dinsdag 23 februari 2016

Misiekaba (NDP) wil geen heksenjacht op kopstukken staatsbedrijven

'Het is koffiedik kijken nu om bedragen voor salarissen te gaan noemen'

Optie voor Misiekaba is een 'presidentsnorm'


NDP-fractieleider André Misiekaba is geen voorstander van een soort heksenjacht op kopstukken van staatsbedrijven. Hij zegt dinsdag 23 februari 2016 in het Dagblad Suriname, dat ook hij de ingediende stukken inzake salarissen bij die bedrijven van vicepresident Ashwin Adhin heeft doorgenomen en nu wachtende is op de discussie binnen De Nationale Assemblee (DNA). Pas dan kan er volgens hem een antwoord worden gegeven op de vraag wat precies acceptabele salarissen zijn voor politieke toppers. 

'Vanuit de discussies moet er dan een normering vastgesteld worden. Wij zijn pas aan het begin van een traject en het zal zeker geen gemakkelijk traject zijn. Het kan zelfs ook een lang traject zijn, dus het is koffiedik kijken nu om bedragen te gaan noemen.'

Volgens de parlementariër zal alles uiteindelijk in samenspraak met de parastatalen en andere functionele groeperingen moeten gebeuren. Een optie volgens hem is een zogenaamde presidentsnorm, waarbij deze toppers niet meer dan president Desi Bouterse verdienen. Misiekaba vergelijkt deze optie met Nederland, waar men over het algemeen uitgaat van wat de premier verdient.

Een ander punt dat hier ook opvalt is, dat bij bepaalde staatsbedrijven, waar aardig wat geld het land binnenstroomt, het wel toegestaan is dat de kopstukken drie maal meer dan de hoogste functionaris van het land verdienen. 'Nu is het gewoon open, waarbij het opmerkelijk is dat bij bepaalde mensen zelfs zes maal de president verdienen', aldus Misiekaba.

Directieleden van parastatale bedrijven ontvangen maandelijks in totaal honderdduizenden Surinaamse dollars aan salarissen, privileges en emolumenten. Dit blijkt uit stukken die vicepresident Ashwin Adhin eerder in het parlement heeft ingediend. EBS-directeur Rabin Parmessar maakt aanspraak op een salaris van Srd 35.000 per maand voor 18 maanden per jaar, Marlon Oosterling van de SWM krijgt Srd 25.000 per maand gedurende 15 maanden per jaar, Grassalco president-directeur Sergio Akiemboto krijgt Srd 21.960 per maand gedurende 16 maanden in een jaar, terwijl Staatsolie algemeen directeur Rudolf Elias als koploper per jaar 24 maanden een bedrag van Srd 110.000 bruto krijgt. Angele Wallerlei-Koembangsila, directeur van de verpleegkundige Stichting Covab, toucheert maandelijks een bedrag van meer dan Srd 12.400. Op jaarbasis komt dat neer op Srd 152.800. Op twaalf maanden basis zouden deze personen veel meer per maand toucheren (jaartotaal gedeeld met de factor 12). Voor Misiekaba moet de aandacht gericht worden op de scheefgroei en niet zozeer op de namen.

Volgens Misiekaba is met de indiening van de stukken van de parastatalen een deel van de operatie bij Staatsolie al gedaan. De politicus had enkele weken geleden tijdens de begrotingsbehandeling gevraagd dat dit staatsbedrijf vanwege de scheefgroei dringend op de operatietafel moet worden geplaatst. 'Het had te maken met onder andere het feit, dat wij die informatie niet kregen. Nu hebben wij die informatie wel. Dus dat is een goed begin. Het belangrijkste deel van de operatie is nu al gedaan.'

Wat de onduidelijkheden met betrekking tot de raffinaderij betreft, heeft hij intussen ook al meer info. Voor de politicus is het duidelijk, dat grootschalige projecten als de raffinaderij gefaseerd uitgevoerd moeten worden, voordat die op honderd procent kunnen draaien. Een voorbeeld van een deviezen generend bedrijf volgens hem is ook Staatsolie. Hier kun je volgens hem niet zonder meer zeggen, dat de salarissen naar een bepaald niveau worden gebracht. 'Je zal hier salarissen moeten betalen die kunnen concurreren met andere landen waar hetzelfde bedrag voor dezelfde sector in een ander land wordt betaald. Anders lopen al je mensen weg', aldus de politicus.
FR

Vuilophaalcampagne OW afhankelijk van inventarisatie ressortraden

'Als ressortraden niet meewerken wordt afval niet opgehaald'

Claudia Maatsen, het hoofd van de afdeling Vuilophaal en Verwerking van het ministerie van Openbare Werken (OW), zegt vandaag, dinsdag 23 februari 2016, in het Dagblad Suriname dat men momenteel ophaalwerkzaamheden uitvoert te Livorno. 'Men is bezig met alle ressorten terug te koppelen en het hangt van de ressortraad af hoe snel ze zijn met hun campagne in hun ressort, omdat zij het zelf moeten leiden en dan springen wij in om het op te ruimen.'

De ressortraad moet zelf een inventarisatie maken hoe groot de behoefte in het gebied is. 'We gaan het hele gebied onmogelijk kunnen aandoen. Er is daarvoor niet genoeg geld in het budget', zegt Maatsen.

In het afval worden soms allerlei zaken aangetroffen, zoals hout en autobanden. De mensen hebben ook gemeend hout en houtafval te zetten, maar dit wordt niet opgehaald. Autobanden worden wel meegenomen. Als het afkomstig is van een bedrijf wordt dat niet meegenomen. Het bedrijf moet er zelf voor zorgen dat het opgeruimd is. De vuilophaal- en verwerkingsdienst is begonnen in het zuidelijk gedeelte. Na Livorno doet zij Latour en Beekhuizen aan en zo gaat men verder naar het noorden.

