dinsdag 8 maart 2016

Surinaamse reisagenten zouden de KLM teveel geld kosten

KLM heeft moeite om kantoren in Suriname te onderhouden

Wie vanuit Suriname telefonisch contact met KLM moet buitenlands nummer bellen


Het Dagblad Suriname bericht vandaag, 8 maart 2016, te hebben vernomen uit betrouwbare bron, dat de KLM van mening is, dat de Surinaamse reisagenten het bedrijf teveel geld kosten. De luchtvaartmaatschappij zou moeite hebben om de kantoren in Suriname te onderhouden. Op basis hiervan wenst de KLM beperkingen te stellen aan de reisagenten. Dit zal echter niet zo gemakkelijk gaan, aangezien Suriname in een staatsbesluit de positie van de reisagenten geregeld heeft en de wetten van het land gerespecteerd moeten worden. 

Alle reisagenten ontvangen van luchtvaartmaatschappijen die naar Paramaribo reizen en waarmee zij een samenwerking hebben, 6% aan commissie.

De KLM reisagenten in Nederland beschikken momenteel al over meer tools dan de Surinaamse agenten. Ook zijn er vanuit Nederland naar Paramaribo, om welke reden dan ook, goedkopere vluchten beschikbaar dan vanuit Suriname naar Amsterdam. Het is bekend dat het ticket Paramaribo –Amsterdam een zeer duur ticket is als je het vergelijkt met soortgelijke routes in vlieguren.

Een ander ongerief is dat als men de infolijn van de KLM vanuit Suriname wenst te bereiken, de klant verplicht is naar een buitenlands nummer te bellen. Als dit nummer eenmaal is gebeld, moet de klant nog eens minutenlang wachten voordat die uiteindelijk iemand te spreken kan krijgen. Wat de reden is waarom de KLM zich zo strak opstelt naar de Surinaamse markt toe blijft een onbeantwoorde vraag, aldus het dagblad.

EBS-elektriciteitsonderstation te Powakka bouwkundig gereed

EBS werkt aan aanleg hoogspanningskabels van Paranam naar Powakka

(Bron foto: NV Energiebedrijven Suriname, EBS)
 
Het elektriciteitsonderstation te Powakka is bouwkundig af. Dat betekent, dat Powakka en omliggende dorpen binnenkort permanent van elektriciteit zullen worden voorzien. De NV Energiebedrijven Suriname (EBS) is momenteel bezig met de voorbereidingen om de hoogspanningslijnen vanuit Paranam naar het onderstation aan te leggen. Dat meldt de EBS vandaag, dinsdag 8 maart 2016, in een persbericht. 

Eind april moet het elektrotechnisch gedeelte van het onderstation gereed zijn. Om het onderstation Powakka op het elektriciteitsnet te kunnen aansluiten, was het ook noodzakelijk om onderstation Paranam te verbouwen. De bouwkundige werkzaamheden zijn daar inmiddels ook afgerond.

Het onderstation van Powakka zal ook de omliggende dorpen en woongemeenschappen tot aan Casipora van elektriciteit voorzien.

Slachtoffers brand Albina zijn drie Chinezen en een Vietnamees

Oorzaak grote brand in grensstadje nog niet bekend


De politie van Albina heeft gisteren de lichaamsdelen van alle vier verkoolde lijken geborgen uit de twee door brand verwoeste panden. In eerste instantie werden lichaamsdelen van drie van de slachtoffers gevonden, maar later in de middag werden delen van een vierde omgekomen persoon geborgen, zo bericht de afdeling Public Relations van het Korps Politie Suriname vandaag, dinsdag 8 maart 2016.

Dit viertal kwam in de vroege maandagochtend om het leven bij een brand die uitbrak in twee panden aan de Gouveneurstraat. De toegesnelde brandweerlieden en politiemannen konden uit het pand waar de brand begon vier personen in veiligheid brengen, terwijl vier anderen niet gered konden worden. De bewoners van het tweede pand hebben tijdig het pand kunnen verlaten.

Volgens verklaring van familieleden zijn de om het leven gekomen personen de slechts 1-jarige Chi Yang, Yudi Fang (56), Cu Minh Bang (36), allen chinezen, en de 36-jarige Vietnamees Tainhon Nguyen.

De lichaamsdelen van de verkoolde lichamen zijn na afstemming met een lid van het Openbaar Ministerie in beslag genomen en overgebracht naar Paramaribo. De oorzaak van de brand is voor alsnog onbekend. Het onderzoek in deze zaak wordt door de afdeling Forensische Opsporingsdienst voortgezet.

Ministerie van Arbeid zet zich voor verbetering positie vrouw op arbeidsmarkt

Ministerie van Arbeid streeft naar ratificering twee belangrijke ILO-conventies


'Planet 50-50 by 2030: Step It Up for Gender Equality', dat is het thema van de Verenigde Naties voor de Dag van de Vrouw dit jaar. Met dit thema vraagt de VN dat de wereld zich buigt over de onder te nemen acties om tegen het jaar 2030 meer gendergelijkheid te hebben. Het ideële doel is om even veel mannen als vrouwen vertegenwoordigd te hebben in alle beroepen en besluitvormingsmechanismen. De Verenigde Naties pleit daarom voor de effectieve uitvoering van de Sustainable Development Goals, die het doel hebben niemand achter te laten in het proces van ontwikkeling, aldus het ministerie vandaag, dinsdag 8 maart 2016, in een persbericht.

Globale veranderingen vereisen nationale acties. Het ministerie van Arbeid heeft in zijn beleidsvoornemens enkele acties opgenomen die van cruciaal belang zijn voor de werkende vrouw en om de toegang vrouwen tot de arbeidsmarkt voor vrouwen te verbeteren.

Voor deze beleidsperiode heeft het ministerie van Arbeid in het kader van het Decent Work Country Programma gepland om twee fundamentele ILO Conventies te ratificeren. Het betreft in deze ILO Conventie 100, Equal Remuneration Convention, 1951 en ILO Conventie 111, Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958.

ILO Conventie 100 heeft het doel om gelijk loon voor gelijkwaardige arbeid te garanderen en ILO Conventie 111 heeft doel om discriminatie op de arbeidsmarkt tegen te gaan. De goedkeuring voor het ratificeren van deze twee fundamentele verdragen van de Internationale Arbeidsorganisatie is reeds gegeven door de Raad van Ministers en moeten nog in behandeling genomen worden door de Staatsraad. Uiteindelijk zal De Nationale Assemblee goedkeuring moeten hechten aan het voorstel om over te gaan tot de ratificatie van de verdragen.

Met de toetreding tot deze verdragen zal Suriname zich committeren om gelijk loon voor gelijkwaardige arbeid te garanderen op de arbeidsmarkt en ook om de discriminatie van personen bij het toetreden op de arbeidsmarkt of in bepaalde beroepen of op de werkvloer. Dat zal een impact hebben op de positie van de vrouw op de arbeidsmarkt.

