dinsdag 9 februari 2016

OW-minister Wolff: 'Kleidam van Weg naar Zee verkeert in kritieke toestand'

NDP'er Abdoel vindt dat direct geld moet worden vrijgemaakt om dijk aan te pakken
 
Weg naar Zee dambreuk eind april 2013 (Bron foto Claudio Barker de Ware Tijd)
Bewindsman neemt over ernstige situatie contact op met NCCR


Minister Siegfried Wolff van Openbare Werken (OW) heeft vanmiddag, dinsdag 9 februari 2016, in De Nationale Assemblee gezegd, dat de kleidam van Weg naar Zee in kritieke toestand verkeert. OW is bezig alles te doen om de situatie het hoofd te bieden, zo bericht Starnieuws.

De kleidam is op de golfslag van de zee, waardoor deze bijzonder onder druk staat. De klei slaat weg door de hoge golven. De minister zei dat er alles aan gedaan wordt om het tij te keren. Wolff zei verder overigens, dat hij De Nationale Assemblee op de hoogte stelt over de situatie zonder paniek te creëren. De minister deed zijn mededeling tijdens de beantwoording van vragen over de begroting 2016.

Assembleelid Carl Breeveld (DOE) vroeg de bewindsman om Het Nationaal Coördinatie Centrum Rampenbeheersing (NCCR) in te schakelen. Er moet preventief te werk worden gegaan. Vorig jaar moesten bewoners van het gebied worden geëvacueerd.

Assembleelid Amzad Abdoel (NDP) vroeg de minister om alles te doen om voorzorgsmaatregelen te nemen. Hij vindt dat er direct middelen vrijgemaakt moeten worden om de situatie aan te pakken. Benadrukt werd ook dat de bewoners in het gebied op de hoogte gesteld moeten worden van de situatie. Er mag volgens hem niets misgaan. Wolff beloofde het NCCR gelijk in te schakelen.

Kleine regentijd laat nog te weinig regen zien

'Er is slechts sprake van verlichting van de hitte, we moeten dus niet te vroeg juichen'


De regen van de afgelopen dagen is lang niet genoeg om de droogte waarmee het land kampt te verhelpen. 'Er is slechts sprake van verlichting van de hitte en wat bevoorrading voor mensen die afhankelijk zijn van hemelwater. We moeten dus niet te vroeg juichen', zegt Sukarni Sallons-Mitro, hoofd van de Meteorologische Dienst, vandaag, dinsdag 9 februari 2016, in de Ware Tijd.

Zij wijst erop, dat de droogte waarmee het land nu kampt, is ontstaan over een periode van maanden. 'Verlossing zal eveneens een slepend proces zijn van regenval. Dit is de kleine regentijd, wat al weinig water oplevert. Op de koop toe valt er minder dan gewoonlijk uit de hemel.' Daarom blijft de eerdere berichtgeving van haar weerdienst over de aanhoudende droogte in het kustgebied voorlopig van kracht.

Weersverwachting voor woensdag 10 februari 2016:Het Caribisch Meteorologisch Instituut heeft begin januari opgeroepen tot alertheid in alle landen in de regio over de droogte die in landen als Barbados, Guyana en Trinidad en Tobago voor ernstige watertekorten zorgt. Naar aanleiding hiervan heeft ook de Meteorologische Dienst aan de bel getrokken.

Jerry Slijngard, hoofd van het Nationaal Coördinatie Centrum voor Rampenbeheersing (NCCR), is het ermee eens dat er nog geen reden tot juichen is. Zijn organisatie heeft de afgelopen weken water geleverd op diverse locaties in het binnenland. 'Er zijn watertanks gevuld en bezorgd waar er om water is gevraagd', laat Slijngard weten.

Sukarni-Mitro wijst erop dat het al maanden weinig regent in het binnenland. Ook in diverse districten in het kustgebied is sprake van onvoldoende hemelwater. De droogte is het gevolg van het weerfenomeen El Niño, dat voor extreme droogte, regen- en sneeuwval zorgt in verschillende delen van de wereld. In het zuiden van Afrika heeft de droogte ernstige vormen aangenomen. Er wordt al melding gemaakt van voedselschaarste.

Edmund Blufpand, woordvoerder van de Surinaamsche Waterleidingmaatschappij (SWM) blijft op het voordeel van Suriname wijzen ten opzichte van de meeste landen, de beschikbaarheid van bronwater dat pas bij jaren van aanhoudende droogte op zou raken. De SWM constateert, dat er veel meer gebruik wordt gemaakt van water van het bedrijf. 'De directe beschikbaarheid van water uit de kraan is dan onder druk. Maar, Suriname beschikt nog altijd over voldoende water in de grond om deze moeilijke periode te overbruggen. Wij moeten alleen zuinig zijn met ons verbruik en rekening houden met elkaar', aldus Blufpand.

Openbaar Ministerie Curaçao zwijgzaam over onderzoek naar fraude bij afgifte rijbewijzen

Ambtenaren zouden betrokken zijn bij verkoop valse rijbewijzen

Meer dan 1.000 rijbewijzen zijn illegaal verhandeld


Het Openbaar Ministerie treedt liever niet in details over het strafrechtelijk onderzoek naar onregelmatigheden bij de afgifte van rijbewijzen bij het Bureau Rijbewijzen. Dat zegt woordvoerder Norman Serphos vandaag, dinsdag 9 februari 2016, in de Amigoe. Zo is niet duidelijk hoeveel valse rijbewijzen in omloop zijn noch hoeveel personen betrokken zijn bij het onderzoek en eventueel vervolgd zullen worden. Hij mag alleen zeggen dat het onderzoek in de eindfase zit. 

De Officier van Justitie belast met deze zaak zal dus binnenkort een beslissing nemen over wie allemaal vervolgd zullen worden in deze zaak. Maar, wanneer is nog onbekend. Het is inmiddels wel duidelijk, dat bij deze zaak ambtenaren betrokken zijn, maar ook niet-ambtenaren en degenen die de valse rijbewijzen hebben gekocht, oftewel de helers. Het strafdossier is recentelijk afgerond en de Officier van Justitie gaat zich nu hierover buigen, aldus Serphos.

Het onderzoek van de Landsrecherche is gestart nadat de Stichting Overheidsaccountantsbureau (Soab) tijdens een onderzoek in 2013 op vermoedelijk frauduleus handelen bij het bureau stuitte. Het Soab-rapport werd niet openbaar gemaakt. Minister Etienne van der Horst van Bestuur, Planning en Dienstverlening (PAIS) die aangifte deed, gaf tijdens de behandeling van de begroting over het jaar 2015 aan dat de publicatie hiervan het algemeen belang niet dient, omdat dit het strafrechtelijk onderzoek zou kunnen verstoren.

De Amigoe meldde al in augustus 2013, dat de Soab na het onderzoek aangifte had gedaan bij het OM van de illegale afgifte van rijbewijzen tegen betaling. De geruchten dat rijbewijzen op het eiland gekocht kunnen worden doen echter al jaren de ronde, maar dit werd nooit onderzocht. Er zou tussen de 750 en ruim 1.000 gulden betaald moeten worden. Op deze manier zouden meer dan 1.000 rijbewijzen verhandeld zijn.

Tijdens de vergadering over de begroting 2015 had PS-Statenlid Melvin ‘Mac’ Cijntje ook al vragen gesteld over het Soab-rapport. Specifiek wilde hij weten of het klopt dat er zo’n 8.000 valse rijbewijzen in omloop zijn. Maar minister Van der Horst kon tijdens de beantwoording van de vragen alleen maar verklaren dat het er geen 8000 zijn. Om hoeveel het wel gaat wilde hij ook in het kader van het onderzoek dat nu loopt niet zeggen.

