zaterdag 27 februari 2016

Vrouw (74) rent Oost-Westverbinding op en wordt dodelijk geschept door auto

Dementerende vrouw zit langs de weg en rent plotseling de weg op


De 74-jarige Johanna Kastiel is vanochtend, zaterdag 27 februari 2016, dodelijk door een auto geschept op de Oost-Westverbinding ter hoogte van kilometer 135. Ter plaatse aangekomen trof de politie het lichaam van de vrouw aan op het wegdek, zo bericht de afdeling Public Relations van het Korps Politie Suriname.

De 34-jarige J. P., bestuurder van een personenauto die ook ter plaatse was, verklaarde tegenover de politie, dat hij reed vanuit de richting van Moengo in de richting van Albina. Ter hoogte van kilometer 135, waar een bocht in de weg is, zag hij een vrouw langs de weg zitten. 

Toen hij de vrouw dicht genaderd was sprong zij plotseling op en rende de weg op. P. trachtte tevergeefs een aanrijding te voorkomen door krachtig af te remmen.

De zoon van de vrouw, die zich meldde bij de politie, verklaarde dat zijn moeder al geruime tijd dementeerde is. Het vermoeden bestaat, dat de bejaarde vrouw op een onbewaakt moment van huis moet zijn weggelopen.

De politie van Albina onderzoekt deze zaak verder.

Gewonde wegpiraat verlaat zonder toestemming ziekenhuis

Automobilist is vermoedelijk verdwenen naar Frans-Guyana

(Bron foto: Korps Politie Suriname)

De 27-jarige automobilist S.A. (27) heeft gisteravond met hoge snelheid op de rotonde te Latour de controle over zijn auto verloren en knalde hard op een betonnen afbakening. Hij raakte bekneld in het voertuig en was niet aanspreekbaar. De brandweer moest eraan te pas komen om de wegpiraat uit zijn benarde situatie te bevrijden. Hij werd in een ambulance vervoerd naar het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP), zo bericht de afdeling Public Relations van het Korps Politie Suriname vandaag, zaterdag 27 februari 2016.

Na zijn medische behandeling moest A. in een wachtruimte plaatsnemen in afwachting van het resultaat en verdere bijzonderheden.

Toen de politie zich later op de dag naar het AZP begaf bleek Sergio spoorloos te zijn. Hij heeft zonder toestemming van de arts het ziekenhuis verlaten. Hij werd door agenten op het door hem opgegeven adres opgezocht, maar werd niet aangetroffen. Van overige huisbewoners werd vernomen dat hij naar Frans-Guyana is vertrokken.

Op de afdeling Verkeer Technische Dienst zal worden nagetrokken of hij in het bezit is van een Surinaams rijbewijs. De materiële schade aan het voertuig is aanzienlijk.

Curaçao speurt naar vermeende...... panter

Panter zou gesignaleerd zijn in omgeving Bándabou

Vraagtekens bij aanwezigheid panter op eiland, maar bewoner zegt sporen te hebben gezien


Er zou al enige tijd een panter rondlopen in de omgeving van Bándabou, in gebieden zoals Wacawa, Boka Patrick, Soembu en Porto Marie. Het is nog erg onduidelijk of het beest nou wel of niet bestaat. Verschillende bewoners van Bándabou hebben aangegeven het te hebben gezien. Volgens Stanley Ignacio van ‘Mundu di Animal’ zijn de bewoners van Bándabou bezorgd en willen ze dat er wordt ingegrepen. Hij wil met een helikopter op zoek gaan naar het beest, aldus de Amigoe vandaag, 27 februari 2016.

Sinds vorig jaar doen hardnekkige geruchten de ronde dat er een panter rondloopt in de omgeving van Bándabou. Eerst leken het alleen geruchten te zijn, maar nu zeggen meerdere bewoners van Bándabou dat ze het dier hebben gezien.

Een bewoner van Dokterstuin beweert, dat hij de panter nu al drie keer heeft gezien. Het dier is volgens hem erg vermagerd en heel schuw. Hij denkt dat hij niet gevaarlijk is en bang voor mensen. Mogelijk was deze panter van iemand, stelt de man, maar is hij groot en onhandelbaar geworden en hierdoor aan zijn lot overgelaten.

Ignacio heeft bij Boka Patrick voetsporen gezien. Hij geloofde eerst niet in het bestaan van de panter, maar na verschillende meldingen en het zien van de sporen is hij van mening veranderd. Hij heeft aangegeven dat hij op zoek wil gaan naar dit beest. Verder zegt hij dat eerst werd gemeld dat de panter zwart is, maar nu hebben mensen het ook over een beige of bruin dier.

Ook geeft Ignacio aan dat kampeergroepen hem hebben benaderd, omdat ze niet meer durven te kamperen uit angst dat ze aangevallen worden. Op Facebook hebben bewoners van Bándabou ook hun zorgen geuit.

Terence Ching van Stichting Uniek Curaçao en zijn collega’s zijn echter van mening dat er geen panter op Bándabou rondloopt. Zij gaan vaak kamperen en tot op heden hebben ze het beest niet gezien. Ching en zijn collega’s zijn ook vaak in het veld en zijn geen duidelijke sporen tegengekomen. Ching geeft aan dat ze wel diersporen zien, maar volgens zijn expertise kunnen die niet van een panter zijn. Hij geeft aan dat ze regelmatig honden tegenkomen die in het wild leven en stelt dat er ‘game’-camera’s geplaatst kunnen worden om uitsluitsel te geven.

PAR wil spoedoverleg met coalitiegenoten over concepthavenconcessie

'Dit vanwege nieuwe issues die gerezen zijn'

VCB kritisch over jarenlange verregaande vorm van monopolie van de CPA


De PAR-fractie zal met spoed beraadslagen met haar coalitiepartners ter afstemming over de concept-havenconcessie tussen het overheidsbedrijf de Curaçao Ports Authority (CPA) en het stuwadoorsbedrijf de Curaçao Port Services (CPS). Dit stelt PAR-partijleider en Statenlid Zita Jesus-Leito na de uiteenzetting die de Vereniging Bedrijfsleven Curaçao (VBC) afgelopen woensdag tegenover de Statenleden in de vaste commissie van Economische Ontwikkeling gaf. 'Dit vanwege nieuwe issues die gerezen zijn', aldus Jesus-Leito. Dit bericht de Amigoe vandaag, zaterdag 27 februari 2016.

Waar de PAR-leider donderdag niet in detail trad om welke ‘issues’ het hier zou gaan, is gebleken dat de VBC zich kritisch heeft uitgelaten over de jarenlang heersende verregaande vorm van monopolie van CPS. De vereniging heeft tevens aangegeven waarom zij een toekomstige concessie met alleen het stuwadoorsbedrijf ‘niet wenselijk acht’ en pleitte ervoor het monopolie voor CPS niet nogmaals met twintig jaar te verlengen.

Jesus-Leito reageert op de vraag of de PAR-minister van Economische Ontwikkeling, Eugene Rhuggenaath, in de vorige Raad van Ministers (RvM), zoals eerder door hem aangekondigd, het door CPS ‘on hold’ zetten van de onderhandelingen omtrent de concessie heeft besproken, als volgt: 'Nee, dit omdat er binnen de coalitie nog geen overeenstemming was. Wij zullen de nieuw gerezen issues dan ook met spoed met de coalitiepartners bespreken alvorens het aan de RvM voorgelegd kan worden. Er dient dus afstemming plaats te vinden.'

