vrijdag 19 februari 2016

Pueblo Soberano niet akkoord met monopoliepositie Curaçao Port Services

PS steunt huidig concept havenconcessie voor CPS niet


Coalitiepartij Pueblo Soberano (PS) steunt de huidige concept-havenconcessie voor het stuwadoorsbedrijf Curaçao Port Services (CPS) niet. Dit bevestigt PS-partijleider en Statenlid Jaime Cordoba vandaag, 19 februari 2016, in de Amigoe. Dit is het resultaat van uitgebreide beraadslagingen binnen de partij de afgelopen dagen. De PS valt onder andere over een zinsnede in het huidige concept ‘waarin monopolie aan CPS wordt verstrekt voor de St. Annabaai’.

Vandaag zou over de concessie gedebatteerd worden, maar vanwege gebrek aan quorum werd het debat tot nader order verdaagd. De PS-fractie was op dat moment voornemens om bij het Statendebat een motie tegen de concept-concessie in te dienen. 'Wij hebben dit voornemen vooralsnog niet met anderen besproken, maar in ieder geval zal de motie door de vijf PS-Statenleden ondertekend worden. Andere parlementariërs die hierin mee willen, kunnen meetekenen', aldus Cordoba.

'Waar wij in eerste instantie de indruk hadden dat het monopolie geheel van tafel zou zijn, menen wij dat een zinsnede in het concept – waarin verstrekking van alleenrecht voor stuwadoorswerkzaamheden in de St. Annabaai voor CPS wordt omschreven – toch weer een monopolie voor het bedrijf op zou leveren. Stel er dient zich een bedrijf – bijvoorbeeld uit Nederland –aan, dat in de nabijheid van de containerterminal activiteiten zou willen ontplooien met investering, dan zou CPS daar tegenin kunnen gaan. Wij vinden dan ook dat deze zinsnede uit het concept gehaald dient te worden.'

De Raad van Ministers (RvM) ging onlangs akkoord met een aangepast concept voor een nieuwe havenconcessie tussen CPS en de Curaçao Ports Authority (CPA). In de eerste draft werd oorspronkelijk een contractduur van 25 jaar genoemd, maar na verzet vanuit de coalitie werd een duur van 20 jaar overeengekomen. Verder wordt door het stuwadoorsbedrijf een investering van 50 miljoen gulden beoogd, waarvan 30 miljoen aan de aanschaf van nieuwe kranen voor de containerterminal dient te worden besteed. Daarnaast wordt een investering van 20 miljoen in havenfaciliteiten zoals de kades voorzien.

Cordoba: 'Aangezien wij moeten constateren dat CPS niet al te veel in onderhoud steekt met betrekking tot zijn eigen gebouwen, materieel en faciliteiten, is er geen vertrouwen dat dit in de toekomst zal veranderen. Ons standpunt is dat kranen en faciliteiten van vitaal belang zijn voor de havenactiviteiten en dat deze in eigendom van het Land dienen te blijven. Ofwel dat het overheidsbedrijf CPA zelf tot aanschaf van de kranen dient over te gaan en ook zelf in de kades zou moeten investeren, omdat men dan vervolgens hogere bedragen voor lease in rekening kan brengen.'

Volgens Cordoba heeft de partij uitvoerig uitleg gehad van PS-Statenlid Melvin ‘Mac’ Cijntje over de voordelen van een management model conform het ‘tool-port’ principe. Binnen dit managementmodel worden havengerelateerde diensten geleverd, waarbij de infrastructuur in bezit van de havenautoriteiten – in dit geval CPA – is, en de vrachtafhandeling door een private onderneming geschiedt. In dit scenario is ook het materieel van de (container)terminal in bezit van de havenautoriteit, ofwel CPA.

De RvM heeft vorig jaar een nieuw havenbeleid goedgekeurd – dat volgens de minister van Economische Ontwikkeling Eugene Rhuggenaath in de implementatiefase is beland, ofwel geïmplementeerd moet worden –, waarin de aanbeveling wordt gedaan dat CPA zich meer op zijn taken volgens het ‘Landlord-model’ dient te richten. In dit model wordt de infrastructuur – met name de terminals – geleased aan private ondernemingen, waarbij de haventerreinen in eigendom blijven van de havenautoriteit/CPA. De gebruikelijke vorm van het aangaan van lease-overeenkomsten is middels concessieverstrekking voor langere periodes. Binnen het Landlord-model dragen de private exploitanten zorg voor de levering van het benodigde materieel om de operationele standaarden te waarborgen.

Minister Rhuggenaath verklaarde woensdag, dat laatstgenoemd model geheel conform de internationale ontwikkelingen wereldwijd wordt toegepast en zich als uiterst succesvol heeft bewezen.  'Zo werkt Aruba met dit model, maar ook de Haven van Rotterdam. Het voordeel hiervan is dat CPA zelf niet voor de grote investeringskosten hoeft op te draaien, waardoor deze vervolgens verhaald zouden moeten worden via een prijsverhoging voor de levering van diensten. Hierdoor zouden de algehele kosten voor levensonderhoud ook stijgen, aangezien het eiland zo van import afhankelijk is', aldus Rhuggenaath, die stelt een voorstander van het Landlord-model te zijn.

Hij voegt toe dat ‘in het geval dat een dergelijke hoge investering wel door CPA zou worden gedaan’, dit ook risico’s oplevert: 'Stel men trekt een bedrijf aan dat bijvoorbeeld in moeilijkheden komt, failliet gaat, of gewoonweg eerder dan geanticipeerd vertrekt. Dan zijn de hoge kosten voor CPA niet verhaald. Middels een Landlord-model loopt men gewoonweg minder risico. Maar ook hierover worden eeuwig discussies gevoerd, waarbij de meningen vaak haaks op elkaar staan.'

Curaçao's telecombedrijf UTS zet opgeschorte investeringen in TeleCuraçao voort

'Wij kunnen het bedrijf niet meer achteruit laten gaan en nemen onze verantwoordelijkheid'

'UTS heeft nooit subsidie gekregen'
 

Telecombedrijf UTS zet de opgeschorte investeringen in televisiemaatschappij ATM (TeleCuraçao) weer door. Dit bevestigt UTS-directeur Paul de Geus vanmiddag, vrijdag 19 februari 2016, in de Amigoe. Het bedrijf stelt dat een besluit vanuit de politiek over de toekomst van ATM te lang heeft geduurd. 'Wij kunnen het bedrijf niet meer achteruit laten gaan. Wij nemen onze verantwoordelijkheid.'

De discussie over de toekomst van ATM wordt op dit moment op politiek niveau gevoerd. De vraag is: wat moet er met TeleCuraçao gebeuren. Moet het een commercieel station worden of een publieke omroep die alleen afhankelijk is van overheidssubsidies? In 2013 werd aangegeven dat ATM direct onder de regering geplaatst zou worden en weggehaald zou worden bij UTS. Maar een formeel besluit hierover is nog niet genomen.

Het uitblijven van een formeel besluit en het feit dat de politiek ook nog een beslissing moet nemen over de toekomst van UTS, is volgens UTS-directeur Paul de Geus aanleiding om ‘de verantwoordelijkheid te nemen’.

'TeleCuraçao is actief in een zeer concurrerende markt. Wij kunnen niet meer blijven wachten op een definitief besluit. Vooruitlopend op wat gaat er gebeuren nemen wij onze verantwoordelijkheid. Wij zetten onze investeringen, die wij on hold hadden gezet, nu door.'

De Geus wilde vanochtend om concurrentie-redenen niet ingaan op de hoogte van deze investering. 'Maar, het gaat om investeringen in personeel, technologie en programma’s', was alles wat de UTS-directeur wilde zeggen. Hij ging ook in op kritiek vanuit de politiek dat UTS ‘gemeenschapsgeld’, plaka di pueblo, zou investeren. 'Dit klopt niet. UTS heeft nooit subsidie gekregen. Het gaat om geld dat op Curaçao door onze activiteiten is gegenereerd. Dat geld gaan wij investeren, maar dat doen ook andere bedrijven zoals Digicel en Flow.'

In het kader van de verantwoordelijkheid nemen is ook besloten dat ATM één general manager zal krijgen. Tot voor kort had het bedrijf twee managers, namelijk Hugo Lew Yen Tai en Renny Oelhers. Maar de laatste heeft volgens De Geus inmiddels een nieuwe functie binnen UTS gekregen, waardoor Lew Yen Tai als enige manager doorgaat. Formeel is Paul de Geus de statutair directeur van ATM.

Gerrit Schotte legt in laatste woord rechtszaak 'Babel' uit waarom hij 'stoute jongen' werd

'Echtscheiding van mijn ouders was reden dat ik drop out ben'


'Ik was een kind, mevrouw de rechter, geen crimineel' - 'Ik wil niet dat moeder van mijn kind wordt opgesloten'


Statenlid Gerrit Schotte (MFK) en oud-premier en zijn partner en tevens moeder van zijn dochter Sophia, Cicely van der Dijs, kregen vlak voor het sluiten van de rechtszaak 'Babel' vandaag, vrijdag 19 februari 2016, ter zitting het laatste woord. Schotte legde zeer geëmotioneerd de reden uit waarom hij een ‘stoute jongen’ is geworden, in die zin dat hij een drop-out werd. Van der Dijs benadrukte een sterke vrouw te moeten zijn voor haar familie, zo bericht de Amigoe.

Schotte nam het Openbaar Ministerie (OM) kwalijk, dat zijn ‘rebelse periode’ na de echtscheiding van zijn ouders, toen hij veertien of vijftien jaar oud was, gebruikt werd om hem als een ‘slecht persoon’ aan te merken. Iets wat hij als desastreus heeft ervaren. Het feit dat hij een drop out is, werd door het OM gebruikt om hem ook nog als gevaarlijke crimineel te bestempelen en ook te achtervolgen en dat doet zeer veel pijn, aldus Schotte. 'Ik was een kind, mevrouw de rechter, geen crimineel.'

