vrijdag 26 februari 2016

Angst voor zika heeft grote gevolgen voor vliegverkeer naar Antillen en Suriname

Aantal boekingen zou met kwart zijn gedaald


De angst voor zika-infecties heeft grote gevolgen voor het vliegverkeer naar de Antillen en Suriname. Zo is het aantal boekingen voor vluchten naar Suriname deze maand met bijna een kwart gedaald.Dat blijkt uit cijfers die de Britse luchtvaartanalist Forward Data op verzoek van Het Parool over Suriname en de Antillen heeft samengesteld, zo schrijft Herman Stil vandaag, vrijdag 26 februari 2016, in Het Parool.

Na de eerste zikawaarschuwingen half januari is het aantal boekingen voor vluchten van Nederland naar Suriname volgens Forward Data bijna een kwart gedaald, veel hoger dan de 5 procent afname die het bedrijf ziet voor alle boekingen tussen Europa en Latijns-Amerika.

De komende drie maanden zal het aantal boekingen naar Suriname nog altijd 18 procent lager liggen dan een jaar geleden.

Ook de Antillen, waar de zikamug de afgelopen weken op alle eilanden is opgedoken, hebben te kampen met een flinke dip. Vooral vakantie-eilanden Aruba (9 procent lager) en Sint Maarten (14 procent) worden getroffen. Voor vluchten naar Bonaire ziet het bedrijf een daling met 6,4 procent.

Over Curaçao durft het bedrijf nog geen cijfers te geven. 'We zien opvallend veel boekingen vanuit Venezuela naar Curaçao', zegt een woordvoerder van Forward Data. 'Als we die eruit halen, is ook het aantal boekingen naar Curaçao significant lager.'

Forward Data gebruikt gegevens uit onafhankelijke boekingssystemen voor lijnvluchten, bedrijven die ticketboekingen door reisbedrijven doorgeven aan de maatschappijen, en van 150.000 reisagenten in de wereld.

Luchtvaartmaatschappijen KLM en Surinam Airways (SLM) en touroperator TUI zeggen zich niet te herkennen in de cijfers.

Directeur MacDonald Buitenlandse Zaken: '2 Euro voor toeristenkaart was actieprijs'...

Actieprijs die vier jaren stand heeft gehouden...

MacDonald kan geen reden aangeven waarom prijs kaart fors is verhoogd


Henry MacDonald, directeur van het ministerie van Buitenlandse Zaken (BuZa), kan niet exact aangeven wat de ratio achter het besluit is geweest om de prijs van de toeristenkaart drastisch te verhogen. Hij kan uit de informatie verkregen van zijn superieuren en collega’s wel praten over hoofdlijnen die ertoe zouden hebben geleid, aldus het Dagblad Suriname vandaag, vrijdag 26 februari 2016.

Zo legt hij uit, dat het bedrag van euro 20 een actieprijs was. De actieprijs werd vier jaar geleden ingevoerd. Het werd nooit aangepast en bleef als standaardprijs.

'Nu gaan wij de toegang versoepelen voor bijna 70% van de wereldbevolking. Het zijn vooral qua bevolkingsgrootte de drie grote landen India, China en Indonesië. Ook Turkije, alles van de Amerika’s en een groot deel van Europa komen erbij', zegt MacDonald. Voor deze mensen geldt geen visumvereiste meer. Dat maakt dat veel risico’s, kosten en ongerief om aan een visum te komen, in één keer verdwijnen. 'Indien er studies gemaakt zijn, dan  heb ik die niet gezien. Ik weet wel dat voornoemde redenen een rol spelen.' Een toeristenkaart kost per 1 maart euro 90.

Op dit moment geniet het vastleggen van de basis voor toerismeontwikkeling prioriteit bij het ministerie. BuZa is volgens MacDonald bezig de toerismesector binnen korte termijn drastisch te hervormen. Met de woorden korte termijn bedoelt hij, dat zeker binnen een jaar de basiszaken zoals wetgeving in orde zijn. 'En dan moeten wij werken aan marketing, strategieën et cetera', zegt de directeur. De regering heeft snel gehandeld bij het versoepelen van het visumbeleid, maar het halen van de mensen uit desbetreffende landen is een ander verhaal.

'Uniek is dat deze drie landen een diaspora hebben in Suriname. Het komt niet vaak voor, dat een land kan zeggen dat die een substantiële diaspora heeft van de grootste drie landen ter wereld. Wij moeten nu strategieën en plannen bedenken dat mensen uit al die landen geïnteresseerd raken in hun roots en ook om cultureel- en ecotoerisme de oceaan willen oversteken. Het zijn grote landen. Wij willen niet de massa hier hebben. We gaan dat niet kunnen entertainen, maar we willen wel de mensen die het kunnen betalen. Wij moeten de luxe vorm van toerisme aanbieden.'

Op dit moment kan een buitenlander met een geldig paspoort op de J.A. Pengelluchthaven landen, terwijl de autoriteiten geen idee hebben wie de persoon is, waar die vandaan komt, wat diens bestemming en doel zijn. 'Over de veiligheid hebben wij ten eerste gedacht. Als je zoveel mensen het land wil toelaten, dan moet je beveiligingssysteem waterdicht zijn. Op dit moment is het niet waterdicht. Over twee weken moeten de grensposten wel voorzien zijn van alle informatie om ons veilig te houden in het land', zegt MacDonald.

Ten aanzien van veiligheid zijn er onlangs gesprekken gevoerd met autoriteiten uit Canada die reeds een paar jaar geleden voor Suriname gewerkt hebben op het grensbeveiligingssysteem. Het is nu een feit dat het systeem wordt aangescherpt. De Canadezen hebben volgens de directeur aangegeven dat het systeem binnen korte tijd kan worden aangescherpt. Dit zou moeten betekenen dat Suriname rechtstreeks toegang krijgt tot alle informatie die internationaal bekend staat qua politionele onderzoeken van internationale instituten. In maart al zal het systeem volgens MacDonald al moeten zijn verscherpt. Het zal ons geen cent kosten, omdat het systeem er al is.