Het stuwadoorsbedrijf wil na vijf jaar onderhandelen met overheidsbedrijf CPA, duidelijkheid van de overheid nadat de kwestie ook binnen de coalitie tot verdeeldheid leidde.

Bas Kooijman gaf gisteren aan wat de VBC verder tegenover de parlementariërs heeft aangegeven. 'De VBC meent ook dat CPS recht heeft op duidelijkheid, dat is niet meer dan logisch. Maar gebaseerd op de informatie die wij van het parlement hebben kregen, dat uit twee onafhankelijke juridische adviezen blijkt dat het oude contract met CPS tot en met het jaar 2021 geldig is, waarop het monopolie zoals dit nu geldt voor alle Curaçaose havens en toekomstige havens komt te vervallen, menen wij dat er niet zomaar weer twintig jaar aan alleenrecht verstrekt moet worden.' De VBC meent dat iedere vorm van monopolie voor het stuwadoorsbedrijf gemeden dient te worden, waarbij betrokkenheid van meerdere bedrijven als ‘gezonder voor de economie van het eiland’ omschreven wordt.

In de conceptconcessie – waarvan de onderhandelingen nu gestaakt zijn – wordt een investering van CPS van 50 miljoen gulden in nieuwe kranen en de infrastructuur zoals de kades beoogd. 'De VBC heeft verder vernomen, dat CPA zelf niet over voldoende middelen zou beschikken om deze investering te doen en dat dat de reden is waarom een dergelijke investering van CPS op tafel ligt met een dergelijk lange concessieduur van 20 jaar. Maar, laten we even bekijken wat de huidige stand van zaken is: het oude contract met CPS loopt over vijf jaar af. Waarom niet de onderhandelingen met het oog daarop toespitsen, waarbij een aanbesteding wordt gehanteerd en meerdere bedrijven de kans krijgen – om ook te investeren – en er een gezonde concurrentiepositie ontstaat?'

De VBC meent dat de ‘inefficiënte dienstverlening in de haven’ hierdoor zou verbeteren. Kooijman vervolgt: 'Als men nu kijkt naar de infrastructuur van de containerterminal, en dan hebben we het niet over de kades waar de schepen aanmeren die in bezit zijn van CPA, maar bijvoorbeeld het terrein waar de klanten en het bedrijf CPS zelf de werkzaamheden op uitvoeren, dan rijdt men dus letterlijk over een maanlandschap. Waarom is daar bijvoorbeeld nooit in geïnvesteerd door het stuwadoorsbedrijf, zeker als je weet dat het hele land van deze locatie voor import afhankelijk is. En zeker gezien het feit dat men al jarenlang over een monopolie beschikt. Niet alles kan men qua onderhoud afschuiven terwijl de kwaliteit van dienstverlening hieronder lijdt. Als bedrijf heeft men ook een verantwoordelijkheid.' 

VBC heeft verder ook aangegeven meer controle op de dienstverlening van CPS, door overheidsbedrijf CPA – die regelmatig hierover klachten uit de sector krijgt – voor te staan.

Dat er vanuit CPA ‘sprake moet zijn van betere controle op de serviceverlening’ meent ook PS-Statenlid Melvin ‘Mac’ Cijntje na de uiteenzettingen van de VBC. Verder geeft hij aan ‘dat zakenlieden zich in de huidige situatie vaak bedreigd voelen, onder druk worden gezet als zij klachten over de dienstverlening hebben en bang zijn voor represailles’. 'Daar moet een onderzoek naar komen en in algemene zin moet er meer transparantie worden geschapen. Ik meen ook dat er een publieke aanbesteding dient te komen bij een nieuw te verstrekken concessie en meerdere bedrijven de kans moeten krijgen', aldus het Statenlid.

Ouderwets stemmen op 30 september op Curaçao, met rood potlood en papier

Binnen de lokale politiek is altijd, en nog steeds, veel weerstand geweest stemmachines


Bij de verkiezingen van 30 september dit jaar zal wederom met potlood en papier worden gestemd. Dit stelt Raymond ‘Pacheco’ Römer, voorzitter van het Hoofdstembureau. Hij stelt dat het aan de politiek is om hierin verandering te brengen. Dit bericht de Amigoe vandaag, zaterdag 27 februari 2016.

Jaren geleden, tussen 2003 en begin 2010, werd er nog op Curaçao gestemd met stemmachines. In eerste instantie met de Nederlandse Nedap-stemmachine en later met stemcomputers van het deels Venezolaanse bedrijf SmartMatic. Maar, binnen de politiek was er altijd veel weerstand tegen het inzetten van stemmachines. Er werd getwijfeld aan de fraudebestendigheid, hoewel er nooit bewijzen werden geleverd voor mogelijke fraude op Curaçao met deze machines, terwijl men ook naar voren bracht dat het stemmen via de stemmachine hoogdrempelig zou zijn en dat het veel mensen zou afschrikken om te gaan stemmen.

Onlangs bleek weer, dat er in de lokale politieke nog steeds verzet bestaat tegen het gebruik van stemmachines. PS-leider en Statenlid Jaime Cordoba benadrukte tijdens een van de recente zaterdagbijeenkomsten van de partij dat er op Curaçao alleen met potlood en papier gestemd zal kunnen worden. De PS was in 2010 een van de partijen die zich sterk maakte voor het weer gebruiken van potlood en papier, omdat zij haar twijfels had over de uitslagen van verkiezingen waarmee er met stemmachines was gestemd.

Maar, volgens Römer zal het stemmen met potlood en papier over zo’n twintig jaar achterhaald blijken. Hij verwacht dat op de lange termijn via internet gestemd zal worden. Vooral voor jongeren die gewend zijn alles via internet te doen, zal dit niet meer dan logisch zijn. Stemmen met potlood en papier zal in hun visie dan achterhaald zijn.

Römer is sinds 1982 betrokken bij alle verkiezingen op het eiland. Sinds 15 februari is hij aangesteld als de nieuwe voorzitter van het Hoofdstembureau. Op dit moment zijn de voorbereidingen voor de verkiezingen in volle gang. Römer heeft ook ruime ervaring bij het Bevolkingsregister/Kranshi. Een van de grootste uitdagingen voor de komende verkiezingen is het adressenbestand. Een paar jaar terug kregen een groot aantal straten op het eiland een nieuwe naam en indeling, maar de verdeling van de straatnummers is nooit afgerond. Dit zorgt voor hoofdbrekens, niet alleen bij de afdeling Publieke Zaken, zoals Kranshi tegenwoordig officieel heet, maar ook voor de komende verkiezingen.

Römer constateert dat het bevolkingsregister tal van onvolkomenheden bevat. Het gaat hierbij om mensen die verhuisd zijn, mensen die het eiland hebben verlaten, of die zijn overleden, maar die nog steeds staan ingeschreven op hun oude adres. Maar ook mensen die een nieuwe huis hebben laten bouwen, die nergens geregistreerd staan. Kranshi en het Hoofdstembureau hebben een groot karwei voor de boeg om nog voor de sluiting van het kiesregister op 9 juli hier een beetje orde in te brengen, aldus Römer.

Eerste fase project Cameratoezicht op Curaçao eind juli gereed

Camera's in eerste fase van Batipaña tot Parasasa, buiten de gevangenis en omgeving en bij Hato


Indien zich de komende tijd geen belemmeringen voordoen, zal de eerste fase van het project Cameratoezicht, uitgevoerd door het ministerie van Justitie, eind juli gereed zijn. Daarna zal de tweede fase van start gaan. Dit zegt minister van Justitie Nelson Navarro (Pais) vandaag, zaterdag 27 februari 2016, in de Amigoe.

