maandag 7 maart 2016

Volledige kleding- en deel prestatietoelage personeel 's Lands Hospitaal uitbetaald


Bond houdt vast aan vervanging managementteam en directeur ziekenhuis

Actiedreiging van de baan


Imro Edam, bondsvoorzitter van 's Lands Hospitaal is opgelucht. De kleding- en prestatietoelage, waarvoor actie werd gevoerd, zijn uiteindelijk uitbetaald. De 'deadline' was gesteld op twaalf uur vanmiddag, maandag 7 maart 2016. Als de gelden niet uitbetaald waren, zou het personeel weer in staking gaan.

Werknemers konden vanaf een uur vanmiddag het geld opnemen, zegt Edam. 'Werknemers die bij de DSB Bank en Hakrinbank zijn aangesloten kunnen al pinnen. Het gaat nog even duren voordat de andere banken zover zijn. Laat mij eerlijk zijn, het gaat om een deel van de prestatietoelage en de volledige kledingtoelage.'

Edam kijkt uit naar eind van de maand. Dan wordt de rest van de prestatietoelage uitbetaald. Hij rekent erop dat er niet opnieuw acties hoeven te komen om dat gedaan te krijgen.

Het standpunt van de bond om het managementteam en directeur Bernhard Abia te vervangen, blijft recht overeind. Edam is echter blij met de stap die minister Patrick Pengel van Volksgezondheid genomen heeft om alle ziekenhuizen door te lichten.


(Red. De Surinaamse Krant/Starnieuws)

Adressenbestand bevolkingsregister Curaçao laat veel te wensen over

Zita Jesus-Leito (PAR): 'Er is snel actie vereist, want dit kan gevaar worden voor verkiezingen'


Het adressenbestand van het bevolkingsregister laat veel te wensen over. Er is daarom acute actie vereist. Dit stelt PAR-leider Zita Jesus-Leito. Zij wijst erop dat de slechte stand van het adressenbestand een gevaar vormt voor de komende verkiezingen, zo schrijft de Amigoe vandaag, maandag 7 maart 2016.

Vorige maand omschreef Raymond ‘Pacheco’ Römer, voorzitter van het Hoofdstembureau, het adressenbestand als een van de grootste uitdagingen voor de komende verkiezingen. Hij noemde onder meer het feit, dat een paar jaar terug veel straten een nieuwe naam en indeling kregen, maar de verdeling van de huisnummers nooit is afgerond. Dit zorgt voor hoofdbrekens, niet alleen bij de afdeling Publieke Zaken, zoals Kranshi tegenwoordig officieel heet, maar ook voor de verkiezingen, gaf Römer toe.

Jesus-Leito dringt al jaren bij de regering op om werk te maken van de basis adressenregistratie. Dit was een project waarbij alle adressen geregistreerd moesten worden. Maar, nog voordat het afgerond kon worden, werd het door toenmalig minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP) Earl Balborda (PNP) stopgezet. Indertijd waarschuwde Jesus-Leito, toen in de oppositiebankjes, voor de gevolgen van deze actie.

'Ik heb vragen gesteld, vergaderingen opgeroepen. Wij hebben erover vergaderd, maar het mocht niet baten. Niemand pakte het op en nu zitten wij met de gevolgen opgescheept. Tal van adressen zijn onbekend. Dit heeft veel oorzaken. Mensen die verhuizen, maar die hun adreswijziging niet doorgeven. Maar ook nieuwe huisnummers die nooit zijn verdeeld. Er is snel actie vereist, want dit kan een gevaar worden voor de verkiezingen van 30 september.'

Jesus-Leito wijst erop dat er acuut actie moet worden ondernomen, zeker gezien het feit dat op 9 juli het kiesregister officieel zal worden gesloten.

OM Curaçao weinig mededeelzaam over 'Maximus'-strafzaak tegen 'Nini' Fonseca

Fonseca wordt door OM gezien als 'schakelpersoon' opdrachtgevers moord op Helmin Wiels


Wellicht dat bij de behandeling van de strafzaak tegen Burney ‘Nini’ Fonseca, die op 10 juni start, er wat meer informatie publiekelijk wordt. Dat is het enige wat Officier van Justitie Guillano Schoop kwijt wil over de ontwikkelingen rond de zaak Maximus, het onderzoek naar de intellectuele daders van de moord op Pueblo Soberano-leider Helmin Wiels. Fonseca wordt beschouwd als een schakelpersoon voor de opdrachtgevers, maar hij heeft tot nu toe geen verklaring afgelegd. Dit bericht de Amigoe vanmiddag, maandag 7 maart 2016.

Tot die tijd doet het Openbaar Ministerie geen mededelingen.

Afgelopen vrijdag werd behalve huidig PS-leider Jaime Cordoba, ook Wiels’ naaste medewerker Ingrid Sanchez gehoord. Sanchez is vanaf het moment dat Pueblo Soberano werd opgericht, bij de partij betrokken geweest. Maar, of zij als getuige of verdachte is gehoord, daar doet het OM dus geen mededelingen over.

Zakenman Jacobo ‘Cocochi’ Prins werd zaterdag ook in deze zaak gehoord. Prins was mede-eigenaar van Holiday Beach Hotel. Hij is de schoonvader van voormalig PS-premier Ivar Asjes, die inmiddels een eigen partij heeft opgericht.

'Over personen die gehoord zijn in het onderzoek Maximus geven wij geen informatie', zegt Schoop. 'In algemene zin kan ik zeggen, dat gedurende het onderzoek verschillende deskundigen, getuigen en verdachten zijn gehoord, maar wij doen geen mededelingen over hoeveel verdachten en getuigen het zijn, wie ze zijn, wat ze verklaard hebben, of niet, et cetera.'

Ook op de vraag hoeveel het onderzoek Maximus tot nu toe heeft gekost, kan de Officier vanJustitie nog geen antwoord geven. De zaaksofficier is er de komende twee weken niet en minister van Justitie, Nelson Navarro (Pais), is tot 14 maart uitlandig.

Oud-minister van Financiën George Jamaloodin en diens halfbroer, loterijbaas Robertico ‘Robbie’ dos Santos, zijn eveneens als verdachten aangemerkt. Tegen de laatste begon vandaag het proces Bientu, waarin hij wordt verdacht van fraude en witwassen. Verder is voormalig minister van Onderwijs voor PS, Carlos Monk, ook als verdachte aangemerkt in het onderzoek Maximus. Dat liet hij zelf via de media weten.

Grote drugsvangst Kustwacht ter hoogte van Aruba

1.200 Kilo cocaïne aan boord Hondurees vrachtschip aangetroffen

(Bron foto's: Kustwacht Caribisch Gebied)
Zeven opvarenden gearresteerd


In de vroege uren van zaterdagochtend heeft de Kustwachtcutter Jaguar, op volle zee en buiten de territoriale wateren van Aruba, het onder Hondurese vlag varende vrachtschip Oceanic I geboard. Hierbij zijn de zeven opvarenden aangehouden en is ongeveer 1.200 kilo verdovende middelen, naar het zich laat aanzien cocaïne, in beslag genomen. Dit bericht de Kustwacht Caribisch Gebied vandaag, maandag 7 maart 2016.

De Kustwacht voor het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch gebied kwam de Oceanic I op het spoor naar aanleiding van de informatieverstrekking door de Amerikaanse partners op het gebied van drugsbestrijding en collega’s van Defensie in het Caribisch gebied. Op basis van die informatie besloot de directeur Kustwacht een onderzoek op de Oceanic I te starten.
 

