woensdag 10 februari 2016

Isla-motie in Tweede Kamer: 'Plasterk moet aandringen op snelle uitstootvermindering'

Er is sprake van ondeugdelijk bestuur en schending mensenrechten rond Isla-raffinaderij

Minister Plasterk: 'Dit zijn verregaande uitspraken die door regering Curaçao als beledigend ervaren zullen worden'


De Tweede Kamer legt bezwaren van minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties naast zich neer en blijft van oordeel, dat er sprake is van ondeugdelijk bestuur en de schending van mensenrechten met betrekking tot de Isla-raffinaderij. Een meerderheid steunde vandaag de gerelateerde motie, waar aanstaande dinsdag nog officieel over gestemd wordt. Dit bericht de Amigoe vandaag, woensdag 10 februari 2016.

In de motie, een initiatief van PvdA-Tweede Kamerlid Roelof van Laar, wordt de Nederlandse regering in feite opgeroepen om bij de Curaçaose regering aan te dringen op maatregelen die de uitstoot binnen drie maanden sterk verminderen. Plasterk zei dat hij zich in principe kan vinden in dat verzoek. Maar, de minister maakte bezwaar tegen de overige regels.

'De motie bestaat niet alleen uit dat verzoek aan de regering, maar ook uit een aantal uitspraken, bijvoorbeeld dat Curaçao ondeugdelijk wordt bestuurd, dat de regering de mensenrechten schendt en dat dit doden tot gevolg heeft. Dat zijn zeer vergaande uitspraken, waarvan ik zeker ben dat die door de regering van Curaçao als beledigend ervaren zullen worden', aldus Plasterk. Hij waarschuwde dat die uitspraken het in feite moeilijker zullen maken om de Curaçaose regering te helpen. Hij ontraadde de motie, tenzij die regels eruit worden gehaald.Van Laar liet na afloop weten dat hij dat niet van plan is. 'We gaan niets wijzigen aan deze motie, waar in deze vorm een meerderheid voor is', zei hij.

Anders dan zijn partijgenoot Plasterk, vreest Van Laar niet dat de aanname van de motie door de Curaçaose regering als een belediging wordt ervaren. 'Er staat geen enkele nieuwe informatie in de motie. Het is eerder een belediging van de Curaçaose bevolking dat de overheid jarenlang geen maatregelen neemt tegen de vervuiling', aldus Van Laar.

De motie, waar dinsdag over gestemd wordt, heeft in ieder geval de steun van de PvdA, GroenLinks, D66, de SP, de ChristenUnie, de SGP en de Partij voor de Dieren, bij elkaar een kleine meerderheid in de Tweede Kamer. VVD’er André Bosman zei dat hij de motie niet zou steunen, omdat er volgens hem wel degelijk actie wordt ondernomen door de Curaçaose regering. Hij verwees naar de discussie over de voorwaarden voor de PdVSA (Petróleos de Venezuela, S.A.) en over het gebruik van gas in plaats van olie. 'Is het gepast om hier in de Tweede Kamer een beeld te schetsen dat we in moeten grijpen? Ik denk dat dat onverstandig is', aldus Bosman.

Hij kreeg van de andere partijen het verwijt, dat de VVD alleen om geld geeft en niet om mensen, maar Bosman benadrukte dat Nederland best bereid is om te helpen, zolang de Curaçaose regering daar om vraagt. 'De Curaçaose Staten zijn nu bezig met de vergunning. Ik vind het jammer dat wij als collega-parlementariërs daar niet meer steun aan verlenen. Nederlandse partijen hebben zusterpartijen op de eilanden. Bijvoorbeeld D66 en Pais. Pais onderneemt allerlei acties, die ik heel verstandig vind.'

Plasterk kreeg vandaag ook verzoeken voor andere vormen van steun. GroenLinks-Tweede Kamerlid Liesbeth van Tongeren vroeg om financiële ondersteuning voor GreenTown. Maar Plasterk vindt dat niet passen in de huidige tijd. 'U vraagt mij om een op zich sympathieke organisatie op Curaçao rechtstreeks te subsidiëren. Dat kon wellicht voor 10-10-‘10, maar past niet meer in de huidige verhoudingen.'

De minister was positief over een vergelijkbare motie van D66, waarin de Nederlandse regering wordt gevraagd om ‘kennis en kunde’ beschikbaar te stellen voor een onderzoek naar alternatieven voor de Isla-raffinaderij, maar stelde wel de voorwaarde dat er een verzoek van de Curaçaose regering is. Dat gold ook voor het verzoek van Van Tongeren om trainingen te verzorgen voor personeel van de Curaçaose milieudienst en het verzoek voor steun aan de overheden van Curaçao, St. Maarten en Aruba bij het toepassen van de afspraken van het klimaatverdrag van Parijs.

SP’er Ronald van Raak benadrukte tot slot, dat het belangrijk is om ook Venezuela en de Verenigde Staten bij de discussie te betrekken. PdVSA zal niet investeren in de raffinaderij zolang dat geen eigendom is maar een ‘huurhuis’, zei hij. De VS zullen echter bezwaar maken tegen de overname van de raffinaderij door Venezuela. Nederland zou daarom moeten zorgen voor een gesprek tussen de autoriteiten van Curaçao, Venezuela en de VS, aldus Van Raak. Die opmerking was echter vooral bedoeld als advies aan Plasterk en kreeg dus niet de vorm van een motie.

52 A-4tjes onbeantwoorde vragen van Statenleden door regering sinds 2010

Parlement stuurt laatste overzicht openstaande vragen van Statenleden aan premier


Het aantal vragen van Statenleden dat nog niet door de regering is beantwoord, blijft hoog. Dit valt op te maken uit het laatste overzicht van openstaande vragen die het parlement naar premier Bernard ‘Ben’ Whiteman (PS) heeft gestuurd. Het overzicht dat betrekking heeft op de periode van 2010 tot nu toe, telt maar liefst 52 A4’tjes. Dit bericht de Amigoe vandaag, 10 februari 2016.
 
Volgens Statenvoorzitter Marcolino ‘Mike’ Franco (Pais) zijn er ministers die vragen van parlementariërs heel snel en consciëntieus beantwoorden en zijn er ministers die direct na de publicatie van de overzichtslijst een bulk vragen beantwoorden.

'Van anderen hoor ik dat de vragen van de parlementariërs bij een afdeling van de betreffende ministeries terechtkomen. Vervolgens wordt er opdracht gegeven om ze te verwerken. Er zijn ministers die de antwoordbrieven eerst willen inzien voordat ze worden verzonden. Dat laatste stukje komt er nooit van', zegt Franco. De ministers hebben volgens hem zelf de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de beantwoording van de brieven worden gemonitord en op tijd de deur uitgaan.

Op de lijst staan veel brieven met vragen van politici die al lang niet meer in de Staten zitting hebben, of die de actieve politiek reeds hebben verlaten. Zoals bijvoorbeeld de voormalige PAR-Statenleden Marilyn Alcalá-Wallé (onder meer een brief over uitbetaling uitzendkrachten), David Dick (screening door veiligheidsdienst VNA), Pedro Atacho (ministers die via hun diensttelefoon loterijnummers zouden kopen), Malvina Cecilia (dienstreis Gerrit Schotte naar Cuba) en oud-partijleider en erelid Emily de Jongh-Elhage (aanwijzing voor de Curaçaose regering).

Voormalig MFK-Statenlid en Dean Rozier (havenbedrijf CPA), maar ook Rudolph Garmers (Petroleumwet) en partijleider Gerrit Schotte komen op de lijst voor. Schotte staat vermeld als zowel aanvrager (investeringen in infrastructuur) als bestuurder (tal van brieven over Veiligheidsdienst VDC) die de vragen gericht moest beantwoorden toen hij premier van Curaçao was van 2010 tot 2012. Ook voormalig premier Ivar Asjes, nu bezig met zijn eigen partij, komt in de lijst voor in twee hoedanigheden, als Statenlid (investeringen in wijken) en als premier (vragen over de begroting voor Onderwijs en Sport).


Ook wijlen PS-partijleider Helmin Wiels maakt zijn opwachting op de lijst. Net zoals voormalig MAN-lijsttrekker en oud-Statenlid Eunice Eisden. Samen met Rozier stuurden de twee in 2011 een brief naar toenmalig premier Schotte om hun bezorgdheid te uiten over de voordracht van nieuwe leden van de Raad van Commissarissen van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten. Volgens deze lijst is er nooit een antwoord op deze brief gekomen.

Maar, ook voormalig én huidig FOL-leider Anthony Godett staat op de lijst met vragen over onder meer de Veiligheidsdienst Curaçao. Ook verschillende ministers, die deze functie kort hebben vervuld, passeren de revue. Zo zijn er vragen gericht aan minister Norman Girigorie en zijn opvolgers op de portefeuille van Bestuur, Planning en Dienstverlening (BPD), Leocadia ‘Lia’ Willems-Martina (vastlopen overheidsapparaat), Carlos Monk (studeren in de regio), Carlos Trinidad (St. Thomas College) tot de huidige minister Etienne van der Horst (Pais) met vragen over een onafhankelijk Hoofdstembureau.

De laatste brief op de lijst is van 14 december 2015 van PAIS-Statenlid Alex Rosaria en is gericht aan de minister van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport (OWCS) Irene Dick (Pais). De brief is een verzoek aan de regering om stil te staan bij de 100e geboortedag van de Curaçaose WOII-oorlogsheld in Nederland George Maduro.

