woensdag 17 februari 2016

Advocaat Sulvaran van oud-premier Schotte van Curaçao: 'Koloniale maffia wil af van Schotte’


'Zaak tegen Schotte is opzetje politiek activisten, oud-gouverneur, OM en Veiligheidsdienst op eiland'


Schotte hoort drie jaar cel tegen zich eisen


Gerrit Schotte is het mikpunt van een 'koloniale maffia’ die de ex-premier politiek wenst uit te schakelen. Dat verweer heeft advocaat Eldon ‘Peppie’ Sulvaran vanavond, woensdag 17 februari 2016, uitgesproken voor de rechtbank in Willemstad, aldus de Telegraaf.

De zaak tegen Schotte is volgens Sulvaran een opzetje tussen politiek activisten, een vroegere gouverneur, het Openbaar Ministerie (OM) en de Veiligheidsdienst Curaçao. Met andere woorden, het Nederlandse deel van het eiland. Op illegale wijze zouden zij persoonlijke informatie van Schotte boven water hebben gevist en publiek hebben gemaakt. 'Schotte moet aan het kruis genageld worden’, aldus de raadsman.

De vroegere minister-president (2010-2012) hoorde vandaag op Curaçao drie jaar gevangenisstraf tegen zich eisen. Hij zou hebben gediend als 'marionet' van de Italiaanse gokkoning Francesco Corallo in ruil voor financiële giften. Ook wil het OM dat de politicus vijf jaar lang het passief kiesrecht verliest. Dat betekent dat hij geen kandidaat meer mag zijn tijdens verkiezingen. Schotte is nu parlementslid op Curaçao en leider van de grootste oppositiepartij MFK. Zijn partner Cicely van der Dijs hoorde achttien maanden, waarvan negen maanden voorwaardelijk, met een proeftijd van drie jaar, tegen zich eisen.

Volgens Sulvaran is het bewijs tegen Schotte echter op onrechtmatige wijze verkregen. De kennis van transacties te grootte van in totaal 213.000 dollar (betaald door een bedrijf van Corallo naar Schotte’s partner Cicely van der Dijs) is afkomstig van het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties. De anonieme website Curaleaks zette die informatie in 2012 op internet.

'Hoe kon deze geheime informatie op straat komen te liggen?’, vraagt Sulvaran zich af. 'Waarom weigert het Openbaar Ministerie dat te onderzoeken?’

Volgens de advocaat speelden de Veiligheidsdienst, de gouverneur en de procureur-generaal van het OM onder één hoedje. 'Het gaat om het opzettelijk schaden van geheimen. Maar, als het om Gerrit Schotte of het MFK gaat, dan is kennelijk alles geoorloofd op Curaçao’, aldus de verdediging.

De raadsman ziet een trend in een reeks rechtszaken tegen leden van de 'volkspartijen' als MFK en Pueblo Soberano op Curaçao. 'Dit zegt alles over de politieke cultuur op Curaçao. We moeten ons sterk afvragen of dit wel een eerlijk proces is.’ De verdediging meent dat rechter Irma Lips zich in de zaak niet op het illegaal verkregen bewijs mag baseren.

Renovatie Nieuw Weergevondenweg is na maanden onderbreking weer opgepakt

Open rioleringen langs weg zijn gedumpt en weg krijgt bushaltes, parkeervakken en fietspaden

(Bron foto: Dagblad Suriname)
De Nieuw Weergevondenweg in Paramaribo wordt in opdracht van het ministerie van Openbare Werken weer aangepakt door aannemer Caremco. De dagelijkse directievoering ligt in handen van Bureau Citee. Het project was ergens in 2012 al gestart, maar door de betalingsachterstanden aan de aannemers heeft het project een aantal maanden stil gestaan, zo bericht het Dagblad Suriname vandaag, woensdag 17 februari 2016.

In de oude situatie had de Nieuw Weergevondenweg aan weerszijde open rioleringen. Die zijn inmiddels gedempt. Daarna zijn alle nutsnetwerken verplaatst en/of vernieuwd. Momenteel is het aannemingsbedrijf bezig met de bovenbouw. De weg krijgt bushaltes, parkeervakken en fiets- en voetpaden.

Het project wordt in deze fase voorbereid van de Indira Gandhiweg tot en met de Magentakanaalweg (circa 6 kilometer). Een vervolgfase (tot de Bomaweg) is nog niet in de planning.

Dit project kost de belastingbetaler ongeveer Srd 60 miljoen. De planning is om dit project eind 2017 afgerond te krijgen. Momenteel wordt er in strekkingen van 200 meter gewerkt om verkeerscongesties te voorkomen.

Het ministerie heeft thans ook in uitvoering het project aan de Latourweg. Daar is het ondergronds gedeelte al afgerond. Het wachten is op de herasfaltering en bestrating van de fiets- en looppaden. De aannemer van het project aan de andere kant wacht nog op de achterstallige betalingen.

Oud-premier Schotte van Curaçao was marionet van Italiaanse gokkoning Francesco Corallo

'Niet belangrijk was wat goed was voor toekomst Curaçao, maar voor gokbaas Corallo’

'Het lijkt er zelfs op dat Corallo mee heeft geholpen bij de oprichting van de partij van Schotte, MFK’

Gerrit Schotte was als minister-president van Curaçao een marionet van de Italiaanse gokkoning Francesco Corallo. In ruil voor financiële omkoping diende hij als ’een trekpop’ in Fort Amsterdam, aldus Officier van Justitie Philomijn van Logten. 'Niet belangrijk was wat goed was voor de toekomst van Curaçao, maar voor gokbaas Corallo.’
Dat stelt het Openbaar Ministerie voor de rechtbank in Willemstad vandaag, woensdag 17 februari 2016, in de rechtszaak tegen het huidige parlementslid en leider van de partij Movementu Futuru Korsou, zo bericht de Telegraaf.

'Het lijkt er zelfs op dat Corallo mee heeft geholpen bij de oprichting van de partij MFK.’

Volgens het OM heeft de ambtelijke omkoping het vertrouwen in de democratie in ernstig gevaar gebracht.

