maandag 15 februari 2016

PVV wil criminele Antillianen terug sturen naar geboorteland

Merendeel fracties Tweede Kamer reageren afkeurend of met verbazing op PVV-voorstel


De meeste partijen in de Tweede Kamer reageren met afkeuring of verbazing op het vandaag, maandag 15februari 2016, ingediende wetsvoorstel van de PVV om criminele Antillianen terug te sturen naar hun geboorteland of hebben op zijn minst redelijk veel kanttekeningen. De reactie dient als voorbereiding op de mondelinge behandeling van het wetsvoorstel (zie onderaan), dat oorspronkelijk in 2014 werd ingediend door PVV-Tweede Kamerleden Sietse Fritsma en Machiel de Graaf en waaraan eind 2013 al werd gewerkt.

Het wetsvoorstel regelt de mogelijkheid om Curaçaoënaars, Arubanen en Sintmaartenaren uit te zetten als ze in Nederland tot een gevangenisstraf worden veroordeeld. De PVV stelt voor om hierbij een glijdende schaal te hanteren, mensen die lang in Nederland wonen, worden uitgezet als ze een lange gevangenisstraf krijgen, maar personen die zich net in Nederland hebben gevestigd, kunnen al na een celstraf van een dag worden uitgezet. Daarnaast geldt een verbod om terug te keren naar Nederland voor een periode van drie tot twintig jaar.

Coalitiepartij PvdA schrijft ‘met afkeuring’ kennis te hebben genomen van het voorstel. 'De leden van de PvdA-fractie hebben een paar vragen, die er met name op gericht zijn de indiener aan te sporen deze wet in te trekken', aldus de partij.

De SP is ‘verbaasd’ dat het voorstel is ingediend en de tweemansfractie Kuzu/Éztürk is ‘teleurgesteld’.

Kuzu/Éztürk, een afsplitsing van de PvdA, vraagt zich ook af waarom de regeling geldt voor Sintmaartenaren en Arubanen, die immers niet oververtegenwoordigd zijn in criminaliteitscijfers en bovendien geen vergelijkbare regeling kennen voor Nederlanders die zich op St. Maarten of Aruba willen vestigen. Tot slot plaatst de kleine fractie vraagtekens bij de beoordeling naar welk land mensen moeten worden uitgezet. 'De leden Fritsma en De Graaf stellen voor dat terugzending het meest voor de hand liggend is naar het Koninkrijksland waar de betrokkene de sterkste sociale banden heeft, indien de betrokkene recht heeft op verblijf in meerdere landsdelen. Wie er bepaalt waar de sociale banden van de veroordeelde het sterkst zijn? Gaat de staat hierover of wordt dit aangegeven door de veroordeelde?'

D66 stelt, net als andere partijen, dat het voorstel in strijd is met het uitgangspunt van ongedeeld Nederlanderschap binnen het Koninkrijk en met het gelijkheidsbeginsel en discriminatieverboden in de Grondwet en internationale verdragen. Curaçaoënaars, Arubanen en Sintmaartenaren worden daarnaast achtergesteld bij inwoners van de Europese Unie, een kanttekening die ook door het CDA wordt geplaatst.

Het CDA twijfelt aan de verwachting van de PVV dat het wetsvoorstel een preventieve werking zal hebben, zodat de daadwerkelijke kosten voor het uitzetten van mensen mee zullen vallen. 'Welke preventieve werking gaat uit van een wetsvoorstel dat strekt tot daadwerkelijke uitzetting, waarvan de indieners zelf verwachten dat het aantal gevallen van daadwerkelijke uitzetting beperkt zal zijn?', vraagt het CDA.

De SGP vraagt onder meer naar de relatie tussen het PVV-voorstel en het voorstel van de VVD, waarin eisen worden gesteld aan de vestiging van Curaçaoënaars, Arubanen en Sintmaartenaren in Nederland. Ook vragen ze naar de verhouding tot de toelatingsregeling voor Nederlanders die zich op Curaçao willen vestigen. Dat laatste onderwerp wordt ook door de VVD genoemd.

De VVD deelt de zorgen over criminaliteit onder Nederlanders van Caribische komaf in Nederland, maar vraagt in hoeverre er sprake is van wederkerigheid: 'Wat doen de landen Aruba, Curaçao en St. Maarten met Europese Nederlanders die zich crimineel gedragen? Welke regels gelden er dan? Hanteren die landen ook een glijdende schaal? 

Een datum voor de verdere behandeling van het voorstel is nog niet gepland en dat geldt overigens ook voor de VVD-vestigingseisenwet.

Curaçao telt 35 mensen die door zikavirus zijn getroffen

Minister Victorina: 'Onder de zieken zijn geen zwangere vrouwen'

'Het kardinale probleem is, dat we onze omgeving niet schoonhouden'

 
Er zijn momenteel 35 mensen met zika op Curaçao. Dat heeft minister van Gezondheid Siegfried Victorina (PS) vanochtend, maandag 15 februari 2016, bevestigd tijdens de hervatting van de Openbare Vergadering van de Staten. 'Onder hen zijn geen zwangere vrouwen', aldus de minister, zo schrijft de Amigoe vanmiddag.
 
Tijdens de vergadering van 1 februari zei hij, dat er vier officieel geregistreerde gevallen waren op Curaçao. Dat aantal is sindsdien in een rap tempo gestegen. 'Op 8 februari heb ik vernomen dat er twee gevallen bij waren gekomen. Op 9 februari waren er in totaal dus zes personen met zika. Op 10 februari waren er veertien nieuwe besmettingen, waarmee het totaal neerkwam op twintig.' Afgelopen zaterdag kwamen hier nog eens vijftien mensen bij, waardoor de teller nu op 35 staat. 'Gynaecologen en kinderartsen hebben bevestigd dat dit niet om zwangeren gaat.'

Eind deze week reizen de virologen Byron Martina en Ab Osterhaus vanuit Nederland naar Curaçao. Ze zullen assistentie verlenen in een onderzoek naar muggenbestrijding. Dit naar aanleiding van de oproep van internationale instituten voor de volksgezondheid om de handen ineen te slaan ten aanzien van de bestrijding van zika. Andere eilanden zullen ook deelnemen aan het onderzoek.

Het ministerie is momenteel bezig met het beschikbaar stellen van een extra informatienummer, bestaande uit drie cijfers. Vorige week werd er al een gratis informatienummer opengesteld (0800-0888). Er kunnen ook vragen worden gesteld via 9345. Dit nummer is echter niet gratis.

Victorina ging verder in op illegale vuilstortplaatsen. 'Het kardinale probleem is dat we onze omgeving niet schoonhouden. Normen en waarden spelen daarbij een essentiële rol. Vrijwilligers zetten zich vaak in, maar binnen de kortste keren is het weer een rotzooi. De overheid en Selikor kunnen dit niet alleen oplossen.' Er werken 65 mensen aan het project waarbij zwerfvuil wordt opgeruimd. Om dit werk echter optimaal te kunnen doen, zijn er in totaal 124 mensen nodig.

In reactie op de vraag van Eugene Cleopa (Pais) over de controle rondom woningen, zegt de minister dat zo’n 30 procent van de mensen niet thuis was. 'Hierdoor hebben we niet overal kunnen controleren op broedplaatsen. De overheid zal het project daarom evalueren om na te gaan of er controles in het weekeinde of belafspraken nodig zijn.'

