woensdag 24 februari 2016

Vriendin van 'Nini' Fonseca op Curaçao ook gearresteerd in zaak 'Rizinia'

Vrouw (40) komt op verzoek politie naar politiebureau en wordt aangehouden


De agenten van het politiebureau Rio Canario hebben vanochtend, woensdag 24 februari 2016, ook de vriendin van 'Maximus'-verdachte en tevens veroordeelde drugshandelaar Burney ‘Nini’ Fonseca aangehouden in verband met haar betrokkenheid bij de drugs-witwaszaak 'Rizinia', zo bericht de Amigoe.

Dat meldt OM-woordvoerder Norman Serphos. De veertigjarige Geraldine A.T.L. begaf zich vanochtend op het verzoek van de politie naar het politiebureau, waar ze werd gearresteerd.

De vader van Fonseca, de zeventigjarige Stanley, werd gisteren thuis in Koraal Specht aangehouden in deze zaak.

De autoriteiten hebben steeds aangegeven meer aanhoudingen niet te zullen uitsluiten na de veroordeling van drie mannen in deze zaak, waaronder Nini zelf die vier jaar gevangenisstraf opgelegd kreeg. Momenteel zit hij voor zijn eigen veiligheid vast in een Nederlandse penitentiaire inrichting. Wat de rol van de vader van Nini en zijn vriendin in deze zaak was, moet nog blijken.

Curaçao Port Services schort onderhandelingen voor nieuwe concessie met Curaçao Ports Authority op

'Door vele publieke discussies is het voor CPS niet duidelijk wat er aan de hand is'

Minister Rhuggenaath: 'Discussies komen de zaak niet ten goede'


Stuwadoorsbedrijf Curaçao Port Services heeft de onderhandelingen voor een nieuwe concessie met havenbedrijf Curaçao Ports Authority (CPA) opgeschort. Dit heeft CPS gisteravond meegedeeld aan minister Eugene Rhuggenaath (Economische Ontwikkeling, PAR), aldus de Amigoe vandaag, woensdag 24 februari 2016.

In een toelichting vanochtend vóór de wekelijkse vergadering van de Raad van Ministers (RvM) stelde Rhuggenaath dat het CPS vooral gaat om duidelijkheid te krijgen over de onderhandelingen. 'En ik moet ze gelij,k geven. Door de vele publieke discussies die op dit moment gevoerd worden, is het voor CPS niet duidelijk wat er aan de hand is en wat er gaat gebeuren. Deze discussies komen de zaak niet ten goede.'

Rhuggenaath sprak de hoop uit, dat de vergadering van RvM van vandaag de gewenste duidelijkheid zal kunnen verschaffen, zodat de onderhandelingen kunnen worden voortgezet. De minister stelt nog steeds achter het voorstel te staan dat nu op tafel ligt. 'Het is een fair deal. Een voorstel dat in het belang is van het volk van Curaçao. Ik ben bereid hiervoor mijn verantwoordelijkheid te dragen, maar dat doe ik met elk voorstel dat ik naar de RvM breng.'

Het voorstel gaat uit van een concessie van twintig jaar voor CPS. Na deze periode komt er een openbare aanbesteding. Het voorstel betekent een einde aan de monopoliepositie van CPS. Voor de duur van de concessie behoudt CPS het recht om op haar huidige locatie aan de Brionwerf actief te blijven. Verder krijgt CPS het beheer over de kades en de kranen en zal zij een investering doen van 50 miljoen gulden, terwijl CPA als toezichthouder verantwoordelijk blijft voor de kadewanden.

De discussie die de afgelopen periode werd gevoerd ging erover wie de kranen en kade onder zijn hoede zou krijgen: CPS of CPA. Volgens coalitiepartij PS moet dit CPA zijn. Rhuggenaath is het niet met het voorstel eens. 'Dit zou inhouden dat 20 miljoen gulden gemeenschapsgeld geïnvesteerd zal worden in kades waarop CPS zal moeten werken en waarop zij winst zal boeken. Dat is de kwestie die nu op tafel ligt.'

In de Raad van Ministers zal havenbedrijf CPA een presentatie houden, bevestigde Rhuggenaath vanochtend. Bij het sluiten van deze editie was de uitkomst van deze vergadering nog niet bekend.

Regering Curaçao draait korting op pensioenen niet-ingezetenen terug na forse kritiek Staten en samenleving

Nieuw voorstel verlaagt korting van 25% naar 10%


Na forse kritiek vanuit zowel de Staten als de samenleving heeft de regering de geplande korting van 25 procent op de pensioenuitkering AOV/A voor niet-ingezetenen teruggedraaid. In een nieuw voorstel, dat deze week naar de Staten is gestuurd, wordt nu melding gemaakt van een korting van 10 procent. Dit bericht de Amigoe vanmiddag, woensdag 24 februari 2016.

In het aangepaste voorstel wordt gesteld, dat van de korting van 25 procent is afgestapt omdat ‘er onvoldoende draagvlak bleek te bestaan’ voor deze maatregel. Ook de datum waarop de korting van kracht zou worden is aangepast. Als ingezetenen worden personen omschreven die met een geldige verblijfstitel in het bevolkingsregister staan ingeschreven en op Curaçao woonachtig zijn.
In het originele voorstel werd aangegeven dat de korting in zou gaan ‘per datum van inwerkingtreding’. Dit zou alleen anders zijn voor degenen die op die datum al geen ingezetene waren. Voor deze gevallen zou een gewenningsperiode tot 1 november 2016 gelden. In het gewijzigde voorstel komt het moment waarop de korting wordt toegepast voor alle gevallen op 1 januari 2017 te liggen.

De korting van 10 procent op de pensioenuitkering AOV/AWW van niet-ingezetenen zal met zich meebrengen dat het tekort in het AOV/AWW-fonds per jaar met 6 miljoen zal afnemen.
In het originele voorstel werd ook melding gemaakt van de beperking van de pensioenuitkering voor de AOW/AWW voor ingezetenen. Dit voorstel, waar ook veel kritiek op is geweest, is in het nieuwe voorstel gehandhaafd. Deze beperking zal het tekort met 5 miljoen doen afnemen.

