vrijdag 12 februari 2016

Oppositie in Assemblee heeft ernstige bezwaren tegen niet behandelen moties

'Behandeling kan nooit plaats vinden nadat DNA tot stemming is overgegaan'


De oppositionele politieke partijen in De Nationale Assemblee (DNA) hebben vanmiddag, vrijdag 1 februari 2016, onderstaande verklaring uitgebracht over het gisteravond niet in behandeling nemen aan het einde van de begrotingsbehandeling in DNA van ingediende moties. Deze behandeling had volgens de oppositie nooit plaats mogen vinden nadat DNA zich heeft uitgesproken c.q. tot stemming is overgegaan:

Teleurstelling onderwijzersvakbond Sitek op Curaçao over houding leden Statencommissies

'In commissies OWCS en BPD zitten wel negen leden en er komen maar drie opdagen'


OWCS-commissievoorzitter Raveneau: 'Sitek heeft in verleden weinig gedaan voor het onderwijs op Curaçao'
 

Onderwijzersvakbond Sitek is zeer teleurgesteld over het verloop van de bespreking met de vaste commissies Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport (OWCS) en Bestuur, Planning en Dienstverlening (BPD) die vanochtend, vrijdag 12 februari 2016, werd gehouden in aanwezigheid van de ministers Irene Dick (OWCS) en Etienne van der Horst (BPD), aldus de Amigoe.

De vergadering kon aanvankelijk niet beginnen, omdat er geen quorum was. Pas na een half uur ging de vergadering van start in aanwezigheid van maar drie Statenleden, namelijk Sithree van Heydoorn (MFK), Zita Jesus-Leito (PAR) en OWCS-commissievoorzitter Winifred Raveneau (PS).

Sitek-voorzitter Darius ‘Lio’ Plantijn had vanmiddag geen goed woord over voor de opstelling van de Staten. 'In beide commissies zitten wel negen leden en er komen maar drie opdagen. Dit is zeer teleurstellend. Wij hebben een heel verhaal gehouden over alle problemen waarmee het onderwijsveld op dit moment te maken heeft, over onder meer veiligheid op scholen, innovaties, bijscholing, tekort aan leerkrachten en de juridische positie van het onderwijzend personeel.'

Plantijn was vanmiddag ook zeer verbolgen over het commentaar waarmee Raveneau de vergadering had afgesloten, namelijk dat Sitek in het verleden ook weinig had gedaan voor het onderwijs op Curaçao. 'Dit vinden wij onacceptabel. Wij hebben uitgelegd wat er aan de hand is, maar wij moeten constateren dat de boodschap niet is overgekomen. Wij hebben hen erop gewezen dat er volgende week een algemene ledenvergadering zal plaatsvinden en dat het nieuwe schooljaar niet onder deze omstandigheden van start kan gaan.'

Curaçao's PS-Statenlid Cijntje niet eens met besluit Ministerraad over havenconcessie

Cijntje verzet zich vooral tegen beheer kranen en kades door Curaçao Port Services


'Meerderheid van de 21 Statenleden moet groen licht kunnen geven voor de concessie'


Het laatste woord over de havenconcessie is als het aan het PS-Statenlid Melvin ‘Mac’ Cijntje ligt nog niet gesproken. Hij stelt het helemaal niet eens te zijn met het besluit van de Raad van Ministers eerder deze week om akkoord te gaan met een concessie voor een periode van twintig jaar, zo bericht de Amigoe vandaag, vrijdag 12 februari 2016.

Cijntje stelt geen probleem te hebben met de duur van de concessie. Waar het hem wel om te doen is, is dat in het concept dat nu op tafel ligt wordt voorgesteld dat stuwadoorsbedrijf Curaçao Port Services (CPS) zorg zal dragen voor de kranen en de kades die onder de concessie vallen. Het PS-Statenlid vindt dit geen goede zaak en niet in het voordeel van het eiland.

'CPS zal voor 50 miljoen gulden zorgen voor aanschaf en onderhoud van kranen en kades. De kadewanden vallen onder havenbedrijf Curaçao Ports Authority (CPA). Maar, over twintig jaar, als de concessie afloopt, dan zullen deze kranen toekomen aan CPA. Dit is je reinste onzin. Over twintig jaar zijn deze kranen niks waard, je zult ze alleen aan een scrap yard kunnen verkopen', stelt Cijntje.

Het PS-Statenlid zet ook zijn vraagtekens bij het model waar de regering voor heeft gekozen. 'Er is nu voor gekozen om zowel de infrastructuur als de kranen bij CPS onder te brengen. Maar waarom is er niet voor een constructie gekozen waarbij alles in handen komt van CPA en dat voor de werkzaamheden een lease-overeenkomst wordt gesloten met CPS, of voor mijn part de hoogste bieder?' Volgens Cijntje is deze laatste constructie voordeliger voor het volk.

Een definitief contract moet nog uitonderhandeld worden door CPS en CPA. In een eerste draft werd er weliswaar melding gemaakt van een contractduur van 25 jaar, maar na verzet vanuit de coalitie is een lengte van 20 jaar overeengekomen.

Het feit dat de Raad van Ministers akkoord is gegaan met een aangepast concept voor een nieuwe havenconcessie, zegt Cijntje niet zo heel erg veel. 'Het gaat om eigendom van het volk van Curaçao. Deze zaak moet naar de Staten komen. Dit besluit is genomen in een vergadering van de Raad van Ministers. Al deze ministers bij elkaar hebben niet eens één stem gehad bij de laatste verkiezingen. De uiteindelijke beslissing zal genomen moeten worden door diegenen die door dit volk zijn gekozen.'

Formeel heeft een besluit over een concessie tussen CPA en CPS niets te zoeken in het parlement. Maar, het PS-lid blijft bij zijn standpunt dat, gezien het feit dat het hier om eigendom van het volk gaat, een meerderheid van de 21 Statenleden groen licht moet kunnen geven voor de concessie. 'Laat ze naar het parlement komen en dan zien wij wel of er elf leden van het parlement te vinden zijn voor deze concessie.'

Nog geen beslissing OM Curaçao in Dubnium mondkapjes-zaak

Oud-minister en MFK-Statenlid Constancia nog steeds verdachte in zaak


De Officier van Justitie belast met het onderzoek Dubnium, ofwel de mondkapjes-zaak, heeft nog geen enkele beslissing genomen in deze zaak. Zeker niet voor wat betreft de status van de verdachten. Dit betekent dat, in tegenstelling tot wat eerder in media werd gesuggereerd, oud-minister van Gezondheid en tevens Statenlid voor MFK Jacinta Constancia, nog altijd verdachte is in deze zaak. Dit bericht de Amigoe vandaag, 12 februari 2016.