Verder benadrukte hij, dat hij in de politiek is gestapt om een positief verschil te maken voor het land. Sindsdien heeft hij te maken met vele aanvallen van vijanden en tegenstanders die geen limiet kennen.

Bovendien verzocht hij de rechter om, indien hij strafbaar is, hém dan op te sluiten, maar niet de moeder van zijn kind. Hij wil niet dat Sophia het slachtoffer wordt van dit alles en verzocht de rechter dringend om haar niet van haar moeder te scheiden.

Van der Dijs schetste een beeld van haar leven, na de inval op 9 december 2013 in hun woning, twee dagen na haar babyshower. Het duurde heel lang voordat ze zich weer veilig voelde in haar eigen woning.
Ze vroeg zich bovendien hardop af hoe men voornamelijk op Radio Z86 in de vroege ochtend van 20 mei 2014, kon weten dat Schotte gearresteerd zou worden, uren voor zijn arrestatie. Schotte was op dat moment thuis en maakte zich klaar voor een interview met televisiezender CBA bij WTC, waar de aanhouding plaatsvond. Kort daarna werd ze overrompeld door haar eigen aanhouding en ze schaamt zich nog steeds dat haar ouders haar later onterecht in een kaki-uniform, dat veroordeelden dragen, in de krant en voor het Stadhuis moesten zien.

'Ik houd mij sterk, sterk voor mijn dochter, sterk voor mijn ouders, sterk voor de functie die ik bekleed als directrice daar ik een bedrijf van rond de 100 werknemers in stand moet houden. Sterk voor mijn partner die ook terecht staat, sterk omdat ik sterk moet zijn. Ik sta nu voor u en probeer mij ondanks alle emoties nog steeds groot te houden en sterk te blijven, het valt helemaal niet mee.'

Buurtbewoners vuilstort Ornamibo ondervinden hinder van rookontwikkeling

'Probleem bij bluswerk brandweer is begaanbaarheid van de vuilstortplaats'


Er is momenteel een enorme rookontwikkeling te merken in de woonomgeving van de vuilstortplaats Ornamibo. Buurtbewoners ervaren dit ongemak sinds ongeveer een week, zo bericht vandaag, vrijdag 19 februari 2016, het Dagblad Suriname.

Claudia Maatsen, het hoofd van de afdeling Vuilophaal en Verwerking van het ministerie van Openbare werken, zegt dat er met man en macht wordt gewerkt aan het normaliseren van de situatie.

'Het probleem van de bluswerkzaamheden van de brandweer is namelijk de begaanbaarheid van de vuilstortplaats. Doordat de enorme rookontwikkeling zich voordoet dichtbij een ravijn is er met heel veel inspanning een weg gebaand voor de brandweer.'

Maar, Maatsen stelt de buurtbewoners vooral gerust dat er geen sprake is van eventuele calamiteiten. 'Bij zoveel tonnen aan vuil ontwikkelen zich gassen die als nadeel hebben, de enorme rookontwikkeling wat nu gaande is. Maar, wij zijn verplicht de samenleving en vooral de lokale bevolking te informeren. Er is verder geen rede tot paniek en hopen de situatie al gauw te hebben genormaliseerd.'

EBS wil 17 dorpen binnenland permanent voorzien van alternatieve vormen van stroom

Project voor komst hernieuwbare energiebronnen in samenspraak met de IDB

Basisonderzoek bij dorpsbewoonster Kalebaskreek. (Bron foto: EBS)

De NV Energiebedrijven Suriname (EBS) is een onderzoek gestart om 17 dorpen in het binnenland permanent van elektriciteit te voorzien. Het onderzoek wordt uitgevoerd onder toezicht van de Inter Amerikaanse Ontwikkelingsbank (IDB). Dit maakt het bedrijf vandaag, vrijdag 19 februari 2016, bekend in een persbericht. 

De IDB is voorstander van hernieuwbare energiebronnen zoals zonne-energie, wind en waterkracht. Als later dit jaar Powakka, RediDoti, Casipora en Pierre Kondre aangesloten worden op het EPAR netwerk en ook Pokigron permanent elektriciteit krijgt, ontstaan ontwikkelingskansen voor meer sectoren in die gebieden.

'De EBS en IDB hebben daarom twee onafhankelijke onderzoeksinstituten, SocialSolutions en Suribraz, in de hand genomen om de huidige stand van zaken vast te leggen', aldus de EBS in haar persbericht. Het gaat om onder andere Moengotapoe en Bigiston, Bigipoika, Pikinsaron en Tibiti, Kalebaskreek, Donderskamp en Cornelis Kondre.

De meeste van deze dorpen hebben een generator die maar zes uren per dag draait. Met hernieuwbare energiebronnen kan elektriciteit worden aangevuld.

De informatie uit het onderzoek zal ook gedeeld worden met de dorpsgemeenschappen, zodat ze die kunnen gebruiken voor andere ontwikkelingsprojecten in hun dorpen. Met het resultaat van het tweede onderzoek zal de uitvoering voor de elektrificatie van de andere gebieden met een derde lening bij de IDB mogelijk zijn na 2017.

Ministerie van Arbeid: Jarenlange verwaarlozing ondermijnt gezag Arbeidsinspectie

Minister Moestadja spreekt met personeel Arbeidsinspectie over pijnpunten binnen organisatie

(Bron foto: ministerie van Arbeid)
Hoofdkantoor verkeert in deplorabele toestand - Meubilair en apparatuur verouderd


Minister Soewarto Moestadja van Arbeid zal een tweesporenbeleid uitvoeren ter oplossing van de vele problemen die het adequaat functioneren van de Arbeidsinspectie bemoeilijken. Met de geslonken begroting waarmee het ministerie het dit jaar zal moeten doen, zal alvast gewerkt worden aan de verbetering van de werkomstandigheden van het personeel op basis van prioriteiten. Daarom zal samen met alle belanghebbenden bij de Arbeidsinspectie dit jaar veel creativiteit aan de dag worden gelegd met de bedoeling om toch nog een stap voorwaarts te zetten. Dit bericht het ministerie vandaag, vrijdag 19 februari2016, in een persbericht naar aanleiding van het bezoek woensdag van de bewindsman aan de Arbeidsinspectie. 

Aandachtspunten die financieel zwaar zullen drukken op het huidig budget van het ministerie, zullen in de komende vijf jaren gefaseerd worden uitgevoerd.

De Arbeidsinspectie is door opeenvolgende regeringen verwaarloosd. Het gevolg is dat de werkomstandigheden erbarmelijk zijn geworden. Zo trof de minister bij aankomst bij het hoofdkwartier van de dienst, dat gevestigd is aan de Watermolenstraat in het centrum van Paramaribo, een gebouw aan dat in een deplorabele toestand verkeert. Ook de omgeving waar het gebouw gevestigd is blijkt niet geschikt te zijn voor zowel personeel als cliënten. Het meubilair en de kantoorapparatuur zijn behalve verouderd, ook nog onvoldoende qua aantallen voor het personeel om het werk adequaat te kunnen doen.

De arbeidsinspecteurs ontberen de benodigde persoonlijke beschuttingsmiddelen bij controle werkzaamheden in bedrijven en werkplaatsen. De inspecteurs vinden dat ze hierdoor niet serieus worden genomen bij het doen van aanmaningen aan werkgevers en werknemers die moeten voldoen aan arbeidsnormen, wettelijke verplichtingen en veiligheidsvoorschriften. Ondanks dat er onvoldoende werkattributen zijn zullen ze zich blijven inzetten in het belang van de werkende mens.

Moestadja betwijfelt of de Arbeidsinspectie vanuit deze werksituatie nog gezag zal kunnen uitoefenen op werkgevers en werknemers. Hij concludeert, dat door de jarenlange verwaarlozing van de Arbeidsinspectie vandaag de dag deze dienst aan gezag en kracht is gaan inboeten. Dit heeft een negatieve invloed gehad op het imago van de dienst in de samenleving. De minister ziet liever vandaag dan morgen dat de arbeidsinspecteurs toegerust worden met de noodzakelijke persoonlijke beschuttingsmiddelen om ze in staat te stellen hun gezag te doen gelden bij veldwerkzaamheden.

Hij is zich ervan bewust, dat de onlangs goedgekeurde begroting niet toereikend is om te kunnen inspelen op de vele problemen en wensen, echter heeft hij de overtuiging dat door passen en meten de meest urgente benodigdheden alvast aangepakt kunnen worden. De bouw van een nieuw en geschikt hoofdkwartier voor de Arbeidsinspectie zal gefaseerd dienen te geschieden. In de begroting van 2017 zullen de kosten voor de eerste fase alvast worden opgenomen en ter goedkeuring aan het parlement worden aangeboden.

De problemen op het vlak van het personeelsbeleid kregen bijzonder aandacht bij deze gelegenheid. Zo is een groot deel van de arbeidsinspecteurs ontevreden over zijn rechtspositie sinds de invoering van FISO (Functie Informatie Systeem van de Overheid) in 2008. Ze vinden dat ze aan de functie-eisen voldoen, maar dat door de administratieve rompslomp bij de overheid hen onrecht wordt aangedaan.

Het tekort aan arbeidsinspecteurs en bovendien het toezien op de naleving van extra wetten die de afgelopen jaren erbij zijn gekomen, zorgen voor een extra belasting op de ongeveer 50 arbeidsinspecteurs die landelijk circa 28.000 bedrijven moeten controleren. De Commissie heroriëntatie op het ministerie van Arbeid die in januari dit jaar door de minister is geïnstalleerd zal ultimo maart, al deze personeelsgerelateerde problemen in kaart moeten hebben gebracht, zodat het personeel weet waar het aan toe is. Bij deze gelegenheid was ook aanwezig de voorzitter van de vaste Assembleecommissie Arbeid, Patrick Kensenhuis (NDP), die tevens werkzaam is bij de Arbeidsinspectie.