De beveiliging tot de grenzen is één kant van het verhaal. Aan de andere kant moet ook worden gekeken naar de bewegingen van de toeristen. Het moet inderdaad gaan om mensen die voor toeristische doeleinden richting het land komen, en ten slotte, na hun activiteiten uit het land vertrekken. 'Als de mensen hier naar toe komen, moeten de mensen natuurlijk aangeven waar ze zullen blijven. In de toekomst zal het mogelijk moeten zijn dat de mensen zichzelf online zullen moeten registreren, opdat voordat zij richting Suriname komen, wij onze onderzoekingen reeds kunnen doen. Daar werken wij naar toe. De invoering van het systeem van elektronische toelating zal wel een tijd in beslag nemen', aldus MacDonald.

Minister Dodson wil goudwinning ordenen in Matawaigebied

Goudzoekers in gebied moeten zich laten registreren en mogen niet werken met kwik

(Bron foto: ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen)
Verdeelsleutel opbrengsten: deel naar staatsmijnbouwbedrijf Grassalco en deel naar de Matawai


Minister Regilio Dodson van Natuurlijke Hulpbronnen (NH) wil de goudwinning in het Matawaigebied ordenen. Met het traditioneel gezag, onder leiding van Granman Lesley Valentijn, en de lokale bewoners, werd tijdens een krutu afgelopen weekend van gedachten gewisseld hierover. De lokale gemeenschap moet ook profijt hebben van de kleinmijnbouw, zo bericht het ministerie vandaag, vrijdag 26 februari 2016.

NH vindt dat ordening noodzakelijk is in het gebied. Er moet verantwoord worden omgegaan met het milieu, terwijl ook het algemene welzijn van lokale gemeenschappen past binnen het beleid van NH, stelt het ministerie. Illegaal mijnen in het concessiegebied van het staatsmijnbouwbedrijf Grassalco moet worden teruggedrongen. Dodson gelooft dat deze nieuwe aanpak in het voordeel van alle belanghebbende partijen zal uitvallen.

Het ministerie van NH heeft onlangs een overeenkomst met de gemeenschappen van Lebidoti, Bakoe en Pisian gesloten. Er is een verdeelsleutel van de opbrengsten overeengekomen. Dezelfde methode zal gehanteerd worden in het Matawaigebied. De bewindsman gaf aan, dat een bepaald bedrag naar Grassalco gaat en een deel voor de stam bestemd is. Daartoe zal een fonds worden opgericht. De Matawai-gemeenschap zal het geld besteden aan de verdere opbouw van het gebied. De praktische invulling zal door de granman en zijn staf op transparante wijze worden bepaald. Dodson benadrukte, dat het fonds niet alleen afhankelijk hoeft te zijn van goudopbrengsten. Ook de houtkap, zand en grind kunnen voordelen opleveren voor de kas van de Matuariërs.

Eenieder die plannen heeft om op zoek te gaan naar goud, moet toestemming hebben van het traditioneel gezag. Ook is besloten dat er een orgaan van toezicht komt. Hierin zal de granman van de Matawaistam een vertegenwoordiging aanwijzen die de belangen van het gebied in de gaten houdt. NH en Regionale Ontwikkeling zullen ook zitting hebben in dit orgaan. Hiermee wil de Staat Suriname bereiken, dat afgedragen gelden voor de ontwikkeling van de stam zullen worden ingezet. Ook de belasting afdrachten aan de Staat zullen hierdoor veilig gesteld worden.

Minister Dodson heeft verder meegedeeld, dat registratie van alle goudzoekers in het gebied moet plaatsvinden. Ter bescherming van het milieu en de lokale mensen zal bovendien kwikvrij gewerkt moeten worden. Over twee maanden hoopt het ministerie machines beschikbaar te stellen waarmee men zonder kwik op zoek kan naar goud. NH wil dat de illegale goudzoekers zich zullen ontwikkelen tot verantwoordelijke ondernemers die op structurele basis hun bijdrage leveren aan de staatskas. Goudzoekers die advies of hulp nodig hebben zijn welkom bij NH, zo laat het ministerie weten.

Opmerkelijk in dit hele verhaal van NH is, dat de Commissie Ordening Goudsector niet wordt genoemd....

(Red. De Surinaamse Krant)

Fundashon Vishon Bándabou heeft maandelijks overleg met politie te Barber

Bewoners Bándabou hebben volgens ViBa geen vertrouwen meer in politie op Bándabou


Fundashon Vishon Bándabou (ViBa) zal elke laatste vrijdag van de maand samen met vier hoofden van het politiekorps bij politiepost Barber de knelpunten bespreken. De eerste bijeenkomst vindt vandaag, vrijag 26 februari 2016, plaats, aldus de Amigoe.

ViBa heeft vorige week vrijdag om de tafel gezeten met minister Nelson Navarro (Pais) en het hoofd van het Korps Politie Curaçao, Mauricio Sambo. Ook waren enkele wachtchefs van politieposten bij deze vergadering aanwezig.

Bewoners van Bándabou hebben volgens ViBa geen vertrouwen meer in de politie op Bándabou. In deze vergaderingen zal ViBa als ‘tussenpersoon’ dienen tussen de politie en de bewoners.
In de maandelijkse vergaderingen zullen de betrokkenen samenkomen om met name de communicatie tussen de politie en de bewoners van Bándabou te verbeteren. Pas in tweede instantie, als het echt nodig blijkt, zal er overwogen worden om extra politie in te zetten op Bándabou, zegt Navarro.

