zaterdag 5 maart 2016

Regeringen Aruba, Bonaire en Curaçao vergaderen over haalbaarheid 'fast ferry' tussen eilanden

ABC-eilanden streven naar een maritieme verbinding tussen de eilanden


Vertegenwoordigers van de regeringen van Aruba, Bonaire en Curaçao hebben de afgelopen week op Bonaire vergaderd over de inzet van een economisch haalbare ‘fast ferry’ tussen de drie eilanden. In deze vergadering zijn de ‘publieke randvoorwaarden’ voor het realiseren van het project naar voren gebracht. Dat meldt de afdeling Communicatie en Protocol van het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB), zo bericht de Amigoe vandaag, zaterdag 5 maart 2016. Over enkele maanden zal men over de vormgeving van de operatie discussiëren.

Er wordt zowel door Curaçao als de twee andere eilanden gewerkt aan de mogelijkheid om te komen tot een maritieme verbinding tussen de eilanden. Tijdens het Interparlementair Koninkrijksoverleg (Ipko) in januari hamerde Statenlid Alex Rosaria op de inzet van een fast ferry. Deze zou de economie van de eilanden ten goede komen.

Het OLB meldt, dat vanuit de douanediensten is geconcludeerd, dat in de huidige wetgeving geen belemmeringen zijn onderkend voor uitvoering van het fast ferry-project. Er zijn ook oplossingen aangedragen voor het versneld aangifte van goederen te kunnen doen om zo oponthoud te vermijden. Betrokken diensten hebben daarnaast een kader uitgewerkt voor samenwerking op het gebied van uitwisseling en efficiënte controles.

 Het OLB benadrukt dat dit kader ook veel kan betekenen voor de samenwerking tussen de luchthavens van de eilanden. Verder zal voor het project een versneld tijdpad ontwikkeld kunnen worden, omdat er zowel op Curaçao als op Aruba al havenlocaties zijn die voor het project gebruikt kunnen worden.

Men verwacht in mei de plannen van de eilanden om op operationeel gebied inhoud te geven aan het project, te bespreken.

Premier Whiteman van Curaçao belooft Statenleden spoedige beantwoording brieven aan bewindslieden

Vragen uit 2010 zijn nog steeds niet beantwoord...


Premier Bernard ‘Ben’ Whiteman (PS) belooft dat ministers van zijn kabinet brieven van Statenleden zo spoedig mogelijk zullen beantwoorden. Dit stelt de premier in een brief van 1 maart aan Statenvoorzitter Marcolino ‘Mike’ Franco (Pais), aldus de Amigoe vandaag, zaterdag 5 maart 2016.
 
De brief van Whiteman is een reactie op het driemaandelijkse overzicht dat de Statenvoorzitter naar de regering stuurt met Statenvragen die nog door de regering beantwoord moeten worden. In zijn brief stelt de premier dat het laatste overzicht van Franco van 17 februari in een vergadering van de Raad van Ministers is besproken. In deze vergadering is besloten om het overzicht onder de aandacht van alle leden van de ministerraad te brengen met het verzoek de Statenvragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden.

Verder is vanuit de ministerraad aan Whiteman als premier verzocht om contact op te nemen met de Statenvoorzitter, om erop toe te zien dat het overzicht van vragen waarop de ministers antwoorden schuldig zijn gebleven, op te schonen. 'Dit in verband met het feit dat op het bewuste overzicht de namen van een aantal leden van de Staten vermeld staan die echter geen lid van de Staten meer zijn.'

Het allerlaatste overzicht van Statenvragen die nog door de regering beantwoord moeten worden omvat meer dan 50 A-viertjes en heeft het betrekking op vragen uit de periode van 2010 tot nu. Op de lijst staan inderdaad veel brieven met vragen van politici die al lang geen zitting meer hebben in de Staten, of die de actieve politiek reeds hebben verlaten. Zo komen op de lijst de namen voor van de voormalige PAR-leden Marilyn Alcalá-Wallé, David Dick, Malvina Cecilia, Pedro Atacho en Emily de Jongh-Elhage. Maar ook van voormalig MFK-er Dean Rozier, de in 2013 vermoorde PS-oprichter Helmin Wiels, voormalig lijsttrekker van de MAN Eunice Eisden en oud-Statenvoorzitter en voormalig premier Ivar Asjes, toen nog lid van de PS.

Een deel van deze vragen is achterhaald, maar sommige zijn nog steeds actueel. Zo had PAR-lid Dick in het verleden vragen gesteld over de Veiligheidsdienst Nederlandse Antillen (VNA), terwijl FOL-leider Anthony Godett in de pen was geklommen om duidelijkheid te eisen over de opvolger van de VNA, de Veiligheidsdienst Curaçao (VDC). Op de vraag wat zich precies in deze zaak heeft voorgedaan, is nooit een antwoord van de regering gekomen.

Vragen van MFK’er Rudolph Garmers over de Petroleumwet zijn nog steeds actueel, evenals vragen van voormalig PAR-politicus Dennis Jackson over het functioneren van het Bureau Rijbewijzen.

Koers is weer stijgende, cambio's hebben geen vreemde valuta

Cambiohouders: Stijgende koers door uitstel valutaveilingen Centrale Bank


De koers voor de Amerikaanse dollar was afgelopen donderdag in de ochtenduren nog rond de Srd 5.15. De cambio’s, die wél beschikken over vreemd valuta, verkochten gisteren de Amerikaanse dollar voor Srd 5.45, aldus het Dagblad Suriname vandaag, zaterdag 5 maart 2016. 

Verscheidene cambiohouders geven aan, dat de stijgende koers te maken heeft met de aanhouding van de valutaveiling door de Centrale Bank van Suriname. Een groot deel van de cambio’s beschikt niet over vreemde valuta om die aan de man te brengen.

Remy Bailal, voorzitter van de Vereniging van Cambiohouders, geeft aan dat hij zelf geen Amerikaanse dollars krijgt aangeboden, waardoor hij automatisch ook niets heeft om door te verkopen.

