vrijdag 4 maart 2016

Gepensioneerde ambtenaren willen maandelijks Srd 100 extra en jaarlijkse welzijnsuitkering

Delegatie BBGO bezoekt minister Noersalim van Binnenlandse Zaken
 
(Bron foto: ministerie van Binnenlandse Zaken)

Gepensioneerden uit overheidsdienst vragen via de Bond Belangenbehartiging Gepensioneerden uit Overheidsdienst (BBGO om een jaarlijkse welzijnsuitkering en bijstelling van de maandelijkse uitkering aan onderstand ontvangers. Zij stellen voor om de maandelijkse uitkering van Srd 100, die ambtenaren sinds december vorig jaar ontvangen, ook aan de gepensioneerden te geven, aldus het ministerie van Binnenlandse Zaken vandaag, vrijdag 4 maart 2016, in een persbericht.

Deze voorstellen deed een afvaardiging van de BBGO vanmorgen tijdens een kennismakingsbezoek aan minister Mike Noersalim van Binnenlandse Zaken. De bond meent dat de welzijnsuitkering nodig is voor het doen van onvoorziene uitgaven door de gepensioneerden. De uitkering aan de groep mensen die onderstand genieten, varieert tussen Srd 250 tot Srd 350 per maand.

Een andere kwestie die de bond voorlegde aan de minister zijn de hiaten in het Staatsbesluit van 30 maart 2015 betreffende het weduwepensioen. Het besluit zou eventuele voorgaande partners benadelen. De BBGO stelt voor dat het weduwen pensioen naar evenredigheid wordt uitgekeerd. Noersalim zal deze voorstellen eerst intern en daarna met zijn collega’s bespreken.

De BBGO heeft Noersalim gevraagd om ervoor te zorgen, dat het OAS-verdrag over de rechten van senioren burgers wordt geratificeerd door Suriname. BBGO-voorzitter Renate Wouden overhandigde Noersalim het BBGO beleidsplan en een exemplaar van het verdrag.

De organisatie heeft meer dan 2.300 leden en vroeg toestemming om meer leden te kunnen werven door in contact te treden met de afdeling Personeelszaken van de verschillende ministeries. Via die afdelingen kunnen inschrijfformulieren worden verstrekt en informatie worden gegeven aan personen die op het punt staan om met pensioen te gaan.

Zorgen op Curaçao over de staat waarin overheidsgebouwen verkeren

Regering streeft naar tegengaan verder verval panden
 
Het gebouw aan de Klipstraat 19 (Bron foto: Amigoe)

Nu er onlangs sporen van braak zijn waargenomen bij het oude landhuis Sorsaka, dat tot 2010 als ambtswoning diende voor de gezaghebber, is opnieuw zorg gerezen over de staat van overheidsgebouwen. Daarbij wordt de noodzaak om verder verval tegen te gaan benadrukt, zo schrijft de Amigoe vandaag, vrijdag 4 maart 2016.
 
Het ministerie van Verkeer Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP) constateerde na inspectie op locatie, braaksporen aan de oude gezaghebberswoning. De oorspronkelijke vrees van omwonenden dat het geplunderd was, werd door minister Suzy Camelia-Römer (PNP) weerlegd. Ze heeft een opdracht aan de uitvoeringsorganisatie van het VVRP-ministerie, Domeinbeheer, verstrekt om de mogelijkheden te onderzoeken voor het aangaan van een eventuele beheersovereenkomst of erfpachtuitgifte om verder verval tegen te gaan.

PNP-partijleider en Statenlid Humphrey Davelaar heeft er in het verleden meermaals op aangedrongen om het oude gezaghebbershuis te veranderen in een museum voor literatuur en muziek.

Het kabinet-Schotte speelde destijds met het idee om de woning bij Zuurzak te veranderen in een ambtswoning voor de premier, wat nooit tot uitvoering is gekomen. Camelia-Römer stelt in algemene zin. dat het ministerie ernaar streeft om leegstaande overheidsgebouwen weer een nieuwe bestemming mee te geven. Ze geeft verder aan dat er door de jaren heen ‘tal van overheidsgebouwen door gebrek aan onderhoud in verval zijn geraakt’. 'Ik meen dat men van de gedachte dient af te stappen dat er alsmaar nieuwe bouwwerken moeten verrijzen, terwijl er tal van panden opgeknapt kunnen worden om zo een nieuwe bestemming te krijgen.'

Inzake het pand van het voormalig Bestuurscollege (BC) aan de Concordiastraat, stelt de minister dat de reeds eerder aangekondigde plannen om dit centraal gelegen gebouw, voor naschoolse opvang voor jongeren, in beheer beschikbaar te stellen nog steeds gelden.

De VVRP-minister kreeg eerder hiervoor een verzoek van haar collega van Onderwijs. 'Daar sta ik nog steeds positief tegenover en vandaar dat Domeinbeheer nu gevraagd is om een beheersovereenkomst uit te werken.'

Tot 10-10-‘10 werkten in het pand in de Concordiastraat niet alleen de gedeputeerden, maar ook de gezaghebber en enkele kerndiensten van het toenmalige eilandgebied. Na 10-10-‘10 kwam het gebouw onder het ministerie van VVRP dat spoedig daarop naar Ararat verhuisde. Het pand bleef leeg achter en werd al snel geplunderd. In april 2014 besloot de regering dan ook om het pand, maar ook andere overheidsgebouwen in de Concordiastraat met blokken beton af te sluiten, om te voorkomen dat mensen er zich ophouden.

Camelia-Römer geeft aan dat inzake Landhuis Kortijn, Domeinbeheer op verzoek van het ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn (SOAW), bezig is met een beheersovereenkomst. 'Om het gebouw op verzoek van minister Ruthmilda Larmonie-Cecilia (PS) aan het SOAW-ministerie beschikbaar te stellen, is ook met het oog op de huisvesting van ambtenaren besloten. Ze wil hier activiteiten ontplooien die aan haar ministerie gerelateerd zijn.' Dit landhuis staat in Otrobanda.

Voor het gebouw in de Klipstraat nummer 19, waarin vroeger Domeinbeheer gevestigd was, is volgens de VVRP-minister reeds in het verleden door Jacob Gelt Dekker een verzoek om erfpachtuitgifte van dit gebouw gedaan. Om daar het museum dat nu in het Kurá Hulanda resort gevestigd is, naartoe te verplaatsen. Camelia-Römer: 'Over dit verzoek van de heer Gelt Dekker, waarbij hij heeft aangegeven het museum daarheen te willen verplaatsen opdat er ook meer ruimte vrijkomt voor Kurá Hulanda, is ter afstemming ook navraag gedaan hoe de Stichting Monumentenfonds hiertegen aan kijkt. Voor zover ik mij meen te herinneren, stond deze stichting daar in het verleden positief tegenover. Maar, ook hiermee is Domeinbeheer aan de slag gegaan waarbij dus een erfpachtuitgifte of een beheersovereenkomst tot de mogelijkheden behoort.' Het gebouw is zoals bekend in de directe nabijheid van Kurá Hulanda gesitueerd.

