zaterdag 13 februari 2016

VIDS informeert inheemsen in Erowarte over vonnis IACHR

'Vonnis heeft betrekking op deze gemeenschappen en zij moeten weten wat het inhoudt'

 
De Vereniging van Inheemse Dorpshoofden in Suriname (VIDS) zal morgen in Erowarte vertegenwoordigers van de inheemse dorpen van Marowijne informeren over het vonnis van het Inter-Amerikaans Hof voor Mensenrechten (IACHR, Inter-American Court of Human Rights) in Costa Rica. De Staat werd 25 november vorig jaar veroordeeld voor het schenden van de rechten van Kaliña en Lokono van het Beneden Marowijnegebied.

'Het vonnis heeft betrekking op deze gemeenschappen en zij moeten daarom weten wat het inhoudt', zegt Vids-voorzitter Lesley Artist vandaag, zaterdag 13 februari 2016, in de Ware Tijd. Kapitein Jona Gunther van Erowarte, tevens voorzitter van de commissie 'Landenrechten Inheemsen Beneden Marowijne' zegt dat de komende tijd alle acht dorpen bezocht zullen worden.

Voor de vergadering van morgen zijn onder andere alle dorpsbesturen en voorvechters van de grondenrechten, onder wie Nardo Aloema uitgenodigd. Hij en andere Kaliña en Lokono namen in 1977 deel aan een 142 kilometer lange voettocht van Albina naar Paramaribo om te protesteren tegen de schending van hun grondenrechten door het instellen van het Galibi Natuurreservaat in 1969 en het opdelen en in kavels uitgeven van de dorpen Erowarte, Marijkedorp, Tapuku en Pierrekondre.

(Bron artikel)
De VIDS stelde eerder in een persbericht, dat hoewel de uitspraak van het InterAmerikaans Hof voor Mensenrechten is gericht op genoegdoening voor de Kaliña en Lokono van het Beneden Marowijnegebied, het vonnis ook in het voordeel blijkt uit te vallen van alle in stamverband levende volken in Suriname. Het Hof vond het namelijk noodzakelijk om de Staat te veroordelen tot het bij wet regelen van de grondenrechten en rechtspersoonlijkheid van alle inheemse en tribale volken (marrons) in Suriname, om hierdoor herhaling te voorkomen en hen meer rechtszekerheid te verschaffen.

Tekst bij artikel in De Vrije Stem van 3 januari 1977: 

Een 50-tal Indianen uit Marowijne heeft na een protestmars van Albina naar Paramaribo gistermorgen rond tien uur verzoekschriften aangeboden aan de President van Suriname, de premier en de ministers van D. & D. en Opbouw. Het gaat bij deze groep onder meer om het behoed van de rechten op de grond, die zij bewonen, en de inschakeling van de Indianen in de'ontwikkeling van ons land. 

Met de algehele leiding van de protestmars was belast de Indianenvereniging "Kano" onder voorzitterschap van de heer A. Cirino. De groep kreeg tijdens de mars naar Paramaribo medische begeleiding van dokter Waalburg. Ook het Korps Politie verleende byzondere medewerking. In de Palmentuin gaf voorzitter Cirino nadere informaties over de reden van het houden van een protestmars. 

De Indianen voelen zich onder meer niet vertegenwoordigd in het parlement door de heer Arichero. Deze zou nooit hebben gereageerd op de talrijke brieven die door deze groep geschreven waren en waarin aandacht werd gevraagd voor de problemen van de Indiaanse bevolking. 

Volgens voorzitter Cirino zou de heer Arichero zich op het standpunt gesteld hebben in het parlement te zitten als NPS'er en nief als vertegenwoordiger van de Indianen. De Indianen hébben over het trajekt Albina - Paramaribo vier dagen gedaan. 

De groep Indianen bij aankomst tn Paramaribo nabij de Pal mentuin na de protestmars van vier dagen. Op de foto: Voorzitter Cirimo met bril en cowboy-hoed op.

Personeel 's Lands Hospital ontvangt eind februari kleding- en prestatietoelage 2015

Minister Pengel zegt uitbetaling toe aan bondsvoorzitter Edam


Maar, medisch directeur van ziekenhuis houdt slag om de arm...


Het personeel van ’s Lands Hospitaal zal eind februari de volledige kleding- en prestatietoelage over 2015 ontvangen. Deze toezegging deed minister Patrick Pengel van Volksgezondheid aan het bestuur van de personeelsbond. Voorzitter Imro Edam zegt de leden inmiddels te hebben geïnformeerd. De kledingtoelage wordt gewoonlijk eind januari betaald en de prestatietoelage midden februari. Omdat de betaling van het kledinggeld uitbleef, heeft een deel van het personeel vorige week vier dagen gestaakt, zo bericht de Ware Tijd Online vandaag, zaterdag 13 februari 2016.

Medisch directeur Soenita Nannan Panday houdt duidelijk een slag om de arm met de mededeling, dat niet gezegd kan worden of de uitbetaling inderdaad eind deze maand plaatsvindt. 'Wij zitten midden in het proces om het geld bij elkaar te krijgen.'

Er is totaal Srd 3,4 miljoen nodig, waarvan Srd 1,6 miljoen voor kledingtoelagen en Srd 1,8 miljoen voor prestatietoelage. Verplegend personeel krijgt per persoon Srd 2.450 kledinggeld en de overige collega's Srd 2.350. De prestatietoelage wordt berekend op basis van onder meer het loon en aantal verzuimdagen. Dat het ziekenhuis in elk geval financiële schade heeft geleden staat volgens Nannan Panday buiten kijf. Hoe groot die is wordt nog uitgerekend.

