zondag 6 maart 2016

Den Blauwvinger: Regering blundert in communicatie over prijsverhoging toeristenkaart

COLUMN: Prijs ad hoc verhogen zonder na te denken over consequenties

Regering draait om werkelijke reden verhoging – staatskas spekken – heen


De rust is weergekeerd. De door de regering Bouterse-II gecreëerde storm is geluwd. Plotseling was daar 24 februari de aankondiging, dat de prijs voor een toeristenkaart werd verhoogd van 20 euro naar maar liefst 90 euro, per 1 maart. Van ene dag op de andere dag. Maar, het was geen aankondiging van de regering, maar – hoe vreemd - van de Nederlandse ambassade in Paramaribo op haar Facebookpagina. Opmerkelijk, vanwege twee redenen. Een, het feit dat deze belangrijke mededeling niet publiek was gemaakt door de regering, maar door de Nederlandse ambassade en twee, het feit dat het zo'n ad hoc besluit leek te zijn, te effectueren al een week na de aankondiging.

SURINAME VERHOOGT PRIJS TOERISTENKAART:Met ingang van 1 maart as wordt de prijs voor een toeristenkaart verhoogd van...

Geplaatst door Nederlandse ambassade in Suriname op woensdag 24 februari 2016


Regering zwijgt over werkelijke reden forse prijsverhoging...
Een reden voor de plotselinge prijsverhoging werd overigens niet opgegeven. Maar, natuurlijk wist iedereen dat de toeristenkaart door de regering was ontdekt als een melkkoe, een eenvoudige wijze op de staatskas te spekken. Terechte protesten lieten niet op zich wachten, zowel in Nederland als in Frans-Guyana begonnen mensen zich te roeren. Een lange rij wachtende mensen stond maandag 29 februari letterlijk urenlang op de stoep voor het Surinaamse consulaat in Amstelveen om nog even snel toeristenkaarten aan te schaffen tegen het oude tarief voor het effectief worden van de prijsverhoging een dag later.


Directeur Buitenlandse Zaken komt met actieprijs-fabel
Henry MacDonald, directeur van het ministerie van Buitenlandse Zaken, was de eerste van regeringszijde die pas op vrijdag 26 februari met een soort verklaring kwam voor de prijsverhoging. Maar, hij was niet in staat om exact aan te geven wat de ratio achter het besluit was geweest om de prijs van de toeristenkaart drastisch te verhogen. Hij beweerde, het het bedrag van 20 euro een actieprijs was geweest, die vier jaar geleden (!) werd ingevoerd en nadien nooit werd aangepast en dus de standaardprijs bleef. Ook hield hij een verhaal over het versoepelen van de toegang tot Suriname voor zo'n 70 procent van de wereldbevolking, door het wegnemen van het visumvereiste voor landen als India, China en Indonesië. Warrig, want wat had dat te maken met de forse prijsverhoging van de toeristenkaart? Een verhoging die een drempel voor velen kan gaan opwerpen om nog naar Suriname af te reizen.Assemblee vindt verhoging onacceptabel
De protestgeluiden tegen de prijsverhoging klonken 29 februari door in De Nationale Assemblee. Coalitie- en oppositieleden vroegen de regering de maatregel te heroverwegen en de verhoging terug te draaien. NDP-parlementslid Melvin Bouv zei, dat Suriname als vakantiebestemming duurder en onaantrekkelijk zou worden. Zijn VHP-collega Asiskumar Gajadien vond de prijsverhoging een complete verrassing voor zowel het parlement, de samenleving als belanghebbenden. Hij voerde aan, dat tijdens de onlangs gehouden begrotingsbehandeling in het parlement de regering op geen enkel moment had laten doorschemeren, dat ze de prijs voor de toeristenkaart zou verhogen. Het is volgens Gajadien onacceptabel, dat grote groepen als Brazilianen visumvrij Suriname mogen bezoeken, maar dat voor andere groepen, waaronder Surinamers in de zogenoemde diaspora, 'grote drempels' worden opgeworpen.