PS-Statenlid Cordoba verdenkt OM van betrokkenheid bij moord op Wiels

'Daarom worden er miljoenen geïnvesteerd, om te verbergen wat er nog te verbergen valt'


Statenlid voor de Pueblo Soberano, Haime Cordoba, heeft de indruk dat het Openbaar Ministerie (OM) ‘een vinger in de pap’ heeft gehad in de moord op PS-leider Helmin Wiels op 5 mei 2013 bij Marie Pampoen. Hij maakte deze gedachten afgelopen zaterdag bekend, bij de wekelijkse partijbijeenkomst, aldus de Amigoe vandaag, maandag 15 februari 2016.

Het Statenlid maakt zich zorgen om de handelingen van het OM en vreest dat de organisatie zelf betrokken is bij de moord. 'Daarom worden er miljoenen geïnvesteerd, om te verbergen wat er nog te verbergen valt.'

Cordoba haalde hierbij de beslissing van het OM aan in de zaak van de Taams Kliniek, om oud-ceo Ninette van den Berg niet te vervolgen voor de verduistering van bijna 900.000 gulden. 'Ik kreeg hoofd- en buikpijn van het nieuws van afgelopen week dat ze niet strafrechtelijk vervolgd zal worden. Zij hebben haar naar Nederland gestuurd, maar Buchi Wang willen zij wel altijd laten opsluiten, voor het stelen van brood en worst. Maar als het 900.000 gulden betreft, geen vervolging.'

Volgens Cordoba heeft Van den Berg een zeer ‘tight’ relatie met het OM en wordt ze dus daarom door het OM met rust gelaten. Hoe hij daaraan komt, liet hij in het midden.

Cordoba vreest deze handelingen en is ervan overtuigd, dat men uit het Koninkrijk der Nederlanden moet stappen. 'Wij zullen er dan zeker veel beter van af komen. Terwijl wij deel uitmaken van het Koninkrijk, zullen deze soort dingen blijven voordoen. En wij kunnen niet toelaten dat deze moord onopgelost blijft omdat Helmin Magno Wiels een volksmens was. Maar de hardwerkende vriend en pilaar van het land werd op brute wijze geliquideerd, waardoor wij nu minder kunnen doen.'

Volgens hem blijven ‘zij’ de partij tegenwerken, maar hij is overtuigd dat de partij met medewerking van het volk vooruit zal komen en ook voor de oplossing van de moord zal blijven strijden. 'Ik hoop dat ik die dag mee zal meemaken. Ik betreur het wel, dat er weinig mensen overblijven die de moed hebben om dergelijke aspecten aan de kaak te stellen.'

Men is bang om met de Nederlandse politici om te gaan, aldus Cordoba. 'Wij worden altijd gewaarschuwd om diplomatiek te blijven. Wij hebben echter altijd bewezen niet bang te zijn.'

Cordoba haalde brieven aan die onder andere Wiels naar de Verenigde Naties en Parlatino heeft gestuurd met hun zorgen. 'We willen niet in het Koninkrijk blijven, we zullen opstappen.'
Verder zal iedereen op 4 mei aanstaande tijdens een herdenking merken wat de partij voor het land betekent, zei Cordoba. Hij hoopt bovendien in verband hiermee dat het OM vóór die tijd een positief resultaat heeft over het onderzoek naar de brute moord op hun leider.

Het OM heeft vooralsnog niet gereageerd op de uitspraken van de parlementariër.

Hofwijks 'Wij zijn moe': 'Men moet keiharde oppositie voeren en dingen niet dwars door elkaar zitten roepen'

De aanhang van de groep 'Wij zijn moe' stijgt, maar niet in cijfers


'Ik geef altijd aan, dat de boodschap belangrijker is dan het aantal mensen'


Curtis Hofwijks, initiatiefnemer en oprichter van de actiegroep ‘Wij zijn moe’, zegt vandaag, maandag 15 februari 2016, in het Dagblad Suriname, niet echt hoge verwachtingen meer te hebben van de politiek. Dat geldt volgens hem niet alleen voor de regering, maar ook voor de oppositie. De actievoerder zegt in de afgelopen periode ook afgegeven te hebben op de oppositie, omdat de groep vond dat er niet goed oppositie gevoerd werd. 

'We zien nu dat ze het anders aanpakken. Men moet keiharde oppositie voeren en dingen niet dwars door elkaar zitten roepen.'  Hofwijks vindt het goed dat de oppositie tijdens de laatste Assembleevergadering geen steun heeft gegeven aan de aanname van de begroting. Hij vraagt zich af hoe realistisch de begroting is wanneer de inkomsten zijn afgenomen, maar de uitgaven blijven stijgen. 'Dan moet je dat gaan bijstellen en niet gaan praten over hoeveel je gaat doen met hoeveel geld, want je hebt geen geld. Laten we praten over inkomstenverhogende maatregelen en uitgaven beperken en dan pas kunnen we een realistische begroting opstellen.'

'Men staat al te trappelen om hulp van IMF en doet alsof het een eigen aanpassingsprogramma is. Maar, niemand helpt je zomaar. Met leningen betaal je geen leningen af. IMF is geen Sinterklaas die maar schenkingen doet. Ze gaan keiharde eisen stellen. Waarom kunnen we het niet zelf doen? Waarom wachten we op IMF om ons te zeggen dat ons overheidsapparaat log is?'

De actiegroep ‘Wij zijn moe’ is al drie maanden bezig actie te voeren. De aanhang van de groep stijgt, maar niet in cijfers. Hofwijks zegt dat hij niet teleurgesteld is. 'Ik geef altijd aan dat de boodschap belangrijker is dan het aantal mensen en ik weet zeker dat de mensen zullen komen. De tijd is misschien nog niet rijp voor iedereen. De mensen wachten misschien totdat ze helemaal niet meer kunnen van de situatie, maar wij zeggen dat je niet moet wachten totdat je helemaal niet meer kan. Als er nog iets valt te redden, laten we dan redden wat er te redden valt.'

Sommige mensen zeggen dat de groep uit is op bekendheid. Hofwijk vindt dat als hij het echt voor de bekendheid deed, hij liever eerder een pornofilm had gemaakt. 

'Dan kende heel Suriname me. Iemand moest op de voorgrond treden. Als niemand dat had gedaan, zou men het gevoel krijgen dat iedereen bang was. We doen dit voor onze toekomst en dat van onze kinderen, omdat we iets goed willen zien voor Suriname. Ons doel is niet de regering naar huis te sturen, maar we willen verandering en verbetering. Echter kan deze regering niet voor verandering en verbetering zorgen, vandaar dat we eisen dat ze weg gaat. Als je met geld niet in staat bent ontwikkeling te brengen, ga je zonder geld ook niet in staat zijn om ontwikkeling te brengen.'

Gopex International start met export pulp podosiri-vruct

'Vraag naar podosiri in Caribisch gebied en Europa is groot'

LVV stimuleert de teelt van podosiri


De vraag naar podosiri is erg groot in het buitenland, zegt exporteur Bishnoe Gopal van Gopex International vandaag, maandag 15 februari 2016, in de Ware Tijd. 'Zowel in het Caribisch gebied als in Europa.' Gopal gaat binnenkort pulp van de podosiri-vrucht, die in het buitenland ‘acaibes’ wordt genoemd, exporteren. Zijn bedrijf heeft recentelijk duizend podosiri-plantjes gekregen van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV). 