In ruil voor tenminste 213.000 dollar heeft Schotte als premier geprobeerd een hoge functie voor Corallo te regelen bij de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten. Toen dat niet lukte, probeerde hij een naaste medewerker van Corallo naar voren te schuiven. Ook schreef de MFK-leider op aanwijzing van de Italiaanse gokkoning een brief aan het Amerikaanse consulaat om een inreisvisum naar de Verenigde Staten te regelen.

Corallo stortte voor de verkiezingen van oktober 2010 via twee overboekingen 140.000 en 73.000 dollar op een privé-rekening van Schotte’s partner Cicely van der Dijs in Miami. Van daaruit werd het geld doorgesluisd naar een rekening van een bedrijf van Schotte in Zwitserland. Ook zijn er meubels van gekocht in Miami en werden er schulden van Van der Dijs mee afbetaald.

Om de betalingen te verhullen hebben Schotte en Van der Dijs valse facturen gestuurd namens het bedrijf Vandis Groep naar Betplus. Zogenaamd omdat het pompstationbedrijf Vandis technische hulpmiddelen aan het gokbedrijf leverde. In de administratie van Vandis zijn de facturen onbekend. Op de valse facturen staat bovendien een privé-rekening en niet de officiële rekening van de brandstofleverancier.

Volgens het Openbaar Ministerie was er tussen Schotte en zijn partner Van der Dijs, die vandaag ook terecht staat, een ’bewuste en nauwe samenwerking’. Schotte was premier van oktober 2010 tot en met september 2012.

Suriname scoort slecht internationaal bij invulling VN Verdrag inzake Rechten van het Kind

Van 197 onderzochte landen staat Suriname op de 163e plaatsSuriname scoort slecht als het komt op invulling van het VN Verdrag inzake de Rechten van het Kind. Met een score van 91,5 van de 261 punten staat Suriname op de 163e plaats van de 197 landen die zijn getoetst. Het Internationaal Netwerk voor Kinderrechten (CRIN, Child Rights International Network) heeft maandag zijn eerste rapport over de toegang van kinderen tot het recht vrijgegeven. Dit bericht Starnieuws woensdag 17 februari 2016.

De onderzoekers hebben daarbij ook de status van kinderen die betrokken zijn bij een gerechtelijke procedure bekeken. De juridische middelen die er zijn om schendingen van kinderen voor de rechter te brengen en de praktische overwegingen bij aanbrengen van overtredingen tegenover kinderen zijn ook meegenomen in het rapport.Suriname heeft het Verdrag inzake de Rechten van het Kind (CRC) geratificeerd, maar heeft deze niet geïmplementeerd in zijn nationale recht.

In Suriname is zijn personen vanaf hun 21ste meerderjarig. Alle personen onder die leeftijd hebben de hulp van een vertegenwoordiger nodig om een zaak voor de rechter te brengen. Rechtsbijstand is beschikbaar, maar wordt eerst onderworpen aan een onderzoek. Er zijn een paar organisaties die gratis rechtsbijstand verlenen. Verzoekschriften van particulieren over schendingen van de mensenrechten kunnen ook aan de Inter-Amerikaanse Commissie voor de Rechten van de Mens worden ingediend, schrijft CRIN in zijn rapport over Suriname.

Suriname scoort slechter dan een aantal Afrikaanse landen. Ghana staat op de 122e plaats, Gambia op 126, Sudan op 125, Botswana op 135 Zimbabwe op 149. Ook regionaal doet Suriname het minder goed. Buurland Guyana staat op de 100e plaats, Barbados op 99, Chili 96, Trinidad & Tobago op 92, Jamaica op 65. De Verenigde Staten staat op 52, Frankrijk op 21 en het Verenigd Koninkrijk op 10. Brazilië op 14 en Argentinië op 11 doen het stukken beter.

Het CRIN heeft in zijn onderzoek landen geanalyseerd en gerangschikt naar hoe effectief kinderen de wet kunnen gebruiken om hun rechten aan te vechten. Het gaat om de toegang van kinderen tot het recht. Het hoogst scoort België, gevolgd door Portugal, Spanje, Finland en Nederland. Kenia is het enige land in de top tien dat niet tot Europa behoort. De hekkensluiters zijn Palestina, Eritrea en Equatoriaal Guinea.

Verhoging tarieven water gaat gewoon door

Minister Dodson: 'Wat niet lukt, wordt gesubsidi- eerd'


Vanwege de zaken die gerealiseerd moeten worden binnen de Surinaamsche Waterleiding Maatschappij (SWM) gaat de invoering van de verhoging van de tarieven van water (fase 2 en 3) normaal door. Aan de andere kant is het duidelijk, dat de verdere verhoging van de energietarieven vooralsnog is aangehouden. Deze mededelingen deed de minister van Natuurlijke Hulpbronnen (NH), Regilio Dodson, tijdens de afgelopen begrotingsbehandeling, aldus het Dagblad Suriname vandaag, woensdag 17 februari 2016.

Voor de NV Energiebedrijven Suriname, EBS, is een nieuwe calculatie gemaakt. Daaruit blijkt, dat men op een andere prijs komt dan voorheen uitgerekend. Het verschil tussen die prijs en de 35 cent is volgens Dodson niet groot. Het is in ieder geval onduidelijk wat het verschil precies is. De overheid heeft gezien de huidige situatie dus gemeend om in plaats van de tarieven te verhogen, de slag door te blijven opvangen. Er wordt volgens Dodson nu gewerkt aan een model om het verschil in de prijs op te vangen.

'Onze focus is het wegwerken van de aansluitingen. Het tweede wat wij doen, zijn de grote bezuinigen die wij doorvoeren. Zo proberen wij de kosten zodanig te drukken dat wij uitkomen. Het is belangrijk om uit te komen', zegt Dodson.

Waar het bedrijf niet uitkomt, zal volgens Dodson door de overheid worden ingekomen. 'Vroeger werd alles opgevangen door de overheid. Nu hebben wij de ruimte om het bedrijf te laten functioneren, zoals het hoort te functioneren. Wat niet lukt, wordt gesubsidieerd.'

De cijfers van de EBS en het ministerie van NH zijn niet openbaar om de reden van het laatst bekend gemaakte besluit van de minister van NH te verifiëren. Volgens energiedeskundigen is het besluit duidelijk een politiek besluit. In een eerder stadium sprak de minister alleen over een nieuwe calculatie. De minister gaf gisteren in gesprek met Dagblad Suriname duidelijk aan, dat er ook naar de huidige situatie van de burgers is gekeken.

