zaterdag 6 februari 2016

Ministerie van OW is woningbouwprogramma aan het evalueren

OW streeft ernaar om dit jaar met nieuwe en vervolg woningbouwprojecten te starten


Het ministerie van Openbare Werken (OW) is samen met andere betrokkenen drukdoende de uitvoering van het woningbouwprogramma van de afgelopen vijf jaren te evalueren. Tegelijkertijd worden dit jaar ook de voorbereidingen getroffen voor nieuwe en vervolg woningbouwprojecten. Dit bericht de Ware Tijd vandaag, zaterdag 6 februari 2016.

Anwar Hassankhan, directeur Bouwkundige Werken van OW zegt, dat het het streven is om dit jaar nog te beginnen met nieuwe bouwprojecten. Dat de prijsontwikkeling invloed zal hebben op prijzen van woningen ontkent Hassankhan niet. Hij zegt, dat in het nieuwe uitvoeringsplan rekening gehouden zal worden met de recente devaluatie en de huidige prijsontwikkelingen binnen de bouwsector.

De directeur hoopt dat, terwijl het ministerie bezig is met de voorbereidingen, de prijzen niet verder zullen stijgen. Over woningbouwprojecten die gaande zijn zegt hij, dat de effecten als gevolg van prijsstijgingen van bouwmaterialen miniem zullen zijn. De lopende projecten ondervinden geen stagnatie, omdat ze in afrondende fase zijn. Hij doelt op de project te Hanna's Lust  in Wanica en Richelieu in Commewijne.

De nieuwe situatie is voor de directeur nu nog niet overzichtelijk. Hij zegt, dat als de overheid met aannemers gaat werken het effect pas bij de aanbestedingen te merken zal zijn. 'Iedereen is afhankelijk van importcomponenten.' Hassankhan wijst erop dat enkele belangrijke conceptwetten nog door het parlement behandeld moeten worden. Die zijn van belang voor onder andere het woningbouwfonds en het garantiefonds.

Deel Livorno paar uur zonder stroom

Auto rijdt tegen een elektriciteitsmast van de EBS

Slang in transformator zorgt voor stroomstoring deel India Gandhiweg


De Beekhuizenweg en omgeving en een gedeelte van de Martin Lutherkingweg (tussen de Menckendamweg, de Nieuwe Grondweg, Monplasirweg, Mohabirproject, Welegdacht A, Hariepersadweg, Tjon a Kietweg, Warakoeweg en Joemratieweg) hadden vanochtend, zaterdag 6 februari 2016, vanaf iets voor negen uur een paar uur geen elektriciteit. De zogenoemde 12 kV lijn was beschadigd geraakt, doordat een auto tegen een elektriciteitspaal van de NV Energiebedrijven Suriname (EBS) was gereden. De mast moet worden vervangen, zo laat de EBS in een persbericht weten.

Een gedeelte van de Welgedacht A zat hierdoor rond elf uur vanochtend nog steeds zonder elektriciteit.

Het bedrijf maakt verder bekend, dat een gedeelte van de Indira Gandhiweg en omgeving vanmorgen rond elf uur even geen stroom had, omdat een slang vastzat in een transformator op mast ABI-20U.

Nadat de slang verwijderd was kon de stroomtoevoer volledig genormaliseerd worden. De EBS doet een beroep op weggebruikers om op te letten om zo te voorkomen dat burgers onnodig elektriciteit moeten ontberen.

Tienerparade mooi begin carnavalsweekeinde op Curaçao

OM betreurt vele vechtpartijen langs de route...


Twintig kleurrijke en fantasierijke groepen deden gisteravond mee aan de Tienerparade. De optocht trok in ongeveer anderhalf uur voorbij en vormde een mooi begin van het carnavalsweekend, aldus de Amigoe vandaag, zaterdag 6 februari 2016.

Schaduw over de bonte feestelijke parade vormde de aanhouding van vier personen en de vechtpartijen langs de route, zo meldt het Openbaar Ministerie (OM).

Volgens OM-woordvoerder Norman Serphos had één aanhouding te maken met belediging van de politie. Verder kreeg iemand de opdracht om de folie van zijn getinte autoruiten weg te halen. Een ander had geen identificatiebewijs bij zich. Een scooterrijder werd naar het politiebureau gebracht, omdat hij niet in het bezit was van de vereiste papieren. Twee van de aangehouden personen kregen een dagvaarding om binnenkort voor de rechter te verschijnen. 

Verder waren er een heleboel vechtpartijen langs de route. Het OM stelt dit te betreuren.

PAIS: 'Uitspraken Statenlid Cijntje over Bureau Rijbewijzen onfatsoenlijke nonsens'

Cijntje zegt in uitzending Radio Direct dat Bureau Rijbewijzen corrupt is en minister Van der Horst een 'mafia komplasiente'

Pais: 'Cijntje moet geen zotternij zeggen op de radio'


De uitspraken van Statenlid Melvin ‘Mac’ Cijntje gisteren op de radio, dat Bureau Rijbewijzen een corrupte organisatie is en dat minister Etienne van der Horst van Bestuur, Planning en Dienstverlening vrienden is geworden met de corrupten, is nonsens. Bovendien heeft Cijntje wederom bewezen geen fatsoen te hebben. Dat zegt de politieke partij Pais, zo bericht de Amigoe vandaag, zaterdag 6 februari 2016.

Zoals Cijntje eerder in de Amigoe zei, was de voorlichting door Bureau Rijbewijzen aan de Vaste Commissie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP) van de Staten tijdens een bezoek aan het bureau afgelopen donderdag, een ‘nationale schande’. Cijntje is vicevoorzitter van die commissie. Het Statenlid heeft gisteren tevens tijdens een interview met Radio Direct het bureau als een ‘centrum van corruptie’ bestempeld en Van der Horst als ‘mafia komplasiente’ (behulpzame mafia), in de zin dat hij maatjes zou zijn geworden met degenen die corrupt zijn.

Minister Van der Horst zegt in een reactie, niet te zullen accepteren dat men het hardwerkende personeel van zijn ministerie in het algemeen en dat van Bureau Rijbewijzen in het bijzonder op deze manier probeert te vernederen. 'De uitspraken van Cijntje hebben het personeel gedemotiveerd. De medewerkers zijn down en dat zal ik nooit meer accepteren.'