'Men moet mij niet vragen of er vreemde valuta worden verkocht. Men moet mj eerst vragen of er vreemde valuta worden verkocht aan mij', zegt Bailal.

De governor van de Centrale Bank van Suriname, Glenn Gersie, had aangekondigd begin maart te beginnen met de valutaveiling. Er is eerst duidelijkheid nodig vanuit de regering over beleidskwesties met betrekking tot de valutaveilingen en daarom zijn die aangehouden.

Fiscaal jurist Makka: 'Regering is regie op economie volledig kwijt'

'Het is politieke winst met economische onkunde'
 
Makka verwacht dat ratingbureaus Fitch Ratings gaan volgen met negatieve beoordelingen


Fiscaal jurist Robby Makka vindt dat de regering de regie op de economie volledig kwijt is. 'Het uitmelken is begonnen en het is niet meer de moeite waard om uit de doeken te doen hoe het zover is kunnen komen. Het is politieke winst met economische onkunde. De rijeneconomie lijkt gestart. De oplossingen zijn niet beschreven', aldus Makka vandaag, zaterdag 5 maart 2016, in het Dagblad Suriname.

 De voorzitter van Kenniskring Nederland zegt, dat Suriname niet bepaald teleurgesteld hoeft te zijn in de laatste rating van kredietwaakhond Fitch Ratings. Vanwege de economische slechte prestaties en de bewezen non-aanpak in crisistijd, was een lagere kredietrating verwacht. Het is te verwachten dat de andere creditratingwaakhonden in het spoor van Fitch zullen oordelen.

Behalve dat men wel let of een land kredietwaardig is doordat het zijn buitenlandse schulden en rente daarover aflost, kijkt men ook naar de economische activiteiten die een land ontwikkelt. Men beoordeelt een land aan de hand van de koopkracht en de arbeidsomstandigheden in de productiesector. Een regering die haar economische ontwikkeling laat afhangen van schenkingen en leningen van andere landen staat volgens de fiscaal jurist echt hoog aangeschreven bij deze organisaties. Daarnaast kijken de beoordelingsinstituten naar de deugdelijkheid en goed bestuur van een land.

'We deden het toch goed-verhalen van de afgelopen tijd blijken toch een politieke klank en kleur te hebben. Wanneer de echte cijfers naar buiten komen, dan blijkt dat we een foute economie hebben georganiseerd en dat wij zelfvernietiging hebben georkestreerd.'

De tegenwind door economen wordt volgens Makka bevestigd. 'Er is geen reden om de groeivooruitzichtenlink te verhogen. De onrust zal zwaarder op ons land wegen dan tot nu toe gedacht. De komende maanden zal het gevoeld worden. Het is voor Suriname reden om de groeiverwachting in 2016 te verlagen met minimaal twee procent', aldus Makka.

Makka verwacht dus pas na 2017/2018 een redelijke groei, maar de toon moet een stuk voorzichtiger zijn dan enkele jaren geleden. ‘De oorzaken van de druk op de Surinaamse economie zijn niet nieuw. We moeten een centraal economisch crisisplan met spoed formuleren en gedoseerd en gefaseerd invoeren. Daarin moeten de kerncijfers en de belangrijkste ontwikkelingen van de Surinaamse economie constant becijferd en geschetst worden.’ Een lagere economische groei is volgens Makka een flinke tegenvaller voor het kabinet, dat de komende jaren geen douceurtjes kan uitdelen in de vorm van sociaal contract. 'Het is voor de huidige partij niet lastig om aan de kiezer uit te leggen wanneer het jaar na de verkiezingen direct de broekriem moet worden aangetrokken. Het zijn impopulaire maatregelen die in de draaiboeken voorkomen. Dat hebben ze 2010 al gedaan', aldus Makka.

Makka zegt, dat naast de daling van de grondstoffenprijzen, Fitch Ratings ook duidelijk benoemt de grote uitgaven van voor de verkiezingen en de enorme betalingsachterstanden, die de overheid in voorgaande jaren heeft opgebouwd als oorzaak van het grote overheidstekort en daardoor de economische malaise. Het Fitch-rapport zegt volgens hem eigenlijk: voor iedere belegger een rode vlag. 'De economie krijgt een knauw. Fitch zet Suriname op een verdachten bankje. Eigenlijk is het griezelig, omdat wij in 2012 op de goede weg waren. Nu, in 2016, worden wij afgewaardeerd.'


Fitch had in (2008) nog aangegeven dat Suriname behoorlijk presteert. Na zeven jaren is de situatie minder. Fitch wil niet verder gaan dan een B-rating. 'De economie geeft reden genoeg om Surinames kredietwaardigheid te verlagen van BB- naar B+. De vooruitzichten voor de naaste toekomst gaan van stabiel naar negatief. B ratings zijn non-investment ratings', aldus Makka.

Volgens Makka probeert men elke keer de grijsgedraaide en tot op het bot afgekloven grammofoonplaat over de internationale crisis van grondstoffenprijzen groter te maken dan het werkelijk is. Wanbeleid komt overal boven water. We wisten volgens hem al lang dat er zwaar bezuinigd zou moeten worden in het onproductieve deel van het overheidspersoneel. Daarnaast zou er meer en gevarieerder geëxporteerd moeten worden. Maar, toch gebeurde het niet.

Contract CASAS-waarnemend directeur De Souza door regering met 6 maanden verlengd

Geschikte opvolger blijkt moeilijk te vinden te zijn


De regering heeft het contract met CASAS-waarnemenddirecteur Brian de Souza (Civil Aviation Safety Authority Suriname) met zes maanden verlengd. Er is nog geen geschikte kandidaat in beeld om van hem over te nemen. De Souza zal tot eind augustus in dienst blijven van CASAS.  'De regering moet de ruimte krijgen om voor een correcte invulling van deze functie te zorgen', zegt De Souza vandaag, zaterdag 5 maart 2016, op Starnieuws.

De CASAS-warnemend directeur is sinds september 2011 belast met de functie en zou 29 februari met pensioen gaan. Minister Andy Rusland van Transport, Communicatie en Toerisme heeft namens de regering een beroep op hem gedaan. De Souza heeft zijn ondersteuning toegezegd en ziet het als een burgerplicht.