Marcha di Despedida luidt afscheid van carnaval op Curaçao op bruisende wijze in

Optocht rechtstreeks door diverse radio- en tvzenders uitgezonden


Curaçao nam gisteren afscheid van het carnaval met de bruisende Marcha di Despedida. Het plezier spatte zowel bij de toeschouwers langs de route als bij de deelnemers ervan af. De lichtjes die in de kleurrijke kostuums en in de praalwagens waren verwerkt, zorgden voor een indrukwekkend effect, aldus de Amigoe vandaag, woensdag 10 februari 2016.

Bij de Flow-stand, pal voor het Roosevelt Center, maakte Joey Stevens van One Caribbean Television opnames van de parade. De weerman met zijn altijd aanwezige nep-papegaai Bob trok net zoveel bekijks als de voorbijtrekkende stoet. Verschillende mensen stopten even om een foto van de tv-meteoroloog te nemen. Verschillende radio- en tv-stations langs de route konden met een internetverbinding van telecombedrijf Flow live verslag doen van de parade. Normaal pakt het bedrijf zelf ook groots uit met een open bar, hapjes, dj en een verhoogd platform. Dit jaar deed Flow het iets rustiger aan. Marketingconsultant Lina Nijman verwacht echter volgend jaar weer alles uit de kast te halen.

De afgeslankte stand had geen invloed op de carnavalspret. Ria, die zeventien jaar geleden Suriname voor Curaçao verruilde, staat met familie, kinderen en vrienden langs de route. 'Carnaval is leuk en ik doe gezellig met het feestje mee. Al ben ik niet aan het carnavalsfeest gehecht.'

Ook Ingla staat met haar partner foto’s te nemen van al de pracht die voorbij komt. Het tweetal is hier op vakantie. 'Ik heb mijn vakantie eigenlijk niet speciaal voor het carnaval geboekt. Pas nadat ik de tickets had geboekt hoorde ik dat mijn vakantie in het carnavalsseizoen viel.' Het is de eerste keer dat ze het Curaçaose carnaval meemaakt. 'Ik vind het spijtig dat ik niet de hele periode heb meegemaakt. We zijn zondag aangekomen, daarom hebben we slechts het afscheid van de kinderparade en de Marcha di Despedida dus, gezien.'

Ze heeft de smaak van het carnaval te pakken gekregen. 'De kleuren, de kostuums en de gezelligheid geven me een gevoel van eenheid. Ik zal in de toekomst wel vaker het carnaval willen bijwonen. Vooral het Braziliaanse carnaval wil ik beleven. Dat is nog groter dan hier', vertelt Ingla.

Doekhie (NDP) hekelt uitdelen on- en minvermogenkaarten in Nickerie op grond van politieke kleur

Politicus wil herregistratie sociale bijstand ook in Nickerie


Assembleelid Rachied Doekhie (NDP) hekelt het feit, dat al jaren in Nickerie on- en minvermogenkaarten worden uitgedeeld op basis van politieke kleur. Doekhie is er voorstander van dat herregistratie van sociale bijstand ook in Nickerie in plaats van alleen in Paramaribo wordt uitgevoerd. Maar, dat hoeft volgens hem niet als de oude situatie niet verandert, zo bericht het Dagblad Suriname vandaag, woensdag 10 februari 2016.

'Ik ben er wel voorstander van dat mensen wat geld uitgeven en een dag verliezen om naar Paramaribo te komen en het juiste antwoord en hulp krijgen. Wij hebben de mensen daar het voordeel van de twijfel gegeven. Maar, na zo'n lange periode, wanneer mensen daar met rolstoelen komen en het personeel vindt dat de hulpbehoevende een andere politieke kleur heeft, worden deze mensen dan onheus behandeld.'

Doekhie is blij dat Sociale Zakenminister Joan Dogojo voornemens is een oplossing in deze kwestie te brengen door een capabele, non-politieke persoon, als leidinggevende daar te plaatsen. Volgens Doekhie moet men begrijpen welke ‘mensen’ jaren het ministerie hebben geleid. Hoewel al deze mensen ook tot Surinamers moeten worden gerekend, vindt de politicus dat het systeem van names and faces voorgoed tot het verleden moet gaan behoren, zodat de arme mensen geholpen kunnen worden.

Volgens Dogojo zijn er 117.000 mensen in het bestand voor financiële bijstand. Van deze groep zijn echter slechts 2.000 verwerkt. De bewindsvrouwe gaf aan, dat zij in de planning zeker rekening zal houden met het overhevelen van de herregistratie naar de districten. Zij benadrukte, dat in de opkomende periode verschillende wijkkantoren aan een evaluatie zullen worden onderworpen.

'Wij hebben in de afgelopen periode verschillende districten bezocht en de omstandigheden waarin de wijkkantoren zich bevinden zijn geen goede omstandigheden. Wij kondigen de heroriëntatie en behuizing van de wijkkantoren aan', aldus de minister.

Directeur NV Grassalco zou maandelijks, 15 maanden in een jaar, Srd 39.000 verdienen

Stukken van vicepresident Adhin tonen echter een salaris van Srd 21.960 (tot 2013)

 
Sergio Akiemboto, president-directeur van het Staatsmijnbouwbedrijf NV Grassalco, blijkt veel meer te verdienen dan onlangs door vicepresident Ashwin Adhin aan De Nationale Assemblee (DNA) kenbaar is gemaakt. De Grassalco-directeur zou volgens welingelichte bronnen, zo schrijft het Dagblad Suriname vandaag, woensdag 10 februari 2016, sedert 2015 een maandsalaris van Srd 39.000 hebben. Akiemboto zou 15 maanden per jaar aanspraak maken op dit bedrag. 

Uit de stukken van de vicepresident blijkt, dat het aangegeven salaris van Srd 21.960 tot 2013 heeft gegolden. Toen zou hij 16 maanden per kalenderjaar aanspraak hebben gemaakt op dat bedrag. Volgens de stukken van Adhin, waarop het Dagblad Suriname schrijft de hand heeft weten te leggen, maakt Akiemboto aanspraak op twee maanden vakantiegeld, eveneens twee maanden gratificatie, 15% representatietoelage van het brutosalaris, kinderbijslag voor maximaal vier kinderen (Srd 50 per kind), een dienstvoertuig en eerste klasse medische behandeling.

Het VHP-Assembleelid Asiskumar Gajadien met deze informatie geconfronteerd, zegt in een reactie,  dat hij zelf nog niet alle stukken heeft kunnen doornemen. Wat hij wel kan zeggen is, dat een heleboel van de ingediende stukken niet ge-update zijn aan de huidige tijd. Het wachten volgens hem is op de regering om up-to-date informatie in te dienen. Pas dan kan zijn fractie goede analyses maken. Wat het salaris van Akiemboto betreft, heeft hij tijdens de openbare vergadering van vorige week donderdag gehoord dat die Srd 21.960 zou verdienen. 'Dit is in ieder geval niet de informatie die wij hebben opgevraagd', aldus Gajadien.

Volgens de out-of-date stukken van de vicepresident verdient een adviseur van het bedrijf een salaris van Srd 21.780, uitgaande van een bedrag van 5.500 Amerikaanse dollar dat uitbetaald dient te worden volgens de geldende dagkoers van de Centrale Bank van Suriname (CBvS). De adviseur heeft recht op een maand gratificatie en een maand vakantiegeld, 15% representatietoelage, kinderbijslag voor maximaal vier kinderen (Srd 50 per kind), dienstvoertuig, eerste klasse medische behandeling en USD 500 voor vervoerstoelage.

Naast de brutosalarissen hebben alle managers van het bedrijf ook speciale privileges. Manager Legal & Corporate Affairs toucheert maandelijks Srd 10.319.75, manager Financial Affairs Srd 16.560.07, manager Commercial Affairs Srd 6.769, manager Operations Srd 11.800, manager General Affairs Srd 11.403,21, Quality Assurance manager Srd 8.950, Human Resource manager Srd 6.000 en ICT-manager Srd 9.100. Verder verdienen de head Finance Srd 10.318, head Security Srd 5.350, superintendent Operational Excellence Srd 10.500 en de lead Geologist Srd 6.500. Allemaal maken aanspraak op 5%, 10% of 15% representatietoelage van het brutosalaris, kinderbijslag voor maximaal vier kinderen (Srd 50 tot Srd 100 per kind), tweede klasse medische voorzieningen en Srd 500 voor vervoerstoelage. Volgens de bron zouden een aantal van de kopstukken inmiddels ook veel meer verdienen, dan initieel is aangegeven.

Mensen met een beperking blijven aandachtsgroep van de regering

Minister van Arbeid spreekt met voorzitter stichting Wan Okasi over pijnpunten

Moestadja trekt zich het lot van mensen met een beperking aan


Uit een recent radioprogramma van de stichting Wan Okasi kon opgemaakt worden, dat personen met een beperking zicht in steek gelaten voelen door de overheid. Dit was aanleiding voor minister Soewarto Moestadja van Arbeid om zich vandaag persoonlijk te laten informeren door de voorzitter van de stichting, Aniel Koendjibihari, waarmee hij een jarenlange vriendschapsband heeft, zo bericht het ministerie vandaag, 10 februari 2016, in een persbericht.