In Cayenne, Frans-Guyana, was dinsdag 1 maart 2016, het Surinaams consulaat doelwit van de actiegroep Tròp Violans. Met een ketting en een slot aan de voordeur protesteerden enkele actievoerders tegen de prijsverhoging per die dag van de Surinaamse toeristenkaart, als een van de maatregelen die juist toeristen zou moeten aantrekken.


Het ontfatsoen van regering door via staatszender SRS te communiceren
En toen was daar dinsdag 1 maart vicepresident Ashwin Adhin, die voor de microfoon van staatszender SRS - spreekbuis van de regering - zei, dat voor de komende drie maanden de verhoging van de toeristenkaart niet wordt aangepast. Er komt een evaluatie. Terwijl De Nationale Assemblee wachtte op antwoord, vertelde de vicepresident in het programma 'Bakana Tori' bij de SRS, dat de verhoging dus voorlopig zou worden gehandhaafd. Een ongebruikelijke wijze van communicatie met de burger vanuit de zijde van de regering. En die bar slechte communicatie ging de volgende dag gewoon door.

Toch geen prijsverhoging....
Minister Andy Rusland van Transport, Communicatie en Toerisme (TCT) kwam 2 maart als een duveltje uit de doos met de mededeling, dat voorlopig de verhoging van de toeristenkaart niet geldt voor Nederland en Frans-Guyana. Andere landen moeten wel de 90 euro of 100 Amerikaanse dollar betalen voor de toeristenkaart. Binnen twee weken zou de verhoging van de toeristenkaart worden geëvalueerd. Rusland maakte echter niet duidelijk waarom net zo plotseling als de prijs van de toeristenkaart werd verhoogd, nu net zo plotseling werd gezegd dat die verhoging niet geldt voor Nederland en Frans-Guyana. Uit alles blijkt een ad hoc en ongecontroleerd welhaast psychisch gestoord gedrag van de regering, waar geen touw aan vast te knopen is, waar geen goed onderbouwd beleid te vinden is.

Een dag later volgde vervolgens een curieuze mededeling van het Surinaams consulaat in Amstelveen, die bekendmaakte dat de verkoop van de toeristenkaart in haar consulaat tot nader order is opgeschort.


De toeristenkaart is, zo meldt het consulaat, alleen voor zogenoemde op-vertrek-staande-passagiers met bestemming Suriname verkrijgbaar bij de toeristenkaartbalie van Suriname te Schiphol. Waarom de verkoop door het consulaat is opgeschort, wordt niet vermeld. Ook daar blijkt van enig beleid geen sprake. Men doet maar wat, zo lijkt het. Immers, de Surinaamse regering maakt bekend dat de prijs van de toeristenkaart voor Nederland en Frans-Guyana gewoon 20 euro blijft en prompt stopt het consulaat met de verkoop ervan. Waarom? Niemand weet het en waarschijnlijk weten de medewerk(st)ers bij het consulaat het ook niet.

Regering zet zich internationaal weer eens te kijk
Het Surinaamse overheidsapparaat heeft zichzelf weer eens te kijk gezet en belachelijk gemaakt dor de hele toeristenkaartaffaire. Een volledig overbodige affaire. Een affaire ontstaan door onnadenkendheid, door stupide regeringsgedrag en door een zeer slechte communicatie met de burger. Er zijn andere wegen en manieren voor de regering om de staatskas te spekken, maar zeker niet de weg over de rug van de burger en van toekomstige bezoekers van Suriname. Communiceren moet je leren en wat dat betreft kunnen velen binnen de regering nog wel een cursusje of twee, drie gaan volgen.