De implementatie van dit project bestaat uit vier fasen. Sectordirecteur van het ministerie van Justitie, Gerold Daantje, gaf een uitgebreide presentatie hiervan tijdens het Statendebat in augustus vorig jaar. In de eerste fase worden de beveiligingscamera’s geïnstalleerd van Batipaña tot Parasasa, buiten de gevangenis Sentro di Detenshon i Korekshon Kòrsou (SDKK) en omgeving, rond de Curaçao International Airport (Hato), bij de Sta. Annabaai, direct op de Julianabrug en op patrouillewagens. De mobiele camera’s zijn inmiddels al op de politiewagens gezet.

In de tweede fase worden de camera’s in het verkeer geïnstalleerd, bij verkeersaders zoals de Helmin Wiels Boulevard, Weg naar Westpunt, Rooseveltweg en de Churchillweg. Hiermee worden de verkeersovertredingen aangepakt zoals te hoge snelheid, en zal het ook de mogelijkheid bieden om bestuurders die zonder de vereiste papieren rijden, direct en automatisch – bijvoorbeeld via e-mail – te beboeten. Ook zullen in de tweede fase scholen en het verkeer in de omgeving van scholen beter gecontroleerd en beveiligd worden. De camera’s bieden de mogelijkheid voor gezichtsherkenning, maar Daantje wilde in verband met de gevoelige informatie hierover, niet in details treden over de specificaties. Tevens zal het datacenter uitgebreid worden. De overheid kon toen niet veel zeggen over de vestigingsplaats, operationele en personeelskosten hiervoor. Wel is aangegeven dat de centrale ongeveer 1 miljoen gulden gaat kosten, een bedrag dat uit de begroting voor het politiekorps KPC getrokken zal worden.

In de derde fase wordt het project geëvalueerd.

In de vierde fase zullen alle wijken voorzien worden van beveiligingscamera’s. Deze camera’s zullen echter gericht zijn op de openbare wegen en niet specifiek op woningen. Dat legde minister Navarro uit in verband met vragen van Statenleden over privacy van burgers.

Er is vooralsnog geen specifieke privacywet die dit regelt, de betreffende juristen zijn wel begonnen met een wetsvoorstel specifiek voor openbare beveiliging. Echter, er bestaat geen wet die de volledige implementatie van het project belemmert. De camera’s kunnen wel geplaatst worden op basis van de Wet politieregister, die bepaalde restricties kent voor wat het omgaan met de camera’s betreft. Iedereen die toegang heeft tot de door dit project verkregen informatie zal dat hoe dan ook onder ede doen, om de privacy van burgers te kunnen waarborgen. Men moet hier denken aan het personeel van het Korps Politie Curaçao, Immigratiedienst, Openbare Werken/ROP (Ruimtelijke Ontwikkelingsplan) voor vernielers, de brandweer en douane, in verband met controles (van koffers) bij de luchthaven en schepen binnen onze haven.

De overheid zal wanneer het zover is hierover uitgebreide informatie geven aan de bevolking.
Verder zal het project in de vierde fase uitgebreid worden, ook ten gunste van vreemdelingen die straks niet meer met hun verblijfs- en werkvergunning hoeven rond te lopen. De politie zal dus in het bezit zijn van een controle-apparaat waarmee sédula’s gecontroleerd kunnen worden en op die manier te weten komen wat voor soort vergunning de betreffende buitenlander heeft.
Bovendien bleek uit het Statendebat dat er een garantie van twee jaar is op de beveiligingscamera’s en de onderhoudswerkzaamheden zullen door een lokaal bedrijf uitgevoerd worden.

'Casinobranche krijgt ongefundeerd het imago van een witwasindustrie'

'Het is opmerkelijk dat ook nu weer met behandeling anti-witwaswetten in Assemblee de sector niet wordt benaderd'


'De casinobranche krijgt ongefundeerd het imago van een witwasindustrie. Er is geen of onvoldoende inzicht en kennis over de sector. Het is zo erg dat er geen eigen verantwoordelijkheid is om juiste maatregelen te nemen en wetten te maken, tenzij dat gebeurt onder druk van de Caribbean Financial Action Taskforce, en andere internationale organen die aandringen op wetgeving.' Dit zegt Jules Ramlakhan van de Vereniging van Casinohouders in Suriname (VCS) vandaag, zaterdag 27 februari 2016, in de Ware Tijd. 

Hij sprak naar aanleiding van de debatten in De Nationale Assemblee bij de behandeling van antiwitwaswetten. 'Het is opmerkelijk dat ook nu weer de sector niet wordt benaderd. Er worden allerlei meningen geëtaleerd, zonder dat de betrokken personen kennis hebben van de reële aspecten en de risico's van het beroep', zegt Ramlakhan.

Als de autoriteiten echt respect hebben voor eigen wetgeving en serieus de sector, waaraan ze overigens behoorlijk verdient, wil reguleren, dan moet aandacht besteed worden aan de doelen van de VCS, aldus de voorzitter van de VCS.

Ook moet dan gezorgd worden voor een goede naleving van de wettelijke vereisten in de Wet Toezicht en Controle op Kansspelen. Ramlakhan zegt verder, dat ook binnen de casinobranche sprake moet zijn van verantwoord ondernemen. De sector is er vooral één die het goktoerisme, naar het model van het buitenland, moet stimuleren om daadwerkelijk bij te dragen aan de economie.

Ramlakhan zegt verder dat de sector, door de wild-westsituatie en nu de economische situatie in het land, rake klappen moet incasseren. Het is zo erg dat Queens, Macao, Flamingo, Windham, Phoenicia en Golden Tulp hun deuren hebben gesloten.

In de verkoop staan Elegance, Casa Blanca en Planet Casino. 'Reken maar uit om hoeveel personeel het gaat, van wie 70 procent laag opgeleid is, maar wel in de branche een bestaan heeft weten te vinden, onder anderen veel alleenstaande moeders. Reken maar uit hoeveel minder belastingen de overheid zal ontvangen.'

'Het land moet meer door een economische bril bekeken worden dan haar klakkeloos een etiket van criminaliteit op te plakken.'

Chinese supermarkten sluiten gedwongen door dalende koopkracht hun bedrijven

Huurprijs van panden is voor velen onbetaal- baar geworden


Jeffrey Lau van de Chinese vereniging Kong Ngie Tong Sang zegt vandaag, zaterdag 27 februari 2016, in het Dagblad Suriname, dat de verkoop van goederen met bijna 30% is gedaald. 'Dat zie je in principe overal gebeuren. Niet alleen bij de Chinese winkels is dat zo, maar ook bij de bedrijven. De koopkracht is omlaag gaan.' 

De situatie is volgens Lau bijzonder zorgzaam, omdat men vanwege de situatie verplicht is minder personeel aan te nemen. De huur is niet per se verhoogd, maar wordt omgerekend in de huidige Amerikaanse dollar straatkoers. Hierdoor zijn de bedragen flink toegenomen. Voor een normale winkel is de huurprijs al 1.000 Amerikaanse dollar per maand. Omgerekend, betaalt de winkelier dus tussen de Srd 4.000 en Srd 5.000 aan huur.

'De mensen kunnen dit geld niet ophoesten, waardoor zij hun personeel ook niet kunnen betalen. Ook durft men niet veel goederen op te kopen. Er wordt daarbij ook met de vervaldatum van de producten rekening gehouden. Bepaalde goederen kunnen niet te lang blijven staan en men wil natuurlijk zoveel mogelijk vermijden dat de spullen bederven. Importeurs importeren dus veel minder. Men weet dat de verkoop momenteel slecht gaat. Dit leidt tot vermindering van de inkomsten, waardoor de winkeliers er zelf toe over gaan hun zaken te sluiten.'