Ruim 3.000 deelnemers Gran Marcha in Willemstad, Curaçao

Curaçao gedomineerd door kleurrijk, bont en feestelijk carnaval

(Bron foto's: Ramsay Soemanto/Facebook: Soemantablog voor meer foto's)

De felle zon kon gisteren de ruim 3.000 deelnemers niet stoppen om aan de Gran Marcha mee te doen, zo bericht de Amigoe vandaag, dinsdag 9 februari 2016. 


Rond kwart over elf ‘s ochtends werd het startschot voor de parade gegeven. De kleurrijke en feestelijke stoet trok vanuit Sta. Maria naar Otrobanda.

Vandaag vertrekt de afscheidsparade iets eerder dan gepland, namelijk om vijf uur ‘s middags. Deelnemers moeten zich om vier uur bij de start melden.

Curaçao's premier Whiteman: 'Multidisciplinair Projectteam richt zich alleen nog op modernisering Isla-raffinaderij

PAIS-leider Rosaria verbaasd over uitspraken premier

'Er ligt een opdracht van parlement om herontwikkeling Isla-terrein te onderzoeken'


Het tweesporenbeleid van het Ecorys rapport wordt niet langer gevolgd, het Multidisciplinair Projectteam (MDPT) richt zich alleen nog maar op de modernisering van de Isla-raffinaderij. Dit verklaarde premier Ben Whiteman (PS) afgelopen zaterdag in het ochtendprogramma Wat een Week op Paradise FM. Volgens de politiek leider van PAIS, Alex Rosaria, kan hier geen sprake van zijn, omdat er een opdracht van het parlement ligt om herontwikkeling van het Isla-terrein te onderzoeken, zo bericht de Amigoe vandaag, dinsdag 9 februari 2016.

Het Ecorys rapport uit 2012 (zie onderaan) deed de aanbeveling om, naast de modernisering van de Isla, mogelijkheden tot herontwikkeling van het Isla-terrein in het geval van sluiting te onderzoeken. Deze laatste weg wordt volgens de premier dus niet langer gevolgd, nu alleen nog maar gewerkt wordt aan het openhouden van de raffinaderij.

Whiteman meldde dat volgende maand en in ieder geval gedurende de eerste helft van dit jaar, wordt gestart met een openbare aanbesteding voor de raffinaderij. Hierbij wordt overgeschakeld van fossiele brandstoffen naar Liquid Natural Gas (LNG), wat veel schoner is, en wat volgens hem een explosie van werkgelegenheid teweegbrengt en waarmee veel scholing en omscholing is gemoeid. 'Door deze omschakeling dalen de emissies met 80 procent. De rest kan ook worden behandeld, zodat er bijna niks meer de lucht in gaat', aldus de premier.

Hij stelde dat er al officieel zestien geïnteresseerde partijen, grote bedrijven of landen, zich hebben gemeld voor de aanbesteding en dat het aantal blijft groeien. 'Het proces van selectie en gunning zal minstens vier tot vijf jaar in beslag nemen', aldus Whiteman. Hij merkte op dat China nog steeds interesse heeft in de Isla, met name op onderdelen van het geheel, zoals op gebied van transport en ondersteuningsdiensten. Volgens hem groeit de samenwerking met China, ook op cultureel gebied. Op de vraag of China een derde partij zal zijn, naast de PdVSA, stelde de premier dat dit niet kan worden uitgesloten.

De minister-president herhaalde tijdens de radio-uitzending zijn kritiek op ‘sommige milieuorganisaties’ die waren uitgenodigd bij het Tweede Kamerdebat van vorige maand, en volgens hem een ‘breder perspectief hebben dan de Isla’. Whiteman: 'Van de groepen die zijn uitgenodigd zijn er een aantal die ook in de vastgoed business zitten. Dan weet je nooit wat voor belangen een rol spelen. Hier moeten we ook over kunnen praten.' Volgens hem is goed contact met milieugroepen voor hem wel goed mogelijk en worden sommigen van hen ook geconsulteerd, waaronder over marine-biodiversiteit.

In reactie stelde partijleider Alex Rosaria (PAIS) verbaasd te zijn over de uitspraken van de premier. 'Er is een mandaat van het parlement om te onderzoeken wat de mogelijkheden van herontwikkeling zijn bij eventuele sluiting van de Isla. Ik weet dat de commissie die dit onderzoekt nog aan het werk is en niet de opdracht heeft om te stoppen. Ik heb vandaag gesproken met Aubrich Bakhuis, een van de leden van die commissie, en hij zei dat het werk gewoon doorgaat.'

Rosaria stelt dat de commissie dit jaar nog informatie over haar werkzaamheden heeft verstrekt in diverse wijken, waaronder bij Blue Bay, en dat de volgende sessie binnenkort volgt. Volgens Rosaria is de discussie de afgelopen twee weken op een ‘chaotische’ manier gevoerd. 'Niemand is gediend bij dit soort uitspraken.'

Deze week gaat er een uitnodiging van de Staten naar de regering om te spreken over de toekomst van de raffinaderij. Naar verwachting zal tijdens dat debat het tweesporenbeleid ook aan de orde komen.

Het hoofd van het MDPT, Werner Wiels, wilde niet ingaan op de uitspraken van de premier en verwees door naar Whiteman zelf. 'We zijn sinds kort heel voorzichtig met de Nederlandstalige media, want zoals je ziet komen daar problemen van', aldus Wiels. Hierbij verwees hij impliciet naar de commotie die vorige week was ontstaan na de publicatie van een artikel in het Antilliaans Dagblad over de clausule met betrekking tot stilzwijgende verlenging van het Isla-leasecontract. Premier Whiteman was vandaag niet bereikbaar voor commentaar.Meredith Woei nieuwe waarnemend directeur ministerie van RGB

Armand Snijders om onduidelijke reden uit functie gezet


Meredith Woei is sinds 2 februari waarnemend directeur op het ministerie van Ruimtelijke ordening, Grond- en Bosbeheer (RGB). Minister Steven Relyveld heeft dit meegedeeld aan de onderdirecteuren en diensthoofden in een circulaire, zo meldt Starnieuws vandaag, dinsdag 9 februari 2016.

Nadat Chantal Doekhie door de minister werd ontheven uit de functie, werd Armand Snijders belast met de waarneming. Relyveld heeft zijn staf meegedeeld dat Snijders niet meer waarneemt in deze functie.

Er is geen reden meegedeeld voor de wisseling van de wacht. Het is ook niet duidelijk welke functie Snijders nu vervuld op het ministerie.

Activiste Barryl Biekman klaagt tv-man Prem Radhakishun aan voor gebruik woord 'neger'

Gedoe om een woordje in een boek en brief richt zich alleen op Radhakishun

In boek 'Surinamers in de Polder' van SP'er Van Bommel nemen ook anderen 'neger' in de mond


Momenteel loopt er een rechtszaakzaak tegen Prem Radhakishun, columnist, acteur en radio- en tv-presentator van Surinaamse komaf, voor het feit dat hij meerdere malen in een brief het woord 'neger' heeft gebruikt. Hij is door Barryl Biekman, NederlandseD'66 politica van Surinaamse komaf en voorzitter van het Platform Landelijk Slavernijverleden, over wie de brief gaat, aangeklaagd wegens racistische uitlatingen, belediging en laster, zo bericht het Dagblad Suriname vandaag, dinsdag 9 februari 2016.

De aanleiding voor de brief van Radhakishun is het feit,dat Biekman het SP-Tweede Kamerlid Harry van Bommel, de auteur van het boek 'Surinamers in de Polder', via haar advocaat heeft gesommeerd om afstand te doen van het taalgebruik van Radhakishun in dit boek. In het boek heeft Radhakishun tijdens een interview namelijk meerdere malen het woord 'neger' gebruikt om mensen van Afrikaanse afkomst, waaronder Barak Obama, aan te duiden.