Het afdelingshoofd verduidelijkt dat er teruggekoppeld wordt met de ressortraden en als deze dus niet meewerken, zal het gebied niet aangedaan worden. De ressortraden zijn belast met de inventarisatie van het gebied.

De voorzitter van het ressort Blauwgrond, Nancy Caniër, geeft aan dat zij al bezig zijn contacten te leggen met de mensen van Openbare Werken en Openbaar Groen. 'We zijn van plan op 1 maart te starten zodra alles in place is. We gaan niet alleen Geyersvlijt aandoen, maar het gehele ressort.'

Er wordt dus gekeken waar de plekken waar er vuil gestort wordt. Men bekijkt zowel bewoonde terreinen als onbewoonde terreinen. Deze plekken worden dus in kaart gebracht. 'Als pilot gaan wij dus beginnen met de mensen van Geyersvlijt. Er zullen brieven in de brievenbussen gedaan worden en zullen zij dus op deze manier op de hoogte worden gebracht.'

Vader 'Nini' Fonseca aangehouden in verband met 'Rizinia'-witwasdrugszaak op Curaçao

Vader Stanley (70) opgepakt bij huiszoeking in woning zoon Burney


'Rizinia'-zaak is voortvloeisel van de zaken 'Magnus' en ' Maximus'


Agenten van het Recherche Samenwerkingsteam (RST) hebben vanochtend vroeg, dinsdag 23 februari 2016, een inval gedaan in de woning van Maximus-verdachte Burney ‘Nini’ Fonseca aan de Kaya Chi ku Cha in Koraal Specht, zo bericht de Amigoe. Tijdens het onderzoek werd zijn vader Stanley (70) aangehouden in verband met de zaak Rizinia. Nini was hoofdverdachte in deze witwas-drugszaak en werd hij in oktober vorig jaar veroordeeld tot vier jaar gevangenisstraf hiervoor.

Het team bestaande uit agenten uit Nederland, St. Maarten, Aruba en Curaçao deed eerder al huiszoeking in deze woning en toen werden enkele documenten in beslag zijn genomen voor nader onderzoek. Ook de mannen Charles ‘Brons’ Desir (afkomstig uit Haïti) en Churandy Cijntje zijn betrokken in deze zaak. Zij kregen respectievelijk twaalf maanden en dertig maanden cel opgelegd. Desir voor drugstransport in augustus 2013 en Cijntje voor het witwassen van in totaal ruim 98.000 gulden tussen 2010 en 2015 en voor drugstransporten naar Nederland in 2013 en 2015.

In deze zaak hebben de veroordeelde mannen een moeder en haar dochter, namelijk Monica en Veronica B., gebruikt voor de drugstransporten. Monica zou een relatie hebben gehad met de veroordeelde moordenaar van Statenlid Helmin Wiels, Elvis ‘Monster’ Kuwas. Veronica had verkering met wijlen Raúl ‘Bolle’ Martinez, die voor de moord op Wiels een van de vluchtauto’s (mokkakleurige Kia Picanto) had gehuurd en bestuurd. Zijn levenloze lichaam werd later verminkt gevonden bij de vlakte van San Pedro.

Wat de rol was van de vader van Nini in deze zaak was, moet nog blijken. Nini’s advocate Marije Vaders was vanochtend bezig met voorbereidingen van de zaak tegen de vader.

Eerder werd ook de woning van een familielid van Cijntje, na de veroordeling van de drie mannen, binnengetreden voor onderzoek en zijn diverse documenten en ook een motorfiets in beslag genomen. Ze is volgens het Openbaar Ministerie (OM) geen verdachte in deze zaak.

De zaak 'Rizinia' is een voortvloeisel van de onderzoeken 'Magnus' en 'Maximus'. Gedurende de onderzoeken naar de feitelijke plegers van de moord op Wiels – de zaak 'Magnus' – en de intellectuele daders daarachter – de zaak 'Maximus' – werd via telefoontaps toevallig een handel in verdovende middelen ontdekt. In het daaropvolgende onderzoek werden op 19 mei vorig jaar in de woning van medeverdachte Danilo ‘Turbo’ H. staven drugs aangetroffen die pasten in de stangen van reiskoffers. Hij verklaarde dat de partij drugs van Fonseca was. Zoals bekend was Fonseca ook bij de moord op parlementariër Helmin Wiels in mei 2013 betrokken, als de schakel tussen de intellectuele en de uitvoerende daders achter deze moord.

Fonseca bleek later ook betrokken bij de drugshandel en is door de rechter veroordeeld voor het meermaals uitvoeren en aanwezig hebben van cocaïne en (gewoonte)witwassen. Volgens de rechter was de rol van Fonseca cruciaal in de drugshandel en heeft hij zich gedurende een periode van ruim vijf jaar herhaaldelijk schuldig gemaakt aan het witwassen van gelden. De rechter heeft hierbij rekening gehouden met de getuigenverklaringen van onder andere H., Veronica ‘Chullie’ B. en haar moeder Monica B.

H. staat op 26 februari aanstaande terecht. Zijn zaak werd eerder aangehouden om zijn advocate, Alicia Blonk, de kans te geven zich voor te bereiden op de verdediging. Volgens H. moest hij de in zijn woning gevonden drugs voor Fonseca bewaren en had Fonseca zowel de kofferonderdelen als de drugs naar zijn woning gebracht. Verder heeft H. in de periode van 26 april 2010 tot 15 november 2011, onder meer twaalf money transfers van 22.794,74 gulden via Western Union hier ontvangen. In de periode van 15 november 2011 tot en met 15 mei vorig jaar heeft hij onder meer drie money transfers van 4901,98 gulden op dezelfde manier ontvangen. De bedragen zijn vanuit Nederland verzonden. Enkele getuigen verklaarden dat zij voor H. geld moesten overmaken en dat het geld voor Nini was. Of ook H. zich schuldig heeft gemaakt aan gewoonte witwassen, zal de rechter later beslissen.