'Wij hebben twee grote operaties moeten afzeggen en personen die waren opgenomen voortijdig naar huis moeten sturen.'

De bond had de staking voor het personeel in de ochtenddienst afgekondigd om directe uitbetaling van de kledingtoelage af te dwingen. Op de vierde dag diende het personeel op het Kabinet van de President een petitie in met verzoek aan het staatshoofd om een oplossing. Daarin werden ook bezwaren tegen de huidige ziekenhuisleiding aangedragen en werd gevraagd om haar te vervangen. Edam wil voorlopig niet nader ingaan op deze zaken.

Anti-Zwarte Piet activist overlijdt in bus op terugweg van protest tegen Piet in Friese Grou

Geen begrip voor groepje demonstranten uit Randstad bij intocht Sint Piter in Grou


Een van het handjevol anti-Zwarte Piet activisten uit Rotterdam en Amsterdam die vandaag, zaterdag 13 februari 2016, in het Friese Grou demonstreerden tegen de traditionele intocht van Sint Piter, is op de terugweg richting de Randstad in de bus overleden, nadat hij onwel werd, zo schrijft André Spaansen in de Telegraaf. De touringcar werd in de vluchtstrook gezet van de A32 bij Akkrum. Politie en ambulances kwamen ter plekke. Hulp mocht niet baten.

Veel Grousters waren angstig over de komt van de protestbeweging ‘Kick Out Zwarte Piet’, uitgerekend op een dag dat het in het dorp druk is met naast de intocht een reünie van (oud)-inwoners die tot uit de VS waren gekomen om oude (familie)banden aan te halen.

Bij de Grousters was geen begrip voor de protestactie van de Randstedelingen. Voorstanders manifesteerden zich boos of smalend als reactie op leuzen als ‘Friesland, schaam je’, en ‘Zwarte Piet is stil verdriet’. Actievoerders riepen terug: 'Het is geen kinderfeest, als het niet voor alle kinderen is. Weg met racisme.’

Even liepen de gemoederen hoog op, was er geduw en getrek. Getuigen zagen dat vuisten gebald werden. 'Tot volgend jaar ' zeiden de, volgens de Leeuwarder Courant, ongeveer 25 actievoerders bij het instappen in de actiebus.

Oud-leerkracht en dorpeling Symon Odinga (62) stond op het podium naast het duo Sint en Pyt, waarvoor kinderen zongen. 'We wilden geen confrontatie, het is een kinderfeest.’ Men was ongelukkig met het protest, een primeur in vele generaties. 'Het leeft hier niet.’

Jakke Ouderkerken (74) uit het dorp benadrukt dat het niet racistisch is. 'Laat men zich in tradities en geschiedschrijving verdiepen. Piet werd zwart in de schoorsteen. Het draait juist om saamhorigheid bij dit kinderfeest. Rondom dit feest is zelfs de grote reünie.’

Als ludieke reden voor het late Sint-feest wordt wel een gezegd, dat Sinterklaas ooit één dorp vergeten was en alsnog een broer stuurde  om het goed te maken. Maar, dorpsbewoners weten dat het een andere figuur is uit de christelijke traditie, rondom Sint Petrus, die inspireerde.

Voorzitter C-47: 'Door CBvS aangekondigde valutaveiling is gewoon een devaluatie'

Berenstein: 'Kosten levensonderhoud blijven schommelen afhankelijk van resultaat veiling'
 
'Waar komen de deviezen vandaan die geveild gaan worden?'
 
 
'De valutaveiling die de Centrale Bank van Suriname (CBvS) heeft aangekondigd, is een interventie, in feite een devaluatie', zegt voorzitter Robby Berenstein van C-47 vandaag, 13 februari 2016, in het Dagblad Suriname. 

'Hoe lang zullen ze het kunnen volhouden? De Srd wordt met de valutaveiling verder gedevalueerd. De douane, de commerciële banken, het hele systeem zal de veilingkoers hanteren en dat werkt door op de prijzen en op de totale economie. De kosten voor levensonderhoud zullen blijven schommelen afhankelijk van het resultaat van de veiling. C-47 ziet door de te nemen stappen nog geen koersstabiliteit verwezenlijkt worden.'

Vakbondsleider Berenstein twijfelt aan het systeem van de valutaveiling om de koers in toom te houden. De monetaire autoriteiten hebben reeds verschillende maatregelen getroffen om de koers in bedwang te houden, maar tot nog toe hebben de pogingen geen soelaas geboden.

'Er is onduidelijkheid. Gezegd wordt dat er geen deviezen zijn. Waar zullen de deviezen vandaan komen die geveild zullen worden? Tijdens de voorgaande interventie werd gevraagd, waar komen de deviezen vandaan? Als antwoord kregen wij van de cambiohouders te horen, dat is ons geheim.'

C-47 pleit volgens Berenstein voor een samenhangende aanpak om de economie op het goede spoor te krijgen. Transparantie is daarbij van belang om het vertrouwen in het monetaire beleid te herstellen.

Man (48) in Coronie gearresteerd als verdachte seksueel misbruik 28-jarige vrouw

Enkele jaren geleden is vrouw door zelfde man seksueel misbruikt


De 48-jarige J. B. (48) is door de politie van Coronie op dinsdag 9 februari aangehouden voor seksueel misbruik. Agenten kregen de melding, dat een 28-jarige vrouw twee dagen geleden door de man was misbruikt. Bij aankomst op de plek werd het slachtoffer aangetroffen, zo bericht de afdeling Public Relations van het Korps Politie Suriname vandaag, zaterdag 13 februari 2016, zonder te vermelden waar een en ander is gebeurd.