De Oceanic I was eerder vertrokken uit de wateren van Aruba en lag voor anker op de grens van de territoriale wateren tussen Aruba en Venezuela. Op enig moment namen de radarwaarnemers van de Kustwacht, werkzaam op het joint Rescue and Coordination Centrum (JRCC), een verdacht contact waar met een ander schip. Op basis van hun kennis en ervaring ontstond toen het vermoeden van een mogelijk overload van verdovende middelen op de Oceanic I.

Op basis van deze waarneming van de medewerkers van het JRCC en de verstrekte informatie door de ketenpartners van de Kustwacht werd in nauw overleg met de directeur Kustwacht en de collega ’s van Defensie in het Caribisch gebied besloten, dat de Kustwacht het schip zou proberen te boarden.  Omdat het schip aanvankelijk niet leek te willen stoppen en de bemanning de drugs overboord aan het zetten was en er onvoldoende zicht was op hetgeen de andere bemanningsleden wilden doen, waardoor er gevaar voor de Kustwachters bestond, werden waarschuwingsschoten gelost. Dit geheel conform de geweldsinstructie van de Kustwacht. 


Na het lossen van waarschuwingsschoten is de boot gestopt, kon de Kustwacht aan boord komen en zijn de verdovende middelen veiliggesteld. De zeven bemanningsleden zijn direct aangehouden.

Lees hieronder het volledig persbericht van de Kustwacht Caribisch Gebied:


Grote drugsvangst door de Kustwacht in het Caribisch op basis van het Verdrag van San Jose. In de vroege uren van...
Geplaatst door Kustwacht Caribisch Gebied op maandag 7 maart 2016

CAO-onderhandelingen personeel aannemers bij Isla-raffinaderij muurvast

Onderhandelingen worden al sinds begin 2015 gevoerd

Aannemersvereniging voelt niets voor door SGTK voorgestelde salarisverhoging van minstens 14%


De onderhandelingen voor een nieuwe cao voor het personeel van aannemersbedrijven op het Isla-terrein zitten muurvast. De impasse is ontstaan toen de aannemersbedrijven het voorstel van vakbond SGTK (Sindikato General Trahador di Kòrsou) voor een salarisverhoging van minimaal 14 procent afwezen. SGTK houdt donderdag een algemene ledenvergadering om zich op de volgende stappen te beraden, zo bericht de Amigoe vandaag, maandag 7 maart 2016.

De SGTK en aannemersvereniging AAV, die in deze zaak als facilitator optreedt, zijn sinds begin vorig jaar bezig met de onderhandelingen voor een nieuwe cao. Deze zijn vastgelopen toen over een salarisverhoging gepraat moest worden. SGTK stelde vooraf dat de vakbond niet akkoord zou gaan met een geconditioneerde verhoging, zoals onder de oude cao was afgesproken. Hierdoor kon het gebeuren dat een uitonderhandelde verhoging van 3 procent tweemaal niet kon worden uitbetaald, omdat niet was voldaan aan de voorwaarden voor de verhoging, die onder meer uitgingen van wetgeving die door de regering moest worden ingevoerd om de illegale concurrentie tegen te gaan en maatregelen om lokale werknemers en aannemersbedrijven te beschermen.

Volgens AAV-directeur Mike Willem presenteerde de vakbond een voorstel voor een salarisverhoging, die op minimaal 14 procent zou uitkomen. Dit was aanleiding voor een intern beraad van de aannemersvereniging, waarna vorige week SGTK te horen kreeg dat de verhoging er niet inzit. Volgens Willem zijn er verschillende factoren die een rol hebben gespeeld bij het besluit van de vereniging.  

'Het gaat om de illegale concurrentie van schaduwbedrijven die niemand in dienst hebben, waar lokale aannemersbedrijven tegen moeten concurreren. Maar, we hebben ook gekeken naar de verklaring van de Isla-leiding aan de vakbonden PWFC en Apri dat er geen geld is voor een verhoging in de nieuwe Isla-cao', aldus Willem.

De aannemersvereniging wijst in haar brief verder naar de oneerlijke manier waarop de Isla haar aanbestedingen uitvoert, waardoor schaduwbedrijven voor projecten in aanmerking kunnen komen. 'Wij hebben ook vraagtekens bij het aantal werknemers van onze bedrijven die bij de SGTK zijn aangesloten. De vakbond stelt 90 procent van de ongeveer 500 werknemers te verdedigen, maar wij hebben hierover onze vraagtekens. Zeker als je kijkt naar hoeveel schaduwbedrijven er op het Isla-terrein werkzaam zijn. Verder bestaan er bij ons ook vraagtekens over de toekomst van de Isla en de hoeveelheid werk die wij als aannemersbedrijven krijgen. Rekeninghoudend met al deze factoren hebben wij aangegeven dat een verhoging er niet inzit.'

Volgens SGTK-voorzitter Alcides Cova heeft de brief van de aannemers voor veel onrust onder zijn leden gezorgd. Hij spreekt niet tegen dat de vakbond een voorstel heeft ingediend dat uitgaat van een verhoging van 14 procent. 'In feite komt het veel hoger uit. Maar, het is een kwestie van onderhandelen. Iemand doet een voorstel en je reageert met een tegenvoorstel. Het is een kwestie van geven en nemen. Dat heeft de tegenpartij blijkbaar niet begrepen. Ze hebben meteen gezegd dat er nul kans is op een verhoging.'

Cova zegt, dat hij in de afgelopen periode benaderd is door tal van ongeruste SGTK-leden. 'Onze leden willen weten wat er speelt. Wij zullen hen aanstaande donderdag tijdens een algemene ledenvergadering om vijf uur in het SSK-gebouw informeren over de stand van zaken.'
Maar, eerst komen de partijen morgen nog een keer bij elkaar om over de ontstane situatie te praten.

Getuigen in 'Bientu'-zaak: 'Iedereen was op hoogte van illegale loterij, maar deed niets'

Vier getuigen leggen rechter loterijproblematiek op eiland uit


Vier getuigen in de zaak Bientu die door de verdediging – Eldon ‘Peppie’ Sulvaran, de Nederlandse advocaat-belastingdeskundige Roel Kerckhoffs en diens collega Mariëlle Boezelman – werden opgeroepen, zijn vanochtend, maandag 7 maart 2016, ter zitting gehoord. De rode lijn in hun getuigenissen was dat de illegale loterij een publiek geheim is. Ook de controlerende overheidsinstanties waren hiervan op de hoogte, maar deden niets tegen degenen die zich hieraan schuldig hadden gemaakt. Zo wisten de Belastingdienst in het algemeen en afdeling Inspectie in het bijzonder ervan, blijkt uit de getuigenissen, zo bericht de Amigoe.

Het gaat om de getuigen Dennis Evertsz (62) en Errol Goeloe (65), respectievelijk voormalig adjunct-directeur der belastingen en waarnemend inspecteur (ook belast met St. Maarten en Bonaire), en voormalig hoofd Eilandontvanger ten aanzien van belastingen. Daarna volgde lotendrukker Oscar Bolívar. Na een korte pauze was de voormalige voorzitter van Fundashon Wega di Number Kòrsou (FWNK), Marius Römer, aan de beurt.

De lotendrukker blikte terug op de geschiedenis van het loterijwezen en gaf aan dat hij jarenlang niet-vergunde bonboeken (voor de loterij) heeft gedrukt, voor diverse loterijbazen en dus ook voor verdachte Robertico ‘Robbie’ dos Santos. Sinds de jaren negentig ook officieel voor de FWNK en op verzoek van de stichting drukt hij de niet-vergunde boeken niet meer. Hiermee bevestigt hij dus de stelling van Sulvaran dat Dos Santos hem nog vóór de FWNK loten liet drukken en dat er van nabootsing dus geen sprake kan zijn.

