zondag 28 februari 2016

Jongen (14) neergestoken op parkeerterrein Hermitage Mall achter TBL Cinemas

Politie heeft een 19-jarige verdachte gearresteerd


Bij een steekpartij op het parkeerterrein van de Hermitage Mall is zondagochtend28 februari 2016 een 14-jarige jongen in zijn buikstreek gewond geraakt. De politie een 19-jarige verdachte aangehouden, aldus de Ware Tijd Online zondagavond.

Het slachtoffer werd per ambulance naar een ziekenhuis vervoerd. Over de aard van zijn verwondingen is niets bekend.

Het incident vond plaats achter TBL Cinemas tijdens  een woordenwisseling tussen  jongeren. De zaak is overgedragen aan de afdeling Jeugdzaken van het Korps Politie Suriname.

Het is overigens niet de eerste keer dat jongeren op dat parkeerterrein slaags met elkaar raken.

Vrouw rijdt met auto in op haar echtgenoot op bromfiets te Latour

Man loopt door inrijden door echtgenote schaafwonden op


Een boze vrouw is zondagochtend 28 februari 2016 door de politie aangehouden in het ressort Latour. De vrouw was met haar auto op haar echtgenoot, op een bromfiets (zie foto - Bron: Anthony Janki/de Ware Tijd), ingereden. De man kwam ten val en liep enkele schaafwonden op, aldus de Ware Tijd zondagavond op haar website.

Het voorval deed zich voor tijdens een heftige woordenwisseling tussen het stel. De man besloot op gegeven moment om weg te rijden op zijn bromfiets. Zijn vrouw, die - zo schrijft de Ware Tijd, verhit was, reed op hem in. Ze zou tijdens het incident ook een schutting hebben vernield.

De redactie van de Ware Tijd schrijft verder te hebben vernomen, dat de man een agent van politie is. De politie heeft de zaak in onderzoek.

Indiase ambassade gaat streekziekenhuis Nickerie steunen

Ambassadeur Satendar Kumar brengt bezoek aan ziekenhuis in Nieuw NickerieDe Indiase ambassadeur Satendar Kumar zal het dokter Lachmipersad Mungra Streekziekenhuis Nickerie (LMSZN) steunen. Hij heeft dat gezegd tijdens zijn oriëntatiebezoek aan Nickerie dit weekeinde, zo bericht Starnieuws zondag 28 februari 2016

Op advies van gynaecoloog S. Subba-Rao, die al zeven jaar verbonden is aan het ziekenhuis en uit India afkomstig is, is er een verzoek voor een te transporteren couveuse gedaan. Het verzoek was al aan de vorige Indiase ambassadeur gedaan.

Ambassadeur Kumar heeft zijn medewerking toegezegd om het verzoek te bekijken en indien mogelijk te bespoedigen.

Hij heeft diverse bedrijven en organisaties bezocht. In het ziekenhuis heeft hij een rondleiding gekregen van algemeen directeur Antoine Elias en medisch directeur Heve Sibilo.

CLO-leider Hooghart slaat weer wild om zich heen naar collega vakbondsvoorzitters

'Sommige vakbondsleiders en politici maken misbruik van situatie en proberen er munt uit te slaan'

'Meer geld betekent niet dat de koopkracht toeneemt' - Hooghart geen voorstander salarisverhogingen 


De voorzitter van de Centrale van Landsdienaren Organisaties (CLO) (en NDP-Assembleelid), Ronald Hooghart, vindt dat salarisverhogingen in het verleden hebben gezorgd hebben voor een nog grotere inflatie. 'De koopkracht is afgenomen, omdat de handel misbruik maakt van de situatie door goederen te hoog te prijzen', zegt Hooghart vandaag, zondag 28 februari 2016, op Starnieuws.

Hooghart stelt - een open deur -, dat het land zich in een economisch dal bevindt mede door de daling van de prijzen van grondstoffen op de wereldmarkt. 'Wij moeten samen kijken om uit de situatie te komen. Meer geld betekent niet dat de koopkracht toeneemt',stelt de vakbondsleider, daarmee indirect reagerend op de eis van C-47-voorzitter Robby Berenstein om salarissen te verhogen tussen de 25 en 30 procent.

De CLO-voorzitter had aan president Desi Bouterse voorgesteld om de ambtenaren alvast de Srd 100 per maand die in december was uitgekeerd, te blijven uitbetalen. Hooghart vindt ook, dat vooral de werkers in de onderste regionen, ondersteund moeten worden.