Leider Pueblo Soberano Cordoba als getuige gehoord in Curaçaose 'Maximus'-zaak

Niet duidelijk of Cordoba door OM als verdachte wordt aangemerkt in onderzoek naar intellectuele daders achter moord op Helmin Wiels


De leider van Pueblo Soberano (PS) Haime Cordoba is vandaag, vrijdag 4 maart 2016, door de autoriteiten gehoord in verband met het onderzoek Maximus, naar de intellectuele daders achter de moord op Helmin Wiels in 2013 bij Marie Pampoen. Zelf zei hij hierna in een kort interview, dat hij als getuige werd gehoord. Of hij inmiddels als verdachte is aangemerkt in deze zaak is niet duidelijk. Dat wilde Officier van Justitie Guillano Schoop, belast met woordvoering in de zaak Maximus, niet zeggen, aldus de Amigoe.

Dat heeft Schoop eerder ook nooit gedaan. Het Openbaar Ministerie treedt niet in details over dit onderzoek, benadrukt hij steeds. Alleen de personen die eerder zijn aangehouden en opgesloten in verband met de moord op Wiels werden door het OM bevestigd als zijnde verdachten. Dus over de status van Cordoba in deze zaak treedt hij niet in details.

Het verhoor nam ongeveer een uur in beslag, omdat zijn verklaring conform procedure opgenomen moest worden, waarna hij het moest doornemen en ondertekenen. Cordoba trad niet in details over de aan hem gestelde vragen, wel dat hij moest aangeven wat hij wist. Hij informeerde de agenten bovendien niet alles te weten.

Dat Cordoba zelf al een tijdje aan het strijden is voor een snelle oplossing van de moord is bekend. Hij neemt geen blad voor de mond over de zaak en heeft vorige maand zelfs het OM ervan beschuldigd ‘een vinger in de pap’ te hebben gehad bij de moord op hun leider. Hij maakte zijn gedachten tijdens de wekelijkse partijbijeenkomst bekend en haalde hierbij de beslissing van het OM aan om een oud-ceo van de Taamskliniek niet te vervolgen voor verduistering. Het Statenlid zei zich zorgen te maken om de handelingen van het OM en vreest dat de organisatie zelf betrokken is bij de moord.
Toen heeft hij ook aangekondigd dat iedereen op 4 mei aanstaande tijdens een herdenking zal merken wat de partij voor het land betekent. Hij zei ook te hopen in verband hiermee dat het OM vóór die tijd een positief resultaat heeft over het onderzoek naar de brute moord op hun leider. 'Het onderzoek is vergevorderd.'

Ook PS-lid Ingrid Sanchez werd opgeroepen voor verhoor.

Het onderzoek is, anders dan velen dachten, dus in volle gang en is zover gevorderd dat de zaak tegen Burney ‘Nini’ Fonseca, die volgens het OM de schakel is geweest tussen de intellectuele en de uitvoerende daders van de moord, op 10 juni behandeld kan worden. Volgens zijn advocate Marije Vaders heeft hij tot nog toe met geen woord gerept over deze zaak. Ook oud-minister van Financiën George Jamaloodin en diens halfbroer, loterijbaas Robertico ‘Robbie’ dos Santos, zijn als verdachten aangemerkt. Tijdens de behandeling van Maximus in augustus 2014 zei Officier van Justitie Gert Rip onder meer dat uit meldingen die de Criminele Inlichtingendienst heeft gekregen en uit diverse getuigenverklaringen blijkt dat de loterijbaas en Jamaloodin voor de moord hebben betaald.

Ook voormalig minister van Onderwijs voor PS Carlos Monk is als verdachte aangemerkt in het onderzoek Maximus. Dat liet hij zelf via de media weten.

Verder is het onbekend of de vrouw A.W, familielid van oud-Justitieminister en tevens huidig Statenlid voor PS Elmer Wilsoe, als verdachte is aangemerkt. Zij werd vorig jaar aangehouden voor verhoor in de zaak.

EBS gaat eigen straatje schoon houden

Directe omgeving EBS wordt regelmatig en structureel onderhouden

(Bron foto: EBS)
De NV Energiebedrijven Suriname (EBS) heeft zich voorgenomen om haar directe omgeving regelmatig en structureel te onderhouden. Dit voornemen is om het algemeen sociaal-maatschappelijk verantwoordelijkheidsgevoel meer de doen opleven in de samenleving, aldus het bedrijf vandaag, vrijdag 4 maart 2016, in een persbericht. 

De EBS zal omliggende bedrijven benaderen om het initiatief over te nemen en zo bij te dragen aan een aantrekkelijker en toerist vriendelijker aanblik van de binnenstad door stadsverfraaiing.

Ook met het directoraat Openbaar Groen van het ministerie van Openbare Werken zullen afspraken worden gemaakt, over de bijdrage die de bedrijven kunnen leveren bij het plaatsen van onder andere planten en vuilnistonnen. De deelnemende bedrijven kunnen hun logo plaatsen op de vuilnistonnen.

De uitgebreide schoonmaakwerkzaamheden zijn vorige week gestart en de bedoeling is om grote schoonmaakwerkzaamheden eens per kwartaal uit te voeren. Ook het personeel van de participerende bedrijven zal worden gemobiliseerd om op een speciaal daarvoor uitgetrokken dag de straat schoon te vegen.

Directrice VOJ-internaat Atjoni stuurt leerlingen naar huis

'Pas wanneer er stroom is, doe ik de deuren weer open'

(Bron foto: Irvin Ngariman/de Ware Tijd, archief)
Ondanks toezegging minister Dodson is nog steeds geen brandstof geleverd

'Ik kan echt niet meer. Ik wil geen nieuws maken, maar dit is niet meer uit te houden.' Woorden van  Dana Doekoe-Paulus, directrice van het VOJ-internaat in Atjoni, vandaag, vrijdag 4 maart 2016, in de Ware Tijd Online. Ze heeft de leerlingen die daar worden opgevangen vandaag noodgedwongen naar huis moeten sturen en de deuren van het internaat op slot gedaan. 'Pas wanneer er stroom is, doe ik de deuren weer open.'
 
Minister van Natuurlijke Hulpbronnen Regilio Dodson sprak dinsdag in het parlement nog de verwachting uit dat uiterlijk woensdag deze week brandstof geleverd zou worden aan Boven- Suriname. Twee dagen later is daar echter nog niets van te merken.

Door een betalingsachterstand aan de leverancier hebben de dorpen nu bijna al een maand geen licht. Atjoni is één daarvan.

Een doorslaggevende reden voor het besluit van Doekoe is het feit dat er vanwege gebrek aan stroom geen voedsel opgeslagen kan worden. 'Alles verrot. Ik kan de kinderen geen rijst met water geven.' Rond één uur vanmiddag was een groot deel van de 26 leerlingen al naar huis.

Gebruikelijk mogen de leerlingen aan het eind van de maand voor een weekend naar huis, maar de uitzichtloze situatie dwingt hen om voorlopig permanent thuis te blijven. Als er vóór maandag nog geen stroom is, sluit Paulus niet uit dat de leerlingen geen onderwijs kunnen volgen.

8 Decemberproces verdaagd tot 6 mei - 'OM hanteert truc om zaak weer voor zich uit te schuiven'

Nabestaanden en advocaten plaatsen vraagtekens bij opstelling en wanprestatie OM


Advocaat Essed: 'Door auditeur-militair gevraagde schorsing is een truc, een foefje om zaak weer voor zich uit te schuiven'


De Krijgsraad zal zich op 6 mei uitspreken over het standpunt ingenomen door auditeur-militair Roy Elgin in de 8 decemberstrafzaak. Hij heeft vandaag, vrijdag 4 maart 2016, tijdens de zitting, dat het vonnis van het Hof van Justitie niet uitvoerbaar is. De beantwoording van de rechtsvraag, zoals in mei 2012 gesteld, staat volgens de vervolgingsambtenaar nog recht overeind. De nabestaanden en hun advocaten plaatsen grote vraagtekens bij de houding van het Openbaar Ministerie (OM). Jurist Hugo Essed, een van de advocaten van de nabestaanden, vindt dit een wanprestatie van het OM tegenover het Hof van Justitie, aldus Starnieuws.