Norberto Ribeiro keert terug in politiek op Curaçao

Ribeiro gaat met Amparo dos Santos samenwerken 

(Bron foto: YouTube)
'Amparo heeft armoedebestrijding hoog in vaandel staan en daar voel ik ook veel voor'


Voormalig Justitie-minister en Lid van de Eilandsraad van Curaçao Norberto Ribeiro keert terug in de politiek. Dit bevestigt hij vandaag, 23 februari 2016, in de Amigoe. Ribeiro zal zijn opwachting maken op de lijst van de nieuwe partij Kòrsou di nos Tur (Curaçao van ons allemaal), een initiatief van zakenman Amparo dos Santos.

De laatste keer dat Ribeiro politiek actief was bij de verkiezingen in 2010. Als politiek leider van de Democratische Partij (DP) wist hij de partij nieuw leven in te blazen door een zeer agressieve campagne te voeren. Maar ondanks deze campagne wist de rode partij geen zetel te behalen. Ribeiro behaalde 1958 stemmen en leidde de DP tot 3048 stemmen. Uiteindelijk kwam de partij zo’n 400 stemmen tekort in de eerste Staten van het land Curaçao.

Toentertijd reageerde Ribeiro in eerste instantie teleurgesteld op het net mislopen van een zetel. Maar nu, jaren later constateert hij op dat moment nog maar kort op Curaçao terug was en hij met te veel dingen tegelijk bezig was. 'Ik was bezig een huis in te richten, terwijl ik tegelijkertijd campagne moest voeren. Dat ging niet altijd makkelijk. Indertijd ging ik ervan uit dat ik het voorlopig niet meer zou doen.'

Sinds 10-10-‘10, de start van het land Curaçao, is Ribeiro actief als sector-directeur bij het ministerie van Algemene Zaken, terwijl hij ook leiding geeft aan de directie Wetgeving en Juridische Zaken (WJZ). Hij omschrijft zichzelf nog steeds als een idealist en stelt dat hij in de afgelopen periode door tal van partijen is benaderd. 'Ik ben altijd een idealist geweest. Dat heeft in de afgelopen periode een deuk opgelopen. Ik ben benaderd door Amparo. Hij heeft armoedebestrijding hoog in het vaandel staan. Daar voel ik ook veel voor.'

De samenwerking tussen Ribeiro en Dos Santos is op zijn minst curieus te noemen. Ribeiro staat bekend als rustig en correct, terwijl Dos Santos bekendstaat om zijn scheldpartijen op de radio waarin hij uithaalt naar politieke tegenstanders. In de afgelopen tijd heeft hij veel kritiek gehad over de periode dat hij namens de MFK lid was van de Raad van Commissarissen (RvC) bij havenbedrijf CPA en Selikor.

Maar, Ribeiro stelt diverse keren met Dos Santos te hebben gesproken. 'Hij geeft veel om het bestrijden van armoede. Ik kijk om me heen en ik realiseer me ook hoe groot dat probleem op het eiland is. Maar, in alle gesprekken die ik met Amparo heb gevoerd, komt één ding naar voren, namelijk dat hij de politiek niet nodig heeft. Hij doet dit voor het volk. Dat heeft mij overtuigd.'

Ribeiro haast zich te melden dat er rondom Kòrsou di nos Tur sprake is van een team. Hij noemt in dit verband onder meer Menki Rojer, bekend van zijn radio-talkshow waar verontruste burgers kunnen inbellen. In de wandelgangen wordt ook de naam van het tweemaal ter beschikking gestelde Milieudienst-hoofd Urvin Sillé genoemd als een mogelijke kandidaat op de lijst van Dos Santos.
In het verleden heeft Ribeiro tal van functies bekleed namens de PAR. Zo was hij minister van Justitie, lid van de Eilandsraad en gevolmachtigd minister in Washington.

Curaçao kampt nog steeds met tekort aan medisch specialisten

Voorzitter VMSC: 'Het probleem is bij lange na nog niet opgelost'

'Bij hoofdtrauma’s moeten mensen daardoor met air-ambulance naar Aruba worden overgebracht'


Curaçao kampt nog steeds met een tekort aan specialisten, sinds het probleem september vorig werd aangekaart door de Vereniging Medisch Specialisten Curaçao (VMSC). 'Het probleem is bij lange na nog niet opgelost', aldus voorzitter Alexander Saleh (zie foto - Bron: internegeneeskundecuracao.nl) vanmiddag, dinsdag 23 februari 2016, in de Amigoe.

'We hebben in de tweede helft van 2015 twee nieuwe radiologen gekregen.' Met betrekking tot de neurologen betwijfelt Saleh dat de komst van Ingemar Merkies (in april) het probleem zal oplossen binnen de vakgroep. 'Het is nog maar de vraag of drie neurologen voldoende zijn.'

Volgens de voorzitter zitten er overal nog gaten in het systeem. Zo ook op de Interne Afdeling, waar overigens wel een nieuwe infectioloog bijkomt, vertelt hij. Er is daarnaast nog steeds een tekort binnen de vakgroepen Orthopedie en Neurochirurgie. 'Voor zover bij mij bekend, is er momenteel geen nieuwe neurochirurg. Bill Winkel is per 1 januari gestopt. Bij hoofdtrauma’s moeten mensen daardoor met een air-ambulance naar Aruba worden overgebracht.'