Ministerie van Welzijn moet nog inzake subjectsubsidie babyvoeding begrip 'behoeftige moeder' definiëren

Minister Dogojo: 'Nog niets staat in steen gebeiteld'

'Met blikvoeding promoot je geen borstvoeding'


Volgens minister van Welzijn Joan Dogojo ‘staat nog niets in steen gebeiteld’ als het gaat om wie in aanmerking komen voor de subjectsubsidie voor babyvoeding in blik. De minister zei onlangs in De Nationale Assemblee, dat Srd 6 miljoen is uitgetrokken voor ‘behoeftige moeders’ die in aanmerking komen voor de subjectsubsidie. Wie onder ‘behoeftig’ vallen moet echter nog gedefinieerd worden. 'De verdere uitwerking zal gedaan worden in de onderraad Sociale Ontwikkeling op het kabinet van de vicepresident. Het criterium zal sowieso betrekking hebben op het vermogen, maar het zal verder gedefinieerd en uitgewerkt worden.' Dit bericht het Dagblad Suriname vandaag, woensdag 17 februari 2016.

Babyvoeding in blik is voor vele ouders door het wegvallen van de overheidssubsidie bijna onbetaalbaar geworden. De in deze tijd bijna vrouwonvriendelijke maatregel, zou deels gerechtvaardigd zijn om het geven van borstvoeding te stimuleren. Alhoewel het voordeel van borstvoeding ten opzichte van blikvoeding geen betoog behoeft, is blikvoeding in de moderne maatschappij, vanuit praktische en meer realistische overwegingen, de betere optie voor vele moeders en vooral zij die werken.

De minister die dit feit onderkent, maar toch de voorkeur geeft aan borstvoeding, geeft aan dat zij dit zeker mee zal nemen in de discussie over wie onder behoeftige ouders geclassificeerd kunnen worden. Zij begrijpt, dat er meerdere aspecten aan de zaak zijn dan slechts het traditionele begrip van wie behoeftigen zijn. 'De randvoorwaarden zullen uiteindelijk gecreëerd moeten worden voor werkende moeders om borstvoeding te kunnen geven, want die randvoorwaarden zijn er nog niet. Maar, met blikvoeding promoot je geen borstvoeding geven', zegt de politica, die gelooft in het voordeel van borstvoeding.

Het promoten van borstvoeding is overigens een aangelegenheid van het ministerie van Volksgezondheid. De lijn tussen de keus om borstvoeding in plaats van blikvoeding aan een baby te geven en het bijna gedwongen zijn borstvoeding te geven, omdat blikvoeding onbetaalbaar of niet beschikbaar is, moet in de discussie omtrent borst- en blikvoeding voor baby’s wel in acht worden genomen. Dogojo geeft daarom aan bij de besprekingen in de onderraad rekening te zullen houden met werkende moeders, omdat ook zij meent dat blikvoeding voor deze vrouwen toch betaalbaar moet blijven. Vele moeders in Suriname zijn vanwege de slechte financieel economische situatie genoodzaakt om te werken. Suriname kent bovendien een groot aantal alleenstaande moeders voor wie die noodzaak nog groter is.

Stemmen gaan op in de samenleving dat het toekennen van subsidie aan slechts één groep ‘behoeftigen’ neigt naar discriminatie naar baby’s toe. Immers, alle baby’s zouden evenveel recht moeten hebben op babyvoeding en toegang daartoe. Ook zou de prijs van die voeding voor ieder kind hetzelfde moeten zijn. Dogojo zegt hierop, dat ook deze vraagstukken in de onderraad besproken zullen worden. 'In eerste instantie is de subsidie bestemd voor sociaal zwakkeren', zegt Dogojo, die aangeeft op dit moment niet verder op dit vraagstuk van mogelijke discriminatie te kunnen ingaan.

Veel gezinnen die als sociaal zwak gekwalificeerd worden, zijn gezinnen met meerdere kinderen waarvan de ouders niet of nauwelijks werken. De vraag hier is of de ouders van deze kinderen niet ook een stukje eigen verantwoordelijkheid moeten dragen door minder kinderen te verwekken als zij niet in staat zijn die te verzorgen. Hen steeds tegemoet komen, is immers niet de oplossing van het probleem. Moeders die niet werken, zouden overigens juist gemakkelijker in staat moeten zijn om borstvoeding te geven aan hun baby’s dan moeders die werken.

Diana Gangaram Pandy, Rubia in 'Wan Pipel', op 67-jarige leeftijd overleden

Rol als Rubia maakte Diana zeer populair


Diana Gangaram Panday, die in de film 'Wan Pipel' de hoofdrol als Rubia vertolkte, is dinsdagavond op 67-jarige leeftijd overleden. Zij lag al enkele weken ter verpleging in het Academisch Ziekenhuis Paramaribo, zo berichten Starnieuws en de Ware Tijd Online vandaag, woensdag 17 februari 2016.

Gangaram Panday werd razend populair als Rubia. Tegelijkertijd is haar leven onder andere door deze rol aangrijpend veranderd. Zij heeft heel veel leed ondervonden na de film, zo schrijft Starnieuws.

Gangaram Panday werd in 2014 ontvangen door president Desi Bouterse. Hij sprak zijn erkentelijkheid uit over de rol die zij vervuld heeft in 'Wan Pipel'.

De crematie vanmiddag in het crematorium aan de dr. Sophie Redmondstraat in Paramaribo vindt in familiekring plaats.


35-Jarige man verspreidt naaktfoto's van ex-vriendin via Facebook messenger

Man chanteert zijn ex met verspreiding foto's via social media

 
De 35-jarige R. A. is door de politie van het ressort Munder, Paramaribo, aangehouden wegens het verspreiden van naaktfoto’s van zijn ex-vriendin via Facebook messenger. Hij zond de foto's naar haar en liet de vrouw weten, dat hij die via Facebook zou verspreiden, indien zij niet deed wat hij van haar wilde. Dit bericht vandaag, 17 februari 2016, de afdeling Public Relations van het Korps Politie Suriname.