Biekman heeft Harry van Bommel tevergeefs aangesproken op dit racistisch taalgebruik van Prem Radhakishun en hem hoofdverantwoordelijk gehouden, omdat hij door middel van zijn boek aan Prem Radhakishun een podium heeft geboden voor zijn kwetsend taalgebruik. Volgens Biekman alle aanleiding voor Harry van Bommel om in te grijpen.

In reactie hierop heeft Radhakishun de gehate brief die aanleiding is voor de aanklacht geschreven. Behalve dat hij Biekman een ‘gefrustreerde negerin’ noemt in de brief, heeft hij haar ook verweten Desi Bouterse, die hij overigens een ‘moordenaar’ noemt, te dienen en meent hij dat zij een dubbele agenda heeft. Zij zou volgens hem excuses willen van Nederland voor het slavernijverleden en tegelijkertijd de Moiwana-slachting negeren.

Biekman is voorzitter van het Platform slavernijverleden en voorzitter van de Afro-Europese vrouwen beweging in Nederland. In de brief stelt Radhakishun, dat hij niet begrijpt waarom Biekman geen bezwaar heeft gemaakt bij Van Bommel tegen het feit, dat twee andere geïnterviewden in het boek (Guilly Koster en Frank Creton) ook het woord ‘neger’ en zelfs het woord ‘nigger’ hebben gebruikt. Ook geeft hij aan het onterecht te vinden, dat Biekman Van Bommel aanvalt in plaats van hem, aangezien hij het woord gebruikt heeft. Hij pleit in zijn brief, die overigens vol met het ‘f’ woord zit, voor de vrijheid van meningsuiting en zegt niet te zullen wijken voor terreur. De bewuste brief van Radhakishun is voorgelezen tijdens een openbaar debat, omdat laatstgenoemde zelf niet persoonlijk aanwezig wenste te zijn.

Luister hier naar de inhoud van de brief in een geluidsfragment van Firi FM:Radhakishun geeft in de brief ook nog aan dat, naar zijn mening, Van Bommel met het boek juist Nederlanders die ergens anders vandaan komen op een positieve wijze probeerde te belichten. Reden waarom hij besloot een interview af te staan. Hij noemde ook het feit, dat Van Bommel hem in het boek een Surinamer noemt terwijl hij een Nederlander is, als voorbeeld dat hij daar ook een punt van had kunnen maken maar ervoor heeft gekozen dat niet te doen.

Daarnaast wordt in het boek volgens hem ook het woord hindoestaan gebruikt om mensen die op hem lijken aan te duiden. Iets waar hij ook een punt van had kunnen maken.

'Harry legt mij het woord ook in de mond terwijl ik nazaten van Indiase immigranten en hindusthani heb gezegd. Sthan betekent land, grond. Ik ben een f….. mens, ik woon in Amsterdam. De juiste kwalificatie voor mij is Amstelsthani, inwoner van het land waar de Amstel doorstroomt. Het woord hindoestaan is diep krenkend en minachtend om mij aan te duiden. Voorts heb ik grote moeite en mede de interviewers dat de interviewer Nederlanders laat liegen door zichzelf Surinamers te laten noemen. Een Surinamer is iemand met de Surinaamse nationaliteit. Mocht de rechter de procedure veranderen, Harry dwingen tot aanpassing van zijn boek, dan zal ik waarschijnlijk hem onmiddellijk dagvaarden en aanpassing naar mijn criteria vragen. Als we toch bezig zijn het boek te verminken, laten wij het dan goed doen', aldus Radhakishun in de brief die geleid heeft tot de aanklacht.

Radhakishun is in Suriname bekend als de presentator van het Nederlandse tv-programma ‘Premtime’. Hij vluchtte in 1982 als jongeling Suriname nadat het radiostation Radika van zijn moeder in brand werd gestoken bij de militaire machtsovername op 8 december. Biekman, aanklaagster, werd in 2007 benoemd tot Officier in de Ereorde van de Palm in Suriname.

Finabank beheert financiële middelen Algemeen Pensioenfonds

Overige banken tonen geen interesse voor middelen Pensioenfonds


CBvS: '90% Van werknemers in de particuliere sector bouwt geen pensioen op'


De financiële middelen van het Algemeen Pensioenfonds zijn ondergebracht bij de Finabank. Er waren geen mededingers, waardoor Finabank de enige was die meedong naar het onderbrengen van de fondsen. De overige bankinstellingen deden geen voorstellen, boden geen diensten aan en deden geen offertes. Directeur Ramon Dougle van het Pensioenfonds zegt vandaag, dinsdag 9 februari 2016, in het Dagblad Suriname: 'Er zijn reeds gesprekken geweest met andere bankinstellingen zeker ook in het kader van decentralisatie van de dienstverlening en risicospreiding, maar tot de afronding en definitieve besluitvorming in deze is het nog niet gekomen.'

De administratieve en organisatorische aspecten van het fonds vergen vanaf dag een de volle aandacht van de directie die overzien wordt door het bestuur van het Algemeen Pensioenfonds. Voor het naar behoren functioneren van het fonds, moeten onder andere staatsbesluiten worden geslagen en reglementen worden vastgesteld. Het komt er vooral op neer, dat het Pensioenfonds zichzelf bedruipt, zelfstandig voldoende fondsen genereert, beheert en belegt om voortdurend een gezonde groei, kwantitatieve en kwalitatieve verbetering van het fonds te bewerkstelligen.

Het Algemeen Pensioenfonds kan niet los worden gezien van de wetten Nationale Basiszorgverzekering en Minimumuurloon die een zekerheidsstelsel dienen te zijn voor het volk. De ongerustheid die hangt rond het sociaal zekerheidsstelsel heeft voor een belangrijk deel te maken met de vraag of de economie en het systeem het kunnen dragen?

'Het moment van het uitvoeren valt samen met financieel economische, politieke en maatschappelijke strubbelingen, wat in niet geringe mate het ondernemen van het pensioenfonds tegenwerken. Maar, al bij het voorbereiden, formuleren en bij het bekrachtigen van de wet is er vanuit gegaan, dat de uitvoering de nodige deskundigheid, inspanning en investering vereist', aldus Dougle (zie foto - Bron: Dagblad Suriname). Om de uitvoering van het fonds in goede banen te leiden, wordt er periodiek geëvalueerd, waar nodig gecorrigeerd, bijgestuurd en aangepast. Een gefaseerde opbouw en uitbouw van het fonds moet bijdragen aan een stabiele organisatie.

De exploitatiekosten van het Algemeen Pensioenfonds worden bekostigd met 0,5 % van de som van alle bijdragegrondslagen per jaar. Dit houdt in de som van alle basislonen waarover pensioenpremie wordt betaald.

De Centrale Bank van Suriname geeft aanm dat meer dan 90% van de werknemers in de particuliere sector geen pensioen opbouwt. Volgens de Kamer van Koophandel en Fabrieken staan meer dan 20.000 bedrijven geregistreerd. Daarvan hebben iets meer dan 100 bedrijven hun pensioenreglementen ter toetsing ingediend, waarvan het overgrote deel via een assuradeur.

'De aanmeldingen voor het Algemeen Pensioenfonds nemen elke maand toe. Ondanks de toename kan gesteld worden, dat een groot deel van de bedrijven zich nog niet heeft geregistreerd. De bedrijven lijken een afwachtende houding aan te nemen en bekijken het pensioenfonds vanuit een afstand. Werkgevers en zelfstandigen zijn bij wet verplicht een pensioenregeling te treffen. Er zijn strafmaatregelen voor het niet nakomen van de pensioenverplichting. Tot nu toe wordt met zachte drang getracht om bedrijven en zelfstandige ondernemers zo ver te krijgen om te voldoen aan hun pensioenverplichting', zegt Dougle.