De VMSC-voorzitter voegt hieraan toe, dat het eiland nog steeds met het probleem van de invulling van het aantal functionele eenheden (fte’s) zit. 'In het verleden zijn er schattingen gemaakt van hoeveel specialisten er per vakgroep moeten zijn, maar die berekeningen kloppen niet meer. De cijfers liggen nu hoger, waardoor we meer mankracht nodig hebben.'

De vakgroepen zijn daarom bezig met het opstellen van nieuwe beleidsplannen, die vervolgens moet worden geaccordeerd door een commissie. 'Totdat alle plannen zijn afgerond is er zodoende nog geen keihard bewijs over de tekorten in alle vakgroepen, maar mijn gevoel zegt dat meer specialismen tekorten hebben', aldus Saleh.

De vereniging hoopt aanstaande maandag haar visiedocument aan te kunnen bieden, waarin een voorstel wordt gepresenteerd om het probleem op te kunnen lossen. 'Het document zal een beetje tegen de haren in strijken, want onze keuzevrijheid is ons als het ware ontnomen. We hopen echter toch dat er door het document een maatschappelijke discussie losbarst, waardoor het halsstarrige beleid van de overheid hopelijk weer wordt teruggedraaid naar een vrije keuze tussen twee vormen van werken.'

Aangereden EBS-elektriciteitspaal in Menckenbergstraat zorgt voor ruim vier uur stroomstoring

Ook bij Sir Winston Churchillweg elektriciteitsmast omver gereden

De aangereden mast aan Menckenbergstraat. (Bron foto: EBS)
EBS leidt veel schade door door aanrijdingen beschadigde masten

 
Een aangereden elektriciteitsmast van de NV Energiebedrijven Suriname (EBS) aan de Menckenbergstraat was vanochtend, dinsdag 23 februari 2016, rond half een de oorzaak van een stroomonderbreking van ruim vier uren. De Menckenbergweg, Leiding 11A, Leiding 11, Soekaredjoweg, een gedeelte van de Commissaris Weytingweg, Leiding 9A, Iduweg en omgeving waren hierdoor verstoken van elektriciteit, zo bericht het bedrijf.

Rond half twee vanochtend konden de technici van de EBS een gedeelte van het gestoord gebied wederom onder spanning brengen. Iets voor vijf uur in de ochtend was de storing volledig opgeheven.

Het gebied Sir Winston Churchillweg raakte gistermiddag vanaf drie uur zonder elektriciteit te zitten. Ook daar was een aangereden elektriciteitsmast de oorzaak van deze storing, die rond kwart over acht 's avonds volledig was verholpen.

De EBS ondervindt bijna dagelijks enorme schade aan zijn infrastructuur door schade aan elektriciteitspalen veroorzaakt door weggebruikers. Niet alleen de kosten lopen enorm op, maar ook wijken ondervinden enorme last. Als weggebruikers voorzichtig rijden in het verkeer kan deze last voorkomen worden, aldus het bedrijf.

Agent verdacht van verduistering auto-onderdelen dienstauto's

Auto-onderdelen bij agent thuis aangetroffen en in beslag genomen


Agent van politie derde klasse V.P., werkzaam bij het politiebureau aan de Duisburglaan in Paramaribo, is afgelopen donderdag aangehouden en in verzekering gesteld. Uit politieonderzoek blijkt, dat de agent zich schuldig zou hebben gemaakt aan verduistering van auto-onderdelen, zo bericht het Dagblad Suriname vandaag, dinsdag 23 februari 2016.

De onderdelen zijn uit de Technische Dienst in het hoofdbureau van politie meegenomen. De onderdelen zijn afkomstig van dienstvoertuigen van het Korps Politie Suriname.

De politie heeft in verband met deze zaak een onderzoek in de woning van de verdachte ingesteld. Een deel van de onderdelen werd thuis bij de politieman gevonden en in beslag genomen. Het onderzoek in deze zaak duurt voort.

Voorzitter Curaçaose Horecaf: 'Het moet niet zo zijn dat rookverbod wordt gebruikt als excuus om mensen af te vloeien'

Horecaf voorzichtig met rookverbod 

Diverse horecaondernemingen nog niet op de hoogte van naderend verbod


Horecavakbond Horecaf staat volledig achter het rookverbod dat per maart van kracht is. Maar toch is Horecaf-voorzitter Kenneth Valpoort voorzichtig: 'Het moet niet zo zijn dat het rookverbod wordt gebruikt als excuus om mensen af te vloeien.'  Horecaf is dan ook alert op dit soort situaties, zo schrijft vandaag, 23 februari 2016, het Antilliaans Dagblad. 

Volgens Valpoort kan het rookverbod gebruikt worden als excuus van vermindering van het aantal klanten. 'Maar, over het algemeen staan wij achter het rookverbod. Van personeel uit de casino’s kregen we vaak te horen dat er iets aan de rookoverlast gedaan moest worden', aldus de voorzitter. Juist dat casinopersoneel zit mogelijk nog wat langer in de rook.

De Vereniging van Casino Eigenaren (VCE) wilde eind augustus vorig jaar een vrijstelling van het rookverbod. De VCE wijst erop dat het rookverbod tot inkomstenderving leidt omdat rokende gokkers niet meer naar het casino komen. De VCE haalt onderzoek in de Verenigde Staten aan waaruit zou blijken dat casino’s slechter draaien in Staten waar het rookverbod is opgelegd. Verder stelt de vereniging zich op het standpunt dat de industrie zelf wel mag bepalen of het al dan niet toelaten van rokers een eigen commerciële keuze en overweging moet zijn. Als voorbeeld wordt het Otrobanda Casino gesteld, dat er vrijwillig voor gekozen heeft non-smoking te zijn.

