vrijdag 11 maart 2016

COVAB heeft te weinig aanmeldingen om te starten met opleiding geriatrie verpleegkunde

'Studenten vervallen in de praktijk in een cultuur van oudheid'Het Elsje Finck-SanicharCollege (COVAB) kan door te weinig aanmeldingen maandag niet starten met de post-basisopleiding geriatrie verpleegkunde. Volgens manager Romano Morsen is er wel animo, maar kunnen de zorginstellingen het transformatieproces van COVAB niet goed bijbenen.'We leren studenten om met vernieuwde methoden te werken, maar in de praktijk vervallen ze in een cultuur van oudheid', aldus Morsen vrijdag 11 maart 2016 in de Ware Tijd. 

 

Met het oog op de toenemende vergrijzing is de verwachting dat er steeds meer behoefte zal zijn aan specialistische zorg voor senioren. Geriatrie richt zich op de specialistische zorg voor ouderen met vaak meerdere aandoeningen, zowel lichamelijke als psychische.

De opleiding van het COVAB is competentiegericht, wat inhoudt dat vaardigheden zowel theoretisch als praktisch aangeleerd moeten worden. Door middel van stages dienen de vaak al werkende studenten ervaring op te doen, en juist hier begint het probleem.

'De ziekenhuizen waar deze studenten al werken, kunnen hen niet ontlasten van het reguliere werk om stage te lopen. Het is aan ons om die cultuurshift bij te brengen, zodat op lange termijn het rendement veel hoger is. Maar, dat is heel lastig', zegt Morsen. Ook bezuinigingen binnen de zorginstellingen kunnen een rol spelen bij de lage opkomst.

Het COVAB is volgens Morsen op tijd gestart met de ontwikkeling en promotie van de opleiding. 'Er is een behoefteonderzoek gedaan waaruit blijkt, dat de vraag naar geriatrieverpleegkundigen enorm hoog is. De geriatrische zorgvragers komen niet aan hun trekken in de ziekenhuizen.'

Directeur van bejaardencentrum Huize Ashiana, Osei Jabini, die de komst van de opleiding toejuicht, heeft al een aantal van zijn personeelsleden aangemeld. Ruth Mangroe, verpleegkundig directeur bij het Diakonessenhuis, zegt in een reactie dat er binnen de instelling op dit moment geen behoefte is aan geriatrisch verpleegkundigen. 'Er zijn genoeg andere opleidingen waar we ons nu op richten. En daar horen ook gewoon praktijkopdrachten bij.'

Voorzitter Franco van Staten Curaçao hoopt dat veroordeelde Schotte zich terugtrekt uit Staten

'Ik vind het erg om een veroordeling van een Statenlid mee te maken en het is smet op Staten'


De veroordeling van MFK-Statenlid Gerrit Schotte vanochtend tot drie jaar cel is een smet op het parlement van Curaçao. Dit stelt Statenvoorzitter Marcolino ‘Mike’ Franco (Pais), zo bericht de Amigoe vandaag, vrijdag 11 maart 2016. Hij zegt het erg te vinden, dat hij de veroordeling van een Statenlid mee moet maken en zegt te hopen dat Schotte zich, nu hij veroordeeld is, terugtrekt om de naam van het parlement van Curaçao in het buitenland niet verder aan te tasten.

Franco reageert hiermee op de veroordeling van Schotte tot drie jaar gevangenisstraf en vijf jaar ontzegging van het passief kiesrecht. Volgens de Statenvoorzitter moet duidelijk gesteld worden, dat Schotte nu geen verdachte meer is, maar een veroordeelde. Als zodanig kan hij lid van de Staten blijven totdat zijn vonnis onherroepelijk is geworden. Dat wil zeggen tot een definitieve uitspraak in cassatie bij de Hoge Raad. Het kan ook zijn, dat Schotte er zelf voor kiest om zich als Statenlid terug te trekken.

De Statenvoorzitter gaf vanochtend aan de hele ontwikkeling triest te vinden. 'Het is triest dat ik dit mee moet maken. Het is hoe je het ook bekijkt een smet op de Staten. Als dit iemand van mijn partij zou zijn geweest, dan zouden wij die persoon al gevraagd hebben om zich terug te trekken. Maar het is aan Schotte zelf om te bepalen wat hij gaat doen. Uit de woorden van zijn advocaat Eldon ‘Peppie’ Sulvaran – die stelt dat Schotte onschuldig is totdat het gerecht zich definitief heeft uitgesproken in deze zaak – maak ik op dat hij in hoger beroep wil gaan.'

Maar, Franco benadrukt dat Schotte geen onschuldig iemand is. Hij wijst erop dat het Statenlid nu een veroordeelde is en dat hij in hoger beroep gaat.

Bij de onherroepelijke veroordeling dient de Statenvoorzitter door het gerecht of door Schotte te worden geïnformeerd, waarna het proces kan worden opgestart om een vervanger te benoemen. Maar zover is het nog niet, aangezien hij heeft aangegeven in hoger beroep te zullen gaan.
Met deze veroordeling is het vrijwel uitgesloten dat Schotte in de toekomst ooit weer premier of zelfs minister zal kunnen worden, aangezien kan worden aangenomen dat hij niet door de screening zal komen.

Arbeiders Curaçao Port Services leggen werk neer en blokkeren toegang tot Nieuwe Haven

Protest vanwege onduidelijkheid over gang van zaken rond havenconcessie

 
Boze werknemers van Curaçao Port Services (CPS) hebben vanochtend, vrijdag 11 maart 2016, het werk neergelegd en de toegang tot de containerhaven aan de Nieuwe Haven geblokkeerd. Aanleiding voor de actie is de onduidelijkheid die er bestaat over de havenconcessie. De werknemers, leden van havenvakbond CBH/OVP (Christelijke Bond van Haven en Overig Vervoerpersoneel), eisen dat ‘iemand van de regering’ het een en ander komt uitleggen, anders wordt de actie voortgezet, zo bericht de Amigoe 's middags.
 
De voorzitter van CBH/OVP, Guiseppe Sambo, gaf vanochtend aan dat de vakbond gisteren voor een onderhoud met de CPS-leiding werd opgeroepen. 'Ze waarschuwden ons dat de huidige concessie nog vijf jaar geldig is en dat zij geen zekerheid kunnen geven over wat er hierna gaat gebeuren. Wie garandeert ons dat straks bij een aanbesteding een bedrijf de activiteiten overneemt en dat onze leden hun baan tegen de huidige voorwaarden behouden? Wij willen duidelijkheid, want ons brood staat hier op het spel.'

Het was de bedoeling dat de vakbond maandagochtend een protestbrief bij de Staten zou gaan indienen. Op deze dag komen de Staten bijeen om op verzoek van de oppositiefracties van MFK en MAN over de havenconcessie te debatteren. Maar, na het onderhoud van gisteren, en ook aan de hand van publicaties in de lokale media over de politieke onderhandelingen over de nieuwe concessie, hebben ontevreden havenmedewerkers het werk neergelegd. Volgens de CBH/OVP-voorzitter eisen de bonden dat de regering duidelijkheid geeft over de stand van zaken. De actie zal voortduren totdat duidelijk wordt wat er in de haven gaat gebeuren met de concessie.

Terwijl de actie bij CPS plaatsvindt, is er op politiek niveau overleg om de coalitiepartijen op één lijn te krijgen. Al de hele week vindt dit overleg plaats op het niveau van de politiek leiders van de coalitie. Het is de bedoeling dat de partijen tijdens een politiek leidersoverleg zondag tot een akkoord komen. Dit akkoord zal dan maandagochtend met de Raad van Ministers worden besproken.

PAR-leider Zita Jesus-Leito herhaalde vanochtend nogmaals optimistisch te zijn. 'Wij hebben nu alle vragen en zorgen van alle betrokkenen geïnventariseerd. We zijn nu bezig om alle antwoorden te krijgen, zodat wij iedereen de gewenste duidelijkheid kunnen verschaffen. Deze zaak heeft te lang geduurd. Ik heb alle begrip voor de actievoerders, want iedereen wil duidelijkheid.'

Rondom het middaguur was de actie van CBH/OVP nog aan de gang. Volgens Sambo had de vakbond tot dan toe nog geen reactie van de regering gekregen.

De verantwoordelijke minister Eugene Rhuggenaath (Economische Ontwikkeling, PAR) is in het buitenland voor een werkbezoek en is pas morgen terug op het eiland. 'Niemand heeft contact met ons gezocht. Ook de directie van CPS heeft geprobeerd contact op te nemen, maar zij hebben ook van niemand iets gehoord. Dat de minister in het buitenland is zegt niks, want hij heeft toch een vervanger. Feit is dat wij op dit moment van de regering willen horen hoe het zit met de werkgelegenheid in de haven.'

Spoedoverleg maandag 14 maart oppositie over economische- en valutamarkt situatie

Oppositie gaat mogelijk spoedvergadering Assemblee vragen


De kopstukken van de oppositie houden maandag een vergadering om de precaire economische situatie in het land en de ontwikkelingen op de valutamarkt te bespreken. Het is zeer waarschijnlijk dat daarna een brief naar het parlement wordt gestuurd met het verzoek een spoedvergadering van het college te houden om de problemen te bespreken. 

Pertjajah Luhur-leider Paul Somohardjo bevestigt vanmiddag, vrijdag 11 maart 2016, in de Ware Tijd Online, dat de leiders van de gezamenlijke oppositie over de zeer precaire situatie van het land zullen vergaderen. Hij vindt het onaanvaardbaar, dat De Nationale Assemblee tijdens de afwezigheid van voorzitter Jenny Geerlings-Simons niet bijeenkomt, terwijl de crisis op de valutamarkt toeneemt. 

'Waarom hebben we dan een waarnemend voorzitter en drie vervangers?', vraagt Somohardjo zich af. De samenleving verlangt duidelijkheid wat het beleid van de regering is.

Inmiddels is bekend geworden, dat de knoop is doorgehakt en besloten is dat de Centrale Bank van Suriname op 22 maart de eerste valutaveiling houdt. De regering, Centrale Bank en coalitieleden hebben zich de afgelopen dagen over de valutaperikelen gebogen en de te treffen maatregelen. De veilingen zouden eerder deze maand beginnen, maar de regering en het parlement hadden om uitstel gevraagd.

