donderdag 18 februari 2016

Minister Moestadja gaat spoedig over tot vervanging demissionair bestuur SHTTC

Minister van Arbeid bezoekt stichting Suriname Hospitality and Tourism Training Centre

(Bron foto: ministerie van Arbeid)
Moestadja bereid om extra geld aan regering te vragen voor investeringen in SHTTC

 
Minister Soewarto Moestadja van Arbeid tilt zwaar aan de legitimiteit van besturen van stichtingen die onder hem en mede onder hem ressorteren. Dit is de reden waarom hij het bestuur van de stichting Suriname Hospitality and Tourism Training Centre (SHTTC), dat sinds 2014 demissionair is, conform de statuten spoedig zal vervangen. Het nieuw bestuur zal samen met de dagelijkse leiding van de stichting bouwstenen moeten aandragen voor het nieuw te ontwikkelen Ontwikkelingsprogramma van de regering 2017-2022.

Moestadja oriënteerde zich gisteren persoonlijk in het werk van SHTTC, zo bericht zijn ministerie vandaag, donderdag 18 februari 2016.

De minister zal zich in het kader van de werkgelegenheid extra inzetten voor verbetering van de persoonlijke capaciteit en kwaliteit van de werkende mens in de hospitality- en toerismesector. Aangezien deze sector in de lift zit, ziet hij veel kansen en mogelijkheden voor de beroepsbevolking. Moestadja is daarom bereid om extra financiële middelen aan te vragen bij de regering voor noodzakelijke investeringen in SHTTC. Hiervoor zal aan hem eerste een goed becijferd beleids- en jaarplan gepresenteerd moeten worden waardoor hij steekhoudend een verzoek kan doen bij de Raad van Ministers voor extra subsidie. Het nieuw te benoemen bestuur zal daarom de opdracht krijgen om samen met de leiding van SHTTC hieraan te werken.

Ook zal ervoor gezorgd moeten worden, dat jaarrekeningen over de financiële besteding worden gepresenteerd, opdat getoetst kan worden of de toegekende subsidie bijdraagt aan het gestelde doel. In het belang van een gezonde bedrijfsvoering van SHTTC zal volgens de minister heel snel een einde moeten komen aan de situatie waarbij de voorzitter van het huidig bestuur sinds 2012 tevens de waarnemende directeur is van het trainingscentrum. Volgens de statuten dient het bestuur de directeur te controleren op doelmatige en rechtmatige bedrijfsvoering. Dit is een belangrijke overweging waarom de minister een nieuwe voorzitter zal benoemen.

De huidige voorzitter van het bestuur is afgevaardigd door het ministerie van Transport Communicatie en Toerisme (TCT). De functie van voorzitter van het bestuur is bij toerbeurt voorbehouden aan vertegenwoordigers van de ministeries van Arbeid en TCT. In het bestuur zitten ook vertegenwoordigers van onder andere het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur en de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven.

Volgens de leiding van de stichting zijn 207 getrainde krachten in 2015 afgeleverd aan bedrijven die opereren in de hospitality- en toerismesector. Vooral de vraag naar getrainde koks is groot. De behoefte is zo groot dat er plannen zijn voor de bouw van nog 4 leslokalen die voor nog 100 studenten. Meer dan de helft van de ruimte wordt gereserveerd voor de toerisme MBO-opleiding.

Het centrum wordt ook uitgebreid met vier hotelkamers voor training. SHTTC heeft volgens de leiding de potentie om op termijn zelfvoorzienend te opereren als de regering in deze fase bereid is te investeren in het trainingscentrum. SHTTC is een werkarm van zowel de ministeries van Arbeid en TCT.

Dolfijn aan Argentijnse kust dood door massale selfie-aaipartij badgasten

Argentijnse WWF, Vida Silvestre, houdt slag om arm bij doodsoorzaak dood gevonden dolfijn


Aan de Argentijnse kust hebben badgasten vorige week twee babydolfijnen uit de oceaan gehaald. In plaats van de dieren terug in zee te helpen, koos de menigte ervoor om ze te aaien en selfies mee te nemen (zie foto's - Bron:Hernan Coria/Facebook). Een van de dolfijnen stierf hierna door uitdroging. Dit berichten vele internationale media vandaag, donderdag 18 februari 2016.


Buzzfeed vond foto’s op Facebook van het moment dat een van de dolfijnen in de lucht werd gehouden om foto’s mee te nemen. Er staan tientallen ramptoeristen rondom het dier die de dolfijn willen aaien. Hierna is het dier op het strand achtergelaten en dood teruggevonden.

Een Argentijnse afdeling van het Wereld Natuur Fonds (Vida Silvestre) is er nog niet zeker van of de dolfijn stierf door de menigte of dat het dier dood is aangespoeld.

De kleine dolfijnen die aanspoelden zijn ’La Plata-dolfijnen’ (Pontoporia blainville). Deze komen alleen voor bij de Zuid-Amerikaanse kust. Het gaat om een beschermde diersoort.

#QueNoSeTePase El hecho fue registrado por un turista y denunciado por la fundación Vida Silvestre; el animal murió por deshidratación
Geplaatst door El Universal Online op donderdag 18 februari 2016

NDP-icoon Gilly van Holt (85) overleden

'Oom Gilly was een icoon binnen de paarse familie'


NDP-ston futu Gilly van Holt is gisteren overleden. Van Holt was een invloedrijke persoonlijkheid binnen de NDP. Partijleden zeggen in hem een grote strijdmakker te verliezen.

De gepensioneerde directeur van het ministerie van Sociale Zaken tevens hoofdredacteur van Krin Denki Nieuws, Guillaume van Holt (Oom Gilly) lag voor zijn overlijden in het Zorghotel voor medische behandeling. Hij is 85 jaar geworden.

