dinsdag 1 maart 2016

Technisch directeur Eyndhoven van EBS en juriste Bergraaf op non-actief gesteld

Contracten met aannemer getekend terwijl aandeelhouders geen zaken willen doen met hem

Eyndhoven mag terrein EBS niet betreden


Technisch directeur van de NV Energiebedrijven Suriname (EBS) Marcel Eyndhoven is op non-actief gesteld. Er wordt een onderzoek ingesteld naar hem. Ook juriste Nisa Bergraaf is op non-actief gesteld, aldus Starnieuws vanmiddag, dinsdag 1 maart 2016.

Starnieuws schrijft te hebben vernomen, dat er contracten getekend zijn met een aannemer, terwijl de algemene vergadering van aandeelhouders besloten had om geen zaken te doen met de betrokken aannemer. De juriste heeft de overeenkomst gescreend.

Besloten is om beiden voorlopig op non-actief te stellen terwijl de zaak verder onderzocht wordt. Beide functionarissen mogen de terreinen van de EBS niet betreden. Zij zijn gisteren per onmiddellijke ingang op non-actief gesteld.

Officieel kon nog geen reactie worden gekregen van de EBS.

Vicepresident gebruikt staatszender SRS om verklaring te geven over prijsverhoging toeristenkaart

Adhin stapt eerst naar SRS alvorens Assemblee te informeren...

Prijs wordt komende drie maanden niet gewijzigd
 

Vicepresident Ashwin Adhin heeft vanmiddag, dinsdag 1 maart 2016, voor de microfoon van staatszender SRS - spreekbuis van de regering - gezegd, dat voor de komende drie maanden de verhoging van de toeristenkaart niet wordt aangepast. Er komt een evaluatie. De toeristenkaart is per vandaag in prijs van 20 naar 90 euro verhoogd. In De Nationale Assemblee heeft Melvin Bouva namens de NDP-fractie gevraagd om de verhoging in heroverweging te nemen. Deze mening is ook de oppositie toegedaan. Gevraagd is om de prijsverhoging terug te draaien. Dit bericht Starnieuws.

In De Nationale Assemblee beloofde de coördinator van de regering, Soewarto Moestadja - minister van Arbeid -, dat vandaag het college antwoord krijgt over deze kwestie. Hij haalde gisteren aan, dat in de regeringsvergadering de prijsverhoging van de toeristenkaart aan de orde is gekomen. Moestadja zei tegen het college, dat het niet aan hem is om het antwoord te geven.

Terwijl De Nationale Assemblee wacht op antwoord, vertelde de vicepresident in 'Bakana Tori' bij de SRS, dat de verhoging dus voorlopig wordt gehandhaafd.

In hetzelfde programma zei Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons, dat gevraagd is aan de regering om de zaak in heroverweging te nemen. Zij zei, dat de regering later in de vergadering antwoord zal geven.

Curaçaose Fundashon Bon Intenshon brengt Stones voor gratis concert naar Cuba

Initiatief voor uniek concert afkomstig van Curaçao


Gebaar van vriendschap vanuit bevolking Curaçao aan volk op Cuba


Het grote openluchtconcert van de legendarische rockband Rolling Stones op 25 maart in Cuba is een initiatief van de Fundashon Bon Intenshon, de stichting van de Curaçaoënaar Gregory Elias. Dit laten de Rolling Stones weten op hun eigen website, aldus de Amigoe vandaag, dinsdag 1 maart 2016.

Het initiatief voor het concert kwam vanuit Curaçao en kreeg een helpende hand van Financiën-minister José Jardim (namens onafhankelijk Statenlid Glenn Sulvaran). Het concert moet als een gebaar van vriendschap worden gezien vanuit het Curaçaose volk aan het Cubaanse volk, gezien de ruim 100 jaar vriendschappelijke band tussen de twee eilanden. Het concert staat ook in het teken van het ‘openen’ van Cuba dat sinds vorig jaar bezig is.

Fundashon Bon Intenshon is bekend van het Curaçao North Sea Jazz Festival, dat jaarlijks wordt gehouden.

Op de website van de Stones staat dat de stichting het concert organiseert namens het eiland Curaçao. 'Fundashon Bon Intenshon organiseert en stimuleert internationale charitatieve projecten op het gebied van onderwijs, sport, cultuur, gezondheidszorg en toerisme. De stichting zet zich ook in om de gevolgen van armoede te bestrijden.'

 'This entire event is being made possible by the benefaction of Fundashon Bon Intenshon on behalf of the island of Curaçao. Fundashon Bon Intenshon initiates and supports international charitable projects in the fields of education, athletics, cultural literacy, healthcare and tourism as well as other attempts to mitigate the impact of general poverty.'

Het concert in de hoofdstad Havana werd vandaag officieel aangekondigd in de Cubaanse krant Granma. Eerder op de dag had het Amerikaanse muziekblad Billboard geschreven dat de onderhandelingen nog niet rond waren, maar op de website van de band wordt het nu officieel bekendgemaakt.

Het gratis concert op Goede Vrijdag zal in de Cuidad Deportiva de La Habana plaatsvinden en het is het eerste openluchtconcert van een Britse band in Cuba.

Geruchten over een optreden doen al sinds oktober vorig jaar de ronde, toen zanger Mick Jagger Havana bezocht. Hij deed bij die gelegenheid enkele nachtclubs aan, maar zou ook hebben rondgekeken op plekken die voor een optreden van de Stones geschikt zouden zijn.

Momenteel reist de beroemdste band ter wereld door Latijns-Amerika met hun Olé-tour. Deze tournee eindigt op 17 maart in Mexico-Stad. Het concert dat de naam Concert for Amity (Concert voor Vriendschap) zal dragen, zal ook worden gefilmd.

Aqualectra-vakbond SEU eist nieuw referendum

Bureau van de Landsbemiddelaar willigt verzoek voor referendum onder stafpersoneel niet in


De Aqualectra-vakbond Sindikato di Empleadonan den Utilidat (SEU) accepteert het niet, dat het Bureau van de Landsbemiddelaar haar verzoek voor een referendum onder het stafpersoneel van het nutsbedrijf niet heeft ingewilligd. Dit stelt SEU-voorzitter Errold Bishop, aldus de Amigoe vandaag, dinsdag 1 maart 2016.

Het Bureau Landsbemiddelaar had het verzoek afgewezen omdat er minder dan zes maanden terug al een referendum bij het lokale nutsbedrijf werd gehouden. Een nieuw referendum zou de arbeidsrust bij Aqualectra geen goed doen, aldus het bureau in een schrijven aan SEU. Maar, volgens Bishop gaat de vakbond niet akkoord met deze afwijzing.

'Wij hebben het bureau gevraagd waar vermeld staat, dat er niet binnen zes maanden twee referenda gehouden kunnen worden. Volgens hen gaat het om beleid. Dus het staat nergens zwart op wit. Wij als vakbond gaan hiermee niet akkoord', aldus Bishop.

SEU heeft inmiddels juridisch expertise aangevraagd over deze zaak. Volgens Bishop kloppen de argumenten van het Bureau Landsbemiddelaar niet. 'Wij willen een referendum houden over wie het stafpersoneel van Aqualectra mag vertegenwoordigen. De referenda van september vorig jaar hadden betrekking op de vraag welke vakbond de onderhandelingen voor een nieuwe cao mocht gaan voeren. Dus deze twee onderwerpen hebben niks met elkaar te maken.'

