zondag 7 februari 2016

Recordtijd Themen op 60 meter sprint wordt niet erkend als Surinaams record

Themen loopt zijn record op een grote hoogte atletiekbaan in Amerikaanse staat Colorado

(Bron foto: Adams State University Athletics)
Bij gelopen tijd moet 0,04 seconden worden bijgeteld.....


De 6,68 seconden die Jurgen Themen gisteren op de 60 meter sprint heeft gelopen in het High Altitude Training Center in Alamosa in de Amerikaanse staat Colorado wordt niet erkend als nieuw Surinaams record. Ifrish Alberg blijft daardoor recordhouder op de 60 meter sprint, zo bericht de Ware Tijd Online vandaag, zondag 7 februari 2016.

Zogenoemde 'ingewijden' houden de Ware Tijd voor, dat het verschil ligt in de baan waarop de twee atleten hun prestatie hebben geleverd. Themen liep zijn race zaterdag 'op een baan met altitude, dus hoogte. Wil je de tijden vergelijken dan moet je 0,04 seconden optellen. Dus zijn tijd is niet te vergelijken met die van Ifrish', aldus een kenner. Met die theorie is de 6,68 seconden van Themen gewijzigd in 6,72.


De 6,68 seconden van Themen staat in elk geval nog recht overeind als 'school record'.

Op de website van de Adams State University Athletics  in Alamosa wordt de Surinamer geprezen voor zijn prestatie:

'Jurgen Themen exploded into the record books with his first place finish in the men's 60-meter dash. Themen's time of 6.68 is a NCAA Division II automatic qualifying mark and now ranks third nationally. Themen also set a new HATC (High Altitude Training Center) record in the process.'

Het oude schoolrecord (6,71) werd op 25 februari 2014 gelopen door Chaz Butler, die zaterdag als derde eindigde in 6,94 seconden.

Minister van Defensie aast op de drie werkloze boten van de Kustwacht

Kustwacht kan amper iets doen vanwege geldgebrek en ontbreken wetgeving


Terwijl Suriname miljoenen Amerikaanse dollars aan inkomsten misloopt door stroperij op zee, liggen drie boten van de Kustwacht vrijwel constant werkloos aan de kade. De Kustwacht kan moeilijk opereren door geldgebrek en omdat belangrijke wetgeving ontbreekt, zo schrijft de Ware Tijd Online vandaag, zondag 7 februari 2016.

Minister Ronni Benschop van Defensie wil dat de boten onder verantwoordelijkheid van zijn ministerie worden geplaatst, waardoor het leger ze kan gebruiken. Ze vallen nu officieel onder Binnenlandse Zaken. Dit heeft hij afgelopen woensdagavond in De Nationale Assemblee gezegd tijdens de begrotingsbehandeling.

De boten zijn in 2013 voor 16 miljoen euro gekocht en blijken achteraf niet echt geschikt te zijn om volledige controle te voeren over het uitgestrekte zeegebied van Suriname. Slechts in bijzondere gevallen wordt een sloep of bijboot van de Kustwacht er op uitgestuurd om enige inspectie te doen. Door het ontbreken van wettelijke maatregelen mag niet direct gebruik gemaakt worden van wapens indien dat nodig zou blijken. Daarvoor moet het Openbaar Ministerie toestemming geven. Door de huidige status kan de Kustwacht ook niet met andere landen samenwerken.

De minister zei woensdag, dat indien de boten onder verantwoordelijkheid van het ministerie van Defensie worden geplaatst, niet alleen de grens zal worden bewaak, maar er zal ook een programma worden opgezet om ervoor te zorgen dat het leger de kust kan beschermen. Een vereiste zal wel zijn, dat het leger als ondersteunende dienst bij de overheid zal beschikken over algemene opsporingsbevoegdheid voor de Militaire Politie, zoals in het verleden het geval was.

Volgens de Defensieminister zou het leger een bijzondere taak kunnen verrichten naast de politie en andere diensten die moeten zorgen voor de veiligheid in het land.