Wan Okasi komt op voor de belangen van de groep van mensen die met een beperking leven. Zelf leeft Koendjibihari met een visuele beperking. Uit het gesprek is gebleken, dat mensen met een beperking extra aandacht behoeven van de overheid. Een groot deel van de groep is slechts aangewezen op de financiële ondersteuning van de overheid die bijlange na niet voldoende is om in de kosten van levensonderhoud te voorzien. Daarom vindt de groep dat haar financiële bijstand op tijd uitbetaald dient te worden.

De personen met een beperking zijn ook niet te spreken over de incorrecte bejegening die ze krijgen bij overheidskantoren waar ze terecht moeten zijn voor hun steun. Zo moeten ze urenlang in weer en wind staan bij overheidskantoren voor hun bijstand.

Sinds de uitvoering van de Nationale Basiszorgverzekering is de groep slechter af dan toen men houder was van een dokterskaart van Sociale Zaken. Nu moeten ze betalen voor bepaalde medicijnen en specifieke zorg. Omdat ze er in koopkracht op achteruit zijn gaan, hebben ze graag dat hun financiële ondersteuning van Srd 325 opgetrokken wordt naar ten minste het niveau van de AOV, namelijk Srd 525.

Een bron van ergernis is ook het ontberen van adequaat zorgvervoer vanwege de overheid, hierdoor raken ze in velerlei opzicht geïsoleerd. Moestadja, die zich het lot aantrekt van deze groep, zal bij zowel zijn collega van Sociale Zaken als de viceresident aandacht voor hen vragen. De bewindsman is de eerste vervanger van de minister van Sociale Zaken en lid van de regeringsonderraad Sociaal Vangnet.

Ministerie van Sport- en Jeugdzaken intensiveert samenwerking met ambassade Venezuela

Doel samenwerking is verder verdieping integratie Suriname en Venezuela


Venezuela zegt steun toe bij ontwikkeling wielersport in Suriname


Het ministerie van Sport- en Jeugdzaken en de Venezolaanse ambassade in Paramaribo hebben afspraken gemaakt over intensiveren van de samenwerking. Minister Faizal Abdoelgafoer vroeg ambassadeur Olga Diaz Martinez om mogelijkheden te bekijken om Spaanse conversatie cursussen te geven aan jongeren van het Jeugdinstituut. Er is ook steun toegezegd voor ontwikkelen van de wielersport, zo bericht het ministerie vandaag, woensdag 10 februari 2016, in een persbericht.


De samenwerking heeft als doel om de integratie tussen Suriname en Venezuela verder uit te diepen. De minister gaf in een korte uiteenzetting de ambassadeur een beeld over het vernieuwde beleid welke hij uitvoert. Abdoelgafoer deed de ambassadeur het voorstel om op het gebied van sport- en jeugdontwikkeling gebruik te maken van wederzijdse expertise.

Abdoelgafoer gaf aan dat jongeren van het Jeugdinstituut vaker naar bijeenkomsten gaan binnen Zuid-Amerika en dat de taal vaak een barrière vormt voor samenwerking. Daarom ziet hij de mogelijkheden voor cursussen tegemoet.

Ambassadeur Martinez verzekerde de minister haar volle medewerking te verlenen, zodat zijn wensen kunnen worden ingewilligd. Daarnaast attendeerde zij Abdoelgafoer erop, dat het ministerie nog steeds kosteloos gebruik kan maken van de faciliteiten van Centro Andres Bello. Ook wil de ambassadeur de mogelijkheid bekijken om twee of drie wielercoaches ter beschikking te stellen om de wielersport in Suriname naar een hoger niveau te tillen.

In maart zal de ambassade een sporttoernooi organiseren waarbij het overlijden van de Venezolaanse ex-president Hugo Chavez wordt herdacht. De ambassadeur vindt dat door sport, broederschap tussen de landen tot uiting komt en dat is voor haar heel belangrijk. Martinez vroeg de bewindsman logistiek en technisch kader ter beschikking te stellen voor de wedstrijden. Zij kreeg meteen de volledige medewerking.

Twee mannen vervoeren twee gestolen koeien in bestelbus

Verdachten werden bij Monkshoop in het district Saramacca aangehouden


In de nacht van afgelopen vrijdag op zaterdag heeft de politie van Saramacca twee verdachten in een bestelbus ter hoogte van Monkshoop staande gehouden, nadat zij bij het zien van de agenten hun wagen meteen omkeerden en terugreden richting Paramaribo. Dit meldt het Dagblad Suriname vandaag, woensdag 10 februari 2016.

Het gedrag van de bestuurder kwam dan ook verdacht over bij de politie, die meteen besloot om de achtervolging in te zetten. De verdachten werden gestopt en na onderzoek bleken zij twee gestolen koeien in de bestelbus te vervoeren.

De twee verdachten, de 33-jarige D.V. en de 26-jarige S.K, zijn in verzekering gesteld. De koeien zijn inmiddels terug bij hun eigenaar.

'We zijn Moe' vindt dat regering zwaar leunt op propaganda via eigen staatsmedia

'Limburg is het gevaarlijkste instrument van Bouterse'


Tijdens een gedachtewisseling tussen de protestbordenactiegroep ‘We zijn Moe’ en het Platform Seti Sranan werd de propagandamethode van de Nationale Democratische Partij (NDP), die de bevolking bepaalde opvattingen opdringt, onder de loep genomen. Curtis Hofwijks van ‘We zijn Moe’ is de mening toegedaan, dat de regering zwaar steunt op propaganda via de media, zo bericht het Dagblad Suriname vandaag, woensdag 10 februari 2016.

Verschillende staatsmedia en andere kanalen worden brutaal, onbeschaamd, onverbloemd, zonder blikken of blozen misbruikt om alles wat fout is goed te praten. Niets wordt volgens hem nagelaten om het volk onjuist te informeren, te indoctrineren en een ieder, die niet in het straatje van de NDP loopt, met de grond gelijk te maken.

‘De persoon Limburg (Clifton Limburg, presentator van het SRS-programma Bakana Tori en perschef van het Kabinet van de President en presentator van het staatsvoorlichtingsprogramma InfoAct) is het gevaarlijkste instrument van de regering. Alle media die onder beheer van de staat vallen, zijn misbruikt. InfoAct en andere overheidsprogramma’s worden niet gebruikt om de samenleving te informeren over wat er reilt en zeilt. Het is een propagandamachine. De bevolking is op staatskosten gehersenspoeld, ik voel mij gepakt, ik heb ook voor ze gestemd, maar ik heb niet gekozen voor wat zich nu afspeelt en met mij zijn velen teleurgesteld. Het volk voelt zich gepakt.’ 

Hofwijks is ingenomen met de reacties en de solidariteitsverklaringen, die vooral via sociale media worden bekendgemaakt. Het is voor de actievoerder moeilijk om de vertaalslag te maken van digitale ondersteuning naar fysieke ondersteuning. De categorie burgers in de leeftijdsklasse van 18-34 jaar toont zich via de sociale media met 60% het meest geïnteresseerd in de acties van ‘We zijn Moe’. Deze groep ‘liked’ en ‘shared’ berichten en dergelijke en levert commentaar.

Maar, als gekeken wordt naar de fysieke aanwezigheid tijdens bijeenkomsten van de actiegroep, blijkt dat het vooral oudere burgers zijn, die het wanbeleid van het militaire regiem vanaf het begin hebben meegemaakt, die hun gezicht laten zien en mee protesteren.

Oud-korpschef Tjin Liep Shie weerspreekt anonieme beschuldigingen aan adres opvolgster Daniel

'Krachten in het korps trachten te voorkomen dat Daniel vrijdag wordt beëdigd als korpschef'


Voormalig korpschef Humprey Tjin Liep Shie weerspreekt anonieme aantijgingen tegen hoofdcommissaris Agnes Daniel, als zou zij in 2015 hebben voorkomen dat onderzoek werd gedaan naar een vermeende drugsdropping in het district Brokopondo. 'Ik was toen korpschef van politie en zo'n handeling zou onmogelijk ongemerkt aan mij voorbij kunnen zijn gegaan', zegt de voormalig politiechef vandaag, woensdag 10 februari 2016, in de Ware Tijd. 

Volgens hem is het duidelijk, dat er krachten in het korps aanwezig zijn die trachten te voorkomen dat Daniel vrijdag wordt beëdigd als korpschef van politie.

Ook nu is er informatie in de gemeenschap gebracht van nog een vermeende drugsdropping, ook al in 2015, maar dan in het district Commewijne. In dat geval zou de eenheidscommandant de opdracht van Daniel om terug te keren naast zich hebben neergelegd. Maar, de eenheid kwam toch te laat aan op de locatie en trof slechts sporen van de drugsdrop aan.

Wat betreft de drugsdropping in Brokopondo, zegt minister Jennifer van Dijk-Silos van Justitie en Politie, dat gebleken is dat er geen actie was ingezet vanuit de verantwoordelijke instanties om een team af te vaardigen naar het gebied in Brokopondo waar sprake zou zijn van een drugsdropping. 'Er is dus geen sprake geweest van terugroepen van een team door Daniel', aldus Van Dijk-Silos.