De mediaberichten waarin wordt gesteld, dat de parlementariër geen verdachte meer zou zijn, kloppen dus niet, zegt OM-woordvoerder Norman Serphos.

Degenen die eerder als verdachten in de zaak werden aangemerkt, ook de echtgenoot van de minister, A.S. (52), alsmede G.B. (43) en S.L. (47), zijn dat dus nog altijd. Geen van hen zit vast in verband met deze zaak. Zij werden na een periode voorlopige hechtenis allemaal vrijgelaten.

Het onderzoek Dubnium heeft betrekking op strafbare feiten die zich mogelijk hebben voorgedaan bij de bestelling en betaling van een partij mondkapjes in 2012, in de periode dat Constancia minister van Volksgezondheid was.

B. zou belast zijn geweest met de bestelling. Dat zou hij via zijn bedrijf Li Mei Wie hebben gedaan. In de sociale media werd tevens de foto van een cheque gepubliceerd, waarop te zien is dat een bedrag van 365.853,49 gulden aan ‘Li Mi Wei’ is uitbetaald. Dit bedrijf is niet te vinden via de registratie van de Kamer van Koophandel, althans niet via de website. Het bedrijf van B., Li Mei Wie, wel.

Naast de zaak Dubnium worden er nog vier andere zaken onderzocht bij Bureau Ziektekostenvoorzieningen (BZV), melden welingelichte bronnen, zo schrijft de Amigoe. Al deze zaken zouden zich hebben afgespeeld in de periode dat Constancia minister van Gezondheid was. Er doen geruchten de ronde dat er in totaal 11 miljoen gulden van BZV werd ontvreemd. Een van de verdachte zaken zou gaan om een bestelling van marmeren tegels ter waarde van 1,3 miljoen gulden, waarvan een deel in de woning van een oud-bestuurslid is gevonden. Het bureau Forensic Caribbean Services zou belast zijn met de zaak.

Analytisch Diagnostisch Centrum op Curaçao werkt aan nieuwe zikatest met RIVM

Met nieuwe test kan het virus langer worden aangetoond in bloed of urine


Het Analytisch Diagnostisch Centrum (ADC) werkt aan een zikatest waarbij het virus langer kan worden aangetoond in bloed of urine. Dit in samenwerking met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). 'De reële verwachting is dat we de test medio 2016 in kunnen voeren', aldus arts-microbioloog Radjin Steingrover vandaag, vrijdag 12 februari 2016, in de Amigoe.

Het ADC heeft eind vorig jaar een ontwikkeltraject afgerond om zikatesten lokaal te kunnen verrichten. Monsters hoeven daardoor niet meer naar Nederland te worden gestuurd voor onderzoek. Datzelfde traject is ook door internationale instituten voor de volksgezondheid doorlopen, waaronder het RIVM, het Amerikaanse CDC (Centers for Disease Control and Prevention) en de Caribbean Public Health Agency (Carpha), meldt Steingrover.


Sinds de berichtgeving over het eerste zikageval op Curaçao voert het laboratorium zo’n 25 à 30 testen per week uit. De testen worden verricht op basis van een polymerase chain reaction (pcr), oftewel het genetisch materiaal van het virus kan dan door een bloed- of urinemonster worden aangetoond. Dit kan tot een dag of vijf in het bloed worden geconstateerd en in urine tot tien dagen. Als iemand duidelijk buiten die tien dagen valt, wordt er zodoende geen test aangevraagd, omdat dit dan niet zinvol is.

'Tijdens de uitbraak van chikungunya en in het verleden ook bij dengue, waren we gewend om te kijken naar de antistoffen in het bloed. Dit kan een jaar later nog', vertelt Steingrover. Voor zika bestaat zo’n test nog niet.
Het ADC is daarnaast in afwachting van de resultaten die laten zien of de huidige zika-testen geen kruisreactie hebben op dengue. De test kost 185 gulden per persoon en wordt deels vergoed vanuit de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Het overige gedeelte wordt bekostigd vanuit het ministerie van Gezondheid.

Steingrover bevestigt, dat het aantal zikagevallen is opgelopen. 'In de afgelopen week zijn er 29 lokale testen uitgevoerd, waarvan zeven mensen zika bleken te hebben.' In totaal schat hij dat er vanaf begin januari zo’n vijftien mensen positief zijn getest op zika. 'In iedere run hebben we enkele positieve monsters', aldus de arts-microbioloog.

Hij benadrukt dat het aantal mensen dat hij opnoemt, verschilt van het aantal dat bekend is bij Geneeskunde en Gezondheidszaken (G&Gz), daar dit slechts de gevallen betreft die het ADC heeft getest. Mensen die bijvoorbeeld zika in het buitenland hebben opgelopen en daar zijn getest vallen niet onder de cijfers van het ADC. Het laboratorium voert ook testen uit voor de BES-eilanden en St. Maarten.

Hij zegt verder, dat het ADC onder andere samenwerkt met het St. Elisabeth Hospitaal (Sehos) op het gebied van vectorbestrijding in en rondom het ziekenhuis. Een noemenswaardig onderdeel van die samenwerking is de wijze waarop er wordt omgegaan met de verkregen data. Wanneer het ADC een positief testresultaat heeft, wordt die informatie namelijk doorgegeven aan G&Gz, waarna er controles worden verricht in de woon-, school- en/of werkomgeving van de desbetreffende persoon om broedplaatsen te elimineren.

Steingrover beaamt dat we nog niet heel veel weten van zika. 'Er zijn vragen over het verband tussen zika en andere aandoeningen waaronder, microcefalie en het Guillain–Barré syndroom, die grotendeels onbeantwoord zijn. We hebben echter van chikungunya geleerd dat er naderhand meer aan de hand kan zijn (chronische gewrichtsklachten).'

Ook is er nog geen vaccin voor zika. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) denkt dat het nog achttien maanden kan duren voordat mogelijk werkzame vaccins tegen het zikavirus op mensen kunnen worden getest. Dat zei assistent-directeur-generaal Marie-Paule Kieny vandaag.

Op het moment dat we niet heel veel weten, moeten we volgens Steingrover toch kijken of we als klein land dingen wel in de gaten kunnen houden, waaronder het effect op zwangere vrouwen. 'We hebben geen definitief antwoord, maar het is wel de vraag van het moment. We moeten zodoende bespreken hoe we omgaan met mensen die zich zorgen maken. Moeten ze getest worden of niet? Financieel gezien is het niet mogelijk om iedereen te testen, maar het is wel een vraagstuk waar rationeel aan vorm moet worden gegeven.'