EBS-directie verbaasd dat mogelijk afval bedrijf gedumpt is in Paramaribo-Noord

Bedrijf gaat strengere voorwaarden stellen voor contractors die bedrijfsafval verwerken


De directie van de NV Energiebedrijven Suriname (EBS) gaat strengere voorwaarden stellen voor contractors die afval van het bedrijf verwerken. De directie van het bedrijf stelt vandaag, 7 februari 2016, in een persbericht verbaasd te zijn dat afvalmateriaal, mogelijk afkomstig van de EBS, op een leegstaand perceel aan de Mathoerastraat in Paramaribo-Noord is gedumpt.

De EBS laat weten, dat dit 'scrap' materiaal, afkomstig van in renovatie zijnde onderstations, kan zijn afgevoerd door een contractor met wie het bedrijf een overeenkomst heeft voor het verwerken en recyclen van afvalmateriaal. De contractor verwerkt dit afvalmateriaal vervolgens tot metalen bakken, roosters voor riolering en andere metalen producten.

Om te voorkomen dat contractors, met wie de EBS samenwerkt, zich schuldig maken aan milieuvervuiling, zal het bedrijf strengere voorwaarden stellen voor onder andere afvalverwerking. Ook zullen vanuit de directie gepaste maatregelen worden getroffen, als blijkt dat de contractor tegen gemaakte afspraken, op een onverantwoorde wijze is omgegaan met afval materiaal van de EBS.

Verscherpte controle op stropen zeeschildpadeieren

Ministerie van RGB werkt in bestrijding stroperij eieren zeeschildpadden samen met WWF Guianas

Weinig animo voor baan als jachtopziener


'Met strakke monitoring en controles in het veld willen we de stropers geen kans geven de felbegeerde eieren van de zeeschildpadden te stelen.' Dit zei minister van Ruimtelijke ordening, Grond- en Bosbeheer (RGB), Steven Relyveld, vrijdag te Braamspunt . Daar gaf hij samen met het WWF Guianas het startsein voor de verscherpte controle tijdens het schildpaddenseizoen, dat loopt van februari tot en met juli, zo bericht de Ware Tijd Online vandaag, zondag 7 februari 2016.

Ondanks het verbod op stropen blijven de eieren populair op de illegale markt. Overal langs de kust waar schildpadden zijn, zijn ook stropers. Dat wil het ministerie in samenwerking met het WWF dit seizoen tegengaan.

''s Nachts zullen jachtopzieners waken over de eieren, zo willen we de stropers geen kans geven tot stelen', zegt Karin Bilo, medewerkster bij het WWF Guianas. Deze jachtopzieners zijn mensen uit de lokale gemeenschap die geselecteerd zijn en een opleiding hebben afgerond. Echt veel animo is er volgens Bilo niet, ondanks dat de jachtopzieners betaald worden voor hun diensten.

Bilo: 'Het is natuurlijk geen makkelijk werk, en erg prettig is het ook niet. Om te beginnen is het nachtwerk, en dan heb je nog de muskieten die je helemaal lek prikken.'

De bekendste zeeschildpadden die de kust van Suriname aan doen zijn de lederschildpad (Dermochelys coriacea), de olive ridley zeeschildpad (Lepidochelys olivacea) en de groene zeeschildpad (Chelonia mydas). Op de zogenoemde Rode Lijst (Red List) van de IUCN,  International Union for Conservation of Nature, hebben de lederschildpad en de olive ridley zeeschildpad de status 'kwetsbaar' en de groene zeeschildpad heeft als status 'bedreigd'.

Ter info:


(Red. De Surinaamse Krant/de Ware Tijd)

Wisselkoers wordt spoedig bepaald door vraag en aanbod

CBvS werkt aan opzet valutaveilingen 'in financieel bestel'


De wisselkoers zal binnenkort bepaald worden op basis van vraag en aanbod. De Centrale Bank van Suriname (CBvS) is bezig een systeem van valutaveilingen in het financieel bestel te introduceren. De veilingen zullen eenmaal per week op een nog te bepalen dag en tijd plaatsvinden. Op basis van het resultaat van die dag, wordt een gewogen gemiddelde koers bepaald voor de Amerikaanse dollar, die zal gelden tot de volgende veiling. Dit meldt de CBvS vandaag, zondag 7 februari 2016, in een persbericht.