Overigens viel SEU buiten de boot bij de twee referenda die in september 2015 werden gehouden. Bij Aqualectra Distribution wist STKo de vereiste meerderheid plus één te behalen, terwijl bij Aqualectra Production er geen duidelijke winnaar was tussen STK en SEU. De laatste kwam volgens Bishop slechts vier stemmen tekort om het referendum te kunnen winnen.

Ook het argument van het Bureau van de Landsbemiddelaar, dat een nieuw referendum de arbeidsrust bij Aqualectra in het geding zou brengen, wordt door Bishop van de hand gewezen. 'Ik weet niet hoe het bureau dit kan stellen. Als je vandaag de dag door Aqualectra loopt, kan je duidelijk horen dat het personeel niet te spreken is over de gang van zaken binnen het bedrijf. Er zijn tal van afspraken achter gesloten deuren gemaakt tussen de directie met de twee andere vakbonden (STKo en STK, red). Dit zijn afspraken waar het personeel niet bij betrokken is geweest. Wij zullen wel altijd voor het belang van onze leden blijven opkomen.'

Bishop benadrukte vanochtend, dat SEU het er niet bij zal laten zitten. De vakbond is zich op dit moment, bijgestaan door juridische experts, aan het beraden over vervolgstappen. Wat de plannen van de vakbond nu precies zijn, wil Bishop om tactische redenen niet vertellen.

VSMC: 'Patiënt op Curaçao verdient een Euro-Amerikaans niveau van zorg'

Medisch specialisten brengen Visiedocument 2016-2020 uit

'Vereniging betreurt het gemis van een zorgautoriteit'


De Vereniging van Medisch Specialisten Curaçao (VSMC) zegt, dat de patiënt op Curaçao een Euro-Amerikaans niveau van zorg verdient. Om dit na te kunnen streven moet de vakautonomie van de arts worden gerespecteerd en de zorg patiëntgericht zijn. Dat stelt de VSMC in het Visiedocument 2016-2020: ‘Nieuwe zorg voor de Curaçaose patiënt’, zo bericht de Amigoe vandaag, dinsdag 1 maart 2016.

De VMSC heeft voor het eerst een document opgesteld naar aanleiding van de problemen die zich momenteel voordoen in de zorg op Curaçao. De vereniging pleit al geruime tijd voor een oplossing voor het tekort aan medisch specialisten.

Andere knelpunten die ze aanhaalt zijn: ‘het toenemend aantal medische uitzendingen omdat de noodzakelijke zorg niet lokaal kan worden aangeboden, de moeizame transitie van het St. Elisabeth Hospitaal (Sehos) naar het nieuwe ziekenhuis, waarbij onvoldoende input wordt gevraagd van de medische specialisten die daar wel zorg moeten gaan leveren, onvoldoende aandacht voor de preventieve zorg en de kwaliteit van de zorg die bedreigd wordt door een tekort aan materieel en mankracht’. Het document is gisteren gepresenteerd in het Avila Beach Hotel.

De vereniging heeft zodoende meerdere aanbevelingen. Zo stellen ze ‘dat het gewenste zorgniveau bereikt kan worden door het vaststellen en uitwerken van zorgpaden en ketenzorg rondom de patiënt, waarvoor de input en samenwerking van alle zorgactoren nodig zijn’. Interactie en goede communicatie tussen stakeholders zijn hierbij noodzakelijk om de zorgkwaliteit die men voor ogen heeft te behalen, zo ook in de transitie naar Hospital Nobo Otrobanda (HNO).

Medische specialisten dienen daarnaast zelf te kunnen kiezen om in dienstverband of binnen een samenwerkingsverband in het ziekenhuis werkzaam te zijn. 'Slechts op deze manier kan optimaal specialisme-specifieke zorg worden gegeven en gegarandeerd', aldus de VMSC. Een ander punt is de marktwerking. 'Particuliere zorgverzekeraars moeten wettelijk worden toegelaten om het basispakket zorg aan te bieden. Het huidige zorgbudget moet worden uitgebreid als dit niet toereikend is om het beoogde zorgniveau te behalen.'

De vereniging betreurt het gemis van een zorgautoriteit en het feit dat de Landsverordening BIG na jaren nog niet in werking is getreden. Voor wat betreft bekostiging van de zorg wil de VMSC ten slotte een maatschappelijke en politieke discussie op gang brengen, die uiteindelijk moet leiden tot een betaalbare zorg van het gewenste Euro-Amerikaanse niveau.

Surinaams consulaat in Cayenne, Frans-Guyana, 'onder vuur' uit onvrede over prijsverhoging toeristenkaart

Actiegroep Tròp Violans vergrendelt voordeur consulaat 

(Bron foto: franceguyane.fr)

In Cayenne, Frans-Guyana, was vandaag, dinsdag 1 maart 2016, het Surinaams consulaat doelwit van de actiegroep Tròp Violans. Dit bericht de nieuwswebsite franceguyane.fr. 

Met een ketting en een slot aan de voordeur protesteerden enkele actievoerders tegen de prijsverhoging per vandaag van de Surinaamse toeristenkaart, als een van de maatregelen die juist toeristen zou moeten aantrekken. Het gaat om een verhoging van 20 naar euro 90. Maar, de maatregel lijkt eerder toeristen te weren.

Inmiddels is ook door zowel coalitie als oppositie in de Surinaamse Assemblee geprotesteerd tegen de prijsverhoging en is het verzoek gedaan aan de regering om deze plotselinge van-de-ene-op-de-andere-dag maatregel in te trekken.

Maar, iedereen prikt door de door de regering aangevoerde argumenten heen en weet dat de forse verhoging slechts een eenvoudig middel is om de staatskas te spekken met het oog op de precaire financiële situatie van Suriname.


(Red. De Surinaamse Krant/franceguyane.fr)

Slechts Srd 500 boete voor doodschieten flamingo (zeegans) in Bigipan

Het is bij wet verboden om op zeeganzen te jagen


De politie van Nickerie heeft afgelopen vrijdag de 35-jarige T. R. aangehouden voor overtreding van de Jachtweg, zo meldt het Korps Politie Suriname vandaag, dinsdag 1 maart 2016.

De politie kwam R. en vier makkers in het Bigipangebied tegen en trof in zijn boot een zeegans (segansi, grote of Caribische flamingo - zie foto: Bron: Ton Plug/surinamebirds.nl) aan. Aangezien het verboden is om op deze vogelsoort te jagen, werd de jager aangehouden.

Na afstemming met een lid van het Openbaar Ministerie mocht de zaak buiten proces worden afgehandeld. De jager betaalde een boete van Srd 500 en mocht daarna naar huis.

Een boot en buitenboordmotor zijn in beslag genomen.

Dutch Museum Saba heeft bijzondere film bezoek koningin Juliana en prins Berhard aan Antillen en Suriname in 1955

Unieke film koninklijk bezoek Juliana aan de eilanden


Het Dutch Museum Saba heeft onlangs een video online gezet van het bezoek in 1955 van toenmalig koningin Juliana en prins Bernhard aan de Nederlandse Antillen en Suriname. Dat levert unieke plaatjes op, zo bericht Paradise FM op Curacao vandaag, dinsdag 1 maart 2016.

Geen tijd om de volledige ruim dertig minuten te bekijken? Vanaf minuut drie kunt u het bezoek aan Curaçao zien.