ViBa geeft aan, dat bewoners niet bij de politie terechtkunnen en er geen vertrouwen meer is in de politie. De criminaliteit op Bándabou groeit en er zijn weinig politieagenten beschikbaar. Bewoners geven ook aan dat de politie slecht omgaat met klachten, aldus ViBa. De omgang tussen de politie en de bewoners van Bándabou is hierdoor ernstig verstoord. Sommige bewoners bellen niet eens meer als er bij hen wordt ingebroken, aldus ViBa-lid Tirso Petroudis.

Sambo zegt hier verandering in te willen brengen. De politie is er om zekerheid te geven en om mensen te helpen. En het is belangrijk dat de bevolking van Bándabou de politie helpt om de criminaliteit te bestrijden.

Navarro is van mening, dat de bevolking van Bándabou aan het groeien is en dat de politiepost ook mee moet gaan in die ontwikkeling. De minister zegt echter dat hier geen budget voor is.

Aan de andere kant geeft Petroudis aan dat de onderbezetting ook voor veel stress zorgt onder de politieagenten. Door de groeiende criminaliteit wordt de werkdruk van de politie groter. Ze kunnen hun werk dan minder goed doen en moeten meerdere diensten draaien. Zij doen dan soms half werk, omdat ze niet voldoende mensen hebben om alles op te kunnen pakken.

Minister Navarro stelt, dat er nauw wordt samengewerkt met minister Suzy Camelia-Romer van VVRP om een infrastructuur te creëren zodat er camera’s geplaatst kunnen worden, het zogenoemde cameratoezicht. De camera’s zullen over het gehele eiland geplaatst worden, dus ook op Bándabou. Hiermee wil Navarro bereiken dat de criminaliteit op Curaçao aanzienlijk vermindert.

Curaçaose onderwijsbond Sitek weet uiterlijk 31 maart of zij wordt toegelaten tot overlegorgaan erkende overheidsbonden

Uiterlijk 1 mei wordt nieuwe cao onderwijs- sector getekend


Onderwijzersvakbond Sitek (Sindikato di Trahadó den Edukashon na Kòrsou) krijgt uiterlijk 31 maart antwoord van de regering op haar verzoek om tot het overlegorgaan van erkende overheidsvakbonden Centrale Commissie van Vakbonden (CCvV) te worden toegelaten. Dit is besloten in het akkoord dat Sitek en vicepremier en minister van Bestuur, Planning en Dienstverlening Etienne van der Horst (Pais) gisteren zijn overeengekomen, zo bericht vanmiddag, vrijdag 26 februari 2016, de Amigoe.

Momenteel zijn de vakbonden ABVO (ambtenaren), NAPB (politie), STrAF (douane- en gevangeniswezen) en SAP (Justitiële Keten) tot de CCvV toegelaten. Deze bonden overleggen met de overheid in het Centraal Georganiseerd Overleg in Ambtenarenzaken (CGOA) over de arbeidsvoorwaarden voor het overheidspersoneel. Sitek dringt al enige tijd aan om tot dit orgaan te worden toegelaten om zo apart met de overheid te kunnen onderhandelen over haar arbeidsvoorwaarden.

Zo hekelde Sitek onder meer de nieuwe pensioenregeling voor ambtenaren die wel voor haar leden van toepassing is, maar waarbij de vakbond niet bij de onderhandelingen was toegelaten. In het akkoord is overeengekomen, dat Sitek in de toekomst in dit verband betrokken zal worden bij alle discussies over arbeidsvoorwaarden die het personeel in de onderwijssector zullen raken.

In het akkoord dat gisteren door de algemene ledenvergadering van Sitek werd geaccordeerd, kwamen de partijen overeen dat er uiterlijk op 1 mei een nieuwe cao voor de onderwijssector ondertekend zal worden. Een voor Sitek heikel punt was de verplichte cursussen voor taal en rekenen voor onderwijzend personeel. In het akkoord is opgenomen dat de deze cursussen niet bij de Dienst Openbare Scholen zullen worden gehouden. De overheid zal nagaan of deze cursussen uit het recente verleden de gewenste resultaten hebben opgeleverd. Dit dient voor de aanvang van het nieuwe schooljaar klaar te zijn.

Verder is ook afgesproken, dat er voor 9 maart duidelijkheid zal moeten zijn over dispensatie van VUT-ers die in het onderwijs terugkeren. Daarnaast zullen Sitek-leden als eerste info krijgen van pensioenfonds APC over de nieuwe pensioenregeling voor ambtenaren die per 1 januari 2016 is ingegaan. De overheid zal verder rekening houden met het standpunt van Sitek, dat leerkrachten op hun 60e met pensioen moeten gaan en niet op hun 65e, zoals nu in de wet is opgenomen. Een onderzoek, dat uiterlijk binnen drie maanden klaar is, zal hierover duidelijkheid moeten verschaffen.

Ook komen de partijen overeen dat minister Van der Horst Sitek op de hoogte zal stellen van het parlementair traject van het wetsvoorstel om tot veilige scholen te komen. Uiterlijk 30 april zal er een protocol op tafel liggen dat schooltransport zal regelen. Een analyse van de onderwijsmethodieken Rekenen en Nederlands zal op 30 juni klaar moeten zijn. Terwijl de partijen gezamenlijk op zoek gaan naar oplossingen voor de problemen waarmee het ondersteunend personeel in het onderwijs te kampen heeft.

Nog steeds geen inhoudelijke behandeling rechtszaak (Cupremeco) goudroof Hato op Curaçao

Onderzoek naar dodelijke overval nog niet afgerond en advocaten beschikken niet over alle stukken

NFI-dna-onderzoek ook nog niet gereed


Het onderzoek in de zaak Cupremeco, oftewel de fatale roof van 8,2 kilo goud op 6 maart jongstleden bij de Vrije Zone van luchthaven Hato, waarbij een bewaker werd doodgeschoten, kan nog steeds niet inhoudelijk worden behandeld. Het onderzoek is niet klaar en de advocaten hebben ook niet alle stukken ontvangen voor een degelijke verdediging van hun cliënten. De zitting werd aangehouden tot 20 april voor een pro forma-behandeling en wordt op 29 juni voortgezet, aldus de Amigoe vandaag, vrijdag 26 februari 2016. 