'Sommige vakbondsleiders en politici maken misbruik van de situatie en proberen munt hieruit te slaan. Zij willen proberen de politieke macht naar zich toe te trekken', zegt Hooghart met de zijn bekende populaire retoriek en ongefundeerde opmerkingen. Hij beweert, dat wanneer iedereen zich werkelijk zou inzetten, er sneller oplossingen gevonden konden worden....

(Red. De Surinaamse Krant/Starnieuws)

C-47 wil koopkrachtherstel en eist loonsverhoging tussen 25 en 30 procent

'Van de regering merken wij weinig actie'


Vakbondsleider Robby Berenstein, voorzitter van C-47, zegt vandaag, zondag 28 februari 2016, op Starnieuws dat werknemers dagelijks merken dat zij de dupe zijn van de economische situatie in het land. Ten opzichte van een jaar geleden is de Surinaamse munt met ruim 25% ontwaard. De officiële wisselkoers wordt losgelaten bij de komende valutaveilingen. Dit betekent dat de prijzen van goederen nog meer gaan stijgen.

Berenstein zegt ten overvloede, dat de koopkracht is gedaald. Veel banen van arbeiders staan op de tocht door de sluiting van Suralco. Het effect in de mijnbouwsector is groot. Afhankelijk van de situatie waarin bedrijven verkeren wil C-47 een loonsverhoging tussen de 25 en 30% vragen.

'Intussen is ook de rating van kredietbeoordelaar Fitch uit, waar het sombere beeld nog eens wordt bevestigd. Van de regering merken wij weinig actie. Wij weten niet wat het aanpassingsprogramma is en welke oplossingen de regering heeft', zegt Berenstein.

Er is een gesprek geweest met de Belastingdienst om belastingverlichting te brengen voor de werknemers. Medio maart zal de vakbeweging een reactie krijgen over voorstellen die zijn gedaan. Berenstein vindt echter, dat het te lang duurt om duidelijkheid te krijgen van de regering, terwijl het dagelijks leven van de burger steeds duurder wordt.

VRA weerspreekt verhaal dat de RGD minder inkomsten heeft sinds invoering basiszorgverzekering

'Dat de introductie van de basiszorg minder inkomsten oplevert, is pure misleiding'


'Het is onmogelijk dat de RGD (Regionale Gezondheidsdienst) minder inkomsten krijgt, sinds de basiszorgverzekering is geïntroduceerd', aldus Rajendra Ramautar, woordvoerder van de Vereniging van Regionale Gezondheidsdienst Artsen (VRA), vandaag, zondag 28 februari 2016, in de Ware Tijd, in reactie op uitlatingen afgelopen woensdag van RGD-woordvoerster Harriëtte Neslo, die beweerde dat inkomsten met 30 procent zijn afgenomen. Volgens de VRA ontvangt de RGD juist meer, omdat die meer per cliënt krijgt. 'Dat de introductie van de basiszorg minder inkomen oplevert, is pure misleiding', stelt Ramautar. 

RGD-directeur Maltie Sardjoe staat achter de uitspraken van haar woordvoerster en wil verder niet ingaan op de reactie van de VRA. Of het aantal cliënten werkelijk verminderd is, is voor de RGD-artsen niet na te trekken. Een aantal artsen zit nog steeds met dezelfde werkdruk.

Ramautar: 'Transparantie vanuit de RGD ontbreekt compleet hieromtrent. Het lijkt er veel op dat het wegtrekken van cliënten zelfs gestimuleerd wordt door de RGD, doordat die de belangrijke groep van academisch geschoolde artsen continu demotiveert.'

Volgens hem is een groot deel van de artsen achteruitgegaan in inkomen sinds de eenzijdig doorgevoerde loonreeks door de leiding.

De basiszorg levert de RGD thans per ingeschrevene een tarief op van tussen de Srd 14 en Srd 19,65, afhankelijk van de verzekeringsmaatschappij. Ook behoudt de RGD sinds 2015 het volledige premiebedrag van SZF-verzekerden, waar zij voorheen 30 procent ontvingen van de verzekeringsmaatschappij. Verder zegt Ramautar, dat de RGD een maandelijks subsidiebedrag van Srd 27 miljoen ontvangt van de overheid.

Overigens vindt de VRA-woordvoerder het niet per se negatief, dat het aantal cliënten per RGD-locatie thans verminderd is. 'Elke arts streeft naar optimale kwaliteit van zorg aan de cliënt. Daar past een overvolle wachtruimte en een overbelaste arts zeker niet bij.'