Elgin heeft gevraagd om de schorsing van de behandeling ter terechtzitting te schorsen. Drie jaar geleden vroeg hij om de schorsing van de vervolging. Die is nu opgeheven na het vonnis van het Hof van Justitie in november vorig jaar. 'Wij hebben dit toen een truc genoemd en dezelfde bewoordingen wil ik nu weer gebruiken', zei Essed na de zitting. Hij vindt dat er een foefje wordt gebruikt om de zaak weer voor zich uit te schuiven.

De advocaten van de nabestaanden verwerpen het standpunt van de auditeur-militair, dat hij het vonnis van het Hof van Justitie niet kan uitvoeren. Essed benadrukt, dat het Hof het OM bevolen heeft om de zaak verder te vervolgen. Hij denkt dat de Krijgsraad zich wil beraden over de gevolgen hiervan. Essed hoopt dat de Krijgsraad ook met een inhoudelijk antwoord komt of het bevel uitvoerbaar is of niet.

'Wij zijn het volledig oneens met de auditeur-militair. De Krijgsraad kan de openbare aanklager niet dwingen om een strafeis te doen. Maar als hij dat niet doet, dan denk ik dat hij de positie van het Openbaar Ministerie in deze 8 decemberzaak in nog grotere problemen brengt. Dit zou neerkomen op weigering van uitvoering van een bevel', stelt Essed. Hij voegt er aan toe dat Elgin niet heeft gezegd dat hij weigert met een strafeis te komen, maar hij heeft aangevoerd dat hij het niet kan. 'Die mening komt ons absurd voor. Ik denk, dat hij daarmee de positie van het Openbaar Ministerie in nog groter diskrediet brengt dan het al gebeurd is in het verleden.'

De nabestaanden hebben gesteld, dat het OM steken heeft laten vallen. Daarom werd een klacht ingediend bij het Hof van Justitie tegen het OM. Zij constateren, dat de vervolging niet op de juiste wijze plaatsvindt.

Elgin vindt echter, dat het OM geen wanprestatie heeft verricht. 'Deze de facto weigering is natuurlijk de grootste wanprestatie die je in mijn ogen als Openbaar Ministerie kan plegen ten opzichte van het Hof. Ik heb het gevoel dat de ingenomen standpunt de positie van het OM nog meer in diskrediet brengt dan tot nu toe al het geval is', aldus Essed.

Stagiaires werkzaam op ministerie van Arbeid bezoeken minister Moestadja

Stagiaires leren correcte werkhouding aan te nemen en doen werkervaring op

(Bron foto: ministerie van Arbeid)

Het ministerie van Arbeid biedt jaarlijks stageplaatsen aan leerlingen en studenten van het beroepsgericht onderwijs voor het afronden van hun schoolopleiding. Deze maand lopen leerlingen van LBGO-Latour en Cabelschool stage binnen het ministerie. De leerlingen brachten vanochtend, vrijdag 4 maart 2016m een bezoek aan minister Soewarto Moestadja om met hem van gedachten te wisselen over maatschappelijke onderwerpen die impact hebben op werkgelegenheid in ons land, aldus het ministerie in een persbericht.

Stage lopen is vanuit de school een verplicht onderdeel voor de leerlingen, maar voor het ministerie van Arbeid is het een goede gelegenheid om jongeren die in de afrondende fase zijn van het beroepsgericht onderwijs, een juiste werkhouding aan te leren. Tegelijkertijd doen de jongeren werkervaring op. Hierdoor wenst het ministerie te voorkomen dat afgestudeerde jongeren in een langdurige werkloosheid terecht komen, omdat ze werkervaring en een goede werkhouding missen.

Het schooljaar is over enkele maanden om en het is niet uitgesloten dat deze stagiaires hun aantreden zullen doen op de arbeidsmarkt.

De aangeleerde werkhouding moet ervoor zorgen, dat jongeren de baan die ze zullen bemachtigen  behouden. Door stage te lopen op het ministerie krijgen de jongeren de kans om theorie te combineren met werkervaring.

Moestadja heeft bij deze gelegenheid de leerlingen gemotiveerd om hun opleiding af te ronden en heeft ze tegelijkertijd aangemoedigd verder te studeren om meer kansen te maken op de krappe arbeidsmarkt.

OM lijkt 8 decemberproces weer te traineren...

Auditeur-militair vraagt Krijgsraad zaak gedurende een jaar te schorsen


 
Het Openbaar Ministerie (OM) vindt dat het vonnis van het Hof van Justitie in het 8 decemberstrafproces niet uitvoerbaar is. Auditeur-militair Roy Elgin heeft de Krijgsraad vandaag, vrijdag 4 maart 2016, te kennen gegeven, dat het bevel tot opheffen van de schorsing niet kan worden gevorderd. Hij heeft gevraagd om de vervolging weer met een jaar te schorsen. Het standpunt van het OM is hetzelfde gebleven als drie jaar geleden. Dit schrijft Starnieuws.

Op 11 mei 2012 had de Krijgsraad de vervolging geschorst. De president van de Krijgsraad, Cynthia Valstein-Montnor, wilde eerst de rechtsvraag beantwoord hebben of er geen sprake is van een ongewenste inmenging in de lopende rechtszaak, door de Amnestiewet aan te nemen en af te kondigen. Daarom heeft de Krijgsraad geen eindoordeel geveld, want daarvoor moet de indringende rechtsvraag worden beantwoord door de auditeur-militair Roy Elgin. Het gaat om artikel 131 lid 3 van de grondwet waarin in opgenomen: Elke inmenging inzake de opsporing en vervolging in zaken bij de rechter aanhangig, is verboden.

De Krijgsraad heeft drie jaar geleden de formele eindbeslissing nog niet genomen en het strafproces geschorst. 'Dit teneinde de vertegenwoordiger van de Staat in deze zaak, namelijk de auditeur-militair in de gelegenheid te stellen dit prealabele constitutionele vraagstuk beantwoord te krijgen en de Krijgsraad daaromtrent te informeren op een alsdan te bepalen rechtsdag', aldus het vonnis in 2012.

Elgin voerde aan dat niks is veranderd in de zaak. Het Hof van Justitie had het Openbaar Ministerie opgedragen om de schorsing op te heffen. Er werd verwezen naar het OAS-verdrag.

De zitting die wordt gehouden aan de Fred Derbystraat is geschorst. De Krijgsraad beraadt zich over een beslissing nadat Elgin is aangehoord.

Bewoner Leiding 9A ondervindt hinder van papajabomen in berm

'Het is verboden om op de bermen te planten'

(Bron foto: Dagblad Suriname)
Een bewoner van Leiding 9A zegt vandaag, 4 maart 2016, in het Dagblad Suriname last te ondervinden van papajabomen die op de bermen langs de weg worden geplant door derden. ‘Het is bij recht verboden om op de bermen te planten’, zegt hij. De bewoner stelt veel last te ondervinden van de boompjes. Er wordt vuil op de berm voor de papajaplantjes gegooid, er wordt gespoten met allerlei chemicaliën die volgens de burger gezondheidsrisico’s met zich meebrengen. 