De verdachten Aubert C. (45), Robertico M. (25), Irvin I. (33) en Jersinho P. (25) blijven tot de pro forma-behandeling in april vastzitten. Ook dat besloot rechter Marije van den Enden, op het schorsingsverzoek van hun advocaten. Er bestaan volgens de rechter nog ernstige bezwaren. Indien die bezwaren in april niet meer bestaan, kunnen zij nog wel voorlopig vrijgelaten worden in afwachting van de inhoudelijke behandeling, maar dat moet nog blijken.
Inmiddels zijn de verzoeken van de benadeelde partijen ook door een vertegenwoordiger van Stichting Slachtofferhulp ingediend.

De mannen worden vervolgd voor het medeplegen van een gewapende diefstal met de dood van beveiligingsmedewerker Zhadiro Zevenhuizen als gevolg, en voor vuurwapenbezit. De overval werd gepleegd door een zestal gewapende en gemaskerde mannen in camouflagepakken.

De wagen van het geldtransportbedrijf Servicio Pan Americano de Protección, die goudstaven zou vervoeren, was het doelwit. Na het vuurgevecht ontvluchtten de zwaarbewapende mannen het gebied. De politie is nog op zoek naar de verdachten en tevens neven van elkaar, Jainmore ‘Jay’ Winklaar (23) en Thuran ‘Tuurtje Winklaar (35). Er is afgelopen oktober een opsporingsbericht tegen hen uitgebracht, ze zijn echter nog steeds niet gevonden.

Het onderzoek van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) is nog steeds niet gereed. Het NFI had eerder onvoldoende materiaal om onder meer het dna-onderzoek te doen. De extra haarmonsters – op een in beslag genomen pet – die het onderzoeksteam alsnog nodig had, zijn inmiddels naar Nederland gestuurd, met het dringende verzoek van het Openbaar Ministere om de resultaten van het onderzoek zo spoedig mogelijk beschikbaar te stellen.

Eén van de slachtoffers van de schietpartij, die eerder nooit werd genoemd in deze zaak, verklaarde bovendien vanmiddag tijdens een korte pauze, dat hij pas gisteren dna-materiaal had afgestaan bij de politie, ter vergelijking met die van de verdachten in deze zaak. Dat is bijna een jaar na het incident. Het NFI moet kennelijk dus ook deze monsters nog krijgen, dat is nog niet duidelijk.
Ondertussen zullen de andere advocaten alle stukken die in hun dossier ontbreken ontvangen, zoals de gevraagde tapgesprekken, en zal de politie verder de neven Winklaar opsporen.

Bewoners Domburg verwijten politie stijging criminaliteit

Aantal agenten per dienst zou zijn teruggebracht van zes naar drie tot vier

Het aantal overvallen in het politieverzorgingsgebied te Domburg schijnt te stijgen. Afgelopen maandagavond werd nog een overval gepleegd, waarbij twee slachtoffers gekneveld werden achtergelaten. De daders namen waardevolle goederen en geld mee als buit. Het Dagblad Suriname bericht vandaag, vrijdag 26 februari 2016, over informatie te beschikken, dat onder leiding van inspecteur George Randjitsing er steeds zes manschappen per dienst werden ingedeeld. Daardoor was de criminaliteit in die buurt onder controle. 

Uit onderzoek is gebleken dat Randjitsing meer dan vijf jaar op Domburg was gestationeerd. In zijn dienstperiode vonden slechts twee overvallen plaats, maar niet van ernstige aard. Thans is de inspecteur van politie mevrouw Nakchedie belast met de waarneming. Zij hanteert, na overleg met de gewestelijke politiecommandant van Wanica, een andere dienstindeling. Per shift zijn de manschappen teruggebracht van zes naar drie tot vier. ‘En het resultaat is daar’, zeggen de buurtbewoners.

Met zes agenten werd er meer en betere controle uitgeoefend. De veiligheid in de omgeving is nu, volgens de bewoners, niet meer gegarandeerd. Het resultaat is dan ook, dat de criminaliteit behoorlijk is gaan stijgen in dit politieverzorgingsgebied. In twee maanden tijd zijn twee grote gewapende overvallen geregistreerd, waarbij slachtoffers gekneveld zijn achtergelaten. Dit alles is te wijten aan het besluit van de leiding, beweren de buurtbewoners.

In een reactie geeft de gewestelijke politiecommandant van Wanica, Ruben Dijks, aan dat de indeling nooit terug is gebracht naar drie of vier mannen. Hij zegt, dat wanneer een politiefunctionaris op detachering gaat c.q. uitgeleend wordt voor het binnenland, er altijd een extra man wordt ingezet zodat er nooit een lagere bezetting kan zijn, zoals wordt beweerd door de buurtbewoners. De gewestelijke politiecommandant benadrukt, dat hij de overuren goed in de gaten houdt, waarbij medewerkers niet onnodig op het bureau komen.

Er is naar zijn zeggen, geen reden om aan te geven dat het station Domburg een benedenmaats werkniveau heeft. Er was vroeger een ressortcommandant op Domburg, zegt Dijks. Hij werd echter  gemuteerd naar een andere afdeling. Het wachten is op een nieuwe ressortcommandant. Voorlopig neemt inspecteur Nakchedie, ressortcommandant van Houttuin, waar voor Domburg.