Hoogachtend,
Den Blauwvinger
06 maart 2016
Amsterdam-Paramaribo

Voorzitter Assemblee naar vergadering ParlAmericas in Canada

Geerlings-Simons is lid van de 'Board of Directors' van ParlAmericasAssembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons zal van 8 tot en met 11 maart een vergadering van de 'Board of Directors' bijwonen van ParlAmericas, het netwerk van parlementen van lidlanden van de Organisatie van Amerikaanse Staten, OAS. Zij  is namens Suriname gekozen in de leiding. De vergadering wordt gehouden in Ottawa, Canada.

De Assembleevoorzitter zegt vandaag, zondag 6 maart 2016, op Starnieuws dat in Ottawa het werkplan voor het jaar wordt voorbereid. Op de agenda staat ook een vergadering van de Women's group later in het jaar.

Geerlings-Simons is 16 maart weer in Suriname. Zij zegt dat nagegaan zal worden wanneer later deze maand De Nationale Assemblee in vergadering bijeen kan komen.

Gajadien (VHP): 'De coördinatie is zoek binnen de regering'

Ministers weten niet dat collega Hoefdraad in buitenland is

'De regering en daarmee het land lijkt stuurloos te zijn'


VHP-Assembleelid Asiskumar Gajadien vindt, dat de coördinatie zoek is binnen de regering. Binnen de regering zijn ministers er niet van op de hoogte dat hun collega van Financiën, Gillmore Hoefdraad, het land uit gaat. Er is daar ook geen mededeling over gedaan. De coördinator van de regering in De Nationale Assemblee, minister van Arbeid Soewarto Moestadja, werd donderdag tijdens een vergadering van De Nationale Assemblee in zijn hemd gezet.

Gajadien zegt vandaag, zondag 6 maart 2016, op Starnieuws dat Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons na overleg met de fracties dinsdag besloot om de vragenronde over de financieel-economische situatie en de valutaveiling uit te stellen, omdat Hoefdraad niet in de vergaderzaal was. Minister Moestadja stemde er ook mee in, dat donderdag het vragenuurtje zou worden gehouden, omdat de aanwezigheid daar van de minister van Financiën van belang was.

Tijdens de huishoudelijke vergadering donderdag werd aan Geerlings-Simons gevraagd of zij zeker wist dat Hoefdraad er zou zijn. Toen bleek na onderzoek dat 'de vogel reeds gevlogen was'.

Vicepresident Ashwin Adhin zei, dat de minister 'wegens dringende redenen' weg moest. Inmiddels is bekend, dat Hoefdraad naar Washington was. Blijkbaar moet hij zaken met het Internationaal Monetair Fonds (IMF) finaliseren over een aanpassingsprogramma dat ondanks aandringen van De Nationale Assemblee, niet is gepresenteerd, zo schrijft Starnieuws.


Inmiddels is ook duidelijk geworden, dat ondanks dat minister Robert Peneux van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur honderd procent garantie had gegeven in De Nationale Assemblee,  schoolvervoerders niet zijn uitbetaald. Ministers geven elkaar publiekelijk de schuld.

Minister Regilio Dodson van Natuurlijke Hulpbronnen deelde na overleg met Hoefdraad in De Nationale Assemblee mee, dat de distributie van brandstof in dorpen in het binnenland woensdag op gang zou komen. Ook dit bleek niet te kloppen. De distributeur was niet betaald, waardoor de distributie nu voor morgen staat gepland.

Rusland blijkt geen minister ad-interim te zijn van het minister van Financiën. Minister Niermala Badrising van Buitenlandse Zaken heeft de Assembleeleden medegedeeld, dat zij sinds eind vorig jaar heeft bedankt als vervangster van de minister van Financiën. In de huidige financiële crisis waarin dringende zaken opgelost moeten worden en Hoefdraad in het buitenland is, is het niet duidelijk wie de minister ad-interim is. 'De regering en daarmee het land lijkt stuurloos te zijn', stelt Gajadien.