REDD+ Suriname brengt bossen in kaart

'We kijken naar de koolstofopslag en -uitstoot en de algemene status van onze bossen'


REDD+ Suriname werkt aan een plan van aanpak om informatie over de Surinaamse bossen in kaart te brengen en te centraliseren. Dit is nodig om over drie maanden te kunnen beginnen met de ontwikkeling van een nationaal bosmonitoringssysteem. Van daaruit zullen een nationaal beleid voor ruimtelijke ordening en een bosbeleid geformuleerd worden. 'We kijken naar de koolstofopslag en -uitstoot en de algemene status van onze bossen. We letten daarbij op veranderingen door ontbossing of bosverarming', aldus Jerrel Pinas, de pr-man van REDD+ Suriname, vandaag, zaterdag 28 februari 2016, in de Ware Tijd.


Voor het plan zal onder meer gebruikgemaakt worden van satellietbeelden en veldmetingen. Daarnaast zullen uitwisseling van informatie en samenwerking met belanghebbenden een belangrijke rol spelen.

'Op dit moment zoeken we uit waar gemeten moet worden en wie dat gaat doen.'

Het opzetten van het bosmonitoringssysteem wordt gecoördineerd door de Stichting voor Bosbeheer en Bostoezicht (SBB). Een internationale expert is aangetrokken om het plan van aanpak te helpen opzetten.

Voor de uitvoering van het National Forest Monitoring System (NFMS) mikt Pinas op een samenwerking met diverse organisaties en ministeries. Ook lokale gemeenschappen zullen een rol spelen bij het in kaart brengen van de koolstofvoorraden. Pinas: 'Met de resultaten kunnen plannen gemaakt worden voor duurzame economische activiteiten, zoals concessies voor bijvoorbeeld mijnbouw, bosbouw en landbouw.'

Het nationaal bosmonitoringssysteem, internationaal bekend als National Forest Monitoring System, is een onderdeel van het REDD+-programma.
Door dit programma van de Verenigde Naties wordt gestreefd naar het verminderen van koolstofuitstoot door ontbossing, bosverarming en het stimuleren van duurzaam bosbeheer om zo klimaatverandering tegen te gaan.

REDD+ in Surinamewordt gecoördineerd door het Nationaal Instituut voor Milieu en Ontwikkeling in Suriname (NIMOS) en ingezet als instrument voor duurzame ontwikkeling. Het vergroten van kennis over natuurlijke hulpbronnen is hiervoor noodzakelijk, met in het bijzonder het bos dat meer dan 90 procent van het landoppervlak bedekt.

Ter informatie:
REDD+ is de afkorting voor Reduction of Emissions from Deforestation and forest Degradation, oftewel het verminderen van uitstootgassen door ontbossing of bosverarming.

REDD+ is een programma van de Verenigde Naties ter vermindering van de effecten van klimaatverandering. Het gaat om het aannemen van beleid en creëren van positieve beweegredenen die leiden tot het verminderen van uitstoot door ontbossing en bosbeschadiging in ontwikkelingslanden. Inmiddels is hieraan toegevoegd - en in relatie tot de rol van bosbehoud - het duurzaam bosbeheer en de vergroting van koolstofopslag van het bos.

Braziliaanse minister van Buitenlandse Zaken brengt 1 maart werkbezoek aan Suriname

Mauro Vieira heeft onder andere ontmoeting met president Bouterse

 
De Braziliaanse minister van Buitenlandse Zaken, Mauro Vieira brengt komende dinsdag met een delegatie een werkbezoek van slechts een dag aan Suriname. Het gaat om een regulier programma van consultaties tussen de ministers van Buitenlandse Zaken van Brazilië en Suriname. Naast de formele werkbesprekingen met zijn collega, Niermala Badrising, zal Vieira een onderhoud hebben met president Desi Bouterse, zo laat het Surinaamse ministerie van Buitenlandse Zaken vandaag, 28 februari 2016, in een persbericht weten.

Dit wordt het eerste bezoek van minister Vieira aan Suriname sedert de aanvaarding van zijn ambt. De minister wordt vergezeld van vijf senior-diplomaten en na Suriname zal de delegatie uit Brazilië, Guyana aandoen, meldt Buitenlandse Zaken.

De laatste consultatie werd in 2013 gehouden en beide landen hebben aangegeven dat deze nuttig zijn en gecontinueerd moeten worden. Het buitenlandse beleid van Suriname is erop gericht om de integratie op het Zuid-Amerikaanse continent te verdiepen. Het verstevigen van de relatie met buurland Brazilië, mede in het kader van Zuid-Zuid coöperatie is volgens Buitenlandse Zaken van groot belang.