De coalitie wilde onder andere eerst weten welke beleidsmaatregelen getroffen zullen worden om het wisselkoersbeleid te ondersteunen voordat aan de valutaveilingen zou worden begonnen. De oppositie had daarvoor een interpellatievoorstel bij de Assemblee ingediend om het vraagstuk met de regering te bespreken.

Bond van Leraren hoopt woensdag 16 maart van president Bouterse duidelijkheid te krijgen

'Leraren zijn zeer zeer ontevreden en hebben weinig vertrouwen, de situatie is heel ernstig'


De Bond van Leraren (BvL) hoort woensdag 16 maart 2016 van president Desi Bouterse welke maatregelen getroffen zullen worden om het financieel-economische beleid om te buigen. De algemene ledenvergadering van de BvL komt de volgende dag weer bijeen om te vernemen wat de oplossingen zijn. De leraren willen een herwaardering van hun positie en een goed beleid. Om de regering een signaal te geven, werd vandaag, vrijdag 11 maart, het werk neergelegd, zo schrijft Starnieuws.

Wilgo Valies, voorzitter van de BvL, heeft na afloop van de algemene ledenvergadering deze week gezegd, dat er weinig vertrouwen is bij de leraren. Het was een moeilijke klus om hen zover te krijgen om de regering tot woensdag de tijd te geven om met concrete oplossingen te komen. Er wordt al twee jaar met de regering vergaderd, zonder dat toezeggingen zijn nagekomen. 'De leraren zijn zeer zeer ontevreden en hebben weinig vertrouwen meer. De situatie is heel ernstig. Zij willen resultaten zien en willen geen genoegen meer nemen met toezeggingen', aldus Valies.

Het neerleggen van het werk was duidelijk merkbaar, aldus Starnieuws. Diverse middelbare scholen waren gesloten. Er waren ook weinig scholieren naar school gegaan. Basisscholen waren gewoon geopend.

Valies zegt dat er een duidelijk signaal is gegeven. Hij stelt, dat de president onderkent dat de leraren een betere waardering moeten krijgen. Er zal constant overleg zijn met de BvL om te komen tot een werkbare oplossing.

'De leraren voelen zich behoorlijk gepakt door de regering. Zij zijn heel ontevreden. Er moet duidelijk wat gebeuren, want de leden blijven erbij dat er een vertrouwenscrisis is. Vanaf 2014 heeft men getreuzeld om met goede oplossingen te komen. Wij zijn nu in gevarenzone terechtgekomen.'

Valies denkt wel, dat Bouterse de ernst van de zaak begrijpt. 'Wij zullen voorstellen doen hoe wij uit de situatie zullen komen. De regering zal een besluit moeten nemen. De leden horen donderdag wat de financieel-economische besluiten zijn en hoe de positie van de leraren wordt verbeterd', zegt Valies. Hij vindt dat er gesproken moet worden, ook al is het verkeerd gegaan in het verleden.

Zorgen bij VSB-directeur over wijze waarop informele bedrijven omgaan met het milieu

'Bedrijven in de informele sector houden zich aan regel noch gebod'


'Bedrijven in de informele sector houden zich aan regel noch gebod, die doen maar wat ze willen', aldus Steven Mac Andrew (zie foto - Bron: de Ware Tijd), directeur van Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB), vandaag, vrijdag 11 maart 2016. Hij maakt zich zorgen om de manier waarop informele bedrijven omgaan met het milieu. 'Het is al meerdere malen bewezen, dat het gebruik van kwik voor goudwinning ernstige gevolgen voor het milieu met zich meebrengt, maar er lijkt niets te veranderen aan de situatie.'

'Het is typisch voor de informele sector dat ze zich niet willen houden aan regels, laat staan dat ze rekening houden met regelgeving wat betreft het milieuvraagstuk', aldus Mac Andrew. Hij is er stellig van overtuigd, dat er meer grip moet komen op de informele bedrijfsactiviteiten in het binnenland, maar hij blijft realistisch.

De Surinaamse bedrijvigheid is namelijk grotendeels geconcentreerd aan de kustvlakte, waar ook de overheid het meest actief is. 'Daarom is het moeilijk, zowel voor ons als de overheid, om deze controle te krijgen. We weten niet wat zich daar allemaal afspeelt', zegt Mac Andrew.

De VSB is al een poosje bezig een aantal milieuregels vast te leggen voor de informele sector, maar deze lijken hopeloos. 'Wij kunnen wel plannen maken, maar als mensen dit niet willen accepteren, gaan ze deze ook niet uitvoeren', stelt Mac Andrew.

De formele bedrijven die in Suriname zijn gevestigd krijgen controle van onder andere milieu-inspecteurs, maar alles laten afhangen van de overheid is volgens Mac Andrew niet de oplossing. 'We moeten niet wachten op de overheid, maar elk bedrijf moet zelf kijken hoe ze een bijdrage kunnen leveren aan het milieu.'

Sommige formele bedrijven in Suriname doen al aan zelfregulering, zoals bijvoorbeeld het verwerken van afvalwater of het plaatsen van dubbel glas om het energieverbruik te verminderen.

Inbraak in woning districtscommissaris Samsoedin van Wanica

Buit bestaat uit een flatscreen tv, een fotocamera en een laptop


Onbekenden hebben ingebroken in de woning van de districtscommissaris van Wanica, Roline Samsoedin. Volgens de districtscommissaris wonen haar zoon en schoondochter in dat huis, zo bericht het Dagblad Suriname vandaag, vrijdag 11 maart 2015. Zij waren ten tijde van de inbraak niet thuis.

Omstreeks half elf ging het alarm van de woning af. De inbrekers wisten desondanks een flatscreen televisie, een duur fototoestel en een laptop van de schoondochter van de districtscommissaris buit te maken.

Behalve de woning van Samsoedin hebben de inbrekers ook geprobeerd bij haar buurman in te breken. De daders werden echter gestoord en hebben daarom daar niets kunnen meenemen. De politie van Santo Boma heeft een aangifte van de inbraak opgenomen.

Bij eventuele aanname gewijzigde Grondwet mag president maximaal twee termijnen aanblijven

Bouva (NDP) ziet graag maximaal drie termijnen en maximum leeftijd van 75 jaar voor president

Gajadien (VHP): 'Prima, presidentschap niet te lang in handen van dezelfde persoon laten'


Mocht de gewijzigde Grondwet worden aangenomen, zoals door een speciale commissie is voorgesteld, dan mag een persoon maximaal twee termijnen president van Suriname zijn. Onder Assembleeleden zijn de meningen hierover echter verdeeld. Asiskumar Gajadien (VHP) vindt de beperking prima, maar Melvin Bouva (NDP) ziet daarentegen graag een maximum van drie termijnen, zij het niet aaneengesloten, zo schrijft de Ware Tijd vandaag, vrijdag 11 maart 2016.

In de huidige Grondwet is geen beperking opgenomen voor hoeveel keer iemand president mag worden. Ronald Venetiaan werd dat drie keer, zij het niet aaneengesloten en Desi Bouterse begon augustus vorig jaar aan zijn tweede termijn.

Een in 2011 ingestelde commissie overhandigde dinsdag de gewijzigde en 'op structuur' gebrachte grondwet aan president Desi Bouterse. Een van de belangrijke bepalingen is de beperking van de zittingstermijn van de president.

'Een goede zaak', aldus Gajadien. Hij vindt dat het presidentschap niet te lang in handen van dezelfde persoon mag blijven. Behalve dat verstarring van het beleid zou kunnen plaatsvinden, zou ook de balance of power verstoord kunnen raken door de langdurige relatie tussen de president en andere staatsinstituten.

Ook Bouva kijkt positief naar de beperking, maar hij vindt twee termijnen te weinig. Hij kan meegaan met maximaal twee aaneengesloten zittingsperioden, met de mogelijkheid voor een derde ambtstermijn. Iemand zou ook met tussenpozen die afzonderlijke termijnen mogen aanzitten wat hem betreft. Bouva voert aan, dat een president die het in eventueel twee ambtsperioden goed heeft gedaan, niet mag worden uitgesloten indien het electoraat in de toekomst weer een beroep op hem zou willen doen.

De ondervoorzitter van het parlement vindt wel, dat een maximumleeftijd aan het presidentschap moet worden gekoppeld. 'Rekening houdende met de biologische klok en de fysieke kracht van de mens zou ik gaan voor een maximumleeftijd van 75 jaar.'

Arrestaties in zaak 1.200 kilo cocaïne uit Paramaribo aan boord vissersboot 'Zeeland'

Vissersboot loopt 15 januari tijdens zware storm vast op kust van Cadzand, Nederland

Cocaïne overgeheveld vanaf sleepboot 'Marian V' uit Paramaribo op vissersboot


De politie heeft deze week twee mannen aangehouden die worden verdacht van omvangrijke smokkel van cocaïne. De arrestaties volgden na de vondst van 1.200 kilo drugs met een straatwaarde van zeker 30 miljoen euro aan boord van een vissersboot die in januari tijdens een zware storm strandde bij Cadzand. De rechter besloot vandaag, vrijdag 11 maart 2016, dat de twee nog zeker twee weken vast blijven zitten, aldus berichten de Telegraaf en RTV Noord.

De verdachten, een 41-jarige Winschotenaar en een 45-jarige man uit Oldambt, werden dinsdag in Barendrecht gearresteerd. Het gaat om bemanningsleden van de sleepboot 'Marian V'. Deze vertrok eind december vanuit Paramaribo met bestemming Rotterdam. Het Openbaar Ministerie (OM) vermoedt dat de partij cocaïne vanaf de sleepboot is overgeheveld op de vissersboot.

De vissersboot 'Zeeland' viel op 15 januari in een zware storm ten prooi aan metershoge golven. De Kustwacht en de Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij redden de vier opvarenden nadat de bemanning een noodsignaal had uitgezonden. De boot liep daarna in Cadzand op de kust. Politie en douane vonden vervolgens de pakketten met pure cocaïne aan boord. De schipper van het vaartuig werd dezelfde dag al aangehouden.

Het OM verwacht dat er de komende tijd nog meer mensen worden aangehouden. Bij doorzoekingen in woningen in Barendrecht, Rotterdam en Oldambt werden onder meer laptops, telefoons, bankpassen en administratie in beslag genomen. Ook vond de politie een luchtdrukpistool en 21 patronen voor een vuurwapen.

Ook bij doorzoeking van de sleepboot werden diverse goederen in beslag genomen die mogelijk verband houden met de smokkel.

Eerste valutaveiling wordt 22 maart gehouden

Centrale Bank hakt eindelijk knoop door


De eerste valutaveiling zal worden gehouden op 22 maart. De governor van de Centrale Bank van Suriname (CBvS), Glenn Gersie, had de valutaveilingen eerder aangekondigd, maar de regering en De Nationale Assemblee vroegen om meer ruimte. Dit bericht Starnieuws vanmiddag, vrijdag 11 maart 2016.

De afgelopen dagen is intensief overleg gevoerd tussen CBvS en leden van de regering, onder leiding van president Desi Bouterse. Ook enkele coalitieleden maakten hier deel van uit. Na uitvoerige discussies is besloten om de eerste valutaveiling op 22 maart te houden.

De Nationale Assemblee zou op 3 maart vragen stellen aan minister Gillmore Hoefdraad van Financiën over het te voeren financieel beleid. Maar, kort voor de vergadering werd pas duidelijk - door een mededeling van vicepresident Ashwin Adhin - dat de bewindsman in het buitenland was voor dringende zaken. De oppositie diende een interpellatievoorstel in over de valutaveilingen.

NDP-fractieleider André Misiekaba vroeg vervolgens de regering om de valutaveilingen aan te houden. Er was eerst duidelijkheid nodig vanuit de regering over beleidskwesties. Die duidelijkheid is echter nog niet verstrekt aan De Nationale Assemblee.

Kan de vakbeweging niet anders dan politiek bedrijven?

De relatie tussen vakbond en politiek, geoorloofd of niet

'Om de primaire doelstelling van belangenbehartiging te kunnen waarmaken, moet vakbond zich met politiek bezighouden'


Discussies over vakbondswerk gaan al snel over de vraag of en in hoeverre de vakbond zich met politiek bezig mag en kan houden en wat daar dan onder wordt verstaan. Mag ik voorop stellen en aangeven, dat er naar de mening van de vakorganisaties geen voorbestemde vaste verhouding tussen de vakbeweging en politieke partijen bestaat. 

In 1996 was Jules Wijdenbosch de kandidaat van de Nationale Democratische Partij (NDP) van Desi Bouterse en dissidenten uit Lachmons VHP, die begin augustus de Beweging voor Vrijheid en Democratie (BVD) oprichtten. Vooral de BVD heeft zich schuldig gemaakt aan omkooppraktijken om VHP'ers aan de zijde van Wijdenbosch te krijgen en hem, Jagernath Lachmon, een klap toe te brengen. In mei 1999 kwamen de protesten tegen de toenmalige Surinaamse president Jules Wijdenbosch tot een hoogtepunt. Ronald Hooghart, voorzitter van de grootste ambtenarenbond CLO (Centrale van Landsdienaren Organisaties), liep in de voorste linies toen de bevolking in opstand kwam. Het massale protest leidde tot de val van de regering Wijdenbosch.

Ik noem deze voorbeelden in deze discussie. Als we nu een discussie willen voeren over de verhouding van partij en vakbonden dan is de eerste vraag: welke partij dan?
Persoonlijk zie ik de NPS (politieke partij) vóór 1996 met C47 Ronald Hooghart en SPA van Fred Derby, de Moederbond Errol Snijders (vakbeweging) en toen de BVD – nu NDP (politieke partij) - na 1999 C47, als grootste vakorganisatie. Partij en vakbeweging, waar gaat dat dan over? Volgens mij moet het in de eerste plaats gaan over de vraag hoe de vakbeweging betrokken is bij de politiek. En in de tweede plaats over de vraag of het politieke streven van de vakbeweging een georganiseerde, politieke uitdrukking kan krijgen.

Om over de politieke betrokkenheid van de vakbeweging te praten, moeten we een uitstapje maken naar de huidige crisis. Deze blijkt veel dieper te zitten dan tot voor kort werd gedacht. Omkoping, bedreigingen en ontoelaatbare handelingen van vermeende vakbondsleiders. Niemand heeft een simpele oplossing klaar liggen. Dat lijkt erger dan het is. Alle wonderoplossingen om de crisis te overwinnen zijn al uitgeprobeerd en allemaal hebben ze gefaald. Kortom, de huidige crisis is geen simpele situatie waar je met wat snelle maatregelen weer uitkomt. Zelfs als de economie straks weer een beetje zou aantrekken, is het waarschijnlijk een zwak en gedeeltelijk herstel. Dat de werkloosheid er door zou afnemen, is al helemaal twijfelachtig. Kennelijk is er sprake van een meer structureel probleem. Na de val van de regering Wijdenbosch 1999 heeft de regering Venetiaan voor rust en groei gezorgd voor onze economie, die in de jaren daarvoor bestond uit grootschalige corruptie en wanbeleid.

Het is goed om te bedenken, dat er nog nooit een zo grote uitzichtloze situatie voor Suriname is geweest. Dat zal niet zonder slag of stoot zal gaan. De effecten van de vernietiging en de desastreuze politiek van de NDP speelden een belangrijke rol bij de nieuwe kans voor het banditisme.
Om een dergelijk herstel van de toen banditistische economie mogelijk te maken, wordt nu op verschillende fronten tegelijk geprobeerd de resterende verworvenheden te vernietigen.

De oproepen om minder geld uit te geven werken niet. Terwijl een greep in de pensioenkassen en dergelijke werd uitgevoerd om zo nog het hoofd boven water te houden en daar werd de vakbeweging wakker door. De vakbeweging kan dus niet anders dan aan politiek doen. Juist om de primaire doelstelling van belangenbehartiging te kunnen waarmaken, moet ze zich met politiek bezighouden. Want de politiek houdt zich in elk geval met de vakbeweging bezig.

Maar, de essentiële vraag voor de vakbeweging is dus niet of ze met politiek te maken heeft, maar of ze zich afhankelijk wil maken van de politiek van andere dan wel haar eigen politiek wil ontwikkelen. Een politiek die gebaseerd moet zijn op een consequente verdediging van de belangen van iedereen die van een salaris, pensioen of uitkering afhankelijk is voor zijn of haar bestaan. Dat is de overgrote meerderheid van de bevolking, om maar alvast een tegenargument te geven aan hen die de vakbeweging de behartiging van een beperkt groepsbelang willen verwijten.

Die politiek houdt ook in de verdediging van de mensenrechten van iedereen, ongeacht afkomst, paspoort of het ontbreken daarvan.

'Wat is er wel niet waar dan?' U zegt het zelf, komt zij niet op voor de belangen van de werkenden?
1. Voor wie die macht niet heeft op basis van zijn bezit, zijn netwerk, zijn familie of zijn leidinggevende positie, betekent politiek in de eerste plaats gezamenlijk optreden.
2. In de tweede plaats betekent het je zelf organiseren met actievormen die gewicht in de schaal leggen.
3. In de derde plaats betekent het zelf formuleren wat je wilt, zonder eerst te kijken of je tegenstander dat wel leuk vindt.
4. In de vierde plaats betekent het consequent blijven vasthouden aan de belangen van allen die zich tegen de maatregelen van de regering verzetten.
6. En in de zesde plaats betekent het de ontwikkeling van een perspectief voor de middellange termijn, een sociaal alternatief dat kan werven en mobiliseren.

Die machtsvorming moet waar dat kan, omgezet worden in concrete resultaten. Resultaten op alle terreinen: zorg, onderwijs, duurzaamheid, arbeidsomstandigheden, arbeidsvoorwaarden, pensioenen of democratische rechten, welke juist niet gebeurd. Kan de vakbeweging op die manier aan politiek doen?

Dat is een beetje de vraag. In principe wel zou je zeggen, maar tegelijk moet je ook mensen die zich nu niet in de vakbeweging herkennen, kunnen betrekken bij dat sociaal alternatief. En op deze manier opkomen voor een politiek en sociaal alternatief zal in de vakbeweging op een hardnekkig verzet van de niet democratische vleugel stuiten. Het is ook de vraag of het voldoende zou zijn. Kun je werkelijk politiek een vuist maken met een organisatie die ook voor een groot deel met het dagelijkse bondswerk bezig moet zijn? Ook daarvan denk ik dat het in principe zou moeten kunnen, maar de vormgeving ervan zal nog best moeilijk worden. Een politieke vakbeweging zou in elk geval deel uit moeten maken van een bredere internationale beweging tegen sociale afbraak.

Vraag: Moet daarom een politieke vakbeweging zich ondergeschikt maken aan één of andere partij?
Dat lijkt me niet wenselijk, ook niet aan partijen die sympathiek staan tegenover het streven van de vakbeweging. Zou het omgekeerd kunnen zijn dat de vakbeweging het initiatief neemt tot het bundelen van mensen en bewegingen ook op politiek vlak? Vragen en nogmaals vragen en ondertussen staat de gehele ontwikkeling stil.

J. Keizerweerd

'Regering bedondert samenleving met zoveelste koersopdrijving'

Jogi (VHP): 'Wanneer komt die veiling, komt die wel? Want daar heeft de regering ook een blunder geslagen'

'Suriname raakt dieper in de put als regering zaken op een dubieuze manier doet'


Het VHP-Assembleelid Mahinder Jogi is er niet over te spreken ‘dat de regering de samenleving wederom bedondert door helemaal niet in te grijpen bij de valutakoersopdrijving, die sinds vrijdag 4 maart aan de gang is’. 'Wat gaat er gebeuren als de veiling komt? Wanneer komt die veiling? Komt die veiling wel? Want daar heeft de regering ook een blunder geslagen. Je hebt aangekondigd dat de veiling komt, maar dan laat je de samenleving zonder enige gedegen verklaring nu gissen of er inderdaad een veiling zal komen of niet. Je hebt niks aan de mensen gezegd. Nu zie je wat er met de valutakoers gebeurt', stelt de politicus. 

De valutakoers is wederom op hol geslagen. Op 3 maart was de koers voor de Amerikaanse dollar nog rond de Srd 5.15. De cambio’s, die wél beschikken over vreemde valuta, verkochten gisteren de Amerikaanse dollar voor Srd 6, terwijl de Euro al tegen de Srd 6.50 te verkrijgen is. Verscheidene cambiohouders geven aan, dat de stijgende koers alles te maken heeft met het verzoek van het parlement om de valutaveiling aan te houden. Jogi zegt dat dit fenomeen te verwachten was. De valutamarkt is volgens hem onrustig en heeft helemaal geen zekerheid. Vandaar de speculatie en koersopdrijving.

De parlementariër vermoedt dat de regering nu bezig is gelden van het buitenland te lenen om deze op de valutaveilingen te gooien. Iets dat volgens hem helemaal niet raadzaam is, omdat het leningenplafond al bijna is bereikt. De regering is bezig 100 miljoen Amerikaanse dollar te lenen in het buitenland. Het Oppenheimer Fonds (OF), een internationale investeringsgroep, is belast met de opdracht om overwegend buitenlandse financiële instellingen te benaderen. Er is voor deze weg gekozen, omdat de gesprekken met het Internationaal Monetair Fonds (IMF) voor een zachte lening langer duren dan verwacht. Het is publiek geheim dat het IMF strenge voorwaarden aan landen stelt in ruil voor financiële hulp.

Jogi zegt dat governor Glenn Gersie van de Centrale Bank van Suriname eerder in De Nationale Assemblee heeft aangekondigd, dat het IMF, de Caribische Ontwikkelingsbank (CDB) en de Internationale Ontwikkelingsbank (IDB) vreemde valuta aan Suriname zullen lenen om de veilingen normaal te kunnen continueren. Ook de lokale banken en de cambio’s zouden volgens Jogi meedoen.

Jogi stelt, dat het parlement niet eens weet welke bedragen de regering van het buitenland gaat lenen, van wie de gelden precies geleend zullen worden, wanneer en hoe terugbetaald moet worden en waarvoor de gelden nodig zijn.

'De regering is erg onduidelijk bezig. Zij is helemaal niet transparant bezig en ik denk dat de regering op hol is geslagen. De wijze waarop men nu beleid wenst te voeren, is helemaal niet in het belang van de samenleving.'

De regering heeft een ontwerpwet ingediend om de definitie van staatsschuld te wijzigen en zo uit de gevarenzone te komen. De buitenlandse schuld is per december 2015 ruim 1,2 miljard Amerikaanse dollar. Volgens de nieuwe internationale definitie zou deze schuld 875 miljoen zijn. De schuld zou, wanneer de internationale definitie wordt gehanteerd, volgens het ministerie van Financiën 337,5 miljoen Amerikaanse dollar of Srd 1.363,5 miljoen minder zijn. De binnenlandse schuld van ruim Srd 3,8 miljard wordt Srd 3,587 miljard. Dat is dus Srd 262 miljoen minder. Volgens de Wet op de Staatsschuld mag de totale staatsschuld 60% van het Bruto Binnenlands Product (BBP) niet overschrijden.

De definitiewijziging is volgens Jogi helemaal niet raadzaam. De politicus benadrukt dat Suriname dieper in de put zal raken wanneer de regering zaken op zo'n dubieuze manier doet.

Oud-premier Schotte van Curaçao tot drie jaar cel veroordeeld

Partner van Schotte veroordeeld tot 18 maanden cel waarvan 9 maanden voorwaardelijk

Schotte gaat in hoger beroep


Voormalig minister-president van Curaçao Gerrit Schotte is vanochtend, vrijdag 11 maart 2016, door de rechter op Curaçao veroordeeld tot drie jaar cel. Het Openbaar Ministerie had ook drie jaar gevangenisstraf geëist wegens onder meer ambtelijke omkoping, valsheid in geschrifte en witwassen. Dat zou zijn gepleegd vlak voor én tijdens zijn premierschap. Dit bericht onder andere de Telegraaf.

Schotte was van 2010 tot 2012 premier van Curaçao. Hij is momenteel parlementariër en leider van de grootste oppositiepartij MFK.

De rechter acht bewezen - zo bericht de Amigoe op het eiland -, dat Schotte zich als ambtenaar heeft laten omkopen door de bevriende zakenman en omstreden casinobaas Francesco Corallo. 'Giften aan een ambtenaar, in ieder geval als ze van een omvang zijn zoals zich hier voordoet, leiden naar hun aard tot een ongewenste, onaanvaardbare belangenverstrengeling tussen de schenker en de ambtenaar. Daardoor dreigde onvermijdelijk een voorkeursbehandeling van Corallo door Schotte. Door zo te handelen heeft Schotte zijn plicht als ambtenaar verzaakt: integer en neutraal zijn.'

De voorkeursbehandeling heeft ook daadwerkelijk plaatsgevonden op verschillende wijzen, aldus de rechter. Zo heeft Schotte, terwijl hij minister-president was, contact opgenomen met de Italiaanse en Amerikaanse autoriteiten om informatie te krijgen over de antecedenten van Corallo en hem aan te bevelen, respectievelijk een visum voor hem te krijgen. Schotte heeft zich ook ingespannen om Corallo en één van zijn medewerkers, namelijk Rudolf Baetsen, aan te stellen in een prestigieuze en belangrijke functie.

De rechter merkte verder op, dat het voor een goed functioneren van een democratische samenleving van belang is dat burgers vertrouwen hebben in het openbaar bestuur en de objectiviteit van overheidsbeslissingen. Echter, door zijn handelingen heeft Schotte het vertrouwen dat burgers moeten kunnen hebben in een integere overheid ernstig geschaad, aldus de rechter. 'Dit geldt temeer nu van de verdachte, die na het aannemen van de giften de eerste minister-president van het land Curaçao was geworden, een voorbeeldfunctie uitging. Hij heeft echter zijn eigen persoonlijke belangen zwaarder laten wegen dan de belangen van de bevolking van Curaçao en de reputatie van het land in het buitenland. Het Gerecht rekent hem dit alles zeer zwaar aan.'

De levenspartner van Schotte, Cicely van der Dijs, is volgens het OM betrokken bij onder meer valsheid in geschrifte. Tegen haar is achttien maanden, waarvan negen maanden voorwaardelijk geëist. De rechter heeft ook die eis overgenomen.

Tevens is door het OM geëist dat Schotte vijf jaar niet mag deelnemen aan verkiezingen. De rechter heeft ook die eis voor ontneming van het passieve kiesrecht overgenomen.

De verdediging heeft aangegeven maandag in hoger beroep te gaan tegen het vonnis.

Bouva (NDP) wil snel optreden regering om op hol geslagen wisselkoersen tot stilstand te brengen

Bouva vreest bij uitblijven actie grotere problemen voor met name sociaal zwakkeren

NDP'er wil verbod op huurprijzen in vreemde valuta


Regeringsacties om de stijgende wisselkoersen voor vreemde valuta te stuiten mogen niet langer uitgesteld worden. Uiterlijk komende week verwacht waarnemend voorzitter van het parlement Melvin Bouva (NDP) maatregelen van de autoriteiten om verlichting te brengen in de situatie. Gebeurt dat niet dan vreest hij nog grotere problemen voor voornamelijk sociaal zwakkeren. Dit schrijft de Ware Tijd vandaag, vrijdag 11 maart 2016.

Hij vindt dat het niet zover mag komen, dat de wisselkoers niet meer in de hand gehouden kan worden, met als gevolg exorbitante prijsstijgingen van producten. Vooral met betrekking tot de prijsvorming van basisgoederen moeten aldus Bouva maatregelen komen, zodat die betaalbaar blijven voor de samenleving.

Op het Kabinet van de President vond gisteren een bespreking over de huidige economische ontwikkelingen plaats. Ook Bouva was daarbij aanwezig.

Hij zeg vandaag, dat uit contact met de Centrale Bank van Suriname blijkt, dat deze technisch al helemaal klaar is om de valutaveilingen te houden. 'De regeringsautoriteiten moeten nu uitkomen wat de richting wordt. Ik ben bang dat anders de gewenste resultaten niet bereikt zullen worden.'

De politicus hoopt dat de regering voorzieningen treft voor mensen die huishuur in vreemde valuta moeten betalen, zodat zij tegen de officiële wisselkoers aan Amerikaanse dollars of euro's kunnen komen. Hij pleit er ook voor, dat maatregelen worden genomen om huurprijzen in vreemde valuta te verbieden.

De ondervoorzitter is zich ervan bewust, dat door het uitblijven van de aangekondigde valutaveilingen grote onzekerheid is ontstaan. De spelers in het valutacircuit, waaronder banken, cambio's en handelaren moeten hun 'verantwoordelijkheid nemen en de wisselkoers niet ten negatieve beïnvloeden'. Speculatie moet achterwege gelaten worden. Bouva benadrukt dat uiterlijk de komende week de regering met beleidsmaatregelen moet komen om de uit de band springende wisselkoersen te beteugelen.

Twee monumenten ter herdenking doden Binnenlandse Oorlog binnenkort onthuld

Assembleevoorzitter onthult 17 maart monument aan Waterkant
Het monument aan de Waterkant, Paramaribo

Monument bij Memre Boekoe Kazerne wordt 22 maart onthuld door president Bouterse


De twee monumenten ter herdenking van de doden gevallen tijdens de Binnenlandse Oorlog (1986-1992) worden eindelijk na vier jaar onthuld. Het monument voor gevallen militairen, politiemensen en burgers aan de Waterkant, wordt 17 maart onthuld door parlementsvoorzitter Jennifer Geerlings-Simons. 

President Bouterse, opperbevelhebber van het Nationaal Leger, zal 22 maart het andere monument ter nagedachtenis van gesneuvelde militairen onthullen bij de Memre Boekoe-Kazerne aan de zijde van de Gravenberchstraat. Dat zei Henk Herrenberg, voorzitter van de 'Commissie realisatie monumenten voor gevallenen van de Binnenlandse Oorlog' gisteren tijdens een persconferentie in het perscentrum van Kabinet van President, zo bericht onder andere de Ware Tijd vandaag, vrijdag 11 maart 2016.

Sergeant-majoor Dennis Saimoen, lid van de commissie, zei dat het idee voor het bouwen van een gedenkteken is ontstaan toen hij was opgenomen in het Psychiatrisch Centrum Suriname. Hij heeft vervolgens met nabestaanden van gesneuvelde militairen gesproken. Ze blijken behoefte te hebben aan een plek, waar ze hun geliefden kunnen herdenken.

'Ik heb een tekening gemaakt die veel tranen heeft gekost', zei de militair die veel kameraden heeft zien sneuvelen.

Het werk van de commissie is volgens Herrenberg niet vlot verlopen. 'We hebben heel wat oppositie ondervonden en we moesten in de bres springen voor de realisatie van het monument aan de Waterkant', zei Herrenberg doelend op de stellingname van de Commissie Monumentenzorg en de Stichting Gebouwd Erfgoed Suriname.

'President leidt mensen onbewust terug naar de jaren '80'

'Bouterse zit economisch in de hoek en heeft geen vrienden meer in het buitenland'


Met de uitspraken onlangs gedaan door de president Desi Bouterse, waarbij hij gesproken heeft over de rechterlijke macht, dat buitenlanders invloed uitoefenen op zaken binnen de rechterlijke macht, lijkt het alsof hij mensen onbewust weer naar het klimaat van de tachtiger jaren wil voeren. Dit zegt Richard Kalloe vandaag, vrijdag 11 maart 2016, in het Dagblad Suriname.

Hij stelt dat Bouterse met de uitspraken eigenlijk wil aangeven dat er vanuit het buitenland een complot gevoerd wordt. Het buitenland zou dus bezig zijn hier in Suriname onrust te zaaien. Dat is altijd zo goed gezegd en wordt ook als argument gebruikt voor de economische instabiliteit in het land.

'Ik denk dat deze uitspraak voor velen een verrassing is geweest.' Kalloe vindt dat de uitspraken met betrekking tot de rechterlijke macht meer te maken hebben met het 8 decemberstrafproces. 'Het decemberproces is een proces waarvan men dacht dat het geseponeerd was. Maar, het is weer opgepakt en de rechters gaan hiermee verder. De president heeft een probleem met dit proces.'

Kalloe stelt dat de president de schuld van het decemberproces ruiterlijk op zich heeft genomen. Een ieder heeft kunnen zien dat hij de schuld op zich genomen heeft. 'We zitten op dit moment in een situatie, waarbij hij met de rug tegen de muur staat. Dit, doordat twee leden van zijn coalitie dreigen teruggeroepen te worden. Hij zit economisch in de hoek en hij heeft geen vrienden meer in het buitenland', aldus Kalloe.

Ook met betrekking tot de opmerking dat rekesten in het buitenland zouden worden geschreven, zegt Kalloe dat een rekest door elke willekeurige advocaat geschreven kan worden. Dat is namelijk het eerste waarin ze getraind worden. 'We hebben echt niemand uit het buitenland nodig om dit te schrijven. Als de mensen van het Hof niet in staat waren om een rekest te schrijven, zouden ze zich niet daar bevinden.'

Vanuit De Nationale Assemblee had men verwacht, dat de leden naar uitleg zouden vragen aangaande de uitspraken van de president. Maar, hierover is niet gesproken. 'Waarom De Nationale Assemblee niet gevraagd heeft voor nader uitleg met betrekking tot de uitspraken is, omdat de leden weten wat de achtergrondgedachte is van de uitspraken. Ze durven vanwege politieke angst zich ook niet te branden aan de uitspraken.'

Hira's 'getuigenis' onderzoeksproject verloopt moeizaam en lijkt te bestaan op drijfzand

Toegezegde financiering door sponsors blijft uit

Ook twijfel bij Hira of volledige waarheid boven water gaat komen


De financiële steun die Dew Baboeram (Sandew Hira) voor zijn grootschalige 'getuigenis' onderzoeksproject had verwacht, is uitgebleven. Er was hem sponsoring toegezegd, maar die is voorlopig niet waargemaakt. 'En dat legt een onaangename druk op me. Alleen maar stress', bevestigt Hira vandaag, vrijdag 11 maart 2016, in de Ware Tijd. Maar, nu hij eenmaal de taak op zich heeft genomen, beweert hij zich verplicht te voelen om door te gaan.

Hira onderzoekt alle politieke geweld dat heeft plaatsgevonden in Suriname, waaronder de Binnenlandse Oorlog en de 8 decembermoorden. Hij belegde gisteren een persconferentie om de stand van zaken van zijn onderzoek bekend te maken.

Het onderzoek heeft Hira tot nu toe bijna Euro 90.000 gekost, waarvan slechts een klein deel al betaald is uit donatiegelden. 'De rest zijn schulden.' Daarbovenop nemen de onderzoekskosten dagelijks toe. Hira weet niet vanwaar hij dit geld zal halen. Eerder had hij gezegd, dat het onderzoek ruim 150.000 euro zou kosten.

Hoewel Hira tevreden is met de vooruitgang van het onderzoek, heeft hij gaandeweg ook kunnen vaststellen dat zijn onderzoeksmethode niet de volledige waarheid naar voren zal brengen. Hij constateert, dat veel getuigen niet bereid zijn informatie te verschaffen indien hun naam daaraan gekoppeld wordt of kan worden. Hij voelt zich daarom geroepen om de informatie op een andere manier te verkrijgen. Ook uit hoofdverdachte Desi Bouterse denkt Hira meer informatie te kunnen halen 'off the record'.

Vanaf donderdag heeft zijn onderzoeksteam inzage in archiefstukken van het ministerie van Buitenlandse Zaken in Nederland. Hiervoor moest het team een geheimhoudingsverklaring ondertekenen.

Vicepresident Adhin heeft ontmoeting met premier Modi van India

Adhin praat met Modi over kredietlijn en palmoliebedrijf 3F Group

(Bron foto: IndiaBlooms.com)

Vicepresident Ashwin Adhin is vanochtend, vrijdag 11 maart 2016, ontvangen door de Indiase premier Narendra Modi. Tijdens de ontmoeting in Modi’s residentie werd onder meer gesproken over Indiaas kredietlijn aan Suriname, de Internationale Yoga Dag en het Indiase palmoliebedrijf 3F Group, dat al jarenlang in Suriname wil investeren, maar nog geen activiteiten is gestart in het land.

Adhin was tijdens de ontmoeting vergezeld van zijn echtgenote en Surinames ambassadeur Aashna Kanhai.

De ontmoeting tussen Adhin en Modi vond plaatst in de marge van Adhins deelname aan het World Culture Festival en daaraan gekoppelde Global Leadership Forum (GLF) in New Delhi. Het World Forum for Ethics in Business is mede organisator van het GLF.

Het festival is ter gelegenheid van 35 jaar Art of Living Foundation van spirituele leider Sri Sri Ravi Shankar. De vicepresident is uitgenodigd door de organisatie als één van de keynote sprekers tijdens de inauguratie van het tweedaagse forum dat morgen start. Het is de verwachting dat Adhin vanmiddag ook kort het woord zal voeren tijdens de opening van het driedaagse festival dat nu gaande is.


(Red. De Surinaamse Krant/Starnieuws)

Comité ‘Slachtoffers en Nabestaanden van Politiek Geweld’ wil Dag van Nationale Rouw op 30 juni

'De donkere periodes krijgen een plaats in geschiedenis en onderwijs'

 
Alle slachtoffers en nabestaanden van politiek geweld moeten een stem en een gezicht krijgen. De donkere periodes krijgen een plaats in de geschiedenis en het onderwijs. Dit zijn enkele van de doelen van het comité ‘Slachtoffers en Nabestaanden van Politiek Geweld’ onder leiding van Humphry Jeroe (zie foto - Bron: Jeroe/Facebook). Hij is een slachtoffer van politiek geweld, zo schrijft Starnieuws vandaag, vrijdag 11 maart 2016. Voorgesteld wordt om 30 juni tot een Dag van Nationale Rouw te maken. Deze datum is op de helft van het jaar en een dag vóór de herdenking van de afschaffing van de slavernij. Dit zei hij gisteren tijdens de persconferentie van Sandew Hira over de voortgang van zijn zogenoemde 'getuigenis-project'.

Het comité is voortgevloeid uit het onderzoeksproject van Sandew Hira, die enkele maanden geleden het belang van een soortgelijk comité aankaartte. De aanleiding is, dat er nog teveel onbeantwoorde vragen, onverwerkte trauma's en schade, materieel en mentaal, zijn, die de ontwikkeling en vooruitgang van de maatschappij remmen. Het is zaak dat deze obstakels weggewerkt worden, aldus Jeroe. Dit comité wil ook een aanspreekpunt zijn voor overheden en internationale organisaties om beleid te maken. Hira zal in Nederland de activiteiten coördineren.

30 Juni moet geenszins een vervanging voor de andere dagen van rouw worden, benadrukt Jeroe. 'We zullen de slachtoffers van 8 december op die dag ook herdenken. Het kan niet anders. Als we uitgenodigd worden om op de 8 december-activiteiten aanwezig te zijn, zullen we met respect er zijn. We gaan er niet onuitgenodigd naar toe.'

De herdenking, mocht die nationale rouwdag er werkelijk komen, zal dan plaatsvinden ergens in het binnenland en op het Onafhankelijkheidsplein in Paramaribo. Er zou landelijk een minuut stilte gehouden worden om vijf uur 's middags. 'Er zullen geen politieke toespraken zijn. De namen van alle slachtoffers zullen worden opgelezen. Het liefst door kinderen van nabestaanden.'

Het comité gaat zich sterk maken voor deskundige hulp aan de nabestaanden. Met de minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, Robert Peneux, komt een gesprek om de verhalen van de slachtoffers en nabestaanden een plaats in de historie te geven. Met 30 juni wil het comité bereiken, dat 'het leed van de nabestaanden wordt erkend, de rouwverwerking geworteld raakt in het collectief geheugen van de natie en om partijen die tegenover elkaar staan en stonden te verzoenen'.

Jeroe gelooft in het succes van de doelen en de activiteiten van het comité, omdat volgens hem de verzoening in Boven Suriname al een plaats heeft gehad. In 1995 werd op 30 juni een verzoeningsdag gehouden te Pokigron. Er heerste nog veel spanning in de dorpen. Tijdens de Binnenlandse Oorlog zijn dorpen tegen elkaar ten strijde getrokken. De gevallen van zware mishandelingen lagen nog vers in het geheugen.

Met veel moeite, zweet en tranen is het toch gelukt de ruim twintig dorpen bijeen te brengen, vertelt Jeroe. 'Vanaf dat moment hebben we een verandering gemerkt. Er is vooruitgang geboekt. Pokigron, met name Atjoni, is het centrum geworden van Boven Suriname. Dat hadden we nooit gedacht. Strategisch gezien is het ook nog de beste plaats. Dat zou nooit mogelijk geweest zijn zonder verzoening.'

Schoonmaak- en beveiligingsbedrijven MinOWC al ruim 10 maanden niet betaald - Ministerie lijkt notoire wanbetaler

Bedrijven vinden, dat het ministerie discriminerend bezig is

Minister Peneux houdt zich niet aan gemaakte afspraken om tot betaling over te gaan - Na bus- en boothouders schoolvervoer lijkt ministerie er weer met de pet naar te gooien 


Bewakings- en schoonmaakbedrijven die diensten hebben verleend aan het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MinOWC) laten vandaag, vrijdag 11 maart 2016, via Starnieuws weten, dat zij al ruim tien maanden niet zijn uitbetaald. Er is met aannemers een regeling getroffen. Als bus- en boothouders een maand achter zijn, wordt er alles aan gedaan om hen te betalen, zo stellen de bedrijven. Ruim tien van hen zouden ten einde raad zijn.

De bedrijven vinden, dat het ministerie discriminerend bezig is. De betalingsachterstand is diverse malen onder de aandacht gebracht van het MinOWC, maar er komt geen bevredigende oplossing. De situatie verslechtert alleen maar.

De ondernemers stellen dat vier maanden geleden minister Robert Peneux beloofd had alles in het werk te stellen, opdat de achterstallige betaling ingelopen kan worden. De minister heeft zich niet kunnen houden aan de belofte.

Minister Gillmore Hoefdraad van Financiën en zijn collega van MinOWC hebben maandag ten overstaan van vicepresident Ashwin Adhin afgesproken, dat de betalingen van het ministerie in orde worden gemaakt. De bewakings- en schoonmaakbedrijven hopen dat dit ook geldt voor hen.

De bedrijven stellen dat zij voor verrichtte werkzaamheden sinds juni 2015 geen betalingsrecu’s hebben ontvangen. Door het ministerie werd op 30 december 2015 wederom beloofd alle betalingsachterstanden in januari 2016 te zullen inlopen. Tot nu toe is dit niet gebeurd. De bedrijven hebben hun nieuwe contract tot op heden ook niet ontvangen. Zij vinden dat zij van het kastje naar de muur gestuurd worden.

De bedrijven stellen, dat zij juist de kansarmen in dienst hebben. Door de geldontwaarding hebben de werknemers ernstig te lijden. Veel van de medewerkers bij schoonmaakbedrijven zijn alleenstaande moeders, aan wie de bedrijven enkele maanden achterstallige salaris verschuldigd zijn. Het gaat om 1.200 arbeiders bij de bedrijven. Gezinsleden meegerekend worden zo'n 4.800 mensen gedupeerd. De bedrijven hebben hun kredietplafond bij de banken bereikt en kunnen geen geld meer lenen. Hun voortbestaan is in gevaar.

Indien er geen betaling komt, zullen de bedrijven na 31 maart 2016 de dienstverlening aan het MinOWC gedwongen moeten stoppen. Dit betekent enorm veel ongerief voor de medewerkers, maar ook voor leerlingen en leerkrachten. De bedrijven voelen zich miskend, beledigd en gediscrimineerd. Ondanks alles hopen zij toch dat minister Peneux zo spoedig mogelijk zal zorgen voor een oplossing.

LVV-minister: 'Controleurs die lading rijst met rattenuitwerpselen hebben gecontroleerd worden ontslagen'

Algoe weet welke exporteur de besmette lading rijst naar Jamaica heeft verscheept


De rattenuitwerpselen die onlangs werden aangetroffen in een lading Surinaamse rijst op Jamaica kan de controleurs van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) duur komen te staan. 'De personen die de lading hebben gecontroleerd zullen met ontslag worden gestuurd, zegt minister Soeresh Algoe vandaag, vrijdag 11 maart 2016, in de Ware Tijd.
 
Eerder deze maand berichtten Jamaicaanse media, dat ruim vijftig ton rijst uit Suriname, ter waarde van 4.6 miljoen Amerikaanse dollar, was afgekeurd door de lokale autoriteiten en daarom zou worden vernietigd.

De bewindsman was aanwezig op een vergadering in Mexico toen hij het bericht van niet officiële bronnen kreeg. 'Ik heb ter plekke gesproken met mijn collega van Jamaica en de directeur van LVV heeft in een brief gevraagd om officiële informatie en duidelijkheid. We wachten nu daarop. Het is niet de bedoeling dat men rijst plus gaat exporteren.'

Algoe is zich bewust van de imagoschade die Suriname hierdoor kan lijden op de internationale markt. Aan de andere kant zegt hij, dat het om een particulier bedrijf gaat en dat dus alsnog gelobbyd kan worden. Het ministerie weet om welke exporteur het gaat, maar Algoe wil de naam nog niet prijsgeven.

Het is de eerste keer dat Surinaamse rijst is afgekeurd op Jamaica. De Ware Tijd schrijft eerder gesproken te hebben met exporteurs, maar die hielden de kaken stijf op elkaar. Wel vindt één van hen het vreemd, dat zo'n situatie zich heeft kunnen voordoen, gezien het proces dat voorafgaat aan het laden. Onregelmatigheden moeten vóór of tijdens het laden wel ontdekt worden.

Vrouw om het leven gekomen bij woningbrand in Allendestraat, Kasabaholo

Twee zonen met brandwonden naar Academisch Ziekenhuis Paramaribo


Een vrouw is afgelopen nacht omgekomen bij een woningbrand in de Allendestraat te Kasabaholo, Paramaribo. Twee van haar zonen moesten met brandwonden vervoerd worden naar  het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. Twee andere zonen zijn door de politie meegenomen voor verhoor, zo bericht Starnieuws vanochtend, vrijdag 11 maart 2016.

(Bron: Google Earth/Red. De Surinaamse Krant)
 
Brandweervoorlichter Ulrich Coats zegt, dat de brand om iets over twee uur vanochtend is uitgebroken. De brandweer was binnen zes minuten ter plaatse en werd geconfronteerd met een uitslaande brand.

De brand was rond drie uur uur onder controle. Daarna werd het verkoolde lichaam van de vrouw des huizes uit het puin gehaald.

Ministerie van LVV ondersteunt kindertehuizen

'Wij zijn blij met deze donatie, het is niet de eerste van LVV en hopen niet dat het hierbij blijft'

(Bron foto's: ministerie van LVV)

De onderdirecteur van Landbouw, Ashween Ramdin, heeft gisteren bacoven en papaja’s gedoneerd namens het ministerie van  Landbouw Veeteelt en Visserij (LVV) aan kindertehuis Samuel, in het kader van de sociale ondersteuning vanuit het ministerie aan tehuizen. Dit bericht het ministerie vandaag, vrijdag 11 maart 2016, in een persbericht.

Kinderhuis Samuel is een kindertehuis dat kinderen opvangt, waarvan de ouders het moeilijk hebben. Enkele zijn wees. Het doel van Stichting Kinderhuis Samuel is het verzorgen en opvoeden van Surinaamse kinderen uit de minder bedeelde gezinnen en weeskinderen van alle gezindten in Suriname. Op dit moment zijn er 35 kinderen die variëren in de leeftijdsklasse tussen 4 jaar 18 jaar.

De kinderen zijn ontzettend blij als zij verwend worden. De leidinggevende, Hellen Kross, is zeer tevreden met donaties, en geeft aan dat het niet uit maakt wat het is, zolang het in het belang is van het kind. 

'Wij zijn blij met deze donatie, het is niet de eerste van LVV, en hopen niet dat het hierbij blijft. Nog vele na deze', aldus Kross.


Ashween Ramdin geeft aan, dat het niet alleen om de stimulering van de landbouwers gaat, maar dat er ook aandacht wordt geschonken aan sociale doelgroepen. 


Kinderhuis Betheljada mocht op 17 februari jongstleden ook een donatie in de vorm van kool in ontvangst nemen. En op 3 maart heeft ook kinderhuis Het Parelhuis, fruit in ontvangst mogen nemen.

EBS garandeert gasvoorziening in Suriname tot en met 2020

LPG-opslag te Ogane wordt uitgebreid om tegemoet te komen an stijgende vraag naar kookgas


De NV Energiebedrijven Suriname (EBS) breidt haar gasopslag Liquid Petroleum Gas (LPG) te Ogane, Livorno uit met 900 metrieke ton (MT). De uitbreiding is noodzakelijk om de toenemende vraag naar LPG (kookgas) bij te kunnen benen. Er worden ook LPG-pompen, een brandbeveiligingssysteem, instrumentatie en een brandbluspomp, ter plekke geïnstalleerd, zo bericht het bedrijf vandaag, vrijdag 11 maart 2016.

De vraag naar kookgas neemt jaarlijks toe met 3%. De huidige uitbreiding is voldoende om bij deze groei de gasvoorziening van Suriname tot en met 2020 te garanderen. Door de uitbreiding van de capaciteit van de Staatsolie raffinaderij, is de vraag naar LPG fors afgenomen. Staatsolie neemt per week ongeveer 45 MT af. Dit gas wordt via een pijplijn verpompt vanuit Ogane (Beekhuizen) tot naar de Staatsolie raffinaderij te Tout Lui Faut over een afstand van 5.3 km. Deze pijplijn is in het jaar 2014 door Staatsolie aangelegd, nadat onderzoek uitwees dat het transporteren van gas over de weg gevaren met zich meebrengt.

De tanks zijn al gebouwd in India. De werkzaamheden op het terrein waar de tanks komen te staan, beginnen in de derde week van deze maand. Andere bouwkundige installaties, zoals het heien van palen, aanleggen van pijpleidingen en elektrische installaties, zijn momenteel in voorbereiding.

Na de afronding van dit project is Ogane en daarmee ook de EBS, verzekerd van een stijging van haar inkomsten. Naast het garanderen van de gasvoorziening van Suriname tot en met 2020, wordt de strategische voorraad groter, waardoor de voorziening van LPG minder gevoelig is voor schommelingen in de aanvoer van gas vanuit het buitenland.

Pand Gevolmachtigde minister Curaçao in Den Haag blijkt na vele maanden te groot

'Doorlichtingsrapport' over nieuw pand Curacao huis bewust achtergehouden voor coalitie en parlement

(Bron: Google Streetview/Red. De Surinaamse Krant)

Het pand aan de Prinsegracht 63-65 waar het Curaçaohuis in Den Haag sinds medio vorig jaar op initiatief van Gevolmachtigde minister (Gevmin) Marvelyne Wiels (PS) is ondergebracht, blijkt te groot, zo bericht vandaag, vrijdag 11 maart 2016, het Antilliaans Dagblad.

Decennialang zat het Antillenhuis en later het Curaçaohuis aan de Badhuisweg in Den Haag/Scheveningen. Sinds juli 2015 is het Kabinet van de Gevolmachtigde minister van Curaçao (KGMC) gehuisvest in het centrum van Den Haag aan de Prinsegracht. 'Het pand is representatief, ruim van opzet, te ruim voor de huidige bezetting, en smaakvol ingericht', meldt het doorlichtingsrapport, dat tot nu toe bewust werd achtergehouden voor de coalitiepartijen en het parlement.

Het personeel ervaart de verhuizing van de Badhuisweg 173-175 - met een tussentijdse locatie aan de Wagenaarweg 13 - als ‘een forse stap vooruit’, schrijven Eric Niehe en Pieter Marres, zelf voormalige diplomaten in rijksdienst. De aankoopkosten waren 2.051.500 euro, de verbouwings- en de inrichtingskosten bedroegen 180.000 euro.

Het gebouw heeft een grote ruimte voor ontvangsten en exposities. Omdat het onderkomen veel te groot is, stellen de doorlichters dat het pand aan de Prinsegracht meer dan voldoende ruimte biedt om naast het KGMC ook nog Stichting Studiefinanciering Curaçao (SSC), momenteel gehuisvest in Utrecht, onder te brengen. Hetzelfde geldt voor het Curaçao Toeristen Bureau (CTB), dat er ook nog bij kan.
Het gebouw aan de Prinsegracht biedt zelfs de mogelijkheid om het CTB een eigen ingang te geven, hetgeen volgens de oud-ambassadeurs zal bijdragen aan de zichtbaarheid van het CTB. 'Met beide organisaties wordt overlegd', weten Niehe en Marres.

In verband met betere externe communicatie stellen de beide ex-diplomaten in hun rapport voor een of meer ruimtes in het KGMC-gebouw open te stellen voor bijeenkomsten van Curaçaose organisaties in Nederland. 'Rondleidingen door het gebouw van KGMC initiëren, met name na het intrekken van SSC (begeleiding studenten) en CTB (toeristenbureau) in het Curaçaohuis.'

Bij hun bezoek aan de voormalige KGMC-kantoren op de Badhuisweg werd duidelijk dat de gebouwen in een slecht onderhouden staat verkeren, ‘mede door al meer dan een jaar leegstand’. Voor de twee kantoorpanden en de ambtswoning aan de Wagenaarweg 3 is een voorlopig koopcontract getekend voor een bedrag van 2.930.000 euro. Dat was de situatie in december 2015.

Ministerie van VVRP op Curaçao laat ingang tot Punda verfraaien

Werkzaamheden beginnen zaterdag 12 maart en duren zo'n week

(Bron foto: Antilliaans Dagblad)
 
Minister Suzy Camelia-Römer (PNP) van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP) heeft de opdracht gegeven de ingang tot Punda te verfraaien. De werkzaamheden om dit te bereiken, zullen dit weekeinde beginnen en ongeveer een week duren. Dit meldt het Antilliaans Dagblad vandaag, vrijdag 11 maart 2016.

De aannemer gaat zondag en maandag het zand uit de middenberm verwijderen en dit door nieuw zand vervangen. Om dit op verantwoorde wijze te doen, wordt een deel van de weg afgesloten voor verkeer. Vervolgens zal personeel van Vivian’s Nursery planten die klein blijven in het nieuwe zand planten. Mettertijd zullen deze bloeien en voor een fleurig gezicht zorgen.

In een schriftelijke verklaring geeft het ministerie van VVRP te kennen, dat de bestaande planten en palmbomen goed zullen worden verzorgd en dat het watersysteem in de omgeving meteen zal worden bekeken en indien nodig aangepast.

'Verschillende leidingen en andere essentiële infrastructurele onderdelen van het watersysteem zijn vernield doordat automobilisten hun auto’s op het trottoir parkeren', aldus het ministerie.

MCB Groep van Dutch Caribbean heeft bijna 7 miljard op de balans

MCB een van grootste financiers van toeristische sector


De MCB Groep (Maduro & Curiel's Bank) heeft vorig jaar ruim 140 miljoen gulden nettowinst na belastingen gerealiseerd, net zo veel als een jaar eerder. Dat maakt de bankgroep, met 1.506 medewerkers actief op alle zes de (ei)landen van de Dutch Caribbean, vandaag, vrijdag 11 maart 2016, bekend, aldus het Antilliaans Dagblad. 

Elk jaar staat het jaarverslag naast de cijfers in het teken van een speciaal thema. Dit jaar is gekozen voor toerisme, omdat dit in alle markten waarin MCB actief is een voorname, zo niet dé voornaamste, bron van inkomsten is. Historisch gezien ging het de eilanden - vooral Curaçao - economisch vooral voor de wind als zij zich openstelden voor contacten met de buitenwereld. De MCB ondersteunt dit als, naar eigen zeggen, een van de grootste financiers van de toeristische industrie.

Dat het operationeel resultaat met 3 procent is gedaald, maar de winst over 2015 na belastingen toch gelijk is gebleven, komt onder meer door het lagere winstbelastingtarief. Aldus president-directeur Chicu Capriles en de directeuren Ian de Silva en Michael de Sola in hun managementverslag.
En dat het operationele inkomen van de grootste bank van de Dutch Caribbean in 2015 licht, met 0,6 procent (2,7 miljoen), is afgenomen, schrijft de directie toe aan de minder gunstige economische omstandigheden. Maar, ook door de aanhoudende druk op de rente(marge), waardoor 10 miljoen minder aan rente-inkomsten werd verdiend.

In het jaar voordat MCB haar 100-jarige bestaan viert, bereikte de groep - die uit zestien bedrijven bestaat - een balanstotaal van bijna 7 miljard gulden. Per 31 december 2015 stond er 6.961 miljoen aan activa op de balans (was 6.672 miljoen per eind 2014).

De balans groeide voornamelijk door de stijging met 5 procent (275,7 miljoen) van de spaargelden en deposito’s van rekeninghouders, die op alle markten is toegenomen. In totaal heeft MCB bijna 6 miljard (5.946 miljoen) aan spaartegoeden onder zich. 'Onze groep is dankbaar voor het vertrouwen dat onze klanten in ons hebben', schrijft de top.

Wat in het voorbije boekjaar wel gelijk bleef en dus geen groei vertoonde was de leningenportefeuille. Dit komt doordat er minder vraag is naar kredieten, met name minder bedrijfskredieten, op verschillende eilanden.

Autoriteiten Curaçao voeren controle uit op gevaarlijke en exotische dieren

OM postitief over wijze waarop hotel-restaurant L’Aldea haar ruim 100 exotische dieren houdt 

(Bron foto: Antilliaans Dagblad)
Oprichter L'Aldea: 'Het probleem met de honden hier op het eiland is veel groter'


Een multidisciplinair team bestaande uit politie (Dierenbrigade), Openbaar Ministerie (OM) en experts van de Veterinaire Dienst, Parke Tropikal, Milieu en Natuurbeheer en Geneeskunde en Curaçao Gezondheidszaken hebben gisteren een controle uitgevoerd bij hotel-restaurant L’Aldea aan de Santa Catharinaweg. Dit bericht het Antilliaans Dagblad vandaag, vrijdag 11 maart 2016.

Het bedrijf is opgetrokken in de stijl van de Inca, Maya en Arawak en op het terrein is getracht een Zuid-Amerikaans regenwoud na te bootsen. In dit ‘regenwoud’ leven meer dan 100 exotische diersoorten, waaronder slangen, spinnen, hagedissen en apen. Ook houdt het bedrijf papegaaien en andere vogels. Tijdens de controle werden de dieren gecheckt op welzijn en gezondheid en geregistreerd. Ook werden de kooien geïnspecteerd en de aanwezigheid van vers water en voedsel voor de dieren gecontroleerd. Het team stelt nu een inspectierapport op naar aanleiding van de bevindingen.

Norman Serphos, woordvoerder van het OM, meldt dat de eerste indruk positief was. 'Het is er heel schoon, de dieren zien er blij en gezond uit. Ook de dierenverblijven zien er goed uit. De Dierenbrigade gaat nu controleren of die eerste indruk correct is, op basis van de verzamelde gegevens.'

Robert Rodriguez, oprichter van L’Aldea is na de verkoop van het restaurant nog steeds verantwoordelijk voor de dieren. 'Ik ben blij met de controle hoor, het is goed dat ze dit doen. Alle hier aanwezige dieren zijn geïmporteerd onder de CITES-regels (Convention on International Trade in Endangered Species) en ze worden uitstekend verzorgd. We hebben een bioloog in dienst, het is hier schoon en we kweken zelf het levende voer zoals wormen, krekels en ratten. Dit wordt betaald met de opbrengsten van de jungletours die ze hier organiseren.'

Rodriguez is altijd actief geweest in het redden en opvangen van dieren. 'Ik heb jarenlang apen opgevangen, apen die vaak door mensen in een veel te kleine kooien werden gehouden. Ik heb er nu nog maar twee, de andere zijn met de tijd gestorven. Ik heb geen vergunning om deze thuis te houden maar vertel me maar eens waar ze het beter hebben.'

Ook nu nog koopt hij levende leguanen die langs de weg worden aangeboden, om deze weer in de natuur terug te zetten. Rodriguez heeft geen problemen met de controle van zijn dieren en is blij met het initiatief van de Dierenbrigade. 'Maar, het probleem met de honden hier op het eiland is veel groter. Het gaat om duizenden honden die in de zon aan de ketting leven of op straat terwijl er misschien 100 exotische dieren zijn. Mijn vrouw en ik hebben zelf 28 honden hier uit Koraal Tabak opgevangen en geplaatst. Daarom zeg ik over de Dierenbrigade, houdt alsjeblieft niet op bij de exotische dieren en doe wat je moet doen.'

Serphos geeft aan dat dergelijke controles vaker zullen worden uitgevoerd. 'We doen dit op basis van aangiftes. Ook in het geval van L’Aldea is er aangifte gedaan. Dan voeren we dus een controle uit. We roepen de bevolking ook op om aangifte te doen van dierenmishandeling of het houden van exotische dieren. We hebben nog een aantal aangiftes die we gaan controleren.'

Serphos is vol lof over het Korps Politie. 'Ondanks het vele werk en ondanks de roep van een aantal mensen dat er wel ergere zaken zijn om op te lossen, is het toch gelukt om invulling te geven aan de Dierenbrigade. We gaan zeker door met de controles.'

Plegers van dierenmishandeling of het ongeoorloofd houden van exotische dieren kunnen worden vervolgd en beboet worden.

LVV wil de illegale visserij aanpakken

LVV werkt aan herziening van Zeevisserijwet 1980 en de Visstand Beschermingswet 1961
 
(Bron foto: ministerie van LVV)

Minister Soeresh Algoe van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) opende gisteren de tweedaagse workshop over 'Modernisering van de visserijwetgeving in Suriname'. Tachtig belanghebbenden van onder andere de overheid, milieuorganisaties, visverwerkingsbedrijven en coöperaties, waren voor deelname aanwezig, zo bericht het ministerie donderdag 10 maart 2016 in een persbericht.

Om op wereldniveau te kunnen participeren in de visserij, is het belangrijk om verschillende overeenkomsten te incorporeren in de nationale wetgeving zoals Compliance Agreement, Fish Stock Agreement en Port State Measure Agreement, aldus LVV. Het ministerie organiseerde de bijeenkomst in samenwerking met de Voedsel en Landbouw Organisatie van de Verenigde Naties (FAO) om belanghebbenden in de visserijsector in de gelegenheid stellen om aspecten gerelateerd aan visserij die van belang zijn voor de visserijwetsherziening, met elkaar te delen.

LVV wil vooral de illegale, ongemelde en ongereglementeerde (IOO) visserij aanpakken en de bijdrage van de sector aan de economie van het land vergroten. Verschillende belanghebbenden hebben aangehaald, dat de kleinschalige visserij gestimuleerd moet worden via de wet, dat het huidige scheepsregistratie- en visvergunningstelsel aandacht nodig heeft en dat illegale visserij harder aangepakt moet worden.

De huidige Zeevisserijwet van 1980 en de Visstand Beschermingswet van 1961 bieden onvoldoende mogelijkheden aan de huidige visserijsector om te groeien. Daarnaast bieden de wetten ook onvoldoende mogelijkheden voor het duurzaam beheer van de visbestanden in de Exclusieve Economische Zone (EEZ) van Suriname, stelt LVV. De huidige wetgeving biedt de belanghebbenden in de visserij niet de mogelijkheden voor effectieve deelname in de besluitvorming met betrekking tot de sector, zoals in de ecosysteembenadering voor de visserij, Ecosystem Approach to Fisheries (EAF), wordt gepromoot.

De vertegenwoordiger van de FAO, Raymon van Anrooy, heeft de deelnemers over de aard van de juridische en technische assistentie geïnformeerd die FAO via het 118.000 Amerikaanse dollar kostende visserijwetgevingsproject TCP/SUR/3502, aan Suriname kan geven. Hij zei, dat er ten minste drie nationale consultaties zullen plaatsvinden over de komende vijf maanden. Deze consultaties bieden de mogelijkheid aan de sector om samen met het ministerie te komen tot een breed gedragen visserijwetgeving, waarbij huidige tekortkomingen en onduidelijkheden weggewerkt worden, en praktische en uitvoerbare besluiten geformuleerd worden.

Regering en coalitie slagen er niet in rust te brengen op valutamarkt

Spoedoverleg CBvS en banken is niet doorgegaan

President Bouterse zou spoedoverleg met leden coalitie hebben gehad

 
Het geplande spoedoverleg tussen de Centrale Bank van Suriname (CBvS) en de algemene banken is gisteren niet doorgegaan. Ook het onderhoud met de cambio's werd afgezegd. Starnieuws schrijft vandaag, vrijdag 11 maart 2016, te hebben vernomen, dat er een spoedoverleg is geweest met de president en enkele kopstukken uit de coalitie. Het is nog niet duidelijk wat er zal gebeuren om rust te brengen op de valutamarkt.

De inzichten verschillen nog steeds in de coalitie. Een deel vindt, dat het IMF-concept doorgevoerd zou moeten worden. Het Internationaal Monetair Fonds wil Suriname technische steun bieden voor het doorvoeren van een hervormingsprogramma. Daarvoor wordt 500 miljoen Amerikaanse dollar beschikbaar gesteld. De regering is ook bij andere instellingen op zoek naar geld.

Met het IMF in zee gaan, betekent ook dat er een strak aanpassingsprogramma moet worden doorgevoerd. IMF is voorstander van een forse devaluatie. Een ander deel vindt, dat de valutaveilingen zoals voorgesteld door de CBvS, moeten worden gehouden. Anderen zijn van mening dat het model van de cambio's ook heeft gewerkt. De koers was nog nooit zo hoog als nu. Iedereen is het er mee eens dat zo snel mogelijk duidelijk moet worden of de veiling doorgaat.

Inmiddels beginnen organisaties zich te roeren. Belangrijke importeurs hebben gesteld, dat zij niet beschuldigd moeten worden van koersopdrijving. Er wordt al boven de Srd 6 neergeteld voor een Amerikaanse dollar. De levensmiddelenimporteurs hebben bekendgemaakt, dat zij alleen meest noodzakelijke goederen zullen importeren, zolang de koers niet stabiliseert. Zij merken op dat hierdoor schaarste aan goederen kan ontstaan.

De Bond van Leraren (BvL) wil een betere beloning voor leraren. Zij vinden dat zij al te lang aan het lijntje worden gehouden, terwijl de economische situatie met de dag verslechtert. Leden van de BvL zijn vandaag in staking. Gesprekken hebben tot nu toe niet geleid tot een oplossing. De Vereniging Surinaams Bedrijfsleven en de Raad van Vakcentrales in Suriname (RaVakSur) hebben besloten eensgezind op te treden.

Bouva (NDP): 'Ik kan met klem zeggen, het parlement ligt niet stil'

'Ik heb elke dag contact met de voorzitter en handel dagelijkse werkzaamheden in het parlement af'


Ondanks dat voorzitter Jenny Geerlings-Simons momenteel in Ottawa, Canada, is, functioneert De Nationale Assemblee normaal. Beweringen als zou de Assemblee door haar afwezigheid stil liggen kloppen niet, zegt waarnemend voorzitter Melvin Bouva vandaag, vrijdag 11 maart 2016, in de Ware Tijd. Openbare en huishoudelijke vergaderingen zijn deze week niet gehouden, maar de commissievergaderingen vonden wel gewoon voortgang.

Bouva stelt, dat tussen hem een Geerlings-Simons duidelijke werkafspraken zijn gemaakt, waarbij is besloten dat indien het moet De Nationale Assemblee normaal bijeen zal komen. Deze week is dat echter niet gebeurd, omdat de voorbereidingen voor de behandeling van een aantal dringende zaken nog niet zijn afgerond. 'Ik kan met klem zeggen, het parlement ligt niet stil', aldus de waarnemend voorzitter.    
                                                                            
Wat een aantal zaken betreft is de regering nog niet klaar met de voorbereiding, in andere gevallen is het parlement nog bezig met het huiswerk in de verschillende vaste commissies. Als voorbeeld noemt Bouva de aangepaste wet op Hazardspelen, de Terugroepwet en het protocol van de Organisatie van Islamitische Samenwerking. Voorts is vicepresident Ashwin Adhin deze dagen in India wat enige stagnatie in de voorbereiding van de Raad van Ministers zou veroorzaken.                                                                                                                                              
Ook politiek is er aldus Bouva geen enkele reden waarom het parlement niet bijeen zou kunnen komen. 'Ik heb elke dag contact met de voorzitter en ik handel ook de dagelijkse werkzaamheden in het parlement af', zegt de ondervoorzitter.  
                                                                                                                                                             Inmiddels  zijn tijdens de laatste huishoudelijke vergadering Celsius Waterberg (BEP) en Remy Tarnadi (NDP) aangewezen als respectievelijk tweede en derde vervanger van de ondervoorzitter. Eerder was DOE-fractieleider Carl Breeveld aangesteld als eerste vervanger. 'Het ordereglement voorziet in continuïteit van het werk van De Nationale Assemblee en daar geeft de leiding invulling aan', aldus Bouva.