District Coronie in de ban van misleiding en eigenbelang

Districtscommissaris wil geen onderzoek naar oorzaken van het mislukken van projecten


Coronianen zien Ramdhanie graag vertrekken uit hun district


Coronie, ooit het district van melk en honing, maakt zeer moeilijke tijden mee, waarbij de volledige ontwikkeling is terecht gekomen in een negatieve spiraal. Om de ontwikkeling weer opgang te brengen is door de districtsraad en de ressortsraden onder leiding van districtscommissaris Aroenkoemar Ramdhanie een aantal discussies gehouden over onder andere de agrarische sector, bestuursdienst, onderwijs, zandafgravingen, toerisme om een districts ontwikkelingsplan te omschrijven.

Tijdens die discussies is gevraagd om deskundige begeleiding, maar de districtscommissaris vindt dat niet nodig. Er werd ook gevraagd om een onderzoek naar het mislukken van de projecten in het district Coronie, alvorens met een nieuw project te beginnen. Ook die vraag werd van tafel geveegd. Op vragen over de waterinfrastructuur met betrekking tot land- en tuinbouw kon geen zinnig antwoord worden gegeven door de coördinator van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), M. Khodabaks.

Trenzen/kanalen zijn dicht begroeid of slecht onderhouden, waardoor betrokkenen veel problemen ondervinden van watertoevoer en nu van het fenomeen zoutwater dat trekt van het noorden naar het zuiden met alle gevolgen van dien voor de tuinbouw.

Wat de honingbijenteelt betreft beschikte Coronie over een honingcentrum genaamd Oni Masanga. In dit centrum werd honing geproduceerd en kon men ook beschikken over informatie van verschillende honingsoorten. Dit centrum stond onder leiding van LVV met als coördinator M. Khodabaks. Gaande het proces is het voor de Coronianen nog steeds een raadsel waarom het centrum is opgedoekt. Bijenvolken en machines zijn verdwenen. Toen de vraag aan Khodabaks werd gesteld over het opdoeken van Oni Masanga, was het antwoord, dat Coronianen niet geïnteresseerd zijn in de bijenteelt en dat daarom de overheid het heeft stopgezet.Wat de Coronianen verbaast is, dat een groot deel van de grond waarop Oni Masanga stond, is uitgegeven aan Khodabaks en toen hem daarover een vraag werd gesteld, antwoordde hij waarom hij niet het recht zou hebben om een stuk grond aan te vragen, terwijl het hem bekend was waarvoor de grond is bestemd. Tijdens de discussie kwam de herstart van de honingteelt ter sprake en het was onduidelijk hoe verder.

In het dagblad Times of  Suriname van 2 maart 2016 staat een artikel waarin de districtscommissaris de honingbijenteelt promoot en zegt, dat Coronie de potentie heeft om de honingproductie op te voeren en dat hij in gesprek zal treden met de honingbijentelers. Als wij moeten afgaan op de reactie van Khodabaks vragen wij ons af wie wie voor de gek houdt, als de districtscommissaris nu de honingproductie wil opvoeren.

Bekend is, dat de afgelopen 30 jaar met Khodabaks als coördinator LVV Coronie meer achteruitgang heeft gekend. Trouwens, het bewijs ligt er. Coronianen zien liever zijn hielen dan zijn tenen, maar hij wordt in bescherming genomen door de centrale stad.

Wat het beleid van LVV betreft, als het ministerie tenminste daarover beschikt, is de kwalificatie van personeel erg laag.Wij hebben begrepen, dat zowel de vis- als veeteeltsector wordt aangestuurd door de centrale stad en wij vragen ons af waarom deze coördinator nog wordt gehandhaafd als hij niet over de deskundigheid beschikt om processen te begeleiden en dat hij niet heeft geschroomd om tijdens een personeelsvergadering personen privé te bespreken. Wat vaststaat is, dat conflicten onder het personeel te snijden zijn en dagelijks ergere vormen aannemen door ondeskundigheid in het leidinggeven. Arbeiders worden aangewezen om verantwoordelijk werk te doen, namelijk leidinggeven, zonder een training vooraf, wat communicatief leidt tot spanningen en verdeeldheid.