Volgens haar verklaring is zij op de bewuste dag door J.B., echtgenoot van een tante, tegen haar wil seksueel misbruikt. Het slachtoffer woont alleen met haar vader. Op het moment van het voorval was zij alleen thuis. Plotseling drong B. de woning binnen en heeft haar met geweld misbruikt.

De verdachte werd opgespoord en aangehouden. Hij ontkent de vrouw seksueel te hebben misbruikt. Maar, hij blijkt enkele jaren geleden de vrouw ook al eens seksueel te hebben misbruikt. Het slachtoffer logeerde toen bij haar tante. B. werd toen in verzekering gesteld, maar of hij ooit voor een rechter is verschenen en veroordeeld, vermeldt de politie niet.

Hangende het onderzoek is na overleg met het Openbaar Ministerie de man weer in verzekering gesteld. Overigens bericht de webeditie van het Dagblad Suriname, dat de vrouw een 'verstandelijke beperking' heeft.

Prijsverhoging sigaretten gaat voorzitter Consumentenkring niet ver genoeg

Consumentenkring: 'Prijs sigaretten mag met 1000% omhoog'


Albert Alleyne, voorzitter van de Consumentenkring, zegt vandaag, zaterdag 13 februari 2016, in het Dagblad Suriname, dat voor zijn part de prijs van sigaretten zelfs met 1000% omhoog kan gaan. 'In feite verbieden we mensen om te roken', reageert Alleyne op de aangekondigde prijsverhogingen van sigaretten met ingang van afgelopen donderdag, 11 februari. Dit werd door Mitra NV bekendgemaakt. 

Het gaat om de merken Pall Mall, Morello en Dunhill. De roker zal al gauw tussen de Srd 9 en Srd 17 betalen voor een pakje sigaretten van die merken. 'De Consumentenkring kan niet meewerken dat mensen roken, omdat wij ook promoten dat de mensen niet roken. Roken is slecht voor de gezondheid. Sigaretten zijn niet de prioriteit van de Consumentenkring. Als de verhoging in de kas gaat van de overheid hebben wij als Consumentenkring geen enkel probleem daarmee', zegt de voorzitter.

De Consumentenkringvoorzitter verduidelijkt wel dat de winkeliers geen misbruik moeten maken van de situatie.

'Indien de winkeliers misbruik maken en zelf de prijs opschroeven, dan moeten de mensen een klacht indienen. Dat moet door de Economische Controle Dienst (ECD) als orgaan van het ministerie van Handel en Industrie gecontroleerd worden. Komt deze klacht bij de Consumentenkring, dan zouden we wel vragen aan het ministerie om dat te controleren', aldus Alleyne.

Nauwere samenwerking tussen SZF en RGD

 

Met name samenwerking in Moengo en in het district Para


De Stichting Staatsziekenfonds (SZF) en de Stichting Regionale Gezondheidsdienst (RGD) gaan nauwer samenwerken. De twee overheidsgezondheidsinstellingen hebben afgelopen week hiertoe een intentieverklaring getekend. Zo zal onder meer in Marowijne en Para, de farmaceutische dienstverlening naar de totale gemeenschap toe, op een gezamenlijke en efficiëntere manier geschieden, aldus de SZF vandaag, zaterdag 13 februari 2016, in een persbericht.

De dienstverlening zal in Para vanuit de huidige locatie worden voortgezet, maar nu onder de directe verantwoordelijkheid van de RGD. Voor Moengo zal de gehele farmaceutische dienstverlening vanuit de locatie van de RGD geschieden en zal SZF, RGD ondersteunen in de bevoorrading van de geneesmiddelen.

SZF en RGD hebben sinds juni een mantelovereenkomst voor wat betreft het verlenen van medische diensten aan de SZF-verzekerden door RGD. Partijen hebben nu deze samenwerking verdiept. Op farmaceutisch gebied bestaat tussen de instellingen al jaren een aparte overeenkomst.

De intentieverklaring is ondertekend door SZF-directeur Rick Kromodihardjo en RGD-directeur Maaltie Sardjoe.

Informatielijn op Curaçao voor zikavirus

G&Gz opent gratis nummer 0800-0888


Voor vragen over ziektes die door muggen worden overgedragen, zoals chikungunya, dengue en zika, heeft de G&Gz (voorheen GGD) een gratis telefoonnummer geopend: 0800-0888. De overheid heeft het gratis nummer in het leven geroepen om de bevolking beter te informeren en de overdracht van ziektes door muggen te voorkomen. Dit meldt het Antilliaans Dagblad vandaag, 13 februari 2016.

Het nummer is bereikbaar tijdens kantooruren op maandag tot en met donderdag van 8.00 uur tot 12.00 uur en van 13.30 uur tot 17.00 uur en op vrijdag van 8.00 uur tot 12.00 uur en van 13.30 tot 16.30 uur.

Behalve via het gratis telefoonnummer geeft het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN) informatie op de Facebookpagina GMN TV.

Voor klachten, overlast en preventie van muggen kan tijdens de kantooruren gebeld worden naar 4622040 (extensie 867/858) of 9345 (van 8.00 uur tot 17.00 uur). Beide telefoonnummers zijn niet gratis.

Het ministerie van GMN roept een ieder op er alles aan te doen om te voorkomen dat muggen kunnen toeslaan. Zorg dat je niet geprikt wordt en ook dat rond het huis geen spullen liggen waar water kan blijven staan, is het dringende advies. Stilstaand water, ook al is het een klein plasje, vormt een broedplaats voor muggen. 'Zonder broedplaatsen geen muggen en zonder muggen geen dengue, chikungunya of zika', aldus GMN.