Lie A Kwie met motie van wantrouwen afgezet als bondsvoorzitter SLM

SLM-veteraan Maaijen motor en kandidaat-voorzitter achter verzet tegen afgezette voorzitter


John Lie A Kwie heeft niet in alle rust af kunnen zwaaien als bondsvoorzitter van de Surinaamse Luchtvaart Maatschappij (SLM). Hij is tijdens een spoed algemene ledenvergadering woensdag met een motie van wantrouwen afgezet, aldus de Ware Tijd vandaag, vrijdag 12 februari 2016.

Robby Maaijen, een SLM-veteraan met ruim vijfendertig dienstjaren, heeft de actie tegen de voorzitter vanaf begin tot eind geleid. Maaijen heeft draagvlak gezocht onder het personeel om de spoedvergadering van woensdag af te dwingen overeenkomstig de statuten van de bond.

'Ik heb ook de motie opgesteld, die we gelijk na opening van de vergadering hebben ingediend. Ze waren er niet op voorbereid. Het was een heftige vergadering. Slechts vijf van de ruim honderd leden van de bond hebben tegen de motie gestemd.'

De belangrijkste reden voor het opzeggen van het vertrouwen in Lie A Kwie, volgens de initiatiefnemer, is dat hij het personeel zover heeft gekregen om genoegen te nemen met een loonsverhoging van 4 procent. 'Daarentegen heeft hij voor zichzelf een riante loonsverhoging geregeld met terugwerkende kracht, geheel in strijd is met de collectieve arbeidsovereenkomst', licht Maaijen toe over de inhoud van de motie.

Ook zou Lie A Kwie weinig aandacht hebben gehad voor de alledaagse problemen van het personeel in de bijkans tien jaren die hij de bond leidde.Hij zou ook voorkeur hebben gegeven aan privézaken zoals muziekoptredens. Lie A Kwie zei in een eerder interview juist, dat hij al lang heeft aangegeven dat hij het voor gezien houdt en zich niet herkiesbaar stelt.

Bestuursverkiezingen worden rond 25 februari gehouden. Maaijen is favoriet voor het voorzitterschap.

Ziekenhuizen leggen hun urgente problemen voor aan de Zorgraad

Sinds suppleties in januari 2014 door regering werden stopgezet raakten ziekenhuizen in rode cijfers

 
Om uit de financiële uitzichtloosheid te komen hebben de ziekenhuizen hun noodsituatie voorgelegd aan de Zorgraad. Per 1 januari 2014 zijn alle suppleties door de overheid abrupt stopgezet waardoor alle ziekenhuizen diep in de schulden zijn geraakt, aldus de Nationale Ziekenhuisraad vandaag, vrijdag 12 februari 2016, in een persbericht. De ziekenhuizen werd in januari 2014 voorgehouden, dat een nieuw zorgstelsel met marktconforme tarieven in werking zou treden. Tegen die achtergrond zijn de ziekenhuizen in februari 2014 een overeenkomst aangegaan met Self Reliance voor de uitvoering van het nieuwe BZSR-stelsel (Basiszorgverzekering Self Reliance).

Volgens de overeenkomst van april 2015 zal de Zorgraad een voor partijen bindend advies uitbrengen. De ziekenhuizen hopen, dat eindelijk een spoedige oplossing voor hun structurele financiële problemen in het verschiet ligt. Zij stellen, dat zij in woord en geschrift meerdere malen betoogd en aangetoond hebben, dat de tussentijdse tarieven onvoldoende waren om de weggevallen suppleties te compenseren. In oktober 2014 is de wet op de Nationale Basiszorgverzekering ingegaan en sindsdien worden de tussentijdse tarieven van februari 2014 ook gehanteerd voor de nieuwe zorgverzekering.

In december 2014 zijn de ziekenhuizen met de verzekeraars beginnen te onderhandelen over aanpassing van de ligdagtarieven. In april 2015 werd overeengekomen, dat de definitieve tarieven uiterlijk eind juli 2015 zouden worden vastgesteld. Maar, de onderhandelingen hebben tot op heden niet geleid tot nieuwe tarieven en is het duidelijk geworden dat een oplossing op korte termijn helaas niet in zicht is.

De ziekenhuizen benadrukken, dat het overduidelijk is dat ze het zonder suppleties en met de oude tarieven van februari 2014 het niet meer kunnen bolwerken. Door de steeds stijgende kosten is de situatie tegenwoordig dermate schrijnend geworden, dat de ziekenhuizen nauwelijks meer aan de meest basale verplichtingen, zoals uitbetaling van lonen aan personeel, klinische honoraria aan specialisten, rekeningen van leveranciers van geneesmiddelen, medische artikelen, enzovoorts, kunnen voldoen. Stakingen van personeel en specialisten en stopzetting van leveringen van bedrijven aan ziekenhuizen zijn het directe gevolg van deze financiële malaise. Dit is zeker niet goed voor de continuïteit en de kwaliteit van de ziekenhuiszorg.

De ziekenhuizen zijn door de directeur van Self Reliance, Maurice Roemer, in een interview met Starnieuws ‘aangemaand’ om hun cashmanagement te verbeteren en hun rekeningen op tijd in te dienen. 'Ten aanzien van het cashmanagement zijn wij dagelijks bedrijfsmatig en verantwoord bezig. Helaas kunnen wij uit onze lopende inkomsten, onze lopende uitgaven niet financieren. Ook al dienen de ziekenhuizen hun rekeningen tijdig in, dan nog duurt het maanden alvorens de verzekeraars tot betaling overgaan. De afhandeling van garantiebrieven en de beoordeling van declaraties door verzekeraars zijn erg tijdrovend en van meet af aan zijn er diverse disputen. Om allerlei redenen worden diverse garantiebrieven namelijk afgewezen of worden declaraties niet of slechts gedeeltelijk goedgekeurd, nadat de zorg/dienstverlening al heeft plaatsgevonden', voeren de ziekenhuisdirecties aan.

Als voorbeeld wordt aangegeven, dat het een nieuwe vereiste is dat de ouders hun pasgeboren baby binnen vijf dagen bij de verzekeraars moeten aanmelden. Als niet aan deze voorwaarde is voldaan, mag het ziekenhuis niet meer declareren. Terwijl iedereen weet dat de zorg reeds geleverd is aan de baby, wordt de uitbetaling aan het ziekenhuis afhankelijk gesteld van de aanmelding door de ouders.

'Ook lezen wij in het eerder genoemde interview met de directeur van Self Reliance, dat de ziekenhuizen eerst behoren te checken als een BZSR patiënt niet dubbel verzekerd is. Als een BZSR patiënt zich met een BZSR kaart aanmeld in een ziekenhuis dan wordt de rekening ingediend bij Self Reliance. De ziekenhuizen kunnen moeilijk bij alle verzekeraars natrekken als de patiënt ook elders verzekerd is. Maar, ook dit geeft blijkbaar mogelijkheid tot inhouding op declaraties.'