Vermeld dient overigens te worden, dat LVV Coronie wordt aangestuurd door LVV Regio West, hetgeen structureel erg onduidelijk is, als Veeteelt en Visserij wordt aangestuurd door LVV in Paramaribo.

Wat de districtscommissaris betreft vinden Coronianen, dat hij beschikt over een aantal tekortkomingem dat niet bevorderlijk is voor de ontwikkeling van het district:

1. bij zijn aantreden heeft hij nooit de moeite genomen kennis te maken met zijn personeel c.q. de Coroniaanse samenleving en scholen;
2.heeft geen binding met de samenleving;
3 woont niet in Coronie, terwijl er genoeg ruimte is die hij kan betrekken;
4 communicatie met de ressortsraden laat veel te wensen over;
5 maatregelen inzake het personeelsbeleid blijven uit;
6 onduidelijkheden over de districtsfinanciën;
7 onduidelijkheden over de districtsadministrateur en personeel. In de korte tijd dat Coronie is gedecentraliseerd is de huidige districtsadministrateur de vierde. De districtsadministratie kent een aantal regels waaraan een districtsadministrateur moet voldoen. Door een aantal onduidelijkheden zijn sommige van hen niet in staat geweest hun werk op een adequate wijze te volvoeren en haken af.

Gelet op de vele financiële onduidelijkheden is een onderzoek door het CLAD (Centrale 's Landsaccountantsdienst) noodzakelijk. Als wij de afgelopen twintig jaren tot een evaluatie van districtscommissarissen betreffende hun functioneren moeten overgaan, dan is er slecht een conclusie te trekken, namelijk dat opeenvolgende regeringen minder gekwalificeerde partijloyalisten in het district hebben aangesteld, die niet in staat zijn leiding te geven en denken aan hun eigenbelang om later met de vingers te wijzen naar de Coroniaan.

Wij durven te zeggen, dat de huidige districtscommissaris de zwakste is van allen. De ontevredenheid die er heerst onder zowel het personeel als de Coroniaanse samenleving met betrekking tot het functioneren van voornoemde personen en indien er geen maatregelen worden getroffen door de regering, dan zal de ontwikkeling de komende vijf jaren stil liggen met alle gevolgen van dien. Elk touw heeft een eind.

H. E. Wolf

Man (51) pleegt zelfmoord in politiebureau Livorno

Ter ontnuchtering aangehouden man hangt zichzelf op met waslijn...


De 51-jarige W.R. heeft zich opgehangen in het politiebureau van Livorno. De verdachte, die alcohol had genuttigd, was na een familieruzie overgebracht naar het bureau voor ontnuchtering, zo bericht de webeditie van het Dagblad Suriname zaterdag 5 maart 2016.

Daar aangekomen vroeg hij of hij naar het toilet mocht. Toen de politie hem later weer zag, had hij zich echter aan een waslijn opgehangen.

Onderzocht wordt hoe het mogelijk is geweest, dat de man zich kon verhangen, terwijl hij was aangehouden.

VHP-boodschap Internationale Dag van de Vrouw: Werken aan de toekomst van gelijkwaardigheid en bescherming

VHP doet beroep op de overheid om slachtofferhulp te bieden aan slachtoffers


De Internationale Dag van de Vrouw, 8 maart, staat voor het gevoel van solidariteit en strijdbaarheid van vrouwen overal ter wereld. Wereldwijd wordt er op deze speciale dag stilgestaan bij de rechtspositie van de vrouw. De Vooruitstrevende Hervormingspartij (VHP) staat ook stil bij deze speciale dag van de vrouw. De viering ervan vindt vaak plaats rond een specifiek thema. Het thema voor dit jaar is 'Sisterhood'. 