Politie Brokopondo pas twee weken na doodschieten man te Mokomoko naar lijk slachtoffer...vanwege 'logistieke problemen'

Agenten vinden slechts skelet van slachtoffer 

'Wij hebben onze dierbare verloren en de politie laat ons links liggen'


De politie van Brokopondo heeft pas na zo'n twee weken, woensdag 17 februari, de locatie bezocht te Mokomoko waar het lijk werd aangetroffen van de op zaterdag 6 februari door een beveiligingsman doodgeschoten Marlon Banali (34). Dit bericht het Dagblad Suriname vandaag, vrijdag 19 februari 2016. 

Agenten vonden slechts het skelet van de man. Volgens de familie hebben zij hun dierbare aan de hand van zijn kleding herkend.

'Wij hebben onze dierbare verloren en de politie laat ons links liggen. In elk geval hebben zij er geen werk van gemaakt om de plaats eerder aan te doen.'

De redactie van het Dagblad Suriname heeft de desbetreffende politiepost benaderd en vernomen dat de klacht van de familie op waarheid berust. De politie heeft er werk van gemaakt om het lijk door tussenkomst van een uitvaartdienst naar Paramaribo te vervoeren.

De politie schrijft de late aankomst ter plaatse toe aan logistieke problemen waarmee de dienst te kampen had.

De afdeling Public Relations van de politie laat in de loop van de dag in een persbericht weten, dat het gaat om een verdachte die op 6 februari betrokken was bij een roofoverval in het Moco Moco gebied te Sarakreek.

Zes gemaskerde en gewapende mannen overvielen toen een winkelier. De overvallers maakten een hoeveelheid ruw goud buit. Tijdens het ingestelde onderzoek door de politie was verklaard, dat de bewaker van de winkelzaak op de bende had geschoten. De bewaker deelde mee, dat hij vermoedelijk één van de verdachten moest hebben geraakt en dat de kompanen hun gewonde makker wisten mee te nemen. Zij vluchtten het nabije bos in.

Enkele dagen na het voorval gingen nabestaanden van de vermoedelijk gewonde man naar de politie van regio Midden met de melding dat zij waren gebeld door een anoniem persoon. De beller deelde hen alleen mee, dat hun familielid dood was achtergelaten te Moco Moco. De politie stelde een onderzoek in, maar bereikte vanwege de uitgestrektheid van het gebied geen resultaat. Er was geen exacte locatie gemeld, aldus de afdeling Public Relations.

Op woensdag 17 februari werd door een broer van de overledene de melding gedaan bij de politie van Brokopondo, dat het lichaam van Banali, dat in verre staat van ontbinding verkeerde, was gevonden. De verschillende instanties en de afdelingen Forensische Opsporing en Kapitale Delicten werden ingeschakeld door de lokale politie.

Sluiting aantal Chinese winkels in Albina leidt tot actie collega's door alle winkels te sluiten

'Onder meer chemicaliën en vervallen producten aangetroffen in winkels'

(Bron foto: Hugo den Boer/de Ware Tijd)
'Ze rennen zonder uniform en zonder zich te identificeren onze winkels in'


Het is stil op straat in Albina. Boten varen nauwelijks, vrachtwagens met goederen gaan onverrichter zaken terug naar Paramaribo. Reden is de massale sluiting van nagenoeg alle Chinese winkels.De Milieu Gezondheidsdienst heeft gisteren een aantal Chinese winkels gesloten. Dit is volgens Cyrano Asoitie, plaatsvervanger van de districtscommissaris, gebeurd op grond van vergunningsvoorwaarden waar niet aan werd voldaan, zo bericht de Ware Tijd vandaag, vrijdag 19 februari 2016.

'We hebben twee weken geleden al een waarschuwing afgegeven, het was niet opeens.' Er werden onder meer chemicaliën en vervallen produkten aangetroffen  in de winkels.

De Chinese ondernemers zijn boos. Ze hebben onderling goede communicatie via een app-groep met 41 winkeliers en besloten solidair met elkaar te zijn.

'We sluiten alle winkels, want we zijn het niet eens met de aanpak. Ze rennen zonder uniform en zonder zich te identificeren onze winkels in. En mijn vergunning is in orde. Ordening is goed, maar praat normaal met ons.'

OvJ in zaak 'Babel': 'Omkoping oud-premier van Curacao, Schotte, was geen onschuldige partijfinanciering'

Geld werd verhullend naar een persoonlijke rekening van Schotte in Miami overgemaakt

(Bron foto: Paradise FM)
OM: 'Feit dat verdachte politicus is, maakt van zaak geen politieke zaak' - Schotte en partner: 'Het is karaktermoord door het OM'


De omkoping van Gerrit Schotte door gokkoning Francesco Corallo kan niet worden vergoelijkt als onschuldige partijfinanciering. Dat stelt Officier van Justitie (OvJ) Gert Rip vandaag, vrijdag 19 februari 2016, op de tweede dag van de rechtszaak tegen de voormalige minister-president van Curaçao, aldus bericht de Telegraaf.

Rip reageert op de tweede dag van het proces op een verhit debat op sociale media. Die draait om de vraag of een zakenman niet gewoon geld mag geven aan een politieke partij. 'Ja, dat mag wel, maar onder twee voorwaarden. Het moet transparant zijn en het geld moet direct aan de partij worden betaald. Daarvan is in deze zaak geen sprake', aldus Rip.

Schotte staat op Curaçao terecht, omdat hij en zijn partner Cicely van der Dijs 213.000 dollar kregen van het bedrijf Betplus van de Italiaanse casinohouder Corallo. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) was dat ambtelijke omkoping, omdat Schotte zich daarmee in 2010 uitleverde aan de wensen van de gokbaas. De aanklager omschreef woensdag Schotte als een ‘trekpop’ van de Italiaanse gokkoning.

Van openlijke financiering van Schotte’s partij MFK was geen sprake, omdat het geld verhullend naar een persoonlijke rekening in Miami is overgemaakt. Het bedrag ging vervolgens niet naar MFK-vlaggetjes of foldertjes, maar naar een bedrijfsrekening van Schotte in Zwitserland. Ook betaalde Van der Dijs er schulden mee af en kochten beiden er meubels voor.

Rip: 'Dit heeft met een politieke campagne niets te maken, wel met omkoping.’ De Officier van Justitie veegde verder de aantijging van de verdediging van tafel, dat er sprake zou zijn van een oneerlijk proces. 'Het enige politieke element in dit proces is dat één van de verdachten politicus is. Maar, dat maakt het nog niet tot een politiek proces.’

Opvallend was, aldus Paradise FM op het eiland, dat zowel de verdachte Gerrit Schotte als zijn partner Cicely van der Dijs aan het einde van de zitting hebben gesproken, nadat ze eerder gezwegen hadden.

Beiden raakten erg emotioneel, omdat ze zeiden de afgelopen twee jaar als zeer zwaar en stressvol te hebben ervaren. Zowel Schotte als Van der Dijs spraken over karaktermoord door het OM. Ook zeiden ze zich zorgen te maken over de emotionele gevolgen van de zaak voor hun dochtertje. Tot slot zei Van der Dijs te hopen, dat beiden een ‘fair trial’ krijgen en gerechtigheid zal zegevieren. De uitspraak van het Hof is op 11 maart.

Motoragenten voorkomen bijna dagelijks zelfmoordpogingen op Wijdenboschbrug

'Wij proberen met tact de persoon te overtuigen om van de brug weg te gaan'


Personen die zichzelf van het leven willen beroven door van de Wijdenboschbrug te springen, bezorgen agenten van de Motor Surveillancedienst (MSD) van het Korps Politie Suriname bijna een dagtaak.. Minimaal drie keer per week worden personen die van de brug willen springen door een lid van de MSD overgehaald dat niet te doen, zo bericht de Ware Tijd vandaag, vrijdag 19 februari 2016.

De politie krijgt noodoproepen van alerte burgers via de meldkamer en van camerabeelden van apparatuur op de brug. Dit camerasysteem wordt beheerd door de meldkamer. Deze stuurt de informatie door naar de MSD in het politiebureau Nieuwe Haven. Omdat MSD'ers op de motor zijn en dichtbij de brug zitten rukken zij direct uit bij zo'n melding.

Zo ondernam dinsdagavond rond negen uur een jonge vrouw een zelfmoordpoging. Het lukte de agent van politie tweede klasse, Ivan Rijn, om de vrouw tot andere gedachten te brengen. 'Wij proberen met tact de persoon te overtuigen om van de brug weg te gaan', zegt Rijn.

MSD'ers worden getraind om met zulke zelfmoordpogingen om te gaan. 'Ik heb een mevrouw aangetroffen die zei een wandeling te maken om lucht te scheppen.' Toen de agent haar voorhield dat het verboden is om op de brug te lopen aarzelde zij even. 'Ik vroeg naar de reden waarom zij zich van kant wilde maken. Ik heb met haar gesproken en heb haar tot andere gedachten weten te brengen.'

Volgens de voorzitster van de Unie van Surinaamse Vrouwen, Asha Mungra, grijpen mensen naar dit uiterste middel wanneer voor hen de situatie uitzichtloos is. 'De psychische stress voor hen is groot. Zij schreeuwen om hulp.'

Hiv-besmette man verdacht van verkrachting zwak begaafd 13-jarig meisje...

Man zou meisje hebben verkracht bij Dienst Dermatologie in Paramaribo


Een patiënt die vanwege zijn gezondheidssituatie bij de Dienst Dermatologie aan de Tourtonnelaan in Paramaribo was opgenomen, zou een medepatiënte hebben uitgelokt en verkracht. Dit bericht het Dagblad Suriname vandaag, vrijdag 19 februari 2016.