Tijdens de behandeling in november vorig jaar kwam er forse kritiek van zowel oppositie als coalitie op het voorstel. Zo haalde MFK-lid Amerigo Thodé adviezen van de Raad van Advies en de Sociaal Economische Raad aan dat het ‘korten op de uitkering voor mensen die in het buitenland wonen, middel is om het AOV-fonds meer solvabel te maken, terwijl er in 2013 ook al maatregelen zijn genomen, zoals het opschroeven van de leeftijd naar 65 jaar’. Deze besparing zou 20 miljoen gulden opleveren.

Charles Cooper (MAN) voegde hieraan toe, dat de maatregel tegen het recht op vestiging elders, zoals is vastgelegd in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, indruiste.

Elmer Wilsoe (PS) achtte, net als de Raad van Advies, de ontwerp-wijziging niet behandelbaar. 'Terug naar de tekentafel, voor gedegen juridisch advies over de reeds aangegeven knelpunten. Het is mijn goed recht om te beslissen in welk land ik mijn pensioenjaren wens te slijten.'

Ook vanuit ondernemersorganisatie VBC kwam er kritiek op het voorstel. Zij vond het korten op de pensioenuitkering van niet-ingezetenen met 25 procent indertijd disproportioneel, allesbehalve solidair en inbreuk maken op de rechtszekerheid, terwijl het hoogst onredelijk en wellicht zelfs discriminatoir van aard was.

VHP-fractieleider Santokhi: 'Er vinden te veel strafbare feiten binnen de casino’s plaats'


Verontwaardiging bij Santokhi dat 'Gaming Board' nog steeds niet is ingesteld

'Het is de regering die haar huiswerk niet heeft gemaakt om deze board te installeren'


VHP-fractieleider Chandrikapersad Santokhi is niet te spreken over het feit, dat de zogenoemde Gaming Board, ondanks zijn wettelijk toegekende bevoegdheid, nog steeds niet ingesteld is om illegale activiteiten binnen het casinowezen aan te pakken. Tijdens de openbare vergadering van De Nationale Assemblee (DNA) gisteren benadrukte de politicus, dat er te veel strafbare feiten binnen de casino’s plaatsvinden. De Gaming Board kan hieraan volgens hem een einde maken, zo bericht het Dagblad Suriname vandaag, woensdag 24 februari 2016.

DNA had voor gisteren de ontwerpwetten Identificatieplicht Dienstverleners, Internationale Sancties en Melding Ongebruikelijke Transacties op de agenda. De wijziging van deze wetten is nodig om Suriname internationaal niet op de zwarte lijst van de Caribbean Financial Action Taskforce (CFATF) te laten belanden. 'Er is geen enkele wettelijke belemmering voor dit orgaan om zijn werkzaamheden niet uit te voeren. Het is de regering die haar huiswerk niet heeft gemaakt om deze board te installeren', stelde de politicus.

Het was Amzad Abdoel (NDP), voorzitter van commissie van rapporteurs, die de opmerking over de Gaming Board maakte. Indien het ministerie van Justitie en Politie niet binnen de kortste tijd invulling geeft aan de Board, zal Suriname op de internationale zwarte lijst kunnen belanden. Teneinde het fenomeen van gokken aan te pakken, is wijziging van de huidige wetgeving nodig. Dit zei minister Jennifer van Dijk-Silos van Justitie en Politie eerder tijdens de begrotingsbehandeling.

Volgens de bewindsvrouwe is het uitgaande van de huidige wetgeving niet mogelijk om het fenomeen van online of internet gokken effectief aan te pakken. Momenteel kan slechts in geval van ontdekking op heterdaad, waarbij een klant aan het gokken is, opgetreden worden.

Volgens de minister is het operationaliseren van de Gaming Board een must. De Gaming Board is het toezicht- en controle-instituut voor kansspelen dat bij wet op 2 juli 2009 is ingesteld.

De Nationale Loterij Suriname (NLS) is op dit moment de instantie die toezicht moet houden op kansspelen, omdat de Gaming Board niet bemenst is. Deze wordt daarom zo spoedig mogelijk geoperationaliseerd. Van Dijk-Silos benadrukte, dat er op dit moment een discussie gaande is of de Gaming Board bij haar minister onder dak moet blijven of overgeplaatst moet worden naar toezicht van het ministerie van Financiën of de Centrale Bank van Suriname (CBvS). Dit, gelet op het feit dat de Board controle moet uitvoeren op geldstromen.

'Teruggeefwet'; Alphons Levens

Teruggeefwet


“Neen, het is niet van jou,
niet aanraken,” zei mijn moeder;
niet aanraken; niet eens aanraken
mocht ik, nog maar een kleuter.

En volwassenen nu wéten dat de zetel
die zij middels hun partij bezetten
niet van hen is, maar van hun partij.
Tóch lopen zij er gewoon mee weg.

Tijd dus voor de teruggeefwet,
een soort selfassessmentwet:
houd jij niet meer van jouw partij,
dan geef jij haar zetel binnen een week terug.

Anders word je onherroepelijk opgesloten!

Alphons Levens,
24 februari 2016.

OW-bewindsman ontvangt sleutels 127 nieuwe woningen op Oldenburg

Eerste door Chinese staatsbank Exim Bank gefinancierde woningen
 
(Bron foto: ministerie van OW)

De eerste woningen gefinancierd door de Chinese staatsbank Exim Bank op Oldenburg zijn af. Minister Siegfried Wolff van Openbare Werken (OW) heeft vandaag, woensdag 24 februari2016, de sleutels van 127 woningen in ontvangst genomen, zo bericht het ministerie.

Anwar Hassankhan, waarnemend-directeur van de afdeling Bouwkundige werken en Dienstverlening van het ministerie, is ingenomen. 'Een mijlpaal in de geschiedenis van Suriname mogen we het noemen. Het is een symbool van teamwerk.' Hij is ook zeer te spreken, dat het Chinese Dalian International Cooperation met Surinaamse ondernemers in zee is gegaan.

De Exim Bank is in 2010 akkoord gegaan om het project te financieren.

De Chinese ambassadeur Yang Zigang zei bij de overhandiging van de sleutels, dat Suriname en China meerdere gemeenschappelijke interesses kunnen uitwerken om mijlpalen te bereiken. Ook minister Wolff is tevreden met de nauwe samenwerking tussen beide landen,aldus zijn ministerie.