In de nieuwe aantijgingen, die ook dit keer schriftelijk kenbaar zijn gemaakt aan president Desi Bouterse en de minister van Justitie en Politie, zijn vier zware aantijgingen tegen Daniel genoemd.
Zo wordt haar verweten in het geval van haar dochter, die onlangs zonder rijbewijs een aanrijding heeft veroorzaakt, te zijn tekortgeschoten, omdat het niet de eerste keer zou zijn geweest, dat haar dochter het dienstvoertuig heeft bestuurd zonder een rijbewijs. Die zaak is nog in onderzoek. Naast de twee gevallen van een vermeende drugsdropping, wordt Daniel ook onbehoorlijk gedrag verweten vanwege een liefdesrelatie die ze zou hebben gehad met een gehuwde politieman die lager in rang was. Deze kwestie zou in de doofpot zijn gestopt.

De klokkenluiders doen naar aanleiding van deze gevallen een beroep op de president om de beëdiging van Daniel 'on hold' te zetten en onderzoek te doen.

Tjin Liep Sjie vindt de melding van het laatst genoemde geval beneden alle niveau. Volgens hem zou zich inderdaad iets dergelijks hebben voorgedaan, maar gaat het om een geval van langer dan zes of zeven jaar geleden en zijn afgehandeld door toenmalig korpschef Delano Braam.

Daniel heeft eerder aangegeven niet te zullen reageren op dit soort anonieme beschuldigingen.

MAS verstrekt niet wettelijk verplicht vaarbewijs 'veilig varen' aan eigenaren plezierboten

'Er is geen beperking om een vaartuig te besturen'


Stanley Gerdijk van de Maritieme Autoriteit Suriname (MAS) zegt vandaag, 10 februari 2016, in het Dagblad Suriname, dat er 'geen beperking om vaartuigen te besturen' is. Sinds december 2015 worden vaarbewijzen, genaamd ‘veilig varen’, door de MAS uitgegeven. Maar, dit is niet wettelijk verplicht.

‘De bestuurder van een vaartuig moet zich wel houden aan de voorgeschreven regels. Er is geen verbod om in de avond te varen. De boot moet wel voorzien zijn van de juiste verlichting en het moet voldoen aan het aanvaringsreglement (BAR). Daarin staan alle voorwaarden duidelijk aangegeven. De MAS is de instantie bij uitstek, die de controle uitvoert op het water. Natuurlijk kunnen wij niet overval tegelijk aanwezig zijn’, zegt Gerdijk.

Het beslaat volgens hem een groot gebied waar controle uitgevoerd moet worden. ‘Iedereen is uiteindelijk wel verantwoordelijk voor zijn eigen veiligheid, net zoals dit geldt in het verkeer. Als je alles wat in het aanvaringsreglement staat op de juiste wijze nakomt, volgen er geen sancties en is er doorgaans ook geen schade’, aldus Gerdijk.

Een plezierboot was zondagavond betrokken bij een ongeluk nabij de zandbank te Paranam. In het vaartuig waren zeven personen aanwezig, die na het voorval opgenomen moesten worden in het ziekenhuis. De bestuurder en eigenaar van de boot is een 36-jarige man. Gerdijk zegt dat het onderzoek in deze zaak nog loopt

Op 10 januari 2016 sloeg een boot om op de Marowijnerivier, waarbij twee personen om het leven zijn gekomen.

De kleine veerbootbestuurders, die passagiers vervoeren, hebben volgens Gerdijk wel een cursus gevolgd en hebben een certificaat gehad.

Gegadigden kunnen zich momenteel nog melden bij de MAS voor een vaarbevoegdheid onder de naam ‘het vaarbewijs veilig varen’. Het ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme geeft de vergunningen uit aan de boothouders. De kleine veerboten worden overigens gekeurd door de MAS.

Abdoel (NDP): 'Waarom worden sociale woningen niet toegewezen?'

'Aanvraagprocedure moet onder vergrootglas worden geplaatst'


Het NDP-Assembleelid Amzad Abdoel hekelt het feit, dat burgers al jaren geleden een aanvraag voor een woning via het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (Welzijn) hebben gedaan en deze niet krijgen. Dit, terwijl anderen op een volgens hem heel vreemde manier binnen twee maanden wel een toewijzing kunnen krijgen, zo bericht het Dagblad Suriname vandaag, woensdag 10 februari 2016.

Abdoel zei gisteren, tijdens de tweede ronde van de begrotingsbehandeling in De Nationale Assemblee (DNA), dat het om aanvragen gaat, waarvoor zelfs de banken al goedkeuring hebben gegeven. Ondanks dit alles komt de toewijzing volgens hem maar niet.

'Minister, wat is de procedure van aanvraag en de reden waarom de huizen niet worden toegewezen?', vroeg hij minister Joan Dogojo. Volgens de NDP’er moet de procedure van aanvraag onder een vergrootglas worden geplaatst.

De bewindsvrouwe antwoordde, dat zij deze kwestie meeneemt en verder met de relevante betrokkenen gaat bespreken.

'Ik koos voor een schikking waarbij de scalians voor twee jaren mogen dredgen in de Sarakreek'

Minister Dodson: 'De president heeft zich op geen enkele wijze bemoeid met deze kwestie'


Minister Regilio Dodson van Natuurlijke Hulpbronnen (NH) is dinsdag in De Nationale Assemblee uitgebreid ingegaan op de kwestie van de scalians die van het stuwmeer naar de Sarakreek zijn verhuisd. Met instemming van de drie omliggende dorpen mogen de ondernemers nu in de 50 kilometer lange Sarakreek dredgen ofwel naar goud zoeken. De lokale bevolking en district Brokopondo hebben ook profijt van deze activiteit,zo schrijft Starnieuws vandaag, woensdag 10 februari 2016.

De goudpontons waren onder justitieel beslag. Waarnemend procureur-generaal (pg) Roy Baidjnath Panday heeft een onderzoek ingesteld naar het optreden op het stuwmeer. Vastgesteld werd, dat de ondernemers zich schuldig hadden gemaakt aan een economisch delict daar ze geen vergunning hadden om te dregden in het stuwmeer. Op basis van de resultaten van het onderzoek werd de eigenaren een boete opgelegd tot ongeveer Srd 2 miljoen per boot. De ondernemers konden documenten tonen waaruit bleek, dat zij wel degelijk gedoogd werden en zelfs actieve communicatie onderhielden met exponenten van het ministerie van NH en met medeweten van de vorige minister, Jim Hok, zei Dodson.

Het Openbaar Ministerie besloot toen de zaak weer te openen en deed onderzoek op basis van de feiten die gepresenteerd werden. 'Op basis van dit onderzoek kwam de pg tot de conclusie, dat de scalianeigenaren inderdaad met de officiële instanties, dan wel haar werkarmen, in conclaaf waren en instructies kregen. Hieruit bleek dat er wel een bepaalde verwachting gewekt was bij de eigenaren en dat ze in feite niet met een economisch delict bezig waren, maar jarenlang gedoogd werden. Met name was er keihard bewijs dat de scalians toestemming zouden krijgen om in de Sarakreek te mogen dregden', sprak de minister.

Er waren twee keuzes om de zaak af te handelen, zei de minister. De eerste was om de pontons te ontmantelen en de eigenaren een schadevergoeding te betalen voor hun investeringen. Deze optie zou de Staat enkele miljoenen Amerikaanse dollar kosten. De tweede optie was om een schikking te treffen.

'Ik koos voor een schikking waarbij de scalians voor twee jaren mogen dredgen in de Sarakreek, zoals ze oorspronkelijk beloofd was. Maar, er zijn strenge voorwaarden hieraan verbonden. Er is ook expliciet afgesproken dat ze niet in de buurt van de drie dorpen bij de monding van de Sarakreek en het stuwmeer mogen dredgen.'

Dodson deelde verder mee, dat kreken zijn afgedamd door de lokale bevolking. De scalianeigenaren zullen helpen op verzoek en onder toezicht hoe deze opgeworpen dammen, waar naar goud werd gezocht, door te steken. Samen met districtscommissaris (dc) Yvonne Pinas van Brokopondo en minister Edgar Dikan van Regionale Ontwikkeling, wordt een serie krutu's belegd om de gemeenschap te informeren over de plannen. De drie dorpen mogen toeleverancier zijn van onder andere landbouwproducten en eieren. Daarnaast moeten de dorpen gezamenlijk een ontwikkelingsfonds oprichten waarin ook de dc, NH en Regionale Ontwikkeling, vertegenwoordigd zijn. Er is afgesproken, dat maandelijks de pontoneigenaren Srd 120.000 bijdragen, waarbij Srd 80.000 naar het ontwikkelingsfonds gaat en Srd 40.000 naar het districtsfonds. Verder zijn er ook kleinmijnbouwrechten van 200 HA verleend in de voormalige Orion concessie op land waardoor zes lokale goudzoekers die nu een officiële status hebben, volgens de aangepaste concessievoorwaarden kunnen ondernemen.

'Een insinuatie die ik naar het rijk der fabelen wil verwijzen is, de aantijging dat ik door hoger hand en met name de president van de republiek Suriname of wie dan ook, ben teruggefloten of op het matje geroepen ben om de schikking met de scalianeigenaren te treffen. Dat is pertinent onjuist. De president heeft zich op geen enkele wijze bemoeid met deze kwestie. Er was geen enkele bemoeienis of beïnvloeding van zijn kant. Niet naar mij als minister noch naar de justitiële autoriteiten.'