Als antwoord op de terughoudendheid van de belanghebbenden werkt het Algemeen Pensioenfonds aan het versterken van zijn administratieve organisatie, het verbeteren van de accommodatie, het pensioenbewust maken van de samenleving via communicatie, informatie, voorlichting en andere activiteiten.

Econoom Samson: 'Systeem van valutaveilingen heeft nooit gewerkt'

'Er ontstonden nieuwe overnight miljonairs, Gersie werkte toen bij de CBvS en weet er alles van'

'Regering en CBvS allemaal bezig met paniekvoetbal en iedereen gefocust op alleen het monetaire' - 'Niet vergeten dat Hoefdraad geen monetair econoom is, hij is IMF’er en is hier om het werk voor IMF te doen'


De Centrale Bank van Suriname (CBvS) is doende een systeem van valutaveilingen in het financieel bestel te introduceren, waarbij de wisselkoers tot stand zal komen op basis van vraag en aanbod. De veilingen zullen eenmaal per week op een door de Centrale Bank te bepalen dag en tijd plaatsvinden. Op basis van het resultaat van die dag, wordt een gewogen gemiddelde koers bepaald voor de Amerikaanse dollar, die zal gelden tot de volgende veiling. Maar, dit systeem heeft volgens econoom en jurist Guillermo Samson, vandaag, dinsdag 9 februari 2016, in het Dagblad Suriname, nooit gewerkt. Het begon de koers een paar jaren terug juist omhoog te stuwen. 

'Mensen die veel geld hadden, hebben aan de veiling deel kunnen nemen. Het is de tijd geweest waar alle grote gevestigde bedrijven naar de achtergrond verdwenen. Er ontstonden nieuwe overnight miljonairs. Gersie werkte toen ook al bij de CBvS. Hij weet er dus alles van', zegt Samson.

Volgens Samson zijn de regering en CBvS allemaal bezig met paniekvoetbal. Iedereen is gefocust op alleen maar het monetaire. Men vergeet dat de economie niet alleen bestaat uit de monetaire sfeer, maar ook uit een reële sfeer (goederen).

'Niemand is momenteel gefocust op hoe wij de deviezen die wij kwijt zijn geraakt door Hoefdraad, door de daling van de goud- en olieprijs en door het wanbeleid, terugverdienen. Wat ook ontbreekt, is een integraal programma om de problemen aan te pakken. De koers op zich, is een onderdeel van het probleem. Indien de effecten van dit model op bijvoorbeeld het sociaal leven worden overzien, veroorzaakt de moederbank er andere problemen mee. We zitten met een figuur bij Financiën die voor Srd 85.000 wanbeleid heeft gevoerd. Het is dus dweilen met de kraan open. De geschiedenis is zich aan het herhalen. De overheid is zich op dit moment druk doende, precies als in de jaren ‘90, zwaar monetair te financieren. Niemand moet me komen vertellen dat het ter vervanging is van oude biljetten. Sterker nog, is het IMF al in het land. Men heeft al geld los kunnen peuteren van het IMF. Wij moeten niet vergeten dat Hoefdraad geen monetair econoom is. Hij is een IMF’er. Hij is hier om het werk voor IMF te doen', aldus Samson.

Volgens critici is het grote probleem in het land de corruptie. Zolang de corruptie zich manifesteert, en het land geen deviezen heeft, zal het stabiliseren van de koers onmogelijk zijn.

Suriname heeft dit systeem al gekend. Het werd in 1992 geïntroduceerd onder de toenmalige bankpresident Henk Goedschalk. De introductie was het gevolg van een raamwerkverdrag tussen Nederland en Suriname. Bij het verdrag werd Suriname 300 miljoen gulden betalingsbalanssteun toegezegd. Tot juni 1993 had Nederland 66 miljoen gulden overgemaakt voor betalingsbalanssteun. Tegen die tijd was er al negen keren geveild tegen de betalingsbalanssteun. Al het geld ging dus naar de veilingen.

De Surinaamse overheid zag toen haar inkomsten ook met een veelvoud toenemen, doordat de vrije wisselkoers de grondslag vormde voor de importheffingen. De importheffing die gebaseerd was op de volstrekt irreële (officiële) koers van Sf. 1,80 voor een dollar, ging later door de ‘veilingkoers’ de lucht in (tegen juli 1993 Sf. 55). De regering Venetiaan had vooral uit vrees voor sterke prijsstijgingen lang met aanpassing van de importheffingen gewacht. De uniformering van de wisselkoers leidde er verder toe, dat de aanzienlijke koersverliezen die de Centrale Bank leed bij de financiering van met name de olie-import, verdwenen. Deze koersverliezen, die op het overheidsbudget drukten, werden veroorzaakt door het beleid om de olie-import te subsidiëren via een speciaal koerssysteem ter wille van de binnenlandse consument. De valutaveiling is ergens tussen 1995 en 1996 gestopt, waarna het bekende fenomeen van de drie nullen (000) zich voordeed door het verspillend beleid van de aangetreden regering.

Advocate Nailah van Dijk is aanvallen ABOP op haar spuugzat

'Sommige journalisten lenen zich daarvoor zonder onderzoek te doen of weerwoord te vragen'


Advocate Nailah van Dijk, dochter van minister Jennifer van Dijk-Silos van Justitie en Politie, is het spuugzat dat de politieke partij ABOP constant aanvallen op haar doet. Erger vindt zij het - zo bericht de Ware Tijd vandaag, dinsdag 9 februari 2016 -, dat sommige journalisten zich daarvoor lenen en zonder haar een weerwoord te vragen of op zoek te gaan naar de werkelijke toedracht van zaken, haar afschilderen als een corrupte burger.

De laatste aantijging als zou de advocate in dienst van de overheid (het ministerie van Ruimtelijke ordening, Grond- en Bosbeheer) jaarlijks een bedrag ontvangen van Srd 250.000, is volgens haar totaal uit zijn verband gehaald.

ABOP-parlementariër Marinus Bee zegt in een reactie, dat hij in het parlement inderdaad gevraagd heeft aan minister Van Dijk-Silos of het waar is dat haar dochter een werkrelatie heeft met de overheid en daarvoor Srd 250.000 per jaar verdient. 'De minister heeft dat bevestigd. Het exacte bedrag kende zij toen niet, maar ze zou het laten opvragen en doorgeven aan het parlement', zegt Bee.
'Laat mij zelf de informatie geven en dat kan overal worden nagetrokken. Ik heb niet, nu mijn moeder minister is, een werkrelatie met de overheid. Al vanaf 2011. Ik werk vanuit het kantoor van mijn moeder die in haar vorige functie advocate is geweest. Toen zij minister werd, heb ik alle cliënten van haar bij het bureau overgenomen en het Kabinet van de President is daar één van. Mij is gevraagd of ik als advocate verder met de overheid zaken wil doen. Natuurlijk zeg ik ja tegen een cliënt van ons kantoor, ik zou wel gek zijn die af te wijzen', zegt de advocate.

Over het vermeende honorarium van Srd 250.000, zegt Van Dijk het volgende: 'Wat er gaande is, is dat drie advocatenbureaus zijn benaderd om lopende rechtszaken over te nemen en daarvoor prijsopgave te doen. Het gaat om 250 rechtszaken die tegen de overheid lopen ofwel het ministerie van Ruimtelijke ordening, Grond- en Bosbeheer. Ik heb een tarief gevraagd van tussen de Srd 1.000 en Srd 2.000 per rechtszaak, van begin tot eind.'