Historisch zijn de betrekkingen met het grootste land van het Zuid-Amerikaanse continent, belangrijk. In de context van bilaterale en multilaterale samenwerking, alsmede in sociaal-economische partnerschappen, zijn diverse technische samenwerkingsprogramma’s op verschillende gebieden gerealiseerd.

Er zullen ook werkbesprekingen plaatsvinden tussen de delegatie uit Brazilië en de vakministeries die betrokken zijn bij de sectorale samenwerking, Natuurlijke Hulpbronnen, Landbouw, Veeteelt en Visserij, Volksgezondheid en Justitie en Politie.

Het ligt in de bedoeling dat informatie wordt uitgewisseld over lopende activiteiten en er zullen overeenkomsten worden getekend voor samenwerking op de terreinen van onder andere de bestrijding van malaria, 'bosyaws', hiv/aids, de Chagas-ziekte, de rijstbouw, de cacaoteelt en technische ondersteuning bij het produceren van een nieuwe geologische kaart van Suriname.

Tijdens de werkbesprekingen zal voorts van gedachten gewisseld worden over nieuwe initiatieven die daarna verder uitgewerkt zullen worden door beide landen. Aan de orde gaan komen de samenwerking op het gebied van handel en industrie, het stimuleren van de rijstbouw, sport- en jeugdzaken, het personenverkeer, en inter-universitaire samenwerking.

Econoom Caram: 'Negatieve rating van Fitch Ratings was te verwachten'

'Potentiële kredietgevers van overheid houden ook zonder rating rekening met financiële situatie'

 
'De recente rating van Fitch Ratings is een bevestiging van de huidige stand van de economie, die algemeen bekend is. Daarom zal zij op zich geen noemenswaardig effect hebben.' Dit zegt  econoom Anthony Caram vandaag, zondag 28 februari 2016, op Starnieuws in reactie op de negatieve rating van het ratingbureau afgelopen week.

Fitch ziet in de beoordeling die vrijdag bekend is geworden, een bevestging dat de vooruitzichten dit jaar somber zijn. Naast de daling van de grondstoffenprijzen op de internationale kapitaalmarkt, heeft de overheid te kampen met een financieringstekort, groter wordende buitenlandse schuld, macro-economische instabiliteit, verdampen van de monetaire reserve en een uit de hand gelopen wisselkoers.

Fitch Ratings geeft Suriname een B+, een verslechtering ten opzichte van het vorige jaar BB-, een rating die al zorgwekkend was. De vooruitzichten zijn van stabiel naar negatief.

Caram zegt verder, dat potentiële kredietgevers van de Staat Suriname ook zonder de rating rekening houden met de bedoelde stand en deze verdisconteren in hun bereidheid tot en in de voorwaarden van hun eventuele kredietverlening.

De regering heeft meegedeeld te onderhandelen met het Internationaal Monetair Fonds over de financiering van een hervormingsprogramma. Tot nu toe is het programma niet gepresenteerd aan De Nationale Assemblee, die tijdens de begrotingsbehandeling erom vroeg. Volgens minister Gillmore Hoefdraad van Financiën is de regering gelijk na haar aantreden in augustus 2015, begonnen met een aanpassingsprogramma.

De tafel van ’Welgeïnformeerd’, Radio Tamara, Amsterdam, bespreekt forse prijsverhoging toeristenkaart

Ratingbureau Fitch Ratings zeer somber over Surinaamse economie

Dure toeristenkaart: 'De Surinaamse krabbenmentaliteit in vol ornaat'


Het panel van het wekelijkse actualiteitenprogramma ’Welgeïnformeerd’ van de lokale Amsterdamse zender Radio Tamara bespreekt zondagavond 28 februari 2016 weer diverse actuele, Nederlandse-, Surinaamse- en wereldnieuwsitems, met in het eerste uur van zes uur tot zeven uur onder andere aandacht voor: 

* Owen Venloo's Plan Diversiteits Sterren Voor Bedrijven krijgt steeds meer ondersteuning. De Tweede Kamerleden Selcuk Öztürk en Tunahan Kuzu (Venloo's oud-PvdA-partijgenoten ) en hun politieke partij DENK, vinden dit innovatieve en alle diversiteitsgroepen omvattend plan zeer de moeite waard. Zij zullen hun ex-partijgenoot helpen om het door minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gevraagde 'breder maatschappelijk draagvlak en steun' te mobiliseren.Volgens Venloo zou de PvdA dit innovatieve plan voor een eerlijker verdeling van werk voor vrouwen, gehandicapten en de etnische groepen veel enthousiaster moeten steunen, zeker nu Nederland richting de Tweede Kamerverkiezingen van 2017 gaat, met zeer slechte peilingen voor de PvdA.