De getuigen werden allemaal door de rechter gevraagd wat de betekenis is van niet-vergunde en vergunde loten. Zij legden de hele loterijproblematiek op het eiland uit, dus dat altijd niet-vergunde loten werden verkocht en dat dit veranderd is met de oprichting van de stichting. Maar, niet alles is rechtgezet, nog steeds niet. Vergunninghouders verkopen zelf ook niet-vergunde loten, oftewel illegale loten die men zonder omzetbelasting kan kopen. Er wordt hierover dus niets afgedragen.
Oud-voorzitter van FWNK, Römer, die eerder nog advocaat was van Dos Santos, legde uit dat hij alles heeft gedaan om tegen de illegale loterij op te kunnen treden. Hij heeft hierover in 2000 zelfs de gezaghebber en de minister benaderd. De minister heeft hem doorverwezen naar de procureur-generaal die aangaf Officier van Justitie Kiep met de zaak te zullen belasten. 'Tot de dag van vandaag is hiermee helemaal niets gebeurd.'

Evertsz heeft ook zijn best gedaan om hiertegen op te treden. Hij heeft een brief aan de afdeling Inspectie van de Belastingdienst gestuurd met daarin zijn zorgen over de illegale loterij en dat deze aangepakt moest worden. Daarna heeft hij toen hij de facto waarnemend directeur was, een groep opgericht die een lijst moest maken van de personen waarvan bekend was dat zij illegale loten verkochten, en zij hebben toen aanslagen laten bezorgen. Of deze bedragen ook daadwerkelijk zijn geïnd weet hij niet. 'Daarmee was de Ontvanger belast.'

Op de vraag van rechter Ter Berg of hij ooit heeft meegemaakt, dat de Belastingdienst direct naar het Openbaar Ministerie is gestapt met het verzoek om tegen de illegale verkoop op te treden, was Evertsz’ antwoord ontkennend. 'Maar, u moet begrijpen, wij waren toen zwaar onderbezet en dus bleef er een heleboel liggen. Ieder persoon moet aangifte doen. Hierdoor was het bestand heel groot, maar wij hadden weinig mensen.'
Wel werden andere criteria gehanteerd om geld te innen, zoals een zogenoemde versnelde aanslag, voegde Evertsz toe. Dit creëerde de mogelijkheid voor foute zaken, werd voorzichtig door de rechter met gebaren gesuggereerd, wat Evertsz toegaf.
Men kwam wel tot een aanslagregeling, maar niet alles werd opgegeven als eigendom, aldus Evertsz. 'Velen hadden geen eigendommen op hun naam, dus baseerden wij onze berekeningen op bijvoorbeeld het aantal personen in dienst.'

Goeloe gaf eveneens aan dat er geen basis was voor de afdeling Ontvanger om zich met niet-vergunde loten bezig te houden. Hij benadrukte tevens dat lotenverkopers problemen hebben met de illegale loterij, aangezien zij hierdoor hun winsten zien dalen. Römer gaf tevens aan dat er jaarlijks ruim 60 miljoen gulden aan belasting wordt ontdoken met illegale loterij.

Ook verdachte Dos Santos mocht vragen stellen. Dat deed hij alleen aan Römer. Hij wilde weten of de FWNK ook bonboekjes leverde aan verkopers die hun vergunningsrecht en waarborgsom niet betaalden, en of de FWNK de prijzen wel aan winnaars uitkeerde, al waren de rechten niet betaald. Ja, zei Römer, dat gebeurde ook.

De zaak wordt morgen voortgezet.

Leo Brunswijk, voorzitter STKM, ligt nog steeds overhoop met minister Van Dijk-Silos

Brunswijk verwijt Van Dijk-Silos machtsvertoon 


Gesteggel over en weer over al dan niet geldigheid behaalde certificaten keurmeesters


De Stichting Toezicht Keuringen Motorrijtuigen (STKM) heeft zaterdag maar weer eens een persconferentie belegd in verband met de laatste keurmeestersopleiding. Minister van Justitie en Politie, Jennifer van Dijk-Silos, heeft de STKM de bevoegdheid als controleorgaan ontnomen en een nieuw orgaan, SHMS (Stichting Herkeuringen Motorrij- en voertuigen Suriname), opgericht. Het STKM vindt dit een onwettige handeling en beschouwt de nieuwe controle-instantie als te zijn niet valide, zo bericht het Dagblad Suriname maandag 7 maart 2016.

In het natraject van de beslissing van de minister zouden de certificaten, die na het besluit aan de participanten zijn uitgereikt, nietig zijn en moeten de geslaagden opnieuw examen afleggen. Volgens de voorzitter van de STKM, Leo Brunswijk, zou de minister voorbijgaan aan het feit dat als deze certificaten ongeldig zijn, ook alle voorgaande certificaten ongeldig zouden moeten zijn, omdat die ook van de STKM afkomstig zijn. Hij noemt de beslissingen van de minister machtsvertoon.

'We leven in een rechtsstaat en niet in een machtsstaat', zei Brunswijk. Er bestaat een contract tussen het ministerie en de STKM over de keurmeesteropleidingen. 'Dit is puur machtsvertoon. Een contract moet worden gevolgd. Het is allemaal politiek.'

Als de minister geen gehoor geeft aan de wensen van de STKM om de geslaagden geen tweede examen te laten doen, zal de STKM gerechtelijke stappen ondernemen. Rond de periode dat de minister overging tot de beslissing maakten de participanten net een aanvang met de opleiding. Zij probeerde in eerste instantie de opleiding stop te zetten, maar heeft het uiteindelijk toch voortgang laten vinden.
Het gaat om 86 participanten, die nu niet in staat zijn om te werken, omdat ze volgens de minister een nietig certificaat in handen hebben. De minister heeft gesteld dat alle deelnemers van de afgeronde opleiding opnieuw examen moeten doen om voor een nieuw en geldig certificaat in aanmerking te kunnen komen indien ze de toets halen.

De participanten hebben hier moeite mee. Brunswijk heeft het voortouw genomen in de kwestie en zegt, dat de STKM de geslaagden te allen tijde zal bijstaan. Desnoods zal hij de juridische kosten vergoeden indien het nodig mocht zijn om het geschil naar de rechter te brengen. Hij noemt de eisen van de minister misleidend naar de geslaagden toe. Hij ziet graag dat de minister de genomen beslissing herziet.

De geslaagden die aanwezig waren tijdens de persconferentie stelden, dat ze met de situatie belemmerd worden om hun taak uit te oefenen en zelfs brodeloos zijn gemaakt. Achteraf blijkt dat sommige participanten wel akkoord zijn gegaan met een tweede examen. Dit zijn volgens Brunswijk mensen die bang zijn om hun werk te verliezen en van hun werkgever de opdracht hebben gehad om het opnieuw te doen. Hij geeft aan dat het een democratisch recht is van de mensen om te besluiten om het tweede examen te maken. 'In dat geval, als ze allemaal besluiten om het te doen, dan is de druk van mij af. Feit is dat er dan twee keuringscertificaten in omloop zullen zijn', aldus Brunswijk.

Achterstallige betalingen schoolvervoer worden vandaag, 7 maart, uitbetaald

Vicepresident Adhin, ministers Hoefdraad en Peneux en voorzitter Bus- en Boothouders Themen maken afspraken


Alle achterstallige betalingen aan bus- en boothouders worden vandaag, maandag 7 maart 2016, uitbetaald. Dit geldt ook voor het Nationaal Vervoers Bedrijf (NVB). Minister Gillmore Hoefdraad van Financiën zal zich inzetten om alle nog bestaande achterstanden bij het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur in te lopen. Dat bericht het Kabinet van de Vicepresident in een persverklaring (zie hieronder).