De governor van de CBvS, Glenn Gersie, gaf afgelopen vrijdag de directies van de algemene banken een uitgebreide uiteenzetting van het toekomstig monetair beleid. Hij maakte melding van het voornemen om valutaveilingen in Suriname te introduceren om de evenwichtskoers van de economie vast te stellen en vervolgens tot stabiliseren daarvan over te gaan. Ook legde hij uit hoe het systeem zal moeten werken en werd het veilingsysteem door deskundigen van de bank op interactieve wijze direct gedemonstreerd.

Het systeem van de veilingen is heel goed door de bankdirecties ontvangen, aldus de Centrale Bank. Alle steun en medewerking is door hen toegezegd om het geheel tot een gezamenlijk succes te maken. Van de zijde van de bankiers werd er wel op gewezen, dat succes in belangrijke mate afhankelijk zal zijn van degelijk flankerend beleid, waarbij vooral prudent fiscaal beleid cruciaal zal zijn. Gersie onderstreepte deze zienswijze en stelde de bankdirecties gerust door te verwijzen naar maatregelen die in dit kader al getroffen - of in voorbereiding - zijn door het ministerie van Financiën. Hij zette daarbij de beleidsafstemming met het ministerie van Financiën uiteen en wees ook op de mogelijke ondersteuning door het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en andere ontwikkelingspartners. De band tussen hem en de minister is uitstekend en de gelijkgerichtheid over het macro-economisch beleid is volgens Gersie zeer bemoedigend.

Het belang van de valutaveilingen is dat de hoogte van de wisselkoers bepaald wordt op basis van vraag en aanbod en dat daarmede de parallelkoers zal worden geëlimineerd. Ook zorgt het voor transparantie en voorspelbaarheid, omdat de veilingen elke week zullen plaatsvinden op een door de CBvS aangegeven dag en tijdstip.

De gezamenlijke aanpak van de CBvS en de algemene banken komt mede tot uitdrukking doordat de veilingmiddelen door beide partijen gevormd worden. Dit biedt een waarborg voor continuïteit. Bankpresident Gersie bedankte de bankdirecties voor hun toegezegde ondersteuning en opstelling om het vraagstuk van spanningen en onoverzichtelijkheid op de valutamarkt eensgezind aan te pakken. De veilingkoers zal vanaf het moment van de eerste veiling als officiële koers gelden. Met de introductie daarvan zal een eind worden gebracht aan het multipele wisselkoerssysteem waarvan nu in de praktijk sprake is. Gezond macro-economisch beleid zal tot stabilisatie daarvan leiden, aldus de CBvS in haar vandaag uitgebrachte persbericht.

'Het gaat niet goed met Suriname, a no e go bun nanga wi kondre'

NPS-voorzitter Rusland: 'Huidige situatie in het land door verspillen regeringsbeleid'


'NPS is nodig in de cockpit om ervoor te zorgen dat het vliegtuig niet crasht'


Tijdens de 'Opo Yari vergadering' gisteren van de Nationale Partij Suriname (NPS) hebben alle sprekers aandacht gevraagd voor de moeilijke situatie waarin veel mensen verkeren. Iedereen wast echter de hand in onschuld en zegt 'a no mi'. 'Het gaat niet goed met Suriname. A no e go bun nanga wi kondre', zei voorzitter Gregory Rusland. Volgens hem heeft de regering een verspillend beleid gevoerd, waardoor deze situatie is ontstaan. Hij stelde, dat de NPS nodig is in de cockpit om ervoor te zorgen dat het vliegtuig niet crasht. Dit bericht Starnieuws vandaag, zondag 7 februari 2016.

Rusland zei, dat op een verschrikkelijke manier geld is verspild. De begrotingen waren tweemaal meer dan tijdens de regering-Venetiaan. Er is veel geld van het volk verkwist. Bij diverse projecten is de eerste steen gelegd, maar ze zijn niet doorgegaan. Dingen zijn mooi verkocht aan het volk om de verkiezingen te kunnen winnen.