'Ik ben al bezig te planten. Ik denk dat ik komende week klaar ben.' Maar, de oogsttijd is pas na ongeveer 2,5 jaar. Met deze partij zal hij ruim vijfhonderd kilo per maand kunnen exporteren.

Gopal zegt verder, dat hij in de komende tijd veel meer podosiri wil gaan planten. De overheid had hem eigenlijk iets meer plantjes toegezegd, waardoor hij ook veel meer grond had open gestoten in voorbereiding daarop. Desondanks is de ondernemer erg tevreden met de geste van LVV. Gopal pleit voor nog meer ondersteunende maatregelen voor met name producerende en exporterende bedrijven.

Hij kan zich onder meer niet voorstellen, dat exporteurs ook omzetbelasting moeten betalen. Verder vindt hij dat agrariërs een ruimere aflossingsvrije periode moeten kunnen krijgen bij het sluiten van een lening, omdat zij afhankelijk zijn van oogsten, wat vaak een tijdje duurt.

Met de geste wil het ministerie een aanzet geven tot het diversificeren van de agrarische sector. Minister Soeresh Algoe onderstreept in een persbericht, dat het exporteren van podosiriproducten niet alleen deviezeninkomsten zal betekenen voor de Staat, maar ook voor de landbouwers.

BvL wacht op tweede belastingkorting op salaris van onder andere leerkrachten

Bondsvoorzitter Valies: 'Wij betreuren het dat de CLO zich distantieert van RaVakSur'


Voorzitter Wilgo Valies van de Bond van Leraren (BvL) zegt vandaag, maandag 15 februari 2016, in het Dagblad Suriname, dat de regering haast moet maken met het uitvoeren van een samenhangend pakket aan maatregelen om uit de economische en maatschappelijk malaise, waaronder Suriname gebukt gaat, te geraken. Bezuinigingsmaatregelen alleen zijn bij lange na niet voldoende om uit het dal, waarin Suriname verkeert, te klimmen. 

De Bond van Leraren heeft afspraken gemaakt met de regering om de positie van de leerkrachten te verbeteren. In december 2015 hebben de landsdienaren, waaronder de leerkrachten, een heffingskorting van Srd 100 gehad op de te betalen inkomstenbelasting. Dat is bij lange na niet voldoende om het hoofd boven water te houden. 'De regering verzocht geduld te hebben tot medio 2016, maar uiteindelijk werd overeengekomen om in het eerste kwartaal een schepje te doen boven de belastingkorting. Daar wachten wij nu op. Het koopkrachtverlies was eind december 20% met de verhoogde belastingen, het verhogen van de prijzen die voor nutsvoorzieningen op tafel gelegd moeten worden, de koersstijging en na de andere maatregelen is in december 25% bijgekomen. Daardoor is het koopkrachtverlies binnen korte tijd opgelopen tot 45%', stelt Valies.

De BvL zegt verder in afwachting op betere tijden genoegen te nemen met nog Srd 100 belastingkorting. Er moet ook gewerkt worden aan het aanpassen van de loonschijven. Praten over loonsverhoging, die reeds lang op zich laat wachten, zal op een later tijdstip moeten plaatsvinden als de economie zich enigszins hersteld heeft. Het is volgens voorzitter Valies nu niet het moment om over loonsverhoging te onderhandelen, hoewel de leerkrachten daar wel aanspraak op maken.

'Het in omloop brengen van meer geld kan de inflatie negatief beïnvloeden. Loonsverhoging is een proces, waarover diep moet worden nagedacht. Wij hebben gezien dat het fout gaat, terwijl samenhangende maatregelen uitblijven. Er wordt flink bezuinigd, maar dat alleen brengt geen oplossing, niet eens verlichting van de nood. Er moet goed beleid gevoerd worden. De vakbeweging heeft concrete voorstellen gedaan om te komen tot economische en maatschappelijke stabiliteit. De vakbeweging, het bedrijfsleven en het maatschappelijk middenveld moeten daadwerkelijk betrokken worden om verdere neergang te voorkomen en de opgelopen schade te herstellen.'

De BvL denkt niet alleen in termen van de belangen en lotsverbetering van zijn leden, de organisatie zet zich in voor alle loontrekkers. Het wordt betreurd dat de Centrale van Landsdienarenorganisaties (CLO) zich al enkele weken heeft gedistantieerd van RaVakSur. De vergaderingen van de Raad van Vakcentrales worden niet bijgewoond door dit overkoepelend orgaan van ambtenaren. De brief gericht aan de president, waarin gevraagd wordt om meer vaart te zetten achter de besprekingen die moeten leiden tot verlichting van de huidige nood van de loontrekkers, werd niet ondertekend door de CLO. Deze houding wordt afgekeurd door Valies.

Hij stelt zich op het standpunt dat solidariteit tussen ambtenaren en loontrekkers bij het bedrijfsleven het algemeen belang ten goede komt en ervoor kan helpen zorgen dat Suriname de juiste koers volgt om de noodtoestand tegen te gaan. Er moeten verlichtende maatregelen komen voor de ambtenaren. BvL komt niet alleen op voor zijn leden en andere lansdienaren, er wordt opgekomen voor alle loontrekkers, het gaat om de totale beroepsbevolking.

Er worden vraagtekens geplaatst achter de opstelling van het bedrijfsleven, die als vanouds steen en been klaagt over hun moeilijke omstandigheden. 'Er is geen geld voor de basiszorgverzekering en het minimumuurloon. De algemene pensioensregeling is niet te dragen.' De BvL zegt erop aangedrongen te hebben bij de regering om het bedrijfsleven te bewegen om bij te dragen aan loonmaatregelen, die de financiële positie van de werknemers verbeteren.

Onoplettende Assemblee bij afkeuren moties oppositie

Misiekaba (NDP) pleit voor behandeling moties in toekomst in 2e ronde


Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons heeft de stemming van zes moties van de oppositie vanochtend, maandag 15 februari 2016, twee keer moeten houden. Er waren 27 leden in de vergaderzaal, terwijl doorgegeven werd dat de moties met 28 stemmen waren verworpen, zo berichten Starnieuws en de Ware Tijd Online.

De moties werden uiteindelijk met 28 stemmen verworpen, omdat tijdens de schorsing het lid Patrick Kensenhuis (NDP) de zaal was binnen gewandeld. De fout werd bij de laatste motie van de oppositie ontdekt door de griffie.

De oppositie nam overigens uit protest niet deel aan de stemming. De moties hadden volgens de oppositie donderdagavond behandeld moeten worden voordat over de begroting werd gestemd. Nu is het volgens de fracties in de oppositie mosterd na de maaltijd. De twee moties ingediend door de coalitie werden met 28 stemmen vóór aangenomen.

NDP-fractieleider André Misiekaba stelde dat bepaalde zaken al jaren fout zijn gegaan. Nu is er scherper gekeken naar de procedure. Hij hield de Assembleevoorzitter voor om vanaf vandaag de procedure te hanteren die aangegeven is in het ordereglement. De moties moeten in de tweede ronde worden ingediend. In het ordereglement staat. dat de voorzitter vijf minuten spreektijd kan toekennen om de motie te motiveren. Het is volgens Misiekaba geen automatisme dat vijf minuten wordt gegeven aan de indieners.