Uit het politieonderzoek blijkt, dat het slachtoffer een zwak begaafd meisje is van 13 jaar oud. Zij was in de ziekeninrichting opgenomen voor een bloedtransfusie. Volgens verklaring van het meisje had de verdachte haar met geld uitgelokt en vervolgens in een ruimte gebracht, waar hij haar zou hebben verkracht.

Nadat de man was ontslagen, heeft het slachtoffertje tegen anderen gezegd, dat zij geld van een patiënt has ontvangen en dat hij vieze dingen met haar had gedaan. Er werd meteen een onderzoek gestart, waaruit bleek dat de bedoelde persoon dezelfde hiv-besmette persoon was die in het ziekenhuis was opgenomen.

Specialisten hebben het meisje onderzocht. De resultaten van het labonderzoek zijn nog niet bekend. De politie van bureau Centrum heeft een aangifte tegen de man opgenomen en het verdere onderzoek overgedragen aan de recherche. De verdachte wordt opgespoord.

Maritieme Vereniging Curaçao viert 350-jarig bestaan Korps Mariniers

Feestje in bioscoopzaal van het cruiseschip Freewinds


De Maritieme Vereniging Curaçao heeft het 350-jarig bestaan van het Korps Mariniers gevierd. Op de feestavond deze week presenteerde majoor der mariniers Clemens Buter ‘een indrukwekkende audiovisuele voordracht, waarin de geschiedenis van het huidige Korps Mariniers werd belicht’, zo is vandaag, vrijdag 19 februari 2016, te lezen in het Antilliaans Dagblad.

Het Korps Mariniers werd in het najaar van 1665 opgericht door admiraal Michiel de Ruijter en raadspensionaris Johan de Witt. Het is het op één na oudste korps ter wereld en bovendien het enige korps dat in de beginjaren een succesvolle inval te Chatham in Engeland heeft verricht. De vijandigheid van die tijd heeft plaatsgemaakt voor een tegenwoordig intensieve samenwerking met het Britse Korps Mariniers.

De vereniging legt uit: 'Nederlandse mariniers - in feite zeesoldaten - kunnen overal ter wereld worden ingezet, zijn getraind in landingen vanuit schepen op vreemde kusten, kunnen ontsnappen uit onderzeeboten om zo ongezien bij de kust te komen maar zijn ook thuis in de bergen en hebben intense wintertrainingen in het noorden van Noorwegen ondergaan, waarbij ze verbleven in zelfgebouwde iglo’s.'

Het huidige korps staat onder leiding van brigadegeneraal Richard Oppelaar en telt 3.200 mariniers. De Koninklijke Marine heeft amfibische transportschepen, zoals Zr.Ms. Johan de Witt en Zr.Ms. Rotterdam, die zijn ingericht om honderden mariniers met hun vervoermiddelen te vervoeren naar plaatsen waar zij nodig zijn. Dit kunnen vredesoperaties zijn, maar het kan ook gaan om het bieden van noodhulp.

'We spreken de hoop uit, dat onze mariniers nooit meer in toekomstige grootschalige internationale conflicten zullen worden ingezet. Alhoewel Afghanistan heeft bewezen dat de mariniers deze binnenlandse conflicten ook aankunnen', aldus de vereniging.

De feestavond werd gehouden samen met verenigingsleden en andere belangstellenden in de bioscoopzaal van het cruiseschip Freewinds. Hiermee werd volgens de organisatie ook het maritieme aspect van het Korps Mariniers benadrukt.

Regering Curaçao wil modernisering Isla versnellen

Premier Whiteman: 'We moeten doorgaan het niveau van vervuiling te minderen'


De regering wil het proces voor de modernisering van de Isla-raffinaderij versnellen. Dat heeft premier Ben Whiteman (PS) gisteren tijdens een persconferentie te kennen gegeven, aldus het Antilliaans Dagblad vandaag, vrijdag 19 februari 2016. 

Tijdens de persbijeenkomst presenteerde de minister-president een eerste draft voor de openbare aanbesteding die moet plaatsvinden voor de gasterminal. De definitieve versie wordt eind maart verwacht om in de Raad van Ministers te worden besproken. De premier heeft gisterochtend een bezoek gebracht aan de raffinaderij.

'We moeten doorgaan het niveau van vervuiling te minderen. We zijn al druk bezig met verbeteringen', aldus Whiteman die vervolgens aangaf de motie van de Tweede Kamer daarom zo te betreuren.

'De motie is onnodige druk vanuit Nederland. Het was niet zo dat we met gekruiste armen zaten te niksen. Verschillende stappen worden genomen om de vervuiling te minderen. Ik ben ervan overtuigd dat we het beste moeten doen voor onze mensen.'

Whiteman vindt het verdacht, dat de Tweede Kamer plotseling zo bezorgd is over de gezondheid van de Curaçaose bewoners. 'Dezelfde mensen die deze motie hebben ingediend doen niets aan de vervuiling in hun eigen land of elders in de wereld. Ik had liever een andere attitude gezien, zoals een reikende hand, maar niet dit. Iedereen weet hoe Shell dit eiland heeft achtergelaten en iedereen weet dat we ons uiterste best doen om de situatie te verbeteren.'

Ondanks zijn bedenkingen zegt Whiteman, dat iedere motie welkom is die in het voordeel dient van de gezondheid van de Curaçaose bevolking. 'Ik zou nooit iets mogen of kunnen doen dat tegen de gezondheid is van de mens. Waarom? Want ik ben arts. Ik ben daarvoor opgeleid en ik heb de eed afgelegd. Die eed neem ik heel serieus.'

Tijdens het bezoek aan de raffinaderij heeft Whiteman tevens de directie van PdVSA geïnformeerd dat het proces is geïnitieerd om het Venezolaanse staatsoliebedrijf officieel te informeren dat het huidige leasecontract niet wordt verlengd.

Uniqa in Suriname inzet strijd Curaçaose UTS en Digicel

Holding UTS Suriname verkocht; ruim 2.500 gebruikers over op Digicel radionetwerk 


UTS Suriname is nog steeds aandeelhouder van 3.000.800 aandelen van de vennootschap Intelsur (International Telecommunication Suriname), de officiële benaming van Uniqa in Suriname. Tegelijkertijd zijn al een paar duizend klanten van Uniqa overgestapt naar Digicel. Dat de aandelen in handen zijn van UTS Suriname wordt als zodanig gemeld door Sanson Ogenio, operationeel directeur van het Surinaamse mobiele telecombedrijf, zo bericht het Antilliaans Dagblad vandaag, vrijdag 19 februari 2016.

'De directieven aan de operationeel directeur worden vanuit UTS nv gegeven', schrijft Ogenio in een recente mail, van 14 februari 2016, aan een partij met een (minderheids)belang in de werkmaatschappij Intelsur/Uniqua. De mail is in handen van de redactie van het Antilliaans Dagblad.

Wat Ogenio zwart op wit meldt, lijkt van belang in verband met het dispuut tussen het Curaçaose telecommunicatiebedrijf UTS en concurrent Digicel. Het dispuut is intussen inzet geworden van een rechtsprocedure, zowel voor het gerecht op Curaçao als voor internationale arbitrage.

Digicel claimt dat er géén overeenkomst is voor de overname van Uniqa, zoals afgelopen weekeinde ook omzichtig verklaard door Digicel-directeur Alex Holvoet in Suriname tegenover de Surinaamse krant de Ware Tijd, terwijl UTS vasthoudt aan de ‘ondertekende deal’.

Eind december 2015 gaf de manager communication van UTS op Curaçao hierover nog een officieel persbericht uit: 'UTS werd onlangs op de hoogte gesteld door de partij die Uniqa in Suriname kocht dat zij onder de getekende overeenkomst uit willen. UTS zal hier onder geen beding mee instemmen en neemt alle juridische stappen om te garanderen dat aan de getekende overeenkomst wordt voldaan.'

UTS stelt dat de deal medio 2015 is ondertekend, waarna United Telecommunications Services naar eigen zeggen alles heeft gedaan om op grond van het contract de operatie in Suriname te beëindigen. Zoals het overzetten van de nummers naar de koper (Digicel), het ontslag van het personeel en het stopzetten van de activiteiten.

'UTS heeft voor 100 procent aan de overeenkomst voldaan en rekent erop dat de tegenpartij hetzelfde doet' , aldus de persverklaring toen. Achter de schermen lijkt intussen een felle strijd te worden uitgevochten. Tussen UTS (Curaçao) en Digicel, maar ook tussen UTS en enkele minderheidsaandeelhouders in Intelsur. Wat medio vorig jaar echter ‘verkocht’ is, betreft niet zozeer de werkmaatschappij Intelsur/Uniqa, maar de holding UTS Suriname. Naar verluidt voor een bedrag van 5 miljoen Amerikaanse dollars.

'Nieuwe' 17 jaar oude SLM Airbus nog niet inzetbaar...

Onderhoudsbeurt duurt langer dan verwacht


De 'nieuwe' 17 jaar oude Airbus A340 van de SLM zal komend weekend niet ingezet kunnen worden op de Mid-Atlantische route, omdat zijn onderhoudsbeurt meer tijd in beslag neemt dan was verwacht. Dit bericht de Ware Tijd vrijdag 19 februari 2016. Het toestel werd 15 februari ingeleverd voor een zogeheten 'A-check', wat neerkomt op een grondige servicebeurt. 

Deze A-check neemt gewoonlijk vier dagen in beslag. 'Maar, vanwege wat aanvullende onderhoudsingrepen zal de machine een week in de A-check blijven', zo schrijft de Ware Tijd te hebben vernomen 'uit bedrijfskringen'.