Gilliana (8) in AZP overleden

Meisje kreeg plotseling ademhalings- moeilijkheden


De achtjarige Gilliana Kartotaroeno is overleden.Het meisje is volgens de eerste berichten vanochtend, vrijdag 12 februari 2016,  plotseling overleden in het Academisch Ziekenhuis Paramaribo als gevolg van ademhalingsproblemen. Gilliana leed aan de ernstige beenmergziekte Aplastische Anemie. Hierbij maakte haar beenmerg te weinig witte bloedcellen, rode bloedcellen en bloedplaatjes aan. Voor genezing zou ze een beenmergtransplantatie in het buitenland moeten ondergaan. Dit berichten Starnieuws en de Ware Tijd Online.

Alles werd in het werk gesteld om het zieke kind voor medische behandeling naar het buitenland te sturen.

Rick Kromodihardjo, algemeen directeur van het Staatsziekenfonds (SZF), zegt in reactie op Starnieuws, dat vanmiddag bloedmonsters opgestuurd zouden worden naar het Universitair Medisch Centrum in Utrecht. Hij kreeg het nieuws van het overlijden van Gilliana te horen van de behandelende specialist van het meisje. Kromodihardjo stelt, dat ook de regering alle medewerking had toegezegd, naast organisaties die bezig waren met een inzamelingsactie.

Giwani Zeggen van Su Aid deelt mee, dat zijn inzamelingsactie stopgezet is. Nagegaan zal worden hoe het geld dat tot nu toe opgehaald is, besteed zal worden. Een deel zal zeker aan de ouders worden gegeven voor de vele kosten die reeds gemaakt zijn. Zeggen hoopt dat er een fonds wordt opgericht om kinderen in noodgevallen snel te kunnen helpen. Hierover moet verder nagedacht worden.

Agnes Daniel door president Desi Bouterse beëdigd als korpschef Korps Politie Suriname

'Integriteit stijgt boven alle beleidsthema's uit'


De vanochtend, vrijdag 12 februari 2016, beëdigde korpschef Agnes Daniel, stond in haar inaugurele rede stil bij de integriteit van de leden van het Korps Politie Suriname (KPS). Integriteit stijgt volgens haar boven alle beleidsthema's uit. De toetssteen voor de integere politie is vastgelegd in de missie en de beroepscode van het KPS. 'Integriteit is niet van nature gegeven, en dat maakt dat het aantal politiemedewerkers dat betrokken is bij een intern onderzoek naar een mogelijke integriteitsschending mijn bijzonder aandacht blijft houden', sprak Daniel, aldus Starnieuws.

De korpschef werd vanmorgen beëdigd door president Desi Bouterse. Daniel sprak haar erkentelijkheid uit in het vertrouwen dat het staatshoofd en minister Jennifer van Dijk-Silos van Justitie en Politie in haar hebben gesteld. Zij beloofde haar functie naar eer en geweten te zullen uitoefenen.

'U mag ervan verzekerd zijnm dat ik met toewijding deze functie zal vervullen en voor wat betreft mijn integriteit, geen concessie zal doen', zei Daniel. Zij bedankte ook de vertrekkend korpschef, Humphrey Tjin Liep Shie voor zijn jarenlange inzet. Het thema integriteit stond hoog in het vaandel bij haar voorganger. Daniel zal die prioriteit continueren in het uit te voeren beleid.

'De politie is wel of niet integer. Een beetje integer kan niet. Hoewel ik weet dat velen menen dat deze uitspraak enige nuancering behoeft, vraag ik u algemeen te erkennen dat aantasting van de integriteit van ons korps leidt tot minder vertrouwen in de politie, en op den duur, de fundamenten van ons dagelijks optreden zal aantasten. Integriteit zal niet meer van de agenda verdwijnen en zal onderdeel vormen van onder andere vormingsdagen en van de opleidingen van de politieacademie', aldus de kersverse korpschef.

Staatsolie heeft eerste ladingen premium diesel geëxporteerd

Lokale vraag naar ongelode benzine kan niet gedekt worden door Staatsolie


'Ons streven is om uitsluitend Surinaamse brandstof via onze eigen Gow2 stations te verkopen'


De eerste bootladingen met premium diesel van de nieuwe Staatsolie raffinaderij zijn geëxporteerd naar Trinidad & Tobago en buitenlandse handelaren. Dit bevestigt Rudolf Elias, algemeen directeur van Staatsolie, vandaag, vrijdag 12 februari 2016, in de Ware Tijd. 'Zodra wij genoeg hebben om een boot vol te laden wordt er premium diesel geëxporteerd.' Om welke buitenlandse handelaren het zou gaan is niet bekend.

De behoefte van Suriname is rond de 4.000 vaten diesel per dag. Staatsolie's productie ligt tussen de 5.000 en 6.000 barrels per dag. Zodra de raffinaderij op volle toeren draait, wordt dat meer. Het overschot wordt uitgevoerd.

'Naast Trinidad zijn wij ook de mogelijkheid aan het bekijken om aan Frans Guyana onze diesel te verkopen. Maar, dat zal eerst op gang komen wanneer de raffinaderij voor de volle honderd procent draait', aldus Elias.

Staatsolie produceert op dit moment  tussen de 1.000 en 1.200 vaten gasoline per dag. Elias benadrukt, dat de lokale vraag naar ongelode benzine niet gedekt kan worden door Staatsolie. 'Zelfs wanneer de raffinaderij op volle toeren begint te draaien zullen wij kunnen voldoen aan slechts 40 procent van de gasolineconsumptie. Dit komt, omdat de vraag in Suriname verdubbeld is de afgelopen vijf jaren naar ongeveer 4.500 vaten per dag.'

Staatsolie-unleaded benzine wordt uitsluitend verkocht via de Gow2 pompstations. Er was wel deze dagen sprake van een tekort aan dit product bij Gow2, omdat Staatsolie niet kon leveren doordat de raffinaderij was uitgevallen wegens een stroomstoring. Het bedrijf verwacht vandaag weer de eigen premium ongelood te kunnen leveren. Er is geen tekort aan diesel geweest. 'Ons streven is om uitsluitend Surinaamse brandstof via onze eigen Gow2 stations aan de samenleving te verkopen.'

Minister Peneux: 'Voorlopig hebben we nog een chronisch gebrek aan technologen'

Leerlingen krijgen de kans om verschillende experimenten uit te voeren op 'techniek' festival


'Er moeten evenveel doctoren als juristen als technologen zijn. Voorlopig hebben we nog een chronisch gebrek aan technologen', aldus minister Robert Peneux van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur bij de opening van het Innovatie in het Basisonderwijs (IBO) Festival gisteren op het KKF-beursterrein. De bewindsman zei, dat beleidsmakers verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling van de samenleving. Hij ziet de innovatie van het basisonderwijs door het integreren van technologie en wetenschap als middel voor het opheffen van het gebrek.