Districtscommissaris Roline Samsoedin is in een reactie zeer terughoudend. Ze zegt wel, dat inderdaad niet geplant mag worden op de bermen, maar dat zij zich ook niet schuldig kan maken aan onbehoorlijk bestuur. De districtscommissaris is niet alleen commissaris van het ressort, maar ook burgervader of burgermoeder. Zij moet dus ook met bepaalde zaken rekening houden.

‘Ik heb een bestuursambtenaar gestuurd om het probleem te bekijken. Daarna is er een rapport opgemaakt en aan de hand van dat rapport heb ik de mevrouw in kwestie laten komen. Op de bermen komen niet alleen papaja, maar ook maisplantjes voor die al vruchten hebben. Ik heb de mevrouw laten komen en heb haar voorgehouden dat zij de kans krijgt de vruchten te oogsten, maar als zij heeft geoogst mag zij daar niet meer planten.’

Met betrekking tot het planten op de bermen is men momenteel bezig met de boeteverordening. Deze is namelijk al geformuleerd en als de districtsraad het in de eerstvolgende vergadering goedkeurt, dan gaat men er werk van maken. ‘Maar we zullen de mensen eerst goed voorlichten. Je kan namelijk niet plotseling met een regeling komen. De regeling is er al, maar de boete is achterhaald.’

Samsoedin zegt verder, dat dit moet bijdragen tot een stukje districtsverordening. ‘We zijn van mening dat er ook een keertje verordening moet komen.’

Ten aanzien van de mevrouw die heeft geplant op de bermen wil de districtscommissaris nogmaals stellen, dat er met haar is afgesproken dat ze na deze oogst niet meer mag planten. ‘Ik kan niet zo onmenselijk zijn dat ik, terwijl er vruchten aan de planten zijn, deze gewoon laat weghalen. Die vrouw is een alleenstaande vrouw met schoolgaande kinderen. De meneer moet gewoon geduld hebben.'

Maar, ook al ben je alleenstaand en heb je schoolgaande kinderen, iedereen dient zich te houden aan wet- en regelgeving...

(Red. De Surinaamse Krant/Dagblad Suriname) 

Hooghart (CLO): 'De opvatting dat het overheidsapparaat te groot is, is ongenuanceerd'

Hooghart lijkt enige in Suriname te zijn die ambtenaren- apparaat niet te groot vindt...


De omvang van het ambtenarenapparaat (45.000 personen) wordt door iedereen bekritiseerd, behalve door voorzitter Ronald Hooghart, voorzitter van de Centrale Landsdienarenorganisaties (CLO) en NDP-Assembleelid. 

'De opvatting dat het overheidsapparaat te groot is, is ongenuanceerd. In elk land bestaat het streven om de werkeloosheid in te dammen. En als de overheid in staat blijkt te zijn om een deel van de werklozen op te vangen, moet dat kunnen. Als een vorm van sociale zorg is dat een goede zorg, omdat mensen zonder werk zich niet ontwikkelen. Dus als de overheid een aantal mensen in dienst neemt, is het goed voor de ontwikkeling van het individu, zijn gezin, zijn familie en de samenleving. Mensen in dienst nemen bij de overheid kan geen kwaad, daardoor kunnen zij vooruit komen. Suriname heeft weinig mogelijkheid om fabrieken op te zetten, om werk te creëren, omdat wij kleinschalig zijn. Het is de taak van de overheid om werk te creëren. Alle mensen die afgeven op de omvang van het ambtenarenkorps, werken zelf bij de overheid, hun kinderen en overige familieleden ook, het is egoïsme om anderen te weren. Het rendement van het groot aantal ambtenaren blijkt uit het feit dat hierdoor een groot deel van de samenleving over werk beschikt', aldus Hooghart vandaag, vrijdag 4 maart 2016, in het Dagblad Suriname.

Volgens Hooghart wordt bij de overheid gedaan aan administratie, er wordt niet gemanaged.

'Als een manager tegen mij zegt, dat een medewerker niet werkt, dan is de manager fout, de ambtenaren moeten aan het werk gezet worden. Er valt altijd iets te doen. De manager moet ervoor zorgen dat er gewerkt wordt. Men maakt een fout, de school leidt geen mensen op. Het werk gaat fout bij de overheid, omdat men de ambtenaren niet leert werken. Ze worden op een stoel geplaatst en opdracht gegeven ‘doe dit en doe dat’, zij worden niet gevormd en getraind. De overheid moet werken aan systemen om mensen te vormen en te trainen tot beter kader. Men gaat ervan uit dat de school kader aflevert, maar dat is niet zo, ook de universitair geschoolde leert werken in de praktijk.'

Waterberg (BEP): 'Situatie rond basiszorgverzekering is mensonterend'

'Mensen die chronisch ziek zijn, zitten met hun handen in het haar'


Het BEP-Assembleelid en partijvoorzitter  Celcius Waterberg vindt de situatie met betrekking tot de Basiszorgverzekering mensonterend. 'Er zijn mensen die zitten zonder hun verzekering. Mensen die chronisch ziek zijn, zitten met hun handen in het haar', aldus Waterberg (arts) vandaag, vrijdag 4 maart 2016, in het Dagblad Suriname.

Volgens de politicus worden de chronisch zieke mensen doorgestuurd naar de verzekeringsmaatschappijen, die nu geen Srd 1.500, maar Srd 1.000 aan contant geld vragen.

De volksvertegenwoordiger zei gisteren in De Nationale Assemblee, dat het vaak om mensen gaat die niet werken en zelfs boven de 50 jaar zijn. De BEP-politicus wil spoedig aandacht hiervoor van de ministers van Binnenlandse Zaken, Welzijn en Volksgezondheid. Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons vroeg ook aandacht van de regering voor deze kwestie. Volgens haar wordt er wel gezegd dat de wet manco’s heeft, maar weet zij zelf dat er bepaalde mensen zijn die zich ook niet houden aan de wet.

Ook Ingrid Karta-Bink (Pertjajah Luhur) maakt zich zorgen over de basiszorgpasjes. 'Wat houdt de basiszorgverzekering in wanneer een burger een hernia-operatie moet ondergaan die Srd 10.300 kost en wordt verwezen naar de verzekeringsmaatschappij. De verzekeringsmaatschappij geeft haar echter aanm dat zij voor Srd 4.000 wordt vergoed, terwijl de patiënt nog Srd 6.300 moet zoeken. Ze is verwezen naar Sociale Zaken waar een schrijven voor goedkeuring is gericht voor misschien Srd 3.000. Saldo nog Srd 3.300 op te hoesten om deze hernia-operatie te doen. Wat houdt deze verzekering in? Wat is de dekking hiervan, als ik vandaag nog met een inzamelingsactie rondloop zodat een kind een operatie kan ondergaan?' 

Karta-Bink benadrukte dat het een groot zorgpunt is.

'De Zeven Provinciën' onderschept ruim 400 kilo marihuana in Caribische Zee

Vangst vindt plaats in zeegebied tussen Jamaica en Guyana


Het marineschip Zr.Ms. De Zeven Provinciën heeft deze week ruim 400 kilo marihuana onderschept in de Caribische Zee. Tegenover de redactie van De Surinaamse Krant laat Defensie Caribisch Gebied vandaag, vrijdag 4 maart 2016, weten dat de onderschepping plaatsvond midden in de Caribische Zee tussen Jamaica en Guyana.

(Bron foto's: Defensie Caribisch Gebied)

Aan de actie werkten ook leden van de Amerikaanse Kustwacht en Belgische vliegers mee vanaf het luchtverdedigings- en commandofregat. Dat meldt Defensie Caribisch Gebied in een persbericht.