Restant asfaltering weg naar Wanhati, Marowijne, wordt voorgefinancierd door aannemer Tjongalanga

Geldgebrek overheid doet OW besluiten om Tjongalanga te verzoeken voor te financieren

November 2014, Tjongalanga aan 't werk (Bron foto: Stefano Tull/de Ware Tijd)
'Ik wil dat de weg direct wordt geasfalteerd, omdat die anders binnen 2 jaar weer in slechte staat is'


Het aannemingsbedrijf Tjongalanga is bereid om het asfalteringsproject Wanhati in Marowijne voor te financieren. Dat betekent, dat de overheid de aannemer achteraf zal betalen. 'Wij hebben een brief gericht aan het ministerie van Openbare Werken (OW), dat wij akkoord gaan met zijn voorstel. Wij willen immers ook werk', aldus Dave van der Lee, directeur van Tjongalanga, vandaag, vrijdag 26 februari 2016, in de Ware Tijd. 

De aannemer is al belast met het voorwerk om de 24 kilometer lange weg te asfalteren. Het gaat om de eerste fase van het project, waarin de weg wordt opgevuld met zand. Vervolgens wordt een laag van onder andere grind op aangebracht. Van der Lee zegt, dat hij deze maand nog het werk zal voltooien.


Wanhati is het eerste marrondorp aan de linkeroever van de Cotticarivier. De weg vormt een verbindingsweg naar tien verschillende dorpen, zoals Ingi Kondre, Pinatjarimi, Piking Santo, Tamarin, Langs Oekoe 1 en 2, Maloko Kondre, Manjabon.

Het project kwam enkele maanden geleden op een laag pitje wegens een betalingsachterstand van de overheid, maar de aannemer heeft ondertussen een deel van het verschuldigde bedrag ontvangen. Voor de volgende fase, het asfalteren van de weg, heeft hij nog geen contract met OW. Ook zal er een betonnen brug gebouwd worden over de Pericarivier.

OW-minister Siegfried Wolff zegt, dat de overheid door geldgebrek momenteel niet in staat is het project te financieren en daarom het voorstel heeft gedaan aan Tjongalanga om voor te financieren. 'Ik wil dat de weg direct wordt geasfalteerd, omdat die anders binnen twee jaar weer in slechte staat kan geraken. We moeten dan weer al het voorwerk doen.'

De bewindsman blijkt echter nog niet op de hoogte te zijn dat Tjongalanga het eens is met het voorstel van het ministerie. Als de weg is geasfalteerd, zal een grote wens van de inwoners van dorpen als Wanhati, Lantiwee en Tamarin in vervulling gaan. Zij klagen al geruime tijd over de slechte staat van de weg die wordt gebruikt door onder andere scholieren die in Moengo naar school gaan.

Gemoderniseerd mortuarium 's Lands Hospitaal in gebruik genomen

Vernieuwd mortuarium tot stand gekomen dankzij financiële steun van India

  
De officiële opening van het gemoderniseerde mortuarium van het ’s Lands Hospitaal heeft afgelopen woensdag plaatsgevonden, zo bericht vandaag, vrijdag 26 februari 2016, het Dagblad Suriname. Het mortuarium beschikt over airconditioning, een goede wastafel, nieuwe koelcellen en speciale kleedruimtes voor de afleggers en voldoet hiermee nu aan de gestelde eisen. De aula is ook verruimd. 

In haar toespraak zei medisch directrice Soenita Nannan Panday-Gopisingh, dat dit allemaal niet mogelijk zou zijn zonder de inzet en natuurlijk de grant van de Indiase ambassade. Voormalig ambassadeur Subashini Murugesan heeft zich intensief ingezet voor de bouw van het nieuw mortuarium voor het ’s Lands Hospitaal.

Het project werd al in 2014 voor financiering aangeboden aan de Indiase overheid door tussenkomst van de ambassadeur van Suriname in India, Ashna Kanhai, waarna in hetzelfde jaar nog groen licht werd gegeven. De totale schenking vanuit India bedraagt 311.500 Amerikaanse dollar, waarvan het eerste deel groot 144.000 dollar, in januari 2015 door de ambassadeur aan het ziekenhuis werd overhandigd. De tweede transactie werd in september 2015 ontvangen.

Adviseur Ray Wimpel gaf tijdens zijn speech aan, dat het in de bedoeling ligt dat het moderne mortuarium nieuwe mogelijkheden biedt voor bewoners in het noorden van het land. Het werk van het ziekenhuis is erop toe te zien dat het gebruik hiervan zo minimaal gehouden wordt. 'Als men over zes maanden zes lijken hier aantreft, wil dat zeggen dat men zijn of haar werk niet goed heeft uitgevoerd. Een handicap echter is het ontbreken van een parkeerruimte, maar daaraan zal zeker gewerkt worden', stelde Wimpel.

(Foto-onderschrift top: De huidige ambassadeur van India, Satyender Kumar, en medisch directrice van 's Lands Hospitaal Soenita Nannan Panday-Gopisingh - Bron foto: Kevin Ngadimin/Dagblad Suriname)

Districtscommissaris Commewijne: 'Bouw ringdam bij Laarwijk dringend nodig'

Bewoners ondervinden hinder van wateroverlast door verzakking waterkerende dam

(Bron: Google Earth/Red. De Surinaamse Krant)
Het dorp Laarwijk in het district Commewijne wordt geplaagd door wateroverlast. De bewoners van het gebied, die hoofdzakelijk van de landbouw leven, klagen steen en been, aldus het Dagblad Suriname vandaag, vrijdag 26 februari 2016.

Districtscommissaris Remy Pollack zegt, dat het districtsbestuur alles in het werkt stelt om de nood te verzachten. De waterkerende dam is verzakt en is op bepaalde plaatsen stuk geslagen door het wassende water. De bestuursdienst heeft een trens aangelegd die naar de Djukakreek loopt, maar deze maatregel is onvoldoende gebleken om de waterhuishouding in het gebied te reguleren.