Gow2 gedwongen om ongelode benzine te importeren door ingebreke blijven Staatsolie


Raffinaderij Staatsolie ligt vier dagen stil vanwege vermeende stroomstoringen

Staatsolie kan pas weer leveren vanaf zijn vroegst vrijdag 12 februari


Vanaf het afgelopen weekend kampen de GOw2-pompstationhouders met een tekort aan unleaded brandstof. Staatsolie blijkt niet in staat om GOw2 van de nodige loodvrije brandstof (unleaded) te voorzien. Volgens GOw2-directeur Aubrey Nai Chung Tong heeft Staatsolie aangegeven op zijn vroegst 12 februari in staat te zullen zijn om weer gasoline aan te leveren, aldus het Dagblad Suriname vandaag, dinsdag 9 februari 2016.

De raffinaderij is gisteren weer opgestart voor productie, nadat zij vier dagen stil lag vanwege vermeende stroomstoringen. Unleaded wordt vandaag en morgen geïmporteerd om het ontstane tekort te overbruggen totdat Staatsolie weer in staat is om haar product aan te leveren.

Nai Chung Tong geeft echter aan, dat de dag en het uur waarop de geïmporteerde gasoline zal arriveren moeilijk vooraf te bepalen is. De hoop is dat de gasoline reeds woensdag in het land is. Zekerheid hieromtrent is er niet. Hij meent dat in ieder geval bij de Gow2-retailers de schaarste aan unleaded daarom wel merkbaar zal zijn.

Nu al zijn enkele GOw2-retailers door hun unleaded voorraad heen. Sinds december 2015 heeft GOw2 haar import van brandstof uit het buitenland volledig stopgezet. De reden hiervoor was de start van de productie van diesel en gasoline door Staatsolie. GOw2 zou voortaan haar brandstof bij de nationale producent betrekken en werd hiermee volledig afhankelijk van Staatsolie voor de aanlevering van brandstof. Volgens Nai Chung Tong zou het voor Staatsolie ook nutteloos zijn om de raffinaderij op te starten en brandstof te produceren als zij geen afzet zou hebben, want dan zou het bedrijf met een overschot zitten.

Nai Chung Tong zegt verder, dat in ieder geval de dieselproductie van Staatsolie tot nu optimaal is geweest. GOw2 heeft dan ook geen enkel probleem met de levering ervan ondervonden. De gasolineproductie zou naar zijn mening echter nog niet optimaal geschieden. Dit is volgens hem ook niet ongewoon, aangezien de productie van Staatsolie nog in de opstartfase zit. Hij legt uit dat bedrijven in deze fase meestal eerst met een bepaalde hoeveelheid productie starten en dit langzaam opvoeren. Reden waarom er ook nog geen reserve voorraad aanwezig is.

Staatsolie heeft zelf aangegeven dat de raffinaderij op een bepaald moment niet draaide, maar de juiste reden voor het tekort hoopt Nai Chung Tong morgen te weten te komen, na een gesprek met Staatsolie. Hij gelooft overigens niet, dat de reden voor het stopzetten van de productie gelegen zou zijn in het feit dat de olieprijs nu beneden de kostprijs van Staatsolie gedaald zou zijn, zoals velen speculeren. In dat geval zou het hem logischer lijken dat een bedrijf juist meer zou gaan produceren om toch nog inkomsten te genereren om de kosten te dekken. In het laatste geval kun je volgens hem nog geld uit het product halen, maar bij het stopzetten van de productie haal je er helemaal niets meer uit.

Bij het opstarten van de raffinaderij begint men eerst met de productie van diesel, waarna de gasolineproductie aanvangt. Voor de gasolineproductie moeten dan ook eerst wat bijstellingen plaatsvinden om weer te komen tot de juiste specificaties voor deze brandstof.

Rachied Doekhie (NDP): 'Somohardjo heeft een ziek brein'

'Wanneer een strafklacht komt zal Somohardjo als eerste worden ingesloten'

Doekhie vermoedt dat Somohardjo zelf het vermeende vervalste DNA-stuk van ergens heeft gehaald


Het NDP-Assembleelid Rachied Doekhie heeft er geen woorden voor, dat Pertjajah Luhur (PL)-voorzitter Paul Somohardjo een ieder bij de haren sleept in zijn privékwestie om de leden Raymond Sapoen en Diepakkoemar Chitan terug te roepen. 'Wanneer strafklacht komt, zal Somohardjo als eerste worden ingesloten. Dit, omdat hij vanuit zijn ziek brein bedenker is van het hele scenario van vervalste stukken. Het is een leugen, waarin de NPS, VHP en ABOP zijn getrapt. Ik denk dat de epidemie van Somohardjo bij de NPS, VHP en Abop is uitgebroken. Dat is liegseizoen', aldus de politicus vandaag, dinsdag 9 februari 2016, in het Dagblad Suriname. 

Doekhie waarschuwt, dat Somohardjo moet ophouden het volk en het geheel parlement onnodig in strafklachten te betrekken. Dit, omdat zaken dusdanig kunnen keren dat hijzelf in een strafcel kan belanden. Somohardjo heeft eerder aangegeven, dat Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons geknoeid zou hebben met authentieke stukken over de fractievorming in De Nationale Assemblee (DNA).Volgens hem zijn de namen van Sapoen en Chitan bijgeplakt bij zijn fractie, terwijl die er voorheen niet waren.

Doekhie vermoedt dat Somohardjo zelf het vermeende vervalste stuk van ergens heeft gehaald om zodoende mensen te kunnen misleiden. 'Niets is waar over vervalste stukken in DNA. Het ene is van DNA gekomen. Het andere heeft Somo van ergens gehaald, dat misschien ook authentiek is, maar niet legaal. In geen van beide is iets door DNA veranderd', stelt hij. Doekhie benadrukt dat indien een onderzoek wordt opgestart, de PL-topman zeker de bak in zal gaan wegens valse zaken die hij naar buiten heeft gebracht. 'Laat men mij tonen, waar gefraudeerd is', aldus Doekhie.

'Deng mang ai ley', stelt Doekhie. Volgens de NDP’er komen de oppositionele fracties steeds met verhalen die onsamenhangend zijn, waardoor zij gelijk door de mand vallen. 'De ene zegt dat zij eruit gaan, omdat ze geen spreekbeurt hebben gehad, terwijl de andere zegt dat zij niet mee wil doen met dat ding van die fraude', stelt hij over de huishoudelijke vergadering van dinsdag 2 februari.

Volgens de parlementariër is het een leugen, dat de oppositionele fracties geen spreektijd tijdens de vergadering hebben gehad, omdat de VHP-fractie tot viermaal toe en de ABOP-fractie tot driemaal toe het woord kregen om hun zegje te doen. Dit, terwijl slechts NDP-fractieleider André Misiekaba de kans kreeg om een punt van orde te maken.

Volgens Doekhie was de gehele zaak georkestreerd om weg te gaan van de vergadering. 'Zij zijn leugenaars, omdat de NDP voor de aanvang van de vergadering al wist dat ze weg zouden lopen. Wanneer ze weglopen, willen ze de waarheid niet horen. De mannen kennen de trias politica niet. Er is niet ingebroken, niet gestolen of gemoord in DNA', aldus Doekhie over de strafklacht van de PL - tegen de persoon die het gewraakte document zou hebben vervalst en de opdracht daartoe zou hebben gegeven - bij de procureur generaal.

Somohardjo moet vandaag voor de rechter verschijnen in de civiele zaak in bodemprocedure, die Sapoen eerder aanhangig heeft gemaakt. De PL-voorzitter blijft erbij, dat Doekhie niet bepaalt of de procureur-generaal iets te zoeken heeft in deze zaak. De politicus vindt dat een ieder, die kennis draagt van een strafbaar feit, hierover aangifte kan doen. Aangezien het om grote politieke gedaagden gaat, heeft hij maar besloten deze zaak voor de procureur-generaal in plaats van de politie te laten.