De verwachting is om binnen zes maanden een opvolger te identificeren, die dan zal ‘meelopen’. 'Dit moet bijdragen tot een vlotte en vloeiende overgang voor wat de wisseling van de leiding betreft bij onze organisatie. Dit is heel belangrijk gezien onze wettelijke verantwoordelijkheden.'

De Souza vindt de luchtvaart een heel dynamische sector. CASAS en de gebruikers van het luchtvaartsysteem hebben elke dag nieuwe uitdagingen. Hierbij moet de veiligheid steeds gewaarborgd zijn. Dit kan alleen door samen verantwoordelijkheid te nemen, conform de Luchtvaart wet- en regelgeving. 'Voor mij is het belangrijk om samen met het CASAS-team in deze zes maanden door te gaan met onze inspanningen ons eigen Surinaamse luchtvaartsysteem te tillen naar een hoger veiligheidsniveau.'

Vanaf 1977 werkt De Souza in de luchtvaartsector. Hij zit al 32 jaar bij de luchtvaartautoriteit (voorheen Luchtvaartinspectie en later CASAS). De benoeming tot Casas-directeur zou voor wat de afsluiting van zijn luchtvaart carrière betreft, de icing on the cake zijn. Dit proces is tijdens de vorige regeerperiode, Bouterse-I, gestart en de ambtelijke weg is lang. 'Ik sta niet te springen op deze benoeming. Het is voor mij al een grote eer belast te zijn met de leiding van deze voor onze luchtvaart belangrijke organisatie.'

CASAS is een rechtspersoon. Conform de Wet Veiligheid en Beveiliging Burgerluchtvaart van 12 maart 2002 moet er ook een Raad van Toezicht worden benoemd. Deze dient toezicht te houden op de bedrijfsvoering van CASAS. Het orgaan is ook belast met het toezicht op het bestuur en beheer van de directeur.

Staatsolie dekt zo'n 30 procent lokale behoefte aan benzine

Gasolineverbruik tot ver boven verwachting gestegen en is nu zo'n 4.500 vaten per dag


Met een dagelijkse productie van 1.300 barrels gasoline, dekt de Staatsolie Maatschappij Suriname N.V. ongeveer dertig procent van de huidige lokale behoefte. In 2017 zal de raffinaderij de maximale productiecapaciteit bereiken. Indien de lokale gasolinebehoefte niet verder stijgt, zal de gasolineproductie van 2.000 barrels per dag circa vijftig procent van de lokale behoefte dekken, zo laat het bedrijf vandaag, zaterdag 5 maart 2016, in een persbericht weten.

Bij het ontwerpen van de raffinaderij-uitbreiding in 2005, was het gasolineverbruik in Suriname 2.000 barrels per dag (1 barrel = 159 liter), aldus Staatsolie. Het ontwerp was hierop afgestemd, waarbij met een verwachte groei van vijf procent per jaar Staatsolie tachtig procent van de lokale gasolinebehoefte zou kunnen dekken.

Het gasolineverbruik is echter tot ver boven verwachting gestegen en bedraagt nu ongeveer 4.500 barrels per dag.

De lokale dieselbehoefte wordt geschat op 5.000 tot 6.000 barrels per dag, waarvan 3.000 barrels premium diesel voor de consumentenmarkt en de rest voor de industriële markt. Staatsolie kan vanaf begin dit jaar de volledige behoefte van de consumentenmarkt dekken. De maatschappij produceert nu ruim 5.000 barrels premium diesel per dag.

Inmiddels is premium diesel geëxporteerd naar onder andere Trinidad & Tobago en de Kaaimaneilanden.

Venezolaanse minister van Buitenlandse Zaken heeft korte ontmoeting met premier van Curaçao

Delcy Rodríguez even op eiland op doorreis


Afgelopen week werd de Venezolaanse minister van Buitenlandse Zaken, Delcy Eloína Gómez Rodríguez, die op doorreis was, in de VIP-ruimte van het Jet Center kort ontvangen door premier Ben Whiteman van Curaçao, aldus het Antilliaans Dagblad vandaag, zaterdag 5 maart 2016.

Een goede gelegenheid voor beide bewindslieden van de buurlanden om kennis te maken, aldus de regeringsvoorlichting.

Er werd onder meer gesproken over mogelijkheden om de banden te verstevigen en samenwerkingsvormen aan te gaan. Bij de korte ontmoeting was ook de consul-generaal van Venezuela op Curaçao aanwezig, Marisol Gutierrez de Almeida.

Curaçao Ports Authority stelt regering-Whiteman deadline

CPA wil per 18 maart zelf nieuwe kranen kopen en kades herstellen


Overheidshavenbedrijf CPA (Curaçao Ports Authority) heeft de regering-Whiteman een deadline gesteld en zal voor wat betreft de containerterminal per 18 maart zelf overgaan tot de aanschaf van de noodzakelijke nieuwe kranen en herstel van de kades. Dit is nóg urgenter geworden nu de ministerraad gisteren het agendapunt weer heeft doorgeschoven naar volgende week en dus geen besluit heeft genomen over de hervatting van het onderhandelingstraject van CPA met het particuliere CPS (Curaçao Port Services), zo bericht het Antilliaans Dagblad vandaag, zaterdag 5 maart 2016.

Dit gebeurt naar verluidt op voorstel van premier Ben Whiteman (PS). Maar, dit gebeurde ook al eerder, namelijk op 24 februari, en ook afgelopen woensdag 2 maart ging de Raad van Ministers tijdens de reguliere vergadering niet in op de kwestie.

Minister Eugene Rhuggenaath (PAR) van Economische Ontwikkeling wil, los van de uitkomst van de onderhandelingen en hoe CPS reageert op een naar verwachting spoedig aan te bieden finaal bod van CPA aan CPS, internationale experts benaderen voor een evaluatie van de gehele afhandelingsketen binnen de haven. Op basis van de uitkomsten van deze evaluatie zullen ook minimale vereisten en key performance indicators (KPI’s) worden vastgesteld ten aanzien van de operatie en de kwaliteit, die worden opgenomen in de nieuwe concessieovereenkomst. Dat geldt ook voor een effectief toezichtkader.

