zondag 21 februari 2016

Minister van Sport- en Jeugdzaken bezoekt eindelijk Nationaal Jeugdparlement

Jeugdparlement vraagt aandacht voor renovatie en bouw sportaccommodaties in districten
 
(Bron foto: Nationaal Jeugdparlement)

Minister Faizal Addoelgafoer van Sport- en Jeugdzaken vindt het belangrijk dat de leden van het Nationaal Jeugdparlement op de hoogte zijn van de prioriteitsgebieden. Dat liet hij gisteren weten tijdens een openbare vergadering van het Jeugdparlement waarvoor hij was uitgenodigd. Het was zijn eerste kennismaking met dit parlement.

De bewindsman hield de jeugdvertegenwoordigers voor, zo bericht Starnieuws vandaag, zondag 21 februari 2016, dat zij projecten voor jongeren moeten bedenken en uitwerken die passen in het beleid passen. 'Om zaken te bewerkstelligen zullen de leden via de voorzitter moeten aangeven wat maakt dat het parlementswerk niet naar behoren kan worden gedaan', zei Abdoelgafoer.

Tijdens de vergadering, die tevens de officiële kennismaking met de minister was, konden de jeugdparlementariërs aangeven wat de zaken zijn die op korte termijn door het ministerie moeten worden aangepakt. In een vragenronde spraken diverse leden over het rehabiliteren en of plaatsen van sportaccommodaties in districten. De minister is gevraagd een evaluatie te maken van de betrokkenheid van leden van het jeugdparlement in werkgroepen.

De bewindsman zei, dat al gewerkt wordt aan een masterplan voor beheer en onderhoud van sportaccommodaties in de verschillende districten. Scholen en organisaties worden ter bevordering van de sport voorzien van sportmateriaal.

Districtscommissaris Marowijne, Miranda, verwerpt kritieken op en berichten over winkelsluitingen Albina

'We moeten niet van iedere actie een show maken en meteen springen, omdat het om Albina gaat'


Chinese winkeliers: 'Nu er een nieuwe districtscommissaris komt is iedereen niet meer goed'


Albina zou volgens een bericht in de Ware Tijd op 19 februari op een spookstad hebben geleken, nadat bijna alle Chinese winkeliers van Albina, verenigd in een Whatsapp-groep, besloten om gezamenlijk de deuren dicht te doen. De aanleiding was kennelijk het feit, dat een aantal van hen door de vervangende districtscommissaris van Marowijne, Jerry Miranda (de districtscommissaris van Paramaribo Noordoost), per direct gesloten werd. De bestuursambtenaren die de sluiting verrichtten, hadden geconstateerd dat de winkeliers niet voldeden aan een aantal voorwaarden. 

Miranda zegt vandaag, zondag 21 februari 2016, in de webeditie van het Dagblad Suriname, dat het beeld dat in de media over deze kwestie geschetst is, niet klopt. 'We moeten niet van iedere actie een show maken', zegt Miranda. Naar zijn mening is er niets ‘geweldigs’ aan de hand.

'We zijn bezig in de stad en de districten te kijken of alles volgens de regels gebeurt. We zijn nu bezig te ordenen en vergunningen en andere zaken in lijn te brengen. De bestuursdienst heeft tegen een paar winkeliers opgetreden, maar die gaan straks weer open als ze aan hun voorwaarden hebben voldaan, zoals schoonmaken en dergelijke, dus het is geen geweldig ding.' Omdat het om Albina gaat, begint iedereen volgens de districtscommissaris ‘gelijk te springen’. Men doet volgens Miranda ‘alsof het district Marowijne geen Suriname is’. 'De acties worden ook in de stad uitgevoerd, ook in Commewijne, het zijn normale dingen.'

De Chinese winkeliers denken hier enigszins anders over. 'Het kan niet zo zijn dat in twee dagen tijd bijna alle winkels niet voldoen aan de eisen, want door de jaren heen is het altijd goed gegaan. Nu er een nieuwe dc komt is iedereen niet meer goed', zegt Jeffrey Lau van de Chinese vereniging Kong Ngie Tong Sang.