Concretere acties vanuit het ministerie zijn geweest; de aanname van de Wet Minimumuurloon, die een gelijke basis voor een ieder beoogt en onacceptabel lage lonen tracht tegen te gaan. De Wet Nationale Basiszorgverzekering vergoedt reeds zwangerschappen en bevalling gerelateerde zorg, maar geen doorbetaald loon. Thans is er ook een Wet Zwangerschap- en Bevallingsverlof in voorbereiding die vrouwen beschermt tegen inhouding van loon, vakantiedagen en in het ergste geval ontslag in haar periodes van zwangerschap en na de bevalling. Het Arbeidsadviescollege heeft positief geadviseerd met betrekking tot het ontwerpen van deze wet.

Met het voltooien van deze beleidsvoornemens hoopt het Ministerie van Arbeid te hebben bijgedragen om meer zekerheid te bieden aan vrouwen op de arbeidsmarkt.

Minister Koenders gaat uit van probleemloze belastinguitwisseling tussen Curaçao en VS

Bewindsman reageert in Tweede Kamer op vragen over aanvullende afspraken met VS


Minister Bert Koenders van Buitenlandse Zaken voorziet geen problemen voor de toekomstige uitwisseling van belastinggegevens tussen Curaçao en de Verenigde Staten. De Curaçaose belastingdienst en andere partijen zijn vergevorderd met de integratie van de zogeheten Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA), maar kunnen desgewenst ook extra ondersteuning uit Nederland krijgen, zo bericht de Amigoe vandaag, dinsdag 8 maart 2016.

Koenders schrijft dit in antwoord op vragen van de Tweede Kamer (zie onderaan) over aanvullende afspraken met de VS, die moeten voorkomen dat Amerikaanse burgers of financiële instellingen op Curaçao onverwacht geconfronteerd worden met belastingclaims uit de Verenigde Staten, omdat de uitwisseling van gegevens niet volgens de juiste procedure is verlopen.

De Tweede Kamer twijfelt niet zozeer aan de noodzaak van die aanvullende afspraken, waaronder een langere termijn voor de voorbereiding die eigenlijk in augustus afgerond had moeten zijn. Maar de Kamer was wel benieuwd naar ondersteuning voor Curaçao. De SP vroeg bijvoorbeeld in hoeverre de Inspectie der Belastingen op Curaçao voorbereid is op de FATCA en de zogeheten Common Reporting Standard (CRS), die nodig is voor de uitwisseling van gegevens.

'Het implementatieproces bevindt zich thans in een vergevorderd stadium', schrijft Koenders. De Inspectie der Belastingen op Curaçao, de Sector Fiscale Zaken van het ministerie van Financiën en externe IT-consultants zijn hier in 2015 volop mee bezig geweest. De Nederlandse Belastingdienst heeft ondersteuning geboden bij het bouwen en testen van het noodzakelijke IT-systeem.

'Door in de aanpak direct te kiezen voor integratie van FATCA en CRS in processen, organisatie en techniek is Curaçao al voorbereid op de komst van de Common Reporting Standard in 2017', schrijft hij. Als het nodig is, kan de Curaçaose belastingdienst extra ondersteuning krijgen.Het CDA vroeg de minister onder meer hoeveel inwoners van Curaçao de Amerikaanse nationaliteit, een green card of een andere band met de VS hebben, waardoor ze gevaar zouden lopen op belastingclaims. Koenders heeft geen cijfers, maar schrijft dat Amerikaanse burgers in principe geacht worden op de hoogte te zijn van de Amerikaanse belastingwetgeving, bijvoorbeeld uit informatie van hun eigen bank op Curaçao. “De regering zou eventueel via de media de mensen erop attent kunnen maken van mogelijke belastingverplichtingen in de Verenigde Staten, maar in principe heeft iedere persoon de verplichting om zich te (laten) informeren over de wettelijke verplichtingen die op hem/haar van toepassing zijn. Overigens hebben de belastingverplichtingen in de VS voor deze mensen altijd bestaan, lang voor de introductie van Fatca”, aldus Koenders.
De minister merkt tot slot op dat meer landen moeite hebben om het eigen belastingsysteem en de eigen regelgeving af te stemmen op de Amerikaanse vereisten. Ook de Amerikaanse regering heeft daar overigens aandacht voor.

OM Curaçao stelt telefonisch spreekuur in

Naast telefonisch spreekuur kan het OM via e-mail met vragen worden benaderd


Met ingang van maandag 14 maart 2016 wordt de baliedienst van het Parket Officier van Justitie in de Tempel te Punda gewijzigd. Voor vragen die het strafrecht betreffen, in concreto zaken die Justitie en politie betreffen, is er voortaan een telefonisch spreekuur en kan men op maandag, woensdag en vrijdag tussen twee en vier uur 's middags bellen met 434-2100. Dit bericht het Openbaar Ministerie (OM) vandaag, dinsdag 8 maart 2016, in een persbericht.

Ook kunt u uw vraag mailen naar Parket.Curacao@OMCarib.org , u krijgt dan een reactie per mail of telefoon.

Een afspraak maken op de Tempel blijft mogelijk, dat kunt u telefonisch dan wel per e-mail doen, afspraken zullen ook op maandag, woensdag en vrijdag tussen twee en vier uur 's middags plaatsvinden.

Voor civiele zaken zoals financiële vorderingen, huur, echtscheiding, voogdij en dergelijke wordt doorverwezen naar andere instanties, aldus het Openbaar Ministerie..

Clean Air Everywhere overweegt bodemprocedure tegen Curaçaose overheid

'Regering blijft toestaan dat Isla/Boo enorme hoeveelheden gif blijft uitstoten'


Stichting Clean Air Everywhere (CAE), die de afgelopen maanden een afwachtende houding aannam om te kijken welke concrete stappen de overheid zou nemen ‘om op te komen voor de gezondheid van de bevolking onder de rook van de Isla/BOO’, overweegt een bodemprocedure te starten als handhaving door de Curaçaose overheid verder uitblijft. Dat meldt de Amigoe vandaag, dinsdag 8 maart 2016.

'We moeten helaas constateren dat er niets terecht is gekomen van de goede bedoelingen van de overheid omdat deze toestaat dat de Isla/BOO enorme hoeveelheden gif blijft uitstoten', aldus CAE in een persbericht.