De onderhandelingen voor een nieuwe concessieovereenkomst met een operator van de containerkade na 2012, wanneer de huidige concessie met CPS afloopt, zullen niet langer gebaseerd zijn op de huidige voorwaarden. Maar, er zullen dan nieuwe uitgangspunten gelden.

Het inschakelen van deskundigen om de afhandelingsketen in de haven door te lichten, is ten behoeve van een traject voor de middellange termijn. Dat geldt ook voor wetgeving die het mogelijk maakt de haven en de activiteiten te reguleren op basis van een regulatory framework, waartoe een onafhankelijke regulatory board behoort.

Minder tijd heeft CPA. De directie van het overkoepelende havenbedrijf wil op zeer korte termijn uitsluitsel en heeft dat aan de regering laten weten en aan minderheidsaandeelhouder ontwikkelingsbank Korpodeko. Omdat er geen beslissing is genomen door de ministerraad over het onderhandelingstraject met CPS en omdat er op het moment geen vrijwaring bestaat voor directie en Raad van Commissarissen van CPA voor hun verantwoordelijkheid de continuïteit in de haven veilig te stellen, zal CPA 18 maart overgaan tot ‘het initiëren van de werkzaamheden leidende tot de aanschaf van de nieuwe kranen en de reparatie van de kades’. Om dit te kunnen betalen zal CPA echter moeten overgaan tot het verhogen van de tarieven en het introduceren van nieuwe tarieven voor de containerafhandeling, waartoe CPA naar eigen zeggen contractueel bevoegd is.

Stichting Schoon Milieu op Curacao, SMOC, wil inzage in jaarverslag Isla-raffinaderij

In jaarverslagen moeten gegevens staan over brandstofgebruik en uitstoot van gevaarlijke stoffen


De Isla-raffinaderij en de CRU (voorheen BOO-centrale) op het Isla-terrein zijn verplicht hun jaarverslag op 1 maart in te leveren. De stichting Schoon Milieu Op Curaçao (SMOC) heeft in een brief aan de Milieudienst van het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur om inzage gevraagd (zie onderaan de volledige tekst van de brief), want de rapporten zijn volgens de hindervergunning openbaar, zo bericht het Antilliaans Dagblad vandaag, zaterdag 5 maart 2016. 

'De luchtverontreiniging van Isla/CRU blijft, zoals Smoc al jaren voorspelt, alsmaar toenemen, en de mensen onder de rook worden blootgesteld aan mensonterende omstandigheden, met grote gevolgen voor de kwaliteit van hun leven en hun gezondheid', zo begint de brief van SMOC-voorzitter Peter van Leeuwen aan de ‘heren en dames van de Milieudienst’.

De overheid, en met name premier Ben Whiteman, is klaarblijkelijk niet van plan daar iets aan te doen, ondanks het aandringen van rechter Van Schendel, aldus Van Leeuwen. In de brief worden de bekende problemen nog eens opgenoemd: groene aanslag, stank, lawaai, en hoge uitstoot van zwaveldioxide. Het is vrijwel zeker dat CRU de (mogelijk kankerverwekkende) groene aanslag produceert, maar door een gebrek aan kennis wordt er niets aan gedaan, weet SMOC.

In de jaarverslagen moeten gegevens staan over het brandstofgebruik en de uitstoot van gevaarlijke stoffen. Van Leeuwen wijst ook op de moties van de Tweede Kamer, waarin wordt geconstateerd dat er sprake is van ondeugdelijk bestuur op Curaçao door het niet handhavend optreden en de schending van mensenrechten.

'Het is aan Curaçao om, samen met Nederland, binnen 3 maanden de vervuilende schadelijke uitstoot van Isla en CRU substantieel te verlagen.' SMOC biedt aan om de eigen expert, die eind maart overkomt uit Nederland, te laten helpen om de uitstoot structureel aan te pakken en te verlagen.

De volledige tekst van de brief van SMOC aan de Milieudienst:

Geachte heren en dames van de milieudienst,
 
De luchtverontreiniging van Isla/BOO blijft, zoals SMOC al jaren voorspelt, alsmaar toenemen, en de mensen onder de rook worden blootgesteld aan mensonterende omstandigheden, met grote gevolgen voor de kwaliteit van hun leven en hun gezondheid.
Op geen enkele manier lijkt de overheid, en met name premier Ben Whiteman, zich bewust van de ernst van de situatie, en al helemaal niet van plan er iets aan te doen. Het verbaast ons dat van de gemaakte afspraken in het intensieve overleg dat wij met u, samen met CAE, hebben gehad op verzoek van rechter Van Schendel, nog niets terecht gekomen is. Zelfs de extra metingen zijn naar nu blijkt door onze premier uitgesteld.
 
De alsmaar toenemende groene aanslag, stank, lawaai, en (door jullie zelf gemeten) concentratie zwaveldioxide die in 2015 een record jaargemiddelde kende van 225 microgram per kubieke meter (!), geven aanleiding om hierbij nogmaals de aandacht te vestigen op deze ernstige problematiek.
 
Vrijwel zeker wordt de groene aanslag ter plaatse van verder gelegen wijken als Boka Sami veroorzaakt door de BOO. Uit betrouwbare bronnen hebben wij vernomen dat bij de BOO de problemen niet worden aangepakt bij totaal gebrek aan kennis van zaken. Hoe kan het dat u nog steeds geen vervolgonderzoek heeft gedaan naar een stof die potentieel kankerverwekkende stoffen bevat en die zich in de inademingslucht van 20.000 mensen bevindt? Notabene heeft onze premier reeds 2 jaar geleden een volledig onderzoek aangekondigd om de ellende te doen stoppen.
 
Bijgaande foto van de groene aanslag laat de ‘aangroei’ zien binnen 1 week tijd (afgelopen week), de foto van BOO-schoorsteen laat zien dat de uitstoot enorm is: hoe kan dit, wat zit er in die uitstoot, wat is de status van de 3 ESP’s in de schoorstenen van BOO? Heeft u daar antwoorden op?
 