Volgens Lau komen er 70-80 advertenties in de Chinese krant waarin mensen hun winkels ter verkoop aanbieden. Dat geeft aan dat er toch een aantal winkeliers is dat de winkel zal sluiten. 'Dit heeft verder ook invloed op de mensen hun leven. Ze moeten het met veel minder doen en om rond te komen, moeten ze bezuinigen. Dat doen ze door geen mensen meer aan te nemen', zegt Lau.

De vertegenwoordiger van de Vereniging van Chinese Winkeliers, Stephen Li, beaamt dat vanwege de koopdaling de mensen de huur niet meer kunnen betalen. De verhoging van de nutsvoorziening heeft ook ertoe bijgedragen dat de kosten van de winkeliers zijn gestegen. 'De huurders komen niet uit. Ik heb informatie gekregen dat men de winkels wil verkopen en opzeggen.' Momenteel is men volgens Li bezig alles op een rijtje te zetten en de informatie te verzamelen om hoeveel winkeliers het precies gaat.

Oud-huurders Kersten Mall hebben geen interesse voor huur ruimte in huidige Times Mall

Te hoge huur is sta-in-de-weg voor oud-huurders om terug te keren

(Bron foto: Irvin Nhariman/de Ware Tijd)
'Wij moeten ook nog eens voor ons eigen plafond, vloer en airco zorgen'

 
Toen de huurders vier jaar geleden uit het gebouw van Kersten in het centrum van Paramaribo moesten vertrekken, gebeurde dat met veel geklaag. Nu er weer ruimte in het pand wordt aangeboden, schijnen veel van de toenmalige unithouders van de Kersten Mall, nu de Times Mall geheten, geen interesse te hebben. De hoge huurtarieven blijken een bottleneck te zijn voor de ondernemers.

'Een te hoge huur, minder koopkracht en onredelijke voorwaarden maken het voor mij moeilijk terug te gaan', zegt een van de voormalige unithouders vandaag, 27 februari 2016, in de Ware Tijd.

Oud-unithouders waren uitgenodigd voor een rondleiding. Ze mochten zich registreren voor een unit. Maar, de voorwaarden bleken stuitend te zijn, zo schrijft de Ware Tijd.

'Wij moeten voor ons eigen plafond, vloer en airco zorgen', aldus de voormalige unithouder. Naar verluidt moeten de huurders zelf zorgen voor de aanleg van de nutsvoorzieningen. De units worden per vierkante meter verhuurd. 'Toen ik navraag deed voor een unit boven, verbaasde het mij dat een unit 900 Amerikaanse dollar per maand kost, terwijl ik in het verleden 300 dollar voor dezelfde oppervlakte betaalde', stelt een andere oud-unithouder.

Een andere mogelijkheid die vanuit de leiding geopperd is, is het openstellen van de winkel op de zondag. Helaas is niet elke ondernemer hiertoe bereid.

Hoelang de verbouwingswerkzaamheden nog zullen duren en wanneer de mall open gaat, is nog niet duidelijk.

De redactie van de Ware Tijd heeft diverse malen getracht de eigenaren van de Times Mall te spreken over de voortgang van de werkzaamheden en de animo van ondernemers voor een unit. Net als in de afgelopen maanden kwam ook deze keer geen commentaar.

Commissariaat Para kan nauwelijks werken

Ministerie van Financiën verzuimt al twee kwartalen geld naar districtsfonds over te boekenDistrictscommissaris van Para John de La Fuente heeft minister Edgar Dikan van Regionale Ontwikkeling (RO), die gisteren een werkbezoek bracht, laten weten dat er geen geld in kas is van het districtsfonds. Er is de afgelopen twee kwartalen geen geld overgemaakt vanuit het ministerie van Financiën. Door deze situatie kan het district niet autonoom functioneren. De minister heeft toegezegd zo snel mogelijk in contact te zullen treden met zijn collega minister van Financiën, zo berichten het commissariaat en het ministerie vandaag, zaterdag 27 februari 2016.

Dikan heeft de personeelsleden aangehoord over zaken die dringend aangepakt moeten worden. Zo is nieuwbouw nodig voor het commissariaat, omdat het huidige pand niet meer voldoet. Ook het wagenpark dient te worden vervangen.

De districtscommissaris heeft de aanpak van fysieke infrastructuur en de slechte financiële situatie van Para als topprioriteiten aangemerkt. De accommodatie van de bestuursdienst in de ressorten Noord en Carolina moet op korte termijn gerealiseerd worden, zodat de gemeenschappen makkelijker de lagere bestuursorganen kunnen bereiken.

De minister had ook enkele zaken die hij kwijt wilde. Hij deelde de bestuursdienst mee, dat hij zwaar tilt aan het gedrag van de geüniformeerde dienst. Buitensporig gedrag zal niet getolereerd worden en er zullen volgens de wet nodige maatregelen getroffen worden. Dikan gaf complimenten over de aanpak van het milieu, de ordening van recreatieoorden en badplaatsen, de vuilophaal en de verfraaiing van Para.

De bewindsman deelde mee, dat hij op voorstel van de De la Fuente zal werken aan bevorderingsvoorstellen van iedereen die zich inzet voor de dienst. Het personeel werd ook opgeroepen om zich te scholen bij aangeboden opleidingen van het ministerie. Dikan pleitte ook voor een elementaire opleiding voordat zij deel uitmaken van de bestuursdienst. Volgens de bewindsman moeten bestuursambtenaren bij hun intrede al opgeleid worden, zodat zij zich goed van hun taak kunnen kwijten. Alle andere geüniformeerde korpsen hebben een elementaire opleiding bij de rekrutering van medewerkers, alleen de bestuursdienst niet. Dikan zal nog in deze regeerperiode ervoor zorgen dat de elementaire opleiding een feit wordt.

Minister Noersalim wil dat digitaliseren personeelskaarten sneller verloopt

Met hand ingevoerde kaarten werken vertragend

30.000 Van 48.000 kaarten moeten nog geautomatiseerd worden


Minister Mike Noersalim van Binnenlandse Zaken wil het tempo van het digitaliseren van personeelskaarten bij de centrale personeelsadministratie opvoeren. Er zijn op dit moment slechts vijf medewerkers belast met het invoeren van ruim 48.000 kaarten in het automatiseringssysteem, waarvan 30.000 nog moeten worden ingevoerd. Dat gaat de bewindsman nog veel te langzaam, aldus het ministerie vandaag, zaterdag 27 februari 2016.

Tijdens een bezoek aan de centrale personeelsadministratie zegde Noersalim toe, dat er speciaal voor de versnelde digitalisering van de personeelskaarten een project zal worden geschreven en uitgevoerd.

Het handkaartensysteem is zwaar verouderd en soms is het handschrift zelfs onleesbaar. Dat draagt ertoe bij dat stukken niet zo snel kunnen worden verwerkt. 'Het gevolg is dat personeelsleden van de diverse ministeries veel te lang wachten om hun zaken gedaan te krijgen, zoals gratificaties', stelt Noersalim.

De bewindsman zegt verder, dat het overheidspersoneel kan worden beschouwd als de interne klanten van het ministerie, terwijl de burgers die diensten afnemen bij bijvoorbeeld het Centraal Bureau voor Burgerzaken, als externe klanten kunnen worden gezien. Hij benadrukt dat zijn ministerie een dienstverlenend karakter heeft en alle categorieën klanten tevreden moeten worden gesteld.