'Het overlijden van Oom Gilly is niet alleen voor de NDP, maar voor heel Suriname een groot verlies. Wij verliezen een sociaalbewogen, kritisch en principiële persoonlijkheid', zegt Cynthia Lapar van de Commissie Desi Bouterse (CDB) binnen de partij.

Van Holt heeft in zijn leven samen met anderen aan de basis gestaan van de oprichting van de Nationale Democratische Partij (NDP). Hij heeft de partij en Suriname in verschillende topfuncties gediend. Onder andere heeft hij leidinggegeven aan het departement Sociale Zaken, hij was voorzitter van de afdelingen Blauwgrond, Paramaribo en de Commissie Desi Bouterse van de NDP.


'Oom Gilly was een icoon binnen de paarse familie. Ik herinner mij hem als een wijze en gezaghebbende kameraad', zegt NDP'er Melvin Bouva vandaag, donderdag 18 februari 2016, in een reactie op Starnieuws.

De politicus stelt, dat hij Van Holt altijd heeft gehoord en gezien in alle stucturen, ressorten en in het bijzonder in Blauwgrond. Tot in de hoogste leiding van de partij heeft Bouva Van Holt meegemaakt.

'Wij verliezen een grote oom, een voorbeeldige en loyale kameraad. Soms is loyaliteit zoek in de politiek. Zulke voorbeelden moeten wij koesteren', zegt Bouva. Hij condoleert alle nabestaanden en partijgenoten, in het bijzonder de familie met dit smartelijk verlies.

Vakbondsman Leeflang: 'RaVakSur wacht op reactie regering op 22 door raad ingediend pijnpunten'

'Het lijkt alsof er van de kant van de regering geen geluid noch beeld komt'


Vakbondsleider Murwin Leeflang zegt vandaag, 18 februari 2016, in het Dagblad Suriname, dat de Raad van Vakcentrales in Suriname, RaVakSur, wachtende is op de regering om zaken in orde te stellen. 'RaVakSur heeft een 22-tal pijnpunten afgeleverd bij de regering en zij zou nu moeten inkomen met dat wat ze van plan is.'

Een van de belangrijkste punten is het invoeren van belastingverlagende maatregelen en het bekijken van de lonen van de werkende klasse.

'Ik vind dat RaVakSur haar werk goed heeft uitgevoerd. Zij heeft namelijk verregaande gesprekken gevoerd met de regering en deze zou nu moeten inkomen. Echter lijkt het alsof er van die kant geen geluid noch beeld komt. Wij als de werkende klasse zitten te wachten wanneer zaken nou eindelijk gefinaliseerd worden.' 

De economische situatie in het land werkt volgens de vakbondsleider door in de portemonnee van de werknemer en op het levenspatroon. 'Je merkt al dat je minder kunt kopen met het salaris dat je verdient', aldus Leeflang.

Het Algemeen Bureau voor de Statistiek heeft duidelijk aangegeven, dat prijzen verhoogd zijn. 'We praten over verhogingen tussen 20% -50%.' Waar het bij Leeflang om gaat, is wie komt in met dat deel van het salaris? 'Het moet toch ergens vandaan komen, want je begint duidelijk te merken dat die koopkracht is afgenomen. De mensen kopen minder en het kan zelfs doorwerken naar de gezondheid van de werknemer. De regering geeft aan dat er prioriteiten gesteld moet worden, maar hoe lang kan je prioriteiten stellen. Met je huidig salaris kun je misschien door tot de derde week van de maand', aldus de vakbondsleider.

'We merken, dat de werkende klasse en zeker degene die vallen onder de payroll van de overheid in sommige situatie pas begin van de maand hun gelden krijgt. Dat is niet goed en ik maak me ernstige zorgen. Ik zou graag willen dat de regering met concrete zaken naar buiten komt. Als mensen klagen over de late uitbetaling van salarissen, dan is er een ernstig probleem.'

 Hoewel de vakbondsman zich helemaal kan vinden in zaken die zijn aangegeven door de voorzitter van Vakcentrale C-47, vindt hij dat er nog meer getrokken moet worden aan de regering, zodat zaken behandeld worden. 'Ik hoop dat de regering dit ernstig in overweging neemt. RaVakSur is wachtende op de regering om aan te geven wat hun voornemens zijn. Er is verder geen datum geprikt wanneer Ravaksur de regering weer zal ontmoeten. Het ligt aan de regering om te kijken hoe zij zaken zullen presenteren', aldus Leeflang.

Man (28) gearresteerd wegens seks met minderjarig meisje

Man heeft seks met meisje wetende dat zij minderjarig is


De politie van Groningen heeft gisteren de 28-jarige B.A. aangehouden en in verzekering gesteld. De man wordt ervan verdacht op verschillende tijdstippen seks te hebben bedreven met een minderjarig meisje. Dit meldt het Dagblad Suriname vandaag, donderdag 18 februari 2016.

Uit het politieonderzoek blijkt, dat de verdachte het meisje bij een activiteit in het district Saramacca heeft ontmoet. Sindsdien hadden de twee regelmatig contact. De verdachte heeft een aantal keren gemeenschap met het meisje gehad, terwijl hij wist dat zij nog minderjarig was.

In belang van het verdere onderzoek is de man in verzekering gesteld.