Koninklijk bezoek aan de Nederlandse Antillen en Suriname in 1955
Royal visit to the Netherlands Antilles and Suriname in 1955
Geplaatst door Dutch Museum Saba op donderdag 25 februari 2016

Ambtenaren OW leggen werk neer om dialoog bond met minister Wolff af te dwingen

Bewindsman zou op onjuiste wijze nieuw ordereglement hebben geïntroduceerd

'Waarom wil Wolff niet met de bondsvertegenwoordiging praten en wel met leden? Hij neemt ons niet serieus'


Ambtenaren van het ministerie van Openbare Werken (OW) zijn vandaag, dinsdag 1 maart 2016, in actie gegaan. Minister Siegfried Wolff neemt de vertegenwoordiging van de werknemers niet serieus, draalt om nijpende zaken te laten onderzoeken en heeft op onjuiste wijze een ‘nieuw’ ordereglement geïntroduceerd, aldus bondsvoorzitter Michael Sallons. Met de staking wil men afdwingen dat de minister in dialoog gaat met de bond 'zodat zaken op een rijtje gezet kunnen worden en afgehandeld', zo schrijft Starnieuws.

Een punt van zorg is het ‘nieuwe’ ordereglement. De voorzitter en zijn leden willen weten waarom er voor dit reglement,gekozen is

'Ik zit al 32 jaar in de vakbond en dit is ons heel vreemd. Inhoudelijk is het bijna hetzelfde als de Personeelswet. Op de inhoud hebben we geen bezwaar. De Personeelswet is eigenlijk ons ordereglement al', stelt Sallons. 'Maar, als de minister ons gekend had bij het tot stand komen hiervan, hadden we hem daarop gewezen. We hadden hem ook kunnen uitleggen dat je niet een ordereglement kunt maken voor een enkele ministerie. Er staat verder geen datum op het document dus weten we niet wanneer het gemaakt is. Er staan wel handtekeningen van directeuren die tussen 2010 en 2012 hebben gediend. Er staat ook nergens dat het goedgekeurd is door de raad van ministers.'

Een ander punt van zorg is rancune binnen het ministerie. Er zijn brieven geschreven met het verzoek om de gevallen te onderzoeken. De namen van de ‘slachtoffers’ zijn hierbij uit veiligheid niet bekendgemaakt, zegt Sallons. Ook is gevraagd, dat indien de klachten op waarheid berusten, om optreden van de minister  tegen de directeuren die de de werknemers rancunes behandelen. De minister heeft gereageerd met de mededeling, dat hij de zaken gedetailleerd wil hebben. De werknemers hebben daarna alles op papier gezet. 'We hebben een 71 pagina's document en een begeleidende brief gestuurd. Maar, nu zegt de minister dat hij niet kan reageren op anonieme brieven.'

Het antwoord van minister Wolff op de brieven heeft volgens de bondsvoorzitter meer olie op het vuur gegooid. De bond heeft om een gesprek gevraagd voordat de bewindsman zich met UNASUR zou gaan bezighouden, zegt Sallons. De UNASUR-bijeenkomst is inmiddels achter de rug. 'Wanneer hij terug is wil hij zich concentreren op zijn eigen werk en de leden van de bond. Dat begrijp ik juist niet. Waarom wil hij niet met de vertegenwoordiging praten?', vraagt Sallons zich af. 'Onze grootste issue is dat hij ons niet serieus neemt. We moeten praten want het veld is verhit. We zien geen beweging van hem uit, laten we zien hoe dit afloopt.'

Sallons deelt mee, dat een kopie van de briefwisseling tussen de minister en de bond verstuurd is naar president Desi Bouterse

Econoom Debipersad: ‘Schuld blijft schuld ongeacht welke definitie’

'Bij elke valutaveiling is devaluatie mogelijk en kan Srd steeds minder waard worden'


Econoom Steven Debipersad, verbonden aan de Vereniging van Economisten in Suriname (VES), denkt dat de regering de Surinaamse definitie van staatsschuld wil omvormen naar de internationale definitie, omdat hierdoor een kleine werkruimte ontstaat. 'De realiteit is dat het maar gaat om twee of drie procent extra ruimte,  aldus de econoom vandaag, dinsdag 1 maart 2016, in het Dagblad Suriname. Twee tot drie procent verruiming zal volgens Debipersad niet veel uitmaken. De leenruimte die men zou krijgen is volgens de econoom zo minimaal dat men binnen de kortste keren toch weer het plafond bereikt zal hebben. 

De realiteit is volgens de econoom, dat bij elke valutaveiling een devaluatie mogelijk is en dat de Srd steeds minder waard kan worden. Een deel van de totale schuld is buitenlands geleend geld en dat betekent dat per definitie de schuld in Srd’s uitgedrukt, meer zal worden. 'Het deel van de binnenlandse schuld blijft hetzelfde, maar er is ook een component buitenlandse schuld dat vanwege de devaluatie meer wordt, waardoor totaal gezien, men elke keer steeds slechter ervoor staat totdat men strafbaar bezig is.'

Het omschakelen van de ene definitie naar de andere is volgens hem dan ook ‘feitelijk bedrog’, omdat het uiteindelijk om een schuld gaat. 'Schuld blijft schuld, ongeacht welke definitie men gebruikt. Men gaat het terug moeten betalen', stelt Debipersad.

Op de website van het Bureau voor de Staatsschuld wordt staatsschuld aangegeven met de nationale en met de internationale definitie. Dit, omdat de internationale definitie bepaalde posten niet meeneemt. 'Het verschil is dat de ene definitie op kasbasis is en de andere op transactiebasis. Hierdoor valt de internationale definitie altijd wat positiever uit dan de Surinaamse definitie die wat strakker maar ook accurater is', zegt Debipersad. Het verschil tussen de definitie op kasbasis en op transactiebasis is, dat het bij de laatste gaat om schulden die dagelijks gemaakt worden, maar waarvan de rapportage wat langer duurt. Op kasbasis gaat het om de schulden die zijn aangemeld. De schulden die op dat moment gemaakt zijn, worden niet binnen de definitie op kasbasis opgenomen.

'Totaal mag maar 60% geleend worden van het BBP (Bruto Binnenlands Product) en we zitten nu op 51%. In 2015 is er vrij veel binnenlands geleend. De staatsschuld is altijd maximaal 60% geweest, maar in 2011 heeft er een opsplitsing plaatsgevonden in 35% en 25% waardoor er iets meer binnenlands geleend kon worden. In 2015 is de wet veranderd waardoor het totaal nog steeds 60% is, maar de opsplitsing van het binnenlands deel is verruimd. Nu komt het erop neer, dat er nog maar ongeveer 2 tot 2,5% binnenlands geleend kan worden. Met alle veilingen die nog moeten komen om de koers te stabiliseren, kan het leningenplafond dus heel snel overschreden worden. In feite is nu al bekend dat de valutaveilingen deze week niet door zullen gaan. De zaak is veel ernstiger dan we hadden gedacht. Ik heb dit vaker aangegeven.'

Wat er in het meest recente rapport van Fitch Ratings staat is volgens Debipersad een realiteit van Suriname welke sinds november 2015 al vaststond. 'Het is geen verrassing. De dalende prijzen van grondstoffen, vooral de sterke achteruitgang van de olieprijs in twaalf maanden, maar belangrijker nog de geldcreatie in september 2015 toen de kortlopende schuld werd geconsolideerd in een ruimere langlopende schuld, er was een geldcreatie van Srd 1.8 miljard en daar bovenop de devaluatie van december 2015, hebben gemaakt dat de staat met bepaalde ratio’s in problemen is gekomen waaronder de ratio van de binnenlandse staatsschuld.'

Een ander probleem waarmee de regering naar de inzichten van de econoom zal zitten, is het uitbetalen van de lonen. Aangezien de inkomsten van het land niet verbeterd zijn in 2015 is er volgens zijn inschattingen al geen geld om aan de loonrondes te voldoen. Er is volgens de analyse van Debipersad nu geen gelegenheid meer om te gaan lenen voor de staat.