De NPS-leider zei ook, dat de governor van de Centrale Bank van Suriname (CBvS) het land veel geld heeft gekost. Hij heeft volgens de NPS-voorzitter ruim 1 miljoen Amerikaanse dollar gekost. Daarnaast is in de afgelopen vijf jaar aan consultants  6 miljoen Amerikaanse dollar betaald voor adviezen aan de CBvS. Toch is de monetaire situatie van het land enorm verslechterd. Ondanks het falend beleid hebben internationale bureaus het financieel-economisch beleid van de regering een voldoende gegeven. Volgens Rusland zijn er punten bijgeplakt.

Hij concludeerde, dat sinds het aantreden van de regering alleen maar misère is gekomen. Er moeten hogere prijzen betaald worden voor elektriciteit, water, brandstof, hogere prijzen in de winkels, huishuur is gestegen door de devaluatie, transportkosten zijn gestegen. Veel dingen gaan niet goed, ook in De Nationale Assemblee. De NPS-voorzitter zei dat alles wat krom is, goedgepraat wordt.

De positie van de NPS is om vanuit de oppositie een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van het land. NPS'ers leveren technische steun, maar het gaat niet om politieke posities, zo sprak Rusland.Hij zei, dat als je in een vliegtuig zit, je ook ervoor moet zorgen dat het toestel niet crasht. 'De plane moet in de lucht gehouden worden, anders wi o crash alamala.'

Lokale Surinaamse radiostations krijgen 'gekleurde' staatstraining van Nationale Voorlichtingsdienst

Nationale Voorlichtingsdienst stort zich op lokale radiozenders in de districten....

 
De Nationale Voorlichtingsdienst (NVD) verzorgt dit weekend in Albina de eerste in een reeks van trainingen om lokale radiostations te versterken. NVD-coördinator Winston Lackin startte gisteren officieel de training. Lackin zei bij die gelegenheid, dat de overheid de taak heeft om de bevolking van informatie te voorzien over haar handelen, aldus de Ware Tijd Online vandaag, zondag 7 februari 2016.

Bestuursambtenaar Cyrano Asoiti sprak namens waarnemend districtscommissaris Jerry Miranda de wens uit dat de training niet etnisch gericht is, maar gefocust is op de binnenlandbewoner in het algemeen.

De training werd bijgewoond door vertegenwoordigers van de lokale radiostations zoals Barron Omroep Bedrijf te Moengo, Radio Albina en Radio Galibi. Maar, ook medewerkers van Radio UDL in Saint Laurent namen deel.

UDL-presentator André Ajintoena is een voormalige vluchteling van de binnenlandse oorlog en woonachtig nabij Saint Laurent. Hij verzorgt dagelijks het goed beluisterde Aucaanstalige radioprogramma 'Loweman Pansu'. Ondanks zijn decennialange radio-ervaring hoopt hij met deze training opgefrist te worden in zijn kennis.

De trainingen worden verzorgd door Johannes Tojo en zullen de komende periode ook verzorgd worden in andere districten.

Ruim 350.000 mensen komen Suriname binnen in 2015

Aantal uit het land vertrekkende personen bedraagt in 2015 349.861
 
(Bron: MP Immigratiedienst)

Uit de 2015-cijfers van de Immigratiedienst van de Militaire Politie (MP) blijkt dat 356.818 personen Suriname zijn binnengekomen. Een lichte stijging van iets minder dan 12.000 personen vergeleken met 2014. Bij vertrekkende personen staat de teller op 349.861. In 2014 was dit cijfer 328.197, zo bericht zaterdag 6 februari 2016 Starnieuws.

De Immigratiedienst houdt de cijfers bij van vier doorlaatposten (luchthavens en grensposten) en het MP-hoofdkwartier te Paramaribo. Hier melden personen zich achteraf aan. De J.A. Pengelluchthaven geeft de hoogste cijfers van gearriveerde en vertrekkende personen aan. Deze zijn voor 2015 respectievelijk 237.902 en 235.469. De tweede groep personen komt en verlaat Suriname via Nickerie: 60.483 en 59.789. In de tabellen is af te lezen dat in vergelijking met voorgaande jaren, steeds meer personen zich bij de MP in Paramaribo aan/afmelden. Bij post Albina is een stijging van reizende personen te merken. Hier zijn 51.259 binnengekomen en 49.178 personen zijn als vertrekkende genoteerd.