CAE had vorig jaar de krachten gebundeld met de Stichting Schoon Milieu Op Curaçao (SMOC) en een Kort Geding tegen het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN) aangespannen. Dit  geding, dat uiteindelijk meerdere maanden in beslag nam, bestond uit vier zittingen en een wijkbezoek aan Wishi/Marchena door de rechter. Rechter Peter van Schendel oordeelde in zijn uitspraak van 16 november vorig jaar ondermeer: 'Hetgeen tot afwijzing van de verzoeken van de eisers (CAE en SMOC) leidt, komt doordat de wensen van eisers in de loop van de procedure grotendeels zijn ingewilligd. Gedaagde (het GMN-ministerie) ligt goed op koers bij de invoering van de maatregelen die uiteindelijk moeten leiden tot het terugbrengen van de overlast tot aanvaardbare proporties.'

'We moeten helaas constateren, dat de rechter te optimistisch, wellicht zelfs naïef is geweest in zijn vonnis door te stellen dat de overheid goed bezig is, aangezien er niets is terechtgekomen van de aan hem beloofde goede bedoelingen van de overheid. De groene aanslag is wederom volop aanwezig terwijl er nog steeds geen duidelijkheid is over de verbindingen binnen deze aanslag. Er zijn ook geen aanvullende luchtmetingen verricht op PAK’s en andere schadelijke stoffen, de overheid informeert de bevolking onvoldoende en de metingen laten zien dat uitstoot van schadelijke stoffen hoger is dan ooit', aldus de opsomming van CAE.

De stichting staat behalve de gebruikelijke metingen naar de aanwezigheid van zwaveldioxide (SO2) en fijnstof middels nieuwe meetapparatuur, ook de registratie voor van (zware) metalen, Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (PAK’s)-verbindingen en vluchtige koolwaterstoffen waaronder benzeen.

CAE zegt verder de afgelopen periode te hebben gebruikt om ‘onder de radar’ als bestuur, namens bezorgde bewoners benedenwinds van de Isla/BOO-energiecentrale, over de te bewandelen juridische weg te beraadslagen. 'Doordat de Curaçaose overheid blijft toestaan dat de Isla/BOO enorme hoeveelheden gif blijft uitstoten, hierdoor veel mensen ziek worden en er jaarlijks vele vroegtijdige doden te betreuren zijn, beseft de Nederlandse overheid wel dat de mensenrechten op een schone en veilige leefomgeving door de Curaçaose overheid op grove wijze geschonden worden.'

De stichting haalt de motie aan die in februari door de Tweede Kamer in Nederland werd aangenomen. 'Hierin werd duidelijk aangegeven dat het tijd is voor de Curaçaose overheid om de normen te handhaven en deze continue vergiftiging van een groot deel van de bevolking drastisch te verminderen. In mei 2016 zal de Tweede Kamer geïnformeerd worden over de voortgang van deze motie. Wanneer wederom blijkt dat de Curaçaose overheid niet heeft gehandeld om de bevolking te beschermen, zal CAE diezelfde week een bodemprocedure starten waarin opnieuw wordt gevraagd om de bevolking te beschermen.' Volgens CAE zijn vervolgens een gang naar de rechter in Nederland en uiteindelijk Europa, de volgende logische stappen.

'We hopen dat de Curaçaose overheid de uitgestoken hand van Nederland nu wel aanneemt en de vergiftiging zal stoppen', aldus CAE, die vreest dat er opnieuw niet gehandhaafd zal worden op de uitstoot en dat deze verder zal toenemen. 'Clean Air Everywhere zal zich blijven inzetten om dit onrecht te bestrijden en zal blijven hameren op het mensenrecht op een schone en veilige leefomgeving. Iets dat niet meer dan normaal is in een beschaafde samenleving.'

NH-ministerie gestart vervoer brandstof naar dorpen binnenland voor stroomvoorziening

Ministerie bevoorraadt deze week diverse dorpen

(Bron foto: ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen)

Het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen (NH) heeft een aanvang gemaakt met de distributie van brandstof ten behoeve van de elektriciteitsvoorziening in binnenlandse dorpen. Het is de bedoeling, dat deze hele week de dorpen die afhankelijk zijn van brandstof voor hun energiebehoefte, zullen worden bevoorraad. Dit meldt het ministerie vandaag, dinsdag 8 maart 2016, in een persbericht. 

Het ministerie erkent het recht van burgers op ontwikkeling en de rol die energie daarbij vervult.

De dorpen die als eerst voorzien worden zijn Powakka, Redi Doti, Casipora, Carolina, Phedra, Rama, Pokigron, Pikin Troeli, Wit Santi, Bigi Poika en Pikin Saron.

Er is de afgelopen dagen, zo bericht NH, hard gewerkt en naar oplossingsmodaliteiten gezocht om de bewoners in deze gebieden te voorzien van brandstof. De gebieden te Boven-Suriname worden binnen elk moment voorzien.

Het ministerie stelt verder het te betreuren, dat de bewoners van bovengenoemde gebieden het enige tijd zonder energie hebben moeten doen. Op regeringsniveau zal naar mogelijkheden worden gezocht om over te gaan tot een structurele oplossing van het energie vraagstuk in gebiedende waar de afhankelijkheid van brandstof groot is.

Het ministerie van NH denkt hierbij aan plannen om de elektriciteitsvoorziening door gebruik van hernieuwbare energiebronnen zoals mini-hydro's en zonne-energie uit te voeren ten behoeve van onder andere de dorpen in het binnenland. Hierdoor zal er dan sprake zijn van duurzame energie voorziening in deze gebieden. 

'Kinderboekenfestivals'; Alphons Levens

Kinderboekenfestivals


Eigenlijk
dient het lezen in de school,
in de scholen bevorderd te worden.
Eigenlijk
dient elke school
over een bibliotheek te beschikken.
Eigenlijk
behoort elk van zo’n bibliotheek
ook Surinaamse boeken te bezitten.
Eigenlijk
dienen ook leerlingen van beroepsgerichte scholen
literatuur in hun curriculum te hebben.
Eigenlijk
moeten leerlingen een geleend boek
niet ongelezen kunnen inleveren.
Eigenlijk
moet elke leerling voor de bibjuf, de library teacher,
over het geleend boek kort een spreekbeurt houden.
Eigenlijk
moet zo’n leerling daar een cijfer voor krijgen
dat meetelt voor het cijfer Nederlands.
Eigenlijk
als dit allemaal niet gebeurt,
blijft er een excuus voor het houden van Kinderboekenfestivals.

Alphons Levens,
19 februari 2016.

SPA-Vrouwen: 'Vrouwen zijn op dit moment een sociaal vergeten groep in Surinaamse samenleving'

'Met politici in samenleving die vinden dat zij boven de wet staan moet worden afgerekend'


De huidige politieke en economische malaise in Suriname maakt dat de herdenking van de  Internationale Dag van de Vrouw vandaag, dinsdag 8 maart 2016, meer dan voorafgaande jaren in het teken van Sisterhood gezien moet worden om de strijd tegen onrecht en de humanisering van de samenleving aan te vechten. De strijd van vrouwen is op de eerste plaats een politieke strijd  gericht op het opheffen van de ongelijke machtsverhoudingen in de samenleving. Vrouwen moeten elkaar blijvend ondersteunen en versterken in de strijd voor gendergelijkheid en rechtvaardigheid.