Gregory Rusland stelt zich herkiesbaar als voorzitter NPS

'Ik heb geen andere keus, omdat de partij dit van mij eist'

Bestuursverkiezingen NPS vinden plaats op 15 mei


De Bestuursverkiezingen van de Nationale Partij Suriname (NPS) worden 15 mei gehouden. Gregory Rusland, die het voorzitterschap in 2012 van Ronald Venetiaan overnam, stelt zich herkiesbaar. 'Ik heb geen andere keus, omdat de partij dit van mij eist', zei hij zaterdag tijdens het nieuwjaarsfeest van zijn partij in het partijcentrum in Paramaribo.

Hij verwacht zonder al teveel tegenstand samen met zijn bestuur herkozen te worden. Ivan Fernald, zijn enige concurrent bij de bestuursverkiezingen van 2012, dingt deze keer niet mee. 'Ik ben de vorige keer door velen voorgedragen. Ook nu word ik gevraagd om een gooi te doen, maar ik zal mijn ondersteuning geven aan het huidige bestuur. Wij moeten ons klaarmaken dit land te besturen', laat de oud-Defensieminister weten.

Rusland wees in zijn toespraak zaterdag op verworvenheden van de partij, zoals de bijdragen van Jopi Pengel, Henck Arron en Ronald Venetiaan, die het land naar diverse mijlpalen geleid en op kundige wijze bestuurd hebben. Ook nu levert de partij volgens hem een bijdrage aan het verlichten van de financiële malaise waar het land mee kampt onder leiding van president Desi Bouterse.

Hij doelt daarbij op de technocraten die aan de leiding van de Centrale Bank van Suriname ter beschikking zijn gesteld door de regering om te helpen orde op zaken te stellen. 'De NPS heeft bewezen dat ze dit land op de juiste manier kan besturen. De NPS is en blijft de oplossing voor Suriname', aldus de NPS-voorzitter.

'Ik ga niet toestaan dat de politiepost Apoera mijn beleid frustreert'

'Ik begrijp de policy van de politie niet om kindermisbruik en -mishandeling niet ambtshalve op te pakken'

Forse kritiek minister van Justitie en Politie op passieve houding politie Apoera


'Wij pikken ook geen rotzooi van de politie. Ik ben de minister van Justitie en Politie. Ik ga niet toestaan dat de politiepost Apoera mijn beleid frustreert.' Woorden van minister Jennifer van Dijk-Silos bij de opening van het Meldpunt Kinderbescherming Kabalebo afgelopen weekend te Apoera. De agente die belast is met het Meldpunt, is bevoegd om processen-verbaal op te maken. Dit heeft de regiocommandant West, hoofdinspecteur Wiedjaikoemar Oedit, de minister laten weten. 

Van Dijk-Silos zei, dat de politiepost te Apoera mee zal moeten gaan in dit beleid. 'En als er politieagenten zijn die zich schuldig maken aan kindermisbruik, zullen ze het merken in het ambtelijke. Dit geldt ook voor de brandweer. Wij krijgen rapportages', zei de minister.

Niet alleen ouders zijn betrokken bij kindermisbruik, ook het Chinese houtbedrijf Greenheart te Apoera. De minister deelde mee dat er een plan zal worden opgesteld, waarbij al deze gevallen opgespoord zullen worden. Ouders die hun kinderen exploiteren zullen aangepakt worden. De minister hield hen voor dat zij het voogdijschap kunnen verliezen.

'Ik doe een beroep op de politie hier om ambtshalve kindermisbruik op te sporen. Kindermisbruik is geen klachtdelict. Kindermishandeling is geen klachtdelict. Ik begrijp de policy van de politie niet om die dingen niet ambtshalve op te pakken. Ik neem het jullie erg kwalijk dat men geen vertrouwen heeft in politiepost Apoera. Maar, daar gaan wij intern aan werken. Hoe dat vertrouwen terug moet komen, zien wij wel de komende twee weken. Ik pik het niet, dat een deel van mijn korps weigert om ambtshalve op te sporen, weigert om aangiftes aan te nemen, weigert wanneer een collega van ze misbruik maakt en doen alsof ze doof en blind zijn. I don't take that. Deze minister van Justitie en Politie heeft geen behoefte aan om populaire Jenny te worden. Ik ben een aanpak-type, ik ben een doe-type en wij gaan ervoor', zei Van Dijk-Silos.

Nederlandse toerist in Suriname waarschijnlijk aan zikavirus overleden

Doodsoorzaak wordt door wetenschappers onderzocht

Drie Surinamers aan gevolgen virus


Een Nederlandse toerist die het zikavirus had opgelopen is in Suriname overleden. Wetenschappers in Paramaribo onderzoeken of de doodsoorzaak daadwerkelijk het gevreesde virus is.

Behalve de Nederlandse toerist zijn in de afgelopen twee maanden ook drie Surinamers overleden, die allen het zika-virus hadden opgelopen, meldt het AD vandaag, dinsdag 9 februari 2016.

De patiënten hadden volgens John Codrington, hoofd van het laboratorium van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo, al voor hun besmetting diverse klachten, maar desondanks kwam hun overlijden onverwacht en gebeurde dit vrij snel nadat zij het virus opliepen.

Codrington: 'Geen van hen was terminaal. Denk eerder aan klachten als suikerziekte.' Het ziekenhuis onderzoekt waaraan de vier slachtoffers - mannen tussen de 58 en 76 jaar - precies zijn overleden.

Nederland internationaal knooppunt smokkel bedreigde diersoorten, ook uit Suriname

Inbeslagnames in Nederland bedraagt 14 procent van EU 


Nederland is een belangrijke schakel in de nietsontziende, illegale smokkel in bedreigde wilde dieren. 'Qua afzetmarkt, maar ook op het gebied van doorvoer', zegt criminoloog Daan van Uhm die onder meer cijfers in de Europese Unie onder de loep nam. Hij promoveert vandaag, dinsdag 9 februari 2016, zo bericht de Telegraaf.

Op EU-niveau vertegenwoordigt ons land maar liefst 14 procent van de inbeslagnames van dieren en dierproducten door douane en politie. 'Wellicht vanwege de effectieve handhaving. Maar, ook door de centrale ligging en de aanwezigheid van een grote haven en luchthaven vormen we een aantrekkelijk transitland. Zo nam de douane op Schiphol in 2012 ruim vijftig slagtanden uit Afrika met Aziatische bestemming in beslag.'

Nederlandse wildlifestropers en -handelaren maken tevens gebruik van contacten en smokkellijnen met de voormalige Nederlandse koloniën, constateert hij. 'Zoals in Suriname waar grote aantallen levende vogels zoals kolibries en papegaaien vandaan komen of in Indonesië, een belangrijk herkomstland van levende reptielen en reptielproducten.'

De afzetmarkt in ons land is groot en divers. 'Naast de levende dieren - vogels en reptielen - gaan ook hier Chinese medicijnen waarin tijgerbotten zouden zitten over de toonbank. Of neem de huiden van reptielen die massaal in tasjes en horlogebandjes voor de modebranche worden verwerkt. Verder komen ook nog steeds grote partijen koraal ons land binnen.'

Reddingsorganisatie Citro en de Kustwacht Curaçao 6.5 uur in touw met redding negen personen van motorbootje

Zware reddings- actie door Citro 


De vrijwillige reddings- organisatie Citro (Citizens Rescue Organization) en de Kustwacht hebben een zware reddingsoperatie achter de rug. De organisaties waren zaterdagnacht ruim zes en een half uur bezig met het redden van een motorbootje met negen personen aan boord. Uiteindelijk kon iedereen veilig aan wal worden gebracht, zo bericht vanochtend, dinsdag 9 februari 2016, het Antilliaans Dagblad. 