Mathoera (VHP) wil op te richten Raad Internationale Sancties onder gezag van het OM

Meldpunt Ongebruikelijke Transacties zou ook onder toezicht OM moeten vallen


Het VHP-Assembleelid Krishna Mathoera (VHP) vindt dat de Raad Internationale Sancties die Suriname wil instellen, onder leiding van de procureur-generaal moet komen. Conform de Grondwet heeft het Openbaar Ministerie (OM) de leiding over opsporing, vervolging en de tenuitvoerlegging van straffen. Zij pleit ook voor het onderbrengen van het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties (MOT) bij het OM, zo bericht Starnieuws vandaag. Mathoera is lid van de parlementaire commissie die de drie wetten - Identificatieplicht Dienstverleners, Melding Ongebruikelijke Transacties en Internationale Sancties - heeft voorbereid voor openbare behandeling gisteren en vandaag, woensdag 24 februari 2016. Deze wetten zijn noodzakelijk om te voorkomen dat Suriname door de Caribbean Financial Action Task Force (CFATF) op de zwarte lijst wordt geplaatst.

'De tentakels van de georganiseerde misdaad gaan dwars door alle geografische grenzen en zoeken, die landen waarvan ze weten dat er onvoldoende toezicht en controle is, om hun criminele activiteiten te ontplooien. Criminele daden worden in een ander land voorbereid, ze worden gefinancierd vanuit een ander continent, opdrachtgevers zitten weer in een ander deel van de wereld en uiteindelijk vindt de uitvoering in een ander land plaats. Om deze werkwijze van criminelen te herkennen, moeten landen buiten hun grenzen kijken, buiten hun eigen juridische systemen en buiten hun eigen inlichtingen netwerken opereren. Het dwingt landen om samen te werken en informatie met elkaar te delen', stelt Mathoera.

Zij heeft als oud-politiecommissaris veel ervaring met de werkwijze van criminele organisaties. Deze informatie-uitwisseling vraagt volgens Mathoera integere mensen binnen inlichtingendiensten. Zij wenst van de regering te weten, welk beleid gevoerd wordt om de integriteit van de hoogste inlichtingendiensten te waarborgen en Suriname te behoeden tegen criminaliteit.

En een van de meest effectieve manieren om criminelen aan te pakken is het illegaal geld van ze af te pakken. Dit gaat andere ontmoedigen om de criminaliteit op te zoeken, stelt het Assembleelid. Dat betekent dat Justitie en politie het geld moeten volgen om te voorkomen dat het financiële vermogen, verkregen uit criminele handelingen, gelegaliseerd wordt. In Suriname is een aantal dienstverleners op wie de wet van toepassing is en nu met de uitbreiding van non profit organisaties is een belangrijke stap voorwaarts gezet.

'Ik denk in dit verband aan de vele stichtingen in Suriname. Bij de KKF (Kamer van Koophandel en Fabrieken) zijn ongeveer 24.000 stichtingen geregistreerd. In de afgelopen jaren werden bezittingen (onroerende goederen) veelal op naam van stichtingen gezet. Stichtingen kunnen alleen met een vergadering van bestuur verwisselen', aldus Mathoera.

Het Assembleelid haalt diverse praktijken aan in Suriname. Winkelzaken, grote supermarkten, autozaken verrijzen uit de grond, onroerend goed wordt opgekocht, grote paleizen en jachten worden gekocht, dure auto’s, motorfietsen, het ene casino na het andere wordt geopend, zonder dat iemand zich afvraagt, waar dit geld allemaal vandaan komt. Mensen verdienen enkele duizenden en zijn in staat helikopters te kopen, grote bedrijven, hotels en appartementencomplexen op te zetten, zonder dat onderzoek wordt gedaan, hoe men aan het geld komt om deze investeringen te doen. Deze zaken duiden aan, dat er wit gewassen wordt en dat men er ongestoord mee door kan gaan.

'Criminele praktijken druisen in tegen de regels, wetten en beleid. Ze ondermijnen het gezag van bestuurders. Wanneer een land hierop geen goed zicht en geen grip (meer) heeft, kunnen illegale praktijken de bestuurskracht aantasten', zegt Mathoera. Criminelen hebben faciliteiten van de overheid nodig voor het exploiteren van hun activiteiten en zullen daarom in sommige gevallen proberen om onderdelen van het apparaat te corrumperen. Hierdoor kunnen zwakke plekken ontstaan. 'Met name bij besluiten en aanbestedingen, liggen er duidelijke belangen bij criminelen. Vanwege deze afhankelijkheid is het noodzakelijk om de integriteit binnen de overheid en al haar onderdelen te bewaken. Benoemen, van niet integere personen is uit den boze.' 

Mathoera roept de minister van Justitie en Politie op om een goed strategisch beleid te formuleren met de juiste prioriteiten. Er moet voldoende aandacht zijn voor incidentele en structurele aanpak, voor repressieve en preventieve acties.

Het ligt in de bedoeling om de drie wetsontwerpen vandaag te behandelen en goed te keuren. Minister Jennifer van Dijk-Silos beantwoordt als eerste de gestelde vragen door de Assembleeleden in eerste ronde.

Bewoners Brownsweg en Boven-Suriname willen geen misbruik 3-dimensionale gebiedskaarten

'Ze moeten ons niet in ons eigen vet bakken, maar in overleg treden over concessies'

(Bron foto: de Ware Tijd)
Kapitein van Nieuw Ganzee wil dat kaarten door de Staat worden erkend


Vertegenwoordigers van Brownsweg en Boven-Suriname willen niet dat er misbruik wordt gemaakt van de driedimensionale kaarten die inwoners van deze gebieden hebben vervaardigd. Ze zeggen dat de overheid de bosrijke gebieden die op de kaart voorkomen niet in concessies moeten uitgeven. 

'Ze moeten ons niet in ons eigen vet bakken, maar in overleg met ons treden om na te gaan of een concessie invloed zal hebben op onze omgeving', zegt Stiefen Petrusi, vertegenwoordiger van de Vereniging van Saramaccaanse Gezagdragers (VSG), vandaag, woensdag 24 februari 2016, in de Ware Tijd.

De kaarten zijn gisteren gepresenteerd in Courtyard Marriott hotel in Paramaribo in aanwezigheid van onder anderen dorpsvertegenwoordigers van Brownsweg en Boven-Suriname, districtscommissaris Yvonne Pinas van Brokopondo en vertegenwoordigers van het Wereld Natuurfonds (WWF).