Het rookverbod voor de horeca, dat een initiatief was van regeringspartij PAIS, gaat vanaf maart gelden voor gesloten ruimtes.

Uit een rondvraag blijkt, dat verschillende andere horecagelegenheden nog niet op de hoogte zijn van het rookverbod.

Initiatiefnemer van de wet, Alex Rosaria, wilde begin vorige maand aan de minister van Gezondheid, Milieu en Natuur Siegfried Victorina weten wanneer de bevolking geïnformeerd wordt over het rookverbod voor gesloten ruimtes. 'Het is belangrijk dat de bevolking geïnformeerd wordt over de nieuwe wet. Het rookverbod is bedoeld om burgers te beschermen die het slachtoffer worden van de rook van rokers in gesloten ruimtes', aldus PAIS toen. In de verklaring vermeldt Rosaria, dat het roken een ernstige bedreiging vormt voor de gezondheid en de belangrijkste veroorzaker is van ziektes en sterfgevallen.

De initiatiefwet voor het rookverbod werd op 26 februari 2015 unaniem door de Staten aangenomen en op 18 september van dat jaar in het publicatieblad gepubliceerd. Conform een bepaling in de wet, treedt het rookverbod zes maanden na publicatie in werking. De termijn is bedoeld om alle vestigingen in de gelegenheid te stellen zich voor te bereiden op de wet die in werking zal treden.

Slaapcentrum opent haar deuren weer

Advent Ziekenhuis heeft Slaapcentrum overgenomen van oude Taams Kliniek


Het Slaapcentrum opent haar deuren weer onder de vlag van het Advent Ziekenhuis op 29 februari. De registratie van patienten is gisteren gestart, aldus het Antilliaans Dagblad vandaag, dinsdag 23 februari 2016.

Eerder stond de opening van het Slaapcentrum nog voor begin oktober gepland. Directeur van het Advent Ziekenhuis, dat de oude Taams Kliniek waar het Slaapcentrum onder viel heeft overgenomen, Cenaida Panneflek, zei toen dat het personeel daarvoor al was aangenomen. ,

'Daar zitten veel mensen op te wachten. We krijgen regelmatig vragen, omdat patiënten nu naar het buitenland moeten, terwijl ze liever op Curaçao blijven', lichtte Panneflek eerder toe.

Vanaf 1 juli was de voorziening voor slaapstoornissen op Curaçao geannuleerd. 'Een woord van dank aan het volk van Curaçao voor haar geduld en tevens voor de aanmoedigende woorden die een grote steun voor ons waren. Dit was een stimulans voor ons om nog een mijlpaal te bereiken op weg naar uitstekendheid', aldus het ziekenhuis in de aankondiging van de heropening.

Curaçao Hospitality & Tourism Association moet aan de slag met Tourism Masterplan

‘Niet wachten op overheid’ 


De toerismesector is gebaat met een publiek-private samenwerking. Met het recent gepresenteerde Tourism Masterplan (zie onderaan) begint het pas. Dat zei minister Eugene Rhuggenaath (PAR) van Economische Ontwikkeling in een lezing voor leden van de brancheorganisatie CHATA (Curaçao Hospitality & Tourism Association). Dit bericht het Antilliaans Dagblad vandaag, dinsdag 23 februari 2016.

Het komt volgens de minister aan op uitvoering. 'Met een goed plan alleen zijn we er niet.'

Hoewel de overheid een belangrijke rol speelt, moet de particuliere sector, de CHATA, aan de slag met het plan. 'Wacht niet tot de overheid klaar is, we weten hoelang dat soms kan duren. We hebben een particuliere sector nodig die participeert, investeert, innoveert en belasting betaalt.'

Rhuggenaath stond als gedeputeerde aan de wieg van de nauwe samenwerking tussen overheidsbureau CTB en de particuliere sector. Hij gelooft daar heilig in, gaf hij te kennen. 'De overheid speelt een belangrijke rol in het faciliteren van wat het bedrijfsleven nodig heeft, zoals plannen en wetgeving. Maar, de geschiedenis heeft aangetoond dat de private sector veel beter is in ondernemen dan de overheid.'

In het masterplan is de visie van de overheid neergelegd als kader waarmee de sector aan de slag kan. Volgens Rhuggenaath betekent de focus op het noordoosten van de Verenigde Staten, die door sommigen wordt bekritiseerd, niet dat de bestaande sterke markten geen aandacht meer krijgen. 'Die worden niet vervangen, maar aangevuld.' Ook zal er gewerkt worden aan andere nieuwe markten.

Kleine droge tijd in Suriname ondanks recente vele zware regenbuien....

'Mensen moeten niet denken dat het helemaal niet mag regenen'

Begin april begint de grote regentijd


Volgens de klimatologische benadering zit Suriname nu in de kleine droge tijd. 'Heel verwarrend gezien de zware regenbuien, die zich vaak genoeg in de afgelopen periode voordoen. En toch is dat zo', zegt meteoroloog Roel Oehlers vandaag, dinsdag 23 februari 2016, in het Dagblad Suriname.

Volgens Oehlers is de definitie van droge tijd dat er meer droge dagen zijn dan natte dagen. 'Het is beslist niet zo dat het niet gaat regenen in februari en maart. Dus af en toe voor een dag of twee heb je de buien die langskomen. En die kunnen toch wel zwaar zijn op bepaalde plaatsen. Daarna vertrekt hij weer en krijg je minder neerslag en daarna de droge dagen.'