'Toen de De Zeven Provinciën tijdens een patrouille vlak voor zonsopkomst in de buurt kwam van een vissersboot, sloeg deze op vlucht. De driekoppige bemanning gooide in paniek pakketten overboord. Het marineschip zette de achtervolging in. Tegelijkertijd ging de Belgische boordhelikopter de lucht in. Die hield de omgeving in de gaten. Het trio werd aangehouden.'

Overigens werd niet alles teruggevonden. Er werd 400 kilo marihuana uit het water gehaald. 'Maar door de achtervolging werden niet alle pakketten teruggevonden. De vissersboot werd doorzocht door het Amerikaanse Kustwachtteam dat speciaal hiervoor meevaart. De verdachten en de drugs zijn inmiddels overgedragen aan de Amerikaanse autoriteiten.'

KvK Curaçao: 'Op heel korte termijn via Curaçao Ports Authority oplossing vinden voor situatie kranen'

‘Alternatief moet in overweging worden genomen’ 


Als zowel Curaçao Port Services (CPS) als de regering bereid is om op heel korte termijn een nieuw contract te ondertekenen waarin is voorzien in de miljoeneninvesteringen voor de containerkranen en de kade, met meer ‘checks and balances’ om voor een duurzame oplossing te zorgen die niet alleen CPS en CPA, maar ook de bevolking van Curaçao betere bescherming biedt dan nu het geval is, dan moet dat alternatief in overweging worden genomen. Dat stelt de Kamer van Koophandel (KvK), aldus het Antilliaans Dagblad vandaag, vrijdag 4 maart 2016. 

'Dan moet er op heel korte termijn via Curaçao Ports Authority (CPA) een oplossing worden gezocht voor de situatie van de kranen. Dat houdt in dat CPA investeringen moet doen, maar dan moet CPS meteen geïnformeerd worden dat het huidige contract niet wordt verlengd bij het aflopen ervan en dan moet een proces opgestart worden om een andere private onderneming bereid te vinden om de kosten van investeringen en het beheer van de Brionwerf duurzaam en concurrerend voor onze bevolking en de internationale markt te beheren.'

CPA heeft al verklaard bereid te zijn om de containerkranen te financieren. Hoewel dit niet het voorkeursscenario is van de regering, gaf verantwoordelijk minister Eugene Rhuggenaath (PAR) van Economische Ontwikkeling te kennen, dat wellicht gebruik zal moeten worden gemaakt van dit alternatief, indien er niet snel een akkoord wordt bereikt met CPS over de nieuwe havenconcessie. De discussie over een nieuw havencontract duurt al veel te lang, zo gaf Rhuggenaath aan.

De KvK is het ermee eens: 'Naar de mening van de Kamer van Koophandel duurt dit allemaal veel te lang en nu komen wij in een onaanvaardbare situatie waarbij op elk moment de kranen kunnen uitvallen, wat grote schade berokkent aan onze bevolking, onze economie en onze internationale positie. Deze situatie kan uitmonden in een schaarse aan goederen en een stijging van de prijzen, wat onze economie noch onze bevolking kan dragen.'
 
De nieuwe concessie die momenteel op tafel ligt, beslaat een periode van 20 jaar. CPS zou hierbij onder andere een investering moeten doen van vijftig miljoen gulden om de containerkranen te vervangen en de kade te renoveren.

'Wat eveneens van belang is, is dat CPS moet voldoen aan diverse criteria van transparantie en controle op dienstverlening, onderhoud en investeringen en aan het eind van de periode alle equipment moet overdragen aan CPA. Volgens ons is dat de beste optie voor onze haven', aldus de KvK.

De Kamer neemt de luchthaven als vergelijkbaar voorbeeld waarbij een private onderneming (Curaçao Airport Partners) een concessie heeft gekregen voor dertig jaar in ruil voor investeringen die moeten worden gedaan en zich moet houden aan regels die in de Doma zijn opgenomen. 'In dat geval hebben wij een vliegveld dat groeit en gelden genereert voor de Landskas in plaats van dat dit de overheid geld kost en hoofdpijn oplevert.'

De KvK geeft aan het niet anders dan normaal te vinden dat een private onderneming voldoende tijd krijgt om die investering terug te verdienen. 'Als er private investeerders zijn die zaken willen doen en investeren in onze infrastructuur, is er geen reden dat een overheidsbedrijf dat doet. Het geld dat de overheid investeert via zijn bedrijven kan beter gestoken worden in projecten zoals ons onderwijs. Daarom steunen wij de constructie waarbij CPA private investeerders huur in rekening brengt voor operaties op terreinen van CPA en dat CPA de voorwaarden in de gaten houdt van de concessie en de zakelijke kant aan de private sector overlaat.'

Dochter IDG van UTS Curaçao koopt op veiling Ctex-terrein

‘Datacenter blijft behouden voor Curaçao’ 


International Data Gateway (IDG), een dochteronderneming van overheidstelecommunicatiebedrijf UTS, mag zich de nieuwe eigenaar noemen van het recht van erfpacht met daarop het datacenter Ctex. IDG telt 25 miljoen dollar neer voor de bijna 25.000 vierkante meter erfpachtgrond te Seru Mahuma plus het pas in maart 2014 in gebruik genomen moderne gebouw met roerende zaken. Dat is de uitkomst van de veiling gisteren bij Notariskantoor Eshuis, waarbij de inzetprijs 20 miljoen dollar bedroeg, aldus het Antilliaans Dagblad vandaag, vrijdag 4 maart 2016.

De openbare verkoop vond plaats op verzoek van executant AIB Bank, agent van voorheen een bankenconsortium dat een lening had verstrekt aan Ctex, maar - nadat UTS de banken tegen een fikse korting had afbetaald - gisteren de facto namens UTS zelf optrad.

Ctex (Curaçao Technology Exchange nv) zelf, waarin UTS overigens de grootste aandeelhouder is, verkeert in surseance van betaling en heeft aanzienlijke schulden. Bewindvoerder Arnold Huizing was gisteren niet bereikbaar voor een toelichting op wat er nu met Ctex gaan gebeuren.

Advocaat Eric de Vries wenst namens IDG/UTS te benadrukken dat het nationale telecombedrijf alles in het werk zal stellen ervoor te zorgen dat de bestaande klanten van Ctex zich verzekerd weten ongestoord en zonder interruptie gebruik te kunnen blijven maken van het datacenter. De bedoeling van de aankoop is volgens de raadsman aldus: om het datacenter voor Curaçao te behouden, de nieuwe operatie te Mahuma minimaal kostendekkend uit te oefenen en het datacenter verder uit te bouwen.

International Data Gateway is niet een nieuwe, speciaal voor deze acquisitie opgerichte vennootschap, maar bestond al ten behoeve van wat in het verleden het UTS-datacenter te Vredenberg was. IDG, met ‘E-Powerhouse’ als handelsnaam, werd in 2002 opgericht en beschikt over de nodige papieren, zoals naar verluidt een fiscaal aantrekkelijke zogeheten e-zonevergunning. Bestuurder is UTS-directeur Paul de Geus.

Politie Miami traint douane op Curaçao

Amerikaanse leiderschapstraining voor personeel douane


De Curaçaose douane zit in haar ‘jaar van de innovatie’ waarbij de organisatie focust op professionalisme, modernisering en excellente service. In dit kader heeft de douane docenten van het Miami Police Training Center gevraagd om een leiderschapstraining te faciliteren voor het douanepersoneel. Dit bericht het Antilliaans Dagblad vandaag, vrijdag 4 maart 2016.