Dit is ook de gedachte achter het driedaagse IBO-Festival, aldus het ministerie vandaag, vrijdag 12 februari 2016, in een persbericht. Deze activiteit wordt in samenwerking met het Basic Education Improvement Program (BEIP) gehouden.


Kinderen Spelen met de "Mechanical Snake" of te wel de Robot Slang op het IBO Festival! Komt u ook langs? Donderdag 11 Februari en Vrijdag 12 Februari open van 17:00 u tot 21:00 u en Zaterdag 13 Februari van 0:900 u tot 13:00 u Wij kijken naar u uit!!
Geplaatst door Ministerie van Onderwijs Wetenschap en Cultuur - Minowc op donderdag 11 februari 2016


Leerlingen krijgen de kans om verschillende experimenten uit te voeren die te maken hebben met wetenschap, technologie, engineering, taal, kunst en cultuur en rekenen/wiskunde. Fablab zal ook participeren tijdens het festival om de kinderen verschillende proeven te laten uitvoeren. De studenten van de opleiding ICT in Education van het Instituut voor de Opleiding van Leraren assisteren de kinderen bij het uitvoeren van de experimenten.

Peneux zei verder, dat er aan de innovatie van het basisonderwijs gewerkt wordt om zodoende later probleemoplossende volwassenen af te leveren. 'We willen creatieve, kritische mensen afleveren die geen enkel probleem uit de weg gaan. Probleemoplossend en geen lippenservice.' Het onderwijs moet niet statisch blijven, want de wereld staat niet stil, zei de minister.

'Het is belangrijk dat wij kinderen in vroeg stadium in contact brengen met wetenschap en technologie.' Het IBO-Festival duurt nog tot en met morgen.


Op donderdag 11 februari gaat de Innovatie in het Basisonderwijs (IBO)- beurs van start. Het zal gehouden worden in de KKF- hal. De toegang is gratis.
Geplaatst door Ministerie van Onderwijs Wetenschap en Cultuur - Minowc op dinsdag 9 februari 2016

Straatventers in centrum Paramaribo moeten zich voor eind februari registreren

'Wie zich niet registreert wordt verwijderd'


Straatventers tonen geen goed beeld voor binnenstad en zijn oneerlijke concurrenten standhouders markten 


Straatventers in de binnenstad krijgen tot en met 29 februari een laatste gelegenheid om zich te (her)registreren bij het commissariaat Paramaribo Noordoost. Ze zullen worden ondergebracht in onder meer de Centrale Markt en de Kwakoe Markt, zo bericht de Ware Tijd vandaag, vrijdag 12 februari 2016.

'Het is de zoveelste oproep en de straatventer die niet kan aantonen dat hij of zij zich heeft geregistreerd, zal verwijderd worden', zegt districtcommissaris Jerry Miranda.

Behalve dat straatventers geen goed beeld vormen voor de binnenstad, is er sprake van oneerlijke concurrentie tegenover verkopers van nabije markten. Bovendien houden de straatventers zich niet aan hygiëne voorwaarden. Als ze in de markt verkopen moet dat wel.

Miranda zegt verder, dat het commissariaat in samenwerking met de politie al was begonnen met het ontruimen van straatventers, maar toen hadden Assembleeleden gevraagd om de zaak voorlopig te gedogen. Miranda zegt, dat het nu echter tijd is om paal en perk te stellen, waardoor  het probleem zich niet meer zal voordoen in de binnenstad. 

'De straatventers zullen niet om het ene kwartier rennen om hun stand in orde te maken om te verkopen. We zullen hen zodanig ontmoedigen dat ze niet meer zullen komen.'

Nederlands/Zwitsers Amazone Resources blijft geloven in eigen exportplan Surinaams rivierwater

Directeur verbaasd over standpunt minister Dodson inzake intrekken presidentieel besluit


Hoewel het Nederlands/Zwitsers bedrijf Amazone Resources niet blij is met de laatste politieke ontwikkelingen rond de aan haar verstrekte waterexportvergunning, is het geen reden om er mee op te houden. Dat zegt de Nederlandse directeur Cor de Ruiter van Amazone Resources vandaag, vrijdag 12 februari 2016, in de Ware Tijd. 

Hij rekent er op, dat ook bij de nieuwe inzichten van minister Regilio Dodson van Natuurlijke Hulpbronnen zijn bedrijf het recht behoudt Surinaams water te mogen exporteren. De Ruiter toont zich wel verbaasd over het standpunt van de bewindsman, dat het presidentieel besluit zou moeten worden ingetrokken.

'Het besluit is uiterst zorgvuldig opgesteld, waarbij echt aan alles is gedacht. Er staat bijvoorbeeld in dat we pas mogen exporteren wanneer de milieustudie is gedaan. Vele deskundigen, onder andere de huidige minister van Justitie en Politie, Jennifer van Dijk-Silos, die toen juridisch adviseur van de president was, heeft er intensief naar gekeken, voornamelijk of het paste binnen het toen bestaande wettelijke kader. Ook de directeur van het Kabinet van de President, Eugène Van der San, heeft onlangs nog gezegd dat het besluit met zeer veel zorg tot stand is gekomen. De hele procedure heeft ruim 3 jaar in beslag genomen. Dus ik begrijp het gewoon niet', aldus De Ruiter.

Hij gaat er nog steeds vanuit, ondanks ook kritische opmerkingen over het plan van Assembleeleden, dat zijn bedrijf uiteindelijk het water zal mogen exporteren. Daarom gaat hij ook door met de voorbereidingen waarin tot nu toe,naar zijn zeggen, ongeveer 1,5 miljoen euro is geïnvesteerd. Binnen enkele jaren zijn, in samenwerking met Surinaamse partners, investeringen nodig van enkele tientallen miljoenen Amerikaanse dollars. Welke zogenoemde 'Surinaamse partners' dat zullen zijn is nu nog niet duidelijk.

(Red. De Surinaamse Krant/de Ware Tijd)

Auto met twee inzittenden bij strand Westpunt op Curaçao naar beneden gestort

Oorzaak van 'val' nog niet bekend - Inzittenden lichtgewond

(Bron: Google Earth/Red. De Surinaamse Krant)

Twee inzittenden van een auto die geparkeerd stond op de parkeerplaats bij het strand van Westpunt, zijn met de auto naar beneden gestort, zo bericht het Antilliaans Dagblad vandaag, vrijdag 12 februari 2016.