Curaçao pakt rotondes op eiland aan

Werkzaamheden worden uitgevoerd in de nachtelijke uren tussen 22.00 uur en 6.00 uur


Rotonde Hariri krijgt de hele volgende week een laatste laag asfalt en dan zijn de werkzaamheden bij de rotonde op Palu Planku afgerond. Dat wordt bekendgemaakt door het ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP), zo bericht het Antilliaans Dagblad vandaag, zaterdag 13 februari 2016.

 'Op initiatief van minister Suzy Camelia-Römer (PNP) is ervoor gekozen om de werkzaamheden in de nachtelijke uren uit te voeren, tussen 22.00 uur en 6.00 uur om zo het verkeer overdag zo min mogelijk te hinderen', zo laat het ministerie weten. Het asfalteren duurt zes dagen.

Op 20 februari kan de rotonde echter helemaal niet genomen worden. De strepen op de weg worden van 21 tot 23 februari op de straat aangebracht. Met wegbewijzering wordt aangegeven hoe het verkeer omgeleid wordt. Bij de kruisingen bij de Helmin Magno Wiels Boulevard, ter hoogte van ‘Yotin Kòrtá’ en ter hoogte van Veeris worden tijdelijke rotondes aangebracht, aldus VVRP. Deze werkzaamheden beginnen ook volgende week en duren zes weken. Doel is om op deze kruispunten het aantal ongelukken te verminderen.

Tijdens de werkzaamheden zal het verkeer niet al te veel hinder ondervinden omdat de wegen niet volledig afgesloten worden. De wegen kennen namelijk aan beide zijden een dubbele rijstrook, waardoor telkens een rijstrook open kan blijven. Automobilisten kunnen wel vertraging verwachten omdat er sprake kan zijn van opstoppingen.

Op Curaçao moeten spoedig bankbiljetten en munten worden vervangen

Begroting Centrale Bank toont geld voor introductie nieuwe munt of upgrade bestaand geld


Zowel voor wat betreft de bankbiljetten als de circulatiemunten wordt de Centrale Bank geconfronteerd met ontwikkelingen en omstandigheden die er voor zorgen dat de huidige biljetten en munten op relatief korte termijn vervangen dienen te worden. Het Antilliaans Dagblad schrijft vandaag, zaterdag 13 februari 2016, dit te hebben gelezen in de beleidsplannen voor 2016 van de bank. 

Actie is nodig om de kwaliteit van het geld in circulatie en de robuustheid tegen vervalsingen te kunnen blijven waarborgen. De ontwikkelingen waarmee de CBCS te maken krijgt, zijn de beschikbaarheid van het bankpapier, de veroudering van de echtheidskenmerken en de moeilijk verkrijgbare rondellen (de nog niet bewerkte muntplaatjes). In verband hiermee zijn op de begroting van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten middelen opgenomen voor de introductie van een nieuwe munteenheid of een ‘upgrade’ van de bestaande serie bankbiljetten en circulatiemunten. Het gaat in totaal om 10,9 miljoen gulden die hiervoor is gereserveerd; namelijk voor de ‘herdruk bankbiljetten en circulatiemunten’.

De aanmaakkosten van biljetten staat voor bijna een miljoen op de begroting.

Na de ontmanteling van de Nederlandse Antillen op 10-10-’10, waarna Curaçao en Sint Maarten een monetaire unie vormden, zou de huidige Nederlands-Antilliaanse gulden worden vervangen door een Caribische gulden. De invoering van de nieuwe munteenheid had al vanaf het begin vertraging opgelopen waardoor de Caribische gulden niet direct bij de opheffing van de Antillen kon worden ingevoerd, maar pas op 1 januari 2012. Ook dat werd niet gehaald, vermoedelijk omdat beide landen niet overtuigd zijn van de voortzetting van de gemeenschappelijke munt en Centrale Bank.

De begroting 2016 van de Centrale Bank voorziet in de aanschaf van een kleinere bankbiljettenverwerkingsmachine, die als back-up zal dienen, en sorteer- en telmachines voor circulatiemunten. Beiden zijn eveneens van belang om de kwaliteit van het geld in circulatie te blijven bewaken.

Gewapende criminelen lijken het tot hun dagelijkse 'werk' te maken om supermarkten te overvallen

Op klaarlichte dag supermarkt overvallen in Zwartenhoven- brugstraat en Ramgoelamweg


Drie gewapende mannen hebben gisterochtend een overval gepleegd op een supermarkt annex woning in de Zwartenhovenbrugstraat in Paramaribo. Twee bewoners werden in hun slaap overrompeld en mishandeld. Een van de overvallers was gewapend met een vuistvuurwapen en  ander met een koevoet, zo bericht het Dagblad Suriname vandaag, zaterdag 13 februari 2016.

Onder bedreiging van een wapen werden waardevolle sieraden, Srd 20.000 en 2.000 Amerikaanse dollar buitgemaakt.

De overvallers wisten het pand binnen te komen door de achterdeur en het traliewerk daarvan te forceren. De politie van bureau Nieuwe Haven is ter plekke geweest. De twee slachtoffers vertoonden verwondingen. Zij zijn vermoedelijk met de koevoet en de kolf van het wapen mishandeld.

Uit het politieonderzoek blijkt dat rond tien uur de winkelier alleen in de winkel was. Hij zat achter de kassa toen twee personen de winkel binnenstapten, waarvan een de winkelier meteen onder schot hield, terwijl de ander op de uitkijk stond. Onder bedreiging van het wapen maakte de overvaller de dagopbrengst en een onbekend aantal opwaardeerkaarten van verschillende telecomproviders buit.