Inwoners van de gebieden hebben geven met de kaarten inzicht in het gebruik van hun woon- en leefgebied. Er wordt onder andere aangegeven waar kreken en kostgrondjes zich bevinden en welke gebieden worden gebruikt voor jacht, toerisme en houtkap. De kaart is samengesteld door de lokale bevolking met medewerking van onder andere Tropenbos International Suriname (TIS), WWF, VSG en het Verenigde Naties Ontwikkelingsprogramma, UNDP.

Ronny Linga die samen met Lambertus Waandels, kapitein van Nieuw Ganzee, de kaart van Brownsberg heeft gepresenteerd, zegt dat de mensen ook hebben aangegeven waar natuurlijke hulpbronnen, zoals hout, voorkomen. 'Ik hoop niet dat mensen hiervan misbruik maken door het gebied in concessie aan te vragen. Eenieder mag dat, omdat wij allemaal Surinamers zijn, maar kom eerst praten met het traditionele gezag.'

Waandels wil dat de kaarten worden erkend door de Staat, waardoor eenieder rekening moet houden met het woon- en leefgebied van de dorpelingen. Hij wil daarom binnenkort om de tafel met minister Steven Relyveld van Ruimtelijke ordening, Grond- en Bosbeheer.

Hoestdrank Tussadryl wordt waarschijnlijk vanuit Guyana Suriname binnen gesmokkeld

'Het kan niet de bedoeling zijn dat geneesmiddel, vermengd met frisdrank, gebruikt wordt als genotmiddel'

'Het gebruik van het medicijn is net een mug met een kanonschot doodmaken'


De Registratiecommissie van het ministerie van Volksgezondheid bepaalt welke geneesmiddelen zonder recept mogen worden verkocht. Deze instantie beoordeelt de geneesmiddelen. De enige hoestdrank van het merk Tussadryl dat in apotheken verkocht mag worden is de versie die codeïne bevat. Ondanks dat bij wet bepaald is dat het geneesmiddel alleen op doktersrecept mag worden afgegeven, wordt het toch door drugstores en supermarkten verkocht. 

Het hoofd van de Farmaceutische Inspectie, Miriam Naarendorp, acht het hoogstwaarschijnlijk dat de hoestdrank vanuit Guyana, waar die vervaardigd wordt, naar Suriname wordt gesmokkeld. 'We hebben open grenzen. Het gebeurt vaker dat de politie geneesmiddelen op de route Nickerie-Paramaribo onderschept.'

Naarendorp zegt verder vandaag, 24 februari 2016, in de Ware Tijd, dat aan de commissie gevraagd is om duidelijke afspraken te maken over het vrij verkopen van Tussadryl. Het kan volgens haar niet de bedoeling zijn dat een geneesmiddel, vermengd met frisdrank, gebruikt wordt als genotmiddel. 'Of het nou op recept te krijgen is of niet, het is een geneesmiddel bestemd voor genezing van een ziekte.
Binnen de goede werking kunnen er wel bijwerkingen of contra-indicaties ontstaan.'

De hoestdrank wordt voorgeschreven voor griep en alle daaraan verbonden symptomen. 'Alles zit erin, daarom is het zo effectief. Het gebruik van het medicijn is net een mug met een kanonschot doodmaken.'

De Farmaceutische Inspectie is nog niet ingelicht over misbruik van de hoestdrank. Het ministerie van Volksgezondheid zou moeten ingrijpen nadat de rage is waargenomen. 'Dan pas kijken wij wat de negatieve effecten zijn voor de gezondheidszorg. Vervolgens wordt gekeken naar maatregelen om blootstelling te verminderen.'

HI-minister werkt aan industrieel plan voor 'diversificatie van de economie'

Burleson zoekt hulp bij United Nations Industrial Development Organization (UNIDO)


Minister Sieglien Burleson van Handel en Industrie (HI) streeft ernaar om binnen enkele maanden een industrieel plan te hebben voor diversificatie van de economie. Hiertoe heeft zij ondersteuning ingeroepen van de UNIDO (United Nations Industrial Development Organization), een organisatie van de Verenigde Naties voor industriële ontwikkeling. 

Carlos Chanduvi Suárez, belast met Latijns-Amerika en het Caribisch Gebied, is op werkbezoek in Suriname. Diverse organisaties worden geïnformeerd over de mogelijkheden. De Raad van Ministers krijgt vandaag, woensdag 24 februari 2016, een presentatie, aldus Starnieuws.

De bewindsvrouw zegt, dat Suriname naast de mijnbouw, bosbouw en landbouw, veel mogelijkheden heeft die niet benut worden. Het land heeft er veel meer baat bij om kant en klare producten op de markt te brengen. Nu worden voornamelijk grondstoffen geëxporteerd.

UNIDO heeft diverse landen geholpen bij het opstellen van een industrieel plan, waarbij ook de private ondernemingen betrokken zijn.

Nieuwe sectoren ontwikkelen is een van de speerpunten van HI. Hierbij wordt ook gedacht aan de districten die ook hun specifieke producten hebben. UNIDO kan helpen om een geïntegreerd plan op te stellen, waarbij ook gekeken wordt naar de expertise die nodig is. Diverse onderdelen van het plan moeten goed op elkaar aansluiten, stelt Burleson.

Wanneer het duidelijk is welke richting opgegaan wordt en het kostenplaatje duidelijk is, kan gericht naar financiering worden gezocht. De minister benadrukt dat de private sector gevraagd wordt om ook een bijdrage te leveren, want iedereens bijdrage is nodig voor het welslagen van het plan.

Vrouw (58) uit Hoorn int tientallen jaren AOW-geld van in 1981 in Suriname overleden oma

OM eist 2 maanden cel voorwaardelijk, 180 uren werkstraf en terugbetaling 140.000 euro


Een vrouw uit Hoorn staat terecht voor het innen van AOW-geld voor haar oma, die al sinds 1981 dood is. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) is de overheid benadeeld voor 210.000 euro, schrijft het Noordhollands Dagblad, aldus de NOS vandaag, woensdag 24 februari 2016, op haar website.

De oma van Elma S. overleed in april 1981 in Suriname, maar dat meldde de familie niet bij de uitkeringsinstanties. De AOW-uitkering bleef daardoor elke maand binnenkomen.
Het geld werd jarenlang geïncasseerd door de dochter van de overleden vrouw. Sinds 2010, toen ook de dochter stierf, beheert kleindochter Elma S. de rekening.