Van der Horst wil de medewerkers dit in de toekomst besparen door zelf de Statenleden te informeren. 'Ik ben als minister verantwoordelijk.' Zowel de partij als de minister betreurt het bovendien dat Cijntje het woord corruptie in de mond heeft genomen.
Sinds het aantreden van Van der Horst als minister is er hard gewerkt om de dienstverlening te verbeteren. 'In 2013 was de wachttijd voor een afspraak voor rijexamen twintig weken en voor theorie-examen was dat zestien weken. Inmiddels is dat fors verlaagd naar respectievelijk drie en twee weken.'

Ook Pais haalt aan wat de minister sinds 2013 doet om juist tegen de onregelmatigheden bij het bureau op te treden. Zo heeft hij drie medewerkers op non-actief gezet en de Stichting overheidsaccountantsbureau (Soab) gevraagd een onderzoek te doen, waarna er aangifte gedaan is en het Openbaar Ministerie (OM)  een strafrechtelijk onderzoek is gestart. Dat zit in de eindfase, aldus Pais 'Dus om nu te zeggen dat hij maatjes is geworden met corrupten is onacceptabel. Een parlementariër die op de hoogte is van corrupte praktijken dient aangifte te doen bij het OM. Wij verwachten dat ook van Cijntje. Hij moet geen zotternij zeggen op de radio.'

Verder betreurt de minister het, dat Cijntje een ander beeld heeft geschetst dan wat daadwerkelijk tijdens de presentatie van de delegatie van Bureau Rijbewijzen is gebeurd. Volgens de minister was de delegatie goed voorbereid op het bezoek, maar zij kregen van Cijntje de kans niet om dieper op de materie in te gaan. Cijntje onderbrak de presentatie. Zoals Cijntje aan de Amigoe uitgelegde, was het voor de commissie belangrijk dat de huidige rij- en theorielessen op de Wegenverkeersverordening Curaçao 2000 zijn afgestemd. Hij wilde alle verschillen weten tussen de wet uit 2000 en die uit 1957, maar kreeg de informatie niet. Volgens Cijntje is het een nationale schande dat de top van het bureau en de rijinstructeurs niet op de hoogte zijn van de verschillen.

Dit klopt echter niet, aldus Van der Horst. 'Zij hebben die informatie, maar het was niet duidelijk dat de commissie (alleen) die informatie wilde krijgen. Natuurlijk weten zij wat de verschillen zijn tussen de huidige wet die in 2000 werd goedgekeurd en die uit 1957. Die informatie zal de commissie dus aanstaande donderdag krijgen, de dag waarop het bureau wederom bezocht wordt.'

Minister Rhuggenaath optimistisch over medewerking PS inzake havenconcessie

Bewindsman informeert coalitieleiders over stand van zaken conceptconcessie tussen CPA en CPS


Minister Eugene Rhuggenaath (PAR), die eergisteren een presentatie heeft gegeven tijdens het overleg van de politiek leiders van de coalitie, stelt hoopvol te zijn over het mogelijk bereiken van een consensus – ‘dit op korte termijn’ – met betrekking tot een havenconcessie voor het stuwadoorsbedrijf de Curaçao Port Services (CPS) voor de containerterminal. Dit bericht de Amigoe vandaag, zaterdag 6 februari 2016.

'Het voornemen om de coalitie zodanig van informatie te voorzien van de meest actuele stand van zaken omtrent de conceptconcessie tussen het havenbedrijf Curaçao Ports Authority (CPA) en het stuwadoorsbedrijf CPS, om zo een gezonde discussie op gang te brengen, is in ieder geval geslaagd', aldus de minister van Economische Ontwikkeling, die tevreden terugblikt.

In de coalitie was geen consensus over de nieuw uitonderhandelde conceptconcessie tussen CPA en CPS. De Pais-fractie had vorig jaar verklaard ‘dat de partij zich achter het beleid van haar minister schaart’ – oud-minister Stanley Palm – waarbij het streven werd uitgesproken om zo snel mogelijk de nieuw onderhandelde concessie te ondertekenen. Dit ter beëindiging van het monopolie en de exclusiviteit voor het stuwadoorsbedrijf CPS. Pais hoopte toen ook ‘op de steun van de coalitiepartners’, waarop de PS-fractie (Pueblo Soberano) de voorkeur uitsprak dat de kranen in bezit van CPA zouden blijven. Dit in tegenstelling tot hetgeen er nu in de conceptconcessie geformuleerd staat. Volgens de PS zou hierdoor een grote investering door CPS voor aanschaf van nieuwe kranen onnodig zijn en zou de onderhandelde contractduur – in het concept op 25 jaar vastgesteld – korter kunnen zijn.

De conceptconcessie omvat een investering van CPS van in totaal 50 miljoen gulden, waarvan 30 miljoen voor de aanschaf van twee nieuwe kranen en 20 miljoen gulden voor de infrastructuur van de containerterminal, zoals de kades.

Minister Rhuggenaath benadrukt, dat hij bij zijn aantreden ‘deze kwestie de nodige prioriteit heeft toegekend’ en omschrijft de conceptconcessie als een ‘fair deal’. Hij benadrukt tevens de urgentie die daaraan gekoppeld is, vanwege de regelmatige uitval van de oude kranen van CPA die voor containeroverslag dienen.

'Eén van de twee kranen is nu in revisie, het streven is dat deze eind deze maand weer in bedrijf kan worden genomen. Aangezien de kranen oud zijn, blijft het risico op uitval en daarmee inefficiëntie groot. Hoe dan ook is mijn voorstel dat CPA tot bestelling van nieuwe kranen overgaat, aangezien het vervolgens nog twee jaar duurt alvorens deze daadwerkelijk geleverd kunnen worden. Over dit voorstel zal de Raad van Commissarissen (RvC) van CPA zich nog buigen', aldus de minister.

Hij licht toe, dat vervolgens deze kosten voor nieuwe kranen, in geval van het bereiken van een consensus binnen de coalitie, door CPS bekostigd zullen worden.'Verder is de exclusiviteit voor CPS van tafel, waardoor ook andere stuwadoorsbedrijven aangetrokken kunnen worden voor overslag te Bullenbaai.'