Miranda zegt echter, dat er geen individuele acties worden ondernomen, maar dat er wel degelijk overleg is met de Chinese vereniging en belangenbehartigingsorganisaties, alsook de Chinezen van Albina zelf. 'Niet omdat men iets 20 jaar niet hoefde te doen, wil dat zeggen dat het toegestaan is.' Nu is men volgens hem systematisch bezig dit nalaten te corrigeren.

De winkeliers van Albina hebben vooral moeite met de wijze waarop de actie is uitgevoerd. Ten eerste zouden de ambtenaren zonder uniform en zonder legitimatie de winkels binnengekomen zijn. Ook zouden zij op zeer onvriendelijke toon tegen de winkeliers gesproken hebben. 'Ik heb de ondernemers van het district aangegeven dat als een bestuursambtenaar onbeschoft is en buiten zijn boekje gaat, zij dit ook moeten aangeven. Ik ben doodserieus hierover', zegt de districtscommissaris. Miranda zegt  verder, dat onbeschoftheid niet in het curriculum van de bestuursambtenaar is opgenomen. 'Men moet altijd vriendelijk zijn.' Als hij in Albina is en hij de rapportages doorkrijgt, kan hij dergelijk gedrag aanpakken.

Een ordening is volgens Miranda iets dat van beiden kanten werkt. 'Het is niet alleen ten behoeve van ondernemers, maar ook de eigen ambtenaren die moeten begrijpen dat zij een job hebben, waarvoor zij betaald worden en die zij met plezier moeten doen.'

Toch meent Lau, dat de winkeliers eerst een waarschuwing hadden kunnen krijgen alvorens men zo abrupt tot sluiting overging. 'Er zijn waarschijnlijk wel enkele winkeliers die niet helemaal voldoen aan de eisen en aan de hand daarvan heeft men direct de winkels gesloten. Normaliter zou men eerst een waarschuwing geven of de volgende dag pas tot sluiting overgaan', zegt Lau.

Van de gezondheidsdienst moesten de winkeliers slechts een paar kleine zaken in orde maken, zoals schoonmaken en chemicaliën opgeslagen bij voedingswaar verwijderen.

Afwezigheid president en Assembleevoorzitter bij inwijding bisschop Choenni internationaal slechte beurt

'Afwezigheid zonder opgave van reden teken van gebrek aan waardering en respect voor RK geloof'


De Bisschopswijding van de zeer gerespecteerde Pater Karel Choenni in de Basiliek, was een plechtige en historische gebeurtenis voor ons land. Velen in de wereld hebben dit gebeuren, via televisiebeelden en het internet, live kunnen meemaken.

De Pauselijke Nuntius veroverde met zijn toespraak in het Sranan, ongetwijfeld de harten van alle Surinamers. Door zich in het Sranan te richten tot de aanwezigen en de rest van de wereld, werd onze taal voor dat ene moment verheven tot het niveau van een wereldtaal.

Het liet mij denken aan een soort gelijk moment die ik meemaakte bij de Zalig Verklaring van Petrus Donders op 23 mei 1982. Toen Paus Johannes Paulus II het immense Sint Pietersplein betrad en het volgende zei tot de aanwezige Surinamers die, ook vanuit de Nederlandse Antillen, naar Rome waren gekomen: “Brada nanga sisa foe Sranan, mi de bari un ala mala wan bigi odi.”

Onmiddellijk gingen alle Surinaamse vlaggen uitbundig zwaaiend de lucht in. Volgens mij een terechte blijk van waardering van de Surinamers, voor de eer die een grote spirituele leider onze taal deed toekomen. Bij deze gelegenheid werd het Bisdom Suriname vertegenwoordigd door Mgr. A. Zichem, de paters Waldi en Rudie Wong-Loi-Sing, Bas Mulder en de heer drs. H. Neyhorst namens de regering . Vermeldenswaard is dat de gebroeders Wong-Loi-Sing ook waren ingedeeld bij de priesters die betrokken waren bij de uitreiking van de heilige communie.
De aanwezigheid en de toespraak van de Pauselijke Nuntius bij de wijding van Bisschop Choenni gaf die toch al historische dag extra cachet.

De afwezigheid van het staatshoofd, de voorzitter van het parlement of een vertegenwoordiging van hen, was opvallend, maar heeft niets aan de glans van de dag kunnen afdoen. Tot op heden is er nooit zijdens de president noch de Parlementsvoorzitter, een verklaring gegeven voor hun demonstratieve afwezigheid.