Deze cursus vormt ook meteen de officiële opening van de Curaçao Customs Academy. Minister van Financiën José Jardim en douanedirecteur Jules Ilario waren aanwezig bij de start van de cursus en dankten de drie instructeurs van het Miami Police Training Center voor hun komst.

Na zijn aantreden als directeur bemerkte Ilario een grote bereidheid tot professionalisering en behoefte aan kennis bij het personeel en dit was voor hem aanleiding om het innovatietraject op te zetten.

De cursus leiderschap is begonnen op 29 februari en duurt nog tot en met vandaag. De 42 cursisten zijn in twee groepen verdeeld en de tweede groep begint op 7 maart. De deelnemers leren onder andere over supervisie, interactie, time management, besluitvorming en stresshantering. In de loop van het jaar zullen er meer cursussen worden georganiseerd.

Canadese ambassadeur ziet graag meer Canadese toeristen in Suriname

In Guyana residerende ambassadeur op vijfdaags werkbezoek in Suriname


Hoewel de diplomatieke banden tussen Suriname en Canada al sinds de onafhankelijkheid in 1975 dateren, is dit niet echt te merken aan het aantal Canadese toeristen dat Suriname bezoekt. Er zou wellicht een verandering hierin kunnen optreden, indien beide landen de samenwerking op dit gebied intensiveren. Dat zegt ambassadeur Pierre Giroux van Canada vandaag, vrijdag 4 maart 2016, in de Ware Tijd.

Giroux is in Suriname voor een vijfdaags werkbezoek en keert maandag terug naar zijn residentie in Guyana.

Op jaarbasis bezoeken niet meer dan duizend Canadezen het land, wat relatief laag is. Het gaat overigens om ondernemers - vooral in de mijnbouwsector - en niet zozeer om vakantiegangers, zegt Giroux. Hij zegt verder, dat Suriname niet zozeer als toerismebestemming wordt gemeden door Canadezen vanwege de taalbarrière en de niet-gemeenschappelijke landengeschiedenis, maar ook omdat het land bij velen niet bekend is.

Hetzelfde geldt voor Surinamers naar Canada toe. 'Ik vind het land persoonlijk prachtig, de mensen zijn heel aangenaam en ondanks dat overwegend Nederlands wordt gesproken, voel ik me comfortabel.'

Giroux stelt, dat op jaarbasis in de winter miljoenen Canadezen naar warme gebieden trekken. De meest gewilde landen om te vertoeven zijn Cuba en Mexico. Suriname heeft wegens haar warme klimaat en de potentie het ook in zich een van die gebieden te zijn, stelt hij. 'De beste manier om de landen wederzijds bekend te maken is via de Kamers van Koophandel en reisagenten.'

Jongen (21) in Tibitigebied gedood door omvallende boom

Jongen raakt bekneld onder takken en overlijdt ter plaatse

  
De 21-jarige Orpheo Adipi (21) is overleden nadat hij was geraakt door een omvallende boom op een concessie in het Tibitigebied. Bij aankomst van de politie van Zanderij was hij al overleden, zo bericht de afdeling Public Relations van het Korps Politie Suriname donderdag 3 maart 2016.

Uit het politieonderzoek is gebleken, dat enkele arbeiders bezig waren met houtkapwerkzaamheden. Orpheo stond naast een boom die was geveld. Een boom, die door een van de andere arbeiders werd omgehakt, kwam op een andere boom terecht. Orpheo raakte bekneld door een van de takken.

De andere arbeiders spoedden hem te hulp. Hij werd bevrijd, nadat de tak met een kettingzaag was doorgezaagd. Het slachtoffer overleed echter kort daarna ter plekke. Een ingeschakelde arts stelde de dood vast.

Suriname trekt zich gedwongen terug uit World Cricket League Division 5

Vraagtekens rond speelgerechtigdheid enkele spelers nationaal team

Suriname won de WCL Division 6 in september 2015 (Bron foto: ICC/Nick Wood)

Suriname heeft zich teruggetrokken uit de World Cricket League Division 5 na onderzoek door de International Cricket Council (ICC) naar de speelgerechtigdheid van enkele spelers van het nationaal team. Het team had zich oorspronkelijk gekwalificeerd voor het toernooi, nadat zij de WCL (World Cricket League) Divison 6 vorig jaar september in Engeland had gewonnen, zo bericht ESPN Cricinfo vandaag, vrijdag 4 maart 2016. 

Het onderzoek heeft fouten ontdekt in het proces met betrekking de registratie van de woonplaatsen van spelers door de Surinaamse Cricket Bond in relatie tot de speelgerechtigdheidsregels binnen de ICC.

Vanuatu, dat in de WCL Division 6 de halve finale verloor, is gevraagd om de plaats van Suriname in de Division 5 in te nemen.

Nadat disciplinaire maatregelen tegen de Surinaamse Cricket Bond waren aangekondigd, werkte het bestuur volledig mee aan het ICC-onderzoek en voerde een grondig intern onderzoek uit. De bond ging ook akkoord met terugbetaling van de 25.000 Amerikaanse dollar aan subsidie die zij had ontvangen om deel te kunnen nemen aan de WCL Division 5.

'We waren duidelijk teleurgesteld door de tekortkomingen in de procedures binnen de Surinaamse Cricket Bond die werden onthuld door ons onderzoek', zegt Tim Anderson, ICC-hoofd 'wereldwijde ontwikkeling'.  

'Er is onvermijdelijk een element van zelf-certificering als het gaat om het bepalen van naleving van regels inzake de speelgerechtigdheid van spelers en om deze reden moet de bredere cricket gemeenschap het uiterste vertrouwen kunnen hebben in de juistheid van de door andere ICC-leden verstrekte informatie. We zijn echter gesterkt door het optreden van de Surinaamse Cricket Bond toen zij geconfronteerd werd met de opgeworpen kwesties en kijken ernaar uit om nauw samen te werken met Suriname om ervoor te zorgen, dat ze hun deelname aan de ICC-wedstrijden in 2017 kunnen hervatten.'

Vorig jaar, in juli, werd Suriname ook gedwongen, omdat doorreisvisa niet goed waren geregeld, om zich terug te trekken uit het ICC-Amerika Under-19 kampioenschap.
(Red. De Surinaamse Krant/ESPN Cricinfo)

Misiekaba (NDP) hoort liever geen buitenlandse kritieken - terecht of onterecht - op Surinaamse producten

'We zijn moe van de bejegening die wij krijgen van andere landen wat producten betreft'
 
NDP'er wijst op inbeslagname grote lading met rattenuitwerpselen verontreinigde Surinaamse rijst op Jamaica en eendenaffaire Doksenclub en Trinidad & Tobago


Wij zijn in onder andere de CARICOM, maar NDP-fractievoorzitter André Misiekaba heeft het gevoel, dat Surinaamse producten op een bepaalde manier steeds weer problemen krijgen. 'Soms heb ik het gevoel dat er opzet in het spel is. We hebben de Doksenclubaffaire gehad, waarbij de leverancier aangeeft dat alles eraan gedaan is om de doksen op de Trinidadiaanse markt te krijgen, waarbij hij elke keer allerlei problemen krijgt. Nu krijgen wij een situatie van muizenuitwerpselen (Red. De Surinaamse Krant: volgens berichten op Jamaica gaat het overigens om uitwerpselen van ratten) in rijst uit Suriname in Jamaica.'  Dit bericht het Dagblad Suriname vandaag, vrijdag 4 maart 2016.