De Hoornse vrouw, die 58 is, heeft geen duidelijke verklaring afgelegd. 'Er komt nu heel veel over mij heen', zei ze volgens het Noordhollands Dagblad in de rechtbank. Haar advocaat betoogde dat, als er sprake is van verduistering, niet Elma S. maar haar in 2010 overleden moeder daaraan schuldig was.

Het OM heeft een voorwaardelijke celstraf van twee maanden en 180 uur werkstraf geëist tegen de vrouw. Ook wil het OM dat ze 140.000 euro terugbetaalt. In verband met gedeeltelijke verjaring kan niet het hele fraudebedrag van 210.000 euro worden geëist.

Secretaris-generaal Samper van UNASUR content met wijze waarop Suriname werkt aan 'vraagstuk van jongeren'

UNASUR werkt aan realisatie van een Zuid-Amerikaans paspoort
 
(Bron foto: Kabinet van de President)
Gespreksonderwerp tussen Bouterse en Samper ook aanleg weg Suriname naar Guyana en Venezuela in versneld tempo


De secretaris-generaal van de Unie van Zuid-Amerikaanse Naties (UNASUR), Ernesto Samper, is ingenomen met de inspanningen van Suriname in het integratieproces. Dit heeft hij gisteren gezegd in gesprek met president Desi Bouterse. Samper is op een tweedaags werkbezoek in Suriname. De fysieke integratie van de UNASUR-landen en een gezamenlijk paspoort, zijn ook belangrijke onderwerpen die aan de orde zijn tijdens het werkbezoek van de secretaris-generaal, aldus bericht het Kabinet van de President vandaag, woensdag 24 februari 2016, in een persbericht.

Minister Niermala Badrising van Buitenlandse Zaken zegt, dat UNASUR vooral ingenomen is met de bijzondere rol die vervuld is om aan het vraagstuk van jongeren te werken, tijdens het voorzitterschap van president Bouterse. Binnen de unie is het model dat Suriname heeft gehanteerd om jongeren deelgenoot te laten zijn van besluitvormingsprocessen, overgenomen. 'Dit wordt gebruikt als een model om jongeren intensiever te betrekken bij beleidsprocessen', zegt Badrising. Er zijn enkele regionale jongerencongressen gehouden naar het model van Suriname.


Een van de belangrijkste aspecten die tijdens het bezoek van Samper aan de orde is gekomen, is het kunnen garanderen van het Zuid-Amerikaans burgerschap. Het gaat om het creëren van een Zuid-Amerikaanse identiteit. Landen van UNASUR moeten in de komende jaren in staat zijn om een Zuid-Amerikaans paspoort te hebben. Hiermee moeten mensen vrij kunnen wonen en werken in elkaars landen. Dit is al het geval binnen MERCOSUR.

De fysieke integratie binnen UNASUR is ook aan de orde gekomen, aldus minister Badrising. Dit houdt ook in dat mensen van de ene kant van het continent naar de andere kant kunnen reizen. De vaste oeververbinding tussen Suriname en Guyana is ook gespreksonderwerp geweest en de weg van Suriname naar Guyana en Venezuela is besproken. Er waren al voorbereidingen, maar UNASUR wil dit project in versneld tempo realiseren. De financiering hiervan is nog niet rond, maar er zijn goede vooruitzichten voor een haalbaarheidsstudie.

Samper heeft veel aandacht besteed aan de Zuid-Zuid-samenwerking. Er wordt een databank opgezet om na te gaan wat voor medicamenten nodig zijn voor gezamenlijke aankopen. Ook de producten aan eigen landen moeten meer betrokken worden. Zo kan zuiniger omgegaan worden met de valuta-reserves. Er worden vandaag verdere gesprekken gevoerd, waarna de secretaris-generaal naar Guyana zal vertrekken.

(Red. De Surinaamse Krant/Starnieuws)

'Publieke waarschuwing CFATF brengt Suriname internationaal in diskrediet'

Santokhi (VHP): 'Afspraken in  internationale strijd tegen mensenhandel, drugshandel en corruptie niet of onvoldoende aangepakt'


VHP-fractieleider en partijvoorzitter Chandrikapersad Santokhi vindt dat de recente gedane publieke waarschuwing door de Caribbean Financial Action Task Force (CFATF) Suriname internationaal in diskrediet heeft gebracht. Ook de Financial Action Task Force (FATF) heeft de waarschuwing gepubliceerd met een mogelijke verwijzing naar de International Cooperation Review Group. Er wordt opgeroepen om maatregelen te nemen ter voorkoming van 'blacklisting'. In het geval van plaatsing op de zwarte lijst zijn volgens Santokhi de gevolgen niet te overzien.

De politicus zei gisteren in De Nationale Assemblee bij de behandeling van de ontwerpwetten, Identificatieplicht Dienstverleners, Melding Ongebruikelijke Transacties en Internationale Sancties, dat op verschillende andere gebieden Suriname eveneens bijzonder slecht scoort. Hij stelde, aldus Starnieuws vandaag, woensdag 24 februari 2016, dat eerder gewaarschuwd is voor het verspillende en verkwistende beleid en de vele corruptiegevallen binnen de verschillende ministeries en parastatale instellingen. Santokhi voerde aan, dat de gemaakte afspraken in de internationale strijd tegen mensenhandel, drugshandel en corruptie niet of onvoldoende is aangepakt. Hier bovenop komt de dreiging voor plaatsen op de zwarte lijst.

'Dit zou in de praktijk betekenen dat alle transacties met het buitenland onder een zogenoemd enhanced due diligence regime komen te vallen. De financiële instellingen in het buitenland zullen als zij al bereid zullen zijn tot het uitvoeren van financiële transacties met ingezetenen van Suriname alle achterliggende informatie van de transactie en van de betrokken partijen moeten opvragen. De kosten die hiermee gemoeid zijn voor deze banken weegt waarschijnlijk niet op tegen de baten van het uitvoeren van transacties met Surinaamse ingezetene particulieren en bedrijven', sprak Santokhi.

Ook is het niet enkel denkbeeldig, dat de Surinaamse banken grote problemen zullen ondervinden bij het behouden van hun correspondentrelaties. Enkele banken hebben volgens Santokhi al een mededeling van hun correspondentrelatie dat ze de samenwerkingsrelatie zullen beëindiging met deze risico status van Suriname.