Dodson zei dat de president wel blij is, dat een minister de durf getoond heeft om deze zaak voor eens en voor altijd op te lossen, zodanig dat de plaatselijke bevolking er beter van wordt en dat ze ook betrokken wordt bij de exploitatie van rijkdommen in haar directe omgeving. 'Sinds het bestaan van onze jonge natie was dit slechts een voornemen geweest, maar nooit eerder gerealiseerd', zei Dodson.

Wat NDP-fractieleider André Misiekaba betreft is deze kwestie voor hem afgesloten. Hij adviseerde de bewindsman om niet meer in te gaan op vragen over de scalians, want er is volledige openheid gegeven.

Complimenten van Assembleeleden voor HI-bewindsvrouwe voor aanpak benzineprijs

NDP'er Finisie: 'Alle brandstofprijzen aan de pomp in Brokopondo zijn hetzelfde, dit is ongekend'
 

Minister Sieglien Burleson van Handel en Industrie (HI) heeft gisteren van diverse Assembleeleden complimenten gekregen voor haar aanpak van de brandstofprijzen. 

Ik ben geboren op 24 maart 1958. Voor het eerst in mijn leven heb ik gezien, dat een product dezelfde prijs heeft in zowel Paramaribo als in het district. Ik heb in het weekend door het hele district gereden en ik heb alle pompen bezocht', sprak het NDP-Assembleelid Frederik Finisie. Hij heeft geconstateerd, dat alle prijzen in Brokopondo overal dezelfde zijn. Dit is ongekend, zei het Assembleelid.

De bewindsvrouwe deelde mee, dat de brandstofprijzen die vastgesteld worden, landelijk dienen te worden gehanteerd. Zij zei, dat de oliemaatschappijen gegarandeerd hebben dat de prijzen tot Atjoni dezelfde moeten zijn. Dit is ook gebleken. De pompprijzen verschilden eerder ongeveer 60 tot 70 cent per liter met Paramaribo, zo bericht Starnieuws vandaag, woensdag 10 februari 2016.

HI heeft in voorbereiding om samen met andere ministeries de brandstofvoorziening over water naar het binnenland verder te coördineren. Dit om te voorkomen dat er een prijsspiraaleffect optreedt voor niet alleen brandstof, maar alle geleverde goederen en diensten.

Minister Burleson deelde mee, dat alle pompen in Brokopondo gecontroleerd zijn door de Economische Controledienst (ECD). Er wordt gewerkt aan de kwaliteitscontrole via laboratoriumtesten. De bewindsvrouw liet verder weten, dat gebleken is dat niet overal de geboden kwaliteit gasoline en diesel de toets doorstaat. Dit kan schade veroorzaken aan voertuigen en machines.

Ook winkeliers en alle leveranciers van goederen en diensten moeten erop bedacht zijn, dat zij elk moment hun factuur moeten kunnen overleggen om de door hen gehanteerde prijs te rechtvaardigen, deelde de minister mee. Dit geldt voor alle sectoren op de interne markt. Koerswijzigingen kunnen slechts op de dollarcomponent van een prijs worden toegepast, en gelden niet zonder meer voor het geheel. Ook moeten de prijzen op goederen en diensten voor het publiek waarneembaar zijn aangebracht in Srd.

Oud-directeur Girobank op Curaçao, Garcia, sleept in rechtszaak tegen hem ook ex-RvC mee

Garcia verdacht van 'gefabriceerde leningen'


Voormalig Girobankdirecteur Eric Garcia sleept in de rechtszaak die tegen hem en de oud-financieel directeur is aangespannen ook de toenmalig commissarissen van de bank alsmede de huisaccountant mee. Dat blijkt uit documenten in bezit van de redactie van het Antilliaans Dagblad, zo bericht dit dagblad vandaag, woensdag 10 februari 2016. 

Garcia was tot het inwerking treden van de noodregeling medio december 2013 chief executive officer (ceo) en daarmee eindverantwoordelijk bij Giro. Even nog bleef hij aan in het bestuur, toen de Centrale Bank CBCS ingreep, maar daarna volgde ontslag. Half 2015 werd aangifte gedaan bij het Openbaar Ministerie onder andere van ‘gefabriceerde leningen’. Daar was de (huidige) Girobank-top op grond van onderzoek en rapportages achter gekomen. Deze waren opgesteld door Forensic Services Caribbean en Aligned Management.

Girobank was naast de aangifte bij Justitie zelf ook een rechtsprocedure begonnen tegen de ex-directieleden Garcia en Stephen Capella. Garcia, die advocaat Ornelio ‘Kid’ Martina in de arm heeft genomen, wenst de commissarissen van toen en het accountantskantoor dat gedurende betreffende jaren de jaarrekeningen van Girobank hebben goedgekeurd ‘in vrijwaring op te roepen’, zo blijkt uit de stukken.

Het komt erop neer, dat Garcia hiermee, in geval hij wordt veroordeeld, tegelijkertijd wil kunnen beschikken over een te executeren vonnis waarin een zestal commissarissen en de accountant worden veroordeeld om aan Garcia te betalen al hetgeen waartoe hij zou moeten voldoen aan Girobank. Het gaat om de commissarissen Anthony Cijntje, Willem van Bokhorst, Philip Martis, Dieudonné van der Veen (allen wonende op Curaçao) en David Hu en Martin Silver (in New York, Verenigde Staten) plus Ernst & Young Accountants.

De transacties en ‘gefabriceerde leningen’ waar de aangifte betrekking op heeft, vonden naar het zich laat aanzien begin 2013 plaats; ongeveer in de periode maart tot mei 2013.

De Raad van Commissarissen bestond naast de genoemde leden ook uit Ivan de Windt, die in maart 2013 na twee jaar de functie van commissaris te hebben bekleed aftrad. Hij is niet in vrijwaring opgeroepen door Garcia. De ex-ceo stelt dat indien het door Giro gestelde ‘onverhoopt tot een veroordeling leidt - quod non - dat alle commissarissen die eveneens hun taak niet hebben vervuld (hoofdelijk) aansprakelijk moeten worden gesteld’ vanwege ‘het tekortschieten in hun toezichthoudende taak en vanwege het feit dat zij alsdan nalatig waren geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen daarvan af te wenden’.

Curaçaose arbeiderspartij FOL wil snel handelen regering na bezoek aan Stenen Koraal

Anthony Godett vindt situatie 'schandalig' en stelt lijst met actiepunten op voor regering


Op uitnodiging van de bewoners van de wijk heeft Anthony Godett van Frente Obrero Libertad (FOL) maandag met eigen ogen de situatie in Stenen Koraal aanschouwd. De bewoners hebben het gevoel dat zij geen aandacht krijgen van overheidsinstanties, zo schrijft vandaag, woensdag 10 februari 2016, het Antilliaans Dagblad.


Zo klagen zij over een illegale landfill op de Diamantweg, is de dam aan onderhoud toe en zitten de straten vol gaten. Een andere klacht is dat er veel land braak ligt, land dat voor landbouw kan worden gebruikt.


Godett noemde de situatie schandalig en stelde meteen een lijst van actiepunten op. Zo moet de landfill worden verwijderd, de dam gerepareerd en de terreinen door Domeinbeheer kosteloos aan mensen op de wachtlijst voor landbouwgrond worden uitgegeven. Ook moet sportstichting FFDK geld vrijmaken om het sportveld op te knappen. Verder moeten de werkeloosheid en de beloofde aanpassingen in de infrastructuur worden aangepakt.

FOL vraagt de regering met klem om in 2016 actie te ondernemen in Stenen Koraal.

'Met dezelfde snelheid waarmee we schoonmaken worden nieuwe broedplaatsen gecreëerd'

Premier Whiteman: 'Het is nog niet gelukt om Aedes aegypti-muskiet van eiland te verstoten'

'Het heeft te maken met onze levensstijl'


Het is Curaçao vooralsnog niet gelukt de Aedes aegypti-mug van het eiland te verstoten, stelt premier Ben Whiteman (PS). 'Met dezelfde snelheid waarmee we schoonmaken worden nieuwe broedplaatsen gecreëerd', aldus Whiteman in het radioprogramma ‘Wat een Week!’ afgelopen zaterdag op Paradise FM, zo bericht het Antilliaans Dagblad woensdag 10 februari 2016.

Volgens de premier heeft het te maken met onze levensstijl. 'Na de chikungunya-rel zijn we een campagne gestart die een jaar heeft geduurd. Die liep in oktober af waarna we de actie meteen verlengd hebben. Het is een tweesporenbeleid. Aan de ene kant het opsporen van broedplaatsen en aan de andere kant het schoonmaken van erven en de omgeving, gezamenlijk met de bewoners. Met de hoop dat de bevolking er lering uit trekt', aldus de premier in reactie op de verspreiding van het nieuwe virus zika.

'Ik vind dat zika overtild is, wereldwijd. Maar van de andere kant zeg ik: we moeten voorzichtig zijn met uitspraken. Kijk maar naar chikungunya. Als je de literatuur bestudeert, is het geen levensbedreigende ziekte, met uitzondering van een aantal gevallen. Als je naar de realiteit kijkt, dan heeft chikungunya zeker in onze regio een veel grotere impact gehad dan gedacht. Er zijn mensen die nog steeds last van chikungunya hebben.'