Noersalim erkent, dat de afdeling zich geconfronteerd ziet met een aantal knelpunten, waardoor stukken die te lang blijven zitten. Zo ontbreken er soms gegevens, waardoor het personeel niet verder kan met het verwerken van de stukken. Daarvoor zullen structurele oplossingen worden gezocht, aldus de minister.

Bondsleden bij ministerie van OW in staking

Ontevredenheid over van minister Wolff ontvangen ordereglement

Reglement zou indruisen tegen Personeelswet 


De leden van de bond bij het ministerie van Openbare Werken hebben gisteren om twaalf uur 's middags het werk verlaten. Dit model zal ook maandag worden toegepast zegt bondsvoorzitter Michael Sallons vandaag, zaterdag 27 februari 2016, op Starnieuws. De werknemers hebben gisteren tijdens een vergadering hun ongenoegen geuit over een ordereglement dat zij hebben ontvangen van minister Siegfried Wolff.

'Wij zijn niet gekend over het ordereglement dat ooit is opgesteld. Het druist tegen de Personeelswet in en er is ook geen goedkeuring van de Raad van Ministers of van het ministerie van Binnenlandse Zaken', zegt Sallons. Het bestuur had een onderhoud aangevraagd met de minister, maar hij kon geen tijd vrijmaken.

Sallons zegt verder: 'De minister wist dat wij gisteren zouden vergaderen, maar hij kon toch geen tijd vrijmaken. Wij zijn misnoegd over het ordereglement en zijn niet van plan dit te accepteren. Als de minister ons niet tot maandag heeft ontvangen, dan zullen wij dinsdagmorgen voor de poort van Openbare Werken protesteren.'

Den Blauwinger: Er is iets goed mis met president Bouterse

COLUMN: Generaliserende opmerkingen over het geestelijk niveau van de burger

Opmerkingen Bouterse zijn oppositionele te verwachten inkoppers


'Er is iets goed mis met ons en met dit land.' Opbeurende woorden van president Bouterse woensdagavond 24 februari bij de herdenking van 36 jaar machtsovername op het Revoplein in Paramaribo. Hij zei in een korte toespraak, dat hij zijn hart wilde luchten en eindigde met 'Ik wens u een slapeloze nacht toe'. Niet echt presidentiële woorden. Neen, woorden van iemand waar iets goed mis mee is.

'Er is iets historisch fout met ons. Er gebeurt op het ogenblik iets met ons en wij zouden serieus, heel serieus over moeten nadenken. Wanneer ik vandaag de dag in kranten lees, dat niet alleen minderjarige kinderen, maar kleuters worden misbruikt, dan is er iets serieus mis met ons op geestelijk niveau. Wanneer wij in de kranten lezen dat graven worden opengemaakt en mensen zich vergrijpen aan lijken, dan is er iets serieus met dit land aan de hand. Wanneer meer als voldoende bekend is, dat wetsdienaren bewust uitrukken om mensen te liquideren, dan is er iets serieus aan de hand', sprak Bouterse.
'Wanneer onverlaten vandaag aan de dag niet schromen de een na de ander, de Assembleevoorzitter voorzitter naar de rechter te brengen. De president naar de rechter te brengen, de Assembleeleden naar de rechter te brengen.'

De president luchtte zijn hart. Maar, waarom? Hij ging niet in op de diverse oorzaken. Ook verzuimde hij in te gaan op de vraag of zijn regering wel adequaat beleid uitvoert. Neen, de president besprak gewoon het nieuws van alle dag, zonder enige diepgang. En ging voorbij aan wat er werkelijk mis is met het land en met hem en zijn regering. Overigens was de meest opmerkelijke opmerking de enige die niet echt in zijn rijtje 'er is iets goed mis' paste, namelijk die over wetsdienaren die 'bewust uitrukken om mensen te liquideren'. Een opmerking die verder niet door Bouterse werd toegelicht en die vele vragen oproept.

Natuurlijk, er is iets niet goed met dit land. Er is iets goed mis met dit land, absoluut. Geregeerd door een regering die een financiële puinhoop van het land heeft gemaakt. Geregeerd door een regering die haar bevolking dwingt om te hosselen om de eindjes aan elkaar te kunnen knopen. Geregeerd door een regering waar iets goed mis mee is. Geregeerd door een regering die door haar eigen wanbeleid, gebrek aan kennis en deskundigheid aan de basis staat van misstanden en vergrijpen in dit land. Geregeerd door een regering die gezorgd heeft voor een explosieve, ongecontroleerde, prijsstijging van producten in onder andere supermarkten. Maar, geen stijging van de koopkracht onder burgers. Geregeerd door een regering die haar bevolking in misère en stress stort.

Natuurlijk waren de loze opmerkingen van Bouterse inkoppers voor de leiders van oppositionele partijen. VHP-voorzitter Chandrikapersad Santokhi reageerde door te zeggen, dat je van een president moet verwachten, dat hij 'het volk in tijd van crisis, in tijd van nood, onzekerheid en angst, moed en hoop moet inspreken. Maar, integendeel heeft hij het volk, dat zoveel offers brengt, meer onzekerheid, angst en wanhoop gegeven. Dat verdient het volk niet. De uitspraak van de president in deze fase levert zeker geen positieve bijdrage aan het imago van het land, en dat betreur ik ten zeerste.'

Paul Somohardjo, voorzitter van de Pertjajah Luhur (PL), zei president Desi Bouterse helemaal niet meer te begrijpen. 'Wij leven in een rechtsstaat. Zolang wij rechtsingang hebben, zullen wij naar de rechter gaan om ons gelijk te zoeken. Bouterse schijnt behoorlijk bang te zijn voor de rechter, anders begrijp ik zijn uitspraak niet.'

Volgens Somohardjo is de president behoorlijk in de war. Tja, de pot wil de ketel nog wel eens verwijten..., immers de PL-leider was de laatste tijd in zijn doordravende persoonlijke strijd tegen partijgenoten Raymond Sapoen en Diepakkoemar Chitan niet echt een toonbeeld van 'alles op een rij hebbend'.
De PL-voorzitter begrijpt ook niet wat Bouterse bedoelde met de opmerking, dat 'wetsdienaren bewust uitrukken om mensen te liquideren'. 'Wanneer is dat gebeurd? Liquideren is iets waar Bouterse er alles van weet. Bouterse praat van historische fouten. De grootste historische fout is op 25 februari 1980 begonnen', aldus Somohardjo.

NPS-voorzitter Gregory Rusland onderkent, dat er wel degelijk excessen te merken zijn in de samenleving, waar ook hij zich ernstige zorgen over maakt. Er is volgens hem sprake van verruwing. 'Wij moeten teruggaan naar hoe dit allemaal ontstaan is. Bepaalde ontwikkelingen hebben een bepaalde basis. Waar komt dit ongewenste gedrag vandaan? Wat gebeurt er precies in de samenleving om dan te weten wat je moet doen?'
Rusland slaat als enige oppositionele leider de spijker op z'n kop. Bouterse heeft weer eens wat geroepen, maar 'vergeet' – bewust – in te gaan op de oorzaken. Hij weet dondersgoed, dat die oorzaken in het beleid liggen van de door hem geleide regeringen Bouters-I en Bouterse-II.