'De bouw van een ringdam is dringend nodig. Deskundigen en aannemers zijn bezig om na te gaan welke technische maatregelen getroffen moeten worden om het water te keren en de daaraan verbonden kosten te begroten. Er moet een ringdam komen. Dat zal ongetwijfeld grote investeringen vragen. Geschat wordt dat er meer dan 600.000 Amerikaanse dollar nodig is om het karwei te klaren', aldus Pollack.

Etnel (NPS): 'Ik vroeg mij af waarom hij als volkspresident niet een andere boodschap had'

'President, verbeter de wereld, begin bij jezelf '

'Wat gebeurt er met de gezinnen? Dat is een vraag waar hij nog steeds geen antwoord op heeft'


NPS-Assembleelid Patricia Etnel is niet onder de indruk van de uitlatingen die president Desi Bouterse afgelopen woensdagnacht bij de kranslegging op het Revoplein in Paramaribo heeft gedaan. Volgens de politica zou het staatshoofd beter hebben gedaan door zijn eigen falen naar voren te brengen en hiermee oplossingsmodellen als hoop door te geven aan de samenleving. 

'President, verbeter de wereld, maar begin bij jezelf', zegt Etnel vandaag, vrijdag 26 februari 2016, in het Dagblad Suriname. Bouterse zei iets na middernacht, bij de herdenking van 36 jaar machtsovername, dat er iets serieus mis is met dit land. Het staatshoofd verwees naar de vele gevallen van kindermisbruik, een zaak van lijkschennis, duistere optredens van de politie en de vele rechtszaken die burgers tegen hem en het parlement aanhangig hebben gemaakt.

'Ik vroeg mij af waarom hij als volkspresident niet een andere boodschap had. Een boodschap waar hij mensen hoop zou geven hoe zij uit deze zeer moeilijke situatie zouden kunnen komen. Een boodschap waar hij de mensen laat zien dat hij als president begrijpt wat er in de samenleving afspeelt. Vooral een dag waar hij zichzelf roept als leider van de revolutie, de leider van het volk, een revolutie van verandering. Naar alle waarschijnlijkheid is dat niet de revolutie die wij hier in Suriname hebben gehad op 25 februari 1980', aldus Etnel. 'Het feit dat Bouterse als president zoveel binnen het bestuurlijk systeem toelaat, doet wel de vraag rijzen wat er precies in het land gebeurt. Wat gebeurt er met de gezinnen? Dat is een vraag waar hij nog steeds geen antwoord op heeft.'

Etnel vraagt zich af of de president de democratie van Suriname wel snapt. 'Democratie betekent dat het volk regeert. Als we nou een directe of indirecte democratie hebben, blijft het volk bepaalde rechten hebben. Dat mag niemand het volk ontnemen.' De parlementariër benadrukt, dat zij zich wel kan voorstellen dat Bouterse in een andere wereld leeft en hierdoor niet snapt wat er precies gebeurt. Echter moeten zijn dure adviseurs dan erop toezien, dat hij uit deze duistere wereld wordt geholpen. 'Hij is zelf in een democratisch land als president gekozen. Het volk mag dan zijn recht tot uitvoering brengen.'

Minister Van Dijk-Silos weet niets van door president Bouterse geopperde liquidaties door wetsdienaren

Bouterse slaat wild om zich heen met ongefundeerde uitspraken


Minister Jennifer van Dijk-Silos van Justitie en Politie weet niets van liquidaties waarover president Desi Bouterse woensdagavond op het Revoplein in Paramaribo sprak. De bewindsvrouwe zegt vandaag, vrijdag 26 februari 2016, in de Ware Tijd, dat ze nog geïnformeerd moet worden. 

Bouterse zei te beschikken over informatie van wetsdienaren die zich bezighouden met het uit de weg ruimen van personen. Volgens het staatshoofd is het meer dan voldoende bekend, dat wetsdienaren bewust uitrukken, om personen te liquideren.

Hij uitte deze bezorgdheid donderdag, iets na middernacht, zonder de wetsdienaren die zich hieraan schuldig zouden maken, bij naam te noemen.

Bouterse zei verder bezorgd te zijn over het misbruik van jonge kinderen en zelfs peuters en over de recente lijk- en grafschennis. Ook schromen volgens hem onverlaten niet het staatshoofd, de Assembleevoorzitter en parlementsleden voor het gerecht te dagen.

Ook omschreef hij 2016 als een jaar dat niet gemakkelijk zal zijn. Volgens hem wordt al zesendertig jaar geprobeerd om het land onder de invloedsfeer van het buitenland te brengen, zodat Surinamers weinig zeggenschap hebben. 'Wij moeten erkennen dat de banden nog niet volledig doorbroken zijn, maar wij zijn op weg.'

Hij beweerde, dat dienstknechten van buitenlanders - zonder ze te benoemen -, die weer macht in het land willen hebben, bezig zijn te boycotten en tegen te werken. 'Het is hun goed recht. Zij mogen doen wat zij willen. Wij beseffen dat wij nu meer dan ooit de handen ineen moeten slaan.'

(Red. De Surinaamse Krant/de Ware Tijd)

Edsel Ricardo vanwege 35 jaar in overheidsdienst door OM Curaçao in het zonnetje gezet

Jubilaris Ricardo begon carrière 35 jaar geleden bij ministerie van Onderwijs

De jubilaris Ricardo (l) en De Jong. (Bron foto: OM Curaçao)
'Je bent een trouwe werknemer, de belichaming van de aloude ambtelijke deugden'


Edsel Ricardo vierde gisteren zijn 35-jarige jubileum in overheidsdienst. Hij is als Parketsecretaris werkzaam bij het Openbaar Ministerie (OM) Curaçao, zo bericht het OM vandaag, vrijdag 27 februari 2016, in een persbericht. 