Onvrede bij vakbond over houding Suralco in afwikkeling ontslagen

Nauwelijks voortgang in door bond tegen Suralco aangespannen rechtszaak

Vakbondsleden voelen zich in de steek gelaten door overheid


De afhandeling van de rechtszaak die de Paranam Werknemersbond (PWB) onder leiding van Frank Playfair, heeft aangespannen tegen werkgever Suralco, sleept zich voort. Het lijkt een lang geding te worden, aldus het Dagblad Suriname vandaag, donderdag 18 februari 2016. Werknemer en werkgever zijn geen stap dichter naar elkaar gegroeid. De standpunten liggen nog even ver, zo niet verder uit elkaar.

Suralco houdt zich onverkort aan haar standpunten met betrekking tot de pensioenen, het ontslag van het personeel en de daarbij behorende financiële afwikkeling.

Het lang uitblijven van een voor beide partijen bevredigende oplossing zien de werknemers als een punt in hun nadeel. Gesteld wordt, dat Suralco zich geen zorgen maakt, ze hebben niets te verliezen. De werknemers daarentegen worden dag en nacht beziggehouden met het probleem.

De bond noemt de starre houding van Suralco in het conflict onrechtvaardig. Het gaat niet alleen om het materiële, maar het rechtvaardigheidsgevoel van de werknemers vraagt ook om bevrediging.

De PWB’ers voelen zich in de steek gelaten door de overheid. Zij hebben het gevoel dat de andere problemen waarmee Suriname geconfronteerd wordt, ervoor zorgen dat hun zaak niet de aandacht krijgt die het verdient. Van de overheid werd meer ondersteuning van het werknemersbelang en aandringen bij de Suralco om haar verantwoordelijkheid niet uit de weg te gaan verwacht.

De onderhandelingscommissie van de overheid, de Assembleecommissie noch de Bemiddelingsraad voor geheel Suriname schijnen veel gewicht in de schaal te kunnen leggen, aldus het dagblad.

Inbraak en brandstichting in notariskantoor Carlo Jadnanansing

Tweede brand in een notariskantoor in Paramaribo binnen een maand

'Documenten in brand gestoken een wat contant geld uit de lades meegenomen'


De politie van bureau Centrum kreeg maandagochtend rond vijf uur melding betreffende een brand in het notariskantoor Mr. Carlo Jadnanansing aan de Grote Hofstraat in Paramaribo. Een kamer van het kantoor liep schroeischade op en enkele bureautafels raakten beschadigd, zo bericht het Dagblad Suriname vandaag, donderdag 18 februari 2016.

Volgens notaris Carlo Jadnanansing is er duidelijk sprake van brandstichting. De brand werd in de beginfase ontdekt. Door de rookontwikkelingen zijn de brandmelders in het gebouw afgegaan. Volgens de notaris was de brandweer snel ter plekke en hadden zij het vuur ook snel onder controle.

'Het vuur was ontstoken, maar is snel geblust, waardoor het gebouw gelukkig slechts geringe schade heeft opgelopen. Men is via een achterzijraam naar binnen gedrongen. Bij deze inbraak zijn documenten in brand gestoken en er is wat contant geld uit de lades meegenomen.'

Jadnanansing zegt, dat hij niet vermoedt dat zijn cliënten een hand hierin hebben gehad. Hij vermoedt juist dat dit het werk van een junk moet zijn geweest. 'Weliswaar krijgen wij bedreigingen, wanneer zaken op de veiling gaan. Cliënten dreigen dat wanneer hun woning op de veiling gaat, zij het betreffende notariaat in brand zullen steken. Terwijl wij niet veilen. Wanneer iemand niet betaald heeft, is het de bank die veilt, de notaris houdt sec de veiling. De notaris gaat niet eigendunkelijk te werk. Hij moet er slechts op toezien dat zaken goed verlopen en dat er op basis daarvan een akte ter zake wordt opgemaakt.'

De politie van Centrum heeft de aangifte over de brand opgenomen en het verder onderzoek overgedragen aan de recherche van Kapitale delicten.

Opmerkelijk is dat op 24 januari ook melding werd gedaan van een brand aan de Lim A Po straat in het notariskantoor van Mr. Soerdjbalie. Het betrof ook hier een beginnende brand.

Jongen (15) te Albina aangehouden wegens het betasten van een 11-jarig meisje

Meisje door jongen in een winkel over haar hele lichaam betast


De politie van Albina heeft zondag de 15-jarige M. M. aangehouden, omdat hij een 11-jarig meisje heeft betast. Uit het politieonderzoek blijkt, dat de 15-jarige jongen in een winkel was, terwijl het 11-jarig meisje ook daar was. Bij die gelegenheid heeft hij haar over haar hele lichaam betast. Het slachtoffer stribbelde tegen, maar de verdachte ging gewoon door, zo schrijft het Dagblad Suriname vandaag, donderdag 18 februari 2016.

Iemand die op dat moment ook in de winkel was, heeft de handelingen op camerabeelden van de winkel gezien en riep de knaap tot de orde. De jongen gaf echter geen gehoor aan het verzoek en begon danig te keer te gaan, waardoor omstanders de politie hebben ingeschakeld.

Agenten zijn na de melding ter plekke geweest en hebben het beeldmateriaal bekeken. Hierop werd de verdachte aangehouden en overgebracht naar het politiebureau. Hij werd na overleg met een lid van het Openbaar Ministerie in verzekering gesteld.

De kleding van het slachtoffer was door de handeling van de jongen gescheurd.

In belang van het verdere onderzoek is de verdachte overgedragen aan het Jeugd doorgangscentrum Opa Doeli.

Acteur Herdigein wilde voorbeeldfiguur zijn voor Bijlmer-jongens


'In Suriname werd ik buitengesloten, omdat ik te licht was'


Acteur Kenneth Herdigein (zie foto - Bron: acteursbelangen.nl) was in het begin van zijn carrière arrogant en weigerde archetypische rollen als donkere crimineel of junk. Hij hoopte zo een voorbeeldfunctie te kunnen vervullen voor andere donkere jongens. Dat vertelde hij afgelopen nacht in het programma Nooit meer slapen, zo bericht de Nederlandse nieuwswebsite nu.nl vandaag, donderdag 18 februari 2016. In plaats daarvan nam hij alleen maar rollen aan als advocaat, rechter, dokter of professor.