Onze  samenleving bevindt zich momenteel op een kruispunt van totaal moreel verval en sociale desintegratie. De meest elementaire mensenrechten, lees vrouwenrechten zoals het recht op een eerlijk en menswaardig bestaan, worden dagelijks geschonden en zullen, mits niet gauw wordt ingegrepen in beleid, leiden tot totale sociale uitsluiting van grotere groepen in de samenleving waar vrouwen een substantieel deel van uitmaken. Angst en wanhoop dreigen overal de overhand te nemen en de vele barrières op het vlak van de  gezondheidszorg, huisvesting, onderwijs en inkomen dragen bij tot verzwakking van de maatschappelijke positie van vrouwen en hun verworvenheden.

We constateren dat sociale achterstanden, vanwege de lage koopkracht, inflatie, lage inkomens  en werkloosheid steeds groter worden. Het thema Sisterhood,  dat voor 8 maart door de Verenigde Naties is gekozen, heeft in de geschiedenis van de vrouw wereldwijd, telkens weer bewezen een effectief wapen te zijn voor solidariteit en eensgezind optreden tegen de vernietigende krachten; machtswillekeur, corruptie, hebzucht, moreel verval, verloedering en verarming van de samenleving, kortom bad governance.

Met politici in de samenleving die menen boven de wet te staan en hun macht misbruiken om de samenleving te knechten in haar ontwikkeling en vooruitgang, zal voor eens en altijd moeten worden afgerekend.

Gesteld moet worden dat vrouwen op dit moment een sociaal vergeten groep zijn geworden in de Surinaamse samenleving, vooral de vrouwen die op een minimumbestaansniveau balanceren. Er ontbreekt een gedegen genderbeleid en beleidsacties voor verbeteringen en veranderingen in de slechte sociaal economische omstandigheden van vrouwen. Feit is dat vrouwen in de afgelopen vijf jaar armer zijn geworden en qua inkomen met  40 tot 50 % zijn achteruitgegaan.

Terwijl delen van de samenleving, vooral de politici zich structureel verrijken en geen antwoord hebben op het verval en de economische achteruitgang van burgers in het algemeen. Integendeel, horen we de president het volk slapeloze  nachten toewensen en  voor ziek aanmerken. Duidelijk is dat de regering het heeft opgegeven en het volk minacht. Het volk heeft anderzijds ook geen vertrouwen meer in de president en zijn regering en dringt aan op een verandering.

De rechtstaat is aan het diggelen en de vrees voor een dictatoriale machtsstaat is zichtbaar aanwezig. Op 8 maart 2016, roepen de SPA-Vrouwen dan ook de regering op om haar mandaat terug te geven aan het volk, omdat duidelijk is dat zij niet in staat is om het volk te verheffen naar een hoger niveau en te werken aan haar vooruitgang, welzijn en welvaart. De laatste ontwikkelingen op het  financieel, monetair en economisch gebied zijn zorgwekkend en geven een duidelijk signaal van de onmacht van de regering zaken aan te pakken ten voordele  van het volk.

De SPA-Vrouwen zien het als hun morele plicht alle Surinaamse vrouwen op 8 maart op te roepen om de handen ineen te slaan om gezamenlijk de politieke strijd aan te binden tegen de vernietigende krachten in de samenleving. Uiteindelijk, zijn wij allemaal ongeacht onze afkomst en milieu, slachtoffers van deze regering. Een regering dat een volk verarmd en niet respecteert heeft het recht niet haar te leiden en te sturen.

De Surinaamse Partij van de Arbeid                                     
Afdeling Vrouwen

NPS-Assembleelid Etnel: 'Surinaamse vrouw is in positie teruggevallen'

'Huidige sociaal-economische situatie maakt het heel moeilijk voor vrouwen'


Volgens het NPS-Assembleelid Patricia Etnel hebben Surinaamse vrouwen nog een lange weg te gaan om een ideale positie in de samenleving te bereiken. Vooral het versterken van de financiële positie van de vrouw vereist nog veel werk. Het is belangrijk dat de vrouw nu meer dan ooit haar kracht laat zien. 'Uma sori ju krakti', zegt Etnel vandaag, 8 maart 2016, in het Dagblad Suriname. 

'Met de hedendaagse sociaal-economische situatie is het heel moeilijk voor vrouwen. Ze kunnen nauwelijks uitkomen. Vooral eenoudergezinnen die onder de vrouwen een grote groep uitmaken, gaan nu gebukt onder deze situatie.'

Als wij al enigszins goed op weg waren naar de zelfstandigheid en onafhankelijkheid van vrouwen, dan zijn we volgens Etnel nu wel terug gevallen. 'Dit is de reden waarom de vrouwen in de politiek nog meer eisen aan de leiders zouden moeten stellen om die voorwaarden te creëren waardoor vrouwen kunnen gaan naar die zelfstandigheid.'

Etnel meent, dat het loon dat vrouwen verdienen, ongeacht het feit dat ze hoger opgeleid zijn, veel te laag is en aanpassing behoeft. Vrouwen die er alleen voor staan, hebben heel veel problemen, geeft ze aan. 'Het systeem voor het verkrijgen van alimentatie voor de kinderen functioneert niet adequaat en de weg die bewandeld moet worden, is veel te lang waardoor veel moeders er vanaf zien. Ze besluiten dan om het opvoeden maar zelf te doen.'

Verder meent Etnel, dat jonge meisjes in Suriname beschermd moeten worden. Ze verwijst naar de vele gevallen van vermissing van jonge meisjes hetgeen de positie van de jonge Surinaamse vrouw geen enkel goed doet. Volgens haar moeten de grenzen van het land ook beter beveiligd worden in het kader van de mensenhandel.

Daarnaast zou de ondernemende vrouw in Suriname meer gestimuleerd moeten worden. De ondernemende vrouwen gaan volgens haar nu moeilijke tijden tegemoet. ‘De mogelijkheden voor de vrouwen zijn zeer beperkt en dit betekent vaak de dood voor hun aspiraties’, aldus Etnel.

Bond van Leraren in spoedvergadering bijeen

Positie leerkrachten wordt tegen het licht gehouden


De voorzitter van de Bond van Leraren(BVL), Wilgo Valies, heeft voor morgenochtend elf uur een spoedvergadering bijeengeroepen.  Dat meldt het Dagblad Suriname vandaag, dinsdag 8 maart 2016.