Rhuggenaath laat ook weten, dat de politiek leiders geïnformeerd werden door middel van een presentatie van het overheidsbedrijf CPA. 'Centraal in deze presentatie stonden de investeringsplannen van het havenbedrijf, waarbij de ontwikkeling van een tweede megapier – waar dit en volgend jaar de aandacht flink naar uit zal gaan –, de nodige opknapprojecten/herstel van de kades en kadewanden, de reeds uitgevoerde aanleg/vervanging van de vervallen pier van Klein Curaçao en de toekomstige ontwikkelingsplannen van Waaigat aan bod kwamen.'

Premier van Curaçao: 'Ik was bijna doodgeschoten'

Whiteman: 'Doordat iemand gilde kon ik net op tijd dekking zoeken'

'Georganiseerde misdaad heeft intrede gedaan in het land, we hebben een heel groot probleem'


Twee jaar geleden zat premier Ben Whiteman op zijn balkon, toen iemand op een motor zijn pistool trok. 'Doordat iemand gilde kon ik net op tijd dekking zoeken', aldus de premier vandaag bij Paradise FM.

De zaak is nog altijd in onderzoek, maar de premier denkt dat het te maken had met beleid rondom visserij waar hij destijds aan werkte. Een plek waarmee hij zich bemoeide diende als drugsaanlandingsplek. 'Mijn beleid was een belemmering hiervoor. Dat is een plausibele verklaring.'

Volgens Whiteman is er te weinig aandacht besteed aan normen en waarden op het eiland. 'De sociale verloedering viert welig tij. De georganiseerde misdaad heeft zijn intrede gedaan in het land en je zal verbaasd zijn tot waar. We hebben een heel groot probleem.'

Gow2-pompstations door voorraad ongelode benzine heen

Sinds vrijdag 5 februari niet geleverd door Staatsolie


Diverse pompstations van Gow2 hebben geen ongelode benzine meer. Starnieuws bericht vanmiddag, zaterdag 6 februari 2016, te hebben vernomen, dat sinds gisteren geen benzine is geleverd. Sommige retailers van Gow2 zijn door hun voorraad 'unleaded' heen. Er is wel voldoende diesel.

De servicestations die bij de SOL afnemen, hebben wel genoeg brandstof. Ook Roy Boedhoe Enterprises heeft benzine en diesel. Boedhoe koopt sinds de raffinaderij van Staatsolie in productie is gegaan brandstof bij SOL.

Gow2 importeert geen brandstof meer voor de eigen pompen. Pompstations van Gow2 worden bevoorraad door de Staatsolie raffinaderij.

Het is echter bekend, dat de raffinaderij van Staatsolie nog niet op volle toeren draait. Hierdoor is niet volop geleverd. Het is nog niet duidelijk wanneer de Gow2-pompen weer voorzien worden van brandstof uit de voorraad die opgebouwd is.

Tegenover het Dagblad Suriname heeft de afdeling Public Relations van Staatsolie vanmiddag laten weten, dat volgens de afdeling Marketing normaal brandstof aangeleverd wordt.

Meldpunt Kinderbescherming te Apoera in gebruik genomen

Burgers kunnen terecht bij meldpunt voor familierechtelijke zaken, slachtofferhulp en rechtszorg


Het ministerie van Justitie en Politie heeft vandaag, zaterdag 6 februari 2016, het Meldpunt Kinderbescherming te Apoera in gebruik genomen. Dit is een pilotproject teneinde het misbruik van kinderen en huiselijk geweld tegen te gaan, zo bericht het Burger Informatie Centrum (BIC) Apoera vandaag.

Districtscommissaris Naltus Naana van het bestuursressort Kabalebo juicht dit project toe, gezien het feit dat de kinderen de toekomst zijn van morgen en het land zullen moeten overnemen, zo sprak hij. Hij vindt het daarom zeer belangrijk, dat ze in een goed milieu opgroeien en beschermd worden. Het is dus de taak van de hele gemeenschap om hierin een bijdrage te leveren, aldus Naana.

Kapitein Carlo Lewis van het dorp Apoera zei, dat vanwege zijn liefde voor kinderen hij alle steun zal verlenen aan het welslagen van hett project. Hij bracht namens de andere kapiteins zijn dank uit aan de minister voor het genomen initiatief.


Tanuja Phoelsingh, trekster van het project, gaf een brede uitleg over de werkzaamheden van het meldpunt. familierechtelijke zaken, slachtofferhulp en rechtszorg zijn zaken waarvoor de burgers bij dit meldpunt terecht kunnen.


Minister Jennifer van Dijk-Silos gaf in haar toespraak aan, dat het project is geïnitieerd door tussenkomst van kapitein Lewis en dat nu al blijkt, dat hiervoor een brede aanpak nodig is. De ministeries van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur en van Volksgezondheid zullen ook hierbij betrokken moeten worden. Ook het commissariaat van het bestuursressort Kabalebo zal bij dit project verdere medewerking verlenen.

Karta-Bink (PL) wil onderzoek naar totstandkoming hoogte salarissen directeuren staatsbedrijven


'De Raad van Commissarissen van een bedrijf geeft goedkeuring aan de salarissen'


Volgens volksvertegenwoordigster Ingrid Karta-Bink van de Pertjajah Luhur (PL) zal moeten worden onderzocht hoe de hoge salarissen van directeuren van staatsbedrijven tot stand zijn gekomen. 'Wij moeten kijken naar de controle op de criteria voor het vaststellen van de salarissen. De Raad van Commissarissen van een bedrijf geeft goedkeuring aan de salarissen. Wij moeten onderzoeken hoe het salaris is opgebouwd', zegt Bink. 

Binnen het parlement zijn onlangs enkele stukken door vicepresident Ashwin Adhin overhandigd met betrekking tot salarissen van directeuren van staatsbedrijven. De stukken zijn nog niet openbaar.

'Wat wij alvast hebben, is publieksgeheim. Het is een lijst van namen van verschillende directeuren, die verschillende salarissen krijgen.'

Eddy Jharap, oud-directeur van Staatsolie, verdiende tegen maart 2005 een nettosalaris van 11.486 Amerikaanse dollar. Dit maakte Jharap onlangs bekend op zijn Facebookpagina.