Het probleem van de mensen ligt volgens Oehlers in de definitie van droge tijd en denkt men dat het helemaal niet mag regenen, wat volgens hem absoluut niet klopt.

Binnen de droge tijd zelf komen er golven langs, die voor fikse buien kunnen zorgen en dan loopt het terug. 'De kleine droge tijd is er tot maart, waarna we in april de grote regentijd krijgen. Het klimaatverschijnsel El Niño is aan het afzwakken. Vandaar dat we meer buien zien. Naarmate dit klimaatverschijnsel verder afzwakt, zullen er meer buien geconstateerd worden.'

De gemeten hoeveelheid neerslag van de afgelopen 24 uren is ongeveer 30 mm. Op 24 februari vindt er een geleidelijke afname van de buien plaats. Op sommige plaatsen komen tijdelijk lichte tot matige regenbuien voor. Soms gaan de buien gepaard van sterke windstoten. Aan het eind van de nacht, begin van de morgen, ontwikkelt er nevel in enkele gebieden.

Uitkijkpolderlozing in Saramacca verstopt door grote hoeveelheid gedumpt afval

Burger Informatie Centrum Saramacca: 'Men kan zich niet zo onverantwoorde- lijk blijven gedragen'

'Wanneer stoppen we hiermee?'


De Uitkijkpolderlozing is een heel belangrijke ontwateringsweg in het ressort Jarikaba. Deze hoofdlozing ontwatert de woonpercelen ten oosten van de Mr. P. Chandieshawweg en het landbouwgebied Uitkijkpolder via het pompgemaal aan de Wanicakanaalweg naar de Saramaccarivier toe. Tijdens werkzaamheden vanmorgen, dinsdag 23 februari 2016, is gebleken dat er veel petflessen en ander vuil wordt gedumpt in .deze lozing, zo bericht het Burger Informatie Centrum (BIC) Saramacca.

Het is vanzelfsprekend, dat een kanaal verstopt raakt als mensen hun vuil erin gaan dumpen.
De handelingen van enkele boosdoeners gaan ervoor zorgen, dat bij de pompgemaal al het vuil zich gaat ophogen, met zeer nadelige gevolgen  voor dit gebied, te weten wateroverlast, waardoor erven en landbouwpercelen onder water zullen lopen, aldus het BIC.


'Vermeldenswaard is dat deze hoofdlozing goed onderhouden is.' Het
Burgers Informatie Centrum Saramacca vraagt bewoners om hun huisvuil en petflessen in vuilniszakken te doen voor de vuilophaaldienst, die het gebied iedere dinsdag aandoet.

'Men kan zich niet zo onverantwoordelijk blijven gedragen, want het kost de overheid geld en tijd om deze puinhoop op te ruimen, terwijl het voorkomen kan worden.'

Districtscommissaris Laksmienarain Doebay van Saramacca doet een dringend beroep op de mensen om in geen enkele lozing en op openbare terreinen in Suriname vuil te dumpen

Ministerie van HI en Conservation International Suriname tekenen 'intentieverklaring'

HI incorporeert 'Green Growth Strategy' in ontwikkeling economie


Het ministerie van Handel en Industrie (HI) en Conservation International Suriname (CI-S) hebben gisteravond, maandag 22 februari 2016, een intentieverklaring getekend waarin is opgenomen, dat HI zich inzet voor behoud van de natuur en het internationaal positioneren van Suriname als groen land.

HI stelt in de frontlinie te staan als het gaat om het zoeken naar nieuwe economische ontwikkelingsmodellen welke niet langer alleen gericht zullen zijn op de mijnbouwsector. Het beleid van het ministerie is gericht op diversificatie, versnelde ontwikkeling en groei van de economie. Hierbinnen past de bewuste keuze voor een visie waarbij de natuur nadrukkelijk gezien wordt als bron van ontwikkeling.

Minister Sieglien Burleson is volgens HI een groot voorstander van het hand-in-hand laten gaan van economische vooruitgang en natuurbescherming. Bij het ontwikkelen van de economie zal daarom een 'Green Growth Strategy' worden geïncorporeerd. Dit is een principe waarbij het natuurlijk kapitaal in het middelpunt van de ontwikkeling staat en dus een economische groei behelst die gebruik maakt van de natuurlijke hulpbronnen op een duurzame natuur.

De samenwerking met CI-S zal gericht zijn op het exploreren van de potentie van Suriname voor het benutten van zijn natuurlijk kapitaal, dat in de vorm van bos, water en zee in overvloed aanwezig is. Een belangrijk onderdeel van de samenwerking vormt het actiever betrekken van de districten bij de ontwikkeling van nieuwe verdienmodellen die duurzaam van karakter zullen moeten zijn. Het gaat hierbij om zowel de bijdrage aan de groei van de economie, de ontwikkeling van de mens zelf, alsook de impact op de natuur.

De toekomst moet uitwijzen in hoeverre de getekende intentieverklaring en de mooie wollige, welhaast cliché woorden concreet zichtbaar worden in het door HI uit te zetten 'groene' beleid. 

(Red. De Surinaamse Krant/Starnieuws)

Oud-kopstukken NPS negeren oproep Wayne Telgt om zich weer bij partij aan te sluiten

Hans Breeveld: 'Teveel negativiteit en altijd afgeven op mensen'


De oud-partijkopstukken van de Nationale Partij Suriname (NPS) zitten niet te wachten op een oproep van Wayne Telgt, die op de kandidatenlijst stond van de NPS, om zich weer aan te sluiten. Hij legt vooral de nadruk op deskundig kader. 'Mijn oproep is vreselijk dringend. Het gaat nu meesterlijk verkeerd met het land', zei Telgt en noemde namen als Hans Breeveld, Guillermo Samson, John van Coblijn en Sunil Oemrawsingh. 