Hoe dit heeft kunnen gebeuren is vooralsnog niet bekend, aldus de politie in een reactie. Beide inzittenden klaagden over inwendige pijn en zijn daarom per ambulance naar het Sint Elisabeth Hospitaal vervoerd.

Curaçaose luchtvaartmaatschappij Insel Air verwacht groei dit jaar

'We vliegen nu ook op Georgetown, Indiana, naar Puerto Rico en Quito en extra vluchten naar Suriname'


Cuba is hot voor Insel Air met 7 tot 8 vluchten per dag


Insel Air verwacht in 2016 iets meer dan 1,4 miljoen mensen te vervoeren, aldus Edward Heerenveen, een van de directeuren van Insel Air vandaag, 12 februari 2016, in het Antilliaans Dagblad. 'We hebben vorig jaar de problemen met Venezuela goed ingeschat en daarop geanticipeerd met een aantal nieuwe bestemmingen. We vliegen nu ook op Georgetown, Indiana, naar Puerto Rico, naar Quito en we hebben extra vluchten naar Suriname ingezet.'

Cuba blijkt ook een hot item. Insel Air vliegt sinds juni 2015 rechtstreeks naar Havana en sinds kort ook vanaf Miami naar vijf steden in Cuba. 'Dit is vooral interessant vanwege de vele Amerikanen van Cubaanse afkomst in Miami, maar iedereen met een Amerikaans visum kan instappen op deze vluchten. We hebben nu 7 of 8 vluchten per dag.'

Insel Air is in gesprek met een aantal overheden, want ze staan open voor nog meer bestemmingen. Ook de samenwerkingsverbanden met Air Berlin, KLM/Air France, Winair, Avianca and GOL en de code shares met KLM/Air France lopen naar wens. Vorig jaar is het bedrijf begonnen met een meer gericht personeelsbeleid.

Heerenveen: 'We streven ernaar om mensen met meer allround skills aan te nemen zodat we ze efficiënter in kunnen zetten. Stel, je hebt op de administratie iemand zitten voor de boekhouding maar die persoon is ook een kei in IT. Daar maken we dan gebruik van.' Met deze maatregelen denkt Heerenveen Insel Air in 2016 naar een hoger plan te kunnen tillen. 'Niet alleen wat betreft aantal passagiers maar ook wat betreft inkomsten en prestaties. We hebben een kwaliteitsslag gemaakt. Onze on-timeperformance gaat omhoog, we zitten nu alweer op 75 procent en ik verwacht dat halverwege 2016 80 procent van onze vluchten op tijd vertrekt. En dat is echt een heel hoog percentage.'

Heerenveen stelt, dat Insel Air in de luchtvaart in de Cariben en tussen de BES-eilanden de meest constante maatschappij is. 'De mensen kunnen erop rekenen dat Insel Air vliegt.'

Voorlopig zullen geen nieuwe toestellen worden aangeschaft en blijft Insel Air met McDonnell Douglas vliegen. 'De MD’s zijn ideaal voor de vluchten die wij uitvoeren, ook wat betreft brandstofverbruik. Uiteraard worden ze goed onderhouden. Het interieur zal ook geregeld worden opgeknapt.'

Insel Air is met dagelijks gemiddeld 52 vluchten naar 21 bestemmingen de grootste Caribische luchtvaartmaatschappij. De vloot van Insel Air bestaat uit 7 McDonnel Douglas-toestellen, 3 Fokkers 70, 6 Fokkers 50 en 2 Embraer Bandeirantes. Het bedrijf telt 750 medewerkers. Insel Air heeft de Curaçaose luchthaven Hato als basis en de Arubaanse luchthaven Reina Beatrix als ‘hub’.

Premier Whiteman van Curaçao naar waarnemers VN in Nederland


Whiteman voert ook gesprekken met de ministers Plasterk en Hennis-Plasschaert


Premier Ben Whiteman is in Nederland om deel te nemen aan het bezoek van permanente vertegenwoordigers van de Verenigde Naties (VN). Het doel van dit bezoek is om expertise uit te wisselen over onder meer de thema’s vrede, gerechtigheid en ontwikkelingen. Dit zijn de speerpunten van de koninkrijkscampagne voor een zetel in de VN Veiligheidsraad, aldus het Antilliaans Dagblad van vandaag, vrijdag 12 februari 2016.

Naast vrede en gerechtigheid zal het programma zich deze keer speciaal richten op ‘innovatieve en duurzame oplossingen voor onze samenleving’, zo wordt door de regering bekendgemaakt.

De minister-president is nog tot morgen in Nederland. Daarbij brengt hij ook een bezoek aan minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Ronald Plasterk en Jeanine Hennis-Plasschaert, de minister van Defensie.

Bouw nieuw warenhuis Smart Home Depot op Curaçao gestart

Zoon eigenaar Japan NV hoopt eind dit jaar deuren te kunnen openen

(Bron foto: Jeu Olimpio/Antilliaans Dagblad)

Op het terrein van Japan NV, waar in 2013 het meubelwarenhuis volledig afbrandde, is de bouw van het nieuwe warenhuis Smart Home Depot begonnen. Dat zegt eigenaar Wenquing Liang, zoon van de eigenaar van Japan NV, vandaag, vrijdag 12 februari 2016, in het Antilliaans Dagblad.

De nieuwe nv is ingeschreven op 30 augustus 2013. Liang hoopt tegen het eind van dit jaar de deuren van het nieuwe warenhuis open te kunnen gooien.

Overigens is de rechtszaak, waarin Japan NV de door New India opgeworpen beschuldiging van ‘brandstichting en bedrog’ betwist, uitgesteld tot 22 februari. Foto’s Jeu Olimpio

Minister Van Dijk-Silos moet weer uitleg geven over 'marrongeboefte' in Assemblee

ABOP-voorzitter Brunswijk blijft volhouden dat bewindsvrouwe verontschuldigingen moet aanbieden


Minister Jennifer van Dijk-Silos van Justitie en Politie heeft gisteren weer in De Nationale Assemblee tijdens de begrotingsbehandeling gezegd, dat zij nimmer de marrongemeenschap heeft gecriminaliseerd. De ABOP had hier een punt van gemaakt en vroeg voor een zoveelste keer om uitleg toen de bewindsvrouwe aan het woord kwam. Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons zei, dat de uitspraak marrongeboefte haar hamer gepasseerd was, omdat de minister deze kwestie in een context had gebruikt, aldus Starnieuws vandaag, vrijdag 12 februari 2016.

ABOP-fractieleider Ronnie Brunswijk ergerde zich samen met zijn fractie aan de wijze waarop deze kwestie werd aangepakt door de Assembleevoorzitter. Zij legde uit, dat haar het verwijt was gemaakt, dat de gewraakte uitspraak de voorzittershamer passeerde. Zij was het niet eens met Brunswijk, dat ze voor de minister sprak. Geerlings-Simons zei verder, dat Van Dijk-Silos is ingegaan op de opmerkingen, dat zij tegen marrons en leden van de ABOP optrad op het ministerie.