Uit laatste berichtgeving blijkt, dat de huidige directeur van Staatsolie een bedrag van Srd 300.000 zou verdienen. De directeur van het Academisch Ziekenhuis zou Srd 65.000 verdienen, de directeur van de NV Energie Bedrijven Suriname Srd 35.000, de directeur van de SWM Srd 25.000 en de directeur van Grassalco Srd 21.000. Dit doet veel stof opwaaien. Het is volgens velen oneerlijk, zo schrijft het Dagblad Suriname vandaag, zaterdag 6 februari 2016. Men vindt dat bepaalde directeuren onnodig veel verdienen.

De politica zegt uit te kijken naar de documenten die door de vicepresident aan het parlement zijn overhandigd.

Patrick Kensenhuis (NDP) ziet in open sky-overeenkomst met Nederland positieve ontwikkeling

Hoofd Luchtvaartdienst: 'Wij moeten meer out of the box denken, wij concentreren ons teveel op Nederland'


Voor NDP-Assembleelid Patrick Kensenhuis zou het open gooien van het Surinaamse luchtruim middels een open sky agreement met Nederland een positieve ontwikkeling zijn. Hij denkt niet dat de SLM zal doodbloeden indien de route van en naar Nederland zou worden opengegooid. SLM moet eerst goed worden doorgelicht. Daardoor zal het lukken het bedrijf gezond te houden of gezond te maken, zo schrijft het Dagblad Suriname vandaag, zaterdag 6 februari 2016.

Het blijkt dat Nederland meerdere keren heeft aangegeven bereid te zijn over te gaan tot een open sky, indien Suriname de wens daartoe bekend maakt. Dat gaat middels een overeenkomst tussen twee landen of landengroepen over het wederzijds openstellen van elkaars burgerluchtvaart- of vrachtluchtvaartmarkt onder andere met betrekking tot landingsrechten.

In 2009 werd in opdracht van het Nederlandse ministerie van Verkeer en Waterstraat een onderzoek uitgevoerd naar het nut en de noodzaak van verdere liberalisering op de luchtvaartmarkt Nederland-Suriname. De uitkomsten van dit onderzoek zagen er niet veelbelovend uit. De belangrijkste drempels voor nieuwe toetredingen tot de markt vormen de marktomvang en samenstelling van een markt. De Nederland-Suriname markt wordt door luchtvaartmaatschappijen gezien als een bedrijfseconomisch ‘lastige’ markt. De gepiektheid van het vervoer, de vervoeronbalans, de geringe hoeveelheid vrachtvervoer en de geringe hoeveelheid zakelijk vervoer maken rendabele exploitatie een uitdaging. Het falen van Martinair op de route (dat vluchten op Suriname startte in oktober 2006 en in mei 2008 er al de brui aan gaf) en de reden waarom Arke Fly afzag van een aanvraag tot aanwijzing (in juli 2013 vanwege te weinig toeristische mogelijkheden) onderstrepen deze marktkarakteristieken als toetredingsdrempel. In de tweede plaats zijn aan luchtvaartpolitieke kant nog altijd drempels aanwezig als het gaat om ongeregeld vervoer.

Volgens Faizel Baarn (zie foto - Bron:LinkedIn), hoofd van de Surinaamse Luchtvaartdienst, heeft elke overeenkomst die men sluit zijn voor- en nadelen. Suriname zou volgens hem voor zichzelf moeten nagaan hoe zij die nadelen zal opvangen en de afwegingen zal plegen hoeveel voordelen en hoeveel nadelen zij heeft.

'Als er een onderzoek is gepleegd door een land, is dat onderzoek naar de visie van het onderzoekende land gepleegd. Elk land heeft andere visies. Dat is het mooie van onderhandelen bij de Open Sky Agreements. Een Open Sky Agreement is geen slecht ding.  Het opengooien van je luchtruim is om diverse redenen in de wereld een gebruik. Men kan verschillende voordelen uit halen. Er kunnen meer vliegmaatschappijen zich aansluiten op de markt, het land geniet meer bekendheid. Het komt zowel het land, als de passagiers ten goede. Met een open sky gooit men het luchtruim open, waardoor men meer vliegbewegingen krijgt. Natuurlijk moet er ook worden gekeken naar hoe men de toename van de beweging zal bolwerken. Wij moeten meer out of the box denken. Wij concentreren ons teveel op Nederland. Nederland is meer een sociale route geworden vanwege de historische band met het land. Suriname moet nu gaan denken aan binnen komende passagiers. We denken altijd in de trend van het uitvoeren van toeristen. Wij moeten toeristen naar binnen brengen. Wij staren ons blind op Nederland, maar vergeten dat Nederland deel is van de EU. Dat is een grotere samenstelling. Wellicht zouden wij naar de andere landen in de EU moeten kijken', aldus Baarn.

Een onderzoek vanuit de zijde van Suriname blijkt nog niet te zijn uitgevoerd, althans heeft geen bekendheid.

Productomschrijving op produkten wordt nauwelijks door SSB gecontroleerd

'Er is geen geld, controle is daarom summier'

Voorzitter Consumentenkring: 'Controleautoriteiten zijn tijgers zonder tanden'


Het Surinaams Standaarden Bureau (SSB) is niet in staat om alle voorverpakte goederen te controleren op een productbeschrijving in het Nederlands of Engels. Dat maakt deze algemene vereiste die in 2014 tot stand kwam tot een dode letter. Dit schrijft de Ware Tijd vandaag, zaterdag 6 februari 2016.

'Er is geen geld. Alles is duur. De controle is daarom summier want de middelen daartoe zijn beperkt', zegt Marvin Towikromo die verbonden is aan het bureau.

'Jammer', reageert Albert Alleyne,voorzitter van de Consumentenkring. Zijn vereniging is betrokken geweest bij de voorbereidingen van de regelgeving.

De verplichte etikettering biedt de consument waarheidsgetrouwe informatie over de product inhoud. Zodoende kan hij of zij beter beoordelen wat de kwaliteit is van de goederen en hoe deze op de juiste manier te gebruiken. Dit is één van de zaken waar de Consumentenvereniging in het verleden voor heeft gestreden. Dat de verplichting over het algemeen niet wordt nageleefd, dwingt Alleyne ertoe om de controleautoriteiten tijgers zonder tanden te noemen.

'Niet alleen bij de etikettering, ook op andere gebieden laat de controle te wensen over en de consument is daarvan de dupe. Je kunt er echter weinig aan doen, want er zijn geen middelen.' Het ministerie van Handel en Industrie heeft voor dit jaar Srd 1.292.000 begroot voor het SSB.