Gajadien (VHP): 'Indien koers Amerikaanse dollar boven Srd 5 gaat is Hoefdraad strafrechtelijk vervolgbaar'


'De 60%-grens van totale schuld op het BBP kan worden overschreden door valutaveilingen'


Indien de aangekondigde valutaveilingen van de Centrale Bank van Suriname (CBvS) ervoor zorgen, dat de bankkoers voor een Amerikaanse dollar boven de Srd 5 komt te liggen, kan minister Gillmore Hoefdraad van Financiën strafrechtelijk vervolgd kan worden. Tot deze conclusie komt het VHP-Assembleelid Asiskumar Gajadien. 

De politicus stelt,zo bericht het Dagblad Suriname vandaag, maandag 15 februari 2016, dat de huidige wetgeving ofwel het leningenplafond aanduidt, dat de totale schuld op het BBP (Bruto Binnenlands Product) niet meer dan 60% mag zijn. De staatsschuld van Suriname blijft echter omhoog schieten. Deze is eind december ten opzichte van een maand eerder met ruim Srd 410 miljoen gestegen tot ongeveer Srd 8.75 miljard.

In november was de totale staatsschuld aangezwollen tot Srd 8.4 miljard. Dit blijkt uit cijfers die het Bureau voor de Staatsschuld op 3 februari 2016 op haar website heeft gepubliceerd. De buitenlandse schuld ligt op Srd 4.9 miljard en is ten opzichte van november 2015 met Srd 258 miljoen gestegen. De binnenlandse schuld is met Srd 149 miljoen opgekrikt naar Srd 3.85 miljard. De totale schuld op het BBP komt hiermee op 50,9 % te liggen.

In eerder uitgebrachte statistieken presenteerde het Bureau voor de Staatsschuld namelijk dat de wisselkoers van oktober Srd 4,04 bedroeg. Dit is gereviseerd naar Srd 3,35. In november is de wisselkoers wel aangepast naar Srd 4,04. Daardoor zit het overgrote deel van de stijging in de buitenlandse schuld. Vanwege de devaluatie van de Srd in november is de Amerikaanse dollarkoers gestegen, waardoor de buitenlandse schuld ook fors is uitgevallen. De wisselkoers van het Bureau voor de Staatsschuld was in november Srd 4,04, terwijl dit in oktober 3,35 was.

Met de aangekondigde valutaveilingen van de CBvS zegt de politicus, dat de kans groot is dat de Amerikaanse dollkoers officieel boven de Srd 5 kan komen te liggen, met als gevolg dat de 60% grens kan worden overschreden.

Gajadien zegt. dat Hoefdraad in De Nationale Assemblee (DNA) heeft aangegeven, dat er wat wetswijzigingen zullen plaatsvinden op financieel gebied. Een van deze is volgens Gajadien het aanpassen van het leningenplafond. Gajadien stelt, dat de huidige wetgeving aanduidt dat de totale schuld op het BBP niet meer dan 60% mag zijn. Indien dit gebeurt, kan Hoefdraad strafrechtelijk worden vervolgd. 'Vermoedelijk wenst men dat aan te passen en te verhogen.'

Anderzijds zegt de politicus, dat de bewindsman ook heeft aangegeven dat de bankwet zal worden gewijzigd in positieve zin, zodat volgens Hoefdraad de misinterpretatie om monetair te mogen financieren, niet zal hoeven plaats te vinden. 'Als het Internationaal Monetair Fonds (IMF) of buitenlandse instellingen de financieringen zullen bijstellen, is het logisch dat zij dit ook als eis zullen opnemen. Wij kijken uit naar welk aanpassings- of herstructureringsprogramma er gepresenteerd zal worden. Feit is dat als de economie nu zo doorgaat, wij zien dat de regering niet bereid is corruptiegevallen aan te pakken en de miljarden onterecht weggedragen middelen niet terug worden gehaald voor het volk, dit alles automatisch ten koste zal gaan van het volk', aldus Gajadien.

De data van het Bureau tonen ook aan, dat de totale staatsschuld eind oktober ruim Srd 7.5 miljard bedroeg. Helaas tonen de data van de maand november aan, dat de staatsschuld van ons land ten opzichte van september 2015 met ongeveer Srd 1 miljard was toegenomen. Met een wisselkoers die alsmaar blijft stijgen, is de vraag hoe lang de Centrale Bank van Suriname de omrekenkoers van een Amerikaanse dolar naar Srd 4,04 kan vasthouden, aangezien de Amerikaanse munt op straat al lang een wisselkoers van boven de Srd 5 noteert en binnen de kortste tijd door de valutaveilingen van de CBvS nog hoger omhoog kunnen schieten.

Governor Glenn Gersie heeft volgens mededelingen van minister Hoefdraad, een onderhoud gehad met de cambiohouders. Aangegeven is dat de CBvS overgaat tot valutaveilingen. De aankoopkoers van Srd 3,96 per Amerikaanse dollar en de verkoopkoers op Srd 4,04, zoals op 18 november 2015 vastgesteld, worden dan losgelaten. 'De interventies die vanuit de SPSB hebben plaatsgevonden, zijn volledig gebaseerd op de regels van wet en regelgeving van de Centrale Bank. Er is continu overleg geweest tussen de SPSB en de Centrale Bank', deelde Hoefdraad mee.

De staatsschuld is sinds 2000 nooit zo hoog geweest. Sinds mei 2015 is de schuld aan de CBvS significant gestegen. Deze bedroeg in mei nog Srd 716 miljoen, in juli was hij al met Srd 268 miljoen gestegen naar Srd 984 miljoen. De meest significante stijging heeft echter in september plaatsgevonden, toen de schuld aan de CBvS van Srd 1.469 miljoen steeg naar Srd 2.498 miljoen.

Districtscommissaris Saramacca wacht niet op OW en gaat zelf verzakking Wanicakanaalweg bij Uitkijk aanpakken

Verzakking Wanicakanaalweg aangepakt met burgerparticipatie 

(Bron foto's: BIC Saramacca)
In afwachting van het ministerie van Openbare Werken (OW) voor de structurele aanpak van de verzakking in de Wanicakanaalweg te Uitkijk, heeft districtscommissaris Laksmienarain Doebay het besluit genomen de verzakking zelf aan te pakken. Dat bericht het Burger Informatie Centrum (BIC) Saramacca vandaag, maandag 15 februari 2016, in een persbericht.

De verzakking was zo ernstig, dat er instortingsgevaar was. Wanneer langer gewacht zou worden, was de kans groot dat er ongelukken zouden gebeuren.

Na klachten van  weggebruikers ging Doebay samen met de districtsraad ter plaatse om zich te oriënteren. Toen hij daar aan kwam zag hij met eigen ogen wat er aan de hand was en gaf de opdracht om de situatie gelijk aan te pakken. 

Het personeel van de Civiel Technische Dienst (CTD) heeft samen met twee aannemers de ernstige verzakking direct aangepakt. Doebay zegt, dat zij vrijdag tot laat in de middag hebben gewerkt om het af te ronden. De aannemers Dihalu en Ramfali hebben hun machines gratis ter beschikking gesteld. Doebay juicht hun medewerking toe. Hij zegt dat de verzakking nu stevig is, de weg is heel stabiel en begaanbaar. Binnen een maand zal OW voor een structurele oplossing zorgen.