Komend weekend wordt een ingehuurd vliegtuig ingezet voor de vluchten. De nieuwe SLM-Airbus wordt sinds Tweede Kerstdag ingezet en dient als vervanging van de Palulu, de Airbus A340 die een maand eerder uit bedrijf ging.

Advocaat stelt vermeende misstanden in streekziekenhuis Nickerie aan de kaak

Directeur ziekenhuis en minister van Volksgezondheid vooralsnog niet van zins op aantijgingen te reageren


De minister van Volksgezondheid, Patrick Pengel, zwijgt vooralsnog in de vermeende kwestie van ‘misstanden’ in het Lachmipersad Mungra Streekziekenhuis Nickerie in Nieuw Nickerie. Dit zegt één van zijn medewerkers vandaag, vrijdag 19 februari 2016, in De Ware Tijd. 

Advocaat Ramesh Malahe heeft onlangs in een open brief (zie onderaan) aan de bewindsman gevraagd om in het belang van de Nickeriaanse samenleving, de kwaliteit van de medische zorg bij het ziekenhuis nader te onderzoeken. Hij attendeert de bewindsman op onder andere medische missers waarnaar geen onderzoek is gedaan of waarvan de onderzoeksresultaten nog niet bekend zijn. Verder moeten ook de juiste mensen voor de juiste plekken worden aangesteld, vindt hij.

Niemand wil klokkenluider zijn bij zaken die misgaan, maar Malahe laat zijn stem wel horen (ook deze week in het ABC-actualiteitenprogramma Magazine4) - zo schrijft de Ware Tijd -, omdat hij een potentieel patiënt van het ziekenhuis is. Hij zegt geen kwade bedoelingen te hebben, maar geeft slechts een 'wake-up call'.

Burgers en patiënten laten volgens hem uit vrees en rancune hun stem niet horen.

Het is volgens de medewerker van de minister niet duidelijk wanneer hij gaat reageren. De directeur van het ziekenhuis heeft eerder al laten wetem, dat hij hierop niet zal reageren en dat de minister hierover iets moet zeggen.

Malahe beweert, dat de situatie zorgwekkend is. Hij heeft nog geen reactie gehad van de minister, maar hij maakt zich hierover geen zorgen. Het zal hem voldoening geven als de bewindsman tenminste een onderzoek laat doen en orde op zaken gaat stellen. 'Ik heb begrepen dat er woensdag een spoed bijeenkomst was. Ik praat niet over de gezondheidszorg op zich, maar over de kwaliteit van de zorg.'

De tekst van de open brief van Malahe aan minister Pengel:
 
Excellentie,
“Quality of care is the degree to which health services for individuals and populations increase the likelihood of desired health outcomes and are consistent with current professional knowledge”.
In het belang van de Nickeriaanse samenleving en de zorg en kwaliteit van medische zorg bij bovengemelde zorginstelling wens ik gaarne het volgende onder uw aandacht te brengen. De kernaspecten van kwaliteit in de zorg in de internationale literatuur zijn de aspecten: effectiviteit, veiligheid, tijdigheid en vraaggerichtheid. Verschillende actoren hechten daarbij een verschillend belang aan de kwaliteitsdomeinen. Vanuit het perspectief van de patiënt gaat het vooral om effectiviteit en doelgroep gerichtheid. 


Vanuit het perspectief van de professional is de effectiviteit een belangrijk domein, terwijl vanuit het perspectief van de instelling/organisatie de efficiëntie van de zorg een belangrijk kwaliteitsdomein is, evenals de veiligheid. Kortom voor de overheid zullen als uitgangspunten moeten dienen dat zorg effectief, veilig en op tijd moet zijn. Tegen deze achtergrond wil ik het optreden en prestaties van een zorginstelling en in het bijzonder de verrichtingen van de Stichting Dr. L.Mungra Streekziekenhuis Nickerie, hierna S.Z.N., plaatsen. 

Keer op keer moeten we waarnemen en vernemen van personen (patiënten) – die bereidwillig zijn om in het openbaar hun verklaring af te geven-, dat medische klachten niet op zijn juiste merites worden ingeschat en/of competentie vraagstukken de bovenhand voeren, waarbij prestige boven het belang van patiënten wordt gesteld, bij de zorginstelling. 

De gezondheidszorg in Nickerie is niet gebaat met mensen in de gezondheidszorg, die daar niets te zoeken hebben. De directeur van deze zorginstelling komt rechtstreeks uit de detailhandel en de voorzitter van het bestuur heeft nooit iets mogen betekenen voor de transportsector. Met deze wetenschap is de vraag zeer pregnant: Wat mag/zal de Nickeriaanse gemeenschap mogen verwachten van de kwaliteit van haar medische zorg in deze zeer belangrijke zorginstelling in Nickerie? Het antwoord hierop laat zich niet raden. 

Het is publiek geheim dat in het verleden, het toch ook heeft kunnen gebeuren, dat een uroloog die op alle verboden lijsten in Europa stond, jarenlang medische praktijk in S.Z.N. heeft kunnen uitoefenen. Zijn rechtszaak bij het Medische Tuchtcollege heeft een abrupte einde moeten nemen, omdat betrokken arts een eind aan zijn leven heeft gebracht. Ook vers in het geheugen is nog steeds het verbandpropje dat na ettelijke operaties in de buik van de desbetreffende patiënt is ontdekt. Een jarenlange diepgaand onderzoek door het Bestuur en de Directie van S.Z.N. heeft nog steeds het licht niet kunnen zien. Als voorbeeld mag ook dienen, het in dienst nemen van een tuinman, die zonder enige voortgezette opleiding, binnen een mum van tijd van koers verandert, en thans door het leven gaat als assistent laborant bij deze zorginstelling. Meest recentelijk nog het geval waarbij de medisch directeur niet er aan wilde meewerken dat een patiënte werd doorverwezen naar Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP). En dat, toen er druk is uitgeoefend door de familie, de medisch directeur wel toestemming heeft verleend, echter heeft hij geweigerd een ambulance van het ziekenhuis in te zetten hoewel de familie bereid was de ambulance te huren voor het transport van de patiënte. Uiteindelijk is de Regionale Gezondheidsdienst (RGD) bereid gevonden om haar ambulance in te zetten voor dit transport. Aan de medisch directeur was toen uitdrukkelijk doorgegeven dat alles in orde was gemaakt met AZ om de patiënte op te vangen en verder te behandelen. Dit heeft plaatsgevonden rond 11 uur ‘s morgens. Na veel spanningen en tegenwerking van S.Z.N. kon de ambulance pas om 18:00 uur vertrekken uit Nickerie. De ‘zorg’ die de patiënte in Nickerie heeft gehad is een complete raadsel. De vraag rijst hoe de “cardioloog” van S.Z.N. heeft kunnen constateren dat de patiënt te lijden had van 3 proppen, terwijl het eigenlijke onderzoek om zoiets te kunnen vaststellen niet mogelijk is in het S.Z.N. Eenmaal in Paramaribo zijn alle door de “zogenaamde” specialisten van S.Z.N. toegediende medicijnen zijn door de medici van AZ stopgezet. 

Dit besluit alleen maar zegt eigenlijk al heel veel over de “kwaliteit” van de specialistenzorg die vrijwel allemaal de halfgoden uithangen in het S.Z.N. 

Dit geval is slechts een voorbeeld uit vele. Er zijn nog tal van gevallen bekend. Maar uit vrees voor rancune, omdat zij anders niet welkom zijn in het S.Z.N. en “afslachting onder het mom van behandeling” vrezen, durft het gewone volk zijn stem niet te laten horen. Wordt hiervoor de medisch directeur, de algemeen directeur en de rest betaald? 

Met de aselecte bovengemelde gevallen vreest men het ergste. Hopelijk dat dit in de naaste toekomst niet ertoe zal leiden dat er mensenlevens mee gemoeid zullen gaan. Een normaal weldenkend mens zou met deze handelingen van de Directie en het Bestuur van de S.Z.N., met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid onverbloemd tot de conclusie kunnen komen, “dat er wel zeker mensenlevens te betreuren zijn geweest”. Zeer verontrustend en erg bevreemdend is ook het feit dat het S.Z.N. als streekziekenhuis géén enkele samenwerking met welke zorginstelling dan ook in Nickerie of elders in Paramaribo onderhoudt, voor uitwisseling van medische informatie, know-how, etc. om zodoende bij te zijn in geval er zich een complex medisch geval zich voordoet. Opvallend is ook dat het S.Z.N. relatief veel buitenlandse medische specialisten in dienst heeft. Het zal toch niet moeten kunnen dat de in den vreemde opgedane medische kennis door de medische specialisten op onze patiënten (burgers) als proefkonijnen worden uitgeprobeerd? Letterlijk en figuurlijk leeft de S.Z.N. op een medische eiland. De Nickerianen maken zich erg veel zorgen. 

In een kleine gemeenschap als die van Nickerie ben je blij dat er basale medische voorzieningen voor handen zijn. Maar wie zal de kat de bel aanbinden om vermoedens te uiten dat de kwaliteit van de geboden medische zorg en het medisch handelen er om heen aan de kaak kan worden gesteld. 

Geachte Minister, hoe lang moet dit nog onder uw leiding voortduren? In het algemeen komt het erop neer dat om uitspraken te kunnen doen over de kwaliteit van zorg, die kwaliteit gemeten wordt aan de hand van indicatoren. Een indicator is ‘een meetbaar element van de zorgverlening dat functioneert als een mogelijke aanwijzing voor de kwaliteit van zorg’. Om de koe bij de horens te vatten: het Surinaamse volk is erg gebaat bij het feit dat er een Kwaliteitswet Zorginstellingen, het liefst nog onder uw legacy het daglicht zou mogen aanschouwen. Hierdoor zou de kwaliteit van de zorg gewaarborgd worden. 