'Ik weigerde dat gewoon en zei tegen het castingbureau: dan neem je toch één van die tien andere zwarten', vertelt Herdigein (56). 'Ik was arrogant, ik zou het nu niet meer durven. Maar, ik had de gedachte dat andere gekleurde jongetjes in de Bijlmer mij zouden zien spelen en zouden denken 'als Kenneth Herdigein dat kan, dan kan ik dat ook'.'

De acteur, bekend van series als Zeg 'ns Aaa en Overspel, werd geboren in Suriname en kwam in de jaren zeventig naar Nederland. 'In Suriname werd ik buitengesloten, omdat ik te licht was', herinnert hij zich. 'Maar, toen ik in Nederland kwam, was ik weer te donker.'

Herdigein heeft nog steeds een plan om daar eens een toneelstuk over te schrijven. 'De weg die ik heb afgelegd van Suriname naar de positie waar ik me nu bevind, dat is een grotere afstand dan van Amsterdam naar Hollywood.'

De ster is blij met zijn televisiewerk, maar heeft een zwak voor grote theaterproducties zoals het stuk Amandla Mandela waarin hij de Zuid-Afrikaanse president vertolkt. 'Ik heb wel de ambitie nog tien van dat soort stukken te doen', bekent hij in het interview.
Zijn grote droom is een keer Shakespeare te mogen spelen met Toneelgroep Amsterdam. 'Dat is toch het FC Barcelona van de toneelwereld. Maar, Ivo van Hove heeft andere gedachten over donkere mensen op het toneel, die veeg je niet zomaar uit.'

NVB neemt drie nieuwe busjes in gebruik voor zorgvervoer - Bedrijf wil vervoer op maat gaan aanbieden

'De bussen binnen bedrijf bleken niet altijd betrouwbaar'


'De vraag naar zorgvervoer is erg groot en er is een wachtlijst van 75 personen'


De afdeling Zorgvervoer binnen het Nationaal Vervoer Bedrijf (NVB) is gisteren uitgebreid met drie nieuwe personenbusjes. NVB Directeur, Guno Robertson, zegt vandaag, donderdag 18 februari 2016, op Stanieuws, dat het gaat om vervoer voor pupillen en volwassen. 'Deze afdeling neemt een centrale plaats in, omdat wij een uitgangspunt hanteren dat elk mens met een beperking recht heeft op veilig en betrouwbaar vervoer. Wij hebben enkele maanden geleden een situatie aangetroffen waarbij werd geconstateerd dat de bussen niet altijd betrouwbaar waren. Door onder andere bezuinigingen binnen de eigen organisatie zijn er middelen vrijgemaakt.'

De afdeling Zorgvervoer werd in 2005 opgericht met als doel betaalbaar en aangepast vervoer aan te bieden aan mensen met een beperking en senioren. Dagelijks maken ongeveer 160 personen gebruik van de diensten. De NVB beschikt over twaalf bussen waarvan vier in eigen beheer en acht in handen van particulieren. Volgens Robertson is de vraag naar zorgvervoer erg groot, er is een wachtlijst van 75 personen, van wie 60 mobiele en vijftien rolstoel patiënten. Hiervoor zijn totaal 22 bussen en vijf rolstoel bussen nodig.

Robertson zegt er alles aan te zullen doen om het zorgvervoer draaiende te houden ondanks de huidige situatie. Het is de plicht van het NVB om zorgvervoer voor mensen met een beperking nu en in de toekomst te garanderen. Het NVB heeft plannen om zorgvervoer op maat, zoals toeristische uitstapjes en sightseeing aan te bieden. De totale waarde van de nieuwe busjes bedraagt circa Srd 250.000. Het ministerie van Transport, Communicatie & Toerisme (TCT) heeft ondersteund bij de aankoop.

Met deze drie nieuwe personenbusjes zal de wachttijd voor cliënten korter zijn. De NVB-directeur wil het liefst alle bussen in eigen beheer, zodat hij niet afhankelijk is van anderen. De diensten van de NVB zijn veel goedkoper dan het gebruik van een taxi. In Paramaribo en Wanica is het abonnementsgeld.

Minister Andy Rusland van TCT stelt, dat de sociale agenda van de regering belangrijk is. Volgens hem wordt met de bussen een bijdrage aan het land geleverd voor een groep mensen die het het hardst nodig hebben. Hij feliciteerde het vervoersbedrijf en de gemeenschap met de aanwinst. Hij sprak ook zijn dank uit voor de ondersteuning aan het beleid van de regering door het NVB.

Suriname roept hulp in van Britse luchtvaartorganisatie bij totstandkoming nieuw wettelijk kader luchtvaartsector

CAAi helpt bij opzetten Surinaamse Civil Aviation Authority en wet op de Burger Luchtvaart


Het ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme (TCT) heeft de hulp ingeroepen van de dochteronderneming van de Burger Luchtvaart Autoriteit (CAA, Civil Aviation Authority ) in het Verenigd Koninkrijk, CAA international (CAAi). Deze Britse organisatie zal werken aan een capaciteitsopbouw project, om te komen tot de uitvoering van een vernieuwd wettelijk en institutioneel kader voor de Surinaamse luchtvaart sector, zo bericht Starnieuws vandaag, donderdag 18 februari 2016.