Tijdens deze vergadering zal volgens hem naar aanleiding van de algehele situatie in het land, waaronder de verslechterende financieel-economische situatie, de positie van de leerkrachten bekeken en besproken worden.

Verdere informatie over deze bijeenkomst zal de BvL-voorzitter na de vergadering verstrekken.

Surinaamse vrouw in Guyana tot drie jaar cel veroordeeld voor cocaïnesmokkel

Guyanese rechter legt laagst mogelijke straf op

Veroordeelde moeder bezorgt om haar twee kinderen in Suriname


De jonge Surinaamse D.S. is gisteren door een rechter in Georgetown, Guyana, tot drie jaar cel veroordeeld voor een poging om 526 gram cocaïne van Guyana naar Barbados te smokkelen. Dit berichten vandaag, dinsdag 8 maart 2016, onder andere de Guyanese nieuwswebsites Demerara Waves en Kaieteur News Online.

De smokkelpoging vond plaats op 17 mei 2015 op de Ogle Internationale Luchthaven in Guyana. De vrouw stond op het punt om met een LIAT-vlucht, (Leeward Islands Air Transport) een op Antigua gevestigde luchtvaartmaatschappij, naar Barbados te vertrekken.

De vrouw bleek onder andere cocaïne in een condoom te hebben verstopt in haar vagina. De overige cocaïne was verwerkt in 42 bolletjes die ze had ingeslikt en die in een ziekenhuis haar lichaam verlieten.

S. smeekte de rechter om vergeving en om discretie toe te passen. Ze zei, dat ze een alleenstaande moeder is van twee kinderen en dat ze met de smokkel geld wilde verdienen om voor haar kinderen, die in Suriname zijn, te kunnen zorgen.

Verder zei de vrouw, dat ze geen familie in Guyana heeft en dat ze graag naar huis wil uit vrees dat haar kinderen haar worden ontnomen door de Surinaamse autoriteiten

De rechter hield bij de strafbepaling rekening met het feit, dat de Surinaamse voor het eerst in aanraking was gekomen met Justitie en legde de laagste straf mogelijk voor een dergelijk feit op en een boete van 30.000 Guyanese dollar op, bij niet betaling te vervangen door zes maanden extra celstraf.


De arrestatie in mei 2015 was ook lokaal nieuws in Guyana:


(Red. De Surinaamse Krant/Demerara Waves/Kaieteur News Online)

'Internationale Dag van de Vrouw betekent niet, dat we er al zijn'

Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons staat stil bij Internationale Dag van de Vrouw

'Gewerkt moet worden aan ouderschapsverlof rond de geboorte van kinderen en tegengaan huiselijk geweld'


'Het feit dat we vandaag, 8 maart 2016, de Internationale Dag van de Vrouw herdenken, geeft al aan dat we er nog niet zijn, hoewel er vooruitgang is geboekt. Het doel is gelijke ontplooiingskansen voor vrouwen en mannen zodat we samen in evenwicht onze gemeenschap kunnen bouwen. Er is veel vooruitgegaan wat scholing van vrouwen betreft, maar de mogelijkheid om die opleiding om te zetten in werk dat daarop is afgestemd is nog niet wat het moet zijn. Het is een proces en we moeten dus gewoon daaraan blijven werken.'

Woorden van parlementsvoorzitter Jennifer Geerlings-Simons ten aanzien van de positie van de Surinaamse vrouw in de maatschappij vandaag, zo is te lezen in het Dagblad Suriname.

Een andere belangrijke zaak is volgens Simons de vertegenwoordiging van vrouwen in de nationale en regionale besluitvormingsprocessen, dus in de volksvertegenwoordiging.

'We hebben in de vorige periode hard daaraan gewerkt en een goede verbetering gezien. We zijn er nog niet, maar werken verder. We moeten niet vergeten dat wanneer vrouwen een beter leven leiden, zoveel mogelijk vrij van geweld en onderdrukking, hun zonen en dochters ook een beter leven hebben en zich kunnen ontwikkelen tot gezonde burgers die de gemeenschap tot een goede samenleving kunnen helpen maken. Goede ontplooiingskansen voor vrouwen is dus ook van groot belang voor mannen. Een evenwichtige, elkaar ondersteunende samenwerking tussen mannen en vrouwen is voorwaarde voor welzijn in Suriname.'

Enkele specifieke zaken die volgens de parlementsvoorzitter nog aangepakt moeten worden om de positie van de Surinaamse vrouw te verbeteren zijn het regelen van het ouderschapsverlof rond de geboorte van kinderen voor moeders en ook enkele dagen voor vaders. Ook moet er betere bescherming tegen huiselijk geweld voor moeders en kinderen zijn en behandeling van de daders. Er moet volgens haar voorts intensiever gewerkt worden met tieners om tienerzwangerschap, vaak de bron van toekomstige armoede, te voorkomen. De aanpak van de opvoeding van jongens vindt Simons van belang 'zodat ze weten dat ze vaders worden later en verantwoordelijkheid voor hun kinderen hebben'.

Ook curriculumontwikkeling en voorlichtingsprogramma’s waarin de maatschappelijke genderrelatie wordt behandeld en mensen wordt aangeleerd om hun identiteit als man of vrouw positief te beleven, 'omdat ze zichzelf en het andere geslacht primair als mens zien en daardoor positieve benadering van zichzelf en de ander hebben', ziet Simons als belangrijk om te komen tot een situatie van welzijn.

CLO zou Srd 1.000.000 hebben uitstaan aan schulden van leden lidbonden

Voorzitter Hooghart: 'De leden van onze lidbonden hebben ons erin geluisd'


Leden van bonden aangesloten bij de Centrale van Landsdienaren Organisaties (CLO), hebben een gezamenlijke schuld van meer dan Srd 1.000.000 bij de vakcentrale. Voorzitter Ronald Hooghart zegt vandaag, dinsdag 8 maart 2016, in het Dagblad Suriname, dat de achterstand gedurende 20 jaar is ontstaan. 'Wij hebben geen schulden, maar een heleboel schuldenaren. De leden van onze lidbonden hebben ons erin geluisd. Ze hebben ons, hun eigen organisatie die voor ze opkomt, bedrogen. Ze komen naar ons toe met hun noden. De CLO biedt een helpende hand. Wij geven geen geld, wel stellen wij ons garant voor betaling als ze op huurkoop huishoudelijke goederen aanschaffen.'

Hooghart vermoedt, dat er wordt geknoeid op de afdelingen van ministeries die belast zijn met de inhoudingen. Het is volgens hem opvallend, dat inhoudingen ten behoeve van de CLO verstoord worden, maar die van het bedrijfsleven vinden wel plaats. Door de coulante houding van de CLO maken de schuldenaren misbruik. 'Bij het bedrijfsleven halen zij deze grappen niet uit, want dan krijgen zij bij achterstallige betalingen de schuldeisers op de stoep om de op huurkoop gekochte goederen op te halen.'