Whiteman vindt dat we daarom voorzichtig moeten zijn met uitlatingen over zika. 'Als je zika vergelijkt met chikungunya is het zikavirus veel lichter en gaat sneller voorbij. Maar de reactie van het immuunsysteem kan verschillen van mens tot mens en van regio tot regio. De snelheid waarmee de ziekte zich verspreidt, heeft ermee te maken dat deze regio niet eerder met het zikavirus te maken heeft gehad. Daardoor heeft het virus bijna vrij spel.'

Vooralsnog kent Curaçao vier gevallen van virusbesmetting. Toch denkt de premier dat dit slechts een kwestie van tijd is, zegt hij in het radioprogramma. 'Je weet dat personenverkeer zo dynamisch is en zo geglobaliseerd en dat is nu precies het probleem met deze ziekte. Deze Aedes-mug brengt de ziekte over. Iemand kan gestoken zijn door de Aedes-mug en besmet raken, terwijl hij zich eerst nog prima voelt. Hij stapt in het vliegtuig en brengt daarmee de ziekte naar het andere land, waar de Aedes-mug deze persoon steekt en zo het virus verspreidt.'

Duikscholen op Curaçao: 'Snorkelen is niet gevaarlijk’

Maar, geen verklaring voor dodelijke snorkelongelukken afgelopen periode


Ondanks de verschillende snorkelaars die de afgelopen periode zijn verdronken is snorkelen niet gevaarlijk. Dat stellen verschillende duikscholen op het eiland, aldus het Antilliaans Dagblad vandaag, woensdag 10 februari 2016. Maar, een verklaring voor de snorkelongelukken blijft desondanks uit. 

Het meest recente fatale ongeval vond zondagmiddag plaats. Toen kwam de 67-jarige toerist Nicola de Cesare om het leven. De Italiaanse Canadees ging alleen snorkelen toen het mis ging. Een andere toerist zag de man drijven en sloeg alarm. Ook eind vorige maand kwam er een toerist om het leven. Toen ging het om de 68-jarige Jantine Reina Moens die samen met haar man was gaan snorkelen maar daarbij onder water verdween en niet meer boven kwam. Eerder dit jaar kwamen twee snorkelende Curaçaoënaars om het leven bij de Sint Jorisbaai en een bejaarde man bij Jan Thiel.

Ook de Kustwacht en de vrijwillige reddingsorganisatie Citro zijn zich bewust van het, in relatief korte tijd en in vergelijking met vorig jaar, grote aantal verdronken snorkelaars. Een plausibele verklaring hiervoor hebben de organisaties niet. Beiden halen de ruwe zee aan. De afgelopen dagen gold een code geel voor harde wind waardoor er hoge golven konden ontstaan. Ook de stroming wordt aangehaald, maar zekere verklaringen voor de dodelijke ongevallen zijn dit allerminst, benadrukken de organisaties afzonderlijk.

'Snorkelen op zich is niet gevaarlijk, maar je moet goed kunnen zwemmen', benadrukt de oudste duikschool van Curaçao, Dive Wederfoort, op zijn beurt. Bij de baai in Boca Sami is geen tot weinig stroming, dus daar ligt het niet aan volgens de duikschool. 'Ook wij vragen ons af waarom het er in zo’n korte tijd zo veel zijn.' De duikschool, die sinds 1955 gevestigd is op Curaçao, waarschuwt om niet te ver de zee op te gaan. Om te voorkomen dat zwemmers te ver op zee gaan wordt binnenkort een zwemlijn aangebracht bij Boca.

Duikschool Twindivers denkt dat het aantal snorkelongevallen te maken heeft met de fysieke gesteldheid van de mensen. 'Snorkelen is niet gevaarlijk. Als je wordt gepakt door de stroming, blijf rustig, laat je een stukje meevoeren en ga ergens anders weer aan land', is het advies.

Daarnaast raden zij met klem aan om water te blijven drinken. 'De snorkelaars die zijn omgekomen zijn over het algemeen op leeftijd. Deze mensen vergeten vaak goed te drinken. Drink geen alcohol maar hou het bij water, zeker bij lang in de zon zitten. Mensen vergeten dat je ongelofelijk ziek kan worden van de zon. Door het zweten en de warmte kunnen mensen een lichte beroerte krijgen. Gebeurd dit op zee dan raken ze in paniek en kunnen ze verdrinken', legt de duikschool uit. Concluderend wordt door de duikschool gesteld dat het vaak onwetendheid is. 'Mensen overschatten zichzelf.'

Theo Para: Een gemiste kans

Uitspraken Bouterse over Openbaar Ministerie kunnen als demonstratie constitutionele crisis worden gezien

Zonder waarheid, bleven ook te Brokobaka excuses uit


De waarde van het moment ligt in de mogelijkheid van keuze. Mensen zijn niet veroordeeld oude gedragspatronen te herhalen. Zij kunnen uit hun comfortzone treden en verrassen, nieuwe keuzen maken. Het helpt om momenten die daartoe de kans bieden te herkennen. Toegegeven, het kan soms wat onzekerheid en wellicht angst met zich brengen. Maar moedig is niet hij (zij) die geen angst kent, maar hij die ondanks angst toch doet wat zijn geweten goed acht. 

Beschuldigingen
NADAT HET HOF van Justitie vorig jaar, naar aanleiding van het rekest van veel 8 december nabestaanden geoordeeld had, dat het 8 decemberstrafproces moest worden voortgezet, bleef president Bouterse, die ook hoofdverdachte is, stil. Totdat hij onlangs de nieuwe governor van de Centrale Bank, Glenn Gersie, middels een persconferentie presenteerde. Bij die gelegenheid beschuldigde hij de rechters van het Hof van Justitie op aanwijzen van 'het buitenland' te hebben gehandeld. Ook het requisitoir - de aanklacht van het Openbaar Ministerie - zou door 'het buitenland' worden geschreven. En passant beschuldigde hij ook de burgers van 'Wij zijn moe' die tegen de levensduurte en het naar hun mening falend beleid protesteren, handlangers van 'het buitenland' te zijn. De president kon geen enkele concrete aanwijzing produceren om zijn ernstige beschuldigingen aannemelijk te maken. Hij verwees naar informatie van de inlichtingendienst, daar tegelijkertijd bij vertellend dat hij daar niets over zou zeggen.

Impact
Artikel 99 van de Grondwet bepaalt, dat de uitvoerende macht bij de president berust:

Artikel 99
De uitvoerende Macht berust bij de President.

Hij is ook opperbevelhebber van het Nationaal Leger. Zijn uitspraken hebben de kracht van staatsmacht, de macht met geweldsmonopolie. Het door de president openlijk aantasten van de integriteit van de rechters van het Hof van Justitie en van de onafhankelijkheid van het Openbaar Ministerie, kan dan ook als demonstratie van een constitutionele crisis worden gezien. Ook het door de president betwisten van de legitimiteit van sociale bewegingen, kan worden gezien als aantasting van constitutionele grondrechten, waaronder de vrije meningsuiting, het recht op vereniging en het recht op vreedzame demonstratie. Met zijn beschuldigingen schiep de president voor de nieuwe governor, die tijdens de persconferentie naast de president plaats moest nemen, een zeer ongemakkelijke, want compromitterende situatie.
De governor behoeft voor zijn functioneren en gezag een zekere onafhankelijkheid ten opzichte van de regering. De aantijgingen aanhoren, zittend naast de president en daar geen afstand van nemen, kan de indruk wekken ermee in te stemmen. Anderzijds zou het openlijk afstand nemen van de beschuldigingen van de president, voor de governor een haast onwerkbare situatie scheppen. Het door de president cryptisch voorstellen van de rechterlijke macht en kritische burgers als vijanden van Suriname - handlangers van 'het buitenland' - schept een sfeer van onveiligheid, verdeeldheid en wantrouwen.

Wie zwijgt stemt toe?
Minister van Justitie en Politie Jennifer van Dijk-Silos heeft geprobeerd damage control te verrichten. De president zou niet helder hebben gehad wat een requisitoir was. Het zou niet zijn bedoeling zijn geweest het Openbaar Ministerie in een kwaad licht te stellen. Nee, die doen onafhankelijk hun werk en binnenkort wordt de nieuwe procureur- generaal door de president benoemd. Of deze lezing klopt valt te betwijfelen. Voor burgers is het niet kennen van de wet geen rechtvaardiging voor het overtreden van de wet. Zij horen de wet te kennen. Het lijkt redelijk dat we van de president nog meer kennis van wet en staatsinrichting mogen verwachten.
Als hij het Openbaar Ministerie onterecht publiekelijk in een kwaad daglicht had gesteld, zouden daarop publiekelijk excuses moeten volgen en geen ministeriële verklaringen die als smoesjes zouden kunnen worden begrepen. Of gold ook voor het Openbaar Ministerie een verbaal waarschuwingsschot? Durf mij niet aan te klagen?! Wat het meest opviel in de damage control van de minister van Justitie en Politie, lag in wat zij niet zei. De minister, die zich nadrukkelijk afficheert als pro-rechtsstaat, zweeg over de presidentiële aanval op de onafhankelijkheid en integriteit van de rechters van het Hof van Justitie. Wie zwijgt, stemt toe?