CAAi werkt samen met de International Air Transport Association (IATA). De organisaties zullen ook ondersteunen bij het opstellen van de nieuwe wet op de Burger Luchtvaart en voorstellen doen voor het opzetten van een Surinaamse Civil Aviation Authority.

De consultants kijken ook naar de oprichting van een onafhankelijke lucht ongevallen onderzoeksorgaan. Op hun agenda staat ook support geven op het gebied van scheiding van dienstverlenende en toezichthoudende taken en (re)organisatiestructuren, zoals privatisering van luchtvaartdiensten bekijken, bijvoorbeeld voor de vliegvelden (luchthaven) en luchtvaartdienst.

Het project loopt dertien maanden en wordt gefinancierd door de Inter-American Development Bank (IDB). De achterliggende gedachte hierbij is om Surinames veiligheidstoezicht systeem en regulerende effectiviteit te verhogen en groei van Suriname en de eco-toeristische industrie te bevorderen.

CAAi- en IATA-consultants hebben vorige maand Suriname bezocht en onder meer gesprekken gevoerd met TCT-afgevaardigden, de luchtvaartadviseur van president Desi Bouterse en de Burger Luchtvaart Veiligheids Autoriteit Suriname (CASAS, Civil Aviation Safety Authority Suriname).

Volgens het TCT 2016-beleidsprogramma zal CASAS en onderdeel vormen van de Surinaamse Civil Aviation Authority. Dit nieuw orgaan is volgens het ministerie noodzakelijk, omdat het van belang is dat er een duidelijke luchtvaartautoriteit is, met goed getraind personeel, die onafhankelijk volgens de internationale standaarden moet kunnen opereren. Met de nieuwe situatie zal de wet Veiligheid en Beveiliging Burgerluchtvaart van 12 maart 2002, veranderen.

Kustwacht Caribisch gebied onderschept 300 kilo cocaïne en houdt 8 personen aan

Bij het zien van de Kustwacht wordt drugs overboord gegooid

(Bron foto: Antilliaans Dagblad)
Gearresteerde verdachten zijn Venezolanen, Colombianen en Dominicanen


De Kustwacht Caribisch gebied is binnen een dag drie keer in actie gekomen. Daarbij is driehonderd kilo cocaïne onderschept en zijn acht arrestaties verricht. Terwijl de Kustwacht bezig was met deze zaak, werd hun hulp ook ingeroepen door een boot met motorpech. Later die avond was er wederom sprake van een boot met motorpech en moest de Kustwacht weer in actie komen, aldus het Antilliaans Dagblad vandaag, 18 februari 2016.

De drugsvangst werd gedaan na een patrouille van de Kustwachthelikopter. Daarbij werd het barkje ‘Santa Maria’ gedetecteerd. Het vaartuig maakte verdachte bewegingen en volgens de Kustwacht leek het in problemen te zijn. Daarom werd de cutter Panter op het bootje afgestuurd. Bij nader onderzoek van zowel de helikopter als de boot, bleek het barkje gelinkt te zijn aan ruim 300 kilo coke die, bij het zien van de Kustwacht, overboord was gegooid. De acht opvarenden met Venezolaanse, Colombiaanse en Dominicaanse nationaliteit zijn aangehouden en overgedragen aan de Unit Georganiseerde Criminaliteit (UGC) in samenwerking met de douane, Immigratie en Havenpolitie.

Samen met de Kustwacht is de zaak verder in onderzoek bij de UGC. Rond tien uur 's avonds kwam een melding binnen van het vaartuig ‘Dream Catcher’ met twee opvarenden aan boord. Ook zij hadden te kampen met motorpech. Een SuperRhib vanuit kustwachtsteunpunt Aruba rukte uit om te assisteren.

De Kustwacht Caribisch gebied: 'Het kuststation van APA speelde, dankzij een goede communicatie en coördinatie, ook een zeer belangrijke rol in de search & rescue-zaken.'

Douane en ministerie van MEO op Curaçao controleren Venezolaanse barkjes aan kade Punda

Venezolaans fruit en groente wordt op drijvende markt van barkjes verkocht


De douane en controleurs van het ministerie van Economische Zaken en Ontwikkeling (MEO) hebben gisteren tegelijkertijd een controle uitgevoerd bij de Venezolaanse barkjes aan de Sha Caprileskade in Punda (zie foto - Bron: Antilliaans Dagblad). Op deze drijvende markt worden fruit en groenten afkomstig uit Venezuela verhandeld, zo bericht het Antilliaans Dagblad vandaag, donderdag 18 februari 2016.

Het ministerie van Economische Zaken is in april vorig jaar begonnen met het controleren op het gebruik van een prijslijst door de kooplieden van de barkjes, aangezien volgens een wet uit 1979 kleinhandelaren verplicht zijn hun prijzen te vermelden. De agentschappen van de handelaars hebben in Venezuela prijslijsten laten produceren voor de verkopers.

Per 1 februari (met een gratieperiode tot 15 februari) wordt streng opgetreden door de controleurs, meldt Ronny Cornelis, hoofd inspectie van MEO. Cornelis gaf aan dat twee barkjes op dinsdag geen prijslijst konden tonen en zij moesten stoppen met hun handel.

Bij de controle van gistermorgen bleek een zestal barkjes producten te verkopen die niet op de prijslijst werden vermeld (chocolade, bruine suiker en kokosnoten). Zij werden door de controleurs gesommeerd deze producten op te bergen. Tot tweemaal toe legden de handelaren de waar terug zodra de controleurs hun hielen hadden gelicht. De controleurs besloten de barkjes voor een dag te sluiten wegens ondermijning van het gezag.