Hoe staat het met de SRU’s, SWS, Final Oil Catchers? Nimmer mochten wij antwoord krijgen op deze al jaren gestelde vragen, net zo min als dat wij inzage konden krijgen in de diverse rapportages van Isla en BOO. Slechts door tussenkomst van de rechter heb ik gegevens van Isla in mogen zien, maar met de huidige, al weer 2 jaar durende, uitstoot van groene stof is inzage in de BOO rapportages van nog groter belang.
 
Moties
De in de Tweede Kamer aangenomen moties laten er geen misverstand over bestaan, er is ook volgens de meerderheid van het parlement in Nederland sprake van ondeugdelijk bestuur op Curaçao door het niet handhavend optreden, en schending van mensenrechten. Het is aan Curaçao om, samen met Nederland, binnen 3 maanden de vervuilende schadelijke uitstoot van Isla en BOO substantieel te verlagen.
 
Oplossing op korte termijn
De eenvoudigste manier om de emissie te verlagen is het gebruik van brandstof met lager zwavelgehalte. Een eerste stap kan zijn om over te gaan naar stookolie met een zwavelgehalte van maximaal 1%. Eind maart komt onze raffinaderij-expert uit Nederland naar Curaçao. Wij bieden aan dat hij u voorlicht over de mogelijkheden de uitstoot structureel aan te pakken en te verlagen.
 
Dringend verzoek om Inzage
Gaarne zouden wij volgende week langskomen ter inzage van de jaarrapporten van Isla en BOO (per 1 maart zijn die verplicht in te leveren) die in jullie bezit zijn. De heer Cornelia (Isla) heeft onlangs tegenover de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak (StAb) en TNO in een gesprek waar ook SMOC vertegenwoordigd was, bevestigd dat het om openbare rapporten gaat die bij GMN worden ingeleverd en aldaar kunnen worden ingezien. Zie ook de vergunning van BOO (CUC), o.a. de artikelen 2.2. en 2.12. *
 
Gaarne vernemen wij op zeer korte termijn van u de antwoorden op de door ons gestelde vragen en een afspraak ter inzage van de gevraagde informatie.
 
Met bezorgde groeten, namen SMOC,
 
Drs. Peter van Leeuwen
Voorzitter SMOC
FB smoc curacao
*
Uit: HINDERVERGUNNING CURAÇAO UTILITIES COMPANY N.V.
2.2 De vergunninghouder moet gegevens bijhouden, waaronder over het brandstofverbruik, om de emissies van verontreinigende stoffen te kunnen vaststellen om elke zes maanden een rapport over NOX en TSP (zwevende deeltjes) emissies uit schoorstenen over de voorgaande werkperiode van zes maanden bij de MDC te kunnen indienen. Het rapport moet binnen 30 dagen na het einde van de periode van zes maanden worden ingediend, met uitzondering van het jaarverslag volgens 1.5 dat op 1 maart wordt ingediend.

2.12 Ter vaststelling van de luchtkwaliteit benedenwinds van de inrichting zullen data zoals rookgastemperatuur, -rookgassnelheid en andere relevante gegevens aan de MDC worden gegeven ter ondersteuning van modelberekeningen voor de luchtkwaliteit door de MDC.

CLO-voorzitter Hooghart: 'Andere vakcentrales houden zich niet aan afspraken'

Hooghart: 'Iedereen probeert CLO-bonden af te pakken’ 


Ronald Hooghart, voorzitter van de Centrale van Landsdienarenorganisaties (CLO) en NDP-Assembleelid, zegt dat voorheen er een veel betere samenwerking bestond tussen de verschillende vakcentrales. Tegenwoordig gaat het minder goed. 

'Wij hebben altijd samen gezocht naar oplossingen voor vraagstukken en problemen en hebben die altijd gevonden. Bij de oprichting van de CLO en andere vakcentrales zijn duidelijke afspraken gemaakt, dat landsdienaren bij CLO thuishoren en de particulieren bij de andere vakcentrales. De andere vakcentrales houden zich niet aan afspraken. Iedereen probeert bonden van de CLO af te pakken en ze gaan daarmee steeds verder. Men wordt drastischer. Zij hebben in de afgelopen tijd de positie van de CLO proberen te verzwakken', beweert Hooghart, die weer de confrontatie lijkt te zoeken met vakbondscollega's.

De CLO heeft de brief gericht aan president Desi Bouterse waarin wordt gevraagd om met spoed de bespreking af te ronden die moet leiden tot een korting op de loonbelasting, niet ondertekend. Dit heeft te maken met het medeondertekenen van de brief door de Bond van Leraren (BvL) en de Federatie van Organisaties van Leerkrachten in Suriname (FOLS). 'De BvL en de FOLS behoren niet tot RaVakSur (Raad van Vakcentrales in Suriname)'

De CLO-voorzitter zegt voorstander te zijn van het minder betalen van belasting door loontrekkers. 'De CLO heeft er altijd voor gepleit om de belasting te gaan halen waar het te vinden is, bij het bedrijfsleven bijvoorbeeld. Het bedrijfsleven moet meer betalen. Het is ten tijde van minister Hildenberg van Financiën na onderzoek gebleken, dat de loontrekkers meer belasting betalen dan het bedrijfsleven. Je kunt niet steeds de loontrekkers blijven plukken.'

(Red. De Surinaamse Krant/Dagblad Suriname)

Santokhi (VHP): 'De EBS moet weer gezond gemaakt worden, wurgcontracten verzieken bedrijf'

'Inefficiënties EBS moeten niet leiden tot hogere prijzen voor consument'


VHP-fractieleider Chandrikapersad Santokhi vindt, dat de steeds terugkerende wurgcontracten bij de NV Energiebedrijven Suriname (NV EBS) het bedrijf verder verzieken. Hij is ingenomen met het feit, dat de regering na het vinden van het contract tussen EBS-technisch directeur Marcel Eyndhoven en Olibis NV, besloten heeft om Eyndhoven terstond op non-actief te stellen. 'EBS moet weer gezond gemaakt worden', aldus de politicuszaterdag 5 maart 2016 in het Dagblad Suriname.