Er is iets goed mis met dit land en niet met 'ons'. Neen, er iets goed mis met de regering Bouterse, met het gevoerde regeringsbeleid. Door dat beleid en door de regering kunnen bepaalde mensen door de bomen het bos niet meer zien en dwalen zij af naar ontoelaatbare en verwerpelijke gedragingen. Mensen worden ziek, goed ziek en worden niet opgemerkt, niet gezien, door instanties die zouden kunnen ingrijpen om bijvoorbeeld seksueel misbruik van minderjarige meisjes en jongens en ja, zelfs peuters, te voorkomen. Daar is iets goed mis. Maar, wat echt mis is met dit land, wordt niet door de president benoemd. Natuurlijk niet, want dat zou pas echt goed mis zijn...

Hoogachtend,
Den Blauwvinger
27 februari 2016
Amsterdam-Paramaribo

Oppositie bezorgd over huidige situatie gezondheidszorg

Oppositieleden vragen via interpellatievoorstel informatie over te treffen maatregelen


Assembleeleden van de oppositionele fracties zijn bezorgd over de gezondheidszorg. Zij willen dat de regering op een zo kort mogelijke termijn De Nationale Assemblee uitvoerig informeert over de maatregelen die zij op meest korte termijn zal treffen. Dit is volgens hen noodzakelijk om de neerwaartse trend in de gezondheidszorg tot staan te brengen en de gezondheidszorg als basisbehoefte van elke burger te garanderen.

Een daartoe dienend interpellatievoorstel dat gisteren is ingediend, is ondertekend door de Assembleeleden Dew Sharman, Asiskumar Gajadien en Krishna Mathoera (VHP), Dinotha Vorswijk (ABOP), Ingrid Karta-Bink (Pertjajah Luhur) en Patricia Etnel (NPS), zo bericht Starnieuws vandaag, zaterdag 27 februari 2016.

De overwegingen om de regering te interpelleren zijn:

- dat de gezondheidszorg ondanks de introductie van de Wet Nationale Basiszorgverzekering nog steeds voor grote groepen niet bereikbaar en betaalbaar is;
- dat grote delen van de bevolking nog steeds niet voorzien zijn van een gezondheidsverzekering;
- dat de toegezegde amendementen van de Wet Nationale Basiszorgverzekering De Nationale Assemblee nog steeds niet hebben bereikt;
- dat een grote groep van de voorheen on-/minvermogende patiënten niet instaat blijken hun gezondheidsverzekering zelf te kunnen betalen, terwijl de regering tegemoetkomende maatregelen nalaat;
- dat ook de tweedelijns gezondheidszorg enorm aan kwaliteit inboet, omdat de beschikbare middelen en achterhaalde ligdagtarieven onvoldoende blijken;
- dat de nierdialysepatiënten nog steeds in grote onzekerheid leven;
- dat noodzakelijke geneesmiddelen via diverse gezondheidsverzekeringen niet beschikbaar zijn waardoor de burgerij die zelf moet kopen;
- dat blikvoeding voor baby’s onbetaalbaar is geworden met alle gevolgen van dien;
- dat de kwaliteit van de noodzakelijke gezondheidszorg in het binnenland van Suriname veel te wensen overlaat;
- dat de heersende zika-epidemie om zich heen grijpt, zonder dat de regering adequate maatregelen voor aanpak heeft getroffen, terwijl wij hebben vernomen dat nieuwe gevallen van dengue en vogelgriep-infectie de kop opsteken.

Assembleeleden kritisch over op handen zijnde valutaveilingen door de CBvS

Governor Gersie van Centrale Bank informeert parlement over veel besproken valutaveilingen

Abdoel (NDP): 'Het is ook van belang dat rapportageplicht van algemene banken verscherpt wordt'


De rode draad van de informatieverschaffing door de governor van de Centrale Bank van Suriname (CBvS), Glenn Gersie, aan De Nationale Assemblee gisteren was, dat hij een ander beleid wenst te voeren dan zijn voorganger. Hij legde uit dat de valutaveilingen de beste optie zijn om door vraag en aanbod te komen tot een evenwichtskoers. Starnieuws schrijft vanochtend, zaterdag 27 februari 2016, te hebben vernomen, dat Assembleeleden kritische vragen hebben gesteld. Niet iedereen ziet heil in de valutaveilingen, maar geeft ze een kans. 
 
Het VHP-Assembleelid Asiskumar Gajadien zegt in een reactie, dat de vorige governor heeft meegewerkt om monetair te financieren om extra geld te creëren voor de meeruitgaven van de overheid. Gersie heeft aangegeven, dat hij niet zal meewerken aan het drukken van extra geld.

Gajadien ziet prijsverhogingen voor de middelen van levensonderhoud direct na de valutaveiling, welke een spiraaleffect kunnen krijgen als deze regering het wanbeleid van corruptie en verspilling voortzet.

Zijn collega Amzad Abdoel (NDP) stelt, dat de valutaveilingen op zich werkbare oplossingen zijn. Maar, zogenoemd flankerend beleid vanuit de regering is volgens hem zeer belangrijk. 

'Indien we falen verder te bezuinigen, de prijzen te stabiliseren en te zorgen dat duurzame sectoren tot ontwikkeling worden gebracht, zal het probleem niet verholpen worden. Het is ook van belang dat de rapportageplicht van de algemene banken verscherpt wordt en verantwoording plaatsvindt waar de geveilde dollars naartoe gaan. Ook bij de importen en binnenkomen van de goederen dienen de importeurs te verantwoorden vanwaar ze hun dollars hebben gekocht.'

Het systeem moet zo goed als waterdicht worden gemaakt vindt het NDP-Assembleelid. 'Er dient keihard opgetreden te worden door de CBvS wanneer de algemene banken zich niet houden aan hun rapportageplicht. Ook dient bij elke storting aangegeven te worden van waar men de valuta heeft gekregen. Die verantwoording moet er zijn.' Hij wijst er ook op, dat de behoefte van de kleine man ook moet worden behartigd.

De wetgeving moet verscherpt worden waarbij alle huurovereenkomsten, koop- en verkoopovereenkomsten in uitsluitend Srd's gesloten moeten worden. De prijzen moeten uitsluitend in Srd's. 'De burgers moeten absoluut geen gevoel hebben, dat zij valuta nodig zullen hebben om bepaalde zaken te kunnen kopen. Een pakket aan maatregelen, waarbij zowel de grote als kleine zaken veelal bij wet geregeld moeten zijn', zegt Abdoel.

Gajadien zegt verder, dat het nodig is dat de regering ingaat op vragen die te maken hebben met het beleid. Er is een interpellatievoorstel ingediend waarbij aan de regering gevraagd wordt om in te gaan op de valutaveilingen en de effecten hiervan op de goederen en diensten. Gajadien geeft aan dat volgens Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons dinsdag de ruimte zal zijn voor deze kwestie.

'Voortzetting van het desastreuze beleid zal in alle sectoren zijn invloed hebben. We merken al dat het gezondheidssector, veiligheidssector en onderwijs bijna in elkaar zullen klappen. Je kan niet constant meer uitgeven dan je verdient. Dan heeft het niets met wereldcrisis te maken, maar met falen om goed beleid te presenteren en uit te voeren', aldus Gajadien.

Voor de zevende maand op rij daalt op Curaçao ook in maart de benzineprijs

Benzine wordt per 1 maart ongeveer twee cent per liter goedkoper


Voor de zevende maand op rij daalt ook in maart de benzineprijs. Benzinerijders zijn vanaf dinsdag 1 maart ongeveer twee cent goedkoper uit. Dieselrijders merken vanaf volgende maand amper verschil in hun portemonnee, de prijs voor een liter diesel gaat een tiende van een cent omhoog. Nu nog moet er 1,31 gulden voor een liter benzine worden betaald. Dat wordt straks 1,29 gulden, aldus het Antilliaans Dagblad vandaag, zaterdag 27 februari 2016.