A. stuurde die foto’s ook naar een  vriendin van zijn ex met de dreigementen deze te zullen publiceren via Facebook.

Nadat de ex-vriendin ook via Facebook een bericht van een onbekende manspersoon kreeg met  diezelfde mededeling, deed zij vrijdag 12 februari aangifte.

A. werd op zijn werkplek aangetroffen en aangehouden. Na afstemming met een lid van het Openbaar Ministerie werd de man in verzekering gesteld.
De politie trof dezelfde foto’s, die door het slachtoffer en de getuige waren getoond, in de telefoon van A. aan. Zijn mobiele telefoon is dan ook in beslag genomen

Nog geen vastgestelde prijs voor padie uit voorjaarsoogst

Prijs komt tot stand in overleg tussen drie boeren-, en opkopers- en molenaars- organisaties

'We weten dat de molenaars ons uitbuiten'


Net als bij de najaarsoogst van 2015, is er bij de voorjaarsoogst die in deze periode wordt binnengehaald, nog geen opkoopprijs voor padie vastgesteld. Het product wordt door de molenaars voor een open prijs opgekocht. Betaling zal plaatsvinden wanneer de prijs bepaald zal zijn. Die prijs moet tot stand komen in overleg met de drie boeren-organisaties en de drie organisaties van opkopers en molenaars, zo bericht de Ware Tijd vandaag, woensdag 17 februari 2016.

De praktijk heeft geleerd, dat de boeren nauwelijks iets te zeggen hebben bij het bepalen van de prijs. Voor de najaarsoogst werd de prijs gesteld op Srd 35 per baal van 79 kilo. Ondanks deze lage prijs, waarmee de boeren naar eigen zeggen nauwelijks uit de voeten kunnen, zijn er opkopers die de boeren nog steeds niet of niet volledig betaald hebben.

'Een mooie grap, dat de molenaars opeens niet meer weten voor hoeveel zij hun rijst en rijstproducten hebben afgezet op de lokale markt en in het buitenland en nu onze padie opkopen voor een open prijs', zegt een boer die anoniem wenst te blijven.

Hij haalt nu zijn oogst binnen en heeft geen verklaring voor deze houding van de molenaars. 'We weten dat zij ons uitbuiten, maar ze vergeten dat wanneer de boer er niet is zij geen padie meer zullen hebben om aan hun verplichtingen te voldoen in het buitenland.' Volgens de  rijstboer ligt zijn gemiddelde opbrengst aan de lage kant, omdat hij te maken kreeg met een tekort aan water om zijn arealen te bevloeien.

Net als in het recente verleden verwacht de Surinaamse Padieboerenassociatie (SPBA) ingrijpen of bemiddeling van de minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij om de prijs vast te stellen. 'Of moeten de boeren dit seizoen weer het gelag betalen, terwijl de molenaars zich verrijken ten koste van de arme boeren die letterlijk dag en nacht ploeteren in de sector?', vraagt Harinandan Oemraw, voorzitter van de SPBA, zich af.

Nieuwe weg van Atjoni naar Pusugrunu bijna geheel klaar

Sinds 2011 heeft granman Valentijn zich hard gemaakt voor de verbindingsweg

(Bron foto's: ministerie van Regionale Ontwikkeling)

De bewoners van het Boven Saramaccagebied popelen om gebruik te kunnen gaan maken van de onverharde weg van Atjoni naar Pusugrunu. Het traject is volgens granman Lesley Valentijn van de stam der Matuariërs voor ruim 70 procent af en het streven is dat de werkzaamheden binnen drie maanden worden afgerond. De verbindingsweg naar Pusugrunu begint 5 kilometer voor Atjoni.

'Als de mensen konden helpen, hadden zij dat gedaan', zegt hij vandaag, woensdag 17 februari 2016, in de Ware Tijd.. Er was volgens hem wat stagnatie, maar nu wordt er in hoog tempo aan de weg gewerkt.

Het stoort hem, dat het gebied alleen met de boot en per vliegtuig bereikbaar is, wat in meerdere opzichten voor problemen zorgt. Het bemoeilijkt de bereikbaarheid van de school voor leerlingen en medische hulp. Op dit moment is de weg volgens Valentijn meer dan ooit nodig, omdat de waterstanden van de rivier zeer laag zijn, waardoor ook de bevaarbaarheid met de boot bemoeilijkt wordt. 'De mensen zijn nu in het donker, omdat er geen brandstof naar het gebied kan worden vervoerd.'

Sinds zijn aanstelling in 2011 heeft de granman zich ingezet voor een verbindingsweg naar het gebied.

De route loopt van Atjoni via de gemeenschapsbossen van de dorpen Pokigron, Abenaston, Nieuw Aurora naar Pusugrunu. Er moet nog ongeveer 14 kilometer bos worden open gestoten.

Aangezien de weg voor meer dan de helft reeds is aangelegd, werd besloten om zaterdag alsnog een officiële ‘startsein’ te geven, waarbij enkele ceremoniële handelingen werden verricht. Granman Valentijn was bij deze ceremonie ook aanwezig. Ook aanwezig waren de districtscommissaris van het bestuursressort Boven-Saramacca, Gracia Emanuel, en haar collega Naltus Naana van bestuursressort Kabalebo. Naana heeft als gewezen districtscommissaris van het bestuursressort Boven-Suriname een wezenlijke bijdrage geleverd aan de totstandkoming van de weg.

De weg wordt door Global Success NV aangelegd. Het streven van Valentijn is dat de weg in de toekomst wordt verhard.

SP Tweede Kamerlid Van Bommel spreekt 26 februari in Paramaribo over relatie Suriname-Nederland

SP'er en lokaal Rotterdams politicus Ramsodit willen Open Universiteit in Suriname


Tweede Kamerlid Harry van Bommel (SP) zal vrijdag 26 februari in Paramaribo met de Rotterdamse PvdA-politicus Ramon Ramsodit in Paramaribo spreken over de relatie Suriname-Nederland. Ramon Ramsodit was jarenlang raadslid in de Rotterdamse deelgemeente Hoogvliet waar hij tevens tot voor kort voorzitter was van de stichting Satya Dharma. 

Van Bommel werkt sinds de publicatie van zijn boek ‘Surinamers in de polder’ intensief samen met Ramsodit. De bijeenkomst zal worden begonnen met een Suriname-Nederland kennisquiz waar ook het publiek kosteloos aan deel kan nemen. Aan die quiz zijn leuke prijzen verbonden.