Het Openbaar Ministerie moet volgens Santokhi een grondig onderzoek instellen naar de betrokkenheid van een ieder en vervolging instellen tegen hen die corruptie hebben gepleegd. 'We hebben als VHP-fractie in De Nationale Assemblee gevraagd voor een corruptieonderzoek bij de EBS, aanpak van inefficiëntie, meer transparantie, goed bestuur en reorganisatie van de energiesector op basis van de goedgekeurde Elektriciteitswet en de Wet Energieautoriteit Suriname. En het mag niet zo zijn dat inefficiëntie, die leidt tot kostenverhoging, afgewenteld wordt op de consument met hoge elektriciteitsprijzen en slechte dienstverlening.'

Zes dagen voordat de algemeen directeur van de EBS, Rabin Parmessar, officieel aangesteld werd, tekende Eyndhoven het ‘wurgcontract’ met Olibis. Dit contract werd op 12 januari getekend, terwijl een intentieverklaring hierover getekend was in oktober 2015. Sibilo en Eyndhoven tekenden een overeenkomst voor financiering van 5 miljoen Amerikaanse dollar voor levering van onderdelen voor MAN-generatoren. De kredietfaciliteit was tegen een rente van 22,5%. De regering had ondertussen, door de eerdere betrokkenheid van Olibis met ex-directeur Willy Duiker in de megacorruptiezaak, besloten geen zaken meer met deze firma te doen.


Santokhi benadrukt, dat hij sinds de invrijheidstelling van oud-directeuren Duiker en Kenneth Vaseur, weinig tot niets hoort over de zaak, dan dat die in de fase van gerechtelijk vooronderzoek (gvo) zit. Dit soort zaken moeten volgens hem juridisch snel afgehandeld worden, zodat de mensen ook geen kans krijgen weg te vluchten. 'Ik heb begrepen dat een consultant, die eerder aangehouden was en wiens naam ook komt opduiken in de corruptiezaak bij het ministerie van Sport- & Jeugdzaken, uitgeweken is naar het buitenland. We kijken daarom ook uit naar de voortzetting van de corruptieonderzoeken, waarover je de laatste tijd niks meer hoort', aldus de politicus.

De regering heeft in november 2015 een betalingsregeling getroffen met Olibis voor een bedrag van ruim 14 miljoen Amerikaanse dollar. Hierdoor werd een Kort Geding tegen de EBS voorkomen. Eyndhoven gaf toen als waarnemend algemeen directeur te kennen, dat de schikking noodzakelijk was, omdat het bedrijf niet over de financiële middelen beschikte om de betaling aan de leverancier te kunnen doen. Olibis had op 31 maart 2015 een overeenkomst gesloten voor het leveren van een MAN-generator voor ruim euro 23.9 miljoen. Het bedrijf heeft de generator voor 100 procent gefinancierd. Er was toen nog een schuld van 13.8 miljoen af te lossen. Olibis stuurde een factuur van 1 miljoen Amerikaanse dollar naar de EBS ter aflossing van de schuld. De ondernemer stelde dat zij ondanks levering van de generator nog steeds niet was uitbetaald voor haar diensten. Naast 13,8 miljoen moest de EBS ook een saldoschuld van 1 miljoen betalen. De EBS zou naar zeggen van Eyndhoven het bedrag in termijnen aflossen.

Santokhi zegt dat wurgcontracten, die nadelig zijn voor de Staat, het bedrijf en de consument, een onderdeel vormen van slecht bestuur. 'De personen van de EBS, die daartoe bewust hebben meegewerkt, moeten ter verantwoording worden geroepen', aldus Santokhi.


De accountant van de NV EBS, BDO Assurance NV, gaf eerder aan dat er miljoenen euro’s voor leverancier Olibis zijn goedgekeurd. Door het ontbreken van transparantie en aanbestedingen is bij de accountant de indruk ontstaan dat Olibis de bedragen veel hoger dan de werkelijke prijzen had gefactureerd. Het rapport over de bevindingen is in mei 2015 aan de Raad van Commissarissen gepresenteerd. Het onderzoek van BDO en de Centrale 's Landsaccountantsdienst (CLAD) toont vermoedens dat leverancier Olibis samen met de toenmalige EBS-Raad van Commissarissen voor miljoenen Amerikaanse dollars extra zou hebben gefactureerd. In de meeste gevallen had de EBS volgens de CLAD geen aanbesteding hiervoor gehouden.

Pas maandag 7 maart start NH levering brandstof aan dorpen binnenland

Minister Dodson is belofte over levering niet nagekomen - Betalings- achterstand niet ingelopen


Minister Regilio Dodson van Natuurlijke Hulpbronnen (NH) heeft zich niet kunnen houden aan zijn woord gegeven in De Nationale Assemblee. De dorpen in het binnenland zouden vanaf woensdag worden voorzien van brandstof. Nu deelt het ministerie mee, dat pas maandag een begin wordt gemaakt met de levering van brandstof, zo bericht Starnieuws vandaag, zaterdag 5 maart 2016.

Starnieuws schrijft te hebben vernomen, dat de minister zich niet kon houden aan zijn woord, omdat de achterstallige betaling nog niet ingelopen was. Dodson had meegedeeld, dat door een betalingsachterstand de distributie van brandstof gestagneerd was. Volgens hem was die achterstand ingelopen. Dit bleek achteraf echter niet het geval te zijn.

Assembleelid Erwin Linga (NDP) had maandag speciale aandacht hiervoor gevraagd in De Nationale Assemblee. Hij had ruimte gekregen van Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons om buiten de agenda om, deze kwestie aan te kaarten.

NH stelt het te betreuren dat de dorpen geruime tijd niet de beschikking hadden over energie waardoor de plaatselijke bevolking veel ongerief heeft ondervonden. Aan de samenleving wordt begrip gevraagd voor de situatie en er zal alles aan worden gedaan dat dit zich in de toekomst niet herhaald, aldus het ministerie.