Bloedbank Curaçao kan met nieuwe techniek bij transfusies virusziektes als zika weren

Curaçaose bloedbank is eerste binnen Koninkrijk die deze techniek toepast


Een primeur voor de Curaçaose bloedbank: door een nieuwe techniek, de zogenoemde autogeen inactivatie, kan voorkomen worden dat virusziektes als zika, dengue en chikungunya worden overgedragen bij een bloedtransfusie. De Curaçaose bloedbank is de eerste binnen het Koninkrijk die deze techniek kan toepassen. Dat zegt directeur van de bloedbank Ashley Duits vandaag, zaterdag 6 feburari 2016, in het Antilliaans Dagblad. 

Sinds deze week wordt er gebruikgemaakt van de nieuwe techniek. Bij autogeen inactivatie worden de bloedproducten bestraald waardoor virussen worden stilgelegd.

Duits laat weten anderhalf jaar bezig te zijn geweest om de techniek naar Curaçao te halen. In Brazilië werd gisteren een eerste geval vastgesteld waarbij het zikavirus is overgebracht door een bloedtransfusie. Een patiënt met schotwonden kreeg in april 2015 meerdere malen bloed en een van de donoren was een drager van het zikavirus. De patiënt is uiteindelijk bezweken aan zijn schotwonden en niet aan het virus. De gezondheidsautoriteiten in Brazilië dringen er nogmaals bij bloedbanken op aan mensen die zijn besmet met het zikavirus of dengue geen bloed te laten geven zolang die niet minstens een maand lang helemaal genezen zijn.

Eerder waarschuwde het Rode Kruis in de Verenigde Staten bloeddonoren ook al om ten minste vier weken te wachten met een donatie als ze in een gebied zijn geweest waar het zikavirus voorkomt.

'Wij zijn op de hoogte van dit advies van het Amerikaanse en Europese Rode Kruis', reageert de directeur van de Bloedbank. 'Maar, wij zijn een gebied waar zika voorkomt dus is dit niet voor ons op toepassing.'

Het bloed van donoren wordt altijd al zeer streng gecontroleerd, maar nu er ook vier gevallen van de virusziekte op Curaçao zijn ontdekt, is er de regel dat iedereen die binnen twee weken ziek wordt zich moet melden. 'Deze donaties halen we dan uit de roulatie.'

Het bloed dat afgelopen week is afgenomen wordt nu dus ook bestraald, waardoor de ziektes worden stilgelegd. Hiermee is het bijna helemaal uitgesloten dat er een virusziekte door een bloedtransfusie op Curaçao wordt overgedragen. Nu de Curaçaose bloedbank beschikt over deze nieuwe techniek is het eveneens een verwijscentrum geworden voor training en opleiding voor andere instellingen in Latijns-Amerika laat Duits weten.

Curaçaose militie krijgt gevechtsopleiding

Militie maakt deel uit van operatie 'Ta Basta Awor'

(Bron foto: Defensie Caribisch gebied)
De Curaçaose militie is bezig met de gevechtsopleiding. Dat laat Defensie Caribisch gebied weten via  sociale media, Facebook, zo bericht het Antilliaans Dagblad vandaag, zaterdag 6 februari 2016. 

De professionele militie op de foto’s maakt deel uit van de operatie ‘Ta Basta Awor’ van het Openbaar Ministerie op Curaçao om de criminaliteit op het eiland terug te dringen.

Fabriek in Heintje Kool op Curaçao blijkt kleine 'Jordaanse olieraffinaderij'

Jordaanse eigenaar heeft bedrijf in Dubai

(Bron: Google Earth/Red. De Surinaamse Krant)
12 Containers met 440 ton olieproducten voor export naar Dubai in beslag genomen - 'Mogelijk zijn producten van Isla gestolen'


'Een kleine raffinaderij', zo omschrijft Ronny Cornelius, hoofd IJkwezen, de fabriek in Heintje Kool die donderdag werd ontmanteld. In de fabriek werden verschillende vormen van olie verwerkt. De autoriteiten willen nu vooral duidelijkheid over de herkomst en aard van de dieselolie die werd aangetroffen, aldus het Antilliaans Dagblad vandaag, zaterdag 6 februari 2016. 

De douane heeft twaalf containers - 440 ton aan olieproducten - die op de werf stonden, klaar voor transport naar Dubai, in beslag genomen.


 Volgens Cornelius is de eigenaar van de illegale fabriek uit Jordanië afkomstig. 'Het gaat om een netwerk. De eigenaar heeft een onderneming in Dubai waar rubber en andere producten op basis van olie worden gemaakt.'

Op het terrein werden allerlei soorten olie aangetroffen. Een deel van de producten werd lokaal verkocht voor het maken van biodiesel. Gisteren was Cornelius met laboranten van de Isla-raffinaderij op het terrein in Heintje Kool om monsters te nemen. Op basis daarvan kan worden bepaald om hoeveel en wat voor olie het gaat en waar die vandaan komt. 'We weten niet waar de dieselolie vandaan komt. Dat wordt nu uitgezocht. Het is niet uitgesloten dat die producten van het Isla-terrein zijn gestolen', zegt Cornelius.

Het terrein is voorlopig afgesloten, ook voor de eigenaar en zijn medewerker. Het bedrijf werkte zonder vestigings- en hindervergunning. De situatie is volgens het hoofd IJkwezen ‘levensgevaarlijk’ voor de bewoners in de omgeving. Bovendien is sprake van een enorme milieuvervuiling.

'Het hele gebied is vervuild. Restanten van olie werden gewoon in een gat in de grond gedumpt en bedekt met zand.'

De autoriteiten kwamen de illegale fabriek op het spoor door een tip van een bewoner. De inval donderdag gebeurde met ondersteuning van de politie door een multidisciplinair team van de Sociale Verzekeringsbank (SVB), Stichting Belastingaccountantsbureau (SBAB), de afdeling IJkwezen van het ministerie van Economische Ontwikkeling, het ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn, Curoil en de Isla-raffinaderij.