Gaarne vraag ik u ook om in het belang van de Nickeriaanse bevolking en samenleving, die een dringende behoefte heeft aan goede en op kwaliteit gebaseerde medische zorg, de huidige zorginstelling, het S.Z.N., niet in handen te laten van tijdelijk benoemde politieke bonzen die op zijn zachtst uitgedrukt geen kaas gegeten hebben van hoe goede medische zorg voor haar gemeenschap te waarborgen. 

Suriname en Nickerie zijn alleen geholpen met kwalitatieve, hoge medische zorg, los van politieke regelarij, vriendjespolitiek en het zal geleid moeten worden door kundige op hun taak berekende personen die voortdurend onderhevig moeten zijn aan controle en toezicht.
Vaststaat dat de huidige Nickeriaanse gemeenschap er geen raad meer mee weet en hoopt dat het Ministerie van Volksgezondheid nu eens eindelijk spijkers met koppen slaat. Zij moet op alle fronten controlerend en regulerend optreden zodat uiteindelijk op alle niveaus, zowel op Directie, (Medische) Staf, Bestuur, Medische specialisten, als lager personeel, er mensen worden ingezet die berekend zijn om hun voornaamste taak te vervullen, namelijk een goede medische zorg te kunnen garanderen aan de Nickeriaanse samenleving.

Heer Minister, het is vijf voor twaalf, uw wijsheid en verantwoordelijkheid is meer dan dringend gewenst. Met gevoelens van hoge achting verblijf ik.


Hoogachtend,
w.g. mr. Ramesh Malahe,
Advocaat

Twee 'gemuteerde' leerkrachten Oedrayraising Varmaschool niet gemuteerd, maar gewoon thuis

Nog geen nieuwe school voor beide bij leerlingen 'trance'-veroorzakende leerkrachten


Twee leerkrachten die op de Oedayraising Varmaschool les gaven, zijn niet gemuteerd door het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. Dit bevestigt één van de leerkrachten vandaag, vrijdag 19 februari 2016, in de Ware Tijd. 

De twee zouden volgens de directeur van Onderwijs, Natasja Bennanon, drie weken geleden overgeplaatst worden ten einde de rust op de school te doen wederkeren. Bennanon was echter niet bereikbaar voor een reactie.

Eind januari raakten achttien leerlingen van de school in trance. De twee leerkrachten werden aangewezen als de boosdoeners en hun werd overplaatsing in het vooruitzicht gesteld. De leerkrachten zijn voorlopig echter thuis geplaatst door het ministerie met behoud van salaris.

De redactie van de Ware Tijd heeft één van de ouders van wie een kind ook in trance was geraakt op 26 januari, benaderd om te vragen of de rust met het verwijderen van de leerkrachten werkelijk is teruggekeerd op de school. Op 26 januari deed de zoon van die ouder een poging haar te wurgen toen die in trance was. 'Mijn zoon maakt het nu helemaal goed', aldus de moeder, die niet bij naam genoemd wenst te worden. De jongen werd door pastoraal theoloog Leendert Pocorni begeleid. Hij is recentelijk pas weer naar school gegaan.

Het schoolhoofd van de school reageert, aldus de Ware Tijd, zeer geïrriteerd wanneer haar wordt gevraagd naar de huidige situatie op de school. 'De rust is weer terug gekeerd op school.'

Gajadien (VHP) herhaalt zijn verzoek aan regering om CLAD-onderzoek ministerie van Sport- en Jeugdzaken

'Regering moet over de brug komen inzake ministerie van Sport- en Jeugdzaken'


Het VHP-Assembleelid Asiskumar Gajadien stelt in een vanochtend, vrijdag 19 februari 2016, uitgebrachte verklaring, dat er de nodige ophef is ontstaan naar aanleiding van zijn opmerkingen  tijdens een openbare vergadering in De Nationale Assemblee (DNA) over de ondersteuning door het ministerie van Sport- en Jeugdzaken aan jongerenorganisaties. 

'Wat juist gevraagd wordt, wordt ontweken. Sedert 2013 worden kanttekeningen geplaatst bij het uitgavenbeleid bij dit ministerie. Sindsdien wordt om een CLAD-onderzoek (Centrale Landsaccountantsdienst) gevraagd, maar vastgesteld kan worden, dat tot heden geen enkel rapport aan DNA ter beschikking is gesteld door de regering', schrijft Gajadien in zijn verklaring.

'De samenleving wordt met de verklaring van het ministerie zelf duidelijk gemaakt, dat exponenten van dit ministerie slechts politiek bedreven hebben met organisaties om hen te ondersteunen voor de algemene verkiezingen en dus na meer dan een jaar geen middelen voor hen ter beschikking hebben gesteld.'

De politicus herhaalt zijn vraag aan de regering om een grondig CLAD-onderzoek te laten instellen bij dit ministerie, waar middelen gebruikt zijn ter 'zogenaamde' ondersteuning van honderden personen en organisaties, maar die personen of organisaties niet of ten dele bereikt hebben.

NPS kiest nieuw hoofd- en congresbestuur tijdens partijcongres 22 mei

Voorzitter Gregory Rusland stelt zich verkiesbaar voor nieuwe termijn


Het congres van de Nationale Partij Suriname (NPS) zal op 22 mei bijeenkomen om een hoofd- en congresbestuur te kiezen. Dit is schriftelijk meegedeeld aan alle elf afdelingen van de partij. Huidig voorzitter Gregory Rusland heeft onlangs al laten weten zich herkiesbaar te stellen. Dit bericht Starnieuws vandaag, vrijdag 19 februari 2016.


De kandidatenlijsten en bewilligingsformulieren kunnen vanaf morgen tot en met zaterdag 19 maart worden opgehaald bij secretariaat van het congres in het partijcentrum Grun Dyari in Paramaribo.

Kandidaten die door een afdeling worden voorgedragen dienen te worden ondersteund door de meerderheid van de onderafdelingen. Deze goedkeuring moet worden verkregen op een daartoe te beleggen afdelingsvergadering. Dit heeft het Congresbestuur schriftelijk meegedeeld aan de afdelingen.

Van alle kanten stilzwijgen inzake graf-/lijkschennis op begraafplaats Hodi Mi Cras Tibi

Politieafdeling belast met onderzoek: 'Donderdag 25 februari mag gemeenschap informatie verwachten'


Drie weken na de gruwelijke vondst op begraafplaats Hodi Mi Cras Tibi in Paramaribo van een uit haar graf gehaald lichaam van een een dag eerder begraven vrouw (zie foto - Bron: Anthony Janki/de Ware Tijd), hullen alle betrokken partijen zich volgens de Ware Tijd van vandaag, vrijdag 10 februari 2016, in stilzwijgen.

Zo is niet bekend of het Korps Politie Suriname contact heeft met de familie van de overleden vrouw over deze zaak, die veel stof en geruchten heeft doen opwaaien. Geruchten, als gevolg van het stilzwijgen en het uitblijven van een persbericht van de politie.

De echtgenoot van de overleden vrouw wil de pers niet te woord staan. Ook de pastor van de gemeenste Logos, waar de familie lid van is, mag niet praten.

Als de redactie van De Ware Tijd een bezoek brengt aan de begraafplaats blijkt, dat ook de medewerkers het zwijgen is opgelegd door de politie.

Ettelijke telefoontjes naar de afdeling Kapitale Delicten van de politie leveren slechts doorverwijzingen op naar de afdeling Public Relations. Na herhaaldelijk aandringen belooft de leiding van de afdeling Kapitale Delicten, dat de gemeenschap volgende week donderdag informatie verwachten mag in deze zaak.

In een eerder interview met Letitia Pinas, woordvoerder van het Korps Politie Suriname, gaf zij aan dat er mogelijkerwijs zowel sprake is van lijkschennis als grafschennis, omdat niet alleen het graf, maar ook het lijk mogelijk beschadigd is. Daarnaast bestaat het vermoeden dat er seksuele handelingen gepleegd zijn met het lijk, gelet op het feit dat het half naakt ontdekt werd.

Minister Jennifer van Dijk-Silos van Justitie en Politie meldde eerder, dat er een DNA-onderzoek uitgevoerd wordt om de dader of daders te vinden van deze gruwelijke graf-/lijkschennis.

(Red. De Surinaamse Krant/de Ware Tijd)

Groenteverkopers in Centrale Markt in hartje Paramaribo klagen over dalende verkoop

Dalende groenteverkoop door afnemende koopkracht consument en concurrerende Chinezen en straatventers

 
Groenteverkopers in de Centrale Markt in het centrum van Paramaribo klagen over de sterk teruglopende verkoop. Dalende koopkracht en ook de concurrentie van Chinezen en straatventers zijn volgens de oorzaak, dat zij vaak hun werkdag met een volle kraam eindigen. 'Vergeleken met twee jaar geleden is mijn verkoop met 50 procent gedaald.'

Groenteverkoper Pertal Chotkan verkoopt al tientallen jaren achterin de Centrale Markt groenten. Hij ziet de omringende kraampjes nu met lede ogen aan. Terwijl de markt nog een aantal uur open zal zijn, zijn veel kraampjes leeg en niet omdat de verkoop zo goed is gegaan. 'Die verkopers komen niet meer', zegt hij vandaag, vrijdag 19 februari 2016, in de Ware Tijd.

Overbuurman Kishan Roopnarain merkt vooral de laatste maanden een flinke daling en zoekt de verklaring in prijsverhogingen en concurrentie.

'Mensen hebben het moeilijk door hogere stroom- en watertarieven. Daarnaast doet men geen moeite meer om naar de stad te komen, omdat de Chinese supermarkten ook groente verkopen. Daarnaast zijn er mensen die vóór de markt verkopen en dan komen de klanten niet meer naar binnen.'