Op heb Kabinet van de Vicepresident is vandaag een viertal besluiten genomen die de continuïteit van het schoolvervoer moet garanderen. Er was een onderhoud tussen de ministers Hoefdraad en Robert Peneux en Kenneth Themen, voorzitter van de Organisatie van Bus- en Boothouders.

Minister Peneux zal een inhaalprogramma samenstellen en laten uitvoeren voor leerlingen die door stagnatie van het schoolvervoer, de schoolonderzoeken en examens op[ diverse schoolniveaus hebben gemist.

Er zullen nadere afspraken gemaakt worden ter garantie van de continuïteit van het schoolvervoer. Partijen zullen op korte termijn werken aan een permanente oplossing voor verbetering van de financiële administratie voor bushouders en schoolvervoer.

Angelique Palmtak eerste vrouwelijke inheemse kapitein in district Saramacca

Palmtak zaterdag 5 maart geïnstalleerd te Grankreek in aanwezigheid van president Bouterse

(Bron foto: Facebook)

Angelique Palmtak is zaterdag geïnstalleerd als kapitein van het dorp Grankreek, zo bericht het Burger Informatie Centrum (BIC) Saramacca vandaag, maandag 7 maart 2016. Zij is hiermee eerste vrouwelijke inheemse kapitein in het district Saramacca. 

Tijdens de installatie waren president Desi Bouterse,  de minister van Justitie en Politie Jennifer van Dijk-Silos, de minister van Regionale Ontwikkeling Edgar Dikan, de minister van Ruimtelijke ordening, Grond- en Bosbeheer Stephen Relyveld, kapiteins van verschillende dorpen, districtscommissaris Armand Jurel van Boven-Suriname, Coeroenie en Boven Coppename en Laksmienarain Doebay van Saramacca aanwezig. 

Alle sprekers vroegen aan de kersverse kapitein om goed met het volk te communiceren en een goede samenwerking te hebben met het dorpsbestuur. De president zij, dat het haar nooit zal lukken wanneer zij denkt het werk alleen te zullen doen. Zowel Dikan als Doebay hebben de kapitein gezegd dat hun deuren altijd open staan voor haar. Doebay heeft Palmtak uitgenodigd om samen het beleid van het dorp uit te stippelen. 


De basja’s zijn Waldi Biswane, Gail Soenda, Leda Giovanie en Glen Taweroe. De vorige kapitein overleed een jaar geleden. Palmtak heeft bewezen, dat zij is opgekomen voor de belangen van de gemeenschap van het dorp. President Bouterse merkte nog op heel blij te zijn, dat de nieuwe kapitein door de hele gemeenschap wordt gedragen. Grankreek ligt in het ressort Groningen. Er wonen zo'n 400 inheemse.

Man tracht drugs en mobiele telefoon via een afvoerbuis cellenhuis binnen te smokkelen

Agent betrapt man bij afvoerbuis van cellen politie Nieuw Nickerie

 
De 33-jarige J.T. heeft vrijdagavond rond half tien tevergeefs geprobeerd om via de afvoerbuis van het cellenhuis van het politiebureau in Nieuw Nickerie een mobiele telefoon en drugs naar binnen te smokkelen. Een alerte agent betrapte de man op heterdaad betrapt en arresteerde hem, zo bericht vandaag, maandag 7 maart 2016, het Dagblad Suriname. 
 
De politieman was bezig het cellenhuis te controleren toen hij op een bepaald moment een beweging zag bij de afvoerbuis. Hij alarmeerde meteen zijn collega’s. 
 
De regiocommandant van het Korps Politie Surname West, hoofdinspecteur Widjaikoemar Oedit, zegt in een reactie, dat de politie de verdachte in een hurkende houding aantrof. De man was druk doende om goederen naar binnen te duwen via de afvoerbuis. 
 
De politie vond op de verdachte een hoeveelheid marihuana, een paar pitjes cocaïne, een mobiele telefoon met bijbehorende oplader en een kwart fles whisky. Deze spullen zijn in beslag genomen voor verder onderzoek. J.T. is in verzekering gesteld ter zake overtreding van de Wet Verdovende Middelen.

Somohardjo (PL): 'Nieuwe Terugroepwet maakt weg vrij om over te lopen'

'Coalitie dient geen wijzingsvoor- stel in, maar een geheel nieuwe wet'

'Men strooit hiermee gewoon zand in de ogen van het volk'


Vanaf het aantreden van het huidige parlement houdt de Terugroepwet het college bezig. De Pertjajah Luhur (PL) en dan met name en vooral haar partij- en fractievoorzitter Paul Somohardjo, heeft op een welhaast verbeten en geobsedeerde wijze tevergeefs getracht haar dissidente leden, Raymond Sapoen en Diepakkoemar Chitan - die formeel voor zover bekend nog steeds deeluitmaken van de PL-fractie -, uit het parlement te krijgen. 

Op 1 maart hebben zes Assembleeleden van de coalitie een initiatiefwet houdende gronden en procedure regels voor terugroeping van volksvertegenwoordigers ingediend. Deze initiatiefwet moet de huidige Wet Terugroeping Volksvertegenwoordigers van 2005 vervangen.

Somohardjo reageert zeer gebelgd als hij kijkt naar het initiatiefvoorstel van zijn collega volksvertegenwoordigers. 'Er is niet véél veranderd. De wet is gewoon totáál veranderd. Het is geen wijziging, maar een nieuwe wet. Men strooit hiermee gewoon zand in de ogen van het volk', stelt Somohardjo vandaag, maandag 7 maart 2016, in het Dagblad Suriname.

Terugroeping van een volksvertegenwoordiger volgens het wetsvoorstel zal plaatsvinden op elke wijze van rechtsgeldige vrijwillige beëindiging van het lidmaatschap van de partij. Indien de volksvertegenwoordiger formeel en vrijwillig lid is geworden van een andere politieke organisatie of een andere fractie kan ook worden teruggeroepen.

'Men moet vrijwillig het lidmaatschap van de partij beëindigen? De volksvertegenwoordiger moet toch goed gek zijn om zo iets te doen, terwijl die weet dat het gevolg daarvan zal uitmonden in terugroeping. Je zult dus moeten schrijven dat je lid bent van de NDP. Dat gaat toch niemand doen', aldus Somohardjo.

Indien de leden gedurende een jaar op 60% of meer van de plenaire vergaderingen van De Nationale Assemblee aantoonbaar niet aanwezig zijn geweest, kan dat ook tot grondslag voor terugroeping worden aangemerkt. Deze grondslag slaat volgens Somohardjo ook op niets. 'Als je 100 vergaderingen hebt en je bij 60 hebt getekend, maar deze niet hebt bijgewoond, gaat die vlieger ook niet op', stelt de PL-voorman.

Met de nieuwe wet staat volgens Somohardjo de weg open voor volksvertegenwoordigers die zwak zijn, om omgekocht te kunnen worden om over te lopen. De initiatiefnemers van het wetsvoorstel vinden dat de huidige Terugroepwet sinds de aanname nooit gewerkt heeft. Nog nooit is een Assemleelid teruggeroepen. Integendeel, zij levert alleen maar rechtszaken op, die het land nergens brengen. Met de aanname van de initiatiefwet zal de huidige Terugroepwet ingetrokken worden en zullen de nieuwe regels in plaats daarvan worden geïntroduceerd.