Complexe procedure en niet geld dwarsboomt medische behandeling ernstig zieke Gilliana in buitenland

'We zijn gebonden aan een systeem met regels en dat kost tijd'

(Bron foto: Stichting 1 Voor 12)
'Berichtgeving kan wat genuanceerd worden, voordat allerlei fondsen worden aangegrepen' - Su Aid start toch inzamelingsactie


Niet het geld, maar de complexe procedure is de reden, dat de ernstig zieke 8-jarige Gilliana nog niet naar het buitenland gestuurd kan worden. Dit zegt Jennifer Vreedzaam (NDP), voorzitter van de vaste parlementaire commissie Volksgezondheid. 'Het geld is beschikbaar bij het Staatsziekenfonds (SZF). Als ze 80 procent kans heeft op genezing, dan ga je dat geld toch niet stoppen? We zijn gebonden aan een systeem met regels en dat kost tijd', aldus Vreedzaam vandaag, zaterdag 6 februari 2016, in de Ware Tijd.

'Ik snap dat de ouders op zoek zijn naar hulp, maar we moeten ons wel realiseren, dat zo'n procedure tijd kost. De berichtgeving kan wat genuanceerd worden, voordat er allerlei fondsen worden aangegrepen', zegt dokter Hasrat,  coördinator van de ARMULOV-regeling (Afbouw Regeling Medische Uitzending en Lokale Ontwikkeling van Voorzieningen) binnen het SZF, die gaat over de uitzending van patiënten naar het buitenland.

Ook hij benadrukt, dat de kosten op dit moment geen bepalende rol spelen.

'Je kunt haar niet zomaar op het vliegtuig zetten. We moeten kijken welke arts haar het beste kan behandelen en er moet ook een geschikte donor worden gevonden. Je kunt niet op de bonnefooi donoren zoeken, dat kost tijd.'

Volgens hem is de kans op genezing erg groot wanneer er een geschikte donor gevonden wordt. 'We zijn bezig met Nederland, Colombia en Cuba. We vergelijken prijs en kwaliteit en werken het administratief zo ver mogelijk uit om haar het beste te kunnen helpen.' Ondanks dat er geld beschikbaar is gesteld, benadrukt Vreedzaam dat donaties nog steeds welkom zijn. Deze worden gestort op de rekening van het SZF en gebruikt om de reis van het patiëntje te bekostigen.

De stichting Su Aid 'Gi wan ani' start overigens vandaag een inzamelingsactie voor de behandeling van Gilliana. Door Telesur en Digicel is de toezegging gedaan dat Su Aid de beschikking krijgt over een sms-nummer waarmee iedere houder van een telefoon met Tele G-simkaart of een Digicel-simkaart één (1) US dollar kan doneren. Zodra het nummer bekend is, wordt dat bekendgemaakt.
Behalve per sms kan ook gedoneerd worden op de rekeningnummers van Su Aid bij de Surinaamsche Bank:
SRD SPAAR: 27-09-198
USD SPAAR: 27-09-252
EURO SPAAR: 27-09-309
Overmakingen uit het buitenland (BIC code): Surbsrpa

Su Aid schrijft op haar Facebook-pagina, op eigen initiatief contact gemaakt te hbeben met de stichting Staatsziekenfonds en de moeder van het meisje, Urmila Kartoetaroeno. Ook via onder meer het sociale netwerk Facebook is de organisatie benaderd door enkelen met de vraag of in deze zaak hulp kon worden geboden.
Getracht zal worden met de hulp van heel Suriname het benodigde bedrag van 150.000 Amerikaanse dollar voor de uitzending en operatie binnen te halen.

Suriname heeft twee nieuwe kandidaat-notarissen: Melissa Morpurgo en Shavita Mahadewsing

Aantal kandidaat-notarissen staat nu op vijftien

Regering wil wettelijk maximum optrekken van twintig naar dertig


Melissa Morpurgo (zie foto - Bron: Morpurgo/Facebook) en Shavita Mahadewsing zijn gisteren beëdigd tot kandidaat-notaris.  Waarnemend president van het Hof van Justitie, Iwan Rasoelbaks, wees in zijn toespraak op de competenties die nodig zijn bij het uitoefenen van dit ambt. Hij legde de nadruk op integriteit en vakbekwaamheid. Met de beëdiging gisteren is het aantal kandidaat-notarissen gestegen naar vijftien, zo bericht Starnieuws vandaag, zaterdag 6 februari 2016.

Wettelijk is het aantal notarissen vastgesteld op twintig. De regering is van plan dit aantal op te trekken naar dertig. Om in aanmerking te komen voor een baan als beroepsnotaris, wordt over het algemeen gekeken naar anciënniteit.

Rasoelbaks merkte op, dat het aantal jaren in dienst bij veel beroepen niet meer van doorslaggevende aard is. Deskundigheid, integriteit, eerlijkheid, nauwgezetheid, goede contactuele vaardigheden en zelfvertrouwen spelen ook een rol. De Hof-president vroeg de patroon en de vereniging van notarissen en kandidaat-notarissen, te letten op de kwaliteit en integriteit van het beroep.

Het is de president die notarissen benoemd, maar de beëdiging vindt plaats door het Hof van Justitie. Er zijn verschillende schijven om te letten op de competenties die nodig zijn voor het uitoefenen van het beroep. De kandidaat-notaris is bevoegd om als waarnemer op te treden van het notariskantoor. Rasoelbaks zei, dat een notaris-kantoor zonder een kandidaat-notaris wat hem betreft ondenkbaar lijkt, ook al komt dit in de praktijk voor. Hij haalde aan, dat het altijd beter is als vier ogen naar een document kijken, waardoor fouten eerder ontdekt kunnen worden.

Morpurgo is verbonden aan het notariskantoor Calor/Gangaram Panday en Mahadewsing aan het notariaat van Jadnanansing/Manna. Rasoelbaks vroeg de kandidaat-notarissen om zich te blijven scholen. Verdieping in het vak is belangrijk, omdat er veel ontwikkelingen zijn in het beroep die bijgehouden dienen te worden, zo sprak Rasoelbaks.

Brian de Souza neemt al vijf jaar waar als directeur CASAS

'Het besluit voor verlenging of opvolging eind februari ligt bij de regering'

 
Brian de Souza van de Burger Luchtvaart Veiligheid Autoriteit Suriname (CASAS,Civil Aviation Safety Authority Suriname) zit formeel tot eind deze maand aan als waarnemend directeur, als zijn contract eindigt. Over zijn positie en/of eventuele opvolging moet nog een beslissing worden genomen. 'Het besluit ligt bij de regering', aldus De Souza vandaag, zaterdag 6 februari 2016, op Starnieuws.