Oppositie boycot behandeling moties in De Nationale Assemblee

Oppositie stelt zich op standpunt, dat behandeling geen zin heeft nu begroting is aangenomen

NDP'er Misiekaba hamert op artikel in ordereglement dat behandeling op later moment toestaat - Bedroevend laag aantal Assembleeleden aanwezig


De moties die donderdagavond waren ingediend aan het einde van de begrotingsbehandeling in De Nationale Assemblee zijn vandaag in behandeling genomen in afwezigheid van de partijen in de oppositiebanken. Voordat de moties aan de orde kwamen, keurde het ABOP-Assembleelid Marinus Bee het af, dat de moties niet in behandeling zijn genomen vóór de stemming over de begroting. Hij zei, dat de moties te maken hadden met de begroting en dat het dus vandaag geen zin heeft voor de oppositie om nog deel te nemen aan de behandeling van de moties.

Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons zei daarentegen, dat er steeds halve waarheden worden verteld. Zij heeft niet het besluit genomen om de behandeling van de moties aan te nemen. Besluiten worden door De Nationale Assemblee genomen. Het parlement - lees: de coalitie - heeft met 31 stemmen vóór besloten om de moties later te behandelen.

NDP-fractieleider André Misiekaba benadrukte weer, dat gehandeld is volgens het ordereglement artikel 39. Daarin staat dat moties op een later tijdstip behandeld kunnen worden:

MOTIE 

Artikel 39 


Een lid dat het woord voert, kan daarbij moties over het in behandeling zijnde onderwerp indienen. Zulk een motie moet op schrift gebracht en door de voorsteller ondertekend zijn; zij kan alleen in behandeling komen, indien zij door ten minste vier andere leden mede ondertekend of ondersteund wordt. De behandeling van moties vindt plaats tegelijk met de beraadslaging over het in behandeling zijnde onderwerp, tenzij De Nationale Assemblee besluit haar later te doen geschieden. De Voorzitter kan aan de indieners van een motie, vóór deze in stemming wordt gebracht, eventueel nog ten hoogste vijf minuten toestaan om van hun standpunt te doen blijken. Een motie tot schorsing der beraadslaging moet door ten minste vier in de vergaderzaal aanwezige leden worden ondersteund.


De oppositie stelt zich echte rop het standpunt, dat dit artikel verkeerd geïnterpreteerd wordt. Het kan nooit de bedoeling zijn om na de stemming van de begroting de moties te behandelen. De moties hebben juist betrekking op die begroting.

Misiekaba zei dat de oppositie haar ware aard heeft laten zien. Eerst werd gesteld dat constructieve oppositie gevoerd zou worden, maar 'hier is niks van waar'.

Misiekaba merkte verder op, dat nergens in de ordereglement staat dat moties door de griffier voorgelezen moeten worden. Degene die de motie indient, moet deze ook voorlezen. Aangezien niemand van de oppositie in de vergaderzaal was, konden de moties niet gepresenteerd worden. Diverse coalitieleden gingen wel in op de moties en gaven hun visie. De moties van de oppositie werden verworpen met 28 stemmen tegen.

Behalve de oppositie waren eveneens afwezig Anton Paal (PALU), Celsius Waterberg (BEP) en van de NDP Rachied Doekhie, Patrick Kensenhuis en Naomi Samidin. Er waren slechts 27 Assembleeleden in de zaal. Bij de laatste motie zei Simons, dat er 27 stemmen tegen waren. Na een korte schorsing worden de twee moties van de coalitie behandeld.

Ter informatie het volledig ordereglement: 


Stijging aantal grasbranden in 2015 mogelijk gevolg klimatologische omstandigheden

Woningbranden nemen in 2015 met 13 procent toe

Meteoroloog Oehlers: 'Alertheid is geboden, omdat El Niño nog altijd aanwezig is'


Het Korps Brandweer Suriname sluit niet uit dat de stijging van het aantal grasbranden in 2015 te maken heeft met klimatologische omstandigheden, zoals extreme hitte. In haar onlangs uitgegeven jaaroverzicht wordt vermeld, dat de grasbranden in 2015 met 18 procent zijn toegenomen ten opzichte van het jaar daarvoor. In 2015 moest de brandweer 1.856 keer uitrukken om grasbranden te blussen. Dit bericht de Ware Tijd vandaag, maandag 15 februari 2016.


Het aantal woningbranden is het vorig jaar met 13 procent toegenomen ten opzichte van het jaar daarvoor. Landelijk heeft het korps vorig jaar 200 woningbranden genoteerd.

Het mag er volgens meteoroloog Glenn Oehlers op lijken, dat Suriname bespaard blijft van grote natuurrampen, maar niet uit het oog moet worden verloren, dat het land deel is van de wereld en niet is uitgesloten van rampen. In de regio worden landen, recent nog buurland Guyana, geteisterd door droogte. Overheden hebben al opgeroepen om zuinig om te gaan met water. De regering van Guyana levert al water aan duizenden mensen in de binnenlanden die getroffen zijn door droogte.

'Alertheid is geboden, omdat El Niño nog altijd aanwezig is. Dit natuurverschijnsel komt om een bepaald aantal jaren langs en zorgt voor relatief minder neerslag.'

Op de vraag of het ooit zover zal komen dat landbouwgronden door droogte onbruikbaar worden, durft hij niet te antwoorden. Volgens hem is het wel tijd dat de regering stappen voorwaarts maakt. Een daarvan is om meer waterbronnen op te sporen.

Bezuinigen op overuren bij ministerie van Justitie en Politie werkt negatief door op behandeling rechtszaken

OM stopt werkzaam- heden om drie uur 's middags waardoor rechtszaken vertraging oplopen

Advocaat Kanhai: 'Heel erg verschrikkelijk vind ik het'


De bezuinigingen op overuren van personeel binnen het ministerie van Justitie en Politie treft het Hof van Justitie en het Openbaar Ministerie, maar meer nog tal van verdachten. De rechtszaken die om negen uur 's morgens starten, zijn de afgelopen week stipt om drie uur gestopt. Een stroom aan zaken van verdachten die nog voor moesten gaan, werd uitgesteld tot een andere datum, omdat de griffiers niet later dan drie uur werken. 

'Heel erg verschrikkelijk vind ik het. Wat belangrijk is, is dat de Staat garant moet staan dat zaken zonder oponthoud voortgang hebben', reageert advocaat Irvin Kanhai op de gewijzigde tijden vandaag, maandag 15 februari 2016, in de Ware Tijd.

Minister Jennifer van Dijk-Silos van Justitie en Politie zegt, dat het noit de bedoeling is geweest om aan het recht van de verdachten te komen. Persoonlijk vindt ze het jammer, dat er zo met de boodschap is omgegaan. Ze stelt, dat overuren niet verboden zijn, maar dat het vooraf gemeld moet worden. 'We praten over mensenrechten, waarbij binnen een bepaalde termijn zaken afgerond moeten zijn. Jammer dat de regel verkeerd is begrepen.'