De 2015-cijfers van post Albina en Nickerie naast die van 2014 geplaatst, geven aan dat meer personen reizen via Albina en minder via Nickerie. Zo zijn 2.888 personen meer in een jaartijd via Albina binnengekomen, terwijl er meer dan 9.260 personen van daaruit zijn vertrokken. Bij post Nickerie is het omgekeerde waarneembaar. Minder personen reisden via dit westelijk district. Zo kwamen 2.670 minder dan in 2014 binnen en 929 personen minder gebruikte Nickerie als vertrekpunt.

De aankomstcijfers over drie jaren bekeken (2015, 2014 en 2013) is wisselvallig. Zo kwamen iets meer dan 21.000 personen in 2014 binnen vergeleken met 2013, om terug te vallen naar minder dan 12.000 voor 2015 vergeleken met 2014. De vertrekcijfers van deze drie jaren naast elkaar gezet toont aan dat er jaarlijks rond de 20.000 personen uit Suriname vertrekken.

De Immigratiediensten gebruiken het Border Management Systeem (BMS) voor de verwerking van de gegevens. De dienstdoende MP scannen de paspoorten van alle reizigers. De cijfers voor binnenkomende personen zoals genoteerd door deze dienst verschilt met die van Stichting Toerisme Suriname (STS), afdelingen statistieken. Het gebeurt weleens dat de internetverbinding van het BMS bij de grensposten uitvalt. Dit kan leiden dat niet alle gegevens centraal worden gestuurd en opgeslagen, geven MP-autoriteiten aan.

Bij STS maakt men gebruikt van de witte immigratie formulieren. Deze moeten verplicht ingevuld worden en de immigratiedienst houdt deze in van de aankomende personen. STS gebruikt het Management Information System for Tourism (MIST), van de Caribbean Tourism Organization (CTO). Het MIST is speciaal ontworpen om verschillende statistieken (voor het toerisme) uit de gegevens te genereren en wordt door de CTO-leden gebruikt. STS heeft nog niet alle cijfers over 2015 verwerkt.

RGB werkt aan gefaseerde afbouw export rondhout

'Transport van houtblokken via het water zal echter niet voor 100 procent kunnen'


Houtsector wordt getransformeerd naar verwerkende industrie met eindproducten

 
De regering onderzoekt mogelijkheden om de export van rondhout 'anders te doen plaatsvinden'. De ministeries van Ruimtelijke ordening, Grond- en Bosbeheer (RGB) en Handel en Industrie hebben hierover  aftastende gesprekken gevoerd. Dat kwam afgelopen week naar voren tijdens de voortzetting van de begrotingsbehandeling 2016. Verschillende Assembleeleden vroegen zich af waarom de export van rondhout niet wordt stopgezet, zo schrijft de Ware Tijd Online vandaag, zondag 7 februari 2016.

RGB-minister Steven Relyveld zei, dat ook met de belanghebbenden in de houtsector zal worden gesproken en zal worden onderzocht hoe de export van rondhout gefaseerd af kan worden gebouwd. Het streven is de sector te transformeren naar een verwerkingsindustrie met eindproducten. Hierdoor ontstaat duurzame werkgelegenheid.

Een eventueel verbod is evenwel de competentie van Handel en Industrie, zei de bewindsman. Dit ministerie geeft toestemming voor de export. De Assembleeleden Mahinder Jogi (VHP), Carl Breeveld (DOE) en Rabin Parmessar (NDP) hadden bij de regering erop aangedrongen de export van rondhout aan banden te leggen.

In het parlement is ook gevraagd om een verbod op houttransport over openbare wegen. De opleggers van de houtproducenten rijden de wegen kapot en de overheid krijgt de rekening. Ook vormen ze een gevaar voor andere weggebruikers. Gepleit is voor houttransport via de waterwegen.