De Souza is al sinds september 2011 belast met de waarneming. 'De benoeming van een directeur gebeurt via een resolutie van de president en meestal zijn dat lange wegen.' CASAS is een rechtspersoon. Conform de wet Veiligheid en Beveiliging Burgerluchtvaart van 12 maart 2002 moet er ook nog een Raad van Toezicht benoemd worden. Deze houdt toezicht op de bedrijfsvoering van CASAS. Het orgaan is ook belast is met toezicht op het bestuur en beheer van de directeur.

De afgelopen weken heeft CASAS zich naast de toezichthoudende taken, ook beziggehouden met  consultants die in de arm zijn genomen door het ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme (TCT), ter versterking van het luchtvaart systeem. Het gaat om een dochteronderneming van de Britse Burger Luchtvaartautoriteit. 'Men kijkt naar de structuur, organisatie en efficiëntie binnen de hele luchtvaart sector en hoe Suriname dit deel kan versterken.'

Over de ideeën om de Luchtvaartdienst en CASAS samen te voegen, zegt hij dat CASAS geen dienstverlenende taken op zich kan nemen. 'Vanwege onze verschillende taken en verantwoordelijkheden kan er niet van een samenvoeging gesproken worden. Anders krijg je situaties waarbij, de slager zijn eigen vlees keurt. Dit moet absoluut vermeden worden.'

Volgens De Souza kijkt de consultant onder meer ook naar het eventueel aanvullen van de CASAS toezichthoudende taken, door deze onder andere uit te breiden met een afdeling belast met financiële onderzoeken. In het verleden hebben nieuwe luchtvaartmaatschappijen op Suriname gevlogen en zijn midden van hun operatie failliet verklaard met alle gevolgen voor de passagiers. De Souza benadrukt, dat de controle op het financieel vermogen van een luchtvaartmaatschappij niet behoort tot het werk van zijn organisatie. 'Er zijn twee aspecten, het economische dat deel is van het TCT-ministerie en het technische dat deel is van CASAS.'

De waarnemend directeur zegt, dat indien CASAS merkt dat vanwege de financiële situatie van een luchtvaartmaatschappij de veiligheid in gedrang komt, zij absoluut zal ingrijpen. Zo kan er niet getornd worden aan de door CASAS goedgekeurde trainings- en vliegtuigonderhoudsprogramma. 'Hierop kan niet bezuinigd worden. Dit kun je niet uitstellen of halfjes doen.'

Het TCT-ministerie heeft in de ontwerpbegroting 2016 aangegeven, dat de regering voornemens is om een Civil Aviation Authority (CAA) op te zetten. CASAS zal een onderdeel vormen van deze autoriteit. Volgens het ministerie is een CAA noodzakelijk, omdat het van belang is dat er een duidelijke luchtvaartautoriteit is, met goed getraind personeel, die onafhankelijk volgens de internationale standaarden moet kunnen opereren. Met de nieuwe situatie zal de wet van 12 maart 2002 veranderen.

'Hierna zullen de bevoegdheden worden teruggeplaatst bij de CAA, die nu in feite de luchtvaartdienst is. CASAS zal als autoriteit op het gebied van veiligheid haar eigen bevoegdheden behouden. De scheidslijn tussen beleid en toezicht op de uitvoering daarvan moet duidelijk blijven', schrijft het ministerie.

VIDS overhandigt IACHR-vonnis aan RO-minister Dikan

Dikan: 'Dit vonnis is niets anders dan dat overheid en gemeenschap aan tafel moeten gaan zitten om probleem op te lossen'


VIDS wil niet meer samenwerken met 'sta-in-de-weg' presidentieel commissaris grondenrechten Martin Misiedjan


Minister Edgar Dikan van Regionale Ontwikkeling heeft gisteren uit handen van Lesley Artist, voorzitter van de Vereniging van Inheemse Dorpshoofden in Suriname (VIDS), een exemplaar van het vonnis van het Inter Amerikaans Hof voor de Mensenrechten (IACHR, Inter-American Court of Human Rights) in Costa Rica ontvangen. Dit bericht Starnieuws vandaag, zaterdag 6 februari 2016. De Staat Suriname is veroordeeld tot onder andere de wettelijke erkenning van de collectieve rechten van de Kali’na (Caraiben) en Lokono (Arowakken) inheemse volken op hun traditioneel grondgebied.

Voorafgaand aan de overhandiging gaf Loreen Jubitana, directeur van het bureau van de VIDS, een korte uitleg over het vonnis. Het vonnis is in het Engels geschreven en bestaat uit 88 pagina’s, die spoedig naar het Nederlands zullen worden vertaald.In het vonnis staat dat de Staat twee jaar de tijd heeft om de collectieve rechtspersoonlijkheid van inheemse en tribale volken bij wet te regelen, en drie jaar om collectieve grondtitels uit te geven voor de traditionele grondgebieden.

Het vonnis betekent een enorme overwinning voor alle inheemse en tribale volken van Suriname, zegt Jubitana. 'Hun rechten zijn nu onomstotelijk vastgelegd door het regionaal gerechtshof, en de staat Suriname kan hier niet langer omheen.'

Dikan zei na ontvangst van het vonnis, dat de overheid gaat voor de erkenning en dat wil doen binnen de Surinaamse wetgeving, zodat er niet te veel verschuivingen plaatsvinden binnen het rechtsbestel. 'De eerste voorzichtige conclusie die wij hebben kunnen trekken, is dat dit vonnis niets anders is dan dat overheid en gemeenschap aan tafel moeten zitten om toch te kijken hoe wij dit probleem kunnen oplossen. Niet alle vorderingen zijn ingewilligd, dus daar zie je dat het Hof eigenlijk aangeeft dat we moeten praten met elkaar.'
 
Artist zegt vandaag in de Ware Tijd de presidentieel commissaris grondenrechten Martin Misiedjan als een sta in de weg te zien. Artist geeft hem de schuld ervan, dat Suriname voor de tweede keer is veroordeeld in een grondenrechtenkwestie. Hij verwijt Misiedjan nalatigheid in de Kaliña- en Lokono-zaak.

'Wij hebben een niet al te goede samenwerking met het Bureau voor Grondenrechten en zeker niet met de voorman.' Artist verzekert, dat getracht is om zaken over grondenrechten zoveel mogelijk binnenshuis op te lossen, 'maar, mede door zijn houding is een aantal dingen verkeerd gegaan'. Artist zegt dat hetzelfde zich voordoet in het grondenrechtenvraagstuk in Maho.