De douane voegde in bij de actie van het ministerie van Economische Zaken voor controle op accijns en invoerrechten. Bij de controle werden zes sloffen sigaretten in beslag genomen en ook negen stuks geitenkaas, aldus douanewoordvoerder Varessa Elisabeth. Deze kazen waren niet voorzien van een etiket en ook de bewaarwijze voldeed niet aan de hygiënische eisen.

De eigenaren van de zes gesloten barkjes moeten zich morgen om zes uur ’s morgens melden bij de douane en mogen ze hun handel hervatten. De nabij gevestigde douane blijft namens het MEO een oogje in het zeil houden.

Vraagtekens Ombudsman op Curaçao bij plaatsing 'community mailboxes'

'Is wel rekening gehouden met ouderen en mensen die slecht ter been zijn?'


Het ombudsbureau maakt zich zorgen over de introductie van community mailboxes op Curaçao. Het heeft het ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP) hierover aangeschreven.
Volgens ombudsman Keursley Concincion heeft de bezorgdheid van zijn bureau te maken met de vraag of de introductie conform de wet is verlopen en of er rekening is gehouden met de toegankelijkheid van de community boxes, zo bericht woensdagmiddag 17 februari 2016 de Amigoe.

In een persbericht stelt het ombudsbureau al vorig jaar zijn vraagtekens te hebben gehad over het feit dat het project na een eerste testfase verder geïmplementeerd zou worden. In een toelichting stelt Concincion dat er vraagtekens waren en nog steeds zijn of de introductie van de community boxes wel conform de Postlandsverordening, de wet die de bezorging van post op het eiland regelt, is verlopen.

Ook zijn er vragen over de toegankelijkheid van de nieuwe gecentraliseerde brievenbussen. 'Is er wel rekening gehouden met ouderen en mensen die slecht ter been zijn en hoe ver iemand moet lopen om bij zijn community box te kunnen komen? Dat zijn allemaal vragen waarmee wij zitten en waarop wij een antwoord willen krijgen.'

De minister belast met VVRP werd op 25 augustus over deze zaak aangeschreven. Een reactie had voor 25 september binnen moeten zijn, maar die bleef echter uit.

De community mailboxes werden in 2015 geïntroduceerd. Het was een van de maatregelen waarmee het lokale postbedrijf Cpost zijn uitgaven probeert te verlagen. Het project gaat ervan uit dat op centraal geplaatste locaties brievenbussen voor een hele wijk komen te staan. Zo hoeven de postbodes van Cpost die bepaalde wijk niet meer in te gaan om de post te bezorgen.

In de eerste fase van het project werden er community boxes geplaatst in Emmastad, bij het Postkantoor in Groot Kwartier. Later was Marchena aan de buurt. Hierna werd in overleg met het ministerie voor een andere opzet van het project gekozen. Dat gaat ervan uit dat gebruik zal worden gemaakt van bestaande pleinen in wijken voor de aanleg van de community boxes. Dit heeft als doel om te voorkomen dat burgers meer moeten lopen om bij hun brievenbus te komen, maar ook om de community boxes meer bij de gemeenschap te betrekken.

PS: ‘Actief stemrecht alleen voor Nederlanders die langer dan 5 jaar op Curaçao wonen’

'Na vijf jaar kan een afdoende mate van binding met Curaçao worden verondersteld'


Als het voorstel van de fractie van Pueblo Soberano (PS) wordt aangenomen kunnen alleen Europese Nederlanders die ten minste vijf jaar onafgebroken op Curaçao zijn ingeschreven, bij de eerstvolgende verkiezingen stemmen. Het voorstel om het Kiesreglement te wijzigen ligt nu bij de Staten en wordt voor advies naar de Raad van Advies (RvA) gestuurd, zo bericht de Amigoe in haar editie van woensdagmiddag, 17 februari 2016.

In het voorstel schrijft de PS-fractie, dat Nederlanders die niet op het eiland zijn geboren een daadwerkelijke binding met Curaçao moeten hebben opgebouwd, alvorens invloed te mogen uitoefenen op het bestuur en op de koers die het land wil varen. 'Na vijf jaar kan een afdoende mate van binding met Curaçao worden verondersteld', aldus de partij.

De PS-fractie rechtvaardigt de beperking van het actief kiesrecht onder meer door te verwijzen naar de differentiatiebepaling van het Statuut ten aanzien van de BES-eilanden. Zo is er een discrepantie in de wetten rond de sociale zekerheid in enerzijds het Europese deel van Nederland en anderzijds het Caribische deel.

Daarnaast zegt PS dat de vereiste van een daadwerkelijke binding ook naar voren komt in het in behandeling zijnde wetsvoorstel tot wijziging van het Rijkswet op het Nederlanderschap. In de Rijkswet staan de eisen voor het krijgen en verlengen van het Nederlanderschap. De meest verstrekkende wijziging betreft de verlenging van naturalisatietermijn van vijf naar zeven jaar. 'Uit de memorie van toelichting blijkt dat het noodzakelijk wordt geacht dat iemand een daadwerkelijke binding heeft met de samenlevingen van de landen van het Koninkrijk', aldus PS.

'Ook rechtvaardigt de kleinschaligheid van de Curaçaose samenleving dat Nederlanders niet geboren op Curaçao anders worden behandeld dan de groep Nederlanders die wel op Curaçao zijn geboren en de groep Nederlanders die niet op Curaçao zijn geboren, maar langer dan vijf jaar aaneengesloten op Curaçao woonachtig zijn. Jaarlijks verhuist een grote groep Caribische Nederlanders naar het Europese deel van het Koninkrijk', aldus de PS.