De daling van het tarief voor Mogas 95 heeft te maken met een daling van de aankoopprijs van ongeveer 0,06 gulden en een minder negatieve correctie in de overschot/tekort-component, in vergelijking met de afgelopen maanden, legt de regering uit.

'Voor Gasolie LSD is er geen noemenswaardige tariefsaanpassing. De aankoopprijs is onveranderd omdat er nog gebruik wordt gemaakt van de huidige voorraad. Verder deden zich ook geen noemenswaardige veranderingen voor in de maandelijkse correctie voor Gasolie LSD', wordt toegelicht over de heel licht toegenomen dieselprijs.

De prijs voor stroom blijft eveneens nagenoeg gelijk. Bij een gemiddeld verbruik tussen de 250 en 350 kilowattuur moet er nu nog 0,579 gulden worden betaald per kilowattuur, dat wordt vanaf 1 maart 0,571 gulden. Deze ‘tariefsverlaging’ voor elektra wordt veroorzaakt door de lagere brandstofprijzen.

De prijs voor een kubieke meter water stijgt wel. Bij een gemiddeld verbruik tussen de negen en twaalf kuub moet er nu nog 12,42 gulden worden afgerekend per kuub. Vanaf 1 maart is dat 12,76 gulden. Een prijsstijging van 0,34 cent per duizend liter. Deze stijging wordt voornamelijk veroorzaakt door hogere kosten voor het gebruik van chemicaliën.

Aangepast toetsrooster voor Radulphus College op Curaçao

Leerlingen met één proefwerk op een dag leren tot half elf en mogen daarna naar huis


Het Radulphus College (RC) heeft in goed overleg met het Rooms Katholiek Centraal Schoolbestuur (RKCS), maar ook de oudervereniging, de docenten en de leerlingenraad, voor de derde periode een aangepast toetsrooster samengesteld waar alle partijen zich in kunnen vinden. De proefwerkweek begint maandag en alle leerlingen zullen tot ten minste half elf op school zijn. In het rooster zijn studietijden opgenomen, dat wil zeggen dat de leerlingen de schooldag beginnen met een lesuur leren, het proefwerk maken, weer een lesuur leren en dan het tweede proefwerk maken. Dit bericht vandaag, zaterdag 27 februari 2016, het Antilliaans Dagblad.

Als leerlingen maar één proefwerk hebben op een dag, dan leren zij tot half elf en mogen daarna naar huis. Voorheen maakten de leerlingen twee proefwerken achter elkaar en konden dan vaak al om negen uur naar huis.

Het RC voldoet met dit nieuwe rooster aan de aan het begin van het schooljaar gestelde eis van het RKCS, dat er alleen met toestemming van het schoolbestuur afgeweken mag worden van het normale lesrooster.

De discussie wordt al een hele tijd gevoerd, zeker waar het gaat om de laatste proefwerkweek, waarna leerlingen vaak al in mei of begin juni thuis zitten, terwijl het schooljaar officieel pas eind juni eindigt. In de loop der jaren is het lesrooster van de leerlingen eigenlijk steeds meer verdrongen door werkzaamheden van docenten, wat begrijpelijk is, maar niet helemaal de bedoeling, zo is door het RKCS aangegeven.

In juni 2015 stuurde Onderwijsminister Irene Dick (PS) een brief naar alle schoolbesturen waarin zijn met klem heeft gevraagd om er streng op toe te zien dat het wettelijk voorgeschreven aantal schooldagen in acht wordt genomen.

Bij de tweede toetsperiode van het RC werd het besluit om de leerling tot twaalf uur op school te houden teruggedraaid vanwege onvoldoende voorbereiding hierop, waardoor zowel de oudervereniging als de leerkrachten voor een voldongen feit werden gesteld. Er is toen afgesproken om in goed overleg tot een akkoord te komen voor de derde periode.

In een brief die het RC naar de ouders heeft gestuurd staat nu: 'Aan het RKCS hebben wij een tussenvoorstel gedaan over de inrichting van het toetsweekrooster voor periode 3. Wij kunnen namelijk nog steeds niet helemaal aan de richtlijn van het schoolbestuur voldoen. Over dit tussenvoorstel is overleg geweest met een commissie van docenten, met de oudervereniging en met de leerlingenraad. Het schoolbestuur heeft inmiddels akkoord gegeven op dit voorstel, althans voor periode 3.'

Curaçao draagt voorzitterschap OCTA over aan Aruba

Voorzitterschap van Curaçao is tamelijk geruisloos verlopen


Premiers Whiteman en Asjes hebben nooit verslag gedaan van hun activiteiten in OCTA-verband


Curaçao heeft gisteren het voorzitterschap van de Association of the Overseas Countries and Territories (OCTA) overgedragen aan Aruba. Dat gebeurde aan het slot van een tweedaagse ministersconferentie van de 22 OCTA-landen in het Renaissance Hotel in het Quartier Européen in Brussel. De top werd voorgezeten door minister-president Ben Whiteman, zo bericht het Antilliaans Dagblad vandaag, zaterdag 27 februari 2016.


Een van de sprekers gisteren was minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Als de nieuwe voorzitter werd het laatste woord gevoerd door premier Mike Eman. Namens Bonaire nam gedeputeerde Clark Abraham deel aan de beraadslagingen.

In de OCTA hebben zich de ‘landen en gebieden overzee’ (LGO's) georganiseerd die grondwettelijk tot een van de Europese lidstaten behoren, maar geen deel uitmaken van de interne markt. Het gaat om voormalige koloniën van Groot-Brittannië, Frankrijk, Denemarken en Nederland, waaronder Aruba, Bonaire, Curaçao, Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba. De OCTA-landen vormen een bont gezelschap van voornamelijk kleine eilandstaten die wijd verspreid over de wereld liggen, van de Cariben tot de Noordelijke IJszee en de Indische Oceaan. Hun verhouding tot de EU is in 1958 geformaliseerd toen het Verdrag van Rome van kracht werd. De relatie wordt sindsdien elke zeven jaar geactualiseerd in een zogeheten LGO-besluit.

Decennialang had de relatie veel weg van klassieke ontwikkelingssamenwerking terwijl de meeste OCTA-leden allang niet meer aan de daarvoor geldende criteria voldoen. Daarom wordt er tegenwoordig gesproken van staten in ontwikkeling. Het LGO-besluit is in 2014 hernieuwd. Daarin wordt gesteld dat een verschuiving dient plaats te vinden van ontwikkelingssamenwerking naar een wederkerig partnerschap op basis van wederzijdse belangen en gezamenlijke prioriteiten waarbij rekening wordt gehouden met de specifieke kenmerken, diversiteit en kwetsbaarheden van de LGO’s.

De doelstelling van het tot 2020 doorlopende LGO-besluit is het stimuleren van duurzame ontwikkeling. De focus ligt op economisch -, sociaal - en milieugebied. Nieuw is de aandacht voor internationale politieke prioriteiten die de afgelopen jaren zijn opgekomen zoals klimaatverandering en groene economische groei. Het voorzitterschap van Curaçao is tamelijk geruisloos verlopen. Whiteman en diens voorganger Ivar Asjes hebben nooit verslag gedaan van hun activiteiten in Octa-verband. In het kader van het voorzitterschap was voormalig directeur van het Curaçaohuis Ann Groot-Philipps na haar conflict met Gevolmachtigde minister Marvelyne Wiels het afgelopen jaar in Brussel gestationeerd.