Zusterschap is een krachtige manier om je te verbinden met je eigen vrouwenkracht en de vrouwen om je heen. Vrouwen zouden elkaar meer moeten bijstaan in het verzet tegen alle vormen van ongelijkwaardigheid. Vrouwen en mannen moeten nagaan hoe zij elkaar kunnen versterken in rechtsposities en hoe zij kunnen komen tot gelijkwaardige relaties en mogelijkheden. Mannen en vrouwen tezamen in verschillende rechtsposities kunnen de verschillende knelpunten waarmee vrouwen te kampen hebben uit de wereld helpen.

Sinds de viering van de Internationale Vrouwendag, zijn wij als burgers getuige geweest van een belangrijke transformatie ten aanzien van de rechtsbescherming van vrouwen. Vrouwen zijn niet meer weg te denken uit het bedrijfsleven, de wetenschap, creatieve sector en tal van maatschappelijke en gezondheidsorganisaties. Ondanks dat vooruitgang wordt geboekt, kunnen wij echter niet beweren dat de discriminatie op grond van het geslacht volledig is uitgebannen. Deze ongelijkwaardigheid in rechten is nog steeds zichtbaar als we kijken naar de lage vertegenwoordiging van vrouwen in leidinggevende functies zowel in de publieke als particuliere sectoren.

Het is nog steeds zo dat een minderheid van de vrouwen politiek actief is, terwijl Suriname bestaat uit meer vrouwen als we simpelweg kijken binnen ons onderwijssysteem. De Anton de Kom Universiteit levert jaarlijks deskundige vrouwen af aan de samenleving, maar we zien weinig van deze vrouwen in bestuurlijke functies terug. Volledige en volwaardige participatie van vrouwen in de politiek en de economie is fundamenteel voor de democratie en de rechtstaat waar wij als burgers ernaar moeten streven. Het bieden van economische kansen aan vrouwen zou aanzienlijk kunnen bijdragen aan economische groei en armoede vermindering.

De vrouw en moeder is de spil van het gezin en de beslissende persoon die de basis legt voor het verdere leven van de kinderen. Gelijke rechten en gelijke kansen liggen aan de basis van gezonde en stabiele economieën en samenlevingen. We kunnen ons simpelweg niet permitteren om vrouwen links te laten liggen. Teveel vrouwen worden nog steeds slachtoffer van geweld. Redenen zoals cultuur en opvoeding zijn geen excuus voor het mishandelen van vrouwen. Overal in de hele wereld, worden vrouwen mishandeld, verhandeld, gemarteld en verkracht. Geweld tegen vrouwen kunnen wij niet accepteren, het is niet aanvaardbaar.

De VHP maakt zich ernstige zorgen over de vele gevallen van geweldsmisdrijven, huiselijk geweld, zedenmisdrijven en verkrachtingen waarvan vrouwen slachtoffer zijn geworden. Er wordt niet eens slachtofferhulp aangeboden. De partij doet een beroep op de overheid om slachtofferhulp te bieden aan slachtoffers.

Laten we op deze Internationale Vrouwendag, ons engagement ten aanzien van vrouwenrechten opnieuw bevestigen en met frisse moed en vastberadenheid vooruitgaan. Laten we de mensenrechten, de waardigheid en de inherente waarde van ieder mens, en de gelijke rechten van mannen en vrouwen wereldwijd verdedigen. De VHP is trots op vrouwen die strijden tegen onderdrukking en geweld en opkomen voor de rechten van alle vrouwen.

De VHP spreekt haar waardering uit voor elk individu en elke organisatie die zich inzet voor de empowerment van vrouwen en gendergelijkheid. De partij doet voorts een beroep op de vrouwen om onverkort te blijven werken aan de ontwikkeling van de vrouw en samen met de mannen te werken aan een toekomst van gelijkwaardigheid en bescherming voor iedere burger.

De Vooruitstrevende Hervormingspartij feliciteert het volk van Suriname, maar in het bijzonder de vrouw(en) met de viering van De Internationale Dag van de Vrouw.