De partij betoogt verder dat in Nederland, een land met een inwonersaantal van 16 miljoen mensen, de toestroom van Caribische Nederlanders geen of een gering effect op de Nederlandse samenleving heeft. Noch op de arbeidsmarkt, noch op de economie noch op politiek Den Haag. Echter een toestroom uit omgekeerde richting, dus vanuit het Europese deel van het Koninkrijk naar een van de zes eilanden, zal buitenproportionele gevolgen voor de kleine samenlevingen van deze eilanden hebben, aldus PS. De voorgestelde wijziging van het Kiesreglement moet ervoor zorgen dat Curaçao zich hier tegen kan beschermen.

PS wijst ook naar de regels die gelden om zich op Curaçao te kunnen vestigen. Om de lokale arbeidsmarkt te beschermen kunnen Nederlanders die in Nederland, Aruba of St. Maarten geboren zijn zich niet zomaar hier vestigen. Deze personen moeten eerst aan een aantal criteria voldoen voordat ze zich kunnen vestigen.

In het Kiesreglement staat nu dat de leden van de Staten rechtstreeks worden gekozen door degenen, die op de dertigste dag voor de kandidaatstelling ingezetenen zijn, een Nederlands paspoort hebben en op de dag van de stemming de kiesgerechtigde leeftijd (achttien jaar) hebben bereikt.

Districtscommissaris Miranda ontkent heksenjacht op zogenoemde Albinataxi's aan Waterkant Paramaribo

'Gedeelte tussen presidentieel paleis en Saramaccastraat vrijmaken van parkeerplaatsen'


Chauffeurs weigeren echter te vertrekken naar nieuwe standplaats Drambrandersgracht


Districtscommissaris Jerry Miranda van Paramaribo Noordoost ontkent, dat hij een heksenjacht zou hebben geopend op de zogenoemde Albinataxi’s die weg moeten van hun standplaats bij de oude veersteiger aan de Waterkant in het centrum van de stad. Ze vinden het niet eerlijk dat zij moeten verhuizen in verband met de ordening van de binnenstad, terwijl onder andere de lijnbussen in de omgeving hun standplaats behouden. 

(Bron: Google Earth/Red. De Surinaamse Krant)
'Niet alleen de Albinataxi’s moeten weg. We willen het gedeelte tussen het presidentieel paleis en de Saramaccastraat vrijmaken van parkeerplaatsen. Ze zorgen voor opstopping in het verkeer', zegt Miranda vandaag, donderdag 18 februari 2016, in de Ware Tijd.

Hij wil nog niet precies aangeven wie precies weg moet, omdat hij nog niet met de betrokkenen heeft gesproken. Hij wijst erop, dat in het kader van de ordening de crafters bij het Revoplein zullen verhuizen. Straatventers in de binnenstad hebben de gelegenheid zich tot en met 29 februari te (her)registreren bij het commissariaat Noordoost. Zij zullen ondergebracht worden in de Centrale Markt en de Kwakoe Markt.

'We kunnen niet na anderhalf jaar blijven praten met de Albinataxi's en moeten de knoop doorhakken', zegt Miranda.

De nieuwe standplaats aan de Drambrandersgracht, naast Millersmarkt, is voor 70 procent in orde. 'We kunnen de mensen niet daar zetten zonder bijvoorbeeld sanitaire voorzieningen', zegt Miranda.

Eddy Austen, voorzitter van de Vereniging van Taxi's Paramaribo-Albina, blijft er bij dat ze niet zullen verhuizen naar de Drambrandersgracht. Hij wijst erop dat zij hierdoor veel klanten zullen verliezen en daardoor ook veel inkomsten.'Miranda probeert zijn wil door te drukken, hij wil niet eens praten over ons voorstel', aldus Austen.

Governor Gersie negeert devaluatie-advies IMF en gaat voor valutaveilingen

'De verwarring zou groot zijn en de economie zou in de war raken'

'Wij willen één enkele koers, die stabiel en duurzaam is'


Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) had de Surinaamse financiële autoriteiten voorgesteld om opnieuw de Surinaamse munt zwaar te devalueren. Deze keer op een hogere gefixeerde koers. De governor van de Centrale Bank van Suriname (CBvS), Glenn Gersie, liet gisteravond, tijdens een informatiebijeenkomst in het KKF-gebouw voor het bedrijfsleven over de valutaveilingen, echter weten tegen een nieuwe devaluatie te zijn. De verwarring zou groot zijn en de economie zou in de war raken, aldus de governor. Dit zou volgens hem de mening van velen zijn en uiteindelijk ook van minister Gillmore Hoefdraad van Financiën. Na overleg met Hoefdraad en president Desi Bouterse is op voorstel van Gersie besloten om de valutaveilingen te houden. De wisselkoers voor de Amerikaanse dollar zal door vraag en aanbod worden bepaald. Dit bericht Starnieuws vandaag, donderdag 18 februari 2016.

De governor wil geen uitspraak doen over de hoogte van de koers. De markt zal deze bepalen. Hij hoopt wel, dat de koers op een niveau zal zijn waardoor er geen economische onevenwichtigheid wordt veroorzaakt. De koers mag niet te laag uitvallen.

Gersie kan nu niet aangeven hoelang de valutaveilingen door zullen gaan. Belangrijk is dat de koers op een bepaald niveau stabiel gehouden moet worden.

Over de samenwerking met het IMF zegt de monetaire autoriteit, dat de gesprekken nog gaande zijn. Verwacht wordt dat op basis van onderhandelingen bepaald zal worden wat de steun van het IMF zal zijn.

Gersie zei het vreemd te vinden, dat het IMF al die jaren voorgehouden heeft dat de markt de koers moet bepalen. Nu kwam deze multilaterale instelling met het voorstel van een hoge gefixeerde koers. Suriname heeft ervoor gekozen om de samenleving de hoogte van de koers te laten vaststellen door de valutaveiling. De samenwerking met het IMF wordt normaal voortgezet, waarbij naast steun ook een oordeel wordt gegeven over de economie. Gersie verwacht dat er een goede deal gesloten kan worden met het IMF.