Citro ontving zaterdagavond rond half negen een melding van een open sportboot van 23 voet met negen personen aan boord. Ze lieten weten verdwaald te zijn nabij Hato. In eerste instantie werd ook gemeld dat het vaartuig water maakte en daarom werd er groot alarm geslagen. Niet alleen de Dick Braakman, maar ook de zogenoemde ‘mobile base’ werd opgetrommeld.

Citro kreeg van de Kustwacht meer informatie. De motorboot was in de middaguren vertrokken vanuit Bonaire naar Curaçao met negen personen aan boord, onder wie drie kinderen. Zeer waarschijnlijk hebben ze de noordkust van Curaçao aangehouden en zijn daardoor verdwaald geraakt op zee. Pas om kwart over tien in de avond lukte het de Kustwacht de positie van de boot te achterhalen. Gezien de harde wind en de daardoor ruwe zee met golven tot vier meter hoog, was de boot moeilijk te vinden.

De SuperRhib van de Kustwacht heeft de drie kinderen van boord gehaald en overgebracht naar de Dick Braakman. Vlak voor middennacht werden, onder volgens de Citro ‘zeer zware omstandigheden’, door de SuperRhib de andere opvarenden van het vaartuig gehaald. Alleen de kapitein en een andere opvarende bleven aan boord van de boot.

De Dick Braakman begeleidde het bootje, dat tot dat moment op eigen kracht de golven wist te trotseren. Om 1.50 uur viel de motor uit waardoor de Dick Braakman de boot alsnog op sleeptouw moest nemen. Pas rond drie uur zondagochtend was de Dick Braakman terug bij de vissershaven en konden de opvarenden weer herenigd worden.

Curaçaose financiële beurs Dutch Caribbean Securities Exchange sluit 2015 af met 30 beursgenoteerde bedrijven

Mijlpaal voor DCSX 


Voor de Curaçaose financiële beurs, de Dutch Caribbean Securities Exchange (DCSX), is 2015 afgesloten met ‘de mijlpaal’ van 30 beursgenoteerde bedrijven. Dat zeggen directeur René Römer en bestuursvoorzitter Derk Scheltema vandaag, dinsdag 9 februari 2016, in het Antilliaans Dagblad. 

'Wij hebben 2015 goed afgesloten met drie noteringen in december. Daarmee is de mijlpaal van 30 noteringen op DCSX bereikt. Daar zitten obligaties tussen, overheidsobligaties en private obligaties, een aantal internationaal opererende investeringsfondsen en verder bedrijven uit Latijns-Amerika, zoals een groot conglomeraat van auto-dealerships en een energiebedrijf. We zijn ervan overtuigd dat 2016 een goed jaar zal worden. Er zitten veel projecten in de pipeline en de samenwerking met de overheid en de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) is goed. DCSX krijgt goede medewerking van zowel de minister van Financiën, José Jardim, als van de minister van Economische Ontwikkeling; eerst Stanley Palm (PAIS) en nu ook Eugene Rhuggenaath.'

Met DCSX wordt beoogd om de status van Curaçao als belangrijk financieel centrum te herbevestigen.

'We willen het centrum worden waar bedrijven uit de regio komen om in een goed gereguleerde markt, met een stabiele economie, adequate wetgeving met fiscale voordelen en goed toezicht, aan verbonden willen zijn. Wij willen investeerders vinden via het transparante platform van DCSX. We kijken naar voorbeelden als Singapore en Hong Kong, die voor de emerging markets in Azië een groot gedeelte van de overheidseffecten en private effecten van de regio naar zich toe trekken. DSCX wil hetzelfde neerzetten voor de regio op Curaçao. Momenteel is er in de regio geen gevestigde beurs die internationaal opereert, en die ruimte kan DCSX gaan vullen. We moeten ons realiseren dat er internationaal een heel grote behoefte bestaat om financieringen zo gunstig mogelijk te regelen', aldus Römer en Scheltema.

DCSX biedt bedrijven en investeerders de mogelijkheid om gebruik te blijven maken van fiscale of juridische voordelen die in hun thuisland geboden worden. Zo zijn er in veel landen belastingvoordelen voor inkomsten die gegenereerd worden uit een beursgenoteerd aandeel of een obligatie.

De directeur en de voorzitter: 'DCSX biedt dus een interessant platform om van deze voordelen gebruik te maken.'

Uitgelegd wordt dat de Curaçaose beurs ook aantrekkelijk is voor familiebedrijven, die niet direct de behoefte hebben aan, of op zoek zijn naar nieuw kapitaal, maar het toch gunstig vinden om op de beurs genoteerd te zijn, bijvoorbeeld voor als er plannen zijn om het bedrijf in een latere fase te verkopen. Maar ook een nalatenschap kan via een beurs georganiseerd worden. Een beurs waarborgt daarbij een bepaalde anonimiteit bij internationale transacties. Tot slot zijn er volgens het tweetal talloze ‘startup’-bedrijven in de wereld die in andere landen niet eenvoudig naar een beurs kunnen vanwege de hoge kosten of andere vereisten zoals minimumkapitaal, winsten en omzet. 'Dat is een van de niches waar DCSX en Curaçao zich op richten.'

Woordje 'nigger' in Twentse carnavalsoptocht leidt tot enige 'commotie' op social media

Carnavalsvereniging De Polle: 'Als wij het woord nigger gebruiken is het ineens verkeerd'

'.... maar, het is wel carnaval'


Teksten op een Haaksbergse carnavalswagen veroorzaakten afgelopen weekend ophef op Twitter en Facebook. Na de optocht in Hengelo, vrijdagavond, werd een foto van de voorkant van de wagen veel gedeeld. Mensen waren beledigd over het woord 'nigger' op de voorkant van de wagen, zo bericht de regionale omroep RTV Oost vandaag, dinsdag 9 februari 2016.

De praalwagen was het afgelopen weekend te zien in Hengelo, Haaksbergen en Neede. Carnavalsvereniging De Polle, maker van de wagen, is verbaasd over de ophef.

'Het thema van onze wagen was dit jaar Kermit de.... Normaal is het natuurlijk Kermit de Kikker, daar hebben we allerlei rijmwoorden op bedacht zoals sticker, pikker, prikker en dus ook nigger', zegt Jordi Morsinkhof van carnavalsvereniging C.V. De Polle.
'Na vrijdagavond kwam er ineens een foto van een deel van de wagen op Facebook terecht en toen ontstond er ineens veel ophef.'

Op Facebook deelden de mensen de foto onder andere op de pagina van de Twentse Lichtparade en met burgemeester Sander Schelberg. Ze vroegen zich af hoe deze wagen goedgekeurd had kunnen worden. De foto bereikte ook de anti-Zwarte Piet activist Guinsy Gario:


De carnavalsgroep betreurt de ophef, maar wilde de wagen niet veranderen. 'We vinden het jammer dat het zo is gelopen, maar we hebben het niet zo bedoeld. Als je luistert naar de teksten van Amerikaanse rappers, wordt het woord nigger ook heel vaak gebruikt. En als wij het doen is het ineens verkeerd', aldus Morsinkhof.

Ondanks de ophef vallen de reacties van het publiek volgens de carnavalvierders nog mee. 'Langs de routes hebben we veel positieve reacties gehad en bijna iedereen kon er wel om lachen. Jammer dat de ophef er was, maar het is wel carnaval.'