'Transport van houtblokken via het water zal echter niet voor 100 procent kunnen', zegt de bewindsman. Hij stelt, dat niet alle concessiegebieden langs een rivier of kreek liggen. Daarnaast zijn niet alle waterwegen in het land even goed bevaarbaar. Een deel zal hoe dan ook over de openbare weg vervoerd worden.

Staatsolie kan mogelijk pas woensdag 10 februari ongelode benzine leveren aan Gow2

'Het product is nog niet op de juiste specificatie'


Het is nog niet duidelijk wanneer oliemaatschappij Gow2 de retailers kan voorzien van ongelode benzine. Gow2-directeur Aubrey Nai Chung Tong zegt vanochtend, zondag 7 februari 2016, op Starnieuws dat er een voorraad benzine is opgebouwd door Staatsolie. Diverse testen zijn gisteren uitgevoerd, maar het product is nog niet op de juiste specificatie. De raffinaderij zal waarschijnlijk pas woensdag benzine kunnen leveren. De Gow2-directeur is continu in overleg met de leiding van moedermaatschappij Staatsolie.

Vandaag worden nog enkele testen gedaan om na te gaan of de benzine voldoet aan de vereiste specificaties. Er is wel volop diesel, maar 'unleaded' is bij Gow2 sinds dit weekend niet beschikbaar. De oliemaatschappij importeert sinds het opstarten van de raffinaderij in december geen brandstof meer.

Nai Chung Tong zegt verder, dat er nu ook problemen zijn bij de raffinaderij op Trinidad. Het zal niet lukken om tussen nu en tot er weer benzine geleverd wordt door de Staatsolieraffinaderij te importeren. Oliemaatschappij SOL en Roy Boedhoe Enterprises hebben nog voldoende brandstof voor de pomphouders. Er is niet voldoende om ook Gow2-retailers te voorzien van benzine.

'Wij zullen in de loop van de dag precies weten of de voorraad die opgebouwd was, op de vereiste specificatie kan worden gebracht', zegt Nai Chung Tong. Als er geen benzine is, lijden ook de servicestationshouders verlies. De Gow2-directeur zegt dat alle opties bekeken worden om zo snel mogelijk te komen tot een oplossing.

In de loop van de dag heeft Staatsolie onderstaand persbericht de deur uit gedaan: 

'De Staatsolie raffinaderij produceert al sinds 13 december voldoende premium diesel welke bij de GOw2 stations verkrijgbaar is. Ook zijn er reeds leveringen van premium gasoline geweest.
Sinds vrijdag 5 februari is de levering van premium gasoline in gedrang gekomen.
De reden hiervoor is dat de raffinaderij de afgelopen week vier dagen buiten bedrijf was vanwege een stroomonderbreking.

Bij het opstarten van de raffinaderij komt de diesel productie eerst op gang, waarna de gasoline productie volgt. Initieel moeten er bijstellingen plaatsvinden om weer te komen tot de juiste specificaties. Inmiddels is het productieproces gestart en wordt er reeds premium diesel geproduceerd.

Maandag start de productie van premium gasoline. Wij streven ernaar op vrijdag 12 februari weer premium gasoline uit onze raffinaderij te leveren
aan de GOw2 stations. De leveringen van premium diesel gaan ondertussen onverkort door. Momenteel zijn wij mogelijkheden aan het bekijken om een hoeveelheid gasoline te importeren om de periode tot levering uit onze eigen raffinaderij te overbruggen. Het streven is om woensdag 10 februari weer gasoline beschikbaar te hebben bij de GOw2 stations. Wij werken eraan om de GOw2 stations zo snel mogelijk weer optimaal te bevoorraden met kwalitatief product.

De productie capaciteit van premium gasoline van de Staatsolie raffinaderij is maximaal 2.200 barrels per dag. Het dagelijks verbruik in Suriname ligt tussen de 4.200 en 4.800 barrels per dag. De huidige productie ligt op ongeveer 1.500 barrels per dag en zal de komende periode worden opgevoerd.'