Nu al is de situatie in de Caribische regio zo, dat correspondentbanken in de VS steeds vaker en sneller overgaan tot opzeggen correspondentrelatie met banken in deze regio als er ook maar enige twijfel is over de bereidheid van een land in deze regio om zich aan de internationale standaarden zoals die van de FATF te houden.
'Dit ook vanwege de al dan niet terechte perceptie dat deze regio extra kwetsbaar is voor witwassen en terrorismefinanciering. Behalve de hinder die het betalingsverkeer met het buitenland zal ondervinden zal met een blacklisting het animo om in Suriname te investeren nog verder afnemen.'
Santokhi pleitte voor een integrale aanpak van zaken, gebaseerd op een nationale risico analyse.

Suriname moet uit een enorm dal klimmen als het gaat om de strijd tegen witwassen. 'Het is al erg genoeg dat we constant gedreigd worden om op een zwarte lijst geplaatst te worden door de internationale financiële wereld', zei minister Jennifer van Dijk-Silos van Justitie en Politie gisteravond na afloop van de parlementsvergadering, zo bericht de Ware Tijd vandaag. Zij reageerde aldus op de scherpe kritiek die in het parlement werd geuit op de onmacht van de overheid om witwaspraktijken aan banden te leggen.

Ter informatie: 

Fundashon Promove Derecho Humano Curaçao doet aangifte bij OM tegen RdK en CRU

Volgens stichting hebben Refineria di Kòrsou en Curaçao Refinery Utilities mensen blootgesteld aan  asbest


Fundashon Promove Derecho Humano Curaçao heeft bij het Openbaar Ministerie (OM) aangifte gedaan tegen overheids-nv Refineria di Kòrsou (RdK) en de Curaçao Refinery Utilities (CRU), omdat zij derden hebben blootgesteld aan asbest. Hiermee hebben de nv’s zich schuldig gemaakt aan een strafbaar feit. Dat staat in de aangifte die advocate Olga Saleh-Kostrzewski namens haar cliënt heeft ingediend. Het Antilliaans Dagblad bericht vandaag, 24 februari 2016, heeft inzage gekregen te hebben in een kopie van de aangifte. 

In de aangifte stelt de advocate, dat de RdK en de CRU gedurende circa tien jaar grote hoeveelheden pijpen met daarin asbest hebben opgeslagen. De buizen lagen op het terrein ten westen van de Isla-raffinaderij. Omstreeks april vorig jaar is begonnen met het terrein schoon te maken en het asbest te verwijderen. Daarbij zijn niet de nodige voorzorgsmaatregelen getroffen, om rekening te houden met de gezondheid van de omwonenden in het bijzonder en de volksgezondheid in zijn algemeenheid. Hierdoor zijn niet alleen de mensen blootgesteld die betrokken waren bij de opslag en het ruimen, maar ook de tienduizenden omwonenden en passanten bij het RdK-terrein.

Volgens de raadsvrouwe heeft men daarbij in ieder geval de kans voor lief genomen, dat deze mensen blootgesteld zouden worden en daardoor nagenoeg de onvermijdelijke fatale gevolgen daarvan zouden ondervinden. Volgens de raadsvrouw kan er met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid ervan uit worden gegaan van een blootstelling. Zo waren de pijpen met asbest erin niet afgeschermd. Het asbest is al die jaren blootgesteld aan de lucht, de asbestvezels konden zo gemakkelijk door de wind worden meegenomen.

De werkzaamheden om het asbest te ruimen zijn in de open lucht gebeurd terwijl dat in een gesloten ruimte plaats had moeten vinden. De werknemers die belast waren met de ruiming droegen geen passende kleding. Ook buitenstaanders, waaronder parlementariërs die het terrein bezochten hadden dat niet. De omwonenden zijn niet gewaarschuwd voor de opslag of het ruimen van het asbest. Volgens de indieners van de aangifte zijn tienduizenden mensen blootgesteld aan het asbest.

Bij de aangifte is ook een handtekeningenlijst van circa 140 burgers toegevoegd. De handtekeningen zijn op kleinschalig niveau verzameld maar illustreren ook wel dat er behoefte bestaat onder burgers om op te treden tegen de strafbare handelingen van de RdK en de CRU.

Directeur José van den Wall Arnemann van de RdK verklaarde desgevraagd nog niet op de hoogte te zijn van de aangifte. Wel stelde hij de vraag hoeveel onderzoeken er naar het ruimen van asbest gedaan moeten worden. 'Op dit moment is er al een onderzoek gaande naar het ruimen van het asbest. Hoeveel onderzoeken wil men nog doen? Ik zou zeggen dat we beter het resultaat van het huidige onderzoek kunnen afwachten', aldus Van den Wall Arnemann.

In januari van dit jaar verklaarde premier Ben Whiteman dat er een onderzoek gaande is over de aanbesteding van het ruimen van asbest. Whiteman zei dat tijdens een openbare Statenvergadering die was aangevraagd om te praten over de zogeheten asbestgate. De Statenleden wilden opheldering hebben waarom het ruimen van het asbest veel hoger was uitgevallen dan begroot. Ook wilden de parlementariërs duidelijkheid hebben over de manier waarop de aanbesteding was verlopen.

Leden onderwijsvakbond Sitek op Curaçao vergaderen voor derde achtereenvolgende dag

Bondsleden bijeen in vergadering over afspraken met ministers Dick en Van der Horst


Leden van onderwijsvakbond Sitek vergaderen vandaag, woensdag 24 februari 2016, onder werktijd over een akkoord inzake de pijnpunten van de vakbond, daar zijn gisteren afspraken over gemaakt tussen de bond en de ministers Irene Dick van Onderwijs Wetenschap Cultuur en Sport, en minister Etienne van der Horst van Bestuurlijke Planning en Dienstverlening. Dit bericht het Antilliaans Dagblad.

Het betekent dat er vandaag voor de derde opeenvolgende dag leerkrachten zijn die geen les zullen geven omdat ze tijdens schooltijd bij het vakbondsgebouw zijn voor een ledenvergadering.

