afwisselend geleid door Assembleevoorzitter Geerlings-Simons en vicevoorzitter Melvin Bouva. Naast de vicepresident zijn zes ministers aan het woord gekomen, Robert Peneux (Onderwijs, Wetenschap en Cultuur), Steven Relyveld (Ruimtelijke ordening, Grond- en Bosbeheer), Soewarto Moestadja (Arbeid), Ronni Benschop (Defensie), Soeresh Algoe (Landbouw, Veeteelt en Visserij) en Andy Rusland (Transport, Communicatie en Toerisme). De behandeling wordt dinsdag voortgezet.

Guyanese autoriteiten bevestigen arrestatie 9 Guyanese vissers op Corantijnrivier op 22 januari door Surinaamse militairen

Vissers uit Orealla/Siparuta zijn afhankelijk van de grensrivier voor hun visvangst 


Het Guyanese ministerie van Inheemse Zaken stelt, dat zij bevestigd heeft gekregen, dat op 22 januari negen Guyanese vissers op de Corantijnrivier zijn gearresteerd en in verzekering gesteld door Surinaamse militairen. Dit bericht donderdag 4 februari 2016 de Guyanese nieuwswebsite Demerara Waves Online.

Volgens een verklaring van het ministerie werden de negen inwoners van Orealla/Siparuta gearresteerd terwijl zij aan het vissen waren.

De mannen zijn geïdentificeerd als Armaan Edwards, Genovese Davair, Alistair Peneux, George Edwards, Ackley Felix, Bob Peneux, Rodrick Herman, Edward Herman en Clifton Edwards. 

Het ministerie zegt, 'dat de mannen om te voorzien in hun levensonderhoud aan het vissen waren op de Corantijnrivier. Ze gebruikten vislijnen en haken en bevonden zich in smalle boten en kano's. Hun wijze van vissen is onderdeel van onze inheemse cultuur en wordt al eeuwenlang beoefend. In het inheemse (Amerindian) dorp Orealla/Siparuta vormt het op traditionele wijze van vissen onderdeel van het dagelijks leven en economische activiteiten. De Corantijnrivier is voor het dorp de enige bron van verse vis.'

De opgepakte mannen werden naar het zo'n dertig mijl stroomopwaarts gelegen Apoera in Suriname gebracht waar de militairen formaliteiten afwikkelden, waarna de vissers werden vrijgelaten. Sommige moesten uren peddelen alvorens zij weer thuis waren.


De kwestie werd meteen gerapporteerd aan het ministerie van Buitenlandse Zaken van Guyana en heeft de aandacht van dat ministerie.

(Red. De Surinaamse Krant/Demerara Waves Online)