’Welgeïnformeerd’ van Radio Tamara, Amsterdam, heeft uitgebreid interview met PL-leider Somohardjo

Somohardjo gaat uitvoerig in op diverse actuele Surinaamse zaken en uiteraard op de eigen 'terugroep-affaire' en rechtszaken


Het panel van het wekelijkse actualiteitenprogramma ’Welgeïnformeerd’ van de lokale Amsterdamse zender Radio Tamara bespreekt zondagavond 7 februari 2016 weer diverse actuele, Nederlandse- en wereldnieuwsitems, in het eerste uur van zes uur tot zeven uur:

* Het komende witte Oscar-feestje.
Hoe bestaat het, dat dit nog kan in de VS in 2016. Er zijn de afgelopen twee jaren veertig acteurs genomineerd waarvan slechts enkelen, zo'n 5%, gekleurd. Nog steeds wordt de hele filmindustrie in Amerika gedomineerd door blanken. De meeste rollen voor gekleurden zijn nog steeds cliché-rollen, zoals criminelen, schurken, verslaafden, rappers. Terwijl er zeer succesvolle films zijn met zwarten in de hoofdrol zoals Scandal, Empire en How To Get Away With Murder.

* Zwarte Franse minister van Justitie Christiane Taubira van Frankrijk neemt ontslag. Druppel die de emmer voor haar deed overlopen was het afnemen door de regering van het Franse paspoort van terroristen met twee paspoorten, dus extra straf in feite. Is dat wel of niet dubbel straffen?
Deze discussie begint nu ook in de rest van Europa op gang te komen. Gaan wij nu het glijdende vlak op met onze waarden en normen?

* De Raad van State, adviesorgaan van de regering, stelt dat Zwarte Piet geen overheidszaak is. Maar de Raad van State gaat niet in op de uitspraak van de VN, dat Zwarte Piet `een negatieve stereotypering is bij de afschaffing waarvan de regering een leidende en ook begeleidende rol moet spelen'. Dus lijt hier sprake van een dwaling van het hoogste adviesorgaan van de Nederlandse regering.

* De Teeven-deal-doofpot krijgt steeds meer lekken, waardoor de Tweede Kamer de Commissie Oosting nu een vervolgopdracht heeft gegeven om uit te zoeken wie destijds opdracht heeft gegeven aan ITC-onderzoekers om het back-up-onderzoek te stoppen. Immers, dan zou aan het licht zijn gekomen hoe precies de vork aan de steel zat. In ieder geval zou toen Teeven not amused zijn geweest met de uitkomst. Wellicht was Teeven dan afgeserveerd door minister Opstelten en kon minister Opstelten zelf wellicht aanblijven op Veiligheid-Justitie.

* Advies Commissie Schnabel houdt de huidige euthanasiewetgeving ongewijzigd. Zeer teleurstellend resultaat vinden heel veel groepen in de samenleving. Zij wijzen op de noodzaak om mensen die zelf van oordeel zijn dat zij `een voltooid leven `hebben een humane begeleiding daarbij verdienen. De directe omgeving is nu bang om te helpen uit vrees voor rechtsvervolging. Terwijl betrokkenen daardoor in eenzaamheid moeten sterven. Dat gun je je ergste vijand toch niet anno 2016. Volgens Schnabel is er voldoende flexibiliteit in de huidige wetgeving. Dit standpunt heeft erg veel kritiek opgeroepen in grote delen van onze samenleving.


In het tweede uur van zeven uur tot acht uur weer actuele onderwerpen over Suriname en Surinamers:

De redactie tracht een telefonisch interview te hebben met een of meer politici of andere prominenten in Suriname over de actuele problemen daar. Door het chronische geldgebrek van de regering komen allerlei basisvoorzieningen, zoals de gezondheidszorg, in ernstig financiële nood. Het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP) kan de honoraria van de specialisten sinds juli-augustus 2015 niet betalen.
Deze specialisten hielden een beperkte actie om druk uit te oefenen op de verantwoordelijke managers en politici. Die actie werd 3 februari opgeschort, omdat er een principe akkoord werd bereikt van de bond met de directie en Raad van Commissarissen van het AZP

* Het ziet ernaar uit dat de zogenoemde constructieve oppositie een harder scenario gaat toepassen richting de regering. Directe aanleiding is de nog steeds lopende terugroep-soapserie met in de hoofdrollen de heren Raymond Sapoen en Diepakkoemar Chitan van de Pertjajah Luhur en partijvoorzitter Paul Somohardjo.