De politicus zei gisteren in De Nationale Assemblee, dat hij Suriname vraagt met zogenoemde 'reciprociteit' te handelen. 'We zijn moe van de bejegening die wij krijgen van andere landen wat producten betreft.'

Misiekaba kreeg bijval van DOE-parlementariër Carl Breeveld. Volgens hem heeft hij berichten van vrienden ontvangen, die aangeven dat zij van een in Suriname gevestigde Trinidadiaanse kredietverlenende organisatie ondersteuning kregen. Deze heeft volgens Breeveld haar ondersteuning beëindigd, is al vertrokken en heeft haar verantwoordelijkheden overgedragen aan een plaatselijke bank.

'De cliënten zitten vast, omdat zij van die bank niet eens kunnen horen wat het saldo precies is en hoe het in elkaar zit. Ik heb de CBvS zelf geschreven hierover en gevraagd in hoeverre dit mogelijk is.' Breeveld vroeg aandacht voor dit probleem, aangezien het om een buitenlandse instelling gaat die haar werk niet naar behoren heeft gedaan.

Advocaat Essed vindt voortzetting 8 decemberproces 'bemoedigend'

Essed verwacht 'zware tegenstand van de verdachten'


Advocaat Hugo Essed, een van de gemachtigden van de nabestaanden in het 8 Decemberstrafproces, vindt het bemoedigend dat het Openbaar Ministerie (OM) een eerste stap heeft gezet om uitvoering te geven aan het bevel van het Hof van Justitie om verder te vervolgen. Essed zegt vandaag, vrijdag 4 maart 2016 - de dag dat het proces wordt voortgezet -  op Starnieuws 'zware tegenstand van de verdachten' te verwachten, maar wenst vooralsnog niet in juridische details te treden. 

De beslissing van het Hof om het proces voort te zetten werd 27 november 2015 genomen op verzoek van de nabestaanden die zich met een beklagschrift tot het Hof hadden gewend.

Zowel hoofdverdachte Desi Bouterse als zijn advocaat Irvin Kanhai hebben hoogst verbaast gereageerd op deze beslissing en ook van de zijde van overige advocaten van de verdachten wordt vernomen, dat zij zich niet met deze beslissing kunnen verenigen. Het OM heeft in de dagvaarding om op 4 maart te verschijnen, de verdachten bericht dat in verband met de beslissing van het Hof van Justitie 'de strafzaak zal worden voortgezet'.

De gemachtigden van de nabestaanden zullen in ieder geval ter terechtzitting aanwezig zijn, zo laat Essed weten. Zij hebben de Krijgsraad schriftelijk geïnformeerd, dat zij in de gelegenheid gesteld willen worden de nodige proceshandelingen te verrichten. Essed wenst ook daarover nog geen details te verschaffen.

Starnieuws schrijft te hebben vernomen, dat het gaat om een verzoek om zich in alle strafzaken te voegen c.q. te mengen, zoals eerder in de zaak Edgar Ritfeld is gebeurd. De Krijgsraad heeft in die zaak, waarin de schorsing van de vervolging door het Hof van Justitie reeds eerder is opgeheven, de voeging van de nabestaanden toegestaan.

Oud-minister Diko nieuwe president-commissaris staatsmijnbouwbedrijf Grassalco

Diko volgt econoom Winston Wirht op


Oud-minister Linus Diko van Regionale Ontwikkeling is de nieuwe president-commissaris van staatsmijnbouwbedrijf NV Grassalco. Hij neemt het roer over van Winston Wirht. De nieuwe Raad van Commissarissen werd woensdag geïnstalleerd tijdens de algemene vergadering van aandeelhouders. Minister Regilio Dodson van Natuurlijke Hulpbronnen, gemachtigd
vertegenwoordiger van aandeelhouder de Staat Suriname, verrichtte de installatie, zo meldt het bedrijf vandaag, vrijdag 4 maart 2016, in een persbericht.


De Raad van Commissarissen is volledig vernieuwd en bestaat verder uit Karuna Bhoendie, Natalie Accord-Liu, Felicety Bemmel en Paul Misdjan. Diko is gepromoveerd geoloog en heeft jarenlange ervaring in de mijnsector. Onder meer heeft hij gewerkt aan het Merian Gold Project van Surgold en de Amerikaanse goudmijnmultinational  Newmont.

Tijdens de vergadering werden enkele belangrijke onderwerpen besproken. De nieuwe Raad van Commissarissen kreeg de bijzondere opdracht van de minister om middels een nieuwe manier van werken, de aspiraties van het bedrijf tot uiting te doen komen. Grassalco zal volgens de bewindsman een voortrekkersrol moeten vervullen in het beheren van mijnbouwrechten. De nieuwe raad moet samen met het managementteam van het bedrijf een duidelijke basis leggen om dit voornemen te realiseren. De noodzakelijke wettelijke wijzigingen zullen worden gepleegd om uiting te kunnen geven aan deze rol.

Ook moet gestreefd worden naar een meerjarenontwikkelingsplan, dat stevige fundamenten legt voor de nieuwe positie van het staatsmijnbouwbedrijf. Kritieke prestatie-indicatoren moeten worden vastgesteld door directie en Raad van Commissarissen, waarbij de rol van beide partijen in het functioneren, duidelijk tot uiting komt. De raad moet bijdragen aan strategievorming en zich onthouden van operationele zaken binnen het bedrijf.

President-directeur Sergio Akiemboto gaf na de installatie een presentatie voor de nieuwe raad. De rode draad daarbij was de transformatie die vanaf 2011 is ingezet van administratiekantoor tot een verdienende organisatie via eigen productie. Met cijfermateriaal zijn de financiële ontwikkelingen, waaronder de investeringen en verdiencapaciteit van het bedrijf, onderbouwd. Daarnaast zijn ook de organisatorische ontwikkelingen tot uiting gekomen, aldus Grassalco.

Zorgen bij Assembleeleden over lamgelegd schoolvervoer

Door staking bus- en boothouders dreigt achterstand in onderwijs binnenland te ontstaan

70 Procent leerkrachten en leerlingen Saramacca en Para kunnen school niet bereiken - Minister Hoefdraad wijst met vinger naar minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur


In De Nationale Assemblee hebben diverse politici gisteren hun bezorgdheid geuit over kinderen en leerkrachten die hun school niet kunnen bereiken. Sinds maandag is het schoolvervoer lamgelegd. Diana Pokie (ABOP) zei, dat er een achterstand in het binnenland dreigt te ontstaan. Repetities moesten worden uitgesteld. Naomi Samidin (NDP) haalde aan, dat ruim zeventig procent van leerlingen en leerkrachten in Saramacca en Para, de school niet kunnen bezoeken. Het probleem speelt landelijk, zo bericht Starnieuws vandaag, vrijdag 4 maart 2016.

Minister Robert Peneux van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur zei, dat alle stukken van bushouders bij de bank liggen. Deze zijn al een tijdje in orde gemaakt door zijn ministerie. Het fiat moet door het ministerie van Financiën gegeven worden. Peneux zei dat van boothouders niet alle stukken in orde waren gemaakt, maar hier wordt met man en macht aan gewerkt.