'De mensen op de ministeries bekokstoven zaken, waardoor schuldenaren van de lijst worden afgevoerd. In het begin vinden de inhoudingen normaal plaats om dan plotseling te worden stopgezet. De CLO doet al het mogelijke om de leden van de lidbonden tegemoet te komen. En dan lappen ze ons deze streken. De wanbetalers schaden door hun afkeurenswaardig gedrag hun eigen organisatie. We moeten achter ze aanlopen om aan hun verplichtingen te voldoen.'

Het achterhalen en tot betaling aanmanen van de wanbetalers kosten vanwege de administratieve rompslomp veel tijd. Het kan soms langer dan een jaar duren voordat de wanbetaler is gevat. Daarmee is nog niet gegarandeerd, dat de aflossing van de schuld wordt hervat, omdat de mensen dan weer moeten tekenen om de inhouding te autoriseren en dat is op zichzelf ook een hele klus.

Van 1.000 toegezegde woningen te Richelieu en Oldenburg worden niet meer dan 550 gebouwd

Weer een regeringsbelofte die niet wordt nagekomen


Van de 1.000 woningen die Suriname te Richelieu en Oldenburg vanaf 2010 zou bouwen met financiering van de Chinese staatsbank Exim Bank zijn er 550 opgeleverd en daar blijft het bij. De rest wordt niet gebouwd, zo bericht de Ware Tijd vandaag, dinsdag 8 maart 2016.

Dat men op de helft is blijven steken, komt door verandering in de bouwsector. Zo zijn prijzen van bouwmaterialen gestegen, zegt Anwar Hassankhan, waarnemend directeur van Bouwkundige Werken en Dienstverlening van het ministerie van Openbare Werken uit. Hij voegt hieraan toe, dat er bovendien meer is geïnvesteerd in de kwaliteit en duurzaamheid van de infrastructuur.

Van de intussen afgebouwde woningen zijn er vorig jaar 423 te Richelieu in Comnmewijne gebouwd. Ongeveer twee weken geleden werden de resterende 127 woningen opgeleverd te Oldenburg aan de Ringweg. De woningen zijn gebouwd door China Dalian International Cooperation (Group). Holding Limited was belast met het opzetten van de woningen.

Over de kwaliteit en duurzaamheid van de infrastructuur zei Hassankhan, dat het gaat om wegen, ontwatering, stroom- en watervoorziening en kwalitatief wegmeubilair. Ook krijgt elk project een diensten- en winkelcentrum, pleinen en parken. 'De mensen moeten er kunnen wonen en werken.'

Vorig jaar heeft Suriname samen met China een intentieovereenkomst getekend voor de bouw van duizend woningen. Hassankhan zegt dat mogelijk een deel van die huizen in Richelieu opgezet zal worden. Richelieu wordt getransformeerd van plattelands- naar stedelijk gebied.

Leiding DSB wil af van directielid John Lie-Tjauw

Met ontslag aangezegd directielid spant Kort Geding aan tegen DSB en Staat Suriname


De leiding van De Surinaamsche Bank (DSB) heeft een ontslagaanvraag ingediend bij het ministerie van Arbeid voor directielid (Chief Operating Officer) John Lie-Tjauw. Hij is op non-actief gesteld. Starnieuws schrijft vandaag, dinsdag 8 maart 2016, te hebben vernomen,  dat er een onwerkbare situatie zou zijn ontstaan, waardoor DSB toestemming heeft gevraagd voor ontslag.

Lie-Tjauw heeft inmiddels een Kort Geding aanhangig gemaakt tegen DSB en de Staat Suriname, met name de minister van Arbeid, Soewarto Moestadja. Lie-Tjauw zou met de rechtszaak willen voorkomen, dat de Ontslagcommissie zich inlaat met deze kwestie. Indien een ontslagaanvraag wordt ingediend, moet binnen dertig dagen een uitspraak volgen.

Het Kort Geding diende overigens al op 3 maart en wordt op 10 maart voortgezet. Lie-Tjauw heeft Gerold Sewcharan als advocaat, terwijl Edward Naarendorp de gemachtigde is van DSB.

Het is niet duidelijk of de ontslagaanvraag ook iets te maken heeft met de creditcardaffaire bij DSB, waarbij 4.4 miljoen Amerikaanse dollar door een cliënt kon worden opgenomen, zonder dat de alarmbellen gingen rinkelen. Het is nog niet gelukt om een reactie van de leiding van DSB te krijgen.

Bisschop Choennie roept op Internationale Dag van de Vrouw op tot einde geweld tegen vrouwen

'Nog steeds worden grote groepen vrouwen gediscrimineerd en mishandeld'


Broeders en zusters,
Het is vandaag 8 maart, door de Verenigde Naties sinds 1978 officieel uitgeroepen tot Internationale Vrouwendag. Deze dag kan beschouwd worden als een erkenning van de lange strijd van vrouwen, ontstaan in het begin van de 20e eeuw, voor hun rechten onder andere op het gebied van arbeid en kiesrecht. Er zijn vele verworvenheden uit deze strijd behaald, maar helaas zijn er in onze wereld nog steeds grote groepen vrouwen die dagelijks onrecht worden aangedaan door discriminatie en geweld. 


We hoeven niet eens over onze grenzen heen te kijken om ons te realiseren, dat anno 2016 de behoefte aan een speciale dag om ons te bezinnen over de positie van de vrouw in onze samenleving nog steeds nadrukkelijk aanwezig is.

Schrijnende vormen van huiselijk geweld waarbij vrouwen het zelfs met de dood moeten bekopen zijn geen uitzondering meer. Dit geweld legt een grof disrespect voor vrouwen bloot dat in een matriarchale maatschappij als de onze een gevoelige contradictie in zich meedraagt. Immers, elke man die geweld gebruikt tegen vrouwen en zich het recht toe eigent over het leven van een vrouw te kunnen beschikken, is voortgekomen uit een vrouw en is grootgebracht en opgevoed door een vrouw. Het is een tegenstrijdigheid die ons aan het denken moet zetten en ons naar wegen moet laten zoeken om de geweldspiraal om te buigen en te laten stoppen.

Man en vrouw zijn beiden geschapen naar Gods beeltenis:

'En God schiep de mens als zijn beeld; als het beeld van God schiep Hij hem; mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen' (Gen. 1:27). 

De evangeliën tonen ons een beeld van Jezus die heel respectvol omgaat met vrouwen. Man en vrouw, beiden tot leven geroepen en gewild door de Schepper als bekroning op Zijn creatie, hebben dezelfde zending ontvangen om als een eenheid te werken aan het beheer van de totale schepping.