Het uitblijven van een verklaring opent de weg voor speculaties. Zo hoor ik geluiden als zou het te maken hebben met de onvermoeibare strijd voor gerechtigheid van de persoon Karel Choennie.
Hoe het ook zij met de afwezigheid van de President en de voorzitter van het Parlement hebben zij internationaal een heel slechte beurt gemaakt.
Ook nationaal wordt het zonder opgaaf van reden negeren van deze voor ons land zo bijzondere gebeurtenis, als teken van gebrek aan waardering en respect voor het RK geloof gezien.

Enigszins teleurgesteld maar meer nog verbaasd over deze houding van onze autoriteiten denk ik: “Kaw denki ai morsu granman djari, sondro fu sabi taki na ing egi tere ai morsu”.

E. Wijntuin

Illegale, gehuwde, buitenlander gearresteerd met trouwplannen met Surinaamse

Illegaal wil trouwen met Surinaamse, maar is nog verwikkeld in echtscheidings- procedure....


Somohardjo blijft alles op alles zetten om Sapoen/Chitan uit parlement verwijderd te krijgen

'Spreekbeurten Sapoen en Chitan bepaald door NDP-fractie en stemgedrag zelfde als coalitie'


Pertjajah Luhur (PL)-voorzitter Paul Somohardjo zegt vandaag, zondag 21 februari 2016, op Starnieuws, dat hij de strijd niet wil opgeven, aangezien het in zijn beleving meer dan duidelijk is voor eenieder, dat de Assembleeleden Raymond Sapoen en Diepakkoemar Chitan deel zijn van de coalitie. Zij gedragen zich niet als deel van de PL-fractie. Samen met de VHP en de NPS heeft de Pertjajah Luhur besloten om het Centraal Hoofdstembureau (CHS) en de Staat Suriname weer voor het gerecht te dagen. 'Wij zullen zolang er rechtsmiddelen zijn deze gebruiken', aldus Somohardjo.

'De groep Sapoen heeft zelfs een minister in het kabinet. De spreekbeurten van Sapoen en Chitan worden bepaald door de NDP-fractie. Hun stemgedrag is hetzelfde als de coalitie. Zij hebben ook voor de begroting gestemd, terwijl de oppositie de vergadering had verlaten', zegt Somohardjo.

Hij stelt, dat de oppositie principieel gesteld heeft, dat het geen zin heeft om over de moties - die tijdens de afronding van de begrotingsbehandeling donderdagavond 11 februari waren ingediend en pas de volgende dag werden behandeld - te stemmen, aangezien de begroting al aangenomen was, terwijl zij onderdeel vormden van de begrotingsbehandeling. Sapoen en Chitan hebben deelgenomen aan de openbare vergadering van vrijdag 12 februari en de moties van de oppositie verworpen.

Somohardjo zegt verder, dat op basis van het vonnis van de rechter er mogelijkheden zijn om de zaak opnieuw aanhangig te maken. Het CHS moet de vacature die is ontstaan invullen, vinden de partijen. Ook de kandidaten Prim Sardjoe (NPS) en Barkat Mohabali (VHP) procederen weer mee. De Staat Suriname wordt ook voor het gerecht gedaagd, omdat bij een vonnis het CHS bijvoorbeeld de dwangsom niet gaat kunnen betalen. Dat moet de Staat doen, indien ze in gebreke blijft om het vonnis uit te voeren.

De rechter heeft aangegeven bevoegd te zijn kennis te nemen van de zaak. In het laatste vonnis heeft de rechter gesteld, dat zij geen eigen onderzoek heeft kunnen doen. Op basis van alle overwegingen ziet advocaat Gerold Sewcharan, van de eisende partijen, genoeg juridische mogelijkheden om verder te gaan. 'Wij leven in een rechtsstaat. Zolang er rechtsingang is om de zaak aanhangig te maken, zullen wij dat doen', aldus Somohardjo.