Sitek-voorzitter Darius ‘Lio’ Plantijn deed gisteravond bij Telenotisia een oproep aan de leden om in nog grotere aantallen dan de afgelopen dagen naar het gebouw van de bond te komen. Daar vergaderen de leden vandaag over een brief met de afspraken die tussen de bond en de ministers zijn gemaakt. Leden van de bond zullen tijdens de vergadering duidelijk moeten maken of zij de gemaakte afspraken wel of niet accepteren, aldus Plantijn.

Minister Dick en minister Van der Horst wilden geen details geven over de inhoud van de gemaakte afspraken. Van der Horst verklaarde, dat de bewindslieden een goed gesprek met de bond hadden gevoerd. Minister Dick verklaarde bij TeleCuraçao dat het gesprek in een goede sfeer was verlopen. De bewindsvrouwe zei ook, dat ze altijd een goede communicatie met de Sitek en de bond voor niet-onderwijzend personeel heeft gehad.

Op de vraag of de scholen vandaag normaal open zijn kon de minister geen antwoord geven. Wel zei Dick dat wat haar betreft scholen nooit dicht zouden moeten.

Aannemer Tijtel verwijst beweringen minister Peneux over nepwerk naar rijk der fabelen

Na ontruiming ministerie vanwege wateroverlast wijst minister met beschuldigend vingertje in richting aannemer

'Minister wil koste wat het kost nieuw gebouw en blaast daarom de zaak op'
 

Directeur Jerry Tijtel van het aannemersbedrijf De Team stoort zich ontzettend aan de uitlatingen van minister Robert Peneux van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. De minister verwijt het bedrijf sabotage en 'nepwerk', omdat zijn hoofdkantoor het afgelopen weekend dusdanig ondergelopen is dat het onbruikbaar is verklaard. Het gebouw verkeert in brand- en instortingsgevaar vanwege daklekkages. 'Daklekkages en verrotte plafonds waren er allang voordat wij met de restauratiewerkzaamheden zijn begonnen', zegt Tijtel vandaag, woensdag 24 februari 2016, in reactie in de Ware Tijd. 

De directeur zegt, dat de minister de zaak opblaast, omdat hij coûte que coûte een nieuw gebouw wil hebben. Tijtel zegt vorig jaar januari gestart te zijn met de werkzaamheden. In maart dat jaar werden de werkzaamheden gestaakt, omdat de betalingen vanuit de overheid uitbleven. In november betaalde de overheid uit en het werk werd januari dit jaar opgepakt.

De directeur geeft aan, dat het gaat om een totale renovatie, waarbij het gebouw wordt voorzien van een nieuwe dakconstructie inclusief plafond en van elektrische bedrading. 'Het is een gigantisch groot dak van circa 1.200 vierkante meter.' De beschuldigingen van de minister dat De Team prulwerk heeft verzet, verwijst Tijtel naar het rijk der fabelen.

'Dit bedrijf heeft al jaren werk naar tevredenheid verricht voor de overheid. Het ministerie gaat je niet zomaar zo'n groot project laten uitvoeren.' Het werk is nog niet opgeleverd, dat zou pas twee jaar na aanvang moeten gebeuren. Aan de informatie dat manschappen van het Nationale Coördinatiecentrum Rampenbeheersing fouten hebben geconstateerd in het dakwerk, hecht hij geen waarde. 'De uitvoering van het werk wordt regelmatig gecontroleerd door de technische dienst van het ministerie', aldus Tijtel.

Oppositie wil opheldering van regering over valutaveilingen Centrale Bank

Interpellatievoorstel oppositie aan Assemblee inzake valutaveilingen Centrale Bank'Waarom wachten wij tot het laatste moment om wetten aan te bieden aan De Nationale Assemblee?'

Kritisch NDP-Assembleelid Abdoel ziet graag dat regering pro-actief gaat optreden


De goedkeuring van de drie ontwerpwetten Identificatieplicht Dienstverleners, Melding Ongebruikelijke Transacties en Internationale Sancties, zijn dringend gewenst om ervoor de zorgen dat Suriname niet internationaal'geblacktlist' wordt. Assembleeleden hebben gisteren indringende vragen gesteld aan de regering. Het lag in de bedoeling om de drie wetten gisteren aan te nemen, maar uiteindelijk bleek dat leden veel vragen hadden en langer bezig waren met de behandeling van de ontwerpwetten. De regering zal vandaag, woensdag 24 februari 2016, antwoorden op de gestelde vragen, waarna de ontwerpwetten met algemene stemmen aangenomen kunnen worden. Dit bericht Starnieuws.

De Assembleeleden staan op één lijn om te voorkomen dat Suriname op de zwarte lijst terechtkomt. Amzad Abdoel (NDP), voorzitter van de commissie die de wetten voorbereid heeft voor de openbare behandeling, wil van de regering weten waarom er niet pro-actief wordt gewerkt.

Abdoel zei, dat de wetten nodig zijn voor het verbeteren van de aanpak van money laundering, het tegengaan van de financiering van terrorisme en het handhaven van sancties ter verbetering van internationale vrede en veiligheid.

De Caribbean Financial Action Task Force (CFATF) is de Caribische zusterorganisatie van de Financial Action Task Force (FATF). CFATF telt 29 lidlanden van het Caribisch gebied en Midden-Amerika. Deze organisaties hebben zich tot doel gesteld om via overleg, aanbevelingen te formuleren voor de lidlanden om money laundering en de financiering van terrorisme tegen te gaan.

De lidlanden van de CFATF hebben zich gecommitteerd om de veertig aanbevelingen over money laundering en de negen speciale aanbevelingen over de bestrijding van de financiering van het terrorisme in hun rechtssysteem in te voeren. Suriname is in 1998 lid geworden van deze organisatie en wordt dan periodiek geëvalueerd, merkte Abdoel op. Er zijn volgens Abdoel totaal tien wetten aangenomen om money laundering en de financiering van terrorisme tegen te gaan.

Abdoel vroeg de regering of er een actieplan is samengesteld met CFATF. 'Waarom wachten wij tot het laatste moment om wetten aan te bieden aan De Nationale Assemblee? Dit is de tweede keer dat het gebeurt. Waarom werkt Suriname niet pro-actief? Wat weerhoudt ons als land ervan om dat te doen? Hoe is de samenwerking met de als werkarm van de CFATF opererende International Coöperation Review Group? Is er een actieplan voor de volgende evaluatie? , vroeg Abdoel. Hij wil weten of met de goedkeuring van de wetten Suriname uit de gevarenzone komt.