Na de beroving zijn de overvallers weggerend. De winkelier is lichamelijk ongedeerd gebleven, maar gaf zei wel, dat hij een trauma van de overval heeft opgelopen. De buit betreft een geldbedrag van ruim Srd 1.000.

NPS-voorzitter Rusland vindt niet in behandeling willen nemen moties door Assembleevoorzitter 'een dieptepunt'

Gregory Rusland: 'Voorzitter parlement tracht scheidslijn aan te brengen tussen oppositie en coalitie'


NPS-voorzitter Gregory Rusland heeft bij de afronding van de begrotingsbehandeling donderdagavond aangegeven, ervaren te hebben dat er in het land zelf een heleboel mis is, terwijl de regering de internationale situatie de schuld blijft geven. Er is geparticipeerd in de totale begrotingsbehandeling. Volgens Rusland is er getracht ook een input te geven in de totale begrotingsbehandeling om te proberen een zo goed mogelijke situatie te creëren.

'Wij hebben ook weken gewerkt aan moties, ter ondersteuning van het verbeteringsproces. De voorzitter vraagt een schorsing, komt terug, zegt dat het goede moties zijn, maar gebruikt een regel binnen het orderegelement om aan te geven, dat de moties, die behoren bij de begrotingsbehandeling, niet behandeld zullen worden. Volgens de DNA-voorzitter zullen de moties op een ander moment worden behandeld. Dat vonden wij een dieptepunt', stelt Rusland vandaag, zaterdag 13 februari 2016, in het Dagblad Suriname.

Volgens de politicus is dit de eerste keer dat zoiets zich heeft voorgedaan in het parlement. Hij vindt het jammer, dat zich in een democratisch bestel zoiets heeft mogen voordoen. De moties hebben allemaal betrekking op de begroting van 2016. Als die op een ander tijdstip behandeld worden dan voor de stemming, zal volgens Rusland het niets minder betekenen dan ‘mosterd na de maaltijd’.

'Het was onderdeel van de begrotingsbehandeling. Wat ons betreft heeft het eigenlijk geen zin meer.'

Rusland merkt duidelijk een situatie op waarbij er langs verschillende lijnen wordt gewerkt binnen de coalitie. 'De president komt en predikt dat hij alle partijen erbij wil hebben om de grote problemen waarin Suriname gebracht is door de regering te lijf te gaan', zegt Rusland. Aan de andere kant merkt hij, dat de voorzitter van het parlement een scheidslijn tracht aan te brengen tussen de oppositie en de coalitie. Volgens hem staat de voorzitter niet boven de partijen, maar is zij onderdeel van het systeem. 'Zij probeert de situatie altijd naar de kant van de coalitie te brengen. Daar zien wij duidelijk een verschil in benadering van de president en de voorzitter. Daar zullen wij mee moeten dealen', aldus Rusland.

Minister Hoefdraad: 'Officiële wisselkoers van kracht tot de eerste valutaveiling heeft plaatsgevonden

'Interventies vanuit de SPSB gebaseerd op de regels van wet- en regelgeving CBvS'


Minister Gillmore Hoefdraad van Financiën heeft donderdagavond in De Nationale Assemblee tijdens de begrotingsbehandeling gezegd, dat de officiële wisselkoers van kracht zal zijn tot de eerste valutaveiling zal hebben plaatsgevonden. De Centrale Bank van Suriname (CBvS) heeft per 18 november 2015 de aankoopkoers vastgesteld op Srd 3,96 per Amerikaanse dollar en de verkoopkoers op Srd 4,04. De koers waarop geïntervenieerd is door de cambiohouders en de Surinaamse Postspaarbank (SPSB) onder toezicht van de CBvS, is Srd 5,15 voor de Amerikaanse dollar, zo bericht Starnieuws vandaag, zaterdag 13 februari 2016.

Hoefdraad zei tijdens de begrotingsbehandeling, dat er veel vragen waren gesteld over de interventie van de wisselkoers door staatsbank SPSB. Volgens de bewindsman zou de interventie op de markt gedaan kunnen worden door elke andere bank. 'De interventies die vanuit de SPSB hebben plaatsgevonden, zijn volledig gebaseerd op de regels van wet en regelgeving van de Centrale Bank', zei Hoefdraad.

De minister haalde aan, dat de banken en de cambio's zijn gehouden aan de wettelijke regelingen en richtlijnen voor deviezen- en kapitaalverkeer. 'Er is continu overleg geweest tussen de SPSB en de Centrale Bank. Direct na het aanstellen van de nieuwe governor is gelijk ook overleg geweest tussen de SPSB en de nieuwe autoriteit. Verder is er ook nog overleg geweest tussen de cambio's en de Centrale Bank.'

Hoefdraad legde uit, dat cambio's niet de enige financiële instellingen zijn die met de regering samenwerken voor aanpak van de valutaproblematiek. Via de algemene banken zijn er vaak genoeg vreemde valuta-interventies gepleegd, ter ondersteuning van de importen van basisgoederen en input van productie, benadrukte de bewindsman. Hij zei ook, dat naast de SPSB ook andere banken worden voorzien. 'Alle andere banken hadden de mogelijkheid om ook volgens het SPSB model te gaan werken', zei Hoefdraad.