'De staat kon in 2015 met moeite haar lonen uitbetalen. De staat had het geld niet. Nu verwacht de vakbond een looncorrectie. Deze looncorrectie zal niet uitbetaald kunnen worden, omdat de middelen er gewoon niet zijn. Ik kom er zelf niet uit wat er nu gedaan moet worden door de overheid. Ik denk dat de overheid incentives zou kunnen geven aan de samenleving zodat tenminste de handel blijft draaien en daaraan gekoppeld lokale bedrijven nog levensvatbaar blijven.'

Personeel Stichting Arbeidsmobilisatie en Ontwikkeling in staking

Salarissen over de maand februari nog niet uitbetaald


Het personeel van de Stichting Arbeidsmobilisatie en Ontwikkeling (SAO) heeft vandaag, dinsdag 1 maart 2016, het werk neergelegd. Doordat de financiële stukken van de stichting zoek zijn geraakt, is het salaris over de maand februari nog niet uitbetaald. De bond heeft de directie buiten de poort gehouden met de opdracht het geld te gaan zoeken, zo schrijft de Ware Tijd.

'Ik heb een achterstand in de betaling van mijn vaste lasten, ik heb geen reserve. Nu kan je niet eens een kwartje aan een kant zetten om te sparen. We hebben geen zicht op morgen laat staan overmorgen', zegt Mirjam Hasselbank die 25 jaar in dienst is bij de stichting. Zij maakt het voor het eerst mee, dat een nieuwe maand is ingegaan en dat de lonen van de vorige maand nog niet zijn uitbetaald. Ze erkent, dat het in de 25 jaren een keer fout kan gaan. 'In Suriname kom je nergens als je geen geld hebt.'

Rajesh Hemradj, directeur van de SAO, zegt dat de stichting de procedures heeft ingezet om aan de subsidie te komen om de lonen uit te betalen, maar nog zonder resultaat. 'Nu zijn het ministerie van Financiën en die van Arbeid in communicatie. Indien de subsidie vandaag word gestort, moeten we een methode bedenken om vandaag nog uit te betalen. Want als we bancaire regels in acht nemen, duurt de overmaking twee dagen.'

Perry Marica, secretaris bij de bond van SAO, zegt dat de actie gehandhaafd zal blijven tot het personeel geld op hun rekening ziet. Met de leiding van de stichting was afgesproken dat het salaris maandelijks op uiterlijk de 24e wordt uitbetaald. In januari was het personeel ook laat uitbetaald, maar was de nieuwe maand niet ingegaan. De directie kon de bond niet verzekeren wanneer het salaris voor februari gestort gaat worden. 'De leiding heeft ons aangegeven dat de stukken kwijt waren op het ministerie van Financiën, waardoor het subsidiegeld nog niet is overgemaakt', zegt Marica.

SZF-bureau te Onverwacht, Para, is nu een RGD-apotheek

RGD-directrice Sardjoe: 'Farmaceutische dienstverlening geschiedt nu op gezamenlijke en efficiëntere wijze'

(Bron foto: Commissariaat Para)

Apotheek Onverwacht van de Stichting Staatsziekenfonds (SZF) is formeel overgedragen aan de Stichting Regionale Gezondheidsdienst (RGD). De hulpapotheek van de poli Onverwacht is nu ondergebracht in het SZF-gebouw in het centrum van Onverwacht. De overdracht is volgens Sascha Baal, apotheker en manager van alle andere RGD-hulpapotheken in Suriname, een voortvloeisel uit de mantelovereenkomst tussen deze staatsbedrijven op farmaceutisch gebied. 'Partijen hebben nu deze samenwerking verdiept.' Dit bericht het commissariaat Para vandaag, dinsdag 1 maart 2016.

De directeuren van het SZF en de RGD deden de symbolische overdracht, middels een handdruk ten overstaande van districtscommissaris John de La Fuente.

'De twee overheidsgezondheidsinstellingen hebben eerder een intentieverklaring getekend. Vanaf vandaag zal onder meer in Marowijne en Para, de farmaceutische dienstverlening naar de totale gemeenschap toe, op een gezamenlijke en efficiëntere manier geschieden', zegt RGD-directeur Maaltie Sardjoe. De dienstverlening zal in Para vanuit de huidige locatie worden voortgezet, maar nu onder de directe verantwoordelijkheid van de RGD.

Het publiek mag nog steeds op vrijdagen naar het gebouw voor verzekeringsadministratie van het SZF.

Voor Moengo zal de gehele farmaceutische dienstverlening vanuit de locatie van de RGD geschieden en zal SZF, RGD ondersteunen in de bevoorrading van de geneesmiddelen.

SZF-directeur Rick Kromodihardjo legt de nadruk op de doelstelling van het ministerie van Volksgezondheid om hiermee de dienstverlening efficiënter te doen verlopen voor de Surinaamse gemeenschap.

Jogi (VHP): 'Er is geen enkel dekkingsplan als valutaveilingen mislukken, zij zijn een tijdbom'

'Governor Gersie wil niet aangeven hoeveel geld er gestopt zal worden in de veilingen'


Alle negen algemene banken, cambio’s, het Internationaal Monetair Fonds (IMF), de Caribische Ontwikkelingsbank (CDB) en de Internationale Ontwikkelingsbank (IDB) zullen ervoor zorgen dat de Centrale Bank van Suriname (CBvS) over voldoende Amerikaanse dollars beschikt tijdens de komende valutaveilingen van de CBvS. Dit zegt het VHP-Assembleelid Mahinder Jogi vandaag, dinsdag 1 maart 2016, in het Dagblad Suriname. 

Volgens de politicus kreeg hij deze informatie bij de afgelopen presentatie van governor Glenn Gersie in De Nationale Assemblee (DNA). De politicus benadrukt, dat het ook duidelijk is geworden dat er geen enkel dekkingsplan is als de veilingen mislukken. Hierdoor kan hij aannemen, 'dat de CBvS in 25 weken, bij een wekelijkse veiling van 10 miljoen Amerikaanse dollar, de resterende 250 miljoen van onze reserves zal opmaken. Het kan een tijdbom worden onder de samenleving.'

Jogi zegt, dat de CBvS-governor op zijn vragen heeft aangegeven, dat de veilingen amorgen zouden beginnenn. Nu vindt hij het vreemd, dat er geluiden zijn dat deze streefdatum niet meer te halen is. Dit, omdat er mogelijk eerst een wijziging moet plaatsvinden van de Wet op de Staatsschuld. Indien de officiële wisselkoers wordt losgelaten, kan het obligoplafond voor de buitenlandse lening worden overschreden. In de wetswijziging wordt meegenomen, dat de nieuwe zwevende koers, die via de valutaveiling wordt verkregen, niet van toepassing zal zijn op de bestaande staatsschuld. In de wet staat een gevangenisstraf van maximaal 10 jaar voor de monetaire autoriteiten hierop. De politicus zegt te hopen, dat Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons hem vandaag tijdens de openbare vergadering de ruimte geeft om duidelijkheid aan de regering hierover te vragen.

'Wanneer de valutaveilingen niet werken en je daarmee de koers niet kan stabiliseren, wil dat dan zeggen dat je al je valuta al kwijt bent en dat de situatie verergert? Op mijn vraag heeft Gersie zelfs niet willen aangeven hoeveel geld er precies gestopt zal worden in de veilingen.'