Fitch Ratings verlaagt kredietwaardigheid Suriname van stabiel naar negatief

Negatieve waardering zal Suriname beperken in afsluiten leningen

 
Ratingbureau Fitch Ratings heeft de kredietwaardigheid van Suriname van B+ verlaagd naar BB-. Het vooruitzicht is teruggebracht van stabiel naar negatief. Dit heeft Fitch vrijdag 26 februari 2016 bekendgemaakt, zo bericht Starnieuws. De daling van de grondstoffenprijzen en het financierings- en begrotingstekort zijn de hoofdoorzaken van de terugval. Ook het drastisch slinken van de monetaire reserve heeft het land de das omgedaan. De verwachting is dat dit jaar de prijzen verder zullen dalen. De vooruitzichten zijn somber.

De downgrading betekent, dat het moeilijker wordt voor de overheid om geld te lenen. Aan de andere kant zijn onderhandelingen gaande met het Internationaal Monetair Fonds (IMF) voor de financiering van een aanpassingsprogramma. De Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank, de Caribische Ontwikkelingsbank en de Wereldbank zijn eveneens hierbij betrokken. Fitch bericht, dat er nog geen overeenstemming is bereikt.

De kredietbeoordelaar voorspelt, dat de economie van Suriname dit jaar met 2 tot 3 procent zal inkrimpen. Volgens Fitch is 295 miljoen Amerikaanse dollar van de monetaire reserve gebruikt voor het dekken van driekwart van de externe financieringsbehoefte van het land. 233 Miljoen dollar aan buitenlandse leningen zijn aangegaan vorig jaar.

Fitch wijst ook op de devaluatie van de Surinaamse munt op 18 november vorig jaar. Verder wordt meegedeeld dat de Centrale Bank van Suriname de volgende maand begint met wekelijkse valutaveilingen. Ook wordt aangegeven dat de regering begonnen is met bezuinigingen.

Het officiële persbericht van Fitch Ratings van vrijdag 26 februari 2016:

Fitch Downgrades Suriname's Ratings to 'B+'; Outlook Revised to Negative

Fitch Ratings-New York-26 February 2016: Fitch Ratings has downgraded Suriname's long-term foreign and local currency Issuer Default Ratings (IDRs) to 'B+' from 'BB-'. The Rating Outlook is revised to Negative from Stable. The Country Ceiling has been downgraded to 'B+' from 'BB-'. The short-term foreign currency IDR is affirmed at 'B'.

KEY RATING DRIVERS
The downgrade of Suriname's long-term IDRs reflects the following key rating drivers:

Suriname's external finances have weakened since the last review, driven by a shock to commodity export prices. A widening current account deficit, -11.7% of GDP after net mining FDI inflows, and defence of the currency peg drained international reserves in 2015, and a parallel exchange rate emerged. External liquidity has deteriorated as international reserves fell to 1.7 months of CXP (USD308.7 million) in January. The government has requested IMF balance of payments support, although agreement has not yet been reached and there are execution risks around any eventual programme. Further reserve burn could undermine the capacity to meet sovereign external debt service - largely concessional, multilateral debt - or minimum import payments.

Three-quarters of Suriname's gross external financing needs were financed by USD295 million international reserves and USD233 million net external borrowing by the government and monetary authority in 2015. Fitch's baseline scenario assumes that import compression (through fiscal and exchange rate adjustment) narrows the current account deficit in 2016 and that a new gold mine opening in 2017 supports international reserve accumulation. Imports related to mining investment and refinery construction services should also decline from 2015 levels.

Reflecting pressure on international reserves, a parallel exchange rate has emerged despite the 21% currency devaluation on Nov. 18, 2015. The central bank announced plans to start weekly FX auctions to unify Suriname's exchange rate and adopt a market-determined foreign exchange regime (managed float). Exchange rate depreciation will help external adjustment to the terms of trade shock but will magnify the burden of foreign currency denominated government and private sector debt.

The government deficit rose sharply in 2015 to 9% of GDP, driven by falling commodity revenues, election-related fiscal slippage, and recognition of larger-than-expected arrears to private suppliers. The high 60% foreign-currency composition of government debt exposes government debt dynamics to further currency depreciation. The expansionary deficit and arrears (including from previous years) increased government debt by +12.8pp to 39.3% of GDP, still below, though converging rapidly towards, the 'B' and 'BB' medians. The government has begun to address the fiscal imbalance and targets a 2.4% of GDP deficit in 2016. Fitch expects the result could be wider, up to 4.4% of GDP, if economic weakness causes new fuel and customs tax revenues to underperform and capital spending is used as economic stimulus.

The government began reducing expenditure and clearing arrears in H2-2015, cut capital investment, and started a three-phase increase of the electricity tariff to remove the subsidy, worth 7.1% of GDP (2015). The authorities expect fiscal adjustment in 2016-2017 to be supported by institutional reforms to liberalize the energy sector, increase profitability of loss-making state-owned companies, and improve public-financial management with a new medium-term budgetary framework.

However, there are implementation and downside political risks to the pipeline of pledged reforms. The opposition parties abstained from the 2016 budget vote, and cabinet statements in January cast doubt on continuation of the electricity reform. The austerity plan cuts capital investment to 2% of GDP for 2016-2017 during an economic recession. The structure of public finances remains weak - reflecting the government's narrow revenue base, vulnerability to commodity price volatility, and rigidity of the large public-sector wage bill (9.2% of GDP in 2015). Fitch expects Suriname's interest expense could rise from 7.9% of revenues in 2015 if the government reduces its reliance upon central bank financing in favour of domestic capital market sources.

Macroeconomic performance has also worsened. The economy is projected to enter a second year of recession, contracting by 2%-3% in 2016, and real per capita income is projected to decline for the first time since 2000, while unemployment rises. Expanded gold production is expected to accelerate growth in 2017. Inflation averaged 6.9% in 2015 but ended 2015 at 25% year-over-year (yoy). Fitch expects SRD depreciation and electricity tariff increases to sustain higher inflation through the end of 2016. Suriname has higher trend inflation and CPI volatility than the 'BB' and 'B' medians.

Suriname's credit ratings are underpinned by its higher per capita income and governance indicators than peers. Political stability, respect for long term mining contracts and absence of resource nationalism continue to attract foreign investment into the development of new gold and oil reserves. However, the business environment for small investors, quality of economic and public finance statistics, and institutional capacity constrain Suriname's ratings.

RATING SENSITIVITIES

The main factors that could lead to a rating downgrade are:

--Further deterioration of external liquidity and/or sovereign external debt service capacity;
--Continued macroeconomic instability;
--Failure to consolidate public finances.

The current Rating Outlook is Negative. Consequently, Fitch does not currently anticipate developments with a material likelihood of leading to an upgrade. The following factors however could lead to the Outlook returning to Stable:

--Strengthened external liquidity;
--Consolidation of public finances consistent with an improving macroeconomic environment;
--More predictable and consistent fiscal and macroeconomic framework leading to macroeconomic stability.

KEY ASSUMPTIONS

Fitch assumes that Suriname secures an IMF program and receives disbursements of external financial support in the near term.

Fitch forecasts Brent crude to average USD35/b in 2016 and USD45/b in 2017.

Fitch forecasts gold export prices to average USD1,050 per troy oz. in 2016 and USD1,000 in 2017.