'In 1998 ben ik uit de partij gestapt. Toen hebben ze nooit meer gedacht of ik leef of niet', reageert Hans Breeveld vandaag, dinsdag 23 februari 2016, in de Ware Tijd.

Hij denkt er niet aan zich weer aan te sluiten bij de NPS. Gaandeweg heeft hij andere interesses gekregen en hij denkt niet dat hij voldoende tijd heeft om de partij te ondersteunen. 'Ik heb maar 24 uur, waarvan ik een deel moet slapen. Ik heb nu al een ander leven en ritme.'

Breeveld heeft de partij verlaten omdat die niet meer voldeed aan zijn idee van politiekvoering. 'Teveel negativiteit en altijd afgeven op mensen. Ook de interne partijdemocratie was een vervelend ding. De verkiezingen binnen de partij werden geregisseerd.' Breeveld zegt dat er niet werd geluisterd toen hij lid was. 'Je mocht meedoen, maar niet meebeslissen. Er was een bepaalde arrogantie, je moest maar geduld hebben en slikken.'

Nadat Samson de partij 25 jaar geleden heeft verlaten, heeft hij besloten zich nooit meer bij een politieke partij aan te sluiten. Ook met de oproep van Telgt komt hi jniet terug op zijn besluit. 'Ik ben kritisch op bepaalde gebieden, ik ben hard geweest tegen Ronald Venetiaan en Henck Aaron, en nu ben ik hard tegen de NDP en Desi Bouterse.' Hij zegt graag zijn economische adviezen te geven aan alle politieke partijen, ook de NPS. 'Ik zal me niet aansluiten. Het gaat niet goed in het land, maar er is ook geen alternatief.'

'Ik voel me gestreeld, daar blijft het bij', wil Sunil Oemrawsingh slechts kwijt over de oproep van Telgt.
John van Coblijn had geen behoefte om te reageren.

Jongen (12) bedrijft orale seks met zijn 2-jarig neefje

Moeder jongen schakelt zelf politie in

'Wij als ouders moeten dit soort gedragingen van onze kinderen terstond aanpakken'


De politie van De Nieuwe Grond ontving zondagavond een melding betreffende een zedenzaak. Aan de Hanna’s Lustweg heeft een 12-jarige jongen zijn geslachtsdeel in de mond van zijn 2-jarige neefje gestopt, zo bericht het Dagblad Suriname vandaag, dinsdag 23 februari 2016.

De moeder van de 12-jarige is een zus van de vader van de 2-jarige peuter. De vader van de 2-jarige  heeft zijn neefje op heterdaad betrapt. Hij heeft hem ernstig aangesproken en ook de moeder van de jongen werd op de hoogte gesteld.

Na afstemming met de moeder van de 12-jarige werd de politie ingeschakeld. Het slachtoffertje is in het ziekenhuis voor onderzoek.

De politie van De Nieuwe Grond heeft het verdere onderzoek overgedragen aan Jeugdzaken. De moeder zegt dat haar zoon sowieso gestraft moet worden. 'Wij als ouders moeten dit soort gedragingen van onze kinderen terstond aanpakken. Laat de politie dit zaakje afhandelen volgens de wet.' Het onderzoek in deze zaak duurt voort.

Minder producten op schappen in winkels

Dalende koopkracht consument zichtbaar in de winkels


In veel winkels valt het op, dat er niet meer zoveel producten op de schappen staan. Winkeliers geven als reden op, dat de koopkracht duidelijk gedaald is, waardoor ze genoodzaakt zijn om producten aan te schaffen waar grote behoefte aan is. Het assortiment is daardoor niet meer zo groot, zo schrijft Starnieuws vanochtend, dinsdag 23 februari 2016.

'Wij merken ook dat de prijzen door de leveranciers steeds worden verhoogd. Een product dat vandaag voor Srd 6 is gekocht, stijgt weer met een paar dubbeltjes de volgende keer', zegt een winkelier. Leveranciers bevestigen dat de vraag is afgenomen. Er wordt ongeveer dertig procent minder geïmporteerd.

Consumenten kopen deze dagen veel bewuster. Met hun geld kan steeds minder gekocht worden. Niet alleen in supermarkten is de koopkrachtdaling te merken. Ook op de verschillende markten klagen verkopers steen en been. Er komen veel minder mensen naar de markt en zij kopen niet veel groenten.

'De koopkracht is duidelijk gedaald, maar onze kosten zijn gestegen', stellen de ondernemers.  Winkeliers zijn geconfronteerd met meer dan een verdubbeling van de elektriciteitstarieven en degenen die personeel in dienst hebben, proberen zolang mogelijk de banen nog te behouden.

Raymond Hasnoe, voorzitter van de Vereniging van Surinaamse Winkeliers, zegt gisteravond in de Ware Tijd Online deze situatie voorzien te hebben. De devaluatie die ruim een maand terug is doorgevoerd, was volgens hem een waarschuwing vooraf.

Hasnoe verwacht dat de situatie erger zal worden en vreest een mogelijke schaarste van hoognodige producten. Te midden van de minder prettige verwachtingen ziet Hasnoe toch een lichtpunt als gevolg van de minder gunstige economische situatie. 'Soms werden er onnodige goederen geïmporteerd die alleen maar druk legden op de valuta. De consument is daardoor te veel verwend. Nu ga je bewust kopen en kies je eerder voor het Surinaamse product. Wan ogri tyari wan bun.'

Hij juicht het daarom toe, dat het ministerie van Handel en Industrie voorlopig geen nieuwe vergunningen voor supermarkten in behandeling neemt.