Volgens Jogi blijft de vraag of er dan genoeg middelen zijn om die veilingen te houden en met die veilingen het gewenste doel te bereiken. 'De CBvS gaat veilen, maar er zijn meer spelers op het veld. Namelijk de cambio’s en het bankwezen, die zullen voor de financiële middelen zorgen. Stel dat je wilt veilen, maar je van andere actoren afhankelijk bent om die veilingen te doen plaatsvinden. Als die andere actoren niet meegaan hiermee, wat dan? Gersie heeft aangegeven dat hij ervan uitgaat dat de banken mee zullen gaan.' Het probleem volgens Jogi is, dat ook zij binnenkort door hun voorraden heen zullen raken.

'Als je al deze middelen op de veilingen gooit, wat gebeurt er dan met je leningenplafond?' Het punt volgens de parlementariër is ook, dat de geleende gelden terugbetaald moeten worden. 'Hoe ga je terugbetalen? Is het niet verstandig om een deel of delen van deze middelen te gooien in de productiesector om over twee tot drie jaren eigen valuta te kunnen verdienen? Hierdoor kan je je leningen normaal terugbetalen en tegelijkertijd inkomsten genereren voor het land. Ons probleem vandaag de dag is dat wij geen inkomsten hebben kunnen genereren.'

Jogi zegt verder, dat de valutaveiling een heel riskante zaak is en er een heleboel vraagtekens rondom dit fenomeen zijn. Hij stelt, dat er ook vragen zijn gesteld met betrekking tot de mislukte valutaveilingen van 1994. Volgens hem heeft Gersie aangegeven dat er toen Nederlandse middelen waren ingezet. Op den duur werd de stroom van deze middelen stopgezet, waardoor er geen enkele keus was dan af te zien van de verdere veilingen. 'Als de toestroom van de huidige middelen ook stop wordt gezet, gaat de veer ook springen. De voor- en nadelen van de valutaveilingen moeten op een rij worden gezet en een dekkingsplan moet daaruit komen.'

Man (49) zou zijn beschoten door een zogenoemde setigon

Slachtoffer in bos ressort Rijswijk in onderbeen geraakt door hagel uit speciaal geplaatst jachtgeweer


De 49-jarige John K. is met een schotwond bij de politie van Rijsdijk binnengebracht. De man heeft daar verklaard, dat hij alleen in het bos was in het ressort en dat hij moet zijn geraakt door een setigon, zo bericht de afdeling Public Relations van het Korps Politie Suriname vandaag, dinsdag 1 maart 2016.

Een setigon is een gespannen jachtgeweer dat derden plaatsen om op wild te jagen. K. werd in zijn linkeronderbeen geraakt door hagel. Hij werd met een ambulance vervoerd naar het Academisch Ziekenhuis Paramaribo.

Hij heeft de politie nog niet precies kunnen uitleggen hoe het ongeval zich heeft voorgedaan. De politie wacht op aanwijzingen van de man om plaatselijk onderzoek te kunnen doen.

Bus- en boothouden schoolvervoer wachten al maanden op geld

Bewering minister Peneux dat overgrote deel heeft ontvangen zet kwaad bloed


Slechts tien procent van de bus- en boothouders heeft volgens Kenneth Themen, voorzitter van de Organisatie van Bushouders in Suriname (OBS), geld ontvangen. De achterstand bij het Nationale Vervoers Bedrijf (NVB) gaat de zesde maand in. 'De leden zijn nog bozer geworden door uitspraken van minister Robert Peneux (Onderwijs, Wetenschap en Cultuur) dat het overgrote deel al heeft ontvangen', zegt Themen vandaag, dinsdag 1 maart 2016, op Starnieuws.

Sinds gisteren ligt het schoolvervoer plat. Ruim 85% van de trajecten van NVB wordt niet aangedaan. Een klein deel van de meer dan honderd trajecten wordt maar onderhouden.

Themen brengt in herinnering, dat in december het probleem met schoolvervoer ook heeft gespeeld. Er ook toen werden acties gevoerd. Beloofd werd in De Nationale Assemblee dat deze situatie niet meer zou ontstaan.

Stukken van bushouders die hun diensten aan het NVB verlenen liggen al zes weken bij de banken. 'Dit betekent niet dat de bank tot betaling overgaat. Pas als er fiat is gegeven, zal er worden betaald', merkt Themen op. Hij zegt verder, dat de bus- en boothouders geen genoegen zullen nemen met woorden. Zij hebben het geld hard nodig.

Veel leerkrachten en leerlingen zijn de dupe van deze situatie. Themen zegt, dat dit te wijten is aan de ministeries van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur en Financiën.

Franse wetenschappers: 'Verband tussen zikavirus en Guillain-Barré Syndroom'

GBS is zeldzame aandoening waarbij menselijk afweersysteem deel zenuwen aantastFranse wetenschappers zeggen een verband te hebben gevonden tussen het zikavirus en het ontstaan van het Guillain-Barré Syndroom (GBS), een spierziekte die leidt tot het niet of onvoldoende functioneren van de spieren. Dat bericht vandaag, dinsdag 1 maart 2016, onder andere de Nederlandse nieuwswebsite nu.nl.

Patiënten in landen die worden getroffen door het zikavirus hebben een verhoogde kans op het krijgen van GBS, stellen onderzoekers van het Institut Pasteur in Parijs (zie onderaan). De resultaten van hun onderzoek worden dinsdag gepubliceerd in het vakblad The Lancet.

GBS is een zeldzame aandoening waarbij het menselijk afweersysteem een deel van zenuwen aantast, meestal enkele dagen nadat een patiënt ziek is geworden door een virus, bacterie of parasiet.

Bij een uitbraak van het zikavirus in Frans Polynesië in 2013 en 2014 bleek, dat per 10.000 mensen die het virus bij zich droegen, er 2,4 de kans liepen GBS te krijgen. Bij 42 GBS-patiënten daar werd aangetoond, dat ze eerder geïnfecteerd waren met het zikavirus. In 93 procent van de GBS-gevallen ontwikkelde de ziekte zich binnen drie maanden na de zikabesmetting.

Onderzoeksleider Arnaud Fontanet verwacht in landen met een zika-epidemie een aanzienlijke toename van mensen met neurologische aandoeningen als GBS.


Suriname moet binnen 3 maanden tekst en uitleg aan IACHR geven over doodschieten vier verdachten Tout Lui Faut

Allied Collective: 'De regering is recentelijk  aangeschreven door de IACHR'


Suriname heeft drie maanden de tijd om verantwoording af te leggen aan de Inter-Amerikaanse Commissie voor de Rechten van de Mens (IACHR, Inter-American Commission on Human Rights) in Costa Rica over het doden van de ongewapende Kenneth Amzink, Errol Harrison, Urbian Burleson en Jules Goddard op 13 juni 2012 te Tout Lui Faut door een gezamenlijke eenheid van de politie en het leger.

Dit wordt bevestigd door de mensenrechten organisatie Allied Collective (AC), die schriftelijk  door de mensenrechtencommissie op de hoogte gesteld is van het ultimatum aan de overheid. 'De regering is recentelijk hierover aangeschreven door het IACHR', zegt AC-voorzitter Robert Hewitt vandaag, dinsdag 1 maart 216, in Ware Tijd. Suriname moet uiterlijk midden mei van zich laten horen.

Allied Collective heeft de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS), waaronder de IACHR valt, in 2013 officieel verzocht om een onafhankelijk onderzoek in te stellen naar de dubieuze omstandigheden rondom het dodelijk incident.

In eerste instantie werd op een persconferentie van de toenmalige procureur-generaal Subhaas Punwasi en de voormalige korpschef Humphrey Tjin Liep Sjie het optreden van de wetsdienaren goedgekeurd.