Hij begon zijn carrière op 25 februari 1981 als klerk bij het ministerie van Onderwijs. Daar werd hij adjunct-commies en in de jaren ’90 volgde hij de opleiding tot parketsecretaris en werd hij op 1 augustus 1996 ingelijfd bij het Openbaar Ministerie Curaçao.

Om het jubileum te vieren kreeg Ricardo uit handen van Hoofdofficier van Justitie Heiko de Jong een cadeau aangeboden. 'Edsel, we wensen je nog vele jaren in overheidsdienst. Je bent een trouwe werknemer, de belichaming van de aloude ambtelijke deugden. Stipt en niet uit de rust te brengen. Pabien en we hopen nog jaren op je trouwe dienst in ons midden.'

Rozendal (PAIS) ziet graag Manpowerplan in plaats van 80/20 op Curaçao

'In dit plan wordt een grondige analyse gemaakt van de arbeidsomstandig- heden op het eiland'


Met het ‘Manpowerplan’ van Elsa Rozendal (PAIS) zou de discussie over de 80/20-wet niet gevoerd hoeven te worden. 'In dit plan wordt een grondige analyse gemaakt van de arbeidsomstandigheden op het eiland, worden veranderingen gemonitord, wordt gekeken naar de vraag en het aanbod, naar wat de capaciteit is van de arbeidsbevolking en naar welk soort mensen je nodig hebt voor welke beroepen', aldus Rozendal vandaag, 26 februari 2016, in het Antilliaans Dagblad.

Om het Manpowerplan te maken moeten alle neuzen dezelfde richting uitwijzen over waar we met Curaçao naartoe willen. Rozendal: 'Dan kan je als overheid gaan kijken naar de scholingsbehoefte, naar waar het nodig is om te her-, om- en bijscholen en waar jongeren kansen geboden kunnen worden om te participeren in het arbeidsproces in zogenoemde werkend-leren-trajecten. Het wordt tijd dat we prioriteiten gaan stellen.'

Samenvattend vindt Rozendal dus dat er aandacht moet zijn voor het creëren van meer banen en voor betere resultaten in het onderwijs, in plaats van te focussen op de 80/20-wet waarbij werkgevers verplicht worden om 80 procent werknemers van Curaçaose afkomst in dienst te hebben.

'Je kan je straks wel aan deze wet gaan houden, maar het heeft geen zin als er nog steeds hoge werkloosheid is en onvoldoende geschoolde mensen om bepaalde beroepen in te vullen. Wat je met dit wetsvoorstel krijgt is dat werkgevers straks noodgedwongen mensen moeten ontslaan en daarvoor in de plaats mensen in dienst moeten nemen die niet capabel zijn voor het beroep. Dit kan negatieve gevolgen hebben voor het bedrijfsleven en zelfs leiden tot een verslechtering van de economie.'

Gouverneur van Sint Maarten op bezoek bij zijn collega op Curaçao

Eugene Holiday voor paar dagen werkbezoek op eiland

 
Eugene Holiday, de gouverneur van Sint Maarten, heeft gisteren een bezoek gebracht aan de gouverneur van Curaçao, Lucille George-Wout. Dat bericht vandaag, vrijdag 26 februari 2016, het Antilliaans Dagblad.

Holiday verblijft enige dagen op Curaçao voor een werkbezoek. Op de foto de gouverneur van Sint Maarten en de Curaçaose gouverneur.

Nieuwe gedragscode inzake alcoholgebruik

Voorzitter StiVASur: 'Alcohol speelt een grote rol speelt in het leven van jongeren'

 
Het is niet meer te ontkennen, dat alcohol een grote rol speelt in het leven van jongeren. Dit verklaarde Diana Halfhide, voorzitster van de Stichting Verantwoord Alcoholgebruik Suriname (StiVASur) woensdag tijdens een persconferentie, waarbij een nieuwe gedragscode rond alcoholgebruik werd ondertekend, zo bericht de Ware Tijd vandaag, vrijdag 26 februari 2016.

De wettelijke leeftijdsgrens voor het gebruiken van alcohol is zestien jaar. In de gedragscode wordt de grens opgetrokken naar achttien jaar voor het kopen en drinken van alcohol. Personen onder achttien jaar mogen op geen enkele wijze de doelgroep zijn van marketing activiteiten die verband houden met alcohol.

'We moeten preventief optreden en voorkomen dat jongeren steeds vroeger naar alcohol grijpen. We mogen niet wachten tot het kalf verdronken is', zei Steven Ma Ajong, directielid van Suriname Alcoholic Beverages (SAB). Samen met King's Enterprises, Sranan Biri en de Surinaamse Brouwerij ondertekende hij de gedragscode van StiVASur.

Naast het optrekken van de leeftijdsgrens, staan in de code maatregelen over alcoholmarketing en reclame.

'Reclameborden waarop alcohol wordt aangemoedigd, aantrekkelijk wordt gemaakt voor de jeugd of waarin geweld wordt uitgedragen is verboden', aldus Halfhide. Ook mogen er geen reclameborden meer worden geplaatst binnen een straal van tweehonderd  meter van een gebedshuis, school, kinderspeelplaats of openbaar gebouw. De huidige reclameborden of muurschilderingen waarmee bovenstaande regels worden overtreden, zullen binnen een jaar verwijderd worden, met uitzondering van locaties met een vergunning voor alcoholverkoop.

 De gedragscode is vanaf 1 maart 2016 van kracht.

Rusland (NPS): 'Waar komt het door Bouterse aangehaalde ongewenste gedrag vandaan?'