Assemblee neemt afscheid van NDP'er Rabin Parmessar

Parmessar neemt voor een tweede keer afscheid van het politieke strijdtoneel

Collega's uit coalitie en oppositie spreken lovende woorden over harde werker Parmessar


Rabin Parmessar heeft gisteravond voor de tweede keer afscheid genomen als lid van De Nationale Assemblee (DNA). Tijdens de regering Bouterse-I heeft hij ook zijn zittingstermijn niet afgemaakt, toen om minister van Openbare Werken te worden. Nu heeft hij zijn zetel verruild voor het directeurschap van de NV Energiebedrijven Suriname (EBS). Parmessar zei dat hij geroepen is om elders zijn krachten te geven. President Desi Bouterse, tevens NDP-voorzitter, had een beroep op Parmessar gedaan bij EBS aan de slag te gaan, zo schrijft Starnieuws vanochtend, vrijdag 19 februari 2016.

Diverse fracties in De Nationale Assemblee hebben lovende woorden geuit aan het adres van Parmessar. Zij hebben hem ervaren als een harde werker. 'Hij is een trekpaard en geen sierpaard', zei Anton Paal (PALU). NDP-fractieleider André Misiekaba zei er alles aan gedaan te hebben om te voorkomen dat Parmessar wegging. Maar, uiteindelijk moest hij zich gewonnen geven, aangezien Parmessar al het besluit genomen had de kar bij EBS te gaan trekken.

Asiskumar Gajadien (VHP), Diana Pokie (ABOP), Celsius Waterberg (BEP), Carl Breeveld (DOE) en William Waidoe (Pertjajah Luhur) zeiden dat De Nationale Assemblee een harde werker en iemand met veel ervaring verliest.

Ook minister Soewarto Moestadja sprak zijn erkentelijkheid uit voor het werk dat Parmessar heeft verricht en wenste hem succes toe in zijn nieuwe job. Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons stond ook stil bij de kwaliteiten van Parmessar. Vooral het vele werk dat hij verzette is typerend voor Parmessar.

'De EBS is een hele grote uitdaging. De transformaties die daar ondernomen moeten worden, zijn niet mals. De klantvriendelijkheid, de betrouwbaarheid en al de zaken waarover wij gesproken hebben, het is onze plicht om ze te realiseren. Het is onze plicht om te laten zien dat het staatsbedrijf ook efficiënt, effectief, dynamisch en op transparante wijze kan functioneren', zei Parmessar.

De Elektriciteitswet en de wet op de Energieautoriteit had Parmessar als voorzitter van de commissie van rapporteurs graag willen afronden. Er zijn veel veranderingen in de wet aangebracht, terwijl er nog fundamentele vragen beantwoord moeten worden.

De Assembleevoorzitter verdaagde de verdere behandeling gisteravond om negen uur naar een nader te bepalen datum.

Occupant in woning op begraafplaats Meerzorg nog niet verwijderd

RGB-minister heeft opdracht gegeven bewoner te verwijderen


'De grond is van mij en ik heb er recht op, daarvoor heb ik een beschikking' - Districtscommissaris Pollack zou niet optreden


De occupant die een woning (zie foto - Bron: De West) op de begraafplaats van Meerzorg heeft gebouwd is nog niet verwijderd. Hoewel deze zaak uitvoerig is besproken tijdens de begrotingsbehandelingen in het parlement en de minister van Ruimtelijke ordening, Grond- en Bosbeheer, Steven Relyveld, de opdracht heeft gegeven de man in kwestie te verwijderen is dit nog niet gedaan, zo bericht De West in haar editie van woensdagavond 17 februari 2016.

De man beschikt over een grondbeschikking, maar die staat niet op zijn naam, maar op die van zijn grootmoeder. De grootmoeder had de grond echter geschonken aan de Staat ten behoeve van de begraafplaats. Inmiddels is zij overleden. 'De grond is van mij en ik heb er recht op. Daarvoor heb ik een beschikking', aldus de kraker.

Hij zegt dat hij niet van plan is weg te gaan. De watertoevoer en stroomvoorziening naar zijn woning zijn inmiddels afgesloten. 'Mij wordt onrecht aangedaan', zegt hij. Verder wil hij niets kwijt.

Uit buurtonderzoek blijkt, dat de man aan de gemeenschap een bedrag van Srd 1.500 vraagt voor een grafruimte. De buurtbewoners hebben hierover geklaagd bij het Pertjajah Luhur-Assembleelid  Ingrid Karta-Bink. Zij bevestigt, dat de man wil overgaan tot het verkopen van grafruimten. Ook blijkt dat hij het zand op de begraafplaats die op een zandrits ligt, verkoopt aan derden. Zonder toestemming van de autoriteiten heeft hij inmiddels 50 trucks zand kunnen verkopen.

Ook beweert de man dat hij twee andere percelen heeft verkocht om zijn woning op de begraafplaats neer te zetten. 'Waarom heeft hij zijn woning niet gebouwd op een van zijn percelen? Waarom komt hij de buurt hier verstoren?', vraagt zijn overbuurvrouw. Ze voorspelt escalaties vanwege de koppigheid van de man. Districtscommissaris Remy Pollack wordt verweten dat hij als burgervader niet optreedt tegen de occupant.

Veldonderzoek naar vliegtuigcrash bij Apoera afgerond

Verder onderzoek door procureur-generaal naar oorzaak crash


Het onderzoek naar de omstandigheden rond de plek van het dodelijk vliegongeval op 15 januari bij Apoera met een privé Cessna 206 van de ondernemer Nauransing Raghoebarsingh, is afgerond. 'De procureur-generaal, die het onderzoek leidt, moet nu zijn conclusies en analyses over de oorzaak van de crash bekendmaken. Hij zal aangeven of er sprake is geweest van een fout door de piloot of een technisch mankement', zegt Brian de Souza, hoofd van de Burger Luchtvaartautoriteit (Casas), donderdag 18 februari 2016 in de Ware Tijd. 

Het toestel stortte neer in de uitvliegstrook van het vliegveld bij het inheemse dorp. De Souza wilde niet ingaan op speculaties over mogelijke fouten die volgens omstanders zouden zijn gemaakt door de piloot Prem Anand Jhauw. Hij en passagier Caesare Calor zijn omgekomen. De overige drie inzittenden raakten niet levensbedreigend gewond.

De Souza zegt over de kwalificaties van de piloot en de luchtwaardigheid van de kist dat er geen onregelmatigheden geconstateerd zijn. Toch verwijst hij naar de bevindingen van het Openbaar Ministerie alvorens definitieve uitspraken te doen.

Intussen laat zijn organisatie door bekendmakingen in de media weten dat er slechts zes vliegbedrijven zijn die commerciële vluchten voor personen of vracht binnen Suriname mogen uitvoeren. Het zijn SLM, Gum Air, Blue Wing Airlines, Hi-Jet Helicopters, Caricom Airways en de pas operationele Fly All Ways N.V. De samenleving wordt door Casas gevraagd om melding te maken van 'onregelmatigheden'. Het onderzoek van de procureur-generaal zal volgens hem moeten uitwijzen of er in dit opzicht regels zijn overtreden bij de fatale vlucht te Apoera.

Twee motoragenten vertonen 'terroriserend' gedrag van Anton Dragtenweg tot Keizerstraat

Asociaal (rij-)gedrag motoragenten leidt tot woedende reacties automobilisten

(Bron foto: Dagblad Suriname)
Twee politieambtenaren van de Motorsurveillancedienst (MSD) van het Korps Politie Suriname hebben woensdag voor aardig wat commotie gezorgd van de Anton Dragtenweg tot de Keizerstraat in Paramaribo. De man en vrouw reden dusdanig terroriserend op de weg, zo schrijft het Dagblad Suriname donderdag 18 februari 2016, dat zij het verkeer in gevaar brachten. 

In eerste instantie reden de agenten met z'n tweeën naast elkaar en weigerden achterliggende voertuigen ze te laten inhalen.

De zaken escaleerden dusdanig, dat de mannelijke politieagent ter hoogte van het stoplicht van Spanhoek zigzaggend met een vaart tussen voertuigen begon te rijden. Hierbij zou hij zelfs in een woordenwisseling zijn geraakt met een diverse automobilisten. Toen automobilisten zich beklaagden over het rijgedrag van de politie, werd hen voorgehouden dat niemand de politie van de weg kan verwijderen. Anders is het, wanneer autobestuurders de twee motorbrigades zouden inhalen, zij gechanteerd en zelfs op de bon geslingerd zouden worden.

Een journalist, die op dat moment langsreed, merkte dit gedrag ook op. Op een gegeven moment is de verslaggever al rijdende in discussie gegaan met de agent. 'Meneer u hebt niets te zeggen, u moet gewoon rechtdoor rijden', zei de agent tegen de automobilist.

De redactie van het Dagblad Suriname vroeg een reactie van het hoofd van de afdeling Motorsurveillancedienst (MSD), Marcel Blackson. 'Dat zijn niet de instructies. Ik zal maatregelen treffen contra de agenten om herhaling van zulk rijgedrag te voorkomen.'

'Beperking actief kiesrecht voor Europese Nederlanders op Curaçao in strijd met Staatsregeling en Statuut'

Staatsrechtgeleerde Boersema: 'Het is een onbegaanbare weg'


De beperking van het actieve kiesrecht voor Europese Nederlanders die minder dan vijf jaar op Curaçao wonen is volgens staatsrechtgeleerde Douwe Boersema onmogelijk, omdat het in strijd is met de Staatsregeling en het Statuut. Dat zegt Boersema donderdagmiddag 18 februari 2016, in de Amigoe.

'Het is een onbegaanbare weg om het kiesrecht van Europese Nederlanders te beperken. In artikel 43 van de Staatsregeling staat ‘de leden van de Staten worden rechtstreeks gekozen door de ingezetenen van Curaçao met de Nederlandse nationaliteit die de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt’. De beperking is daardoor volgens mij in strijd met de Staatsregeling', aldus Boersema.