De overledenen zouden verdachten zijn van een reeks brute roofovervallen die de samenleving in haar greep hield. Er is ook door de autoriteiten verklaard, dat de wetsdienaren 'genoodzaakt waren gericht te schieten' op de mannen die al dagen in de gaten werden gehouden. Na aanhoudende twijfels vanuit de samenleving over de officiële lezing begon het Openbaar Ministerie met een onderzoek naar de ware toedracht.

Mocht blijken dat de mannen standrechtelijk geliquideerd zijn, dan eist Allied Collective vervolging van zowel de daders als de opdrachtgevers. Daarnaast moeten de nabestaanden worden gecompenseerd en de naam van de slachtoffers gezuiverd.

De IACHR stelt beschikbaar te zijn om te bemiddelen indien de Staat of de benadeelden aangeven dat ze tot een schikking willen komen buiten proces.

Coalitie uit kritiek op oud-minister Pierkhan die nog steeds overheidssalaris incasseert

Volgens Pierkhan gaat dat salaris naar 'behoeftigen' en ziet hij er niets van

'Niemand met kritiek, ook Hooghart niet, neemt mijn uitdaging aan om de wet in te trekken'


Politici binnen de coalitie hebben kritiek op Faried Pierkhan (zie foto - Bron: Pierkhan/Facebook), directeur van omroep RBN (Rapar Broadcasting Network), die nog steeds als ex-minister een salaris ontvangt van de overheid. Ronald Hooghart, voorzitter van de Centrale van Landsdienaren Organisaties (CLO) en namens de NDP Assembleelid, heeft vaak aangekaart, dat de media-eigenaar op iedereen kritiek levert, terwijl het daarentegen immoreel is dat hij jarenlang geld van de overheid krijgt, zonder dat hij daar werk voor verricht.

Pierkhan brengt echter vandaag, dinsdag 1 maart 2016, via Starnieuws in herinnering, dat hij publiekelijk meegedeeld heeft, dat hij het geld niet gebruikt voor zichzelf maar behoeftigen helpt. 'Ik heb steeds gezegd, dat mensen die vinden dat ex-ministers niet mogen opteren voor een directeurssalaris, de wet dan moeten laten intrekken. Ik vraag nu weer om de wet in te trekken.' Hij was minister in de regering-Wijdenbosch die in 1996 aantrad. Pierkhan was voorgedragen door de Basispartij voor Vernieuwing en Democratie. Hij was eerst minister van Buitenlandse Zaken en daarna van Arbeid. In juni 1999 diende Pierkhan zijn ontslag in.

Hierna opteerde de ex-minister voor het directeurschap van een departement. De wet geeft deze mogelijkheid. Pierkhan krijgt een bruto-bedrag van ruim Srd 11.800 en netto wordt uitgekeerd Srd 6.653. 'Ik zie dit geld nooit. Mijn administratie zorgt ervoor dat het geld gaat naar organisaties.'

Hooghart vindt dat het gaat om geld van het land. Het is niet aan Pierkhan om middelen van het land te ontvangen, waar hij niet voor werkt en deze aan anderen te geven. Het gaat hier om het moraal, vindt Hooghart. Pierkhan blijft erbij, dat mensen die kritiek hebben hierop de wet moeten intrekken. Hooghart kan als lid van De Nationale Assemblee ook het initiatief nemen, stelt Pierkhan.

De media-directeur zegt verder, dat niemand het durft om deze kwestie aan te pakken. Hij haalt aan dat deze kwestie al jaren speelt, maar niemand neemt zijn uitdaging aan om de wet in te trekken. Meer dan honderd ex-ministers maken gebruik van deze mogelijkheid. Ook Assembleeleden krijgen een uitkering na hun lidmaatschap. Het gaat om een testcase.

Pierkhan merkt op dat vakbondsleiders, ook Hooghart, betaald worden uit de staatskas, terwijl zij niet werken. Diverse Assembleeleden hebben dubbele salarissen. 'Alleen mijn uitkering hindert bepaalde mensen. Ik daag hen uit om een initiatiefwet in te dienen om de wet te wijzigen. Dat zal niemand durven.'

Gajadien (VHP) zendt brief aan president Bouterse met vragen over handelen Centrale Bank en governorWalter Bouterse beweert bij bestuursverkiezing Anton de Kom Universiteit te worden tegengewerkt

Kleinzoon president wil dat zijn familie, politiek en zijn naam buiten verkiezing worden gehouden


Ongeveer vijfduizend studenten en personeelsleden zullen vandaag, dinsdag 1 maart 2016, hun vertegenwoordigingen kiezen voor het bestuur van de Anton de Kom Universiteit van Suriname. Het belooft, zo schrijft althans de Ware Tijd, 'een spannende verkiezing' te worden. 

De voorzitter van de verkiezingscommissie, Lothar Boksteen, zegt dat één persoon is uitgesloten van deelname, omdat die zich meldde nadat de kandidaatstelling was gesloten. Deze persoon is het niet eens met dit besluit en heeft een Kort Geding aangespannen om de uitsluiting ongedaan te maken.

Uit het aantal van vijfduizend 'kiezers', zijn vierduizend studenten, driehonderd wetenschappers en zevenhonderdvijftig personen van het Technisch en Administratief  Personeel (Tappers). 

Aan de verkiezing voor studentvertegenwoordiging doen vier kandidaten mee te weten Walter Bouterse (zie foto - Bron: Stefano Tull/de Ware Tijd), Joël Frijde, Emanuel Scheek en Radjivkumar Sunder. De 25-jarige Frijde heeft eerder zitting gehad in studentencommissies. Hij wil niet langer aan de kantlijn staan en toekijken hoe studenten soms machteloos staan tegen gezaghebbende personen op de universiteit. 'Ik ga voor betere communicatie tussen de studenten en het bestuur', zegt hij.

Bouterse kent de problemen. Hij is tweedejaars student en heeft zich vaak beziggehouden met het organiseren van studenten voor het vormen van een studentenorganisatie. Bouterse zegt, dat hij is voorgedragen door een grote groep studenten, die nu zijn ondersteuningsgroep vormen. Hij roept de medekandidaten op zich neutraal op te stellen en zijn familie, de politiek en zijn naam buiten de verkiezing te houden. Een drie jaar oud filmpje waarin hij tijdens een scholensporttoernooi was betrokken in een gevecht zou deze dagen tegen hem worden gebruikt. 

Naast deze verkiezing wordt ook een vertegenwoordiging gekozen van de wetenschappers en van de Tappers. De kandidaten voor de vertegenwoordiging van de wetenschappers zijn Yvonne  Baal, Anthony Druiventak en Christiaan Huisden. Voor de Tappers hebben zich kandidaat gesteld Angela Grant, Vincent Jubitana, Soenilkoemar Mahabir, Helen Stomp, Ricky Veldwel en Roslyn Yhap.

Er kan vanaf acht uur 's morgens tot zeven uur 's avonds gestemd worden op de campus en op het MWI-complex.

Minister Dodson verwacht dat 2 maart weer brandstof aan dorpen binnenland geleverd wordt

Eind dit jaar uiterlijk begin 2017 moet elektriciteitsprobleem structureel zijn opgelost

Ministerie van NH gaat voor zonne- en hydroenergie


Minister Regilio Dodson van Natuurlijke Hulpbronnen (NH) zei gisteren in De Nationale Assemblee, in reactie op vragen van NDP-Assembleelid Erwin Linga, dat door een betalingsachterstand dorpen in het binnenland niet beschikken over elektriciteit. Hij sprak echter de verwachting uit, dat uiterlijk morgen weer brandstof geleverd zal worden, zo schrijft Starnieuws vandaag, dinsdag 1 maart 2016. 