Politie arresteert verdachte (37) van doorrijden na 17-jarige voetgangster te hebben aangereden op Eerste Kerstdag

Man liet zwaargewond meisje - beide armen en benen gebroken - in hulpeloze toestand achter

(Bron foto's: de Ware Tijd)
Arrestatie volgt na tips uit samenleving


De politie heeft een man aangehouden die ervan wordt verdachte op de avond van Eerste Kerstdag vorig jaar een 17-jarige voetgangster te hebben aangereden op de Frederikshoopweg in Wanica, vervolgens doorreed en het meisje in hulpeloze toestand achterlatend. Ook het voertuig werd op zijn woonadres aangetroffen en in beslag genomen in belang van het onderzoek, zo bericht de Ware Tijd vandaag, zaterdag 13 februari 2016.

De 37-jarige verdachte kon worden achterhaald na tips uit de samenleving. Hij woont ongeveer twee kilometer van de plaats waar het ongeval gebeurde. Vernomen wordt, dat de schade aan het voertuig is hersteld, inclusief opnieuw spuiten.

Het slachtoffer, Meriam A., lag ruim een maand in het ziekenhuis en ligt nu thuis in een speciaal bed. Ze liep die vooravond over de Frederikshoopweg op weg naar de kerk waar een kerstdiner werd gehouden. 'Ter hoogte van de Hiraweg zag ik een voertuig op me afkomen waarna ik vervolgens niets meer wist', zegt ze.

Haar moeder vertelt, dat Meriams oudere broer, die niet ver van de kruising woont, haar nog voorbij had zien lopen en naar haar had geroepen, maar dat zij hem niet had gehoord. Na een hele poos in de avond vroeg een zus waarom Meriam zolang wegbleef. De broer had kort nadat hij Meriam voorbij had zien komen, een auto met hoge snelheid zigzaggend over de weg zien rijden richting Magentakanaalweg. Het kwam direct bij hem op dat zijn zusje mogelijk door die auto was aangereden.

De familie rende naar de kruising en begon naar Meriam te zoeken. De broer vond haar uiteindelijk in de langslopende goot. Ze had daar al die uren bewusteloos gelegen met beide armen en benen op meerdere plekken gebroken. De ingeschakelde politie was daarna snel ter plaatse en Meriam werd per ambulance in kritieke toestand afgevoerd.

Beide benen zijn nog in het gips waardoor Meriam, die op de HAVO zit, de school nog steeds niet kan bezoeken en mogelijk ook het schooljaar kan vergeten. Zij en haar moeder vinden dat de veroorzaker gestraft moet worden en voor de opgelopen medische kosten moet opdraaien. Wat Meriams moeder nog steeds niet kan bevatten, is dat de bestuurder is doorgereden. 'Zelfs een dier laat je niet zo achter.'

'De nieuwslezer'; Alphons Levens

De nieuwslezer


‘t Zal wel zijn bedoeling zijn
dat ik kan volgen wat hij leest,
zodat ik heel goed ben geïnformeerd,
maar voortdurend zet hij helaas mij
op het verkeerde been.

Als hij een komma moet lezen,
leest hij een punt,
maar ook het omgekeerde gebeurt!
Moet hij voorkómen lezen, bijvoorbeeld,
leest hij vóórkomen; zeg ik iets verkeerds?

Hij hakkelt als een zwak lagereschoolkind,
herhaalt na bijna elke halve zin
wat hij net reeds heeft voorgelezen;
wanneer nou komt er eens een cursus
voor zulke dagelijkse nieuwslezers?

Alphons Levens,
10 februari 2016.

Gajadien (VHP) wil CLAD-onderzoek bij ministerie van Sport- en Jeugdzaken

Ministerie voert donaties aan organisaties op, maar organisaties hebben nooit een Srd gezien


Het VHP-Assembleelid Asiskumar Gajadien heeft een stapel stukken (zie onderaan) gedeponeerd bij Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons waaruit zou moeten blijken dat het ministerie van Sport- en Jeugdzaken gelden heeft gedoneerd organisaties. Maar, uit onderzoek door het Assembleelid is gebleken dat die organisaties het geld nooit hebben ontvangen. Bij de begrotingsbehandeling 2015 is gevraagd naar een onderzoek van de Centrale 's Landaccountantsdienst (CLAD). Er is tot heden geen rapport van de CLAD ter beschikking gesteld aan het college. Dit bericht Starnieuws vandaag, zaterdag 13 februari 2016.

 
Gajadien overhandigde stukken aan Simons die volgens comptabele regels zijn opgemaakt. De gelden zijn goedgekeurd, maar de organisaties hebben niets ontvangen. Uit de stukken die overgelegd zijn blijkt, dat diverse islamitische verenigingen in Nickerie bedragen zouden hebben ontvangen van tussen Srd 9.000 en Srd 22.000. De organisaties hebben echter te kennen gegeven de donaties niet te hebben ontvangen.

Het was DOE-fractievoorzitter Carl Breeveld die in april 2014 als eerste in De Nationale Assemblee aankaartte, dat er vermeende corruptieve praktijken op het ministerie van Sport- en Jeugdzaken zouden plaatsvinden. Veel jongeren gebruiken het ministerie om zichzelf te verrijken, om financieel voordeel te halen uit projecten en precies daar worden corruptieve handelingen gepleegd, zei hij in het parlement.

De volksvertegenwoordiger zei toen, dat president Desi Bouterse zich heeft ingezet voor de totstandkoming van dit ministerie. Hij moet zich er persoonlijk mee gaan bemoeien, was de wens van Breeveld. 'Wanneer ik u dit zeg, dan begrijpt u dat mijn vermoedens niet uit de lucht gegrepen zijn, dus ik zal pas tevreden zijn als de CLAD haar onderzoek heeft gedaan en daarvan verslag doet.' Volgens hem wordt de corruptie oogluikend toegelaten of openlijk gesanctioneerd. 'De berichten die mij bereiken geven mij het gevoel dat de jeugd wordt gestimuleerd om zich bezig te houden met wat niet tot talent gerekend kan worden.' Zo zouden bedrijven van personen binnen het ministerie worden ingezet om projecten uit te voeren. 'Dat is conflict of interest.'