Het doel van de maatregel is volgens de minister ook om mensen te dwingen om te plannen. Vorige week hebben alle instituten die onder het ministerie vallen een brief van de minister ontvangen met de mededeling, dat de normale werktijden - zeven uur 's morgens tot drie uur 's middags - in acht moeten worden genomen.

Het departement betaalde tot vóór kort nog in sommige gevallen meer uit aan overuren dan aan salarissen. In het geval overuren toch worden geboekt, moet het ministerie nu vooraf op de hoogte worden gesteld.

Nieuwe chef politie Suriname gaat voor meer samenwerkingen met wijken en buurten

'Hedendaagse criminaliteit is van een andere orde'


Het Korps Politie Suriname (KPS) zal nadrukkelijker op zoek gaan naar partners op wijk- en buurtniveau om samenwerkingen aan te gaan. Dit is het streven van de nieuwe korpschef Agnes Daniel, aldus de Ware Tijd vandaag, maandag 15 februari 2016.

Een toenemend aantal vraagstukken op het gebied van veiligheid binnen de samenleving heeft volgens de korpschef het karakter van een netwerkprobleem. Zij pleit voor een heroriëntatie op het denken over veiligheid. Ze doelt hiermee op een denkwijze die beter past in het huidige tijdperk.

'De toekomst van de politie zal bepaald worden door de strategieën voor politie, die lopen langs de contouren van community policing, gedachte- en informatiegestuurde politie', zei Daniel bij haar beëdiging vrijdag. Zij benadrukte dat de hedendaagse criminaliteit en het geweld dat ermee gepaard gaat 'van een andere orde is'. 'Onze samenleving ontwikkelt zich relatief onvoorspelbaar en niet volgens een bepaald ontwerp en patroon. De wereld is in beweging en de politie is genoodzaakt om mee te bewegen.'

Zij belooft dat de aanpak van nationale delicten zoals berovingen, inbraken, huislijk geweld en kindermisbruik prioriteit zullen genieten op haar agenda, maar dat ook internationale vraagstukken zoals mensenhandel, mensensmokkel, drugshandel en cybercrime niet minder aandacht zullen krijgen.

De korpschef zei ook, dat professionalisering van de politiemedewerkers noodzakelijk is, vanwege het complexer en dynamischer worden van de veiligheidsvraagstukken in de maatschappij.
Daniel schoof niet onder stoelen of banken, dat het een enorme uitdaging zal zijn om de kwaliteit van de politiezorg te verbeteren met een ingekrompen budget. 'De besparing moet gezocht worden in het landelijk aansturen en standaardiseren van de ondersteunende processen en sterke sturing op het overurenbudget.'

Na behandeling Wet 80/20 door Ministerraad van Curaçao, gaat die door naar de gouverneur

PS-leider Córdoba ziet graag, dat wet nog deze maand in werking treedt


Als de 80/20-wet (wet ter bevordering van een rechtvaardige kans op werk voor lokale arbeidskrachten) deze week in de Ministerraad wordt behandeld en geformaliseerd, gaat deze zo snel mogelijk naar de gouverneur. Dat zegt Jaime Córdoba, politiek leider van regeringspartij Pueblo Soberano, vandaag, maandag 15 februari 2016, in het Antilliaans Dagblad.

Córdoba verklaarde ook, dat de wet daarna zo snel mogelijk in werking moet treden, het liefst nog deze maand. De wet is vorige week besproken tijdens het zogeheten overleg van de samenwerkende partijen. Fractieleider Alex Rosaria zou tijdens dat overleg zijn bezwaren tegen de wet hebben geuit. Ook verklaarde hij in afwachting te zijn van een rapport van een commissie bestaande uit vertegenwoordigers van de verschillende partijen van de coalitie.

'Maar dat rapport is nooit gepubliceerd, het lid dat namens PAIS in de commissie zat, is al lang niet meer bij die partij betrokken. De commissie heeft in het verleden een hooguit twee keer vergaderd. De invoering van de Wet 80/20 maakt deel uit van het regeerkoord, de PS gaat nu echt niet zitten wachten op een rapport van een commissie die niet meer actief is', aldus de politiek leider.

PS-minister Ruthmilda Larmonie-Cecilia van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn, kondigde op 21 januari tijdens een persconferentie al aan, dat de Wet 80/20 deze maand wordt ingevoerd.

Tijdens de wekelijkse partijbijeenkomst van Pueblo Soberano van afgelopen zaterdag merkte Córdoba op, dat er iemand in de samenwerkende partijen is die de mening van Gois deelt. Gois had volgens Córdoba een tijd geleden verklaard, dat landskinderen niet goed genoeg zijn om vakken te vullen. Ook zouden de landskinderen geen arbeidsethos hebben. Volgens Córdoba heef hij zelf liever een persoon die geen arbeidsethos heeft, maar wel karakter toont. Het is namelijk mogelijk om iemand arbeidsethos bij te brengen.

De politiek leider van de PS verwacht ook, dat de wet van het zogeheten vrije onderwijs deze week door de ministerraad wordt geformaliseerd. Komende dinsdag wordt de wet nog in de commissie voor onderwijs besproken. Verantwoordelijk minister Larmonie-Cecilia van SOAW was gisteren niet bereikbaar voor commentaar.

Fractieleider Zita Jesus-Leito van regeringspartij PAR verklaart, dat de Wet 80/20 al circa drie jaar geleden door de Staten was goedgekeurd. Dat gebeurde in de tijd dat politiek leider Helmin Wiels nog in leven was. 'Wij hebben toen tegen deze wet gestemd, maar aangezien hij al door de Staten is aangenomen, kunnen wij daar op dit moment niets meer tegen doen', aldus Jesus-Leito.

Ter informatie:

Druktank van Sehos in Willemstad, Curaçao, verhuisd naar ander gebouw

Delen Sehos moeten plaatsmaken voor nieuw ziekenhuis Nobo Otrobanda


De druktank van het Sint Elisabeth Hospitaal (Sehos) is verplaatst naar een ander gebouw. Eerder werd de apotheek van het ziekenhuis al verhuisd. Dit bericht het Antilliaans Dagblad vandaag, maandag 15 februari 2016.

Bepaalde delen van het Sehos moeten plaatsmaken voor de bouw van Hospital Nobo Otrobanda (HNO). De druktank wordt gebruikt bij duikongevallen. Duikers die te snel naar boven komen moeten in decompressie.

Damen Shipyards NV wil 'strategisch partnership' met Curaçaose Dokmaatschappij (CDM)

Minister Rhuggenaath: 'Uitgangspunt onderhandelingen is, dat regering 100 procent eigenaar CDM Holding blijft'


De Ministerraad begin december 2015 al akkoord gegaan met het opstarten van het traject voor het aantrekken van een strategische partner voor de Curaçaose Dokmaatschappij (CDM), waarbij de minister van Economische Ontwikkeling, Eugene Rhuggenaath (PAR), heeft aangegeven de onderhandelingen te willen beginnen met het Nederlandse bedrijf Damen Shipyards nv te Gorinchem. Dit blijkt uit het antwoord dat Rhuggenaath geeft op vragen gesteld door Statenlid Gerrit Schotte (MFK) die wilde weten of er een overeenkomst is getekend met Damen Shipyards, zo bericht het Antilliaans Dagblad vandaag, maandag 15 februari 2016.