Déjà vu
Bij een déjà vu heeft iemand de ervaring iets mee te maken waarvan men tegelijkertijd de indruk heeft het al eerder te hebben meegemaakt, terwijl men weet dat dat niet het geval is. De presidentiële complottheorie bracht bij veel Surinamers, de nabestaanden in het bijzonder, herinneringen aan de jaren van de militaire dictatuur. Het hoofd van de militaire inlichtingendienst in 1982, Glenn Sedney, heeft voor de Krijgsraad in het 8 december strafproces verklaard dat in de aanloop naar de decembermoorden, bij de inlichtingendienst helemaal niets bekend was van betrokkenheid van de slachtoffers bij een couppoging.

 De beschuldiging van een couppoging door de vijftien 8 december- slachtoffers, alsof dat hun marteling en moord zou rechtvaardigen, was uit de duim gezogen. En toch herhaalde president Bouterse die lasterlijke beschuldiging in zijn, door zijn regering gesponsorde, Brokobaka 'waarheidsvinding' (zie foto - Bouterse en Sandew Hira). Ook te Brokobaka verklaarde hij, zonder kritische bevraging, vanaf het begin te hebben geweten dat de officiële lezing van de decembermoorden 'op de vlucht neergeschoten' 'lulkoek' was.
De cruciale waarheid die hij in zijn 'getuigenis' verzweeg, was dat hij in zijn televisietoespraak van 9 december 1982 de Surinaamse bevolking, inclusief de nabestaanden, bewust 'lulkoek' had verteld. Zonder waarheid, bleven ook te Brokobaka excuses uit.

De kans
Juist omdat Desi Bouterse als hoofdverdachte persoonlijk belanghebbende is in het 8 decemberstrafproces, was het vonnis van het Hof van Justitie voor hem een uitgelezen kans om los te komen van oude, contraproductief bewezen gedragspatronen, zoals ongrondwettelijke wetgeving (zelfamnestiewet). Andere opties waren mogelijk. De president zou de belangen van recht en staat kunnen laten prevaleren boven persoonlijk belang. Hij zou elke schijn van belangenverstrengeling en machtsmisbruik nadrukkelijk kunnen vermijden, door openlijk te verklaren dat naar de letter en geest van de grondwet van de republiek, rechters zonder aanziens des persoons recht spreken.
Hij zou, indien overtuigd van zijn onschuld, kunnen aangeven met alle rechtsmiddelen voor de rechter zijn zaak te zullen bepleiten en verdedigen. Hij zou, met het oog op de toekomst, kunnen kiezen voor het scheppen van ruimte voor een nieuwe president, die zowel nationaal als internationaal, vanuit het gezichtspunt van de integriteit, onomstreden is. Dat stappen uit de eigen schaduw, vraagt bescheidenheid en moed.

Theo Para
de Ware Tijd, 9 februari 2016

Granman Ashongo Alalaparu der Trio’s brengt problemen in zijn gebied onder aandacht minister Dikan

Geen drinkwater en stroom in Trio-gebied en school niet afgemaakt
 
(Bron foto: ministerie van RO/Ramon Keijzer)

Granman Ashongo Alalaparu van de Trio-gemeenschap te Kwamalasamutu heeft veel problemen in zijn gebied. Waterleiding en elektriciteit ontbreken, de aanbouw van een nieuw aanmeersteiger kan maar niet beginnen. Ook het schoolgebouw staat er onafgemaakt bij. De granman heeft aandacht gevraagd voor deze knelpunten tijdens zijn bezoek aan minister Edgar Dikan van Regionale Ontwikkeling (RO), zo is vandaag, woensdag 10 februari 2016, door het ministerie bericht.

Alalaparu heeft de voedseltekorten waarmee Zuid-Suriname veelal te kampen heeft ook voorgelegd aan de bewindsman.

Granman Alalaparu was voor gezondheidsredenen in Paramaribo en heeft de gelegenheid aangegrepen om minister Dikan te bezoeken.

De bewindsman heeft in korte tijd twee granmans ontvangen. Granman Bono Velantie der Aucaners heeft daags na zijn beëdiging op 4 februari een kennismakingsbezoek gebracht aan de RO-bewindsman.

Bushouders uit Guyana doen zich voor als touroperators route Southdrain-Paramaribo

'Het kan niet zo zijn dat men gaat snoepen van onze mensen'


Op terugreis vervoeren de bussen andere passagiers, maar er wordt niet tegen opgetreden...

 
Er zijn Guyanese bushouders die zich voordoen als touroperators op de route Southdrain-Paramaribo en illegaal concurreren met Surinaamse bushouders die hierdoor inkomsten verliezen. Dit werd vorige week gerapporteerd aan het ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme, zo bericht de Ware Tijd vandaag, woensdag 10 februari 2016. 

Ramon Bourne, waarnemend hoofd openbaar vervoer bij het ministerie, zegt dat slechts vier of vijf bushouders zich voordoen als touroperator. In Nickerie aangekomen, moeten de touroperators en de passagiers zich registreren. Bij controle op de terugreis blijkt dat de touroperators heel andere passagiers vervoeren.

'Het kan niet zo zijn dat men gaat snoepen van onze mensen. We zitten in de CARICOM en moeten rekening houden met verdragen zoals vrij verkeer. Dit ligt dus ook op het bord van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Mensen vullen mooi een formulier in, maar bij terugkeer zien we hele andere mensen. Dat is geen touroperating, maar een lijndienst onderhouden. Dat kunnen onze mensen niet uithalen in Guyana.'

De controleurs kunnen vooralsnog niet optreden tegen passagiers en chauffeurs. Het is de bedoeling dat de zogenaamde touroperators op een zwarte lijst komen, die aan de autoriteiten overhandigd zal worden. Voorlopig gaan de ongewenste praktijken door.

RO-minister Dikan en PL-Assembleelid Sapoen kritisch over hoorzittingen ressorten

Jaarlijks daalt opkomst bij hoorzit- tingen en met name jongeren ontbreken


Minister Edgar Dikan van Regionale Ontwikkeling is het eens met het Pertjajah Luhur-Assembleelid Raymond Sapoen, dat gekeken moet worden naar de efficiency van de hoorzittingen die elk jaar in alle ressorten worden gehouden. Deze hoorzittingen vinden deze dagen weer plaats, maar de opkomst wordt steeds minder. De minister beantwoordde gisteren vragen over de begroting 2016 in De Nationale Assemblee, zo bericht Starnieuws vandaag, woensdag 10 februari 2016.

Sinds januari worden hoorzittingen gehouden, waarbij lokale bewoners kunnen aangeven welke projecten dringend aangepakt moeten worden. Het gaat om het beleid van 2017. De jaarplannen van de districten worden ingediend bij het ministerie van Regionale Ontwikkeling.

Dikan deelde mee, dat hij de opkomst op de hoorzittingen ook onder de aandacht van het Nationaal Jeugdparlement heeft gebracht. Het is de bewindsman namelijk opgevallen, dat weinig jongeren deelnemen aan de hoorzittingen waar zij een inbreng kunnen hebben over het uitvoeren van projecten in hun ressort. Er zal actie worden ondernomen om de participatie van jongeren te stimuleren.

NDP'er en EBS-directeur Parmessar nog tot medio februari Assembleelid

Afspraak tussen Parmessar en Assemblee- voorzitter om aan te blijven 'uit strategische overwegingen'

 
Uit strategische overwegingen blijft Rabin Parmessar (NDP) Assembleelid, ondertussen ook waarnemend algemeen directeur van de NV Energiebedrijven Suriname (EBS), tot volgende week functioneren als parlementariër. 'Ik heb een afspraak met Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons om pas na de begrotingsbehandeling mijn lidmaatschap op te zeggen wegens de belangrijke functies die ik bekleed als voorzitter van commissies voor diverse ministeries.'

De verwachting is dat de debatten rond de overheidsfinanciën deze week worden afgerond, zo bericht de Ware Tijd vandaag, woensdag 10 februari 2016. 'Dat betekent dat ik tot uiterlijk midden februari in het parlement zal zijn. Ook als de discussies langer duren zal ik volgende week aftreden.'

Parmessar is voorzitter van de vaste commissies voor Natuurlijke Hulpbronnen, Financiën en Handel en Industrie. 'Er is al zoveel voorwerk verricht in verband met de begrotingen van deze departementen, dat het nu niet opportuun is om te vertrekken.'

Er worden al voorbereidingen getroffen om zijn opvolger, Roche Hopkinson, toe te laten tot het parlement. Toen Parmessar midden januari officieel werd aangesteld als directeur van de EBS, was het de bedoeling dat hij uiterlijk eind januari uit het parlement zou treden om zich volledig te richten op zijn taak bij het nutsbedrijf. 'De verwachting was dat de begrotingsbehandeling dan afgerond zou zijn, maar er trad vertraging op', zegt hij, doelend op de terugroep-affaire van oppositiepartij Pertjajah Luhur.

Surinaamse delegatie laat zich op Bahama's informeren over BTW...

Bahamas heeft in januari 2015 BTW ingevoerd


 Een Surinaamse delegatie is deze week op de Bahama's om zich te laten informeren over de Belasting Toegevoegde Waarde (BTW). De financieel/technische delegatie bestaat uit Marita Wijnerman, Jan Bolman, Remie Belliot en Joan Veldhuizen. De delegatieleden hebben ook een gesproken met de minister van Financiën, Michael Halkitis, aldus de nieuwswebsite Bahama Islands Info gisteren, dinsdag 9 februari 2016 (zie onderaan).