(Red. De Surinaamse Krant/Dagblad Suriname)

Twee winkel-/woningpanden in Albina door brand in as gelegd - Vier doden te betreuren

Districtscommissaris Miranda ontstemd erover dat hij niet door politie is gealarmeerd


Twee mannen, een oma en een baby in vlammenzee omgekomen - Vier mensen door omstanders uit een brandend pand gered


Een felle brand in de Gouverneurstraat in Albina heeft vanochtend, maandag 7 maart 2016, twee winkelpanden annex woningen in de as gelegd.Een baby, een oma en twee mannen hebben het leven gelaten in de vlammenzee. Het ABOP-Assembleelid Marinus Bee zegt aan Starnieuws dat toen de brandweer arriveerde de winkelpanden in lichterlaaie stonden. Door de hoge muur, diefijzer en stalen roldeuren werd het werk bemoeilijkt.

Familieleden meldden verontrust, dat er nog mensen in de panden waren. Zij gaven vier personen als vermist op. Bee zegt, dat het onmogelijk was om de gebouwen te betreden. Het vuur woedde hevig. De brandweer van Albina moest assistentie vragen van Tamanredjo. Na ruim 2.5 uur was de brand pas onder controle.

'Er is veel gedaan om te voorkomen dat de brand niet oversloeg naar andere gebouwen. Het is een enorme ramp dat vier mensenlevens te betreuren zijn', aldus Bee. Mensen zijn geschokt door het drama. De meeste winkels in Albina zijn gesloten.

Een persoon heeft brandwonden opgelopen aan een been. Hij is naar St. Laurant gebracht voor behandeling. De brandweer meldt dat omstanders vier personen uit één van de brandende panden, via het dak van de garage, hebben kunnen redden.

De brand brak rond vier uur vanochtend uit.

Districtscommissaris Jerry Miranda van Paramaribo Noordoost, die waarneemt in Marowijne, is zeer ontstemd, omdat hij niet gebeld is door de politie. De bestuursdienst werd via informele bronnen op de hoogte gesteld.

Hij zegt in een reactie, dat hij deze kwestie hoog opvat. Als hij tijdig op de hoogte was gesteld, had hij contact kunnen maken met de Franse autoriteiten en hulp kunnen bieden. Hij zal later op de dag orde op zaken stellen.


Grote brand in Albina
Geplaatst door BIC Marowijne op zondag 6 maart 2016

Hira beschuldigt in column ICJ-jurist Handmaker op ongenuanceerde wijze van inmenging in een politieke strijd in Suriname...

'Handmaker had evengoed kunnen komen namens het Comité Ik hou van Holland'

'Er moet een einde komen aan de politieke manipulatie van menselijke emoties'


Het 8 decemberproces staat weer in de politieke belangstelling. Maar, nu zijn de omstandigheden waaronder dit proces plaatsvindt veranderd. De wrede feiten van de andere moorden zijn bekend: onthoofding, in stukjes kappen van een mens, snijbranders gebruiken, verkrachtingen, standrechtelijke executies en andere gruwelijke daden. De daders en verantwoordelijken zijn bekend. Onder die verantwoordelijken zijn het Nationaal Leger, het Jungle Commando, de toenmalige Nederlandse regering en de Bevrijdingsraad waarin sommige families van nabestaanden van 8 december zitting hadden. De grote vraag is nu: hoe verhoudt het 8 decemberproces zich tot de nieuwe feiten? Het antwoord kan twee kanten opgaan. De eerste kant is die van hypocrisie en politisering. De tweede kant is die van een morele en menselijke aanpak. Woorden van Sandew Hira in een column op Starnieuws op 7 maart 2016.

De weg van hypocrisie en politisering is gebaseerd op het ontkennen van andermans leed, het wegdrukken en doodzwijgen van dat leed en het uniek maken van het leed van 8 december. Voordat de nieuwe feiten bekend waren, kon je zeggen dat je het niet wist. Nu weet iedereen het. Als je nu zwijgt, dan is het een politieke keuze en niet omdat je het niet weet. Daarmee politiseer je 8 december en ontken je de verantwoordelijkheid van de toenmalige Bevrijdingsraad voor de gruwelijke moorden van de Binnenlandse Oorlog. Hoe kun je tegen bijvoorbeeld de familie Tjokrodirjo zeggen: 'Het leed van 8 december is uniek en belangrijker dan jouw leed en daarom schenken we er geen aandacht aan.' Het is immoreel en ontbloot van iedere menselijkheid.

De tweede kant is die van de erkenning van het leed van alle slachtoffers en nabestaanden van processen van politiek geweld, het leggen van een verbinding tussen 8 december en het leed van anderen en het zoeken naar manieren om dat leed met elkaar te verzoenen en samen verder te gaan.

De eerste benadering is gebaseerd op een politieke keuze en gebruikt juridische redeneringen om die politieke keuze kracht bij te zetten. De tweede benadering is gebaseerd op het verzoenen van politieke tegenstellingen en het bouwen van bruggen tussen mensen die tegenover elkaar staan. Het is een morele keuze.

In die politieke keuze worden allerlei krachten gemobiliseerd. Zo wordt in het 8 decemberproces de Internationale Commissie van Juristen (ICJ) gemobiliseerd. Jef Handmaker, een Hollander uit Rotterdam heeft zich via de juridische weg gemengd in een politieke strijd in Suriname. Hij presenteert zichzelf als een onafhankelijke waarnemer. Hij volgt de ontwikkelingen in Suriname, maar zwijgt in alle talen over dat ander onrecht. Hij spreekt over de plicht tot vervolging als de enige mogelijkheid om processen van politiek geweld op te lossen. En dan bedoelt hij 8 december. Maar, hij zwijgt over de plicht tot vervolging als er mensen onthoofd worden of in stukjes worden gekapt. En hij is op de hoogte van deze feite, want hij zegt zelf dat hij de ontwikkelingen in Suriname goed volgt. In Handmaker's redenering moest Mandela in Zuid-Afrika ook een plicht tot vervolging hanteren in plaats van amnestie en verzoening. Waarom pleit hij in Suriname voor een plicht tot vervolging, maar zwijgt hij over andere misdaden die gepleegd zijn o.a. met steun van de toenmalige Nederlandse regering? Nederland heeft miljoenen gestopt in de Binnenlandse Oorlog.
Met de keuze voor een politieke benadering (verpakt in juridische termen) boven een morele, heeft het ICJ haar autoriteit in Suriname verspeeld. Handmaker had evengoed kunnen komen namens het Comité “Ik hou van Holland”, het proces waarnemen bij het gerechtshof, een portie bami eten aan de Waterkant en terugvliegen naar Rotterdam. Who cares?

Er moet een einde komen aan de politieke manipulatie van menselijke emoties. We moeten het leed van alle slachtoffers en nabestaanden betrekken in de wijze waarop we het hoofdstuk over politiek geweld in onze geschiedenis willen afsluiten met waardigheid en respect.

Aanstaande donderdag 10 maart om elf uur geef ik een persconferentie in het Lalla Rookh Gebouw, Lalla Rookhweg 54, gebouw 2. Ik zal verslag doen van het onderzoek sinds de afronding van het gesprek met de president in Brokobaka. Ook bespreek ik een voorstel om de twee amnestiewetten in te trekken en te vervangen door een nieuwe algemene amnestiewet die de slachtoffers centraal stelt. Verder zal het Comité Slachtoffers en Nabestaanden van Politiek Geweld zich presenteren met haar bestuur, doelstellingen en voorgenomen activiteiten.
Het is een stap in de richting van een morele en menselijke manier om een moeilijke periode in de Surinaamse geschiedenis af te sluiten.