De bewindsvrouwe had met voorbeelden aangegeven, dat zij juist de positie van twee mensen van de ABOP in orde heeft gemaakt. Een van hen is werkzaam op het secretariaat van de minister. Zij is opgetreden tegen personen die zich schuldig hebben gemaakt aan corrupte praktijken en strafbare feiten. De uitspraak marrongeboefte had betrekking op die mensen en niet op een ras of politieke partij.

De Assembleevoorzitter merkte op, dat niemand in De Nationale Assemblee een opmerking heeft gemaakt, terwijl doorgaans gelijk geprotesteerd wordt als iets niet door de beugel kan. Volgens haar had iedereen het goed begrepen. Weken later is de ABOP gekomen met het verwijt en vroeg om verontschuldiging van de minister.

De ABOP-fractie vroeg om het woord, nadat Geerlings en Van Dijk-Silos hadden gesproken. Brunswijk had daarvoor uitgelegd, dat de uitspraak voor problemen zorgt. Ook zijn collega's Marinus Bee en Edward Belfort vonden dat te licht over de zaak heen werd gegaan. Maar, de voorzitter van het parlement bleef van mening, dat de minister opnieuw verduidelijkt heeft dat zij marrons niet heeft gecriminaliseerd. De Assembleevoorzitter sloot dit hoofdstuk af. Brunswijk was het daar niet mee eens en verliet de vergaderzaal, maar keerde hij terug.

VHP, PL en NPS spannen weer rechtszaak aan tegen het CHS in terugroepkwestie Sapoen/Chitan

Tijdens persconferentie gaat advocaat Sewcharan niet in op (on-)juistheid vonnis verloren rechtszaak

 
De oppositiepartijen VHP, NPS en Pertjajah Luhur (PL) zullen het Centraal Hoofdstembureau (CHS) weer voor de rechter slepen. Dit zei hun advocaat Gerold Sewcharan gisteren tijdens een persconferentie van de VHP, NPS en PL. Sewcharan lichtte hierbij het vonnis dat vorige week is uitgesproken in de door zijn cliënten verloren rechtszaak, toe, zo bericht de Ware Tijd vandaag, vrijdag 12 februari 2016.

Hij zei, dat de rechter onder meer vastgesteld heeft dat het CHS niet bevoegd is om een terugroeping van volksvertegenwoordigers te beoordelen. 'Het verweer dat het CHS reeds bijeen is gekomen om te voorzien in de vacatures en dat het ten aanzien daarvan reeds een standpunt heeft bepaald welk eerst moet worden teniet gedaan, alvorens kan worden toegelaten, wordt daarom verworpen', staat in het vonnis:De advocaat vindt deze uitspraak erg belangrijk, omdat het CHS in de zaak van Raymond Sapoen en Diepakoemar Chitan zich dit recht had aangemeten en had besloten dat de terugroeping van de twee PL-dissidenten niet rechtmatig heeft plaatsgevonden.

Sewcharan weigerde inhoudelijk in te gaan op de juistheid of de onjuistheid van het vonnis. In de recentste rechtszaak, waarbij de oppositiepartijen onder meer president Desi Bouterse voor het gerecht hebben gedaagd, heeft de rechter zich niet uitgelaten over de rechtmatigheid van de terugroeping. De Kantonrechter vindt namelijk, dat eisers haar niet het volledige pakket aan bewijsmiddelen hebben aangedragen om te kunnen beoordelen of de terugroeping op rechtsgeldige wijze heeft plaatsgevonden.

Deze zaak was verder ook gericht tegen de staat Suriname, het CHS, alle CHS-leden afzonderlijk en de districtscommissarissen van Wanica en Saramacca.

De advocaat ging in op alle vier vonnissen die zijn geveld in de terugroepkwestie Sapoen en Chitan, zo bericht Starnieuws.

* De eerste betrof het kort geding van de PL tegen beide personen, waarbij rechter Alida Johans op 13 juli 2015 had aangegeven dat de PL als terugroepgerechtigde de terugroeping te vroeg had ingezet.

* Vervolgens spanden Sapoen en Chitan een rechtszaak aan tegen de PL, waarbij Ingrid Lachitjaran op 26 oktober 2015 hun vordering afwees. Zij gaf in haar overweging onder meer aan dat Sapoen en Chitan weliswaar ontkennen dat zij als zelfstandige fractie hebben gefunctioneerd, maar niet hebben ontkend eens een zelfstandige fractie te zullen vormen. Lachitjaran nam in haar overweging ook mee dat Sapoen en Chitan zelfstandig een onderhoud hadden met Desi Bouterse als toenmalige formateur van het regeringskabinet. In deze kwestie beschouwde de magistraat de brief van Chitan aan het hoofdbestuur van de PL als een duidelijk bewijs van zijn besluit om de zelfstandige fractie van Sapoen te ondersteunen. Deze handelingen maken voldoende aannemelijk dat beide heren de fractie van de PL hebben verlaten, hetgeen een grond oplevert voor de Terugroepwet, citeerde Sewcharan uit het vonnis.

* In de derde terugroepkwestie stelde de Kort Gedingrechter in haar vonnis op 30 december 2015m dat de terugroeping van Sapoen en Chitan reeds een feit was. Zij heeft aangegeven, dat het blijven aanvechten van de terugroeping door Sapoen en Chitan op grond van het in strijd handelen met de statuten en het huishoudelijk reglement, slechts uitstel van de terugroeping betekent en op den duur wel een feit zal zijn. Bovendien heeft de PL beweringen, als zou zij in strijd met statuten hebben gehandeld, weerlegd door producties zoals notulen van de hoofdbestuursvergaderingen, convocaties van buitengewone vergaderingen, presentielijsten van aanwezige leden, proces-verbaal van de stemming over de terugroeping van Sapoen en Chitan en de mail waarin de convocatie naar de leden de deur is uitgegaan. Ook blijkt uit inzage van de stembiljetten en de bewilligingsbrieven van de leden, dat de terugroepingsprocedure volgens de statuten heeft plaatsgevonden. 'Derhalve is de terugroeping aannemelijk niet in strijd en dus rechtsgeldig', aldus Sewcharan.