Reden voor Rhuggenaath om te beginnen met Damen Shipyards is vanwege ‘het feit dat het bedrijf al jaren heeft aangegeven een strategisch partnerschap te willen aangaan met CDM’.

In het schriftelijke voorstel van Rhuggenaath aan de ministerraad staat, dat er een multidisciplinair team ingesteld moet worden dat in een periode van zes maanden de voorbereidingen moet treffen ‘om te komen tot de strategische partner voor CDM Holding’, die ook de kosten verbonden aan de uitvoering zal dragen.

De bewindsman legt uit, dat het enige uitgangspunt bij de onderhandelingen is dat de regering van Curaçao 100 procent eigenaar blijft van CDM Holding, en de faciliteiten en infrastructuur verhuurt aan een werkmaatschappij, die volledig eigendom is van Damen Shipyards.

Naast dit uitgangspunt heeft de minister ook andere uitgangspunten in zijn voorstel opgetekend:

'(a) Damen Shipyards dient alle personeelsleden die nu een vaste betrekking hebben bij CDM-werkmaatschappij in dienst te nemen; 
(b) Zowel Damen Shipyards als CDM Holding dient bereid te zijn te investeren in de infrastructuur en faciliteiten; 
(c) Partijen (CDM Holding en Damen Shipyards) zullen gezamenlijk hiervoor een diepgaande analyse laten plaatsvinden naar de hoogte van deze investeringen. Gelet op het feit dat deze faciliteiten in zeer slechte staat zijn, zal de overheid actief de mogelijkheid onderzoeken om het huidige pakket aan fiscale voordelen aan de toekomstige werkmaatschappij te verlenen, zodat zij de investeringen kunnen plegen en ook het aantal arbeidsplaatsen kunnen laten stijgen. 
(d) De overheid zal ernaar streven alle openstaande punten rondom CDM op te lossen zodat deze perikelen geen negatieve gevolgen zullen hebben voor het traject tot samenwerking met Damen Shipyards te komen.'

PALU heeft zich bij stemming begroting 2016 onthouden van stemming

'Geen stem is signaal naar regering vanwege uitblijven transparantie van beleid'

'Begroting bij aanname al achterhaald gegeven de recente devaluatie'


De PALU stelt vandaag, maandag 15 februari 2016, in een verklaring er bewust voor gekozen te hebben om noch voor noch tegen de begroting van 2016 afgelopen donderdagavond te stemmen. Dit is een signaal aan de regering, omdat bij het uitblijven van de gevraagde transparantie van beleid het moeilijk wordt proactief het regeringsbeleid te ondersteuning. Dit lijkt overigens ook het gevoel onder een groot deel van de gemeenschap. 

De PALU, bij monde van parlementariër Anton Paal, had een heleboel vragen gesteld over het beleid van de regering om de financiële crisis het hoofd te bieden. Maar, ook de ingediende begroting zelf had naar de mening van de PALU een aantal tekortkomingen, waar indringende vragen over zijn gesteld, maar waar de regering nauwelijks op is ingegaan.

De president heeft het door Paal gevraagde beleidsplan waarlangs de financiële crisis momenteel wordt aangepakt niet kunnen overleggen en is ook nauwelijks ingegaan op het pakket aan noodzakelijke maatregelen om de crisis het hoofd te bieden. Ook het door de regering gehanteerde hervormingsprogramma, dat kennelijk sinds augustus 2015 in uitvoering zou zijn, kon niet worden overgelegd aan de Assemblee.

Met de antwoorden van de regering en ook met de ingediende, inmiddels tot twee keer toe gewijzigde begroting blijkt, dat de regering nog steeds zoekende is.

De PALU is echter van mening, dat de regering alle ruimte moet krijgen om haar beleid te formuleren en uit te voeren. Dit in het verlengde van het absolute mandaat dat kiezers aan de NDP hebben gegeven. Dit is een belangrijke reden waarom de PALU gemeend heeft om niet tegen de begrotingen te stemmen en zodoende de regering alle ruimte te geven om met een adequaat antwoord te komen op de heersende vraagstukken. De PALU heeft vanuit haar eigen verantwoordelijkheid echter wel continu alternatieve benaderingen voorgesteld die tot nu toe niet zijn overwogen door de regering. Hoe bijvoorbeeld de door de PALU voorgestane en door de regering wel met de mond ondersteunde diversificatie van de economie moet plaatsvinden is vooralsnog onduidelijk, aangezien dit niet terug te vinden is op de begroting.

Inmiddels is deze begroting aangenomen met 31 stemmen vóór in De Nationale Assemblee. De begroting is naar de mening van de PALU reeds bij de aanname achterhaald gegeven de recente devaluatie. Ook gegeven de ontwikkelingen op de valutamarkt en de aangekondigde wekelijkse valuta veilingen, moet rekening worden gehouden met een nog verdere stijging van de formele koers naar ruim boven de Srd 4,00 voor de Amerikaanse dollar, wat vergaande gevolgen zal hebben voor de aangenomen begroting.

De PALU kijkt vooralsnog uit naar een samenhangend progressief beleid.

Progressieve Arbeiders en Landbouwers Unie (PALU) 
Suriname
info: www.palu-suriname.org

Assemblee behandelt vandaag, 15 februari, moties begrotingsbehandeling en energiewetten

Parlement bespreekt Elektriciteitswet en Wet Energie Autoriteit Suriname

Naar verwachting gaat oppositie behandeling moties boycotten - PL-leider weet het zeker: 'Onze fractie gaat niet deelnemen aan deze vergadering'


De Nationale Assemblee houdt vandaag, maandag 15 februari 2016, twee openbare vergaderingen vandaag. Om negen uur staat op de agenda de voortzetting van de begrotingsbehandeling. De begroting is aangenomen, maar de behandeling van de moties werd, zeer tegen de zin van de oppositie, aangehouden. In de tweede vergadering, die om half twaalf staat gepland, worden de Elektriciteitswet en Wet Energie Autoriteit Suriname behandeld. Dit bericht Starnieuws.

De productie van elektriciteit is voor een deel uitbesteed aan Suralco via de Afobaka krachtcentrale, de NV Energiebedrijven Suriname, Staatsolie Power Company Suriname en de dienst Elektriciteitsvoorziening van het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen. De transmissie en distributie is overwegend een aangelegenheid van de EBS.

De wet regelt de bevoegdheden, taken, verplichtingen van de betrokkenen in de sector en stelt regels voor hun onderlinge verhouding vast. Het kader van een elektriciteitsplan wordt vastgesteld en wijst het orgaan aan dat onder meer toezicht houdt op de naleving van de wet. De taken en bevoegdheden van de Energie Autoriteit Suriname worden in een aparte wet geregeld.

De Ware Tijd bericht, dat de oppositiepartijen NPS, VHP, Pertjajah Luhur (PL) en ABOP waarschijnlijk niet deel gaan nemen aan de openbare vergadering van het parlement waarin de moties worden behandeld die aan het einde van de begrotingsbehandeling werden ingediend. De donderdag verdaagde vergadering, waarin de begroting 2016 werd aangenomen zonder dat die moties werden behandeld, wordt dus vandaag voortgezet. De bedoeling is dat de moties die coalitie en oppositie vóór de stemming hadden ingediend behandeld worden. 'Mosterd na de maaltijd', vindt PL-voorzitter Paul Somohardjo.