Kenneth Themen, voorzitter van de Organisatie van Bushouders in Suriname (OBS), zegt dat ook vandaag, de bussen niet zullen rijden. Ook boothouders die schoolkinderen vervoeren blijven in actie. Hij stelt, dat nog steeds niet iedereen is betaald. Per dag krijgen enkele leden van de OBS geld. 'Wij willen geen verdeel- en heerssituatie. Iedereen heeft het geld hard nodig. De booteigenaren hebben het extra moeilijk', zegt Themen.

De OBS-voorzitter zegt verder, dat het om vaste bedragen gaat elke maand. Het geld is op de begroting opgebracht. Hij begrijpt niet waarom het steeds een probleem is om de mensen die werk verricht hebben, arbeiders moeten betalen en hun gezin moeten onderhouden, geen geld krijgen. Hij stelt in het vooruitzicht dat uiterlijk 15 maart voor februari moet worden betaald. Gehoopt wordt dat het dan wel goed zal gaan. Ook hij vindt het erg dat het onderwijs ontwricht wordt, maar dit kan niet in de schoenen geschoven worden van de OBS.

Minister Gillmore Hoefdraad van Financiën laat vandaag via een persbericht weten, dat normaal autorisatie voor betaling verleend wordt aan vervoerders, wanneer het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur aanvraag hiertoe doet. Aan de hand van opgave van het ministerie, wordt elke maand een bepaald bedrag beschikbaar gesteld ter dekking van deze kosten. Deze uitgave wordt als één van de prioriteiten gezien van de overheid, aldus het ministerie van Financiën.

Na de betaalbaarstelling vindt de betaling aan de vervoerders bijna elke dag plaats, zodra het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur de nodige stukken aanbiedt bij de centrale betaaldienst. De stukken worden niet in één keer aangeboden, maar in delen. Tot op dit moment is alles wat binnengekomen is, correct afgehandeld en doorgestuurd naar de bank voor betaling.

Het ministerie van Financiën heeft zich er teeds voor beijverd de betalingen aan de vervoerders conform de afspraken met het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur en de busorganisatie tijdig te voldoen, maar is ook afhankelijk van de input van het ministerie van Onderwijs, deelt de minister mee.

Internationale Commissie van Juristen wil voortzetting 8 decemberproces

'Wij hebben nog steeds onze zorgen over voortgang rechtszaak'

'De rechterlijke macht moet vrij zijn om tot een beslissing te komen, zonder intimidatie, vooroordelen of persoonlijke belangen'


Het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten (NJCM)- de Nederlandse tak van de International Commisson of Jurists - gevestigd in Leiden, vindt nog steeds, dat het 8 decemberstrafproces gewoon wordt voortgezet. 'Hoe langer het proces duurt, hoe minder vertrouwen de Surinaamse bevolking zal hebben in de rechtspraak', zegt Jeff Handmaker, ICJ onafhankelijk proceswaarnemer en verbonden aan het International Institute of Social Studies (ISS)van de Erasmus Universiteit in Rotterdam, vandaag, vrijdag 4 maart 2016, op Starnieuws.

De ICJ heeft eerder haar bezorgdheid geuit over onacceptabele vertragingen en onduidelijkheden over de voortgang van het proces. 'Dit is nog steeds een belangrijk aandachtspunt en zorgen hebben wij nog steeds.'

Handmaker, die in 2012 naar Suriname was gereisd om namens de ICJ het proces als waarnemer bij te wonen, zegt dat de organisatie deze zaak nog steeds volgt – zij het op afstand. De ICJ vindt dat het in het belang is van de hele samenleving, inclusief de verdachten en slachtoffers, dat er een eerlijk proces zal plaatsvinden. Hierbij moeten internationale (mensen)rechten normen ook worden gerespecteerd. Dit eerlijk proces, waarin de waarheid wordt vastgesteld over de gebeurtenissen van 8 december 1982, moet het primaire doel zijn van de Surinaamse regering. 'Dit is een wettelijke plicht.'

Het 8 december-strafproces wordt vandaag voortgezet in de zittingszaal aan de Fred Derbystraat. Deze hervatting komt na een beslissing van het Hof van Justitie op 27 november 2015. Eerder heeft het Hof ook bevolen om de zaak tegen verdachte Edgar Ritfeld te hervatten. Volgens Handmaker lijken deze beslissingen in overeenstemming te zijn met de zogenaamde ‘plicht tot vervolging’, volgens internationaal gewoonterecht. De ICJ kijkt dan ook uit naar de inhoudelijke voortzetting van de zaak. Tegelijkertijd is 'onvoorwaardelijke amnestie voor internationale misdrijven zoals marteling, in strijd met deze plicht in internationaal recht'.

Handmaker benadrukt dat Suriname lid is van een aantal internationale organisaties en partij bij een aantal mensenrechtenverdragen. Op basis van het internationaal gewoonterecht heeft Suriname de plicht om internationale misdrijven zoals marteling te vervolgen.

Hij staat ook weer even stil bij het schorsingsargument van de Krijgsraad-president om ‘eerst de indringende vraag beantwoord te krijgen of er sprake is van inmenging in een zaak die onder de hamer van de rechter is’.

Handmaker: 'Wij van het ICJ maken ons inderdaad zorgen over de bewering dat er sprake was van inmenging in een zaak, door een onbekende. De rechterlijke macht moet vrij zijn om tot een beslissing te komen, zonder intimidatie, vooroordelen of persoonlijke belangen.'

Zodra duidelijk wordt, dat de Krijgsraad het proces werkelijk inhoudelijk voortzet, zal de ICJ serieus overwegen om weer een waarnemingsmissie te sturen. Aangezien Suriname lid is van een aantal internationale organisaties, sluit Handmaker de mogelijkheid ook niet uit dat een internationale instantie, zoals het Inter-Amerikaans Hof voor de Rechten van de Mens, zich ook uitspreekt over de zaak.

(Red. De Surinaamse Krant/Starnieuws)

Advocaat Kanhai gelooft niet in inhoudelijke behandeling 8 decemberstrafproces

'OM is op basis van Amnestiewet niet ontvankelijk'


Irvin Kanhai, advocaat van hoofdverdachte Desi Bouterse en enkele anderen, verwacht niet dat het 8 decemberstrafproces vandaag, vrijdag 4 maart 2016, inhoudelijk behandeld zal worden. Er kan volgens hem niet voorbij gegaan worden aan het vonnis dat op 11 mei 2012 is uitgesproken door de Krijgsraad. Er is geen verandering gekomen in de situatie over het beantwoorden van de rechtsvraag over inmenging, zegt Kanhai vandaag op Starnieuws.

De voortzetting van het 8 decemberstrafproces is afhankelijk van de beantwoording van de 'prealabele vraag' over inmenging in een zaak die in behandeling is. De rechtsvraag is nog steeds niet beantwoord. De Krijgsraad heeft in haar vonnis gesteld, dat deze indringende vraag eerst beantwoord moest worden. 'Het vonnis van 11 mei 2012 heeft het 'gezag van gewijsde' gekregen', voert Kanhai aan.

Hij zal indien er ruimte is excepties opwerpen op de zitting. Kanhai verwacht geen inhoudelijke behandeling, omdat het Openbaar Ministerie op basis van de Amnestiewet, niet ontvankelijk is. Bovendien heeft auditeur-militair Roy Elgin tijdens de zittingen dit standpunt ingenomen. Aan de situatie is niets veranderd. Er is nog steeds geen Constitutioneel Hof dat een oordeel heeft gegeven over de rechtsvraag die gesteld is door de Krijgsraad. Het Hof van Justitie heeft bevolen dat de vervolging voortgezet wordt.