De valutaveiling vindt plaats onder de negen algemene banken. Zij mogen vanaf 50.000 Amerikaanse dollar en maximaal tot een derde van het veilingsbedrag inkopen. De banken doen hun bod tegen een koers die ze zelf bepalen. Er worden limieten aangebracht bij het bieden zodat er niet te laag en niet te hoog geboden kan worden. Deze actie moet uiteindelijk een stabiele koers teweegbrengen, aldus Gersie. Er zal één koers gelden voor de hele economie.

Gersie drukte gisteravond de aanwezige ondernemers op het hart om hun medewerking te verlenen bij deze actie van de CBvS. 'Dit is een alternatief op de huidige situatie. Wij willen één enkele koers, die stabiel en duurzaam is. Wat wij verlangen is dat eenieder een steentje bijdraagt om onze economie weer stabiel te maken, om het land terug te brengen naar een situatie waar het prettig is om te zijn.'

8 Decemberproces wordt door Krijgsraad 4 maart hervat

Advocaat Kanhai vraagt zich af op grond waarvan Hof besloot tot hervatting procesMisiekaba (NDP): 'Zelfs als een veroordeling volgt voorziet de wet in amnestie'
 

Het 8 decemberstrafproces wordt 4 maart door de Krijgsraad hervat. De verdachten zijn inmiddels opgeroepen voor de zitting (zie afbeelding - Bron: Starnieuws) die aan de Fred Derbystraat wordt gehouden. Irvin Kanhai, advocaat van diverse verdachten, zegt vandaag, donderdag 18 februari 2016, in een eerste reactie op Starnieuws, dat hij op de zitting bezwaren zal opperen. Hij vraagt zich af op grond waarvan het Hof van Justitie besloten heeft dat het proces hervat moet worden.

Kanhai zegt, dat de rechtsvraag die de Krijgsraad heeft gesteld nog steeds niet is beantwoord. De Krijgsraad had vervolging opgeschort, omdat eerst de indringende vraag beantwoord moest worden of er sprake is van inmenging in een zaak die onder de hamer van de rechter is. Nadat de zaak uitgeprocedeerd was, werd de Amnestiewet aangenomen, waardoor de vervolging werd geschorst. Het Openbaar Ministerie verklaarde zich niet ontvankelijk op basis van de Amnestiewet.

Bij beschikking van 27 november 2015 heeft het Hof van Justitie besloten de klacht van de nabestaanden toe te wijzen. De klacht betrof het niet verder vervolgen van 26 personen die door het Openbaar Ministerie als verdachten van de 8 decembermoorden zijn aangemerkt. Het Hof van Justitie heeft de nabestaanden in hun klacht ontvankelijk verklaard.

Kanhai zegt verder, dat op 11 mei de Krijgsraad vonnis heeft geveld. Het probleem is nog steeds niet opgelost. De rechtsvraag is nog niet beantwoord. Het Openbaar Ministerie had verwezen naar het Constitutioneel Hof, dat er nog niet is. Dat nabestaanden vinden dat het te lang duurt, is volgens Kanhai geen argument. 'Ook de verdachten vinden dat de zaak te lang duurt en dat ze lang hieronder gebukt gaan. Roy Esajas, John Nelom en Marcel Zeeuw zijn intussen als verdachten overleden, terwijl zij steeds hebben gesteld onschuldig te zijn.'

André Misiekaba, fractieleider van de Nationale Democratische Partij (NDP), zegt in een reactie, dat de Amnestiewet duidelijk is. Wat nu gebeurt, begrijpt hij niet. 'Maar, zelfs als er een veroordeling zou komen, voorziet de wet in amnestie. Wij blijven de zaak volgen.'

Oud-directeur LVV benoemd tot directeur directoraat Openbaar Groen OW

'Ik zal vooral ook de kat uit de boom kijken'


De voormalig directeur van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), Gerrit Breinburg (zie foto - Bron: ministerie van OW), is aangesteld als de nieuwe directeur van het directoraat Openbaar Groen van het ministerie van Openbare Werken (OW). De functie is een tijdlang waargenomen door OW-directeur Anwar Hassankhan, zo bericht Starnieuws woensdag 17 februari 2016.

LVV-minister Soeresh Algoe bedankte Breinburg samen met andere directieleden op zijn departement op 25 augustus vorig jaar voor hun diensten. Bij het aantreden van kabinet Bouterse-I in 2010 waren alle onderdirecteuren, op Breinburg en Edmund Rozenblad na, en de directeur ontheven. Algoe, die toen coördinator regio Midden was, werd onderdirecteur Landbouw, terwijl Breinburg werd benoemd tot directeur. Nadat de NDP de samenwerking met de Pertjajah Luhur had opgezegd en minister Hendrik Setrowidjojo het veld moest ruimen, werd Algoe benoemd tot minister.

OW-minister Siegfried Wolff heeft Breinburg meegegeven dat hij een uitdagende rol zal moeten vervullen. 'Een ieder is even belangrijk in de organisatie om het beleid uit te voeren. Efficiëntie is van belang in het geheel.'

De nieuwe directeur Openbaar Groen zegt dat hij oplossingsgericht werkt. 'De ladder is hoog gelegd door de minister, die voorheen de functie van directeur bekleedde op dit directoraat. Samen met mijn teamgenoten zal ik het beleid van het ministerie uitvoeren, waarbij de samenleving centraal staat. Ik zal vooral ook de kat uit de boom kijken.'