De corruptieve praktijken lopen al vanaf de instelling van het ministerie in 2010, zei Breeveld. Vrijwel alle projecten die zijn bedoeld om de positie en de ontwikkeling van de jeugd te bevorderen, worden vooral financieel, misbruikt. Zo zou er zijn gesjoemeld met de financiële afwikkeling van bijvoorbeeld de anti-discriminatieloop in de jaren 2010, 2011 en 2012. Tot nu toe is er geen duidelijkheid gekomen, zegt Gajadien.

Mensen die de situatie beu zijn op het ministerie, zouden de documenten naar buiten hebben gebracht. Gajadien hoopt dat er nu wel werk van de zaak gemaakt zal worden.

Voorzitter NPS-afdeling Paramaribo ziet partijgenoten terugkeren naar de organisatie

Ivanildo Plein: 'De NPS blijft stabiel in de branding'


De Nationale Partij Suriname (NPS) blijft stabiel in de branding, zegt Ivanildo Plein, voorzitter van de afdeling Paramaribo. Hij ziet partijgenoten terugkeren naar de organisatie.

Het besef groeit, dat de zittende regering het tot haar missie heeft gemaakt om het land elke keer in een misère te brengen, zegt hij. En zeer tot zijn vreugde ziet hij NPS’ers terugkeren naar hun ‘mama bobi’. 'Ook anderen die nooit lid zijn geweest van de partij en exponenten van andere partijen, melden zich aan', aldus Plein in een vrijdag 12 februari 2016 uitgebrachte verklaring.

Plein stelt, dat de toenmalige kreet van stabiliteit nu door eenieder in de mond wordt genomen. 'Dat is goed en dat moet.' Hij wijst erop, dat de partij in een woelige tijd erin is geslaagd het schip drijvende te houden en 'haar core business van goede politiekvoering, voort te zetten'.

De afdelingsvoorzitter is ervan overtuigd, dat het na de verkiezingen van 2015 voor velen duidelijk was, dat met meer voortvarendheid moest worden gewerkt aan de ontwikkeling en groei van de partij. 'Het zijn immers mensen die de partij maken.'

'De politiekvoering in Suriname leert niet alleen dat wij voor de vierde keer in een dramatische financieel-economische situatie zijn gebracht door NDP-regeerders, maar dat de NPS na turbulente ontwikkelingen, de gelederen sluit en daardoor een enorme groei doormaakt. Precies deze ontwikkeling doet zich nu voor.'

Albina krijgt met nieuwe generator meer elektriciteit

Totaal vermogen met drie generatoren gaat naar 4.85 MW
 
De nieuwe generator voor Albina (Bron foto: EBS)

Als alles volgens planning verloopt zal Albina in maart over meer energie beschikken. De NV Energiebedrijven Suriname (EBS) heeft een generator met een vermogen van 1.640 kWh geplaatst in de oostelijke grensplaats.

Met de nieuwe generator gaat het totaal vermogen met drie generatoren in Albina en omstreken naar 4,85 MW. Albina had met 1.230 kW vorig jaar de hoogste belasting.

Volgens de EBS was de nieuwe generator noodzakelijk. 'Vooral bij een storing of als er onderhoud moet worden gepleegd op de bestaande generatoren.' De Albina-centrale voedt ruim 1.054 huishoudens.

Een behoefte analyse van de zes verzorgingsgebieden – Albina, Moengo, Brokopondo, Coronie, Wageningen en Apoera -van de afdeling Power Generation-Region Center heeft uitgewezen, dat de opstelling van de generatoren in de opwekcentrales kan worden gewijzigd. De afdeling is dan ook bezig deze aanpassingen in de Albina-centrale door te voeren.

Er is een toenemende energievraag voor huishoudens, bedrijven, winkelcentra en het streekziekenhuis Albina. 'Met de uitbreiding van het vermogen heeft de EBS ingespeeld op de verwachte groei in het gebied voor de komende vijf jaren', aldus het bedrijf in een vrijdag 12 februari 2016 uitgebracht persbericht.

Lovende woorden van president Bouterse voor nieuwe korpschef Daniel

'Ik vraag u KPS, nee ik draag u op, steun haar in haar streven dit korps naar grotere hoogten te tillen'


President Desi Bouterse zei gisteren bij de beëdiging van de nieuwe chef van het Korps Politie Suriname (KPS), hoofdinspecteur Agnes Daniel, dat zij de meest competente functionaris is om de hoogste functie in de politieorganisatie te bekleden. Volgens het Politie Handvest kan elke hoofdofficier of commissaris in aanmerking komen om korpschef te worden. Na een objectieve en gedegen screening kam Daniel als de meest geschikte kandidaat uit de bus, zei Bouterse, die ook opperbevelhebber van de strijdkrachten is, bij de installatie van de politiebaas, zo bericht Starnieuws vandaag, zaterdag 13 februari 2016. Hij droeg vrijdag het vaandel over aan de 48e korpschef, die de eerste vrouw is die deze functie in 120 jaar bekleed.

De president is ervan overtuigd, dat de nieuwe korpschef een zeer goede job zal doen. 'Nu u als korpschef bent geïnstalleerd, doe ik een beroep op u om meer dan ooit te voren, uw land en uw organisatie de voorkeur te geven boven uzelf. Dit is uw belangrijkste opdracht, die u van mij krijgt', sprak Bouterse.