Ramsodit en Van Bommel reizen eind februari naar Suriname waar zij zullen werken aan hun plan om de Open Universiteit uit Nederland ook in Suriname beter toegankelijk te maken. Beide politici vinden, dat ook wetenschappelijke promotie op afstand gemakkelijker moet worden en de Open Universiteit dient daarbij een centrale rol te spelen.

Het is de intentie om in Suriname de eerste steen te leggen op de locatie waar een vestiging van de Open Universiteit moet komen. Ramsodit en Van Bommel zullen onder meer op de Anton de Kom Universiteit en met de Nederlandse ambassadeur gesprekken voeren over het vergemakkelijken van leren op afstand.

Beide heren gaan 26 februari ook nader in op verschillende aspecten van de relatie tussen Suriname en Nederland en met belangstellenden in discussie gaan. 'In onze bijeenkomst kan alles aan de orde komen wat Surinamers én Nederlanders interesseert. Er wonen in Suriname tegenwoordig ook veel Nederlanders die ervoor hebben gekozen om in dit mooie land te wonen. De band tussen onze beide landen wordt daardoor alleen maar versterkt en dat juich ik zeer toe', aldus Van Bommel.

De bijeenkomst wordt gehouden in Zaal Planet aan de Kwattaweg 596, Derde Rijweg, in Paramaribo. De avond begint om zeven uur, is vrij toegankelijk en wordt feestelijk afgesloten.

Man (50) gearresteerd voor mishandeling hoogzwangere schoondochter

In dronken toestand wilde schoonvader, een bekende van de politie, seks met schoondochter

Hij begluurde zijn schoondochter tijdens het baden...

 
De politie van Lelydorp heeft de 50-jarige J. C. maandag aangehouden op verdenking van mishandeling van zijn hoogzwangere schoondochter. De vrouw, die bij hem inwoont, deed afgelopen zaterdag aangifte tegen hem. Volgens verklaring van de vrouw was haar man op de bewuste dag niet thuis, zo bericht vandaag, woensdag 17 februari 2016, de afdeling Public Relations van het Korps Politie Suriname.

In beschonken toestand werd zij door haar schoonvader benaderd om seks met hem te bedrijven. Ze weigerde dit waarop de man haar een vuistslag toebracht op haar mond en buik.

Door de slag liep zij een barstwond op aan haar lippen en klaagde over pijn in haar buikstreek. Toen haar partner thuis kwam, stelde de vrouw hem in kennis van hetgeen was gebeurd. De man en zijn partner gingen vervolgens naar het politiebureau Lelydorp om aangifte te doen.
De vrouw werd door agenten voor medische hulp overgebracht naar het Academisch Ziekenhuis Paramaribo.  Na medische behandeling werd zij heengezonden. Volgens een gemaakte echo maakt het ongeboren kind het goed.

C. is een bekende van de politie van het ressort. De politie heeft vaak moeten bemiddelen tussen de man en zijn drie kinderen. Steeds als de man dronken was ging hij tekeer tegen hen. Inmiddels is één kind uit huis en kwam de schoondochter inwonen.

De schoonvader maakte het tot een gewoonte om de schoondochter te begluren tijdens het baden. Hij ontkent het strafbaar feit te hebben gepleegd.
Na afstemming met een lid van het openbaar Ministerie werd C. in verzekering gesteld.

Bij viering 35-jarig bestaan Huize Ashiana wordt nieuw logo onthuld

Nieuwe directeur Jabini werkt aan professionalisering en uitbreiding van diensten


Huize Ashiana streeft naar dagopvang voor bejaarden


Huize Ashiana gaat voor transformatie, professionalisering en kwaliteitsverbetering. Dit zei waarnemend directeur Osei Jabini gisteren bij de viering van het 35-jarig bestaan van het bejaardentehuis. Hij neemt op 1 maart officieel over als directeur. Het nieuwe logo van het tehuis werd bij de feestelijkheden onthuld, zo bericht het ministerie van Welzijn vandaag, woensdag 17 februari 2016, in een persbericht.

Jabini liet weten bezig te zijn met de uitbreiding van de verschillende diensten van de organisatie en daarnaast het vormen van een duidelijke visie en missie. 'We werken ook naar een dagopvang voor seniorenburgers.'

First Lady Ingrid Bouterse-Waldring en minister van Welzijn Joan Dogojo waren aanwezig bij de viering van het jubileum.

Dogojo zei, dat er een bepaalde autoriteit rust op de ouderen en verwees naar de dagtekst eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden.

Afgelopen week werd een bejaarde man in hulpeloze toestand achtergelaten op de berm van van Ashiana. Dogojo deed een beroep op de samenleving zulke praktijken achterwege te laten, omdat de doelgroep een waardige behandeling verdient.

Zaak 'Babel' dient vandaag, 17 februari, en vrijdag voor rechtbank op Curaçao

Oud-premier en MFK-leider Schotte en echtgenote in zaak verdachten witwaspraktijken


De zaak 'Babel' wordt vandaag, woensdag 17 februari 2016, en vrijdag behandeld. De behandeling van de zaak waarbij oud-premier en MFK-voorman Gerrit Schotte (Movementu Futuro Kòrsou) en zijn levenspartner Cicely van der Dijs terecht moeten staan voor onder meer witwaspraktijken, gaat om negen uur vanochtend van start, zo bericht het Antilliaans Dagblad.

Het tweetal wordt bijgestaan door raadsman Eldon ‘Peppie’ Sulvaran van advocatenkantoor Sulvaran & Peterson. Hij wilde eind augustus vorig jaar rechter Irma Lips nog wraken, maar het Hof wees dit verzoek af. Volgens het Hof heeft Lips geen vooringenomenheid getoond bij de toetsing van de getuigenverzoeken die door Sulvaran in juni waren ingediend.

De ex-premier wordt verdacht van witwassen en valsheid in geschrifte, evenals Van der Dijs. De MFK-leider werd in mei 2014 aangehouden bij de televisiestudio van CBA, en zat acht dagen vast in een politiecel in Barber. Van der Dijs werd thuis gearresteerd maar kwam na twee dagen weer op vrije voeten, na een verblijf in het Sentro di Detenshon i Korekshon Kòrsou (SDKK).