Première docu 'Jaji - Lotgenoten' 21 maart in Haagse bioscoop Pathé Buitenhof

'Er is niet zoveel bekend over de Javanen, wel over de geschiedenis, niet over de hedendaagse Javanen'


De documentaire over 125 jaar Javaanse immigratie ‘Jaji – Lotgenoten; Nek Kapal Klelep, Kabeh Klelep – Als het schip zinkt, zinkt iedereen’ van de Haagse documentairemaker Jeffrey Salimin, gaat 21 maart in première, zo bericht Den Haag FM maandag 22 februari 2016.

Op 9 augustus vorig jaar was het precies 125 jaar geleden dat de eerste contractarbeiders uit Java (Indonesië) in Suriname aankwamen. De filmmaker laat in de documentaire zien wat er met de nazaten van deze Javaanse immigranten is gebeurd.

'Er is niet zoveel bekend over de Javanen', aldus Salimin. 'Wel over de geschiedenis, maar niet over de hedendaagse Javanen. Die verhalen worden ook meestal verteld door niet-Javanen. Ik voel me als Javaan betrokken bij de Javaanse gemeenschap en wil hun verhaal vertellen vanuit Javaans oogpunt.'


Om de film te bekostigen werd een crowdfundingsactie opgezet. Jeffrey Salimin maakt onder meer opnamen in Suriname voor de film.

De première is op 21 maart in bioscoop Pathé Buitenhof.
Galapremière #Docu125
Pathé Buitenhof (Buitenhof 20, 2513 AG, Den Haag)
Inloop 18.30 uur, film begint om 19.45 uur.

Blogger pleit via social media voor komst Turkish Airlines naar Suriname

'Het is hoog tijd dat 3e partij zich in de strijd met KLM & SLM mengt en voor wat opschudding gaat zorgen'


Dat de vliegticketprijzen van en naar Suriname al jaren de pan uit rijzen weten we inmiddels allemaal wel. Hier en daar zijn er in de loop der jaren wel eens tegengeluiden geweest, maar heeft dat geholpen en is er iets veranderd? Nee, niks. Onlangs heeft SLM een nieuwe vloot aangeschaft en hier bleken geen LCD-scermen in te zitten, iets wat veel mensen (terecht) waarderen op een negen uur durende vlucht. Dit was voor vele dan ook een behoorlijk minpunt. Minder service, maar de (hoge) ticketprijzen blijven onveranderd. Wordt er soms met ons gespeeld?

Stijn Brinkhaus, blogger met een mening, volgt Turkish Airlines al een tijdje en is het wachten meer dan zat. 'Het is hoog tijd dat een derde (sterke) partij zich in de strijd met KLM & SLM mengt en voor wat opschudding gaat zorgen. Daarvoor moet het Open Sky Agreement open worden gegooid zodat er ook andere luchtvaartmaatschappijen op Zanderij mogen landen. Dit is nu niet het geval. Alleen KLM & SLM mogen dit nu. Als hier een derde partij aan toegevoegd wilt worden moet er dus met zowel Suriname als Nederland afspraken gemaakt worden', aldus Stijn.

Hij ziet het snel groeiende Turkish Airlines al een goede optie en opende een Facebookpagina genaamd Turkish Airlines cheaper to Suriname, wat sinds gisteravond, 21 februari 2016, al op dik 1.300 likes zit. Hiermee probeert hij Turkish Airlines te bereiken en een signaal af te geven.

'Turkish Airlines is aan een enorme groeispurt bezig. Geen een luchtvaartmaatschappij vliegt op zoveel landen als hen, zelfs Emirates niet. Zij hebben onlangs hun 300e vloot gekocht en voegen in rap tempo nieuwe bestemmingen aan hun netwerk toe, onder andere Atlanta, Vietnam, Panama, Colombia en Sudan. Waarom niet ook Suriname? Uiteraard moeten er goede afspraken gemaakt worden. Het land en de bevolking mogen op geen enkele wijze geschaad worden, anders hoeft het voor mij niet en betaal ik liever meer en houden we het lekker hoe het nu is. Maar, ik denk dat het goed voor het land gaat zijn. Turkish Airlines zal deze vluchten gaan promoten en dit kan/zal leiden tot meer landsbekendheid, meer toerisme en dus meer geld. Sowieso vind ik dat veel te weinig mensen Suriname kennen. En Suriname wilt op vele vlakken groeien en ontwikkelen, toch? Nou, doorpakken dan zeg ik.'


Turkije bouwt op dit moment aan een van de grootste luchthavens van de wereld en hebben in 2014 voor het eerst meer passagiers vervoert dan Schiphol. De nieuwe luchthaven moet in 2017 openen en gevreesd wordt dat Schiphol zijn functie als overstapluchthaven zal verliezen. Dit zal grote financiële consequenties hebben.

'Ik heb niets tegen KLM of SLM, laat dat duidelijk zijn, maar het is tijd voor verandering. De concurrentie is moordend, nu ook nog op het traject van Amsterdam naar Paramaribo graag. Ik hoop dat wij er straks de vruchten van kunnen plukken als we weer naar Suriname willen.'

Denk je dat het je gaat lukken? 'Geen idee. Ik wil gewoon een signaal afgeven, anders gebeurt er ook geen reet. Een medewerker van Turkish Airlines heeft de pagina al doorgezet naar de afdeling Netwerk Planning en Internationale Relaties in Istanbul. Wie weet wat het schip strand. Nooit geschoten is altijd mis.' 

Like en deel de pagina als u ook vindt dat het tijd is voor heftige concurrentie en scherpere prijzen naar Suriname Of gebruik de hashtags #turkishairlines en #turkishairlinestosu bij het verspreiden van het bericht via Twitter.

(Bron: Waterkant.net)