Begroting 2016 door De Nationale Assemblee met 31 stemmen aangenomen

Oppositie verlaat voor stemming vergadering vanwege besluit om ingediende moties later te behandelen

Brunswijk (ABOP) teleurgesteld in optreden Assembleevoorzitter: 'U hebt getoond niet boven partijen te kunnen staan'


De begroting 2016 is gisteravond iets voor half twaalf door De Nationale Assemblee met 31 stemmen aangenomen. De oppositie verliet de vergadering, nadat besloten werd dat de negen moties die ingediend waren, op een later tijdstip zullen worden behandeld. Volgens NDP-fractievoorzitter André Misiekaba geeft artikel 39 van het Ordereglement de ruimte om moties later te behandelen.  President Desi Bouterse zei dat voorstellen van De Nationale Assemblee meegenomen zijn in deze begroting. Minister Gillmore Hoefdraad van Financiën maakte duidelijk, dat de rode draad voor dit jaar bezuiniging is. De oppositionele partijen hadden samen zeven moties ingediend om hun inzichten over het beleid uit te drukken. Volgens hen is onvoldoende duidelijk geworden wat de crisismaatregelen van de regering zijn, zo schrijft Starnieuws vanochtend, vrijdag 12 februari 2016.

De NDP-fractie diende twee moties ingediend en ook die zullen op een later tijdstip worden behandeld.

Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons feliciteerde de regering, het parlement en de deskundigen met de begroting. Zij haalde aan, dat de regering transparanter wordt. Ze zei dit een goede stap te vinden. Misiekaba zei, dat het land weer een begroting heeft om verder te kunnen gaan. Hij zei verder, dat voor het eerst negen moties zijn ingediend. Gezien de tijd zou dat met oplezen en motiveren van de moties zeker drie uur in beslag gaan nemen duren.

Na de stemming kwamen de oppositieleden terug in de zaal.

Ronnie Brunswijk, fractievoorzitter van de ABOP, feliciteerde de regering met de aanname van de begroting. Hij zei het een dieptepunt te vinden wat was gebeurd. Voor het eerst heeft hij meegemaakt, dat moties die ingediend zijn om te motiveren hoe er gestemd wordt geweigerd werden. 'Ik ben zeer teleurgesteld in u. U hebt getoond niet boven partijen te kunnen staan', sprak Brunswijk in de richting van Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons. Hij zei niet teleurgesteld te zijn in de regering, maar in de voorzitter van het parlement.

Chandrikapersad Santokhi, fractieleider van VHP, zei dat de moties de grondslag vormen voor het standpunt dat ingenomen wordt. De moties horen bij de begrotingsbehandeling. 'Wij betreuren het dat wij die ruimte niet hebben gekregen', stelde Santokhi. De moties zijn bedoeld om de regering te wijzen op bepaalde beleidszaken.

De president gaf na de tweede ronde vier voorbeelden, waaruit moet blijken dat de regering geluisterd heeft naar voorstellen uit De Nationale Assemblee:

1. Aangedrongen is op openbaar maken van de salarissen van de staatsbedrijven. De historische beslissing is genomen om transparant te zijn en de gegevens beschikbaar te stellen.
2. De ongelijke behandeling van het binnenland in vergelijking met het kustgebied is aangepakt. Brandstof aan de pomp is nu voor dezelfde prijs te koop in Atjoni als in Paramaribo. In De Nationale Assemblee is gewezen op de discrepantie tussen stad en binnenland.
3. Er is een pleidooi gehouden voor terughoudendheid in uitvoeringsmaatregelen voor de burgers. De regering heeft op grond hiervan en ook na gesprekken met de vakbeweging, besloten de verdere verhoging van de tarieven voor elektra en water aan te houden.
4. De regering heeft kennis genomen van de debatten over de basiszorgverzekering. Deze is niet geheel in overeenstemming met het beoogde doel. Daarom komt er een grondige evaluatie, waarna de oneffenheden weggenomen zullen worden.


De president zei ook, dat er een politiek gevoerd wordt om iedereen te betrekken bij de ontwikkeling van het land. Hij haalde aan, dat Suriname niet alleen van de coalitie is, maar van iedereen. Ook van de mensen die de verkiezingen niet hebben gewonnen. Bouterse zei verder pnieuw een handreiking te doen en benadrukte dat eenieder nodig is om samen de job te klaren.

Geerlings-Simons zei, dat zij de laatste tijd meemaakt dat zaken worden verdraaid. Zij merkte op dat het parlement het besluit heeft genomen om de moties op een later tijdstip te behandelen. De president bedankte De Nationale Assemblee voor de wijze waarop de begroting is behandeld en aangenomen en blij te zijn dat de begroting is aangenomen.

Zangeres Rochelle neemt clip op in Suriname

All Night Long nieuwste single van Rochelle


De Surinaams-Nederlandse zangeres Rochelle heeft donderdag 11 februari 2016 haar nieuwe single All Night Long uitgebracht. De bijbehorende videoclip is heel bijzonder geworden. De 23-jarige zangeres is namelijk speciaal naar Suriname, het geboorteland van haar vader, afgereisd voor de opnames van deze clip.


De in Helmond geboren zangeres Rochelle Perts won in 2011 het vierde seizoen van het programma X Factor. Rochelle werd tijdens de liveshows gecoacht door Eric van Tijn en werd op 10 juni 2011 de winnares met 73% van de stemmen nadat ze samen met de popgroep Adlicious in de finale stond. Ze won een platencontract bij Sony BMG en een Fiat 500.

Na haar overwinning werd een door haar gezongen cover van het nummer No Air van Jordin Sparks uitgebracht. Zowel deze als het nummer Strong – dat ze gedeeltelijk zelf schreef – behaalde goud.

Op 18 juni debuteerde Rochelle in de Nederlandse Single Top 100 op de eerste plaats met No Air en Strong belandde op de zesde plek. In 2013 bracht de zangeres in samenwerking met Yellow Claw een nieuwe video uit voor het nummer Shotgun. Deze clip is al meer dan 74 miljoen keer op Youtube bekeken.

Politie is op zoek naar Misiedjan ook bekend als 'Dekowanie'

Misiedjan verdacht van neerschieten man te Futupasi aan Tapanahonirivier


De verdachte Misiedjan, meer bekend als ‘Dekowanie’, wordt gezocht door de waarnemend procureur-generaal. Zijn opsporing, aanhouding en voorgeleiding is gelast. Andere gegevens van de verdachte zijn voorlopig niet bekend, aldus de afdeling Public Relations van het Korps Politie Suriname in een donderdag 11 februari uitgebracht opsporingsbericht.

Misiedjan wordt ervan verdacht op dinsdag 2 februari te Futupasi, aan de Tapanahonirivier, op Marcel M. te hebben geschoten met een jachtgeweer met ingekorte loop.

Het slachtoffer liep verwondingen op in het gelaat en op anderen delen van het lichaam. Hij is voor medische behandeling opgenomen in een ziekenhuis in Paramaribo.

Eenieder die informatie kan verschaffen over de verblijfplaats van de verdachte Misiedjan, kan contact opnemen met de politie.