Deze zaak houdt verband met de 52 MOT-meldingen waarbij Schotte ongebruikelijke transacties zou hebben gedaan, onder meer via de bankrekening van Van der Dijs. Hierbij zou ook geld afkomstig zijn van casinomagnaat Francesco Corallo, die uit Italië afkomstig is en meerdere casino’s op Sint Maarten heeft. Corallo stond lange tijd op de lijst van gezochte personen van Interpol, maar meldde zich in augustus vorig jaar zelf bij de Italiaanse autoriteiten.

Begin december vorig jaar werd, in een bespreking over de voortgang van de zaak, besloten dat er geen getuigen meer zouden worden gehoord en dat de zaak dus inhoudelijk kan worden behandeld. Begin november werd al besloten dat de zaak zou worden aangehouden tot 17 februari. Op 20 maart en 5 juni vorig jaar vonden de regiezittingen in deze zaak plaats.

 Tijdens een zitting op 17 juni werd door de verdediging een aanvullend verzoek ingediend voor het horen van getuigen en vervolgens werd de zaak tijdens de zitting van 9 september aangehouden omdat er nog getuigen waren die niet gehoord waren. Ook begin november werd de zaak aangehouden, omdat er nog een aantal getuigen moest worden gehoord.

Het wordt ieder jaar moeilijker voor theater Luna Blou op Curaçao

Bestuursvoorzitter Bikker: 'De subsidie van de lokale overheid wordt jaarlijks minder'

'Er wordt steeds minder lokaal theater gemaakt op het eiland'


Theater Luna Blou in Otrobanda (zie foto - Bron: Teatro Luna Blou/Facebook) zit krap bij kas. Het theater heeft het wel vaker moeilijk gehad, maar elk jaar wordt het moeilijker, aldus Sharo Bikker, voorzitter van het bestuur van Luna Blou vandaag, woensdag 17 februari 2016, in het Antilliaans Dagblad.

'De deurwaarder staat nog niet voor de deur, maar we hebben het inderdaad moeilijk gehad. De eerste twee maanden van het jaar zijn nooit gemakkelijk, het is dan echt komkommertijd. Maar, de subsidie van de lokale overheid wordt jaarlijks minder en na wegvallen van de subsidie uit Nederland vorig jaar is de situatie nu wel zo dat we bezuinigingsmaatregelen hebben moeten nemen. Sponsoring vinden wordt ook steeds lastiger. We adverteren minder en ook op personeel hebben we bezuinigd.'

Volgens Bikker wordt er ook steeds minder lokaal theater gemaakt op Curaçao. 'Vroeger waren er meer lokale producties, mensen die een stuk schreven en de uitvoering regelden. Dat is minder geworden. En producties uit het buitenland laten komen, dat kost veel geld. Dat is er niet.'

Behalve bezuinigen wordt er ook aan fundraising gedaan. 'De artiesten willen ook dat Luna Blou open blijft en willen helpen. Afgelopen zondag bijvoorbeeld was de opbrengst van de kaartverkoop van de voorstelling van Roy Colastica voor Luna Blou. De zaal zat goed vol dus dat is mooi voor ons. Binnenkort komen we met nog een paar fundraising activiteiten. Zonder deze acties kan Luna Blou niet openblijven.'

Er komen binnenkort weer filmavonden en ook wil Luna Blou het multifunctionele aspect van het gebouw en de tuin meer gaan uitbaten. Het gebouw is volgens Bikker heel geschikt voor lezingen, seminars en personeelsbijeenkomsten. Het bestuur is samen met artistiek leider Segni Bernadina en directeur Norman de Palm al bezig met het promoten van het gebouw en met de fundraising. Ondanks de financiële problemen ziet Bikker nog wel toekomst voor het theater. 'Het is een vervelende tijd maar het theater moet behouden blijven voor Curaçao. Met de activiteiten die we gaan plannen houden we Luna Blou wel open.'

Yabarana inheemsen in Venezolaanse Amazonegebied aangevallen door illegale goudzoekers

Yabarana-leider Perez werd zwaar mishandeld en zijn woning afgebrand

Een Hoti-inheemse (Bron foto: Jacques Jangoux/Survival International)
Perez is ondergedoken wegens doodsbedreigingen


Yabarana inheemsen in de Manapiare vallei in het Amazonegebied van Venezuela blijken eind januari op gewelddadige wijze te zijn aangevallen door illegale goudzoekers die actief zijn in hun leefgebied. Dat bericht vandaag, woensdag 17 februari 2016, de in Engeland gevestigde organisatie Survival International die zich wereldwijd inzet voor inheemse gemeenschappen.

Yabarana-leider Benjamin Perez, die ook leiding geeft aan de Yabarana organisatie OIYAPAM, werd zwaar mishandeld en zijn boerderij werd afgebrand. Hij is nu ondergedoken vanwege doodsbedreigingen.

In onderstaande verklaring van het coördinerend orgaan van de Inheemse Organisaties van de staat Amazonas - COIAM - staat, dat illegale mijnbouw 'de rivieren heeft vervuild met kwik en andere giftige substanties' en 'de inheemsen ernstig schaadt, bijvoorbeeld door.....mensenhandel en handel in brandstof'.Andere inheemsen zoals de Hoti, Panare, Yekuana en Piaroa lijden al vele jaren onder de toestroom van illegale goudzoekers in hun woongebieden, die de inheemsen met regelmaat bedreigen en hun rivieren en vis, waarvan ze afhankelijk zijn, hebben verontreinigd.

Veertig organisaties in Venezuela hebben een verklaring uitgegeven ter ondersteuning van de
Yabarana, Hoti, Panare en Piaroa gemeenschappen, waarin ze eisen dat de autoriteiten meer doen om een einde te maken aan het illegaal binnendringen van hun leefgebieden door goudzoekers en houtkappers.

Zij doen ook een beroep op de onlangs gekozen Nationale Assemblee om spoedig een wet aan te nemen die de inheemse territoria in Venezuela erkent.