Vermeende 'boze krachten' dwingen Prinses Beatrixschool te Stoelmanseiland tot sluiting

Assembleelid Bee (ABOP): 'Leerlingen school raken al sinds januari in trance'


Boze krachten dwingen de Prinses Beatrixschool te Stoelmanseiland tot sluiting. Dit beweerde althans het ABOP-Assembleelid Marinus Bee donderdag in De Nationale Assemblee (DNA). Volgens Bee raken de leerlingen van de school al sedert eind januari in trance, zo bericht het Dagblad Suriname vandaag, zaterdag 5 maart 2016.

Zaken zijn volgens hem dusdanig geëscaleerd, dat deze week zelfs leerkrachten in trance zijn geraakt.

Er is geprobeerd contact op te nemen met autoriteiten in Paramaribo, maar dat is niet gelukt. Volgens Bee dreigt de school de deuren te sluiten.

De politicus benadrukte, dat hij weet dat er in Paramaribo zulke gevallen vaak zijn voorgekomen en er een model is ontwikkeld om deze zaken aan te pakken. In januari raakten leerlingen van de Oedayrajsing Varmaschool in Paramaribo in trance. Naar aanleiding daarvan werden zelfs twee leerkrachten overgeplaatst naar andere scholen, omdat deze door leerlingen en ouders beschuldigd werden van duistere praktijken.

Rijstexporteur Ramadhin: 'LVV hoofdelijk verantwoordelijk voor rattenuitwerpselen-incident lading Suriname rijst op Jamaica'

Ramadhin (VVRE): ‘LVV moet betere controle doen’ 


Rijstexporteur Bhagwatpersad Ramadhin,, voorzitter van de Vereniging van Verwerkers en Rijstexporteurs (VVRE), zegt vandaag, zaterdag 5 maart 2016, in het Dagblad Suriname, dat hem niet bekend is welke exporteur onlangs de rijst heeft geleverd aan Jamaica die vervuild bleek te zijn met rattenpoep (zie foto - Bron: Jamaica Observer). 'Het is in ieder geval niet van mij', beweert hij. 

Het effect dat dit incident volgens hem echter zou kunnen hebben ,is dat internationaal importerende landen de indruk kunnen krijgen dat Suriname niet zo serieus is met zijn export. Desondanks moet men dit geval naar zijn mening gebruiken om serieuzer naar zaken te gaan kijken en beter opletten op de hygiëne.

Hij stelt de LVV hoofdelijk verantwoordelijk voor het incident. De controle van de LVV van binnenuit zou beter moeten worden uitgevoerd, meent hij. De rijst is bij de opslagplaats geladen in een container en vervolgens geseald. De contaminatie heeft volgens Ramadhin dus daar plaatsgevonden, omdat rattenpoep in de container is aangetroffen. De controledienst van de LVV is bij dit proces aanwezig geweest.

De leden van de VVRE zullen in ieder geval onderling ervoor zorgen, dat er nauwkeuriger wordt omgegaan met de export, verzekert de VVRE-voorzitter. Alhoewel het bij de rijstexport iets is gaan stagneren voor dit bedrijf, gaat de export vanuit de overige rijstexportbedrijven naar Jamaica wel normaal door, zegt Ramadhin. Ook voor zijn bedrijf geldt dat hij gewoon door laadt. Wat de lokale rijstvoorziening betreft, zegt Ramadhin dat deze ondanks wat tegenslagen vooralsnog gegarandeerd is.

Minister Peneux schuift kwestie achterstallige betalingen schoolvervoer door naar collega Hoefdraad

Minister Gilmore vindt echter dat er geen problemen zijn bij zijn ministerie

Schoolvervoer is maandag 7 maart nog onzeker

 
Diverse ministers krijgen er grijze haren van dat door betalingsachterstanden hun beleid ernstig wordt gestagneerd. Dat schrijft Starnieuws althans vandaag, zaterdag 5 maart 2016. De Organisatie van Bus- en Boothouders in Suriname (OBS) heeft een groot deel van het vervoer van leerkrachten en leerlingen al een week lamgelegd. Ook het Nationaal Vervoers Bedrijf (NVB) kan de trajecten door een betalingsachterstand niet onderhouden. Kinderen en leerkrachten van Klaaskreek barricadeerden gisteren zelfs de weg enige tijd (zie foto). Er is nog geen zicht of maandag bussen rijden en boten varen.

Minister Robert Peneux van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur heeft na vragen in De Nationale Assemblee beweerd, dat het probleem niet op zijn bord ligt. Alle stukken van de bushouders zijn in orde en naar Financiën gestuurd. Minister Gillmore Hoefdraad van Financiën heeft daarentegen in een persbericht gesteld, dat het probleem niet op zijn ministerie ligt.

Kenneth Themen, voorzitter van de OBS, bevestigt dat de stukken bij de banken liggen, maar dat slechts mondjesmaat fiat wordt gegeven om uit te betalen. Het probleem ligt volgens Peneux en Themen duidelijk bij het ministerie van Financiën.

'Wij willen allemaal dat de bus- en boothouders worden betaald, zodat de kinderen niet gedupeerd worden', zegt Themen. Hij verwacht dat vandaag nog fiat wordt gegeven, waardoor de OBS-leden betaald worden. Een deel heeft niet ontvangen. Andere leden zijn solidair met degenen die nog geen geld hebben gekregen.

'Een andere keer kunnen zij de dupe zijn. Wij vragen om betaling voor geleverd werk. Wij staken niet om verhoging van tarieven, ondanks de devaluatie die in november vorig jaar is doorgevoerd', aldus Themen.

Hij hoopt dat er wordt ingegrepen en deze kwestie in orde wordt gemaakt. De leerlingen zijn de dupe van de situatie.

'En juist in het binnenland is er al een achterstand. Deze wordt alleen maar groter. Een week geen school betekent enorme schade aan het onderwijsproces', voert Themen aan, die zelf gepensioneerd schoolleider is.