NPS-voorzitter wil meer informatie over 'wetsdienaren' die 'bewust uitrukken om mensen te liquideren'


NPS-voorzitter en Assembleelid Gregory Rusland onderkent dat er excessen te merken zijn in de samenleving, waar hij zich ernstige zorgen over maakt. Er is volgens hem sprake van verruwing. 'Wij moeten teruggaan naar hoe dit allemaal ontstaan is. Bepaalde ontwikkelingen hebben een bepaalde basis. Waar komt dit ongewenste gedrag vandaan? Wat gebeurt er precies in de samenleving om dan te weten wat je moet doen', aldus Rusland vandaag, vrijdag 26 februari 2016, op Starnieuws in reactie op uitspraken van president Desi Bouterse woensdagavond op het Revoplein in Paramaribo.

Op de kritiek over het naar de rechter brengen van functionarissen, stelt Rusland, dat wanneer mensen vinden dat hun rechten geschonden worden, zij onder alle omstandigheden de mogelijkheid moeten hebben om hun gelijk te zoeken bij de rechter.

'Wij leven in de rechtsstaat en wij geloven in de rechtsstaat. Wij denken dat iedereen die ruimte moet hebben om zaken voor te leggen aan de rechter, anders is de rechtsstaat op de helling.'

Rusland zegt verder niet op de hoogte te zijn van wetsdienaren die bewust uitrukken om mensen te liquideren. 'Dit is nieuw voor mij. Ik zou toch wel graag meer informatie hierover willen hebben. Is dit zo is, dan is het een zeer ernstige zaak. Als de president deze informatie heeft, zouden wij graag geïnformeerd willen worden hierover, ook in De Nationale Assemblee. Als deze informatie over wetsdienaren die bewust mensen zouden liquideren van de president komt, gaan wij daar niet lichtelijk overheen.'

Den Blauwvinger: Jammerende minister Peneux had ontruiming ministerie kunnen voorkomen

COLUMN: Peneux ziet gevaren aankomen, maar onderneemt geen actie

Lekkende plafonds veroorzaken wateroverlast en veel schade aan meubilair en documenten


Minister Robert Peneux van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur schreeuwde moord en brand via media over de wateroverlast, het vermeende instortingsgevaar, lekkende plafonds, de ontruiming en vermeend nepwerk van de aannemer die al langere tijd aan het pand van zijn ministerie werkzaam was. Maar, dit was weer typisch des Peneux'. Schreeuwen en jammeren als een klein kind, terwijl hij alles had zien aankomen en verzuimd heeft om actie, welke dan ook, te ondernemen. De minister heeft zichzelf weer eens belachelijk gemaakt......

Het ministerie werd maandag 22 februari ontruimd vanwege wateroverlast. Enkele afdelingen stonden blank. Het dak lekte en via plafonds stroomde het regenwater het ministerie binnen. Peneux was er als de kippen bij om de pers uit te nodigen voor een rondleiding door het rampgebied. Al foeterend baande de minister zich een weg door het overstroomde gebied, met plezier gevolgd door een paar ramptoeristen die korte tijd later verslag zouden doen in diverse media van de ramp die het ministerie had getroffen.

Peneux had als gids tijdens de rondleiding zijn ongefundeerde gal gespuwd over de aannemer. Een minister onwaardig. De man leek vooral overmand te zijn door emotionele ongecontroleerde woedeaanvallen en struikelde bijna over zijn eigen woordenstroom. 'Kijk wat voor rommel ze hebben geleverd. Ze waren bezig, soms zien we ze gewoon niet komen. Ze waren laatst nog op het dak een biertje aan het drinken en genieten. Dat is de situatie. Alle afdelingen hebben waterschade, alles is vernietigd.' En, heeft Peneux opgetreden? Neen.

Het gebouw heeft al jaren te kampen met onderhoudsproblemen. Houtluizen hebben vaak voor overlast gezorgd. 'Het gebouw bestaat al zeventig jaar. We hebben elke keer beetje bij beetje gerenoveerd. We gaan na wat te doen, want het heeft geen zin om te blijven lappen. We moeten gewoon uitkijken naar een nieuw gebouw.' En daar zou het hem volgens de aannemer om te doen zijn geweest, een nieuw gebouw. Immers, de lekkages waren er niet van de ene op de andere dag. Peneux wist ervan en beweert glashard dat die zijn ontstaan door 'prulwerk' van aannemersbedrijf 'Het Team'.

De directeur van het bedrijf, Jerry Tijtel, zei in een reactie, dat de daklekkages en verrotte plafonds 'er allang waren voordat wij met de restauratiewerkzaamheden zijn begonnen'. Peneux blaast volgens de directeur de zaak op, omdat hij dus coûte que coûte een nieuw gebouw wil hebben. Tijtel zei ook in januari 2015 al gestart te zijn met de werkzaamheden, maar dat in maart de werkzaamheden werden gestaakt, omdat de betalingen vanuit de overheid uitbleven. In november betaalde de overheid uit waarna in januari weer aan de slag werd gegaan.

Ondertussen zitten de ongeveer zeshonderd ambtenaren van het ministerie thuis. Volgens Peneux worden werkzaamheden niet gestagneerd en kan het personeel gewoon vanuit huis werken. De minister gelooft in zijn eigen fabels. Natuurlijk zal er stagnatie gaan optreden. Peneux die zich sinds hij minister is over van alles en nog wat druk heeft gemaakt – behalve over oud en versleten schoolmeubilair en oude, half vergane lesboeken en de slechte omstandigheden waaronder leerkrachten veelal, tegen ook nog eens een te laag salaris, moeten werken – en geen oog heeft gehad voor de staat waarin zijn eigen ministerie verkeert. Met jammeren en schelden op een aannemer die al vele jaren voor de overheid werkt, zonder geklaag en rampen, en dan ook nog dreigen hem voor de rechter te slepen bevredigt Peneux slechts zijn eigen ongecontroleerde emoties.

Hoogachtend,
Den Blauwvinger
26 februari 2016
Amsterdam-Paramaribo