Pas geboren baby in Apoera verkocht voor Srd 1.600 - Minister Van Dijk-Silos zeer ontstemd

'Ik, minister van Justitie, laat het niet toe dat u uw kind verkoopt'

Het ressort Kabalebo spant in Suriname de kroon wat betreft kindermisbruik


Minister Jennifer van Dijk-Silos van Justitie en Politie is er zeer ontstemd over, dat een pas geboren baby in Apoera vorige maand is verkocht voor Srd 1600. Zij heeft rapportages ontvangen die hartverscheurend zijn. Bij de ingebruikname van het Meldpunt Kinderbescherming Kabalebo te Apoera zaterdag, benadrukte de minister dat kindermisbruik moet stoppen. Zij stelde dat het misdadig is dat een opa zijn eigen kleinkind alcohol geeft om te drinken, waardoor het kind drie dagen in coma was. Kinderen worden aan de poort van het Chinese houtbedrijf Greenheart gebracht door moeders 'om een man te zoeken'. Tegen al deze zaken zal er opgetreden worden, zo sprak de bewindsvrouwe, aldus Starnieuws vandaag, dinsdag 9 februari 2016.

De minister is blij dat het traditioneel gezag onder leiding van kapitein Carlo Lewis en districtscommissaris van het ressort Kabalebo, Naltus Naana, alle medewerking verlenen bij de aanpak van kindermisbruik. Naana heeft de minister in een urenlang gesprek op de hoogte gesteld van zorgwekkende praktijken die plaatsvinden in het ressort. Na aanvankelijk wat tegenwerking, is er vanuit de dorpen alle medewerking toegezegd. Ook de leerkrachten helpen mee om kindermisbruik tegen te gaan. Op het Meldpunt is een vrouwelijke agent belast met het opnemen van klachten.

Van Dijk-Silos merkte op, dat de vrouw die de baby heeft gekocht nu ophef komt maken bij Bureau Familierechtelijke Zaken. De bewindsvrouw hield de lokale samenleving voor dat een kind geen tafel of een stoel is en niet kan worden verkocht als een stukje vlees. 'Je bent een misdadiger als je jouw kind verkoopt. Het kind gaat niet naar de vrouw die het geld heeft betaald. Ik, minister van Justitie laat het niet toe dat u uw kind verkoopt. De vrouw die vindt dat zij recht heeft op de pas geboren baby, kan dat vergeten.'

De bewindsvrouwe zei verder, dat in het hele land kindermisbruik plaatsvindt, maar dat het ressort Kabalebo spant de kroon. De dorpen Apoera, Washabo en Section hebben beloofd dat kindermisbruik aangepakt zal worden. Van Dijk-Silos riep de ouders op om hun kinderen te beschermen. De minister zei er zeker van te zijn, dat ook jongens worden misbruikt.

Er komt een strenge aanpak. De bewindsvrouwe wil binnen zes maanden tastbare resultaten zien. Ook het ministerie van Volksgezondheid zal meehelpen met begeleiden van misbruikte kinderen, terwijl de voorlichting gegeven zal worden hoe tienerzwangerschappen en seksueel overdraagbare ziekten, voorkomen kunnen worden. De minister deed een beroep op eenieder om mee te helpen, waardoor kinderen kunnen opgroeien tot stabiele volwassenen.

Man (45) op J.A. Pengelluchthaven in kraag gevat met 6.007 xtc-tabletten

Smokkelaar had tabletten op het lichaam verborgen en wilde naar Brazilië


De 45-jarige E.B. is afgelopen zaterdag door de security aangehouden op de Johan Adolf Pengelluchthaven met in zijn bezit 6.007 xtc-tabletten. De man wilde naar Brazilië. Tijdens visitatie viel hij door de mand. B. had de tabletten verborgen op zijn lichaam, aldus de afdeling Public Relations van het Korps Politie Suriname in een maandag 8 februari 2016 uitgebracht persbericht.

Na zijn aanhouding werd de verdachte overgedragen aan de politie van Zanderij.

Bij een veiligheidscontrole door de politie werden nog eens drie pakken met xtc-tabletten ontdekt en in beslag genomen. In totaal heeft de politie 6.007 Xtc-tabletten in beslag genomen bij de verdachte. De drugs zijn samen met B. overgedragen aan de Narcotica Brigade van de politie. Na afstemming met het Openbaar Ministerie werd de verdachte in verzekering gesteld.

Hij heeft verklaard de xtc-tabletten te hebben gekregen van ene Boiki die hij alleen beweert van gezicht te kennen. Hij had de drugs moeten overdragen aan een zekere Pablo in Brazilië.

President Bouterse bij viering Chinees nieuwjaar: 'We zullen samen moeten optrekken'

Bouterse spreekt Chinese gemeenschap toe bij Chinese Vereniging Chung Fa Foei Kon
 
(Bron: Chung Fa Daily)

'Met de eigenschappen van de aap zal het beter gaan met de wereldeconomie'


Volgens president Desi Bouterse vinden veel personen dat het Chinese Jaar van de Aap een moeilijk jaar wordt. Hij sprak gisteren tijdens de lunch op de nieuwsjaarviering van de Chinese Vereniging Chung Fa Foei Kon. 'We zullen samen moeten optrekken, we gaan heel veel samen met elkaar moeten doen. Een jaar met geluk en waar wij verantwoordelijkheid voor elkaar dragen en dat wij vanuit deze gezamenlijke inspanning, dit land samen uit de moeilijke tijd zullen trekken.'

Bouterse noemde in de zijn toespraak de eigenschappen van de aap en zei dat die dieren ook samenwerken, zo schrijft Starnieuws vanochtend, dinsdag 9 februari 2016. 'Ze ondersteunen elkaar in gevaar. Als we dit relateren aan de economie in de wereld, betekent het dat met de eigenschappen van de aap, de wereldeconomie het beter zal gaan doen. Laten wij dus voorzichtig dit moeilijk jaar voor Suriname aansluiten bij de Westerse banken die een beter jaar voorspellen. Wij moeten de handen in elkaar slaan om deze moeilijke momenten door te komen. Vanuit de karakteristieken van de aap betekent het dat er perspectieven zijn.'

Het staatshoofd riep de aanwezige Chinezen op hun bijdrage te blijven leveren. Hij wees erop dat de Chinezen al ruim 160 jaar in Suriname zijn gevestigd. Naast winkeliers zijn er vandaag de dag ook landbouwers, ingenieurs, industriëlen, doctoren en wetenschappers nodig, om door te gaan met de ontwikkeling van het land, zei de president. Chinezen zijn binnen de Surinaamse gemeenschap geïntegreerd en bijna elke Surinamer heeft een Chinese familie of een beetje Chinees bloed. 'Dit geeft aan dat wij bezig zijn verder te integreren en dat wij als bevolking het steeds tot één hechte natie zullen maken.'

Voorzitter Li Xuexiong van Chung Fa Foei Kon zei verheugd te zijn, dat er na jaren weer een staatshoofd op bezoek is gekomen. Het nieuwe jaar zit vol uitdagingen en kansen, hoop en moeilijkheden. Ook Li haalde de huidige economische crisis in het land aan. Zijn vereniging zal samen de Chinese gemeenschap samenwerken met de totale bevolking en de regering aan de ontwikkeling van het land. De voorzitter stond ook even stil bij het generaal pardon dat was gegeven aan vreemdelingen die in Suriname verblijven. 'Wij vragen u om dit generaal pardon dat door de vorige regering is ingezet, voort te zetten, de goedkeuring te geven voor de verblijfsvergunningen en de procedures hiervan te versnellen.'

Chung Fa Foei Kon, opgericht in 1928, is de op een na oudste Chinese vereniging in Suriname. De organisatie heeft sinds 1982 haar eigen dagblad Chung Fa Daily en besloot wegens politieke instabiliteit in 1994 samen te werken met de vereniging Fa Tjauw Song Foei, die in 1943 werd opgericht.