Vrouwen zijn ook de hoedsters van het leven, zij zijn uitverkoren om het prille leven van een mens te dragen, het met zorg en toewijding tot volle wasdom te laten komen. Dat de man zich superieur waant aan de vrouw en haar als een minderwaardig schepsel aan zich wil onderwerpen is een gevolg van de zondeval en kan nooit uitgelegd worden als de bedoeling of wil van God. Integendeel, man en vrouw zijn in relatie tot elkaar geschapen, en uit deze wederzijdse relatie vloeit voort dat al hetgeen de waardigheid van een vrouw aantast, in essentie ook de man aantast.

Met deze boodschap op de Internationale Vrouwendag wil ik u, mannen en vrouwen van Suriname, daarom oproepen gezamenlijk op te trekken om een eind te maken aan elke vorm van geweld tegen vrouwen.

Een samenleving die haar vrouwen niet kan beschermen, die haar vrouwen niet koestert en haar waarde miskent, zal nooit tot ontwikkeling komen en is gedoemd tot verval. Laten wij, mannen en vrouwen, elkaar leren ontdekken als gelijkwaardige partners thuis, op het werk, in het zakenleven, in de politiek en in de kerk. Mogen wij zo een voorbeeld stellen voor onze jeugd in het respectvol omgaan met elkaar, in het bijzonder met onze zusters, moeders, vriendinnen.
Ik wens u allen van harte een betekenisvolle Vrouwendag toe.

Karel M. Choennie
Bisschop van Paramaribo

Districtscommissaris Miranda: 'Bij brand in Albina omgekomen meisje was zondag jaar oud'

Drie verkoolde lichamen in uitgebrande panden aangetroffen


Districtscommissaris (dc) Jerry Miranda van Paramaribo Noordoost, die tijdelijk waarneemt in het districht Marowijne, vindt het hartverscheurend. dat doden te betreuren zijn bij de brand gisterochtend in Albina. 'Het meisje dat omgekomen is in de brand was zondag een jaar oud. Het is een drama. De mensen konden het pand niet uit. Omstanders hebben hen tevergeefs om hulp horen roepen', zegt Miranda vanochtend, dinsdag 8 maart 2016, op Starnieuws.

Miranda heeft duidelijke afspraken gemaakt met de politie en andere diensten in het district wat  gedaan moet worden bij calamiteiten van zo'n grote omvang. Hij was officieel niet op de hoogte gesteld van de brand door de politie. Uit informele bronnen kwam Miranda er in Paramaribo achter dat er een felle brand woedde in twee panden aan de Gouverneurstraat in Albina. Volgens hem zijn zaken nu goed besproken en er zal een verder protocol worden afgesproken. Het ging om een enorme calamiteit waarbij ook hulp van de Fransen is gevraagd.

De Franse brandweer heeft ook geholpen bij de bluswerkzaamheden. De brandweer Albina heeft ook assistentie gekregen van de post te Tamanredjo. De politie heeft gerapporteerd, dat drie verkoolde lichamen zijn aangetroffen. Volgens de familie waren er behalve de baby en een oma, nog twee mannen in het pand. De districtscommissaris zegt dat het onderzoek nog gaande is. Ook wordt nagetrokken hoeveel mensen naar het Franse St. Laurent zijn vervoerd voor behandeling.

Miranda zal vanochtend ook een gesprek hebben met nabestaanden en andere betrokkenen. Nagegaan zal worden hoe er verder hulp geboden kan worden.

De panden waren zwaar beveiligd, waardoor het niet mogelijk was om hulp te bieden. Deze zaken zullen ook besproken worden nadat de rust weer teruggekeerd is.

Prinses Laurentien op Curaçao bezoekt Children’s Museum Curaçao (Chicu)

Prinses op eiland voor een presentatie van Raad van Kinderen

 
Prinses Laurentien was op het eiland voor een presentatie van de Raad van Kinderen en maakte van de gelegenheid gebruik om zaterdag een bezoek te brengen aan het in aanbouw zijnde Children’s Museum Curaçao (Chicu), zo bericht vandaag, dinsdag 8 maart 2016, het Antilliaans Dagblad.

De prinses liet zich uitgebreid inlichten door Jora de Jong en Esther de Sola van het bestuur van Chicu.

Prinses Laurentien deed het kindermuseum een exemplaar van het door haar in samenwerking met Jan Terlouw geschreven kinderboek ‘Kapsones’ cadeau.

Op de foto (top) prinses Laurentien met het bestuur van Chicu (Bron foto's: Chicu/Facebook).

Aanzienlijke daling aantal overnachtingen toeristen in januari op Curaçao

In januari 2016 351.978 overnachtingen tegenover 403.723 zelfde maand 2015


Het aantal overnachtingen door toeristen op Curaçao is in de eerste maand van dit jaar fors gedaald. Dat blijkt uit cijfers van de Curaçao Tourist Board (CTB), zo bericht het Antilliaans Dagblad vandaag, dinsdag 8 maart 2016. 

Voorlopige cijfers wijzen een daling aan van wel 13 procent. Het aantal overnachtingen dat de toerist in januari op Curaçao heeft doorgebracht, is 351.978. Vorig jaar januari lag het aantal overnachtingen nog op 403.723. De Noord-Amerikaanse markt is de enige markt die groei heeft geregistreerd, zo blijkt uit de cijfers van CTB. Voor toeristen afkomstig uit deze regio zijn 64.007 overnachtingen geregistreerd; dit is een lichte groei van 2 procent.

Vanuit Zuid-Amerika is een daling van 43 procent geregistreerd. Zelfs het aantal overnachtingen door de toerist uit Europa is gedaald, met 2 procent. Dit is gelijk aan 215.132 overnachtingen.

Uit dezelfde cijfers van CTB blijkt dat het verblijfstoerisme in januari met 2 procent (41.696 toeristen) is gedaald. Dit is gelijk aan 734 toeristen minder vergeleken met dezelfde periode een jaar eerder. Toen werd een totaalaantal van 42.430 verblijfstoeristen geregistreerd. Uit het aantal boardingkaarten kan worden geconstateerd dat 64 procent (26.568 toeristen) van het totaalaantal verblijfstoeristen bij een geregistreerde accommodaties heeft overnacht.

De verdeling is als volgt: hotels van 150 kamers of meer (27 procent), bungalows (18 procent), hotels van 150 kamers of minder (12 procent) en appartementen (7 procent). Het aantal toeristen dat bij een niet-geregistreerde accommodatie verbleef, vertegenwoordigt 36 procent (15.128 toeristen) van het totaalaantal toeristen dat in januari Curaçao heeft bezocht. Niet-geregistreerde accommodaties zijn accommodaties die niet in het database van CTB voorkomen.