De delegatie spreekt met diverse autoriteiten over hoe de invoering van de BTW op de Bahama's is doorgevoerd en hoe deze werkt. De Bahama's heeft vorig jaar januari deze vorm van omzetbelasting geïntroduceerd.

Het Caribbean Regional Technical Assistance Centre (Cartac) heeft de regering geadviseerd om zich te oriënteren op de Bahama's. Hier is de BTW het meest recent ingevoerd en is een van de beste systemen, meent Cartac.

Halkitis legde uit, dat het om een eenvoudig systeem gaat dat goed doorgesproken is met het bedrijfsleven. Dit is de sleutel tot de succesvolle introductie. De Surinaamse delegatie keert zondag terug.


(De Surinaamse Krant/Starnieuws/Bahamas Islands Info)

NH wil dat presidentieel besluit winning rivierwater door Amazone Recourses wordt ingetrokken

Ministerie gaat beroep doen op president om besluit op te heffen

Er zou geen milieu- en sociale effectenstudie zijn
 

Het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen (NH) blijft bij haar standpunt dat het presidentieel besluit over de winning van rivierwater door een Nederlands/Zwitsers bedrijf Amazone Resources gevestigd in Zug, Zwitserland, moet worden ingetrokken. 'Het ministerie blijft erbij dat het geheel binnen een wettelijk kader geplaatst moet worden, waarin de juiste voorwaarden zijn aangegeven', zei minister Regilio Dodson gisteravond in De Nationale Assemblee tijdens de begrotingsbehandeling. NH zal een beroep doen op de president om het besluit in te trekken, zo bericht Starnieuws vandaag, woensdag 10 februari 2016.

Het ABOP-Assembleelid Marinus Bee zei na de uiteenzetting van de bewindsman, dat hij in de war was geraakt. Hij beweerde, dat het ministerie in hiërarchie van een lagere orde is en geen presidentieel besluit kan intrekken. De bewindsman zei dat hij slechts een voorstel doet aan de president, die uiteindelijk bepaalt. Vicepresident Ashwin Adhin zei, dat deze kwestie intern is besproken. De minister heeft echter gemeend om deze kwestie aan te kaarten in De Nationale Assemblee. Adhin merkte op dat de president zich hierover zal uitspreken.

Dodson zei dat in het presidentieel besluit staat aangegeven, dat het ministerie van NH belast is met de uitvoering hiervan. De vorige minister van NH, Jim Hok, heeft op 30 april 2012 een brief geschreven aan het bedrijf waarin hij rapporten vroeg over het exploitatieplan en de milieu- en sociale effecten studie. Deze stukken werden volgens de brief aan het bedrijf gevraagd, zodat NH het verdere proces kon inzetten naar een geldende vergunning c.q. concessie. 'Ik heb in het archief op het ministerie geen reactie gezien op deze brief door het bedrijf', deelde Dodson mee.

De bewindsman heeft enkele weken geleden de Nederlandse directeur van het Zwitserse bedrijf, Cor de Ruiter, ontvangen tezamen met een adviseur van het Kabinet van de President en de directeur van Conservation International Suriname, John Goedschalk. Dodson ontving toen achtergrondinformatie over de grondgedachte van het presidentieel besluit. De minister heeft de leiding van het bedrijf intussen voorgehouden, dat de regering niet ondernemers onvriendelijk wil zijn, maar dat de bedrijfsactiviteiten binnen een wettelijk kader dienen te geschieden en niet onder een presidentieel besluit. 'Wij onderkennen de strategische economische waarde van het potentieel aan oppervlaktewater, waar wij rijk aan zijn, maar de exploitatie daarvan komt volgens de huidige visie niet overeen met delen van de voorwaarden die in het presidentieel besluit zijn opgenomen', voerde de minister aan.

Het bedrijf heeft zich tot nu toe slechts toegespitst op het zoeken van investeerders voor het ontwikkelen van technologie om het water te transporteren en naar mogelijke afzetmarkten. De milieueffectenstudie en daarbij behorende sociale effecten studie zijn nog niet uitgevoerd en er is nog geen zicht op wanneer die zal gebeuren.

Ondanks het ontbreken van die studies beweerde Amazone Resources wel herhaaldelijk, dat het binnenkort zou starten met een eerste export van rivierwater naar Barbados. Maar, naar het zich laat aanzien, is op Barbados daarover niets bekend en is er nog steeds geen druppel Surinaams rivierwater richting Barbados gegaan, ondanks de verhalen van het Nederlands/Zwitserse bedrijf. Verantwoordelijke autoriteiten op het eiland, waaronder de waterautoriteit en het ministerie van Handel en Industrie, reageren, ondanks recente herhaalde verzoeken, niet op vragen hieromtrent van de redactie van De Surinaamse Krant.

De minister benadrukte in De Nationale Assemblee dat deze en elke ondernemer onder de veilige paraplu van de waterwetten en met in inachtneming van redelijke termijnen mag ondernemen, maar niet onder de omstandigheden geschetst in het presidentieel besluit.

Het willen laten intrekken van het presidentieel besluit is niet om ondernemers onvriendelijk te zijn, 'maar wij willen een juiste afweging tussen het ondernemersbelang en het ‘s landsbelang met inachtneming van de milieu- en sociale voorschriften. Dat is het beste gewaarborgd als het gestoeld is op een wettelijke basis', zei Dodson.

Er moet volgens hem ook gekeken worden naar de juridische consequenties van het opereren op basis van een presidentieel besluit. Het bedrijf heeft gevraagd om het presidentieel besluit te handhaven, zodat hun investeerders niet in paniek raken, maar het ministerie blijft erbij dat het geheel binnen een wettelijk kader geplaatst moet worden, waarin de juiste voorwaarden zijn aangegeven. De ondernemer krijgt na indiening van het procesplan en de milieu- en sociale effectenstudie via het ministerie van NH, een waterconcessie. Indien de ondernemer reeds over de rapporten beschikt en de waterwetten nog niet zijn aangenomen, bestaat er altijd een mogelijkheid om via De Nationale Assemblee de benodigde wet te maken, waardoor hij kan opereren, stelde de bewindsman.

(Red. De Surinaamse Krant/Starnieuws)

Medewerkers ECD van ministerie van HI te Atjoni met de dood bedreigd

Bedreiging zou verband houden met controlewerkzaamheden te Atjoni en omgeving


Hoofd Economische Controle Dienst naar Atjoni om personeel hart onder de riem te steken


'Geeft de moed niet op. Hou vol. Jullie krijgen van ons de volle ondersteuning.' Met deze woorden bemoedigde Diensthoofd Cilio Cameron van de Economische Controle Dienst (ECD) medewerkers van de diverse afdelingen van het ministerie van Handel en Industrie (HI), die te Atjoni zijn gestationeerd. Het HI-personeel te Atjoni is recentelijk schriftelijk bedreigd vanwege controlewerkzaamheden die door hen worden verricht te Atjoni en omliggende streken. Dit bericht de webeditie van het Dagblad Suriname gisteravond, dinsdag 9 februari 2016.

Deze controle-werkzaamheden staan in verband met de landelijke controle op de Wet Economische Delicten (ED), die door de Economische Controle Dienst van het ministerie worden uitgevoerd. De controle-werkzaamheden schijnen niet in goede aarde te zijn gevallen bij de briefschrijvers.

In de brief, die in het Saramaccaans is geschreven, worden zware beledigingen geuit aan het adres van het HI-personeel en worden zelfs doodsbedreigingen gericht aan personen met naam en toenaam. Er is aangifte gedaan bij de plaatselijke politiecommandant en de zaak is in onderzoek.

Voor de leiding van het ministerie vormde de bedreiging aanleiding een bespreking te hebben met het HI-personeel van Atjoni. Immers geeft dit personeel uitvoering aan het beleid van het ministerie, dat als werkarm opereert van de Surinaamse regering. Deze werkzaamheden houden nauw verband met de huidige economische ordeningsmaatregelen van de regering en kunnen niet los worden gezien van de inspanningen van de monetaire autoriteiten van ons land.

ECD-hoofd Cameron sprak tijdens de bijeenkomst te Atjoni het HI-personeel daarom moed in en vroeg de medewerkers door te zetten en vastberaden te zijn, omdat zij een belangrijke bijdrage leveren aan het regeringsbeleid, dat erop gericht is een gezond economisch klimaat te scheppen (zie foto - Bron: Dagblad Suriname).

De Atjoni-medewerkers gaven aan zich bedreigd te voelen en drongen aan op maatregelen die een stukje bescherming bieden. ECD-hoofd Cameron zegde toe het gevraagde met de leiding van het ministerie te zullen bespreken. Naast de beschermingsmaatregelen, is er door het personeel gevraagd naar theoretische scholing tot Buitengewoon Agent van Politie (BavPol). Zolang dit nog niet is gerealiseerd, zal de dependance te Atjoni vanuit Paramaribo worden ondersteund met BavPol-ers van de ECD. Ter plekke zijn er door het ECD-team van Paramaribo controlewerkzaamheden uitgevoerd en werden bij zowel pompstations als winkels onregelmatigheden geconstateerd. Van deze overtredingen zijn er rapporten en processen-verbaal opgemaakt.