Sandew Hira

Belgisch onderzoek naar seabob garnalen voor kust Suriname, Guyana en Frans-Guyana

Onderzoek van belang om garnalenbestanden duurzaam te kunnen beherenHet Belgisch Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) voert een onderzoek uit naar de populatie seabob garnalen voor de kust van Suriname, Guyana en Frans-Guyana en naar de vraag hoe  belangrijk mangroves zijn als opgroeigebied en voedselbron voor de seabob garnaal. Dat bericht ILVO vandaag, maandag 7 maart 2016, op haar website.

Een antwoord op deze vragen is cruciaal om de garnalenbestanden in deze regio duurzaam te kunnen beheren. Daarom werd een doctoraatsonderzoek gestart dat op basis van onderzoek ter plaatse en geavanceerde labotechnieken duidelijkheid moet scheppen over de populatiestructuur en levenscyclus van deze garnalensoort.


De visserij voor tropische garnalen is bij uitstek een voorbeeld van een niet-duurzame visserij. Het kan echter ook anders. In Suriname is de industriële visserij voor de Atlantische seabob garnaal (Xiphopenaeus kroyeri) sinds 2011 gecertificeerd met het MSC-ecolabel (Marine Stewardship Council) dankzij de invoering van verschillende verduurzamende maatregelen (onder andere ontsnappingsvensters voor schildpadden, netaanpassingen die bijvangst reduceren, beperkte visserijzones, monitoring van de vissersvaartuigen via satelliet).

Om de duurzaamheid van de visserij blijvend te garanderen, dient er echter meer kennis over de garnalensoort verzameld te worden, en dat in een ruimer regionaal kader. Suriname maakt namelijk deel uit van de Guyanese ecoregio, waartoe ook Guyana en Frans-Guyana behoren. In Guyana wordt de seabob garnaal, net als in Suriname, op industriële schaal bevist, terwijl in Frans-Guyana enkel een artisanale visserij aanwezig is.

Voor een duurzaam visserijbeheer is het van cruciaal belang na te gaan of de drie landen eenzelfde populatie seabob garnalen bevissen of dat er, zoals men nu aanneemt, verschillende populaties bevist worden in de 3 buurlanden. Indien het om één grote populatie zou gaan, dient het beheer van de visserijen door de drie landen gezamenlijk te gebeuren. Tevens zijn er aanwijzingen dat er in Brazilië twee soorten seabob garnalen voorkomen.

Of dit ook het geval is in de Guyanese ecoregio is nog niet duidelijk. Een even belangrijke stap in de verdere verduurzaming van de seabob visserij in deze regio is kennis verzamelen over de levenscyclus van de seabob garnaal en het belang van mangroves hierin als opgroei- en voedselgebieden.

Om duidelijkheid te scheppen over de populatiestructuur, de levenscyclus en het belang van mangroves voor seabob garnalen, werd door ILVO een onderzoeksproject opgestart in samenwerking met UGent en KU Leuven.

Districtscommissaris Jurel heeft te kampen met de nodige problemen in Boven-Suriname en -Coppename en Coeroenie

Er is geschil over nieuwe granman Saramaccaners, een gevaarlijke steiger te Boskamp, 


malaria steekt kopt op en er is een mierenplaag


Districtscommissaris Armand Jurel van het ressort Kabalebo vraagt dringende aandacht voor problemen waarmee Boven-Suriname, Boven-Coppename en Coeroeni te kampen hebben. Hij heeft onder andere te maken met een geschil over de nieuwe granman van de Saramaccaners, de gevaarlijke steiger van Boskamp, malaria dat weer de kop opsteekt, geen elektriciteit, mierenplaag en ernstig voedseltekort.

Jurel zegt, zo bericht Starnieuws vandaag, maandag 7 maart 2016, dat de problemen zijn aangekaart, maar dat oplossingen uitblijven. Hij heeft zijn collega van Saramacca, Laksmienarain Doebay, twee maanden geleden gevraagd om aandacht te besteden aan de aanmeersteiger van Boskamp. De mensen van diverse dorpen kunnen nergens anders aanmeren wanneer zij naar Paramaribo moeten. De dorpen Donderskamp, Corneliskondre en Kalebaskreek maken gebruik van de steiger die in zeer slechte staat is.

De districtscommissaris deelt mee, dat ook de districts- en ressortraadsleden hem steeds om hulp vragen. Hij hoopt dat de steiger aangepakt wordt. Vooral ouderen en kinderen worden hier de dupe van. Drie personen hebben al ernstige verwondingen opgelopen. Ook het ministerie van Openbare Werken is op de hoogte van de situatie.

Minister Regilio Dodson van Natuurlijke Hulpbronnen had beloofd dat de distributie van brandstof in het binnenland vorige week woensdag zou worden hervat. Maar, er is nog steeds niet betaald aan de distributeur en daarom zitten de mensen nog steeds in het donker. De minister heeft aangegeven dat er nu wel betaald is. De distributie begint vandaag.

Door de aanhoudende droogte zijn veel kostgrondjes vernietigd. Ook zijn veel gewassen verloren gegaan door een mierenplaag. De districtscommissaris laat weten, dat ook de cassave verloren is gegaan. De mensen leven voornamelijk van visvangst en wild. Er is nu sprake van een voedseltekort. 'Wij hebben geen pakketten gezien. Ik als districtscommissaris heb geen bericht hierover gehad, maar vernam het uit de media', zegt Jurel.

Zo'n 200 mensen ontvangen gronddocumenten te Groningen in district Saramacca

RGB-minister zegt blij te zijn met ondersteuning van zijn collega van Justitie en Politie


'Occupatie houdt de ontwikkeling van het land en de productie achter'


Ruim tweehonderd personen hebben zaterdag hun gronddocumenten in de Mr. Bas Ahmadali Multi Functionele Zaal te Groningen ontvangen van minister Steven Relyveld van Ruimtelijke ordening, Grond- en Bosbeheer (RGB). Het gaat voor een groot deel om toewijzingsbeschikkingen, een klein deel bereidverklaringen en goedkeuringsoverdrachten, zo bericht het Burger Informatie Centrum Saramacca vandaag, maandag 7 maart 2016. Relyveld wil geleidelijk aan de achterstand inlopen. Hij zegt, dat er aanvragen liggen die nog behandeld moeten worden.

De bewindsman deelde mee, dat er nu een goed samenwerkings- verband is met het ministerie van Justitie en Politie. Hij zei blij te zijn met de ondersteuning van minister Jennifer van Dijk-Silos, omdat bijna in elk district gronden geoccupeerd zijn. Relyveld maande de mensen die andermans terreinen of die van de Staat occuperen aan om dat niet te doen.

'Occupatie houdt de ontwikkeling van het land en de productie achter. Je moet het recht niet in eigen hand nemen met de gedachte dat als ik occupeer, ik het stuk terrein dan van lanti zal krijgen.' Hij zei,dat de overheid genoodzaakt zal zijn om harde maatregelen te treffen.

Relyveld drukte de mensen op het hart om te voldoen aan de beschikkingsvoorwaarden. Het stuit hem tegen de borst, dat hij dagelijks wordt geconfronteerd met zaken waarin mensen het nalaten om te voldoen aan de voorwaarden met als gevolg dat de gronddocumenten komen te vervallen. Aan de belanghebbenden gaf de bewindsman mee om binnen vier maanden de toewijzingsbeschikking in te schrijven bij het MI GLIS kantoor (Management Instituut Grondregistratie en Land Informatie Systeem Suriname), Degenen die reeds een beschikking hebben en hun perceel wensen te verdelen onder hun kinderen en of anderen moeten binnen een jaar dat verder regelen bij de notaris. Ook degene met een bereidverklaring en toewijzing moeten hun zaken binnen zes maanden in orde maken zodat ook zij hun grondbeschikking kunnen krijgen.