(Red. De Surinaamse Krant/Survival International)

Aantal boekingen van hotelkamers neemt daalt in afgelopen drie jaren

'De realiteit is dat bedrijven 'struggelen' en er zijn bedrijven die het niet zullen halen'

 
Al drie jaar merkt de hotelbranche een terugval in het aantal boekingen. 'Ten opzichte van 2012 is dat 20 tot 25 procent', zegt Ben D’Leon, bestuurslid van de Suriname Hotel Associatie (SHA), vandaag, woensdag 17 februari 2016, in de Ware Tijd. Waaraan dit te wijten is, is voor hem onduidelijk, omdat er over toerisme bitter weinig gegevens beschikbaar zijn. Maar, de terugval van de omzetten zou gedeeltelijk te wijten zijn aan de economische situatie in het land.

Volgens de cijfers van de autoriteiten is het aantal bezoekers aan Suriname toegenomen, maar de SHA-vertegenwoordiger zegt, dat dit niet allemaal toeristen hoeven te zijn.

'De realiteit is dat bedrijven 'struggelen' en er zijn bedrijven die het niet zullen halen', zegt D'Leon.

Het Nederlands Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft een reisadvies aan met name zwangere vrouwen gegeven om in verband met het zikavirus niet naar Suriname te reizen. Hoeveel effect dit heeft gehad op het aantal toeristen is volgens D'Leon moeilijk vast te stellen. Als marketing en sales manager van Kersten Hospitality kan hij in drie gevallen van afzeggingen met zekerheid zeggen, dat die het gevolg zijn van het zikavirus in het land.

De SHA probeert volgens D'Leon op haar niveau het getij te keren wat betreft het dalende aantal toeristen. Ze heeft vorig jaar op eigen initiatief op de toerismebeurs in Frans-Guyana gestaan om Suriname daar te promoten. Hij vindt dat de potentie van deze markt erg onderschat wordt door de overheid. Hij durft zelfs te stellen, dat Suriname door meer Fransen wordt bezocht dan door Nederlanders.

Luchtvaartdienst neemt radarsimulator in gebruik

Door automatisering zijn vlieg- bewegingen zichtbaar op scherm


De Luchtvaartdienst heeft maandag een radarsimulator in gebruik genomen, waardoor de vliegbewegingen in het luchtruim van Suriname beter geregistreerd kunnen worden. Door dit systeem zal de administratie automatisch bijgehouden worden. Ook de rekeningen voor de luchtvaartmaatschappijen zullen automatisch verstuurd worden, zo bericht Starnieuws vanochtend, woensdag 17 februari 2016.

Faizel Baarn, hoofd van de Luchtvaartdienst, zegt dat naar schatting 5 tot 25% van de vliegbewegingen door drukte niet genoteerd werden. Het luchtruim is vooral in de nachtelijke uren bijzonder druk. Daardoor kon het gebeuren, dat boekingen over het hoofd werden gezien. Door de automatisering zijn de vliegbewegingen zichtbaar op het scherm. De Luchtvaartdienst kreeg van diverse maatschappijen melding, dat er nog geen rekening ingediend was.

Niet alle lokale vliegtuigen kunnen via dit systeem geregistreerd worden. Sommige toestellen hebben geen moderne uitrusting. Volgens Baarn vormt dit op zich geen probleem. Alle maatschappijen die een vlucht uitvoeren zijn verplicht deze vooraf aan te melden bij de toren. Op die manier heeft de Luchtvaartdienst altijd inzicht.

Minister Andy Rusland van Transport, Communicatie en Toerisme, kreeg bij de ingebruikname van de simulator uitleg over hoe het systeem. De Luchtvaartdienst heeft volgens Baarn een belangrijke stap gezet in de verdere modernisering van de diensten. Suriname liep achter op de grenslanden. Met de inwerking stelling van dit systeem, kan het land zich internationaal meten.

Den Blauwvinger: Suriname moet zich schamen

COLUMN: Dood 8-jarige Gilliana toont pijnlijk de staat aan waarin de gezondheidszorg verkeert

(Bron foto's: stichting 1 voor 12)

Sneller handelen binnen gezondheidszorg had drama mogelijk kunnen voorkomen


Het drama rond het 8-jarige meisje Gilliana heeft weer eens pijnlijk aangetoond, dat het toch nog pover is gesteld met de kwaliteit van de gezondheidszorg in Suriname en met de snelheid waarmee binnen die sector wordt gewerkt. Een speciaal fonds waaruit bijvoorbeeld een medische behandeling of een operatie in het buitenland gefinancierd kan worden van een ernstig zieke patiënt, is een prima en toe te juichen initiatief alsook de inzet, inspanningen en de medemenselijkheid van en bij de Stichting 1 voor 2 en haar voorzitter Louis Vismale. Maar, dat zou niet nodig mogen zijn toch!?

'Als je arm bent gaat je meisje gewoon dood', zegt moeder Kartotaroeno. Haar zieke dochtertje overleed vrijdag 11 februari om half 11 ‘s morgens aan haar ziekte. Gilliana leed aan aplastische anemie, een zeer zeldzame beenmergziekte. De artsen waren nalatig geweest. 'Sinds oktober wist men van haar ziekte. De dokter zei,dat de ingreep hier niet gedaan kon worden, het is veel te duur en alleen maar rijke mensen zouden dit kunnen doen. We zouden het niet kunnen betalen.' Het beenmergpreparaat van Gilliana is woensdag 10 februari pas naar het buitenland gestuurd. Er werd ook geld ingezameld door burgers, door de Stichting 1 voor 12 en anderen, zodat de familie kon betalen voor de behandeling. Maar, het was te laat, met dank aan de Surinaamse trage gezondheidszorg.
De beheerder van de speciaal voor het meisje in het leven geroepen Facebookpagina ‘Help lieve Gililiana’, Ricky Sewpersad, was na het overlijden van Gilliana vooral boos over de nalatigheid van de artsen. 'De goede niet te na gesproken. Waarom heeft het allemaal zo lang geduurd?. Er is trouwens heel veel mis gegaan met betrekking tot haar behandeling. Dat heeft de moeder aan het begin ook aangegeven. Wij vinden dat dit komt door menselijke falen.'