De korpschef is op basis van kennis, vaardigheden en attitude uitverkoren om leiding te geven aan de politieorganisatie. 'Ik vraag u KPS, nee ik draag u op KPS. Schraag uw korpschef, steun haar in haar streven dit korps naar grotere hoogten te tillen en meer nog in haar streven de samenleving zo optimaal mogelijk te dienen. Wees constructief, wees kritisch naar haar toe. Zij is immers niet iemand die gesteld is op ja-knikkers. Maar, zorg ervoor dat als eenmaal de kogel door de kerk is, dat u de gelederen sluit en als één man of één vrouw achter uw korpschef staat', zei de president.

Bouterse zei verder, dat de korpschef een dya dya uma is. Hij memoreerde de enorme staat van dienst van Daniel, die in 1982 als aspirant inspecteur van politie in dienst is gekomen van het KPS. Zij heeft haar opleiding met prachtige cijfers afgerond, deelde Bouterse mee. Zij heeft diverse opleidingen gevolgd in eigen land en in het buitenland. Daniel heeft leiding gegeven aan verschillende afdelingen van het korps.

De president zei ook, dat de korpschef over uitstekende leiderschapskwaliteiten beschikt. 'Zij neemt geen blad voor de mond, maar erkent ook wanneer zij fouten maakt.' De president is ervan overtuigd dat minister Jennifer van Dijk-Silos van Justitie en Politie en de korpschef heel goed met elkaar zullen kunnen samenwerken. Dit is reeds gebleken tijdens de periode waarin zij waarnam.

De president bedankte hoofdcommissaris Humphrey Tjin Liep Shie die vier jaar lang leiding heeft gegeven aan het KPS.

China financiert onderhoud ministerie van Buitenlandse Zaken Suriname

Chinezen hebben ook tijdelijk onderkomen ministerie gefinancierd

(Bron foto: ministerie van Buitenlandse Zaken)

China zal het onderhoud van het ministerie van Buitenlandse Zaken financieren en stemt hiermee in met een verzoek van Suriname. Ook heeft Beijing de bouw van een tijdelijk onderkomen voor het ministerie bekostigd. Dit werd donderdag officieel in gebruik genomen door minister Niermala Badrising. De noodbehuizing was nodig, omdat het hoofdbureau van het ministerie binnen afzienbare tijd zal worden gerenoveerd, aldus Buitenlandse Zaken in een vrijdag 12 februari 2016 uitgebracht persbericht. 

In verband met de renovatie en de bouw van de noodopvang werd tussen beide landen een subsidieovereenkomst getekend. Volgens minister Badrising is het belangrijkste in dit geval, dat de voltooiing van de eerste fase van het project een teken van vriendschap en een geest van cohesie tussen beide landen symboliseert.

De twee landen onderhouden sinds 28 mei 1976 vriendschappelijke betrekkingen met elkaar.De bewindsvrouw bedankte China voor de specifieke bijstand die al jaren aan Suriname wordt verleend. Dit heeft volgens haar bijgedragen aan de verbetering van de diplomatie in Suriname.

Ambassadeur Yang Zigan zei, dat de Chinese regering na verzoek van Suriname besloten heeft niet alleen zorg te dragen voor het onderhoud van het huidige hoofdkantoor van het ministerie van Buitenlandse Zaken, maar ook voor de constructie van de tijdelijke kantoorruimte. Volgens Yang Zigan de overdracht van de tijdelijke kantoorruimte als een symbool worden aangemerkt van de vriendschappelijke relatie.

Minister Badrising zei te hopen, dat de hechte band en vruchtbare samenwerking tussen China en Suriname sterker wordt en zal worden gecontinueerd.

Militair bij overval op woning te Flora door overvallers doodgeschoten

Slachtoffer was met collega's in de buurt wacht aan het houden en ging poolshoogte nemen

Politie arresteert kort na overval vijf verdachten


Een korporaal, de 42-jarige  Diepnarain Ramkhelawan, is gisteravond rond elf uur doodgeschoten door overvallers op een gezin in een woning aan de Magnesiumstraat te Flora in Paramaribo. De man was met collega's in de buurt de wacht aan het houden en ging met zijn collega's poolshoogte nemen. Starnieuws bericht vandaag, zaterdag 13 februari 2016, te hebben vernomen, dat het een van de militairen zou zijn gelukt een overvaller te overmeesteren. Hierdoor konden de vrouw des huizes en haar gezinsleden in veiligheid worden gebracht.

De beschoten militair is ter plekke overleden.

De speciale eenheden van de politie, waaronder het Arrestatie Team, kwamen meteen in actie. Het Arrestatie Team heeft in samenwerking met de andere eenheden en militairen vijf verdachten kunnen aanhouden. Het gaat om Raymond P.(22), Jonettie A. (17), Pascal E. (19), Rivaldo M.(18)  en Fergill P.(22). Twee van deze verdachten zijn in de woning aangehouden en de rest in de nabije omgeving. Naderhand werd ook een zesde verdachte Rinaldo, P., 17 jaar oud, die zich verdacht in de buurt ophield,  aangehouden door een militair. Het vermoeden bestond dat hij ook deel uitmaakte van de bende, zo bericht de afdeling Public Relations van het Korps Politie Suriname.
  
Een van hen heeft schotverwondingen opgelopen en is onder bewaking met een ambulance vervoerd naar  het Academisch Ziekenhuis Paramaribo.


(Bron: Google Earth/Red. De Surinaamse Krant)