* Europa Quo Vadis? Wordt het nog wat met de Europese Unie of is het beter om het oude Europa met de nationale grenzen weer in ere te herstellen?
Groot-Brittannië en een aantal Oost-Europese landen trekken duidelijk letterlijk en figuurlijk hun nationale grenzen weer op. Europa, met Nederland als voorzitter, probeert met kunst- en vliegwerk te redden wat er te redden valt, maar er valt steeds minder te redden. Het vluchtelingenprobleem is de lakmoesproef voor Europa en Europa weet niet goed hoe deze proef te doorstaan.
Misschien is meer 'Opvang Op Maat' de beste weg om dit ingewikkelde vraagstuk op een behapbare manier af te wikkelen. Maar, misschien is een 'Europa Met Twee Snelheden' de oplossing, om sommige landen te laten wennen aan Europese solidariteit.

* Het weer fors toenemende aantal vluchtelingen aan de grens van Turkije zorgt ervoor dat daar de discussie over toelating, doorreis, spreiding, opvang hier en in de regio en terugkeer steeds heftiger wordt. Turkije zit tevens en tegelijkertijd met het conflict met de Koerden in Zuidoost Turkije, . terwijl over de grens met Syrië ook Koerden zitten en strijden voor hun eigen belangen. De bemoeienis van Amerika en Rusland met de strijd in Syrië tegen IS  kan dit regionale probleem doen escaleren naar een veel groter en gevaarlijker schaal.
Gelukkig is er nu sprake van een staakt het vuren (exclusief IS en Al-Nusra). Kan dit conflict uitmonden in een complete wereldoorlog ???

* 'Voor iedere oplossing een probleem vinden' Dat is wat geconcludeerd kan worden bij de fotosessie van de leden van het koninklijk huis, met de fotograferende pers, aan het begin van hun wintersportvakantie. Koning Willem Alexander en prinses Maxima hadden hun helm afgedaan om de fotograferende pers ter wille te zijn en onder de foto kwam de tekst, dat de koning onveilig zonder helm op skiën stond en dat dat een publiekelijk slecht voorbeeld is voor andere skiërs. Wat een gezeur toch altijd. Inderdaad, sommigen hebben 'voor elke oplossing een probleem', maar dat is zeker in dit geval erg hinderlijk en ook 'een beetje dom', om in de termen van Maxima te spreken.
Overigens werd zaterdag 27 februari bekend, dat prinses Alexia tijdens het skiën een been heeft gebroken:In het tweede uur van zeven uur tot acht uur weer actuele onderwerpen over Suriname en Surinamers:

* Suriname heeft de prijs van de toeristenkaart verhoogd van 20 naar 90 euro (100 Amerikaanse dollar), omdat een groot aantal landen onlangs visumvrij (dus geen inkomsten meer voor Suriname) is geworden. Dus moeten andere landen het gelag betalen. Maar, een verhoging met 450% is toch belachelijk. Om het diasporabeleid van bepaalde landen te faciliteren (visumvrij maken) , worden de kosten die dat met zich meebrengt onder meer verhaald op de Surinaamse diaspora in Nederland . Bovenop die 140 miljoen die deze Surinaamse diaspora jaarlijks en al decennialang overmaakt naar familie en vrienden in Suriname. De Surinaamse krabbenmentaliteit in vol ornaat. Commentaren hierop vanuit Suriname en Surinamers in Nederland.

* Fitch Ratings heeft een zeer somber beeld geschetst van de staat waarin de Surinaamse economie verkeert. Eigenlijk staan alle parameters van de economie op rood. In 2016 zal er een negatieve economische groei (- 2 tot -3 %) zijn in Suriname. Binnenkort komt ook het IMF met zijn voorwaarden waaronder zij bereid is om Suriname financieel te helpen. Vaststaat nu al, dat de Surinamers een pakket nog ingrijpender maatregelen te wachten staat. En de vraag is of de bevolking deze ellende zal blijven accepteren.
De redactie spreekt met financieel-economisch analist Robby Makka over de recente monetaire ontwikkelingen in Suriname.

Het panel van 'Welgeinformeerd' wordt deze keer gevormd door Owen Venloo en Iwan Bottse en de presentatie is in handen van Krishna Salikram.

Dit programma wordt zondag 28 februari 2016 tussen 22.00 uur en 24.00 uur ook uitgezonden in Amsterdam en omgeving via Salto, kanaal Caribbean FM, 105.5 kabel en 107.9 ether. Om 0.00 uur, dat is 20.00 uur Surinaamse tijd, volgt een herhaling van The Talk met Wayne Telgt. Online te beluisteren via www.radiotamara.com.