Hij wil niet in details treden over de problemen met Misiedjan. Artist zegt, dat zijn vereniging de overheid zal mededelen dat ze niet langer bereid is samen te werken met Misiedjan en verwacht een grondige evaluatie van het bureau, gevolgd door verandering.

Anonieme 'agenten' willen weten waarom onderzoek naar drugsdroppings in Brokopondo is gestaakt

Aankomend korpschef Daniel zou destijds opdracht tot stopzetting onderzoek hebben gegeven

Minister Van Dijk-Silos: 'Waarom komt dit nu naar buiten? Dit moet de publieke opinie ook aan het denken zetten'


Personen die stellen lid te zijn van het Korps Politie Suriname, hebben in een brief de procureur-generaal, het parlement en de minister van Justitie en Politie, dringend gevraagd onderzoek te doen naar waarom een jaar geleden een onderzoek naar drugsdroppings in het district Brokopondo is gestaakt. Dit bericht de Ware Tijd vandaag, zaterdag 6 februari 2016.


Aankomend korpschef Agnes Daniel wordt verweten in haar toenmalige functie als hoofd Operaties, hiertoe de opdracht te hebben gegeven. Dit zou gebeurd zijn op verzoek van de voorzitter van een politieke partij, die niet bij naam wordt genoemd.

In de brief wordt aangegeven, dat in februari 2015 bij de inlichtingendiensten en de politie een melding was binnengekomen dat vermoedelijk een drugsvliegtuig was geland of een drugsdropping had plaatsgevonden in het district Brokopondo in de omgeving van Phedra.

De plaatselijke politie ging op onderzoek uit en er werd informatie ingewonnen. Het Arrestatieteam en leden van het Regionaal Bijstand Team waren al op weg naar het gebied voor eventuele aanhoudingen. Halverwege werden ze echter teruggeroepen door Daniel.

De aankomende korpschef zegt in een reactie niet te zullen reageren op de anonieme aantijging. 'Als er mensen zijn die informatie hebben laten zij het daar brengen bij de bevoegde autoriteiten. Ik vind het raar dat deze informatie een jaar later, en juist nu, naar buiten komt.'

Minister Jennifer van Dijk-Silos van Justitie en Politie zegt te willen weten wat hiervan waar is en welke instanties hiervan op de hoogte zijn. 

'Ik zal ook contact maken met de procureur-generaal. Het is wel raar, dat niemand mij hiervan op de hoogte heeft gebracht toen ik bekendmaakte, dat Daniel de nieuwe korpschef wordt. Waarom nu? Dit moet de publieke opinie ook aan het denken zetten, maar deze kwestie moet ik zeker verder onderzoeken.'

Sam Polanen: 'Als Terugroepwet in de praktijk niet werkt, wat heb je er dan aan?'

Sinds 2005 zegt Polanen al dat de wet niet goed in elkaar zit, maar niemand luistert

 
'Als gebleken is dat de Terugroepwet in de praktijk niet werkt, wat heb je eraan? Het moet een werkbare wet zijn. Als het niet werkt, moet men gaan kijken waar het aan ligt.' Woorden van staatsrechtsgeleerde Sam Polanen vrijdag 5 februari 2016 in het Dagblad Suriname, als hem gevraagd wordt hoe hij aankijkt tegen het feit dat de Terugroepwet herzien zal worden. 

'De zaak is niet goed bestudeerd.' Polanen zegt dat hij sinds 2005 heeft aangegeven, dat de wet niet goed in elkaar zit, maar dat men niets met deze informatie heeft gedaan.

Volgens Polanen wordt de kwestie Terugroepwet nu alleen maar ingewikkelder en hij vreest dat niemand er straks meer uit komt.

Over het herzien van de Terugroepwet op het moment dat er een spraakmakende zaak deze wet betreffende gaande is, zegt Polanen dat de problemen die hieruit voortkomen kennelijk juist de aanleiding voor het achteraf herzien van die wet zijn. 'Nu er problemen zijn, gaat men er pas in duiken.'

Ten aanzien van de vermeende valse stukken door de voorzitter van het parlement, via de griffie aan haar advocate verstrekt, ter aanbieding aan de rechter in de terugroepzaak van Diepakkoemar Chitan en Raymond Sapoen van de Pertjajah Luhur, zegt Polanen dat hij daar niet veel over kan zeggen. Hij meent dat slechts de voorzitter van de Assemblee en de griffier hierop zouden kunnen ingaan. 'Ik heb die stukken niet in handen gehad, dus ik kan dat als buitenstaander niet beoordelen.'

Bedrijf Surzwam mag van LVV-minister chemicaliën verkopen

Gajadien (VHP) wil overzicht van wat gekocht is en wat ermee wordt gedaan

'Eigenlijk vraag ik minister van Financiën CLAD-onderzoek in te stellen bij LVV inzake aankoop en uitgifte chemicaliën'


De NV Suriname Zwaar Materieel (Surzwam) mag volgens minister Soeresh Algoe van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) ook chemicaliën verkopen. Dit zei Algoe donderdag tijdens de begrotingsbehandelingen in De Nationale Assemblee, zo bericht het Dagblad Suriname in haar editie van gisteren, vrijdag 5 februari 2016.

‘Volgens artikel 6 lid 2 van de statuten van Surzwam verricht ze niet alleen werkzaamheden, maar kan ook handelen in verschillende producten’, gaf Algoe als antwoord op vragen van VHP-parlementariër Asiskumar Gajadien. Surzwam is in 2004 opgericht door de toenmalige minister van LVV.

Tijdens de ronde van het parlement had het lid Gajadien vragen gesteld over de rol van Surzwam als importeur/leverancier van chemicaliën. Deze worden ingekocht door het ministerie van LVV.

Volgens Gajadien is het onduidelijk wat er met de chemicaliën gebeurt. 'Mogen wij een overzicht van wat gekocht is en wat ermee gebeurt. Eigenlijk vraag ik de minister van Financiën een CLAD-onderzoek (Centrale Landsaccountantsdienst) te laten instellen bij LVV omtrent de aankoop en uitgifte van chemicaliën', zei Gajadien. De minister ging hierop niet in.