Hij zegt dat het in elk geval voor zijn partij geen enkele zin heeft om te participeren in een vergadering van De Nationale Assemblee die geen enkele nut zal hebben. De door de coalitie en oppositie ingediende moties houden verband met de begroting en zouden, aldus Somohardjo, in behandeling moeten zijn genomen voordat over de ontwerpbegrotingen werd gestemd. De coalitie gebruikte donderdag haar numerieke meerderheid om krachtens artikel 39 van het Reglement van Orde de behandeling van de moties naar een later moment te verschuiven.

De oppositie betoogt dat daar niets mis mee is, zolang dit had plaatsgevonden voordat over de begrotingen was gestemd. Aangezien de begrotingen al door het parlement zijn goedgekeurd heeft een vergadering om inhoudelijk over de moties te praten geen enkele zin meer. 'Onze fractie gaat niet deelnemen aan deze vergadering', zegt Somohardjo. Naar zijn zeggen zullen ook de NPS en Abop de zitting boycotten.

Religieuze organisaties in Nickerie hebben geen enkele donatie ontvangen van ministerie Sport- en Jeugdzaken

Voorzitter SIS West Suriname: 'Ze moeten ons toch niet zo belazeren'


De religieuze organisaties in Nickerie hebben geen enkele donatie ontvangen. Niet van Caylon Vastgoed NV en niet van het ministerie van Sport- en Jeugdzaken. Er zijn geen renovatiewerkzaamheden verricht. Dit zegt Hendrik Karmin, voorzitter van het Regionaal Bestuur van de SIS (Stichting der Islamitische Gemeenten in Suriname) in het westen van Suriname, vandaag, maandag 15 februari 2016, op Starnieuws.

Karmin vertelt dat Oesman Wangsabesari (Nieuwe Stijl KTPI) hem destijds had gevraagd of er donaties konden worden gegeven aan de religieuze organisaties in Nickerie. Hiermee zouden ze onder meer stoelen kunnen aanschaffen of noodzakelijke werkzaamheden kunnen laten verrichten tot een bedrag van maximaal Srd 5.000. Op basis hiervan werd met ruim 20 religieuze organisaties een vergadering belegd, waarop werd aangeven dat zij een brief moesten schrijven naar het ministerie van Sport- en Jeugdzaken om de donatie aan te vragen. Ruim twee maanden nadat de religieuze organisaties hun brief hadden verzonden, was nog steeds geen reactie ontvangen. Daarop belegden zij opnieuw een vergadering om na te gaan wat de stand van zaken was. Tot op heden hebben zij van het ministerie geen reactie, laat staan een donatie ontvangen.

Dat volgens documenten nu blijkt, dat aan ongeveer tien religieuze organisaties donaties zijn toegekend ter waarde van tussen de Srd 9.000 en Srd. 22.000, zonder dat zij daadwerkelijk het geld hebben gekregen en zonder dat er werkzaamheden zijn verricht aan hun moskee, vindt Karmin zeer onsmakelijk.

Uit stukken van Sport- en Jeugdzaken blijkt dat de gelden sinds 2014 zijn uitbetaald aan Caylon Vastgoed NV. Assembleelid Asiskumar Gajadien (VHP) deponeerde afgelopen week een stapel stukken bij Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons. Karmin maakte vervolgens als voorzitter van het Regionaal Bestuur van de SIS in Westelijk Suriname, meteen contact met die organisaties. Die gaven te kennen geen enkele donatie te hebben ontvangen. De kans dat zij nu, twee jaar later, alsnog de gelden zullen ontvangen, acht hij uitermate onwaarschijnlijk. 'Ze moeten ons toch niet zo belazeren.'

Het Pertjajah Luhur-Assembleelid William Waidoe vindt het verwerpelijk, dat zelfs religieuze organisaties niet bespaard worden van corruptieve handelingen van personen, die door de regering-Bouterse I werden geaccommodeerd. 'Corruptie blijft hier ongestraft. Het is erg dat er niet geschroomd wordt deze religieuze organisaties in hun handelingen mee te nemen. Dat kán en mág gewoon niet. Deze handeling is, op zijn zachtst gezegd, mensonwaardig. Dat doe je gewoon niet', aldus Waidoe.

Hij zegt, dat in de praktijk blijkt dat corruptie bij niet-NDP ministeries wordt aangepakt, tenzij de leverancier een NDP'er is. 'Dan verwacht ik niets anders dan dat weliswaar een start wordt gemaakt met het onderzoek, maar dat er geen einde in zicht is. En helaas is dit tot nu toe altijd het geval geweest. Maar, ik hoop dat ik ongelijk heb en in deze zaak alle schuldigen achter slot en grendel worden gezet, zonder aanzien des persoons.'

Waidoe wijst er verder op, dat dergelijke corruptieve handelingen niet moeten worden geaccepteerd door het volk. 'Wanneer het volk niet beseft wat de gevolgen van corruptie zijn en je hebt een regering die corruptie faciliterend is, dan is onder leiding van deze regering niets meer onmogelijk. Als je van het volk steelt, moet je de gevangenis in. En als wij hiervoor op wetten moeten wachten met een twee derde meerderheid in De Nationale Assemblee, dan ligt mijn hoop bij het volk, die een regering moet plaatsen die onze kinderen hun toekomst niet ontneemt.'

Inmiddels heeft Gajadien kunnen achterhalen bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken dat de directeur van Caylon Vastgoed NV Dick van Kanten is. Het bedrijf is opgericht in 2007 en ingeschreven in het register van KKF in 2013. Gajadien rekent erop dat er een grondig onderzoek wordt ingesteld naar deze zaak.

Dood in woning gevonden man en vrouw is het echtpaar Sanlyas

Man (51) heeft 52-jarige echtgenote gewurgd en vervolgens zichzelf opgehangen

 
De afdeling Public Relations van het Korps Politie Suriname maakt in een persbericht bekend, dat het gistermorgen, zondag 14 februari 2016, dood aangetroffen echtpaar in een woning aan de Solonstraat in Paramaribo de 52-jarige Juliette Paiman gehuwd Sanlyas is haar 51-jarige man Derick Sanlyas. De vrouw werd in de slaapkamer op het bed gevonden en de man werd opgehangen in de badkamer aangetroffen.

Volgens verklaring van de oudste zoon heeft zijn vader hem voordat hij zich moet hebben verhangen gebeld. Hij zei zijn zoon om goed op zijn opa te letten. De zoon vertrouwde de zaak niet en belde zijn jongere broer die met de ouders inwoonde om te kijken of er wat was gebeurd met de vader.

De jongere broer belde hem terug met de mededeling, dat hij de vader niet zag, maar de moeder dood had aangetroffen op het bed. De oudste zoon haastte zich vervolgens naar de woning van de ouders en na onderzoek trof hij het lichaam van zijn vader opgehangen in de badkamer aan.

Uit het voorlopig politieonderzoek is gebleken, dat het echtpaar geruime tijd relatieproblemen had. Derick Sanlyas moet door wurging zijn vrouw om het leven hebben gebracht en vervolgens zichzelf hebben verhangen.

Na afstemming met het Openbaar Ministerie zijn de lichamen afgestaan aan de nabestaanden.