Het grootste deel van de verblijfstoeristen (37 procent) dat in januari 2016 Curaçao heeft bezocht, is tussen de 25 en 44 jaar. Deze groep wordt gevolgd door de leeftijdsgroep 45-64 jaar (15.209 toeristen). De andere leeftijdsgroepen zijn 0-14 jaar (2.545 toeristen), 15-24 jaar (2.871 toeristen) en 65 plus (5.475 toeristen).

Rudi Jessurun nieuwe partijraadsvoorzitter DA'91

Partijraad is een belangrijk orgaan binnen DA'91


Rudi Jessurun is zondag gekozen tot partijraadsvoorzitter van DA’91. Hij neemt de voorzittershamer over van de waarnemend partijraadsvoorzitter Monique Essed-Fernandes. In het bestuur zitten verder Soeparinem Rais-Bawon, Vinay Ayodhia, Robert Seut en Dharamlal Chotkan, zo laat de partij maandag 7 maart 2016, in een persbericht weten.

De presidium voorzitter, Angelic Alihusain-del Castilho, gaf aan dat er in de komende vijf jaar veel van de Partijraad verwacht zal worden. De Partijraad is het hoogste orgaan binnen DA’91 en heeft de rol van het bepalen en beoordelen van het door DA’91 gevoerde beleid. Dit orgaan sanctioneert ook samenwerkingsovereenkomsten evenals kandidatenlijst tijdens de algemene, vrije en geheime verkiezingen.

Alihusain-del Castilho zei dat Essed-Fernandes met haar inzet het instituut van de Partijraad nieuw respect en versterkte invloed heeft bezorgd.

Seute ging in op de politieke rol van DA’91 weggelegd en haar vertegenwoordigingen op districtsraads- en ressortraadsniveau. Erevoorzitter van DA91, Winston Jessurun, benadrukte de belangrijke rol die de Partijraad vervult binnen de partij. Hij drukte alle partijraadsleden op het hart deze verantwoordelijkheid heel serieus te nemen.

Het is op 10 maart 2016 vijfentwintig jaar geleden dat DA’91 werd geproclameerd als partijcombinatie. De volgende 25 jaar zal DA’91 zich nog meer toeleggen op een moderne koppeling van denken, talenten en kansen teneinde een significante bijdrage te leveren aan een gezamenlijke duurzame toekomst voor alle Surinamers, aldus de partij.

Verwarring over valutaveilingen leidt tot enorme druk op valutakoersen

Mensen zouden al bereid zijn Srd 5,90 voor Amerikaanse dollar te betalen


De valutakoersen staan sinds het weekend weer onder enorme druk. 'Er is te veel onduidelijkheid rond het wel of niet doorgaan van de valutaveilingen van de Centrale Bank van Suriname (CBvS). Daardoor zijn mensen weer grif aan het speculeren', zegt Steven Debipersad, bestuurslid van de Vereniging van Economisten in Suriname (VES), vandaag, dinsdag 8 maart 2016, in de Ware Tijd.

Nadat de koers van de Amerikaanse dollar ongeveer drie weken rond de Srd 5.15 bleef, ging die gisteren in de richting van Srd 5.60. 'De koers begon te stijgen toen er, uitgerekend door coalitieleden, is aangegeven dat de valutaveilingen aangehouden moesten worden', stelt een cambiohouder. 'Ik heb grote opkopers gesproken die aangeven dat ze klanten hebben die bereid zijn om zelfs Srd 5.90 te betalen voor de dollar.'

Debipersad gelooft dat de CBvS en het ministerie van Financiën de kans voorbij hebben laten gaan, door te dralen met de valutaveilingen. 'De verwachting was dat de Wet op de Staatsschuld aangepast zou worden voor meer leenruimte. Dat is echter door het parlement aangehouden. Het betekent niet dat de volksvertegenwoordiging blaam treft, want kennelijk wilden ze meer informatie over het beleid van de regering alvorens meer leenruimte voor de Staat te creëren', aldus de econoom.

Hoefdraad moet nog ingaan op vragen die in het parlement zijn gesteld over de valutaveilingen en het beleid van de regering om een ommekeer te brengen in haar financiële problemen.

Het is niet duidelijk wanneer het parlement weer bijeenkomt om de Wet op de Staatsschuld aan te passen. De regering vindt dit noodzakelijk voor meer leenruimte, in geval er extra geld op krediet genomen moet worden van organisaties als het IMF (Internationaal Monetair Fonds), om te voldoen aan de vraag naar Amerikaanse dollars in verband met de valutaveilingen.

Hiv-geïnfecteerde man (34) in Apoera heeft willens en wetens onbeschermde seks met 16-jarg meisje

In dorp zou bekend zijn, dat man hiv-geïnfecteerd is


De politie van Apoera heeft vrijdagavond de 34-jarige hiv-positieve man M. aangehouden die willens en wetens onbeschermde gemeenschap heeft gehad met een 16-jarig meisje. De man heeft volgens verklaring van het slachtoffer vrijwillig seks met haar gehad, maar had verzwegen dat hij hiv besmet is, zo bericht het Dagblad Suriname maandag 7 maart 2016. 

Het meisje verklaarde bij de politie, dat alvorens zij tot seks overgingen, zij de verdachte expliciet had gevraagd of hij aan een ziekte lijdt, omdat in de wandelgangen van Apoera bekend was dat hij besmet is. De verdachte gaf haar te kennen, dat hij schoon is en dat mensen zijn reputatie op deze manier proberen te schaden. Beide hebben vervolgens een paar keren onbeschermd gemeenschap gehad.

'De wet zegt, dat wanneer iemand c.q. een hiv-drager bewust een andere besmet of onbeschermde seks heeft gehad met een ander, dat hij een strafbaar feit pleegt', aldus de regiocommandant West van het Korps Politie Suriname, hoofdinspecteur Widjaikoemar Oedit. In verband met het onderzoek is de verdachte in verzekering gesteld.

Vrouw op Curaçao gewond geraak door kogelregen op auto

Reden voor aanslag op vrouw nog onbekend 


Een vrouw moest gistermiddag met twee schotwonden worden opgenomen in het ziekenhuis. De politie had daarvoor een melding gekregen over een schietpartij bij een huis aan de Stakamahachiweg, aldus Paradise FM maandag 7 maart 2016.

Ze was met een neef op weg naar Mambo Beach en ze pikten nog een vrouw op om mee te gaan. Het slachtoffer was op de achterbank gaan zitten, toen twee onbekenden opdoken die op de auto begonnen te schieten. Er volgde een ware kogelregen want de politie vond later niet minder dan 20 hulzen.


De vrouw is naar verluidt in haar onderrug geraakt, de twee personen voorin de auto bleven ongedeerd.


Het slachtoffer en haar neef vieren hun vakantie op het eiland. Wat de reden was voor deze aanslag is nog niet bekend.