Anderen die in aanmerking moeten komen voor een beschikking en nog niet zijn geholpen, vroeg hij om geduld te betrachten.

De districtscommissaris van Saramacca, Laksmienarain Doebay, benadrukte om de gronden nuttig te gebruiken en het niet te verkopen. Hij zal gelijk aan de bel trekken indien hij merkt dat men met de gronden speculeert.

Minister Van Dijk-Silos deelde mee, dat net als in alle andere districten ook in Saramacca het ordeningsproces op gang gebracht zal worden. Volgens haar heeft elke Surinamer recht op een stuk grond en moet eenieder daarvan gebruik maken, maar dan wel op een correcte manier. Ook zij haalde aan dat occuperen niet toegestaan zal worden en gaf hierbij aan dat haar ministerie en RGB integraal zullen samenwerken in het ordeningsproces.

De belanghebbenden die een stuk perceel kregen voor land- en of tuinbouw doeleinden mochten ter stimulatie een citrusplant in ontvangst nemen van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij uit handen van onderdirecteur Ashween Ramdin.
Tijdens de uitreiking waren ook aanwezig de directeur RGB, Meredith Woei, en de twee raadsadviseurs Jules Wijdenbosch en Errol Alibux.

Man op Oost-Westverbinding aangehouden met 5.000 eieren bedreigde groene zeeschildpad in zijn bezit

Ondanks opgevoerde controles blijven onverlaten eieren van bedreigde zeeschild- padden stropen


Een man is met 5000 krapé-eieren in zijn bezit aangehouden door de politie van Richelieu op de Oost-Westverbinding, zo bericht Starnieuws vanochtend, maandag 7 maart 2016.

De politie kreeg een tip uit de gemeenschap. De tipgever wist te vertellen, dat een man in een witte Toyota Ipsum met krapé eieren richting Paramaribo ging.

Krapé is de Surinaamse naam voor de soepschildpad of groene zeeschildpad (Chelonia mydas) en is van de zeven soorten zeeschildpadden de grootste soort en heeft tevens het grootste verspreidingsgebied; de schildpad komt overal rond de evenaar voor.

De verdachte was al eerder voor dit feit aangehouden. De boete die hij riskeert zal ruim Srd 35.000 bedragen. De overtreder is in verzekering gesteld.

De krapé-eieren zijn overgedragen aan de jachtopzieners die deze vernietigd hebben. De zaak is nog in onderzoek en het voertuig van de verdachte werd ook in beslag genomen.

Ondanks opgevoerde controles op de legstranden van zeeschildpadden lukt het stropers toch weer om duizenden eieren te rapen en voor de illegale verkoop aan te bieden.

(Red. De Surinaamse Krant/Starnieuws)

Bond personeel 's Lands Hospitaal wil dat personeel uiterlijk 7 maart om 12.00 uur wordt betaald

Vakbond dreigt met nieuwe actie als betaling toelagen kleding en prestatie uitblijven

 
Wanneer vandaag, maandag 7 maart 2016, uiterlijk om 12.00 uur het personeel van 's Lands Hospitaal nog niet de kleding- en prestatietoelage heeft ontvangen, dan gaat de bond opnieuw in actie. Dit zegt bondsvoorzitter Imro Edam op Starnieuws. Hij stelt, dat de actie per 5 februari opgeheven was, nadat een brief was bezorgd aan president Desi Bouterse.

Edam brengt in herinnering, dat minister Patrick Pengel van Volksgezondheid meegedeeld had, dat eind februari betaling zou plaatsvinden, maar dat is niet gebeurd. Wanneer uitbetaling uitblijft, zal de bond bepalen welke actie gevoerd wordt. Het personeel vindt dat er genoeg geduld betracht is.

Minister Pengel zegt in een reactie, dat de directie van 's Lands Hospitaal vandaag over zou gaan tot uitbetaling van de toelagen. 'Ik hoop dat het lukt, zodat de rust kan terugkeren in het ziekenhuis', stelt de bewindsman. Hij zou het betreuren wanneer weer actie gevoerd moet worden en zegt verder te hopen, dat patiënten niet de dupe zullen worden.

Schoonvader oud-premier van Curaçao, Ivar Asjes, gehoord in strafzaken 'Magnus' en 'Maximus'

Jacobo ‘Cocochi’ Prins wordt gezien als getuige in strafzakenJacobo ‘Cocochi’ Prins is afgelopen zaterdag gehoord in de strafzaken 'Magnus' en 'Maximus'. Dat bevestigen autoriteiten vandaag, maandag 7 maart 2016, in het Antilliaans Dagblad. Prins - schoonvader van oud-premier voor Pueblo Soberano Ivar Asjes - wordt gezien als getuige in de genoemde zaken. 

In de zaak 'Magnus' wordt onderzoek verricht naar de uitvoerders van de moord op PS-politicus Helmin Wiels en in de zaak 'Maximus' gaat het om de opdrachtgevers, oftewel de intellectuele daders van de moord.

Eerder hebben oud-minister van Financiën George Jamaloodin (MFK) en zijn broer en loterijbaas Robbie dos Santos in de zaak 'Maximus' vastgezeten. Hoewel beiden op vrije voeten zijn gesteld, worden ze nog altijd als verdachten in de zaak gezien.

Afgelopen vrijdag zijn uit de PS-hoek de nieuwe leider Jaime Córdoba en bestuurslid Ingrid Sanchez reeds als getuigen in de zaak Maximus gehoord. Ook een andere persoon is afgelopen weekend gehoord. Om wie het gaat, is vooralsnog onduidelijk.

Vereniging Medisch Specialisten Curaçao pleit voor samenwerken buiten loondienstverband

'Werken in een maatschap of vennootschap voordelig voor de kwaliteit'


De Vereniging Medisch Specialisten Curaçao (VMSC) schrijft in vetgedrukte letters in het onlangs uitgebrachte visiedocument het belangrijk te vinden, dat er een vrije keuze blijft voor wat betreft het werken in loondienst bij het ziekenhuis of in samenwerkingsverband per vakgroep. In het document wordt vervolgens een warm pleidooi gehouden voor het samenwerken buiten loondienstverband, zo schrijft het Antilliaans Dagblad vandaag, maandag 7 maart 2016. 

'De VMSC erkent dat op dit moment de financiële prikkels voor het Sint Elisabeth Hospitaal (Sehos) en de vrijgestelde medisch specialisten die niet in een samenwerkingsverband zitten niet gelijkgericht zijn. Dit komt onder meer omdat de medisch specialisten die niet in loondienst zijn, te maken hebben met gereguleerde - doch 20 jaar lang niet geïndexeerde - tarieven, terwijl het ziekenhuis te maken heeft met contractafspraken met de zorgverzekeraar, in casu - een vast - door de Sociale Verzekeringsbank (SVB) geïmporteerd ziekenhuisbudget, voor te leveren zorg. Door de belangen van het Sehos en straks het Hospital Nobo Otrobanda (HNO) meer gelijk te richten met die van medisch specialisten, kan er een beter gezamenlijk resultaat worden bereikt. Of dat nu gebeurt in loondienst of samenwerkingsverband met het ziekenhuis maakt daarbij niet uit.'