NDP-fractievoorzitter Misiekaba fluit collega Abdoel terug vanwege overmerking over Palestina

Abdoel  stelt als moslim de Palestijnse zaak te kunnen ondersteunen


Waarnemend NDP-fractieleider Amzad Abdoel heeft er geen moeite mee om vanuit zijn geloofsovertuiging Palestijnen te ondersteunen. Dit maakte de politicus duidelijk kenbaar tijdens de openbare vergadering van De Nationale Assemblee (DNA), waarbij de goedkeuring van het gewijzigde handvest van de Organisatie van Islamitische Staten (OIC) werd behandeld, zo bericht het Dagblad Suriname vandaag, zaterdag 5 maart 2016. 

'Ik ben moslim en kan mij volledig terugvinden hierin', stelde Abdoel bij het lezen van enkele punten uit het handvest. Zijn fractieleider André Misiekaba was er echter duidelijk niet blij mee en maakte dit aan hem kenbaar.

'De kwestie die ik nu ga bespreken met de waarnemend fractieleider is geen standpunt van de fractie van de NDP. Het is goed te zeggen, dat toen de regering in 2011 het besluit genomen heeft om Palestina te ondersteunen, niet iedereen in het land daarmee eens was. Met name de christelijke organisatie waarvan ik lid ben, heeft toen publiekelijk aangegeven het niet eens te zijn met de regering. Een standpunt waarachter ik mezelf kan stellen', stelde Misiekaba.

Ook Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons vond dat de uitspraak van Abdoel niet door de beugel kon. 'Even, even, wij ondersteunen de Palestijnen als staat en niet vanwege uw geloof', stelde zij.

Suriname onderhoudt volgens Misiekaba wel formele banden met Israël. 'We hebben regeringen gehad die zich neutraal hebben opgesteld in deze kwestie. De regering Bouterse 1 heeft ervoor gekozen om een partij te kiezen. De vraag is of daardoor inderdaad de banden met Israël onder spanning komen', sprak de NDP-fractieleider. Abdoel vond dat hij duidelijk zijn standpunt had aangekaart, maar dat hij ook respect heeft voor de mening van zijn fractieleider.

OM Curaçao neem twee in slechte conditie verkerende krokodillen in beslag te Banda Abou

Een van de dieren had geen tanden meer in bek


Het Openbaar Ministerie (OM) Curaçao heeft gisteren in samenwerking met het Korps Politie Curaçao en de heren Ignacio en Isenia twee krokodillen in beslag genomen in een woning op Banda Abou. De dieren waren in slechte conditie en een van ze had geen tanden. De dieren zullen worden onderzocht en een eindbeslissing zal door het OM worden genomen, aldus het OM vrijdag 4 maart 2016 in een persbericht.

Het OM zal in het begin een gedoogbeleid hebben ten aanzien van dit soort gevallen. Als men in het bezit is van een exotisch/gevaarlijk dier dan kan men bellen naar 917.

Het OM zal niet tot vervolging overgaan indien de eigenaar dat zelf heeft aangegeven. Het team zal ter plaatse een screening uitvoeren waarna een beslissing ten aanzien van het dier zal worden genomen.

Echter in het geval men niet zelf belt, maar dat de politie of anderen er achter komen dat men in het bezit is van een exotisch of gevaarlijk dier, dan zal het OM tot vervolging overgaan. Laat het niet zo ver komen en geef het aan, zo schrijft het OM.

Documentaire over Kenny B zaterdag 5 maart op NPO 3 - De hit Parijs is zeven keer platina

Gouden Kalf winnaar Walter Stokman maakt documentaire over Kenny B 

Beeld uit de documentaire
Zanger wil niemand tegen het hoofd stoten


Hoewel de in Tilburg wonende Kenny B (Kenneth Bron) pas één jaar bekend is in Nederland, verschijnt er vandaag, zaterdag 5 maart 2016, al een documentaire over hem. NPO 3 zendt‘Het wonderbaarlijke leven van Kenny B’ van Gouden Kalf winnaar Walter Stokman uit. Een film over de artiest, zijn verleden en over Suriname, zo bericht het Brabants Dagblad vrijdag 4 maart 2015.

Stokman: 'Wat ik heel mooi vind is dat hij eigenlijk, los van wie hij is en hoe fijn hij is, de hele recente geschiedenis van Suriname aan zijn kont heeft hangen.'

De film kent scènes in Tilburg - bijvoorbeeld in Kenny’s vorige woning - maar, het hart van de film is Suriname, waar Stokman twee weken met hem verbleef.

Of we iets nieuws horen of dat de film een verbeelding is van wat we al weten? 'Ik denk dat het gewoon in beeld is gebracht. Ik vind het wel leuk, dat je een keer ziet hoe het in Suriname gaat en hoe hij in een kraakpand heeft gesappeld. Ik denk wel dat het voor veel Nederlanders een eyeopener is dat hij bijvoorbeeld gediscrimineerd werd.'

Stokman kreeg tijdens het filmen de volledige vrijheid. 'Kenny is niet ijdel. Ik denk dat hij door zijn leeftijd en door alles wat hij heeft meegemaakt denkt: ik hoef me nergens voor te schamen. Ik ben wie ik ben en ik ben gekomen waar ik ben door mezelf te zijn.'

Ook in onderwerpkeuze was Stokman vrij. 'Hij wilde alleen echt niet over de politieke situatie nu in Suriname praten. Een aantal zaken is te ingewikkelde materie om op te nemen in het portret. Hij wil gewoon niemand voor het hoofd stoten.'

Lees hier meer over de documentaire over Kenny B. Daar is onder ander onderstaande passage te lezen:

Jullie hebben president Bouterse ook gefilmd, maar dat is niet in de documentaire terechtgekomen.


‘Klopt. We kwamen bij een optreden terecht van een andere Surinaamse zanger, en dat bleek toen een soort nieuwjaarsfeest van de partij van Bouterse te zijn. De president stond daar tegen allerlei zestienjarige meisjes aan te dansen; behoorlijk plat allemaal en een beetje gênant. Maar het paste niet meer in de film. Zoals ik net al zei: er zat al veel te veel in voor die vierenvijftig minuten.’

 3Doc: Kenny B, zaterdag 5 maart, 22:15-23:09 uur, NPO 3

Ter informatie: