woensdag 9 maart 2016

Drie stekjes orchidee van Curaçao door douane op Schiphol in beslag genomen

Christusdoorn is beschermde plant op eiland


Douane-beambten op Schiphol, die een vlucht uit Curaçao controleerden vonden, drie stekjes in de bagage van een passagier, zo bericht de Douane Nederland vandaag, woensdag 9 maart 2016.

Er werd een expert Flora en Fauna bijgeroepen. Die zag dat het ging om stekjes van de Christusdoorn (orchidee), een beschermde plant. De stekjes zijn in beslag genomen.

Algemeen Pensioenfonds Curaçao (APC) legt beslag op PSI Skuchami

Gezondheids- instelling voldoet niet aan haar pensioen- verplichtingen


Het Algemeen Pensioenfonds Curaçao (APC) heeft onlangs beslag laten leggen op PSI Skuchami, de ambulante geestelijke gezondheidszorginstelling op Curaçao, zo bericht de Amigoe vandaag, woensdag 9 maart 2016.

Dat bevestigt APC-woordvoerder Angelo Virginie. Doordat de gezondheidsinstelling niet voldoet aan haar pensioenverplichtingen heeft APC beslag laten leggen. Hiermee hoopt het pensioenfonds dat PSI Skuchami alsnog overgaat tot betaling.

Over de hoogte van het verschuldigde bedrag kan Virginie niet op ingaan wegens de privacy van klanten.

De Stichting PSI levert haar diensten vanuit verschillende locaties die verspreid zijn over het gehele eiland. De zorg richt zich op het bevorderen van geestelijke gezondheid, het opheffen van geestelijke ongezondheid en als dat niet mogelijk is de situatie waarin de cliënt zich bevindt zo veel mogelijk draaglijk maken.

Mededingingsautoriteit vrijdag 18 maart weer agendapunt Staten van Curaçao

Fair Trade Authority Curaçao moet via zelfstandige bestuursorganisatie functioneren


De Landsverordening houdende vaststelling van de landsverordening inzake concurrentie staat volgende week vrijdag weer op de agenda van een openbare vergadering van de Staten. De eerste behandeling van het voorstel, dat de introductie van de Fair Trade Authority Curaçao (FTAC), de mededingingsautoriteit, mogelijk moet maken, stond voor het laatst in januari op de agenda. Dit bericht de Amigoe vandaag, woensdag 9 maart 2016.

De behandeling werd destijds opgeschort na de eerste vragenronde, zodat de verantwoordelijke minister Eugene Rhuggenaath (Economische Ontwikkeling, PAR) de antwoorden kon gaan voorbereiden. Maar, op dat moment was al duidelijk geworden dat binnen de coalitiefracties niet iedereen op één lijn zat over het voorstel dat op tafel lag.

Het is de bedoeling dat de mededingingsautoriteit via een zelfstandige bestuursorganisatie (zbo)-structuur gaat functioneren. Een zbo is een onafhankelijk orgaan dat belast is met overheidstaken. En juist dit was aanleiding voor veel onvrede onder de Statenleden. Zo was men bang dat de regering en/of Staten niks te zeggen zouden krijgen over de mededingingsautoriteit en waren er vraagtekens over hoe het toezicht op het nieuwe orgaan in de praktijk zou moeten functioneren.

Na de schorsing werd het onderwerp geagendeerd voor een bijeenkomst van de Samenwerkende Partijen, het coalitieoverleg. Tijdens deze vergadering hield Rhuggenaath een presentatie waarin hij inging op hoe het orgaan zou moeten functioneren. Daaruit bleek dat de mededingingsautoriteit een onafhankelijk orgaan moet zijn en de beste manier om dit te realiseren zou op op dit moment een zbo-constructie zijn. Rhuggenaath benadrukte ook dat benoemingen in de mededingingsautoriteit alleen via een profiel en na beoordeling door een onafhankelijke selectiecommissie zullen plaatsvinden.

Het feit dat benoemingen in de FTAC alleen kunnen plaatsvinden bij ministerieel besluit, dus met goedkeuring van de minister, kwam ook in de presentatie aan bod. Na de presentatie waren de coalitiepartijen wederom op één lijn over het voorstel.

De vergadering van 18 januari wordt vrijdag 18 maart hervat. Deze vergadering begint om negen uur ‘s ochtends met de beantwoording van de vragen door Rhuggenaath.

Besluit over havenconcessie voor Curaçao Port Authority (CPA) weer aangehouden

Uitstel besluit vanwege nog niet afgerond overleg politieke leiders


Uitblijven van duidelijkheid leidt tot nodige onrust in de haven


Een besluit over de havenconcessie voor stuwadoorsbedrijf Curaçao Port Authority (CPA) is weer  aangehouden. Dit bevestigt minister Eugene Rhuggenaath (Economische Ontwikkeling, PAR) vanmiddag, woensdag 9 maart 2016, in de Amigoe. De aanhouding is ingegeven door een politiek overleg van de politieke leiders van de coalitie van vanochtend. Deze bijeenkomst werd rondom het middaguur opgeschort tot morgen.
 
De bijeenkomst van de politiek leiders volgt op twee dagen vergaderen van de coalitiepartijen PAR en PS. Dit overleg kwam nadat de partijen er niet uit konden komen over de precieze invulling van de concessie voor de haven ten behoeve van stuwadoorsbedrijf Curaçao Port Services (CPS). De afspraak was dat als de partijen eruit zouden zijn, zij de politiek leiders van de andere coalitiefracties zouden benaderen. Dat overleg begon vanochtend om tien uur.

In een toelichting na de schorsing tot morgen, gaf PAR-leider Zita Jesus-Leito aan dat uitgangspunt van de gesprekken het eerdere voorstel van 9 februari van minister Eugene Rhuggenaath is. Dit voorstel gaat uit van een concessie van twintig jaar voor CPS, dat het stuwadoorsbedrijf zorg zal dragen voor de kranen en dat CPS toezicht zal houden op de haven. CPS krijgt tien dagen om op dit voorstel te reageren. Mocht CPS niet met het eindvoorstel akkoord gaan, dan zal CPA in het kader van haar verantwoordelijkheid zelf de nodige investeringen moeten doen om de huidige kranen, die zich in een zeer deplorabele staat bevinden, te vervangen.

Eerder op de ochtend bevestigde minister Rhuggenaath, dat hij inderdaad een voorstel heeft en dat dit op de agenda van de bijeenkomst van de Raad van Ministers (RvM) aan bod zal komen. Maar, hij gaf wel aan, dat het op dat moment niet duidelijk was of vandaag tijdens de RvM over het voorstel gestemd zou worden. Het een en ander zou afhangen van het verloop van het politiek leidersoverleg van vanochtend. Toen het overleg naar morgen werd verschoven, werd besloten om het onderwerp aan te houden.

Jesus-Leito toonde zich vanmiddag optimistisch over het feit dat de partijen er samen uit zouden komen. 'Het voorstel van 9 februari ligt nog op tafel. Daar zijn wij over in gesprek om te proberen tot een oplossing te komen waarin iedereen zich kan vinden.' 

In een korte reactie benadrukte PS-Statenlid Melvin ‘Mac’ Cijntje, dat nieuw in het voorstel is dat CPA zelf voor de aanschaf van de kranen zal zorgen, gezien het verzet van CPS. Ook hij was optimistisch dat de partijen er samen uit zullen komen. 'Anders zal het parlement volgende week maandag een standpunt moeten innemen.'

Ondertussen maakt vakbond UGTK/Cadmu (Union General di Trahado di Korsou) zich zorgen over het uitblijven van een besluit over de havenconcessie. Volgens vakbondsvoorzitter Wendell Meulen heeft het uitblijven van duidelijkheid tot behoorlijk wat onrust in de haven geleid. UGTK/Cadmu vertegenwoordigt werknemers van de Kompania di Tou Kòrsou (KTK), Curaçao Ports Authority (CPA), maar ook CPA-werknemers die belast zijn met onderhoud van de kranen die door CPS worden gebruikt.

Meulen meldde vanochtend, dat bij veel werknemers de angst leeft dat de onderhandelingen vastlopen en dat er nu een openbare aanbesteding wordt gehouden in de haven. 'Er zou dan een totaal nieuw buitenlands bedrijf in de haven kunnen komen. Dat is een brand new ball game. Wie zegt dat dit bedrijf de huidige werknemers niet zal ontslaan of de huidige cao’s zal respecteren? Daarom is het van belang dat er nu duidelijkheid komt. De partijen moeten een gulden middenweg zien te vinden niet alleen in het belang van de ongeveer 500 havenwerknemers, maar ook van het eiland Curaçao.'

Gajadien (VHP wil weten waarom bij bouw medisch centrum Wanica van 2 naar 1 verdieping is gegaan

'Ministerie van OW zal moeten uitleggen waarom is afgeweken van zogenaamde openbare aanbesteding'

Volgens ministerie van Volksgezondheid zou bestemming gebouw beter zijn op begane grond...
Het VHP-Assembleelid Asiskumar Gajadien wil duidelijkheid hebben met betrekking tot de plotselinge downgrade van het medisch centrum van Wanica, dat door de aannemer van twee verdiepingen terug is gebracht naar één verdieping.

De politicus zegt vandaag, 9 maart 2016, in het Dagblad Suriname, dat er een ‘zogenaamde’ aanbesteding is gehouden, waarbij het werk aan Suriname Road & Civil Technical Company NV is gegund. Nu wordt er echter buiten dat bestek gewerkt, terwijl onder meer bij de inschrijving sprake was van twee gebouwen met twee bouwlagen. Nu blijkt dat het huidige gebouw slechts uit één bouwlaag bestaat (zie foto - Bron: Dagblad Suriname). Het bedrag is echter niet gewijzigd. Dit is volgens Gajadien buiten de oorspronkelijk overeengekomen aanbesteding.

De politicus is op verzoek van buurtbewoners op locatie geweest om de situatie zelf te bezichtigen. Volgens hem vinden de buurtbewoners het vreemd, dat in eerste instantie werd aangegeven dat er een twee verdiepingen tellend gebouw zou komen, maar nu uiteindelijk iets anders wordt opgezet. Het medisch centrum van Wanica zal volgens eerdere planningen alle basisvoorzieningen, een verpleeghuis en een spoedeisende hulp moeten hebben.

Het gaat volgens de VHP’er erom, dat als iets wordt aanbesteed, waar ook andere aannemers meedoen voor die prijs, men niet achteraf met zogenaamd de laagste inschrijver dan iets anders gaat afspreken. Er zou volgens hem opnieuw een aanbesteding moeten worden gehouden, rekening houdend met het werk dat reeds was uitgevoerd. 'Het ministerie zal moeten uitleggen waarom is afgeweken van de ‘zogenaamde’ openbare aanbesteding, waaraan zes aanbieders hadden meegedaan. Er wordt hiermee enorm kapitaalverlies geleden', stelt de politicus.

Anwar Hassankhan, waarnemend directeur op het ministerie van Openbare Werken, zegt in reactie, dat het ministerie na het startsein ervoor gekozen heeft wijzigingen aan te brengen om in plaats van in de hoogte te gaan, juist meer in de richting van de breedte te gaan. Dit, omdat er behoorlijk ruimte over was. 'Uiteindelijk gaat het wel om hetzelfde volume waarvoor in eerste instantie was overeengekomen.' Hassankhan benadrukt dat het totaal oppervlak van het medisch centrum wel hetzelfde is gebleven.

Het aspect van onderhoud en het feit dat het ministerie van Volksgezondheid gevraagd had het op begane grond te houden, zijn redenen voor dit model. Volgens de OW-waarnemend directeur vindt Volksgezondheid dat de bestemming van het gebouw beter zal zijn op de begane grond.

Gajadien zegt dat hij met bevreemding kijkt naar de wijze van uitvoering van werkzaamheden, aangezien prijzen hier ook aangepast dienen te worden. Volgens hem is het wel logisch dat de aannemer voor hetzelfde geïnde bedrag minder zal uitgeven aan de bouw, omdat bepaalde zaken als de storting van de vloer van de bovenverdieping, nu weg zullen vallen.

Gajadien plaatst ook vraagtekens bij wanneer het medisch centrum van Wanica opgeleverd zal worden. Terwijl er een startsein werd gegeven in december 2014 om dit centrum binnen zes maanden op te leveren, is nog steeds geen duidelijkheid wanneer het wordt afgerond.

In april 2015 is er nog een financieringsovereenkomst met een rente van vijf procent per jaar met Suriname Road & Civil Technical Company NV getekend voor een bedrag van Srd 9.512.720, welke binnen twee jaar afgelost dient te worden. Gajadien merkt op, dat het contractueel al lang opgeleverd had moeten worden. Hij zegt verder, dat hij sterk de indruk krijgt dat het hier ging om een verkiezingsstunt om de zielen van de bewoners van Wanica te winnen. 'Tot nu toe is het gebouw niet opgeleverd. Zelfs een klein ziekencentrum is niet opgeleverd.'

Er wordt beetjes bij beetjes gewerkt, maar begrijpt hij dat het hier mogelijk gaat om een betalingsachterstand, waardoor de werkzaamheden niet meer optimaal worden uitgevoerd. 'Er is met zoveel ‘barbari’ en tamtam aangekondigd dat het ziekenhuis zou worden gebouwd. Uiteindelijk werd het gewoon een verpleeghuis dan een medisch centrum. Jammer genoeg is dat zelfs niet af', aldus de parlementariër.

Hassankhan zegt in reactie hierop, dat de opleveringsdatum door omstandigheden is opgeschoven naar het derde of vierde kwartaal van 2016. De aannemer zelf heeft gemeld, dat in september te doen. Dit hangt volgens hem echter van de weergoden af.

Gajadien benadrukt, dat het opmerkelijk is dat de aannemer Suriname Road & Civil Technical Company haar werkzaamheden bij het startsein van de bouw was aangevangen, zonder dat het contract met het ministerie van Openbare Werken nog was getekend. De financieringsovereenkomst werd op 9 april 2015 getekend, terwijl het startsein reeds op 15 november 2014 was gegeven.

Ook aan dat deel van het ziekenhuis, dat nog gefinancierd zou worden door China, is nog steeds geen uitvoering gegeven. Er is volgens Gajadien onduidelijkheid of het gedoneerde ziekenhuis van China nog zal komen.

Vijay Chotkan sinds 23 februari de nieuwe directeur van NV Luchthavenbeheer

'Het bedrijf moet in de komende jaren winstgevend worden'

'Johan Adolf Pengelluchthaven moet interregionale hub worden'


Vijay Chotkan zwaait sinds 23 februari 2016 de scepter bij de NV Luchthavenbeheer. Hij heeft de functie van directeur overgenomen van Lesley Winter. In zijn vorige functie diende Chotkan als beleidsadviseur op het ministerie van Openbare Werken. Chotkan zegt vandaag, woensdag 9 maart 2016, in het Dagblad Suriname, dat hij een concrete opdracht heeft gekregen van zijn superieuren.

'Ik heb de concrete opdracht om het bedrijf de plaats te geven die het bedrijf moet krijgen, nationaal en internationaal. Ook moet het bedrijf in de komende jaren winstgevend worden', stelt Chotkan.

Vanwege de periode waar Suriname nu in zit, moet het bedrijf ook denken richting efficiëntie maatregelen. Dat zal volgens Chotkan middels een breed draagvlak binnen het bedrijf moeten worden gedaan. Het bedrijf heeft volgens hem een heel ander soort karakter. 'Hier kun je niet sollen met zaken en operaties. Zaken die iets beter of sneller kunnen gebeuren, zullen wij natuurlijk meenemen.'

Er zijn markten die verder onderzocht moeten worden. Zeker de markten waar de autoriteit als speler wil meedoen. Ook dat komt aan de orde met Chotkan aan de leiding. De NV Luchthavenbeheer is voor wat betreft haar strategische ontwikkelingen voor een belangrijk deel afhankelijk van het beleid, dat door de overheid wordt uitgestippeld. Een voor de luchthaven belangrijke doelstelling is om Suriname te maken tot een ‘strategisch tussenstation’ op het gebied van transport. Daarvoor moet worden nagegaan hoe de geografische positie van Suriname kan worden benut om een internationaal economisch- en transportcentrum te worden tussen het noordoosten van Zuid-Amerika, de regio en de internationale markten daarbuiten. Voor de luchthaven betekent dit, dat Zanderij (Johan Adolf Pengelluchthaven) de functie van een interregionale hub met de daarbij behorende faciliteiten moet innemen.

Chotkan stelt dat Suriname als land zeker die richting moet opkijken. 'Het is geen makkelijke job. We gaan verder professionaliseren en je moet de juiste besluiten op de juiste momenten nemen. Wij moeten internationaal kijken hoe wij op dit moment staan. Met de vorderingen die Luchthavenbeheer heeft gemaakt mogen wij zeker niet ontevreden zijn. Ik zal niet zeggen dat het van de ene op de andere dag zal gebeuren. Maar, u zult de komende dagen en jaren de stappen vooruit wel merken.'

Man (44) tracht OS Hamptoncourt II in Nickerie in brand te steken

Brandstichter richtte in 2015 vernielingen aan in school

Deel van school zou op perceel man zijn gebouwd


De politie van Paradise heeft afgelopen zondag de 44-jarige D. M. aangehouden als verdachte van brandstichting in de openbare school OS Hamptoncourt II te Hamptoncourtpolder in het district Nickerie. De man had rond acht uur 's avonds op drie plaatsen in de rechtervleugel van de school  gasoline besprenkeld en vervolgens in brand gestoken. Alerte omstanders zagen op een gegeven moment het vuur en slaagden erin het te doven. De brandstichter kon ter plekke worden aangehouden door de omstanders, aldus het Dagblad Suriname van vandaag, woensdag 9 maart 2016.

Regiocommandant West van het Korps Politie Suriname, hoofdinspecteur Widjaikoemar Oedit, zegt dat de verdachte al langer zijn pijlen heeft gericht op de school. M. werd vorig jaar al eens aangehouden vanwege vernieling van dezelfde school. Hij had toen ramen, deuren en shutters kapotgeslagen. De verdachte beweerde destijds, dat een vleugel van de school op zijn terrein is gebouwd. Hij zocht hulp, maar niemand heeft hem kunnen helpen.

In dit geval heeft de regiocommandant zich ter plekke georiënteerd en met eigen ogen gezien, dat de verdachte achter de school woont. Hij heeft geen eigen inrit en moet steeds gebruik maken van de inrit van zijn buurman.

De school is helemaal opgetrokken tot de grens van de buurman. Oedit zegt, dat de school al tachtig jaren bestaat. In de afgelopen jaren heeft men het gebouw verbouwd, waardoor de volle breedte van het perceel van de verdachte is bedekt. De politie heeft in het belang van het verdere onderzoek de M. wegens brandstichting in verzekering gesteld.

Leerkrachten gaan vrijdag 11 maart in staking ondersteund door de BvL

'Al jaren worden leraren aan het lijntje gehouden, elke keer wordt gezegd dat er geen geld is'


De Bond van Leraren (BvL) gaat vrijdag in actie. Een algemene ledenvergadering is vandaag, woensdag 9 maart 2016, tot de slotsom gekomen, dat de regering de leraren heeft gepakt. De BvL stelt het liefst door overleg tot een oplossing te komen. Maar, onder de huidige situatie kan zo niet doorgegaan worden. 'Wij gaan protesteren tegen de wijze waarop de overheid omgaat met werkers. Wij gaan protesteren tegen het beleid dat wordt gevoerd, dat zorg draagt voor meer instabiliteit', aldus bondsvoorzitter Wilgo Valies na afloop van de ledenvergadering.

De leraren vinden, dat het onderwijs in een gevarenzone wordt gebracht. Het onderwijs moet op een andere manier bejegend worden. Valies vindt dat als leraren op deze manier worden bejegend, het erger is gesteld met het onderwijs. Al jaren worden de leraren aan het lijntje gehouden. Elke keer wordt er gezegd dat er geen geld is. 'Wij kunnen niet blijven toekijken en zien dat de instabiliteit alleen maar groter en groter wordt', stelt Valies. De scholieren worden morgen op de hoogte gesteld waarom de BvL in actie gaat.

Valies wijst erop, dat in 2011 de laatste aanpassing van het loon is geweest. 'Wij zijn vijf jaar verder en de koopkracht is met vijftig procent of meer achteruit gegaan. Wij merken met z'n allen dat de situatie steeds erger wordt. De koersen gaan omhoog', concludeert Valies. Hij zegt dat het een groot probleem is geworden om het hoofd boven water te houden. Er komt geen verbetering in de situatie, waardoor de leraren bijzonder ontstemd zijn. De regering had beloofd dat er verandering zou komen in de situatie, maar dit is niet gebeurd.

Na het protest van vrijdag gaat de regering een ontvangen, waarin uitgelegd gaat worden wat de BvL verwacht van de regering. Over de situatie van het onderwijs, stelt de BvL dat er niet genoeg leermiddelen en faciliteiten zijn. Op die manier gaat de kwaliteit van het onderwijs achteruit. Leraren zijn gedemotiveerd over de situatie en ook de omstandigheden waaronder er gewerkt wordt. Er wordt volgens de leraren onvoldoende geïnvesteerd in het onderwijs.

Taxivakbond Sinusta op Curaçao klaagt over zogenoemde verkeerspunaises

'Als chauffeurs over de punaises rijden gaat de wagen schudden'Taxivakbond Sinusta klaagt over de onlangs aangebrachte verkeerspunaises. Volgens de bond veroorzaken de punaises overlast voor de taxichauffeurs. Zij hebben liever, dat de regering camera’s ophangt om hardrijders aan te pakken, zeggen ze vandaag, woensdag 9 maart 2016, in het Antilliaans Dagblad, zo bericht Paradise FM. 

Volgens hun is het onterecht dat de samenleving de dupe wordt van het onverantwoordelijk rijgedrag van een kleine groep.

'Als chauffeurs over de punaises rijden gaat de wagen schudden, wij vrezen dat wij straks delen aan de onderkant van de auto’s zullen moeten vervangen', stelt de bond. Er is binnenkort een gesprek tussen de minister en de bond over de punaises.

Loterijman Dos Santos hoort door OM Curaçao 4 jaar cel waarvan 1 jaar voorwaardelijk tegen zich eisen

Eisen Openbaar Ministerie Curaçao in de strafzaak 'Bientu'


Na 'Bientu' begint OM een zogenoemde ontnemingszaak


In de zaak 'Bientu' heeft het Openbaar Ministerie (OM) vandaag, woensdag 9 maart 2016, haar eisen geformuleerd. Tegen verdachte Robby dos Santos is 4 jaar cel waarvan 1 jaar voorwaardelijk met 2 jaar proeftijd geëist. Ook zijn de in beslag genomen cashgelden en alle bank- en bellegingstegoeden verbeurdverklaard.

The Money Game NV hoorde een boete van 3.5 miljoen gulden tegen zich eisen, Jamarooma Lotteries NV 1 miljoen gulden boete en het Administratiekantoor Dollar NV 8 miljoen gulden boete.


Het Openbaar Ministerie kondigde vandaag tevens aan de start van een ontnemingszaak na afloop van de zaak 'Bientu'.

Het Gerecht doet in deze zaak op 1 april 2016 uitspraak.

Drie mensen overleden door AH1N1-griepvirus

BOG alarmeert artsen en andere gezondheidswerkersDrie personen zijn onlangs overleden aan de gevolgen van het AH1N1-griepvirus. Het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg (BOG) heeft sinds december een lichte stijging gemerkt van gevallen van besmetting met het AH1N1-virus. Het BOG deelt mee, dat naar aanleiding van ernstige infecties weer een alert met instructies is uitgegaan naar alle artsen en gezondheidswerkers, zo bericht Starnieuws vandaag, woensdag 9 maart 2016.

Artsen is er op gewezen om bij gevallen van ernstige griep met tekenen van verslechterende ademhaling al in een vroeg stadium het doen van verder onderzoek zoals een röntgenfoto te overwegen.

Het BOG wijst er op, dat het Medisch Centrum van het BOG een vaccin tegen het AH1N1-virus en andere griepvirussen ter beschikking heeft. Ook is het beleid nog van kracht waarin risicogroepen, als personen ouder dan 60 jaar, personen met chronische ziekten, zwangere vrouwen, en gezondheidswerkers die patiënten kunnen infecteren, kosteloos het griepvaccin toegediend kunnen krijgen.

In alle andere gevallen waarbij de behandelende arts toediening van het vaccin nodig acht, kan men zich bij de afdeling Vaccinatie van het BOG melden met een briefje van de behandelende arts.

OS Koewarasan 1 neemt gerenoveerde toilettengroep in gebruik

Leerlingen kunnen nu gebruik maken van zeep, dispensers en handdoeken


Leerlingen en leerkrachten van de OS Koewarasan 1 hebben gistermorgen op feestelijke wijze hun gerenoveerde toilettengroep in gebruik genomen. Zij kunnen voortaan gebruik maken van enorm verbeterde sanitaire voorzieningen. De renovatie is een gezamenlijke inspanning geweest van de school zelf en Intermed Caribe. Een bijzondere verrassing was de schenking van complete handwassystemen door Intermed Caribe, waardoor de hele school gebruik kan maken van zeep, dispensers en hand towels. 

De OS Koewarasan 1 is ook meegenomen in de ‘Schone-handen-campagne’ die vorig jaar oktober werd gelanceerd door Intermed Caribe in samenwerking met haar partners, de PAHO (Pan American Health Organization), het BOG (Bureau voor Openbare Gezondheidszorg), de districtscommissariaten Paramaribo Noordoost en Zuidwest, het ministerie van Volksgezondheid en het CELOS (Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek in Suriname).

Purcey Stuart benadrukte als vertegenwoordiger van het BOG voorstander te zijn van preventieve gezondheidszorg. In deze is het wassen van de handen erg belangrijk, omdat hiermee de verspreiding van bacteriën en ziekten wordt voorkomen. Door de handen na toiletgebruik goed te wassen, kan het aantal ziekten als gevolg van een slechte handhygiëne met maar liefst 40% droppen, zegt Stuart.

Het BOG is ook de eerste instantie geweest, die enkele jaren geleden een handenwassenproject is gestart. Dat particulieren dit initiatief voortzetten, stemt volgens Stuart erg goed en dat is ook de reden waarom het BOG de campagne ten volle ondersteunt.

Dave Wirjomengolo, projectcoördinator van de Schone-handen-campagne, zegt dat de OS Koewarasan 1 ook is meegenomen in dit project, omdat vaker is gesteld, dat heel veel activiteiten alleen in Paramaribo plaatsvinden. Met de OS Koewarasan in Wanica en binnenkort de OS Rust en Werk te Commewijne hebben de initiatiefnemers van de campagne ook de districten betrokken.

De OS Koewarasan 1 telt ruim 400 leerlingen. Veronique, leerlinge van de zesde klas, wist mede dankzij de duidelijke instructies haarfijn te vertellen hoe zij haar handen op de juiste wijze moet wassen. 'Het is goed voor je gezondheid. Er komen niet zoveel bacteriën op je handen als je het goed doe.'

Schoolhoofd Groeizaam is dankbaar voor de inspanning die gepleegd is om de kinderen te voorzien van goede sanitatie. Zij heeft haar leerkrachten de opdracht gegeven de kinderen zoveel mogelijk te instrueren over een juist gebruik van de attributen.

Kinderen in Kindeterhuis Zout der Aarde zouden met stokken worden geslagen

Berichten over bovenmatig gebruik van geweld en misbruik in kindertehuis 


Instanties en deskundigen als Lilian Ferrier zijn op de hoogte, maar treden niet op - Twijfels over verhalen van door directrice onlangs uit tehuis gezette vrouwen met kinderen


Diverse berichten betreffende overmatig gebruik van geweld en misbruik van de kinderen in het Kindertehuis Zout der Aarde hebben de redactie van het Dagblad Suriname bereikt, zo bericht dit dagblad vandaag, woensdag 9 maart 2016. 

Personen dichtbij de instelling geven aan dat de situatie helemaal niet mooi is. Er worden beelden geschetst van kinderen die met stokken geslagen worden, zo erg dat de striemen zichtbaar zijn en er wordt zelfs aangegeven dat kinderen worden misbruikt. De kinderen leven onder erbarmelijke toestanden. Ook is er een school opgezet, waarbij getwijfeld wordt aan de bevoegdheid van de leerkrachten die daaraan zijn verbonden. Voorts is er een vermoeden, dat de kinderen van de instelling ter plekke naar school moeten, zodat zij niet met het gebeurde naar buiten toe kunnen treden.

Een van de dames zegt dat verschillende instanties op de hoogte zijn gebracht van hetgeen zich daar afspeelt. 'We hebben gesproken met de buurtmanager van het politieverzorgingsgebied Uitvlugt, de politie, zelfs met mevrouw Lilian Ferrier. En steeds horen wij hetzelfde en dat is, als we de kinderen van hier halen, waar plaatsen we de kinderen dan. Er zijn echter instellingen waar je de kinderen zou kunnen onderbrengen. Je gaat de kinderen toch niet in een benarde situatie laten als je eenmaal weet wat er daar gebeurt? Mijn hart bloedt gewoon.' 

De redactie van het Dagblad Suriname schrijft  contact te hebben opgenomen met de buurtmanager van Uitvlugt, politieambtenaar Henry Kia, die aangeeft in deze heel voorzichtig te zijn met het doen van bepaalde uitspraken. Het betreft een instelling, waarbij zaken heel goed onderzocht moeten worden, voordat bepaalde zaken de wereld in geholpen worden.

'Het kan alleen maar onnodige schade aanrichten. Wat je niet direct goed kan maken, moet je proberen niet te verergeren. Ik ben toevallig de buurtmanager, maar je hebt ook de overheid die naar de zaken moet kijken, omdat er daar een onderwijsinstelling gevestigd is en men gaat daar naar school. In het verleden zijn er dingen daar gebeurd', zegt Kia.

De buurtmanager heeft namelijk ook van een zaak gehoord, waarbij de zoon van de directeur een jong meisje zwanger gemaakt zou hebben. Toen was Kia nog geen buurtmanager. 'Verder heb ik wel informatie van buurtbewoners gehad.' Hij wil toch verduidelijken dat de zaak onderzocht moet worden voor er dingen gezegd worden. 'Het moet niet zo zijn dat dingen gezegd worden en als blijkt dat het niet waar is, hoor je dat de buurtmanager iets heeft gezegd. We zijn in ieder geval bezig de zaak te volgen.'

Vanuit het ministerie van Welzijn wordt een onderzoek ingesteld met betrekking tot de instelling. Het hoofd van het Bureau Opvanginstellingen stelt dat men nog bezig is met het onderzoek. Er kunnen vooralsnog geen details met betrekking tot het onderzoek gegeven worden. Zo gauw er meer informatie is, zal die doorgegeven worden.

In niet minder dan een week heeft het opvanghuis ook twee gezinnen op straat gezet. Volgens directrice Hillegonda Matadin-Cecilson vandaag in de Ware Tijd, een noodgedwongen besluit, omdat de mensen slordig waren. Het eerste geval dat vorige week in de media werd belicht, betrof Diana Khodabaks en haar twee dochters.

Paira Mariman, de tweede persoon die met haar twee kinderen op straat is gezet, is gisteren door een buurtbewoner uit de omgeving van het opvangtehuis, naar de Ware Tijd meegenomen. 'Ik kon niet langer aanzien dat een moeder met haar kinderen door de straten slentert. Ik begreep dat ze bij een taxibedrijf overnachtte', zegt de buurtbewoner, terwijl Mariman er hulpeloos bij staat met haar dochtertje van één jaar. Ze verbleef ongeveer een maand bij Zout der Aarde en is twee weken geleden eruit gezet. Een andere dochter van negen is opgevangen door een familielid.

'Er zijn kapotte shutters en daardoor kwamen er muskieten naar binnen. Mijn dochtertje en ik hebben huidirritatie opgelopen. Wanneer je naar het toilet ging, deed je jouw behoefte op oude ontlasting die niet is opgeruimd. Ik werd belast met het ruimen van de toiletten. Omdat ik geen ander verblijf heb, accepteerde ik dit.'

De redactie van de Ware Tijd ging zonder vooraf te hebben afgesproken naar het tehuis. Matadin- Cecilson was zeer onaangenaam verrast toen ze werd geconfronteerd met het relaas van Mariman. 'Dit is onzin. Zij kweekte die muskieten. Als je vuile kleren hebt en je wast ze niet op tijd dan krijg je dat ja. Ze was bang om 's avonds alleen naar het toilet te gaan, dus deed ze haar behoefte in een emmer en in die ongespoelde emmer waste ze dat kleine kind. Ik duld het niet. Er zijn regels.'

Tijdens een rondleiding door het gebouw worden echter geen kapotte shutters waargenomen en de toiletten zien er verzorgd uit. De directrice van het opvanghuis trekt zich niets aan van de negatieve wijze waarop zij in het nieuws gekomen is. 'Ik heb niets te vrezen, want ik spreek de waarheid en ik weet dat ik eerlijk ben. Ik ga nog sterker worden, want ik dien Koning Jezus.'

Rechtszaak tegen oud-profvoetballer Evander Sno aangehouden

Verdediging krijgt meer tijd om camerabeelden met cliënten te bekijken


De rechtbank te Amsterdam heeft vanochtend, woensdag 9 maart 2016, besloten de rechtszaak tegen oud-voetballer Evander Sno en twee familieleden aan te houden. De verdediging van Sno is onvoldoende in staat gesteld om camerabeelden van de vechtpartij in en buiten de Amsterdamse poptempel Paradiso te bekijken.Evander en zijn familieleden Kenneth en Petro verschenen zelf niet voor de rechtbank omdat ze de media-aandacht wilden ontlopen, zo berichten onder andere het AD en het Parool.

Het drietal wordt verdacht van zware mishandeling en poging tot doodslag. Zij zouden twee slachtoffers tegen het hoofd hebben geslagen en geschopt, wat leidde tot zware verwondingen. De vechtpartij vond plaats op zondagochtend 11 augustus 2013 in het Amsterdams uitgaansleven, in en buiten Paradiso.

Sno en zijn familieleden werden in de rechtszaal vertegenwoordigd door drie advocaten van één kantoor, Van Gaalen, Coumans en Morra. De advocaten schetsten dat zij tevergeefs hebben verzocht de beelden van de vechtpartij van het Openbaar Ministerie (OM) te verkrijgen om met de verdachten te bekijken.

Twee dagen voor de zitting nodigde het OM de verdediging hiertoe uit. Dat is te kort dag, oordeelde de rechtbank. De verdediging moet in staat worden gesteld het beeldmateriaal met de verdachten te bekijken. Aangezien de vechtpartij in 2013 plaatsvond, was daar meer dan genoeg tijd voor.
De rechtbank constateerde bovendien problemen bij het afspelen van de beelden. Camerabeelden die in Paradiso werden gemaakt, kon de rechtbank zelf vanwege technische problemen niet bekijken.

De rechtbank legde het OM op de beelden binnen twee weken beschikbaar te stellen aan de verdediging van Sno. Ook krijgt de verdediging de kans twee verbalisanten als getuige horen.

De voetballer zelf vindt de aanklacht zwaar overdreven. 'Ze maken het echt veel groter en zwaarder dan het was. Er was een opstootje waarbij kennissen van mij betrokken waren. Ik wilde dat beetje sussen, van: Hé boys, dit is niet nodig, we zijn lekker aan het feesten. Toen kreeg ik zelf tikken en ja, ik hoef me niet te laten slaan, dus heb ik mezelf verdedigd. Maar, ik heb ze zeker niet geschopt toen ze op de grond lagen. Ik ken die slachtoffers ook niet, weet niet eens waar die ruzie over ging. Ze maken dit groot omdat ik voetballer ben', aldus Sno

Sno is geboren in Dordrecht, maar hij groeide op in Amsterdamse Staatsliedenbuurt. Via DWS kwam hij in de jeugd bij Ajax. Nog in de jeugd verliet hij de Amsterdamse club voor Feyenoord, waarna nog een groot aantal andere clubs volgden: NAC, Celtic, opnieuw Ajax, Bristol City, RKC, NEC en KV Westerlo. Sinds het einde van vorig seizoen heeft Sno (28) geen club meer. Hij maakte enkele keren deel uit van de voorselectie van Oranje en deed mee aan de Olympische Spelen.

Sno, wiens opa een bokskampioen was in Suriname en die is vernoemd naar de Amerikaanse zwaargewicht Evander Holyfield, kwam eerder ook in het nieuws vanwege hartproblemen. Tijdens een wedstrijd van Jong Ajax kreeg hij een hartstilstand en redde de medische staf zijn leven.

Indonesië en China blij met nieuwe visumbeleid Suriname

Reizigers uit China, Indonesië en India kunnen sinds 1 maart met toeristenkaart naar Suriname


Het vele papierwerk, formaliteiten vervullen, paspoort opsturen, betalen en geen garantie voor het verkrijgen van een visum. Dit behoort nu allemaal tot het verleden voor reizigers van de drie Aziatische landen: China, Indonesië en India. Zij kunnen sinds 1 maart zonder enige rompslomp Suriname binnenkomen met de toeristenkaart.

De Indonesische regering waardeert het nieuwe visumbeleid om visa te verstrekken bij aankomst, zegt ambassadeur Dominicus Supratikto van Indonesië in Paramaribo vandaag, woensdag 9 maart 2016, op Starnieuws.

'Het geeft aan dat Suriname zich openstelt voor buitenlandse toeristen, en dit zal zeker inkomsten voor de toeristische sector genereren.'

Ambassadeur Satendar Kumar van India geeft aan vooralsnog geen op- en aanmerkingen te hebben.

Collega ambassadeur Yang Zigang van China is enthousiast over de nieuwe maatregel. 'Het is je ticket kopen, koffer pakken, vliegen naar Suriname en bij aankomst het visum kopen. Je kunt met de toeristenkaart nu negentig dagen lang verblijven in het land. Dit is zeer bevorderlijk voor de Surinaamse economie.'

De groep die tot middenklasse Chinese burgers gerekend mag worden, neemt steeds toe, geeft Yang aan. Veel van hen kunnen zich een buitenlandse vakantie permitteren. Hij gelooft dat met het versoepelde beleid steeds meer Chinese toeristen, inclusief investeerders, als toerist zullen komen. 'Op deze manier krijgen zij zo de kans het land te zien en te beslissen om er te investeren.'

Volgens Supratikto vergemakkelijkt het nieuw visumbeleid dat ook Indonesische toeristen en zakenpersonen een bezoek brengen aan Suriname.

De toeristenkaart vervangt het toeristenvisum, waar vooraf een aanvraagprocedure gevolgd moest worden. De afgifte van dit visum was onder andere afhankelijk van de screening van de persoonsgegevens en financiële middelen. Deze procedure is komen te vervallen, ingeval van een single entry. Over de eventuele sluipende gevaren die hierdoor kunnen ontstaan, zoals niet weten wie het land binnenkomt, zegt de Indonesische ambassadeur, dat een kaarthouder officieel geregistreerd zal zijn bij de immigratiedienst. 'Er zullen dus geen onbekende bezoekers Suriname binnenkomen.'


Op de vrees voor een mogelijke stroom van Chinezen naar Suriname, reageert de Chinese ambassadeur vrij nuchter. 'Veel Chinezen weten niet eens waar Suriname is.' Hij ziet daarom graag dat relevante autoriteiten meer aan toerismepromotie doen. 'Anders zal het effect wat men beoogt met dit vernieuwd visumbeleid, gering zijn.'

De prijsverhoging naar 90 euro of 100 Amerikaanse dollar, lijkt Yang redelijk. 'Geld is niet het probleem voor deze groep toeristen. Zij besparen op deze manier tijd en energie en kunnen gelijk afreizen.' Ambassadeur Supratikto gelooft dat de Surinaamse regering het prijsbeleid grondig heeft bestudeerd. Het gaat om het beginstadium van het openstellen van het land.

Inmiddels heeft de Indonesische onderminister van Buitenlandse Zaken Am Fachir in een bilateraal gesprek met Winston Lackin, speciale afgezant namens president Desi Bouterse, gevraagd om zich in te spannen voor het toekennen van visumvrije faciliteiten voor een kort bezoek voor Indonesische burgers die Suriname willen bezoeken. De ontmoeting vond eerder deze week plaats in de marge van de vijfde topconferentie van de Organisatie voor Islamitische Samenwerking in Jakarta.

Regering tracht 100 miljoen Amerikaanse dollar ergens in buitenland te lenen

Overheid stapt naar Amerikaanse OppenheimerFunds


Gesprekken met IMF voor 'zachte lening' duren regering te lang


De regering is bezig 100 miljoen Amerikaanse dollar te lenen in het buitenland. Het in New York gevestigde Oppenheimer Fonds (OF), een internationale investeringsgroep, is belast met de opdracht om overwegend buitenlandse financiële instellingen te benaderen. Dit bericht de Ware Tijd vandaag, woensdag 9 maart 2016.

Volgens diverse bronnen uit het financiële circuit zijn ook Surinaamse banken benaderd om mee te doen. 'De lening zal een looptijd van anderhalf jaar hebben met een rentepercentage van acht procent per jaar', verneemt de Ware Tijd van, een niet bij naam genoemde, econoom met kennis over de transactie.

Er is voor deze weg gekozen, omdat de gesprekken met het Internationaal Monetair Fonds (IMF) voor een zachte lening, langer duren dan verwacht. De nood is kennelijk zeer hoog bij de regering. Het is publiek geheim, dat het IMF strenge voorwaarden aan landen stelt in ruil voor financiële hulp. De Ware Tijd schrijft verder te hebben vernomen, dat er momenteel weer een delegatie van het IMF in het land is om de gesprekken voort te zetten.

'Waarschijnlijk stelt het IMF zware eisen. Het fonds wil bijvoorbeeld geen valutaveilingen, maar een forse devaluatie. Maar, de governor van de Centrale Bank van Suriname (CBvS), Glenn Gersie, is volstrekt daartegen. Dus er wordt kennelijk gezocht naar een middenweg en daarmee gaan pittige discussies gepaard', aldus - weer - een anonieme bron.

(Red. De Surinaamse Krant/de Ware Tijd)

Staatscommissie Grondwetsherziening overhandigt na ruim vier jaren studie eindverslag aan president Bouterse

'Te snel in 1987 aangenomen Grondwet is ingrijpend veranderd en begrijpelijk geworden'

Commissievoorzitter Sam Polanen hoopt, dat vele wijzigingsvoorstellen integraal worden overgenomen en aangenomen door Assemblee


De presidentiële Staatscommissie Grondwetsherziening 2011 heeft haar eindverslag overhandigd aan president Desi Bouterse. Voorzitter Sam Polanen zei gisteren bij de overhandiging, dat de Grondwetsartikelen zijn geordend, op elkaar afgestemd en dat hiaten zijn weggewerkt. De commissie heeft in ruim vier jaar tijd de Grondwet uitputtend bestudeerd en wijzigingen voorgesteld. Er is ook een Memorie van Toelichting geformuleerd. Het is nu aan de president om te bepalen welk traject verder zal worden bewandeld. Dit bericht Starnieuws vandaag, woensdag 9 maart 2016.

De commissie had in 2014 een tussentijds rapport overhandigd aan de president. Daarna werd verder gewerkt en kon gisteren het eindverslag met alle wijzigingsvoorstellen worden aangeboden aan Bouterse.

Polanen zei, dat de bestaande Grondwet ingrijpend is veranderd en begrijpelijk is geworden. De Grondwet is volgens hem in 1987 te snel aangenomen, waardoor niet alle zaken uitputtend zijn uitgewerkt. Daarom is het document op de operatietafel gelegd.

Polanen deelde mee, dat de commissie niet aan het Kiesstelsel is gekomen. Die dateert uit 1948 en is zes keer gewijzigd. Toch is er nog ontevredenheid hierover. De president zal een aparte commissie benoemen die zich gaat buigen over het Kiesstelsel. De commissie heeft zich ook niet uitgesproken over het Constitutioneel Hof. De bestaande wetten zijn geanalyseerd en er zijn heel veel wijzigingsvoorstellen ingediend. Polanen hoopt dat die integraal zullen worden overgenomen, omdat zij in elkaar grijpen. Hij weet niet of er een referendum zal worden gehouden. De Grondwetswijziging moet met een twee derde meerderheid worden aangenomen in De Nationale Assemblee.

De presidentiële commissie heeft in de aanbevelingen ook opgenomen, dat wetten die in strijd zijn met de Grondwet, automatisch hun rechtskracht verliezen. Boven de Grondwet staan de internationale verdragen. Wanneer Suriname deze heeft geratificeerd, zijn die bepalingen van kracht voor het land. Deze hiërarchie blijft gehandhaafd.

Polanen zei verder, dat de president de commissie gevraagd heeft om in nauw contact te blijven met de samenleving, want de inhoud van de voorstellen dient uitgelegd te worden aan het volk.

Oostenrijk opent consulaat op Curaçao

Opening consulaat in bijzijn premier Whiteman en Oostenrijkse ambassadeur in Den Haag


Ook Oostenrijk heeft nu een consulaat op Curaçao. Afgelopen maandag opende de officiële vertegenwoordiging van Oostenrijk op Curaçao haar deuren te Brakkeput Abou. Dit meldt het Antilliaans Dagblad vandaag, woensdag 9 maart 2016.

De opening werd verricht door (zie foto, van links naar rechts - Bron: Consulaat Oostenrijk) premier Ben Whiteman (PS), Werner Druml, de Oostenrijkse ambassadeur in Den Haag, en de consul Harald Buchmayer.

Met de opening van een consulaat hopen Oostenrijk en Curaçao de relatie tussen de twee landen te versterken.

Isla-delegatie Curaçao spreekt met bewoners Wishi/Marchena over rook- en stankoverlast door raffinaderij

Bezoek aan wijk volgt na een daartoe gedane suggestie aan Isla door premier Whiteman

Wrevel tussen bewoner en actievoerder Valpoort en Marchena van Marchena Hardware


Een delegatie van de Isla-raffinaderij heeft onlangs in Wishi/Marchena met een paar organisaties uit die wijk vergaderd om een beeld te krijgen van de bewoners die onder de rook van de raffinaderij wonen. Dat bevestigen adjunct-directeur Karel van Haren en woordvoerder Kenneth Gijsbertha vandaag, woensdag 9 maart 2016, in het Antilliaans Dagblad. 

Het bezoek vloeit voort uit een suggestie die premier Ben Whiteman medio februari aan de directie van de Isla deed. Bij dat onderhoud stelde Whiteman voor, dat vertegenwoordigers van de raffinaderij zelf poolshoogte moesten gaan nemen in de wijken onder de rook van de Isla. 

De Isla-delegatie bestond uit woordvoerder Kenneth Gijsbertha, manager milieu Henny Cornelia en twee assistenten. Adjunct-directeur van Van Haren was daarbij niet aanwezig. De eerste vergadering vond plaats bij Marchena Hardware. Daarbij waren, afgezien van de directeur van de ijzerhandel Boy Marchena, ook bestuursleden aanwezig van enkele sportfaciliteiten in de wijk.

'Het is de bedoeling dat wij eind van deze maand klaar zijn met het in beeld krijgen van de pijnpunten. In een volgende ronde gaan wij ook een gesprek hebben met vertegenwoordigers van de parochie van Wishi en met bewoners van verschillende organisaties in de wijk zoals Kenneth Valpoort', aldus Gijsbertha.

Wijkbewoner en vakbondsman Kenneth Valpoort houdt zich sinds de jaren tachtig bezig met de impact van de vervuiling van de raffinaderij op de buurt. Zo organiseerde hij in 1989 samen met de lokale milieubeweging een protestbijeenkomst waar circa 700 mensen aan deelnamen. Hij sloot zich vorig jaar aan bij de groep Clean Air Everywhere (CAE) en was de woordvoerder ervan voor de Papiamentstalige media. CAE voerde vorig jaar een rechtszaak om onder andere van de overheid informatie te krijgen over de samenstelling van de zogeheten groene smurrie en de gevolgen daarvan voor de volksgezondheid.

Valpoort reageerde desgevraagd verbaasd op het nieuws van de vergadering van de Isla-delegatie. 'Als het om de vervuiling in de wijk gaat, dan ga ik ervan uit dat ik als eerste benaderd wordt, vanwege mijn inzet voor een schoon milieu in de wijk. Het is goed dat er nu een begin wordt gemaakt met een bezoek aan de wijk, maar de heer Marchena heeft zich nooit publiekelijk uitgelaten over milieuverontreiniging in Wishi en omgeving.'

Boy Marchena bevestigde, dat de vergadering bij hem op de zaak had plaatsgevonden en dat hij niets van doen wil hebben met Valpoort. 'Ik zet me in voor de wijk, maar werk niet samen met Valpoort. Het is een vertrouwenskwestie', aldus Marchena. De ontmoetingen in de wijk moeten gezien worden als onderdeel van de visie van ‘bon bisiña’ (een goede buur), waar de raffinaderij voor staat, zo legde de woordvoerder uit. 'Voor het eind van deze maand hopen wij een informatieve plenaire zitting met alle wijkbewoners te organiseren. Aan de hand van de zaken die de wijkbewoners naar voren brengen, zal er bekeken worden wat wij daarmee kunnen, ook gelet op het budget', aldus Gijsbertha.

Wilhelminabrug in Willemstad, Curaçao, wordt gerestaureerd

Brug is getroffen door betonrot, ijzerwerk in het beton roest


De Wilhelminabrug, die Punda en Scharloo met elkaar verbindt, wordt momenteel gerestaureerd door Curaçao Ports Authority (CPA). De brug heeft namelijk last van betonrot. Het ijzerwerk in het beton van ‘de groene brug’ is gaan roesten en dit beton is verwijderd. Het ijzerwerk zal behandeld worden als het beton opnieuw is aangebracht, waarna de brug in zijn geheel in de verf zal worden gezet, zo schrijft het Antilliaans Dagblad vandaag, woensdag 9 maart 2016.

Albert Zwueste, chief operations officer van CPA, geeft aan dat dit niet de grootste kostenpost van de opknapbeurt is.

'Nederland heeft indertijd deze brug naar Curaçao laten komen, omdat deze wonderlijk genoeg precies de goede maten had om de oude Wilhelminabrug te vervangen. De besturing en de bedrading werden niet vervangen en omdat de brug nooit opengaat, werkt dat allemaal niet meer.'

De totale restauratie inclusief controlekamertje en slagbomen gaat volgens Zwueste 400.000 gulden kosten. Een beweegbare brug is, naast de waterkwaliteit, een van de belangrijkste voorwaarden voor het project Waaigat Marina.

'Met de marina zijn we al heel lang bezig. Nu wordt de brug opgeknapt en ook liggen de plannen voor vernieuwing van het gemaal klaar, dat kan binnenkort door Openbare Werken voor aanbesteding worden uitgegeven.'

Zwueste is nu bezig met de planning van de fondsenaanvraag voor de eerste fase van het aanleggen van de steigers van de marina. De hoop is om in 2017 met de tweede fase van de steigers te beginnen.

OM Curaçao: 'Dos Santos is een zakkenvuller, een verdachte met twee gezichten'

'Het gezicht van weldoener is uiterlijke schijn, het is een ordinaire zakkenvuller'


'In werkelijkheid is Dos Santos de onbetwiste marktleider van de illegaliteit'


Tijdens het eerste deel van het requisitoir van het Openbaar Ministerie ()M) gisteren, dat vanochtend, woensdag 9 maart 2016, doorgaat, hebben de Officieren van Justitie Mul en Van der Werff hard uitgehaald naar loterijbaas Robbie dos Santos in de zaak Bientu. 'Een verdachte met twee gezichten. Die van weldoener is uiterlijke schijn, het is een ordinaire zakkenvuller.' 

De baas van Robbie’s Lottery wordt van zestien strafbare feiten verdacht, waartegen de verdediging vanmiddag en morgen verweer zal voeren, zo bericht het Antilliaans Dagblad vandaag. Het was gisteren de beurt aan het OM om de zaak Bientu toe te lichten.

'De verdediging voerde eerder aan dat dit een politiek proces zou zijn. De politieke lading die de verdediging in deze strafzaak aandraagt is er zeker, maar is anders van aard', aldus de Officier van Justitie. 'Wij doelen dan op de steun die Dos Santos heeft gekregen vanuit politieke ambtsdragers. Ministers die de zelfstandigheid van het OM aan hun laars lappen en er alles aan doen om het strafrechtelijk onderzoek in de kiem te smoren. Waarbij het zelfs zo ver komt dat de minister van Justitie het vertrouwen in de procureur-generaal opzegt. Het is een wonder dat het strafrechtelijk onderzoek deze aanslagen heeft overleefd en nu wordt behandeld.'

Het OM benadrukte gisteren de ernst van de zaak, waarvan de omvang pas duidelijk werd naarmate het onderzoek vorderde en het RST en OM erachter kwamen dat Dos Santos een vermogen van rond de 100.000.000 gulden zou hebben. 'Een onderzoek dat in de kern een witwasonderzoek is nu die vermogensbestanddelen niet volledig verklaard kunnen worden uit de bedrijfsactiviteiten van verdachte Dos Santos, hoe omvangrijk die ook zijn.'

Tijdens de zitting, die pas in de middag begon en daardoor vanochtend verder zal gaan, schudt Dos Santos meerdere malen het hoofd bij het aanhoren van het betoog van het OM. De publieke tribune was gisteren een stuk leger dan op de eerste zittingsdag, toen vele werknemers van Robbie’s Lottery aanwezig waren. Ook op het Wilhelminaplein waren gisteren geen werknemers van de loterij aanwezig, zoals maandag het geval was.

Het Openbaar Ministerie zal in dit requisitoir de gebeurtenissen mede in de historische context van de totstandkoming en de wijzigingen in de Loterijverordening en de fiscale regelgeving plaatsen, omdat deze relevant zijn voor de beoordeling van het doen en laten van verdachte Dos Santos. Dos Santos zei tegen de rechter, dat hij geen keuze had en wel over moest gaan tot de verkoop van illegale loten, om de concurrentie bij te kunnen houden. Het OM ging daar gisteren fel tegenin: 'In werkelijkheid is Dos Santos de onbetwiste marktleider van de illegaliteit. Als we de in deze zaak berekende omzetcijfers van de illegale loterij van Dos Santos afzetten tegen de geschatte cijfers van de totale illegale loterij blijkt dat Dos Santos goed is voor minimaal twee derde van die illegale omzet. Als het om financieel gewin gaat, denkt hij alleen aan zichzelf.'

Het OM stelt, dat de Curaçaose samenleving door zijn toedoen een belastingopbrengst is onthouden van zo’n 50 miljoen gulden, wat 8 procent van de opbrengst van de directe belastingen van het Land Curaçao zou zijn. 'Wat had Curaçao binnen de Nederlandse Antillen, maar ook als zelfstandig land met al dat geld wel niet kunnen doen. Publieke taken als onderwijs en gezondheidszorg hadden er anders uitgezien. Hij had deel kunnen zijn van de opbouw van een prachtig en rijk land. Maar, in plaats daarvan kiest hij voor zichzelf. Gesteund door vrienden in de semioverheid en politiek.'

Vicepresident Ashwin Adhin naar India

Adhin spreekt 12 maart Global Leadership Forum toeVicepresident Ashwin Adhin is naar India vertrokken. Hij zal op 12 maart het Global Leadership Forum in New Delhi toespreken. Dit wereldforum heeft als thema 'Ethics in business'. Adhin is maandagavond vertrokken, nadat hij nog een vergadering van de Raad van Ministers heeft gehouden. Hij is 17 maart weer terug. Dit bericht Starnieuws woensdag 9 maart 2016.
 
Starnieuws schrijft te hebben vernomen, dat Adhin ook gesprekken zal voeren over de bilaterale samenwerking met India. Van de zeven ingediende projectvoorstellen voor financiering door India, is één Surinaams project naar de fase van een haalbaarheidsstudie. Dit zei de nieuwe ambassadeur Satendar Kumar van India onlangs. 'De zes andere voorstellen moeten door interne wijzigingen vanuit India, aangevuld worden met technische informatie.' Inmiddels kijkt India uit naar nog meer projectvoorstellen.

India heeft de Surinaamse regering vorig jaar, tijdens de vijfde gezamenlijke commissievergadering, een kredietlijn van 50 miljoen Amerikaanse dollar aangeboden.

Tot eind november 2015, heeft Suriname projectvoorstellen tot 28 miljoen ingediend. Hieronder vallen landbouw gerelateerde projecten als de teelt van aloë vera en ananas, waterpompen voor Wageningen en de uitbreiding van de Melkcentrale Paramaribo.