Vervolgens volgt in het visiedocument een pleidooi voor het ‘samenwerken’ buiten loondienst van het ziekenhuis. Ten eerste is het werken in een maatschap of vennootschap voordelig voor de kwaliteit, want als medisch specialisten los van het ziekenhuis samen optrekken, dan zorgen beide instellingen voor een hoge kwaliteit, zo wordt beargumenteerd.

'Het is deze horizontale wederkerige relatie tussen het ziekenhuis en de medisch specialist die het verschil uitmaakt, vergeleken met de loonstructuur.'

Daarnaast wordt aangevoerd dat het werken in samenwerkingsverband tussen specialisten ook tot kwaliteitsverbetering leidt, omdat de diensten en het inkomen samen zorgen voor de beste zorg.

'Zoals het woord samenwerkingsverband al aangeeft, staat samenwerken en daarmee dus ook de nodige peer control centraal in deze constructie. Dit samenwerkingsverband biedt het ziekenhuis zijn diensten aan en denkt strategisch mee, doch participeert niet financieel in het ziekenhuis.'

Substation Curaçao momenteel voor een onderzoeksmissie in Dominica

Zo'n tien vissoorten gespot die niet eerder in gebied zijn waargenomenDe Substation Curaçao is momenteel voor een onderzoeksmissie in Dominica en heeft met een drietal lokale specialisten een verkennende tocht gemaakt tot op een diepte van 150 meter, aldus het Antilliaans Dagblad vandaag, maandag 7 maart 2016.

De specialisten zagen zeker tien vissoorten die niet eerder waren gesignaleerd in dit gebied. Ook zagen ze lionfish, maar niet zo veel als gevreesd.

De onderzoeksmissie in Dominicaanse wateren wordt de komende weken voortgezet.

Spotted Eagle Rays near Douglas Bay, Dominica
Substation Curacao & the RV Chapman Crews have been really busy the last few days diving on the Northwest of Dominica near Portsmouth! This amazing video clip of 3 Eagle Rays was shot north of Douglas Bay at 180ft!!Stay tuned... we are catching up!! And we have a lot of material to edit for you!!Dominica News Online GIS Dominica Curacao Sea Aquarium Dominica, West Indies Smithsonian's National Museum of Natural History The Ocean Portal
Geplaatst door Substation Curacao page op dinsdag 1 maart 2016


Today was a day of introduction & exploration into the unknown deep reefs of Dominica! The Crews of the RV Chapman &...
Geplaatst door Substation Curacao page op vrijdag 4 maart 2016

Schoolvervoer is nog niet gegarandeerd

'Meer dan 60 procent van 755 bustrajecten en meeste boothouders nog niet betaald'


Kenneth Themen, voorzitter van de Organisatie van Bus- en Boothouders in Suriname (OBS), verwacht niet dat het schoolvervoer vandaag, maandag 7 maart 2016, gegarandeerd is. 'Wij hebben afgesproken dat wie ontvangen heeft zal rijden. Onze informatie is, dat meer dan 60 procent van de 755 bustrajecten nog niet betaald is. Ook het overgrote deel van de boothouders heeft zijn geld niet gezien', aldus Themen op Starnieuws. Hij verwacht dat in de loop van vandaag meer duidelijkheid komt, omdat minister Gillmore Hoefdraad van Financiën inmiddels, na verblijf in Washington, weer in het land is.

Een groot deel van het onderwijsproces in het binnenland en districten is sinds vorige week maandag ontwricht. Nadat in december beloofd was dat deze situatie zich niet meer zou voordoen, kregen OBS-leden het geld van januari toch niet op tijd uitbetaald.

Minister Hoefdraad zei, dat dat niet aan zijn ministerie van Financiën ligt, terwijl zijn collega van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, Robert Peneux, in De Nationale Assemblee garandeerde dat alle stukken in orde zijn. Themen zegt dat het in elk geval is aangetoond, dat tot nu toe het overgrote deel van de trajecten niet kan worden uitgevoerd.

'Vandaag zal blijken hoeveel bus- en boothouders hun geld hebben ontvangen. Ik heb genoeg gesproken. Nu is de regering aan zet', vindt Themen.

Hij wijst er ook op, dat leerkrachten en leerlingen over het algemeen in aparte bussen worden vervoerd. Als twee verschillende bushouders dat doen, kan het best zijn dat leerlingen de school bereiken, maar de leerkrachten niet. 'Wanneer later op de dag het geld wordt overgemaakt, kan ik garanderen dat vanaf morgen het schoolvervoer wordt genormaliseerd.'

Brandweer weet grote uitslaande brand RKBO-gebouw in Paramaribo te voorkomen

Vuur op 1e verdieping kon zich door gebrek aan zuurstof niet uitbreiden
 
(Bron foto: Korps Brandweer Suriname)
Brand mogelijk veroorzaakt door een kopieer-faxmachine


Binnen het RKBO-gebouw (Rooms Katholiek Bijzonder Onderwijs) op de hoek van de Henck Arron- en Mgr. Wulfinghstraat in Paramaribo heeft zaterdagavond tegen negen uur een binnenbrand gewoed. De brandweer van post Knuffelsgracht was binnen twee minuten ter plaatse en kon een uitslaande brand voorkomen, aldus het Korps Brandweer Suriname zondag 6 maart 2016, in een persbericht.

Bij aankomst kwam er rook vanuit de eerste verdieping van het gebouw. De brandweer heeft via één van de permanente tweevoudige glazen ramen de brandhaard kunnen blussen. Het vuur wasbinnen tien minuten onder controle.

De rookontwikkeling was vrij intens binnen het gebouw, aldus de brandweer, 'er was vrijwel geen zicht om van binnenuit het gebouw te ventileren'. De brandweer vermoedt, dat de brand is veroorzaakt door overbelasting van het elektriciteitsnet. Een kopieer/faxmachine wordt vooralsnog als ‘bron’ aangemerkt.

Het gebouw was vrijwel potdicht, waardoor het vuur zich door gebrek aan zuurstof niet heeft kunnen uitbreiden. In het monumentaal pand zijn in de voorgevel achter de houten schoepen, dubbele glazen ramen aangebracht. Het gebouw is verhuurd aan een subafdeling van het ministerie van Financiën. De brand is in het secretariaat ontstaan.

In het gebouw wordt veel archiefmateriaal opgeslagen. Volgens de brandweer heeft de ruimte enorme brand- en rookschade opgelopen. 'De impact is buitengewoon.'

Forse rookontwikkeling te Cabo Verde/Kura Piedra op Curaçao

Nog onduidelijk wat in brand heeft gestaanRond vier uur gistermiddag, zondag 6 maart 2016, was er een forse brand met zeer veel rookontwikkeling in de omgeving Kura Piedra/Cabo Verdeweg, zo bericht Paradise FM op Curaçao. Op Facebook verschenen snel eerste videobeelden en foto's. Nog niet duidelijk is wat in brand heeft gestaan, al hoewel op social media gesproken wordt over een mogelijke illegale vuilstort.

Kandela ENORME na Kura Piedra aktualmente.
Geplaatst door Strealuz News op zondag 6 maart 2016


Kandela ku a kaba di tuma luga 3.15 pm den area di steen koral awe 6 maart 2016 '
Geplaatst door Meyer Gregory op zondag 6 maart 2016


Rookontwikkeling Ondertussen grote rookontwikkeling in de richting van Hato. De rook is te zien vanuit verschillende plaatsen op het eiland. Het is, nog, niet duidelijk waardoor de rook wordt veroorzaakt.
Geplaatst door Paradise FM Curaçao op zondag 6 maart 2016