De beperking is volgens Boersema ook in strijd met artikel 46 van het Statuut. Daarin staat dat ‘de vertegenwoordigende lichamen worden gekozen door de ingezetenen van het betrokken land, tevens Nederlanders, die de door de landen te bepalen leeftijd, welke niet hoger mag zijn dan 25 jaren, hebben bereikt’.

'In het Kiesreglement worden verder beperkingen geregeld, maar die zijn eerder technisch van aard. Om de beperking voor Europese Nederlanders te kunnen invoeren moet de eis van ingezetenschap worden veranderd in de Staatsregeling en in het Statuut. Daar heb je een tweederde meerderheid van het parlement voor nodig. Ook moet de Rijksministerraad ermee akkoord gaan. Ik denk dat dat allemaal moeilijk wordt.'

Boersema begrijpt wel waar het voorstel vandaan komt. 'Veel Nederlanders komen met een kortlopend contract naar het eiland. Ook heb je stagiairs die zich inschrijven en nauwelijks binding hebben met Curaçao en toch een behoorlijke invloed kunnen hebben op het bestuur van het land. Toen ik vijftien jaar geleden pas uit Nederland kwam stemde ik met Nederlandse onderbuikgevoelens, omdat je de politieke verhoudingen niet kent. Inmiddels ken ik ze wel en stem ik ook anders.'

De Nederlandse Kieswet biedt echter de mogelijkheid aan mensen zonder een Nederlands paspoort, die vijf jaar onafgebroken in Nederland wonen en in het bezit zijn van een geldige verblijfsvergunning, om te stemmen. Op Bonaire, waar de Nederlandse Kieswet geldt, was dit de afgelopen maanden voor het referendum van 18 december 2015 ook interessant. Degenen zonder de Nederlandse nationaliteit, maar die wel vijf jaar onafgebroken ingezetene van Bonaire waren en ten minste de leeftijd van 18 jaar hadden bereikt, waren ook kiesgerechtigd.

'Wat Curaçao wel kan doen, en ik weet niet of PS hier iets voor voelt, is het kiesrecht in te voeren voor niet-Nederlanders die vijf jaar ingezetene zijn en over een geldige verblijfsvergunning beschikken. Dat is in Nederland dus ook zo. Ik weet niet wat de aantallen zijn, maar je hebt een grote groep Chinezen die een behoorlijke binding met het eiland hebben. Dit is een interessante discussie', zegt Boersema.

Begin 2010 stak toenmalig gouverneur van de Nederlandse Antillen Frits Goedgedrag een stokje voor het referendum dat het Bestuurscollege van Bonaire op 26 maart wilde houden. Volgens hem was die volksraadpleging in strijd met de internationale mensenrechten en met het ‘algemeen belang van het Koninkrijk’, omdat het kiesrecht van Bonairiaanse inwoners ‘onredelijk werd beperkt’. De Eilandsraad van Bonaire had bepaald dat Nederlanders die niet op de Antillen geboren waren alleen aan het referendum mochten deelnemen als zij vóór 1 januari 2007 op Bonaire waren komen wonen. ‘Een dergelijke beperking vindt geen steun in de democratische cultuur dat Nederlanders in het land binnen het Koninkrijk waarin zij woonachtig zijn kunnen deelnemen aan verkiezingen’, meende de gouverneur toen.

Onenigheid binnen PS over havenconcessie voor Curaçao Port Services

PS-Statenlid Cijntje concept-concessie 'onacceptabel'

Partijleider Cordoba zal concessie steunen mits aan twee condities wordt voldaan


Dat de havenconcessie voor stuwadoorsbedrijf Curaçao Port Services (CPS) door de jaren heen een heet hangijzer is geweest, blijkt ook nu in aanloop naar het Statendebat dat morgen over dit onderwerp gevoerd zal worden. Behalve dat er door de oppositiepartijen gediscussieerd zal worden, ligt ook coalitiepartij Pueblo Soberano (PS) hierover overhoop. Dit schrijft de Amigoe donderdag 18 februari 2016.

PS-Statenlid Melvin ‘Mac’ Cijntje gaf gisteren aan de concept-concessie ‘onacceptabel’ te vinden. De PS-partijleider, Jaime Cordoba, zei echter dat als er aan twee condities wordt voldaan, de PS de concessie zal steunen. De strijdpunten zijn het eigendom van de kranen en de investering in de havenfaciliteiten. Cordoba gaf vanochtend omstreeks 9 uur aan voor de tweede maal met zijn partij hierover intern te beraadslagen. Bij het ter perse gaan van de Amigoe waren de betrokkenen niet bereikbaar voor commentaar.

Het Statendebat van morgen is door oppositiepartijen MFK en MAN aangevraagd. Cordoba zei dinsdag, dat de PS-fractie naar de behandeling daarvan uitkeek. Cordoba bevestigde toen ook dat de kritische kanttekeningen die door één van de vijf PS-Statenleden, Melvin ‘Mac’ Cijntje, in algemene zin worden geplaatst omtrent het havenbeleid, ‘gedeeld worden door de MAN- en MFK-fractie’.
Cijntje benadrukte gistermiddag desgevraagd dat hij het ‘niet eens is met het concept dat er nu ligt’, en hij meende op dat moment dat zijn partij – na intern beraad – in deze kwestie op ‘één lijn’ zat. Op de vraag of hij en zijn partij bij een eventuele motie van de oppositie deze zouden steunen, antwoordde hij: 'Voor een eventuele motie tegen het huidige concept, natuurlijk wel afhankelijk van de formulering, zal steun zijn.'
Cordoba bleek daar bij navraag echter heel anders over te denken en de partij besloot vandaag verder te praten om een standpunt te kunnen innemen.

Het debat werd oorspronkelijk aangevraagd ter beantwoording van de vraag of er een einde komt aan het monopolie van CPS in de haven. Aangezien de concept-havenconcessie de afgelopen jaren tot verhitte discussies binnen de politiek heeft geleid, duidt alles erop dat voornoemde vraagstelling – of het monopolie daadwerkelijk opgeheven zal worden – niet het daadwerkelijke discussiepunt tijdens het debat zal zijn. Cordoba zei eerder: 'Dat het monopolie in de concept-concessie daadwerkelijk van tafel is, daar heerst binnen de PS geen onduidelijkheid over, dat is een feit, er zal geen sprake van monopolie meer zijn.'

Waar Cijntje volgens Cordoba nog kritische vragen over heeft, is of een toepassing van een ‘Landlord-model’ (een model voor havenmanagement) door overheidsbedrijf CPA de juiste optie voor de haven van Curaçao is. 'Hij is na bezoeken aan Panama, Aruba en Nederland van mening dat een implementatie van een zogenoemd ‘toolport’-model een betere optie zou bieden. Naar ik begrijp krijgt deze gedachte van Cijntje ook steun van de fracties MAN en MFK', aldus de fractieleider.
Statenlid Cijntje liet gisteren ook weten dat als CPS de kranen voor de containerterminal aanschaft en in de kade/havenfaciliteiten investeert, hij dit een verkapte vorm van ‘privatisering’ acht. 'Naar mijn mening dient CPA in zowel de kranen als de havenfaciliteiten te investeren om optimaal van de opbrengsten daarvan te kunnen profiteren.'

Cordoba zei verder ook, dat naar zijn mening de minister van Economische Ontwikkeling, Eugene Rhuggenaath (PAR), ‘vorige week ietwat voorbarig was’, door de concept-concessie met CPS voor goedkeuring aan de Raad van Ministers (RvM) aan te bieden. Dit nadat de minister eerder omtrent dit onderwerp samen met CPA een presentatie had verzorgd tijdens een overleg van de partijleiders van de coalitie. Cordoba: 'Ik heb toen duidelijk aangegeven dat aangezien er geen inzage is geweest door CPA in de boeken/opbrengsten van CPS, ik het vooralsnog niet eens was met de concept-concessie en de kwestie intern met de fractie wilde bespreken.'

Hij zegt verder, dat conform het huidige contract tussen CPA en CPS in artikel 14 de verplichting omschreven staat dat het stuwadoorsbedrijf inzage dient te geven aan CPA over zijn opbrengsten. 'Dit om een reële geldelijke bijdrage vast te kunnen stellen die CPS aan CPA dient te betalen. De CPA-directeur gaf aan dat na de onderhandelingen over de concept-concessie de jaarlijkse bijdrage van CPS aan CPA met 1 miljoen gulden zou toenemen. Op de vraag of hij inzage heeft gehad in de boeken, was het antwoord nee. Mijn standpunt hierop was dat zonder inzage men niet met zekerheid kan stellen of de 1 miljoen gulden reëel is en of dat niet – ik noem maar wat – 10 miljoen gulden in plaats van 1 dient te zijn.'

Hij stelt verder dat de PS inzake een nieuw te verstrekken concessie aan CPS duidelijkheid wil hebben over een tweetal punten. 'Namelijk, is het monopolie van tafel en is er inzage geweest in de boeken van CPS? Dit waren de voornaamste vragen die ook onze wijlen partijleider Helmin Wiels beantwoord wilde zien, aangezien de natuurlijke haven als waardevolle hulpbron het Land toebehoort. De hoge opbrengsten die met de havenactiviteiten gegenereerd worden, dienen dan ook optimaal ten goede van de bevolking te komen. Als hierover duidelijkheid is dan is de PS het, zoals het er nu voorstaat, in principe eens met de huidige concept-concessie met een inmiddels kortere duur van 20 jaar. Binnen de PS geldt dat bij een akkoord iedereen daarmee moet kunnen leven. Dus als er eventueel dingen naar voren komen tijdens het debat, moet dit ook meegewogen worden.'