Overigens lijkt daar afgelopen vrijdag een einde aan te zijn gekomen door een door de Pertjajah Luhur, NPS en VHP verloren rechtszaak in deze kwestie. Paul Somohardjo reageert aan de telefoon vanuit Paramaribo uitgebreid op actuele issues in Suriname en natuurlijk op de 'terugroep-affaire' en de daarmee gepaard gaand diverse rechtszaken.

Het panel van 'Welgeinformeerd' wordt deze keer gevormd door Owen Venloo, Max Sordam en Iwan Bottse.

Dit programma wordt zondag 7 februari 2016 tussen 22.00 uur en 24.00 uur ook uitgezonden in Amsterdam en omgeving via Salto, kanaal Caribbean FM, 105.5 kabel en 107.9 ether. Om 0.00 uur, dat is 20.00 uur Surinaamse tijd, volgt een herhaling van The Talk met Wayne Telgt. Online te beluisteren via www.radiotamara.com.

Minister Dogojo schenkt te Kapasikele cassavemachine aan Agro Coöperatie Wi! Uma fu Sranan

Bewindsvrouwe kondigt lancering Vrouwenraad aan op 8 maart, Internationale Dag van de Vrouw


Wi! Uma Fu Sranan produceert Kokori cassave ontbijtpap


Minister Joan Dogojo van Welzijn (Sociale Zaken en Volkshuisvesting heeft gisteren, zaterdag 6 februari 2016, in het dorp Kapasikele in het district Brokopondo de lancering van een Vrouwenraad aangekondigd op 8 maart 2016, Internationale Dag van de Vrouw. Dit bericht de webeditie van het Dagblad Suriname.

Het was een bijzondere dag voor de vrouwen in Brokopondo. In aanwezigheid van onder meer president Desi Bouterse, minister Dogojo, minister Sieglien Burleson van Handel en Industrie, minister Soeresh Algoe van Landbouw, Veeteelt en Visserin (LVV), Assembleeleden en de districtscommissaris van Brokopondo, Yvonne Pinas, werd de Agro Coöperatie Wi! Uma fu Sranan gelanceerd in het dorp Kapasikele.
Wi! Uma Fu Sranan is de producent van de Kokori Cassave Ontbijtpap. Dit product had de Coöperatie al in juli 2015 bij Choi Noord gelanceerd.

Minister Dogojo schonk een cassaveverwerkingsmachine aan de coöperatie, om de productie van kokori meel te versnellen. Diverse sprekers waren van mening dat zelfwerkzaamheid de basis is voor duurzame groei en zelfontwikkeling. De minister kondigde kort daarna meteen de lancering van de Vrouwenraad aan. Via deze raad zullen vrouwen ook inspraak hebben op het uit te voeren beleid.

Volgens districtscommissaris Yvonne Pinas is Kapasikele het eerste dorp in Brokopondo dat ontwikkeling heeft gebracht op het gebied van de landbouw. Zij drukte daarom de aanwezigen op het hart dit initiatief van de coöperatie aan te grijpen, omdat dit zal bijdragen tot verdere ontwikkeling van het land.

Voorzitter Tania Lieuw-A-Soe van Wi! Uma Fu Sranan kon zich volledig hierin vinden. 'Met dit traject is bewezen dat Surinamers in staat zijn zelf ontwikkeling te brengen. Ik hoop dat dit initiatief een stimulans is. Er is nog een lange weg te gaan, maar er is geloof in het harde werk van Surinamers.'

President Bouterse sprak van een mijlpaal. Volgens hem is weer gebleken dat Suriname in staat is de voedselschuur van de regio te worden.