(Red. De Surinaamse Krant/Starnieuws)

'Welgeinformeerd', Radio Tamara Amsterdam, praat met econoom Samson over IMF-bemoeienis en valutaveilingen in Suriname

Panel discussieert over volgens VVD'er Zijlstra tolerante Nederland en intolerante moslims 

Brexit even van de baan en jarenlange strijd van Turkije tegen 's werelds grootste bevolkingsgroep zonder eigen staat, de Koerden


Het panel van het wekelijkse actualiteitenprogramma ’Welgeïnformeerd’ van de lokale Amsterdamse zender Radio Tamara bespreekt zondagavond 21 februari 2016 weer diverse actuele, Nederlandse-, Surinaamse- en wereldnieuwsitems, met in het eerste uur van zes uur tot zeven uur aandacht voor:

* Halbe Zijlstra: Onze manier van leven loopt gevaar
VVD-fractieleider Halbe Zijlstra gaat een wetsvoorstel indienen dat geloofsgenootschappen moet verbieden. Zijlstra heeft het gemunt of salafistische genootschappen die volgens hem de Nederlandse democratie en rechtsstaat verwerpen. Hij vindt dat we in Nederland veel te tolerant zijn tegenover intolerantie van moslims. Nederlanders passen zelfcensuur toe uit angst voor bedreigingen en geweld, zegt hij. Nederlanders geven toe aan eisen van moslims, ook al druisen deze in tegen Nederlandse waarden en normen, aldus Zijlstra.
Is de situatie echt zo erg als Zijlstra ons voorschoteld?
Worden godsdienstvrijheid en de vrijheid van meningsuiting misbruikt door jihadisten om hun radicale boodschap te verkondigen?
Juridisch gezien moet het nog blijken of een dergelijke wet conform de Grondwet is. Immers, citeren uit een heilig boek zoals de koran of soera, valt onder godsdienstvrijheid, wat een grondrecht is. De interpretatie daarvan valt onder de vrijheid van meningsuiting. Het wetsvoorstel dat Zijlstra wil indienen is ooit geschreven door Geert Wilders, toen VVD-Kamerlid. De VVD heeft veel kiezers verloren aan de PVV. De groei van de PVV is mede te wijten aan het ontbreken van een geloofwaardig alternatief. Is de VVD zich aan het hervormen tot een acceptabel alternatief voor de PVV?

* Brexit afgewend: Is de EU nu gered?
Het Verenigd Koninkrijk heeft enkele concessies afgedwongen in Brussel. Volgens waarnemers zijn de concessies minimaal en hoeft het Europese verdrag niet gewijzigd. Bijvoorbeeld, de belangrijke Britse eis om de vrije vestiging van EU-burgers aan banden te leggen is afgewezen. Toch ziet de Britse premier David Cameron het resultaat als een overwinning en gaat zich nu focussen op het Brexit-referendum later dit jaar.
Kan Cameron met dit resultaat het referendum winnen?
Heeft de EU zijn eenheid en slagkracht hervonden? Is de opluchting in Brussel echter niet bedrieglijk?
Wat als het Britse electoraat voor uittreding uit de EU stemt?
Zullen andere EU-lidstaten het wapen van het referendum aanwenden om exclusieve concessies voor zichzelf veilig te stellen?
Wat blijft er in dat geval van de EU over?

* Turkije en de Koerden: Een oorlog binnen een oorlog
Turkije voert oorlog tegen de Koerden. De oorlog wordt gevoerd in Turkije zelf en ook in Syrië.
De Turken willen voorkomen dat de Koerden een onafhankelijke staat uitroepen. De Koerden reageren met aanslagen in Turkije. Met de oorlog doorkruist Turkije het Syrische vredesproces. Het Westen en Rusland zijn immers bondgenoten van de Koerden in de strijd tegen IS. De Turken eisen dat het Westen nu partij kiest: voor NAVO-bondgenoot Turkije of voor de Koerden die IS op de grond bestrijden.
Kan het Westen zich veroorloven de Koerden te laten vallen?
Welke gevolgen zal dit hebben voor de strijd tegen IS?
Is Turkije niet eerder een deel van het probleem dan een deel van de oplossing?
Inmiddels zijn de VS begonnen met het bombarderen van IS in Libië. Gaat Libië dezelfde kant op als Syrië? Zal IS zich verspreiden in Tunesië, Algerije en Marokko als gevolg van de Amerikaanse bombardementen? En verder naar het zuiden, bijvoorbeeld naar Sudan en Tsjaad? Welke gevolgen heeft dit voor de vluchtelingenstroom?