Linga had gevraagd aan Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons of hij aan het begin van de vergadering van gisteren deze kwestie onder de aandacht van de regering kon brengen, voordat de Elektriciteitswet behandeld zou worden.

Linga zei, dat bewoners van dorpen in Sipaliwini maanden in het donker zitten, omdat er geen brandstof geleverd is. Hij sprak de hoop uit dat de regering dit probleem zo snel mogelijk oplost.

Dodson zei in reactie, dat de ondersteuning van het Nationaal Leger is gevraagd om te helpen bij de levering van brandstof aan de dorpen. Ook defecte machines zullen worden aangepakt.

De minister zei verder te verwachten, dat eind van het jaar of uiterlijk begin 2017 het elektriciteitsprobleem in onder andere Boven-Suriname en het Tapanahonigebied structureel opgelost wordt. Gedacht wordt aan zonne-energie en mini-waterkrachtcentrales.

De 'oude dame' van Willemstad, Curaçao, vertoont weer kuren

Brug gaat met moeite open en dicht

(Bron foto: Antilliaans Dagblad)
De Emmabrug, ook wel ‘swinging old lady’ genoemd, is opnieuw gehandicapt. Vorig jaar, nog voor de renovatie, viel al eens een van de twee motoren uit. Ook gisteren moest de pontjesbrug weer geholpen worden, aldus het Antilliaans Dagblad vandaag, 1 maart 2016. 

Afwisselend trok een sleepboot van Kompania di Tou Kòrsou (KTK) de brug open of duwde een loodsbootje vanaf de zeekant tegen de brug. Met de tweede motor kon de brugwachter de oude dame wel zelfstandig weer terugvaren.

Hoe lang het ongemak gaat duren, is onduidelijk. Curaçao Ports Authority (CPA) was niet bereikbaar voor commentaar.

Nieuwe partij Kòrsou di nos Tur: 'De fundering van overheid moet worden aangepakt'

'Kòrsou di nos Tur wil het kritische bewustzijn van de gemeenschap stimuleren en streven naar onafhankelijkheid'


De fundering die de overheid, politiek en huidige economie van Curaçao reguleert, moet worden aangepakt. Alleen zo kunnen de wijzigingen worden doorgevoerd die nodig zijn om de huidige situatie te verbeteren. Dat stelt Kòrsou di nos Tur, de nieuwe partij van Amparo dos Santos, die afgelopen zondag werd gelanceerd, zo bericht het Antilliaans Dagblad vandaag, dinsdag 1 maart 2016.

Bij de lancering van de partij gaf leider Dos Santos te kennen, dat hij het huidige overheidssysteem, alsook het politieke, economische en financiële systeem, grondig heeft onderzocht. 'Het systeem kunnen wij categoriseren als oud, niet solidair, niet competitief en ook niet goed voor de ontwikkeling van onze eigen mensen, waardoor we kunnen genieten van onze rechten in een gemeenschap waar iedereen gelijk is', aldus Dos Santos.

'Kòrsou di nos Tur wil het kritische bewustzijn van de gemeenschap stimuleren', zo staat in een schriftelijke verklaring. 'Onderwijl strevend naar de onafhankelijkheid. We willen ideologische concepten introduceren die in de praktijk concreet kunnen worden vertaald, om zo tot een nieuwe gemeenschap te komen met een sterke fundering, waarbij sociale gerechtigheid en gelijkheid de basis vormen: een Curaçao dat daadwerkelijk van ons allen is en niet een kolonie die toebehoort aan een elitegroep en andere lokale en Nederlandse groepen met economische macht.'

(Bron foto: Korsou di nos Tur)
In de nieuwe partij van Dos Santos komen veel bekenden voor. Dos Santos zelf is geen onbekende; hij is de broer van oud-minister van Financiën George ‘Jorge’ Jamaloodin (MFK) en van loterijbaas Robbie dos Santos. In het verleden heeft hij onder andere deel uitgemaakt van de Raad van Commissarissen (RvC) van Curaçao Ports Authority (CPA). In zijn partij zitten onder andere voormalig PS-minister van Bestuur, Planning en Dienstverlening Carlos Monk, sectordirecteur van het ministerie van Algemene Zaken Norberto Ribeiro (die in het verleden ook leider was van Demokrat en minister van Justitie voor PAR) en advocaat Chester Peterson van advocatenkantoor Sulvaran & Peterson, bekend als raadsman van MFK-leider Gerrit Schotte. Wie welke positie op de verkiezingslijst gaat innemen, is vooralsnog onbekend.

Reisagenten in Suriname overvallen door extreme prijsverhoging toeristenkaart

TOURS: 'Wij zijn totaal niet betrokken bij enig overleg, het is ons gewoon opgelegd'


'Suriname mag de toeristische industrie in de ijskast doen'
  

De Tourism Union of the Republic of Suriname (TOURS) is misnoegd en zeer bezorgd vanwege de met ingang van vandaag fors in prijs verhoogde toeristenkaart. De toeristische sector is niet gekend in de nieuwe maatregel. 'Een voor twaalf zijn wij hierover op de hoogte gesteld. Wij zijn totaal niet betrokken bij enig overleg, het is ons gewoon opgelegd', zegt TOURS-voorzitter Ernie de Vries vandaag, dinsdag 1 maart 2016, op Starnieuws. Hij verwacht nu een afname van het aantal toeristen naar Suriname.

De organisatie heeft vrijdag een brief gestuurd naar de minister van Buitenlandse Zaken om ontvangen te worden om te praten over de nieuwe maatregel. De brief is medeondertekend door de Kamer van Koophandel en Fabrieken, de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven en de Associatie van Reisagenten, zegt De Vries. In TOURS zijn de Vereniging van Surinaamse Touroperators, Surinaamse Hotel Associatie, Surinaamse Food and Beverage Associatie en Suriname Handycraft and Craft Association aangesloten.

'In deze tijd waar de overheid constant maar zegt we moeten het samen doen en wij moeten het bedrijfsleven als motor betrekken. Het lijkt alsof wij alleen betrokken worden als de rekeningen betaald moeten worden, maar bij besluiten kent men ons niet.'  Een afschriften van de brief is ook naar het Kabinet van de President en verschillende overheidsinstantie verstuurd.

De ondertekenaars verwelkomen het feit dat er wat meer landen op de lijst zijn toegevoegd die in aanmerking komen voor de kaart en dat voor sommige het visum is afgeschaft. 'Maar, wij zijn zwaar tegen de verhoging. De negatieve zijde van deze maatregel is zo overheersend.' Sinds vandaag kost de toeristenkaart 90 euro in plaats van 20 euro met single entry. Deze kaart gaat ook gelden voor China, India en Indonesië.

Ongeveer 60% van de toeristen die Suriname aandoet, komt uit Europam met name Nederland. Maar 5% komt uit Azië, aldus De Vries. 'Die 60% gaat nu 70 euro meer betalen. Als je naar die marktverhouding Europa versus Azië kijkt, dan praten we echt niet over stimulerende maatregelen. Wat we denken te winnen, staat niet in verhouding met wat we staan te verliezen.' De voorzitter wijst erop, dat de overheid juist de intenties heeft geuit meer te doen voor de toeristische industrie, omdat deze duurzaam is. 'Maar, dan zie je dat men deze maatregel éénzijdig oplegt. Als er minder toeristen naar je land komen, dan wordt er minder uitgegeven. Dit is slecht voor de industrie en Surinaamse economie.'