Abdoel vroeg verder of er genoeg als land gedaan wordt om te voorkomen dat Suriname als veilige haven worden getypeerd voor money launderers en financierders van terrorisme. 'Wij hebben in uw college zeker duizend keren gevraagd naar effectuering van de gaming board. Echter komt het niet van de grond. De gaming board is nog altijd de toezichthouder als het gaat om kansspelen. Ik vraag en verzoek de regering om een pro-actieve houding aan te nemen en zo spoedig als mogelijk de wet op kansspelen (als eerst) te wijzigen en de gaming board te effectueren', zei Abdoel.

Hij deed enkele wijzigingsvoorstellen waarop minister Jennifer van Dijk-Silos van Justitie en Politie morgen in zal gaan.

Nico Haasbroek weinig mededeelzaam over zijn doorlichting van Surinaamse staatsmedia

Haasbroek heeft 15 pagina's tellende notie met aanbevelingen nieuw mediabeleid aangeboden aan vicepresidentOud-hoofdredacteur Nico Haasbroek van het Nederlandse NOS Journaal is weinig mededeelzaam als hij wordt benaderd met vragen over het eindresultaat van zijn doorlichting van Surinaamse staatsmedia gedurende slechts tien dagen eind november vorig jaar. Zijn onderzoek als consultant en media-expert, op verzoek van het Kabinet van de vicepresident en gecoördineerd door adviseur Roy Raymond de Miranda (NDP), had betrekking op de zenders STVS, ATV, SRS, Radio Boskopu en de Nationale Voorlichtingsdienst alsook afdelingen Voorlichting van ministeries. Na zijn werkzaamheden vertrok Haasbroek met stille trom naar Nederland en bleef het verder stil rond - de uitkomsten van - het doorlichtingsproject.

Nu zegt hij in een reactie tegenover de webredactie van De Surinaamse Krant slechts 'Conform afspraak heb ik onder meer via een quick scan-methode de vier staatsmedia in november 2015 bezocht en geanalyseerd'. 'Dat resulteerde in een eerste notitie met aanbevelingen voor een nieuw mediabeleid van vijftien pagina’s die aan het eind van week 48 aan de vicepresident is aangeboden en in een gesprek toegelicht. Voor verdere informatie verwijs ik u naar de heer Roy de Miranda, adviseur van de Surinaamse regering.'

Haasbroek – die dus kennelijk een nieuw mediabeleid voor ogen staat – mag waarschijnlijk verder geen openheid van zaken geven. Zowel Roy Raymond de Miranda als vicepresident Ashwin Adhin waren niet bereikbaar voor een reactie. Het heeft er alle schijn van, dat niemand de uitkomsten van de doorlichting door Haasbroek mag vernemen. Mogelijk zijn die vernietigend voor het gevoerde mediabeleid bij de staatszenders.

Een doorlichting met een valse start. Immers, leidinggevenden van de door te lichten zenders leken niet van zins mee te werken en om documenten ter inzage te leggen voor de Nederlandse consultant. In hoeverre zij uiteindelijk al dan niet hebben meegewerkt is onduidelijk.

Opmerkelijk was het, dat Eugene van der San, directeur van het Kabinet van de President, publiekelijk zijn gal spuwde over het project en terecht vraagtekens plaatste bij wat met de doorlichting werd beoogd. Maar, vooral het prijskaartje - consultant Haasbroek zou 300 euro per uur hebben gevraagd – wekte bij Van der San verbazing. In Nederland zou Haasbroek, zo beweerde hij, 1.200 euro per uur verdienen aan soortgelijke projecten, maar in Suriname wilde hij het wel voor een habbekrats van 300 euro per uur doen. Maar, 300 euro is dus in Suriname geen habbekrats - daar stond de doorlichter echter niet bij stil. Overigens werd dit op 30 november ontkend in een door het Kabinet van de vicepresident uitgebracht persbericht, waarvan hieronder een deel:

'(…) De Nationale Voorlichtingsdienst was niet bereid om medewerking te verlenen aan het project. Wel heeft de media-expert vanuit de grondbeginselen van dit vak gebied ideeën aangedragen voor het eventueel veranderen en verbeteren van de NVD. Voorts zijn een paar workshops op verzoek van de omroepen niet door gegaan aangezien een aantal gebeurtenissen, zoals de viering van de onafhankelijkheid en de Jaarbeurs voor hun programmering te veel tijd in beslag namen.
Een eerste contourennota, vergezeld van een toelichting over de staatsmedia en de NVD, is op 27 november jongstleden aan de Vice-President aangeboden.

Op 28 november vond een aantal geslaagde trainingen plaats waar vertegenwoordigers van alle staatsomroepen aan hebben deelgenomen.

De deelnemers uit de hoek van de voorlichting zouden een specifiek op voorlichting gerichte training in een mogelijk vervolgtraject zeer op prijs stellen.

Nico Haasbroek: 'Ik kijk positief op mijn eerste bezoek terug. Vervelend vond ik wel dat er hier en daar bewust stemming werd gekweekt tegen mijn komst, vooral door de suggestie dat ik voor mijn werk in dit stadium meer dan 300 euro, per uur, aan honorarium zou ontvangen. '
De waarheid is echter dat er voor het gehele project slechts 300 Euro aan Haasbroek werd uitbetaald. 'Ondanks deze weinig verheffende campagne, waarbij flagrante onwaarheden werden gespuid, ben ik blij dat ik een eerste bijdrage heb kunnen leveren aan wat het volk en de medewerkers van de staatsmedia hier willen: een beter media- en voorlichtingsbeleid.' (...)'

Natuurlijk was dit een gekleurd persbericht. Of het doorlichten van de staatsmedia door Haasbroek zal leiden tot zicht- en hoorbare kwalitatieve en technische verbeteringen bij die media valt ernstig te betwijfelen. Daarvoor lijken tien dagen quick scan simpelweg te kort en daarom zou het hele 'Haasbroek-project' niet echt serieus genoemd kunnen worden en worden de eindresultaten niet met Suriname gedeeld. Het wachten is op de terugkeer van Haasbroek en meer openheid, transparantie, zoals dat door de regering Bouterse-II maar al te gretig wordt gepropageerd, maar niet wordt nageleefd....

(Red. De Surinaamse Krant, woensdag 24 februari 2016)