In het tweede uur van zeven uur tot acht uur weer actuele onderwerpen over Suriname en Surinamers:

Het panel belt met econoom Guillermo Samson in Paramaribo. Gespreksonderwerpen zijn onder meer de valutaveilingen door de Centrale Bank van Suriname en een op handen zijnde IMF-aanpassingsprogramma.

Het panel van 'Welgeinformeerd' wordt deze keer gevormd door Max Sordan en Iwan Bottse en de presentatie is in handen van Krishna Salikram.

Dit programma wordt zondag 21 februari 2016 tussen 22.00 uur en 24.00 uur ook uitgezonden in Amsterdam en omgeving via Salto, kanaal Caribbean FM, 105.5 kabel en 107.9 ether. Om 0.00 uur, dat is 20.00 uur Surinaamse tijd, volgt een herhaling van The Talk met Wayne Telgt. Online te beluisteren via www.radiotamara.com.

Centrale Bank wil eerste week van maart met valutaveilingen starten

Governor Gersie verwacht 1e zwevende koers voor Amerikaanse dollar ruim onder Srd 5

'Er kan niet gesproken van een devaluatie van de Surinaamse munt'


Governor Glenn Gersie van de Centrale Bank van Suriname (CBvS) wil in de eerste week van maart beginnen met de valutaveilingen. Hij verwacht dat de eerste zwevende koers, die door vraag en aanbod zal worden bepaald, ruim onder de Srd 5 voor de Amerikaanse dollar zal komen te liggen. Dit stelt hij op basis van testen die met het systeem zijn gedaan bij diverse gelegenheden.

'De testen die zijn gedaan schommelen tussen Srd 4,80 en Srd 4,98. Bij de oefensessie bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken heeft iemand Srd 7 geboden voor de Amerikaanse dollar. Dit is niet realistisch, want de koers op de parallelmarkt is rond de Srd 5,10',
zegt Gersie vanochtend, zondag 21 februari 2016, op Starnieuws. Tijdens een andere sessie heeft een persoon Srd 6,50 geboden. 'Waarom gaat iemand hoger bieden dan het bedrag waarvoor de Amerikaanse dollar nu kan worden gekocht?' 
 
Gersie stelt, dat hoewel een aantal goederen duurder zal worden wanneer de huidige koers ophoudt te bestaan, er niet gesproken kan worden van devaluatie van de Surinaamse munt. 'Niet de Centrale Bank bepaalt de koers. De verkoopkoers van de Amerikaanse dollar zal bepaald worden door de negen banken die een bod doen. Op basis van vraag en aanbod, wordt een gewogen gemiddelde koers bepaald. Het gaat niet om een vaste koers die CBvS bepaalt, maar om een zwevende koers', aldus Gersie die het niet over devaluatie van de Surinaamse munt heeft, maar aangeeft dat het om een depreciatie gaat. Hij zegt verder, dat de koers van Srd 3,94 voor de opkoop en Srd 4,04 voor de verkoop wordt losgelaten. Er is wel sprake van een waardevermindering van de Surinaamse munt.

De negen algemene banken doen mee met de veiling. Het minimale bedrag dat zij mogen aanbieden is 50.000 Amerikaanse dollar. 'Dit houdt niet in, dat iemand bij de bank of een cambio geen lagere bedragen mag kopen. De banken kopen valuta op de veiling die zij weer verkopen. Iemand kan bij de bank terecht voor bijvoorbeeld 25 Amerikaanse dollar.'

De veiling, die wekelijks gehouden zal worden, is om de wisselkoers vast te stellen die voor de hele economie zal gelden, ook voor de overheid.

Gersie gaat er niet van uit dat alle goederen en diensten de lucht in zullen gaan bij de valutaveiling. Nu al zijn de meeste prijzen in de winkels tegen de parallelmarkt koers. Enkele basisgoederen zullen wel duurder worden. Aangezien er vanaf de veiling slechts één koers zal zijn, gaan prijzen in eerste instantie omhoog. De douane zal ook werken met de veilingkoers. Dit geldt ook voor de oliemaatschappijen. Winkeliers hoeven niet elke week hun prijzen aan te passen, meent Gersie.

'Er zal gewerkt worden met een gemiddelde koers. Mensen moeten nog even wennen aan de nieuwe situatie.' Naast de valutaveiling is de regering bezig met een pakket van maatregelen, waarin sociaal zwakkeren worden opgevangen.