De VHP

Iwan Rasoelbaks trekt zich terug als rechter uit Krijgsraad

Waarnemend voorzitter Hof 'om hem moverende redenen' uit Krijgsraad


Rechter Iwan Rasoelbaks, waarnemend voorzitter van het Hof van Justitie, heeft zich teruggetrokken uit de Krijgsraad. Zijn plaats in het 8 8ecemberstrafproces wordt ingenomen door rechter Rewita Chatterpal. De president van de Krijgsraad, Cynthia Valstein-Montnor, maakte bij de aanvang van de zitting gisteren, bij de hervatting van dat strafproces, bekend dat Rasoelbaks zich 'om hem moverende redenen' heeft teruggetrokken als lid van de Krijgsraad. Dit bericht zaterdag 5 maart 2016 Starnieuws.

Rasoelbaks maakte deel uit van de Krijgsraad in de burgerkamer, waar onder andere hoofdverdachte Desi Bouterse terechtstaat. Vier verdachten worden in deze kamer berecht, terwijl de rest van de verdachten voor de Krijgsraad in de militaire kamer dient te verschijnen.

In de burgerkamer hebben zitting Valstein-Montnor, Chatterpal en Suzanne Chu die sinds 2012 de plaats ingenomen heeft van Krijgsraadslid Robby Rodrigues, die met pensioen ging.

In de militaire kamer hebben zitting kolonel Mike Cooper, die is vanaf het begin van het proces op 30 november 2007, erbij. Luitenant-kolonel Carlos Li Fo Sjoe is benoemd nadat kolonel Iwan Amatdasim overleed op 1 januari 2011.

’Welgeïnformeerd’, Radio Tamara Amsterdam, bespreekt zoveelste vertraging door OM van 8 decemberstrafproces

Wie is de nieuwe voorzitter Antoin Deul van NiNsee?

Panel discussieert verder over andere het referendum over associatieverdrag Oekraïne en succes PVV en Wilders


Het panel van het wekelijkse actualiteitenprogramma ’Welgeïnformeerd’ van de lokale Amsterdamse zender Radio Tamara bespreekt zondagavond 6 maart 2016 weer diverse actuele, Nederlandse-, Surinaamse- en wereldnieuwsitems, met in het eerste uur van zes uur tot zeven uur onder andere aandacht voor: 

* Zal Europa de huidige vluchtelingenstroom en daarmee vluchtelingenprobleem overleven? Dat is een vraag die velen zich stellen. Zeker nu politieke extreemrechtse groeperingen meer en meer verdeeldheid zaaien in steeds meer landen zowel binnen als buiten de Europese Unie. Wordt het geen tijd voor een massale opkomst van de zwijgende meerderheid om tegengas te geven tegen extreemrechts in Europa ?

* Begin april wordt er in Nederland een (afgedwongen) referendum gehouden over het associatieverdrag met de Oekraïne. De Nederlandse regering moet dat referendum organiseren en doet dat ook, maar een beetje in afgeslankte vorm, bijvoorbeeld met veel minder stembureaus dan bij normale bij onder andere Tweede Kamerverkiezingen. Daarover lopen nu rechtszaken, omdat men vindt dat dat geen eerlijke strijd is.
Hebben degenen die de rechtszaken aanspannen een punt of mocht de overheid dit doen vanwege de voorspelbaar beperkte opkomst (zoals altijd het geval was bij al gehouden referenda)?

* 10 jaar PVV. En de PVV staat nu op ruim meer dan 40 Tweede Kamerzetels in de peilingen. Nog steeds weten de overige politieke partijen niet goed wat zij aan moeten met Wilders, immers er is in feite geen partij met leden, maar alleen de persoon Wilders. De overige politieke partijen zouden toch ook kunnen zeggen, wij doen geen landszaken met een persoon zonder partij. Waarom zeggen zij dat dan niet? Het 'minder Marokkanen-Proces' tegen Wilders is verdaagd. Dus komt het dichter bij de verkiezingen van 2017 en dat is precies wat Wilders natuurlijk wil, om zo'n proces te kunnen misbruiken tijdens de komende verkiezingscampagnes. Is Wilders slimmer dan alle anderen bij elkaar?