De verhoogde toeristenkaart zal de toeristische sector in Suriname nog verder afbreken. 'Het zikavirus heeft al geleid tot een afname van ongeveer 30% in de Europese markt. Met die verhoging, zal dit nog meer worden en kunnen we liever onze deuren sluiten. Suriname mag de toeristische industrie in de ijskast doen.'

De Vries zegt dat gesprekken te hebben gehad met de minister van Transport, Communicatie en Toerisme. Maar, visumversoepeling of verhoging van de prijs voor de toeristenkaart is nooit aan de orde gekomen. Hij wijst erop, dat de trend juist is dat landen die hun toerisme bevorderen, ingewikkelde visumprocedures wegwerken. 'Alle mogelijke drempels worden verlaagd en sommige hanteren zelf de optie het land visumvrij binnenkomen.'

Volgens De Vries doet de sector al veel moeite om een toerist in Suriname te krijgen. De overheid doet zelf weinig aan promotie. De toerist ervaart obstakels naar en beperkingen in Suriname. Dure vliegtickets, beperkte vliegroutes en onderontwikkelde opties zoals lokaal betalen met creditcards of pinnen. 'En dan ga je nu die drempel om het land binnen te komen nog hoger opwerpen.' De vereniging ziet graag dat deze juist zo laag mogelijk moet zijn en lokaal prijzen eventueel aangepast kunnen worden.

STVS vertoont videoclip 'Pompetrolie' van Stuff (Aptijt) niet

De band en de clip/het lied zijn 'jeugdonvriendelijk'


De directeur van de zender Surinaamse Televisie Stichting (STVS), Shirley Lackin, heeft in een gesprek met zanger Stuff van de groep Aptijt gezegd, dat zij hun nieuwste lied 'Pompetrolie' niet zal laten vertonen via de zender. In het gesprek vorige week zei Lackin, dat de band en het lied jeugdonvriendelijk zijn, aldus de Ware Tijd vandaag, dinsdag 1 maart 2016.

Lackin kan niet in detail ingaan op de reden voor het weigeren van het lied, omdat zij het zelf nog niet zou hebben gehoord en de videoclip ook niet zou hebben gezien. De Ware Tijd schrijft, dat de redactie de leiding van STVS, ondanks herhaaldelijke pogingen, niet heeft kunnen spreken.


Stuff boekt succes met de video van 'Pompetrolie'. Het is na vijftien jaren dat de band weer een clip uit heeft.

Andere Surinaamse televisiezenders vertonen de controversiële clip wel. Ook is het lied op radiozenders te horen. In dezelfde week waarin het uitkwam belandde het op de eerste plaats op de SRS-hitlijst.

Gezien het succes van de videoclip is Aptijt van plan meer clips te maken. 'We zorgen ervoor dat ze toegankelijk zullen zijn, zoals we daarvoor hebben gezorgd bij Pompetrolie', zegt Stuff.
'Pompetrolie' staat voor pompentrein en benadrukt het pompend voortbewegen, aldus de Ware Tijd, hetgeen natuurlijk voor velerlei uitleg vatbaar is...

Overigens, wanneer de STVS een probleem heeft met het recente lied en de clip van Stuff/Aptijt, dan zou de zender meer consequent gedrag aan de dag moeten leggen en meer songs en clips niet moeten uitzenden vanwege inhoud en beeld.


(Red. De Surinaamse Krant/de Ware Tijd)

Bewoners dorpen Boven-Suriname en Medische Zending hebben fikse wensenlijst voor minister Pengel

Minister van Volksgezondheid bezoekt diverse dorpen Boven-Surinamegebied


Minister Patrick Pengel van Volksgezondheid heeft een uitgebreide wensenlijst ontvangen van personeel van de posten van de Medische Zending (MZ) te Boven-Suriname en van de dorpsleiding en bewoners van Djoemoe, Kambaloa, Gujaba en andere dorpen. De MZ hoopt op uitbreiding van enkele posten, stroomvoorziening en wenst meer duidelijkheid over de ziektekostenverzekering van een groot deel van de bewoners. Dit bericht het ministerie maandag 29 februari 2016.

Pengel was afgelopen week voor een tweedaags werkbezoek in het gebied, samen met de waarnemend directeur van Volksgezondheid, de directeur van de MZ en stafleden. Enkele van de MZ-posten worden door een zonnepaneleninstallatie voorzien van elektriciteit.

Pengel heeft beloofd er alles aan te zullen doen, dat er voor zover mogelijk aan de wensen van het personeel en de bewoners kan worden voldaan.

Hij vroeg het personeel om gemotiveerd hun werk te blijven doen en was blij met de grote groep van jongeren die in opleiding is bij de Medische Zending. 'De zorg in het binnenland is voor mij even belangrijk als in de rest van Suriname.'

Oppositie en coalitie in Assemblee wijzen plotselinge forse prijsverhoging toeristenkaart af

Bouva (NDP):  Suriname wordt als vakantiebestemming duurder en onaantrekkelijk'

Gajadien (VHP):  'Grote groepen als Brazilianen mogen visumvrij Suriname bezoeken, maar voor onder andere Surinamers in de diaspora worden grote drempels opgeworpen'


In het parlement is de plotselinge forse tariefsverhoging voor een toeristenkaart afgekeurd. Coalitie- en oppositieleden hebben de regering gisteren, maandag 29 februari 2016, gevraagd de maatregelen te heroverwegen en de tariefsaanpassing terug te draaien. Vanaf vandaag, 1 maart, kost een toeristenkaart voor een eenmalig bezoek aan Suriname 90 euro of 100 Amerikaanse dollar. Tot en met vandaag kon voor dit visumvrije toegangsbiljet 20 euro worden betaald. Dit bericht de Ware Tijd Online.

Bij het Surinaamse consulaat in Amstelveen meldden zich gisterochtend honderden personen die de barre weersomstandigheden in lange rijen trotseerden om alsnog een toeristenkaart tegen de oude prijs aan te schaffen.

De tariefsverhoging werd aangekaart door de ondervoorzitter van het parlement, Melvin Bouva (NDP). Hij zei, dat de introductie van de toeristenkaart in 2011 enthousiast werd verwelkomd, ook door het parlement, omdat hiermee de toerismesector gestimuleerd zou worden. De regering had zelf gesteld dat voor diversificatie van de Surinaamse economie,de toerismesector, vanwege de enorme potentie, verder ontwikkeld diende te worden. 'Dit was één van de zaken die wij zagen als een belangrijk mechanisme om het toerisme te stimuleren', aldus Bouva.

Met de prijsverhoging zal het tegenovergestelde bereikt worden, waarschuwde Bouva, omdat Suriname als vakantiebestemming duurder en onaantrekkelijk zal worden. De toerismepotentie van het land zal daardoor onvoldoende benut worden. De parlementariër vroeg de regering de tariefsverhoging in heroverweging te nemen en desnoods met een voor toeristen 'aantrekkelijker' tarief te komen. De sector moet, aldus Bouva, incentieven krijgen om de potentie te kunnen benutten.

Het VHP-Assembleelid Asiskumar Gajadien noemde de tariefsaanpassing een complete verassing voor zowel het parlement, de samenleving en belanghebbenden. Hij voerde aan, dat tijdens de onlangs gehouden begrotingsbehandeling de regering op geen enkel moment heeft laten doorschemeren dat ze de prijs voor de toeristenkaart zou verhogen.

Het is volgens de politicus onacceptabel, dat grote groepen als Brazilianen visumvrij het land mogen bezoeken, maar dat voor andere groepen, waaronder Surinamers in de diaspora, 'grote drempels' worden opgeworpen. Gajadien riep de regering op de prijsverhoging terug te draaien en het College te komen informeren wat het beleid op dat stuk precies is.