De eerste berichten over het ernstig zieke meisje verschenen 3 februari, toen de Stichting 1 voor 12 alarm sloeg. Om het meisje te redden moest zo snel mogelijk een donor en geld worden gevonden. Bij een beenmergonderzoek was door artsen vastgesteld, dat het beenmerg van Gilliana geen witte bloedcellen, rode bloedcellen en bloedplaatjes aanmaakte, waardoor ze elke maand bloed met bloedplaatjes moest krijgen. De witte bloedcellen had ze nodig om infecties tegen te gaan. Maar, die had Gilliana niet, waardoor haar leven in gevaar was. Veel kon de arts niet doen tegen deze ziekte, omdat er in Suriname geen mogelijkheden zijn voor bestrijding van deze ziekte. De medicatie die ze nodig had moest uit het buitenland komen. Er had wel een beenmergtransplantatie in het buitenland kunnen plaatsvinden, maar dat zou volgens de arts en de Geneeskundige Commissie van het ministerie van Volksgezondheid heel veel geld hebben gekost, zo'n 150.000 Amerikaanse dollar minimaal. Volgens de commissie kon de staat met maximaal 35.000 dollar inkomen en de overige kosten zouden voor rekening van het patiëntje zijn geweest. Onbetaalbaar dus.

Drie dagen later kwam het opmerkelijke bericht, dat geld niet het probleem was, maar een complexe procedure. Ambtelijke molens dus, paperassen. Dat beweerde althans op 6 februari de voorzitter van de commissie Volksgezondheid in het Surinaamse parlement, De Nationale Assemblee, Jennifer Vreedzaam van regeringspartij NDP. 'Het geld is beschikbaar bij het Staatsziekenfonds (SZF). Als ze 80 procent kans heeft op genezing, dan ga je dat geld toch niet stoppen? We zijn gebonden aan een systeem met regels en dat kost tijd.' 

'Ik snap dat de ouders op zoek zijn naar hulp, maar we moeten ons wel realiseren, dat zo'n procedure tijd kost. De berichtgeving kan wat genuanceerd worden, voordat er allerlei fondsen worden aangegrepen', zei een dokter Hasrat, coördinator van de zogenoemde ARMULOV-regeling (Afbouw Regeling Medische Uitzending en Lokale Ontwikkeling van Voorzieningen) binnen het SZF, die gaat over de uitzending van patiënten naar het buitenland. 'Je kunt haar niet zomaar op het vliegtuig zetten. We moeten kijken welke arts haar het beste kan behandelen en er moet ook een geschikte donor worden gevonden. Je kunt niet op de bonnefooi donoren zoeken, dat kost tijd.'
Volgens hem was de kans op genezing erg groot wanneer een geschikte donor gevonden zou worden. 'We zijn bezig met Nederland, Colombia en Cuba. We vergelijken prijs en kwaliteit en werken het administratief zo ver mogelijk uit om haar het beste te kunnen helpen', zo zei Hasrat op 6 februari.

Tja, prijs en kwaliteit vergelijken, administratief uitwerken...... ambtelijke taal, op afstand, terwijl de klok door tikte voor de doodzieke Gilliana. Stuitende reacties van Vreedzaam en Hasrat.

Laat de regering Bouterse-II eens de gezondheidszorg de hoogste beleidsprioriteit geven, zodat bepaalde ernstig (dood-)zieke patiënten en patiëntjes niet meer onnodig het leven hoeven te laten. Laat betrokkenen in de medische sector eens goed in de spiegel kijken en zich de vraag stellen, had ik het overlijden van dat lieve meisje kunnen voorkomen? Het antwoord moge duidelijk zijn. Suriname zou zich moeten schamen......doodschamen.

Hoogachtend,
Den Blauwvinger
16-02-2016
Amsterdam-Paramaribo

Scalians actief op Marowijnerivier ter hoogte van Maripasoula

Frans-Guyanese milieuorganisatie trekt aan de bel en wil overleg tussen Frankrijk en Suriname

(Bron foto: Hurleurs de Guyane)

Op de Marowijnerivier tussen de dorpen Taluen en Maripasoula, gelegen in Frans-Guyana, zouden zo'n twintig scalians ofwel goudpontons actief zijn. Dit laat het Franse burgercollectief Hurleurs de Guyane, dat strijd tegen illegale goudwinning in Frans- Guyana dinsdag 16 februari 2015 de redactie van De Surinaamse Krant weten.

'We hebben helaas niet meer informatie over de scalians. Het is een beetje risicovol voor burgers om vragen te stellen. De foto ontvingen wij vrijdag 12 februari. Twintig of meer scalians zijn aan het werk op de Surinaamse zijde van de Maroni rivier (Marowijnerivier). Soms, komen ze aan de Franse zijde, maar dan treedt de gendarmerie op', zo stelt Hurleurs de Guyane.

(Bron foto's: Johann Tascon)
Wat de organisatie wel weet is, dat het gaat om Surinaamse scalians waarop vooral Brazilianen werkzaam zijn.

 De organisatie zegt verder het te betreuren, dat er geen samenwerkings- terrein tussen Suriname en Frans Guyana is op dit terrein, 'want zonder een overeenkomst met Suriname, zullen we nooit in staat zijn om deze ramp te stoppen'. Zij heeft via haar Twitter-account een soort oproep gedaan aan de Franse minister van Buitenlandse Zaken en Internationale Ontwikkeling, Jean Marc Ayrault, om in overleg te gaan met de Surinaamse autoriteiten over de activiteiten van de scalians op de Marowijnerivier:


Een Fransman die zich eind januari op de Marowijnerivier bevond, bevestigt de aanwezigheid van goudpontons op de rivier in de omgeving van Maripasoula, aan de Surinaamse zijde van de rivier.

'Scalians zijn overigens verboden in Frans-Guyana en als er toch scalians actief zijn, dan is dat op de Marowijnerivier', aldus Hurleurs de Guyane.

Het is niet bekend of de Surinaamse autoriteiten op de hoogte zijn van de aanwezigheid van scalians op de Marowijnerivier en als dat wel het geval is of zij gaan optreden tegen deze goudpontons op de wijze zoals is gebeurd met de scalians op het stuwmeer, waarvan inmiddels een aantal onder voorwaarden gedurende twee jaren mogen werken in de Sarakreek ten zuiden van het meer.

Minister Regilio Dodson van Natuurlijke Hulpbronnen was (nog) niet bereikbaar voor een reactie.

(Red. De Surinaamse Krant)