* Ex-President Luíz Inácio Lula da Silva van Brazilië is voor verhoor door de politie meegenomen en veel van zijn spullen, zoals computers , telefoons en andere informatiedragers, zijn door de politie in beslag genomen. Aanhangers van Lula zijn zeer boos en hebben gedemonstreerd. Lula is na verhoor weer naar huis gegaan, omdat hij (nog) geen verdachte is. Zijn beschermeling, huidige president Dilma Rousseff, wordt nu al een aantal jaren genoemd in corruptieaffaires rondom staatsoliebedrijf Petrobras. Hoe gaat dit aflopen en wat zullen de gevolgen zijn voor de politieke stabiliteit in Surinames zuidelijk buurland?


In Argentinië is oud-presidente Cristina Elisabet Fernández de Kirchner ook al in de problemen en in Guatemala is de ex-president ook al in de cel beland op verdenking van grootschalige corruptie, zoals nu ook Lula wordt verweten.
Hoe loopt dit af in Brazilië, dat economisch ook al ernstig in de problemen is gekomen, onder andere door mingroei van de economie daar.

In het tweede uur van zeven uur tot acht uur weer actuele onderwerpen over Suriname en Surinamers:

* Het Nationaal instituut Nederlands slavernijverleden en erfenis, NiNsee, heeft een nieuwe voorzitter, Antoin Deul. De redactie probeert hem te spreken over zijn (arbeids)verleden en zijn persoon en natuurlijk vooral ook over zijn beleidsplannen met het NiNSee naar de toekomst toe.

* In het op last van het Hof van Justitie voortgezette 8 decembermoordenproces in Suriname heeft het Openbaar Ministerie (OM), auditeur militair Roy Elgin, vrijdag 4 maart geweigerd om de zaak inhoudelijk te behandelen. Hij stelt zich op het standpunt, dat de Amnestiewet gewoon moet worden uitgevoerd.

Begin mei zal de Krijgsraad reageren op deze belachelijke stellingname van het OM. Het proces heeft ook de aandacht van het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten (NJCM) - de Nederlandse tak van de International Commisson of Jurists - gevestigd in Leiden, dat zich zorgen maakt om deze (rechts-) gang van zaken. Verschillende internationale organisaties, waarbij Suriname via allerlei verdragen betrokken is, volgen de rechtszaak in Suriname op de voet en vooral kritisch.

Het panel van 'Welgeinformeerd' wordt deze keer gevormd door Owen Venloo, Max Sordam en Iwan Bottse.

Dit programma wordt zondag 6 maart 2016 tussen 22.00 uur en 24.00 uur ook uitgezonden in Amsterdam en omgeving via Salto, kanaal Caribbean FM, 105.5 kabel en 107.9 ether. Om 0.00 uur, dat is 20.00 uur Surinaamse tijd, volgt een herhaling van The Talk met Wayne Telgt. Online te beluisteren via www.radiotamara.com.

Zo'n 28 illegale goudzoekers in goudmijn vermoord in Venezolaanse deelstaat Bolívar

Goudzoekers zouden zijn vermoord door criminele bende


Zeker 28 goudzoekers zijn vrijdag om het leven gebracht in een illegale goudmijn in de deelstaat Bolívar in het zuidoosten van Venezuela. Dat heeft volksvertegenwoordiger Américo De Grazia zaterdag 5 maart 2016, gezegd tegen de Venezolaanse zender Globovision.

Volgens De Grazia zijn de mijnwerkers vermoord door een criminele bende. Die zouden in het gebied de controle over illegale mijnen willen krijgen.


Nabestaanden van de slachtoffers houden de plaats Tumeremo, niet ver van de plek waar de goudzoekers zijn vermoord, bezet, aldus het Spaanse persbureau Europa Press. Ze eisen dat het leger de moorden onderzoekt.